Årsmelding Åsane menighet. Bilde med symboler i Åsane menighet, av Olaug B. Jacobsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no. Bilde med symboler i Åsane menighet, av Olaug B. Jacobsen"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Bilde med symboler i Åsane menighet, av Olaug B. Jacobsen Åsane menighet

2 Innhold Åsane menighetsråd... 3 Kirkestatistikk... 5 Diakoni... 5 Kirkeskyss... 6 Kirkekaffe... 6 Bønnegruppe... 6 Besøkstjeneste... 6 Fengselsgruppen... 6 Diakonal strikkeklubb... 6 Allehelgensdag, samling for etterlatte... 6 Sorggruppe... 6 Julehilsen til etterlatte... 7 Sykehjemskonfirmanter... 7 Barnevaktskonfirmanter... 7 Ungdomsarbeid... 7 Torsdagsmiddager for ungdomsmedarbeidere... 7 Åpent hus i våpenhuset... 7 Torsdagsklubben... 7 Klubb+ og Klubb X tra... 7 Ungdomsrådet... 8 Sanctus... 8 Teknisk Stab... 9 KRIK... 9 Rolland KFUK-KFUM speidere... 9 Flaktveit KFUK/M speidere Konfirmantarbeidet Trosopplæring Søndagsskole Stjernen åpen barnehage Kirkemusikkrapport Korskolen Pensjonist og honnørarbeidet Åsane Y s men s club Annet menighetsarbeid Julemarkedet Menighetsbladet Husfellesskap/bibelgrupper Husstyret Åsane Kirke Menighetsarbeidet Flaktveit nærkirkekomite Menighetsarbeidet Haukås nærkirkekomite Økonomi Sluttord Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 2

3 Åsane menighetsråd Bjarte Flaten Leder Medlem i AU Ingunn Bergland Nestleder Medlem i AU Terje Bjørdal Medlem i AU Tor Vilhelm Tysseland Jon Asle Stein Otto Tuft Tor D. Hanson Guri Grytten Christoffer Bjørdal Torgny Neuman Varamedlemmer: Finn Olav Sletten Thor Knudsen Ragnhild E. Natland Alf Kallestein Agnes K.M Dahl Arbeidsutvalget har i 2012 bestått av: Leder Bjarte Flaten, nestleder Ingunn Bergland og fast medlem fra menighetsrådet Terje Bjørdal. I tillegg var disse fast medlem: fung. sokneprest Godtfred Haugland (frem til 31.03) og sokneprest Kirsten Lind (fra 01.04), daglig leder Ann Carina Raknes (frem til 20.08) og Mona Gangsøy Eide (menighetskonsulent fra og administrasjonsleder fra 01.11). Representanter fra menighetsrådet i utvalg i menigheten: Diakoniutvalget... Finn Olav Sletten Flaktveit Menighetskomité... Agnes Dahl Givertjenesten... Tor D. Hanson Julemarkedkomiteen... Ragnhild Natland Kirkelig Fellesråd... Bjarte Flaten, Christoffer Bjørdal Kirkekomiteen på Haukås... Jon-Asle Stein, Otto Tuft Kirkens Nødhjelp... Torgny Neuman Klubb+... Tor Vilhelm Tysseland Korskolen... Terje Bjørdal Ungdomsrådet... Christoffer Bjørdal Samarbeidsutvalg, Stjernen... Ingunn Bergland Gudstjenesteutvalg... Tor Vilhelm Tysseland Husstyre... Otto Tuft Utsmykningskomite... Ingunn Bergland Trosopplæringsutvalg... Guri Grytten Kirkens SOS... Alf Kallestein Fasteaksjonen... Torgny Neuman Økonomiutvalg... Bjarte Flaten, Torgny Neuman Lokale redaksjon Menighetsbladet... Tor D. Hanson Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 3

4 Ansatte Kirsten Lind Sokneprest (delvis sykemeldt frem til 30.09) Godtfred Haugland Fungerende sokneprest ( ) Kapellan (til 30.09) Rolf Armand Rasmussen Kapellan 45% Martin Aalen Hunsaager Kapellan Eystein Wiig Kapellanvikar (til 30.03) Bernt Forstrønen Fengselsprest 30% og kapellanvikar 70% fra Arne Mulen Kapellan på Haukås Rune Minde Fengselsprest Stein Ove Ottesen Fengselsprest Ann Carina Raknes Daglig leder (til 31.10) Mona Gangsøy Eide menighetskonsulent (50% fra 20.08), administrasjonsleder (fra 01.11) Jan Røshol Kantor (50% permisjon fra 22.10) Lenamaria Gravdal Organist 65 % (permisjon fra 09.10) Anita Skjæveland Kateket (til 14.09) Sverre Johan Nærheim Kateket (fra 12.09) Rita Eldholm Diakon Bente Lill Madsen Frivillighetskoordinator 45 %, menighetskonsulent 20% (fra ) Marianne Fanebust Menighetskonsulent 25% (fra ) Sissel Lillebø Sekretær 13% (fra ) Anne Lise Misje Korsekretær 60 %, dåpsopplæringen 10 % Åpen barnehage 20 % frivillighetskoordinator 5 % Aud Sissel Gulbrandsen Renholder Tor Vilhelm Tysseland Kirketjener 50 % Arnar Føllesdal Helgekirketjener Solfrid Sæle Helgekirketjener Kristoffer Tysseland Helgekirketjener Kate E. Bølstad Styrer, Åpen barnehage 60% Linda Gripsgård Jørgensen Pedagogisk leder, Åpen barnehage 60 % Sølvi Dalsbotn Assistent, Åpen barnehage 60 % Turid Sjursen Assistent, Åpen Barnehage 40% Menighetsrådets arbeid Visjon: En gruppe fikk i oppdrag fra menighetsrådet om å formulere en visjon for Åsane menighet; «Sammen vil vi formidle Jesus Kristus, skape en menighet for alle og fremme medmenneskelighet og kjærlighet». Menighetsrådet har i alt hatt 8 møter og behandlet 87 saker. Av saker menighetsrådet har hatt oppe vil vi nevne følgende: - Ny lokal gudstjenesteordning - Ungdomsarbeidet - Tilsettingssaker - Årets faste arrangement; Julemarkedet. - Møteplan, Regnskap, Budsjett og Årsmelding - Fokus på nærkirke på Flaktveit og Haukås - Ulike forberedelser/utnevnelser til diverse arbeidsgrupper/komiteer innenfor menighetsarbeidet - Samling mellom stab og menighetsråd Det ble avholdt menighetsmøte hvor menigheten fikk uttale seg om forslaget til ny gudstjenesteordning Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 4

5 Ny gudstjenesteordning Dette har vært den største saken som rådet har behandlet i Menighetsrådet opprettet en komite i 2011 som skulle utarbeide forslag til ny lokal gudstjenesteordning. Komiteen la fram sitt forslag til menighetsrådet våren Menighetsrådet behandlet saken to møter, i august, og i september, da menighetsrådet vedtok forslag til gudstjenesteordning. Rådet vedtok også at ordningen skulle prøves ut i et år, dvs. fram til Biskopen i Bjørgvin har godkjent forslaget, men med to merknader, som i ettertid er innarbeidet i menighetens gudstjenesteordning. Organisasjonsendringer Det har vært store utskiftninger i staben i løpet av året. Tre medarbeidere har sluttet og to har permisjon. Vi er glad for at vi har fått på plass nye medarbeidere. Mona Gangsøy Eide er ansatt som ny administrasjonsleder. Hun har nå personalansvar for BKFansatte, som følge av at BKF har avviklet prostikontorene, og da flyttet ledelsesoppgaver og personalansvar ut til menighetene. Åsane Menighetsråd vedtok i mai å engasjere ekstern rådgiver til å gjennomgå menighetens økonomirutiner. Rapporten ble lagt fram i februar Bjarte Flaten, menighetsrådsleder Kirkestatistikk Det totale antall gudstjenester i 2012 var 174, (180 i 2011 og 176 i 2010). Snittbesøket har vært 175 pr. gudstjeneste, (190 i 2011og 198 i 2010, ). Det totale antall nattverddeltakere har økt med 12%, og antall gudstjenester med nattverd har øket. I 2012 fikk 182 barn 4-årsbok (176 i 2011 og 182 i 2010). Det ble døpt 157 barn og voksne i menigheten (152 i 2011 og 178 i 2010). I tillegg døpes det 36 barn i andre menigheter som tilhører Åsane (24 i 2011). Menigheten har hatt 198 konfirmanter i 2011/2012, her er også konfirmant+ inkludert (223 i 2010/11). Det var 151 gravferder som ble utført i soknet (151 i 2011og 131 i 2010). Diakoni Hovedmålet for diakoniarbeidet i Åsane menighet er å skape meningsfulle fellesskap der omsorgen for hele mennesket står i sentrum. Arbeidet skal i særlig grad være rettet mot mennesker i en vanskelig livssituasjon. Alle sider ved menneskelivet er en utfordring for diakonien og gjenstand for dens tjeneste. Diakonstilling: Rita Eldholm har vært i 100% stilling som soknediakon hele Diakoniplan Diakoniplan for Åsane menighet er vedtatt for perioden Diakoniutvalget Det har vært avholdt 6 møter i Fra 1/1 31/12 bestod utvalget av: Inger Karin Markussen (leder), Linbjørg Grutle, Siri Brunvoll, Egon Lilleskare, Kirsten Steinhovden, og Finn Olav Sletten (MR-repr fra des 2011). Rita Eldholm er fast medlem som soknediakon. Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 5

6 Diakoniens dag Diakoniens dag ble avholdt med gudstjeneste og kirkekaffe 19. februar. Tema: «Se og bli sett». Barnekoret Spiren deltok, diakon hadde dialogpreken sammen med prest, det var bønnevandring med ulike stasjoner. På kirkekaffe i Torgstuen var det mellom tilstede. Deltakelse i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Konfirmantene og mange frivillige voksne gjennomførte bøsseinnsamling organisert av fasteaksjons-komitéen. Det ble samlet inn kr ,- Kirkeskyss 5 frivillige medarbeidere sørget også i 2012 for at kirkeskyss var et tilbud i menigheten nesten hver søndag. Kirkekaffe Våren 2012 ble det organisert kirkekaffe etter nesten hver gudstjeneste søndager kl 11. Det var i hovedsak medlemmer fra korgruppen Concord som bidrog. Høsten 2012 var det ingen grupper eller enkeltpersoner som tok på seg ansvaret for å arrangere/organisere kirkekaffe regelmessig. Det var derfor bare sporadisk tilbud om kirkekaffe. Bønnegruppe Bønnegruppa på 6-8 personer, har hver mandag kl bønnesamling i Kirkerommet i Åsane kirke. De ber over bønneemner som er levert inn i postkassen i våpenhuset eller på annen måte kommer til dem. Kapellan Rolf Rasmussen deltar i gruppen. Besøkstjeneste I januar 2012 ble besøkslederteamet i Åsane menighet opprettet. Teamet består av diakon Rita Eldholm og to ulønnede medarbeidere: Birgit Spilde Flagtvedt og Eli Flaktveit. Det er laget medarbeideravtale med teammedlemmene og de har sagt ja til å være med i teamet fram til sommer Pr 31/12-12 var det 15 ulønnede medarbeidere registrert på listen over besøkere for Åsane menighet. 8 av disse (inkl besøkslederteam) besøkte 11 personer. 6 besøkere ønsket en pause fra tjenesten av ulike grunner. Pr 31/ var det ingen på venteliste for å få besøker. Besøkslederteamet ivaretok dem som av ulike grunner ikke hadde fått egen fast «frivillig» besøker. Det har vært holdt 3 medarbeidersamlinger for besøkere. 2 av dem kun for Åsane menighet sine besøkere og den 3. i samarbeid med de andre menighetene i Arna og Åsane prosti. Fengselsgruppen Fengselsgruppen i Åsane menighet driver fremdeles et aktivt og godt arbeid for innsatte i Bergen Landsfengsel. En gang i måneden har 14 ulønnede medarbeidere hatt samlinger i Torgstuen. Mellom innsatte møter hver gang. I tillegg til de månedlige samlingene i Åsane kirke deltar gruppen på gudstjenester i fengselet. De deltar også på julemarkedet i Åsane menighet med salgsbord, der de selger varer som er produsert i fengselet. Diakonal strikkeklubb Strikkeklubben arbeider for diakoniutvalget i Åsane menighet, og samler 8-10 kvinner i et privat hjem. De har hatt eget bord på julemarkedet for 4 år på rad. Arbeidsgleden og kreativiteten er stor. Allehelgensdag, samling for etterlatte Diakoniutvalget har organisert denne samlingen også i år. Det ble orientert om muligheten for å være med i sorggruppe, og det var servering av eplekake m/is og kaffe. Åse Madsen hadde innlegg om sorg og sorgreaksjoner. Ca.11 personer var til stede. Sorggruppe Det var for få som meldte seg til sorggruppe i 2012 til at tiltaket kunne gjennomføres. Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 6

7 Julehilsen til etterlatte Det ble også i år delt ut blomster til de i menigheten som mistet noen i løpet av det siste året. Det ble delt ut ca 107 blomster. 25 ulønnede blomsterbud sørget for at de etterlatte fikk blomster. Sykehjemskonfirmanter Våren 2012 hadde 21 konfirmanter fra menigheten diakonitjeneste ved Midtbygda sjukeheim, og 10 ved Ulset sykehjem. Fra høsten 2012 hadde 13 konfirmanter tjeneste ved Midtbyga sjukeheim, de var organisert i 2 grupper som gjorde tjeneste annenhver torsdag. Dagmund Flaktveit (pensjonist/diakon) var frivillig medarbeider og gruppeleder på Midtbygda. 8 konfirmanter hadde tjeneste ved Ulset sykehjem annenhver torsdag. Kateketvikar Sverre Johan Nærheim var gruppeleder på Ulset. Konfirmantene hjelper beboerne å komme på andakt. Barnevaktskonfirmanter 14 konfirmanter var med i barnevaktsgruppen våren Det var 2 frivillige medarbeidere som ledet gruppen, Sølvi Dalsbotn og Marte Gjøvåg. Konfirmantene var med på å arrangere en åpen lørdag med Stjernen åpne barnehage, men fikk dessverre ingen forespørsler om oppdrag. Pga lav etterspørsel etter barnevaktstilbud og færre ressurser i forhold til gjennomføring av kurset, ble tilbudet avviklet sommeren Rita Eldholm, diakon Ungdomsarbeid Ettåringsstilling Elise Beate Lowzow gikk inn i tjenesten som ettåring (ungdomsarbeider) i menigheten fra aug Hun vil fortsette i tjenesten frem tom juni Hun gjør tjeneste i Sanctus, KRIK, MILK-kurs, lederweekend, Haukås nærkirke, konfirmantarbeidet mm. Torsdagsmiddager for ungdomsmedarbeidere Det blitt servert gratis middag for ungdomsmedarbeidere hver torsdag i ungdomsavdelingen. Diakonen og ettåringen har delt på ansvaret om å lage måltidet. Det har blitt lest et ord for kvelden og bedt en enkel bønn. Fokuset har vært å bedre kommunikasjonen mellom ungdomsmedarbeidere og stab, samt å styrke den diakonale identiteten i medarbeidergruppa. Kapellan med ansvar for ungdomsarbeid har også vært til stede. Det har vært mellom 10 og 20 personer tilstede hver uke. Åpent hus i våpenhuset Hver torsdag i vårsemesteret var det åpent hus for ungdom i våpenhuset, med mulighet for å stikke innom for å prate, spille bordtennis, wii og andre brettspill. Det var mellom 2 8 personer innom hver gang. Prest, diakon og en ulønnet medarbeider har vært tilstede. Tilbudet ble endret høst 2012 til et klubbtilbud, i førsteomgang for konfirmanter (Torsdagsklubben) Torsdagsklubben Ble startet som et klubbtilbud for konfirmanter ca annenhver torsdag. Det er 24 konfirmanter som har valgt tilbudet, og det har vært en egen semesterplan for klubben. Brann-kveld, Bingo, bordtennis, quiz-kveld mm har vært noen av aktivitetene. Diakon og kapellan sammen med 7 ulønnede medarbeidere (16 ca 45 år) planlegger og gjennomfører klubbkveldene. Klubb+ og Klubb X tra Høsten 2012 ble det startet en ny klubb for unge voksne med utviklingshemming; Klubb X tra. Dette ble gjort for å hindre for stor aldersspredning i Klubb+. Klubb+ er fremdeles et tilbud til ungdom med utviklingshemming fra år, der en ønsker å bidra til en aktiv og verdifull ungdomstid. Klubb X tra er et tilbud primært til unge voksne fra 19 år. Begge klubbene har Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 7

8 lokaler i Ungdomsavdelingen i Åsane kirke, og tilbyr et variert tilbud av aktiviteter gjennom semesteret, som musikkterapi, kunstterapi, gårdsbesøk, quiz-kvelder og hobbyverksted. Det var pr , 16 medlemmer i Klubb X tra og 5 medlemmer i Klubb+. I 2012 ble det til sammen gjennomført 27 klubbkvelder for de to klubbene og deltakelse på 3 gudstjenester, samt menighetens julemarked. Ansatt klubbleder har dessverre vært sykmeldt deler av 2012, men stor innsats fra styreleder, de til sammen 12 frivillige medarbeiderne og diakonen har gjort det mulig å gjennomføre klubbarbeidet som planlagt. Styret har i 2012 bestått av Kristine Bech-Sørensen (leder), Randi Birkeland (økonomi), Tor Vilhelm Tysseland (MR-repr), Annette Lid (ansatt klubbleder) og Rita Eldholm (diakon). Det har vært gjennomført 6 møter. Ungdomsrådet UR har gjennomført 7 møter i året som har gått og har hatt disse medl: Linn Landås, Cecilie Solberg (sekretær), Øyvind Myklebust Huus, Alexander Wiken (januar juni), Christoffer Bjørdal (repr fra MR), Rita Eldholm (diakon), Martin Aalen Hunsager (kapellan), Elise Beate Lowzow (ettåring (august d.d)). Fokus på møtene har vært arrangementene som UR har ansvar for, langsiktig tenkning om ungdomsarbeidet, ledertrening og forvaltning av midler til ledertrening, planlegging av påskeleir for ungdommer i mars UR-arrangement i løpet av 2012: Blåtur for medarbeidere i ungdomsarbeidet og for påmeldte på MILK-kurs. I og rundt Eidsvåg kirke hadde vi rebusløp med aktiviteter, klatring i klatrevegg, grilling og til slutt kveldsavslutning med nattverd. Det var 26 deltakere. MILK-kurs (ettårig minilederkurs) for fjorårskonfirmanter ble det startet opp i mai Kurset er basert på et KFUK/KFUM kursopplegg, men er lokalt tilpasset og skal passe for alle ungdomsgrupper i menigheten. Det er 14 deltakere fra hele menigheten, mange fra Haukås Nærkirke. Diakonen er ansvarlig for administrasjonen av kurset, i tillegg deltar kapellan Hunsager, kateketvikar, ettåring, nærkirkeprest på Haukås og 5 ulønnede medarbeidere som ledere i kursopplegget. Lederweekend på Dyrkolbotn ble avviklet aug med 26 deltagere (inkl ansatte). Weekenden var for alle medarbeidere i ungdomsarbeidet og MILK-kursdeltakere. Temaet for leiren tok utgangspunkt i MILK-weekendopplegget og de eldre ungdomslederne fikk gruppelederansvar i noe av opplegget. Ungdommens julegudstjeneste 2. juledag. Ble planlagt og gjennomført av Sanctus Tensing, Haukås ungdomskor, KFUK/M speidere og Teknisk Stab i samarbeid med ettåring, kantor, diakon og kapellan. Torsdagsklubben organiserte kirkekaffe i Torgstuen med sponset is fra Hennig Olsen. Rita Eldholm, diakon Sanctus Sanctus har i løpet av året 2012 hatt 37 øvelser, der annenhver øvelse har vært kor, og annenhver har vært delt mellom kor og drama/dans. Første semester hadde vi ikke en ren dansegruppe, men hele enheten lærte en step-dans til konserten. Fra høsten 2012 har vi hatt en egen dansegruppe. I februar deltok vi på Vinterfestivalen på Voss, hvor vi også opptrådte. I april hadde vi den første øvingshelgen vår før den årlige konserten. Helgen var fylt av sang, dans, drama og annen moro. På konfirmasjonsgudstjenesten der Sanctus-konfirmantene ble konfirmert, opptrådte Sanctus, og konfirmanter i både kor og band deltok. Den første helgen i juni var det klart for konsert. Sanctus fremførte sanger de hadde lært gjennom året, og dramagruppen fikk vist hva de driver med. Dansegruppen hadde laget en felles dans som alle i Sanctus fikk være med på. I tillegg til dette hadde Sanctus teknisk stab gjort en kjempejobb med lys og lyd. Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 8

9 Vi begynte høstsemesteret med en bli-kjent-kveld med overnatting i kirken. Dette var i hovedsak for å bli kjent med nye medlemmer, men også for å styrke bekjentskapet mellom de tidligere medlemmene. I løpet av høsten ble det valgt nytt styre og ny ledergruppe for det kommende året, bestående av: Serine Talhaug hovedleder Elise Beate Lowzow dirigent Nina Hovland styremedlem, dirigent Marie Ophuus varamedlem Elizabeth Deviya Bristow styremedlem, dirigent Runa Eide Frøiland styremedlem, bandleder Isabelle Olsen kasserer, dramaleder, Oda Hovda Ottesen styremedlem, dramaleder Amalie Elise Solberg styremedlem Lenamaria Gravdal musikalsk ansvarlig Sanctus deltok med både kor, drama og band på ungdommenes julegudstjeneste 2. juledag. Fra høsten 2012 har vi hatt tre medlemmer på MILK-kurs. En gikk i Sanctus fra før, mens de to andre har funnet veien til oss gjennom MILK-kurset. Per hadde Sanctus 36 medlemmer, inkludert kor, band og teknisk gruppe. Serine Talhaug, leder Teknisk Stab Den daglige driften er blitt ledet av Kristian Dahl. Gruppen samles hver tirsdag i Åsane kirke, de leverer lys og lydproduksjoner til Sanctus og andre enheter i Åsane menighet. Gruppen drives med midler de tjener på å levere enkelte produksjoner utenfor driften. Gruppen har et styre som består av Georg Dahl, (styreleder), Kristian Dahl, (daglig leder), Godfred Haugland (Stabs medlem til 30.09), Nils Pedersen (oppnevnt av MR), John Eirk Qvale (Medlem fra Sanctus) Kristian Dahl, leder KRIK KRIK består av 29 konfirmanter på to grupper. Vi samles annenhver onsdag i Rolland ballsal og driver med ballspill, leker, aktiviteter og andakt. Vi har deltatt på Krik-Hordalands fortballcup i Vestlandshallen i høst, og har hatt undervisning i Åsane kirke. Kapellan, ettåring og tre frivillige medarbeidere planlegger og gjennomfører Krik-kvelder. Martin Hunsager, kapellan Rolland KFUK-KFUM speidere Medlemmer: Gruppen har pr medlemmer, fordelt på oppdagere (2.-3.kl.), stifinnere (4.-5.kl.), vandrere (6.-9.kl) og rovere (10.kl. ->) + ledere. Styret: Gruppestyret har i år bestått av: Gruppeleder: Anne Hanson, gruppestyre: Benjamin Thuen (vandrerne), Kristin M. Torød (roverne), Hanne Fosheim (stifinnerne), Arngunna Haga (oppdagere). Aktiviteter: Oppdagerne, Stifinnerne og Vandrerne har faste samlinger hver tirsdag i kirkens ungdomsavdeling/ute, i tillegg til turer og div. kurs. Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 9

10 Årets høydepunkt ble Kretsleiren på Spurkeland gård, august, hvor vi hadde med 9 vandrere, 9 stifinnere/oppdagere, 9 ledere/rovere, hvorav tre også deltok i stabsarbeid, og 5 foreldre (på stifinnerleiren). Flere av roverne har bidratt som ressurspersoner på kretsens og forbundets arrangementer i løpet av året. Våren 2012 inviterte Åsane Y s men speiderne på ryddedugnad i bydelen. Resultatet ble en renere bydel, og 5000 kr til gruppen. De blir brukt til Englandstur sommeren Status: Gruppen har dette året hatt et relativt stabilt medlemstall. Selv om noen slutter, har vi hatt nyrekruttering i alle enheter. Mange oppdagere gikk i høst over i stifinnertroppen. Økonomien er god. Vi bruker relativt mye penger på å sponse speidere / ledere / voksne på leir og kurs, men det er vel anvendte penger som kan sees på som investering i opplevelser og økt trivsel. Forbundets strategiplan frem til 2019 (Fremtiden) har som satsningsområder Vekst, Ledere, Opplevelser og Synlighet. Vi følger opp kretsens satsing på ungdom, og sender dem på kurs og sosiale ungdomssamlinger. Vi ser med glede på et aktivt roverlag, og har stor hjelp av roverne i det ukentlige arbeidet. To unge rovere er/er i ferd med å bli godkjent som ledere dette året, og to var med på Lederkurs Ledelse. I år var vi med på å samle inn penger både ved Julebukkaksjonen og Global-aksjonen, noe som er K/M-bevegelsens internasjonale hjelpearbeid. Mye positivt har skjedd i året som har gått, og spesielt gledelig er det at vi fremdeles har med oss en stabil ungdomsgruppe, og at vandrertroppen holder stand. Anne Hanson, gruppeleder Flaktveit KFUK/M speidere Flaktveit KFUK/M sprdere har møter hver tirsdag i skoleåret kl for Vandrerne ( klasse) i Flaktveit aktivitetshus. I løpet av et skoleår har vi ca 40 møter og 6-7 overnattingsturer/helger. Vi har også en gruppe Rovere ( 10.kl -> Videregående) som organiserer seg selv. Gruppen har 3 voksne ledere, 6 rovere( 2 jenter-4 gutter) og en speidertropp (vandrerne) med 16 medlemmer (3 jenter-13 gutter), i alt 25 aktive medlemmer. Interesserte kan kontakte Harald på tlf eller bare møte for å se hvordan vi har det. Vi har egen nettside på Økonomi: Vi har ikke revisjonsplikt, men speiderkretsen kan sjekke oss. Vi har selv valgt å få revidert regnskapene våre årlig, og for tiden er Asbjørn Myhre vår revisor. Vi står i frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer Dette er for å kunne motta grasrotmidler og for å kunne ha bankkonto. Styret består av Harald Mikkelsen (leder) og Tor Erik Talhaug. Begge disponerer gruppens bankkonto. Harald Mikkelsen, gruppeleder/troppsleder Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 10

11 Konfirmantarbeidet Konfirmantene i Åsane får tilbud om minimum 60 timers undervisningsopplegg. Det er mange grupper og valgmuligheter og mange frivillige involvert. Grovt sett kan en dele opplegget inn i fem: 1. Gudstjenestedeltakelse: Hver konfirmant skal delta på minst 8 gudstjenester deriblant presentasjons-, samtale- og konfirmasjonsgudstjeneste. Fem gudstjenester er valgfrie og må leveres gudstjenestekort for. 2. Interessegrupper: Her velger konfirmanten en gruppe han vil være med i under konfirmantforberedelsen, det kan være innen diakoni, idrett, sang, klubb eller annet og justeres år for år. Inneholder aktiviteter og andakt. 3. Fellesundervisning: Skjer på egne kvelder satt av til det. Her samles ofte flere grupper og det er normalt stasjonsundervisning med ulike tema. Stab og frivillige deltar. 4. Leir: På høsten er det to leirer på Dyrkolbotn med aktiviteter og undervisning, på våren er det Londontur for Sjømannskirke-konfirmantene. 5. Annet: Informasjonsmøter, foreldremøter, fasteaksjonen og forberedelser til samtale- og konfirmasjons gudstjenester. Åsane er en stor og kompleks menighet med store årskull. Haukås har et eget opplegg for konfirmantene ved kateket Espen Ingebrigtsen og prest Arne Mulen. Åsane er samlingsplass for noen av de konfirmantene i Bergen som ønsker spesiell tilrettelegging. Her er Eirik Rodahl, Rolf Rasmussen og Leif Arne Økland engasjert. Opplegget kalles Konfirmant+. Konfirmantåret i Åsane går fra vår til vår, og det gjør at vi må omtale to kull av konfirmanter. Kull : 198 stk. 4 Konfirmant +, 31 Haukås, 163 Åsane. Kull : 197 stk. 14 Konfirmant +, 35 Haukås, 148 Åsane. Endringer i gruppetilbudet fra kull 2012 til 2013: G-nøkkel-koret og Barnevaktgruppen er lagt ned. En del andre grupper (Hip-hop og bakegruppen) ble gjort om til Klubbkonfirmanter. Rytmegruppen er ny. Det har vært mye utskiftinger i staben i Åsane i 2012, og det har gått ut over kontinuiteten. Det er mye å sette seg inn i for nye, og vi har hatt mindre presteressurser tilgjengelig i arbeidet. Kateket Anita Skjæveland sa opp sin stilling i juni og sluttet i september for å begynne som kateket på Askøy. Som vikar kom Sverre Johan Nærheim inn fra Vi har i høst hatt stor glede og nytte av å ha en ettåring i menigheten. Elise Beate Lowzow har gjort en stor jobb innen ungdomsarbeidet, herunder med konfirmanter. Ellers har mange i staben vært involvert i grupper, undervisning og aktiviteter. Vi har også en flott gjeng frivillige med; i grupper, på konfirmantleirer, i undervisning og ellers. En stor takk til alle! Sverre Johan Nærheim, kateket Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 11

12 Trosopplæring Trosopplæringen i Åsane Menighet omfatter oppfølging døpte barn 0 6 år. Vedtatt i menighetsrådet i Ved dåp: dåplys + boken «Kjære Gud ta hånden min» 1 årsdag for dåp: boken Julebarnet og brev. 2 årsdag for dåp: boken om Noa og brev. 3 Årsdag for dåp: CD produsert av Korskolen. De får lytte til en gudstjeneste. Barnekorene synger, presten leser fortellingen om Sauen som gikk seg bort Kantor spiller og kirkeklokkene ringer. 4 årsdag for dåp: invitasjon om å komme til gudstjeneste å få Min aller første Bibel 5 årsdag for dåp: invitasjon til julefest og påskeverksted 6 årsdag for dåp: invitasjon til gudstjeneste for å få «Historien om Jesus». Hvert år frem til skolealder følges altså 6 årskull dåpsbarn opp av trosopplæringen. Det er 8 ganger i løpet av barnets 6 første leveår at de får kontakt med menigheten. I tillegg legges ved de ulike utsendingene info om babysang, babymassasje, Zumba, Stjernen åpen barnehage og barnekorene Frøet, Spiren og minigospel. I januar har 8 åringene de siste årene hatt Tårnagenthelg i kirken. (Ca 25 barn deltok i 2012, 354 i 2011). Frivillighetskoordinatoren har hatt ansvar for Tårnagenthelgen sammen med kateketen. Det er mye positiv tilbakemelding på trosopplæringsopplegget både fra foreldre og andre. Det er flott å tenke på at alle som er døpt etter 1.juli 1997 (ca.3500dåpsbarn) har barnebønner, julefortellingen, Noa-fortellingen, cd med en gudstjeneste, en barnebibel, og boken om Jesu liv i sitt eie. Dessuten er det svært mange av de samme som benyttet Stjernen åpen barnehage i førskolealder. Åsane Menighet kan være stolt av oppfølgingen av de minste barna og deres familier. Minigospel, Frøet og Spiren er kontinuerlige aktiviteter som denne aldersgruppen kan integreres i. Økonomi: Det er et stort løft for menigheten å drive trosopplæring for disse årskullene. Åsane Menighet venter på å få tildelt trosopplæringsmidler. De to siste årene har det vært en drastisk nedgang vedr. fadderbetaling. Noe av årsaken er at vi ikke har kontaktfaddere lenger. Men trosopplæringen har gode støttespillere i Honnørklubben og noen faste givere. Flaktveit og Haukås menighetskomiteer gir offer som hjelper til å dekke de bøkene som deles ut til 4 åringene der. Anne-Lise Misje, trosopplærer Søndagsskole En liten gjeng frivillige samlet seg før nyttår 2011 og planla å starte opp igjen søndagsskole på våren Vi klarte 4 samlinger, hvorav en var turdag. På våren var vi delt i to grupper: Kirkerotter (0-6år) og Tårnagenter (7år+). Stort sett var det ulike barn som kom hver gang, men noen «faste» ble det.i høst ble det bare tre samlinger, fordi mange av lederne ikke kunne fortsette. Begge gruppene var samlet disse søndagene. Noen «faste» her også. Vi merker oss at de dagene det er kirkebokutdeling, så stiger antall fremmøtte til søndagsskolen. Hadde vi bare klart å få dem og foreldrene med videre! For noen er det «skummelt» å gå ut til søndagsskolen. Tårnagent-opplegget kan absolutt videreføres, gjerne med en oppfølging av tårnagenthelgen og et besøk i gamle Åsane kirke. Var stor suksess i Kontaktperson søndagsskole: Bente Lill Madsen. Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 12

13 Stjernen åpen barnehage Stjernen åpen barnehage har 5 fast ansatte og 4 personer på arbeidspraksis. I tillegg har det i 2012 vært brukt 2 eksterne instruktører: Ingrid Valencia som zumbainstruktør og Gerd Seim som babymassasjeinstruktør. Frivillige medarbeidere har vært: Asta Korsvold, Anne Marie Tysseland og Edel Carlsen på kjøkken, Knut Misje som snekkermester og Sigrid Sand. Kort om 2012: I 2012 har det vært ca 697 forskjellige barn i vår barnehage. Programmet har som alltid vært variert med: babysang, sangsamlinger, bakedager, snekkerverksted, gymaktiviteter, utflukter, zumbakurs for mor & baby, Løvegjengen, førskolegruppen, åpne lørdager, karneval, 17.maifest, internasjonale dager, barnehagegudstjenester med mer. Litt om noen av våre aktiviteter Løvegjengen: I Løvegjengen (4 årsgruppe) har vi aktiviteter som er temastyrt ut fra hvilket tema hver enkelt måned har. Her har vi eventyrstund med høytlesning, spiller spill, gjør spesielle formingsaktiviteter, sangaktiviteter og andre tilrettelagte oppgaver. Denne gruppen ble startet opp fordi vi var så heldig å ha mange barn i denne aldersgruppen, for å ivareta deres behov på en god måte. Det har i 2012 vært litt færre barn enn året før, og vi jobber aktivt med å øke denne gruppen som blir førskolebarn høsten Førskolegruppen: I førskolegruppen som startet opp i august, har vi hatt hele 10 (!) ivrige førskolebarn som har fått et opplegg tilpasset nivå, på ukentlig basis. Vi er fantastisk heldige som har så mange førskolebarn- det aller høyeste antallet siden oppstarten i Vi har et sterkt faglig innhold på førskolegruppen, som forbereder barna på skolehverdagen som snart kommer. De er innom mange fagområder, som er lovpålagt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, i løpet av førskoleperioden. De baker vafler (matte via vekt og mengde) for så å selge de til alle i barnehagen (matte). Lærer om verden via dyr og verdenskartet (geografi og samfunn), og har flere utflukter til nærområdet (nærmiljøet). Har egne gymtimer og utflukter i skogen (kropp, bevegelse og helse), begreps og preposisjonstrening ved hjelp av spill, leker og læring av tall. Og ikke minst øving av bokstaver, bokstavlyder ved hjelp av språksprell (fagområdet kommunikasjon, språk og helse). Det aller mest spennende for barna har jo vært at de alltid får med seg lekser hjem, som sjekkes etterpå. Zumbakurs: Zumba er danseinspirert trening til herlige latinamerikanske rytmer. Vår egen instruktør, Ingrid, har hatt ukentlige kurs for mor med baby i alderen 2-10 mnd. Da danses det til heftige rytmer i A salen, mens babyer koser seg sammen på matter på gulvet med masse babyleker. Barnehagens personale kommer innom i blant, for å avlaste mødrene litt, slik at de får best mulig utbytte av treningene. Veldig spennende kurs og konsept, med veldig gode tilbakemeldinger. Snekkerboden: En dag i uken stiller Snekkermester Knut Misje seg til barnehagens disposisjon. I en hel time hjelper og lærer han barna om å snekre, sage, drille hull og lage flotte kreasjoner. Barna er i alderen 2-6 år, og er storfornøyd med at de får lære og delta i å lage fuglehus, båter, garasjer, hus og andre uspesifiserte trekonstruksjoner. Veldig populært! Babysang: Hver mandag og torsdag kl 12 kommer det horder av foreldre og babyer, til kirkerommet for å bli med på babysang. Da legger vi ut mange matter i en halvmåne, som følger alterringen. Antall babyer varierer, men i snitt ligger det på ca. 25 babyer pr babysang. Vi benytter en del effekter/konkreter under babysang, som babyinstrumenter, sjal, såpebobler og ballonger. I løpet av babysang, som varer i min, har vi rim & regler, sanger, dans, bevegelsesleker og sangleker. Med andre ord er dette en aktivitet med mye lyd og moro, og vi får svært gode tilbakemeldinger. Kate Bølstad, styrer Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 13

14 Kirkemusikkrapport For mer utfyllende informasjon, se kirkemusikkrapport av kantor Jan Røshol Korskolen Basis for Korskolens virksomhet Kirkemusikk skal utvikles og innarbeides i menigheten. Sitat fra kirkeloven Korskolens formål er styrke det liturgiske liv og korsangen. Korskolens vedtekter. Korskolens virksomhet fører medlemmene og ofte deres familie inn i kirkens liturgiske liv. Medlemsoversikt: I Korskolen er det 11 korgrupper og årlige fellesprosjekter på tvers av korgruppene. Korskolen har i løpet av året omlag 300 medlemmer. Noen korgrupper har pause eller er innstilt pga. manglende dirigenter, pianister, medlemmer eller tilgjengelig lokaler. Styret i Korskolen: Styret har hatt representanter fra følgende kor som har arbeidsutvalg: Cantus Sororum, Prima Vista, Concord, VOKA, Prelud og Magnificat. Terje Bjørdal har vært MR sine representanter i styret i tillegg til Kantor Jan Røshol. Korsekretær Ann-Lise Misje møter også fast i styret. Følgende kor har ikke arbeidsutvalg og leder/dirigent har møtt i styret for koret: Frøet, Spiren, Jubal og Accord ( Dirigenten har møterett og talerett.) Kantor Jan Røshol har innkalt og ledet styremøtene i vårsemesteret, mens i høstesemesteret gikk ledelse av styremøte på omgang mellom de ulike representantene. En har ikke lyktes å finne ny styreleder enda. I desember 2011 fikk Korskolen midler fra Trond Mohn til et 3 årig prosjekt for å styrke barne og ungdomskorene i Korskolen. Trond Mohn prosjektet har sin egen prosjektkomité. Nå er en prosjektgruppe i gang med å planlegge hvordan midlene skal brukes med en prosjektbeskrivelse. Prosjektet startet opp høsten med nystart av Guttekoret, Aspirantkor og rytmegruppe. Dette har også medført kirken fikk et nytt piano og rytmeinstrumenter. Gudstjenestene: Fremmøte og opplevelsen ved gudstjenesten avhenger bl.a. av de grupper som er engasjert. På en del gudstjenester har større korgrupper, ikke bare 4 forsangere, deltatt. Vi har da vært i stand til å synge korstoff, og i tillegg løfte menighetssangen i enda større grad. Vi synes dette har fungert godt. Ved disse søndagene har dessuten sangerne møtt 9.30, for å ha god tid, og dessuten mest mulig ro mot starten av gudstjenesten. Samtidig har Concord også hatt kirkekaffe ved mange søndager og dessuten møtt til Korgruppe. (Jfr. vedtekter: Styrke det liturgiske liv, og korsangen og dessuten føre medl. og deres fam. inn i det liturgiske liv). Dette ble gjennomført i vårsemesteret, men ikke i høstsemesteret siden Kantor Jan Røshol gikk ut i 50 % permisjon. Samtidig gikk organist Lenamaria Gravdal ut i omsorgspermisjon 100 %, men fortsatte med Prima Vista lønnet av Korskolen, Ann-Camilla Misje Concord tok også permisjon i høst slik at det ble slutt på kirkekaffe og medvirkning fra sangere fra Concord. Til tross for permisjoner er følgende blitt gjennomført siden så mye var planlagt før avtale om permisjoner ble inngått. Reduksjonen på aktivitet vil for alvor merkes i 2013 og våren Vårsemesteret: Ett eller flere av korene deltok på 12 gudstjenester og 8 konserter. I tillegg ble det arrangert korball, basar, årsmøte og opptreden på Åsane senter. Høstsemesteret: Ett eller flere av korene deltok på 9 gudstjenester og 7 konserter. I tillegg ble det arrangert loppemarked, og kor deltok på julemarked og misjonsfest. Seminarer: Det ble arrangert 3 seminarer: Gloriamessen. Gudstjeneste/korseminar med domkantor fra Oslo, Terje Kvam. Og seminardag med barnekorene i kirken. Turer: Tre turer til Hamre. Korsommerskole for medlemmer fra Magnificat og Accord. Tur til Budapest. Tur og Konsert i Vinje kirke. For mer utfyllende informasjon, se «Kirkemusikalsk årsrapport». Jule-Cd og PR: Glade jul CD som ble spilt inn i 2011, ble anmeldt av BT Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 14

15 Utfordringer: Utfordringer nå styret og rekruttering: Etablere arbeidsutvalg for alle kor. Noen av barne- og ungdomskorene har måttet ta pause. Det er dramatisk for rekrutteringen til ungdoms/ student og voksenkorene. Færre kor gir mindre tilskudd og inntekter. Rekrutterings tiltak: Dette året har vi arbeidet med å styrke rekrutteringen av gutter og jenter i skolealder fra 7 år og oppover. Her har vi fortsatt en del å gjøre. Accord er i sin tur igjen et rekrutteringsgrunnlag for Concord, som også øver på tirsdag. En utfordring er at det er flere årskull som er borte, slik at overgang, integrasjon og kontinuitet blir vanskeligere fra både Magnificat til Accord og fra Accord til Concord. I år var Gloriamessen og Terje Kvam seminaret tiltak for å nå dette målet. Klarer vi å videreføre barn og ungdommene, er sjansen større for at de knyttes fastere til gudstjeneste/menighetslivet. Noen av korene mangler pianist. Det arbeides med å sikre videreføring når Kantor Jan Røshol, Ann-Camilla Misje og Lenamaria Gravdal går ut i permisjon. Større Kantorressurser til korarbeid i Menigheten. Økonomi: Piano og rytmeinstrumenter er kjøpt inn dette året. Det er letter å få midler til prosjekter enn fast drift. Det har vært et fokus på å få økonomien i balanse. Det ble i 2010 opprettet et økonomiutvalg som hadde som oppgave å arbeide med å skaffe økonomiske midler til å drive korarbeidet. Økonomiutvalget har bestått av bla. Terje Bjørdal, Otto Tuft, Camilla Bernt, Heidi Gudmundset og Anne-Lise Misje. Det ble våren 2010 sendt brev til MR for å få i gang en dialog om hvordan økonomien vedrørende korsekretærstillingen skal være i fremtiden. Dette er det blitt arbeidet videre med i 2012 uten at det har ført til en løsning. Utvalget har også utarbeidet brev ang. sponsorer ved konserter, og søknader om støtte fra ulike institusjoner. Sluttord og strategisk satsing: Dersom vi går tilbake til innledningen må vi i det videre arbeidet igjen gripe fatt i Kirkeloven og visjoner, for å fremme kirkemusikk og liturgisk liv i Åsane Menighet. Virksomheten har vært i tråd med tankene i den nye gudstjenestereformen. Takk for bidrag og oppmuntring fra Ung-Kirkesang, BKF, Åsane menighetsråd, Staben, barnhagen, Kulturkontoret, Trond Mohn prosjektet, Fana Sparebank og andre. En spesiell takk til korsekretær, pianister, dirigenter hjelpeledere, sangere og deres familie og andre som har bidratt til at Kirkeloven fylles med hensyn til at Kirkemusikk skal innarbeides og utvikles i menigheten. Oversikt over kor i Korskolen 2012: - Frøet småbarnsang (1-4 år); Dirigent: Marte Gjøvåg. Antall medlemmer: 80 - Spiren barnekor (4-6 år); Dirigent: Camilla Hellevik (perm. høst 2012), vikar: Bente Lill Madsen. Antall medlemmer: 40 (vår) 7 (høst) - Jubal guttekor (1.-2.trinn); Dirigent: Niran-Jan Murugesh. Antall medlemmer: 8 - Prelud jentekor (1.-3.trinn); Dirigent: Camilla Bernt. Antall medlemmer: 25 - Magnificat jentekor (4.-7. trinn); Dirigent: Lars Erik Birkeland, piano: Lars Erik Haga. Antall medlemmer: 30 - Rytmegruppe (8. trinn); Dirigent: Niran-Jan Murugesh. Antall medlemmer: 8 - Accord ungdomskor; Dirigent: Lars Erik Haga, piano: Cato Flem. Antall medlemmer: 30 - Concord; Dirigent: Ann-Camilla Misje. Antall medlemmer vår: 20. Koret har pause fra høst-12 - Cantus Sororum (unge voksne fra 18 år) Dirigent: Marit Waaler Røshol. Antall medlemmer: 25 - Voka (vokalasamble fra 20 år) Dirigent: Jan Røshol. Antall medlemmer: 12 - Prima Vista (fra 30 år) Dirigent: Lenamaria Gravdal. Antall medlemmer: 25 - Annet: - «Hjertelaget» gruppe med konfirmanter som er med å lage til kafe på tirsdagene for barnekorene. Antall konfirmanter i hjertelaget vår-12:, høst-12: - «Ledermiddag» hver tirsdag lager Anne-Lise Misje middag som korlederne kan kjøpe før øvelsene begynner for kvelden. Forkortet utgave av Jan Røshols rapport «Kirkemusikalsk årsrapport» Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 15

16 Pensjonist og honnørarbeidet Styret har hatt følgende sammensetning: Bjørg K. Johannesen - leder Trygve Gjerstad - sekretær Randi Didriksen - Styremedlem (ansvarlig for dans) Norvald Morvik - Styremedlem (ansvarlig for sanggruppen) Rolf Thomassen - Styremedlem Karsten Uthaug - Varamann Else Gjesdal Sørensen - Frivillig med ansvar for det økonomiske Asta Korsvold: ansvarlig for innkjøp og tillaging av mat til sang og dansgruppene Asta Korsvold og Edel Carlson (fra høst 2012): ansvarlig for innkjøp og tillaging av mat på «treffene» sammen med frivillige hjelpere av uvurderlig verdi. Valgkomite: Else Gjesdal Sørensen og Inger Johanne Flagtvedt Styret har avholdt 10 ordinære styremøter, og et ekstraordinært i 2012 Aktiviteter: «Treff» Siste torsdag hver mnd. Tema/underholdig, allsang, åresalg, prat og hygge besøkende hver gang. Hver onsdag. Brita Nedrebø er instruktør deltakere pr. gang. Hver tirsdag. Norvald Morvik leder deltakere pr. gang Seniordans Allsang Gutteklubb Hver annen mandag. Ca. 30 medlemmer I tillegg nevnes vårfest, basar, adventfest og juletrefest. Alle våre aktiviteter avsluttes med et godt måltid mat. Dagsturen med buss i juni gikk til Austevoll i regi av HagaNor. 40 deltakere. Gaver: Etter søknader deler vi ut av vårt overskudd til forskjellige: - Trosopplæringen fikk kr. 5000,- - Diakonalt arbeid ble støttet med kr. 1000,- - Gutteklubben fikk kr. 5000,- til reparasjon av biljardbordet - Fadderbarnet vårt på Fillippinene støttet med kr. 2500,- gjennom Misjonsallinansen. - Gevinst til hovedlotteriet på menighetens julemarked kr. 500,- - Vi har gått til innkjøp av nye større asjetter til bruk i Torgstuen. - Gjennom BKF har vi fått montert takoppheng til same lokale som nevnt foran. - De av våre medlemmer som har gått bort i løpet av året, er husket med bårebuketter. - Alle medlemmer med runde dager får blomsterhilsen. I tillegg får medlemmer over 85 år blomsterhilsen til jul. - Honnørklubben sponser festene og bussturen økonomisk Økonomi: Inntektene våre kommer fra medlemskontigent, inngangspenger, åresalg på «treffene» og basar. I tillegg får vi litt støtte fra kommunen. Bjørg Kristin Johannesen, leder Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 16

17 Åsane Y s men s club Åsane Y,s men s club har 25 medlemmer. Styret består av: Magne Utle, president, Rune Landsvik, visepr., Bjarte Flaten past pr., og styremedlemmene: Geir Johannessen, Nic Leganger, Leif Sæle og Jan A. Sørensen. Klubben er en støtte klubb for barne-og ungdomsarbeidet, har møte annenhver mandag i Kirkestuen, og er åpen for både kvinner og menn. Vi har hatt 13 medlemsmøter som også er åpen for gjester. Hovedinntektskildene i år var innsamling av søppel for Bergen Kommune i bydelen Eidsvåg som gav ,- kroner, salg av 30 flotte forklær som noen av kvinnene sydde, samt overskudd på møtene og medlemskontingenten. Klubben har i 2012 delt ut tilsammen kr ,- til lokale tiltak i området som klubben rekrutterer fra, kr 5000,- til ett nasjonalt tiltak og kr til internasjonale prosjekter, tilsammen kr ,-. Klubben var representert ved presidenten på Verdenskonferansen i Stavanger. Han deltok også på Regionkonferansen samme sted. Magne Utle, leder Annet menighetsarbeid Julemarkedet Julemarkedkomiteen for 2012 var samansett av Bente Lill Madsen, Johnny Flagtvedt, Endre Grutle og Ragnhild Natland frå MR. Vi hadde 4 komitemøter der vi planla julemarkedet, skreiv tiggebrev til firmaer og lag i menigheten. Laga loddbøker til hovedlotteriet og fekk desse levert ut til alle som skulle ha. Julemarkedet vart avvikla som vanleg, laurdag ei veke før 1.søndag i advent. Oppslutnad var god og gevinsttilgangen var også god. Vi hadde ein omsetnad som var noko betre enn i fjor, kr Kirkeskatt vart på kr til menighetsrådet etter at lag og organisasjoner hadde fått sitt. Endre Grutle, for julemarkedkomitéen Menighetsbladet Menighetsbladet "KIRKETORGET" er et samarbeidsprosjekt mellom menighetene i prostiet. Bladet kom ut med 6 nummer i Påske- og julenummeret hadde 20 side. De øvrige numrene hadde 16 sider. De fire første og de fire siste sidene av bladet inneholder lokalstoffet for Åsane menighet. De øvrige sidene inneholder fellesstoff for hele prostiet. Hovedredaktør for bladet er Magne Fonn Hafskor ansatt i 25 % stilling. Åsane menighetsråds representant i styret for menighetsbladene i prostiet var Karsten Epland, og vararepresentant var Tor D Hanson. Karsten Epland har også vært styreleder i Den lokale redaksjonen har ansvart for å fremskaffe stoffet til lokalsidene, og besto av: Rolf A Rasmussen, representant for staben i Åsane menighet Toril Vaula, journalist. Tor D Hanson, representant for Menighetsrådet og redaksjonssekretær. Se også egen årsmelding for felles menighetsblad i Arna og Åsane prosti. Tor D. Hanson, redaksjonssekretær Husfellesskap/bibelgrupper Det er ca. 10 grupper og husfellesskap i gang i menigheten. De møtes regelmessig annenhver uke eller en gang i måneden. Alle har stort sett samme arbeidsform med matøkt, bibelstudium med samtale og deling av bønneemner.» Dette er grupper som har vært i funksjon i en årrekke. Det er ikke registrert noen nye grupper det siste året. Tor D. Hanson, kontaktperson Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 17

18 Husstyret Åsane Kirke Husstyret har bestått av Endre Grutle, Otto Tuft, Edel Carlsen, Sølvi Dalsbotten, Gunnar Espelid, Leif Sæle og Tor W. Tysseland. Endre Grutle har vært leder og Otto Tuft sekretær. Husstyret har hatt 4 styremøter i Det ble planlagt mange oppgaver for gjennomføring i perioden Menighetsrådet bevilget kr ,- til disse oppgavene. Det er gjennomført mange forbedringer i Torgstuen. Det gjelder kjøp av nye bord, maling av vegg samt dampvasking av stoler og gardiner. På kjøkkenet i Torgstuen har vi montert sluk i gulvet, fliser på vegg, montert arbeidsbord med gryteskap og skuffeseksjon. Mye av arbeidet på kjøkkenet er utført på dugnad med utstyr som vi har fått gratis. Videre har vi anskaffet dampvasker, montert hyller i lagerrom og utført nedvask av to kjøkken. Også på kjøkken i Kirkestuen er det montert arbeidsbord med skuffeseksjoner og skap samt ny skuffeseksjon for bestikk. Mye av utstyret er anskaffet gratis og montert på dugnad. Vi har også vært behjelpelig med anskaffelse og montering av utstyrskap til Li barnegospel som har lagt sine øvelser til meninghetssalene. Vi har en del midler igjen til oppgaver i Otto Tuft, referent Menighetsarbeidet Flaktveit nærkirkekomite Styret i Flaktveit menighetskomite har i 2012 bestått av: Christine Barth Jacobsen (Leder/sekretær) går ut av styret Erling Espelid (Medlem/Lyd) på valg Dagmund Flaktveit (Medlem) har 1 år igjen Hallvard Blindheim (Medlem/Kasserer/Innkjøpsansvarlig/Lyd) har 1 år igjen Agnes Dahl (repr. fra Åsane menighetsråd, 1. halvår 2012) Valgkomite: Stein Rune Ottesen Magne Utle Det har i 2012 vært gjennomført 9 gudstjenester på Flaktveit skole og én på Hjortland. På fire av gudstjenestene har Li Barnegospel deltatt; to 1. halvår og to 2. halvår. På gudstjenesten i januar deltok Kormix fra Kyrkjekrinsen bedehus med sang. På friluftsgudstjenesten i juni deltok Flaktveit blandakor med sang. I tillegg deltok Flaktveit KFUK-KFUM speiderne. I etterkant av gudstjenesten i mars ble det arrangert påskeverksted. I etterkant av guds-tjenesten i desember ble det arrangert juleverksted. På begge deler ble det tilrettelagt for at barn kan lage pynt, kort og fargelegge tegninger med hhv påske- og julemotiver. Flaktveit menighetskomite har i 2012 støttet Flaktveit KFUK-KFUM speidergruppe økonomisk med et beløp på 5000 kroner. Kollekt fra gudstjenestene har gått til menighets-arbeidet på Flaktveit. Komiteen takker alle som har bidratt til gjennomføringen av gudstjenestene på Flaktveit og friluftsgudstjenesten på Hjortland. Ref. Christine Barth Jacobsen, på vegne av Flaktveit menighetskomite Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 18

19 Menighetsarbeidet Haukås nærkirkekomite I 2012 har kirkekomiteen bestått av Elisabeth Skiftun, Elling Føyen, Kari Bruvik og Tore Kristoffersen. Otto Tuft og John-Asle Stein har vært representanter fra Åsane menighetsråd. John-Asle har i realiteten også hatt en dobbeltfunksjon som representant fra Haukås Indremisjon, da Espen Ingebrigtsen i liten grad har hatt anledning til å møte i komiteen. Arne Mulen er også fast medlem i komiteen som nærkirkeprest. Det har blitt avholdt 7 komitémøter i 2012 Stab og stabsressurser: Også i 2012 har Nærkirken disponert en 40% stilling fra Bjørgvin bispedømme, fordelt på 30% nærkirkeprest Arne Mulen og 10% kateket Espen Ingebrigtsen. Haukås nærkirke har ikke en fast stillingsprosent til kantor, men vår nå faste gudstjenestemusiker, Kari Reigstad, får betalt av Bergen kirkelige fellesråd på timebasis. Hun gjør en flott jobb med å få med seg andre til å spille og synge i gudstjenestene. Høsten 2012 har vi også hatt gleden av å ha ettåringen i Åsane menighet, Elise Lowzow, i 20 % stilling på Haukås. Elise deltar spesielt på konfirmantsamlingene, på ungdomsklubben på bedehuset og på flere av gudstjenestene. Vi har i 2012 hatt det samme gudstjenestetallet som tidligere, 11 gudstjenester, 9 i Haukås skole sin gymsal, en i Åsane gamle kirke som lysmesse og en friluftsgudstjeneste ved Fjellvannet. Et lite utdrag av Haukås nærkirkes egen årsmelding Økonomi Det har vært utfordringer med økonomisystemet i BKF i forbindelse med avslutningen av Regnskap for 2012 er derfor svært forsinket. Foreløpig regnskapstall viser et lite overskudd på menigheten totalt. Inntekter: Leieinntekter: Også i 2012 har Åsane kirke blitt aktivt brukt. I hovedsak brukes kirken av interne aktører, men også en god del eksterne som leier lokaler, dette gjelder både kirkerommet og menighetslokaler. Leieinntektene er på vel kr ,- I tillegg har Stjernen åpen barnehage betalt kr ,- i husleie, samt dekking av vaskeutgifter til menigheten. Offer: Offer til menighetens eget arbeid er totalt på ca ,-. (Fordeling: «menighetens arbeid generelt» ,- / «barne- og ungd.arb.» ,-» / «diakoni» 50000,- / «trosopplæring» ,- / «korskolen» 22000,- / «Klubb+» 7000,- ) Offer til andre formål er på totalt ,- Gaver: Givertjenesten er stabil på ,- (Fordeling: «menighetens arbeid generelt» 37000,- / «diakoni» ,- ) Det er i tillegg gitt gaver til menigheten på ca ,- Innsamlede midler: Julemarkedet er en god inntektskilde for menigheten. (ca ,-) Tilskudd: Stjernen åpen barnehage får tilskudd fra Bergen kommune til drift. Flere kor får frifondsmidler. Dette er inntekter som er øremerket disse aktivitetene. I tillegg har vi fått noe støtte til enkelttiltak og investeringer. Utgifter: De største utgiftspostene til menigheten er lønnsutgifter. I tillegg til vanlig drift og aktivitetsrelaterte utgifter har menigheten i år kjøpt inn nye bord til Torgstuen, og malt veggene der, og utført arbeider på kjøkkenet. Honnørene har også bidratt med diverse fornyelser i Torgstuen. Mona Gangsøy Eide, administrasjonsleder Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 19

20 Sluttord Åsane Menighetsråd vil gjerne få takke alle våre mange medarbeidere, lønnede og ulønnede, for all virksomhet som utføres i vår menighet. Årsrapporten gir et godt innblikk i alt det mangfoldige menighetsarbeidet som drives, med engasjement, kreativitet og kjærlighet til vårt felles prosjekt som vår visjon er et uttrykk for: «Sammen vil vi formidle Jesus Kristus, skape en menighet for alle og fremme medmenneskelighet og kjærlighet». Takk for lang og trofast tjeneste til dere som har gått over i andre stillinger, og til dere frivillige som ønsker å trappe ned etter å ha stått på i mange år. Takk til dere som er med oss videre, og til alle dere nye som har blitt med i medarbeiderskapet. Guds velsignelse ønskes dere alle. Det passer å avslutte årsrapporten som vi hilser hverandre når vi går ut fra gudstjenesten: Gå i fred, og tjen Herren med glede. Bjarte Flaten, menighetsrådsleder Bjarte Flaten Kirsten Lind Mona Gangsøy Eide menighetsrådsleder sokneprest administrasjonsleder Årsmelding 2012 Åsane menighet Side 20

Årsmelding 2013. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no

Årsmelding 2013. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no Årsmelding 2013 Åsane menighet www.aasanemenighet.no Innhold Åsane menighetsråd... 3 Diakoni... 6 Ungdomsarbeid... 8 Torsdagsmiddager for ungdomsmedarbeidere... 8 Torsdagsklubben... 8 Klubb+ og Klubb X

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/114-2/ÅSANMOEI 26.02.2016 Møtedato: Onsdag 24.02.16 Møtetid: Kl. 19:0000-21:30 Møtested: Kirkestuen Åsane

Detaljer

Årsmelding 2014. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no

Årsmelding 2014. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no Årsmelding 2014 Åsane menighet www.aasanemenighet.no Innhold Åsane menighetsråd... 3 Menighetsrådets arbeid... 3 Menighetsrådsmedlemmer... 4 Ansatte... 5 Frivillige medarbeidere... 5 Gudstjenester... 6

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/272-2/ÅSANMOEI 13.05.2016 Møtedato: Onsdag 11.05.16 Møtetid: Kl. 19:00-21:00 Møtested: Åsane kirke, Torgstuen

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

19.000 24.000 594.000

19.000 24.000 594.000 År s me l d i n g2 0 1 5 Ås a nemeni g het T ot a l t 19. 000 T ot a l t 24. 000 S ni 219 S ni 173 Guds t j enes t ert ot a l t Guds t j enes t eri ÅGKogÅK T ot a l t 594. 000 T ot a l t 1. 400 S ni 138

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2017

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2017 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2017 Vår ref. Deres ref. Dato: 17/92-2/ÅSANMOEI 23.02.2017 Møtedato: 22.02.2017 Møtetid: Kl. 18:30-21:00 Møtested: Torgstuen Saksnr.: 006/17

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hovland alle 5 Møtedato: 10.09.13 Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR:06-2013 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Menighetsråd. Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Gyland menighetsråd var slik sammensatt: Sverre Hjelleset, leder Mona Tollefsen, nestleder Turid Tesaker Belland, sekretær

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Vår visjon: Vi bygger kirke! Ungdomskoret på adventskonserten Vi tror at vår visjon også er Guds visjon for arbeidet på Haukås. Gud bygger sin kirke, vi er hans medarbeidere.

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30 Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 07.03 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 03/2017 Tilstede: (1.vara) (2.vara) Sokneprest Daglig leder :Thor Ove

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Vår 2016. Trosopplærer Wenche Moe Aasmundtveit. Her er bare tall på antall oppmøtte. Høst 2016. Trosopplærer Randi-Elizabeth Withbro Trosopplæringen i

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 20.03.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 20.03.13 kl. 19.00-21.15. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 05.09 kl.19.30. Arkiv MR Møte nr. 07/2017 Tilstede: (1.vara) (2.vara) (3.vara) Sokneprest Daglig leder

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 13.12.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Sola kirke TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn Gjørøy

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 170913 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 07/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30 Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 03.01 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 01/2017 Tilstede: :Dan Frode Bø :Thor Ove Vistnes :Eivind Emmerhoff :

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering MODUM MENIGHETSRÅD Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 13.03.12 kl. 18.00-22.15. Åmot, 13.03.12 Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Stjernen Åpen Barnehage

Stjernen Åpen Barnehage Stjernen Åpen Barnehage Månedsplan for oktober 2015 Månedens tema: Høst Åpningstider: Mandag 9-14.30 Onsdag 9-14 Torsdag 9 14.30 Månedens gullkorn: Gled deg hver dag over små og store øyeblikk sammen med

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer