Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015"

Transkript

1 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner for arbeidet: Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle menighetens medlemmer kan oppleve tilhørighet, få hjelp til tro og bli utrustet til tjeneste. Tiltak De ulike arbeidsgrenene er, med utgangspunkt i menighetens overordende mål og visjon, ansvarlige for å definere egne mål og tiltak. Disse er beskrevet i menighetens årsmelding. Hovedmålsettingene for de ulike grenene er beskrevet i menighetsrådet tiltaksplan. Menighetsrådet har det overordnede strategiansvaret i menigheten, og har definert egne tiltak på tvers av arbeidsgrener eller knyttet til enkelte av grenene. Disse er refert som strategiske tiltak i menighetsrådet tiltaksplan. Hovedutfordinger i menigheten Østenstad menighet står overfor en rekke strategiske og virksomhetsmessige utfordringer som menighetsrådet tiltaksplan er ment å skulle adressere. De viktigste utfordringene er som følger: Hovedutfordring 1. Gjennomføre en trosopplæringsplan som favner hele aldersspennet 0 18 år 2. Øke antall gudstjenestedeltakere 3. Ha tilstrekkelig økonomiske og menneskelige ressurser til å gjennomføre tiltaksplanen 4. At vi i vårt diakonale arbeid kan favne større deler av det menneskelige mangfoldet som bor i vårt område Tiltak (ref tiltaksplan)

2 Menighetsrådet tiltaksplan Gren Hovedmålsettinger Strategi/ Tiltak Ansvarlig BØNNETJENESTEN Ha regelmessig forbønn for menigheten, aktiviteter og enkeltmennesker. GUDSTJENESTELIV Ha et variert gudstjenesteliv som gir næring til troen og inspirerer til tjeneste DIAKONI Uttrykke nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Gudstjenestearbeidet Utfordre menigheten til å tenke og praktisere diakoni, legge til rette for flere grupper og skape inkluderende fellesskap Smågrupper Gi menneskelig nærhet, åndelig vekst og tjeneste for hverandre Seniortiltak Avhjelpe ensomhet, gi opplevelse av å bli sett, gi kulturelt og åndelig påfyll, gi tilbud om lavterskel fellesskap i kirkelig regi Strategisk tiltak 1/2013 Strategisk tiltak 2/2013 Trosopplæringsmedarbeider/ Frivillige Gudstjenesteutvalg, prester og kantor. Diakonen og diakoniutvalget Gudstjenesteutvalget, diakon og prester. Frivillige medarbeidere Heggedal og Østenstad seniorarbeid Frivillige medarbeidere og diakonen Diakoner i Asker og Bærum, frivillige medarbeidere Regionale tiltak Gi tilpassede opplegg for særskilte grupper i vanskelige livssituasjoner Landsdekkende tiltak Grønn menighet Vern om skaperverket Strategisk tiltak 3/2013 Diakoniutvalget KIRKEMUSIKK Kantor og kulturutvalget OG KULTUR Kulturvår og kulturhøst Gi et kulturtilbud i kirken som har kvalitet og. Kulturutvalget åpner kirken for nye grupper i menigheten. Gudstjenestearbeidet Ha kvalitet over det musikalske uttrykket i Prester og kantor gudstjenesten Østenstad Sangeri Gi voksne i menigheten et tilbud som bidrar til Kantor og styret for Østenstad økt sangglede og interesse for kristen sang og Sangeri musikk og gjennom dette skape et positivt fellesskap med kirken som møteplass. INFORMASJON Lage en informasjonsplan for bruk av sosiale Strategisk tiltak 4/ 2013: Informasjon Ad hoc utvalg

3 Gren Hovedmålsettinger Strategi/ Tiltak Ansvarlig medier og nettside. ØKONOMI Ha tilstrekkelig økonomiske og menneskelige ressurser til å gjennomføre tiltaksplanen TROSOPPLÆRING Ha en systematisk trosopplæring for alle døpte i menigheten mellom 0 og 18 år og lage en plan for dette. Barneutvalg. Være et koordinerende organ for menighetens barne- og familiearbeid som skal arbeide for å opprettholde og styrke det eksisterende arbeidet og nå ut til nye grupper av barn og familier Barnegudstjenesteutvalg Skape gudstjenester som setter barn i fokus, tilpasset barns behov og forståelsesrammer. Søndagsskole. Gi barn 2-12 år en møteplass i kirken på søndager hvor man får kjennskap til bibelen og kristen tro. Dåpssamtaler. Forberede dåpen og bygge bro inn til menighetens tilbud for barn og familier Tro i hjemmet Sende lokalt utviklet materiell (brosjyrer) til foreldre med invitasjon til dåp og oppfølging de første tre år etter dåp, og til faddere med informasjon om fadderrollen. Babysang. Skape et sosialt samlingspunkt med kirken som arena og hjelpe familiene til trospraksis i hjemmet gjennom innlæring av kristne barnesanger. Småbarnssang Gi barn og foreldre en god og trygg opplevelse av fellesskap i kirken og lære barnesanger og bønner, bl.a. fra kristen tradisjon Minigospel Gi barna sangglede og kjennskap til kristne sanger og bibelfortellinger Barnekor Gi barn 7-10 år sangglede, sangferdighet og tro formidlet gjennom sanger og fellesskap i kirken (øvelser og opptredener). Øvelsene finner sted på Vettre skole i SFO-tiden Strategisk tiltak 5/ 2013: Nye inntekter. Finansieringsutvalget Trosopplæringsutvalget/ Stab Kateket Kateket Trosopplæringsmedarbeider/ Frivillig medarbeider. Prestene Barnekoordinator Trosopplæringsmedarbeider/ barnekoordinator Frivillig medarbeider/ Barnekoordinator Frivillige/ Barnekoordinator Kantor

4 Gren Hovedmålsettinger Strategi/ Tiltak Ansvarlig Tirsdagsmiddag Skape fellesskap og miljø i kirken for barnefamilier, knyttet til barnegruppene på tirsdager Dig Deeper - Klubb for åringer Ha et kontinuerlig trosopplæringstiltak rettet mot barn i alderen som også appellerer til gutter som - gir kunnskap om treenigheten, om det å tro og tvile, om det å være en kristen. - gir ferdigheter i å diskutere tema som har med tro og tvil og kristendom å gjøre, samt gjøre seg opp egne meninger. - gir ferdigheter i kristen praksis og tradisjon: lystenning, bønn, sanger, gudstjeneste, advent, jul. - gir kjennskap til ulike menneskers tro Cafédralen. Ha et sted for ungdommene å være etter skoletid og i tilknytning til tensing. Gi ledertrening for dem som driver kafeen. Være en arena for trosopplæring gjennom uformelle samtaler om tro og liv. Konfirmasjon Vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, for at de unge kan leve i menighetens fellesskap og vokse som Jesu Kristi displer (PKT -98) Lederkurs InTro Rekruttere fjorårskonfirmanter og ungdom til medarbeidere i barne- og ungdomsarbeid. Styrke kristen tro og kunnskap, personlig og åndelig utvikling. Lederkurs LIV Gi ledertrening til ungdom gjennom et toårig kurs. Frivillig medarbeidere/ daglig leder Trosopplæringsmedarbeider Trosopplæringsmedarbeider Kateket/ prestene Kateket Ungdomsarbeider/ Frivillig voksenleder Medarbeiderweekend. Skape fellesskap og styrke teamarbeid for lederne i ungdomsarbeidet. Personlig og åndelig / trosmessig utvikling. Utarbeide program / forkynnelse til bruk i tensing / konf.arbeid. Ungdomsarbeider/ kateket

5 Gren Hovedmålsettinger Strategi/ Tiltak Ansvarlig Østenstad Tensing Pappas Barn Ha et kortilbud for ungdom fra 14 år hvor de opplever trygghet og et inkluderende fellesskap hvor man kan utvikle troen sin. Blakstadspeiderne Gi medlemmene et møte med kristen tro, og bidra til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. Østenstad menighets barnehage. ØSTENSTAD MISJONSUTVALG Y S MEN Gi barn et godt pedagogisk tilbud innenfor en kristen ramme, være en del av menighetens trosopplæring, og gi foreldrene en visshet om at barnehagen er et godt og trygt sted å være.. Skape engasjement for misjon i menigheten gjennom kontakt med, forbønn for og økonomisk støtte til misjonsprosjektet. Være et åndelig og sosialt tilbud til voksne. Støtte menighetens arbeid og KFUK-M sitt barne- og ungdomsarbeid med praktisk arbeid og penger til drift. Ungdomsarbeider Gruppeleder Styrer Misjonsutvalget v/ leder Presidenten Strategiske tiltak Strategisk tiltak 1/2013: Bønn: Det gjennomføres jevnlig morgenbønn for menigheten, og vi ser hva som skjer. Gudstjenesteutvalget lager en plan for hvordan bønnebehov kan inkluderes i gudstjenesten. Strategisk tiltak 2/2013: Inkludering av nye inn i menigheten. Gudstjenesteutvalget organiserer gudstjenesteteam rundt hver gudstjeneste og øker antall medhjelpere med minst 30 i løpet av En ad hoc gruppe lager en liten folder som informerer om søndagsskolen og som deles ut av kirkevertene til barnefamilier før gudstjenesten starter. En ad hoc gruppe ledet av daglig leder, sørger for at kirketorg og kirkestue møbleres slik at det blir en mer fleksibel sosial arena. Strategisk tiltak 3/2013: Grønn menighet. Diakoniutvalget lager forslag til hvordan Østenstad menighet kan bli mer miljøvennlig i 2013.

6 Strategisk tiltak 4/2013: Informasjon: Et ad hoc utvalg lager en plan for hvordan menigheten bruker sosiale medier og hjemmesiden i informasjonsarbeidet og arbeidet med utadrettet kommunikasjon. Strategisk tiltak 5/2013: Nye inntekter: Finansieringsutvalget skal ut fra foreslåtte inntektskilder som testamentariske gaver, lage en instruktiv brosjyre og en tekst til menighetsbladet og nettside som gjør det attraktivt å testamentere til menigheten. Skrive en mal for gode offertaler som skaper entusiasme og lyst til å gi. Strategisk tiltak 6/2013: Nye arenaer i menigheten: En ad hoc gruppe lager en skisse for en serie med temamøter og bibelstudier med tanke på å nå nye grupper. Skissen må inneholde: Ansvarlig for gjennomføring, pr-opplegg, økonomisk ramme, tid/sted for møtene og mulige temaer/innledere.

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2011 Alterlysene i Østenstad kirke. Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn.

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn Riska Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Barn og unge i Riska skal få lære mer om den troen de er døpt til. De skal, i en livslang prosess,

Detaljer

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1 Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1. Trosopplæring Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak Engasjere frivillige

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Dette skjemaet viser hvordan spørreskjemaene for trosopplæring er utviklet og oppbygget for å være del av en systematisk

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

STRATEGIPLANEN 2015-2018

STRATEGIPLANEN 2015-2018 STRATEGIPLANEN 2015-2018 VEDTATT I HAUGESUND 2014 AV GENERALFORSAMLINGEN I MISJONSFORBUNDET OG LANDSMØTET I MISJONSFORBUNDET UNG INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 VISJONEN... 3 VERDIENE... 4 STRATEGI

Detaljer

LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR KOPERVIK MENIGHET

LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR KOPERVIK MENIGHET LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR KOPERVIK MENIGHET Planen er utarbeidet av menighetens trosopplæringsutvalg som i dag har følgende medlemmer: Bodil Kristensen (leder), Solveig Leikvoll (sekretær),torbjørg

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2013 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Gudstjenestelivet i Asker kirke 4 Råd og utvalg Menighetsrådet 6 Prosjekt menighetsutvikling 8 Eiendomsutvalget 12 Barnerådet

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet... Årsmelding 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Menighetsråd... 3 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5 4. Gudstjenestelivet... 6 5. Kirkemusikk... 7 6. Trosopplæringsarbeidet....

Detaljer

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet.

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet. Hovedfokus Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg FORSLAG TIL MÅL FOR TILTAK I HJEMMET Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra www.kirken.no/materiell eller

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. Stokka 03.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2014 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. 14 2. Ansatte, råd og utvalg 2014 14 Menighetsrådet

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 14 Å komme i gang Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen 1 Ei stjerne å styre etter - VISJON Det er den draumen... - Vi har fått tildelt

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i HØVÅG MENIGHET - Trosopplæringsplan for Høvåg menighet

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i HØVÅG MENIGHET - Trosopplæringsplan for Høvåg menighet Lokal plan: Trosopplæringsplan for Høvåg menighet Sokn Høvåg Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Hele menneske, hele menigheten, hele bygda. Å se b/u-tro skapes, vokse, fordypes og bli praktisk

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

PLAN FOR KIRKEMUSIKK. Et verktøy for menighetene: Frogner, Sørum og Blaker

PLAN FOR KIRKEMUSIKK. Et verktøy for menighetene: Frogner, Sørum og Blaker PLAN FOR KIRKEMUSIKK Et verktøy for menighetene: Frogner, Sørum og Blaker Denne planen handler om musikkens rolle i kirken. Planen er retningsgivende for arbeidet med kirkemusikk i Frogner, Sørum og Blaker

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET

MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET EVALUERINGSFORSKNING PÅ TROSOPPLÆRINGSREFORMEN RAPPORT 1 Ida Marie Høeg Irene Trysnes KIFO NOTAT 1/2012 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2012 ISBN 978-82-92972-22-9 e-post:kifo@kifo.no

Detaljer