Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen 6. mai Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side Skjønhaug Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skjønhaug Borettslag avholdes tirsdag 6.mai 2008 kl i Storstua Lindebergåsen 15. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2007 A) Årsberetning og regnskap for 2007 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 4. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 1 styremedlem for 1 år D) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år E) Valg av valgkomité for 1 år F) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år G) Utomhusutvalg H) Miljøutvalg I) Avisredaksjon Oslo, 27. mars 2008 Styret i Skjønhaug Borettslag Arne Andersen /s/ Jens Lind /s/ Aina Sprauten /s/ Carl Aasmunn Stephanson /s/ Theresa Stenersen /s/

3 Side Skjønhaug Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Arne Andersen Lindebergåsen 19 A Nestleder Jens Lind Lindebergåsen 3 B Styremedlem Aina Sprauten Lindebergåsen 3 B Styremedlem Carl Aasmunn Stephanson Lindebergåsen 1 B Styremedlem Theresa Stenersen Nils Knudsens Vei 15, 2040 Kløfta VARAMEDLEMMER TIL STYRET Stine Thorstad Abdel Khalek El Hammachi Terezija Turkalj Sigurd Moe Hetland Lindebergåsen 9 A Lindebergåsen 9 B Lindebergåsen 9 B Lindebergåsen 13 A DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert OBOS generalforsamling Arne Andersen Varadelegert OBOS generalforsamling Jens Lind VALGKOMITEEN Rolf O Johnsen Lindebergåsen 21 B Jan G Andersen Lindebergåsen 11 Hilde Jørgensen Husløsmarka MANSTAD Turid Degnæs Lindebergåsen 1 A MILJØUTVALG Margunn Berdal Lindebergåsen 15 B Britt Borgan Lindebergåsen 19 A Richard Johannessen Lindebergåsen 9 A Rolf Johnsen Lindebergåsen 21 B Anders Aspaas Lindebergåsen 5 C Linda Kandola Lindebergåsen 19 A May-Hilde Andersen Lindebergåsen 21 B May Kristin Hernæss Lindebergåsen 1 A Jan Andersen Lindebergåsen 11 Arne Morten Buan Lindebergåsen 19 A

4 Side Skjønhaug Borettslag UTOMHUSUTVALG Eli Stenberg Lindebergåsen 1 B Turid Degnæs Lindebergåsen 1 A Richard Johannessen Lindebergåsen 9 A Rolf Johnsen Lindebergåsen 21 B Corina Moldovan Lindebergåsen 17 Saida Amrani Lindebergåsen 19 B Inger Lindblom Lindebergåsen 1 A Greta Øyen Lindebergåsen 11 AVISREDAKSJONEN Jan Andersen Lindebergåsen 11 Hilde Jørgensen Husløsmarka 43, 1626 Manstad Rolf Johnsen Lindebergåsen 21 B Anne Kristine Martinsen Lindebergåsen 11 Marit Sletta Lindebergåsen 13 A Sigurd Moe Hetland Lindebergåsen 13 A 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i Alna bydel i Oslo kommune og har adresse: Lindebergåsen 1-21 Borettslaget består av 318 andelsleiligheter, fordelt på 11 bygninger. Tomten, som ble kjøpt i 1986 er på ,7 m 2 og har følgende gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

5 Side Skjønhaug Borettslag Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. VAKTMESTERTJENESTE Vaktmester Einar Saksvoll ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse Lindebergåsen 11. Telefon på hverdager mellom kl Beskjed kan også legges igjen på mobilsvar eller i postkassen utenfor vaktmesterkontoret. Kontoret er stengt lørdag og søndag og på helligdager. Det har ikke vært skader eller ulykker i STYREROM Borettslagets styrerom er i nr. 13 c. Kontoret er bemannet mandager mellom kl og kl Her selges poletter til vaskeri og solarium. Parkeringsbevis for gjester som trenger parkering utover 3 døgn og søknadsskjema for reservert plass for bil nr. 2, kan hentes på kontoret i samme tidsrom. Styret har egen postkasse utenfor kontoret. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. KABEL-TV Get (tidligere UPC) er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv-pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og Get har inngått avtale for OBOS-medlemmer om internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. PARKERING Borettslaget har utleie av 14 plasser for reservert parkering for bil nr. 2. Søknadsskjema fås ved henvendelse i kontortiden eller beskjed i styrets postkasse.

6 Side Skjønhaug Borettslag Beboere som ønsker å leie eller leie ut garasjeplass, kan legge opplysninger i vaktmesteren postkasse i nr. 11. Disse henges deretter opp på oppslagstavle i vinduet i nr. 13 C. NØKLER/SKILT Rekvisisjon for kjøp av nøkler fås på kontoret kl mandager. Beskjed om hvilke nøkler som ønskes, kan også legges i postkassen til styret eller vaktmester. Skilt kan bestilles ved å legge bestillingsskjema i styrets postkasse. VASKERI Fellesvaskeriene er i Lindebergåsen 1, 9, 13 og 19 og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Polletter fås kjøpt på kontoret i nr. 13 C mandager kl RENHOLD Borettslaget har avtale med Kjells Renhold om rengjøring av fellesarealer. SØPPEL - PAPIR Husholdningsavfall blir tømt hver torsdag. Papircontainerne blir tømt annenhver tirsdag. Utenfor 5d er det plassert en stor container for papir. Husholdningsavfall Kun husholdningsavfall skal kastes i sjakten og avfallet skal være pakket inn. Større gjenstander skal beboerne sjøl frakte bort. Papir I papircontainerne skal det kun legges papp og papir. Papir og papp skal ikke legges oppå papircontainerne, det medfører brannfare. Sigarettstumper Sigarettstumper skal ikke kastes utenfor inngangene eller på fellesareal for øvrig. Hundelatriner Det er plassert hundelatriner på borettslagets område. Disse skal benyttes til hundeekskrementer. Søppelkasser foran inngangene skal ikke benyttes til dette formålet. Fellesareal Garasjer, kjellerganger og fellesareal skal være frie for gjenstander, møbler og søppel. Det er et økende problem at beboere setter fra seg søppel som medfører kostnader for borettslagets fellesskap når vaktmester må fjerne dette. I garasjeanleggene er det kun lov å plassere bildekk. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 3 bruksoverlatinger i borettslaget per I tillegg kommer 23 boliger som tilhører juridiske andelseiere. GARANTI FOR FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garanti for betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader.

7 Side Skjønhaug Borettslag INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD Borettslaget har lagt til rette for at andelseiere kan nedbetale sin andel av fellesgjelden (IN-ordning). Dette gir andelseier adgang til å nedbetale sin andel av fellesgjelden. Nedbetaling forutsetter at andelseier har en egen avtale med borettslaget. Ved etablering av avtalen påløper et engangsgebyr som for tiden er kr 1 000,-. Ved forespørsel til OBOS forvaltningsavdeling vil andelseier få tilsendt avtale og giro som skal benyttes ved nedbetaling. Nedbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall 1.1 og 1.7 på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Beløpet må være kreditert OBOS klientkonto 10 dager før terminforfall. Minimumsbeløpet for innbetaling er kr ,- per gang. Ved nedbetaling vil andelseieren få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene. Borettslaget har imidlertid inngått fastrenteavtale med Husbanken til 4,8% rente. Avtalen gjelder i perioden fra til (Se punkt 8 om lån og innskudd). Første gang det er mulig å nedbetale andel fellesgjeld vil dermed være pr 1. januar De som ønsker å nedbetale andel fellesgjeld pr denne dato må ta kontakt med OBOS før 1. desember BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor betydelige rabatter. Det gis opp til 25% rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basisabonnementene) på fasttelefon og bredbåndstelefon : * Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. * Den enkelte beboer får også fri etablering av Online ADSL og fra 5% til 15% rabatt på månedsprisen, avhengig av type abonnement. (Gjelder ikke Online ADSL Mini.) * Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice (ikke kontantkort og Djuice Control). Slike ekstra ringeminutter gis uavhengig av om kunden er i en bindingsperiode. Med tre typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt på 5% i tillegg til de øvrige rabattene. Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på eller ved å sende en SMS til 2080 med kodeord OBOS.

8 Side Skjønhaug Borettslag FELLESMÅLING OG FELLES INNKJØP AV STRØM Borettslaget har avtale med Istad Kraft AS om fellesmåling av strøm. Ved salg av leiligheten eller eierskifte må eierskifteskjema/flytteskjema fylles ut (fås ved henvendelse til Istad Kraft AS på telefon eller internett Spørsmål utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD 1993 Betongrehabilitering nr.5a-5f og nr.3a og b. Innglassing av balkonger i nr. 3a og b Betongrehabilitering i nr. 3a og b og nr. 5a-f Automatiske dører montert i heiskupeer i nr. 5 a-f. Montert halvtak over øverste balkonger i nr.5a-f. Betongrehabilitering i nr. 5. Utbedring av søyler og sidevanger på sørsiden av nr.1,19 og Betongrehabilitering og innglassing av nr. 1,13,19 og Betongrehabilitering og innglassing av nr. 7,9,11,15 og Utskifting av vinduer i nr. 3 og Utskifting av vinduer i nr. 1, gavlvegg nord i nr. 5,7 og 13. Utskifting av kabel-tv-anlegget Utskifting av vinduer i nr. 9,11,15,19 og Balofixkraner i toromsleiligheter. Utskifting av stoppekraner og inspeksjonsluker Rehabilitering av garasjeanlegget i nr. 17. Innglassing av balkonger, side vest nr. 5. Utskifting av vindu i soverom i fireromsleilighetene i nr. 5. Utbedring av takløsning nr. 5 og nr. 7. Leke / samværsplass nr. 13,15, Utskifting av trapperomsvinduer i nr. 5. Utskifting av kjøkkenvinduer i to roms leiligheter i nr. 5. Utskifting av avtrekksvifte i nr. 5f og nr. 7. Kanalrens i nr. 7. Oppussing av lokale i 13c (lokale for Skjønnskriften og spiserom for arbeidere). Ny trapp montert fra19/21 til tennisbane. Ny trapp montert fra gangvei nr. 9 til parkeringsplass nr. 7. Leke / samværsplass foran 5e-f /7 anlagt. To nye leiligheter i 9a og 9b (underetasje)er innredet Utskifting av PCB - holdige armaturer i garasjene, ny lysarmatur med bevegelsesfølere, montert. Teknisk kontroll i 1a, 9a, 19a, 19b Rensing av ventilasjonskanaler i Lindebergåsen 19. EKP målinger av garasjene Statiske beregninger av innglassing nr. 3a og 3b Oppgradering av uteplass 1c, gavlside 2005 Trapp montert ved garasjeanlegg nr. 17 Montert brannslanger og røykvarslere i samtlige leiligheter. Rehabilitering av garasjeanlegg G Rehabilitering av garasjeanlegg G2 Renset ventilasjonskanaler i Lindebergåsen 1, 5 og Lagt grunnmurspapp og utbedret leiligheter i nr 9 på grunn av fuktskader.

9 Side Skjønhaug Borettslag HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Hammersborg Forsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier må imidlertid ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, og bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever, forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar.

10 Side Skjønhaug Borettslag 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. 6. STYRETS ARBEID Det er avholdt 14 styremøter og behandlet 228 saker i Informasjon Skjønnskriften har kommet ut med 5 nr i 2007 alle i farger. Styret har dessuten sendt ut 11 nyhetsbrev i løpet av året. Regulering av fellesutgiftene På grunn av borettslagets noe svake økonomi vedtok styret å framskynde økningen av fellesutgiftene fra 1. januar 2008 til 1. oktober Dette gav borettslaget en ekstra inntekt på vel kr i Heisene Vi har følgende generelle anmerkning fra Oslo Heiskontroll: Heisen er gammel. Styringen er slitt og bør planlegges ombygget. 24 timers alarm mangler. Styret har nå fått installert heisalarm som går til vaktsentral som er bemannet hele døgnet hele året. Installasjonen av heisalarm i samtlige heiser kostet kr ,50 inkl. mva. Abonnementsavgiften koster kr 9 687,50 inklusive mva pr år. I tillegg kommer eventuelle utrykninger. Styret har videre innhentet tilbud på ombygging av styringen til 1 heis. Tilbudet som lyder på kr ,- er oversendt OBOS Prosjekt AS (OPAS) for vurdering. Nytt forsikringsselskap På tross av at Skjønhaug borettslag har hatt moderate skader, har if satt opp forsikringspremien hvert år med betydelige beløp. Styret innhentet derfor et konkurrerende tilbud fra Hammersborg Forsikring AS. Tilbudet var ca kr

11 Side Skjønhaug Borettslag lavere enn regningen fra if Vi skiftet derfor forsikringsselskap med virkning fra Skader i leiligheter Det har vært betydelige fuktproblemer i de nybygde leilighetene i underetasjen i Lindebergåsen 9. Etter anbefaling fra OPAS ble det derfor foretatt oppgraving og lagt på ny grunnmurspapp og ny drenering på oversiden av blokka. Garasjetaket under leilighetene har blitt isolert. I tillegg har ventilasjonsanlegget blitt bygget om da det eksisterende ventilasjonen ikke fungerte. I tillegg er skader som har oppstått på grunn av manglende ventilasjon og fuktinntrengning, blitt utbedret. De bygningsmessige arbeidene kom på kr ,50. I tillegg har vi betalt kr ,50 til OPAS for prosjektering, oppfølging og kontroll. Det har også vært problemer på grunn av manglende ventilasjon i en UE leilighet i 13B. Dette har også blitt utbedret til en foreløpig kostnad på kr ,-. Her vil det påløpe et mindre beløp i 2008 til innkassing av ventilasjonskanal. Endring av TV-tilbud Vi mottok tilbud fra GET om å inngå avtale om felles digitalt TV. Tilbudet innbar at samtlige andelseiere måtte leie en digital dekoder til en kostnad på kr 179,- pr måned. Dersom vi ikke ville gå inn på en slik avtale, men fortsetter med analogt tilbud ville prisen øke med kr 24,75 pr husstand og måned som en følge av at GET har lagt inn flere kanaler i standardpakken. Styret vedtok å fortsette med det analoge tilbudet slik at kun de som ønsker digital dekoder kan leie uten at øvrige blir berørt. Opparbeiding av plen Plenen som var brukt til parkeringsplass i forbindelse med utbedring av garasjene har blitt opparbeidet. Prisen var kr ,- inkl mva. Beløpet var avsatt i regnskapet for Kontroll av elektro Strøminstallatøren AS har utarbeidet internkontroll for elektro på fellesarealene (vedlikeholdsrutiner). Vaktmesteren har fått en enkel opplæring i hvordan systemet fungerer. Firmaet har også gjennomført en fysisk kontroll av anlegget. Disse to tiltakene kostet til sammen kr ,- inkl mva. Nye armaturer De armaturene til lysstoffrør som ble installert den gangen borettslaget ble bygget ( ) kunne inneholde PCB. Det er derfor gitt pålegg om at alle armaturer som ble installert før skulle skiftes før med mindre det kunne dokumenteres at armaturene ikke inneholdt PCB. Ettersom styret ikke kunne framskaffe slik dokumentasjon, måtte armaturene i oppgangene skiftes. Armaturene i garasjene er skiftet tidligere. Etter å ha innhentet tilbud fra 2 leverandører, viste det seg at tilbudet fra Strøminnstallatøren AS var mer enn kr billigere enn tilbudet fra TP elektro AS. Styret bestilte derfor levering og montering av nye lysarmaturer hos Strøminnstallatøren AS. Inklusive tilleggsregninger for utskifting av brente ledninger ble kostnaden kr ,- inkl mva.

12 Side Skjønhaug Borettslag Forsterkningsarbeider Innglassingen i Lindebergåsen 3 ble i sin tid bestilt og betalt av Statens Veivesen. Det viste seg imidlertid at denne ikke var forsvarlig dimensjonert. Dette har det vært reklamert på tidligere, men lite har skjedd. I løpet av sommeren fikk vi endelig aksept fra Statens Veivesen på at de ville bekoste forsterknings-arbeidene, men at borettslaget måtte bekoste nye hjul da dette ble betegnet som slitasje. Dette aksepterte styret i første omgang. Senere viste det seg imidlertid at årsaken til problemene med hjulene var at de manglet kulelagre. Styret tok derfor opp saken på nytt da de nye opplysningene tydet på at dette var en konstruksjonsfeil. Statens Veivesen aksepterte da også å bekoste hjulene. Innglassingen ble forsterket i januar Under hele prosessen har styret hatt god hjelp av arkitekt Inger Skybak Eggesvik. Avregningsperiode for strøm Avregningsperioden har siden vi startet med fellesmåling gått fra 1. august til 31. juli. Borettslagets regnskap går som kjent fra 1. januar til 31. desember. Borettslaget har derfor måttet sette av i regnskapet for kostnadene i perioden fra 1. august til 31. desember. Vi kjenner totalkostnaden, men fordelingen mellom borettslaget og leilighetene har vært vanskelig å finne, på grunn av svakheter i WEB løsningen til Hjemkraft. Den lange perioden fra 1. august til 31. desember har også bidratt til å gjøre risikoen for unøyaktigheter større. Styret har derfor vedtatt at avregningsperioden for framtida skal slutte 31. oktober. I 2007/2008 vil avregningsperioden bli fra 1. august 2007 til 31. oktober Deretter fra 1. november til 31. oktober. Avregningen vil heretter komme på giroen for januar måned. Arbeider av en viss størrelse i 2007 Armaturer i oppgangene ,00 Asfaltering ,50 Heisalarmer 67062,50 Vedlikeholdskontrakt heis ,00 Garasjeport i 5F ,00 Utbedring av UE leiligheter i nr 9, drenering etc ,00 GET: Programavgifter og vedlikehold av kabel TV ,05 SUM spesifiserte poster ,05 Planer videre Styret bestilte i mars 2007 en tilstandsvurdering og vedlikeholdsplan for borettslaget slik at vi kan få et helhetlig grep om vedlikeholdsbehovet framover og om finansieringen. Arbeidet startet opp i januar I skrivende stund har vi ikke mottatt vurderingen. Dessuten: Kontroll og rensing av ventilasjonsanlegg. Her gjenstår anlegg i nr 3, 11, 13, 15, 17 og 21, til sammen 11 oppganger. Innglassing av gjenstående balkonger i Lindebergåsen 5. Rehabilitering av gjenstående garasjeanlegg. Inngangspartier med porttelefon, nytt inngangsparti og innkassing av papircontainere.

13 Side Skjønhaug Borettslag Årsrapport fra utomhusutvalget for året 2007 Utomhusutvalget har i 2007 avholdt 5 møter samt ett møte med styret i borettslaget. Utvalget har bestått av 8 medlemmer. Første møte i utvalget ble avholdt 14. mai 2007 hvor planer for året 2007 var tema. Utvalget hadde befaring rundt Skjønhaug borettslag i slutten av mai og kom frem 14 forslag etter befaringen om hva som kunne gjøres med utomhusområdet. Forslagene ble overlevert styret i borettslaget. På møtet med styret den 14. juni 2007 ble det vedtatt at styret skulle kontakte OBOS Prosjekt og Hageeksperten og vurdering av hele området i Skjønhaug. OBOS Prosjekt AS og Hageeksperten AS var på befaring høsten Utomhusutvalget hadde møte den 6. februar 2008 for å ta stilling til forslaget fra OBOS Prosjekt og et fra AA på vegne av styret. Utvalget gikk inn for Styrets forslag som ville ha planene gjennomført. Foruten dette har utvalget bistått med planting av sommerblomster i alle våre blomsterringer fra nr 1 til nr 21. Videre ble det satt opp en søppelkasse i bakken til Trosterud stasjon og det er vedtatt å anskaffe nye krakker (bord) som vaktmesteren bestiller etter behov. Forslag fra styret ved formannen Felling av trær: 21b, 19a, 19b. Alternativt beskjæring. 13a Beskjæring av morelltre. 11 Transport minigraver. Bortgraving av stripe med røtter til furu. Bortkjøring. 15a Fjerne selje. Under kraftledning felle lønn. 3a Gavel Felle liten lønn og beskjære stor lønn. Høyre side tunell Vedlikeholde for å få kontroll med ugress. Innplanting av Blærespirea Diablo. Venstre side tunell Sprøyting. Tilføring av ny jord. Innplanting av krympmispel. 3 grupper med høyere busker. Barklegging. På hver side av tunell Sprøyting. Tilføring an ny jord. Innplanting av serbergran str cm. Innplanting av klatrehortensia. Barklegging. Oppbinding av serbergran med 4 stokker og lekter.

14 Side Skjønhaug Borettslag VELFERDSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2007 Velferdsutvalgets arbeid og aktiviteter i 2007 (fra til ): 1. Velferden har avholdt 12 ordinære/særskilte møter i Velferden har forestått bruk og utleie av felleslokalet Storstua i Lindebergåsen 15. Lokalet har vært benyttet 76 (72) ganger (i parentes forrige års bruk): Møter og aktiviteter i Velferdsutvalget 12 (17) Juletrefest, grillfest, juletretenning 3 (4) Generalforsamling, Rusken 2 (2) Møter div. utvalg, styre, valgkomité 8 (3) Seniorklubben 10 (9) Dåp, navnefest, konfirmasjon, bryllup, begravelse 11 (9) Private møter, fester, bursdager 27 (27) Oppussing Storstua/dugnad 2 (0) Danseøvelser 1 (3) 76 (72) Hertil kommer bruk av solarium, samt diverse kvelder med vedlikehold, vasking, rydding, kontroll, vinduspuss m.m. 3. Felles juletrefest for Skjønhaug og Reistad borettslag ble avholdt søndag 14. januar 2007 kl i Storstua. Billettpris kr 30,- for barn, voksne gikk gratis. 31 (32) barn og 38 (35) voksne deltok. Helge Kolle ledet som vanlig festen, Sigurd Moe Hetland spilte piano. Tradisjonelt program med gang rundt juletreet, leker for barna og lotteri med 38 gevinster. Klovnen Knut underholdt. Barna fikk gratis brus og varme pølser (bolle). Julenisse fra borettslaget kom og delte ut godteriposer. Det var salg av kaffe, brus, nystekte vafler, kaker, bolle og varme pølser. 4. Skirenn/terrengrebusløp måtte avlyses i Velferden delte ut øl og mineralvann på Rusken-aksjonen mandag 23. april Barna fikk også liten oppbevaringsboks ved bading. 6. Velferdsutvalget klargjorde Storstua for generalforsamling tirsdag 8. mai 2007, samt vasket og ryddet etter generalforsamlingen. 7. Velferden avholdt årsfest 1. juni 2007 med 18 deltakere. Aktive medhjelpere og Skjønnskriften var invitert. 8. Grillfest ble arrangert lørdag 25. august 2007 kl utenfor Storstua. Godt oppmøte, på det meste var det ved 18-tiden ca personer med stort og smått. Det var grilling av medbrakt mat og leker for barna. Alle barna som deltok i lekene fikk en brus i premie. Barna fikk også kjøre noen runder rundt i borettslaget med hest og vogn fra Alna Ridesenter. Salg av kaffe, mineralvann, nystekte vafler, kaker og lodd. Sistemann forlot festen ved 20-tiden. 9. Velferden avholdt julebord lørdag 24. november 2007 med 19 deltakere. Invitert var også styrets formann, aktive medhjelpere, Skjønnskriften og Velferden på Reistad. 10. Julegrantenning foregikk søndag 2. desember trær (hvorav to innkjøpt fra OBOS) fikk lys i år: Ett ved endevegg nr. 1C, ett rotfast tre ved nr. 3B, ett rotfast tre ved nr. 17 og ett tre ved nr. 21. Programmet startet kl Man gikk fra tre til tre i øsende regnvær, tente lysene og sang en julesang. Tilbake i Storstua ble det servert pepperkaker og varm julegløgg

15 Side Skjønhaug Borettslag med mandler og rosiner. Det skulle også være kjøring med hest og vogn for barna, men ettersom vogna hadde havarert på Reistad, måtte dette dessverre utgå. 11. Det er solgt 297 (454) solpolletter for kr 8.910,- (13.600,-) i Registrert bruk av solsenga er 354 (443). 12. Det er utøvd meget gratis arbeid i forbindelse med solariet, felleslokaler og arrangementer: Kakebaking, kjøp og frakt av mineralvann, materialer, vaskeartikler, tørkerull, salgsvarer etc., kontroll med utleie og brukerliste, utlån av nøkler, framvisning av Storstua, renhold, vedlikehold, telefonhenvendelser referatskriving etc. 13. Disse har gitt Velferdsutvalget verdifull hjelp eller nøkkelutlån i 2007: Helge Kolle 13C, Sigurd Moe Hetland 13A, Pål Nilsen 1A, Cathrine Haglund Mikkelsen 15B, Camilla Andersen 21B, Evy Kittelsen 13C, Randi Bøe 19B. 14. Ny oppvaskmaskin til Storstua innkjøpt 23. mars Velferdsutvalget. Regnskap pr Inntekter Utgifter Sum Budsjett Budsjett Utleieinntekter Juletrefest Klovn på juletrefest Skirenn Sommerfest/grillfest Juletrær/julegrantenning Årsfest Div. utgifter Driftskostnader Storstua Løsøre inventar utstyr Uforutsette utgifter Oppussingsarb, maling Renteinntekter/gebyrer Resultat Kassabeholdning pr Bankbeholdning pr Sum omløpsmidler

16 Side Skjønhaug Borettslag SKJØNNSKRIFTENS ÅRSRAPPORT FOR 2007: Skjønnskriften har utkommet med 5 utgaver med totalt 124 sider, herav 20 fargesider. Det er avholdt 21 redaksjonsmøter/arbeidsmøter. SKJØNNSKRIFTENS BUDSJETTFORSLAG FOR 2008: 1. Trykking av 5 utgaver med 4-6 fargesider pr. utgave kr ,- 2. Film, fremkalling, kopiering, fotoark, forstørring 2.500,- 3. Kontorrekvisita 1.800,- 4. Porto 1.000,- 5. Reise, bompenger, telefon etc 200,- 6. Utstyr, premie, diverse 400,- 7. Canon Printer fotoskriver 1.795,- kr ,- Vennlig hilsen Skjønnskriften Jan G. Andersen Skjønnskriftens regnskap og budsjett for 2007 Regnskap Budsjett 1 Trykking av 5 utgaver, alle med 4 fargesider , ,- 2 Film, fremkalling, kopiering, forstørring 1 454, ,- 3 Kontorrekvisita 1 527, ,- 4 Porto 678, ,- 5 Reise, bompenger, telefon etc 0,00 200,- 6 Utstyr, premier, diverse 75,00 400,- SUM , ,- Den 9. august 2007 fikk vi en tilleggsbevilgning, stor kr til innkjøp av digitalt kamera. Dette ble imidlertid ikke kjøpt inn i BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2007 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås overført til balansen under konto for egenkapital.

17 Side Skjønhaug Borettslag DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-. INNTEKTER Driftsinntektene var i 2007 kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldtes i hovedsak at felleskostnadene ble øket med 10% fra og med 1. oktober KOSTNADER Driftskostnadene var i 2007 kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak en feil i avsetningen for kostnader til elektrisk energi i regnskapet for I 2006 ble det kostnadsført kr mens det riktige skulle vært kr Differansen på kr er ført til fradrag i kostnadene til elektrisk energi i 2007 (se note 11). De reelle kostnadene til elektrisk energi i 2007 var kr mot budsjettert kr Kostnadene til drift og vedlikehold var kr høyere enn budsjettert. Dette skyldtes hovedsakelig høyere kostnader enn forventet til utbeding av fuktskader i Lindebergåsen 9 og tilleggsregning fra GET på kr ,75. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2008 KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 9,7%. Renovasjonavgiften øker med 21%. LÅN Borettslaget har et lån i Husbanken (Husbank I) til en fast rentesats 4,8% fram til Saldo pr er kr ,-. Dette er et IN lån. De som måtte ønske det, kan betale ned på sin andel, første gang 1. januar 2009 (ta kontakt med OBOS i god tid før 1. desember). Gjenværende løpetid på lånet er 4 år Borettslaget har ytterligere et lån i Husbanken (Husbank II) til en fast rentesats 4,5% fram til Saldo pr er kr Gjenværende løpetid på dette lånet er 22 år Borettslaget har også et lån i OBOS til en flytende rentesats 5,65% pr Saldo pr er kr Gjenværende løpetid på dette lånet er 16 år. Husbank II lånet har avdragsfrihet fram til , deretter har lånet en løpetid frem til

18 Side Skjønhaug Borettslag For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til noten i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS var 2,15% per Renter på sparekonto i OBOS var per : 5,85% under 0,5 millioner 5,90% mellom 0,5 millioner og 2 millioner 6,00% over 2 millioner FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2008 øker med 3 % til kr ,-. MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten er kr 200,- per andelsleilighet for REVISJONSHONORARET Ingen økning av revisjonshonoraret i Til informasjon kan det opplyses at revisjonshonoraret ikke har vært øket de siste 3 årene. FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2007 til 2008 med ca. 9,3%. Dette skyldes at indeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester har økt tilsvarende. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon. På grunn av skift av forsikringsselskap ventes premien for Skjønhaug borettslag kun å øke med et mindre beløp fra 2007 til STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, fordi været er den viktigste faktoren som påvirker prisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør), utgjør ca. 37% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 29% av total strømpris. Statlige avgifter, det vil si forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 34% av total strømpris. 9. BUDSJETT 2008 Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og en forventet endring i resultatet på kr ,-. Forventet endring av disponible midler er kr ,-.

19 Side Skjønhaug Borettslag Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5% i Driften i 2008 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Vi må imidlertid ta forbehold ettersom vi, som nevnt under styrets arbeid, venter på en tilstandsrapport fra OBOS Prosjekt AS. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2008 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Oslo, 27. mars 2008 I styret for Skjønhaug Borettslag Arne Andersen /s/ Jens Lind /s/ Aina Sprauten /s/ Carl Aasmunn Stephanson /s/ Theresa Stenersen /s/

20 PricewaterhouseCoopers AS N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Skjønhaug Borettslag Revisjonsberetning for 2007 Vi har revidert årsregnskapet for Skjønhaug Borettslag for regnskapsåret 2007, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2007 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at budsjettallene i resultatregnskapet ikke er revidert. Oslo, 27. mars 2008 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

21 Side Skjønhaug Borettslag 440 SKJØNHAUG BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett A. Disponible midler pr B. Endringer i disponible midler: Årets resultat (se res. regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån B. Årets endring i disp. midler C. Disponible midler Spesifikasjon av disponible midler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler

22 Side Skjønhaug Borettslag SKJØNHAUG BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTNADER SALG ANLEGGSMIDLER ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR AVSKRIVNINGER REVISJONSHONORAR ANDRE HONORARER FORRETNINGSFØRERHONORAR KONSULENTHONORAR KONTINGENTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER KOSTNADER SKJØNNSKRIFTEN ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/ KOSTNAD: FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNTEKTER/KOSTNADER ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: OVERFØRT TIL ANNEN EGENKAPITAL FRA OPPTJENT EGENKAPITAL

23 Side Skjønhaug Borettslag SKJØNHAUG BORETTSLAG BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER BYGNINGER TOMT VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER KUNDEFORDRINGER KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS SPAREKONTO I OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL. 318 * OPPTJENT EGENKAP. OG EK FRA IN SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD PANT- OG GJELDSBREVLÅN BORETTSINNSKUDD SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD SKYLDIG OFF. MYNDIGHETER PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD PANTSTILLELSE GARANTIANSVAR 0 0 OSLO, / STYRET FOR SKJØNHAUG BORETTSLAG ARNE ANDERSEN /s/ AINA SPRAUTEN /s/ JENS LIND /s/ THERESA STENERSEN /s/ CARL AASMUNN STEPHANSON /s/

24 Side Skjønhaug Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god regnskapsskikk. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektføres i laget det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til borettslagets långiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet. Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnader. Andelseierene som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i pantebrevet som borettslagets långiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra IN, under noten for annen egenkapital. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Trappevask Regulerte kapitalkostnader (IN) Kapitalkostnader (IN) SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Reistad Borettslag, traktorgarasje Utleie av solseng Automatpenger vaskeriet SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP - pensjon Yrkesskadeforsikring Gruppeliv/Ulykke Arbeidsklær Andre personalkostnader -752 SUM PERSONALKOSTNADER Det har vært sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

25 Side Skjønhaug Borettslag NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2006/2007, og er på kr I tillegg har styret fått dekket utgifter til julebord og noe kaffe med kr 3.511,- jfr. note 11 NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr ,- og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS, juridisk bistand OBOS, bistand fra forvaltning OBOS Prosjekt AS, oppdrag ved nr 9 samt diverse småoppdrag Primax, ferdigbefaring Siv.ark. Eggesvik, arbeid i forbindelse med reklamasjon innglassing i nr CH Prosjekt, lekeplasser SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg (hovedsakelig oppgraving ved nr 9 og asfalt) Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Kabel/Tv-anlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold kjøleanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Erstatning v/vannskader Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 12.05 2009, kl. 17.00 i lokalene til OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 24.april 2008, kl. 1800 i Vahl vg.skole, Herslebsgate 26, 0561 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Side 1 Innspurten 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Mandag 20. april

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 29.04.2009, kl. 19.00 i Hersleb skole, Herslebs gate 20 B, Rom 342. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 22.april

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 23. mai 2017, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 25. mai

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 03.06.2008, kl. 18.00 i Hammersborg Torg 1, 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING Valg av møteleder

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 1. juni

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 1 Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 avholdes Tirsdag 27.april 2010 kl. 18.00 i fellesrommet, Sverdrupsgate 22.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 9 april 2008, kl. 18.00 i Bomberommet TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Til andelseierne i Nordahl Brunsgate 9 Borettslag

Til andelseierne i Nordahl Brunsgate 9 Borettslag 1 Nordahl Brunsgate 9 Borettslag Til andelseierne i Nordahl Brunsgate 9 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5.

Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5. Side 1 av 23 Økernly Borettslag Til andelseierne i Økernly Borettslag Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014.

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2014 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. Velforeningens regnskap er delt i fire: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Løren Torg Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Løren Torg Borettslag avholdes mandag 23. mai 2011 kl. 18.00 i kantina til Selvaag. Til behandling foreligger:

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 9. mai 2011, kl. 18.00 i OBOS sine lokaler, Hammersborg torg 1, 0129 Oslo. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 ÅnsnnnETNrNG 2oo9 Sameiet administrerer driften av eiendommen Kannikbakken 6 i Stavanger og sameiets forretningskontor er i Stavanger kommune. Arbeidsmiljø og generell trivsel på

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer