Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag Diakoniplan Erdal Menighet"

Transkript

1 Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Erdal menighet ønsker med denne diakoniplanen følgende: Utarbeide en diakonal handlingsplan for med fokus på hva menigheten har i dag av diakonalt arbeid og hva menigheten ønsker å satse videre på i 2009 og Vi ønsker å legge inn momenter og holdninger i de aktivitetene som vi i dag allerede har og som er en del av en omsorgstjeneste. I alle ledd hvor inkluderende felleskap er et mål vil nødvendigvis nestekjærlighet være en naturlig medvirkende faktor. Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet ERDAL MENIGHET Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Aldersgrupper: Tiltak Mål tid ressurser samarbeid og ansvarlig Barn Dåp og gi informasjon til foreldre og faddere om menighetens tilbud til barna og om dåpsopplæringsplanen. Inkludere nye medlemmer i Dnk og deres familie. En fra menigheten deltar i dåpssamtalen og orienterer om Erdal menighet og de ulike tilbud.

2 2. Småbarnstreff Skape gode relasjoner og felleskap mellom foreldre med småbarn i menigheten. Gjøre dem kjent med kirken. Menighetsrådet utnevner en kontaktperson: Pt: Bodil Birkenes Menigheten stiller lokale til disposisjon og dekker nødvendig utstyr. 3. Miniglimt, sangkor for små barn. 4. Familiegudstjenester 5. Søndagskole 6. Familiekor 7. Speider Tilrettelegge for fellesskap for barna. Gjøre dem kjent med kristen barnesang og med kirken. Skape gode relasjoner til kirken og mellom foreldre med små barn. Tilrettelegge for felleskap. Kunnskap om skaperverket Bli kjent i kirken, Jesus og bibelhistorien Felles aktivitet barn og foreldre. Skape relasjoner mellom alle generasjoner i menigheten Samarbeide med KFUK/KFUM Økonomisk støtte fra menighetsrådet. Invitere til deltagelse på familiegudstjenester og andre fellessamlinger. Støtte lederne. Inkludere foreldre i menigheten. Tilrettelegge for barna i gudstjenestene i samarbeid mellom menighet, gudstjenesteteam, lag, grupper i menigheten og prest. Temagudstjenester om skaperverket. Inkludere søndagsskoletilbud ved alle formiddagsgudstjenester. Arbeide for rekruttering av søndagsskoleledere

3 Ungdom Speider Gi utfordringer og kunnskap om skaperverket. Skape bevissthet i forhold til vern av skaperverket. Tilrettelegge for inkluderende fellesskap. 2. Tea Sing Tilrettelegge for inkluderende fellesskap. Oppleve menighetstilhørighet og tro gjennom sang og musikk. Inkludere ungdom i gudstjenestelivet. Skape lærings- og felles - skapsarena for konfirmantarbeidet. 3. Konfirmantarbeid Delta i fasteaksjon Road sevice Samarbeide med KFUK/KFUM speiderne. Stille lokaler til disposisjon. Økonomisk støtte fra menighetsrådet. Invitere til deltagelse på familiegudstjenester og andre fellessamlinger. Støtte lederne. Inkludere foreldre i menigheten. Samarbeide med KFUK/KFUM. Stille lokaler til disposisjon. Økonomisk støtte fra menighetsrådet. Invitere til deltagelse på gudstjenester og andre fellessamlinger. Støtte lederne. Samarbeide og inkludere ungdom i menigheten bl.a ved årlig samarbeidsmøte mellom menighetsrådet og styret i Tea Sing. Ung Messe. Samarbeid mellom Kirkens nødhjelp og menigheten om innsamling av midler til personer som ikke har det så godt som vi har det her i Norge.

4 Voksne/alle 1 Tid for tro. Skape arena for kunnskap om kristen tro, diskusjoner og fellesskap. Skape bevissthet rundt vern av skaperverket. 2. Åpen kirke Mulighet til å oppholde seg i kirkerommet alene. Tid for ettertanke og stillhet. 3. Gudstjenester inklusiv kirkekaffe og offer. Skape fellesskap. Felles tilbedelse, bønn og samling om Gud ord. Bygge opp om fellesskap, omsorg og nestekjærlighet. Skape bevissthet om vern av skaperverket og kamp for rettferdighet Støtte mennesker i andre deler av verden som trenger vår hjelp 4. Diakoniens dag Bevisstgjøring til praktisk diakoni og til medansvar for rettferdig fordeling av verdens ressurser. Rekruttere arbeidsgruppe som har ansvar for tilrettelegging. Menighetsrådet utnevner en kontaktperson: Pt: Linda Lystrup. Rekruttere kirkeverter. Videreutvikle og samarbeide med eksisterende gudstjenesteteam. Felles gudstjeneste, Gudstilbedelse, felleskap, Felles aktivitet barn og foreldre. Skape relasjoner mellom alle generasjoner i menigheten. Benytte Fair Trade kaffe og andre rettferdig handlende varer til alle arrangementer i kirken. Sette opp offer til Kirkens Nødhjelp julaften og 17.mai samt til andre hjelpeorganisasjoner. Gudstjeneste i fastetiden med fokus på fasteaksjonenes tema. Årlig nytt materiell fra Kirkens Nødhjelp benyttes.

5 5. Misjonsprosjekter Støtte til menighetsbyggende arbeid i andre deler av verden. Støtte til prosjekter som gir direkte hjelp til trengende 6. Vern om skaperverket Erdal blir gronn menighet innen 2011 Samarbeide med NMS vedrørende støtte til misjonærer utsendt fra menigheten. Holde kontakt med misjonærer via blogg Støtte Maisha Mema, barn i Nairobisme slum gjennom samarbeid med familien Mydland Nedsette et arbeidsutvalg. Samarbeid med rådgiver i Bjørgvin Bispedømme og miljøaktivister i menigheten. 7. Sorggrupper. Være et samtaletilbud. Samarbeid mellom kirkens diakon psykiatrisk sykepleietjeneste i kommunen. 8. Allehelgens dag Gi rom for sorg og peke på det kristne håpet. 9. Ekteskapskurs Planlegge ekteskapskurs og starte opp i 2010 Allehelgesn gudstjeneste; Invitasjon til alle i menigheten som har mistet noene av sine siste år. Skaffe kursholdere, samarbeide med aktuelle institusjoner, nedsette arbeidsgruppe Diakoniutvalg Arbeide for å etablere et eget diakoniutvalg i løpet av Menighetsrådet arbeider for å etablere et eget diakoniutvalg. Utvalget får et eget mandat som utarbeides sammen med menighetens diakon.

6 Eldre 1. Tid for tro ( se over) 2.Åpen kirke (se over) 3.Høymesser (se over) 4. Familiekor (se over) 1., 2., 3. og 4 se over 1., 2., 3. og 4 se over 5. Helsetrimmen 5. Inkluderer andre aktiviteter. Gjøre eldre kirkefremmede kjent i kirken. 5. Videreutvikle samarbeid med Helsetrimmen. 6. Ask Bo- og Omsorgssenter 7. NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus. 6. Omsorgstjeneste for eldre. Andakt 1 gang per måned etter plan. 6. Egen stiftelse, sykehjem opprettet av menighetene på Askøy i Drift i samarbeid med Askøy Kommune. Menighetene utnevner representant til styret. Menighetens prester og diakoner holder andakt og gir kirkelige tjenester. Samarbeider med sykehuset om en samling i måneden i samarbeid med husøkonom som er praktisk tilrettelegger/kontaktperson og musikkterapeut.

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste MENIGHETENS CARITAS Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste Innholdsfortegnelse 1. Om diakoni og nestekjærlighet 2. Kort om sosiallæren 3. Caritas i menigheten - Menighetens Caritas 4.

Detaljer

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: Istock Inkludering Gud gir - vi deler med absolutt alle tema nr Av Tor Ivar Torgauten

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: Istock Inkludering Gud gir - vi deler med absolutt alle tema nr Av Tor Ivar Torgauten O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 11 Foto: Istock Inkludering Av Tor Ivar Torgauten Gud gir - vi deler med absolutt alle 1 VISJON: Barn og unge, uavhengig av funksjonsevne,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 14 Å komme i gang Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen 1 Ei stjerne å styre etter - VISJON Det er den draumen... - Vi har fått tildelt

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

Årsmelding Rindal sokneråd 2012

Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Da er det tid for ny årsmelding for Rindal sokneråd. Det er mye å forholde seg til for soknerådet for tida, med usikkerhet rundt forholdet mellom stat og kirke, ny lokal

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

En oversikt over noe av hva misjonsorganisasjonene kan bistå menigheten med i trosopplæringen.

En oversikt over noe av hva misjonsorganisasjonene kan bistå menigheten med i trosopplæringen. SAMARBEIDSRÅD MENIGHET OG MISJON Hva kan vi hjelpe dere med? En oversikt over noe av hva misjonsorganisasjonene kan bistå menigheten med i trosopplæringen. Sammen for barn og unge i trosopplæringen Ein

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

SAMMEN I LUFTA KVINNEKONFERANSEN 2010

SAMMEN I LUFTA KVINNEKONFERANSEN 2010 KVINNEKONFERANSEN 2010 SAMMEN I LUFTA Tid: 13.-14. november 2010 Sted: Rica Gardermoen Deltakere som representerte Stjørdal Hang- og Paragliderklubb: Brynhild Jorid Rotvold (PP2) og Mariann Gravråk (PP2)

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes Ann-Helen Fjeldstad Jusnes 58 år Sivilstatus: gift Nåværende stilling: prost i Lofoten Sør Hålogaland bispedømme Utdanning: Hadeland Gymnas, reallinjen,1972-75 Sagavoll folkehøyskole, bibel og lederlinje

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer