Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "19.000 24.000 594.000"

Transkript

1 År s me l d i n g Ås a nemeni g het T ot a l t T ot a l t S ni 219 S ni 173 Guds t j enes t ert ot a l t Guds t j enes t eri ÅGKogÅK T ot a l t T ot a l t S ni 138 Guds t j enes t erha uk å s S ni , Offer

2 Kreditering, foto forside: Gudstjenester totalt: Fotograf: Jan Lillebø. Gudstjenester i ÅGK og ÅK: Fotograf: Merete Teigland Mellingen (ÅGK) og Claus Arne Wilhelmsen (ÅK). Gudstjenester Haukås: Fotograf: Trond Reigstad. Offer: Fotograf: Illustrasjonsfoto, Flickr.

3 Innhold Åsane menighetsråd... 3 Menighetsrådets arbeid... 3 Menighetsrådsmedlemmer... 4 Ansatte... 5 Frivillige medarbeidere... 5 Bispevisitas... 6 Gudstjeneste... 6 Husfellesskap... 7 Misjonsprosjekter... 7 Rasteplass... 7 Trosopplæring... 8 TGIF - Åsane prosti... 9 Stjernen åpen barnehage Konfirmantarbeidet Ungdomsarbeid Ettåring Ungdomsrådet Kirkemusikk Korskolen Li barnegospel Sanctus Tensing Teknisk Stab Diakoni Diakoniutvalget Klubb+ og Klubb Xtra Speidere Rolland KFUK-KFUM speidere Flaktveit KFUK-KFUM speidere Honnørklubben Åsane Y s Mens Club Voksenkro KFUK-KFUM, Julemarkedet Menighetsarbeidet Haukås nærkirkekomité Kommunikasjon, menighetsblad og internett Felles menighetsblad / kyrkjelydsblad Åsane prosti Kirkebygg Husstyret Åsane kirke Økonomi Sluttord Årsmelding 2015 Åsane menighet Side 2

4 Åsane menighetsråd Menighetsrådets arbeid Menighetsrådet har i 2014 hatt 9 møter og behandlet 108 saker. Det er en stor saksmengde, med stor variasjon i saksområder og i omfang. Noen stikkord: - Trosopplæring - Menighetsutvikling - Vedlikehold og nyanskaffelser - Høringsuttalelser - Ungdomsarbeidet - Tilsettingssaker - Årets faste arrangement; Julemarkedet, menighetens årsmøte m.m. - Møteplan, Regnskap, Budsjett og Årsmelding - Fokus på nærkirke på Haukås - Ulike forberedelser/utnevnelser til diverse arbeidsgrupper/komiteer innenfor menighetsarbeidet - Samling med stab og menighetsråd Den observante leser vil se at saksområdene går igjen fra år til år, men innholdet, og utfordringene, skifter. Jeg vil takke vår supereffektive administrasjonsleder Mona som forbereder saker og følger opp rådets vedtak, tar seg av innkallinger, økonomi og budsjett, og sammen med sokneprest Arne koordinerer arbeidet i råd og stab. I tillegg til ovennevnte har det i 2015 vært valg av nytt menighetsråd. Gjennomføringen av valget er også menighetsrådets ansvar. Det er gledelig at vi har økt valgdeltakelse, men fortsatt er det knappe 10%, og jeg hadde ønsket meg en del mer. Vi har mye å glede oss over i Åsane. Kirken er et møtested hver dag i uken, og det er en økende oppslutning om gudstjenestene, som er selve pulsslaget i menighetslivet. Men fortsatt er det nok noen som opplever at terskelen for å gå i kirken blir litt for høy, enten det er gudstjenesten på søndag, eller samlinger i ukedagene. Vi har mange møtepunkter, og kirken har en sentral plassering som gir oss mulighet til å invitere langt flere mennesker til sosialt og åndelig fellesskap. Vi er takknemlige for alle frivillige som er med og tar i et tak. Det er en verdifull innsats som gjør det mulig å drive den omfattende virksomheten som vi har i Åsane. En stor takk til alle ansatte for det store arbeidet som utføres hver dag, med arbeidsglede og engasjement. Selv vil jeg få takke for den tilliten som jeg er gitt ved å bli valgt som leder i den rådsperioden som vi har lagt bak oss. Takk for samarbeid, og forbønn. Midt i arbeidet med de mange ulike sakene, kommer jeg gjerne tilbake til Paulus sine ord: Dere er alle ett i Kristus. Så ønsker jeg det nye menighetsrådet og leder Espen Ingebrigtsen til lykke med tjenesten, og Guds velsignelse og omsorg. Bjarte Flaten, menighetsrådsleder Årsmelding 2015 Åsane menighet Side 3

5 Menighetsrådsmedlemmer Til og med Fra og med Bjarte Flaten Leder Espen Ingebrigtsen Ingunn Bergland Nestleder Marit Vassbotten Olsen Otto Unneland Tuft Medlem i AU Terje Bjørdal Tor Vilhelm Tysseland Jon Asle Stein Tor D. Hanson Guri Grytten Christoffer Bjørdal Torgny Neuman Varamedlemmer Finn Olav Sletten Thor Knudsen (permisjon) Ragnhild E. Natland Alf Ragnar Kallestein Agnes K.M. Dahl Terje Bjørdal Vigdis Alte Tor Vilhelm Tysseland Jan Haugsvær Tor D. Hanson Bjarte Flaten Finn Olav Sletten Solveig Madsen Varamedlemmer Randi Støre Gjerde Alf Ragnar Kallestein Ragnhild E. Natland Ingunn Bergland Lisbeth Mathiresen Leder Nestleder Medlem i AU Arbeidsutvalget (AU) har bestått av Til og med Fra og med Leder Bjarte Flaten, nestleder Ingunn Bergland Leder Espen Ingebrigtsen, nestleder Marit og Otto U. Tuft. I tillegg var disse fast Vassbotten Olsen og Terje Bjørdal. medlem: sokneprest Arne Mulen og Samt faste medlemmer: sokneprest Arne Mulen administrasjonsleder Mona G. Eide. og administrasjonsleder Mona G. Eide. Representanter fra menighetsrådet i utvalg Til og med Fra og med Diakoniutvalget Finn Olav Sletten Finn Olav Sletten, Tor Vilhelm Tysseland Givertjenesten Tor D. Hanson - Julemarkedkomiteen Agnes Dahl Solveig Madsen, Randi Støre Gjerde Kirkelig Fellesråd Bjarte Flaten, Christoffer Bjørdal (vara) Bjarte Flaten, Jan Haugsvær (vara) Kirkekomiteen på Haukås Jon-Asle Stein, Otto Unneland Tuft Marit Vassbotten Olsen, Solveig Madsen Kirkens Nødhjelp, inkl. Fasteaksj. Torgny Neuman Jan Haugsvær, Solveig Madsen Klubb+ / Klubb X tra Tor Vilhelm Tysseland Tor Vilhelm Tysseland Korskolen Terje Bjørdal Terje Bjørdal Ungdomsrådet Christoffer Bjørdal Marit Vassbotten Olsen Samarbeidsutvalg, Stjernen Ingunn Bergland Ingunn Bergland, Randi Støre Gjerde Gudstjenesteutvalg Finn Olav Sletten - Husstyret Otto Unneland Tuft Jan Haugsvær Utsmykningskomite Ingunn Bergland Ingunn Bergland Trosopplæringsutvalg Guri Grytten Vigdis Alte Kirkens SOS Endre Grutle, Ingunn Bergland (vara) Endre Grutle, Ingunn Bergland Årsmelding 2015 Åsane menighet Side 4

6 Økonomiutvalg Bjarte Flaten, Torgny Neuman Espen Ingebrigtsen, Bjarte Flaten Lisbeth Mathiesen Lokale redaksjon Menighetsbladet Tor D. Hanson Tor D. Hanson Styret for felles menighetsblad Karsten Epland Karsten Epland Misjonskontakter NMS Tor Hansson Tor Hanson, Alf Ragnar Kallestein Bibelkontakt Tor Hanson Ansatte Arne Mulen Sokneprest 70 %, prest på Haukås 30 % Rolf Armand Rasmussen Seniorprest 45 % Martin Aalen Hunsager Kapellan 100 % Jon D. Zimmermann Kapellan 100 % Mona Gangsøy Eide Administrasjonsleder 100 % Gerd Inger Eide Yddal Kantor 100 % Lenamaria Gravdal Organist 70 % Kari Reigstad Pianist Haukås Jon Stubberud Organist, 10 % Rita Eldholm Diakon 100 % (50 % permisjon fra 01.08) Gudveig Kartveit Kana Diakon 50 % vikariat (fra 01.08) Marit Bjørsvik Diakon 50 % Haukås Ole Arthur Hanstveit Kateket 100 % Kristine Bech-Sørensen Menighetspedagog 100 % Maria Reigstad «Ettåring» til Bente Lill Madsen Frivillighetskoordinator 45 %, menighetskonsulent 20 % Marianne W. Fanebust Menighetskonsulent 25 % Sissel Lillebø Sekretær 13 %, til Karoline Rossgård Salhus Korsekretær 30 %, trosoppl. 25 %, markedsf. 30 %, vikar 10 % Annette Lid Miljøarbeider Klubb+ og Klubb Xtra, 20 % Aud Sissel Gulbrandsen Renholder 50 % Tor Vilhelm Tysseland Kirketjener 50 % til 30.11, 100 % fra Bente Vevle Kirketjener 10 % Nadine Larsen Kirketjener 15% Solfrid Sæle Helgekirketjener Kristoffer Tysseland Helgekirketjener Kate E. Bølstad Styrer, Åpen barnehage 70 % Linda Gripsgård Jørgensen Pedagogisk leder, Åpen barnehage 60 % Sølvi Dalsbotn Assistent, Åpen barnehage 60 % Turid Sjursen Assistent, Åpen barnehage 50 % Frivillige medarbeidere Vi er heldige i Åsane som har en stor mengde frivillige. Totalt ligger vi en plass mellom ulike medarbeidere, inklusiv frivillige på Haukås Nærkirke. Noen er med i små prosjekt over kort tid, andre har en oppgave som de har hatt i mange år. Flere har mange oppgaver spredd ut over alt arbeidet vi driver her. Noen oppgaver er ganske nye, som PowerPoint-styrer eller bankterminal-operatør i gudstjenesten. Andre oppgaver har vi hatt i over 20 år, som bud for menighetsbladet og kirkevert. Samtidig tenker vi stadig på nye oppgaver som kan være naturlig å få inn, men hvor vi akkurat nå ikke har nok folk eller ikke helt vet hvem vi kan utfordre. Eksempel her er søndagsskole-medarbeidere og dåpsverter. Trosopplæringsarbeidet ellers vil også kreve mange nye frivillige fremover. Årsmelding 2015 Åsane menighet Side 5

7 Andre eksempler på oppgaver (Ta kontakt om noe pirrer nysgjerrigheten!): Medarbeider på trosopplæringstiltak, medarbeider i konfirmantarbeidet, sjåfør ved fasteaksjonen, speiderleder, medarbeider i Klubb+/Klubb Xtra, medhjelper på kirkekaffe, besøker, andaktsholder på sykehjemmene, medhjelper i honnørarbeidet, kirkeskyss-sjåfør, medarbeider i sorgarbeid, medhjelper på leir, ungdomsleder, billettør ved kulturarrangementer, forsanger i gudstjenestene, bidragsyter til eller hjelper på julemarkedet, blomsterutdeler til jul. Listen er lang! Det er to områder som er den største utfordringen for undertegnede. Gruppen kirkeverter og bud for menighetsbladet. Det er et naturlig frafall fra mange av de trofaste medarbeiderne på grunn av alder, men hvor er de nye/unge? Hvis DU kan stille opp en gang vil det være til stor hjelp. Følg med på nettsiden for oppdateringer! For mange av gruppene/lagene er det samlinger eller møter fordelt gjennom året, hvor oppgavene diskuteres eller planlegges. For eksempel: Styret i Honnørklubben samles en gang i måneden. De som utfører oppgaver innen diakoni har også jevnlige treff. Julemarked-komiteen møtes i slutten av august for å starte arbeidet frem mot markedsdagen i november. De ulike trosopplæringstiltakene har også møter både før og etter sine arrangementer. Takk til hver enkelt som er med som frivillig! Uten deres innsats ville vi hatt lite aktivitet her i kirken. For å vise vår takknemlighet arrangerte menighetsrådet og staben medarbeiderfest søndag 18.oktober. I tre timer koste vi oss med god mat, ble underholdt av to av søstrene Trætteberg, og vi ble inspirert av våre egne trosopplæringsansatte. Nok en gang hadde vi innleid hjelp på kjøkkenet (Sanctus-ungdommer). Totalt var vi ca. 60 personer til stede i Torgstuen. Årets medarbeidere ble Else og Jan Sørensen. Haukås nærkirke hadde sin egen medarbeiderfest fredag 18.september og de var rundt 30 personer. Bente Lill Madsen, frivillighetskoordinator Bispevisitas Biskop Halvor Nordhaug holdt bispevisitas i Åsane menighet 26. januar til 1. februar Gjennom et rikholdig program fikk biskopen innblikk i noe av den store aktiviteten i Åsane menighet. En formiddag var viet Haukås nærkirke. Biskopen gav menigheten 5 utfordringer i sitt visitasforedrag: Gå til gudstjeneste regelmessig og arbeid strategisk i forhold til de aldergruppene som er mindre representert på gudstjenestene. Synkende dåpsprosent hva kan gjøres? Jobb med kvaliteten rundt invitasjon til dåp og dåpssamtalene. Et lavterskeltilbud til ungdom Forkynn giverglede og bygg opp givertjenesten. Få på plass en regelmessig undervisning for voksne. Arne Mulen, sokneprest Gudstjeneste Biskop Nordhaugs første formaning til Åsane menighet under visitasen i januar 2015, var å gå på gudstjeneste. For deres egen skyld, og for å gi Gud ære. Åsane menighet har et mangfoldig gudstjenesteliv med en lang rekke ulike gudstjenester gjennom et år. Fra statistikken kan vi lese at det har blitt holdt 18 færre gudstjenester totalt i Åsane menighet i 2015 enn i Dette skyldes at 4 skolegudstjenester er falt bort, at det ikke lenger feires gudstjenester på Flaktveit skole, samt noen enkeltgudstjenester i 2014 som ikke var Årsmelding 2015 Åsane menighet Side 6

8 aktuelle i Dette forklarer nedgangen i det totale gudstjenestebesøket i Åsane menighet. På samme tid har det totale gjennomsnittet gått opp: , , Vi ser også at gjennomsnittet for nattverdbesøk stiger. Når vi går inn i tallmaterialet og kun ser på tillyste gudstjenester i Åsane kirke og Åsane gamle kirke (altså ikke barnehage-, skole- og institusjonsgudstjenester), blir gjennomsnittstallene slik: , , Nytt i 2015 er at det feires noen ekstra dåpsgudstjenester i Åsane gamle kirke. Det viser seg å være et populært tilbud, «dåpsplassene» i Åsane gamle kirke er de første som blir opptatt. I 2015 avsluttet gudstjenesteutvalget arbeidet med gudstjenestereformen i Åsane menighet. En spørreundersøkelse om gudstjenestelivet i Åsane menighet ble gjennomført sommeren 2015, og resultatet av denne samt utvalgets forslag til ordning for hovedgudstjeneste ble presentert på en kirkekaffe i september. Dette ble senere vedtatt i MR. Det nye menighetsrådet som ble valgt i høst, signaliserte tidlig et ønske om å jobbe med gudstjenestelivet i Åsane, med fokus på noen breddegudstjenester, altså gudstjenester som vi på en særlig måte ønsker skal favne bredt innenfor rammene av den vedtatte gudstjenesteordningen. Søndagsskole Det har vært søndagsskole 3 ganger hvert semester. Høsten 2015 gikk et nytt team inn i søndagsskolen; Kristian og Kristin Mellingen, Bente Zimmermann og Vigdis Alte. Det administrative ledes av staben. I tillegg til noen relativt faste barn på søndagsskolen, benyttes tilbudet av søsken til dåpsbarn. Arne Mulen, sokneprest Husfellesskap Husfellesskapene i Åsane er en viktig arena for å dele tro og liv, og i 2015 var det 9 husfellesskap som møttes jevnlig. Høsten 2015 ble det holdt temagudstjeneste om fellesskap, der verdien av å møtes i mindre grupper ble løftet spesielt fram. Vi tror det er grunnlag for å starte flere husfellesskap i menigheten. Arne Mulen, sokneprest Misjonsprosjekter I 2015 inngikk Åsane menighet misjonsavtale med Areopagos, signert under gudstjenesten i Åsane gamle kirke 4. søndag i advent. Vi skal nå i bønn og økonomisk bidrag støtte arbeidet med å gi påfyll til prester i Kina. Kirken i Kina vokser, og prestene er ofte overarbeidet og har mangelfull utdanning. Areopagos tilbyr opphold i Hong Kong som gir rom for faglig påfyll og åndelig fordypning. Menigheten viderefører også avtalen med Det norske misjonsselskap om støtte til Lovsangshjemmet og arbeidet blant vanskeligstilte i Bangkok. Vi har i 2015 også gitt støtte til Irente barnehjem i Tanzania, på kr Arne Mulen, sokneprest Rasteplass Med utgangspunkt i biskopens utfordring om bibelundervisning for voksne, startet vi høsten 2015 opp Rasteplass. Prost Øystein Skauge sammen med Ingunn Bergland og Kristian Helland har arrangert månedlige temasamlinger i Torgstuen med fokus på Apostlenes gjerninger. Samlingene kan også fungere som utgangspunkt for videre samtale i husfellesskap og bibelgrupper. Arne Mulen, sokneprest Årsmelding 2015 Åsane menighet Side 7

9 Trosopplæring I 2015 har TOL-stillingen hatt et omfang på 125 %. Gjennomføring av tidligere og nye breddetiltak sammen med planskriving (menighetens lokale TOL-plan og som ferdigstilles vår 2016) har vært prioriterte TOL-oppgaver. Følgende tiltak ble gjennomført: - Ved dåp: dåpslys + boken «Kjære Gud, ta hånden min» - ½ årsdag for dåp: brev med info invitasjon til Babysang, info om Stjernen åpen barnehage og oppmuntring til å bruke boken «Kjære Gud, ta hånden min». - 1-årsdag for dåp: boken Julebarnet og brev. - 2-årsdag for dåp: boken om Noa og brev. - 3-årsdag for dåp: CD produsert av Korskolen. De får lytte til en gudstjeneste. Barnekorene synger, presten leser fortellingen om Sauen som gikk seg bort. Kantor spiller og kirkeklokkene ringer. - 4-årsdag for dåp: invitasjon om å komme til gudstjeneste og få Min aller første Bibel + opplegg med Ruben Gazki. - 5-årsdag for dåp: invitasjon til påskeverksted. - 6-årsdag for dåp: invitasjon til gudstjeneste for å få «Historien om Jesus». - 8-år: invitasjon av både døpte og tilhørende barn til Tårnagenthelg år: breddetiltak med gudstjeneste og innlagt opplegg med Ruben Gazki med vektlegging på livstolkning og livsmestring og med utgangspkt i David/Goliat-fortellingen år: invitasjon av alle døpte og tilhørende 11-åringer (årg2004) til Lys våken januar Ungdommens julegudstjeneste 2. juledag - Påskeleir som i 2015 ble invitert til som et breddetiltak for kullene 1999 og Konfirmantarbeidet regnes også som et breddetiltak, men rapporteres av kateket i egen melding. På forsøksbasis ble kullene 1999 og 2000 invitert til påskeleiren på breddetiltaksbasis. På grunn av store portoutgifter og dårlig oppslutning på 2 % vil en ikke gjenta dette som et breddetiltak. Ungdommens julegudstjeneste hadde en oppslutning på 5 %. Hvert år frem til skolealder følges 6 årskull med dåpsbarn opp av trosopplæringen. 6- og 4- årsboksutdelingen har hatt en oppmøteprosent på henholdsvis 14 og 46 %. Vi ser at prosentsatsen for 4-årboken har vært betydelig dalende etter nedleggelsen av Flaktveitfamiliegudstjenester, selv om dette nok ikke utgjør hele forklaringen. I løpet av barnets 6 første leveår er menigheten i kontakt med barnets hjem gjennom infoog invitasjonsbrev 8 ganger. I utsendingene legges info om babysang, babymassasje, Zumba, Stjernen åpen barnehage og barnekorene Frøet, Spiren, Minigospel og åpne familiedager i Stjernen åpen barnehage. 8-åringene ble invitert til Tårnagenthelg i kirken. Menighetspedagog har hatt ansvar for Tårnagenthelgen sammen med prest(er) og andre faglig ansatte i staben. I 2015 deltok 28 barn som tilsvarer en oppslutning på 15 %. I 2015 ble Lys Våken invitasjon (breddetiltak for alle 11-åringer i et årskull og med overnatting i kirken) sendt ut medio november og gjennomført januar. Dette for å unngå sammenfall med lystenningsfesten inne i byen. Oppslutningen ble større denne gangen med 29 barn (16 % av kullet) enn i 2014, noe som tilsvarer en økning på 5 %. Årsmelding 2015 Åsane menighet Side 8

10 Som noe nytt ble alle 4-åringer invitert til en familiegudstjeneste 29. august med innlagt opplegg ved Ruben Gazki og hvor alle barn døpt høst 2011 fikk anledning til å hente sin 4-årsbok. Samme dag ble alle 9- og 10-åringer (døpte + tilhørende barn fra årskullene 2005 og 2006) invitert til felles breddetiltak ved Ruben G om livsmestring og livstolkning med utgangspunkt i David/Goliatfortellingen. Oppslutning på henholdsvis 6 og 4 %, noe som er en lav prosentsats. Forklaringen kan være at det er nye tiltak og hvor ryktet må spres i tillegg til utsendt brev. Oppmøtte barn og foreldre ga mange positive tilbakemeldinger. Spesielt gledelig har det vært å oppleve den store interesse blant frivillige for å hjelpe til med gjennomføringen av breddetiltakene. På de ulike breddetiltaksarrangementer har vi hatt den bemanning vi har trengt. En stor takk til alle som har stilt opp. Det bør også nevnes at svært mange barn benytter seg av menighetens kontinuerlige tilbud som Stjernen Åpen barnehage, Frøet, Spiren og Minigospel i førskolealder. Åsane menighet kan være stolt av oppfølgingen av de minste barna og deres familier. Stjernen åpne barnehage er på årsbasis alene i kontakt med ca. 600 forskjellige barn. Økonomi: Det er et stort løft for menigheten å drive trosopplæring for alle årskull 0 18 år. Selv med tildelte statlige driftsmidler (kr i 2015) er det fortsatt ønskelig med faste givere. Med tanke på en helhetlig trosopplæringsplan, blir hovedutfordringen i 2016 å få iverksatt enda flere breddetiltak. Målet er å nå alle årskullene i 0-18 år fra skoleåret 2017/18. Det betyr både økte porto- (beløpsramme på kr) og arrangementsutgifter. Trosopplæringsutvalget ble etablert i 2015 og består av følgende: Anne Hansson, Anne-Lise Misje, Tone Karin Veen, Kristian Mellingen, Vigdis Alte sammen med tre stabsmedlemmer: Jon Zimmermann, Karoline R. Salhus og Kristine Bech-Sørensen. Utvalget møtes to ganger per semester. Anne Hanson er leder i kalenderåret Kristine Bech-Sørensen, menighetspedagog TGIF - Åsane prosti Thank God it s Friday (TGIF) er et samarbeid mellom menighetene i Åsane Prosti, hvor Åsane er med og bidrar. Tanken bak TGIF-arbeidet er å få til et kvalitativt og bredt arbeidet for ungdommer mellom 15 og 20 år. De aller fleste menigheter føler det er krevende å realisere slikt arbeid, og kommer lett til kort. Derfor gjør vi det sammen! Noen menigheter har få ungdommer, mens andre har mange ungdommer. Gjennom dette arbeidet får vi dele det vi har, og hjelpe hverandre på veien fremover. Tanken er da at TGIF rullerer mellom menighetene, med ett arrangement i måneden. Ungdommer blir kjent på tvers av menighetene, og bånd bygges. Viktig innhold på TGIF er bl.a: FridayChill, FridayGospel, FridayChamp, FridayQuiz og FridayPopcorn. Det jobbes på prostiplan for å muliggjøre implementering av dette arbeidet i trosopplæringsplanen for alderen år. Året 2015 bidrog Åsane menighet med 2 juledagsgudstjenesten som sitt TGIF-bidrag. Ole Arthur Hanstveit, kateket Årsmelding 2015 Åsane menighet Side 9

11 Stjernen åpen barnehage Hvem har jobbet i Stjernen åpen barnehage i 2015? Fast ansatte Linda G Jørgensen Pedagogisk leder 60 % Turid F Sjursen Assistent 40 % - 50 % fra og med Sølvi Gerd Dalsbotten Assistent 60 % Kate Eliassen Bølstad Styrer 70 % Arbeidspraksis Mona Isdahl varig tilrettelagt arbeid torsdag Charlotte Danielsen arbeidspraksis fra NAV fra desember Frivillige/eksterne instruktører Asta Korsvold og Randi Støre Gjerde Anne-Lise Misje Anne Marie Tysseland Gerd Seim Knut Misje Dagmund Flaktveit Aleksandra Breivold frivillig kjøkkensjef mandag frivillig kjøkkensjef onsdag frivillig kjøkkensjef torsdag Babymassasjeinstruktør frivillig snekkermester frivillig snekkermester praksis via Bibelskolen på Bildøy Kort om 2015 I 2015 har det vært ca. 582 forskjellige barn i vår barnehage. Programmet har som alltid vært variert med: babysang, sangsamlinger, bakedager, snekkerverksted, gymaktiviteter, utflukter, Løvegjengen, førskolegruppen, 2 åpne lørdager, karneval, 17.maifest, 2 internasjonale dager, barnehagegudstjenester med mer. Vi har også feiret vårt 10-årsjubileum både i Stjernen i tillegg til på den åpne familiedagen. Litt om noen av våre aktiviteter Løvegjengen: I Løvegjengen (4-årsgruppe) har vi aktiviteter som er temastyrt ut fra hvilket tema hver enkelt måned har. Her har vi eventyrstund med høytlesning, spiller spill, gjør spesielle formingsaktiviteter, sangaktiviteter og andre tilrettelagte oppgaver. Det har vært en god økning på denne gruppen, vi har hatt i år hatt mer enn nok barn til egen løvegjeng- med hele 9 barn. Førskolegruppen: I førskolegruppen som startet opp i august, har vi også i år hatt hele 8 ivrige førskolebarn som har fått et opplegg tilpasset nivå, på ukentlig basis. Vi er fantastisk heldige som har så mange førskolebarn, dette er helt unikt i Hordaland. Vi har et sterkt faglig innhold på førskolegruppen, som forbereder barna på skolehverdagen som snart kommer. De er innom mange fagområder, som er lovpålagt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, i løpet av førskoleperioden. De baker vafler (matte via vekt og mengde) for så å selge de til alle i barnehagen (matte). Lærer om verden via dyr og verdenskartet (geografi og samfunn), og har flere utflukter til nærområdet (nærmiljøet). Har egne gymtimer og utflukter i skogen (kropp, bevegelse og helse), begreps og preposisjonstrening ved hjelp av spill, leker og læring av tall. Og ikke minst øving av bokstaver, bokstavlyder ved hjelp av språksprell (fagområdet kommunikasjon, språk og helse). Gruppen har også hatt fremføring med julespill på samlingsstunden. Det aller mest spennende for barna har jo vært at de alltid får med seg lekser hjem, som sjekkes etterpå av Linda (førskolelærer) og Mona (barnevernspedagog). Årsmelding 2015 Åsane menighet Side 10

12 Snekkerboden. Hver onsdag stiller Snekkermester Knut seg til barnehagens disposisjon, snekkermester Dagmund stiller siste torsdag i måneden. I en hel time hjelper og lærer de barna med å snekre, sage, drille hull og lage flotte kreasjoner. Barna er i alderen 2-6 år, og er storfornøyd med at de får lære og delta i å lage fuglehus, båter, garasjer, hus og andre uspesifiserte trekonstruksjoner. Stadig flere kreative kreasjoner blir tryllet frem her, både til barn og voksnes store fornøyelse! Babysang. Hver mandag og torsdag kl 12 kommer det horder av foreldre og babyer, til kirkerommet for å bli med på babysang. Da legger vi ut mange matter i en halvmåne, som følger alterringen. Antall babyer varierer, men i snitt ligger det på ca. 25 babyer pr babysang. Vi benytter en del effekter/konkreter under babysang, som babyinstrumenter, sjal, såpebobler og ballonger. I løpet av babysang, som varer i min, har vi rim & regler, sanger, dans, bevegelsesleker og sangleker. Kate Eliassen Bølstad, styrer Konfirmantarbeidet Konfirmantarbeidet i Åsane menighet ønsker vi skal gi hjelp til tro på Jesus, invitere til gode fellesskap i ulike settinger i kirken, samt utfordre til å være gode medmennesker for dem man har rundt seg. Konfirmantopplegget i Åsane driftes av menighetspedagog/kateket, sammen med andre fra staben og andre ulønnede medarbeidere. Haukås har et eget opplegg for konfirmantene. Disse konfirmeres i Åsane kirke. Åsane er også samlingsplass for noen av de konfirmantene i Bergen som ønsker spesiell tilrettelegging. Dette opplegget kalles Konfirmant+. Kull 2014/2015: 186 konfirmanter ble konfirmert i Åsane menighet fra dette kullet. Fordeling som følger: 38 Haukås/3 konfirmant+/145 Åsane. Kull 2015/2016: 208 konfirmanter skal konfirmeres dette året. Fordeling som følger: 27 Haukås/ 174 Åsane/ 7 konfirmant + (hvor 3 konfirmanter skal konfirmeres i Ytrebygda kirke). Konfirmantopplegget Undervisning: Antallet undervisningstimer per konfirmant tar utgangspunkt i 60 timer, dette inkluderer interessegruppe, undervisning og weekend. På grunn av et stort antall konfirmanter og stor variasjon i timer i interessegruppene pr uke, så tilpasses undervisningstilbudet dette. De fleste har kortere og sjeldnere interessegruppeaktivitet, og derfor lengre teoriøkter. Mens ca. 1/3 har noe mindre undervisning p.g.a. tilsvarende tidkrevende interessegruppeaktivitet. Undervisninger skjer på egne kvelder satt av til dette. Her samles flere interessegrupper og det er normalt stasjonsundervisning med ulike tema. Interessegrupper: Her velger konfirmanten en gruppe han/hun vil være med i under konfirmantforberedelsene. Det kan være innen diakoni, idrett, sang, klubb eller annet og justeres år for år. Samlingene inneholder aktiviteter og andakt. Hvordan den enkelte interessegruppe legger opp sitt løp mtp hyppighet og varighet kommer an på om det er en gruppe som er opprettet ene og alene for konfirmantene, eller om den går sin gang uavhengig av konfirmantene. Gudstjenestedeltakelse: Hver konfirmant skal delta på minst åtte gudstjenester. Deriblant Lysmesse, presentasjons-, samtale- og konfirmasjonsgudstjeneste. I tillegg er ytterligere fire gudstjenester valgfrie og må leveres gudstjenestekort for. Felles lysmesse for alle Åsanekonfirmanter, hvor ca. 50 konfirmanter deltok på en eller annen måte. Konfirmantleirer i 2015: Det ble gjennomført 3 konfirmantleirer i To weekender på Dyrkolbotn, og en leir i London for Sjømannskirkekonfirmantene. Årsmelding 2015 Åsane menighet Side 11

13 Annet: Informasjonsmøter, foreldremøter, temasamlinger for foreldre, fasteaksjonen og forberedelser til Lysmesse, samtale- og konfirmasjons gudstjenester. Om gjennomføring av konfirmantåret 2015: Undervisningssamlingene er i stor grad preget av stabens deltagelse i formidlingen. Fra høsten 2015 har det vært til stor glede at Sidsel Leivestad, Tor Vilhelm Tysseland og Anne-Lise Misje også har deltatt. Vi har flere ulønnede ledere i de ulike interessegruppene, og setter stor pris på innsatsen som legges ned. MILK og LIV-kurs deltagere legger også ned en god innsats. Interessegruppene var som følger (fra høst 2015): Accord: Hovedleder: Lars Erik Haga. Møtes hver uke. Film og samtalegruppe: Hovedleder: Martin Aalen Hunsager. Møtes ca hver 3 uke. Samles i tre timer pr samling for film og samtale. Fredagscafé på Kyrkjekrinsen bedehus: Hovedleder Hildegunn Jørgensen. Møtes annenhver fredag til ungdomsklubb. Kiosk, aktiviteter og andakt. Hjelpeleder i Korskolens barnekor: Hovedleder Karoline R Salhus Møtes hver uke. Hjelper til med ulike oppgaver i korskolens barnekor. Hjelpeleder Li Barnegospel: Hovedleder Kristin Utle Møtes hver uke, og deltar med ulike oppgaver i koret. KRIK Fotball: Hovedleder Tor Vilhelm Tysseland. Møtes 4-5 ganger i semesteret. Har stort sett fotball som aktivitet, og avslutter med andakt. Deltatt på KRIK-cup, hvor det ene guttelaget vant sin klasse! KRIK Idrett: Hovedleder Hallvard Marøy. Møtes 4-5 ganger i semesteret. Har ulike typer idrett, og avslutter med andakt. Deltatt på KRIK-cup. Andre medarbeidere i KRIK er: Isabella Frydenlund, Ronnie Eckholm, Jon Hallvard Bagge, pluss MILKere. Sanctus kor: Hovedleder Charlotte Sandtorv. Tilbud om Vinterfestival. Møtes hver uke og øver sammen med ungdomskoret. MILKere deltar Sjømannskirkekonfirmanter: 30 konf. Hovedleder Jon Zimmermann Har samlinger gjennom året, men uten fast rytme. Hyppigheten øker over jul. Andre medarbeidere i Sjømannskirkegruppen: Oda Ottessen, Charlotte L. Sandtorv, Christine Bratli, Lisa Hjortland, Elise Lowzow, Trond Albert Skjelbred, Jon Brunvoll, Alfred Skeidsvoll, Karoline Birkelund. Tjenestegruppe Midtbygda: 10 konf. Hovedleder: Edel Carlsen Møtes annenhver torsdag, og hjelper beboerne til andakt. Sitter sammen med dem, hjelper med sangark og annet. Støtte til andaktsholder. Tjenestegruppe Ulset: 6 konf. Hovedleder Ragnhild Natland Møtes annenhver torsdag, og hjelper beboerne til andakt. Sitter sammen med dem, hjelper med sangark og annet. Støtte til andaktsholder. Torsdagsklubben: Hovedleder Ole Arthur Hanstveit og Gudveig Kartveit Kana. Møtes annenhver torsdag. Ulike klubbaktiviteter, gruppesamtale, mat og andakt/kveldsavslutning. Samarbeid med NMS U Andre medarbeidere: Tomas Reigstad, Helle Kartveit, pluss MILKere Dansegruppen MOVE: Hovedleder Constanze Almklov. Møtes noen ganger annenhver og noen ganger hver uke. Samarbeid med Arnakonfirmanter. Gjennomfører eget show før konfirmasjonen. Flere konfirmanter deltar på Vinterfestivalen. Ole Arthur Hanstveit, kateket Årsmelding 2015 Åsane menighet Side 12

14 Ungdomsarbeid Ettåring Maria Reigstad gikk inn i tjenesten som ettåring (ungdomsarbeider) i menigheten fra august 2014 og gikk ut av tjenesten i juni Hun var med som medarbeider i Torsdagsklubb, MILK-kurs, lederweekend, Haukås nærkirke, konfirmantarbeidet mm. Torsdagsmiddager for ungdomsmedarbeidere Det er blitt servert gratis middag for ungdomsmedarbeidere hver torsdag i ungdomsavdelingen. Maria, ettåringen hadde ansvaret for å lage måltidet våren 2015, og vikar Gudveig hadde ansvaret høst Det har blitt lest et ord for kvelden og bedt en enkel bønn ved hvert måltid. Fokuset har vært å bedre kommunikasjonen mellom ungdomsmedarbeidere og stab, samt å styrke den diakonale identiteten i medarbeidergruppa. Kapellan med ansvar for ungdomsarbeid har også vært til stede. Det har vært mellom personer tilstede hver uke. Ungdomsrådet UR har gjennomført 5 møter i året som har gått og har hatt disse medl.: Christoffer Bjørdal (repr. fra MR), Jørgen Rødland (leder), Julie A. T. Nordli, Rita Eldholm (diakon), Siri Ottesen (sekretær), Rebekka Rossnes (til juni 2015) og Lisa Isolde Sanne Hjortland. Fokus på møtene har vært arrangementene som UR har ansvar for, langsiktig tenkning om ungdomsarbeidet, ledertrening og forvaltning av midler til ledertrening. UR-arrangement i løpet av 2015: Nyttårsfest for medarbeidere i ungdomsarbeidet i torgstuen i Åsane kirke 9. januar. UR og tilsatte var ansvarlig for servering og program. Det var 39 til stede på arrangementet. Påskeleir for ungdom i Åsane palmehelgen. Det var 24 deltagere og 6 ansatte med på leiren. Edel Carlsen var med som ansvarlige for serveringen. Temaet for leiren var påskefortellingen. Sommeravslutning for medarbeidere i ungdomsarbeidet og utdeling av MILKkursbevis i gudstjenesten 20. juni. Det ble arrangert grillfest i og utenfor Torgstuen etter gudstjenesten. Det var ca. 70 til stede. MILK-kurs: Det har også i 2015 vært avholdt MILK-kurs. Skoleåret var det 22 deltagere, og skoleåret er det også 22 deltagere. Diakonen er fremdeles ansvarlig for administrering av kurset, i tillegg deltok sogneprest/nærkirkeprest på Haukås, ettåring (til sommer 2015) og 3 ulønnede medarbeidere som ledere i kursopplegget. Felles lederweekend og MILK-weekend på Dyrkolbotn ble avviklet aug. Det var 79 deltagere og 8 ansatte. 18 av deltagerne var MILK-kursdeltager fra Salhus menighet og 5 MILK-kursdeltagere fra Lindås. Temaet for leiren tok utgangspunkt i MILKweekendopplegget og de eldre ungdomslederne fikk gruppelederansvar i noe av opplegget. Ungdommens julegudstjeneste og kirkekaffe 2. juledag. Ble planlagt og gjennomført av Sanctus Tensing, KFUK/M speidere, Teknisk Stab og Haukås ungdomskor, i samarbeid med organist, diakon og kapellan. UR og KFUK/M speidere organiserte kirkekaffe med TGIFpreg i Torgstuen. Diakon Rita Eldholm Årsmelding 2015 Åsane menighet Side 13

15 Kirkemusikk Året har vært preget av flere jubileer. Li Barnegospel har hatt 30 års-jubileum, og feiret dette med CD-utgivelse og konsert i Åsatun i mai. Korskolen i Åsane fylte også 30 år i 2015, og under kulturfestuken ble dette markert med to store jubileumskonserter. På den første ble Vivaldis «Gloria» fremført av voksenkorene og barne- /ungdomskor fra 10 år, ledsaget av kammerorkester. To dager senere hadde alle barnekorene sin jubileumskonsert, der vi fikk hjelp av saksofonisten Pia Camilla Tømmernes. Begge kirkene ble flittig benyttet som konsertlokale under årets Kulturfest, og det ble arrangert mange store konserter. Årets «Åsanekveld» ble i år arrangert i Åsane kirke, og her deltok Prima Vista. En av de medvirkende på denne konserten var Thomas Røshol, som har sin musikalske bakgrunn fra Korskolen i Åsane. Åsane menighet arrangerte også en konsert med Mariko Takei på orgel, og Knut Christian Jansson på klaver. De to fantastisk dyktige utøverne fremførte fransk musikk, og viste oss at vi har to flotte instrumenter i kirken vår som egner seg godt til konsertbruk. Også i år har det vært mange julekonserter i de to kirkene våre, og en stor del av dem var en del av en lang juletradisjon for både utøvere og tilhørere. Korskolen hadde sin årlige julekonsert på 13.12, og markerte dette ved å la en del av konserten være en markering av Lucia-dagen, med våre yngre medlemmer som deltagere. I begynnelsen av desember ble det arrangert en julekonsert som vi håper kan være begynnelsen på en ny tradisjon. Der ble eldre fra dagavdelingene på Midtbygda og Åstveit sykehjem invitert til formiddagskonsert. Medvirkende var organist Lenamaria Gravdal, Eli Karin Lillebøe, sang og Roar Minde Fagerli, trompet. Et populært tiltak som viste at det i denne aldersgruppen er et behov for konserter lagt til dagtid. Av andre kulturarrangement som må nevnes, er sangkvelden som ble arrangert som en del av påskefestuken. Kvelden ble ledet av Jan Sverre Stray, og Prima Vista deltok sammen med begge organistene. Når det gjelder gudstjenestene våre, så har menighetens barnekor, ungdomskor, ten-sing, og voksenkor jevnlig bidratt til å gjøre gudstjenesteopplevelsen rikere. I tillegg til det har dyktige eksterne musikere bidratt, særlig ved høytider og ved konfirmasjonsgudstjenester. Musikken i gudstjenesten kommer til å være et satsingsområde for både organister og menighetsråd i tiden fremover. Korskolen Gerd Inger Eide Yddal, kantor Korskolen Korskolen består av syv kor: Frøet småbarnssang, barnekoret Spiren, jentekoret Prelud, jentekoret Magnificat, ungdomskoret Accord, Cantus Sororum og Prima Vista. Korsekretær Karoline Rossgård Salhus har ansvaret for det administrative rundt korskolen i 25 prosent stilling. Kantor i menigheten Gerd Inger Eide Yddal har det musikalske ansvaret for korene i Korskolen, og er dirigent for to av dem; Barnekoret Prelud og Jentekoret Magnificat. Medlemmer og grupper I 2015 har det vært syv kor og grupper i Korskolen, og følgende antall betalende medlemmer: Frøet småbarnsang 27 medlemmer. Leder: Camilla Hellevik Årsmelding 2015 Åsane menighet Side 14

16 Spiren barnekor 17 medlemmer. Leder: Camilla Hellevik. Piano Kato Flem Prelud jentekor 18 medlemmer: Dirigent: Gerd Inger E. Yddal Magnificat jentekor 12 medlemmer. Dirigent Gerd Inger E. Yddal Accord ungdomskor 12 medlemmer. Dirigent: Lars-Erik Haga. Pianist: Kato Flem Cantus Sororum damekor 19 sangere. Dirigent: Marit Røshol. Pianist: Ingrid M. Bråten Prima Vista 30 sangere. Dirigent: Lenamaria Gravdal Totalt i 2015: 135 betalende medlemmer. Den store differansen fra medlemstallet for året før kan forklares i noe naturlig nedgang, men mest pga endrede rutiner for hvem en teller som faktiske medlemmer. Koråret 2015 Alle barnekorene har medvirket ved flere gudstjenester gjennom året. Blant annet ved 4- og 6- årsbokutdeling og div TOL-gudstjenester. Alle barnekorene og Ungdomskoret Accord har bidratt under Julemarkedet. Alle barnekorene har deltatt ved «Barnas påskegudstjeneste», «Sommergudstjeneste», «Høsttakkefest», og de har sunget og bidratt under Korskolens basar. Under Åsane Kulturfest hadde alle barnekorene (minus Frøet) egen konsert «Barnekorenes jubileumskonsert» i anledning Korskolens 30-årsjubileum. Spiren og Frøet har deltatt i to «Åpen familiedag i Stjernen Åpen barnehage». Spiren har deltatt ved Julefesten og sang på Midtbygda Sykehjem i mai og november. Noen medlemmer fra Magnificat og Accord deltok på Korsommerskolen i Kristiansand i august. Accord deltok ved to gudstjenester, konfirmantsamling i februar, «Korskolens jubileumskonsert i oktober, «Korskolens julekonsert», og bidro med oppgaver og sang ved Julemarkedet. Planen var å avholde egen julekonsert i Åsane Gamle Kirke, men den ble omdøpt til nyttårskonsert og avholdt først på nyåret Prima Vista sang ved syv gudstjenester. Cantus Sororum sang ved seks gudstjenester. Begge kor sang på visitasgudstjenesten 1. februar. Begge korene hadde egne konserter både i vår og høstsemesteret. Korskolen feiret sitt 30-årsjubileum i oktober. Jubileet ble markert med fest 24. oktober og jubileumskonsert 25. oktober. Festen var åpen på alle interesserte via påmelding på hjemmesiden. Om lag 120 festdeltakere var med på middag med underholdning og aftensang. Jan Røshol og Anne Lise Misje ble her utnevnt til æresmedlemmer. Festen ble arrangert av en egen festkomité bestående av Otto Tuft, Anne-Lise Misje, Helle Kartveit, Gerd Inger E. Yddal og Karoline R. Salhus. I «Korskolens jubileumskonsert» deltok Prima Vista, Cantus Sororum, Accord og Magnificat. De samme korene deltok under «Korskolens julekonsert», samt Prelud var med som en del av en Lucia-markering i konserten. Korskolens styre 2015 Styremedlemmer: Kristin T. Haugsbø (leder), Håkon Bech-Sørensen, Ellen Williams, Bjørg-Anett Bernsen, Terje Bjørdal, Eli-Karin Lillebø, Elena Guddal, Karoline R. Salhus og Gerd Inger Yddal. Økonomi Økonomien i Korskolen er anstrengt. Korskolen drives av midler fra til sammen: medlemskontingenter, dugnader, loddboksalg, div medlemsstøtte, inntekter på konserter, støtte fra Åsane Menighet, og de siste årene Trond Mohn-midler (ca kr til driftsmidler per semester). Den største utgiften i 2015 er lønnsutbetalinger til dirigenter, pianister og korsekretærstillingen. Trond Mohn-prosjektet som har vært en viktig kilde til driftsmidler utløp i juni Ny søknad fikk ingen respons og vi anser prosjektet å være avsluttet. Dette legger helt nye rammer for Korskolens drift. Ulike grep vurderes i styret for å tilpasse seg nye økonomiske rammer. Ved utgangen av 2015 er styrets forslag å ikke kutte i kortilbudet, men å få ned lønnsutgiftene gjennom å kutte noen pianisttimer i noen av korene som har vært delfinansiert av Årsmelding 2015 Åsane menighet Side 15

17 Mohn-midler, og å evt kutte korsekretærstilling noe. Styret ønsker videre å øke inntektene ved å: sette opp kontingenten for voksenkorene, øke dugnadsmengden for voksenkorene, ta ansvar for flere kirkekaffe-arrangementer med salg av div kafévarer, arrangere korkafé, osv. Ingen av forslagene er vedtatt ved utgangen av Korskolen gikk i 2015 med et underskudd på ca. kr ,- Dette er i henhold til budsjett, og blir dekket av menighetsrådets disposisjonsfond. Karoline R. Salhus, korsekretær Li barnegospel Li Barnegospel KFUK-KFUM har øvelser hver torsdag i kirken, øvelser hvert semester. Det møter ca 30 barn fra 3 til 13 år på øvelsene. Gjennom året er rundt 40 barn jevnlig deltakere. Øvelsen starter alltid samlet før vi deler gruppen i minigospel, maxigospel og tweens. Arbeidet i Li Barnegospel KFUK-KFUM fokuserer på barns medvirkning og utvikling av hele mennesket. Vi gir barna et trygt miljø hvor de får mulighet til å skape relasjoner og bety noe for andre på tvers av alder. Gjennom året har vi derfor også andre aktiviteter som hobbykveld, baking eller sosiale aktiviteter i blandete eller aldersdelte grupper. Arbeidet ledes av frivillige: to voksenledere, tre ungdomsledere og 3 konfirmanter hvorav to er tidligere medlemmer. Det er et foreldrestyre med fire medlemmer. Vi deltar på gudstjenester og julemarked. I vår feiret vi 30 år med plateinnspilling i studio og jubileumskonsert i Åsatun. Tweensene våre deltok i høst på tweensfestival på Askøy i regi av KFUK-KFUM Bjørgvin krets. Li Barnegospel har god økonomi og jevnlig utvikling av egne, nye ledere. Kristin Utle, leder Sanctus Tensing Året startet med at Sanctus reiste på Vinterfestivalen på Voss som er arrangert gjennom KFUK- KFUM. Dette er noe Sanctus ser fram til hvert år, og det levde opp til alle forventninger både hos konfirmanter og ledere. Sanctus opplevde at samholdet i koret ble styrket på denne turen. På lørdagen opptrådte Sanctus sammen med Dressing Ten Sing. Noen uker senere sto den årlige øvingshelgen for Sanctus for tur. På grunn av få ledere over 18 ble det ikke noe tur til Radøy slik vi pleier å ha, men arrangerte heller helgen i Åsane kirke. Her øvde band, dans, drama og kor fram mot konserten til sommeren. Ved årsmøte i år ble Charlotte Sandtorv valgt som ansvarlig voksenleder og Lisa Isolde Sanne Hjortland som styreleder. Karoline Amalie Birkelund ble valgt som nestleder. Ida Sofie Gunnerød Søfteland ble valgt som sekretær. Victoria Juul, Aina Fivelsdal Wetaas og Sofie Bernsen Natås ble valgt inn som medlem i styret. I år var den årlige konserten i Åsatun søndag den 14. juni. Sanctus satt pris på å kunne ha konserten i Åsatun igjen, blant annet fordi opprigg og nedrigg ble enklere for teknisk stab. Teknisk stab var til stor hjelp både før, under og etter konserten, noe Sanctus er veldig takknemlig for. Tema på konserten i år var Overcomer og dette ble godt formulert gjennom sang, dans og drama. Sanctus sin sommeravslutning ble slått sammen med grillfesten til Åsane menighet den 21. juni juni deltok Sanctus på den årlige festivalen til TT på Gjøvik. Her var det totalt ni stk med, hvor to av dem ikke er medlem av Sanctus. Festivalen levde opp til alle forventinger, og en fornøyd gjeng reiste hjem og gledet seg allerede til Spekter-festivalen neste år. Årsmelding 2015 Åsane menighet Side 16

18 Christine Bratli, Aina Fivelsdal Wetaas og Lisa Isolde Sanne Hjortland ble sendt av Sanctus på Tensing Seminar arrangert av KFUK-KFUM. Her deltok Christine på direksjon 1, Aina på drama og Lisa på styrearbeid og ledelse. Sanctus har fått stort utbytte av dette og satser på å sende flere medlemmer på slike kurs i årene som kommer. Høsten 2015 sendte vi Victoria Juul, Vania Mshomi og Ida Sofie Søfteland på Leder i Vekst-kurs(LIV) som er arrangert av KFUK- KFUM. Katarina Syvertsen, Alina Gustavson, Sander Solberg og Sandra Mjølsvik Madsen har gått MILK i år og har hatt sin praksis plass i Sanctus dette året. Christine Bratli, Sofie Bernsen, Aina Fivelsdal Wetaas og Lisa Isolde Sanne Hjortland har gått på LIV2 dette året og har hatt sin praksisplass i Sanctus. Sanctus har positive opplevelser med lederkurs, og vi satser på å sende nye deltagere på både LIV kurs og MILK i Tradisjonen tro hadde Sanctus også dette året overnatting i kirken i begynnelsen av semesteret. Overnattingen hadde noen utfordringer og de eldste lederne håper på å få med noen foreldre til neste år. Sanctus fortsatte med inndelingen med og bare ha dans/drama på øvelsen en gang i måneden. Da blir hele øvelsen satt av til Dans og drama. Dans har i år blitt ledet av Christine før sommeren og hovedsakelig Alina etter sommeren. Drama er blitt ledet av Aina og Sofie. Sanctus sang på julemarkedet i kirken og på ungdommens julegudstjeneste 2. juledag. Det var bra oppmøte på begge av dagene og vi fikk gode tilbakemeldinger fra publikum. I 2015 hadde Sanctus totalt 27 medlemmer. Lisa Hjortland Teknisk Stab Gruppen har i 2015 vært samlet i Åsane kirkes ungdomslokaler noen mandager ved behov. Teknisk stab leverer lys og lydproduksjoner til Sanctus og andre enheter i Åsane menighet. Gruppen drives med midler de tjener på å levere enkelte produksjoner utenfor driften. Styret i Teknisk Stab består av Kristian Dahl, (leder), Tor Erik Talhaug, (daglig leder), Tor Vilhelm Tysseland (stab/mr), Nils Pedersen (oppnevnt av MR). Tor Erik Talhaug Diakoni Hovedmålet for diakoniarbeidet i Åsane menighet er å skape meningsfulle fellesskap der omsorgen for hele mennesket står i sentrum. Arbeidet skal i særlig grad være rettet mot mennesker i en vanskelig livssituasjon. Alle sider ved menneskelivet er en utfordring for diakonien og gjenstand for dens tjeneste. Diakonale aktiviteter i 2015: Diakonstilling: Rita Eldholm har fått innvilget 50 % permisjon fra aug aug. 2016, Gudveig Kartveit Kana er vikar i 50 % i samme periode. Plan for diakoni: 17/6 ble det i MR vedtatt Diakoniplan for Åsane menighet Diakoniutvalget Det har vært avholdt 6 møter i Fra 1/1 31/12 bestod utvalget av: Inger Karin Markussen (leder), Linbjørg Grutle, Randi Myhre, Sverre Storøy og Finn Olav Sletten (MR-repr. fra des. 2011) Rita Eldholm er fast medlem som soknediakon. Årsmelding 2015 Åsane menighet Side 17

19 Diakoniens dag: Diakoniens dag ble avholdt med gudstjeneste og kirkekaffe med basar 15. februar. Diakonen hadde dialogpreken med Rolf Rasmussen Det var kirkekaffe med basar til inntekt for diakoniarbeidet, ca. 35 personer deltok. Deltakelse i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Konfirmantene og mange frivillige voksne gjennomførte bøsseinnsamling organisert av fasteaksjons-komitéen. Det var bøssesentraler i Torgstuen, på Flaktveit skole og på Haukås bedehus. Det ble samlet inn Kr ,- Kirkeskyss. Også i 2015 har frivillige sørget for at kirkeskyss var et tilbud i menigheten nesten hver søndag. Pr hadde vi 7 ulønnede sjåfører. Kirkekaffe. Hele 2015 ble det organisert kirkekaffe de fleste søndager etter gudstjenesten kl 11. Det var i hovedsak medlemmer fra diakoniutvalget som hadde ansvar for kirkekaffen, i tillegg bidrog medlemmer fra MR og andre enheter i menigheten noen av søndagene Bønnegruppe. Bønnegruppen på 6-8 personer, har hver mandag kl bønnesamling i Kirkerommet i Åsane kirke. De ber over bønneemner som er leveres inn i postkassen i våpenhuset eller på annen måte kommer til dem. Kapellan Rolf Rasmussen deltar i gruppen. Besøkstjeneste. I 2015 har besøkslederteamet bestående av Rita Eldholm (diakon), Eli Flaktveit og Birgit Flaktveit ledet besøkstjenesten. Pr 31/12-15 var det 10 ulønnede medarbeidere registrert på listen over besøkere for Åsane menighet. Sammen med diakon besøkte 7 av disse 8 personer. 3 besøkere ønsket en pause fra tjenesten av ulike grunner. Det var en medarbeidersamling for besøkere i Åsane menighet i Kirkestuen i Åsane kirke 26.okt Denne var felles med de andre menighetene i Åsane prosti og Trygghetssykepleier i Bergen kommune, Gunn Johannessen holdt foredrag om «På besøk i det private rom når vår hjelp ikke er nok.. Hvor går vi med bekymringer vedrørende våre brukeres praktiske/hverdagslige utfordringer?» Det var 21 til stede. Fengselsgruppen. Fengselsgruppen i Åsane menighet driver fremdeles et aktivt og godt arbeid for innsatte i Bergen Landsfengsel. En gang i måneden har 14 ulønnede medarbeidere hatt samlinger i Torgstuen. Mellom innsatte møter hver gang. I tillegg til de månedlige samlingene i Åsane kirke deltar gruppen på noen gudstjenester i fengselet. De deltar også på julemarkedet i Åsane menighet med salgsbord, der de selger varer som er produsert i fengselet. Diakonal strikkeklubb. Strikkeklubben arbeider for diakoniutvalget i Åsane menighet, og samler 8-10 kvinner i et privat hjem. De har hatt eget bord på julemarkedet for 7. år på rad. Arbeidsgleden og kreativiteten er stor. Allehelgensdag, minnegudstjeneste. Det ble også i år sendt ut invitasjon pr brev til alle som har mistet en av sine nærmeste det siste året i Åsane menighet. Informasjon om sorgsamling 16/1-16 og sorggrupper ble sendt ut sammen med invitasjonen. Samling om sorg og sorgreaksjoner. Lørdag 17. januar var 16 personer til stede i Torgstuen i Åsane kirke for å delta på samlingen «Å leve med sorgen». Diakoniutvalget organiserte samlingen. Magne Utle holdt foredrag om sorg og sorgreaksjoner, Dagmund Flaktveit informerte om sorggrupper sammen med en bruker av sorggruppe, Randi Myhre formidlet tanker fra en sørgende og Veslemøy Fluge Berg og Vidar Eldholm stod for musikalske innslag. Sorggruppe. Dagmund Flaktveit stilte som sorggruppeleder i 2015 også, men pga manglende påmelding ble det ikke avholdt sorggruppesamlinger i Årsmelding 2015 Åsane menighet Side 18

20 Julehilsen til etterlatte. 30 blomsterbud sørget for at også dette året ble delt ut blomster til de i menigheten som mistet noen i løpet av det siste året. Det ble delt ut 98 blomster. Sykehjemskonfirmanter. Våren 2015 hadde 10 konfirmanter fra menigheten diakonitjeneste ved Midtbygda sykehjem, og 6 ved Ulset sykehjem. Fra høsten 2015 hadde 11 konfirmanter tjeneste ved Midtbyga og 5 ved Ulset. Konfirmantene gjorde tjeneste annenhver torsdag med å hjelpe beboerne å komme på andakt. Edel Carlsen har vært frivillig medarbeider på Midtbygda sykehjem, og Ragnhild Natland har vært frivillig medarbeider på Ulset sykehjem Arbeid for enslige mindreårige flyktninger på Breimyra mottak Åsane menighet ble i oktober 2015 kontaktet av Orange Helse som hadde fått i oppdrag å drive mottak for mindreårige asylsøkere på Flaktveit. Det ble avholdt møte med ledelsen ved mottaket der MR-leder og flere av de ansatte i menigheten deltok. Som en følge av dette møtet startet vi opp søndagssamlinger kl hver uke med ungdommene på mottaket. Det har vært 28 ulike medarbeidere fra Åsane menighet deltagende på disse søndagssamlingene. 14 av disse er fra Haukås Nærkirke. I begynnelsen var det 12 ungdommer (9 gutter og 3 jenter) på mottaket. Antallet økte gradvis til 25 (22 gutter og 3 jenter) rett før jul. I romjulen sørget 10 familier fra Åsane menighet for at alle ungdommene fikk tilbud om å komme på besøk hjem til noen, eller de fikk delta i en aktivitet utenfor hjemmet sammen med familiene. Ungdommene uttrykte stor glede over dette. Rita Eldholm, diakon Klubb+ og Klubb Xtra Klubb+ (13 18 år) og Klubb Xtra (fra 19 år) er tilbud til ungdom og unge voksne med utviklingshemming, der en ønsker å bidra til en aktiv og verdifull ungdoms- og unge voksentid. Begge klubbene har lokaler i Ungdomsavdelingen i Åsane kirke, og tilbyr et variert tilbud av aktiviteter gjennom semesteret, som musikkterapi, kunstterapi, gårdsbesøk, quiz-kvelder og hobbyverksted og produksjonskveld med tanke på julemarkedssalg. Det var pr , 16 medlemmer (+ 2 i permisjon) i Klubb Xtra og 6 medlemmer (+ 1 i permisjon og 6 sporadiske deltakere fra avlastningsboliger) i Klubb+. I 2015 ble det til sammen gjennomført 35 klubbkvelder, 1 workshopdag (kunstterapi) for de to klubbene og deltakelse på 4 gudstjenester (bl.a. visitasgudstjeneste), samt menighetens julemarked med et rekordsalg på totalt kr. I forbindelse med visitasgudstjenesten ble klubbenes kunstutstilling åpnet for publikum. Den var åpen for besøk til og med 15. mars. Det er tilsammen 14 frivillige medarbeidere i de to klubbene. Styret har i 2015 bestått av Kristine Bech-Sørensen (leder), Randi Birkeland (økonomi), Tor Vilhelm Tysseland (MR-repr.), Annette Lid (ansatt klubbleder) og Rita Eldholm (diakon) som høsten 2015 ble avløst av Reidun Skeidsvoll. Hun vikarierte også som klubbleder store deler av vår semesteret. Det har vært gjennomført 5 styremøter.» Kristine Bech-Sørensen, menighetspedagog Speidere Rolland KFUK-KFUM speidere Medlemmer: Gruppen har pr , 65 medlemmer, fordelt på oppdagere, stifinnere, vandrere, rovere og ledere. Aktiviteter: Alle enheter samles tirsdag, og i tillegg er Menighetens julemarked, Ungdomstur, Vandrerfilmnatt, PEFF-kurs medregnet. Vi har også hatt med tre speidere på World Scout Årsmelding 2015 Åsane menighet Side 19

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/114-2/ÅSANMOEI 26.02.2016 Møtedato: Onsdag 24.02.16 Møtetid: Kl. 19:0000-21:30 Møtested: Kirkestuen Åsane

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Årsmelding 2014. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no

Årsmelding 2014. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no Årsmelding 2014 Åsane menighet www.aasanemenighet.no Innhold Åsane menighetsråd... 3 Menighetsrådets arbeid... 3 Menighetsrådsmedlemmer... 4 Ansatte... 5 Frivillige medarbeidere... 5 Gudstjenester... 6

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/272-2/ÅSANMOEI 13.05.2016 Møtedato: Onsdag 11.05.16 Møtetid: Kl. 19:00-21:00 Møtested: Åsane kirke, Torgstuen

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Vår visjon: Vi bygger kirke! Ungdomskoret på adventskonserten Vi tror at vår visjon også er Guds visjon for arbeidet på Haukås. Gud bygger sin kirke, vi er hans medarbeidere.

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Årsmelding 2013. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no

Årsmelding 2013. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no Årsmelding 2013 Åsane menighet www.aasanemenighet.no Innhold Åsane menighetsråd... 3 Diakoni... 6 Ungdomsarbeid... 8 Torsdagsmiddager for ungdomsmedarbeidere... 8 Torsdagsklubben... 8 Klubb+ og Klubb X

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2013 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 30. august 2012 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: kl. 18:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Anne Janet Rygh Bjørneli, Robert Van Den Hooven, Christa Van Den Hooven,

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Årsmelding 2012. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no. Bilde med symboler i Åsane menighet, av Olaug B. Jacobsen

Årsmelding 2012. Åsane menighet. www.aasanemenighet.no. Bilde med symboler i Åsane menighet, av Olaug B. Jacobsen Årsmelding 2012 Bilde med symboler i Åsane menighet, av Olaug B. Jacobsen Åsane menighet www.aasanemenighet.no Innhold Åsane menighetsråd... 3 Kirkestatistikk... 5 Diakoni... 5 Kirkeskyss... 6 Kirkekaffe...

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet En viktig tid et viktig valg! Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt. Velkommen som konfirmant i Førresfjorden menighet!

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 Side 1 av 7 1 INNLEDNING Røvik og Veøy menighetsråd sin årsmelding er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Årsmelding 2016 Åsane menighet Side 2

Årsmelding 2016 Åsane menighet Side 2 Årsmelding 2016 Åsane menighet Side 2 Innhold Åsane menighetsråd... 4 Menighetsrådets arbeid... 4 Menighetsrådsmedlemmer... 4 Ansatte... 5 Studenter... 6 Frivillige medarbeidere... 6 Gudstjeneste... 6

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2017

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2017 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2017 Vår ref. Deres ref. Dato: 17/92-2/ÅSANMOEI 23.02.2017 Møtedato: 22.02.2017 Møtetid: Kl. 18:30-21:00 Møtested: Torgstuen Saksnr.: 006/17

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

SOMMERPLAN REVEHIET 2015

SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMER! En sommerplan er miniutgaven av en vanlig periodeplan. Den inneholder en kort vurdering av året som har gått, litt informasjon om hva vi skal gjøre i sommerukene, praktiske

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

SOMMERLEIRKONFIRMANTENE

SOMMERLEIRKONFIRMANTENE Referat fra foreldremøte i mai 2015 SOMMERLEIRKONFIRMANTENE HVA HAR VI GJORT TIL NÅ? Oppstarthelg Tema var Gud som far Lignelsen om Den bortkomne sønnen ble tolket og dramatisert av de ulike gruppene Det

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014.

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk. MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: I mai skjedde det mye her i barnehagen. Kolibri Cafe ble

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 03/2017

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 03/2017 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 03/2017 Vår ref. Deres ref. Dato: 17/169-2/ÅSANMOEI 30.03.2017 Møtedato: Onsdag 29.03.2017 Møtetid: Kl. 18:30-21:30 Møtested: Torgstuen Saksnr.:

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker.

ÅRSMELDING 2006. I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker. SANDNESSUND MENIGHETSRÅD ÅRSMELDING 2006 1) Innledning I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker. Menighetens årsmøte ble holdt på Kvaløysletta ungdomsskole,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer