Årsmelding Åsane menighet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Åsane menighet

2 Innhold Åsane menighetsråd... 3 Diakoni... 6 Ungdomsarbeid... 8 Torsdagsmiddager for ungdomsmedarbeidere... 8 Torsdagsklubben... 8 Klubb+ og Klubb X tra... 8 Ungdomsrådet... 8 Sanctus Tensing... 9 Teknisk Stab... 9 KRIK Rolland KFUK-KFUM speidere Flaktveit KFUK-KFUM speidere Konfirmantarbeidet Trosopplæring Stjernen åpen barnehage Kirkemusikkrapport Korskolen Pensjonist og honnørarbeidet Åsane Y s Mens club Annet menighetsarbeid Julemarkedet Menighetsbladet Husstyret Åsane Kirke Menighetsarbeidet Flaktveit nærkirkekomite Menighetsarbeidet Haukås nærkirkekomite Økonomi Sluttord Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 2

3 Åsane menighetsråd Bjarte Flaten Leder, Medlem i AU Ingunn Bergland Nestleder, Medlem i AU Otto Unneland Tuft Medlem i AU Terje Bjørdal Tor Vilhelm Tysseland Jon Asle Stein Tor D. Hanson Guri Grytten Christoffer Bjørdal Torgny Neuman Varamedlemmer Finn Olav Sletten Thor Knudsen (permisjon fra nov.) Ragnhild E. Natland Alf Kallestein Agnes K.M Dahl Arbeidsutvalget har i 2013 bestått av Leder Bjarte Flaten, nestleder Ingunn Bergland og fast medlem fra menighetsrådet Otto U. Tuft. I tillegg var disse fast medlem: sokneprest Kirsten Lind (til okt.13), fungerende sokneprest Martin Aalen Hunsager (fra okt.), og administrasjonsleder Mona Gangsøy Eide. Representanter fra menighetsrådet i utvalg i menigheten Diakoniutvalget... Finn Olav Sletten Flaktveit Menighetskomité... Alf Kallestein Givertjenesten... Tor D. Hanson Julemarkedkomiteen... Thor Knudsen Kirkelig Fellesråd... Bjarte Flaten, Christoffer Bjørdal Kirkekomiteen på Haukås... Jon-Asle Stein, Otto Unneland Tuft Kirkens Nødhjelp... Torgny Neuman Klubb+... Tor Vilhelm Tysseland Korskolen... Terje Bjørdal Ungdomsrådet... Christoffer Bjørdal Samarbeidsutvalg, Stjernen... Ingunn Bergland Gudstjenesteutvalg... Finn Olav Sletten Husstyret... Otto Unneland Tuft Utsmykningskomite... Ingunn Bergland Trosopplæringsutvalg... Guri Grytten Kirkens SOS... Endre Grutle, vara Ingunn Bergland Fasteaksjonen... Torgny Neuman Økonomiutvalg... Bjarte Flaten, Torgny Neuman Lokale redaksjon Menighetsbladet... Tor D. Hanson Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 3

4 Ansatte Kirsten Lind Arne Mulen Sokneprest (til okt.) Rolf Armand Rasmussen Seniorprest 45 % Martin Aalen Hunsager Jon Zimmermann Bernt Forstrønen Prest på Haukås, 30%, konstituert sokneprest (fra okt.) Kapellan 100 % (fungerende sokneprest nov-des) Kapellan (40% fra aug. 100% fra des) Fengselsprest 30 % og kapellanvikar 70 % (til juni) Mona Gangsøy Eide Administrasjonsleder 100 % Jan Røshol Lenamaria Gravdal Magnar Runde Lars Erik Haga Lars Erik Birkeland Kari Reigstad Kantor 100 % (permisjon) Organist, 40% vår, 90% høst Kantorvikar 70 % (fra febr.) Organistvikar (15% vår, 20% høst), pianist Flaktveit Organistvikar, 40% (til juni) Pianist Haukås Jon Stubberud Organist, 10% Sverre Johan Nærheim Kateketvikar 100 % (til aug ) Karoline Rossgård Salhus Rita Eldholm Marianne Hjortland Elise Beate Lowzow Menighetspedagogvikar (fra aug) Diakon 100 % (Permisjon i 25 % av disse) Diakonimedarbeider Haukås (20% høst) «Ettåring» (til juni) Bente Lill Madsen Frivillighetskoordinator 45 %, menighetskonsulent 20 % diakonvikar 25 % Marianne W. Fanebust Menighetskonsulent 25 % Sissel Lillebø Sekretær 13 % Anne Lise Misje Korsekretær 55 %, dåpsopplæringen 10 % Aud Sissel Gulbrandsen Renholder 100 % Tor Vilhelm Tysseland Kirketjener 50 % Bente Vevle Kirketjener 10 % Arnar Føllesdal Solfrid Sæle Kristoffer Tysseland Åpen barnehage 20 % frivillighetskoordinator 5 % Helgekirketjener Helgekirketjener Helgekirketjener Kate E. Bølstad Styrer, Åpen barnehage 60 % Linda Gripsgård Jørgensen Pedagogisk leder, Åpen barnehage 60 % Sølvi Dalsbotn Assistent, Åpen barnehage 60 % Turid Sjursen Assistent, Åpen Barnehage 40 % Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 4

5 Menighetsrådets arbeid Menighetsrådet har i alt hatt 14 møter og behandlet til samen 131 saker. Av saker menighetsrådet har hatt oppe vil vi nevne følgende: - 20 års jubileum Åsane Kirke (se egen omtale) - Vedlikehold og nyanskaffelser - Høringsuttalelser - Ungdomsarbeidet - Tilsettingssaker - Årets faste arrangement; Julemarkedet. - Møteplan, Regnskap, Budsjett og Årsmelding - Fokus på nærkirke på Flaktveit og Haukås - Ulike forberedelser/utnevnelser til diverse arbeidsgrupper/komiteer innenfor menighetsarbeidet - Samling med stab og menighetsråd Mange av disse sakene er saker som menighetsrådet har på agendaen hvert år. Saksmengden er preget av at Åsane er en stor menighet, med en stor stab, og et omfattende menighetsarbeid. Vi har hatt Åsane kirke i 20 år, og etter hever melder behovet seg for økt vedlikehold og nyinvesteringer. Nytt i 2013 er prosjektorer og lerret i kirkerommet og menighetssalene. Et stort økonomisk løft, men som vi allerede har hatt stor glede av. Så har det også i 2013 vært endringer i staben, noen har sluttet, og ny medarbeidere har kommet til. Så merker vi at bydelen er i vekst, og at kirken er i endring. Menighetsrådet blir bedt om å uttale seg om organisering av kirken både lokalt og nasjonalt, justering av prostigrenser, prioritering av midler, planlegging av kirke på Haukås etc. Biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, hadde opprinnelig planlagt visitas i september Visitasen ble utsatt. Nytt tidspunkt er ennå ikke fastsatt. Videre i årsberetningen kan du lese mer om Åsane menighet sin virksomhet i Du finner mer interessant stoff og nyheter på våre nye hjemmesider, Besøk oss gjerne på Facebook også, (facebooknavn: Åsane kirke). Bjarte Flaten, menighetsrådsleder 20-årsjubileet i Åsane kirke Menighetsrådet la opp til feiring av jubileet over en periode fra Vi begynte med jubileumsgudtjeneste med kirkekaffe den Den 1.12 var det Familiegudstjeneste med flere barnekor og kirkekaffe som hadde preg av bursdagsfeiring med pølser, is og ballonger. Vanligvis er første søndag i advent en familiegudstjeneste. Begge gudstjenestene var godt besøkt. Bilder i A3 størrelse fra byggingen av Kirken ble hengt opp i våpenhuset og på Åsane senter (tre lettvegger ved trappen opp til biblioteket). Menighetsrådet inviterte til tre åpne kvelder i Kirken/Torgstuen: Den hadde Rolf Rasmussen et foredrag om kunsten i Åsane Kirke. Den hadde Arve Brunvoll en salmekveld. Den hadde Jan Sverre Stray og Magne Utle historiekveld om kirkens tilblivelse. Mellom 30 og 40 personer møtte opp til arrangementene. Det var høy kvalitet på alle foredragene (kan holdes om igjen så flere får tilgang)! Avslutningen på 20-årsjubileet var Korskolens julekonsert den Åsane Tidende skrev om jubileet tidlig på høsten og like før det begynte. De som var med i komiteen «Kirken Bygger» og tidligere ledere i menighetsrådet fikk egen invitasjon. Ingunn Bergland, nestleder menighetsrådet Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 5

6 Kirkestatistikk Statistikken for 2013 forteller om et forbløffende stabilt gudstjenestebesøk på søn- og helligdager, beøkende i 2013 mot i Vi hadde en mindre konfirmant, men 8 flere dåp, 7 flere vielser og hele 27 flere begravelser enn året før. Dette vitner om at de folkekirkelige handlingene står sterkt blant folk i Åsane. Det er også økning i nattverdsgjester, noe som trolig skyldes at tallet på nattverdsgudstjenester har gått opp. Det mest urovekkende for statistikken for 2013, er nok ikke er tall, men krysset som sier at det ikke var noe søndagsskoletilbud i Åsane kirke i fjor. Dette er en stor utfordring og et bønneemne for tiden som kommer. Arne Mulen, sokneprest Diakoni Hovedmålet for diakoniarbeidet i Åsane menighet er å skape meningsfulle fellesskap der omsorgen for hele mennesket står i sentrum. Arbeidet skal i særlig grad være rettet mot mennesker i en vanskelig livssituasjon. Alle sider ved menneskelivet er en utfordring for diakonien og gjenstand for dens tjeneste. Diakonstilling: Rita Eldholm har i 2013 vært i 75 % stilling som soknediakon. Hun har hatt 25 % permisjon fra stillingen. Diakoniplan: Diakoniplan for Åsane menighet er vedtatt for perioden Diakoniutvalget: Det har vært avholdt 6 møter i Fra 1/1 31/12 bestod utvalget av: Inger Karin Markussen (leder), Linbjørg Grutle, Siri Brunvoll, Egon Lilleskare, Kirsten Steinhovden, og Finn Olav Sletten (MR-repr fra des 2011) Rita Eldholm er fast medlem som soknediakon. Diakonale aktiviteter i 2013: Diakoniens dag Diakoniens dag ble avholdt med gudstjeneste og kirkekaffe 3. februar. Vi kombinerte sjømannskirkens dag og diakoniens dag, og konfirmantgruppene tilknyttet sjømannskirken deltok. Det var stor kirkekaffe der ca. 90 personer deltok Deltakelse i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Konfirmantene og mange frivillige voksne gjennomførte bøsseinnsamling organisert av fasteaksjons-komitéen. Det ble samlet inn litt i underkant av kr ,-. Kirkeskyss Også i 2013 har frivillige sørget for at kirkeskyss var et tilbud i menigheten nesten hver søndag. De var to sjåfører som sluttet i tjenesten. Det ble gjort en innsats for å få flere, og to nye sjåfører meldte seg. Kirkekaffe Hele 2013 ble det organisert kirkekaffe nesten annenhver søndag etter gudstjenesten kl. 11. Det var i hovedsak medlemmer fra diakoniutvalget som bidrog. Noen få søndager var det MR eller UR som organiserte kirkekaffe. Bønnegruppe Bønnegruppa på 6-8 personer, har hver mandag kl bønnesamling i Kirkerommet i Åsane kirke. De ber over bønneemner som er leveres inn i postkassen i våpenhuset eller på annen måte kommer til dem. Kapellan Rolf Rasmussen deltar i gruppen. Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 6

7 Besøkstjeneste I juni 2013 sluttet våre to frivillige i besøkslederteamet. De holder frem som besøkere i besøkstjenesten. Det har ikke lyktes å rekruttere nye frivillige til å gjøre tjeneste i besøkslederteamet. Pr 31/12-13 var det 16 ulønnede medarbeidere registrert på listen over besøkere for Åsane menighet. 10 av disse besøkte 11 personer. 5 besøkere ønsket en pause fra tjenesten av ulike grunner og 1 person ventet på en å få gå på besøk til. Pr 31/ var det 4 personer på venteliste for å få besøker. Diakon har prøvd å ivareta dem som av ulike grunner ikke hadde fått egen fast «frivillig» besøker. Det har ikke vært egen medarbeidersamling for besøkere i Åsane menighet i 2013, men vi deltok på fellessamling for menighetene i Arna og Åsane prosti 22/4 i Eidsvåg kirke, der Unndis Bergås hadde foredrag om «Menighetens besøkstjeneste i møte med mennesker med psykisk sykdom». Det var 23 stk tilstede. Fengselsgruppen Fengselsgruppen i Åsane menighet driver fremdeles et aktivt og godt arbeid for innsatte i Bergen Landsfengsel. En gang i måneden har 14 ulønnede medarbeidere hatt samlinger i Torgstuen. Mellom innsatte møter hver gang. I tillegg til de månedlige samlingene i Åsane kirke deltar gruppen på noen gudstjenester i fengselet. De deltar også på julemarkedet i Åsane menighet med salgsbord, der de selger varer som er produsert i fengselet. Diakonal strikkeklubb Strikkeklubben arbeider for diakoniutvalget i Åsane menighet, og samler 8-10 kvinner i et privat hjem. De har hatt eget bord på julemarkedet for 5 år på rad. Arbeidsgleden og kreativiteten er stor. Allehelgensdag, samling for etterlatte Diakoniutvalget organiserte ikke denne samlingen i år p.g.a. at tallet på fremmøtte har gått gradvis ned. Utvalget ønsket å arrangere en egen samling om sorg lørdag 18. januar Det ble informert og delt ut «flyers» om sorgsamlingen i gudstjenesten. Sorggruppe Det var to personer som deltok i sorggruppe fra januar mai denne våren. Dagmund Flaktveit var sorggruppeleder. Julehilsen til etterlatte Det ble også dette året delt ut blomster til de i menigheten som mistet noen i løpet av det siste året. Det ble delt ut 100 blomster. 26 ulønnede blomsterbud sørget for at de etterlatte fikk blomster. Sykehjemskonfirmanter Våren 2013 hadde 13 konfirmanter fra menigheten diakonitjeneste ved Midtbygda sjukeheim, og 5 ved Ulset sykehjem. Fra høsten 2013 hadde 17 konfirmanter tjeneste ved Midtbyga sjukeheim, og 12 ved Ulset sykehjem. De var organisert i 2 grupper på hvert sykehjem som gjorde tjeneste annenhver torsdag med å hjelpe beboerne å komme på andakt. Dagmund Flaktveit (pensjonist/diakon) var frivillig medarbeider og gruppeleder på Midtbygda og menighetspedagog var gruppeleder på Ulset. Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 7

8 Ungdomsarbeid Ettåringsstilling Elise Beate Lowzow gikk inn i tjenesten som ettåring (ungdomsarbeider) i menigheten fra aug og fortsatte i tjenesten frem tom juni Hun gjorde tjeneste i Sanctus, KRIK, MILKkurs, lederweekend, Haukås nærkirke, konfirmantarbeidet mm. Torsdagsmiddager for ungdomsmedarbeidere Det er blitt servert gratis middag for ungdomsmedarbeidere hver torsdag i ungdomsavdelingen. Diakonen og ettåringen har delt på ansvaret om å lage måltidet. Det har blitt lest et ord for kvelden og bedt en enkel bønn. Fokuset har vært å bedre kommunikasjonen mellom ungdomsmedarbeidere og stab, samt å styrke den diakonale identiteten i medarbeidergruppa. Kapellan med ansvar for ungdomsarbeid har også vært til stede. Det har vært mellom 15 og 22 personer tilstede hver uke. Torsdagsklubben Ble startet som et klubbtilbud for konfirmanter ca. annenhver torsdag. Det er 24 konfirmanter som har valgt tilbudet, og det har vært en egen semesterplan for klubben. Brann-kveld, Bingo, bordtennis, quiz-kveld mm har vært noen av aktivitetene. 8 ulønnede medarbeidere og diakonen (16 ca. 45 år) planlegger og gjennomfører klubbkveldene. Frivillighetskoordinator har vært vikar for diakonen høsten 2013 på grunn av diakonens 25 % permisjon. Klubb+ og Klubb X tra Klubb+ (13 18 år) og Klubb X tra (fra 19 år) er tilbud til ungdom og unge voksne med utviklingshemming, der en ønsker å bidra til en aktiv og verdifull ungdoms- og unge voksne-tid. Begge klubbene har lokaler i Ungdomsavdelingen i Åsane kirke, og tilbyr et variert tilbud av aktiviteter gjennom semesteret, som musikkterapi, kunstterapi, gårdsbesøk, quiz-kvelder og hobbyverksted. Det var pr , 17 medlemmer i Klubb X tra og 7 medlemmer i Klubb+. I 2013 ble det til sammen gjennomført 40 klubbkvelder for de to klubbene og deltakelse på 3 gudstjenester, samt menighetens julemarked. Det er tilsammen 14 frivillige medarbeidere i de to klubbene. Styret har i 2013 bestått av Kristine Bech-Sørensen (leder), Randi Birkeland (økonomi), Tor Vilhelm Tysseland (MR-repr), Annette Lid (ansatt klubbleder) og Rita Eldholm (diakon). Det har vært gjennomført 6 styremøter. Ungdomsrådet UR har gjennomført 3 møter i året som har gått og har hatt disse medl: Linn Landås, Cecilie Solberg (sekretær), Øyvind Myklebust Huus, Christoffer Bjørdal (repr fra MR), Jørgen Rødland og Julie A. T. Nordli, Rita Eldholm (diakon), Martin Aalen Hunsager (kapellan), Elise Beate Lowzow (ettåring (jan - juni). Fokus på møtene har vært arrangementene som UR har ansvar for, langsiktig tenkning om ungdomsarbeidet, ledertrening og forvaltning av midler til ledertrening, planlegging av påskeleir for ungdommer i mars UR-arrangement i løpet av 2013: Nyttårsfest for medarbeidere i ungdomsarbeidet i torgstuen i Åsane kirke tors 3. januar. Y s Men stod for organisering av mat og servering. UR var ansvarlig for programmet. Det var 43 tilstede på arrangementet. Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 8

9 Påskeleir for ungdom i Åsane palmehelgen mars. 34 deltagere, av disse 16 ledere. Sølvi Dalsbotn og Edel Carlsen var med som ansvarlige for serveringen på leiren. Temaet for leiren var «Venner for livet» og bibeltimer tok utgangspunkt i Kristuskransen. Alle deltakere laget hver sin Kristuskrans. Sommeravslutning for medarbeidere i ungdomsarbeidet i torgstuen i Åsane kirke fred 14. juni.: Grillspyd i ovn p.g.a. dårlig vær. Sporløp i og rundt kirken. 32 stk tilstede. MILK-kurs (ettårig minilederkurs) for fjorårskonfirmanter ble det startet opp i mai Kurset er basert på et KFUK/KFUM kursopplegg, men er lokalt tilpasset og skal passe for alle ungdomsgrupper i menigheten. I 2012/2013 var det 14 deltakere fra hele menigheten, ca. 7 var fra Haukås Nærkirke. Diakonen var ansvarlig for administrering av kurset, i tillegg deltok kapellan, kateketvikar, ettåring, nærkirkeprest på Haukås og 4 ulønnede medarbeidere som ledere i kursopplegget. I 2013/2014 er det 18 deltakere, 6 av disse kommer fra Haukås nærkirke. Det er nå med 3 ulønnede medarbeidere samme med diakon, nærkirkeprest, kapellan og menighetspedagog. Felles lederweekend og MILK-weekend på Dyrkolbotn ble avviklet aug med 36 deltagere (inkl. ansatte). Temaet for leiren tok utgangspunkt i MILK-weekendopplegget og de eldre ungdomslederne fikk gruppelederansvar i noe av opplegget. Ungdommens julegudstjeneste og kirkekaffe 2. juledag. Ble planlagt og gjennomført av Sanctus Tensing, KFUK/M speidere, Teknisk Stab og Torsdagsklubben i samarbeid med organist, diakon og kapellan. Det var kirkekaffe i Torgstuen med sponset is fra Hennig Olsen. Sanctus Tensing Sanctus har i løpet av året 2013 hatt 37 øvelser, gruppen består av kor, drama, dans og band. Vi deltok på Vinterfestivalen på Voss i februar, hadde øvingshelg på Radøy ungdomsskole i april og vår årlige konsert i begynnelsen av juni på Åsatun. I august hadde vi bli-kjent-kveld med overnatting i kirken. Sanctus har eget årsmøte og valg av styre hvert år. Fra august 2013 bestod ledergruppen i Sanctus av: Hovedleder (ansvarlig voksenleder): Nina Yvonne Hovland Styreleder: Elizabeth Deviya Bristow. Økonomiansvarlig: Isabelle Olsen Musikalsk ansvarlig: Lenamaria Gravdal Sanctus deltok med både kor og drama på ungdommens julegudstjeneste 2. juledag. Fra høsten 2013 har 8 medlemmer deltatt på MILK-kurs og 3 medlemmer deltatt på LIV-kurs. Per hadde Sanctus 41 medlemmer, inkludert kor, drama og band. Teknisk Stab Den daglige driften er blitt ledet av Tor Erik Talhaug. Gruppen samles hver tirsdag i Åsane kirkes ungdomslokaler. Det har vært konfirmanter tilknyttet gruppen i høst. Teknisk stab leverer lys og lydproduksjoner til Sanctus og andre enheter i Åsane menighet. Gruppen drives med midler de tjener på å levere enkelte produksjoner utenfor driften. Gruppen har et styre som består av Kristian Dahl, (styreleder), Tor Erik Talhaug, (daglig leder), Tor Vilhelm Tysseland (Stabs medlem), Nils Pedersen (oppnevnt av MR). Tor Erik Talhaug Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 9

10 KRIK KRIK er et idrettslig tilbud som ca. 30 konfirmanter får tilbud om som sin «gruppe» under konfirmanttiden. Dette tilbudet har vært i mange år i Åsane. Tidligere var vi på Li skole, men fra høsten 2007 har vi vært på Rolland ballsal. Dette er et svært populært alternativ for konfirmantene og ikke alle som ønsker å være på denne gruppen får være med, da vi ikke har kapasitet til mer enn ca. 30 konfirmanter. Det har blitt rekruttert en del konfirmanter til medhjelpere på KRIK samlinger etter at de er konfirmert selv. Tor Vilhelm Tysseland har hatt hovedansvaret i flere år og har med seg to medhjelpere, Ronnie Eckholm (ungdomsskolelærer) og Jan Hallvard (16 år) dette konfirmantåret. Konfirmantene er delt inn i to grupper på 15 personer på hver gruppe. De har undervisning i kirken onsdager det ikke er trening. Samlingene varer fra kl.20 til på onsdager. Vi bruker å starte med velkommen og info, deretter idrett ca. 50 min før vi avslutter med andakt og Fader Vår. Vi har i flere år vært med i KRIK-cupen som arrangeres i Vestlandshallen i november. Konfirmantene liker seg veldig godt på KRIK og ønsker å være lenger når jeg synes vi må avslutte kl Tor Vilhelm Tysseland Rolland KFUK-KFUM speidere Medlemmer: Gruppen har pr betalende medlemmer, fordelt på oppdagere (2.-3.kl.), stifinnere (4.-5.kl.) og vandrere (6.-9.kl) + ledere. Aktiviteter: Oppdagerne, Stifinnerne og Vandrerne har faste samlinger hver tirsdag i kirkens ungdomsavdeling/ute, i tillegg til turer og div. kurs. Alle enhetene deltok på VM i speiding og Bymanøveren. 23.april, feiret vi St.Georgsdagen sammen med Flaktveit-speiderne. JOTI, klatring, og vinter- + vårtur var også i samarbeid med Flaktveit-speiderne. Årets høydepunkt for vandrerne ble Walesby World Experience ved Nottingham, England 27.juli 3.august, hvor 15 speidere fra Rolland og Flaktveit, sammen med 6 ledere, deltok. Våren 2012 inviterte Åsane Y s men speiderne på ryddedugnad i bydelen. Også våren 2013 var vi med på den. Status: Gruppen har dette året hatt et stabilt medlemstall. Selv om noen slutter, har vi hatt nyrekruttering i alle enheter, i høst spesielt i oppdagertroppen (de yngste). Økonomien er god. Vi bruker relativt mye penger på å sponse speidere / ledere / voksne på leir og kurs, men det er vel anvendte penger som kan sees på som investering i opplevelser og økt trivsel. Forbundets strategiplan frem til 2019 (Fremtiden) har som satsningsområder Vekst, Ledere, Opplevelser og Synlighet. Vi følger opp kretsens satsing på ungdom, og sender dem på kurs og sosiale ungdomssamlinger. Vi ser med glede på en aktiv vandrertropp, og har stor hjelp av disse i det ukentlige arbeidet i alle enheter. I år var vi med på å samle inn penger ved Global-aksjonen, noe som er K/M-bevegelsens internasjonale hjelpearbeid. Mye positivt har skjedd i året som har gått, og spesielt gledelig er det at vi har fått veldig god rekruttering nedenfra med en aktiv og ivrig oppdagertropp, og at vandrertroppen holder stand, med unge patruljeførere/assistenter som tar ansvar. Anne Hanson, gruppeleder Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 10

11 Flaktveit KFUK-KFUM speidere Flaktveit KFUK/M speidere har møter hver tirsdag i skoleåret kl for Vandrerne ( klasse) i Flaktveit aktivitetshus. Roverne har i hovedsak sine møter i samme tidsrommet. I løpet av et skoleår har vi ca. 40 møter og 6-7 overnattingsturer/helger. Vi har også en gruppe Rovere (10.kl Videregående) som organiserer seg selv. Gruppen har 3 voksne ledere, 7 rovere (2 jenter-5 gutter) og en speidertropp (vandrerne) med 9 medlemmer (4 jenter-5 gutter), i alt 17 aktive medlemmer. I troppen har vi ledige plasser for jenter og gutter fra 5. og 6.klasse. Interesserte kan kontakte Harald på tlf eller bare møte for å se hvordan vi har det. Vi har egen nettside på Økonomien er bra. Vi har også en grei inntekt fra grasrotmidler. I den anledning står vi i frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer Vi samarbeider tett med Rollandsspeiderne og har det aller meste av turer felles med dem. Til sommeren skal vi på landsleir i Asker. Styret består av Harald Mikkelsen (leder) og Tor Erik Talhaug. Harald Mikkelsen, gruppeleder/troppsleder Konfirmantarbeidet Kull 2013/2014: Til sammen: 209. (2 Konfirmant+, 28 Haukås, 179 Åsane). Haukås har et eget opplegg for konfirmantene ved kateket Espen Ingebrigtsen og prest Arne Mulen. Disse konfirmeres i Åsane kirke. Åsane er også samlingsplass for noen av de konfirmantene i Bergen som ønsker spesiell tilrettelegging. Dette opplegget kalles Konfirmant+. Ordinære konfirmantene i Åsane menighets 2013/2014-kull utgjør 179 konfirmanter. Det er dette opplegget som her beskrives. Dette konfirmantopplegget kan deles i fem former for aktiviteter: Undervisning: Antallet undervisningstimer per konfirmant tar utgangspunkt i 60 timer. Men på grunn av et stort antall konfirmanter og stor variasjon i interessegruppeaktivitetstimer pr uke, så tilpasses undervisningstilbudet dette. De fleste har kortere og sjeldnere interessegruppeaktivitet, og derfor lengre teoriøkter. Mens ca. 1/3 har noe mindre undervisning p.g.a. tilsvarende tidkrevende interessegruppeaktivitet. Undervisninger skjer på egne kvelder satt av til dette. Her samles flere interessegrupper og det er normalt stasjonsundervisning med ulike tema. Stab og evt. frivillige deltar. Interessegrupper: Her velger konfirmanten en gruppe hun vil være med i under konfirmantforberedelsene, det kan være innen diakoni, idrett, sang, klubb eller annet og justeres år for år. Samlingene inneholder aktiviteter og andakt. Hvordan den enkelte interessegruppe legger opp sitt løp mtp hyppighet og varighet kommer an på om det er en gruppe som er opprettet ene og alene for konfirmantene, eller om den går sin gang uavhengig av konfirmantene. Gudstjenestedeltakelse: Hver konfirmant skal delta på minst åtte gudstjenester. Deriblant presentasjons-, samtale- og konfirmasjonsgudstjeneste. I tillegg er ytterligere fem gudstjenester valgfrie og må leveres gudstjenestekort for. Leir: På høsten er det to leirer på Dyrkolbotn med aktiviteter og undervisning, på våren er det Londontur for Sjømannskirke-konfirmantene. Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 11

12 Annet: Informasjonsmøter, foreldremøter, fasteaksjonen og forberedelser til samtale- og konfirmasjons gudstjenester. Om gjennomføring av konfirmantåret 2013/2014: Det har vært en del utskiftinger i staben i Åsane i 2013, og det har gått noe ut over kontinuiteten og forutsigbarheten. Kateket Sverre Johan Nærheim sluttet 19. august 2013, da startet han som trosopplæringsrådgiver ved Bjørgvin bispedømekontor. Inn kom Karoline Rossgård Salhus i stillingen som menighetspedagogvikar. Fra august frem til årsskiftet arbeidet Salhus tett med prest Martin A. Hunsager, prest Jon Zimmermann, og tidvis også diakon Rita Eldholm om konfirmantopplegg, leir og undervisning. Fra 2014 har Salhus primært jobbet sammen med Zimmermann og sokneprest Arne Mulen. Fra og med 22. januar har student Hans Roger Hosøy vært involvert i konfirmantarbeidet i en 40 % stilling i anledning Hunsager sin studiepermisjon f.o.m. medio januar til medio mars. I tillegg til disse har en i forbindelse med leir og andre større fellesarrangementer hatt behov for hjelp av frivillige og ungdomsledere i menigheten. Karoline Rossgård Salhus, menighetspedagogvikar. Trosopplæring Trosopplæringen i Åsane Menighet omfatter oppfølging døpte barn 0 6 år. vedtatt i menighetsrådet i Ved dåp: dåpslys + boken «Kjære Gud ta hånden min» 1.årsdag for dåp: boken Julebarnet og brev. 2.årsdag for dåp: boken om Noa og brev. 3.årsdag for dåp: CD produsert av Korskolen. De får lytte til en gudstjeneste. Barnekorene synger, presten leser fortellingen om Sauen som gikk seg bort. Kantor spiller og kirkeklokkene ringer. 4.årsdag for dåp: invitasjon om å komme til gudstjeneste og få Min aller første Bibel. 5.årsdag for dåp: invitasjon til julefest og påskeverksted. 6.årsdag for dåp: invitasjon til gudstjeneste for å få «Historien om Jesus». Hvert år frem til skolealder følges altså 6 årskull dåpsbarn opp av trosopplæringen. Det er 8 ganger i løpet av barnets 6 første leveår at de får kontakt med menigheten. I utsendingene legges info om babysang, babymassasje, Zumba, Stjernen Åpen barnehage og barnekorene Frøet, Spiren, Minigospel og åpne familiedager i Stjernen Åpen barnehage. Etter skolestart blir 8 åringene invitert til Tårnagenthelg i kirken. Kateket har hatt ansvar for Tårnagenthelgen sammen med prest. Det er mye positiv tilbakemelding på trosopplæringsopplegget både fra foreldre og andre. Det er flott å tenke på at alle som er døpt etter 1.juli 1997 (ca dåpsbarn) har barnebønner, julefortellingen, Noa-fortellingen, CD med en gudstjeneste, en barnebibel, og boken om Jesu liv i sitt eie. Det er svært mange som benytter Stjernen Åpen barnehage, Frøet, Spiren og Minigospel i førskolealder. Åsane menighet kan være stolt av oppfølgingen av de minste barna og deres familier. Økonomi: Det er et stort løft for menigheten å drive trosopplæring for disse årskullene. De to siste årene har det vært en drastisk nedgang vedr. fadderbetaling. Noe av årsaken er at vi ikke har kontaktfaddere lenger. Trosopplæringen har gode støttespillere i Honnørklubben og noen faste givere. Nå ser vi frem til at menigheten får trosopplæringsmidler i 2014, slik at det kan lages en plan for alle døpte fra 0 18 år. Anne-Lise Misje, trosopplærer Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 12

13 Stjernen åpen barnehage Hvem har jobbet i Stjernen åpen barnehage i 2013? Fast ansatte Anne-Lise Misje (20 %) Linda G Jørgensen Pedagogisk leder (60 %) Turid F Sjursen Assistent (40%) Sølvi Gerd Dalsbotten Assistent (60%) Kate Eliassen Bølstad Styrer (60%) Frivillige/eksterne instruktører Asta Korsvold frivillig, kjøkkensjef mandager Anne Marie Tysseland frivillig, kjøkkensjef torsdager Edel Carlsen frivillig, kjøkkensjef onsdager Ingrid Valencia Zumbainstruktør Gerd Seim Babymassasjeinstruktør Knut Misje frivillig, Snekkermester I tillegg har flere personer vært engasjert i arbeidspraksis bl.a. via i NAV Kort om 2012 I 2012 har det vært ca. 600 forskjellige barn i vår barnehage. Programmet har som alltid vært variert, med: babysang, sangsamlinger, bakedager, snekkerverksted, gymaktiviteter, utflukter, zumbakurs for mor & baby, Løvegjengen, førskolegruppen, 2 åpne lørdager, karneval, 17.maifest,internasjonale dager, barnehagegudstjenester med mer. Litt om noen av våre aktiviteter Løvegjengen I Løvegjengen (4-årsgruppe) har vi aktiviteter som er temastyrt, ut fra hvilket tema hver enkelt måned har. Her har vi eventyrstund med høytlesning, spiller spill, gjør spesielle formingsaktiviteter, sangaktiviteter og andre tilrettelagte oppgaver. Denne gruppen ble startet opp fordi vi var så heldig å ha mange barn i denne aldersgruppen, og for å ivareta deres behov på en god måte. Det har vært en god økning på denne gruppen, vi har hatt faste 8 barn her, i tillegg til noen som kommer innom. Dette lover godt for førskolegruppen høsten Førskolegruppen I førskolegruppen som startet opp i august, har vi også i år hatt hele 10(!) ivrige førskolebarn som har fått et opplegg tilpasset nivå, på ukentlig basis. Vi er fantastisk heldige som har så mange førskolebarn, og setter stor pris på dette. Vi har et sterkt faglig innhold på førskolegruppen, som forbereder barna på skolehverdagen som snart kommer. De er innom mange fagområder, som er lovpålagt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, i løpet av førskoleperioden. De baker vafler (matte via vekt og mengde) for så å selge de til alle i barnehagen (matte). Lærer om verden via dyr og verdenskartet (geografi og samfunn), og har flere utflukter til nærområdet (nærmiljøet). Har egne gymtimer og utflukter i skogen (kropp, bevegelse og helse), begreps- og preposisjonstrening ved hjelp av spill, leker og læring av tall. Og ikke minst øving av bokstaver, bokstavlyder ved hjelp av språksprell (fagområdet kommunikasjon, språk og helse). Gruppen har også hatt fremføring med julespill på samlingsstunden. Det aller mest spennende for barna har jo vært at de alltid får med seg lekser hjem, som sjekkes etterpå av Linda og Mona. Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 13

14 Zumbakurs Zumba er danseinspirert trening til herlige latinamerikanske rytmer. Vår egen instruktør, Ingrid, har hatt ukentlige kurs for mor med baby i alderen 2-10 mnd. Da danses det til heftige rytmer i A-salen, mens babyer koser seg sammen på matter på gulvet med masse babyleker. Barnehagens personale kommer innom i blant, for å avlaste mødrene litt, slik at de får best mulig utbytte av treningene. Veldig spennende kurs og konsept, med veldig gode tilbakemeldinger. Snekkerboden En dag i uken stiller Snekkermester Knut seg til barnehagens disposisjon. I en hel time hjelper og lærer han barna om å snekre, sage, drille hull og lage flotte kreasjoner. Barna er i alderen 2-6 år, og er storfornøyd med at de får lære og å delta i å lage fuglehus, båter, garasjer, hus og andre uspesifiserte trekonstruksjoner. Knut har vært dyktig på innovering av nye prosjekter, nytt av året var helikopter veldig populært! Babysang Hver mandag og torsdag kl. 12 kommer det horder av foreldre og babyer til kirkerommet for å bli med på babysang. Da legger vi ut mange matter i en halvmåne, som følger alterringen. Antall babyer varierer, men i snitt ligger det på ca. 25 babyer pr. babysang. Vi benytter en del effekter/konkreter under babysang, som babyinstrumenter, sjal, såpebobler og ballonger. I løpet av babysang, som varer i min, har vi rim & regler, sanger, dans, bevegelsesleker og sangleker. Med andre ord er dette en aktivitet med mye lyd og moro, og vi får svært gode tilbakemeldinger. Kate Eliassen Bølstad, Styrer Kirkemusikkrapport Kantor Jan Røshol har hatt permisjon i hele Organist Lenamaria Gravdal var i gradvis omsorgspermisjon i vårsemesteret og driftet Sanctus og Prima Vista i tillegg til noe gudstjenestespilling. Hun var imidlertid tilbake i full jobb fra 1. september og fikk da 20 % vikariat fra Jan Røshols stilling, og hadde dermed 90 % og hovedansvaret for den musikalske virksomheten. Lars-Erik Birkeland og Lars-Erik Haga har vært engasjert inn som faste vikarer i korarbeid, kirkelige handlinger og gudstjenester. Knut Nyborg var engasjert inn i konfirmant +. Kantor Magnar Runde har vært ansatt i en 70 % -stilling og hatt ansvar for de fleste gudstjenestene og kirkelige handlinger. I påsken hadde kantor Magnar Runde en meditativ musikkstund i kirken og hadde også med seg noen eksterne musikere til påskens gudstjenester. I høst feiret Åsane menighet 20-årsjubileum, som ble markert med både jubileumsgudstjeneste og jubileumskonsert. Det var innleid to trompetister for anledningen, Elise og Roar Minde Fagerli. I gudstjenesten deltok korene VOKA og Prima Vista, og kantor Jan Røshol og organist Lenamaria Gravdal som også hadde hovedansvaret for den. Jubileumskonserten på kvelden var gratis for alle. Her deltok korene VOKA, Concord, Cantus Sororum, Prima Vista og Sanctus. Jan Røshol, Marit Røshol, Ann-Camilla Misje, Nina Hovland og Lenamaria Gravdal dirigerte. Irena Rimkeviciute var innleid som organist og Håkon Kartveit som paukist. Sanctus stilte med band og lyd. Det hele ble ledet av Lenamaria Gravdal. I desember holdt korskolen sin tradisjonelle julekonsert. Her deltok Magnificat, Accord, Cantus Sororum, VOKA og Prima Vista. Innleide musikere var Stig W. Holter og Håkon Kartveit. Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 14

15 I julens gudstjenester (julaften, 1 juledag og 2 juledag) hadde vi også leid inn musikere, Kristine Aukner på trompet og Arild Ronæs på horn. De lagde stor stemning ved gudstjenestene. Det var kordeltakelse eller solister ved alle gudstjenestene. - Julaften: Magnificat, Accord, Spiren, Prelud, Nyborg brass, solistene Åge H. Madsen og Jørn Birkeland, og sopran Jennifer Allmark. - 1 juledag: Prima Vista - 2 juledag: Sanctus og Accord Lenamaria Gravdal, organist Korskolen Året 2013 har vært utfordrende og annerledes. Kantor Jan Røshol har vært ute av virksomheten og jobbet som vikar i Fana Menighet. Trond Mohn prosjektet omfatter barnekorene Prelud og Magnificat og ungdomskoret Accord.. Prosjektmidler dekker lønn til dirigent og pianist Prelud og pianist Magnificat og pianist Accord.Det har vært svært vellykket. Det ble gjort forsøk på å starte opp guttekor, Jubal, både i januar og august Det lykkes ikke. Komiteen for Trond Mohn prosjektet vil til høsten evaluere prosjektet og prøve å skaffe midler til videre drift. Det ble avtalt med BKF at dirigent for Accord og Magnificat skulle dekkes av stillingsmidler i Jan Røshol`s permisjon. Høsten 2013 dekket MR dirigent for Magnificat. Kor året 2013 har vært innholdsrikt. Det største vi deltok ved var Åsane Kirke`s 20 års jubileum. Ved den fantastiske Jubileumsgudstjenesten 24.november deltok Cantus Sororum, Voka og Prima Vista. Samme kveld var det Jubileumskonsert hvor de samme korene var med men i tillegg også Accord og Concord 1. desember var det bursdagsgudstjeneste/fest for barn og familier. Her deltok Spiren og Prelud. Korskolen`s tradisjonsrike julekonsert ble også dette året en flott opplevelse for sangerne og publikum. Økonomien i Korskolen Åsane Kirke er anstrengt. Regnskapet er ikke helt ferdig ennå, men det kan se ut til at regnskapet for 2013 vil gå i balanse når Trond Mohn midlene føres inn. Korskolen fikk midler til innkjøp av pauker til kiren og til innkjøp av nytt slagverk og instrumenter til Rytmegruppen. I alt kr Takk til Fana Sparebank. I 2013 har det vært 9 kor og grupper i Korskolen. Tirsdager Frøet Småbarnsang: 79 barn Leder: Camilla Hellevik Spiren Barnekor: 18 barn Leder: Camilla Hellevik Prelud Jentekor: 38 barn Dirigent: Camilla Bernt. Pianist: Kato Flem Magnificat Jentekor: 31 barn Dirigent vår: Lars Erik Birkeland. Dirigent høst, og pianist hele året : Lars-Erik Haga Accord ungdomskor: 17 unge Dirigent: Lars-Erik Haga. Pianist: Kato Flem Rytmegruppen: 12 unge Leder: Niran-Jan Murugesh Mandager Voka Ensemble: 14 sangere Dirigent: Jan Røshol Cantus Sororum Damekor: 21 sangere Dirigent: Marit Røshol. Pianist: Ingrid Mostad Bråten Torsdager Prima Vista Kirke/konsertkor: 29 sangere Dirigent: Lenamaria Gravdal Totalt teller korskolen i 2013, 259 medlemmer. Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 15

16 Korskolens styre 2013 Frøet, Spiren: Camilla Hellevik Prelud AU: Elisabet Rishaug, Hildegunn Baravelli, Kjell Ronny Haugen Magnificat: AU Ellen Ribeland, Hege Helgesen Accord: Lars-Erik Haga Rytmegruppen: Niran-Jan Murugesh VOKA: Jan Røshol (noen ganger ikke AU) Cantus Sororum AU: Eli Karin Lillebø, Britt Ingvild Urdal Prima Vista AU: Håkon Beck-Sørensen, Sidsel Leivestad, Anne-Lise Misje korsekretær Styret har ikke vært konstituert. Møteledelse og referent oppgaver har gått på omgang. Det har vært 8 styremøter, 6 ledermøter. Årsmøte ble først avholdt 16.september. Basaren ble avlyst pga. stor arbeidsmengde for korsekretæren. Trond Mohn komite: Liv Næss, Bjørg Anett Bernsen og Knut Misje. Anne-Lise Misje, korsekretær Pensjonist og honnørarbeidet Honnørklubben Styret: Bjørg K. Johannesen - leder Trygve Gjerstad - sekretær Randi Didriksen - styremedlem (ansvarlig for dans) Karstein Uthaug - styremedlem Rolf Thomassen - Styremedlem Grethe Nygaard - Varamann (fra oktober) Else Gjesdal Sørensen - Frivillig med ansvar for det økonomiske Asta Korsvold ansvarlig for innkjøp og tillaging av mat til sang- og dans-gruppene. Asta Korsvold og Edel Carlsen (fra høsten 2012) ansvarlig for innkjøp og tillaging av mat på "treffene" sammen med frivillige hjelpere av uvurderlig verdi. Valgkomite: Else Gjesdal Sørensen og Inger Johanne Flagtvedt. Programkomite: Else Gjesdal Sørensen og Rigmor Øvreaas Styret har avholdt 10 ordinære styremøter, og et ekstraordinært i Aktiviteter: «Treff» Siste torsdag hver mnd. Tema/underholdning, allsang, åresalg, prat og hygge besøkende hver gang. Seniordans Hver onsdag. Brita Nedrebø er instruktør deltakere pr. gang. Allsang Hver tirsdag. Norvald Morvik leder deltakere pr. gang Gutteklubb Hver annen mandag. Ca. 30 medlemmer I tillegg nevnes vårfest, basar, adventfest og juletrefest. Alle våre aktiviteter avsluttes med et godt måltid mat. Busstur med overnatting på Førde hotell, gikk til "Kinnaspelet" i regi av HagaNor. 43 deltagere. ( juni.) I tillegg holdt vi "Åpent hus" 3 onsdager i juli m/ frammøtte. Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 16

17 Gaver: Etter søknader deler vi ut av vårt overskudd til forskjellige formål innen menigheten. Trosopplæringen har fått kr Diakonalt arbeid kr. 4000,- Fadderbarnet vårt på Filippinene er støttet med kr. 2750,- gjennom Misjonsalliansen. Gevinst til hovedlotteriet på menighetens julemarked kr. 500,-. De av våre medlemmer som har gått bort i løpet av året, er husket med bårebuketter. Alle medlemmer med runde dager, huskes med blomsterhilsen. I tillegg får alle medlemmer over 85 år blomsterhilsen til jul, og vi sponser fester og turer for betalt medlemskap. Vi har kjøpt flere suppeboller og øser til bruk i Torgstuen. Dessuten har vi kjøpt vår egen PC, ny kopimaskin og ny projektor. Økonomi: Inntektene våre kommer fra medlemskontingent, inngangspenger, åresalg på "treffene" og basar. I tillegg får vi litt støtte fra kommunen. Bjørg Kristin Johannesen, leder Åsane Y s Mens club Åsane Y,s men s club har 21 medlemmer. Styret består av: president, Rune Landsvik, visepr. Øystein V. Skauge, past pr. Magne Utle og styremedlemmene: Torleiv Kløve, Leif Sæle og Jan A. Sørensen. Klubben støtter barne- og ungdomsarbeidet i Eidsvåg, Salhus og Åsane, har møte annenhver mandag i Kirkestuen, og er åpen for både kvinner og menn. Vi har hatt 12 medlemsmøter som også er åpen for gjester. I tillegg har vi deltatt på fellesmøte med Askøyklubben i Biskopshavn klubbens regi. Klubben fikk siste helgen i august besøk av 9 medlemmer fra vennskapsklubben i Grenå i Danmark. De ble innkvartert privat hos medlemmene i klubben og ble vist rundt i byen, på Fløyen, og var på konsert og omvisning på Troldhaugen med etterfølgende piknik i hagen på Gamlehaugen. Hovedinntektskildene i år var innsamling av søppel for Bergen Kommune i bydelen Eidsvåg som gav ,- kroner, salg av 30 forklær som noen av kvinnene sydde, samt overskudd på møtene og medlemskontingenten. Klubben har i 2013 delt ut tilsammen kr ,- til lokale tiltak i området som klubben rekrutterer fra, og kr til internasjonale prosjekter. Klubben betalte maten for over 40 deltakere på undomslederfesten i januar og sto for serveringen. Dessuten har klubben gitt kr ,- til støtte til innkjøp av prosjektor og lerret i Kirkestuen. Klubben var representert på Regionkonferansen på Nøtterøy ved presidenten og past president, samt avtroppende regionsleder Nic Leganger, som er fra vår klubb. Magne Utle Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 17

18 Annet menighetsarbeid Julemarkedet Julemarkedkomitéen for 2013 var samansett av May Utle, leiar, Johnny Flagtvedt, Endre Grutle, Britt Ingvild Urdal, Bente Lill Madsen (stabsrepr), Svein Sivertsen og Thor Knudsen frå MR. Dei to siste har ikkje deltatt på komitemøtene. Vi hadde 5 komitemøter der vi planla julemarkedet, skreiv tiggerbrev til firmaer og lag i menigheten. Laga loddbøker til hovedlotteriet og fekk desse levert ut til alle som skulle ha. Julemarkedet vart avvikla som vanleg, laurdag ei veke før 1.søndag i advent (23.11). Oppslutnad var god og gevinsttilgangen var også god. Vi hadde ein omsetnad som var omtrent som i fjor, kr Kirkeskatt vart på kr til menighetsrådet etter at lag og organisasjoner hadde fått sitt. Menighetsbladet Endre Grutle, for julemarkedkomitéen Menighetsbladet "KIRKETORGET" er et samarbeidsprosjekt mellom menighetene i prostiet. Bladet kom ut med 6 nummer i Påske- og julenummeret hadde 20 side. De øvrige numrene hadde 16 sider. De fire første og de fire siste sidene av bladet inneholder lokalstoffet for Åsane menighet. De øvrige sidene inneholder fellesstoff for hele prostiet. Hovedredaktør for bladet er Magne Fonn Hafskor ansatt i 25 % stilling. Åsane menighetsråds representant i styret for menighetsbladene i prostiet var Karsten Epland, og vararepresentant var Tor D. Hanson. Karsten Epland har også vært styreleder i Den lokale redaksjonen har ansvar for å fremskaffe stoffet til lokalsidene, og besto av: Rolf A. Rasmussen, representant for staben i Åsane menighet Toril Vaula, journalist. Tor D. Hanson, representant for Menighetsrådet og redaksjonssekretær. Se også egen årsmelding for felles menighetsblad i Arna og Åsane prosti. Kasten Epland, styreleder Husstyret Åsane Kirke Husstyret har bestått av Endre Grutle, Otto U. Tuft, Edel Carlsen, Sølvi Dalsbotten, Gunnar Espelid, Leif Sæle og Tor W. Tysseland. Endre Grutle har vært leder og Otto U. Tuft sekretær. Husstyret har hatt 4 styremøter i Vi har fortsatt på en del av oppgavene som var påbegynt i Vi har malt ferdig vegger og søyler i Torgstuen, fått montert ny 16A strømframføring til kjøkken ved Kirkestuen, det er også kjøpt inn en del nytt utstyr til kjøkkenet nede. Vi har planlagt nytt lagerrom for konfirmantkappene i Sal B ungdomsavd., men dette ble ikke gjort ferdig i Vi arbeider med rutiner for nedvasking av alle kjøkken. Saken er tatt opp med MR, men har ikke fått avklaring på dette. Det arbeides også med å skaffe varetrekk til benkene i Kirkestuen slik at disse kan tas av og vaskes. Elles er det anskaffet ny brosjyrehylle i Våpenhuset. Dette er en sak som ble tatt opp av husstyret for en del tid tilbake. Endre Grutle, leiar Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 18

19 Menighetsarbeidet Flaktveit nærkirkekomite Styret Flaktveit menighetskomite har i 2013 bestått av: Hallvard Blindheim (Leder/sekretær) Erling Espelid (Medlem/Lyd) Dagmund Flaktveit (Medlem) Johnny Flaktveit (Medlem/Kasserer/Innkjøpsansvarlig) Alf Kallestein Gudstjenester Det har i 2013 vært gjennomført 8 gudstjenester på Flaktveit skole og én på Hjortland. Kormix, Accord & Magnifica.t og Li barnegospel har deltatt med sang. På friluftsgudstjenesten i juni deltok Flaktveit blandakor med sang. I tillegg deltok Flaktveit KFUK-KFUM speiderne. I etterkant av gudstjenesten i mars ble det arrangert påskeverksted. I etterkant av guds-tjenesten i desember ble det arrangert juleverksted. På begge deler ble det tilrettelagt for at barn kan lage pynt, kort og fargelegge tegninger med hhv påske- og julemotiver. Økonomi Flaktveit menighetskomite har i 2013 støttet Flaktveit KFUK-KFUM speidergruppe økonomisk med et beløp på 5000 kroner og et tilsvarende beløp til Flaktveitgjengen blandakor. Gudstjenesten i oktober, gikk til TV-aksjonen NRK Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Kollekt fra gudstjenestene har gått til menighets-arbeidet på Flaktveit. Komiteen takker alle som har bidratt til gjennomføringen av gudstjenestene på Flaktveit og friluftsgudstjenesten på Hjortland. Flaktveit menighetskomite Menighetsarbeidet Haukås nærkirkekomite Nærkirkekomiteen I 2013 har kirkekomiteen bestått av Elisabeth Skiftun, Elling Føyen, Kari Bruvik og Tore Kristoffersen. Otto U. Tuft og John-Asle Stein har vært representanter fra Åsane menighetsråd. John-Asle Stein fungerer også som Haukås indremisjon sin representant i komiteen. Arne Mulen er fast medlem i komiteen som nærkirkeprest. Espen Ingebrigtsen møter når det er ønskelig. Kari Bruvik gikk ut av komiteen sommeren 2013 vi takker hjertelig for hennes innsats. Det har blitt avholdt 6 komitémøter i 2013, mot 7 i 2012 og 11 i Når arbeidet er i et godt spor, kan vi tillate oss å ha noe færre møter. Stab og stabsressurser Også i 2013 har Nærkirken disponert en 40 % stilling fra Bjørgvin bispedømme, fordelt på 30 % nærkirkeprest Arne Mulen og 10 % kateket Espen Ingebrigtsen. Sommeren 2013 ble Marianne Hjortland tilsatt som diakon i 20 % stilling. Vår faste gudstjenestemusiker, Kari Reigstad, får betalt av Bergen kirkelige fellesråd på timebasis. Våren 2013 hadde vi også gleden av å ha ettåringen i Åsane menighet, Elise Lowzow, i 20 % stilling på Haukås. Både Elise og Marianne har deltatt på konfirmantsamlingene, på ungdomsklubben på bedehuset og på flere av gudstjenestene. Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 19

20 Vi har i 2012 hatt det samme gudstjenestetallet som tidligere, 11 gudstjenester, 9 i Haukås skole sin gymsal, en i Åsane gamle kirke som lysmesse og en friluftsgudstjeneste ved Fjellvannet. For utfyllende informasjon om menighetsarbeidet på Haukås, se egen vedlagt årsmelding. Diakoniarbeidet på Haukås Stillingen som 20 % diakonimedarbeider ble opprettet 1. september Etter ønske fra medarbeidere til stillingen ble det besluttet at stillingen i hovedsak skulle rettes mot ungdomsarbeidet på Haukås, og da spesielt inn mot «sårbar» ungdom. 8. september deltok jeg på medarbeiderfest på Haukås. Her ble jeg offisielt presentert for ansatte og frivillige. 15. september ble det holdt presentasjonsgudstjeneste for Haukås-konfirmantene. På denne gudstjenesten ble også jeg presentert som ny diakonmedarbeider. I løpet av høsten har jeg tatt del i konfirmantarbeidet, vært på ungdomsklubben og hjulpet til med juleverksted for konfirmantene. Jeg har også fått spesielt ansvar for et par konfirmanter som har hatt en vanskelig familiesituasjon og noen som har slitt med konfirmantundervisningen og oppgavene som er gitt der. Jeg har også vært tilgjengelig for de av ungdomslederne som har ønsket en samtale, praktisk hjelp eller forbønn. Konfirmantarbeid: Her har mitt bidrag i hovedsak vært å være tilgjengelig for konfirmantene. Jeg har hatt fokus på å se de konfirmantene som kan falle litt utenfor gruppen og prøve å dra de med inn i gruppen. Jeg var med på deler av konfirmantleiren, da også for å være tilgjengelig for konfirmantene. På konfirmantleiren var konfirmantenes behov for samtaler med meg størst på kveldstid, og da gjerne etter kveldssamlingen. Da lederne for juleverkstedet meldte frafall litt før juleverkstedet skulle holdes, steppet jeg inn som leder på dette. En kjempeflott opplevelse for meg, og det virket på meg som om dette var en fin opplevelse også for konfirmantene. Høsten ble avsluttet med lysmesse i gamle Åsane kirke. Her var jeg så heldig å få bidra med lesing av bønn sammen med to konfirmanter. Ungdomsklubben: Også her har mitt bidrag i hovedsak vært å være tilgjengelig for ungdommene/ungdomslederne. Jeg har hatt fokus på å se de som kan falle litt utenfor gruppen og prøve å dra de med inn i gruppen. Jeg har også kunnet tilby samtaler, forbønn og eventuelt praktisk hjelp etter behov. Samtaler, forbønn og praktisk hjelp: Jeg har i løpet av høsten hatt en del samtaler med både konfirmanter og ungdomsledere. Noen har hatt en vanskelig familiesituasjon, andre har slitt med skolevalg og et par har slitt med den teoretiske delen av konfirmantundervisningen. Jeg har også kunnet tilby praktisk hjelp til de som har slitt med det teoretiske. En av konfirmantene har behov for og ønsker hjelp til teorien i undervisningen og så langt har vi har hatt noen samtaler over telefon. Vi har avtale om å sette oss sammen og jobbe med teorioppgavene. Avslutning: Høsten 2013 har vært en spennende høst. Jeg kom inn i en nyopprettet stilling. Jeg har startet arbeidet med å lage en diakoniplan for Haukås, og gleder meg til å fortsette med dette utover våren. Det har vært en veldig fin høst der jeg har fått blitt kjent med og bygget en relasjon til menigheten, konfirmantene, ungdomslederne og de ansatte. Jeg er svært takknemlig for å ha fått lov å være i en posisjon der jeg har kunnet utgjøre en positiv forskjell i noens liv. Marianne Hjortland, Diakonmedarbeider Årsmelding 2013 Åsane menighet Side 20

Årsmelding 2012. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no. Bilde med symboler i Åsane menighet, av Olaug B. Jacobsen

Årsmelding 2012. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no. Bilde med symboler i Åsane menighet, av Olaug B. Jacobsen Årsmelding 2012 Bilde med symboler i Åsane menighet, av Olaug B. Jacobsen Åsane menighet www.aasanemenighet.no Innhold Åsane menighetsråd... 3 Kirkestatistikk... 5 Diakoni... 5 Kirkeskyss... 6 Kirkekaffe...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/114-2/ÅSANMOEI 26.02.2016 Møtedato: Onsdag 24.02.16 Møtetid: Kl. 19:0000-21:30 Møtested: Kirkestuen Åsane

Detaljer

Årsmelding 2014. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no

Årsmelding 2014. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no Årsmelding 2014 Åsane menighet www.aasanemenighet.no Innhold Åsane menighetsråd... 3 Menighetsrådets arbeid... 3 Menighetsrådsmedlemmer... 4 Ansatte... 5 Frivillige medarbeidere... 5 Gudstjenester... 6

Detaljer

19.000 24.000 594.000

19.000 24.000 594.000 År s me l d i n g2 0 1 5 Ås a nemeni g het T ot a l t 19. 000 T ot a l t 24. 000 S ni 219 S ni 173 Guds t j enes t ert ot a l t Guds t j enes t eri ÅGKogÅK T ot a l t 594. 000 T ot a l t 1. 400 S ni 138

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/272-2/ÅSANMOEI 13.05.2016 Møtedato: Onsdag 11.05.16 Møtetid: Kl. 19:00-21:00 Møtested: Åsane kirke, Torgstuen

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2017

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2017 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2017 Vår ref. Deres ref. Dato: 17/92-2/ÅSANMOEI 23.02.2017 Møtedato: 22.02.2017 Møtetid: Kl. 18:30-21:00 Møtested: Torgstuen Saksnr.: 006/17

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Vår visjon: Vi bygger kirke! Ungdomskoret på adventskonserten Vi tror at vår visjon også er Guds visjon for arbeidet på Haukås. Gud bygger sin kirke, vi er hans medarbeidere.

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

K O NFIRMANT

K O NFIRMANT K O N F I R M A N T I L O D D E F J O R D M E N I G H E T K O NFIRMANT 2017-2 0 1 8 HVILKEN GRUPPE VELGER DU? Kan du tenke deg å være konfirmant i Loddefjord menighet? Vi kan tilby et spennende opplegg

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30 Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 07.03 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 03/2017 Tilstede: (1.vara) (2.vara) Sokneprest Daglig leder :Thor Ove

Detaljer

Stjernen Åpen Barnehage

Stjernen Åpen Barnehage Stjernen Åpen Barnehage Månedsplan for oktober 2015 Månedens tema: Høst Åpningstider: Mandag 9-14.30 Onsdag 9-14 Torsdag 9 14.30 Månedens gullkorn: Gled deg hver dag over små og store øyeblikk sammen med

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Først! Kort om undervisningen gjennom året Menighetskonfirmanter KRIK-konfirmanter Musikkonfirmant NETS-konfirmant Fellessamlinger

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Menighetsråd. Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Gyland menighetsråd var slik sammensatt: Sverre Hjelleset, leder Mona Tollefsen, nestleder Turid Tesaker Belland, sekretær

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2013 Våren 2014 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro. Guds løfter

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL!

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! Tema var kjent for mange av oss som har vært på tidligere årsfester; BAD-TAST. Og vi kan absolutt konkludere med at det er utrolig mange i Hobøl skolekorps som har dårlig

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer