HVORFOR ER ENERGIEFFEKTIVISERING VIKTIG FOR NORSK NÆRINGSLIV?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVORFOR ER ENERGIEFFEKTIVISERING VIKTIG FOR NORSK NÆRINGSLIV?"

Transkript

1 Foto: FutureBuilt/Flashpoint Studio Foto: TU HVORFOR ER ENERGIEFFEKTIVISERING VIKTIG FOR NORSK NÆRINGSLIV? Politisk bakteppe; Krav som kommer og støtteordninger

2 Innhold Muligheter for ulike deler av næringen Politisk bakteppe: Direktiver og meldinger hva skjer? Krav som kommer en opprydning? Enovas nye avtale Hvor skal vi? Foto: FutureBuilt Foto: GK

3 Noen vits i å energieffektivisere? Noe marked i det?

4 Energimiksen må endres Til tross for stor fornybar energiproduksjon i Norge, fremdeles stor andel av fossil i bruken Noen utslipp er vanskelig å fjerne, energisektoren må derfor overoppfylle 4% av dette fra bygg og fjernvarme

5 Nye kraft- og effektkunder?

6 Ikke likegyldig når utslippskuttene gjennomføres

7 Vi trenger sektorovergripende klimatiltak. Nå.

8 Viktig for næringslivet? Estate Magasin nr. 1 / mars 2011

9 Ny undersøkelse Eiere av næringseiendom: 9 av 10 er villige til å energieffektivisere dersom leietager ønsker å være med på finansieringen gjennom høyere husleie Leietakere av næringseiendom: 6 av 10 er villig til å betale en høyere husleie dersom man sparer tilsvarende mye eller mer på energiregningen Øker med 1/10 dersom leietaker får garanti om besparelsen

10 En viktig nøkkel: Grønne leieavtaler Myndighetene nøler - bransjen tar ansvar Nøkkelen til høynet miljøstandard i eksisterende bygg i løpende leieforhold Bygger videre på standard husleieavtaler Avtalekonseptet er nå tilgjengelig

11 Tre avtalekonsepter + brukeravtale 1. Gjeldende standardavtaler endres slik at de i noen grad åpner for at UL kan foreta moderate miljøforbedringer 2. Grønt vedlegg til standardavtale som regulerer økonomi og praktisk gjennomføring av miljøforbedringer 3. Et helt nytt avtalekonsept som egner seg hovedsakelig i ènbrukerbygg der både eier og leietager har høye miljømessige ambisjoner forpliktende >> under utvikling Parallelt med alle: Grønn brukeravtale Omhandler påvirkning av miljøet under bruk: Bruk, adferd og utskifting av inventar og utstyr

12 Fremtidens bygg er allerede bygget Guro N

13 Noen forbildeprosjekter Bellona-bygget Siemens-bygget Klæbu kommune Et av Norges smarteste bygg - 33 prosent - 30 prosent Elverum kommune Lier kommune STX Langsten - 24 prosent - 18 prosent - 22 prosent

14 Potensial for energieffektivisering 10 TWh 40 TWh Basert på Arnstadutvalget: Energieffektivisering i bygg (2010). Innebærer riving, nybygg, totalrehab og «enøk»

15 Byggebransjen: Muligheter Riktige tjenester til hvert bygg Hvilken informasjon kan man stole på? Tverrfaglige energitjenester? God kvalitet Riktig pris Livsløpskostnader, inntjening Brukervennlig, serviceavtaler Selge på bedre komfort, ikke gå ut over komfort

16 Byggebransjen: Heve kvalitet og produktivitet Timeverksproduktiviteten i næringer SSB Med timeverksproduktiviteten menes hvor mye hver arbeider produserer per time

17 VEIEN TIL NULLUTSLIPP GÅR GJENNOM RENE ENERGIBÆRERE Hydrogen Elektrisitet Varme CO2 CO 2 samles og deponeres!

18 EU-politikk påvirker og vil påvirke

19 EU Energy Road Map 2050 Bakteppe: Utslippsreduksjon innen 2050: 80%. Baselinescenariet inkluderer «Energy Efficiency Plan». Mao ambisiøst utgangspunkt 2050: Ulike scenarier Opp til 41% energibehovsreduksjon sammenliknet med 2005/2006 (alle sektorer)

20 EU-direktiver Bygningsenergidirektivet (2000) Revidert bygningsenergidirektiv (2011) Energitjenestedirektivet (2006) Energieffektiviseringsdirektivet (2012) Økodesigndirektivet V Energimerking av produkter V V TEK10 Energimerkeordningen Nesten-null i 2020 Komponentkrav Kartlegge finansiering Energimerkeordningen Bedre markedet for energieffektivitet Handlingsplaner ~15% Nasjonal målsetting Nasjonale handlingsplaner Energileverandørene: spare 1,5 % av salg 3 % av statlig areal Strømmålere og kontroll av forbruk

21 EU Energy Road Map 2050 Nye og eksisterende bygg Nesten-nullenergi må bli norm Plusshus Strengere krav til nye, energieffektive produkter Smarte målere og automasjon: Kontroll på forbruk Energipriser som insentiv til atferdsendring Nye finansieringsmodeller er avgjørende: Tilgang på kapital for den enkelte By- og områdeplanlegging trekkes frem

22 Foto: Terje Pedersen, ANB Norske myndigheters mål og signaler

23 2 meldinger og en Enovaavtale <

24 Klimaforlik og bygningsmelding Målsetting «Regjeringa meiner Enova er eit velfungerande verkemiddel for å fremje ei miljøvenleg omlegging av energibruk (..) Regjeringa vil vidareføre Enova som pådrivar for ei miljøvenleg energiomlegging av bustader og næringsbygg» Husbankens grunnlån TEK: Passivhusnivå (2015) nesten-0 (2020) Komponentkrav Støtte/ finansiering Krav Nybygg Rehab Enøk

25 Klimaforlik og bygningsmelding Målsetting Kompetanseheving og -overføring, Bygg 21 Det offentlige som pådriver og forbilde Energimerkeordningen Kompetanse Skape etterspørsel Enovas forbildeprosjekter Husbankens grunnlån TEK: Passivhusnivå (2015) nesten-0 (2020) Rehab- TEK? «virkemidler som bidrar til å utløse betydelig energieffektivisering» Komponentkrav Støtte/ finansiering Krav Nybygg Rehab Enøk

26 Klimameldingen 1. Utfasing av all oljefyr i husholdningene 2. Utfasing av olje som grunnlast i næringsbygg og fjernvarme 3. Det offentlige skal gå foran 4. PassivhusNIVÅ i 2015, Nesten-nullenerginivå i Komponentkrav 6. Satsing på energieffektivisering >>> Forventning om at Enova spisses mot #1, 2 og 6

27 Enovaavtalen mål om at Enova skal bidra til energi- og klimaresultater som samlet tilsvarer minimum 6 1/4 TWh innen utgangen av Særlige vilkår for energiomlegging: Særskilt ordning for konvertering fra fossilt Støtte opp om utvikling av mer energieffektvive bygg Herunder eksisterende bygg Også finansiere en satsing på boliger

28 Klimameldingen Hva menes med passivhusnivå?

29 MISFORSTÅELSE PassivhusNIVÅ vs. PassivhusSTANDARD Krav om energinivå Arnstadutvalget: «Passivhusnivåer her ment åuttrykke et energinivåsom kan oppnås påulike måter og gjennom ulike bygningskonsepter.» Byggemåte med spesifikke krav -U-verdier - Lekkasjetall - Varmegjenvinning

30 PassivhusNIVÅ Krav om energinivå Rammekrav Tiltakskrav Dynamisk beregningsmetode, Standardisert - Netto energibehov? - Levert energi? Minimumskrav

31 Mange misforståelser om passivhuskonseptet

32 Dokumentasjon av erfaringer trengs Brukertilfredshet, inneklima og komfort Faktisk energibruk - byggavhengig - adferdsavhengig

33 Ventilasjon krever kunnskap og riktig bruk uansett konsept ( )

34 Løsninger utvikles bransjen tar ansvar

35 Markedsmuligheter: AMS - Måling og visualisering vs.

36 Brukervennlig og pen styring Danfoss

37 Det store strømkuttet - Kampanje rettet mot leietakere i næringseiendom

38 Si ja til Det store strømkuttet dere også!

39 NULLUTSLIPPSSAMFUNNET Ny næring En fremtidsrettet næring gir konkurransefortrinn i fremtiden! 2050 Rene energibærere Effektiv energibruk Utslippsfri produksjon

40

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Energieffektivisering i bygg

Energieffektivisering i bygg Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Hallvard Surlien, talsperson 30. oktober 2012 LS- 3-1213- 042 Energieffektivisering i bygg Bakgrunn Landsstyret i Grønn Ungdom vedtok 8. september

Detaljer

Energieffektivisering i eksisterende bygg

Energieffektivisering i eksisterende bygg Vista Analyse AS Rapport 2011/31 Energieffektivisering i eksisterende bygg Karin Ibenholt, Kristine Fiksen Vista Analyse/THEMA Consulting 7. desember 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel

Detaljer

Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen

Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen Kort om Bellona Hvorfor energieffektivisering og konvertering fra fossilt Rapporter om energieffektivisering og SmartCity Lønnsomme tiltak

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Januar 2013 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer

Norske energiressurser i det grønne kappløpet

Norske energiressurser i det grønne kappløpet Norske energiressurser i det grønne kappløpet NHOs politikkdokument Energi, klima og næringsutvikling 2 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon September 2014 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: Shutterstock

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK"

Energifrigjøring i bygg: NORGES STØRSTE KRAFTVERK Rapport 6/2007 Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK" Årlig "negatwatt" produksjon: 15 TWh elektrisitet frigjort innen 2020 10-14 TWh fossil varmenergi frigjort i 2012 Redusert oljeforbruk

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. R-2010-030 Projektnr. 5Z10004.10 ISBN 978-82-8232-124-2 ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse om arbeidet

Detaljer

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger - et innspill til Klimakur 2020 4 2010 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske

Detaljer

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Revisjon 0 Dato 2013/11/5 Utført av Magnus Killingland,

Detaljer

1000 Begrepsavklaring Hva ER Passivhus, nullhus, plusshus, aktivhus NS3700, Prosjektrapport 42 og NS3031 Eksempler i Norge og Europa

1000 Begrepsavklaring Hva ER Passivhus, nullhus, plusshus, aktivhus NS3700, Prosjektrapport 42 og NS3031 Eksempler i Norge og Europa Innføring PASSIVHUS 0830 Velkommen, introduksjon En bransje i endring. Eiendomsutviklerne, arkitekter og konsulenter, utførende og offentlige myndigheter berøres. Kritiske røster og medieoppslag Fra TEK10

Detaljer

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS Energieffektivisering i norske bygg Barrierestudien En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS s Innhold Kapittel 1 Oppsummering 3 Om rapporten 4 Forord 5 Metode 6 Kapittel 2 Veien

Detaljer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG

ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG EN AMBISIØS OG REALISTISK PLAN MOT 2040 AUGUST 2010 Forsidefoto: Løvåshagen (ByBo AS). Leilighetsprosjekt i Bergen med passivhusstandard. 28 leiligheter på totalt 2240 m²

Detaljer

02/11Senter for byøkologi 2011

02/11Senter for byøkologi 2011 BYØK- RAPPORT 02/11Senter for byøkologi 2011 BOLIGPLANLEGGING OG ENERGIBRUK FRA OVERORDNEDE MÅL OG FORBILDEPROSJEKTER TIL KONKRETE AVGJØRELSER I HVERDAGEN BOLIGPLANLEGGING OG ENERGIBRUK FRA OVERORDNEDE

Detaljer