Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO LEK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK"

Transkript

1 Installatørhåndbok Styremodul IHB NO

2 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 25. Du kommer til modus for innstilling av innetemperaturen ved å trykke to ganger på OK-knappen når du befinner deg i grunninnstillingen i hovedmenyen. Les mer om hvordan innstillingen foregår på side 27. For å midlertidig øke mengden varmtvann (hvis det er installert varmtvannsbereder til din ), vrir du først på betjeningsrattet for å markere meny 2 (vanndråpen) og trykker deretter to ganger på OK-knappen. Les mer om hvordan innstillingen foregår på side 32. Ved komfortforstyrrelse Hvis du skulle bli utsatt for komfortforstyrrelser av et eller annet slag, er det noen tiltak du selv kan utføre før du kontakter installatøren din. Se side 47 for instruksjoner.

3 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 5 Opphenging 5 Medfølgende komponenter 5 3 Styremodulens konstruksjon 6 El-komponenter 6 4 Rørtilkoplinger 7 Generelt 7 Installeringsalternativ 8 5 El-tilkoplinger 11 Generelt 11 Tilkoplinger 14 Tilkoplingsmuligheter 16 Tilkopling av tilbehør 20 6 Igangkjøring og justering 21 Forberedelser 21 Igangkjøring med NIBE luft/vann-varmepumpe 21 Igangkjøring med bare tilleggsvarme 21 Kontrollere vekselventilen 21 Startguide 22 7 Styring - Introduksjon 23 Displayenhet 23 Menysystem 24 8 Styring - Menyer 27 Meny 1 - INNEKLIMA 27 Meny 2 - VARMTVANN 32 Meny 3 - INFO 34 Meny 4 - MITT ANLEGG 35 Meny 5 - SERVICE 39 9 Service 44 Servicetiltak Komfortforstyrrelse 47 Håndtere alarm 47 Feilsøking 47 Bare tilleggsvarme Ekstrautstyr Tekniske opplysninger 51 Mål og oppstillingskoordinater 51 Tekniske data 52 Koplingsskjema 53 Stikkord 57 Innhold 1

4 1 Viktig informasjon Sikkerhetsinformasjon Denne håndboken beskriver installasjons- og servicemomenter som skal utføres av fagperson. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover. Det kan også brukes av personer som har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i hvordan man bruker apparatet på en sikker måte og forstår risikoen ved uriktig bruk. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Med forbehold om konstruksjonsendringer. NIBE Symboler Serienummer Serienummeret finner du på oversiden av lokket til styremodulen. OBS! Dette symbolet betyr fare for maskin eller menneske. HUSK! Ved dette symbolet finnes viktig informasjon om hva du bør tenke på ved tilsyn på anlegget. TIPS! Ved dette symbolet får du tips om enklere vedlikehold av produktet. HUSK! Oppgi alltid produktets serienummer når du varsler om en feil. Landsspesifikk informasjon Installatørhåndboken Denne installatørhåndboken skal legges igjen hos kunden. Merking er CE-merket og oppfyller IP21. CE-merkingen innebærer at NIBE garanterer at produktet oppfyller alle gjeldende bestemmelser i henhold til aktuelle EU-direktiver. CE-merket er obligatorisk for de fleste produkter som selges innen EU, uansett hvor de er produsert. IP21 innebærer at produktet er sikret mot at gjenstander med en diameter som er større enn eller lik 12,5 mm, kan trenge inn og forårsake skade, samt at det er beskyttet mot loddrett fallende vanndråper. 2 Kapitel 1 Viktig informasjon

5 ... Installasjonskontroll Ifølge gjeldende regler må varmeanlegget gjennom en installasjonskontroll før det tas i bruk. Kontrollen kan bare utføres av en person med nødvendig kompetanse. Fyll også ut siden for informasjon om anleggsdata i brukerhåndboken. Beskrivelse El (side 11) Øvrig Kommunikasjon, varmepumpe Tilkoplet strømforsyning 230 V Uteføler Romføler Temperaturføler, varmtvannsoppvarming Temperaturføler, varmtvannstopp Temperaturføler, ekstern turledning Temperaturføler, ekstern returledning Sirkulasjonspumpe Vekselventil AUX 1 AUX 2 AUX 3 AUX 4 AUX 5 AUX 6 Dipswitch Kontroll av tilleggsvarme Kontroll av vekselventilfunksjon Kontroll av sirkulasjonspumpefunksjon Gjennomført installasjonskontroll av varmepumpe og tilhørende utstyr Merknad Signatur Dato Kapitel 1 Viktig informasjon 3

6 Kontaktinformasjon AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: FR AIT France, 10 rue des Moines, Haguenau Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) For land som ikke nevnes i denne listen, kontakt NIBE Sverige eller kontroller for mer informasjon. 4 Kapitel 1 Viktig informasjon

7 2 Leveranse og håndtering Opphenging Medfølgende komponenter OBS! Ved opphenging på vegg skal det brukes feste som er tilpasset underlaget. Uteføler Varmeledningspasta Isolasjonsteip Temperaturføler Aluminiumsteip Buntbånd Bruk alle festepunkt og monter i stående stilling. La det være en klaring på minst 100 mm rundt styremodulen for å lette atkomst samt kabeltrekking ved installasjon og service. OBS! Atkomst til skruer for montering av frontluke skjer fra undersiden. Kapitel 2 Leveranse og håndtering 5

8 L N PE L N PE Styremodulens konstruksjon El-komponenter AA 2 Grunnkort AA 4 Displayenhet AA 7 FA 1 AA4-XJ3 USB-uttak (ingen funksjon) AA4-XJ4 Serviceuttak (ingen funksjon) Ekstra relékort Automatsikring X1 Koplingsplint, innkommende elektrisk strømforsyning X2 SF 1 Koblingsplint, styresignal sirkulasjonspumpe, føler, AUX-innganger og varmepumpe Strømbryter PF 3 UB 1 UB 2 Serienummerskilt Kabelgjennomføring, innkommende strøm, kraft for ekstrautstyr Kabelgjennomføring, signal Betegnelser i komponentplassering iht. standard IEC og Kapitel 3 Styremodulens konstruksjon

9 4 Rørtilkoplinger Generelt Rørinstallasjonen skal utføres ifølge gjeldende bestemmelser. Se håndboken for kompatibel NIBE luft-vannvarmepumpe for installasjon av varmepumpen. Kompatible NIBE luft-vann-varmepumper Kompatibel NIBE luft-vann-varmepumpe skal være utstyrt med styrekort som minst har programvareversjon i henhold til følgende liste. Hvilken versjon styrekortet har, vises i varmepumpens display (hvis det finnes) ved oppstart. Produkt F2015 F2016 F2025 F2026 Programvareversjon Montering av temperaturføler på rør K Temperaturfølerne monteres med varmeledningspasta, buntbånd (første buntbåndet festes mot røret midt på føleren, og det andre buntbåndet festes ca. 5 cm etter føleren) og aluminiumsteip. Deretter skal de isoleres med medfølgende isolasjonsteip. OBS! Føler- og kommunikasjonskabler må ikke legges i nærheten av sterkstrømsledning. F2030 F2040 F2300 alle versjoner alle versjoner 55 Symbolnøkkel Symbol Betydning Avstengingsventil Tilbakeslagsventil Shunt-/vekselventil Sikkerhetsventil Trimventil P Temperaturføler Manometer Sirkulasjonspumpe Smussfilter Kapitel 4 Rørtilkoplinger 7

10 Installeringsalternativ kan kobles sammen med andre produkter fra NIBE på flere forskjellige måter, og noen av disse vises nedenfor (tilleggsutstyr kan være nødvendig). Mer om alternativene finnes på samt i respektive monteringsanvisning for benyttet ekstrautstyr. Se side 49 for liste over ekstrautstyr som kan brukes til. Anlegg med kan produsere varme og varmtvann. På kalde dager i løpet av året, når tilgangen på energi fra luften er lavere, kan tilleggsvarme kompensere og hjelpe til med å produsere varme. Tilleggsvarmen er også god å ha som hjelp hvis varmepumpen skulle havne utenfor arbeidsområdet sitt, eller hvis den av en eller annen grunn er blokkert. CP5 CP10 EB20 FL2 KA1 RN10 Utjevningskar (UKV) Akkumulatortank med varmtvannsberedning El-patron Sikkerhetsventil, Varmebærer Hjelperelé/kontaktor Reguleringsventil Betegnelser iht. standard IEC og OBS! Varmebærersiden og kranvarmtvannssiden skal utstyres med nødvendig sikkerhetsutstyr, i henhold til gjeldende regler. Dette er et prinsippskjema. Reelle anlegg skal prosjekteres i henhold til gjeldende normer. 8 Forklaring AA25 BT1 Uteføler BT6 Temperaturføler, varmtvannsoppvarming BT7 Temperaturføler, varmtvannstopp BT25 Temperaturføler, ekstern turledning BT50 Romføler BT63 Temperaturføler, ekstern turledning etter elektrisk varmer BT71 Temperaturføler, ekstern returledning GP10 Sirkulasjonspumpe, Varmebærer QN10 Vekselventil, Varmtvann/Varmebærer EB1 Tilleggsvarme EB1 El-kassett KA1 Hjelperelé/kontaktor EB101 Varmepumpesystem BT3 Temperaturføler, returledning BT12 Temperaturføler, kondensator turledning EB101 Varmepumpe FL10 Sikkerhetsventil GP12 Sirkulasjonspumpe HQ1 Smussfilter QM1 Tappeventil, Varmebærer QM31 Avstengingsventil, Varmebærer, Tur QM32 Avstengingsventil, Varmebærer, Retur QM43 Avstengingsventil Øvrig CM1 Ekspansjonskar lukket, Varmtvann Kapitel 4 Rørtilkoplinger

11 Kompatibel NIBE luft-vann-varmepumpe sammen med og el-kassett før vekselventil for varmtvann (flytende kondensering) -AA25 -AA25-QN10 -RN10 -EB1 -KA1 -EB1 -BT63 -FL2 -CM1 -CP10 -AA25 -BT1 -AA25-BT7 -AA25-BT6 -EB101 -EB101 -BT12 -FL10 -QM31 -BT3 -QM32 -GP12 -HQ1 -QM43 -QM1 Dette installasjonsalternativet anvendes på enklere anlegg med fokus på lav installasjonskostnad. (AA25) starter og stanser varmepumpen (EB101) for å oppfylle varme- og varmtvannsbehov til anlegget. Ved samtidig varme- og varmtvannsbehov veksler vekselventilen (AA25-QN10) periodisk mellom klimasystem og varmtvannsbereder/akkumulatortank (CP10). Ved full varmtvannsbereder/akkumulatortank (CP10) veksler vekselventilen (AA25-QN10) mot klimasystemet. Tilleggsvarme (EB1) kobles automatisk inn hvis energibehovet for anlegget overstiger varmepumpens kapasitet. Den benyttes til både oppvarming og tilførsel av varmtvann. Tilleggsvarmen kan også benyttes ved behov for høyere temperatur på varmtvannet enn det varmepumpen klarer å produsere. Kapitel 4 Rørtilkoplinger 9

12 Kompatibel NIBE luft-vann-varmepumpe sammen med og el-kassett etter vekselventil for varmtvann (flytende kondensering) -EB1 -KA1 -EB1 -CP5 -AA25 -GP10 -BT25 -BT71 -AA25 -AA25-QN10 -RN10 -FL2 -CM1 -CP10 -AA25 -BT1 -AA25 -BT50 -AA25-BT7 -AA25-BT6 -EB101 -EB101 -BT12 -BT3 -FL10 -QM32 -QM31 -GP12 -HQ1 -QM43 -KA1 -EB20 -QM1 Dette installasjonsalternativet benyttes på mer komplekse anlegg med fokus på komfort. (AA25) starter og stanser varmepumpen (EB101) for å oppfylle varme- og varmtvannsbehov til anlegget. Ved samtidig varme- og varmtvannsbehov veksler vekselventilen (AA25-QN10) periodisk mellom klimasystem og varmtvannsbereder/akkumulatortank (CP10). Ved full varmtvannsbereder/akkumulatortank (CP10) veksler vekselventilen (AA25-QN10) mot klimasystemet. Tilleggsvarme (EB1) kobles automatisk inn hvis energibehovet for anlegget overstiger varmepumpens kapasitet. El-patron (EB20) i varmtvannsberederen/akkumulatortanken (CP10) benyttes midlertidig for å produsere varmtvann hvis varmepumpen (EB101) samtidig benyttes til oppvarming av boligen. Tilleggsvarmen kan også benyttes ved behov for høyere temperatur på varmtvannet enn det varmepumpen klarer å produsere. 10 Kapitel 4 Rørtilkoplinger

13 L N PE El-tilkoplinger Generelt Før isolasjonstest av boligen skal frakoples. Hvis boligen har jordfeilbryter, bør varmepumpen utstyres med en separat bryter. skal installeres via allpolet hovedbryter med minst 3 mm bryteravstand. Koblingsskjema for styremodulen finner du på side 53. Kommunikasjons- og følerkabler tikl eksterne tilkoplinger må ikke legges i nærheten av sterkstrømsledninger. Minste tverrsnitt på kommunikasjons- og følerkabler til ekstern tilkopling skal være 0,5 mm² opp til 50 m, f.eks. EKKX eller LiYY eller liknende. Ved kabeltrekking inn i skal det benyttes kabelgjennomføringer (UB1 og UB2, som er avmerket på bildet). OBS! Strømbryter (SF1) skal ikke stilles i posisjonen " " eller " " før kjelevann er fylt på systemet. Kompressoren i varmepumpen og eventuell ekstern tilleggsvarme kan skades. Automatsikring Styremodulens styrekrets og deler av pumpens innvendige komponenter er sikret internt med en automatsikring (FA1) OBS! El-installasjonen og eventuell service skal kun utføres under oppsyn av autorisert el-installatør. Bryt strømmen med arbeidsbryteren før eventuell service. Elektrisk installasjon og trekking av ledninger skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Ved installasjon av skal NIBEs luft/vann-varmepumpe og eventuell tilleggsvarme være spenningsløs. OBS! Se prinsippskjema for ditt system for fysisk plassering av temperaturføler som skal installeres. Kapitel 5 El-tilkoplinger 11

14 Tilgjengelighet, strømkopling Lokket på styremodulen åpnes ved hjelp av en Torx 25- skrutrekker. Monteringen skjer i omvendt rekkefølge. 3 For enklere tilgang til strømtilkobling kan det bli behov for å flytte displayet. Dette gjør du enkelt ved å følge disse trinnene. 1. b a 1 2 OBS! Luken for tilgang til blant annet grunnkortet åpnes ved hjelp av en Torx 25-skrutrekker. 2. Trykk inn sperren på displayenhetens øvre bakside mot deg (a) og før displayenheten oppover (b), slik at festene hektes løs fra platen. 3. Løft av displayenheten fra festet. Juster de to nederste festene på baksiden av displayenheten mot de to øverste hullene i platen, som vist på bildet. 12 Kapitel 5 El-tilkoplinger

15 4. Kabellåsing Bruk egnet verktøy til å løsne/låse fast kablene i varmepumpens plinter. Koblingsplint på strømkort Fest displayet på platen. 5. Når strømtilkoblingen er klar, skal displayet monteres på nytt med de tre festepunktene igjen, ellers kan ikke frontluken monteres. Koplingsplint ,5 mm 1 mm Kapitel 5 El-tilkoplinger 13

16 L N PE L N PE L N PE Tilkoplinger OBS! For å unngå forstyrrelser må uskjermede kommunikasjons- og/eller følerkabler til eksterne tilkoplinger ikke legges nærmere enn 20 cm fra sterkstrømledninger. Kommunikasjon med varmepumpe Koble varmepumpen (EB101) som vist på bildet, til koblingsplint X2:19 (A), X2:20 (B) og X2:21 (GND). GND B A GND B A F AA23-X4 Krafttilkopling 2 3 A B GND X5 skal installeres via allpolet bryter med minst 3 mm bryteravstand. Minste kabeltverrsnitt skal være dimensjonert etter hvilken sikring som benyttes. Medfølgende kabel for innkommende strøm er koplet til plint X1. F A B GND X5 F2016/F L N 1 AA21-J2 F2015/F2025 /F2300 A B GND 18 L N PE X2 A B GND Tariffstyring Hvis spenningen til kompressoren i varmepumpen forsvinner i en viss tid, må denne blokkeres samtidig via programvarestyrt inngang (AUX-inngang) for å unngå alarm, se side Tilkobling av sirkulasjonspumpe for varmtvann Koble til sirkulasjonspumpe (EB101-GP12) som vist på bildet, til plint X4:5 (PE), X4:5 (N) og X4:6 (230 V) på grunnkortet (AA2). Styresignal for (EB101-GP12) kobles til koblingsplint X2:1 (PWM) og X2:2 (GND), som vist på bildet SMO Externt PE N L 14 Kapitel 5 El-tilkoplinger

17 L N PE L N PE L N PE L N PE L N PE L N PE SMO Externt Temperaturføler, varmtvannstopp En temperaturføler for varmtvann topp (BT7) kan kobles til for visning av vanntemperaturen i toppen av tanken (hvis det er mulighet for å montere føler i toppen av tanken). Koble føleren til koblingsplint X2:4 og X2:6. Bruk en toleder med et kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm² SMO Externt 4 OBS! Hvis ikke sirkulasjonspumpen er korrekt tilkoblet ved oppstart, får styremodulen en alarm Uteføler Utetemperaturføleren (BT1) plasseres på skyggefull plass mot nord eller nordvest, slik at den ikke påvirkes av for eksempel morgensol. Koble føleren til koblingsplint X2:3 og X2:6. Bruk en toleder med et kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm². Eventuelt kabelrør bør tettes for ikke å forårsake kondens i utefølerkapselen SMO Externt Temperaturføler, varmtvannsoppvarming Temperaturføler, varmtvannsoppvarming (BT6) plasseres i dykkrør på varmtvannsberederen. Koble føleren til koblingsplint X2:5 og X2:6. Bruk en toleder med et kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm². Oppvarming av varmtvann aktiveres i meny 5.2 eller i startguiden SMO Externt Temperaturføler, ekstern turledning Koble temperaturføler, ekstern turledning (BT25) til koblingsplint X2:8 og X2:10. Bruk en toleder med et kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm² SMO Externt Temperaturføler, ekstern turledning etter elektrisk varmer Koble temperaturføler, ekstern turledning etter elektrisk varmer (BT63) til koblingsplint X2:9 og X2:10. Bruk en toleder med et kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm² SMO Externt Kapitel 5 El-tilkoplinger 15

18 L N PE L N PE Tilkoplingsmuligheter Romføler kan kompletteres med en romføler (BT50). Romføleren har opptil tre funksjoner: 1. Vise aktuell romtemperatur i styremodulens display. 2. Gir mulighet til å endre romtemperaturen i C. 3. Gir mulighet til å fininnstille/stabilisere romtemperaturen. Monter føleren på et nøytralt sted der innstilt temperatur ønskes. Egnet sted er for eksempel en ledig innervegg i gangen, ca. 1,5 m over gulv. Det er viktig at føleren ikke hindres fra å måle riktig romtemperatur, for eksempel ved plassering i nisje, mellom hyller, bak gardin, ovenfor eller nær varmekilde, i trekk fra ytterdør eller i direkte sol. Også avslåtte radiatortermostater kan forårsake problemer. Styremodulen fungerer uten føleren, men hvis du ønsker å kunne lese av boligens innetemperatur i displayet til, må føleren monteres. Romføleren kobles til på koblingsplint X2:7 og X2:10. Hvis føleren skal brukes til å endre romtemperaturen i C og/eller til å fininnstille/stabilisere romtemperaturen, må føleren aktiveres i meny Hvis romføleren benyttes i rom med gulvvarme, bør den bare ha en informativ funksjon og ikke styre romtemperaturen Trinnstyrt tilleggsvarme OBS! Merk aktuell koplingsboks med advarsel for ekstern spenning. Ekstern trinnstyrt tilleggsvarme kan styres med opptil tre potensialfrie releer i styremodulen (3 trinn lineært eller 7 trinn binært). Alternativt kan to releer (2 trinn lineært eller 3 trinn binært) benyttes til trinnstyrt tilleggsvarme, slik at det tredje releet kan brukes til å styre el-patron i varmtvannsbereder/akkumulatortank. Innkoplingen skjer med minst 1 minutts mellomrom og utkopling med minst 3 sekunders mellomrom. Trinn 1 kobler du til koblingsplint X2:1 og 2 på det ekstra relékortet (AA7). Trinn 2 kobler du til koblingsplint X2:3 og 4 på det ekstra relékortet (AA7). Trinn 3 eller el-patron i varmtvannsbereder/akkumulatortank kobler du til koblingsplint X2:5 og 6 på det ekstra relékortet (AA7). Innstillinger for trinnstyrt tilleggsvarme gjør du i meny og meny All tilleggsvarme kan blokkeres ved å koble en potensialfri kontaktfunksjon til programvarestyrt inngang koblingsplintx2 (se side 18) som velges i meny X X2 AA7-X2 AA7-X2 Eksternt Externt A1 A1 A1 -K1 -K2 -K3 A2 A2 A HUSK! Det tar lang tid å endre temperaturen i boligen. Korte tidsperioder i kombinasjon med gulvvarme kommer for eksempel ikke til å gi en merkbar forandring i romtemperaturen. Hvis releene skal brukes til styrespenning, bøyler du matingen fra koblingsplint X1:1 til X2:2, X2:4 og X2:6 på ekstra relékortet (AA7). Koble nullederen fra den eksterne tilleggsvarmen til koblingsplint X1:0. 16 Kapitel 5 El-tilkoplinger

19 L N PE L N PE L N PE L N PE Reléutgang for reservestilling OBS! Merk aktuell koplingsboks med advarsel for ekstern spenning. Ekstern sirkulasjonspumpe Koble til den eksterne sirkulasjonspumpen (GP10) som vist på bildet, til koblingsplint X4:9 (PE), X4:10 (N) og X4:11 (230 V) på grunnkortet (AA2) Når strømbryteren (SF1) settes i stillingen " "(reservestilling), aktiveres sirkulasjonspumpen (EB101- GP12). Eksternt tilbehør er frakoblet. SMO Externt Reservestillingsreleet kan brukes til å aktivere ekstern tilleggsvarme, en ekstern termostat må da koples inn i styrekretsen for å styre temperaturen. Kontroller at varmebæreren sirkulerer gjennom den eksterne tilleggsvarmen. PE N L Vekselventil PE SMO Externt kan kompletteres med en ekstern vekselventil (QN10) for varmtvannsstyring (se side 49 for tilbehør). Koble den eksterne vekselventilen (QN10) som vist på bildet, til koblingsplint X2:2 (N), X2:3 (betjening) og X2:4 (L) på grunnkortet (AA2). L N PE SMO Externt N L HUSK! Det produseres ikke varmtvann ved aktivering av reservestilling PE L N PE SMO Externt N L Hvis releet skal brukes til styrespenning, bøyler du matingen fra koblingsplint X1:1 til X1:2 og kobler nullederen og styrespenning fra den eksterne tilleggsvarmen til X1:0 (N) henholdsvis X1:4 (L). Kapitel 5 El-tilkoplinger 17

20 L N PE Eksterne tilkoplingsmuligheter På koblingsplint (X2 har programvarestyrte inn- og utganger for tilkobling av føler og ekstern kontaktfunksjon. Dette innebærer at en føler eller en ekstern kontaktfunksjon kan kobles til én av seks spesialtilkoblinger der funksjonen for tilkoblingen bestemmes i styremodulens programvare. HUSK! Hvis en ekstern kontaktfunksjon skal koples til, må funksjonen for benyttet inn- eller utgang velges i meny 5.4. Valgbare innganger koblingsplint X2 for disse funksjonene er AUX1 (X2:11), AUX2 (X2:12), AUX3 (X2:13), AUX4 (X2:15), AUX5 (X2:16) og AUX6 (X2:17). Jord kobles til koblingsplint X2:14 henholdsvis X2:18 (se koblingsskjema for mer informasjon). Valgbar utgang er plint X4:15-17 på grunnkortet (AA2) SMO Externt B A Temperaturføler, ekstern returledning Hvis det er behov for å bruke returledning (BT71) kobles den til valgt inngang (meny 5.4, se side 41) på koblingsplint X2. Bruk en 2-leder med et kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm². Kontakt for ekstern blokkering av tilleggsvarme Hvis ekstern blokkering av tilleggsvarme ønskes, skal denne kobles til på koblingsplint X2. Tilleggsvarmen frakoples ved at en potensialfri kontaktfunksjon koples til inngangen som velges i meny 5.4. Sluttet kontakt medfører frakoplet effekt. Kontakt for ekstern blokkering av kompressor i varmepumpe Hvis ekstern blokkering av kompressor i varmepumpen ønskes, skal denne kobles til på koblingsplint X2. Kompressoren i varmepumpen frakobles ved at en potensialfri kontaktfunksjon kobles til inngangen som velges i meny 5.4. Sluttet kontakt medfører frakoplet effekt. Kontakt for ekstern tariffblokkering I de tilfellene der ekstern tariffblokkering ønskes, skal denne kobles til koblingsplint X2. Tariffblokkering innebærer at tilleggsvarmen, kompressoren og varmen frakobles ved at en potensialfri kontaktfunksjon kobles til inngangen som velges i meny 5.4. Sluttet kontakt medfører frakoplet effekt. Kontakt for "SG ready" OBS! Denne funksjonen kan bare benyttes i strømnett som støtter "SG Ready"-standarden (Tyskland). "SG Ready" krever to AUX-innganger. I eksempelet ovenfor benyttes inngangene AUX1 (X2:11) og AUX3 (X2:13) på koblingsplint X2. HUSK! Enkelte av de følgende funksjonene kan også aktiveres og programmeres via menyinnstillinger. Mulige valg for AUX-innganger Følgende funksjoner kan kobles til AUX-inngangene på koblingsplint X2. I de tilfellene der denne funksjonen er ønskelig, skal denne kobles til koblingsplint X2. "SG Ready" er en smart form for tariffstyring der din strømleverandør kan påvirke inne-, varmtvannsog/eller bassengtemperaturen (hvis basseng finnes) eller ganske enkelt blokkere tilleggsvarmen og/eller kompressoren i varmepumpen på visse tider av døgnet (kan velges i meny etter at funksjonen er aktivert). Aktiver funksjonen ved å koble til potensialfrie kontaktfunksjoner til to innganger som velges i meny 5.4 (SG Ready A og SG Ready B), se side 41. Sluttet eller åpen kontakt medfører noe av følgende (A = SG Ready A og B=SGReady B ): 18 Kapitel 5 El-tilkoplinger

21 L N PE L N PE Blokkering (A: Sluttet, B: Åpen) "SG Ready" er aktiv. Kompressoren i varmepumpen og tilleggsvarme blokkeres som dagens tariffblokkering. Normalstilling (A: Åpen, B: Åpen) "SG Ready" er ikke aktiv. Ingen påvirkning på systemet. Lavprisstilling (A: Åpen, B: Sluttet) "SG Ready" er aktiv. Systemet fokuserer på kostnadsbesparelse og kan f.eks. benytte en lav tariff fra strømleverandøren eller overkapasitet fra eventuell egen strømkilde (påvirkningen på systemet kan justeres i meny 4.1.5). Overkapasitetsstilling (A: Sluttet, B: Sluttet) "SG Ready" er aktiv. Systemet tillates å gå med full kapasitet ved overkapasitet hos strømleverandøren (påvirkningen på systemet kan justeres i meny4.1.5). Kontakt for ekstern blokkering av varme Hvis ekstern blokkering av varme benyttes, skal denne kobles til på koblingsplint X2. Varmedriften frakoples ved at en potensialfri kontaktfunksjon koples til inngangen som velges i meny 5.4. Sluttet kontakt medfører frakoplet varmedrift. Kontakt for aktivering av "midlertidig luksus" En ekstern kontaktfunksjon kan kobles til for aktivering av varmtvannsfunksjonen "midlertidig luksus". Kontakten skal være potensialfri og tilkobles på valgt inngang (meny 5.4) på koblingsplint X2. "midlertidig luksus" er aktivert i den tiden kontakten er sluttet. Kontakt for aktivering av "ekstern justering" En ekstern kontaktfunksjon kan koples til for endring av turledningstemperaturen og dermed endring av romtemperaturen. Når kontakten er sluttet, endres temperaturen i C (hvis romføleren er tilkoplet og aktivert). Hvis romføler ikke er tilkoplet eller ikke aktivert, innstilles ønsket endring av "temperatur" (forskyvning av varmekurve) med det antall trinn som velges. Verdien kan stilles inn mellom -10 og +10. klimasystem 1 Kontakten skal være potensialfri og tilkoples på valgt inngang (meny 5.4) på koplingsplint X2. Innstilling av verdien for endringen utføres i meny 1.9.2, "ekstern justering". Mulige valg for AUX-utgang (potensialfritt vekslende relé) Det er mulighet for ekstern tilkobling ved reléfunksjon via et potensialfritt vekslende relé (maks. 2 A) på plint X4:15-17 på grunnkortet (AA2). Valgbare funksjoner for ekstern tilkopling: Indikering av summeralarm. Styring av sirkulasjonspumpe for varmtvannssirkulasjon. Hvis noe av det ovennevnte kobles til plint X4:15-17 på grunnkortet (AA2) må funksjonen velges i meny 5.4. Summeralarm er forhåndsvalgt fra fabrikk. SMO Externt Bildet viser releet i alarmstilling Hvis strømbryteren (SF1) står på " " eller " ", er releet i alarmstilling. Varmtvannssirkulasjonspumpe kobles til summeralarmreleet, som vist på bildet nedenfor. OBS! Merk aktuell koplingsboks med advarsel for ekstern spenning. SMO Externt L N PE L N PE Kapitel 5 El-tilkoplinger 19

22 HUSK! Reléutgangen kan belastes med maks. 2 A (230V AC). Tilkopling av tilbehør Instruksjoner for tilkopling av øvrig ekstrautstyr finner du i den medfølgende installasjonsanvisningen. Se side 49 for liste over ekstrautstyr som kan brukes til SMO Kapitel 5 El-tilkoplinger

23 6 Igangkjøring og justering Forberedelser Kompatibel NIBE luft-vann-varmepumpe skal være utstyrt med styrekort som minst har programvareversjon i henhold til listen på side 7. Hvilken versjon styrekortet har, vises i varmepumpens display (hvis det finnes) ved oppstart. skal være ferdig installert og tilkoplet. Kontrollere vekselventilen 1. Aktiver "AA2-K1 (QN10)" i meny Kontroller at vekselventilen åpner eller er åpen mot varmtvannsoppvarming. 3. Deaktiver "AA2-K1 (QN10)" i meny 5.6. Igangkjøring med NIBE luft/vann-varmepumpe NIBE F2015/F2025 Følg instruksjonene i varmepumpens Monteringsog vedlikeholdsanvisning under avsnitt "Igangkjøring og innjustering" "Oppstart og kontroll". NIBE F2016/F2026/F2030/F2040/F2300 Følg instruksjonene i varmepumpens Installasjonshåndbok under avsnitt "Igangkjøring og innjustering" "Oppstart og kontroll". 1. Spenningssett varmepumpen. 2. Spenningssett. 3. Følg startguiden i displayet på alternativt start startguiden i meny 5.7. Igangkjøring med bare tilleggsvarme Ved første oppstart følger du startguiden, ellers følger du listen nedenfor. 1. Gå til meny 4.2 driftsstilling. 2. Merk bare tilleggsvarme ved hjelp av betjeningsrattet og trykk deretter på OK-knappen. 3. Gå tilbake til hovedmenyene ved å trykke på tilbakeknappen. OBS! Hvis en varmepumpe ikke er rørmessig koblet til systemet, må volumstrømmen sluttes (rørendene sammenkobles) der varmepumpen skulle ha vært montert. HUSK! Ved igangkjøring uten NIBE luft/vann-varmepumpe kan alarmen kommunikasjonsfeil vises i displayet. Alarmen tilbakestilles hvis aktuell varmepumpe deaktiveres i meny ("installerte slaver"). Kapitel 6 Igangkjøring og justering 21

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1338-2 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-4 431247 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1335-1 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V LEK MOS NO 1435-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331161 3x230 V Innhold Til huseieren Plassering 6 Generelt Systembeskrivelse Virkemåte Komponenter Systemprinsipp 3 3 3 Rørinstallasjon Sirkulasjonspumpe

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon LK Romregulering ICS Utførelse LK Romregulering ICS er et reguleringssystem beregnet på LK Gulvvarme. Systemet finnes i en trådløs utførelse der kommunikasjonen mellom romtermostat og mottakerenheten skjer

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04)

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400 Styringssentralen Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C.

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. NIBE F2300 luft/vannvarmepumpe Kraftig som en viking. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. Kompressoren benytter EVI-teknologi, som innebærer økt ytelse i både varmt

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning 3 Kontroll av varmesystemet før bruk 3 Første oppstart av varmesystemet 4 Starte opp varmekjelen 4 Hvilemodus 4 Innstillingsmeny 4 Aktiverte funksjoner

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer