Installatørhåndbok NIBE VVM 320

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installatørhåndbok NIBE VVM 320"

Transkript

1 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO

2 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 34. Stille inn inneklimaet INNEKLIMA VARMTVANN 2X MITT ANLEGG INFO Du kommer til modusen for innstilling av innetemperatur ved å trykke to ganger på OK-knappen når du befinner deg i grunninnstillingen i hovedmenyen. Les mer om hvordan innstillingen gjøres, på side 37. Øke varmtvannsmengden 1X INNEKLIMA VARMTVANN MITT ANLEGG INFO 2X Hvis du vil øke varmtvannsmengde midlertidig, vrir du først på betjeningsrattet for å markere meny 2 (vanndråpen) og trykker deretter 2 ganger på OK-knappen. Les mer om hvordan innstillingen gjøres, på side 45. Les mer om hvordan innstillingen gjøres, på side 45. Ved komfortforstyrrelse Hvis du skulle bli utsatt for komfortforstyrrelser av et eller annet slag, er det noen tiltak du selv kan utføre før du ktakter installatøren din. Se side 65 for instruksjer.

3 Innhold 1 Viktig informasj 2 7 Styring - Introduksj 33 Sikkerhetsinformasj 2 Displayenhet 33 2 Leveranse og håndtering Transport 5 5 Menysystem 8 Styring - Menyer Plassering 5 Meny 1 - INNEKLIMA 37 Medfølgende kompenter 5 Meny 2 - VARMTVANN 45 Demtering av luker 6 Meny 3 - INFO 47 3 Innemodulens kstruksj 7 Meny 4 - MITT ANLEGG Meny 5 - SERVICE Rørtilkoplinger 9 9 Service 61 Generelle rørtilkoplinger 9 Servicetiltak 61 Mål og rørtilkoplinger Installasjsalternativ 5 El-tilkoplinger Komfortforstyrrelse Info-meny innemodul Håndtere alarm Generelt 19 Feilsøking 65 Tilkoplinger Innstillinger Ekstrautstyr 67 Tilkoplingsmuligheter Tilkopling av tilbehør 6 Igangkjøring og justering Tekniske opplysninger Mål og oppstillingskoordinater Tekniske data Forberedelser 30 Koplingsskjema, 3 x 400 V 73 Påfylling og lufting 30 Koplingsskjema, 3 x 230V 78 Oppstart og ktroll 31 Koplingsskjema, 1 x 230V 83 Stikkord 88 Innhold 1

4 1 Viktig informasj Sikkerhetsinformasj Denne håndboken beskriver installasjs- og servicemomenter som skal utføres av fagpers. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover. Det kan også brukes av perser som har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i hvordan man bruker apparatet på en sikker måte og forstår risikoen ved uriktig bruk. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Med forbehold om kstruksjsendringer. NIBE Serienummer Serienummeret finner du nederst til høyre på frtluken og i info-menyen (meny 3.1). Serienummeret finner du til venstre oppå VVM 320. HUSK! Serienummer Oppgi alltid produktets serienummer (14 siffer) når du varsler om en feil. Landsspesifikk informasj Installatørhåndboken Denne installatørhåndboken skal legges igjen hos kunden. Symboler OBS! Dette symbolet betyr fare for maskin eller menneske. HUSK! Ved dette symbolet finnes viktig informasj om hva du bør tenke på ved tilsyn på anlegget. TIPS! Ved dette symbolet får du tips om enklere vedlikehold av produktet. Merking VVM 320 er CE-merket og oppfyller IP21. CE-merkingen innebærer at NIBE garanterer at produktet oppfyller alle gjeldende bestemmelser i henhold til aktuelle EU-direktiver. CE-merket er obligatorisk for de fleste produkter som selges innen EU, uansett hvor de er produsert. IP21 innebærer at produktet er sikret mot at gjenstander med en diameter som er større enn eller lik 12,5 mm, kan trenge inn og forårsake skade, samt at det er beskyttet mot loddrett fallende vanndråper. 2 Kapitel 1 Viktig informasj

5 Installasjsktroll Ifølge gjeldende regler må varmeanlegget gjennom en installasjsktroll før det tas i bruk. Ktrollen kan bare utføres av en pers med nødvendig kompetanse. Fyll også ut siden for informasj om anleggsdata i brukerhåndboken. Beskrivelse Merknad Signatur Dato Varmebærer (side 14) System gjennomspylt System utluftet Ekspansjskar Smussfilter Sikkerhetsventil Avstengningsventiler Kjeletrykk Tilkoplet i henhold til prinsippskjema Varmtvann (side 14) Avstengningsventiler Blandeventil Sikkerhetsventil El (side 19) Tilkoplet kommunikasj Gruppesikringer Sikringer innemodul Sikringer eiendom Uteføler Romføler Strømføler Sikkerhetsbryter Jordfeilbryter Innst. av reservestillingstermostat Øvrig Installert mot Kapitel 1 Viktig informasj 3

6 Ktaktinformasj AT CH CZ DE DK FI FR GB NL NO PL RU SE KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: NIBE Energy Systems France Sarl, Ze industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, Reyrieux Tel : Fax : NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) For land som ikke nevnes i denne listen, ktakt NIBE Sverige eller ktroller for mer informasj. 4 Kapitel 1 Viktig informasj

7 LEK LEK LEK 2 Leveranse og håndtering 40 mm Transport VVM 320 skal transporteres og oppbevares stående og tørt. Ved transport inn i bygningen kan imidlertid VVM 320 legges forsiktig på rygg. Plassering Plasser VVM 320 på et fast underlag som tåler tyngden, helst betggulv eller betgfundament. Bruk de justerbare føttene på produktet til å få en vannrett og stabil plassering. Medfølgende kompenter Uteføler Romføler mm Strømføler* *Bare til 3 x 400 V Stedet der VVM 320 plasseres, skal være utstyrt med avløp. Installasjsplass La det være en klaring på 800 mm foran produktet. All service på VVM 320 kan utføres fra forsiden. Plassering Medfølgende utstyr er plassert oppå produktet. 50 mm 800 OBS! La det være mm ledig plass mellom innemodulen og veggen bak for legging av kabler og rør. Kapitel 2 Leveranse og håndtering 5

8 Demtering av luker Frtluke 2 1 LEK LEK LEK LEK LEK 1. Løsne skruene i underkant av frtluken. 2. Løft luken utover i underkant og opp. Sideluker LEK LEK LEK Sidelukene kan tas av for å lette installasjen. OBS! For å kunne demtere sideplatene kreves en klaring på 50 mm. 1. Løsne skruene i over- og underkant. 2. Vri luken litt utover. 3. Før luken bakover og litt til siden. 4. Dra luken til siden. 5. Trekk luken fremover. 6 Kapitel 2 Leveranse og håndtering

9 3 Innemodulens kstruksj VVM 320 XL4 XL3 XL9 XL8 XL1 XL2 AA4 W130 SF1 GP6 BP5 QM22 VVM320 VVM320 AA4-XJ3 AA4-XJ4 QM11 FL1 FL2 QN10 BT7 AA3 BT63 FD1 BT30 AA1 EB1 PF1 AA2 AA1-S2 BT6 FA1 Wilo Wilo GP1 QM20 PF1 PF3 Kapitel 3 Innemodulens kstruksj 7

10 BT2 BT3 CM1 BF1 GP6 QM20 QM22 QN10 QM11 RM1 1) WM1 Sirkulasjspumpe, varmebærer Avlufting, klimasystem Lufteventil, slynge Vekselventil, klimasystem/varmtvannsberedning, turledning Påfyllingsventil, varmebærer Tilbakeslagsventil, kaldtvann Spillkopp RM1 UB1 UB2 WM1 XL5 Føler osv. BP5 Manometer, varmesystem BT2 Temperaturføler, varmebærer tur BT3 Temperaturføler, varmebærer retur BT6 Temperaturføler, varmtvann, oppvarming BT7 Temperaturføler, varmtvann, topp BT30 Termostat, reservestilling BT63 Temperaturføler, varmebærer tur etter el-element El-kompenter AA1 El-patrkort AA1-S2 Strømbryter (DIP-switch) på kretskort AA2 Grunnkort AA3 Inngangskort AA4 Displayenhet AA4-XJ3 USB-uttak AA4-XJ4 Serviceuttak BF1 2) Energimåler EB1 FA1 FD1 SF1 W130 El-patr Automatsikring Temperaturbegrenser Strømbryter Nettverkskabel for NIBE Uplink TM Rørtilkoplinger XL1 Tilkobling, varmebærer turledning Ø22 mm XL2 Tilkobling, varmebærer returledning Ø22 mm XL3 Tilkobling, kaldtvann Ø22 mm XL4 Tilkobling, varmtvann Ø22 mm XL5 Tilkobling, varmtvannssirkulasj Ø15 mm (gjelder ikke kobber) XL8 Tilkobling, installasj fra varmepumpe Ø22 mm XL9 Tilkobling, installasj til varmepumpe Ø22 mm Øvrig PF1 PF3 UB1 UB2 Typeskilt Serienummerskilt Kabelgjennomføring Kabelgjennomføring Betegnelser i kompentplassering iht. standard IEC og VVS-kompenter CM1 Ekspansjskar, lukket, varmebærer FL1 Sikkerhetsventil, varmtvannsbereder FL2 Sikkerhetsventil, varmebærer GP1 Sirkulasjspumpe 8 1) Ikke Danmark og Tyskland. 2) Gjelder VVM 320 R, VVM 320 3x230V R og VVM 320 E EM. Fås som ekstrautstyr EMK 300 for øvrige markeder. Kapitel 3 Innemodulens kstruksj

11 4 Rørtilkoplinger Generelle rørtilkoplinger Rørinstallasj skal utføres iht. gjeldende bestemmelser. VVM 320 sammen med luft/vann-varmepumper F2030-7/F eller F2040-8/F utgjør et komplett anlegg for varme og varmtvann. Systemet krever lavtemperaturdimensjering av radiatorkretsen. Ved laveste dimensjerte utetemperatur er høyeste anbefalte temperaturer 55 C på turledningen og 45 C på returledningen, men VVM 320 tåler opptil 65 C. Spillvannet fra sikkerhetsventilen føres via spillvannbeholder til avløpet slik at sprut av varmt vann ikke kan forårsake persskader. Spillvannrøret skal legges sluttende i hele sin lengde for å unngå vannsekker samt skal ligge frostfritt. For å oppnå optimal komfort anbefaler NIBE at VVM 320 installeres så nært varmepumpen som mulig. For utførlig informasj om de forskjellige kompentenes passering se avsnittet "Installasjsalternativ" i denne håndboken. OBS! Eventuelle høydepunkter i klimasystemet skal utstyres med avluftingsmuligheter. OBS! Rørsystemet skal være gjennomspylt før innemodulen koples til, slik at eventuelle forurensninger ikke skader inngående kompenter. Systemprinsipp VVM 320 består av varmtvannsbereder med varmespiral, ekspansjskar, sikkerhetsventil, påfyllingsventil, el-patr, sirkulasjspumper, utjevningskar og styresystem. VVM 320 kobles til klimasystemet. VVM 320 er direkte tilpasset for tilkobling og kommunikasj med F2030/F2040, og disse to utgjør sammen et komplett varmeanlegg. Når det er kaldt ute, arbeider F2030/F2040 sammen med VVM 320, og hvis utetemperaturen synker ned under varmepumpens stopptemperatur, skjer all oppvarming med VVM EB101 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -HQ1 -XL2 -FL10 Symbolnøkkel Symbol Betydning -EB15 Avstengingsventil Tappeventil Trimventil OBS! Strømbryteren (SF1) må ikke stilles på " " eller " " før VVM 320 fylles med vann. Temperaturbegrenseren, termostaten, el-patren m.m. kan ta skade. Kjele- og radiatorvolum VVM 320 er utstyrt med et trykkekspansjskar på 10 liter. Trykkekspansjskarets fortrykk skal dimensjeres etter den maksimale høyden (H) mellom karet og den høyest plasserte radiatoren, se figuren. Et fortrykk på 0,5 bar (5 mvp) medfører en maksimal tillatt høydeforskjell på 5 m. Maks. systemvolum ved ovenstående fortrykk er 220 liter ekskl. kjele. H T P Shunt-/vekselventil Sikkerhetsventil Termometer Temperaturføler Ekspansjskar Manometer Sirkulasjspumpe Smussfilter Varmeveksler Kapitel 4 Rørtilkoplinger 9

12 VVM Mål og rørtilkoplinger Wilo 1775 XL4 XL3 XL9 XL8 XL1 XL2 QM Rørtilkoplinger XL1 Tilkopling, varmebærer turledning Ø22 mm XL2 Tilkopling, varmebærer returledning Ø22 mm XL3 Tilkopling, kaldtvann Ø22 mm XL4 Tilkopling, varmtvann Ø22 mm XL5 Tilkobling, varmtvannssirkulasj Ø15 mm (gjelder ikke kobber) XL8 Tilkopling, installasj inn varmebærer Ø22 mm XL9 Tilkopling, installasj ut varmebærer Ø22 mm Kapitel 4 Rørtilkoplinger

13 Installasjsalternativ VV-BEREDARE Kompatible MED NIBE "DELAT" luft-vann-varmepumper VENTILKOPPEL Kompatibel NIBE luft-vann-varmepumpe skal være utstyrt med styrekort med display som minst har programvareversj i henhold til følgende liste. Hvilken versj styrekortet har, vises i varmepumpens display ved oppstart. INK KV-ANSL Produkt VV KV F F BACKVENTIL Programvareversj PROPPNING alle versjer VV alle versjer F F alle versjer alle versjer VVM 320 kan koples til ekstra varmtvannsbereder, se nedenfor. Mer om alternativene finnes på samt i respektive mteringsanvisning for benyttet ekstrautstyr. Se side 67 for liste over ekstrautstyr som kan brukes til VVM 320. Ventilkoppel-del Hvis det installeres boblebasseng eller annet som er storforbruker av varmtvann, kan innemodulen kompletteres Vv med från elektrisk värmepump varmtvannsbereder. En blandeventil mteres da på utgående varmtvann fra berederen. Proppas Kv Varmvannsbereder med el-element Backventil Vv Hvis det er mulighet for å bruke en varmtvannsbereder med el-patr, kan Blandningsventil-del beredere av typen NIBE COMPACT eller EMINENT benyttes. Hvis ventilkoblingen skal mteres eksternt, flyttes ut eller deles, må den byttes ut med en delbar kobling, Ø 22 mm. Vv av från VVMvärmepump 320 Kv Tilbakeslagsventil Backventil Blandeventil Blandningsventil Vv Vv Inkoppling av spetsberedare utan delbart ventilkoppel. Kapitel 4 Rørtilkoplinger 11

14 Forklaring AZ10 Avtrekksvarmepumpe F135 CL11 AA25 BT51 EP5 GP9 GP12 HQ4 QN19 Bassengpakke Apparatkasse Temperaturføler, basseng Veksler, basseng Pumpe, basseng Sirkulasjspumpe Smussfilter Vekselventil, basseng CM1 FL2 KA1 QN11 EP21 AA25 BT2 BT3 GP20 QN25 Ekspansjskar lukket Sikkerhetsventil, varmebærer Hjelperelé Shuntventil Klimasystem 2 Apparatkasse Temperaturføler, varmebærer, tur Temperaturføler, varmebærer, retur Sirkulasjspumpe, varmebærer undershunt Shuntventil EB15 BT25 XL1 XL2 XL3 XL4 XL8 XL9 EB101 FL10 HQ1 QM40 QM41 EM1 AA25 BT52 VVM 320 Temperaturføler, varmebærer, ekstern turledning Tilkopling, varmebærer, tur 1 Tilkopling, varmebærer, retur 1 Tilkopling, kaldtvann Tilkopling, varmtvann Tilkobling, installasj, fra varmepumpe Tilkobling, installasj, til varmepumpe Varmepumpe Sikkerhetsventil Smussfilter Avstengingsventil Avstengingsventil Ekstern varmekilde (Olje-, gass-, pellets- eller vedkjele med shunt) Apparatkasse Temperaturføler, kjele EQ1 AA25 BT64 CP10 GP12 GP13 QN12 Aktiv kjølemodul ACS 310 Apparatkasse Temperaturføler, kjøling, turledning Enkeltmantlet akkumulatortank, kjøling Sirkulasjspumpe Sirkulasjspumpe, kjøling Vekselventil kjøling/varme Varmtvannssirkulasj BT82 Temperaturføler, varmtvannssirkulasj retur EB2 Varmtvannsberedere GP11 Sirkulasjspumpe, varmtvann RN1 Trimventil RM1 Tilbakeslagsventil Øvrig BF1 EB1 HQ1 EMK 300 Eksternt el-tilskudd Smussfilter 1) Energimåler (BF1) inngår i VVM 320 R, VVM 320 3x230V R og VVM 320 E EM. Fås som ekstrautstyr EMK 300 for øvrige markeder. 12 Kapitel 4 Rørtilkoplinger

15 Prinsippskjema -CL11 -EP5 -GP9 -BT51 -HQ4 POOL -AA25 -EP21 -AA25 -BT2 -GP20 -CL11 -GP12 -QN25 -BT3 -CL11 -QN19 -EB15 -EB101 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -HQ1 -XL2 -FL10 Kapitel 4 Rørtilkoplinger 13

16 Tilkopling til varmepumpe Varmeisoler samtlige rør utendørs med minst 20 mm tykk rørisolering. VVM 320 er ikke utstyrt med avstengingsventiler, men disse må mteres utenfor innemodulen for å lette eventuell framtidig service. Tilkopling av klimasystem Ved tilkopling til system med termostater i alle radiatorer/gulvvarmeslynger, mteres enten overstrømningsventil eller en termostat demteres, slik at volumstrøm garanteres. -EB15 -EB15 -EB101 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -HQ1 -XL2 -FL10 Tilkobling ved bruk uten varmepumpe Kople sammen røret for installasj inn fra varmepumpe (XL8) med røret ut til varmepumpe (XL9). -EB15 -XL8 -XL9 To eller flere klimasystemer Når flere enn ett klimasystem skal varmes opp, kan følgende tilkopling benyttes For denne tilkoplingen kreves ekstrautstyret ECS 40/ECS 41. -EP21 -AA25 -QN25 -BT2 -BT3 -GP20 -EB15 Tilkopling av kaldt- og varmtvann En blandeventil skal være til stede hvis fabrikkinnstillingen endres, slik at temperaturen kan overstige 60 C. Hvis fabrikkinnstillingen endres, skal nasjale regler tas hensyn til. Innstillingen utføres i meny (Se side 55). -EB15 14 Kapitel 4 Rørtilkoplinger

17 Tilkopling av ekstern varmekilde For tilkobling til gass-/el-/oljekjele kreves ekstrautstyret AXC40, se "Ekstrautstyr" på side 67. -EM1 -FL2 -CM1 -EM1 -BT52 Tilkobling av EMK 300 Tilkopling av energimålersett EMK 300 (BF1) til VVM BF1 -XL8 -EB15 -XL9 -QN11 -EB15 -BT25 -KA1 -AA25 -EB101 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -HQ1 -XL2 -FL10 -EB15 -XL1 -XL2 Tilkopling av varmtvannssirkulasj. For å redusere faren for bakterietilvekst i systemer med varmtvannssirkulasj, bør det sirkulerende vannet ikke understige 50 C. Det bør heller ikke finnes noen ikke-sirkulerende varmtvannsledninger. Juster varmtvannssystemet slik at temperaturen ikke understiger 50 C lengst ut i systemet. -EB15 -BT82 -RN1 -RM1-GP11 Tilkobling av ekstra el-tilskudd For tilkobling av ekstra el-tilskudd i ett trinn, ved stillstand på grunn av kald uteluft. El-tilskuddet bør ikke være større enn varmepumpens effekt like før stillstand. -XL8 -EB15 -XL9 -EB1 -EB101 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -HQ1 -XL2 -FL10 Kapitel 4 Rørtilkoplinger 15

18 Tilkobling av ACS 310 For tilkobling av aktiv kjøling, ACS 310 se "Ekstrautstyr" på side 67 -EQ1 -AA25 -GP13 -CP10 -GP12 -EB15 -BT64 -QN12 -EB101 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -HQ1 -XL2 -FL10 Tilkopling av basseng Oppvarming av basseng styres av bassengføleren. Ved lav bassengtemperatur bytter vekselventilen retning og åpner mot bassengveksleren. For denne tilkoplingen kreves ekstrautstyret POOL CL11 -AA25 -EP5 -GP9 -BT51 -HQ4 POOL -CL11 -GP12 -CL11 -QN19 -XL8 -EB15 -XL9 -EB101 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -HQ1 -XL2 -FL10 16 Kapitel 4 Rørtilkoplinger

19 Tilkobling av F135 og basseng Behovet på F135 styres av systemets innemodul. Også pumpe- og viftehastigheten styres fra menyen i innemodulen. I anlegg med basseng skal F135 kobles til mellom bassenget og uteluftvarmepumpen. -CL11 -AA25 -EP5 -GP9 -BT51 -HQ4 POOL -AZ10 -CL11 -GP12 -HQ1 -CL11 -QN19 -XL8 -EB15 -XL9 -EB101 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -HQ1 -XL2 -FL10 Kapitel 4 Rørtilkoplinger 17

20 Tilkobling av F135, ACS 310 og basseng F135 tilkoblet i luft/vann-system med 4-rørskjøling. 4-rørskjøling skal i slike tilfeller kobles til mellom uteluftvarmepumpen og F135. I tilfeller der det også er basseng, skal F135 kobles til mellom 4-rørskjølingen og bassenget. Behovet på F135 styres av systemets innemodul. Også pumpe- og viftehastigheten styres fra menyen i innemodulen. -CL11 -AA25 -EP5 -GP9 -BT51 -HQ4 POOL -AZ10 -CL11 -GP12 -EQ1 -AA25 -GP13 -HQ1 -CL11 -QN19 -XL8 -XL9 -CP10 -GP12 -EB15 -BT64 -QN12 -EB101 -EB101 -QM41 -XL1 -QM40 -HQ1 -XL2 -FL10 18 Kapitel 4 Rørtilkoplinger

21 Wilo VVM320 5 El-tilkoplinger Generelt Alt elektrisk utstyr bortsett fra uteføler, romføler og strømtransformator, er ferdigkoplet fra fabrikk. Før isolasjstest av boligen skal innemodulen frakoples. Hvis boligen har jordfeilbryter, bør VVM 320 varmepumpen utstyres med en separat bryter. Koplingsskjema for innemodulen finner du på side 73. Kommunikasjs- og følerkabler tikl eksterne tilkoplinger må ikke legges i nærheten av sterkstrømsledninger. Minste tverrsnitt på kommunikasjs- og følerkabler til ekstern tilkopling skal være 0,5 mm² opp til 50 m, f.eks. EKKX eller LiYY eller liknende. Ved kabeltrekking i VVM 320 skal det benyttes kabelgjennomføringer (UB1 og UB2, som er avmerket på bildet). I UB1 og UB2 føres kablene gjennom innemodulen fra baksiden til forsiden. VVM320 VVM320 SF1 FD1-SF2 FD1 UB1 UB2 AA1 FA1 Frt Bakside Wilo Wilo OBS! Strømbryter (SF1) skal ikke settes i stillingen "" eller " " før kjelevann er påfylt og radiatorsystemet er luftet. Temperaturbegrenseren, termostaten, el-patr m.m. kan ta skade. OBS! Hvis matekabelen er skadet, må den kun erstattes av NIBE, serviceansvarlig eller liknende godkjent persale for å unngå eventuell fare og skade. Automatsikring Innemodulen og en stor del av modulens innvendige kompenter er sikret internt med en automatsikring(fa1). Temperaturbegrenser Temperaturbegrenseren (FD1) bryter strømtilførselen til el-tilskuddet hvis temperaturen stiger til mellom 90 og 100 C og tilbakestilles manuelt. OBS! El-installasjen og eventuell service skal kun utføres under oppsyn av autorisert el-installatør. Bryt strømmen med arbeidsbryteren før eventuell service. Elektrisk installasj og trekking av ledninger skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Kapitel 5 El-tilkoplinger 19

22 Wilo VVM320 Wilo Wilo Tilbakestilling Temperaturbegrenseren (FD1) er tilgjengelig bak frtluken. Tilbakestill temperaturbegrenseren ved å trykke inn knappen (FD1-SF2) med en liten skrutrekker. Trykk inn knappen med et lett trykk, maks. 15 N (ca. 1,5 kg). LEK Demtering luke, el-patrkort VVM320 1 A LEK B FD1 2 LEK FD1-SF2 Tilgjengelighet, strømkopling Plastlokkene til koplingsboksene åpnes ved hjelp av en skrutrekker. OBS! Lokket til inngangskortet åpnes uten verktøy. 1. Stikk inn skrutrekkeren (A) og bøy smekklåsen forsiktig nedover (B). 2. Vinkle lokket ut og fjern det. Demtering luke, grunnkort HUSK! For å kunne demtere luken for grunnkortet må først luken for inngangskortet tas bort. Demtering luke, inngangskort VVM320 1 A B Trykk ned smekklåsen. 2. Vinkle lokket ut og fjern det. 1. Stikk inn skrutrekkeren (A) og bøy smekklåsen forsiktig nedover (B). 2. Vinkle lokket ut og fjern det. 20 Kapitel 5 El-tilkoplinger

23 Kabellåsing Bruk egnet verktøy til å løsne/låse fast kablene i innemodulens plinter LEK LEK 3 Kapitel 5 El-tilkoplinger 21

24 Wilo Wilo Wilo VVM320 VVM320 VVM320 Tilkoplinger OBS! For å unngå forstyrrelser må uskjermede kommunikasjs- og/eller følerkabler til eksterne tilkoplinger ikke legges nærmere enn 20 cm fra sterkstrømledninger. Krafttilkopling VVM 320 skal installeres via allpolet bryter med minst 3 mm bryteravstand. Minste kabeltverrsnitt skal være dimensjert etter hvilken sikring som benyttes. Medfølgende kabel (lengde ca. 2 m) for innkommende strøm er koplet til plint X1 på el-elementkortet (AA1). Tilkoplingskabelen finner du på baksiden av VVM 320. Tilkopling 3 x 400 V N 0 AA1-X1 PE L1 1 L2 L3 Tariffstyring Hvis spenningen til el-patr forsvinner i en viss tid, må det samtidig skje blokkering via AUX-inngang, se "Tilkoplingsmuligheter - Mulige valg for AUX-innganger". Tilkopling av ekstern styrespenning for styresystemet OBS! Gjelder kun krafttilkopling 3 x 400 V. Hvis du skal kople til ekstern styrespenning for styresystemet til VVM 320 på el-patrkortet (AA1), må kantktakten ved AA1:X2 flyttes till AA1:X9 (iht. illustrasjen). Ved tilkopling av ekstern styrespenning for styresystemet med separate jordfeilbrytere, kopler du blå leder fra plint X7:24 på el-patrkortet (AA1) og kopler vedlagte toppklemme til nøytral på innkommende betjening. Kople en blå leder (min. 0,75 mm 2 ) mellom toppklemmen og X11:N på el-patrkortet (som vist på bildet). Styrespenning (1 x 230 V ~ 50 Hz) kobles til AA1:X11 (iht. illustrasjen). Til AA8 AA1-X1 PE1 3 x 230 V ON AA1-X1 AA1-X8 PE L1 1 L2 2 L3 AA1-X2 N 0 PE L1 1 L2 L3 AA1-X1 1 x 230 V PE1 * AA1-X9 AA1-X7 AA1-X11 AA1 AA1-X1 L PE N 230V ~ 1x230V+N+PE 50 Hz styrespenning * Bare med separat jordfeilbryter. N PE 0 L1 1 AA1-X1 PE1 22 Kapitel 5 El-tilkoplinger

25 Wilo VVM320 Wilo Wilo VVM320 VVM320 Uteføler Utetemperaturføleren (BT1) plasseres på et skyggefullt sted mot nord eller nordvest, slik at den ikke påvirkes av for eksempel morgensol. Føleren kobles til plint X6:1 og X6:2 på inngangskortet (AA3). Bruk en toleder med tverrsnitt på minst 0,5 mm². Eventuelt kabelrør bør tettes for ikke å forårsake kdens i utefølerkapselen. AA3-X6 Eksternt VVM 320 BT AA3-X6 8 9 Romføler VVM 320 leveres med romføler (BT50). Romføleren har opptil tre funksjer: 1. Vise aktuell romtemperatur i displayet til VVM Gir mulighet til å endre romtemperaturen i C. 3. Gir mulighet til å fininnstille/stabilisere romtemperaturen. Mter føleren på et nøytralt sted der innstilt temperatur ønskes. Egnet sted er for eksempel en ledig innervegg i gangen, ca. 1,5 m over gulv. Det er viktig at føleren ikke hindres fra å måle riktig romtemperatur, for eksempel ved plassering i nisje, mellom hyller, bak gardin, ovenfor eller nær varmekilde, i trekk fra ytterdør eller i direkte sol. Også avslåtte radiatortermostater kan forårsake problemer. Innemodulen fungerer uten føleren, men hvis du ønsker å kunne lese av boligens innetemperatur i displayet til VVM 320, må føleren mteres. Romføleren koples til på X6:3 og X6:4 på inngangskortet (AA3). Hvis føleren skal brukes til å endre romtemperaturen i C og/eller til å stabilisere romtemperaturen, må føleren aktiveres i meny Hvis romføleren benyttes i rom med gulvvarme, bør den bare ha en informativ funksj og ikke styre romtemperaturen. Eksternt RG 05 VVM F AA3-X6 BT AA3-X6 HUSK! Det tar lang tid å endre temperaturen i boligen. Korte tidsperioder i kombinasj med gulvvarme kommer for eksempel ikke til å gi en merkbar forandring i romtemperaturen. Kommunikasj Hvis VVM 320 skal koples til varmepumpe, koples denne til plint X4:13, X4:14 og X4:15 på inngangskortet (AA3). F2030/F2040 F20XX VVM AA3-X4 A+ B- GND AA3-X410 Kapitel 5 El-tilkoplinger 23

26 Wilo VVM320 Innstillinger BT30 AA1-X3 AA1-SF1 3x230V (maksimal el-effekt, leveransekoplet 9 kw) El-tilskudd (kw) Maks. (A) L1 0,0 0,0 8,7 15,1 15,1 Maks. (A) L2 0,0 8,7 15,1 15,1 27,1 Maks. (A) L3 0,0 8,7 15,1 15,1 27,1 AA1-X7 AA1-X1 1x230V (maksimal el-effekt, leveransekoplet 7 kw) El-tilskudd (kw) Maks. L1 (A) El-tilskudd - maksimal effekt El-patren kan stilles inn til maksimalt 9 kw (3-fase) eller 7 kw (1-fase). Leveringsinnstillingen er 9 kw (3- fase) eller 7 kw (1-fase). El-patrens effekt er inndelt i 7 trinn, som vist på tabellen. Innstilling av maksimal effekt for el-tilskuddet utføres i meny El-elementets el-trinn 3x400V (maksimal el-effekt, leveransekoplet 9 kw) El-tilskudd (kw) Maks. L1 (A) 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 8,7 Maks. L2 (A) 0,0 8,7 7,5 8,7 7,5 8,7 7,5 15,7 Maks. L3 (A) 0,0 0,0 7,5 8,7 7,5 8,7 15,7 15, ,0 4,3 8, ,4 21,7 26,1 30,4 Tabellene viser maks. fasestrøm ved respektive el-trinn for innemodulen. Hvis strømfølerne er tilkoplet, overvåker innemodulen fasestrømmene. Ved overbelastning på en fase koples effekten om til en annen fase. Ved overbelastning av innstilt sikringsstørrelse i tilfeller der den installerte varmepumpen er frekvensstyrt, kobles først el-patrens el-trinn ut, før kompressoren begrenses. 3x400V (maksimal el-effekt, omkoplet til 7 kw) El-tilskudd (kw) Maks. L1 (A) Maks. L2 (A) Maks. L3 (A) 0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 4,3 2 0,0 8,7 0,0 3 0,0 8,7 4,3 4 0,0 8,7 8,7 5 8,7 0, ,7 8,7 8,7 7 8,7 8, Kapitel 5 El-tilkoplinger

27 Reservestilling Når innemodulen settes i reservestilling (SF1 stilles til ), er bare de aller nødvendigste funksjene aktivert. Varmtvannskapasiteten er redusert. Effektvakten er ikke tilkoplet. Fast temperatur på turledningen, se kapittel Reservestillingstermostat på side 26. Effekt i reservestilling El-patrens effekt i reservestilling stilles inn med dipswitchen (SF1) på el-patrkortet (AA1), som vist på tabellen nedenfor. Fabrikkinnstillingen er 6 kw. Effekt reservestilling, 1x230V (maksimal el-effekt, leveransekoplet 7 kw) kw Effekt reservestilling 3x400V (maksimal el-effekt, omkoplet til 7 kw) kw Effekt reservestilling, 3x400V (maksimal el-effekt, leveransekoplet 9 kw) kw Effekt reservestilling, 3x230V (maksimal el-effekt, leveransekoplet 9 kw) 6 6 ON Bildet viser dip-switchen (AA1-SF1) i fabrikkinnstilling for 3x400V, dvs. 6 kw. ON Bildet viser dip-switchen (AA1-SF1) i fabrikkinnstilling for 3x230V, dvs. 6 kw. kw ON Bildet viser dip-switchen (AA1-SF1) i fabrikkinnstilling for 1x230V, dvs. 6 kw. Kapitel 5 El-tilkoplinger 25

28 Reservestillingstermostat Turledningstemperaturen i reservestillingen stilles inn med en termostat (FD1-BT30). Den kan stilles på 35 (forhåndsinnstilt, f.eks. gulvvarme) För markvärme! eller 45 C (f.eks. radiatorer). LEK Effektlåsing VVM 320 følgerför gjeldende frånluftsvärme! byggelover (BBR). Dette innebærer at maks. effektuttak (maks. installert el-effekt for oppvarming) kan låses i menyen Hvis maks. effektuttak skal endres senere, må deler av produktet byttes ut. LEK 26 Kapitel 5 El-tilkoplinger

29 Wilo Tilkoplingsmuligheter Effektvakt Hvis den installerte varmepumpen er frekvensstyrt, begrenses den når alle el-trinnene er koblet ut. Eksterne tilkoplingsmuligheter På inngangskortet (AA3) har VVM 320 programvarestyrte inn- og utganger for tilkopling av ekstern ktaktfunksj eller føler. Det betyr at når en ekstern ktaktfunksj eller føler koples til en av seks spesialtilkoplinger, må riktig funksj velges til riktig tilkopling i programvaren i VVM 320. HUSK! Hvis en ekstern ktaktfunksj eller føler koples til VVM 320, må funksjen for benyttet inn- eller utgang velges i meny 5.4, se side 59. Valgbare innganger på inngangskortet for disse funksjene er AUX1 (X6:9-10)AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) og AUX5 (X6:17-18). Valgbar utgang er AA3:X7. AA3-X6 myke inn-/utganger5.4 blokker varme aktiver midl.tidig luks ikke brukt ikke brukt ikke brukt alarmutgang Eksternt Externt VVM F B A AA3-X6 I eksempelet ovenfor benyttes inngangene AUX1 (X6:9-10) og AUX2 (X6:11-12) på inngangskortet (AA3). HUSK! Enkelte av de følgende funksjene kan også aktiveres og programmeres via menyinnstillinger. Mulige valg for AUX-innganger Temperaturføler, kjøling/varme En ekstra temperaturføler kan kobles til VVM 320 for å gjøre det enklere å avgjøre når det er på tide å bytte mellom kjøle- og varmedrift. Temperaturgiveren kobles til valgt inngang (meny 5.4, alternativet vises bare hvis kjøletilbehør er installert, se side 59) på plint X6 på inngangskortet (AA3) som er plassert bak frtluken og plasseres på egnet sted i klimasystemet. Bruk en 2-leder med kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm². Ktakt for ekstern blokkering av tilleggsvarme og/eller kompressor I tilfeller der det er ønskelig med ekstern blokkering av tilleggsvarme og/eller kompressor, skal denne kobles til X6 på inngangskortet (AA3), som er plassert bak frtluken. Tilleggsvarmen og/eller kompressoren frakoples ved at en potensialfri ktaktfunksj koples til innganen som velges i meny 5.4, se side 59. Ekstern blokkering av tilleggsvarme og kompressor kan kombineres. Sluttet ktakt medfører frakoplet effekt. Ktakt for ekstern tariffblokkering I tilfeller der ekstern tariffblokkering er ønskelig, skal denne koples til X6 på inngangskortet (AA3), som er plassert bak frtluken. Tariffblokkering innebærer at tilleggsvarmen, kompressoren og varmen frakoples ved at en potensialfri ktaktfunksj koples til inngangen som velges i meny 5.4, se side 59. Sluttet ktakt medfører frakoplet effekt. OBS! Hvis tariffblokkering er aktivert, er min. turledning ikke gjeldende. Ktakt for ekstern blokkering varme I tilfeller der det benyttes ekstern blokkering av varme, kan denne koples til X6 på inngangskortet (AA3), som er plassert bak frtluken. Varmedriften frakoples ved at en potensialfri ktaktfunksj koples til inngangen som velges i meny 5.4, se side 59. Sluttet ktakt medfører frakoplet varmedrift. OBS! Hvis varmeblokkering er aktivert, er min. turledning ikke gjeldende. Ktakt for ekstern alarm (NC) Hvis «ktakt for ekstern alarm (NC)» er valgt som funksj på en myk inngang, vises infoalarm 995 hvis den tilkoblede eksterne kretsen til valgt myk inngang brytes. Ktakt for ekstern alarm (NO) Hvis «ktakt for ekstern alarm (NO)» er valgt som funksj på en myk inngang, vises infoalarm 995 hvis den tilkoblede eksterne kretsen til valgt myk inngang lukkes. Kapitel 5 El-tilkoplinger 27

30 Ktakt for aktivering av "midlertidig luksus" En ekstern ktaktfunksj kan koples til VVM 320 for aktivering av varmtvannsfunksjen "midlertidig luksus". Ktakten skal være potensialfri og tilkoples på valgt inngang (meny 5.4, se side 59) på plint X6 på inngangskortet (AA3). "midlertidig luksus" er aktivert i den tiden ktakten er sluttet. Ktakt for aktivering av "ekstern justering" En ekstern ktaktfunksj kan koples til VVM 320 for endring av turledningstemperaturen og dermed endring av romtemperaturen. Når ktakten er sluttet, endres temperaturen i C (hvis romføleren er tilkoplet og aktivert). Hvis romføler ikke er tilkoplet eller ikke aktivert, innstilles ønsket endring av "temperatur" (forskyvning av varmekurve) med det antall trinn som velges. Verdien kan stilles inn mellom -10 og +10. klimasystem 1 Ktakten skal være potensialfri og tilkoples på valgt inngang (meny 5.4, se side 59) på plint X6 på inngangskortet (AA3). Innstilling av verdien for endringen utføres i meny 1.9.2, "ekstern justering". klimasystem 2 til 4 Ekstern justering for klimasystem 2 til 4 krever ekstrautstyr (ECS 40 eller ECS 41). Se ekstrautstyrets installatørhåndbok for installasjsanvisning. Ktakt for "SG ready" OBS! Denne funksjen kan bare benyttes i strømnett som støtter "SG Ready"-standarden (Tyskland). "SG Ready" krever to AUX-innganger. I de tilfellene der denne funksjen er ønskelig, skal denne kobles til plint X6 på inngangskortet (AA3). "SG Ready" er en smart form for tariffstyring der din strømleverandør kan påvirke inne-, varmtvannsog/eller bassengtemperaturen (hvis basseng finnes) eller ganske enkelt blokkere tilleggsvarmen og/eller kompressoren i varmepumpen på visse tider av døgnet (kan velges i meny etter at funksjen er aktivert). Aktiver funksjen ved å koble til potensialfrie ktaktfunksjer til to innganger som velges i meny 5.4 (SG Ready A og SG Ready B), se side 59. Sluttet eller åpen ktakt medfører noe av følgende (A = SG Ready A og B = SG Ready B ): Blokkering (A: Sluttet, B: Åpen) "SG Ready" er aktiv. Kompressoren i varmepumpen og tilleggsvarme blokkeres som dagens tariffblokkering. Normalstilling (A: Åpen, B: Åpen) "SG Ready" er ikke aktiv. Ingen påvirkning på systemet. Lavprisstilling (A: Åpen, B: Sluttet) "SG Ready" er aktiv. Systemet fokuserer på kostnadsbesparelse og kan f.eks. benytte en lav tariff fra strømleverandøren eller overkapasitet fra eventuell egen strømkilde (påvirkningen på systemet kan justeres i meny 4.1.5). Overkapasitetsstilling (A: Sluttet, B: Sluttet) "SG Ready" er aktiv. Systemet tillates å gå med full kapasitet ved overkapasitet hos strømleverandøren (påvirkningen på systemet kan justeres i meny4.1.5). Ktakt for +Adjust Ved hjelp av +Adjust kommuniserer anlegget med gulvvarmens styresentral* og tilpasser varmekurven og beregnet turledningstemperatur etter gulvvarmesystemets tilbakekobling. Aktiver det klimasystemet som +Adjust skal påvirke, ved å markere funksjen og trykke på OK-knappen. *Støtte for +Adjust kreves OBS! +Adjust må først velges i meny 5.4 "myke inn- /utganger". OBS! Kretskort AA3 i anlegget må ha minst "input versi" 34 og programvareversjen må ha "display versi" 5539 eller nyere for at +Adjust skal fungere. Versjen kan ktrolleres i meny 3.1 under henholdsvis "input versi" og "display versi". Ny programvare kan lastes ned gratis fra OBS! Ved systemer med både gulvvarme og radiatorer bør NIBE ECS 40/41 brukes for optimal drift. Mulige valg for AUX-utgang (potensialfritt vekslende relé) Det er mulighet for ekstern tilkopling ved reléfunksj via et potensialfritt vekslende relé (maks. 2 A) på inngangskortet (AA3), plint X7. Valgbare funksjer for ekstern tilkopling: Indikering av summeralarm. Kjølemodusindikering (bare hvis det finnes ekstrautstyr for kjøling, eller hvis varmepumpen har innebygd funksj for kjøling). Styring av sirkulasjspumpe for varmtvannssirkulasj. Ekstern sirkulasjspumpe (for varmebærer). Tilleggsvarme i serie på ladekrets. Hvis noe av det ovennevnte koples til plint X7, må det velges i meny 5.4, se side 59. Summeralarm er forhåndsvalgt fra fabrikk. 28 Kapitel 5 El-tilkoplinger

31 Wilo Wilo OBS! Tilbehørskort er nødvendig hvis flere funksjer skal koples til plint X7 samtidig som indikering av summeralarm er aktivert (se side 67). Tilkopling av tilbehør Instruksjer for tilkopling av ekstrautstyr finnes i den medfølgende bruksanvisningen. Se side 67 for liste over ekstrautstyr som kan brukes til VVM C NO NC AA3-X7 AA3-X7 Bildet viser releet i alarmstilling. Hvis strømbryteren (SF1) står på " " eller " ", er releet i alarmstilling. Ekstern sirkulasjspumpe eller varmtvannssirkulasjspumpe koples til summeralarmreleet, som vist på bildet nedenfor. OBS! Merk aktuell koplingsboks med advarsel for ekstern spenning AA3-X7 C NO NC AA3-X7 VVM F1X Eksternt Externt L N PE L N PE Sirkulasjspumpe HUSK! Reléutgangen kan belastes med maks. 2 A (230V AC). Kapitel 5 El-tilkoplinger 29

32 6 Igangkjøring og justering Forberedelser 1. Ktroller at strømbryteren (SF1) står i stillingen " ". 2. Ktroller at tappeventilen er helt stengt, og at temperaturbegrenseren (FD1) ikke er utløst. 3. Kompatibel NIBE luft-vann-varmepumpe skal være utstyrt med styrekort med display som minst har programvareversj i henhold til listen på side 11. Påfylling og lufting Påfylling av varmtvannsbereder i VVM Åpne en varmtvannskran i huset. 2. Åpne avstengingsventilen. Ved senere drift skal denne ventilen være helt åpen. 3. Når det kommer vann ut av varmtvannskranen, er varmtvannsberederen fylt og kranen kan stenges. Lufteventil (QM20) VVM320 SF1 QM11 QM22 Påfylling av VVM Åpne lufteventilen (QM20). 2. Åpne påfyllingsventilen (QM11). VVM 320 fylles med vann. 3. Når vannet som kommer ut av lufteventilen (QM20), ikke lenger er blandet med luft, stenger du lufteventilen. Etter en stund begynner trykket å stige på manometeret. Når sikkerhetsventilens åpningstrykk nås, begynner denne å slippe ut vann. Steng da påfyllingsventilen. Luft varmtvannsberederens slynge med QM Åpne sikkerhetsventilen til trykket i VVM 320 synker til normalt arbeidsområde (ca. 1 bar) og ktroller at det ikke er luft systemet, ved å vri på lufteventilen (QM20). Avlufting av klimasystemet 1. Bryt strømtilførselen til VVM Luft VVM 320 gjennom lufteventilen (QM20) og klimasystemet ellers gjennom de respektive lufteventilene. 3. Gjenta påfylling og avlufting til all luft er fjernet og korrekt trykk oppnådd. FD1 FA1 Avtapping av klimasystemet 1. Koble en slange til den nedre påfyllingsventilen for varmebærer (QM11). 2. Åpne ventilen for å tappe klimasystemet. Se også Tømming av klimasystemet på side 61. Wilo 30 Kapitel 6 Igangkjøring og justering

33 Oppstart og ktroll Startguide OBS! Det må være vann i klimasystemet før strømbryteren settes på " ". 1. Sett innemodulens strømbryter () i stillingen "". 2. Følg instruksjene i startguiden i innemodulens display. Hvis startguiden ikke starter når du starter innemodulen, kan du starte den manuelt fra meny 5.7. TIPS! Igangkjøring Se side 33 for en mer inngående introduksj av anleggets styresystem (betjening, menyer osv.). Første gangen anlegget startes åpnes en startguide. Startguiden gir instruksjer om hva som må utføres ved første oppstart, og leder deg gjennom grunnleggende innstillinger for anlegget. Startguiden sikrer at oppstarten utføres på riktig måte, og kan derfor ikke hoppes over. Startguiden kan startes i ettertid fra meny 5.7. Under oppstartsguiden kjøres vekselventiler og shunten fram og tilbake for å hjelpe til med lufting avvvm 320 HUSK! Så lenge startguiden er aktiv, starter ingen av funksjene i varmepumpen automatisk. Guiden vises ved hver omstart av varmepumpen til dette velges bort på siste side. Manøvrering i startguiden A.Side språk 4.6 Hvis du går ut av startguiden på denne siden, avsluttes den automatisk om 60 min C. Alternativ/innstilling A.Side B. Navn og menynummer Her ser du hvor langt du har kommet i startguiden. Slik blar du mellom sidene i startguiden: 1. Vri på betjeningsrattet til en av pilene i øverste venstre hjørne (ved sidetallet) blir markert. 2. Trykk på OK-knappen for å hoppe mellom sidene i startguiden. B. Navn og menynummer Her ser du hvilken meny i styresystemet denne siden i startguiden bygger på. Tallene i parentes er menyens nummer i styresystemet. Du kan lese mer om menyen i dens hjelpemeny eller i installatørhåndboken fra side 37. C. Alternativ/innstilling Her definerer du innstillinger for systemet. D. Hjelpemeny I mange menyer er det et symbol som viser at ekstra hjelp er tilgjengelig. Slik kommer du til hjelpteksten: 1. Bruk betjeningsrattet til å merke hjelpsymbolet. 2. Trykk på OK-knappen. Hjelpteksten består ofte av flere vinduer som du kan bla mellom ved hjelp av betjeningsrattet. Kapitel 6 Igangkjøring og justering 31

34 Igangkjøring uten varmepumpe Innemodulen kan kjøres uten varmepumpe, altså bare som el-kjele, for å produsere varme og varmtvann for eksempel før varmepumpen er installert. Kople sammen røret for installasj inn fra varmepumpe (XL8) med røret ut fra varmepumpe (XL9). Gå inn i meny Systeminnstillinger og deaktiver varmepumpen. OBS! Velg driftsstilling auto eller manuelt når innemodulen igjen skal kjøres med varmepumpe. Pumpehastighet Sirkulasjspumpen (GP1) i VVM 320 er frekvensstyrt og stiller seg inn selv ved hjelp av styring og ut fra varmebehov. LEK Trykk Tilgjengelig Tillgängligt tryck trykk cirkulatispump, sirkulasjspumpe, GP12 GP1 Tilgjengelig trykk sirkulasjspumpe, GP1 (kpa) Tillgängligt tryck [kpa] Flöde (liter/timme) Volumstrøm (l/s) Etterjustering, lufting I begynnelsen frigjøres luft fra varmevannet, og avluftinger kan bli nødvendig. Hvis det kommer boblelyder fra klimasystemet, må hele systemet avluftes enda mer. Avlufting av anlegget skjer gjennom avluftingsventilene (QM20), (QM22) og klimasystemet ellers gjennom de respektive avluftingsventilene. Ved avlufting skal VVM 320 være avstengt. 32 Kapitel 6 Igangkjøring og justering

35 7 Styring - Introduksj Displayenhet INNEKLIMA VARMTVANN A Display F Strømbryter (SF1) Strømbryteren har tre posisjer: På ( ) Standby ( ) Reservestilling ( ) MITT ANLEGG INFO B C Statuslampe OK-knapp Reservestilling skal bare benyttes ved feil på innemodulen. I denne stillingen slås kompressoren av, og el-patren settes inn. Innemodulens display er slokt og statuslampen lyser gult. D Tilbakeknapp E Betjeningsratt VVM 320 F Strømbryter A B C D E Display I displayet vises instruksjer, innstillinger og driftsinformasj. Ved hjelp av det tydelige displayet og et brukervennlig menysystem kan du enkelt navigere mellom ulike menyer og alternativer for å stile inn den komforten eller få den informasjen du ønsker. Statuslampe Statuslampen indikerer innemodulens status: Den: lyser grønt ved normal funksj. lyser gult ved aktivert reservestilling. lyser rødt ved utløst alarm. OK-knapp OK-knappen brukes til å: bekrefte valg av undermeny/alternativ/innstilt verdi/side i startguiden. Tilbakeknapp Tilbakeknappen brukes til å: gå tilbake til forrige meny angre en innstilling som ikke bekreftes Betjeningsratt Betjeningsrattet kan vris til høyre eller venstre. Du kan: forflytte deg i menyer og mellom alternativer. øke eller minske verdiene bytte side i flersidevisninger (f.eks. hjelptekster og serviceinfo). Kapitel 7 Styring - Introduksj 33

36 Menysystem Når døren til innemodulen åpnes, vises de fire hovedmenyene i menysystemet samt grunnleggende informasj i displayet. Symboler i displayet Følgende symboler kan dukke opp i displayet under drift. Symbol Beskrivelse Utetemperatur INNEKLIMA Innetemperatur - (hvis romføler er installert) VARMTVANN Varmtvannstemperatur Dette symbolet vises ved informasjstegnet hvis det er informasj du bør være oppmerksom på, i meny 3.1. Disse to symbolene viser om kompressoren i utedelen eller tilleggsvarmen er blokkert i VVM 320. MITT ANLEGG Midlertidig luksus (hvis aktivert) SERVICE Ønsket mengde varmtvann INFO Informasj om drift Disse kan f.eks. være blokkert, avhengig av hvilken driftsstilling som er valgt i meny 4.2, om blokkering er programmert i meny 4.9.5, eller om en alarm som blokkerer en av dem, har blitt utløst. Blokkering av kompressor. Meny 1 - INNEKLIMA Innstilling og programmering av inneklimaet. Se side 37. Meny 2 - VARMTVANN Innstilling og programmering av varmtvannsproduksjen. Se side 45. Meny 3 - INFO Visning av temperatur og annen driftsinformasj samt tilgang til alarmloggen. Se side 47. Meny 4 - MITT ANLEGG Innstilling av tid, dato, språk, display, driftsstilling mm. Se side 48. Meny 5 - SERVICE Avanserte innstillinger. Disse innstillingene er ikke tilgjengelige for sluttbrukeren. Du får fram menyen ved å holde tilbakeknappen inne i 7 sekunder når du står i startmenyen. Se side 54. Blokkering av tilleggsvarme. Dette symbolet viser om periodisk økning eller luksusstilling for varmtvann er aktivert. Dette symbolet viser om "ferieinnstilling" er aktiv i meny 4.7. Dette symbolet viser om VVM 320 har ktakt med NIBE Uplink. Dette symbolet viser aktuell viftehastighet hvis hastigheten er endret fra normalinnstillingen. Krever ekstrautstyret NIBE F135. Dette symbolet viser om bassengoppvarming er aktiv. Ekstrautstyr kreves. Dette symbolet viser om kjøling er aktiv. Ekstrautstyr kreves. 34 Kapitel 7 Styring - Introduksj Manøvrering Flytt markøren ved å vri betjeningsrattet til høyre eller venstre. Den merkede posisjen er hvit og/eller har en oppbrettet flik. Velge meny For å komme videre i menysystemet velger du en hovedmeny ved først å merke den og deretter trykke på OK-knappen. Da åpnes et nytt vindu med undermenyer. Velg en av undermenyene ved å merke den og deretter trykke på OK-knappen.

37 Velge alternativ Bruk det virtuelle tastaturet komfortstilling2.2 økomi normal luksus Forskjellige tastaturer Alternativer I visse menyer der det kan være nødvendig å legge inn tekst, finnes det et virtuelt tastatur. I en meny med alternativer vises det valgte alternativet med en grønn hake. Slik velger du et annet alternativ: 1. Merk det alternativet du vil skal gjelde. Et av alternativene er forhåndsvalgt (hvitt). 2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valgt alternativ. Det valgte alternativet får en grønn hake. Stille inn en verdi tid tid & dato t dato dag måned år 12 t Verdi som skal endres Slik stiller du inn en verdi: 1. Bruk betjeningsrattet til å markere den verdien du vil stille inn. 2. Trykk på OK-knappen. Verdiens bakgrunn til grønn, som betyr at du er i innstillingsmodus. 3. Vri betjeningsrattet til høyre for å øke verdien eller til venstre for å redusere verdien. 4. Trykk på OK-knappen for å bekrefte verdien du har stilt inn. Trykk på tilbakeknappen hvis du angrer og vil ha tilbake den opprinnelige verdien. Du får tilgang til ulike tegnoppsett, avhengig av meny, og disse velger du ved hjelp av betjeningsrattet. Hvis du vil bytte til en annen tegntabell, trykker du på tilbakeknappen. Hvis en meny bare har ett tegnoppsett, vises tastaturet direkte. Når du har skrevet ferdig, markerer du "OK" og trykker på OK-knappen. Bla mellom vinduer En meny kan bestå av flere vinduer. Bla mellom vinduene ved å vri på betjeningsrattet. Aktuelt menyvindu Antall vinduer i menyen Bla mellom vinduer i startguiden Pil for å bla gjennom vinduene i startguiden språk Vri på betjeningsrattet til en av pilene i øverste venstre hjørne (ved sidetallet) blir markert. 2. Trykk på OK-knappen for å hoppe mellom punktene i startguiden. Hvis du går ut av startguiden på denne siden, avsluttes den automatisk om 60 min Kapitel 7 Styring - Introduksj 35

38 Hjelpmeny I mange menyer er det et symbol som viser at ekstra hjelp er tilgjengelig. Slik kommer du til hjelpteksten: 1. Bruk betjeningsrattet til å merke hjelpsymbolet. 2. Trykk på OK-knappen. Hjelpteksten består ofte av flere vinduer som du kan bla mellom ved hjelp av betjeningsrattet. 36 Kapitel 7 Styring - Introduksj

39 8 Styring - Menyer Meny 1 - INNEKLIMA Oversikt 1 - INNEKLIMA temperatur VENTILASJON * temperatur varme temperatur kjøling * programmering varme kjøling * ventilasj * avansert kurve varmekurve kjølekurve * ekstern justering min. turledningstemp romfølerinnstillinger kjøleinnstillinger * viftetilbakeføringstid * egen kurve punktforskyvning Adjust varme kjøling * * Ekstrautstyr kreves. Undermenyer Til menyen INNEKLIMA er det flere undermenyer. Til høyre for menyene i displayet finner du statusinformasj for respektive meny. temperatur Innstilling av temperatur for klimasystem. Statusinformasjen viser innstilte verdier for klimasystem. VENTILASJON Innstilling av viftehastighet. Statusinformasjen viser valgt innstilling. Denne menyen vises bare hvis avtrekksmodul er tilkoplet (ekstrautstyr). programmering Programmering av varme, kjøling og ventilasj. Statusinformasjen "innstilt" betyr at du har stilt inn programmering, men at den ikke er aktiv akkurat nå, "ferieinnstilling" vises hvis ferieprogrammering er aktiv samtidig med programmering (i og med at feriefunksjen er prioritert), "aktiv" vises hvis deler av programmeringen er aktiv, ellers vises " av". avansert Innstilling av varmekurve, justering med ytre ktakt, minimumsverdi for turledningstemperatur, romføler, kjølefunksj og +Adjust. Meny temperatur Hvis huset har flere klimasystemer, angis dette i displayet med et eget termometer for hvert system. I meny 1.1 velger du mellom varme og kjøling. Ønsket temperatur stilles deretter inn i den neste menyen, "temperatur varme/kjøling". Innstilling av temperaturen (med romføler installert og aktivert): varme Innstillingsområde: 5 30 C Fabrikkinnstilling: 20 kjøling (ekstrautstyr kreves) Innstillingsområde: 5 30 C Fabrikkinnstilling: 25 Verdien i displayet vises som en temperatur i C hvis klimasystemet styres av romfølere. HUSK! Det kan være lite hensiktsmessig å styre «trege» varmesystemer, f.eks. gulvvarme, ved hjelp av varmepumpens romføler. Hvis du vil endre romtemperaturen, bruker du betjeningsrattet til å stille inn ønsket temperatur i displayet. Bekreft den nye innstillingen ved å trykke på OKknappen. Den nye temperaturen vises på høyre side av symbolet i displayet. Innstilling av temperaturen (uten aktivert romføler): Innstillingsområde: -10 til +10 Fabrikkinnstilling: 0 Kapitel 8 Styring - Menyer 37

40 Displayet viser innstilt verdi for varme (kurveforskyvning). For å sette innetemperaturen opp eller ned øker eller reduserer du verdien i displayet. Bruk betjeningsrattet til å stille inn en ny verdi. Bekreft den nye innstillingen ved å trykke på OK-knappen. Hvor mange trinn verdien må endres for at innetemperaturen skal endres med én grad, avhenger av husets varmeanlegg. Det er vanligvis nok med ett trinn, men i visse tilfeller kan flere trinn behøves. Still inn ønsket verdi. Den nye verdien vises på høyre side av symbolet i displayet. HUSK! En økning av romtemperaturen kan bremses av termostatene til radiatorene eller gulvvarmen. Åpne derfor termostatene helt, bortsett fra i rom der det ønskes lavere temperatur, f.eks. i soverom. TIPS! Vent et døgn før du definerer en ny innstilling, slik at romtemperaturen rekker å stabilisere seg. Hvis det er kaldt ute og romtemperaturen er for lav, bør kurvehellingen i meny økes med ett trinn. Hvis det er kaldt ute og romtemperaturen er for høy, bør kurvehellingen i meny senkes med ett trinn. Hvis det er varmt ute og romtemperaturen er for lav, bør verdien i meny 1.1 økes med ett trinn. Hvis det er varmt ute og romtemperaturen er for høy, bør verdien i meny 1.1 senkes med ett trinn. Meny VENTILASJON (ekstrautstyr kreves) Innstillingsområde: normal samt hastighet 1-4 Fabrikkinnstilling: normal Her kan du midlertidig øke eller redusere ventilasjen i boligen. Når du har valgt en ny hastighet, begynner en klokke å telle ned. Når tiden er ute, går ventilasjshastigheten tilbake til normalinnstillingen. De forskjellige tilbakeføringstidene kan ved behov endres i meny Viftehastigheten (i prosent) vises i parentes etter hvert hastighetsalternativ. TIPS! Ved behov for lengre tidsforandringer, bruk feriefunksj eller programmering. Meny programmering I menyen programmering programmeres innekomforten (varme/kjøling/ventilasjon) for hver ukedag. Det er også mulig å programmere en lengre tid i en valgbar periode (ferie) i meny 4.7. Meny varme Her kan du programmere en økning eller senkning av temperaturen i boligen i opptil tre forskjellige tidsperioder per dag. Hvis romføler er installert og aktivert, stilles ønsket romtemperatur ( C) inn i løpet av tidsperioden. Uten aktivert romføler stilles ønsket endring inn (av innstillingen i meny 1.1) inn. For én grads endring av romtemperaturen kreves vanligvis ett trinn, men i enkelte tilfeller kan flere trinn behøves. Aktivert Program System Dag program 1 alle man tir s tor fre lør søn aktivert PROGRAMMERING VARME program 2 system 21:30-06: Tidsperiode program 3 Justering Kflikt Program: Her velges det programmet som skal endres. Aktivert: Her aktiveres programmeringen for valgt periode. Innstilte tider påvirkes ikke ved deaktivering. System: Her velger du for hvilket klimasystem det aktuelle programmet gjelder. Dette alternativet vises kun hvis det finnes flere enn ett klimasystem. Dag: Her velger du hvilken eller hvilke dager i uken programmeringen skal gjelde på. Hvis du vil fjerne programmeringen for en bestemt dag, nullstiller du tiden for denne dagen ved å sette starttiden til samme tid som stopptiden. Hvis linjen "alle" benyttes, stilles alle dager i perioden inn etter denne linjen. Tidsperiode: Her velges starttid og stopptid på valgt dag for programmeringen. Justering: Brukes til å stille inn hvor mye varmekurven skal forandres i forhold til meny 1.1 under programmeringen. Hvis romføler er installert, stilles ønsket romtemperatur inn i C. Kflikt: Hvis to forskjellige innstillinger kolliderer med hverandre, vises det med et rødt utropstegn. TIPS! Hvis du vil utføre en tilsvarende programmering for alle dager i uken, kan du begynne med å fylle ut "alle" og deretter endre ønskede dager. 38 Kapitel 8 Styring - Menyer

41 TIPS! For å få perioden til å strekke seg over midnatt stiller du inn slik at stopptiden er tidligere enn starttiden. Da stanser programmeringen ved innstilt stopptid dagen etter. Programmeringen starter alltid på den dagen starttiden er stilt inn. TIPS! For å få perioden til å strekke seg over midnatt stiller du inn slik at stopptiden er tidligere enn starttiden. Da stanser programmeringen ved innstilt stopptid dagen etter. Programmeringen starter alltid på den dagen starttiden er stilt inn. HUSK! Det tar lang tid å endre temperaturen i boligen. Korte tidsperioder i kombinasj med gulvvarme kommer for eksempel ikke til å gi en merkbar forandring i romtemperaturen. Meny kjøling (ekstrautstyr kreves) Her kan du programmere når kjøling er tillatt i boligen i opptil to forskjellige tidsperioder per dag. Aktivert Program Meny ventilasj (ekstrautstyr kreves) Her kan du programmere en økning eller reduksj av ventilasjen i boligen i opptil to forskjellige tidsperioder per dag. Aktivert aktivert Program PROGRAMMERING VENTILASJON program 1 program 2 PROGRAMMERING KJØLING program 1 program 2 aktivert alle man tir s tor fre lør søn 21:30-06:00 på alle man tir s tor fre lør søn Dag 21:30-06:00 hastighet 3 Kflikt Tidsperiode Justering Dag Tidsperiode Justering Kflikt Program: Her velges det programmet som skal endres. Aktivert: Her aktiveres programmeringen for valgt periode. Innstilte tider påvirkes ikke ved deaktivering. Dag: Her velger du hvilken eller hvilke dager i uken programmeringen skal gjelde på. Hvis du vil fjerne programmeringen for en bestemt dag, nullstiller du tiden for denne dagen ved å sette starttiden til samme tid som stopptiden. Hvis linjen "alle" benyttes, stilles alle dager i perioden inn etter denne linjen. Tidsperiode: Her velges starttid og stopptid på valgt dag for programmeringen. Justering: Her programmerer du når kjøling ikke skal være tillatt. Kflikt: Hvis to forskjellige innstillinger kolliderer med hverandre, vises det med et rødt utropstegn. TIPS! Hvis du vil utføre en tilsvarende programmering for alle dager i uken, kan du begynne med å fylle ut "alle" og deretter endre ønskede dager. Program: Her velges det programmet som skal endres. Aktivert: Her aktiveres programmeringen for valgt periode. Innstilte tider påvirkes ikke ved deaktivering. Dag: Her velger du hvilken eller hvilke dager i uken programmeringen skal gjelde på. Hvis du vil fjerne programmeringen for en bestemt dag, nullstiller du tiden for denne dagen ved å sette starttiden til samme tid som stopptiden. Hvis linjen "alle" benyttes, stilles alle dager i perioden inn etter denne linjen. Tidsperiode: Her velges starttid og stopptid på valgt dag for programmeringen. Justering: Her stiller du inn ønsket viftehastighet. Kflikt: Hvis to forskjellige innstillinger kolliderer med hverandre, vises det med et rødt utropstegn. TIPS! Hvis du vil utføre en tilsvarende programmering for alle dager i uken, kan du begynne med å fylle ut "alle" og deretter endre ønskede dager. Kapitel 8 Styring - Menyer 39

42 TIPS! For å få perioden til å strekke seg over midnatt stiller du inn slik at stopptiden er tidligere enn starttiden. Da stanser programmeringen ved innstilt stopptid dagen etter. Programmeringen starter alltid på den dagen starttiden er stilt inn. HUSK! En omfattende forandring over lengre tid kan forårsake dårlig innemiljø samt eventuelt dårligere driftsøkomi. Meny avansert Meny avansert har oransje tekst og er beregnet på avanserte brukere. Denne menyen har flere undermenyer. kurve Innstilling av kurvens helling for hhv. varme og kjøling. ekstern justering Innstilling av varmekurvens forskyvning når ytre ktakt er tilkoplet. min. turledningstemp. Innstilling av minste tillatte turledningstemperatur. romfølerinnstillinger Innstillinger for romføleren. kjøleinnstillinger Innstillinger for kjøling. viftetilbakeføringstid Innstillinger av tilbakestillingstider for vifte ved midlertidig hastighetsendring av ventilasjen. egen kurve Innstilling av egen kurve for hhv. varme og kjøling. punktforskyvning Innstilling av forskyvning av hhv. varme- og kjølekurven ved en spesifikk utetemperatur. +Adjust Innstilling av hvor stor påvirkning +Adjust skal ha på beregnet turledningstemperatur for gulvvarme. Jo høyere verdi, desto større påvirkning. Meny kurve system turledningstemp. C varmekurve utetemp. C varmekurve Innstillingsområde: 0-15 Fabrikkinnstilling: 9 kjølekurve (ekstrautstyr kreves) Innstillingsområde: 0-9 Fabrikkinnstilling: 0 I menyen kurve kan du se den såkalte varmekurven for huset ditt. Varmekurvens oppgave er å gi en jevn innetemperatur uansett utetemperatur, og dermed energigjerrig drift. Det er ut fra denne varmekurven at innemodulens styringsdatamaskin bestemmer temperaturen på vannet til varmesystemet, turledningstemperaturen og dermed innetemperaturen. Her kan du velge varmekurve og også lese av hvordan turledningstemperaturen endres ved ulike utetemperaturer. Hvis det finnes tilgang til kjøling, kan det gjøres liknende innstillinger for kjølekurven. Kurvehelling Varme- og kjølekurvens helling angir hvor mange grader turledningstemperaturen skal økes/senkes når utetemperaturen synker/øker. En brattere kurvehelling medfører en høyere turledningstemperatur for varme eller en lavere turledningstemperatur for kjøling ved en viss utetemperatur. FRAMLEDNINGSTEMPERATUR Turledningstemperatur C 70 Brantare Brattere kurvlutning kurvehelling C UTETEMPERATUR Utetemperatur Den optimale kurvehellingen avhenger av klimaforholdende på stedet, om huset har radiatorer eller gulvvarme, og hvor godt isolert huset er. Kurven stilles inn når anlegget installeres, men kan ha behov for etterjustering. Det skal deretter normalt ikke være nødvendig å endre kurven. HUSK! Ved finjusteringer av innetemperaturen skal kurven i stedet forskyves opp eller ned, og det gjøres fra menyen 1.1 temperatur. Kurveforskyvning En forskyvning av kurven betyr at turledningstemperaturen endres like mye for alle utetemperaturer, f.eks. at en kurveforskyvning på +2 trinn øker turledningstemperaturen med 5 C ved alle utetemperaturer. Turledningstemperatur - maksimums- og minimumsverdier Fordi turledningstemperaturen ikke kan beregnes høyere enn den innstilte maksimumsverdien eller lavere enn den innstilte minimumsverdien, flater varmekurven ut ved disse temperaturene. 40 Kapitel 8 Styring - Menyer

43 HUSK! Ved gulvvarmesystemer skal normalt maks. turledningstemp. stilles inn mellom 35 og 45 C. Ved gulvkjøling skal min. turledningstemp. begrenses for å unngå kdens. Ktroller maks. temperatur for gulvet med gulvinstallatøren/-leverandøren. Tallet lengst ute på kurven angir kurvehellingen. Tallet ved siden av termometeret angir kurveforskyvningen. Bruk betjeningsrattet til å stille inn en ny verdi. Bekreft den nye innstillingen ved å trykke på OK-knappen. Kurve 0 er en egen kurve opprettet i meny For å velge en annen kurve (kurvehelling): OBS! Hvis det bare finnes ett klimasystem, er kurvens nummer allerede merket når menyvinduet åpnes. 1. Velg det klimasystemet (hvis det finnes mer enn ett) som kurven skal endres for. 2. Når valget av klimasystem er bekreftet, blir kurvens nummer markert. 3. Trykk på OK-knappen for å komme til innstillingsmodus. 4. Velg en ny kurve. Kurvene er nummerert fra 0 til 15, der høyere nummer gir brattere helling og høyere turledningstemperatur. Kurve 0 vil si at egen kurve (meny 1.9.7) benyttes. 5. Trykk på OK-knappen for å avslutte innstillingen. For å lese av en kurve: 1. Vri betjeningsrattet slik at ringen på akselen med utetemperaturen merkes. 2. Trykk på OK-knappen. 3. Følg den grå linjen opp til kurven og ut til venstre for å avlese verdien for turledningstemperaturen ved valgt utetemperatur. 4. Det er nå mulig å foreta avlesninger for de forskjellige temperaturene ved å vri betjeningsrattet til høyre eller venstre og lese av tilsvarende turledningstemperatur. 5. Trykk på OK- eller tilbakeknappen for å komme ut av avlesingsstilling. TIPS! Vent et døgn før du gjør en ny innstilling, slik at romtemperaturen rekker å stabilisere seg. Hvis det er kaldt ute og romtemperaturen er for lav, bør kurvehellingen økes med ett trinn. Hvis det er kaldt ute og romtemperaturen er for høy, bør kurvehellingen senkes med ett trinn. Hvis det er varmt ute og romtemperaturen er for lav, bør kurveforskyvningen økes med ett trinn. Hvis det er varmt ute og romtemperaturen er for høy, bør kurveforskyvningen senkes med ett trinn. Meny ekstern justering klimasystem Innstillingsområde: -10 til +10 eller ønsket romtemperatur hvis romføler er installert. Fabrikkinnstilling: 0 Ved å koble til en utvendig ktakt, for eksempel romtermostat eller et koblingsur, kan romtemperaturen settes opp eller ned under oppvarmingen, enten midlertidig eller periodevis. Når ktakten er på, endres forskyvningen av varmekurven med det antall trinn som er valgt i menyen. Hvis romføler er installert og aktivert, stilles ønsket romtemperatur ( C) inn. Hvis det finnes mer enn et klimasystem, kan innstillingen gjøres separat for hvert system. Meny min. turledningstemp. varme Innstillingsområde: 5-70 C Fabrikkinnstilling: 20 C kjøling (ekstrautstyr kreves) Innstillingsområde: 7-30 C Fabrikkinnstilling: 18 C I meny stiller du inn varme eller kjøling, i neste meny (min. turledn.temp. varme/kjøling) stiller du inn laveste turledningstemperatur for klimasystemet. Det innebærer at VVM 320 aldri beregner en lavere temperatur enn den som er innstilt her. Hvis det finnes mer enn ett klimasystem, kan innstillingen gjøres for hvert system. TIPS! Hvis du f.eks. har en kjeller som du alltid vil ha litt varme i, selv på sommeren, kan verdien økes. Du kan også trenge å forhøye verdien i "stopp av varme" meny "autodriftsinnstilling". Kapitel 8 Styring - Menyer 41

44 Meny romfølerinnstillinger faktor system varme Innstillingsområde: 0,0-6,0 Fabrikkinnstilling varme: 2,0 kjøling (ekstrautstyr kreves) Innstillingsområde: 0,0-6,0 Fabrikkinnstilling kjøling: 1,0 Her kan du aktivere romføler for styring av romtemperatur. HUSK! Det kan være lite hensiktsmessig å styre «trege» varmesystemer, f.eks. gulvvarme, ved hjelp av varmepumpens romføler. Du kan også stille inn en faktor (en matematisk verdi) som bestemmer hvor mye en over- eller undertemperatur (differansen mellom ønsket og aktuell romtemperatur) i rommet skal påvirke turledningstemperaturen ut til klimasystemet. En høyere verdi gir en større og raskere forandring av varmekurvens innstilte forskyvning. OBS! En for høyt innstilt verdi på "faktor system" kan, avhengig av type klimasystem, gi en ustabil romtemperatur. Hvis flere klimasystem er installert, kan ovenstående innstillinger gjøres for hvert system. Meny kjøleinnstillinger (ekstrautstyr kreves) delta ved +20 C Innstillingsområde: 3 10 C Fabrikkinnstilling: 3 delta ved +40 Innstillingsområde: 3 10 C Fabrikkinnstilling: 6 børverdi kulde-/varmeføler Innstillingsområde: 5-40 C Fabrikkinnstilling: 21 varme ved undertemperatur i rom Innstillingsområde: 0,5 10,0 C Fabrikkinnstilling: 1,0 kjøling ved overtemperatur i rom Innstillingsområde: 0,5 10,0 C Fabrikkinnstilling: 1,0 start aktiv kjøling Innstillingsområde: Fabrikkinnstilling: 0 gradminutter kjøling Innstillingsområde: kjølegradminutter Fabrikkinnstilling: 0 tid mellom kjøle og varme Innstillingsområde: 0-48 t Fabrikkinnstilling: 2 driftsst. auto EQ1-GP12 Her angir du om du vil at kjølepumpen (GP12) skal gå i driftsstillingen Auto. kjølepumpehastighet Innstillingsområde: % Fabrikkinnstilling: 70 % Du kan bruke VVM 320 til å kjøle huset i den varme perioden av året. HUSK! Enkelte innstillingsalternativer vises bare hvis den aktuelle funksjen er installert og aktivert i VVM 320. delta ved +20 C Her stiller du inn ønsket temperaturdifferanse mellom tur- og returledningen til klimasystemet ved kjøledrift, når utetemperaturen er +20 C. VVM 320 prøver da å komme så nær innstilt temperatur som mulig. delta ved +40 Her stiller du inn ønsket temperaturdifferanse mellom tur- og returledningen til klimasystemet ved kjøledrift, når utetemperaturen er +40 C. VVM 320 prøver da å komme så nær innstilt temperatur som mulig. bruk romføler Her stiller du inn om det skal brukes romfølere i kjølestilling. varme/kjøling føl. HUSK! Når romføler for kjøling/varme (BT74) er installert og aktivert i VVM 320, kan du ikke velge noen annen føler for styring av VVM 320. Her stiller du inn hvilken føler som skal styre ved hvilken innetemperatur VVM 320 skal veksle mellom varmeog kjøledrift. 42 Kapitel 8 Styring - Menyer

45 børverdi kulde-/varmeføler HUSK! Dette innstillingsalternativet vises kun hvis føler for kjøling/varme (BT74) er installert og aktivert i VVM 320. Her stiller du inn ved hvilken innetemperatur VVM 320 skal veksle mellom varme- og kjøledrift. varme ved undertemperatur i rom HUSK! Dette innstillingsalternativet vises bare hvis romføleren er koplet til VVM 320 og aktivert. Her stiller du inn hvor mye romtemperaturen kan synke under ønsket temperatur før VVM 320 går over til varmedrift. kjøling ved overtemperatur i rom HUSK! Dette innstillingsalternativet vises bare hvis romføleren er koplet til VVM 320 og aktivert. Her stiller du inn hvor mye romtemperaturen kan stige over ønsket temperatur før VVM 320 går over til kjøledrift. start aktiv kjøling HUSK! Dette innstillingsalternativet vises bare hvis "aktiv kjøling" er aktivert i meny Her stiller du inn når aktiv kjøling skal starte. Gradminutter er et mål på aktuelt varmebehov i huset og bestemmer når henholdsvis kompressor, kjøledrift og tilleggsvarme skal starte/stoppe. gradminutter kjøling Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis tilkoblet tilbehør selv bregner kjølegradminutter. Etter at en minimums- eller maksimumsverdi er innstilt, vil systemet automatisk stille inn virkelig verdi ut fra antall kompressorer som kjører kjøling. tid mellom kjøle og varme Dette valget finnes kun for kjøling 2-rørssystem. Her stiller du inn hvor lenge VVM 320 skal vente før varmedrift gjenopptas, når kjølebehovet har opphørt, eller omvendt. Meny viftetilbakeføringstid (ekstrautstyr kreves) Her velger du tilbakestillingstid for tilfeldig hastighetsendring (hastighet 1-4) på ventilasjen i meny 1.2. Tilbakeføringstid er den tiden det tar før ventilasjshastigheten er tilbake til det normale. Meny egen kurve turledningstemp. varme Innstillingsområde: 5 70 C kjøling (ekstrautstyr kreves) Avhengig av hvilket tilbehør som brukes, kan innstillingsområdet variere. Innstillingsområde: 7 40 C Hvis du har spesielle behov, kan du her lage din egen varme- og kjølekurve ved å stille inn ønskede turledningstemperaturer ved ulike utetemperaturer. HUSK! Kurve 0 i meny skal velges for at egen kurve skal gjelde. Meny punktforskyvning utetemperaturpunkt Innstillingsområde: C Fabrikkinnstilling: 0 C forandring av kurve Innstillingsområde: C Fabrikkinnstilling: 0 C Her kan du velge en endring av varmekurven ved en viss utetemperatur. For én grads endring av romtemperaturen kreves vanligvis ett trinn, men i visse tilfeller kan flere trinn behøves. Varmekurven påvirkes ved ± 5 C fra innstilt utetemperaturpunkt. Det som er viktig, er at riktig varmekurve er valgt, slik at romtemperaturen ellers oppleves som jevn. TIPS! Hvis det føles kaldt i huset ved f.eks. -2 C, settes "utetemperaturpunkt" til "-2" og "forandring av kurve" økes til ønsket romtemperatur oppnås. HUSK! Vent et døgn før du definerer en ny innstilling, slik at romtemperaturen rekker å stabilisere seg. hastighet 1-4 Innstillingsområde: 1 99 h Fabrikkinnstilling: 4 h Kapitel 8 Styring - Menyer 43

46 Meny Adjust - påvirkningsgrad Innstillingsområde: 0,1 1,0 Fabrikkinnstilling: 0,5 Ved hjelp av +Adjust kommuniserer anlegget med gulvvarmens styresentral* og tilpasser varmekurven og beregnet turledningstemperatur etter gulvvarmesystemets tilbakekobling. Her aktiverer du de klimasystemene som du vil at +Adjust skal påvirke. Du kan også stille inn hvor stor innvirkning +Adjust skal ha på beregnet turledningstemperatur. Jo høyere verdi, desto større påvirkning. *Støtte for +Adjust kreves OBS! +Adjust må først velges i meny 5.4 «myke inn- /utganger». 44 Kapitel 8 Styring - Menyer

47 Meny 2 - VARMTVANN Oversikt 2 - VARMTVANN midlertidig luksus komfortstilling programmering avansert periodisk økning varmtvannssirk. Undermenyer Til menyen VARMTVANN er det flere undermenyer. Til høyre for menyene i displayet finner du statusinformasj for respektive meny. midlertidig luksus Aktivering av midlertidig økning av varmtvannstemperaturen. Statusinformasjen viser "av"eller hvor lang tid det er igjen av den midlertidige temperaturøkningen. komfortstilling Innstilling av varmtvannskomfort. Statusinformasjen viser hvilken stilling som er valgt, "økomi", "normal" eller "luksus". programmering Programmering av varmtvannskomfort. Statusinformasjen "innstilt" betyr at du har stilt inn programmering, men at den ikke er aktiv akkurat nå, "ferieinnstilling" vises hvis ferieinnstilling er aktiv samtidig med programmering (i og med at feriefunksjen er prioritert), "aktiv" vises hvis deler av programmeringen er aktiv, ellers vises "av". avansert Innstilling av periodisk økning av varmtvannstemperaturen. Meny midlertidig luksus Innstillingsområde: 3, 6 og 12 timer, samt stilling "av" Fabrikkinnstilling: "av" Ved midlertidig økt varmtvannsbehov kan du fra denne menyen velge å øke varmtvannstemperaturen til en luksusstillingen under valgbar tid. HUSK! Hvis komfortstilling "luksus" er valgt i meny 2.2, er det ikke mulig å øke ytterligere. Funksjen aktiveres direkte når en tidsperiode velges og bekreftes med OK-knappen. Til høyre vises gjenstående tid for den valgte innstillingen. Når tiden har gått ut, går VVM 320 tilbake til innstilt stilling i meny 2.2. Velg "av" for å slå av midlertidig luksus. Meny komfortstilling Innstillingsområde: økomi, normal, luksus Fabrikkinnstilling: normal Forskjellen mellom de valgbare stillingen er temperaturen på tappevarmtvannet. Høyere temperatur gjør at varmtvannet holder lengre. økomi: Denne stillingen gir mindre varmtvann enn de andre, men er samtidig mer økomisk. Denne stillingen kan brukes i mindre husholdninger med lite varmtvannsbehov. normal: Normalstillingen gir en større mengde varmtvann og passer de fleste husholdninger. luksus: Luksusstilling gir største mulige varmtvannsmengde. I tillegg til kompressoren benyttes også elpatren til å varme varmtvannet i denne stillingen, noe som gir økt driftskostnad. Meny programmering Her kan du programmere hvilken varmtvannskomfort innemodulen skal jobbe med i opptil to forskjellige tidsperioder per dag. Programmering aktiveres/deaktiveres ved å sette/fjerne kryss ved "aktivert". Innstilte tider påvirkes ikke ved deaktivering. Aktivert Dag PROGRAMMERING VARMTVANN 2.3 program 1 program 2 alle man tir s tor fre lør søn aktivert Tidsperiode Program normal Justering Kflikt Program: Her velges det programmet som skal endres. Aktivert: Her aktiveres programmeringen for valgt periode. Innstilte tider påvirkes ikke ved deaktivering. Dag: Her velger du hvilken eller hvilke dager i uken programmeringen skal gjelde på. Hvis du vil fjerne programmeringen for en bestemt dag, nullstiller du tiden for denne dagen ved å sette starttiden til samme tid som stopptiden. Hvis linjen "alle" benyttes, stilles alle dager i perioden inn etter denne linjen. Kapitel 8 Styring - Menyer 45

48 Tidsperiode: Her velges starttid og stopptid på valgt dag for programmeringen. Justering: Her stiller du inn den varmtvannskomforten som skal gjelde under programmeringen. Kflikt: Hvis to forskjellige innstillinger kolliderer med hverandre, vises det med et rødt utropstegn. TIPS! Hvis du vil utføre en tilsvarende programmering for alle dager i uken, kan du begynne med å fylle ut "alle" og deretter endre ønskede dager. "driftstid" bestemmer hvor lenge varmtvannssirkulasjspumpen skal være i gang per driftstilfelle. "stillstandstid" bestemmer hvor lenge varmtvannssirkulasjspumpen skal stå stille mellom driftstilfellene. OBS! Varmtvannssirkulasj aktiveres i meny 5.4 «myke inn- og utganger». TIPS! For å få perioden til å strekke seg over midnatt stiller du inn slik at stopptiden er tidligere enn starttiden. Da stanser programmeringen ved innstilt stopptid dagen etter. Programmeringen starter alltid på den dagen starttiden er stilt inn. 46 Meny avansert Meny avansert har oransje tekst og er beregnet på avanserte brukere. Denne menyen har flere undermenyer. Meny periodisk økning periode Innstillingsområde: 1-90 dager Fabrikkinnstilling: 14 dager starttid Innstillingsområde: 00:00-23:00 Fabrikkinnstilling: 00:00 For å hindre bakterievekst i varmtvannsberederen kan varmepumpen sammen med el-patren med jevne mellomrom øke varmtvannstemperaturen på kort tid. Du kan stille inn hvor lang tid det skal gå mellom hver gang varmtvannstemperaturen økes. Tiden kan stilles mellom 1 og 90 døgn. Fabrikkinnstillingen er 14 døgn. Merk av / fjern avmerkingen for "aktivert" for å slå funksjen på/av. Meny varmtvannssirk. driftstid Innstillingsområde: 1-60 min. Fabrikkinnstilling: 60 min. stillstandstid Innstillingsområde: 0-60 min. Fabrikkinnstilling: 0 min. Her kan du stille inn varmtvannssirkulasj i opptil tre perioder per døgn. I de innstilte periodene kommer varmtvannssirkulasjspumpen til å gå i henhold til innstillingene ovenfor. Kapitel 8 Styring - Menyer

49 Meny 3 - INFO Oversikt 3 - INFO serviceinfo kompressorinfo info tilleggsvarme alarmlogg innendørstemperaturlogg Undermenyer Menyen INFO har flere undermenyer. I disse menyene er det ikke mulig å stille inn noe, de er bare til visning av informasj. Til høyre for menyene i displayet finner du statusinformasj for respektive meny. serviceinfo viser temperaturnivåer og innstillinger i anlegget. kompressorinfo viser driftstider, startantall m.m. for kompressoren i varmepumpen. info tilleggsvarme viser informasj om tilleggsvarmens driftstider m.m. alarmlogg viser de siste alarmene. innendørstemperaturlogg gjennomsnittstemperaturen innendørs uke for uke det siste året. Meny serviceinfo Informasjen vises på flere sider. Bla mellom sidene ved å vri på betjeningsrattet. Det vises en QR-kode på en side. Denne QR-koden presenterer blant annet serienummer, produktnavn og begrensede driftsdata. Symboler i denne i menyen: Kompressor Varme Informasjen kan finnes på flere sider. Bla mellom sidene ved å vri på betjeningsrattet. Meny alarmlogg For å gjøre eventuell feilsøking enklere er anleggets driftsstatus ved alarmtilfellet lagret her. Du kan se informasjen for de siste 10 alarmene. Hvis du vil se driftsstatus for en spesiell alarm, merker du den aktuelle alarmen og trykker på OK-knappen. Meny innendørstemperaturlogg Her kan du se gjennomsnittlig innetemperatur uke for uke det siste året. Den stiplede linjen viser gjennomsnittlig temperatur for året. Gjennomsnittlig innetemperatur vises bare hvis romføler/romenhet er mtert. Slik skal gjennomsnittstemperaturen leses 1. Vri betjeningsrattet slik at ringen på akselen med ukenummer merkes. 2. Trykk på OK-knappen. 3. Følg den grå linjen opp til grafen og ut til venstre for å avlese gjennomsnittlig innetemperatur den valgte uken. 4. Du kan nå foreta avlesninger for de forskjellige ukene ved å vri betjeningsrattet til høyre eller venstre og lese av gjennomsnittstemperaturen. 5. Trykk på OK- eller tilbakeknappen for å komme ut av avlesingsstilling. Tilleggsvarme Varmtvann Kjøling Basseng Varmebærerpumpe (oransje) Ventilasj Meny kompressorinfo Her får du informasj om kompressorens driftsstatus og statistikk. Ingen endringer kan gjøres. Informasjen kan finnes på flere sider. Bla mellom sidene ved å vri på betjeningsrattet. Meny info tilleggsvarme Her får du informasj om innstillinger, driftsstatus og statistikk for tilleggsvarme. Ingen endringer kan gjøres. Kapitel 8 Styring - Menyer 47

50 Meny 4 - MITT ANLEGG Oversikt 4 - MITT ANLEGG plussfunksjer basseng * driftsstilling mine iker tid & dato språk ferieinnstilling internett sms * SG Ready smart price adapti nibe uplink tcp/ip-innstillinger proxy-innstillinger avansert driftsprioritering autodriftsinnstilling gradminuttinnstilling fabrikkinnstilling bruker program blokkering program stille modus * Ekstrautstyr kreves. Undermenyer Til menyen MITT ANLEGG er det flere undermenyer. Til høyre for menyene i displayet finner du statusinformasj for respektive meny. plussfunksjer Innstillinger som gjelder eventuelle installerte ekstrafunksjer i varmesystemet. driftsstilling Aktivering av manuell eller automatisk driftsstilling. Statusinformasjen viser valgt driftsstilling. mine iker Innstillinger som gjelder hvilke av ikene i innemodulens brukergrensesnitt som skal vises i luken når døren er lukket. tid & dato Innstilling av aktuell tid og dato. språk Her velger du hvilket språk informasjen i displayet skal vises på. Statusinformasjen viser valgt språk. ferieinnstilling Ferieinnstilling av varme, varmtvann og ventilasj. Statusinformasjen "innstilt" vises hvis ferieinnstilling er innstilt, men ikke aktiv akkurat nå, "aktiv" vises hvis deler av ferieinnstillingen er aktiv, ellers vises "av". avansert Innstillinger av innemodulens arbeidsmåte. Meny plussfunksjer I undermenyene til denne gjør du innstillinger for eventuelle installerte ekstrafunksjer til VVM 320. Meny basseng (ekstrautstyr kreves) starttemperatur Innstillingsområde: 5,0-80,0 C Fabrikkinnstilling: 22,0 C stopptemperatur Innstillingsområde: 5,0-80,0 C Fabrikkinnstilling: 24,0 C Her velger du om bassengstyringen skal være aktivert, og innenfor hvilke temperaturer (start- og stopptemperatur) bassengoppvarmingen skal skje. Når bassengtemperaturen har sunket til under innstilt starttemperatur og det ikke er behov for varmtvann eller varme, starter VVM 320 oppvarming av bassenget. Fjern kryss ved "aktivert" for å slå av oppvarmingen av bassenget. HUSK! Starttemperaturen kan ikke stilles inn på en verdi som er høyere enn stopptemperaturen. Meny internett Her gjør du innstillinger for tilkopling av VVM 320 mot Internett. 48 Kapitel 8 Styring - Menyer

51 OBS! For at disse funksjene skal fungere, må nettverkskabel være tilkoplet. Meny nibe uplink Her kan du håndtere anleggets tilkopling mot NIBE Uplink (http://www.nibeuplink.com) og få oversikt over hvor mange brukere som er koplet til anlegget. En tilkoplet bruker har en brukerkto i NIBE Uplink som har fått tillatelse til å styre og/eller overvåke anlegget. Be om ny tilkoplingsstreng For å kunne tilkople en brukerkto på NIBE Uplink til anlegget ditt må du be om en unik tilkoplingsstreng. 1. Merk "be om ny tilkoplingsstreng" og trykk på OKknappen. 2. Anlegget kommuniserer nå med NIBE Uplink for å fastsette en tilkoplingsstreng. 3. Når en tilkoplingsstreng er fastsatt, vises den i denne menyen ved "tilkoplingsstreng" og er gyldig i 60 minutter. Slå av samtlige brukere 1. Merk "slå av samtlige brukere" og trykk på OKknappen. 2. Anlegget kommuniserer nå med NIBE Uplink for å frigjøre anlegget ditt fra alle brukere som er tilkoplet via Internett. OBS! Etter at du har slått av alle brukere, kan ingen av dem lenger overvåke eller styre anlegget ditt vianibe Uplink uten å be om en ny tilkoplingsstreng. Meny tcp/ip-innstillinger Her kan du stille inn tcp/ip-innstillinger for anlegget ditt. Automatisk innstilling (DHCP) 1. Sett kryss i "automatisk". Anlegget får nå TCP-/IPinnstillingene ved hjelp av DHCP. 2. Merk "bekreft" og trykk på OK-knappen. Manuell innstilling 1. Fjern kryss ved "automatisk", du får nå tilgang til flere innstillingsmuligheter. 2. Merk "ip-adresse" og trykk på OK-knappen. 3. Legg inn korrekte opplysninger via det virtuelle tastaturet. 4. Merk "OK" og trykk på OK-knappen. 5. Gjenta 1-3 for "nettmaske", "gateway" og "dns". 6. Merk "bekreft" og trykk på OK-knappen. HUSK! Uten korrekte TCP/IP-innstillinger kan ikke anlegget bli koplet til Internett. Hvis du er usikker på gjeldende innstillinger, bruk stillingen automatisk eller ktakt nettverksadministratoren (eller tilsvarende) for mer informasj. TIPS! Du kan tilbakestille alle innstillinger som er gjort etter at menyen ble åpnet, ved å markere "tilbakestill" og trykke på OK-knappen. Meny proxy-innstillinger Her kan du stille inn proxy-innstillinger for anlegget ditt. Proxy-innstillinger benyttes for å angi tilkoplingsinformasj til en mellomliggende server (proxy-server) som er plassert mellom anlegget og Internett. Disse innstillingene brukes hovedsakelig når anlegget koples til Internett via et bedriftsnettverk. Anlegget støtter proxyautentisering av typen HTTP Basic og HTTP Digest. Hvis du er usikker på gjeldende innstillinger, bruk en av de forhåndsdefinerte innstillingene eller ktakt nettverksadministratoren (eller tilsvarende) for mer informasj. Innstilling 1. Sett kryss i "benytt proxy" hvis du skal benytte deg av proxy. 2. Merk "server" og trykk på OK-knappen. 3. Legg inn korrekte opplysninger via det virtuelle tastaturet. 4. Merk "OK" og trykk på OK-knappen. 5. Gjenta 1-3 for "port", "brukernavn" og "passord". 6. Merk "bekreft" og trykk på OK-knappen. TIPS! Du kan tilbakestille alle innstillinger som er gjort etter at menyen ble åpnet, ved å markere "tilbakestill" og trykke på OK-knappen. Meny sms (ekstrautstyr kreves) Her definerer du innstillinger for ekstrautstyret SMS 40. Legg til de mobilnumrene som skal ha tilgang til å endre og få status fra innemodulen. Mobilnummer skal være med landkode, f.eks. +46XXXXXXXX. Hvis du ønsker å få en SMS-melding ved alarm, bestiller du i ruten til høyre for telefnummeret. OBS! Angitte telefnumre må kunne ta imot SMSmeldinger. Kapitel 8 Styring - Menyer 49

52 Meny SG Ready Denne funksjen kan kun benyttes i strømnett som støtter «SG Ready»-standarden. Her definerer du innstillinger for funksjen "SG Ready". påvirk romtemperatur Her velger du om romtemperaturen skal påvirkes ved aktivering av "SG Ready". Ved lavprisstilling på "SG Ready" økes parallellforskyvningen for innetemperaturen med "+1". Hvis romføler er installert og aktivert, økes i stedet ønsket romtemperatur med 1 C. Ved overkapasitetsstilling på "SG Ready" økes parallellforskyvningen for innetemperaturen med "+2". Hvis romføler er installert og aktivert, økes i stedet ønsket romtemperatur med 2 C. påvirk varmtvann Her velger du om varmtvannstemperaturen skal påvirkes ved aktivering av "SG Ready". Ved lavprisstilling på "SG Ready" settes varmtvannets stopptemperatur så høyt som mulig ved bare kompressordrift (el-patr tillates ikke). Ved overkapasitetsstilling på "SG Ready" settes varmtvannet i "luksus" (el-patr tillates). påvirk kjøling (ekstrautstyr kreves) Her velger du om romtemperaturen ved kjøledrift skal påvirkes ved aktivering av "SG Ready". Ved lavprisstilling på "SG Ready" og kjøledrift påvirkes ikke innetemperaturen. Ved overkapasitetsstilling på "SG Ready" og kjøledrift reduseres parallellforskyvningen for innetemperaturen med "-1". Hvis romføler er installert og aktivert, reduseres i stedet ønsket romtemperatur med 1 C. påvirk bassengtemp. (ekstrautstyr kreves) Her velger du om bassengtemperaturen skal påvirkes ved aktivering av "SG Ready". Ved lavprisstilling på "SG Ready" økes ønsket bassengtemperatur (start- og stopptemperatur) med 1 C. Ved overkapasitetsstilling på "SG Ready" økes ønsket bassengtemperatur (start- og stopptemperatur) med 2 C. OBS! Funksjen må være koblet til to AUX-innganger og aktivert i meny 5.4. Meny smart price adapti påvirk romtemperatur Innstillingsområde: 1 10 Fabrikkinnstilling: 5 påvirk varmtvann Innstillingsområde: 1 4 Fabrikkinnstilling: 2 påvirk bassengtemp. Innstillingsområde: 1 10 Fabrikkinnstilling: 2 påvirk kjøling Innstillingsområde: 1 10 Fabrikkinnstilling: 3 Denne funksjen kan kun benyttes hvis du har en timeprisbasert strømavtale hos en strømleverandør som støtter Smart price adapti. Smart price adapti fordeler deler av varmepumpens forbruk utover døgnet til de klokkeslettene som har lavest strømpris, noe som kan gi en besparelse hvis man har en timeprisbasert strømavtale. Funksjen er basert på at det innhentes timepriser for det kommende døgnet via NIBE Uplink, og derfor er det nødvendig med internettilkobling og en kto på NIBE Uplink. I denne menyen angir du i hvilket området varmepumpen befinner seg, og velger hvor stor rolle strømprisen skal spille. Jo høyere verdi, desto større påvirkning har strømprisen, og den mulige besparelsen blir dermed større. Samtidig øker faren for at det går ut over komforten. Fjern krysset ved "aktivert" for å slå av smart price adapti. strømprisoversikt Her kan du få informasj om hvordan strømprisen varierer over opptil tre døgn. Meny driftsstilling driftsstilling Innstillingsområde: auto, manuelt, bare tilleggsvarme Fabrikkinnstilling: auto funksjer Innstillingsområde: kompressor, till.varme, varme, kjøling 50 Kapitel 8 Styring - Menyer Innemodulens driftsstilling er normalt innstilt i "auto". Du har også mulighet til å stille inn innemodulen i "bare tilleggsvarme", der det bare benyttes tilleggsvarme, eller "manuelt" og selv velge hvilke funksjer som skal tillates. Endre driftsstilling ved å merke ønsket stilling og trykke på OK-knappen. Når en driftsstilling er valgt, vises funksjene som er tillatt i innemodulen (overstrøket = ikke tillatt) og valgbare alternativer til høyre. For å

53 velge hvilke valgbare funksjer som skal tillates eller ikke, markerer du funksjen med betjeningsrattet og trykker på OK-knappen. Driftsstilling auto I denne driftsstillingen velger innemodulen automatisk hvilke funksjer som skal tillates. Driftsstilling manuelt I denne driftsstillingen kan du selv velge hvilke funksjer som skal tillates. Du kan ikke velge bort "kompressor" i manuell stilling. Driftsstilling bare tilleggsvarme I denne driftsstillingen er ikke kompressoren aktiv og bare tilleggsvarmen brukes. HUSK! Hvis du velger posisjen "bare tilleggsvarme" blir kompressoren valgt bort, og du får en høyere driftskostnad. HUSK! Funksjer Du kan ikke bytte fra bare tilleggsvarme hvis du ikke har en tilkoblet varmepumpe (se Meny 5.2.2). "kompressor" er det som sørger for varmtvann og varme til boligen. Hvis "kompressor" velges bort, vises det med et symbol i hovedmenyen på symbolet for innemodulen. Du kan ikke velge bort "kompressor" i manuell stilling. "till.varme" er det som hjelper kompressoren med å varme boligen og/eller varmtvannet når den ikke klarer hele behovet alene. "varme" gjør at du får det varmt i boligen. Du kan velge bort funksjen når du ikke vil ha varmen i gang. «kjøling» gjør at du får det kjølig i boligen ved varmt vær. Du kan velge bort funksjen når du ikke vil ha kjølingen i gang. Dette alternativet krever at ekstrautstyr for kjøling er tilgjengelig, eller at varmepumpen har innebygd funksj for kjøling samt er aktivert i menyen. Meny mine iker Her kan du velge hvilke iker som skal være synlige når døren til VVM 320 er lukket. Du kan velge opptil 3 iker. Velger du flere, forsvinner den du valgte først. Ikene vises i den rekkefølgen du velger dem. Meny tid & dato Her stiller du inn tid, dato, visningsmodus og tidsse. TIPS! Tid og dato stilles inn automatisk hvis varmepumpen koples mot NIBE Uplink. For å få korrekt tid må tidsse stilles inn. Meny språk Her velger du det språket du vil at informasjen i displayet skal vises på. Meny 4,7 - ferieinnstilling Du kan redusere energiforbruket i ferien ved å programmere en reduksj av varme og varmtvannstemperatur. Kjøling, ventilasj og basseng kan også programmeres hvis funksjene er tilkoplet. Hvis romføler er installert og aktivert, stilles ønsket romtemperatur ( C) inn i løpet av tidsperioden. Denne innstillingen gjelder samtlige klimasystemer med romfølere. Hvis romføler ikke er aktivert, stilles ønsket forskyvning av varmekurven inn. Denne innstillingen gjelder samtlige klimasystemer uten romfølere. For én grads endring av romtemperaturen kreves vanligvis ett trinn, men i visse tilfeller kan flere trinn behøves. Ferieinnstillingen starter kl. 00:00 startdatoen og stopper kl. 23:59 stoppdatoen. TIPS! Avslutt ferieinnstillingen omtrent ett døgn før hjemkomst, slik at romtemperaturen og varmtvannstemperaturen rekker å komme tilbake til normalt nivå. TIPS! Still inn ferieinnstillingen på forhånd og aktiver den like før avreisen for å opprettholde komforten. HUSK! Hvis du velger å slå av varmtvannsproduksjen i ferien, blokkeres "periodisk økning" (forhindre bakterietilvekst) i denne perioden. "periodisk økning" startes i forbindelse med at ferieinnstillingen avsluttes. Meny avansert Meny avansert har oransje tekst og er beregnet på avanserte brukere. Denne menyen har flere undermenyer. Meny driftsprioritering driftsprioritering Innstillingsområde: 0 eller min Fabrikkinnstilling: 30 min. Her velger du hvor lang tid anlegget skal arbeide med hvert behov hvis det er flere behov samtidig. Hvis det bare er ett behov, arbeider anlegget med det behovet. Viseren markerer hvor i syklusen anlegget befinner seg. Hvis 0 minutter velges, betyr det at behovet ikke er prioritert, men bare aktiveres når det ikke er andre behov. Kapitel 8 Styring - Menyer 51

54 Meny autodriftsinnstilling start av kjøling (ekstrautstyr kreves) Innstillingsområde: C Fabrikkinnstilling: 25 stopp av varme Innstillingsområde: C Fabrikkinnstilling: 17 stopp av till.varme Innstillingsområde: C Fabrikkinnstilling: 5 filtreringstid Innstillingsområde: 0 48 h Fabrikkinnstilling: 24 h Når driftsstillingen er satt til "auto", velger innemodulen selv, avhengig av gjennomsnittlig temperatur, når start og stopp av tilleggsvarme samt varmeproduksj skal tillates. Hvis du har ekstrautstyr for kjøling, eller hvis varmepumpen har en innebygd funksj for kjøling og er aktivert i menyen, kan du også velge starttemperatur for kjøling. I denne menyen velger du disse gjennomsnittlige utetemperaturene. Du kan også stille inn i løpet av hvor lang tid (filtreringstid) gjennomsnittstemperaturen skal beregnes. Velger du 0, betyr det at aktuell utetemperatur benyttes. HUSK! Det er ikke mulig å stille inn "stopp av till.varme" høyere enn "stopp av varme". HUSK! I systemer der varme og kjøling deler samme rør kan «stopp av varme» ikke stilles høyere enn «start av kjøling» hvis det finnes en kulde- /varmeføler. Gradminutter er et mål på aktuelt varmebehov i huset og bestemmer når kompressor henholdsvis tilleggsvarme skal startes/stoppes. HUSK! Høyere verdi for «start kompressor» kan gi flere kompressorstarter, noe som øker slitasjen på kompressoren. For lav verdi kan gi ujevn innetemperatur. Meny fabrikkinnstilling bruker Her kan du tilbakestille alle innstillinger som er tilgjengelige for brukeren (inkludert avansert-menyene), til fabrikkinnstillingene. HUSK! Etter fabrikkinnstillingen må perslige innstillinger som f.eks. varmekurve stilles inn igjen. Meny program blokkering Her kan du programmere om tilleggsvarmen i innemodulen skal blokkeres i opptil to ulike tidsperioder. Når programmeringen er aktiv, vises aktuelt blokkeringssymbol i hovedmenyen på symbolet for innemodulen. Aktivert program 1 alle man tir s tor fre lør søn aktivert Program program blokkering4.9.5 program 2 Kflikt Meny gradminuttinnstilling Dag Tidsperiode Blokkering aktuell verdi Innstillingsområde: start kompressor Innstillingsområde: Fabrikkinnstilling: -60 startdifferanse tilleggsvarme Innstillingsområde: Fabrikkinnstilling: 700 diff. mellom tilllegsv.trinn Innstillingsområde: Fabrikkinnstilling: 100 Program: Her velges den tidsperioden som skal endres. Aktivert: Her aktiveres programmeringen for valgt periode. Innstilte tider påvirkes ikke ved deaktivering. Dag: Her velger du hvilken eller hvilke dager i uken programmeringen skal gjelde på. Hvis du vil fjerne programmeringen for en bestemt dag, nullstiller du tiden for denne dagen ved å sette starttiden til samme tid som stopptiden. Hvis linjen "alle" benyttes, stilles alle dager i perioden inn etter denne linjen. Tidsperiode: Her velges starttid og stopptid på valgt dag for programmeringen. Blokkering: Her velges ønsket blokkering. Kflikt: Hvis to forskjellige innstillinger kolliderer med hverandre, vises det med et rødt utropstegn. 52 Kapitel 8 Styring - Menyer

55 Blokkering av kompressoren i utedelen. Blokkering av tilleggsvarme. TIPS! Hvis du vil utføre en tilsvarende programmering for alle dager i uken, kan du begynne med å fylle ut "alle" og deretter endre ønskede dager. TIPS! For å få perioden til å strekke seg over midnatt stiller du inn slik at stopptiden er tidligere enn starttiden. Da stanser programmeringen ved innstilt stopptid dagen etter. Programmeringen starter alltid på den dagen starttiden er stilt inn. HUSK! Langvarig blokkering kan medføre dårligere komfort og driftsøkomi. Tidsperiode: Her velges starttid og stopptid på valgt dag for programmeringen. Kflikt: Hvis to forskjellige innstillinger kolliderer med hverandre, vises det med et rødt utropstegn. TIPS! Hvis du vil utføre en tilsvarende programmering for alle dager i uken, kan du begynne med å fylle ut "alle" og deretter endre ønskede dager. TIPS! For å få perioden til å strekke seg over midnatt stiller du inn slik at stopptiden er tidligere enn starttiden. Da stanser programmeringen ved innstilt stopptid dagen etter. Programmeringen starter alltid på den dagen starttiden er stilt inn. HUSK! Langvarig programmering av "stille modus" kan gi dårligere komfort og driftsøkomi. Meny program stille modus Her kan du programmere om varmepumpen skal gå i "stille modus" (krever at varmepumpen har støtte for dette) i opptil to forskjellige tidsperioder. Når programmeringen er aktiv, vises symbol for "stille modus" i hovedmenyen på symbolet for innemodulen. Aktivert Program program stille modus4.9.6 program 1 program 2 aktivert alle man tir s tor fre lør søn Kflikt Dag Tidsperiode Program: Her velges den tidsperioden som skal endres. Aktivert: Her aktiveres programmeringen for valgt periode. Innstilte tider påvirkes ikke ved deaktivering. Dag: Her velger du hvilken eller hvilke dager i uken programmeringen skal gjelde på. Hvis du vil fjerne programmeringen for en bestemt dag, nullstiller du tiden for denne dagen ved å sette starttiden til samme tid som stopptiden. Hvis linjen "alle" benyttes, stilles alle dager i perioden inn etter denne linjen. Kapitel 8 Styring - Menyer 53

56 Meny 5 - SERVICE Oversikt 5 - SERVICE driftsinnstillinger varmtvannsinnst maks. turledningstemp maks. diff. turl.temp alarmtiltak viftehast. avtr.luft * internt el-tilskudd maks installert el-effekt (BBR) volumstrøminst. klimasystem volumstrøminnst. sirk.pumpe heat pump testing kompressorkurve tid filteralarm systeminnstillinger installert varmepumpe tilbehør tilbehørsinnstillinger myke inn-/utganger fabrikkinnstilling service tvangsstyring startguide hurtigstart gulvtørkingsfunksj endringslogg shuntstyrt tilleggsv. * ekstra klimasystem * trinnstyrt tilleggsv. * ekstern tilleggsvarme * varmtvannskomfort * F135 * uteluftsinnblanding* uteluftsinnblanding* varmepumpeinnstillinger land EB varmepumpe varmebærerpumpe (GP1) 54 * Ekstrautstyr kreves. Plasser deg i hovedmenyen og hold tilbakeknappen inne i 7 sekunder for å komme til Servicemenyen. Undermenyer Menyen SERVICE har oransje tekst og er beregnet på avanserte brukere. Denne menyen har flere undermenyer. Til høyre for menyene i displayet finner du statusinformasj for respektive meny. driftsinnstillinger Driftsinnstillinger for innemodulen. systeminnstillinger Systeminnstillinger for innemodulen, aktivering av ekstrautstyr osv. Kapitel 8 Styring - Menyer tilbehørsinnstillinger Driftsinnstillinger for diverse ekstrautstyr. myke inn-/utganger Innstilling av programvarestyrte inn- og utganger på inngangskort (AA3). fabrikkinnstilling service Total tilbakestilling av alle innstillinger (inkludert innstillinger som er tilgjengelige for brukeren) til fabrikkinnstillingene. tvangsstyring Tvangsstyring av de ulike kompentene i innemodulen. startguide Manuell start av startguiden som kjøres første gangen innemodulen startes.

57 hurtigstart Hurtigstart av kompressoren. OBS! Feil innstillinger i servicemenyene kan skade anlegget. Meny driftsinnstillinger I undermenyene til denne definerer du driftsinnstillinger for innemodulen. Meny varmtvannsinnst. VVM 320 Rustfri eller VVM 320 Emalje økomi Innstillingsområde starttemp. økomi: 5 70 C Fabrikkinnstilling starttemp. økomi: 46 C Innstillingsområde stopptemp. økomi: 5 70 C Fabrikkinnstilling stopptemp. økomi: 49 C normal Innstillingsområde starttemp. normal: 5 70 C Fabrikkinnstilling starttemp. normal: 49 C Innstillingsområde stopptemp. normal: 5 70 C Fabrikkinnstilling stopptemp. normal: 52 C luksus Innstillingsområde starttemp, luksus: 5 70 C Fabrikkinnstilling starttemp, luksus: 55 C Innstillingsområde stopptemp, luksus: 5 70 C Fabrikkinnstilling stopptemp, luksus: 58 C stopptemp. per. økning Innstillingsområde: C Fabrikkinnstilling: 55 C Her stiller du inn start- og stopptemperatur på varmtvannet for de ulike komfortalternativene i meny 2.2 samt stopptemperatur for periodisk økning i meny Meny maks. turledningstemp. klimasystem Innstillingsområde: 5-70 C Fabrikkinnstilling: 60 C Her stiller du inn maks. turledningstemperatur for klimasystemet. Hvis anlegget har mer enn ett klimasystem, er det mulig å stille inn maks. turledningstemperaturer for hvert enkelt system. Klimasystem 2 8 kan ikke stilles inn til en høyere maks. turledningstemperatur enn klimasystem 1. HUSK! Ved gulvvarmesystemer skal normalt maks. turledningstemp. stilles inn mellom 35 og 45 C. Ktroller maks. temperatur for gulvet med gulvleverandøren. Meny maks. diff. turl.temp. maks. diff. kompressor Innstillingsområde: 1 25 C Fabrikkinnstilling: 10 C maks. diff. till.varme Innstillingsområde: 1 24 C Fabrikkinnstilling: 7 C Her stiller du inn maks. tillatt differanse mellom beregnet og aktuell turledningstemperatur ved henholdsvis kompressor- og tilleggsvarmedrift. Maksdifferanse tilleggsvarme kan aldri overstige maksdifferanse kompressor. maks. diff. kompressor Hvis aktuell turledningstemperatur avviker fra innstilt verdi mot beregnet, tvinges varmepumpen til å stanse uavhengig av gradminuttverdi. Hvis aktuell turledningstemperatur overstiger beregnet turledning med innstilt verdi, settes gradminuttverdien til 0. Hvis det bare er varmebehov, stanser kompressoren i varmepumpen. maks. diff. till.varme Hvis till.varme er valgt og aktivert i meny 4.2 og aktuell turledningstemperatur overstiger beregnet med innstilt verdi, tvangsstoppes tilleggsvarmen. Meny alarmtiltak Her velger du om du vil at innemodulen skal varsle deg om at det er en alarm i displayet. HUSK! Hvis ingen alarmtiltak velges, kan det medføre høyere energiforbruk ved alarm. Meny viftehast. avtr.luft (ekstrautstyr kreves) normal samt hastighet 1-4 Innstillingsområde: % Fabrikkinnstilling normal: 65 % Fabrikkinnstilling hastighet 1: 0 % Fabrikkinnstilling hastighet 2: 30 % Fabrikkinnstilling hastighet 3: 80 % Fabrikkinnstilling hastighet 4: 100 % Kapitel 8 Styring - Menyer 55

58 Her stiller du inn hastigheten for de fire valgbare viftemodusene. HUSK! Feil innstilt ventilasj kan på sikt skade huset og eventuelt øke energiforbruket. Meny internt el-tilskudd max innkoplet eleffekt Fabrikkinnstilling 3x400 V: 9 kw Fabrikkinnstilling 3x230 V: 9 kw Fabrikkinnstilling 1x230 V: 7 kw sikringsstørrelse Innstillingsområde: A Fabrikkinnstilling 3x400 V: 16 A Fabrikkinnstilling 3x230 V: 32 A Fabrikkinnstilling 1x230 V: 32 A Her stiller du inn maks. el-effekt for det interne el-tilskuddet i VVM 320 samt sikringsstørrelsen for anlegget. Resultatet av denne ktrollen dukker opp like under der du aktiverer ktrollen. Meny maks installert el-effekt (BBR) maks installert el-effekt (kun dette apparat) Innstillingsområde: 0,000-30,000 kw Fabrikkinnstilling: 15,000 kw Hvis ovenstående byggekrav ikke er aktuelle, skal ikke denne innstillingen brukes. For å oppfylle visse bygningsregler er det mulig å sperre apparatets maksimale effektuttak. I denne menyen angir du verdien som tilsvarer varmepumpens maksimale effektinnkobling for varme, varmtvann og eventuell kjøling. Ikke glem å ta hensyn til om det finnes eksterne el-kompenter som skal regnes med. Når denne verdien er låst, har du én ukes angretid. Etter det må du bytte ut deler i maskinen for å kunne ta ut høyere effekt. Meny volumstrøminst. klimasystem forh.innst. Innstillingsområde: radiator, gulvvarme, rad. + gulvvarme, DUT C Fabrikkinnstilling: radiator Innstillingsområde DUT: -40,0-20,0 C Fabrikkinnstilling DUT: -18,0 C egen innst. Innstillingsområde dt ved DUT: 0,0-25,0 Fabrikkinnstilling dt ved DUT: 10,0 Innstillingsområde DUT: -40,0-20,0 C Fabrikkinnstilling DUT: -18,0 C Her stiller du inn hvilken type varmedistribusjssystem varmebærerpumpen (GP1) arbeider mot. dt ved DUT er forskjellen i grader mellom tur- og turledningstemperatur ved dimensjerende utetemperatur. Meny volumstrøminnst. sirk.pumpe Her ktrollerer du om volumstrømmen for sirkulasjspumpen gjennom varmepumpen er tilstrekkelig. Aktiver volumstrømtesten for å måle opp deltaen (forskjellen mellom turlednings- og returledningstemperaturen fra varmepumpen). Testen er OK hvis temperaturforskjellen ligger under grenseverdien som vises i displayet. OBS! Varmtvannstemperaturen (BT6) må være under 40 C for at volumstrømtesten skal starte. Meny heat pump testing OBS! Denne menyen er beregnet for testing av VVM 320 i henhold til ulike standarder. Bruk av denne menyen til andre formål kan føre til at anlegget ditt ikke fungerer som det skal. OBS! Varmtvannstemperaturen (BT6) må være under 40 C for at volumstrømtesten skal starte. Denne menyen har flere undermenyer, en for hver standard. Meny kompressorkurve Her stiller du inn om kompressoren i varmepumpen skal arbeide etter en viss kurve ved visse behov, eller om den skal arbeide etter gradminutter osv. Du stiller inn en kurve for et behov (varme, varmtvann osv.) ved å fjerne krysset ved «auto», vri betjeningsrattet til en temperatur er markert, og trykke på OK-knappen. Nå kan du stille inn ved hvilke temperaturer maksimums- eller minimumsfrekvensene skal inntreffe. Denne menyen kan bestå av flere vinduer (et for hvert tilgjengelig behov), benytt navigeringspilene oppe i det venstre hjørnet for å bytte mellom vinduene. OBS! Denne menyen vises bare hvis VVM 320 er koblet til en varmepumpe med inverterstyrt kompressor. Meny tid filteralarm måneder mellom filteralarm Innstillingsområde: 1 24 Fabrikkinnstilling: 3 56 Kapitel 8 Styring - Menyer

59 Her stiller du inn hvor mange måneder som skal gå mellom hver alarm for påminnelse om å rengjøre filteret i F135 Meny 5,2 - systeminnstillinger Her kan du definere ulike systeminnstillinger for anlegget ditt, f.eks. aktivere tilkoblet varmepumpe og hva slags ekstrautstyr som er installert. Meny installert varmepumpe Hvis en varmepumpe er koblet til masteranlegget, skal dette stilles inn her. Det er to måter å aktivere en tilkoblet varmepumpe på. Du kan enten markere alternativet i listen eller bruke den automatiske funksjen «Søker etter installerte varmepumper. Vent i noen sekunder.». «Søker etter installerte varmepumper. Vent i noen sekunder.» Merk «Søker etter installerte varmepumper. Vent i noen sekunder.» og trykk på OK-knappen for automatisk å finne tilkoblede varmepumper til master-varmepumpen. Meny tilbehør Her kan du angi hvilket ekstrautstyr som er installert for anlegget. Det er to måter å aktivere tilkoplet ekstrautstyr på. Du kan enten markere alternativet i listen eller bruke den automatiske funksjen "søk installert ekstrautstyr". søk installert ekstrautstyr Merk "søk installert ekstrautstyr" og trykk på OKknappen for automatisk å finne tilkoplet ekstrautstyr til VVM 320. Meny tilbehørsinnstillinger I undermenyene til denne definerer du driftsinnstillinger for ekstrautstyr som er installert og aktivert. Meny shuntstyrt tilleggsv. prioritert tilleggsvarme Innstillingsområde: / Fabrikkinnstilling: startdifferanse tilleggsvarme Innstillingsområde: GM Fabrikkinnstilling: 400 GM minste gangtid Innstillingsområde: 0 48 h Fabrikkinnstilling: 12 h minste temperatur Innstillingsområde: 5 90 C Fabrikkinnstilling: 55 C shuntforsterking Innstillingsområde: 0,1 10,0 Fabrikkinnstilling: 1,0 shuntventetid Innstillingsområde: s Fabrikkinnstilling: 30 s Her stiller du inn når tilleggsvarmen skal starte, minste driftstid og minste temperatur for ekstern tilleggsvarme med shunt. Ekstern tilleggsvarme med shunt er f.eks. ved-/olje-/gass-/pelletskjele. For shunten kan du stille inn shuntforsterkning og shuntventetid. Hvis du velger "prioritert tilleggsvarme", brukes varmen fra den eksterne tilleggsvarmen i stedet for varmepumpen. Shunten regulerer så lenge varme er tilgjengelig, ellers er shunten stengt. Se ekstrautstyrets installasjsanvisning for funksjsbeskrivelse. Meny ekstra klimasystem bruk i varmestilling Innstillingsområde: / Fabrikkinnstilling: bruk i varmestilling bruk i kjølestilling Innstillingsområde: / Fabrikkinnstilling: shuntforsterking Innstillingsområde: 0,1 10,0 Fabrikkinnstilling: 1,0 shuntventetid Innstillingsområde: s Fabrikkinnstilling: 30 s Kapitel 8 Styring - Menyer 57

60 I meny velger du hvilket klimasystem (2-8) du vil stille inn. I neste meny gjør du innstillinger for det valgte klimasystemet. Hvis varmepumpen er koblet til flere enn ett klimasystem, kan det eventuelt oppstå kdensdannelse i disse hvis de ikke er beregnet for kjøling. For å unngå kdensdannelse bør du ktrollere at det er krysset av for "bruk i varmestilling" for de klimasystemene som ikke er beregnet for kjøling. Det betyr at undershuntene til de ekstra klimasystemene slås av når kjøledrift aktiveres. Her stiller du også inn shuntforsterkning og shuntventetid for de ulike ekstra klimasystemene som er installert. Se ekstrautstyrets installasjsanvisning for funksjsbeskrivelse. Meny trinnstyrt tilleggsv. start tilleggsvarme Innstillingsområde: GM Fabrikkinnstilling: -400 GM diff. mellom tilllegsv.trinn Innstillingsområde: GM Fabrikkinnstilling: 100 GM maks. trinn Innstillingsområde (binær trinnstyring deaktivert): 0 3 Innstillingsområde (binær trinnstyring aktivert): 0 7 Fabrikkinnstilling: 3 binær trinninndeling Innstillingsområde: / Fabrikkinnstilling: Her definerer du innstillinger for trinnstyrt tilleggsvarme. Trinnstyrt tilleggsvarme er f.eks. ekstern el-kjele. Du kan f.eks. velge når tilleggsvarmen skal starte, stille inn maks. antall tillatte tilleggsvarmetrinn samt om binær trinnstyring skal benyttes. Når binær trinnstyring er deaktivert (), gjelder innstillingene lineær trinnstyring. Se ekstrautstyrets installasjsanvisning for funksjsbeskrivelse. Meny ekstern tilleggsvarme Her definerer du innstillinger for ekstern tilleggsvarme. Ekstern tilleggsvarme er f.eks. en ekstern olje-, gasseller el-kjele. Hvis den eksterne tilleggsvarmen ikke er trinnstyrt, kan du i tillegg til å velge når denne skal starte, også stille inn minste driftstid for tilleggsvarmen. Hvis den eksterne tilleggsvarmen er trinnstyrt, kan du velge når denne skal starte, stille inn maks. antall tillatte tilleggsvarmetrinn, samt om binær trinnstyring skal benyttes. Hvis du velger "prioritert tilleggsvarme" brukes varmen fra den eksterne tilleggsvarmen i stedet for varmepumpen. Se ekstrautstyrets installasjsanvisning for funksjsbeskrivelse. Meny varmtvannskomfort utgående varmtvann Innstillingsområde: C Fabrikkinnstilling: 55 C shuntforsterking Innstillingsområde: 0,1 10,0 Fabrikkinnstilling: 1,0 shuntventetid Innstillingsområde: s Fabrikkinnstilling: 30 s aktivering av blandeventil Innstillingsområde: / Fabrikkinnstilling: Her definerer du innstillinger for varmtvannskomfort. Se ekstrautstyrets installasjsanvisning for funksjsbeskrivelse. aktivering av blandeventil: Her kan du angi om det er installert en blandeventil for begrensning av temperaturen på varmtvannet fra varmtvannsberederen. Hvis dette alternativet er aktivert, kan du stille inn utgående varmtvannstemperatur, shuntforsterkning og shuntventetid for blandeventilen. utgående varmtvann: Her kan du stille inn hvilken temperatur blandeventilen skal begrense varmtvannet fra varmtvannsberederen til. Se ekstrautstyrets installasjsanvisning for funksjsbeskrivelse. Meny F135 F sirkulasjspumpehastighet % varmtvann ved kjøling sirkulasjspumpehastighet Innstillingsområde: % Fabrikkinnstilling: 70 % varmtvann ved kjøling Innstillingsområde: / Fabrikkinnstilling: 58 Kapitel 8 Styring - Menyer

Installatørhåndbok VPB 200. Akkumulatortank IHB NO 0927-1 031291 LEK

Installatørhåndbok VPB 200. Akkumulatortank IHB NO 0927-1 031291 LEK LEK Installatørhåndbok Akkumulatortank IHB NO 0927-1 031291 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 Kontaktinformasjon 4 2 Leveranse og håndtering 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V LEK MOS NO 1435-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331161 3x230 V Innhold Til huseieren Plassering 6 Generelt Systembeskrivelse Virkemåte Komponenter Systemprinsipp 3 3 3 Rørinstallasjon Sirkulasjonspumpe

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1336-1 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1336-1 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1336-1 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok VPB/VPBS. Varmtvannsberedere IHB NO 1036-4 031291 LEK

Installatørhåndbok VPB/VPBS. Varmtvannsberedere IHB NO 1036-4 031291 LEK LEK Installatørhåndbok Varmtvannsberedere IHB NO 1036-4 031291 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 5 Transport 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter 5 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok VPB/VPBS

Installatørhåndbok VPB/VPBS LEK Installatørhåndbok Varmtvannsberedere IHB NO 1544-7 031291 Innhold 1 Viktig informasjon 3 5 Elektrisk installasjon 15 Sikkerhetsinformasjon 3 Føler 15 2 Leveranse og håndtering Transport 6 6 Likestrømanode

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1423-3 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1423-3 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1423-3 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1110-2 431060 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1110-2 431060 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1110-2 431060 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 40. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok VPB/VPBS. Varmtvannsberedere IHB NO 1536-6 031291 LEK

Installatørhåndbok VPB/VPBS. Varmtvannsberedere IHB NO 1536-6 031291 LEK LEK Installatørhåndbok Varmtvannsberedere IHB NO 1536-6 031291 Innhold 1 Viktig informasjon 2 5 Elektrisk installasjon 14 Sikkerhetsinformasjon 2 Føler 14 2 Leveranse og håndtering Transport 5 5 Likestrømanode

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul IHB NO 1338-4 431230 APH

Installatørhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul IHB NO 1338-4 431230 APH Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1338-4 431230 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 30. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1112-3 431106 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 38. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPM. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-2 431104 LEK

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPM. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-2 431104 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1112-2 431104 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 38. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok AXC 30

Installatørhåndbok AXC 30 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO - Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1108-1 431058 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1108-1 431058 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1108-1 431058 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 39. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1146-1 431268 LEK

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1146-1 431268 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1146-1 431268 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 36. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1223-2 431268 LEK

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1223-2 431268 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1223-2 431268 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1506-3 231631 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1506-3 231631 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1506-3 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F110

Brukerhåndbok NIBE F110 Brukerhåndbok Varmtvannspumpe LEK UHB NO 1434-1 331150 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1322-1 231747 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 11.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1428-3 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 16.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1255

Brukerhåndbok NIBE F1255 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1429-3 231714 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0927-1 031359 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0927-1 031359 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 0927-1 031359 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0950-2 031359 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0950-2 031359 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 0950-2 031359 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 42. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 05. Ekstrautstyr IHB NO 1245-2 031894 LEK

Installatørhåndbok SMO 05. Ekstrautstyr IHB NO 1245-2 031894 LEK LEK LEK Installatørhåndbok Ekstrautstyr IHB NO - 09 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 9.

Detaljer

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1210-1 031850 LEK

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1210-1 031850 LEK Driftshåndbok Bergvarmepumpe LEK OHB NO 1210-1 031850 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 6. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F750

Brukerhåndbok NIBE F750 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1223-2 431267 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1235-1 231295

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1235-1 231295 Driftshåndbok Bergvarmepumpe LEK OHB NO 1235-1 231295 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 6. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1212-1 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 16.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 05

Brukerhåndbok NIBE SMO 05 LEK Brukerhåndbok Ekstrautstyr LEK UHB NO 1146-1 031895 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F470

Brukerhåndbok NIBE F470 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK AHB NO 1038-1 031576 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F750

Brukerhåndbok NIBE F750 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1146-1 431267 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1145

Brukerhåndbok NIBE F1145 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-2 031356 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1145

Brukerhåndbok NIBE F1145 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1335-1 231692 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 320

Brukerhåndbok NIBE VVM 320 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1336-1 231328 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-1 031448 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2040. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1315-1 231037 LEK

Brukerhåndbok NIBE F2040. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1315-1 231037 LEK Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1315-1 231037 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 3 Serienummer 4 Kontaktinformasjon 5 F2040 Et godt valg 7 2 Varmepumpen -

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1145

Brukerhåndbok NIBE F1145 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 1018-1 031656 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F470

Brukerhåndbok NIBE F470 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1202-2 031576 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2040. 8, 12, 16 kw Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1335-2 231839 LEK LEK LEK

Brukerhåndbok NIBE F2040. 8, 12, 16 kw Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1335-2 231839 LEK LEK LEK LEK LEK LEK Brukerhåndbok 8, 12, 16 kw Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1335-2 231839 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 3 Serienummer 4 Kontaktinformasjon 7 F2040 Et godt valg

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1050-2 031575 LEK

Installatørhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1050-2 031575 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1050-2 031575 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 39. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1338-2 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2040. Luft/vann-varmepumpe. 8, 12, 16 kw UHB NO 1512-3 231839 LEK LEK

Brukerhåndbok NIBE F2040. Luft/vann-varmepumpe. 8, 12, 16 kw UHB NO 1512-3 231839 LEK LEK LEK LEK LEK Brukerhåndbok 8, 12, 16 kw Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1512-3 231839 Innhold 1 Viktig informasjon Anleggsdata Sikkerhetsinformasjon Serienummer Kontaktinformasjon F2040 Et godt valg 2 Varmepumpen

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F470

Brukerhåndbok NIBE F470 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1301-3 031576 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1314-3 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1210-1 031849 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1210-1 031849 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1210-1 031849 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 6 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F370

Brukerhåndbok NIBE F370 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1538-2 231476 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F370. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1202-3 031550 LEK

Installatørhåndbok NIBE F370. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1202-3 031550 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1202-3 031550 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F370

Installatørhåndbok NIBE F370 Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1538-2 231475 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F470

Installatørhåndbok NIBE F470 Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1609-3 231456 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2016

Brukerhåndbok NIBE F2016 Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1132-1 031817 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 4 Serienummer 5 Kontaktinformasjon 6 F2016 Et godt valg 8 2 Varmepumpen -

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1335-1 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F370

Installatørhåndbok NIBE F370 Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1338-1 231475 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 31. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1423-2 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1251-2 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1251-2 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1251-2 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F470

Installatørhåndbok NIBE F470 Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1338-1 231492 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1235-1 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1235-1 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1235-1 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F370. Avtrekksvarmepumpe UHB NO 1338-1 231476 LEK

Brukerhåndbok NIBE F370. Avtrekksvarmepumpe UHB NO 1338-1 231476 LEK Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1338-1 231476 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe UHB NO 1338-1 231493 LEK

Brukerhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe UHB NO 1338-1 231493 LEK Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1338-1 231493 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1535-2 331030

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1535-2 331030 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1535-2 331030 Innhold 1 Viktig informasjon Symboler Merking 2 2 2 Varmebærerside Varmtvannsberedere Installeringsalternativ 18 18 19 Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F110

Installatørhåndbok NIBE F110 Installatørhåndbok Varmepumpe IHB NO 1540-5 331149 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Opp-/nedknapper (flytte/øke/redusere) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) En detaljert forklaring av

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2030. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1317-1 231110 LEK

Brukerhåndbok NIBE F2030. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1317-1 231110 LEK Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1317-1 231110 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 4 Sikkerhetsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformasjon 8 F2030 Et godt

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2300

Brukerhåndbok NIBE F2300 Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1138-1 031768 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 4 Sikkerhetsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformasjon 8 F2300 Et godt

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE Uplink

Brukerhåndbok NIBE Uplink Brukerhåndbok UHB NO 1228-1 231156 Innhold 1 Generelt 2 Tjenester som tilbys 3 Krav 3 2 Registrer deg for NIBE Uplink 4 3 Hjemmesiden 5 Startsiden 5 Programvare 8 Kontoinnstillinger 8 Logge ut 8 Innhold

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F2030

Installatørhåndbok NIBE F2030 Installatørhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK IHB NO 13-1 231109 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 7 Transport og lagring 7 Plassering 7 Medfølgende komponenter

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 031714 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 031714 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS NO 1041-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 031714 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Innhold Til huseieren Generelt 3 Anleggsdata 3 Informasjon om anlegget

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F2040

Installatørhåndbok NIBE F2040 Installatørhåndbok Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1315-1 231036 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 5 Transport og lagring 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter

Detaljer

Installatørhåndbok. SE-PV 3031 Solcellepakke. Ekstrautstyr IHB NO 1516-1 331584

Installatørhåndbok. SE-PV 3031 Solcellepakke. Ekstrautstyr IHB NO 1516-1 331584 Installatørhåndbok Ekstrautstyr IHB NO 1516-1 331584 Innhold 1 Viktig informasjon 2 4 Montering 8 Symboler Merking 2 2 5 El-tilkobling 14 Garanti Copyright Kontaktinformasjon 2 Leveranse og håndtering

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Brukermanual. MHI Hydrolution Luft/vann varmepumpe. Air condition Varmepumpe. www.smk.as. Et firma i

Brukermanual. MHI Hydrolution Luft/vann varmepumpe. Air condition Varmepumpe. www.smk.as. Et firma i www.smk.as Et firma i Brukermanual MHI Hydrolution Luft/vann varmepumpe Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331239 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331239 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331239 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431144 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431144 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 LEK LEK MOS NO 1337-3 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431144 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK Innhold Til huseieren Generelt 3 Anleggsdata 3 Informasjon

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431125 NIBE SPLIT AMS 10-12, HBS 12, HEV 500

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431125 NIBE SPLIT AMS 10-12, HBS 12, HEV 500 LEK MOS NO 1149-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431125 AMS 10-12, HBS 12, HEV 500 LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK Innhold Til huseieren Generelt 3 Anleggsdata 3 Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331114 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331114 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 LEK MOS NO 1408-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331114 ACVM 270-EM, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K LEK LEK AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt

Detaljer