Årsmelding Åsane menighet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Åsane menighet

2 Innhold Åsane menighetsråd... 3 Menighetsrådets arbeid... 3 Menighetsrådsmedlemmer... 4 Ansatte... 5 Frivillige medarbeidere... 5 Gudstjenester... 6 Husfellesskap... 7 Trosopplæring... 7 Stjernen åpen barnehage... 8 Li barnegospel... 9 Konfirmantarbeidet Ungdomsarbeid Ungdomsrådet Torsdagsmiddager for ungdomsmedarbeidere Sanctus Tensing Teknisk Stab Kirkemusikk Korskolen Diakoni Klubb+ og Klubb X tra Speidere Rolland KFUK-KFUM speidere Flaktveit KFUK-KFUM speidere Honnørklubben Åsane Y s Mens club Voksenkro, KFUK-KFUM, Julemarkedet Kommunikasjon, menighetsblad og Internett Felles menighetsblad Arna og Åsane prosti Kirkebygg Husstyret Åsane kirke Menighetsarbeidet Flaktveit nærkirkekomité Menighetsarbeidet Haukås nærkirkekomité Økonomi Sluttord Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 2

3 Åsane menighetsråd Menighetsrådets arbeid Menighetsrådet har i alt hatt 14 møter og behandlet til samen 130 saker. Av saker menighetsrådet har behandlet, vil vi nevne følgende: -Trosopplæring - Menighetsutvikling - Vedlikehold og nyanskaffelser - Høringsuttalelser - Ungdomsarbeidet - Tilsettingssaker - Årets faste arrangement; Julemarkedet. - Møteplan, Regnskap, Budsjett og Årsmelding - Fokus på nærkirke på Haukås - Ulike forberedelser/utnevnelser til diverse arbeidsgrupper/komiteer innenfor menighetsarbeidet - Samling med stab og menighetsråd Mange av disse sakene er saker som menighetsrådet har på agendaen hvert år. Saksmengden er preget av at Åsane er en stor menighet, med en stor stab, og et omfattende menighetsarbeid. Det er veldig gledelig at vi i 2014 har fått tildelt trosopplæringsmidler. Åsane har i lang tid hatt et godt trosopplæringsarbeid, men nå får vi mulighet til å utvikle det videre. Kristine Bech- Sørensen er ansatt som trosopplærer, og skal m.a. jobbe med planer og tiltak for trosopplæringen. Vi gleder oss også over at vi har fått ansatt både ny kantor (Gerd Inger Eide Yddal) og ny kateket/menighetspedagog (Ole Arthur Hanstveit). Det betyr at vi har fått tilsatt medarbeidere i alle faste stillinger. Så merker vi at bydelen er i vekst, og at kirken er i endring. Menighetsrådet blir bedt om å uttale seg om organisering av kirken både lokalt og nasjonalt, prioritering av midler, planlegging av kirke på Haukås etc. Videre i årsberetningen kan du lese mer om Åsane menighet sin virksomhet i Du finner mer interessant stoff og nyheter på våre nye hjemmesider. Besøk oss gjerne på Facebook også. Bjarte Flaten, menighetsrådsleder Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 3

4 Menighetsrådsmedlemmer Bjarte Flaten Leder, medlem i AU Ingunn Bergland Nestleder, medlem i AU Otto Unneland Tuft Medlem i AU Terje Bjørdal Tor Vilhelm Tysseland Jon Asle Stein Tor D. Hanson Guri Grytten Christoffer Bjørdal Torgny Neuman Varamedlemmer: Finn Olav Sletten Thor Knudsen (permisjon) Ragnhild E. Natland Alf Kallestein Agnes K.M. Dahl Arbeidsutvalget har i 2014 bestått av Leder Bjarte Flaten, nestleder Ingunn Bergland og fast medlem fra menighetsrådet Otto U. Tuft. I tillegg var disse fast medlem: sokneprest Arne Mulen og administrasjonsleder Mona G. Eide. Representanter fra menighetsrådet i utvalg i menigheten Diakoniutvalget... Finn Olav Sletten Flaktveit Menighetskomité... Alf Kallestein (til juni) Givertjenesten... Tor D. Hanson Julemarkedkomiteen... Agnes Dahl Kirkelig Fellesråd... Bjarte Flaten, Christoffer Bjørdal (vara) Kirkekomiteen på Haukås... Jon-Asle Stein, Otto Unneland Tuft Kirkens Nødhjelp... Torgny Neuman Klubb+... Tor Vilhelm Tysseland Korskolen... Terje Bjørdal Ungdomsrådet... Christoffer Bjørdal Samarbeidsutvalg, Stjernen... Ingunn Bergland Gudstjenesteutvalg... Finn Olav Sletten Husstyret... Otto Unneland Tuft Utsmykningskomite... Ingunn Bergland Trosopplæringsutvalg... Guri Grytten Kirkens SOS... Endre Grutle, vara Ingunn Bergland Fasteaksjonen... Torgny Neuman Økonomiutvalg... Bjarte Flaten, Torgny Neuman Lokale redaksjon Menighetsbladet... Tor D. Hanson Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 4

5 Ansatte Arne Mulen Sokneprest 70 %, prest på Haukås, 30 % Rolf Armand Rasmussen Seniorprest 45 % Martin Aalen Hunsager Kapellan 100 % Jon D. Zimmermann Kapellan 100 % Mona Gangsøy Eide Administrasjonsleder 100 % Gerd Inger Eide Yddal Kantor, 100 % fra Lenamaria Gravdal Organist, 90 % til 31.10, 70 % fra Magnar Runde Kantorvikar 70 % til Lars Erik Haga Organistvikar 10 % til Kari Reigstad Pianist Haukås Jon Stubberud Organist, 10 % Karoline Rossgård Salhus Menighetspedagogvikar, 100% til 30.06, prosjektst 90% fra Rita Eldholm Diakon 100 % Marianne Hjortland Diakonimedarbeider Haukås 20 % til Maria Reigstad «Ettåring» fra Bente Lill Madsen Frivillighetskoordinator 45 %, menighetskonsulent 20 % Marianne W. Fanebust Menighetskonsulent 25 % Sissel Lillebø Sekretær 13 % Anne Lise Misje Korsekretær 55 %, dåpsopplæringen 10 % Åpen barnehage 20 % frivillighetskoordinator 5 %, til Annette Lid Miljøarbeider Klubb+ og Klubb X tra 20 % Aud Sissel Gulbrandsen Renholder 100 % Tor Vilhelm Tysseland Kirketjener 50 % Bente Vevle Kirketjener 10 % Arnar Føllesdal Helgekirketjener Solfrid Sæle Helgekirketjener Kristoffer Tysseland Helgekirketjener Kate E. Bølstad Styrer, Åpen barnehage 60 % til 30.10, 70 % fra Linda Gripsgård Jørgensen Pedagogisk leder, Åpen barnehage 60 % Sølvi Dalsbotn Assistent, Åpen barnehage 60 % Turid Sjursen Assistent, Åpen Barnehage 40 % Frivillige medarbeidere Vi er heldige i Åsane som har en stor mengde frivillige. Totalt ligger vi en plass mellom ulike medarbeidere. Noen er med i små prosjekt over kort tid, andre har en oppgave som de har hatt i mange år. Flere har mange oppgaver spredd ut over alt arbeidet vi driver her. Eksempler på oppgaver som ikke alltid får oppmerksomhet: Sjåfør ved fasteaksjonen, speiderleder, medhjelper på kirkekaffe, besøker, andaktsholder på sykehjemmene, medhjelper i honnørarbeidet, kirkeskyss-sjåfør, medarbeider i sorgarbeid, medhjelper på leir, billettør ved kulturarrangementer, blomsterutdeler til jul Listen er lang! Vi regner forresten også med alle som stiller som forsangere i gudstjenestene våre. Noen oppgaver er ganske nye, som for eksempel PowerPoint-styrer eller bankterminal-operatør i gudstjenestene. Andre oppgaver har vi hatt i over 20 år, som bud for menighetsbladet og kirkevert. Samtidig tenker vi stadig på nye oppgaver som kan være naturlig å få inn, men hvor vi ikke har nok folk eller ikke helt vet hvem vi kan utfordre. Eksempel her kan være søndagsskolemedarbeidere og dåpsverter. Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 5

6 Den største utfordringen de siste fem årene har vært gruppen kirkeverter. Det har vært et naturlig frafall fra mange av de trofaste, år-ut-år-inn, medarbeiderne, uten at vi har klart å få flere nye/unge med. Her burde vi vært mellom faste (som tar 3-5 ganger pr. semester) for at ikke folk skal bli utbrent, mens faktum er at vi nå er under 20 på listen. Og siden antall gudstjenester de skal betjene går opp, fører dette til mange «huller» i tjenestelisten. Her kan det at noen stiller opp en gang være til stor hjelp! Medarbeiderfesten søndag 21.september var en kjekk opplevelse. Totalt var vi ca. 110 personer til stede i Torgstuen, og vi hadde innleid hjelp på kjøkkenet. I tre timer koste vi oss med god mat, mens vi lyttet til Accord, fikk noen tilbakeblikk fra Flaktveit-tiden ved Stein Rune Ottesen, og ble inspirert av Jan Sverre Stray. Arne Mulen så fremover til bispevisitasen. Årets medarbeider ble Edel Carlsen. Ellers må det nevnes at det for mange av gruppene/lagene er samlinger eller møter gjennom året, hvor oppgavene diskuteres eller planlegges. Et godt eksempel her er medliturgene, som samles to ganger i året for å gi tilbakemeldinger på opplevelser og for å planlegge neste semester. Bente Lill Madsen, frivillighetskoordinator Gudstjenester Gudstjenesten i Åsane kirke kl. 11 er Åsane menighet sin hovedsamling, der vi samles for å feire Jesu oppstandelse og Guds nådige nærvær i blant oss. Totalt har det blitt feiret 158 gudstjenester i Åsane menighet, derav 112 på søn- og helligdager. Statistikken viser oppgang i gudstjenestebesøket for På søndager og andre helligdager deltok mennesker på gudstjenestene våre, en fremgang på Gjennomsnittet på disse gudstjenestene var 193. Det er gledelig at gudstjenestebesøket har økt, særlig med tanke på at vi har noe færre gudstjenester siden det ikke lenger er gudstjenester på Flaktveit skole. Vi har hatt 7 færre nattverdsgudstjenester i 2014 i forhold til 2013, og derfor har tallet på nattverdsgjester gått noe ned. Gjennomsnittlig nattverdsbesøk har holdt seg stabilt. Gudstjenestelivet i Åsane kirke er mangfoldig. Vi har en ordning for hovedgudstjeneste, men vi feirer også familiegudstjenester kl. 11 og kl. 13, gudstjenester for alle, ungdomsgudstjenester, samt egne dåpsgudstjenester kl. 13. I Åsane gamle kirke feires gudstjenester på langfredag, i konfirmasjonstiden, på 17. mai, allehelgensdag og 4. søndag i advent. Det siste en relativt ny tradisjon. På Haukås feires det gudstjeneste ca. en gang i måneden i skoleåret. Det må kontinuerlig vurderes hvor mange gudstjenester med dåp og hvor mange dåp gudstjenestene kl. 11 kan romme. Hovedregelen i dag er at det hver måned skal være gudstjeneste med nattverd 3 ganger i måneden og 2 gudstjenester med dåp i Åsane kirke på søndager kl. 11. I tillegg kommer familiegudstjenester og dåpsgudstjenester kl. 13. Fra 2015 prøver vi også å ha gudstjenester med dåp i Åsane gamle kirke. Tilbakemeldinger på hvordan disse ordningene oppleves, mottas med takk. Søndagsskolen: Høsten 2014 kunne vi glede oss over at søndagsskolen startet opp igjen, under ledelse av Vibeke Gunnreis. En liten gruppe barn har vært nokså faste på søndagsskolen, og i tillegg har søndagsskolen hatt mange «besøkende» barn fra dåpsfølger. Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 6

7 Kirkekaffe: Kirkekaffeen er en verdifull arena for fellesskap etter gudstjenestene. Diakoniutvalget organiserer de fleste av kirkekaffene, mens menighetsrådet og andre grupper trår til på deres «spesielle» søndager. Misjonsprosjekt Åsane menighet støtter Det norske misjonsselskap sitt arbeid blant barn og unge i Bangkok, Thailand, knyttet til Immanuelkirkens daghjem og Lovsangshjemmet. Gjennom dette arbeidet gis det også stipend til vanskeligstilte ungdommer på videregående skole. På Kristi åpenbaringsdag, første søndag etter 1. januar, feires det gudstjeneste med særlig fokus på misjonsprosjektet. Tidligere medlemmer i misjonsutvalget tar ansvar for informasjon og kirkekaffe. Det trengs nye mennesker til å løfte misjonsengasjementet i menigheten. Misjonsprosjektet støttes ellers gjennom forbønn og ofringer. Arne Mulen, sokneprest Husfellesskap I 2014 ble det arrangert en samling for lederne i husfellesskapene, der de fortalte om livet i de ulike gruppene. Husfellesskapene i Åsane menighet har vært en viktig arena for fellesskap gjennom mange år, og representerer noe av «grunnmuren» i menigheten. I 2014 har det vært 9 husfellesskap i funksjon. Hovedingrediensene i de fleste gruppene er måltid, samtale over bibeltekst/tema og bønn. Vi tror også det er grunnlag for en satsing på å danne nye husfellesskap i menigheten. Arne Mulen, sokneprest Trosopplæring 2014 ble et svært viktig år for trosopplæringen i Åsane menighet i og med at man ble tildelt statlige midler med tanke på utvikling og gjennomføring av en lokal trosopplæringsplan for alle døpte barn og unge 0-18 år. Av samme grunn ble også trosopplæringsteamet (TOL-team) utvidet med en full stilling slik at en med utgangen av 2014 har kateket i full stilling og menighetspedagog/ trosopplæringsstillinger på total 125 %. Ved dåp: dåpslys + boken «Kjære Gud ta hånden min» ½ årsdag for dåp: brev med info invitasjon til Babysang, info om Stjernen åpne barnehage og oppmuntring til å bruke boken «Kjære Gud ta hånden min» 1.årsdag for dåp: boken Julebarnet og brev. 2.årsdag for dåp: boken om Noa og brev. 3.årsdag for dåp: CD produsert av Korskolen. De får lytte til en gudstjeneste. Barnekorene synger, presten leser fortellingen om Sauen som gikk seg bort. Kantor spiller og kirkeklokkene ringer. 4.årsdag for dåp: invitasjon om å komme til gudstjeneste og få Min aller første Bibel. 5.årsdag for dåp: invitasjon til påskeverksted og familiedag om høsten.. 6.årsdag for dåp: invitasjon til gudstjeneste for å få «Historien om Jesus». Hvert år frem til skolealder følges altså 6 årskull dåpsbarn opp av trosopplæringen. I 2014 ble 6- årsboken delt ut for fjerde gang og med stigende prosent av frammøtte barn i forhold til antall døpte i årskullet (45 % i 2014 ). Det er 8 ganger i løpet av barnets 6 første leveår at de får kontakt med menigheten. I utsendingene legges info om babysang, babymassasje, Zumba, Stjernen Åpen barnehage og barnekorene Frøet, Spiren, Minigospel og åpne familiedager i Stjernen Åpen barnehage. Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 7

8 Etter skolestart blir 8 åringene invitert til Tårnagenthelg i kirken. Trosopplærer har hatt ansvar for Tårnagenthelgen sammen med prest(er) og andre faglig ansatte i staben. I 2014 deltok 30 barn som tilsvarer en oppslutning på 14 %. I 2014 ble for første gang Lys Våken (breddetiltak for alle 11-åringer i et årskull og med overnatting i kirken) gjennomført i 1. adventshelg med 20 barn (11 % av kullet). Her bør vi jobbe målrettet for høyere oppslutning. Det er mye positiv tilbakemelding på trosopplæringsopplegget både fra foreldre og andre. Det er flott å tenke på at alle som er døpt etter 1.juli 1997 (ca dåpsbarn) har barnebønner, julefortellingen, Noa-fortellingen, CD med en gudstjeneste, en barnebibel, og boken om Jesu liv i sitt eie. Det er svært mange som benytter Stjernen Åpen barnehage, Frøet, Spiren og Minigospel i førskolealder. Åsane menighet kan være stolt av oppfølgingen av de minste barna og deres familier. Stjernen åpne barnehage er på årsbasis alene i kontakt med ca 600 forskjellige barn. Økonomi: Det er et stort løft for menigheten å drive trosopplæring for disse årskullene. Trosopplæringen har gode støttespillere i Honnørklubben og noen faste givere. Med tildelte statlige midler med tanke på en helhetlig trosopplæringsplan, blir hovedutfordringen i 2015 å få skrevet en plan som omfatter alle årskullene i målgruppen 0-18 år. Kristine Bech-Sørensen, menighetsepdagog Stjernen åpen barnehage Hvem har jobbet i Stjernen åpen barnehage i 2014? Fast ansatte: Anne-Lise Misje (20 %, frem til 31.10) Linda G Jørgensen Pedagogisk leder (60 %) Turid F Sjursen Assistent (40%) Sølvi Gerd Dalsbotten Assistent (60%) Kate Eliassen Bølstad Styrer (60%, fra %) Arbeidspraksis: Mona Isdahl varig tilrettelagt arbeid torsdag Nadia Westlund arbeidspraksis fra NAV, januar-april (40 %) også ringevikar høst Datmupaw Htein arbeidspraksis fra Åsane videregående skole, januar-mai. Frivillige/eksterne instruktører: Asta Korsvold frivillig kjøkkensjef mandager Anne Marie Tysseland frivillig kjøkkensjef torsdager Gerd Seim Babymassasjeinstruktør Knut Misje frivillig Snekkermester Kort om 2014 I 2014 har det vært ca 620 forskjellige barn i vår barnehage. Programmet har som alltid vært variert med: babysang, sangsamlinger, bakedager, snekkerverksted, gymaktiviteter, utflukter, Løvegjengen, førskolegruppen, 2 åpne lørdager, karneval, 17.maifest, 2 internasjonale dager, barnehagegudstjenester med mer. Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 8

9 Litt om noen av våre aktiviteter: Løvegjengen: I Løvegjengen (4 årsgruppe) har vi aktiviteter som er temastyrt ut fra hvilket tema hver enkelt måned har. Her har vi eventyrstund med høytlesning, spiller spill, gjør spesielle formingsaktiviteter, sangaktiviteter og andre tilrettelagte oppgaver. Det har vært en god økning på denne gruppen, vi har hatt ca 7 barn her. Denne høsten valgte vi å slå sammen løvegjengen med førskolegruppen, da det var færre barn påmeldt begge aktiviteter. Førskolegruppen: I førskolegruppen som startet opp i august, har vi også i år hatt hele 6 ivrige førskolebarn som har fått et opplegg tilpasset nivå, på ukentlig basis. Vi er fantastisk heldige som har førskolebarn, og setter stor pris på dette. Vi har et sterkt faglig innhold på førskolegruppen, som forbereder barna på skolehverdagen som snart kommer. De er innom mange fagområder, som er lovpålagt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, i løpet av førskoleperioden. De baker vafler (matte via vekt og mengde) for så å selge de til alle i barnehagen (matte). Lærer om verden via dyr og verdenskartet (geografi og samfunn), og har flere utflukter til nærområdet (nærmiljøet). Har egne gymtimer og utflukter i skogen (kropp, bevegelse og helse), begreps og preposisjonstrening ved hjelp av spill, leker og læring av tall. Og ikke minst øving av bokstaver, bokstavlyder ved hjelp av språksprell (fagområdet kommunikasjon, språk og helse). Gruppen har også hatt fremføring med julespill på samlingsstunden. Det aller mest spennende for barna har jo vært at de alltid får med seg lekser hjem, som sjekkes etterpå av Linda og Mona. Snekkerboden: En dag i uken stiller Snekkermester Knut seg til barnehagens disposisjon. I en hel time hjelper og lærer han barna om å snekre, sage, drille hull og lage flotte kreasjoner. Barna er i alderen 2-6 år, og er storfornøyd med at de får lære og delta i å lage fuglehus, båter, garasjer, hus og andre uspesifiserte trekonstruksjoner. Knut har vært dyktig på innovering av nye prosjekter, nytt av året var en hjemmesnekret pc! Babysang: Hver mandag og torsdag kl 12 kommer det horder av foreldre og babyer til kirkerommet for å bli med på babysang. Da legger vi ut mange matter i en halvmåne, som følger alterringen. Antall babyer varierer, men i snitt ligger det på ca. 25 babyer pr babysang. Vi benytter en del effekter/konkreter under babysang, som babyinstrumenter, sjal, såpebobler og ballonger. I løpet av babysang, som varer i min, har vi rim & regler, sanger, dans, bevegelsesleker og sangleker. Vi har vært så heldige og hatt mange brukere på babysang, så høsten 2014 valgte vi å også utvide med babysang onsdager kl 12. Det har vært veldig positivt, da gruppene har blitt mindre, og gitt oss bedre muligheter til å bli kjent med den enkelte som kommer på babysang. Med andre ord er dette en aktivitet med mye lyd og moro, og vi får svært gode tilbakemeldinger. Kate Eliassen Bølstad, Styrer Li barnegospel Li Barnegospel KFUK-KFUM har øvelser hver torsdag i kirken, øvelser hvert semester. Det møter ca 30 barn fra 3 til 13 år på øvelsene. Gjennom året er rundt 40 barn jevnlig deltakere. Øvelsen starter alltid samlet før vi deler gruppen i minigospel, maxigospel og tweens. Øvelsene ledes av frivillige: to voksenledere, tre ungdomsledere, to MILK'ere som har vært medlemmer Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 9

10 gjennom mange år og 5 konfirmanter hvorav to er tidligere medlemmer. Det er et foreldrestyre med tre medlemmer. Vi deltar på gudstjenester og har vårkonsert. I mars var vi med på Kor-i-fokus-festival i Knarvik med 900 deltakere. I år arrangerte vi for første gang Lys Våken for menighetens 11-åringer sammen med ansatte. Tweensene våre deltok også på tweensfestival på Stord i regi av KFUK- KFUM Bjørgvin krets. Li Barnegospel har god økonomi og jevnlig utvikling av egne nye ledere. Kristin Svartveit, leder Konfirmantarbeidet Konfirmantarbeidet i Åsane Menighet ønsker vi skal gi hjelp til tro på Jesus, invitere til gode fellesskap i ulike settinger i kirken, samt utfordre til å være gode medmennesker for de man har rundt seg. Konfirmantopplegget i Åsane driftes av Menighetspedagog/Kateket, sammen med andre fra staben og andre ulønnede medarbeidere. Haukås har et eget opplegg for konfirmantene ved kateket Espen Ingebrigtsen og prest Arne Mulen. Disse konfirmeres i Åsane kirke. Åsane er også samlingsplass for noen av de konfirmantene i Bergen som ønsker spesiell tilrettelegging. Dette opplegget kalles Konfirmant+. Kull 2013/2014: Til sammen: 209. (2 Konfirmant+, 28 Haukås, 179 Åsane). Ordinære konfirmanter i Åsane menighets 2013/2014-kull utgjør 179 konfirmanter, som ble konfirmert i april og mai I august startet et nytt konfirmantår opp: Kull 2014/2015: Til sammen 186. (0 Konf + (men tot 3 fra andre menigheter), 40 Haukås og 146 Åsane). Konfirmantopplegget kan deles i fem former for aktiviteter: Undervisning: Antallet undervisningstimer per konfirmant tar utgangspunkt i 60 timer, dette inkluderer interessegruppe, undervisning og weekend. På grunn av et stort antall konfirmanter og stor variasjon i interessegruppeaktivitetstimer pr uke, så tilpasses undervisningstilbudet dette. De fleste har kortere og sjeldnere interessegruppeaktivitet, og derfor lengre teoriøkter. Mens ca. 1/3 har noe mindre undervisning p.g.a. tilsvarende tidkrevende interessegruppeaktivitet. Undervisninger skjer på egne kvelder satt av til dette. Her samles flere interessegrupper og det er normalt stasjonsundervisning med ulike tema. Interessegrupper: Her velger konfirmanten en gruppe hun vil være med i under konfirmantforberedelsene, det kan være innen diakoni, idrett, sang, klubb eller annet og justeres år for år. Samlingene inneholder aktiviteter og andakt. Hvordan den enkelte interessegruppe legger opp sitt løp mtp hyppighet og varighet kommer an på om det er en gruppe som er opprettet ene og alene for konfirmantene, eller om den går sin gang uavhengig av konfirmantene. Gudstjenestedeltakelse: Hver konfirmant skal delta på minst åtte gudstjenester. Deriblant Lysmesse, presentasjons-, samtale- og konfirmasjonsgudstjeneste. I tillegg er ytterligere fire gudstjenester valgfrie og må leveres gudstjenestekort for. Høsten 2014 arrangerte Haukås-konfirmantene Lysmesse i Åsane kirke. Dette ble en felles Lysmesse for alle konfirmanter. Vi var samlet 699 personer i kirken, og hadde Bergen Soul Children med som musikalsk innslag. Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 10

11 Leir i 2014: Det ble gjennomført 1 weekend på Dyrkolbotn med aktiviteter og undervisning dette året. Det ble organisert slik at halve gruppen med konfirmanter var fra fredag til lørdag, mens den andre halvdelen kom og var med fra lørdag til søndag. Dette ble gjort slik pga ledersituasjonen. På våren var det London-tur for Sjømannskirke-konfirmantene, samt at Sanctus-konfirmanter har tilbud om Vinterfestival på Voss. Annet: Informasjonsmøter, foreldremøter, fasteaksjonen og forberedelser til samtale- og konfirmasjons gudstjenester. Om gjennomføring av konfirmantåret 2014: Frem til juni var Karoline Rossgård Salhus Menighetspedagog-vikar (kateket-stillingen), og hadde ansvaret for driften av konfirmant-opplegget. Fra juni tiltrådte Ole Arthur Hanstveit stillingen. Undervisningssamlingene er i stor grad preget av stabsressurser, men noen ulønnede medarbeidere er også med. Kathrine Hansen har ansvar for en av undervisningsgruppene, og Edel Carlsen lager mat til samlingene. Interessegruppene var som følger (fra høst 2014): Accord: 4 konf. Hovedleder: Lars Erik Haga Møtes hver uke. Film og samtalegruppe: 16 konf. Hovedleder: Martin Aalen Hundsager Møtes ca hver 3 uke. Samles i tre timer pr samling for film og samtale. Fredagscafe på Kyrkjekrinsen bedehus: 6 konf. Hovedleder Hildegunn Jørgensen Møtes annenhver fredag til ungdomsklubb. Kiosk, aktiviteter og andakt. Hjelpeleder i Korskolens barnekor: 1 konf. Hovedleder Karoline R Salhus Møtes hver uke. Hjelper til med ulike oppgaver i korskolens barnekor. Hjelpeleder Li Barnegospel: 5 konf. Hovedleder Kristin Svartveit Møtes hver uke, og deltar med ulike oppgaver i koret. Hjelpeleder i Speideren: 2 konf. Hovedleder Anne Hansson Møtes hver uke, og hjelper til med ulike oppgaver i forhold til barna. Konfirmantspeider: 1 konf. Hovedleder Harald Mikkelsen Møtes hver uke, og deltar i egen ungdomsgruppe. KRIK 1: 17 konf. Hovedleder Tor Vilhelm Tysseland. Møtes 4-5 ganger i semesteret. Har ulike idretter, og avslutter med andakt. Deltatt på KRIK-cup. Dette var første gang Åsane-konfirmanter (jentelag) vant cupen! KRIK 2: 15 konf. Hovedleder Hallvard Marøy Møtes 4-5 ganger i semesteret. Har ballspill, og avslutter med andakt. Deltatt på KRIK-cup Andre medarbeidere i KRIK er: Isabella Frydenlund, Johanne Nordli, Jørgen Steinsund, Ronnie Eckholm og Jon Hallvard Bagge. I tillegg har praksis-student fra NLA deltatt. Sanctus Band: 2 konf. Hovedleder Asgeir Almklov Møtes hver uke, og øver sammen med Bandleder Asgeir Almklov. Sanctus kor: 7 konf. Hovedleder Nina Hovland. Tilbud om Vinterfestival. Møtes hver uke og øver sammen med ungdomskoret. Sjømannskirkekonfirmanter: 30 konf. Hovedleder Jon Zimmermann Har samlinger gjennom året, men uten fast rytme. Hyppigheten øker over jul. Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 11

12 Andre medarbeidere i Sjømannskirkegruppen:: Oda Ottessen, Anette T Rasmussen, Charlotte L. Sandtorv, Christine Bratli, Lisa Hjortland, Trude Devik og Ole Arthur Hanstveit Tjenestegruppe Midtbygda: 10 konf. Hovedleder: Edel Carlsen Møtes annenhver torsdag, og hjelper beboerne til andakt. Sitter sammen med dem, hjelper med sangark og annet. Støtte til andaktsholder. Tjenestegruppe Ulset: 6 konf. Hovedleder Karoline R Salhus Møtes annenhver torsdag, og hjelper beboerne til andakt. Sitter sammen med dem, hjelper med sangark og annet. Støtte til andaktsholder. Torsdagsklubben: 24 konf. Hovedleder Ole Arthur Hanstveit Møtes annenhver torsdag. Ulike klubbaktiviteter, gruppesamtale, mat og andakt/kveldsavslutning. Deltatt på Natt-cup. Andre medarbeidere: John Olav Larsen, Øystein Svartveit, Maria Reigstad, Tomas Reigstad, Rebekka Rossnes, Jørgen Steinsund og Rebekka Andersen Gjennom året har det vært ungdommer fra MILK med i Følgende grupper: Sanctus, Torsdagsklubben og KRIK-gruppene. 79% av de som er døpt i kirken, valgte å bli konfirmert i Åsane kirke våren Slik det ser ut nå, vil 86% av de som er døpt bli konfirmert i Åsane kirke Disse tallene baserer seg på døpte barn, og har ikke med «tilhørende» barn. Da ville prosenten blitt redusert. Ole Arthur Hanstveit, kateket. Ungdomsarbeid Ettåringsstilling Maria Reigstad gikk inn i tjenesten som ettåring (ungdomsarbeider) i menigheten fra aug Hun har tjeneste i Torsdagsklubb, MILK-kurs, lederweekend, Haukås nærkirke, konfirmantarbeidet mm. Ungdomsrådet UR har gjennomført 6 møter i året som har gått og har hatt disse medlemmene: Christoffer Bjørdal (repr. fra MR), Jørgen Rødland og Julie A. T. Nordli, Rita Eldholm (diakon), Siri Ottesen, Rebekka Rossnes og Lisa Isolde Sanne Hjortland. Fokus på møtene har vært arrangementene som UR har ansvar for, langsiktig tenkning om ungdomsarbeidet, ledertrening og forvaltning av midler til ledertrening. UR-arrangement i løpet av 2014: Nyttårsfest for medarbeidere i ungdomsarbeidet i torgstuen i Åsane kirke: fredag 10. januar UR og tilsatte var ansvarlig servering og program. Det var 31 til stede på arrangementet. Påskeleir for ungdom i palmehelgen: 26 deltagere, av disse de fleste ungdomsledere. Edel Carlsen var med som ansvarlige for serveringen på leiren. Temaet var påskefortellingen. Sommeravslutning for medarbeidere i ungdomsarbeidet ble ikke gjennomført i 2014: pga at ungdomslederne selv meldte om at det ble for travelt i forhold til eksamen og andre aktiviteter.. MILK-kurs: (ettårig minilederkurs) for fjorårskonfirmanter ble startet opp i mai Kurset er basert på et KFUK/KFUM kursopplegg, men er lokalt tilpasset og skal passe for alle ungdomsgrupper i menigheten. I 2012/2013 var det 14 deltakere fra hele menigheten, ca 7 var fra Haukås Nærkirke. Diakonen var ansvarlig for administrering av kurset, i tillegg deltok kapellan, Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 12

13 kateketvikar, ettåring, nærkirkeprest på Haukås og 4 ulønnede medarbeidere som ledere i kursopplegget. I 2013/2014 er det 18 deltakere, 6 av disse kommer fra Haukås nærkirke. I 2014/2015 er det 23 deltakere. 10 av disse er ungdommer fra Haukås nærkirke. Felles lederweekend og MILK-weekend på Dyrkolbotn: ble avviklet aug. med 56 deltagere (inkl ansatte). Temaet for leiren tok utgangspunkt i MILK-weekendopplegget og de eldre ungdomslederne fikk gruppelederansvar i noe av opplegget. SMISO-Hordaland (Senter mot incest og seksuelle overgrep) deltok med innlegg om «Hvordan skape trygge ungdomsmiljø». Ungdommens julegudstjeneste og kirkekaffe 2. juledag: Ble planlagt og gjennomført av Sanctus Tensing, KFUK/M speidere, Teknisk Stab, Haukås ungdomskor, Accord og Torsdagsklubben i samarbeid med organist, diakon og kapellan. Det var kirkekaffe i Torgstuen med is og tilbehør. Torsdagsmiddager for ungdomsmedarbeidere Det har blitt servert gratis middag for ungdomsmedarbeidere hver torsdag i ungdomsavdelingen. Diakonen og ettåringen har delt på ansvaret om å lage måltidet. Det har blitt lest et ord for kvelden og bedt en enkel bønn. Fokuset har vært å bedre kommunikasjonen mellom ungdomsmedarbeidere og stab, samt å styrke den diakonale identiteten i medarbeidergruppa. Kapellan med ansvar for ungdomsarbeid har også vært til stede. Det har vært mellom 15 og 22 personer til stede hver uke. Diakon Rita Eldhom Sanctus Tensing Året startet med at Sanctus reiste på Vinterfestivalen på Voss som er arrangert gjennom KFUK- KFUM. Dette er noe Sanctus hadde lenge sett frem til, og det levde opp til alle forventninger. Det var en utrolig kjekk opplevelse for både konfirmanter og ledere. På lørdagen opptrådte Sanctus sammen med Teasing-Tensing. Etter vinterfestivalen sto den årlige øvingshelgen på Radøy for tur. Dette var en helg med masse øving, der koret blant annet begynte å lære fellesdansen til Pharell Williams gladlåt Happy. Radøyhelgen er ikke bare en helg med intensiv øving, medlemmene i Sanctus kommer stadig med tilbakemeldinger på at en slik tur styrker det sosiale samværet i koret. Konserten var den 1.juni i Flaktveithallen. Dette var første gang Sanctus hadde konserten sin der. Her fremførte Sanctus både fellesdansen og et bredt og spenstig sangrepetoire. På konserten fikk vi også mye god hjelp fra Sanctus teknisk stab. Vi avsluttet et fint år med en sommeravslutning i kirken, hvor vi koste oss med taco og deretter frukt, is og brownies. Når sommerferien begynte var det seks fra Sanctus som reiste til Gjøvik for å være med på TT14. TT varte i en uke, og Sanctus bodde på skole sammen med resten av Bjørgvin krets. Dette var en utrolig kjekk opplevelse, og vi håper at enda flere fra Sanctus reiser i år. Mot slutten av sommerferien nærmet det seg det årlige tensingseminaret, som blir arrangert av KFUK-KFUM. Sanctus sendte Charlotte Sandtorv, Oda Hovda Ottesen og Johan Lowzow på dette seminaret for å styrke deres lederskap. Dette opplevde Sanctus som veldig positivt, og vi kan se at de to deltakerene har vokst betraktelig som ledere. Da høsten kom, hadde vi raskt et ekstraordinært årsmøte, pga det var alt for mange medlemmer i styret. Vi valgte nye medlemmer til styret. Vi valgte 6 medlemmer til styret, i tillegg til to varaer. Styreleder er Sandra Gabrielsen, nestleder + LIV representant: Lisa Isolde Sanne Hjortland, representant fra MILK: Emilie Aspevik, økonomi: Charlotte Sandtorv, Øvrige medlemmer: Solveig Hageseter og Sofie Bernsen Natås, vara: Victoria Juul og Ida Sofie Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 13

14 Gunnerød Søfteland. Alle med en lederrolle i Sanctus var enige om at vi ville snu litt på strukturen i koret dette året. Før sommeren innførte vi delte øvelser ca én gang i måneden. Dette vil si at hele øvelsen går med til dans/drama - alt etter hvilken gruppe man er i. Dette gir gruppene mer tid til å faktisk produsere noe denne øvelsen. Sanctus ble mer opptatt av at øvelsene skal inneholde en andakt og ha et kristent budskap, og vi fikk satt opp lister hvor de eldste i koret bytter på ansvar om å holde andakt. Noen ganger får vi også hjelp til dette fra prest Martin Aalen Hunsager og diakon Rita Eldholm. Asgeir Almklov er den nye bandlederen i Sanctus og både bandet og koret stortrives med å ha ham med. Lenamaria Gravdal har beholdt sin rolle som musikalsk ansvarlig, og hjelper til på øvelsene med pianospill. Vi har i år deltakere på både MILK, LIV1 og LIV2. Ida Sofie Gunnerød Søfteland, Victoria Juul, Vanja Mshomi, Emilie Aspevik går på MILK og har sin praksis i Sanctus. Solveig Hageseter går også på MILK men har ikke sin praksis plass i Sanctus, men er med som medlem. Ain Fivelsdal Wetaas, Sofie Bernsen Natås, Christine Bratli og Lisa Hjortland er de fra Sanctus som går på LIV1 kurset. LIV2 deltagerene fra Sanctus er Charlotte Sandtorv, Oda Hovda Ottesen og Karoline Amalie Birkelund. Tradisjonen tro hadde Sanctus overnatting i kirken helt i starten av semesteret. Hvert år opplever vi at dette skaper ett flott felleskap allerede tidlig i året, og dette opplevde vi i år også. Sanctus har opptrådt på julemarked i kirken og i tillegg opptrådt 2.Juledag på Ungdommens Julegudstjeneste. Dette var en suksess, og vi fikk gode tilbakemeldinger i etterkant av begge arrangementer. I 2014 var Sanctus totalt 34 medlemmer. Karoline Birkelund, Liv 2 deltaker & Lisa Hjortland, Liv 1 deltaker Teknisk Stab Den daglige driften er blitt ledet av Tor Erik Talhaug. Gruppen har i 2014 vært samlet i Åsane kirkes ungdomslokaler noen mandager ved behov. Teknisk stab leverer lys og lydproduksjoner til Sanctus og andre enheter i Åsane menighet. Gruppen drives med midler de tjener på å levere enkelte produksjoner utenfor driften. Gruppen har et styre som består av Kristian Dahl, (styreleder), Tor Erik Talhaug, (daglig leder), Tor Vilhelm Tysseland (Stabs medlem), Nils Pedersen (oppnevnt av MR). Tor Erik Talhaug Kirkemusikk Kantor Jan Røshol sluttet i sin stilling som kantor i Åsane ved årsskiftet. Han ble takket av i en gudstjeneste med tilhørende kirkekaffe i mars Korene stod sentralt i denne gudstjenesten og den ble avsluttet med Velsignelsen fra Gloria-messen og det mektige Halleluja-koret fra Händels Messias. Det var gripende for alle involverte. I 2014 har Lenamaria Gravdal midlertidig fått utvidet stillingen sin til 90 %, og har hatt hovedansvaret for den kirkemusikalske virksomheten. Hun har driftet korene Sanctus og Prima Vista, hatt ansvar for konsertvirksomheten, deriblant kulturfestuken, spilt i gudstjenester og kirkelige handlinger, aftensanger og konfirmant+. Hun har i tillegg administrert og planlagt den kirkemusikalske virksomheten. Lenamaria er fra i omsorgspermisjon men har beholdt driften av korene. I permisjonstiden er Knut Nyborg engasjert inn som vikar i Konfirmant+. Lenamaria fortsetter i sin 70%-stilling etter endt permisjon ( ). Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 14

15 Magnar Runde var tom. oktober måned engasjert som vikar i 70 % stilling. Han hadde ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger. Lars Erik Haga har vært engasjert som fast vikar innen korarbeid. Stillingen som kantor i Åsane ble utlyst i april Ingen ble ansatt i første omgang, men etter 2.gangs utlysning ble Gerd Inger Eide Yddal tilsatt. Hun begynte i stillingen I forbindelse med Kulturfestuken i Åsane 2014, hadde menigheten flere arrangement. Lenamaria Gravdal hadde sammen med solistene Eli-Karin Lillebø og Thomas Valeur en intimkonsert med et stort spennvidde. Her ble det servert solosang, både med akkompagnement på flygel og gitar. Klassisk gitarmusikk fra mange tidsepoker og orgelmusikk. Trioen framførte også noen folketoner, deriblant en med orgel, sang og elgitar. Lenamaria Gravdal og Jan Sverre Stray gjennomførte en Gla sang-kveld og hadde med seg noen gode medspillere på arrangementet; Ragnar Tesdal, Kristin Voll Tesdal og Anne Elisabeth Haukaas. Magne Utle og Arve Brunvoll delte noen betraktninger. Barnekorene hadde konsert. Prima Vista og Cantus Sororum holdt en samarbeidskonsert på Allehelgensdag. På programmet stod musikk av John Rutter og norsk kormusikk. Vi brukte lokale solister på konserten. Hallgeir Øgaard var innleid som akkompagnatør og han bidro også med et eget orgelstykke. 1 søndag i advent hadde vi den tradisjonelle familiegudstjenesten med aktiv deltakelse av barnekorene. Li barnegospel var sterkt med i gudstjenesten og de hadde med seg et band som spilte sammen med organist Lenamaria Gravdal. Det ble en stor opplevelse for store og små. Den 14 desember holdt korskolen sin tradisjonelle julekonsert. Her deltok Magnificat, Accord, Prima Vista og Cantus Sororum med sine dirigenter Lars-Erik Haga, Marit Røshol og Lenamaria Gravdal. Gerd Inger Eide Yddal og Kato Flem akkompagnerte på orgel og flygel. Lenamaria Gravdal hadde hovedansvaret og regien for konserten. Den 16 desember holdt Accord sin egen julekonsert i Åsane gamle kirke. De gjorde en veldig bra jobb og vi kan være stolte over dem. Lars-Erik Haga hadde hovedansvaret og framførte sammen med Lenamaria Gravdal O helga natt. Pianist Kato Flem var med. Konserten var godt besøkt. I gudstjenesten på julaften i Åsane kirke deltok Åsane Unge Strykere, Spiren, Prelud, Magnificat, Accord og Eli Karin Lillebø. På gudstjenestene i Åsane Gamle Kirke var Nyborg Brass og solistene Jørn Birkeland og Åge Madsen fra samme korps med. Lenamaria Gravdal vikarierte på orgelet. På gudstjenesten 1. juledag var Prima Vista og lagde feststemning på høytidsgudstjenesten. Gerd Inger Eide Yddal og Lenamaria Gravdal hadde ansvaret. På 2. juledag hadde vi Ungdommens julegudstjeneste, der Sanctus, Accord og deler av ungdomskoret på Haukås var med. I tillegg kom et ekstra band med på laget som sammen med Lenamaria spilte til Haukås-koret. Teknisk stab var med og ordnet all lyd og annet teknisk arbeid. Lenamaria trakterte det meste av gudstjenesten fra flygelet. Det var mange gode tilbakemeldinger til alle deltakere etterpå. Gerd Inger Eide Yddal, kantor Lenamaria Cecilia Gravdal, organist Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 15

16 Korskolen Korsekretær, Anne-Lise Misje i 60 prosent Korskolen-stilling, har vært ansvarlig for det administrative rundt Korskolen siden oppstarten. Misje ble pensjonist 31. oktober. Arbeidsoppgavene til korsekretæren er nå delt mellom flere personer. Ny korsekretær er Karoline Rossgård Salhus i 25 prosent Korskolen-stilling. Denne blir belastet Korskolens regnskap. Resten av oppgavene er delt mellom administrasjonsleder Mona Gangsøy Eide, frivillighetskoordinator Bente Lill Madsen og styret i Korskolen. Ny kantoren i menigheten fra 1. november, Gerd Inger Eide Yddal, har det musikalsk ansvaret for korene i Korskolen. (Fra 1.januar 2015 er hun dirigent for Prelud og Magnificat.) Koråret 2014 Alle barnekorene har medvirket ved flere gudstjenester gjennom året. Blant annet ved 4- og 6- årsbokutdeling, to «Åpen familiedag i Stjernen Åpen barnehage», og ved julefesten og julemarkedet. Under Åsane Kulturfest hadde barnekorene egen konsert: «Her er vi». Spiren sang på Midtbygda Sykehjem i mai og november. Prelud og Magnificat deltok på konsertarrangementet «Team Sulebakk» i Grieghallen. Magnificat og Accord deltok på Ung Kirkesangs vårtreff i Jondal, og noen deltok på Korsommerskolen i Kristiansand i august. Accord deltok ved seks gudstjenester og ved julemøtet til Rotary Åsane. Accord avholdt egen julekonsert i Åsane Gamle Kirke. Accord, Cantus Sororum og Prima Vista sang ved fem konfirmasjonsgudstjenester. Cantus Sororum og Prima Vista medvirket ved ti gudstjenester, deriblant avskjedsgudstjenesten for Jan Røshol og ved innsettelse av Jon Zimmermann og Gerd Inger Eide Yddal. Begge korene hadde egne konserter både i vår og høstsemesteret.. Cantus Sororum sang på Fengselsgruppen sin juleavslutning. Korskolens tradisjonsrike julekonsert, der Prima Vista, Cantus Sororum, Accord og Magnificat medvirket ble også dette året en flott opplevelse for sangerne og publikum. Medlemmer og grupper I 2014 har det vært åtte kor og grupper i Korskolen, og følgende antall betalende medlemmer: Frøet småbarnsang: 63 medlemmer. Leder: Camilla Hellevik Spiren barnekor: 32 medlemmer. Leder: Camilla Hellevik. Piano Kato Flem. Prelud jentekor: 36 medlemmer: Dirigent: Camilla Bernt.(vår). Lars-Erik Haga (høst). Piano: Kato Flem. Magnificat jentekor: 26 medlemmer. Dirigent Lars-Erik Haga. (Innkjøring av Gerd Inger Eide Yddal fra og med november. Yddal er ny dirigent fra og med vårsemesteret 2015). Accord ungdomskor: ti medlemmer. Dirigent: Lars-Erik Haga. Pianist: Kato Flem. Rytmegruppen: seks medlemmer. Leder: Niran Jan Murugesh. Gruppen avvikles etter endt vårsemester 2014, pga manglende interesse fra nytt konfirmantkull. Cantus Sororum damekor: 19 sangere. Dirigent: Marit Røshol. Pianist: Ingrid Mostad Bråten. Prima Vista kirke/konsertkor: 32 sangere. Dirigent: Lenamaria Gravdal. Totalt teller korskolen i 2014: 224 betalende medlemmer. Korskolens styre 2014 Styret våren 2014 har ikke vært konstituert, og oppgavene møteledelse, korsekretær og referent har gått på omgang. Korskolens fungerende styre våren 2014: Frøet, Spiren: Camilla Hellevik Prelud: Lars-Erik Haga Magnificat: Lars-Erik Haga Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 16

17 Accord: Lars-Erik Haga Cantus Sororum AU: Eli Karin Lillebø, Britt Ingvild Urdal, Aslaug Miljeteig Prima Vista AU: Håkon Beck-Sørensen, Sidsel Leivestad. Anne-Lise Misje, korsekretær Årsmøte 1.april hadde for få delegater til at det kunne velges nytt styre. Ved ekstraordinært årsmøte 3.september ble det valgt nytt styre: Kristin Haugsbø, Håkon Bech-Sørensen, Ellen Williams, Bjørg-Anett Bernsen og Ulrik Nygård. I tillegg deltar Karoline R. Salhus, Gerd Inger Yddal og Terje Bjørdal ved styremøtene. Det har vært avholdt tre møter høsten 2014; 17. september, 22. oktober og 10. desember. Økonomi Økonomien i Korskolen Åsane Kirke har vært anstrengt. Korskolen drives av midler fra til sammen: medlemskontingenter, basar, loppemarked, loddboksalg, medlemsstøtte Ung Kirkesang, medlemsstøtte fra K-Stud, inntekter på konserter, dugnader og støtte fra Åsane Menighet. Den største utgiften i 2014 er lønnsutbetalinger til dirigenter/pianister i Frøet, Spiren, og Cantus Sororum, samt korsekretærstillingen på 25 prosent. «7100 Korskolen» går med et underskudd på kr ,- «9900 Konserter» går med et overskudd på kr ,- Totalt underskudd: kr ,- Korskolens kontoer og kundeforhold til Fana Sparebank ble avsluttet i november. Korskolen benytter nå, som menighetens andre enheter, Åsane menighets felles konto. Trond Mohn-prosjektet Trond Mohn-prosjektet 2014 omfatter barnekorene Prelud og Magnificat, og ungdomskoret Accord. Prosjektmidler dekket lønn til dirigent og pianist i Prelud, pianist i Magnificat og pianist Accord. Midlene dekket også lønn til leder av «rytmegruppen» for vårsemesteret. Dette har vært svært vellykket. Prosjekttiden utløper i juni 2015, og komiteen for Trond Mohn-prosjektet arbeider med å søke om ytterligere tilskudd fra Trond Mohn. Trond Mohn-prosjektkomiteens medlemmer er Liv Næss, Bjørg Anett Bernsen og Knut Misje. Komiteen sender også søknad til Sparebanken Vest i anledning Korskolens 30-årsjubileum i oktober Karoline R. Salhus, korsekretær Diakoni Hovedmålet for diakoniarbeidet i Åsane menighet er å skape meningsfulle fellesskap der omsorgen for hele mennesket står i sentrum. Arbeidet skal i særlig grad være rettet mot mennesker i en vanskelig livssituasjon. Alle sider ved menneskelivet er en utfordring for diakonien og gjenstand for dens tjeneste. Diakonstilling: Rita Eldholm har i 2014 vært i 100 % stilling som soknediakon. Diakoniplan: Diakoniplan for Åsane menighet er vedtatt for perioden Diakoniutvalget har gjort en revidering av planen i 2014, og den blir sendt til menighetsrådet med forslag til vedtak i begynnelsen av Diakoniutvalget: Det har vært avholdt 6 møter i Fra 1/1 31/12 bestod utvalget av: Inger Karin Markussen (leder), Linbjørg Grutle, Randi Myhre, Sverre Storøy og Finn Olav Sletten (MR-repr fra des 2011). Rita Eldholm er fast medlem som soknediakon. Diakoniens dag: Diakoniens dag ble avholdt med gudstjeneste og kirkekaffe med basar 2. mars. Diakonen hadde preken og viste bilder og fortalt fra det diakonale arbeidet i menigheten. Det var Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 17

18 stor kirkekaffe med basar til inntekt for diakoniarbeidet, ca 60 personer deltok. Det kom inn kr 3647,- Deltakelse i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon: Konfirmantene og mange frivillige voksne gjennomførte bøsseinnsamling organisert av fasteaksjonskomiteen. Det var bøssesentraler i Torgstuen, på Flaktveit skole og på Haukås bedehus. Det ble samlet inn kr ,- Kirkeskyss: Også i 2014 har frivillige sørget for at kirkeskyss var et tilbud i menigheten nesten hver søndag. Pr hadde vi 7 ulønnede sjåfører. Kirkekaffe: Hele 2014 ble det organisert kirkekaffe de fleste søndager etter gudstjenesten kl 11. Det var i hovedsak medlemmer fra diakoniutvalget som hadde ansvar for kirkekaffen, i tillegg bidrog medlemmer fra MR og andre enheter i menigheten noen av søndagene Bønnegruppe: Bønnegruppen på 6-8 personer, har hver mandag kl bønnesamling i Kirkerommet i Åsane kirke. De ber over bønneemner som er leveres inn i postkassen i våpenhuset eller på annen måte kommer til dem. Kapellan Rolf Rasmussen deltar i gruppen. Besøkstjeneste: I 2014 fikk menigheten igjen to frivillige som sammen med diakonen dannet et besøkslederteam. Pr 31/12-14 var det 10 ulønnede medarbeidere registrert på listen over besøkere for Åsane menighet. 9 av disse i tillegg til diakon besøkte 12 personer. 2 besøkere ønsket en pause fra tjenesten av ulike grunner. 2 besøkere har sluttet i tjenesten. Det har vært 2 medarbeidersamlinger for besøkere i Åsane menighet i Det er svært få (2-3 stk) besøkere som har deltatt på samlingene. I tillegg til lokalsamlinger har det vært fellessamling for menighetene i Arna og Åsane prosti 12/5 i Salhus menighetshus, der Magne Utle hadde foredraget: «På besøk i det private rom trø trygt og varsomt!» Fengselsgruppen: Fengselsgruppen i Åsane menighet driver fremdeles et aktivt og godt arbeid for innsatte i Bergen Landsfengsel. En gang i måneden har 14 ulønnede medarbeidere hatt samlinger i Torgstuen. Mellom innsatte møter hver gang. I tillegg til de månedlige samlingene i Åsane kirke deltar gruppen på noen gudstjenester i fengselet. De deltar også på julemarkedet i Åsane menighet med salgsbord, der de selger varer som er produsert i fengselet. Diakonal strikkeklubb: Strikkeklubben arbeider for diakoniutvalget i Åsane menighet, og samler 8-10 kvinner i et privat hjem. De har hatt eget bord på julemarkedet for 6. år på rad. Arbeidsgleden og kreativiteten er stor. Allehelgensdag, minnegudstjeneste: Det ble også i år sendt ut invitasjon pr brev til alle som har mistet en av sine nærmeste det siste året i Åsane menighet. Informasjon om sorgsamling 17/1-15 og sorggrupper ble sendt ut sammen med invitasjonen. Samling om sorg og sorgreaksjonar: Lørdag 18. januar var 31 personer tilstede i Torgstuen i Åsane kirke for å delta på samlingen. «Å leve med sorgen». Magne Utle, Randi Myhre, diakon Rita Eldholm og diakoniutvalget i Åsane menighet stod for samlingen. Sorggruppe: De var 4 personer som deltok i sorggruppe fra januar mai våren Dagmund Flaktveit var sorggruppeleder. Julehilsen til etterlatte: Det ble også dette året delt ut blomster til de i menigheten som mistet noen i løpet av det siste året. Det ble delt ut 96 blomster. 27 blomsterbud sørget for at de etterlatte fikk blomster. Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 18

19 Sykehjemskonfirmanter: Både våren og høsten 2014 hadde konfirmanter fra menigheten diakonitjeneste ved Midtbygda sjukeheim, og Ulset sykehjem. De var organisert i 2 grupper på Midtbygda og 1 gruppe på Ulset som gjorde tjeneste annenhver torsdag med å hjelpe beboerne å komme på andakt. Dagmund Flaktveit (pensjonist/diakon) var frivillig medarbeider og gruppeleder på Midtbygda fram til sommer 2014 og menighetspedagog var gruppeleder på Ulset. Fra høsten 2014 har Edel Carlsen overtatt som frivillig på Midtbygda. Rita Eldholm, diakon Klubb+ og Klubb X tra Klubb+ (13 18 år) og Klubb X tra (fra 19 år) er tilbud til ungdom og unge voksne med utviklingshemming, der en ønsker å bidra til en aktiv og verdifull ungdoms- og unge voksentid. Begge klubbene har lokaler i Ungdomsavdelingen i Åsane kirke, og tilbyr et variert tilbud av aktiviteter gjennom semesteret, som musikkterapi, kunstterapi, gårdsbesøk, quiz-kvelder og hobbyverksted. Det var pr , medlemmer i Klubb X tra og 8 medlemmer i Klubb+. I 2014 ble det til sammen gjennomført 40 klubbkvelder for de to klubbene og deltakelse på 3 gudstjenester, samt menighetens julemarked. Det er tilsammen 14 frivillige medarbeidere i de to klubbene. Styret har i 2014 bestått av Kristine Bech-Sørensen (leder), Randi Birkeland (økonomi), Tor Vilhelm Tysseland (MR-repr), Annette Lid (ansatt klubbleder) og Rita Eldholm (diakon). Det har vært gjennomført 6 styremøter.» Rita Eldholm, diakon Speidere Rolland KFUK-KFUM speidere Medlemmer: Gruppen har pr medlemmer, fordelt på oppdagere, stifinnere, vandrere og ledere. Aktiviteter: Oppdagerne, stifinnerne og vandrerne har faste samlinger tirsdager. Deltakelse på Menighetens julemarked, landsleir, Ungdomstur, Vandrerfilmnatt, Peffkurs 1 og 14+-kurs er medregnet. Vi har også hatt med en leder på KLUS (kurs for ledere uten speidererfaring) I tillegg har førerpatruljen hatt ulike sosiale samlinger. Alle enhetene deltok på VM i speiding og Bymanøveren. 22.april, feiret vi St.Georgsdagen sammen med Flaktveit-speiderne. JOTI, klatring, og vinter+ vårtur var også i samarbeid med Flaktveit-speiderne. Årets høydepunkt ble Tett på Asker 2014, landsleiren i Asker august, hvor 10 speidere fra Rolland deltok, sammen med 2 lederbarn og 5 ledere som alle deltok på deler av leiren.i forbindelse med leiren ble det holdt foreldremøter. Sommeren 2015 arrangeres World Jamboree i Japan. 3 av våre unge speidere er påmeldt jamboreen. Status: Gruppen har dette året hatt et relativt stabilt medlemstall. Selv om noen slutter, har vi hatt nyrekruttering i alle enheter. Mange fortsetter også i ny enhet ved oppnådd alder. Økonomien er god. Kontingenten økte i år fra 800kr til 850kr. Vi bruker relativt mye penger på å sponse speidere / ledere / voksne på leir og kurs, men det er vel anvendte penger som kan sees på som investering i opplevelser og økt trivsel. Forbundets strategiplan frem til 2019 (Fremtiden) har som satsningsområder Vekst, Ledere, Opplevelser og Synlighet. Vi følger opp kretsens Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 19

20 satsing på ungdom, og sender dem på kurs og sosiale ungdomssamlinger. Vi ser med glede på en aktiv vandrertropp, og har stor hjelp av disse i det ukentlige arbeidet i alle enheter. I år var vi med på å samle inn penger ved Global-aksjonen, noe som er K/M-bevegelsens internasjonale hjelpearbeid. Mye positivt har skjedd i året som har gått, og spesielt gledelig er det at vi har holder et stabilt medlemstall. Vandrertroppen holder stand, med unge patruljeførere/assistenter som tar ansvar. Vi håper at disse etter hvert også vil engasjere seg i kretserns roverarbeid. Ledersituasjonen er fortsatt usikker, men planen er å få et aktivt gruppestyre som bl.a.tenker nye tanker om lederressurser og samarbeid på tvers av enhetene. Anne Hanson, gruppeleder Flaktveit KFUK-KFUM speidere Flaktveit KFUK/M speidere har møter hver tirsdag i skoleåret kl for Vandrerne ( klasse) i Flaktveit aktivitetshus. Roverne har i hovedsak sine møter i samme tidsrommet, men ikke ukentlig. I løpet av et skoleår har vi ca. 40 møter og 6-7 overnattingsturer/helger. Vi har også en gruppe Rovere (10.kl à Videregående) som organiserer seg selv. Gruppen har pr. januar aktive voksne ledere (2 av disse er også rovere), 8 rovere (3 jenter- 5 gutter) og en speidertropp (vandrerne) med 7 medlemmer (3 jenter-4 gutter), i alt 18 aktive medlemmer. 2 av vandrerne er konfirmantspeidere. I troppen har vi ledige plasser for jenter og gutter fra og 7.klasse. Vi har ikke eget småspeiderarbeide, men samarbeider med Rolland om dette. Interesserte kan kontakte Harald på tlf eller bare møte for å se hvordan vi har det. Vi har egen nettside på Økonomien er bra. Vi har også en grei inntekt fra grasrotmidler. I den anledning står vi i frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer Vi samarbeider tett med Rollandsspeiderne og har det aller meste av turer felles med dem. Styret består av Harald Mikkelsen (leder) og Tor Erik Talhaug. Harald Mikkelsen, gruppeleder/troppsleder Honnørklubben Styret har hatt følgende sammensetning: Bjørg K. Johannessen - leder Trygve Gjerstad - sekretær Randi Didriksen - styremedlem (ansvarlig for dansegruppen) Karstein Uthaug - styremedlem Rolf Thomassen - styremedlem Grethe Nygaard - styremedlem Else Gjesdahl Sørensen - Frivillig med ansvar for det økonomiske Edel Carlsen har ansvar for innkjøp og tillaging av mat på Torsdagsstreffen siste tors.i mnd.- sammen med frivillige hjelpere av uvurderlig verdi. Edel har også ansvar for innkjøp og tillaging av mat til sang / tirsdager og dans /onsdager. Programkomite: Rigmor Øvreaas og Else Gjesdahl Sørensen Valgkomité: Kari Aas og Berit Tvedt Aktiviteter Treff: siste torsdag hver mnd; Tema/underholdning, allsang, åresalg, prat, hygge og god bevertning besøkende Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 20

19.000 24.000 594.000

19.000 24.000 594.000 År s me l d i n g2 0 1 5 Ås a nemeni g het T ot a l t 19. 000 T ot a l t 24. 000 S ni 219 S ni 173 Guds t j enes t ert ot a l t Guds t j enes t eri ÅGKogÅK T ot a l t 594. 000 T ot a l t 1. 400 S ni 138

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/114-2/ÅSANMOEI 26.02.2016 Møtedato: Onsdag 24.02.16 Møtetid: Kl. 19:0000-21:30 Møtested: Kirkestuen Åsane

Detaljer

Årsmelding 2013. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no

Årsmelding 2013. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no Årsmelding 2013 Åsane menighet www.aasanemenighet.no Innhold Åsane menighetsråd... 3 Diakoni... 6 Ungdomsarbeid... 8 Torsdagsmiddager for ungdomsmedarbeidere... 8 Torsdagsklubben... 8 Klubb+ og Klubb X

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Årsmelding 2012. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no. Bilde med symboler i Åsane menighet, av Olaug B. Jacobsen

Årsmelding 2012. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no. Bilde med symboler i Åsane menighet, av Olaug B. Jacobsen Årsmelding 2012 Bilde med symboler i Åsane menighet, av Olaug B. Jacobsen Åsane menighet www.aasanemenighet.no Innhold Åsane menighetsråd... 3 Kirkestatistikk... 5 Diakoni... 5 Kirkeskyss... 6 Kirkekaffe...

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/272-2/ÅSANMOEI 13.05.2016 Møtedato: Onsdag 11.05.16 Møtetid: Kl. 19:00-21:00 Møtested: Åsane kirke, Torgstuen

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Vår visjon: Vi bygger kirke! Ungdomskoret på adventskonserten Vi tror at vår visjon også er Guds visjon for arbeidet på Haukås. Gud bygger sin kirke, vi er hans medarbeidere.

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2017

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2017 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2017 Vår ref. Deres ref. Dato: 17/92-2/ÅSANMOEI 23.02.2017 Møtedato: 22.02.2017 Møtetid: Kl. 18:30-21:00 Møtested: Torgstuen Saksnr.: 006/17

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Menighetsråd. Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Gyland menighetsråd var slik sammensatt: Sverre Hjelleset, leder Mona Tollefsen, nestleder Turid Tesaker Belland, sekretær

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Årsmelding 2016 Haukås Nærkirke. Vi bygger kirke

Årsmelding 2016 Haukås Nærkirke. Vi bygger kirke Årsmelding 2016 Haukås Nærkirke Vår visjon: Vi bygger kirke Fra friluftsgudstjenesten på Almåsgårdene i juni 2016. Mer enn 200 mennesker var møtt fram på Almåsdagen. Jesus forkynte at Guds rike er kommet

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Medarbeidere Anne Karen Kateket Maya Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Gunnel Diakon Josva Prest Thomas Sokneprest Medarbeidere + en

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Først! Kort om undervisningen gjennom året Menighetskonfirmanter KRIK-konfirmanter Musikkonfirmant NETS-konfirmant Fellessamlinger

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Årsmelding 2016 Åsane menighet Side 2

Årsmelding 2016 Åsane menighet Side 2 Årsmelding 2016 Åsane menighet Side 2 Innhold Åsane menighetsråd... 4 Menighetsrådets arbeid... 4 Menighetsrådsmedlemmer... 4 Ansatte... 5 Studenter... 6 Frivillige medarbeidere... 6 Gudstjeneste... 6

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken.

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Velkommen til i Kråkerøy menighet 2013-2014 I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Kråkerøy menighet, Kråkerøyveien 148, 1675 Kråkerøy tlf: 69 38 28 28,

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

K O NFIRMANT

K O NFIRMANT K O N F I R M A N T I L O D D E F J O R D M E N I G H E T K O NFIRMANT 2017-2 0 1 8 HVILKEN GRUPPE VELGER DU? Kan du tenke deg å være konfirmant i Loddefjord menighet? Vi kan tilby et spennende opplegg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke: 1.mars kl

Gudstjenester i Norheim kirke: 1.mars kl MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 13.12.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Sola kirke TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn Gjørøy

Detaljer

Stor menighet - store muligheter

Stor menighet - store muligheter Visitasmelding for Åsane Menighet Fremlagt ved biskop Halvor Nordhaugs visitas 26. januar - 1. februar 2015 Stor menighet - store muligheter Vår visjon: «Sammen vil vi formidle Jesus Kristus, skape en

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer