Årsmelding Åsane menighet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Åsane menighet

2 Innhold Åsane menighetsråd... 3 Menighetsrådets arbeid... 3 Menighetsrådsmedlemmer... 4 Ansatte... 5 Frivillige medarbeidere... 5 Gudstjenester... 6 Husfellesskap... 7 Trosopplæring... 7 Stjernen åpen barnehage... 8 Li barnegospel... 9 Konfirmantarbeidet Ungdomsarbeid Ungdomsrådet Torsdagsmiddager for ungdomsmedarbeidere Sanctus Tensing Teknisk Stab Kirkemusikk Korskolen Diakoni Klubb+ og Klubb X tra Speidere Rolland KFUK-KFUM speidere Flaktveit KFUK-KFUM speidere Honnørklubben Åsane Y s Mens club Voksenkro, KFUK-KFUM, Julemarkedet Kommunikasjon, menighetsblad og Internett Felles menighetsblad Arna og Åsane prosti Kirkebygg Husstyret Åsane kirke Menighetsarbeidet Flaktveit nærkirkekomité Menighetsarbeidet Haukås nærkirkekomité Økonomi Sluttord Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 2

3 Åsane menighetsråd Menighetsrådets arbeid Menighetsrådet har i alt hatt 14 møter og behandlet til samen 130 saker. Av saker menighetsrådet har behandlet, vil vi nevne følgende: -Trosopplæring - Menighetsutvikling - Vedlikehold og nyanskaffelser - Høringsuttalelser - Ungdomsarbeidet - Tilsettingssaker - Årets faste arrangement; Julemarkedet. - Møteplan, Regnskap, Budsjett og Årsmelding - Fokus på nærkirke på Haukås - Ulike forberedelser/utnevnelser til diverse arbeidsgrupper/komiteer innenfor menighetsarbeidet - Samling med stab og menighetsråd Mange av disse sakene er saker som menighetsrådet har på agendaen hvert år. Saksmengden er preget av at Åsane er en stor menighet, med en stor stab, og et omfattende menighetsarbeid. Det er veldig gledelig at vi i 2014 har fått tildelt trosopplæringsmidler. Åsane har i lang tid hatt et godt trosopplæringsarbeid, men nå får vi mulighet til å utvikle det videre. Kristine Bech- Sørensen er ansatt som trosopplærer, og skal m.a. jobbe med planer og tiltak for trosopplæringen. Vi gleder oss også over at vi har fått ansatt både ny kantor (Gerd Inger Eide Yddal) og ny kateket/menighetspedagog (Ole Arthur Hanstveit). Det betyr at vi har fått tilsatt medarbeidere i alle faste stillinger. Så merker vi at bydelen er i vekst, og at kirken er i endring. Menighetsrådet blir bedt om å uttale seg om organisering av kirken både lokalt og nasjonalt, prioritering av midler, planlegging av kirke på Haukås etc. Videre i årsberetningen kan du lese mer om Åsane menighet sin virksomhet i Du finner mer interessant stoff og nyheter på våre nye hjemmesider. Besøk oss gjerne på Facebook også. Bjarte Flaten, menighetsrådsleder Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 3

4 Menighetsrådsmedlemmer Bjarte Flaten Leder, medlem i AU Ingunn Bergland Nestleder, medlem i AU Otto Unneland Tuft Medlem i AU Terje Bjørdal Tor Vilhelm Tysseland Jon Asle Stein Tor D. Hanson Guri Grytten Christoffer Bjørdal Torgny Neuman Varamedlemmer: Finn Olav Sletten Thor Knudsen (permisjon) Ragnhild E. Natland Alf Kallestein Agnes K.M. Dahl Arbeidsutvalget har i 2014 bestått av Leder Bjarte Flaten, nestleder Ingunn Bergland og fast medlem fra menighetsrådet Otto U. Tuft. I tillegg var disse fast medlem: sokneprest Arne Mulen og administrasjonsleder Mona G. Eide. Representanter fra menighetsrådet i utvalg i menigheten Diakoniutvalget... Finn Olav Sletten Flaktveit Menighetskomité... Alf Kallestein (til juni) Givertjenesten... Tor D. Hanson Julemarkedkomiteen... Agnes Dahl Kirkelig Fellesråd... Bjarte Flaten, Christoffer Bjørdal (vara) Kirkekomiteen på Haukås... Jon-Asle Stein, Otto Unneland Tuft Kirkens Nødhjelp... Torgny Neuman Klubb+... Tor Vilhelm Tysseland Korskolen... Terje Bjørdal Ungdomsrådet... Christoffer Bjørdal Samarbeidsutvalg, Stjernen... Ingunn Bergland Gudstjenesteutvalg... Finn Olav Sletten Husstyret... Otto Unneland Tuft Utsmykningskomite... Ingunn Bergland Trosopplæringsutvalg... Guri Grytten Kirkens SOS... Endre Grutle, vara Ingunn Bergland Fasteaksjonen... Torgny Neuman Økonomiutvalg... Bjarte Flaten, Torgny Neuman Lokale redaksjon Menighetsbladet... Tor D. Hanson Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 4

5 Ansatte Arne Mulen Sokneprest 70 %, prest på Haukås, 30 % Rolf Armand Rasmussen Seniorprest 45 % Martin Aalen Hunsager Kapellan 100 % Jon D. Zimmermann Kapellan 100 % Mona Gangsøy Eide Administrasjonsleder 100 % Gerd Inger Eide Yddal Kantor, 100 % fra Lenamaria Gravdal Organist, 90 % til 31.10, 70 % fra Magnar Runde Kantorvikar 70 % til Lars Erik Haga Organistvikar 10 % til Kari Reigstad Pianist Haukås Jon Stubberud Organist, 10 % Karoline Rossgård Salhus Menighetspedagogvikar, 100% til 30.06, prosjektst 90% fra Rita Eldholm Diakon 100 % Marianne Hjortland Diakonimedarbeider Haukås 20 % til Maria Reigstad «Ettåring» fra Bente Lill Madsen Frivillighetskoordinator 45 %, menighetskonsulent 20 % Marianne W. Fanebust Menighetskonsulent 25 % Sissel Lillebø Sekretær 13 % Anne Lise Misje Korsekretær 55 %, dåpsopplæringen 10 % Åpen barnehage 20 % frivillighetskoordinator 5 %, til Annette Lid Miljøarbeider Klubb+ og Klubb X tra 20 % Aud Sissel Gulbrandsen Renholder 100 % Tor Vilhelm Tysseland Kirketjener 50 % Bente Vevle Kirketjener 10 % Arnar Føllesdal Helgekirketjener Solfrid Sæle Helgekirketjener Kristoffer Tysseland Helgekirketjener Kate E. Bølstad Styrer, Åpen barnehage 60 % til 30.10, 70 % fra Linda Gripsgård Jørgensen Pedagogisk leder, Åpen barnehage 60 % Sølvi Dalsbotn Assistent, Åpen barnehage 60 % Turid Sjursen Assistent, Åpen Barnehage 40 % Frivillige medarbeidere Vi er heldige i Åsane som har en stor mengde frivillige. Totalt ligger vi en plass mellom ulike medarbeidere. Noen er med i små prosjekt over kort tid, andre har en oppgave som de har hatt i mange år. Flere har mange oppgaver spredd ut over alt arbeidet vi driver her. Eksempler på oppgaver som ikke alltid får oppmerksomhet: Sjåfør ved fasteaksjonen, speiderleder, medhjelper på kirkekaffe, besøker, andaktsholder på sykehjemmene, medhjelper i honnørarbeidet, kirkeskyss-sjåfør, medarbeider i sorgarbeid, medhjelper på leir, billettør ved kulturarrangementer, blomsterutdeler til jul Listen er lang! Vi regner forresten også med alle som stiller som forsangere i gudstjenestene våre. Noen oppgaver er ganske nye, som for eksempel PowerPoint-styrer eller bankterminal-operatør i gudstjenestene. Andre oppgaver har vi hatt i over 20 år, som bud for menighetsbladet og kirkevert. Samtidig tenker vi stadig på nye oppgaver som kan være naturlig å få inn, men hvor vi ikke har nok folk eller ikke helt vet hvem vi kan utfordre. Eksempel her kan være søndagsskolemedarbeidere og dåpsverter. Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 5

6 Den største utfordringen de siste fem årene har vært gruppen kirkeverter. Det har vært et naturlig frafall fra mange av de trofaste, år-ut-år-inn, medarbeiderne, uten at vi har klart å få flere nye/unge med. Her burde vi vært mellom faste (som tar 3-5 ganger pr. semester) for at ikke folk skal bli utbrent, mens faktum er at vi nå er under 20 på listen. Og siden antall gudstjenester de skal betjene går opp, fører dette til mange «huller» i tjenestelisten. Her kan det at noen stiller opp en gang være til stor hjelp! Medarbeiderfesten søndag 21.september var en kjekk opplevelse. Totalt var vi ca. 110 personer til stede i Torgstuen, og vi hadde innleid hjelp på kjøkkenet. I tre timer koste vi oss med god mat, mens vi lyttet til Accord, fikk noen tilbakeblikk fra Flaktveit-tiden ved Stein Rune Ottesen, og ble inspirert av Jan Sverre Stray. Arne Mulen så fremover til bispevisitasen. Årets medarbeider ble Edel Carlsen. Ellers må det nevnes at det for mange av gruppene/lagene er samlinger eller møter gjennom året, hvor oppgavene diskuteres eller planlegges. Et godt eksempel her er medliturgene, som samles to ganger i året for å gi tilbakemeldinger på opplevelser og for å planlegge neste semester. Bente Lill Madsen, frivillighetskoordinator Gudstjenester Gudstjenesten i Åsane kirke kl. 11 er Åsane menighet sin hovedsamling, der vi samles for å feire Jesu oppstandelse og Guds nådige nærvær i blant oss. Totalt har det blitt feiret 158 gudstjenester i Åsane menighet, derav 112 på søn- og helligdager. Statistikken viser oppgang i gudstjenestebesøket for På søndager og andre helligdager deltok mennesker på gudstjenestene våre, en fremgang på Gjennomsnittet på disse gudstjenestene var 193. Det er gledelig at gudstjenestebesøket har økt, særlig med tanke på at vi har noe færre gudstjenester siden det ikke lenger er gudstjenester på Flaktveit skole. Vi har hatt 7 færre nattverdsgudstjenester i 2014 i forhold til 2013, og derfor har tallet på nattverdsgjester gått noe ned. Gjennomsnittlig nattverdsbesøk har holdt seg stabilt. Gudstjenestelivet i Åsane kirke er mangfoldig. Vi har en ordning for hovedgudstjeneste, men vi feirer også familiegudstjenester kl. 11 og kl. 13, gudstjenester for alle, ungdomsgudstjenester, samt egne dåpsgudstjenester kl. 13. I Åsane gamle kirke feires gudstjenester på langfredag, i konfirmasjonstiden, på 17. mai, allehelgensdag og 4. søndag i advent. Det siste en relativt ny tradisjon. På Haukås feires det gudstjeneste ca. en gang i måneden i skoleåret. Det må kontinuerlig vurderes hvor mange gudstjenester med dåp og hvor mange dåp gudstjenestene kl. 11 kan romme. Hovedregelen i dag er at det hver måned skal være gudstjeneste med nattverd 3 ganger i måneden og 2 gudstjenester med dåp i Åsane kirke på søndager kl. 11. I tillegg kommer familiegudstjenester og dåpsgudstjenester kl. 13. Fra 2015 prøver vi også å ha gudstjenester med dåp i Åsane gamle kirke. Tilbakemeldinger på hvordan disse ordningene oppleves, mottas med takk. Søndagsskolen: Høsten 2014 kunne vi glede oss over at søndagsskolen startet opp igjen, under ledelse av Vibeke Gunnreis. En liten gruppe barn har vært nokså faste på søndagsskolen, og i tillegg har søndagsskolen hatt mange «besøkende» barn fra dåpsfølger. Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 6

7 Kirkekaffe: Kirkekaffeen er en verdifull arena for fellesskap etter gudstjenestene. Diakoniutvalget organiserer de fleste av kirkekaffene, mens menighetsrådet og andre grupper trår til på deres «spesielle» søndager. Misjonsprosjekt Åsane menighet støtter Det norske misjonsselskap sitt arbeid blant barn og unge i Bangkok, Thailand, knyttet til Immanuelkirkens daghjem og Lovsangshjemmet. Gjennom dette arbeidet gis det også stipend til vanskeligstilte ungdommer på videregående skole. På Kristi åpenbaringsdag, første søndag etter 1. januar, feires det gudstjeneste med særlig fokus på misjonsprosjektet. Tidligere medlemmer i misjonsutvalget tar ansvar for informasjon og kirkekaffe. Det trengs nye mennesker til å løfte misjonsengasjementet i menigheten. Misjonsprosjektet støttes ellers gjennom forbønn og ofringer. Arne Mulen, sokneprest Husfellesskap I 2014 ble det arrangert en samling for lederne i husfellesskapene, der de fortalte om livet i de ulike gruppene. Husfellesskapene i Åsane menighet har vært en viktig arena for fellesskap gjennom mange år, og representerer noe av «grunnmuren» i menigheten. I 2014 har det vært 9 husfellesskap i funksjon. Hovedingrediensene i de fleste gruppene er måltid, samtale over bibeltekst/tema og bønn. Vi tror også det er grunnlag for en satsing på å danne nye husfellesskap i menigheten. Arne Mulen, sokneprest Trosopplæring 2014 ble et svært viktig år for trosopplæringen i Åsane menighet i og med at man ble tildelt statlige midler med tanke på utvikling og gjennomføring av en lokal trosopplæringsplan for alle døpte barn og unge 0-18 år. Av samme grunn ble også trosopplæringsteamet (TOL-team) utvidet med en full stilling slik at en med utgangen av 2014 har kateket i full stilling og menighetspedagog/ trosopplæringsstillinger på total 125 %. Ved dåp: dåpslys + boken «Kjære Gud ta hånden min» ½ årsdag for dåp: brev med info invitasjon til Babysang, info om Stjernen åpne barnehage og oppmuntring til å bruke boken «Kjære Gud ta hånden min» 1.årsdag for dåp: boken Julebarnet og brev. 2.årsdag for dåp: boken om Noa og brev. 3.årsdag for dåp: CD produsert av Korskolen. De får lytte til en gudstjeneste. Barnekorene synger, presten leser fortellingen om Sauen som gikk seg bort. Kantor spiller og kirkeklokkene ringer. 4.årsdag for dåp: invitasjon om å komme til gudstjeneste og få Min aller første Bibel. 5.årsdag for dåp: invitasjon til påskeverksted og familiedag om høsten.. 6.årsdag for dåp: invitasjon til gudstjeneste for å få «Historien om Jesus». Hvert år frem til skolealder følges altså 6 årskull dåpsbarn opp av trosopplæringen. I 2014 ble 6- årsboken delt ut for fjerde gang og med stigende prosent av frammøtte barn i forhold til antall døpte i årskullet (45 % i 2014 ). Det er 8 ganger i løpet av barnets 6 første leveår at de får kontakt med menigheten. I utsendingene legges info om babysang, babymassasje, Zumba, Stjernen Åpen barnehage og barnekorene Frøet, Spiren, Minigospel og åpne familiedager i Stjernen Åpen barnehage. Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 7

8 Etter skolestart blir 8 åringene invitert til Tårnagenthelg i kirken. Trosopplærer har hatt ansvar for Tårnagenthelgen sammen med prest(er) og andre faglig ansatte i staben. I 2014 deltok 30 barn som tilsvarer en oppslutning på 14 %. I 2014 ble for første gang Lys Våken (breddetiltak for alle 11-åringer i et årskull og med overnatting i kirken) gjennomført i 1. adventshelg med 20 barn (11 % av kullet). Her bør vi jobbe målrettet for høyere oppslutning. Det er mye positiv tilbakemelding på trosopplæringsopplegget både fra foreldre og andre. Det er flott å tenke på at alle som er døpt etter 1.juli 1997 (ca dåpsbarn) har barnebønner, julefortellingen, Noa-fortellingen, CD med en gudstjeneste, en barnebibel, og boken om Jesu liv i sitt eie. Det er svært mange som benytter Stjernen Åpen barnehage, Frøet, Spiren og Minigospel i førskolealder. Åsane menighet kan være stolt av oppfølgingen av de minste barna og deres familier. Stjernen åpne barnehage er på årsbasis alene i kontakt med ca 600 forskjellige barn. Økonomi: Det er et stort løft for menigheten å drive trosopplæring for disse årskullene. Trosopplæringen har gode støttespillere i Honnørklubben og noen faste givere. Med tildelte statlige midler med tanke på en helhetlig trosopplæringsplan, blir hovedutfordringen i 2015 å få skrevet en plan som omfatter alle årskullene i målgruppen 0-18 år. Kristine Bech-Sørensen, menighetsepdagog Stjernen åpen barnehage Hvem har jobbet i Stjernen åpen barnehage i 2014? Fast ansatte: Anne-Lise Misje (20 %, frem til 31.10) Linda G Jørgensen Pedagogisk leder (60 %) Turid F Sjursen Assistent (40%) Sølvi Gerd Dalsbotten Assistent (60%) Kate Eliassen Bølstad Styrer (60%, fra %) Arbeidspraksis: Mona Isdahl varig tilrettelagt arbeid torsdag Nadia Westlund arbeidspraksis fra NAV, januar-april (40 %) også ringevikar høst Datmupaw Htein arbeidspraksis fra Åsane videregående skole, januar-mai. Frivillige/eksterne instruktører: Asta Korsvold frivillig kjøkkensjef mandager Anne Marie Tysseland frivillig kjøkkensjef torsdager Gerd Seim Babymassasjeinstruktør Knut Misje frivillig Snekkermester Kort om 2014 I 2014 har det vært ca 620 forskjellige barn i vår barnehage. Programmet har som alltid vært variert med: babysang, sangsamlinger, bakedager, snekkerverksted, gymaktiviteter, utflukter, Løvegjengen, førskolegruppen, 2 åpne lørdager, karneval, 17.maifest, 2 internasjonale dager, barnehagegudstjenester med mer. Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 8

9 Litt om noen av våre aktiviteter: Løvegjengen: I Løvegjengen (4 årsgruppe) har vi aktiviteter som er temastyrt ut fra hvilket tema hver enkelt måned har. Her har vi eventyrstund med høytlesning, spiller spill, gjør spesielle formingsaktiviteter, sangaktiviteter og andre tilrettelagte oppgaver. Det har vært en god økning på denne gruppen, vi har hatt ca 7 barn her. Denne høsten valgte vi å slå sammen løvegjengen med førskolegruppen, da det var færre barn påmeldt begge aktiviteter. Førskolegruppen: I førskolegruppen som startet opp i august, har vi også i år hatt hele 6 ivrige førskolebarn som har fått et opplegg tilpasset nivå, på ukentlig basis. Vi er fantastisk heldige som har førskolebarn, og setter stor pris på dette. Vi har et sterkt faglig innhold på førskolegruppen, som forbereder barna på skolehverdagen som snart kommer. De er innom mange fagområder, som er lovpålagt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, i løpet av førskoleperioden. De baker vafler (matte via vekt og mengde) for så å selge de til alle i barnehagen (matte). Lærer om verden via dyr og verdenskartet (geografi og samfunn), og har flere utflukter til nærområdet (nærmiljøet). Har egne gymtimer og utflukter i skogen (kropp, bevegelse og helse), begreps og preposisjonstrening ved hjelp av spill, leker og læring av tall. Og ikke minst øving av bokstaver, bokstavlyder ved hjelp av språksprell (fagområdet kommunikasjon, språk og helse). Gruppen har også hatt fremføring med julespill på samlingsstunden. Det aller mest spennende for barna har jo vært at de alltid får med seg lekser hjem, som sjekkes etterpå av Linda og Mona. Snekkerboden: En dag i uken stiller Snekkermester Knut seg til barnehagens disposisjon. I en hel time hjelper og lærer han barna om å snekre, sage, drille hull og lage flotte kreasjoner. Barna er i alderen 2-6 år, og er storfornøyd med at de får lære og delta i å lage fuglehus, båter, garasjer, hus og andre uspesifiserte trekonstruksjoner. Knut har vært dyktig på innovering av nye prosjekter, nytt av året var en hjemmesnekret pc! Babysang: Hver mandag og torsdag kl 12 kommer det horder av foreldre og babyer til kirkerommet for å bli med på babysang. Da legger vi ut mange matter i en halvmåne, som følger alterringen. Antall babyer varierer, men i snitt ligger det på ca. 25 babyer pr babysang. Vi benytter en del effekter/konkreter under babysang, som babyinstrumenter, sjal, såpebobler og ballonger. I løpet av babysang, som varer i min, har vi rim & regler, sanger, dans, bevegelsesleker og sangleker. Vi har vært så heldige og hatt mange brukere på babysang, så høsten 2014 valgte vi å også utvide med babysang onsdager kl 12. Det har vært veldig positivt, da gruppene har blitt mindre, og gitt oss bedre muligheter til å bli kjent med den enkelte som kommer på babysang. Med andre ord er dette en aktivitet med mye lyd og moro, og vi får svært gode tilbakemeldinger. Kate Eliassen Bølstad, Styrer Li barnegospel Li Barnegospel KFUK-KFUM har øvelser hver torsdag i kirken, øvelser hvert semester. Det møter ca 30 barn fra 3 til 13 år på øvelsene. Gjennom året er rundt 40 barn jevnlig deltakere. Øvelsen starter alltid samlet før vi deler gruppen i minigospel, maxigospel og tweens. Øvelsene ledes av frivillige: to voksenledere, tre ungdomsledere, to MILK'ere som har vært medlemmer Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 9

10 gjennom mange år og 5 konfirmanter hvorav to er tidligere medlemmer. Det er et foreldrestyre med tre medlemmer. Vi deltar på gudstjenester og har vårkonsert. I mars var vi med på Kor-i-fokus-festival i Knarvik med 900 deltakere. I år arrangerte vi for første gang Lys Våken for menighetens 11-åringer sammen med ansatte. Tweensene våre deltok også på tweensfestival på Stord i regi av KFUK- KFUM Bjørgvin krets. Li Barnegospel har god økonomi og jevnlig utvikling av egne nye ledere. Kristin Svartveit, leder Konfirmantarbeidet Konfirmantarbeidet i Åsane Menighet ønsker vi skal gi hjelp til tro på Jesus, invitere til gode fellesskap i ulike settinger i kirken, samt utfordre til å være gode medmennesker for de man har rundt seg. Konfirmantopplegget i Åsane driftes av Menighetspedagog/Kateket, sammen med andre fra staben og andre ulønnede medarbeidere. Haukås har et eget opplegg for konfirmantene ved kateket Espen Ingebrigtsen og prest Arne Mulen. Disse konfirmeres i Åsane kirke. Åsane er også samlingsplass for noen av de konfirmantene i Bergen som ønsker spesiell tilrettelegging. Dette opplegget kalles Konfirmant+. Kull 2013/2014: Til sammen: 209. (2 Konfirmant+, 28 Haukås, 179 Åsane). Ordinære konfirmanter i Åsane menighets 2013/2014-kull utgjør 179 konfirmanter, som ble konfirmert i april og mai I august startet et nytt konfirmantår opp: Kull 2014/2015: Til sammen 186. (0 Konf + (men tot 3 fra andre menigheter), 40 Haukås og 146 Åsane). Konfirmantopplegget kan deles i fem former for aktiviteter: Undervisning: Antallet undervisningstimer per konfirmant tar utgangspunkt i 60 timer, dette inkluderer interessegruppe, undervisning og weekend. På grunn av et stort antall konfirmanter og stor variasjon i interessegruppeaktivitetstimer pr uke, så tilpasses undervisningstilbudet dette. De fleste har kortere og sjeldnere interessegruppeaktivitet, og derfor lengre teoriøkter. Mens ca. 1/3 har noe mindre undervisning p.g.a. tilsvarende tidkrevende interessegruppeaktivitet. Undervisninger skjer på egne kvelder satt av til dette. Her samles flere interessegrupper og det er normalt stasjonsundervisning med ulike tema. Interessegrupper: Her velger konfirmanten en gruppe hun vil være med i under konfirmantforberedelsene, det kan være innen diakoni, idrett, sang, klubb eller annet og justeres år for år. Samlingene inneholder aktiviteter og andakt. Hvordan den enkelte interessegruppe legger opp sitt løp mtp hyppighet og varighet kommer an på om det er en gruppe som er opprettet ene og alene for konfirmantene, eller om den går sin gang uavhengig av konfirmantene. Gudstjenestedeltakelse: Hver konfirmant skal delta på minst åtte gudstjenester. Deriblant Lysmesse, presentasjons-, samtale- og konfirmasjonsgudstjeneste. I tillegg er ytterligere fire gudstjenester valgfrie og må leveres gudstjenestekort for. Høsten 2014 arrangerte Haukås-konfirmantene Lysmesse i Åsane kirke. Dette ble en felles Lysmesse for alle konfirmanter. Vi var samlet 699 personer i kirken, og hadde Bergen Soul Children med som musikalsk innslag. Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 10

11 Leir i 2014: Det ble gjennomført 1 weekend på Dyrkolbotn med aktiviteter og undervisning dette året. Det ble organisert slik at halve gruppen med konfirmanter var fra fredag til lørdag, mens den andre halvdelen kom og var med fra lørdag til søndag. Dette ble gjort slik pga ledersituasjonen. På våren var det London-tur for Sjømannskirke-konfirmantene, samt at Sanctus-konfirmanter har tilbud om Vinterfestival på Voss. Annet: Informasjonsmøter, foreldremøter, fasteaksjonen og forberedelser til samtale- og konfirmasjons gudstjenester. Om gjennomføring av konfirmantåret 2014: Frem til juni var Karoline Rossgård Salhus Menighetspedagog-vikar (kateket-stillingen), og hadde ansvaret for driften av konfirmant-opplegget. Fra juni tiltrådte Ole Arthur Hanstveit stillingen. Undervisningssamlingene er i stor grad preget av stabsressurser, men noen ulønnede medarbeidere er også med. Kathrine Hansen har ansvar for en av undervisningsgruppene, og Edel Carlsen lager mat til samlingene. Interessegruppene var som følger (fra høst 2014): Accord: 4 konf. Hovedleder: Lars Erik Haga Møtes hver uke. Film og samtalegruppe: 16 konf. Hovedleder: Martin Aalen Hundsager Møtes ca hver 3 uke. Samles i tre timer pr samling for film og samtale. Fredagscafe på Kyrkjekrinsen bedehus: 6 konf. Hovedleder Hildegunn Jørgensen Møtes annenhver fredag til ungdomsklubb. Kiosk, aktiviteter og andakt. Hjelpeleder i Korskolens barnekor: 1 konf. Hovedleder Karoline R Salhus Møtes hver uke. Hjelper til med ulike oppgaver i korskolens barnekor. Hjelpeleder Li Barnegospel: 5 konf. Hovedleder Kristin Svartveit Møtes hver uke, og deltar med ulike oppgaver i koret. Hjelpeleder i Speideren: 2 konf. Hovedleder Anne Hansson Møtes hver uke, og hjelper til med ulike oppgaver i forhold til barna. Konfirmantspeider: 1 konf. Hovedleder Harald Mikkelsen Møtes hver uke, og deltar i egen ungdomsgruppe. KRIK 1: 17 konf. Hovedleder Tor Vilhelm Tysseland. Møtes 4-5 ganger i semesteret. Har ulike idretter, og avslutter med andakt. Deltatt på KRIK-cup. Dette var første gang Åsane-konfirmanter (jentelag) vant cupen! KRIK 2: 15 konf. Hovedleder Hallvard Marøy Møtes 4-5 ganger i semesteret. Har ballspill, og avslutter med andakt. Deltatt på KRIK-cup Andre medarbeidere i KRIK er: Isabella Frydenlund, Johanne Nordli, Jørgen Steinsund, Ronnie Eckholm og Jon Hallvard Bagge. I tillegg har praksis-student fra NLA deltatt. Sanctus Band: 2 konf. Hovedleder Asgeir Almklov Møtes hver uke, og øver sammen med Bandleder Asgeir Almklov. Sanctus kor: 7 konf. Hovedleder Nina Hovland. Tilbud om Vinterfestival. Møtes hver uke og øver sammen med ungdomskoret. Sjømannskirkekonfirmanter: 30 konf. Hovedleder Jon Zimmermann Har samlinger gjennom året, men uten fast rytme. Hyppigheten øker over jul. Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 11

12 Andre medarbeidere i Sjømannskirkegruppen:: Oda Ottessen, Anette T Rasmussen, Charlotte L. Sandtorv, Christine Bratli, Lisa Hjortland, Trude Devik og Ole Arthur Hanstveit Tjenestegruppe Midtbygda: 10 konf. Hovedleder: Edel Carlsen Møtes annenhver torsdag, og hjelper beboerne til andakt. Sitter sammen med dem, hjelper med sangark og annet. Støtte til andaktsholder. Tjenestegruppe Ulset: 6 konf. Hovedleder Karoline R Salhus Møtes annenhver torsdag, og hjelper beboerne til andakt. Sitter sammen med dem, hjelper med sangark og annet. Støtte til andaktsholder. Torsdagsklubben: 24 konf. Hovedleder Ole Arthur Hanstveit Møtes annenhver torsdag. Ulike klubbaktiviteter, gruppesamtale, mat og andakt/kveldsavslutning. Deltatt på Natt-cup. Andre medarbeidere: John Olav Larsen, Øystein Svartveit, Maria Reigstad, Tomas Reigstad, Rebekka Rossnes, Jørgen Steinsund og Rebekka Andersen Gjennom året har det vært ungdommer fra MILK med i Følgende grupper: Sanctus, Torsdagsklubben og KRIK-gruppene. 79% av de som er døpt i kirken, valgte å bli konfirmert i Åsane kirke våren Slik det ser ut nå, vil 86% av de som er døpt bli konfirmert i Åsane kirke Disse tallene baserer seg på døpte barn, og har ikke med «tilhørende» barn. Da ville prosenten blitt redusert. Ole Arthur Hanstveit, kateket. Ungdomsarbeid Ettåringsstilling Maria Reigstad gikk inn i tjenesten som ettåring (ungdomsarbeider) i menigheten fra aug Hun har tjeneste i Torsdagsklubb, MILK-kurs, lederweekend, Haukås nærkirke, konfirmantarbeidet mm. Ungdomsrådet UR har gjennomført 6 møter i året som har gått og har hatt disse medlemmene: Christoffer Bjørdal (repr. fra MR), Jørgen Rødland og Julie A. T. Nordli, Rita Eldholm (diakon), Siri Ottesen, Rebekka Rossnes og Lisa Isolde Sanne Hjortland. Fokus på møtene har vært arrangementene som UR har ansvar for, langsiktig tenkning om ungdomsarbeidet, ledertrening og forvaltning av midler til ledertrening. UR-arrangement i løpet av 2014: Nyttårsfest for medarbeidere i ungdomsarbeidet i torgstuen i Åsane kirke: fredag 10. januar UR og tilsatte var ansvarlig servering og program. Det var 31 til stede på arrangementet. Påskeleir for ungdom i palmehelgen: 26 deltagere, av disse de fleste ungdomsledere. Edel Carlsen var med som ansvarlige for serveringen på leiren. Temaet var påskefortellingen. Sommeravslutning for medarbeidere i ungdomsarbeidet ble ikke gjennomført i 2014: pga at ungdomslederne selv meldte om at det ble for travelt i forhold til eksamen og andre aktiviteter.. MILK-kurs: (ettårig minilederkurs) for fjorårskonfirmanter ble startet opp i mai Kurset er basert på et KFUK/KFUM kursopplegg, men er lokalt tilpasset og skal passe for alle ungdomsgrupper i menigheten. I 2012/2013 var det 14 deltakere fra hele menigheten, ca 7 var fra Haukås Nærkirke. Diakonen var ansvarlig for administrering av kurset, i tillegg deltok kapellan, Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 12

13 kateketvikar, ettåring, nærkirkeprest på Haukås og 4 ulønnede medarbeidere som ledere i kursopplegget. I 2013/2014 er det 18 deltakere, 6 av disse kommer fra Haukås nærkirke. I 2014/2015 er det 23 deltakere. 10 av disse er ungdommer fra Haukås nærkirke. Felles lederweekend og MILK-weekend på Dyrkolbotn: ble avviklet aug. med 56 deltagere (inkl ansatte). Temaet for leiren tok utgangspunkt i MILK-weekendopplegget og de eldre ungdomslederne fikk gruppelederansvar i noe av opplegget. SMISO-Hordaland (Senter mot incest og seksuelle overgrep) deltok med innlegg om «Hvordan skape trygge ungdomsmiljø». Ungdommens julegudstjeneste og kirkekaffe 2. juledag: Ble planlagt og gjennomført av Sanctus Tensing, KFUK/M speidere, Teknisk Stab, Haukås ungdomskor, Accord og Torsdagsklubben i samarbeid med organist, diakon og kapellan. Det var kirkekaffe i Torgstuen med is og tilbehør. Torsdagsmiddager for ungdomsmedarbeidere Det har blitt servert gratis middag for ungdomsmedarbeidere hver torsdag i ungdomsavdelingen. Diakonen og ettåringen har delt på ansvaret om å lage måltidet. Det har blitt lest et ord for kvelden og bedt en enkel bønn. Fokuset har vært å bedre kommunikasjonen mellom ungdomsmedarbeidere og stab, samt å styrke den diakonale identiteten i medarbeidergruppa. Kapellan med ansvar for ungdomsarbeid har også vært til stede. Det har vært mellom 15 og 22 personer til stede hver uke. Diakon Rita Eldhom Sanctus Tensing Året startet med at Sanctus reiste på Vinterfestivalen på Voss som er arrangert gjennom KFUK- KFUM. Dette er noe Sanctus hadde lenge sett frem til, og det levde opp til alle forventninger. Det var en utrolig kjekk opplevelse for både konfirmanter og ledere. På lørdagen opptrådte Sanctus sammen med Teasing-Tensing. Etter vinterfestivalen sto den årlige øvingshelgen på Radøy for tur. Dette var en helg med masse øving, der koret blant annet begynte å lære fellesdansen til Pharell Williams gladlåt Happy. Radøyhelgen er ikke bare en helg med intensiv øving, medlemmene i Sanctus kommer stadig med tilbakemeldinger på at en slik tur styrker det sosiale samværet i koret. Konserten var den 1.juni i Flaktveithallen. Dette var første gang Sanctus hadde konserten sin der. Her fremførte Sanctus både fellesdansen og et bredt og spenstig sangrepetoire. På konserten fikk vi også mye god hjelp fra Sanctus teknisk stab. Vi avsluttet et fint år med en sommeravslutning i kirken, hvor vi koste oss med taco og deretter frukt, is og brownies. Når sommerferien begynte var det seks fra Sanctus som reiste til Gjøvik for å være med på TT14. TT varte i en uke, og Sanctus bodde på skole sammen med resten av Bjørgvin krets. Dette var en utrolig kjekk opplevelse, og vi håper at enda flere fra Sanctus reiser i år. Mot slutten av sommerferien nærmet det seg det årlige tensingseminaret, som blir arrangert av KFUK-KFUM. Sanctus sendte Charlotte Sandtorv, Oda Hovda Ottesen og Johan Lowzow på dette seminaret for å styrke deres lederskap. Dette opplevde Sanctus som veldig positivt, og vi kan se at de to deltakerene har vokst betraktelig som ledere. Da høsten kom, hadde vi raskt et ekstraordinært årsmøte, pga det var alt for mange medlemmer i styret. Vi valgte nye medlemmer til styret. Vi valgte 6 medlemmer til styret, i tillegg til to varaer. Styreleder er Sandra Gabrielsen, nestleder + LIV representant: Lisa Isolde Sanne Hjortland, representant fra MILK: Emilie Aspevik, økonomi: Charlotte Sandtorv, Øvrige medlemmer: Solveig Hageseter og Sofie Bernsen Natås, vara: Victoria Juul og Ida Sofie Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 13

14 Gunnerød Søfteland. Alle med en lederrolle i Sanctus var enige om at vi ville snu litt på strukturen i koret dette året. Før sommeren innførte vi delte øvelser ca én gang i måneden. Dette vil si at hele øvelsen går med til dans/drama - alt etter hvilken gruppe man er i. Dette gir gruppene mer tid til å faktisk produsere noe denne øvelsen. Sanctus ble mer opptatt av at øvelsene skal inneholde en andakt og ha et kristent budskap, og vi fikk satt opp lister hvor de eldste i koret bytter på ansvar om å holde andakt. Noen ganger får vi også hjelp til dette fra prest Martin Aalen Hunsager og diakon Rita Eldholm. Asgeir Almklov er den nye bandlederen i Sanctus og både bandet og koret stortrives med å ha ham med. Lenamaria Gravdal har beholdt sin rolle som musikalsk ansvarlig, og hjelper til på øvelsene med pianospill. Vi har i år deltakere på både MILK, LIV1 og LIV2. Ida Sofie Gunnerød Søfteland, Victoria Juul, Vanja Mshomi, Emilie Aspevik går på MILK og har sin praksis i Sanctus. Solveig Hageseter går også på MILK men har ikke sin praksis plass i Sanctus, men er med som medlem. Ain Fivelsdal Wetaas, Sofie Bernsen Natås, Christine Bratli og Lisa Hjortland er de fra Sanctus som går på LIV1 kurset. LIV2 deltagerene fra Sanctus er Charlotte Sandtorv, Oda Hovda Ottesen og Karoline Amalie Birkelund. Tradisjonen tro hadde Sanctus overnatting i kirken helt i starten av semesteret. Hvert år opplever vi at dette skaper ett flott felleskap allerede tidlig i året, og dette opplevde vi i år også. Sanctus har opptrådt på julemarked i kirken og i tillegg opptrådt 2.Juledag på Ungdommens Julegudstjeneste. Dette var en suksess, og vi fikk gode tilbakemeldinger i etterkant av begge arrangementer. I 2014 var Sanctus totalt 34 medlemmer. Karoline Birkelund, Liv 2 deltaker & Lisa Hjortland, Liv 1 deltaker Teknisk Stab Den daglige driften er blitt ledet av Tor Erik Talhaug. Gruppen har i 2014 vært samlet i Åsane kirkes ungdomslokaler noen mandager ved behov. Teknisk stab leverer lys og lydproduksjoner til Sanctus og andre enheter i Åsane menighet. Gruppen drives med midler de tjener på å levere enkelte produksjoner utenfor driften. Gruppen har et styre som består av Kristian Dahl, (styreleder), Tor Erik Talhaug, (daglig leder), Tor Vilhelm Tysseland (Stabs medlem), Nils Pedersen (oppnevnt av MR). Tor Erik Talhaug Kirkemusikk Kantor Jan Røshol sluttet i sin stilling som kantor i Åsane ved årsskiftet. Han ble takket av i en gudstjeneste med tilhørende kirkekaffe i mars Korene stod sentralt i denne gudstjenesten og den ble avsluttet med Velsignelsen fra Gloria-messen og det mektige Halleluja-koret fra Händels Messias. Det var gripende for alle involverte. I 2014 har Lenamaria Gravdal midlertidig fått utvidet stillingen sin til 90 %, og har hatt hovedansvaret for den kirkemusikalske virksomheten. Hun har driftet korene Sanctus og Prima Vista, hatt ansvar for konsertvirksomheten, deriblant kulturfestuken, spilt i gudstjenester og kirkelige handlinger, aftensanger og konfirmant+. Hun har i tillegg administrert og planlagt den kirkemusikalske virksomheten. Lenamaria er fra i omsorgspermisjon men har beholdt driften av korene. I permisjonstiden er Knut Nyborg engasjert inn som vikar i Konfirmant+. Lenamaria fortsetter i sin 70%-stilling etter endt permisjon ( ). Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 14

15 Magnar Runde var tom. oktober måned engasjert som vikar i 70 % stilling. Han hadde ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger. Lars Erik Haga har vært engasjert som fast vikar innen korarbeid. Stillingen som kantor i Åsane ble utlyst i april Ingen ble ansatt i første omgang, men etter 2.gangs utlysning ble Gerd Inger Eide Yddal tilsatt. Hun begynte i stillingen I forbindelse med Kulturfestuken i Åsane 2014, hadde menigheten flere arrangement. Lenamaria Gravdal hadde sammen med solistene Eli-Karin Lillebø og Thomas Valeur en intimkonsert med et stort spennvidde. Her ble det servert solosang, både med akkompagnement på flygel og gitar. Klassisk gitarmusikk fra mange tidsepoker og orgelmusikk. Trioen framførte også noen folketoner, deriblant en med orgel, sang og elgitar. Lenamaria Gravdal og Jan Sverre Stray gjennomførte en Gla sang-kveld og hadde med seg noen gode medspillere på arrangementet; Ragnar Tesdal, Kristin Voll Tesdal og Anne Elisabeth Haukaas. Magne Utle og Arve Brunvoll delte noen betraktninger. Barnekorene hadde konsert. Prima Vista og Cantus Sororum holdt en samarbeidskonsert på Allehelgensdag. På programmet stod musikk av John Rutter og norsk kormusikk. Vi brukte lokale solister på konserten. Hallgeir Øgaard var innleid som akkompagnatør og han bidro også med et eget orgelstykke. 1 søndag i advent hadde vi den tradisjonelle familiegudstjenesten med aktiv deltakelse av barnekorene. Li barnegospel var sterkt med i gudstjenesten og de hadde med seg et band som spilte sammen med organist Lenamaria Gravdal. Det ble en stor opplevelse for store og små. Den 14 desember holdt korskolen sin tradisjonelle julekonsert. Her deltok Magnificat, Accord, Prima Vista og Cantus Sororum med sine dirigenter Lars-Erik Haga, Marit Røshol og Lenamaria Gravdal. Gerd Inger Eide Yddal og Kato Flem akkompagnerte på orgel og flygel. Lenamaria Gravdal hadde hovedansvaret og regien for konserten. Den 16 desember holdt Accord sin egen julekonsert i Åsane gamle kirke. De gjorde en veldig bra jobb og vi kan være stolte over dem. Lars-Erik Haga hadde hovedansvaret og framførte sammen med Lenamaria Gravdal O helga natt. Pianist Kato Flem var med. Konserten var godt besøkt. I gudstjenesten på julaften i Åsane kirke deltok Åsane Unge Strykere, Spiren, Prelud, Magnificat, Accord og Eli Karin Lillebø. På gudstjenestene i Åsane Gamle Kirke var Nyborg Brass og solistene Jørn Birkeland og Åge Madsen fra samme korps med. Lenamaria Gravdal vikarierte på orgelet. På gudstjenesten 1. juledag var Prima Vista og lagde feststemning på høytidsgudstjenesten. Gerd Inger Eide Yddal og Lenamaria Gravdal hadde ansvaret. På 2. juledag hadde vi Ungdommens julegudstjeneste, der Sanctus, Accord og deler av ungdomskoret på Haukås var med. I tillegg kom et ekstra band med på laget som sammen med Lenamaria spilte til Haukås-koret. Teknisk stab var med og ordnet all lyd og annet teknisk arbeid. Lenamaria trakterte det meste av gudstjenesten fra flygelet. Det var mange gode tilbakemeldinger til alle deltakere etterpå. Gerd Inger Eide Yddal, kantor Lenamaria Cecilia Gravdal, organist Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 15

16 Korskolen Korsekretær, Anne-Lise Misje i 60 prosent Korskolen-stilling, har vært ansvarlig for det administrative rundt Korskolen siden oppstarten. Misje ble pensjonist 31. oktober. Arbeidsoppgavene til korsekretæren er nå delt mellom flere personer. Ny korsekretær er Karoline Rossgård Salhus i 25 prosent Korskolen-stilling. Denne blir belastet Korskolens regnskap. Resten av oppgavene er delt mellom administrasjonsleder Mona Gangsøy Eide, frivillighetskoordinator Bente Lill Madsen og styret i Korskolen. Ny kantoren i menigheten fra 1. november, Gerd Inger Eide Yddal, har det musikalsk ansvaret for korene i Korskolen. (Fra 1.januar 2015 er hun dirigent for Prelud og Magnificat.) Koråret 2014 Alle barnekorene har medvirket ved flere gudstjenester gjennom året. Blant annet ved 4- og 6- årsbokutdeling, to «Åpen familiedag i Stjernen Åpen barnehage», og ved julefesten og julemarkedet. Under Åsane Kulturfest hadde barnekorene egen konsert: «Her er vi». Spiren sang på Midtbygda Sykehjem i mai og november. Prelud og Magnificat deltok på konsertarrangementet «Team Sulebakk» i Grieghallen. Magnificat og Accord deltok på Ung Kirkesangs vårtreff i Jondal, og noen deltok på Korsommerskolen i Kristiansand i august. Accord deltok ved seks gudstjenester og ved julemøtet til Rotary Åsane. Accord avholdt egen julekonsert i Åsane Gamle Kirke. Accord, Cantus Sororum og Prima Vista sang ved fem konfirmasjonsgudstjenester. Cantus Sororum og Prima Vista medvirket ved ti gudstjenester, deriblant avskjedsgudstjenesten for Jan Røshol og ved innsettelse av Jon Zimmermann og Gerd Inger Eide Yddal. Begge korene hadde egne konserter både i vår og høstsemesteret.. Cantus Sororum sang på Fengselsgruppen sin juleavslutning. Korskolens tradisjonsrike julekonsert, der Prima Vista, Cantus Sororum, Accord og Magnificat medvirket ble også dette året en flott opplevelse for sangerne og publikum. Medlemmer og grupper I 2014 har det vært åtte kor og grupper i Korskolen, og følgende antall betalende medlemmer: Frøet småbarnsang: 63 medlemmer. Leder: Camilla Hellevik Spiren barnekor: 32 medlemmer. Leder: Camilla Hellevik. Piano Kato Flem. Prelud jentekor: 36 medlemmer: Dirigent: Camilla Bernt.(vår). Lars-Erik Haga (høst). Piano: Kato Flem. Magnificat jentekor: 26 medlemmer. Dirigent Lars-Erik Haga. (Innkjøring av Gerd Inger Eide Yddal fra og med november. Yddal er ny dirigent fra og med vårsemesteret 2015). Accord ungdomskor: ti medlemmer. Dirigent: Lars-Erik Haga. Pianist: Kato Flem. Rytmegruppen: seks medlemmer. Leder: Niran Jan Murugesh. Gruppen avvikles etter endt vårsemester 2014, pga manglende interesse fra nytt konfirmantkull. Cantus Sororum damekor: 19 sangere. Dirigent: Marit Røshol. Pianist: Ingrid Mostad Bråten. Prima Vista kirke/konsertkor: 32 sangere. Dirigent: Lenamaria Gravdal. Totalt teller korskolen i 2014: 224 betalende medlemmer. Korskolens styre 2014 Styret våren 2014 har ikke vært konstituert, og oppgavene møteledelse, korsekretær og referent har gått på omgang. Korskolens fungerende styre våren 2014: Frøet, Spiren: Camilla Hellevik Prelud: Lars-Erik Haga Magnificat: Lars-Erik Haga Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 16

17 Accord: Lars-Erik Haga Cantus Sororum AU: Eli Karin Lillebø, Britt Ingvild Urdal, Aslaug Miljeteig Prima Vista AU: Håkon Beck-Sørensen, Sidsel Leivestad. Anne-Lise Misje, korsekretær Årsmøte 1.april hadde for få delegater til at det kunne velges nytt styre. Ved ekstraordinært årsmøte 3.september ble det valgt nytt styre: Kristin Haugsbø, Håkon Bech-Sørensen, Ellen Williams, Bjørg-Anett Bernsen og Ulrik Nygård. I tillegg deltar Karoline R. Salhus, Gerd Inger Yddal og Terje Bjørdal ved styremøtene. Det har vært avholdt tre møter høsten 2014; 17. september, 22. oktober og 10. desember. Økonomi Økonomien i Korskolen Åsane Kirke har vært anstrengt. Korskolen drives av midler fra til sammen: medlemskontingenter, basar, loppemarked, loddboksalg, medlemsstøtte Ung Kirkesang, medlemsstøtte fra K-Stud, inntekter på konserter, dugnader og støtte fra Åsane Menighet. Den største utgiften i 2014 er lønnsutbetalinger til dirigenter/pianister i Frøet, Spiren, og Cantus Sororum, samt korsekretærstillingen på 25 prosent. «7100 Korskolen» går med et underskudd på kr ,- «9900 Konserter» går med et overskudd på kr ,- Totalt underskudd: kr ,- Korskolens kontoer og kundeforhold til Fana Sparebank ble avsluttet i november. Korskolen benytter nå, som menighetens andre enheter, Åsane menighets felles konto. Trond Mohn-prosjektet Trond Mohn-prosjektet 2014 omfatter barnekorene Prelud og Magnificat, og ungdomskoret Accord. Prosjektmidler dekket lønn til dirigent og pianist i Prelud, pianist i Magnificat og pianist Accord. Midlene dekket også lønn til leder av «rytmegruppen» for vårsemesteret. Dette har vært svært vellykket. Prosjekttiden utløper i juni 2015, og komiteen for Trond Mohn-prosjektet arbeider med å søke om ytterligere tilskudd fra Trond Mohn. Trond Mohn-prosjektkomiteens medlemmer er Liv Næss, Bjørg Anett Bernsen og Knut Misje. Komiteen sender også søknad til Sparebanken Vest i anledning Korskolens 30-årsjubileum i oktober Karoline R. Salhus, korsekretær Diakoni Hovedmålet for diakoniarbeidet i Åsane menighet er å skape meningsfulle fellesskap der omsorgen for hele mennesket står i sentrum. Arbeidet skal i særlig grad være rettet mot mennesker i en vanskelig livssituasjon. Alle sider ved menneskelivet er en utfordring for diakonien og gjenstand for dens tjeneste. Diakonstilling: Rita Eldholm har i 2014 vært i 100 % stilling som soknediakon. Diakoniplan: Diakoniplan for Åsane menighet er vedtatt for perioden Diakoniutvalget har gjort en revidering av planen i 2014, og den blir sendt til menighetsrådet med forslag til vedtak i begynnelsen av Diakoniutvalget: Det har vært avholdt 6 møter i Fra 1/1 31/12 bestod utvalget av: Inger Karin Markussen (leder), Linbjørg Grutle, Randi Myhre, Sverre Storøy og Finn Olav Sletten (MR-repr fra des 2011). Rita Eldholm er fast medlem som soknediakon. Diakoniens dag: Diakoniens dag ble avholdt med gudstjeneste og kirkekaffe med basar 2. mars. Diakonen hadde preken og viste bilder og fortalt fra det diakonale arbeidet i menigheten. Det var Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 17

18 stor kirkekaffe med basar til inntekt for diakoniarbeidet, ca 60 personer deltok. Det kom inn kr 3647,- Deltakelse i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon: Konfirmantene og mange frivillige voksne gjennomførte bøsseinnsamling organisert av fasteaksjonskomiteen. Det var bøssesentraler i Torgstuen, på Flaktveit skole og på Haukås bedehus. Det ble samlet inn kr ,- Kirkeskyss: Også i 2014 har frivillige sørget for at kirkeskyss var et tilbud i menigheten nesten hver søndag. Pr hadde vi 7 ulønnede sjåfører. Kirkekaffe: Hele 2014 ble det organisert kirkekaffe de fleste søndager etter gudstjenesten kl 11. Det var i hovedsak medlemmer fra diakoniutvalget som hadde ansvar for kirkekaffen, i tillegg bidrog medlemmer fra MR og andre enheter i menigheten noen av søndagene Bønnegruppe: Bønnegruppen på 6-8 personer, har hver mandag kl bønnesamling i Kirkerommet i Åsane kirke. De ber over bønneemner som er leveres inn i postkassen i våpenhuset eller på annen måte kommer til dem. Kapellan Rolf Rasmussen deltar i gruppen. Besøkstjeneste: I 2014 fikk menigheten igjen to frivillige som sammen med diakonen dannet et besøkslederteam. Pr 31/12-14 var det 10 ulønnede medarbeidere registrert på listen over besøkere for Åsane menighet. 9 av disse i tillegg til diakon besøkte 12 personer. 2 besøkere ønsket en pause fra tjenesten av ulike grunner. 2 besøkere har sluttet i tjenesten. Det har vært 2 medarbeidersamlinger for besøkere i Åsane menighet i Det er svært få (2-3 stk) besøkere som har deltatt på samlingene. I tillegg til lokalsamlinger har det vært fellessamling for menighetene i Arna og Åsane prosti 12/5 i Salhus menighetshus, der Magne Utle hadde foredraget: «På besøk i det private rom trø trygt og varsomt!» Fengselsgruppen: Fengselsgruppen i Åsane menighet driver fremdeles et aktivt og godt arbeid for innsatte i Bergen Landsfengsel. En gang i måneden har 14 ulønnede medarbeidere hatt samlinger i Torgstuen. Mellom innsatte møter hver gang. I tillegg til de månedlige samlingene i Åsane kirke deltar gruppen på noen gudstjenester i fengselet. De deltar også på julemarkedet i Åsane menighet med salgsbord, der de selger varer som er produsert i fengselet. Diakonal strikkeklubb: Strikkeklubben arbeider for diakoniutvalget i Åsane menighet, og samler 8-10 kvinner i et privat hjem. De har hatt eget bord på julemarkedet for 6. år på rad. Arbeidsgleden og kreativiteten er stor. Allehelgensdag, minnegudstjeneste: Det ble også i år sendt ut invitasjon pr brev til alle som har mistet en av sine nærmeste det siste året i Åsane menighet. Informasjon om sorgsamling 17/1-15 og sorggrupper ble sendt ut sammen med invitasjonen. Samling om sorg og sorgreaksjonar: Lørdag 18. januar var 31 personer tilstede i Torgstuen i Åsane kirke for å delta på samlingen. «Å leve med sorgen». Magne Utle, Randi Myhre, diakon Rita Eldholm og diakoniutvalget i Åsane menighet stod for samlingen. Sorggruppe: De var 4 personer som deltok i sorggruppe fra januar mai våren Dagmund Flaktveit var sorggruppeleder. Julehilsen til etterlatte: Det ble også dette året delt ut blomster til de i menigheten som mistet noen i løpet av det siste året. Det ble delt ut 96 blomster. 27 blomsterbud sørget for at de etterlatte fikk blomster. Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 18

19 Sykehjemskonfirmanter: Både våren og høsten 2014 hadde konfirmanter fra menigheten diakonitjeneste ved Midtbygda sjukeheim, og Ulset sykehjem. De var organisert i 2 grupper på Midtbygda og 1 gruppe på Ulset som gjorde tjeneste annenhver torsdag med å hjelpe beboerne å komme på andakt. Dagmund Flaktveit (pensjonist/diakon) var frivillig medarbeider og gruppeleder på Midtbygda fram til sommer 2014 og menighetspedagog var gruppeleder på Ulset. Fra høsten 2014 har Edel Carlsen overtatt som frivillig på Midtbygda. Rita Eldholm, diakon Klubb+ og Klubb X tra Klubb+ (13 18 år) og Klubb X tra (fra 19 år) er tilbud til ungdom og unge voksne med utviklingshemming, der en ønsker å bidra til en aktiv og verdifull ungdoms- og unge voksentid. Begge klubbene har lokaler i Ungdomsavdelingen i Åsane kirke, og tilbyr et variert tilbud av aktiviteter gjennom semesteret, som musikkterapi, kunstterapi, gårdsbesøk, quiz-kvelder og hobbyverksted. Det var pr , medlemmer i Klubb X tra og 8 medlemmer i Klubb+. I 2014 ble det til sammen gjennomført 40 klubbkvelder for de to klubbene og deltakelse på 3 gudstjenester, samt menighetens julemarked. Det er tilsammen 14 frivillige medarbeidere i de to klubbene. Styret har i 2014 bestått av Kristine Bech-Sørensen (leder), Randi Birkeland (økonomi), Tor Vilhelm Tysseland (MR-repr), Annette Lid (ansatt klubbleder) og Rita Eldholm (diakon). Det har vært gjennomført 6 styremøter.» Rita Eldholm, diakon Speidere Rolland KFUK-KFUM speidere Medlemmer: Gruppen har pr medlemmer, fordelt på oppdagere, stifinnere, vandrere og ledere. Aktiviteter: Oppdagerne, stifinnerne og vandrerne har faste samlinger tirsdager. Deltakelse på Menighetens julemarked, landsleir, Ungdomstur, Vandrerfilmnatt, Peffkurs 1 og 14+-kurs er medregnet. Vi har også hatt med en leder på KLUS (kurs for ledere uten speidererfaring) I tillegg har førerpatruljen hatt ulike sosiale samlinger. Alle enhetene deltok på VM i speiding og Bymanøveren. 22.april, feiret vi St.Georgsdagen sammen med Flaktveit-speiderne. JOTI, klatring, og vinter+ vårtur var også i samarbeid med Flaktveit-speiderne. Årets høydepunkt ble Tett på Asker 2014, landsleiren i Asker august, hvor 10 speidere fra Rolland deltok, sammen med 2 lederbarn og 5 ledere som alle deltok på deler av leiren.i forbindelse med leiren ble det holdt foreldremøter. Sommeren 2015 arrangeres World Jamboree i Japan. 3 av våre unge speidere er påmeldt jamboreen. Status: Gruppen har dette året hatt et relativt stabilt medlemstall. Selv om noen slutter, har vi hatt nyrekruttering i alle enheter. Mange fortsetter også i ny enhet ved oppnådd alder. Økonomien er god. Kontingenten økte i år fra 800kr til 850kr. Vi bruker relativt mye penger på å sponse speidere / ledere / voksne på leir og kurs, men det er vel anvendte penger som kan sees på som investering i opplevelser og økt trivsel. Forbundets strategiplan frem til 2019 (Fremtiden) har som satsningsområder Vekst, Ledere, Opplevelser og Synlighet. Vi følger opp kretsens Årsmelding 2014 Åsane menighet Side 19

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2011 Alterlysene i Østenstad kirke. Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2013 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Gudstjenestelivet i Asker kirke 4 Råd og utvalg Menighetsrådet 6 Prosjekt menighetsutvikling 8 Eiendomsutvalget 12 Barnerådet

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmelding 2011. Olsvik menighet

Årsmelding 2011. Olsvik menighet Årsmelding 2011 Olsvik menighet Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2011. Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer til og med oktober 2011: Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet... Årsmelding 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Menighetsråd... 3 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5 4. Gudstjenestelivet... 6 5. Kirkemusikk... 7 6. Trosopplæringsarbeidet....

Detaljer

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1 Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1. Trosopplæring Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak Engasjere frivillige

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste DEN NORSKE KIRKE ÅS MENIGHET Årsmelding 2014 Ås menighets årsmøte 12. april 2015 Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste foto: Jon Kristian Øiestad Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding 2010. Olsvik menighet

Årsmelding 2010. Olsvik menighet Årsmelding 2010 Olsvik menighet Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2010. Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder Ida Doksæter, nestleder Øyvind Eide medlem

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet 10.04.2014 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. Stokka 03.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2014 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. 14 2. Ansatte, råd og utvalg 2014 14 Menighetsrådet

Detaljer

2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer