Informasjon frå Den norske kyrkja. Invitasjon til ein viktig del av livet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon frå Den norske kyrkja. Invitasjon til ein viktig del av livet."

Transkript

1 Informasjon frå Den norske kyrkja Invitasjon til ein viktig del av livet.

2 DET ER VELDIG, VELDIG SPESIELT Å VERE TIL Om påmelding sjå side 14 I dag vart ein gut fødd. Medan magen til mor har vakse, og sparka til guten har vorte lette å kjenne, har foreldra lengta meir og meir etter å få sjå han. Det er veldig spesielt å få barn. Salme 139 i Bibelen seier i vers 14: «Eg takkar deg for at eg er så underfullt laga.» Somme føresetnader er vi fødde med, andre dukkar opp etter kvart. Noko opplever vi som berre godt, noko kjennest djupt urettferdig. Kan vi tenkje oss tilværet som eit puslespel? Da er alle nødvendige for at puslespelet Sjå filmar om skapinga på konfirmant.no skal henge saman. Alle gir vi festepunkt til nokon andre. Det er veldig, veldig spesielt å vere til. Guds kjærleik blir gitt oss i dåpen. Det er ein kjærleik som gir festepunkt til oss alle saman. Kjærleiken toler alt. I kyrkja møter vi han heile tida. Der er det rom for livet vårt akkurat slik det er. Venleg helsing Ingeborg Midttømme biskop i Møre bispedøme TIL DEG SOM FYLLER 14 ÅR I ÅR Du er berre eit år frå ein høgtidsdag i livet ditt. No er det tid for å velje korleis du vil førebu deg på dagen. Konfirmanttida i kyrkja er ikkje berre for deg som trur. Ho er like mykje for deg som tvilar eller berre er nysgjerrig. I konfirmanttida får du høve til å utforske mange viktige spørsmål saman med andre. For det er nettopp det konfirmanttida handlar om å lære meir om deg sjølv og Gud. Og om å få nye opplevingar saman med vener. Konfirmanttida i kyrkja gir deg høve til å finne ut kva du trur på lære meir om Bibelen samtale om kristen tru bli kjend med kyrkja få nye tankar om livet engasjere deg i kyrkja sitt arbeid for miljø og solidaritet 3

3 KVA SKJER I KONFIRMANTTIDA? KONFIRMASJONSDAGEN Sjølve konfirmasjonsdagen er ein festdag for deg, familien og kyrkjelyden. Den er eit høgdepunkt i ei spennande tid der du har vore saman med andre for å snakke, lytte og lære, skape og erfare. KONFIRMANTTIDA Opplegget for konfirmanttida varierer frå stad til stad. Men denne tida vil alltid innehalde ulike opplevingar, undervisning og samtalar om kristen tru og utfordringane i livet. Du vil også bli kjend med kyrkjeromet og vere med på gudstenester. KORLEIS REGISTRERER DU DEG? Alle kyrkjelydar sender ut eigne brev som omtaler det lokale opplegget for konfirmanttida. Der får du også greie på korleis du kan melde deg på. Dersom du lurer på kva for ei kyrkje du høyrer til, kan du sjekke det på konfirmant.no eller kyrkja.no. Eg gleda meg til kvar konfirmantsamling. Det var eit kjempegodt miljø og no er eg vorten konfirmantleiar! Opplevingar og fellesskap er ein viktig del av konfirmanttida. Mange reiser på leir eller helgetur i konfirmanttida. Ein viktig del av konfirmanttida er å dele erfaringar med andre. Difor reiser dei fleste konfirmantgrupper på turar eller arrangerer andre aktivitetar. For mange er konfirmantleiren den store opplevinga dette året. Anna-Lotta, tidlegare konfirmant Kva handlar Bibelen eigentleg om? 4

4 MI KONFIRMASJONSTID DETTE ER NOKO AV DET VI JOBBAR MED I KONFIRMANT- TIDA: Vennskap og relasjonar Gudstenesta og nattverd Sorg og glede, godt og vondt Gud, Jesus og Den heilage ande Kjærleik, seksualitet og samliv Bibel og bøn Menneskeverd og menneskesyn Miljø og klima EI KONFIRMANTTID FOR ALLE Ole Martin, tidlegare konfirmant Det er både spanande, lærerikt og morosamt å vere konfirmant. Eg vart bedre kjend med meg sjølv og med den kristne trua. Mange av dei spørsmåla eg hadde om Gud, Jesus og Bibelen fekk eg og svar på. Eg valde å konfirmere meg i kyrkja fordi bror min hadde gjort det og han sa at det var veldig bra. Konfirmanttida har vore heilt fantastisk og leiren var høgdepunktet. Karoline, tidlegare konfirmant Alle har rett til ei god konfirmanttid. Dersom du har behov for tilrettelegging, tek du og familien kontakt med kyrkja di. Ola, tidlegare konfirmant Ei heilt spesiell konfirmanttid, som var tilrettelagt på ein fantastisk måte. Eg tek ikkje for hardt i om eg seier at konfirmasjonen var ein av dei beste dagane i Ola sitt liv, så langt. Tommy, far 6 7

5 ER DU IKKJE DØYPT? KVA ER KONFIRMASJON? Bibelen fortel at dåpen er Guds gåve til oss. Dåpen er eit synleg teikn på Guds kjærleik, og på at den døypte er ein del av kyrkja. I Den norske kyrkja er konfirmasjonen ei forbønshandling. Ordet konfirmere tyder å stadfeste eller styrke. Det er ikkje ein føresetnad for konfirmasjonen at konfirmanten skal stadfeste noko, det er Gud som stadfester lovnadene sine slik dei vert gitt i dåpen. Konfirmanttida gir deg eit høve til å bli kjend med trua. Konfirmasjonsgudstenesta er høgtideleg, og alle konfirmantane kjem fram og kneler ved alterringen. Presten eller konfirmantleiaren din ber for deg. På konfirmasjonsdagen går du ut av kyrkja med Guds velsigning over deg og over livet som ligg framfor. Berit Roald/NTB Scanpix Mine kjære, lat oss elska kvarandre, for kjærleiken er frå Gud og kvar den som elskar, er fødd av Gud og kjenner Gud. Johannes fyrste brev 4,7 Om lag ungdomar blir konfirmerte i Den norske kyrkja kvart år av desse blir døypte under konfirmanttida. Alle kan delta i konfirmanttida. Dåpen er ein føresetnad for å ta del i den avsluttande forbønsgudstenesta. Dersom du ikkje er døypt, kan du vere med i konfirmanttida, bli kjend med trua og velje om du vil bli døypt undervegs. 8 9

6 VI OG VERDA Jesus lærte oss mykje om korleis vi menneske skal leve saman, og korleis vi skal ta vare på kvarandre og den verda vi lever i. Dette tek vi på alvor i konfirmanttida. Solidaritet og nestekjærleik, engasjement og omsorg er viktige tema. Omsorg for andre, fredsarbeid og vern av klima og miljø er mellom oppgåvene våre. Desse utfordringane treng engasjerte unge som kan jobbe for å skape ei meir rettferdig verd lokalt og globalt. Othilia, tidlegare konfirmant OM KIRKENS NØDHJELP I konfirmanttida er det mogleg å vere med på fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp, både med å samle inn pengar og å støtte kampanjar for rettferd i verda. Kirkens Nødhjelp gir naudhjelp i katastrofar og jobbar på lang sikt for utvikling i lokalsamfunn. Kirkens Nødhjelp påverkar styresmakter, næringsliv og religiøse leiarar for å fjerne grunnar til fattigdom. KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON Det er imponerande å sjå kva ungdomane lærer på denne skolen, seier Mary-Ann (15) og Thea (15) frå Alversund kyrkjelyd. Dei har saman med Kirkens Nødhjelp vore med på konfirmanttur til Tanzania. Vi møtte Grace, som er einaste jenta på elektrikerlinja på Dogodogo yrkesskole, fortel Mary-Ann. Der får tidlegare gatebarn og barn frå fattige familiar utdanning slik at dei kan få seg jobb, og dei får tru på seg sjølve, fortset Thea. Og, legg dei til, gjennom fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp er vi med og gir dei nye sjansar. Er ikkje det bra? Ved sida av å lære om Gud, Jesus og Bibelen, lærte vi om menneskerettane og om rettferd i verda. Vi hadde og ein fasteaksjon. Noko av det finaste med konfirmanttida var fellesskapet. Kirkens Nødhjelp er ein felleskyrkjeleg diakonal organisasjon for global rettferd. Vi kjemper saman med menneske over heile verda for å avskaffe fattigdom og urett. Grace saman med Mary-Ann Kana og Thea Skage Fauskanger. Dei fire med bøssene er frå venstre: Live Innvær Ljones, Vilde Sætre Ellingsen, Sunniva Osland Øvretveit og Mery Laura Heggernes

7 UNG I KYRKJA Du vel korleis du skal engasjere deg i kyrkjelyden etter konfirmasjonen. Du høyrer alltid til i kyrkja enten du vel å bli med i ungdomsarbeidet, eller du vel å kome til kyrkja ved dei store høgtidene. Dei fleste stader finst tilbod til unge i kyrkja og i organisasjonar som driv kristent ungdomsarbeid. Vi håper det du får oppleve i konfirmanttida kan hjelpe deg når du gjer viktige val i livet. Velkomen som konfirmant! KVA ER CHANGEMAKER? - Ungdom som påverkar dei som har makt til å gjere verda meir rettferdig - Kreative kampanjar om mellom anna handel, klima og fred - Leir tre gongar i året der vi diskuterer utviklingspolitikk, lærer, leiker og forandrer verda - Lokalgrupper over heile landet Vil du forandre verda? Sjekk changemaker.no/intro Synest du verda er urettferdig? Bli med i Kirkens Nødhjelp sin ungdomsorganisasjon, Changemaker! 12 Når du fyller femten år, er du religiøst myndig. Då kan du mellom anna bruke den kyrkjelege stemmeretten din ved kyrkjeval. Dette er ein av måtane du kan nytte for å påverke det som skjer i kyrkja. 13

8 PÅMELDING TIL KONFIRMANTTIDEN Kyrkja der du høyrer til sender òg ut informasjon om konfirmantopplegget. Nokre kyrkjer har konfirmasjon om våren medan andre har det om hausten. Det betyr at kyrkjene sender ut informasjon til ulike tidspunkt, og at dei har påmelding til ulike tider. Du finn informasjon om påmelding på kyrkjelyden sine heimesider. Dersom du ikkje veit kva for kyrkjelyd du høyrer til i kan du gå inn på konfirmant.no eller kyrkja.no og søkje under «Finn menighet». Velkomen som konfirmant! Når du skriv inn gatenavn og husnummer, kjem namnet på kyrkjelyden opp. SØK HER! KYRKJELYDANE I MØRE BISPEDØME: På denne sida finn du telefonnummeret til kyrkjekontoret der du bor. Dersom du ikkje finn den informasjonen du treng på heimesida til kyrkja, kan du ringje dei. Då vil dei kunne svare deg på når og kor du kan melde deg på til konfirmasjon. Aukra Aure Austefjord Bolsøy Borgund Brattvær Brattvåg Bremsnes Bud Dalsfjord Edøy Eid og Holm Eide Eikesdal Ellingsøy Eresfjord Fiksdal Fjørtoft Frei Fræna Geiranger Giske Gjemnes Grytten Gursken Halsa Hamnsund Haram Hareid Hen Herøy Hjørundfjord Hopen Hov Hustad Ikornnes Indre Herøy Kilsfjord Kleive Kornstad Kors Kristiansund Kvernes Leikanger Liabygda Midsund Mo Molde domkirke Myrbostad Nesset Norddal Nordlandet Rindal Romfo Rovde Røvik og Veøy Sande Sandøy Sekken Skodje Spjelkavik Stangvik Stemshaug Stordal Storfjorden Stranda Straumsnes Sula Sunndal Sunnylven Surnadal Sykkylven Syvde Tingvoll Todalen Tresfjord Tustna Ulstein Valderøy Vanylven Vartdal konfirmant.no Vatne Vestnes Vigra Vike Vistdal Volda Voll Volsdalen Vågstranda Vågøy Øksendal Øre Ørskog Ørsta Øverdalen Øye og Ranes Ålesund Ålvundeid Åram Åsskard Døves menighet i Møre Teksttelefon Telefaks SMS

9 Løyve til at dette heftet kan sendast til alle som er fødde i 2001 og adresseopplysningar er gitt av Staten ved Skattedirektoratet/Folkeregisteret. Konfirmant 2016 er utgitt av Kyrkjerådet og bispedøma i Den norske kyrkja, i samarbeid med og med støtte frå Kirkens Nødhjelp. DØVEKYRKJELYDANE Døvekyrkjelydane har eige konfirmanttilbod. KONTAKTINFORMASJON Døves menighet i Møre: Telefon: SMS: UTANLANDS NESTE ÅR? Du kan vere knytta opp til ei av sjømannskyrkjene rundt om i verda og ha konfirmasjon der eller i eigen kyrkjelyd i Noreg. Det er også mogleg å vere «nettkonfirmant». Sjå sjomannskirken.no eller nettkirken.no. Avsendar: Den norske kyrkja, Kyrkjerådet Returadresse: Møre bispedøme, Moldetrappa 1, 6415 Molde, tlf , e-post: ANNA KYRKJESAMFUNN? Tilhøyrer du eit anna kyrkjesamfunn enn Den norske kyrkja? Dei fleste kyrkjesamfunn tilbyr opplæring for deg som er i konfirmantalderen. Ta kontakt med den kyrkja/kyrkjelyden du tilhøyrer, og spør om informasjon. Utgiver: Den norske kirke, Kirkerådet. Design: Burson-Marsteller. Trykk: BK.no. Foto: Tommy Normann, Torstein Ihle, Øivind Haug, Sveinung Bråthen, Robert Dreier Holand, Rune Kongsro, Lillian Grumsgård, Massimo Leardini. 12MbdNN

Informasjon frå Den norske kyrkja. Invitasjon til ein viktig del av livet.

Informasjon frå Den norske kyrkja. Invitasjon til ein viktig del av livet. Informasjon frå Den norske kyrkja Invitasjon til ein viktig del av livet. DET ER SPESIELT Å VERE TIL! Om påmelding sjå side 14 Vi lever. Det er litt av ein gåvepakke! Bibelen er full av forteljingar om

Detaljer

Informasjon frå Den norske kyrkja SJÅ FILM

Informasjon frå Den norske kyrkja SJÅ FILM Informasjon frå Den norske kyrkja SJÅ FILM Finn ut meir på konfirmant.no INVITASJON TIL DEG SOM FYLLER 14 I ÅR Kyrkja inviterer deg til å vere konfirmant. No er valet ditt. Kyrkja du høyrer til i vil sende

Detaljer

Informasjon fra Den norske kirke. Invitasjon til en viktig del av livet.

Informasjon fra Den norske kirke. Invitasjon til en viktig del av livet. Informasjon fra Den norske kirke Invitasjon til en viktig del av livet. RART OG UNDERLIG Å VÆRE TIL Om påmelding se side 14 Når jeg tenker skikkelig etter, - er det i grunnen underlig og rart å være menneske.

Detaljer

Informasjon fra Den norske kirke SE FILM

Informasjon fra Den norske kirke SE FILM Informasjon fra Den norske kirke SE FILM Finn ut mer på konfirmant.no INVITASJON TIL DEG SOM FYLLER 14 I ÅR Kirken inviterer deg til å være konfirmant. Nå er valget ditt. Kirken som du tilhører sender

Detaljer

SE FILM. konfirmant.no. Informasjon fra Den norske kirke

SE FILM. konfirmant.no. Informasjon fra Den norske kirke SE FILM konfirmant.no Informasjon fra Den norske kirke Finn ut mer på konfirmant.no Du er invitert til å finne ut mer om deg selv og troen på Gud TIL DEG SOM FYLLER 14 ÅR I ÅR Du er bare et år unna en

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET

Detaljer

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa 1 2 "Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja har som føremål å medverke til ei systematisk og samanhengande trusopplæring som vekkjer og styrkjer kristen tru gjev kjennskap til den treeinige Gud medverkar

Detaljer

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang rkje, ditt val Sett preg på di kyrkje Vil du vere med i soknerådet? Radøy sokn DEN NORSKE KYRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege fellesrådet Radøy

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Vi Os kyrkjelyd inviterer til. Konfirmantåret

Vi Os kyrkjelyd inviterer til. Konfirmantåret Vi Os kyrkjelyd inviterer til Konfirmantåret 2015/2016 Nore Neset kyrkje Os Kan du Kyrkjelyd tenkja deg å vera konfirmant i Os kyrkjelyd det komande året? Me kan tilby eit spanande opplegg også i år, som

Detaljer

Foto: Ingunn Karijord. Bønn:

Foto: Ingunn Karijord. Bønn: RETURADRESSE: Vullum Design as Pb.122,6659 Rindal Juni 2009 «Jesus svara: Den som ikkje blir fødd av vatn og Ande, kan ikkje koma inn i Guds rike.» Joh 3,5 Nr. 3-69. årgang Pinsevår Våren kom tidleg i

Detaljer

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket.

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket. Region Nordvest 26.oktober 122. Årgang 19 2012 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Jes 59,1 Julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag I samband med Skaparverkets dag finn de her eit opplegg for ei vandring med element frå pilegrimstradisjonen. Denne er utvikla til

Detaljer

Med ynsje om ei velsigna påskehødtid

Med ynsje om ei velsigna påskehødtid 16 KYRKJEBLAD for NORDDDAL 1 Du som veien er og livet, deg vi har vårt håndslag givet, deg det er på hvem vi tror. Mellom alle verdens røster, bare din er den som trøster, led oss i ditt hyrdespor! 2 Hjelp

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Påskesalme. Min Frelsar kjær på krossens tre der du tek verdens synder med du helgar tid med blodet ditt som flyt til fred i livet mitt

Påskesalme. Min Frelsar kjær på krossens tre der du tek verdens synder med du helgar tid med blodet ditt som flyt til fred i livet mitt RETURADRESSE: Vullum Design as Pb.122,6659 Rindal Mars 2009 Spor Det er ikkje alle som når toppen, men vi set alle spor etter oss. Somme set viktige spor i samfunn og kyrkjeliv, i arbeid og forskning.

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

Ny prost Side 4 Ny biskop Side 5. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.no. 63. årg. FOR VAKSDAL Nr.

Ny prost Side 4 Ny biskop Side 5. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.no. 63. årg. FOR VAKSDAL Nr. FULLDISTRIBUSJON 63. årg. FOR VAKSDAL Nr.1/2009 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Ny prost Side 4 Ny biskop Side 5 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet for Vaksdal DEN NORSKE

Detaljer

2 2015 69 KYRKJEFOLK

2 2015 69 KYRKJEFOLK 2 2015 69 KYRKJEFOLK Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: Dei er menneske som oss Administrasjon Leikanger OG Sogndal kyrkjekontor Besøks-/postadresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet, 6856

Detaljer

Sein påske. Velsigna påskehøgtid! Fastesalme

Sein påske. Velsigna påskehøgtid! Fastesalme RETURADRESSE: Prosit design og kommunikasjon as Pb.122,6659 Rindal April 2011 «Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i si store miskunn har født oss på nytt til ei levande von ved Jesu Kristi

Detaljer