Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPM. Bergvarmepumpe IHB NO LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPM. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-2 431104 LEK"

Transkript

1 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO

2 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 38. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 40. Du kommer til modus for innstilling av innetemperaturen ved å trykke to ganger på OK-knappen når du befinner deg i grunninnstillingen i hovedmenyen. Les mer om hvordan innstillingen foregår på side 42. For å midlertidig øke mengden varmtvann (hvis det er installert varmtvannsbereder til din Freedom VPM), vrir du først på betjeningsrattet for å markere meny 2 (vanndråpen) og trykker deretter to ganger på OK-knappen. Les mer om hvordan innstillingen foregår på side 49. Ved komfortforstyrrelse Hvis du skulle bli utsatt for komfortforstyrrelser av et eller annet slag, er det noen tiltak du selv kan utføre før du ktakter installatøren din. Se side 68 for instruksjer.

3 Innhold 1 Viktig informasj 2 Sikkerhetsinformasj 2 2 Leveranse og håndtering 4 Transport 4 Plassering 4 Medfølgende kompenter 5 Demtering av luker 5 3 Varmepumpens kstruksj 6 Generelt 6 El-bokser 7 Kjøledel 9 4 Rørtilkoplinger 10 Generelt 10 Mål og rørtilkoplinger 11 Kuldebærerside 11 Varmebærerside 12 Varmtvannsberedere 12 Installeringsalternativ 13 5 El-tilkoplinger 15 Generelt 15 Tilkoplinger 17 Innstillinger 20 Tilkoplingsmuligheter 22 Tilkopling av tilbehør 24 6 Igangkjøring og justering 25 Forberedelser 25 Påfylling og lufting 25 Startguide 26 Etterjustering og lufting 35 7 Styring - Introduksj 38 Displayenhet 38 Menysystem 39 8 Styring - Menyer 42 Meny 1 - INNEKLIMA 42 Meny 2 - VARMTVANN 49 Meny 3 - INFO 51 Meny 4 - VARMEPUMPE 52 Meny 5 - SERVICE 56 9 Service 62 Servicetiltak Komfortforstyrrelse 68 Info-meny 68 Håndtere alarm 68 Feilsøking Ekstrautstyr Tekniske opplysninger 71 Mål og oppstillingskoordinater 71 Tekniske data 72 Stikkord 77 Innhold 1

4 1 Viktig informasj Sikkerhetsinformasj Denne håndboken beskriver installasjs- og servicemomenter som skal utføres av fagpers. Dette produktet skal ikke brukes av perser med fysisk eller psykisk funksjshemming eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre en pers med ansvar for deres sikkerhet fører tilsyn med dem eller instruerer dem. Det skal føres tilsyn med barn for å sikre at de ikke leker med produktet. Med forbehold om kstruksjsendringer. Symboler OBS! Dette symbolet betyr fare for maskin eller menneske. Ved dette symbolet finnes viktig informasj om hva du bør tenke på ved tilsyn på anlegget. Serienummer Serienummeret finner du lengst foran til høyre på topplaten og i info-menyen (meny 3.1). Oppgi alltid produktets serienummer når du varsler om en feil. Landsspesifikk informasj Installatørhåndboken Denne installatørhåndboken skal legges igjen hos kunden. TIPS! Ved dette symbolet får du tips om enklere vedlikehold av produktet. 2 Kapitel 1 Viktig informasj

5 ... Installasjsktroll Ifølge gjeldende regler må varmeanlegget gjennom en installasjsktroll før det tas i bruk. Ktrollen kan bare utføres av en pers med nødvendig kompetanse. Fyll også ut siden for informasj om anleggsdata i brukerhåndboken. Beskrivelse Kuldebærer (side 11) System gjennomspylt System utluftet Frostbeskyttelsesvæske Nivå-/ekspansjskar Smussfilter Sikkerhetsventil Avstengningsventiler Sirkulasjspumpe innstilt Varmebærer (side 12) System gjennomspylt System utluftet Ekspansjskar Smussfilter Sikkerhetsventil Avstengningsventiler Sirkulasjspumpe innstilt El (side 15) Øvrig Sikringer varmepumpe Sikringer eiendom Uteføler Romføler Strømføler Sikkerhetsbryter Jordfeilbryter Innst. av reservestillingstermostat Trygghetsforsikringen overlevert Merknad Signatur Dato Kapitel 1 Viktig informasj 3

6 0 R 0 R 2 Leveranse og håndtering Transport Freedom VPM skal transporteres og oppbevares stående og tørt. Ved transport ibygningen kan Freedom VPM imidlertid helles forsiktig 45 bakover. OBS! Kan være baktung. Hvis kjølemodulen trekkes ut og transporteres stående, kan Freedom VPM transporteres liggende på rygg. Rørtrekking skal utføres uten klemring i innvervegg som sove- eller oppholdsrom. Installasjsplass La det være en klaring på 800 mm foran varmepumpen. Til åpning av sidelukene kreves en klaring på ca. 50 mm på hver side. Det er imidlertid ikke nødvendig ååpne lukene ved service, all service påfreedom VPM kan utføres fra forsiden. La det være en klaring mellom varmepumpen og veggen bak (samt eventuell legging av tilførselskabel og rør) for åredusere risikoen for forplantning av eventuelle vibrasjer. (50) (50) Uttrekking av kjølemodulen For å lette transport og service kan varmepumpen deles ved at kjølemodulen dras ut av skapet. Se side 64 for instruksjer om hvordan delingen foregår. Plassering Plasser varmepumpen på et fast underlag som tåler tyngden, helst betggulv eller betgfundament. Bruk de justerbare føttene på varmepumpen til å få en vannrett og stabil plassering. *En normalinstallasj trenger mm (valgfri side) til koblingsutstyr, f.eks. nivåkar, ventiler og el-utstyr mm Stedet der varmepumpen plasseres, skal være utstyrt med avløp. Plasser ryggsiden mot yttervegg iet rom som ikke er lydfølsomt, for åeliminere forstyrrelser. Hvis det ikke er mulig, skal vegg mot soverom eller annet lydfølsomt rom unngås. Uansett plassering skal vegg mot lydfølsomt rom lydisoleres. 4 Kapitel 2 Leveranse og håndtering

7 Medfølgende kompenter Demtering av luker Frtluke LEK 2 Uteføler Sikkerhetsventil 0,3 MPa (3 bar) Romføler 1 LEK Nivåkar 2 stk. smussfilter O-ringer LEK LEK Cex-koplinger 5-10 kw 2 stk. (ø28 x G25) 3 stk. (ø22 x G20) kw 5 stk. (ø28 x G25) 17 kw 3 stk. (ø28 x G25) 2 stk. (ø35 x G32) 1. Løsne skruene i underkant av frtluken. 2. Løft luken utover i underkant og opp. Sideluker LEK LEK LEK LEK Temperaturføler Rør til føler Isolasjsteip Sidelukene kan tas av for å lette installasjen. 1. Løsne skruene i over- og underkant. 2. Vri luken litt utover. 3. Før luken bakover og litt til siden. 4. Dra luken til siden. LEK 5. Dra luken forover. Aluminiumsteip Plassering Medfølgende utstyr er plassert i emballasjen oppå varmepumpen. Kapitel 2 Leveranse og håndtering 5

8 3 Varmepumpens kstruksj Generelt Rørtilkoplinger XL 1 Tilkopling, varmebærer tur XL 2 Tilkopling, varmebærer retur XL 6 Tilkopling, kuldebærer inn XL 7 Tilkopling, kuldebærer ut XL 9 Tilkopling, varmtvannsbereder VVS-kompenter QM 32 Avstengingsventil, varmebærer retur QM 33 Avstengingsventil, kuldebærer ut QM 34 Avstengingsventil, kuldebærer inn QN 10 Vekselventil, klimasystem/varmtvannsbereder WP 4 Rørkopling, varmebærer tur Føler osv. BT 1 Uteføler BT 2 Temperaturføler, varmebærer tur El-kompenter AA 4 Displayenhet AA4-XJ3 USB-uttak (ingen funksj) AA4-XJ4 Serviceuttak (ingen funksj) EB 1 El-patr SF 1 Strømbryter Øvrig PF 1 PF 2 PF 3 UB 1 UB 2 UB 3 Typeskilt Typeskilt kjøledel Serienummerskilt Kabelgjennomføring, innkommende strøm Kabelgjennomføring Kabelgjennomføring, bakside, føler Betegnelser i kompentplassering iht. standard IEC og Kapitel 3 Varmepumpens kstruksj

9 El-bokser El-kompenter AA 1 El-patrkort AA 2 Grunnkort AA 3 Inngangskort FA 1 Automatsikring FB 1 Motorvernbryter* FD 1 Temperaturbegrenser/Reservestillingstermostat * 1 x 230 V og 3 x 230 V har hjelpektakt for motorvernbryter. Betegnelser i kompentplassering iht. standard IEC og Kapitel 3 Varmepumpens kstruksj 7

10 1x230V5kW 3 x 230 V kw 3 x 400 V 6-10 kw El-kompenter AA 10 Mykstartskort BE 4 Fasefølgevakt (3-faset) CA 1 Kdensator FB 1 Motorvernbryter* QA 10 Ktaktor, kompressor QA 30 Mykstart RF 1 Kdensator X 301 Koplingsplint X 302 Koplingsplint * 1 x 230 V og 3 x 230 V har hjelpektakt for motorvernbryter. Betegnelser i kompentplassering iht. standard IEC og x 230 V 6-8 kw 3x230V10kW 8 Kapitel 3 Varmepumpens kstruksj

11 Kjøledel Rørtilkoplinger XL 20 Servicetilkopling, høytrykk XL 21 Servicetilkopling, lavtrykk VVS-kompenter GP 1 Varmebærerpumpe GP 2 Kuldebærerpumpe QM 1 Avtapping, klimasystem QM 2 Avtapping, kuldebærersystem Føler osv. BP 1 Høytrykkspressostat BP 2 Lavtrykkspressostat BT 3 Temperaturføler, varmebærer retur BT 10 Temperaturføler, kuldebærer inn BT 11 Temperaturføler, kuldebærer ut BT 12 Temperaturføler, kdensator turledning BT 14 Temperaturføler, hetgass BT 15 Temperaturføler, væskeledning BT 17 Temperaturføler, sugegass El-kompenter AA 100 Koplingskort EB 10 Kompressorvarmer Kjølekompenter EP 1 Fordamper EP 2 Kdensator GQ 10 Kompressor HS 1 Tørkefilter QN 1 Ekspansjsventil Betegnelser i kompentplassering iht. standard IEC og Kapitel 3 Varmepumpens kstruksj 9

12 4 Rørtilkoplinger Generelt Rørinstallasjen skal utføres i henhold til gjeldende regler. Freedom VPM kan arbeide med en returtemperatur på opptil ca. 58 C og en utgående temperatur fra varmepumpen på 70 C (65 C med bare kompressoren). Freedom VPM er ikke utstyrt med eksterne avstengingsventiler, men disse må mteres for å lette eventuell framtidig service. OBS! Rørsystemet skal være gjennomspylt før varmepumpen tilkoples, slik at ikke forurensninger skader inngående kompenter. Systemprinsipp Freedom VPM består av varmepumpe, el-kassett, sirkulasjspumper samt styresystem. Freedom VPM koples til kuldebærer- henholdsvis varmebærerkretsen. I varmepumpens fordamper avgir kuldebærervæsken (frostbeskyttet væske, f.eks. etanol eller glykol blandet med vann) energien sin til kuldemediet, som fordampes for så å komprimeres i kompressoren. Kuldemediet, som nå har fått høyere temperatur, føres inn i kdensatoren der det avgir energi til varmebærerkretsen og ved behov til eventuelt installert varmtvannsbereder. Hvis det er større behov for varme/varmtvann enn det kompressoren kan levere, har systemet en innebygd el-patr. Symbolnøkkel Symbol Betydning Lufteventil Avstengingsventil Tilbakeslagsventil Shunt-/vekselventil Sikkerhetsventil Trimventil P Temperaturføler Nivåkar Manometer Sirkulasjspumpe Smussfilter Hjelperelé Vifte Kompressor Varmeveksler XL 1 XL 2 XL 6 XL 7 XL 9 Tilkopling, varmebærer tur Tilkopling, varmebærer retur Tilkopling, kuldebærer inn Tilkopling, kuldebærer ut Tilkopling, varmtvannsbereder 10 Kapitel 4 Rørtilkoplinger

13 Mål og rørtilkoplinger Kuldebærerside Kollektor 70 Type Jordvarme, anbefalt kollektorlengde (m) Bergvarme, anbefalt aktiv boredybde (m) 725* 725* kW 6kW 8kW 10 kw 12 kw 15 kw 17 kw x x300 2x250-2x350 2x300-2x400 2x350-3x x100-2x140 2x110-2x Gjelder ved PEM-slange 40x2,4 PN 6, Dette er grove eksempelverdier. Ved installasj skal det gjøres korrekte beregninger i henhold til lokale forhold. Lengden til kollektorslangen varierer avhengig av fjell-/jordforholdene, klimasen og klimasystemet (radiatorer alternativt gulvvarme). 620 Maks lengde per slynge for kollektoren bør ikke oversige 400 m. Hvis det skulle være behov for flere kollektorer, skal disse parallellkoples med mulighet for justering av volumstrømmen på respektive slynge. Slangeføringsdybden ved jordvarme fastsettes i henhold til lokale forhold, og avstanden mellom slangene skal være minst 1 m. Rørdimensjer Tilkopling (XL6)/(XL7) Kuldebærer inn/ut utv. Ø (XL1)/(XL2) Varmebærer tur/retur utv. Ø (mm) (mm) 5-10 kw kw kw kw 35 Ved flere borehull fastsettes avstanden mellom hullene i henhold til lokale forhold. Pass på at kollektorslangen har en kstant stigning mot varmepumpen, slik at luftlommer unngås. Hvis det ikke er mulig, skal de høyeste punktene utstyres med avluftingsmuligheter. Fordi temperaturen til kuldebærersystemet kan komme under 0 C, må det frostbeskyttes ned til -15 C. Som rettledende verdi for volumberegning benyttes 1 liter ferdigblandet kuldebærervæske per meter kollektorslange (gjelder ved PEM-slange 40x2,4 PN 6,3). (XL9)Tilkopling varmtvannsbereder utv. Ø (mm) Sidetilkopling Det er mulig å vinkle kuldebærertilkoplingene for tilkopling fra siden i stedet for fra toppen. Slik kan du vinkle en tilkopling: 1. Løsne røret ved topptilkoplingen. 2. Vinkle røret i ønsket retning. 3. Kapp ved behov røret til ønsket lengde. *Kan vinkles for sidetilkopling. Kapitel 4 Rørtilkoplinger 11

14 Tilkopling av kuldebærerside Isoler samtlige kuldebærerledninger inne mot kdens. Plasser nivåkaret som høyeste punkt i kuldebærersystemet på innkommende rør før kuldebærerpumpen (alt. 1). Hvis det ikke er mulig å plassere nivåkaret på høyeste punkt, skal ekspansjskar benyttes (evt. 2). skal legges sluttende i hele sin lengde for å unngå vannsekker og skal ligge frostfritt. Ved tilkopling til system med termostater i alle radiatorer (slynger), mteres enten overstrømningsventil eller en rekke termostater demteres, slik at tilstrekkelig volumstrøm garanteres. OBS! Kdensdråper fra nivåkaret kan forekomme. Plasser derfor karet slik at øvrig utstyr ikke skades. Merk nivåkaret med benyttet frostbeskyttelsesmiddel. Mter vedlagt sikkerhetsventil under nivåkaret, som vist på bildet. Spillvannsrøret fra sikkerhetsventilen skal legges sluttende i hele sin lengde for å unngå vannsekker og skal ligge frostfritt. Mter avstengingsventiler så nær varmepumpen som mulig. Mter medfølgende smussfilter på innkommende ledning. T Ved tilkopling til åpent grunnvannssystem skal det på grunn av risiko for smuss og frost i fordamperen, benyttes en mellomliggende frostbeskyttet krets. Dette krever en ekstra varmeveksler. Varmtvannsberedere Tilkopling av varmtvannsbereder Varmebærerside Tilkopling av klimasystem Et klimasystem er et system som regulerer innekomforten ved hjelp av styresystemet i Freedom VPM og f.eks. radiatorer, gulvvarme/-kjøling, viftekvektorer etc. Mter tilstrekkelig sikkerhetsutstyr, avstengingsventiler (mteres så nært varmepumpen som mulig) samt medfølgende smussfilter. Sikkerhetsventilen skal ha et åpningstrykk på maks. 0,25 MPa (2,5 bar) og mteres på varmebærer retur, som vist på bildet. Spillvannsrør fra sikkerhetsventilen P OBS! Hvis Freedom VPM ikke installeres mot en varmtvannsbereder eller hvis den skal brukes med fast kdensering, må tilkoblingen for varmtvannsbereder (XL9) plugges. Eventuelt installert varmtvannsbereder skal utstyres med nødvendig ventilutstyr. Blandeventil er nødvendig hvis innstillingen endres slik at temperaturen kan overstige 60 C. Innstillingen utføres i meny (side 57) Sikkerhetsventilen skal ha et åpningstrykk på maks. 1,0 MPa (10,0 bar) og mteres på inngående tappevannsledning, som vist på bildet. Spillvannsrøret fra sikkerhetsventilen skal legges sluttende i hele sin lengde for å unngå vannsekker samt skal ligge frostfritt. 12 Kapitel 4 Rørtilkoplinger

15 Varmtvannsproduksj aktiveres i startguiden eller i meny 5.2. Fast kdensering Hvis Freedom VPM skal arbeide mot varmtvannsbereder med fast kdensering, må du koble til en ekstern turledningsgiver (BT25) ifølge beskrivelse på side 19. Du må dessuten gjøre følgende menyinnstillinger. Ventilasjsgjenvinning Anlegget kan kompletteres med avtrekksmodul FLM for å muliggjøre ventilasjsgjenvinning. For å unngå kdensdannelsen må rørledninger og øvrige kalde flater isoleres med diffusjstett materiale. Kuldebærersystemet skal utstyres med trykkekspansjskar (CM3). Eventuelt eksisterende nivåkar (CM2) byttes ut. Meny min. turledningstemp maks. turledningstemp maks. diff. turl.temp., maks. diff. kompressor maks. diff. turl.temp., maks. diff. till.varme driftsstilling varmebærerpumpe driftsstilling Menyinnstilling (lokale variasjer kan være nødvendig) 50 C samme som ovenfor 3 C 2 C intermittent manuelt P Avluft Ø 160 Frånluft Ø 160 Installeringsalternativ Freedom VPM kan koples på flere ulike måter, og noen av disse vises nedenfor. Mer om alternativene finnes på samt i respektive mteringsanvisning for benyttet ekstrautstyr. Se side 70 for liste over ekstrautstyr som kan brukes til Freedom VPM. Frikjøling Anlegget kan suppleres med for eksempel viftekvektorer for å muliggjøre tilkopling for frikjøling (PCS 44). For å unngå kdensdannelsen må rørledninger og øvrige kalde flater isoleres med diffusjstett materiale. Ved stort kjølebehov kreves viftekvektor med dryppskål og avløpstilkopling. Kuldebærersystemet skal utstyres med trykkekspansjskar (CM3). Eventuelt eksisterende nivåkar (CM2) byttes ut. Fläktkvektor P Kapitel 4 Rørtilkoplinger 13

16 To eller flere klimasystemer Når flere enn ett klimasystem, med lavere temperatur, skal varmes opp, kan følgende tilkopling benyttes Shuntventilen senker da temperaturen til f.eks. gulvvarmesystemet. For denne tilkoplingen kreves ekstrautstyret ECS 40/ECS 41. Basseng Oppvarming av basseng styres av bassengføleren. Ved lav bassengtemperatur bytter vekselventilen retning og åpner mot bassengveksleren. For denne tilkoplingen kreves ekstrautstyret POOL 40. Pool T T Grunnvannssystem Mellomveksler benyttes for å beskytte varmepumpens veksler mot smuss. Vannet slippes ut i gravd infiltrasj, alternativt en boret brønn. Se side 23 for mer informasj om tilkopling av grunnvannspumpe. 14 Kapitel 4 Rørtilkoplinger

17 5 El-tilkoplinger Generelt Alt elektrisk utstyr bortsett fra uteføler, romføler og strømtransformator, er ferdigkoplet fra fabrikk. Før isolasjstest av boligen skal varmepumpen frakoples. Freedom VPM kan ikke koples om mellom 1-fase og 3-fase, og den kan heller ikke koples om mellom 3x230V og 3x400V. Hvis boligen har jordfeilbryter, bør Freedom VPM varmepumpen utstyres med en separat bryter. Hvis det brukes en automatsikring, må denne minst ha motorkarakteristikk "C". Se side 72 for sikringsstørrelse. Koplingsskjema for varmepumpen finner du i separat installatørhåndbok for koplingsskjema. Kommunikasjs- og følerkabler tikl eksterne tilkoplinger må ikke legges i nærheten av sterkstrømsledninger. Minste tverrsnitt på kommunikasjs- og følerkabler til ekstern tilkopling skal være 0,5 mm² opp til 50 m, f.eks. EKKX eller LiYY eller liknende. Ved kabeltrekking i Freedom VPM skal kabelgjennomføringer (for eksempel UB1-UB3, som er avmerket på bildet) benyttes. I UB1-UB3 føres kablene gjennom varmepumpen fra baksiden til forsiden. OBS! Strømbryter (SF1) skal ikke stilles i posisjen " " eller " " før kjelevann er påfylt. Temperaturbegrenseren, termostaten, kompressoren og elpatren kan ta skade. OBS! El-installasjen og eventuell service skal kun utføres under oppsyn av autorisert el-installatør. Bryt strømmen med arbeidsbryteren før eventuell service. Elektrisk installasj og trekking av ledninger skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Automatsikring Varmepumpen og en stor del pumpens innvendige kompenter er sikret internt med en automatsikring (FA1). Temperaturbegrenser Temperaturbegrenseren (FD1) bryter strømtilførselen til el-tilskuddet hvis temperaturen stiger til mellom 90 og 100 C og tilbakestilles manuelt. Tilbakestilling Temperaturbegrenseren (FD1) er tilgjengelig bak frtluken. Tilbakestill temperaturbegrenseren ved å trykke inn knappen (FD1-SF2) med en liten skrutrekker. Motorvernbryter Motorvernbryteren (FB1) bryter strømtilførselen til kompressoren hvis strømmen blir for høy. Tilbakestilling Motorvernbryteren (FB1) er tilgjengelig bak frtluken. Bryteren tilbakestilles ved at rattet vris til vannrett posisj. Ktroller automatsikringen, temperaturbegrenseren og motorvernbryteren. De kan ha blitt løst ut under transporten. Kapitel 5 El-tilkoplinger 15

18 LEK LEK LEK LEK LEK Tilgjengelighet, strømkopling Plastlokkene til koplingsboksene åpnes ved hjelp av en skrutrekker. Demtering luke, elektrikkboks 1. Kople fra ktaktene. OBS! Lokket til inngangskortet åpnes ved hjelp av en Torx 20-skrutrekker. Demtering luke, inngangskort 1. Skru ut skruene og drei lokket ut. 2. Skru ut skruene og drei lokket ut. 2. Ta av lokket. 3. Ta av lokket. 16 Kapitel 5 El-tilkoplinger

19 Kabellåsing Bruk egnet verktøy til å løsne/låse fast kablene i varmepumpens plinter. Tilkopling 3x400V. N 0 PE L1 1 L2 L PE1 4 LEK Tilkopling 3 x 230 V 1 3 Tilkoplinger PE L1 1 L2 2 L3 OBS! For å unngå forstyrrelser må uskjermede kommunikasjs- og/eller følerkabler til eksterne tilkoplinger ikke legges nærmere enn 20 cm fra sterkstrømledninger. PE1 Tilkopling 1 x 230 V Krafttilkopling Freedom VPM skal installeres via allpolet bryter med minst 3 mm bryteravstand. Minste kabeltverrsnitt skal være dimensjert etter hvilken sikring som benyttes. Medfølgende kabel for innkommende strøm er koplet til plint X1 på el-patrkortet (AA1). PE1 N PE 0 L1 1 OBS! Freedom VPM kan ikke koples om mellom 1-fase og 3-fase, og den kan heller ikke koples om mellom 3x230V og 3x400V. OBS! Freedom VPM-12, 15, 17 inneholder scrollkompressor, og derfor er det viktig at el-tilkoplingen utføres med riktig faserekkefølge. Ved feil faserekkefølge starter ikke kompressoren, og en alarm vises i displayet. Hvis du ønsker separat strømtilførsel til kompressor og el-kassett, se avsnitt "Ktakt for ekstern blokkering av tilleggsvarme og/eller kompressor" på side 23. Kapitel 5 El-tilkoplinger 17

20 Tilkopling av ekstern styrespenning for styresystemet OBS! Gjelder kun krafttilkopling 3 x 400 V. OBS! Merk aktuell koplingsboks med advarsel for ekstern spenning. Hvis du skal kople til ekstern styrespenning for styresystemet til Freedom VPM på el-patrkortet (AA1), må kantktakten ved AA1:X2 flyttes till AA1:X9 (iht. illustrasjen). Ved tilkopling av ekstern styrespenning for styresystemet med separate jordfeilbrytere, kopler du blå leder fra plint X7:24 på el-patrkortet (AA1) og kopler vedlagte toppklemme til nøytral på innkommende betjening. Kople en blå leder (min. 0,75 mm 2 ) mellom toppklemmen og X11:N på el-patrkortet (som vist på bildet). Styrespenning (1 x 230 V + N + PE) koples til AA1:X11 (iht. illustrasjen). ON Uteføler Utetemperaturføleren (BT1) plasseres på skyggefull plass mot nord eller nordvest, slik at den ikke påvirkes av for eksempel morgensol. Føleren koples til plint X6:1 og X6:2 på inngangskortet (AA3). Bruk en 2-leder med et kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm². Eventuelt kabelrør bør tettes for ikke å forårsake kdens i utefølerkapselen. F1245 Externt Temperaturføler, varmtvannsoppvarming Temperaturføler, varmtvannsoppvarming (BT6) plasseres i dykkrør på varmtvannsberederen. Føleren koples til plint X6:7 og X6:8 på inngangskortet (AA3). Bruk en 2-leder med et kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm². Oppvarming av varmtvann aktiveres i meny 5.2 eller i startguiden F1245 N 0 PE L1 1 L2 L3 L PE N * Bare med separat jordfeilbryter. Temperaturføler, varmtvannstopp En temperaturgiver for varmtvann topp (BT7) kan kobles til Freedom VPM ved myke innganger for visning av vanntemperaturen øverst i tanken. Se side 22 når det gjelder tilkobling av giveren. 18 Kapitel 5 El-tilkoplinger

21 Temperaturføler, ekstern turledning Hvis det er behov for å bruke temperaturføler, ekstern turledning (BT25), koples den til plint X6:5 og X6:6 på inngangskortet (AA3). Bruk en 2-leder med et kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm² F1145 Romføler Freedom VPM leveres med romføler (BT50). Romføleren har opptil tre funksjer: 1. Vise aktuell romtemperatur i varmepumpens display. 2. Gir mulighet til å endre romtemperaturen i C. 3. Gir mulighet til å fininnstille/stabilisere romtemperaturen. Mter føleren på et nøytralt sted der innstilt temperatur ønskes. Egnet sted er for eksempel en ledig innervegg i gangen, ca. 1,5 m over gulv. Det er viktig at føleren ikke hindres fra å måle riktig romtemperatur, for eksempel ved plassering i nisje, mellom hyller, bak gardin, ovenfor eller nær varmekilde, i trekk fra ytterdør eller i direkte sol. Også avslåtte radiatortermostater kan forårsake problemer. Varmepumpen fungerer uten føleren, men hvis du ønsker å kunne lese av boligens innetemperatur i displayet til Freedom VPM, må føleren mteres. Romføleren koples til på X6:3 og X6:4 på inngangskortet (AA3). Hvis føleren skal brukes til å endre romtemperaturen i C og/eller til å fininnstille/stabilisere romtemperaturen, må føleren aktiveres i meny Hvis romføleren benyttes i rom med gulvvarme, bør den bare ha en informativ funksj og ikke styre romtemperaturen F1245 RG05 Det tar lang tid å endre temperaturen i boligen. Korte tidsperioder i kombinasj med gulvvarme kommer for eksempel ikke til å gi en merkbar forandring i romtemperaturen. Kapitel 5 El-tilkoplinger 19

22 Innstillinger 3 x 400 V (maksimal el-effekt, omkoplet til 9 kw) Maks. el-tilskudd (kw) Maks. fasestrøm L1 (A) Maks. fasestrøm L2 (A) Maks. fasestrøm L3 (A) , ,7 8,7 6 8,7 8,7 8,7 9 8,7 16,2 16,2 El-tilskudd - maksimal effekt Ved levering er el-patren koplet for maksimalt 7 kw (3x400V og1x230v) eller 9 kw (3x230V). For 3x400V kan el-patren koples om til 9 kw. El-patrens effekt er inndelt i sju trinn (fire trinn ved 3x230V eller hvis el-patren for 3x400V er koplet om til maksimalt 9 kw), som vist på tabellen nedenfor. Innstilling av maks. el-effekt Innstilling av maksimal effekt for el-tilskuddet utføres i meny Tabellene viser den totale fasestrømmen for el-patren. Omkopling av maksimal el-effekt 3 x 230 V Maks. el-tilskudd (kw) x 230 V Maks. eltilskudd (kw) Maks. fasestrøm L1 (A) 0 9,4 9,5 15,6 15,6 Maks. fasestrøm L2 (A) 0 9,4 15,6 15,6 27,4 Maks. fasestrøm L1 (A) Maks. fasestrøm L3 (A) 0 0 8,7 15,6 25,6 OBS! Denne omkoplingen gjelder bare 3x400V. Hvis det er behov for mer enn leveransekoplet maksimal effekt for el-patren, kan varmepumpen koples om til maksimalt 9 kw. Flytt hvit kabel fra plint X7:23 til plint X3:13 (forseglingen på plinten må brytes) på el-patrkortet (AA1). 3 x 400 V (maksimal el-effekt, leveransekoplet 7 kw) Maks. el-tilskudd (kw) Maks. fasestrøm L1 (A) ,7 8,7 8,7 Maks. fasestrøm L2 (A) 0 0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 Maks. fasestrøm L3 (A) 0 4,3 0 4,3 8,7 4,3 8, ,3 8, ,4 21,7 26,1 30,4 Hvis strømtransformatorene er tilkoplet, overvåker varmepumpen fasestrømmene og fordeler automatisk el-trinnene til minst belastet fase. Reservestilling Når varmepumpen settes i reservestilling (SF1 stilles til ), er bare de aller nødvendigste funksjene aktivert. Kompressoren er slått av og oppvarmingen besørges av el-patren. Varmtvann produseres ikke. Effektvakten er ikke tilkoplet. OBS! Strømbryteren (SF1) må ikke stilles på " " eller " " før Freedom VPM fylles med vann. Temperaturbegrenseren, termostaten, kompressoren og el-patren kan ta skade. 20 Kapitel 5 El-tilkoplinger

23 Effekt i reservestilling El-patrens effekt i reservestilling stilles inn med dipswitchen (S2) på el-patrkortet (AA1), som vist på tabellen nedenfor. Fabrikkinnstillingen er 6 kw. 3 x 400 V (maksimal el-effekt, leveransekoplet 7 kw) 1kW 2kW 3kW 4kW 5kW 6kW 7kW x 400 V (maksimal el-effekt, omkoplet til 9 kw) 2kW 4kW 6kW 9kW x 400 V/1 x 230 V ON ON 3 x 230 V Bildet viser dip-switchen (AA1-SF2) i fabrikkinnstilling, dvs. 6 kw. Reservestillingstermostat Turledningstemperaturen i reservestillingen stilles inn med en termostat (FD1-BT30). Den kan stilles på 35 (forhåndsinnstilt, f.eks. gulvvarme) eller 45 C (f.eks. radiatorer). LEK 3 x 230 V kW 4kW 6kW 9kW 1 x 230 V kW 2kW 3kW 4kW 5kW 6kW 7kW Kapitel 5 El-tilkoplinger 21

24 Tilkoplingsmuligheter Effektvakt OBS! Effektvakten har ingen funksj ved 1-faseinstallasj. Hvis det er mange i boligen som bruker strøm samtidig som el-tilskuddet er i drift, kan hovedsikringene i boligen bli utløst. Varmepumpen er utstyrt med en innebygd effektvakt som styrer el-trinnene til el-tilskuddet, ved å omfordele kraften mellom de ulike fasene, eller ved å kople ut ved overbelastning på en fase. Ny tilkopling skjer når det øvrige strømforbruket reduseres. Tilkopling av strømtransformator Til måling av strømmen skal det mteres en strømføler på hver innkommende faseleder til koplingsboksen. Dette gjøres helst i koplingsboksen. Kople strømfølerne til en flerleder i en kapsling med direkte forbindelse til koplingsboksen. Bruk en flerleder med minst 0,5 mm² fra kapslingen til varmepumpen. Kople kabelen til inngangskortet (AA3) på plint X4:1-4 der X4:1 er fellesplinten for de tre strømtransformatorene. Størrelsen på eiendommens hovedsikring stilles inn i meny Inkommande el PEN L1 L 2 L 3 Eksterne tilkoplingsmuligheter På inngangskortet (AA3) har Freedom VPM programvarestyrte inn- og utganger for tilkopling av ekstern ktaktfunksj eller føler. Det betyr at når en ekstern ktaktfunksj eller føler koples til en av seks spesialtilkoplinger, må riktig funksj velges til riktig tilkopling i programvaren i Freedom VPM. Hvis en ekstern ktaktfunksj eller føler koples til Freedom VPM, må funksjen for benyttet inn- eller utgang velges i meny 5.4, se side 60. Valgbare innganger på inngangskortet for disse funksjene er AUX1 (X6:9-10)AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) og AUX5 (X6:17-18). Valgbar utgang er AA3:X F1245 Externt Elcentral B A Värmepump I eksempelet ovenfor benyttes inngangene AUX1 (X6:9-10) og AUX2 (X6:11-12) på inngangskortet (AA3). Enkelte av de følgende funksjene kan også aktiveres og programmeres via menyinnstillinger. Mulige valg for AUX-innganger Temperaturføler, varmtvannstopp En temperaturføler for varmtvann topp kan koples til Freedom VPM for visning av vanntemperaturen i toppen av tanken. Temperaturføleren, varmtvann topp (BT7) koples til på valgt inngang (meny 5.4, se side 60) på plint X6 på inn- 22 Kapitel 5 El-tilkoplinger

25 gangskortet (AA3), som er plassert bak frtluken og plasseres i dykkrør på varmtvannsberederen. Bruk en 2-leder med et kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm². Ktakt for ekstern blokkering av tilleggsvarme og/eller kompressor I tilfeller der det er ønskelig med ekstern blokkering av tilleggsvarme og/eller kompressor, skal denne koples til X6 på inngangskortet (AA3), som er plassert bak frtluken. Tilleggsvarmen og/eller kompressoren frakoples ved at en potensialfri ktaktfunksj koples til innganen som velges i meny 5.4, se side 60. Ekstern blokkering av tilleggsvarme og kompressor kan kombineres. Sluttet ktakt medfører frakoplet effekt. Ktakt for ekstern blokkering av varme I tilfeller der det benyttes ekstern blokkering av varme, kan denne koples til X6 på inngangskortet (AA3), som er plassert bak frtluken. Varmedriften frakoples ved at en potensialfri ktaktfunksj koples til inngangen som velges i meny 5.4, se side 60. Sluttet ktakt medfører frakoplet varmedrift. Ktakt for ekstern tvangsstyring av kuldebærerpumpe I tilfeller der det benyttes ekstern tvangsstyring av kuldebærerpumpe, kan denne koples til X6 på inngangskortet (AA3), som er plassert bak frtluken. Kuldebærerpumpen kan tvangsstyres ved at en potensialfri ktaktfunksj koples til inngangen som velges i meny 5.4, se side 60. Sluttet ktakt betyr at kuldebærerpumpen er aktiv. Ktakt for aktivering av "midlertidig luksus" En ekstern ktaktfunksj kan koples til Freedom VPM for aktivering av varmtvannsfunksjen "midlertidig luksus". Ktakten skal være potensialfri og tilkoples på valgt inngang (meny 5.4, se side 60) på plint X6 på inngangskortet (AA3). "midlertidig luksus" er aktivert i den tiden ktakten er sluttet. Ktakt for aktivering av "ekstern justering" En ekstern ktaktfunksj kan koples til Freedom VPM for endring av turledningstemperaturen og dermed endring av romtemperaturen. Når ktakten er sluttet, endres temperaturen i C (hvis romføleren er tilkoplet og aktivert). Hvis romføler ikke er tilkoplet eller ikke aktivert, innstilles ønsket endring av "temperatur" (forskyvning av varmekurve) med det antall trinn som velges. Verdien kan stilles inn mellom -10 og +10. klimasystem 1 Ktakten skal være potensialfri og tilkoples på valgt inngang (meny 5.4, se side 60) på plint X6 på inngangskortet (AA3). Innstilling av verdien for endringen utføres i meny 1.9.2, "ekstern justering". klimasystem 2 til 4 Ekstern justering for klimasystem 2 til 4 krever ekstrautstyr (ECS 40). Se ekstrautstyrets installatørhåndbok for installasjsanvisning. Ktakt for aktivering av viftehastighet Denne eksterne ktaktfunksjen fungerer bare hvis ekstrautstyret FLM er installert og aktivert. En ekstern ktaktfunksj kan koples til Freedom VPM for aktivering av en av fire viftehastigheter. Ktakten skal være potensialfri og tilkoples på valgt inngang (meny 5.4, se side 60) på plint X6 på inngangskortet (AA3). Når ktakten sluttes, aktiveres valgt viftehastighet. Normal hastighet gjenopptas når ktakten åpnes igjen. NV 10, trykk-/nivå-/volumstrømvakt kuldebærer Hvis nivåvakt (ekstrautstyr NV10) ønskes for kuldebærerinstallasjen, kan denne tilkoples på valgt inngang (meny 5.4) se side 60) på plint X6 på inngangskortet (AA3). Det er også mulig å kople trykk- eller volumstrømvakt til inngangen. For å sikre funksj må inngangen være sluttet ved normal drift. Mulige valg for AUX-utgang (potensialfritt vekslende relé) Det er mulighet for ekstern tilkopling ved reléfunksj via et potensialfritt vekslende relé (maks. 2 A) på inngangskortet (AA3), plint X7. Valgbare funksjer for ekstern tilkopling: Indikering av summeralarm. Styring av grunnvannspumpe. Kjølemodusindikering (bare hvis det finnes ekstrautstyr for kjøling, eller hvis varmepumpen har innebygd funksj for kjøling). Styring av sirkulasjspumpe for varmtvannssirkulasj. Ekstern sirkulasjspumpe (for varmebærer). Kapitel 5 El-tilkoplinger 23

26 Ekstern vekselventil for varmtvann. Hvis noe av det ovennevnte koples til plint X7, må det velges i meny 5.4, se side 60. Summeralarm er forhåndsvalgt fra fabrikk. OBS! Tilkopling av tilbehør Instruksjer for tilkopling av ekstrautstyr finner du i den medfølgende installasjsanvisningen for det aktuelle tilleggsutstyret. Se side 70 for liste over ekstrautstyr som kan brukes til Freedom VPM. Tilbehørskort er nødvendig hvis flere funksjer skal koples til plint X7 samtidig som indikering av summeralarm er aktivert (se side 70). Bildet viser releet i alarmstilling. Hvis strømbryteren (SF1) står på " " eller " ", er releet i alarmstilling. Ekstern sirkulasjspumpe, grunnvannspumpe eller varmtvannssirkulasjspumpe koples til summeralarmreleet, som vist på bildet nedenfor. OBS! Merk aktuell koplingsboks med advarsel for ekstern spenning. F1X45 Externt L N PE L N PE Reléutgangen kan belastes med maks. 2 A (230V AC). 24 Kapitel 5 El-tilkoplinger

27 6 Igangkjøring og justering Forberedelser 1. Ktroller at strømbryteren (SF1) står i stillingen " ". 2. Ktroller at temperaturbegrenseren (FD1) ikke er utløst. 3. Ktroller at det er vann i eventuell varmtvannsbereder og klimasystem. Ktroller temperaturbegrenseren, motorvernbryter og automatsikringen. De kan ha blitt løst ut under transporten. 6. Start påfyllingspumpen. 7. Fyll på til det kommer væske i returrøret. 8. Luft kuldebærersystemet med lufteventil på Freedom VPM. 9. Lukk ventilene på påfyllingskoplingen. 10. Åpne treveisventilen i påfyllingskoplingen. 11. Hvis alternativ 1 brukes (nivåkar), må ventilen under nivåkaret åpnes (CM2). TIPS! Hvis kuldebærerpumpen (GP2) må kjøres ved avluftingen, kan den settes i gang under startguiden. Påfylling og lufting KBin KBut Påfylling og avlufting av klimasystem VBf VV VBr Påfylling 1. Åpne påfyllingsventilen (ekstern, inngår ikke i produktet). Klimasystemet fylles med vann. P 2. Åpne lufteventilen. 3. Når vannet som kommer ut av lufteventilen ikke er blandet med luft, stenger du ventilen. Trykket begynner etter en stund å stige. 4. Lukk påfyllingsventilen når riktig trykk er oppnådd. Lufting 1. Luft varmepumpen gjennom en lufteventil og klimasystemet ellers gjennom de respektive lufteventilene. 2. Gjenta påfylling og avlufting til all luft er fjernet og korrekt trykk oppnådd. Stängs BK / JK TIPS! Hvis varmebærerpumpen (GP1) må kjøres ved avluftingen, kan den settes i gang under startguiden. Påfylling og lufting av kuldebærersystem Bland vann med frostbeskyttelsesmiddel i et åpent kar ved påfylling av kuldebærersystemet. Blandingen skal være frostbeskyttet til cirka -15 C. Bruk en tilkoplet påfyllingspumpe til å fylle på kuldebærervæsken. 1. Ktroller at kuldebærersystemet er tett. 2. Påfyllingspumpen og returledningen på kuldebærersystemets påfyllingskopling koples til i henhold til figuren. 3. Hvis alternativ 1 brukes (nivåkar), må ventilen under nivåkaret lukkes (CM2). 4. Lukk treveisventilen i påfyllingskoplingen (tilbehør). 5. Åpne ventilene på påfyllingskoplingen. XL 1 XL 2 XL 6 XL 7 XL 9 Tilkopling, varmebærer tur Tilkopling, varmebærer retur Tilkopling, kuldebærer inn Tilkopling, kuldebærer ut Tilkopling, varmtvannsbereder Kapitel 6 Igangkjøring og justering 25

28 Symbolnøkkel 1 Valg av språk Symbol Betydning Avstengingsventil Sikkerhetsventil Nivåkar P Ekspansjskar Manometer Smussfilter Startguide OBS! Det må være vann i klimasystemet før strømbryteren settes på " ". 1. Sett varmepumpens strømbryter (SF1) på " ". 2. Følg instruksjene i startguiden i varmepumpens display. Hvis startguiden ikke starter når du starter varmepumpen, kan du starte den manuelt i meny 5.7. Igangkjøring Første gangen varmepumpen startes, åpnes en startguide. Startguiden gir instruksjer om hva som må utføres ved første oppstart, og leder deg gjennom grunnleggende innstillinger for varmepumpen. Startguiden sikrer at oppstarten utføres på riktig måte, og kan derfor ikke hoppes over. Startguiden kan startes i ettertid fra meny 5.7. Manøvrering i startguiden 1. Vri på betjeningsrattet til en av pilene i øverste venstre hjørne (ved sidetallet) blir markert. 2. Trykk på OK-knappen for å hoppe mellom punktene i startguiden. Her velger du det språket du vil at informasjen i displayet skal vises på. Slik endrer du språk: 1. Vri betjeningsrattet til det språket du ønsker, blir merket 2. Trykk på OK-knappen. 3. Vri på betjeningsrattet til pilen i hjørnet øverst til venstre (ved sidetallet) har blitt markert. 4. Trykk på OK-knappen for å gå videre til neste punkt i startguiden. 2 Informasj Her vises informasj om startguiden for varmepumpen. 3 Innstilling av "driftsstilling kuldebærerpumpe" Se side 38 for en mer inngående introduksj av varmepumpens styresystem. I følgende punkt beskrives startguiden trinn for trinn. driftsstilling Innstillingsområde: intermittent, ktinuerlig, 10 dager ktinuerlig Fabrikkinnstilling: intermittent 26 Kapitel 6 Igangkjøring og justering Her stiller du inn driftsstilling for kuldebærerpumpen.

29 intermittent: Kuldebærerpumpen starter 20 sekunder før og stanser samtidig som kompressoren. ktinuerlig: Ktinuerlig drift. 10 dager ktinuerlig: Ktinuerlig drift i 10 dager. Pumpen går deretter over til intermittent drift. TIPS! Du kan bruke "10 dager ktinuerlig" ved oppstart for å få en ktinuerlig sirkulasj i løpet av en oppstartstid, slik at det blir enklere å lufte systemet. 5 Innstilling av "driftsstilling varmebærerpumpe" driftsstilling Innstillingsområde: auto, intermittent, ktinuerlig Fabrikkinnstilling: auto Her stiller du inn driftsstilling for varmebærerpumpen. auto: Varmebærerpumpen går i henhold til aktuell driftsstilling for Freedom VPM. intermittent: Varmebærerpumpen starter 20 sekunder før og stanser samtidig som kompressoren. ktinuerlig: Ktinuerlig drift. 6 Innstilling av "internt el-tilskudd" max innkoplet eleffekt Innstillingsområde: 7/ 9kW Fabrikkinnstilling: 7 kw max innstillt eleffekt Innstillingsområde: 0-9kW Fabrikkinnstilling: 6 kw sikringsstørrelse Innstillingsområde: A Fabrikkinnstilling: 16 A Her stiller du inn maks. el-effekt for det interne el-tilskuddet i Freedom VPM samt sikringsstørrelsen for anlegget. Her kan du også ktrollere hvilken strømføler som er mtert på hvilken innkommende fase til boligen (dette krever at du har installert strømfølerne, se side 22). Dette gjør du ved å merke "detektere faseordning" og trykke på OK-knappen. Resultatet av denne ktrollen dukker opp like under der du aktiverer ktrollen. 7 Systeminnstillinger Her kan du definere forskjellige systeminnstillinger for varmepumpen, f.eks. hvilket ekstrautstyr som er installert. Hvis det er koplet varmtvannsbereder til Freedom VPM, må varmtvannsoppvarming aktiveres her. Det er to måter å aktivere tilkoplet ekstrautstyr på. Du kan enten markere alternativet i listen eller bruke den automatiske funksjen "søk installert ekstrautstyr". Kapitel 6 Igangkjøring og justering 27

30 søk installert ekstrautstyr Merk "søk installert ekstrautstyr" og trykk på OK-knappen for automatisk å finne tilkoplet ekstrautstyr til Freedom VPM. "nivåvakt" finnes ikke automatisk, men må krysses av for hånd. 9 Innstilling av avtrekksmodul FLM OBS! Kryss bare av for alternativet for grunnvannspumpe hvis ekstrautstyret AXC 40 skal benyttes til å styre sirkulasjspumpen. 8 Romfølerinnstillinger faktor system Innstillingsområde: 0,2-3,0 Fabrikkinnstilling: 2,0 Her kan du aktivere romføler for styring av romtemperatur. Du kan også stille inn en faktor som bestemmer hvor mye turledningstemperaturen skal påvirkes av differansen mellom ønsket romtemperatur og aktuell romtemperatur. En høyere verdi gir en større forandring av varmekurvens innstilte forskyvning. Hvis flere klimasystem er installert, kan ovenstående innstillinger gjøres for hvert system. Denne delen av startguiden vises bare hvis alternativet er valgt i en tidligere meny og ekstrautstyret er installert. tid mellom avrim. Innstillingsområde: 1 30 h Fabrikkinnstilling: 10 h måneder mellom filteralarm Innstillingsområde: 1 12 Fabrikkinnstilling: 3 ktinuerlig drift av pumpe: Velg for ktinuerlig drift av sirkulasjspumpen i avtrekksmodulen. tid mellom avrim.: Her kan du stille inn minimumstiden som skal gå mellom avriminger av varmeveksleren i avtrekksmodulen. Når avtrekksmodulen er i drift, kjøles varmeveksleren ned og det kan danne seg is på den. Når det har dannet seg for mye is, reduseres varmeoverføringsevnen i varmeveksleren, og det er på tide med en avriming. Avrimingen varmer opp varmeveksleren slik at isen smelter og føres bort via kdensvannslangen. måneder mellom filteralarm: Her kan du stille inn hvor mange måneder det skal gå mellom hver gang varmepumpen varsler at det er på tide å rengjøre filteret i avtrekksmodulen. Rengjøring av luftfilteret i avtrekksmodulen skal skje regelmessig, hvor ofte avhenger av mengden støv i ventilasjsluften. 10 Innstilling av viftehastighet avtrekksluft. 28 Kapitel 6 Igangkjøring og justering

31 Denne delen av startguiden vises bare hvis alternativet er valgt i en tidligere meny og ekstrautstyret er installert. normal samt hastighet 1-4 Innstillingsområde: % Se ekstrautstyrets installasjsanvisning for funksjsbeskrivelse. 13 Innstilling av "ekstra klimasystem" Her stiller du inn hastigheten for de fem ulike valgbare vifteposisjene. Feil innstilt ventilasj kan på sikt skade huset og eventuelt øke energiforbruket. 12 Innstilling av "shuntstyrt tilleggsv." Denne delen av startguiden vises bare hvis alternativet er valgt i en tidligere meny og ekstrautstyret er installert. start tilleggsvarme Innstillingsområde: GM Fabrikkinnstilling: -400 GM minste gangtid Innstillingsområde: 0 48 h Fabrikkinnstilling: 12 h minste temperatur Innstillingsområde: 5 90 C Fabrikkinnstilling: 55 C shuntforsterking Innstillingsområde: 0,1 10,0 Fabrikkinnstilling: 1,0 shuntventetid Innstillingsområde: s Fabrikkinnstilling: 30 s Her stiller du inn når tilleggsvarmen skal starte, minste driftstid og minste temperatur for ekstern tilleggsvarme med shunt. Ekstern tilleggsvarme med shunt er da f.eks. ved-/olje-/gass-/pelletskjele. For shunten kan du stille inn shuntforsterkning og shuntventetid. Denne delen av startguiden vises bare hvis alternativet er valgt i en tidligere meny og ekstrautstyret er installert. shuntforsterking Innstillingsområde: 0,1 10,0 Fabrikkinnstilling: 1,0 shuntventetid Innstillingsområde: s Fabrikkinnstilling: 30 s Her stiller du inn shuntforsterkning og shuntventetid for de ulike ekstra klimasystemene som er installert. Se ekstrautstyrets installasjsanvisning for funksjsbeskrivelse. 14 Innstilling av bassengoppvarming Denne delen av startguiden vises bare hvis alternativet er valgt i en tidligere meny og ekstrautstyret er installert. starttemperatur Innstillingsområde: 15,0-70,0 C Fabrikkinnstilling: 22,0 C stopptemperatur Innstillingsområde: 15,0-70,0 C Fabrikkinnstilling: 24,0 C Kapitel 6 Igangkjøring og justering 29

32 Her velger du om bassengstyringen skal være aktivert, og innenfor hvilke temperaturer (start- og stopptemperatur) bassengoppvarmingen skal skje. Når bassengtemperaturen har sunket til under innstilt starttemperatur og det ikke er behov for varmtvann eller varme, starter Freedom VPM oppvarming av bassenget. Fjern kryss ved "aktivert" for å slå av oppvarmingen av bassenget. Starttemperaturen kan ikke stilles inn på en verdi som er høyere enn stopptemperaturen. 15 Innstilling av kjølefunksj Denne delen av startguiden vises bare hvis alternativet er valgt i en tidligere meny. I tillegg kreves det at enten ekstrautstyret er installert, eller at Freedom VPM har innebygd funksj for kjøling. min. kjøleturledning Innstillingsområde: 5-50 C Fabrikkinnstilling: 10 kjøleturledning ved +20 C Innstillingsområde: 5-50 C Fabrikkinnstilling: 20 kjøleturledning ved +40 C Innstillingsområde: 5-50 C Fabrikkinnstilling: 15 tid mellom kjøle og varme Innstillingsområde: 0-48 t Fabrikkinnstilling: 2 varme ved undertemperatur i rom Innstillingsområde: 0,5-10,0 C Fabrikkinnstilling: 1,0 Du kan bruke Freedom VPM til å kjøle huset i den varme perioden av året. min. kjøleturledning Her stiller du inn laveste verdi for turledningstemperaturen til klimasystemet ved kjøledrift. Det innebærer at Freedom VPM aldri beregner en lavere temperatur enn den som er innstilt her. kjøleturledning ved +20 C Her stiller du inn ønsket verdi for turledningstemperaturen til klimasystemet ved kjøledrift, når utetemperaturen er +20 C. Freedom VPM prøver da å komme så nær innstilt temperatur som mulig. kjøleturledning ved +40 C Her stiller du inn ønsket verdi for turledningstemperaturen til klimasystemet ved kjøledrift, når utetemperaturen er +40 C. Freedom VPM prøver da å komme så nær innstilt temperatur som mulig. tid mellom kjøle og varme Her stiller du inn hvor lenge Freedom VPM skal vente før varmedrift gjenopptas, når kjølebehovet har opphørt, eller omvendt. varme ved undertemperatur i rom Dette innstillingsalternativet vises bare hvis romføleren er koplet til Freedom VPM og aktivert. Her stiller du inn hvor mye romtemperaturen kan synke under ønsket temperatur før Freedom VPM går over til varmedrift. kjøling ved overtemperatur i rom Dette innstillingsalternativet vises bare hvis romføleren er koplet til Freedom VPM og aktivert. Her stiller du inn hvor mye romtemperaturen kan stige over ønsket temperatur før Freedom VPM går over til kjøledrift. kjøling ved overtemperatur i rom Innstillingsområde: 0,5-10,0 C Fabrikkinnstilling: 1,0 30 Kapitel 6 Igangkjøring og justering

33 16 Innstilling av "solvarme" 17 Innstilling av "trinnstyrt tilleggsv." Denne delen av startguiden vises bare hvis alternativet er valgt i en tidligere meny og ekstrautstyret er installert. start delta-t Innstillingsområde: 1-40 C Fabrikkinnstilling: 8 C stopp delta-t Innstillingsområde: 0-40 C Fabrikkinnstilling: 4 C maks. tanktemperatur Innstillingsområde: C Fabrikkinnstilling: 95 C maks. solfangertemperatur Innstillingsområde: C Fabrikkinnstilling: 125 C frostbeskyttelsestemperatur Innstillingsområde: C Fabrikkinnstilling: 2 C start solfangerkjøling Innstillingsområde: C Fabrikkinnstilling: 110 C start delta-t, stopp delta-t: Her kan du stille inn hvilken temperaturforskjell mellom solfanger og soltank sirkulasjspumpen skal starte og stoppe ved. maks. tanktemperatur, maks. solfangertemperatur: Her kan du stille inn hvilke maks.-temperaturer i tank henholdsvis solfanger sirkulasjspumpen skal stoppe ved. Innstillingene skal beskytte mot overtemperatur i soltanken og dampdannelse i solkretsen. frostbeskyttelsestemperatur: Her kan du stille inn ved hvilken temperatur i solfangeren sirkulasjspumpen skal starte for å beskytte mot forfrysning. start solfangerkjøling: Hvis temperaturen i solfangeren er høyere enn denne innstillingen, samtidig som temperaturen i soltanken er høyere enn innstilt maks.-temperatur, aktiveres ekstern funksj for kjøling. Denne delen av startguiden vises bare hvis alternativet er valgt i en tidligere meny og ekstrautstyret er installert. start tilleggsvarme Innstillingsområde: GM Fabrikkinnstilling: -400 GM diff. mellom tilllegsv.trinn Innstillingsområde: GM Fabrikkinnstilling: 100 GM maks. trinn Innstillingsområde (binær trinnstyring deaktivert): 0 3 Innstillingsområde (binær trinnstyring aktivert): 0 7 Fabrikkinnstilling: 3 Her definerer du innstillinger for trinnstyrt tilleggsvarme. Trinnstyrt tilleggsvarme er f.eks. ekstern el-kjele. Når tilleggsvarmen skal starte, kan du f.eks. stille inn maks. antall tillatte tilleggsvarmetrinn samt om binær trinnstyring skal benyttes. Se ekstrautstyrets installasjsanvisning for funksjsbeskrivelse. 22 Ktroll av måleverdiene fra føler Her ktrollerer du om utvalgte eksternt mterte følere viser rimelige verdier for installasjen. Kapitel 6 Igangkjøring og justering 31

34 23 Innstilling av tid og dato 25 Innstilling av maks. turledningstemp. Her stiller du inn tid, dato og visningsmodus. 24 Innstilling av min. turledningstemp. klimasystem Innstillingsområde: C Fabrikkinnstilling: 60 C Her stiller du inn maks. turledningstemperatur for klimasystemet. Hvis anlegget har mer enn ett klimasystem, er det mulig å stille inn maks. turledningstemperaturer for hvert enkelt system. klimasystem Innstillingsområde: C Fabrikkinnstilling: 15 C Her stiller du inn laveste temperatur på turledningstemperaturen til klimasystemet. Det innebærer at Freedom VPM aldri beregner en lavere temperatur enn den som er innstilt her. Hvis det finnes mer enn ett klimasystem, kan innstillingen gjøres for hvert system. Ved gulvvarmesystemer skal normalt maks. turledningstemp. stilles inn mellom 35 og 45 C. Ktroller maks. temperatur for gulvet med gulvleverandøren. 26 Innstilling av varmekurve TIPS! Hvis du f.eks. har en kjeller som du alltid vil ha litt varme i, selv på sommeren, kan verdien økes. Du kan også trenge å forhøye verdien i "stopp av varme" meny "autodriftsinnstilling". Ved grunninnstilling for klimasystemet skal "varmekurve" samt "temperatur" (forskyvning av varmekurve) endres. Mer informasj om hvordan varmekurven stilles inn, finnes på side 45. Innstilling av varmeautomatikk med diagram I diagrammet tas det utgangspunkt i stedets dimensjerte utetemperatur og klimasystemets dimensjerte turledningstemperatur. Der disse to verdiene møtes kan varmeautomatikkens kurvehelling leses av. Dette stilles inn under "varmekurve" i meny Kapitel 6 Igangkjøring og justering

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1108-1 431058 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1108-1 431058 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1108-1 431058 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 39. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1112-3 431106 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 38. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1110-2 431060 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1110-2 431060 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1110-2 431060 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 40. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1423-3 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1423-3 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1423-3 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0950-2 031359 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0950-2 031359 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 0950-2 031359 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 42. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0927-1 031359 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0927-1 031359 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 0927-1 031359 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1506-3 231631 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1506-3 231631 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1506-3 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320

Installatørhåndbok NIBE VVM 320 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-4 231340 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1336-1 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1336-1 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1336-1 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok AXC 30

Installatørhåndbok AXC 30 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO - Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1210-1 031849 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1210-1 031849 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1210-1 031849 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 6 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1146-1 431268 LEK

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1146-1 431268 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1146-1 431268 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 36. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1314-3 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1251-2 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1251-2 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1251-2 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 0950-2 031357 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 43. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1235-1 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1235-1 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1235-1 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul IHB NO 1338-4 431230 APH

Installatørhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul IHB NO 1338-4 431230 APH Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1338-4 431230 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 30. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1223-2 431268 LEK

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1223-2 431268 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1223-2 431268 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1535-2 331030

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1535-2 331030 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1535-2 331030 Innhold 1 Viktig informasjon Symboler Merking 2 2 2 Varmebærerside Varmtvannsberedere Installeringsalternativ 18 18 19 Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145

Installatørhåndbok NIBE F1145 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 16432 331519 Hurtigguide Navigering OKknapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1251-1 231395 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 31. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1255

Installatørhåndbok NIBE F1255 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 16443 331306 Hurtigguide Navigering OKknapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1255. Bergvarmepumpe IHB NO

Installatørhåndbok NIBE F1255. Bergvarmepumpe IHB NO Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1442-5 231715 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1050-2 031575 LEK

Installatørhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1050-2 031575 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1050-2 031575 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 39. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1255. Bergvarmepumpe IHB NO

Installatørhåndbok NIBE F1255. Bergvarmepumpe IHB NO Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231715 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 31. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245

Installatørhåndbok NIBE F1245 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 16432 331497 Hurtigguide Navigering OKknapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1251-3 431060 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155

Installatørhåndbok NIBE F1155 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe IHB NO 1551-1 331352 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1255

Installatørhåndbok NIBE F1255 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1614-2 331306 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245

Installatørhåndbok NIBE F1245 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 16021 331497 Hurtigguide Navigering OKknapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 40

Installatørhåndbok SMO 40 Installatørhåndbok Tilbehørskort Ekstrautstyr IHB NO - 0 Innhold Generelt Plassering av komponenter Shuntstyrt tilleggsvarme Generelt Rørtilkopling Prinsippskjema El-tilkobling Programinnstillinger Koplingsskjema

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F370. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1202-3 031550 LEK

Installatørhåndbok NIBE F370. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1202-3 031550 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1202-3 031550 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1255

Installatørhåndbok NIBE F1255 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1546-6 231715 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Tilkobling av kuldebærersystem

Tilkobling av kuldebærersystem Tilkobling av kuldebærersystem Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til berg eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F370

Installatørhåndbok NIBE F370 Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1338-1 231475 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 31. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-1 031448 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F750

Installatørhåndbok NIBE F750 Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1702-5 331469 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 05. Ekstrautstyr IHB NO 1245-2 031894 LEK

Installatørhåndbok SMO 05. Ekstrautstyr IHB NO 1245-2 031894 LEK LEK LEK Installatørhåndbok Ekstrautstyr IHB NO - 09 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 9.

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F370

Installatørhåndbok NIBE F370 Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1538-2 231475 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F750

Installatørhåndbok NIBE F750 Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1723-1 431410 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320

Installatørhåndbok NIBE VVM 320 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1613-5 231340 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F470

Installatørhåndbok NIBE F470 Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1338-1 231492 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO LEK

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1516-1 331469 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1428-2 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul IHB NO

Installatørhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul IHB NO Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1338-3 231173 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul IHB NO

Installatørhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul IHB NO Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1428-4 231173 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F750

Installatørhåndbok NIBE F750 Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1540-3 331469 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 310

Installatørhåndbok NIBE VVM 310 Installatørhåndbok EMK Innemodul APH IHB NO 1524-5 231173 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Installatørhåndbok VPB 200. Akkumulatortank IHB NO 0927-1 031291 LEK

Installatørhåndbok VPB 200. Akkumulatortank IHB NO 0927-1 031291 LEK LEK Installatørhåndbok Akkumulatortank IHB NO 0927-1 031291 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 Kontaktinformasjon 4 2 Leveranse og håndtering 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1355. Bergvarmepumpe

Installatørhåndbok NIBE F1355. Bergvarmepumpe Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1716-2 331993 Innhold 1 Viktig informasjon 4 Koblingsskjema, 3 x 400 V 28 kw 42 Symboler Merking 4 4 Stikkord 51 Sikkerhetsforskrifter Serienummer 5 6 Kontaktinformasjon

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F110

Installatørhåndbok NIBE F110 Installatørhåndbok Varmepumpe IHB NO 1540-5 331149 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Opp-/nedknapper (flytte/øke/redusere) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) En detaljert forklaring av

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO LEK

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1437-1 231923 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 031714 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 031714 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS NO 1041-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 031714 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Innhold Til huseieren Generelt 3 Anleggsdata 3 Informasjon om anlegget

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F470

Installatørhåndbok NIBE F470 Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1609-3 231456 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431144 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431144 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 LEK LEK MOS NO 1337-3 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431144 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK Innhold Til huseieren Generelt 3 Anleggsdata 3 Informasjon

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431125 NIBE SPLIT AMS 10-12, HBS 12, HEV 500

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431125 NIBE SPLIT AMS 10-12, HBS 12, HEV 500 LEK MOS NO 1149-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431125 AMS 10-12, HBS 12, HEV 500 LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK Innhold Til huseieren Generelt 3 Anleggsdata 3 Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1423-2 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO LEK

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1301-1 231243 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 34. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345

Installatørhåndbok NIBE F1345 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe IHB NO 16495 331030 Innhold 1 Viktig informasjon 4 Koblingsskjema, 3 x 400 V 24 60 51 Symboler Merking 4 4 Stikkord 62 Sikkerhetsforskrifter Serienummer 5 6 Kontaktinformasjon

Detaljer