Informasjon frå Den norske kyrkja. Invitasjon til ein viktig del av livet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon frå Den norske kyrkja. Invitasjon til ein viktig del av livet."

Transkript

1 Informasjon frå Den norske kyrkja Invitasjon til ein viktig del av livet.

2 DET ER SPESIELT Å VERE TIL! Om påmelding sjå side 14 Vi lever. Det er litt av ein gåvepakke! Bibelen er full av forteljingar om menneske som har fått oppleve Gud i livet sitt. Desse forteljingane har vore så viktige at dei har vorte fortalde vidare i fleire hundre år. Til slutt vart dei skrivne ned og samla i ei bok Bibelen. Rundt år 0 blir Jesus fødd. Gud blir fødd som menneske i Betlehem og blir ein del av historia vår. Du er òg ein del av denne historia. Vi er alle ein del av denne historia. Jesus viser oss kven og korleis Gud er. Han vil vere venn med oss og vil forstå korleis vi har det. Jesus lyfta fram dei som ikkje vart høyrde. Han slost mot det som var urettvist. Jesus var til stades for alle både for dei som hadde det bra, og for dei som ikkje hadde det så bra. Jesus kan lære oss mykje om det å vere medmenneske og venn. Sjå filmar om skapinga på konfirmant.no Jesus bryr seg om deg og historia di. Han vil at du skal hekte deg på den «store historia» som blir fortald i Bibelen. I konfirmanttida får du høve til å bli betre kjend med Jesus, til å kjenne på tru og tvil, til å utforske livsens gåve og få gode råd med på vegen. Velkomen som konfirmant i kyrkja! Vennlig hilsen biskop Stein i Agder og Telemark bispedømme TIL DEG SOM FYLLER 14 ÅR I ÅR Du er berre eit år frå ein høgtidsdag i livet ditt. No er det tid for å velje korleis du vil førebu deg på dagen. Konfirmanttida i kyrkja er ikkje berre for deg som trur. Den er like mykje for deg som tvilar eller berre er nysgjerrig. I konfirmanttida får du høve til å utforske mange viktige spørsmål saman med andre. For det er nettopp det konfirmanttida handlar om å lære meir om deg sjølv og Gud. Og om å få nye opplevingar saman med vener. Konfirmanttida i kyrkja gir deg høve til å finne ut kva du trur på lære meir om Bibelen samtale om kristen tru bli kjend med kyrkja få nye tankar om livet engasjere deg i kyrkja sitt arbeid for miljø og solidaritet 3

3 KVA SKJER I KONFIRMANTTIDA? KONFIRMASJONSDAGEN Sjølve konfirmasjonsdagen er ein festdag for deg, familien og kyrkjelyden. Den er eit høgdepunkt i ei spennande tid der du har vore saman med andre for å snakke, lytte og lære, skape og erfare. KONFIRMANTTIDA Opplegget for konfirmanttida varierer frå stad til stad. Men denne tida vil alltid innehalde ulike opplevingar, undervisning og samtalar om kristen tru og utfordringane i livet. Du vil også bli kjend med kyrkjeromet og vere med på gudstenester. KORLEIS REGISTRERER DU DEG? Alle kyrkjelydar sender ut eigne brev som omtaler det lokale opplegget for konfirmanttida. Der får du også greie på korleis du kan melde deg på. Dersom du lurer på kva for ei kyrkje du høyrer til, kan du sjekke det på konfirmant.no eller kyrkja.no. Eg gleda meg til kvar konfirmantsamling. Det var eit kjempegodt miljø og no er eg vorten konfirmantleiar! Opplevingar og fellesskap er ein viktig del av konfirmanttida. Mange reiser på leir eller helgetur i konfirmanttida. Ein viktig del av konfirmanttida er å dele erfaringar med andre. Difor reiser dei fleste konfirmantgrupper på turar eller arrangerer andre aktivitetar. For mange er konfirmantleiren den store opplevinga dette året. Anna-Lotta, tidlegare konfirmant Kva handlar Bibelen eigentleg om? 4

4 MI KONFIRMASJONSTID DETTE ER NOKO AV DET VI JOBBAR MED I KONFIRMANT- TIDA: Vennskap og relasjonar Gudstenesta og nattverd Sorg og glede, godt og vondt Gud, Jesus og Den heilage ande Kjærleik, seksualitet og samliv Bibel og bøn Menneskeverd og menneskesyn Miljø og klima EI KONFIRMANTTID FOR ALLE Ole Martin, tidlegare konfirmant Det er både spanande, lærerikt og morosamt å vere konfirmant. Eg vart bedre kjend med meg sjølv og med den kristne trua. Mange av dei spørsmåla eg hadde om Gud, Jesus og Bibelen fekk eg og svar på. Eg valde å konfirmere meg i kyrkja fordi bror min hadde gjort det og han sa at det var veldig bra. Konfirmanttida har vore heilt fantastisk og leiren var høgdepunktet. Karoline, tidlegare konfirmant Alle har rett til ei god konfirmanttid. Dersom du har behov for tilrettelegging, tek du og familien kontakt med kyrkja di. Ola, tidlegare konfirmant Ei heilt spesiell konfirmanttid, som var tilrettelagt på ein fantastisk måte. Eg tek ikkje for hardt i om eg seier at konfirmasjonen var ein av dei beste dagane i Ola sitt liv, så langt. Tommy, far 6 7

5 ER DU IKKJE DØYPT? KVA ER KONFIRMASJON? Bibelen fortel at dåpen er Guds gåve til oss. Dåpen er eit synleg teikn på Guds kjærleik, og på at den døypte er ein del av kyrkja. I Den norske kyrkja er konfirmasjonen ei forbønshandling. Ordet konfirmere tyder å stadfeste eller styrke. Det er ikkje ein føresetnad for konfirmasjonen at konfirmanten skal stadfeste noko, det er Gud som stadfester lovnadene sine slik dei vert gitt i dåpen. Konfirmanttida gir deg eit høve til å bli kjend med trua. Konfirmasjonsgudstenesta er høgtideleg, og alle konfirmantane kjem fram og kneler ved alterringen. Presten eller konfirmantleiaren din ber for deg. På konfirmasjonsdagen går du ut av kyrkja med Guds velsigning over deg og over livet som ligg framfor. Berit Roald/NTB Scanpix Mine kjære, lat oss elska kvarandre, for kjærleiken er frå Gud og kvar den som elskar, er fødd av Gud og kjenner Gud. Johannes fyrste brev 4,7 Om lag ungdomar blir konfirmerte i Den norske kyrkja kvart år av desse blir døypte under konfirmanttida. Alle kan delta i konfirmanttida. Dåpen er ein føresetnad for å ta del i den avsluttande forbønsgudstenesta. Dersom du ikkje er døypt, kan du vere med i konfirmanttida, bli kjend med trua og velje om du vil bli døypt undervegs. 8 9

6 VI OG VERDA Jesus lærte oss mykje om korleis vi menneske skal leve saman, og korleis vi skal ta vare på kvarandre og den verda vi lever i. Dette tek vi på alvor i konfirmanttida. Solidaritet og nestekjærleik, engasjement og omsorg er viktige tema. Omsorg for andre, fredsarbeid og vern av klima og miljø er mellom oppgåvene våre. Desse utfordringane treng engasjerte unge som kan jobbe for å skape ei meir rettferdig verd lokalt og globalt. Othilia, tidlegare konfirmant OM KIRKENS NØDHJELP I konfirmanttida er det mogleg å vere med på fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp, både med å samle inn pengar og å støtte kampanjar for rettferd i verda. Kirkens Nødhjelp gir naudhjelp i katastrofar og jobbar på lang sikt for utvikling i lokalsamfunn. Kirkens Nødhjelp påverkar styresmakter, næringsliv og religiøse leiarar for å fjerne grunnar til fattigdom. KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON Det er imponerande å sjå kva ungdomane lærer på denne skolen, seier Mary-Ann (15) og Thea (15) frå Alversund kyrkjelyd. Dei har saman med Kirkens Nødhjelp vore med på konfirmanttur til Tanzania. Vi møtte Grace, som er einaste jenta på elektrikerlinja på Dogodogo yrkesskole, fortel Mary-Ann. Der får tidlegare gatebarn og barn frå fattige familiar utdanning slik at dei kan få seg jobb, og dei får tru på seg sjølve, fortset Thea. Og, legg dei til, gjennom fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp er vi med og gir dei nye sjansar. Er ikkje det bra? Ved sida av å lære om Gud, Jesus og Bibelen, lærte vi om menneskerettane og om rettferd i verda. Vi hadde og ein fasteaksjon. Noko av det finaste med konfirmanttida var fellesskapet. Kirkens Nødhjelp er ein felleskyrkjeleg diakonal organisasjon for global rettferd. Vi kjemper saman med menneske over heile verda for å avskaffe fattigdom og urett. Grace saman med Mary-Ann Kana og Thea Skage Fauskanger. Dei fire med bøssene er frå venstre: Live Innvær Ljones, Vilde Sætre Ellingsen, Sunniva Osland Øvretveit og Mery Laura Heggernes

7 UNG I KYRKJA Du vel korleis du skal engasjere deg i kyrkjelyden etter konfirmasjonen. Du høyrer alltid til i kyrkja enten du vel å bli med i ungdomsarbeidet, eller du vel å kome til kyrkja ved dei store høgtidene. Dei fleste stader finst tilbod til unge i kyrkja og i organisasjonar som driv kristent ungdomsarbeid. Vi håper det du får oppleve i konfirmanttida kan hjelpe deg når du gjer viktige val i livet. Velkomen som konfirmant! KVA ER CHANGEMAKER? - Ungdom som påverkar dei som har makt til å gjere verda meir rettferdig - Kreative kampanjar om mellom anna handel, klima og fred - Leir tre gongar i året der vi diskuterer utviklingspolitikk, lærer, leiker og forandrer verda - Lokalgrupper over heile landet Vil du forandre verda? Sjekk changemaker.no/intro Synest du verda er urettferdig? Bli med i Kirkens Nødhjelp sin ungdomsorganisasjon, Changemaker! 12 Når du fyller femten år, er du religiøst myndig. Då kan du mellom anna bruke den kyrkjelege stemmeretten din ved kyrkjeval. Dette er ein av måtane du kan nytte for å påverke det som skjer i kyrkja. 13

8 PÅMELDING TIL KONFIRMANTTIDEN Kyrkja der du høyrer til sender òg ut informasjon om konfirmantopplegget. Nokre kyrkjer har konfirmasjon om våren medan andre har det om hausten. Det betyr at kyrkjene sender ut informasjon til ulike tidspunkt, og at dei har påmelding til ulike tider. Du finn informasjon om påmelding på kyrkjelyden sine heimesider. Dersom du ikkje veit kva for kyrkjelyd du høyrer til i kan du gå inn på konfirmant.no eller kyrkja.no og søkje under «Finn menighet». Velkomen som konfirmant! Når du skriv inn gatenavn og husnummer, kjem namnet på kyrkjelyden opp. SØK HER! KYRKJELYDANE I AGDER BISPEDØME: På denne sida finn du telefonnummeret til kyrkjekontoret der du bor. Dersom du ikkje finn den informasjonen du treng på heimesida til kyrkja, kan du ringje dei. Då vil dei kunne svare deg på når og kor du kan melde deg på til konfirmasjon. Atrå Austad Austbygde Austre Moland Bakke Bamble Barbu Birkenes Bjelland Borgestad Brevik Brunkeberg Bygland Bykle Bø Drangedal Dypvåg Eidanger Eide Eidsborg, Mo, Skafså Eiken Evje og Hornnes Farsund Feda Finsland Fjotland Fjære Fjågesund og Kilen Flatdal Flekkefjord Flekkerøy Flosta Froland Fyresdal Gimsøy og Nenset Gjerpen Gjerstad Gjøvdal Gransherad Greipstad Grim Grimstad Grindheim Grungedal Gulset Gyland Heddal Helle Hellemyr Herad Herefoss Herre Hidra Hisøy Hjartdal Holla og Helgen Holt Holum Hovin Hægebostad Hægeland Høvåg Høydalsmo og Lårdal Hånes Iveland Kilebygda Klevstrand Konsmo Kragerø Kristiansand Domkirke Kroken Kvinesdal Kviteseid Kvås Landvik Langesund Laudal Levangsheia Lillesand Lisleherad Lista Lund Lunde og Flåbygd Lyngdal Mandal Mæl Melum Møsstrond Nesland Nissedal Notodden Oddernes Porsgrunn Randesund Rauland Risør Rjukan Sannidal Sauherad og Nes Sauland Seljord Siljan Sirdal Skien Skotfoss Skåtøy Solum Spangereid Spind Stathelle Stokken Søgne Søndeled Torridal Trefoldighet konfirmant.no Tromøy Tuddal Tvedestrand Tveit Tørdal Valle (Sør-Audnedal) Valle og Hylestad Vegusdal Vegårshei Vennesla Vigmostad Vinje Voie Vrådal Vågsbygd Øvrebø Øyestad Øyfjell Øyslebø Åmli Åmotsdal Årdal Åseral Døves menighet i Oslo SMS Døves menighet i Stavanger SMS

9 DØVEKYRKJELYDANE Døvekyrkjelydane har eige konfirmanttilbod. KONTAKTINFORMASJON Døves menighet i Oslo: Telefon: SMS: Døves menighet i Stavanger: Telefon: SMS: Avsendar: Den norske kyrkja, Kyrkjerådet Returadresse: Agder og Telemark bispedøme, Postboks 208, 4662 Kristiansand S, tlf , e-post: Løyve til at dette heftet kan sendast til alle som er fødde i 2001 og adresseopplysningar er gitt av Staten ved Skattedirektoratet/Folkeregisteret. Konfirmant 2016 er utgitt av Kyrkjerådet og bispedøma i Den norske kyrkja, i samarbeid med og med støtte frå Kirkens Nødhjelp. UTANLANDS NESTE ÅR? Du kan vere knytta opp til ei av sjømannskyrkjene rundt om i verda og ha konfirmasjon der eller i eigen kyrkjelyd i Noreg. Det er også mogleg å vere «nettkonfirmant». Sjå sjomannskirken.no eller nettkirken.no. ANNA KYRKJESAMFUNN? Tilhøyrer du eit anna kyrkjesamfunn enn Den norske kyrkja? Dei fleste kyrkjesamfunn tilbyr opplæring for deg som er i konfirmantalderen. Ta kontakt med den kyrkja/kyrkjelyden du tilhøyrer, og spør om informasjon. Utgiver: Den norske kirke, Kirkerådet. Design: Burson-Marsteller. Trykk: BK.no. Foto: Tommy Normann, Torstein Ihle, Øivind Haug, Sveinung Bråthen, Robert Dreier Holand, Rune Kongsro, Lillian Grumsgård, Massimo Leardini. 6ATbdNN

SE FILM. konfirmant.no. Informasjon fra Den norske kirke

SE FILM. konfirmant.no. Informasjon fra Den norske kirke SE FILM konfirmant.no Informasjon fra Den norske kirke Finn ut mer på konfirmant.no Du er invitert til å finne ut mer om deg selv og troen på Gud TIL DEG SOM FYLLER 14 ÅR I ÅR Du er bare et år unna en

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR PROSTIDIAKONEN I VEST-TELEMARK FOR 2006

ÅRSRAPPORT FOR PROSTIDIAKONEN I VEST-TELEMARK FOR 2006 ÅRSRAPPORT FOR PROSTIDIAKONEN I VEST-TELEMARK FOR 2006 eilever@online.no/mobil 91 11 35 80 Innhald: 1. Oppsummering og utfordringar 2. Arbeidsområde 3. Statistikk 4. Aktivitet 1.OPPSUMMERING OG UTFORDRING

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa 1 2 "Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja har som føremål å medverke til ei systematisk og samanhengande trusopplæring som vekkjer og styrkjer kristen tru gjev kjennskap til den treeinige Gud medverkar

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. OPPSUMMERING OG UTFORDRING 2. ARBEIDSOMRÅDE 3. STATISTIKK 4. AKTIVITET I 5.TANKAR FRÅ Å VANDRE MED HÅP 2011

ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. OPPSUMMERING OG UTFORDRING 2. ARBEIDSOMRÅDE 3. STATISTIKK 4. AKTIVITET I 5.TANKAR FRÅ Å VANDRE MED HÅP 2011 ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. OPPSUMMERING OG UTFORDRING 2. ARBEIDSOMRÅDE 3. STATISTIKK 4. AKTIVITET I 5.TANKAR FRÅ Å VANDRE MED HÅP 2011 Mangt kan ein kan rapportera frå i eitt årsoppgjer for diakoniarbeidet

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang rkje, ditt val Sett preg på di kyrkje Vil du vere med i soknerådet? Radøy sokn DEN NORSKE KYRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege fellesrådet Radøy

Detaljer

Vi Os kyrkjelyd inviterer til. Konfirmantåret

Vi Os kyrkjelyd inviterer til. Konfirmantåret Vi Os kyrkjelyd inviterer til Konfirmantåret 2015/2016 Nore Neset kyrkje Os Kan du Kyrkjelyd tenkja deg å vera konfirmant i Os kyrkjelyd det komande året? Me kan tilby eit spanande opplegg også i år, som

Detaljer

2 2015 69 KYRKJEFOLK

2 2015 69 KYRKJEFOLK 2 2015 69 KYRKJEFOLK Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: Dei er menneske som oss Administrasjon Leikanger OG Sogndal kyrkjekontor Besøks-/postadresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet, 6856

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag I samband med Skaparverkets dag finn de her eit opplegg for ei vandring med element frå pilegrimstradisjonen. Denne er utvikla til

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Liturgiske byggjeklossar

Liturgiske byggjeklossar Liturgiske byggjeklossar Her er ei samling liturgiske byggjeklossar til bruk i fastetida 2015. Dei vart samla til TVaksjonen 2014 "Vann forandrer alt". Vatn er og tema i fasteaksjonen 2015 og vi trur difor

Detaljer

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Nr. 2-2011 Årgang 65 Leikanger sokn Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Oversikt over tilsette, kontaktadresser

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd INNHALD Påskeandakt av prost Geir Sørebø s.3 Leiar "Barnevakt" s.4 Mi historie: Sjå, eg står for døra og bankar s.5 Nytt frå kyrkjetårnet s.7 Barnesider s.10 Intervju med Geir Apold s.12 Konfirmantsider

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Ny kyrkjeverje er på plass

Ny kyrkjeverje er på plass INFORMASJON T ET 68. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2014 3/2014 4 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 19 Gudstenesteliste Side 16 19 Ny kyrkjeverje er på plass Side 6 Svein Tøsse takkar for seg Visitasen Side

Detaljer