Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK"

Transkript

1 Installatørhåndbok Styremodul IHB NO

2 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 25. Du kommer til modus for innstilling av innetemperaturen ved å trykke to ganger på OK-knappen når du befinner deg i grunninnstillingen i hovedmenyen. Les mer om hvordan innstillingen foregår på side 27. For å midlertidig øke mengden varmtvann (hvis det er installert varmtvannsbereder til din ), vrir du først på betjeningsrattet for å markere meny 2 (vanndråpen) og trykker deretter to ganger på OK-knappen. Les mer om hvordan innstillingen foregår på side 32. Ved komfortforstyrrelse Hvis du skulle bli utsatt for komfortforstyrrelser av et eller annet slag, er det noen tiltak du selv kan utføre før du kontakter installatøren din. Se side 47 for instruksjoner.

3 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 5 Opphenging 5 Medfølgende komponenter 5 3 Styremodulens konstruksjon 6 El-komponenter 6 4 Rørtilkoplinger 7 Generelt 7 Installeringsalternativ 8 5 El-tilkoplinger 11 Generelt 11 Tilkoplinger 14 Tilkoplingsmuligheter 16 Tilkopling av tilbehør 20 6 Igangkjøring og justering 21 Forberedelser 21 Igangkjøring med NIBE luft/vann-varmepumpe 21 Igangkjøring med bare tilleggsvarme 21 Kontrollere vekselventilen 21 Startguide 22 7 Styring - Introduksjon 23 Displayenhet 23 Menysystem 24 8 Styring - Menyer 27 Meny 1 - INNEKLIMA 27 Meny 2 - VARMTVANN 32 Meny 3 - INFO 34 Meny 4 - MITT ANLEGG 35 Meny 5 - SERVICE 39 9 Service 44 Servicetiltak Komfortforstyrrelse 47 Håndtere alarm 47 Feilsøking 47 Bare tilleggsvarme Ekstrautstyr Tekniske opplysninger 51 Mål og oppstillingskoordinater 51 Tekniske data 52 Koplingsskjema 53 Stikkord 57 Innhold 1

4 1 Viktig informasjon Sikkerhetsinformasjon Denne håndboken beskriver installasjons- og servicemomenter som skal utføres av fagperson. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover. Det kan også brukes av personer som har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i hvordan man bruker apparatet på en sikker måte og forstår risikoen ved uriktig bruk. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Med forbehold om konstruksjonsendringer. NIBE Symboler Serienummer Serienummeret finner du på oversiden av lokket til styremodulen. OBS! Dette symbolet betyr fare for maskin eller menneske. HUSK! Ved dette symbolet finnes viktig informasjon om hva du bør tenke på ved tilsyn på anlegget. TIPS! Ved dette symbolet får du tips om enklere vedlikehold av produktet. HUSK! Oppgi alltid produktets serienummer når du varsler om en feil. Landsspesifikk informasjon Installatørhåndboken Denne installatørhåndboken skal legges igjen hos kunden. Merking er CE-merket og oppfyller IP21. CE-merkingen innebærer at NIBE garanterer at produktet oppfyller alle gjeldende bestemmelser i henhold til aktuelle EU-direktiver. CE-merket er obligatorisk for de fleste produkter som selges innen EU, uansett hvor de er produsert. IP21 innebærer at produktet er sikret mot at gjenstander med en diameter som er større enn eller lik 12,5 mm, kan trenge inn og forårsake skade, samt at det er beskyttet mot loddrett fallende vanndråper. 2 Kapitel 1 Viktig informasjon

5 ... Installasjonskontroll Ifølge gjeldende regler må varmeanlegget gjennom en installasjonskontroll før det tas i bruk. Kontrollen kan bare utføres av en person med nødvendig kompetanse. Fyll også ut siden for informasjon om anleggsdata i brukerhåndboken. Beskrivelse El (side 11) Øvrig Kommunikasjon, varmepumpe Tilkoplet strømforsyning 230 V Uteføler Romføler Temperaturføler, varmtvannsoppvarming Temperaturføler, varmtvannstopp Temperaturføler, ekstern turledning Temperaturføler, ekstern returledning Sirkulasjonspumpe Vekselventil AUX 1 AUX 2 AUX 3 AUX 4 AUX 5 AUX 6 Dipswitch Kontroll av tilleggsvarme Kontroll av vekselventilfunksjon Kontroll av sirkulasjonspumpefunksjon Gjennomført installasjonskontroll av varmepumpe og tilhørende utstyr Merknad Signatur Dato Kapitel 1 Viktig informasjon 3

6 Kontaktinformasjon AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: FR AIT France, 10 rue des Moines, Haguenau Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) For land som ikke nevnes i denne listen, kontakt NIBE Sverige eller kontroller for mer informasjon. 4 Kapitel 1 Viktig informasjon

7 2 Leveranse og håndtering Opphenging Medfølgende komponenter OBS! Ved opphenging på vegg skal det brukes feste som er tilpasset underlaget. Uteføler Varmeledningspasta Isolasjonsteip Temperaturføler Aluminiumsteip Buntbånd Bruk alle festepunkt og monter i stående stilling. La det være en klaring på minst 100 mm rundt styremodulen for å lette atkomst samt kabeltrekking ved installasjon og service. OBS! Atkomst til skruer for montering av frontluke skjer fra undersiden. Kapitel 2 Leveranse og håndtering 5

8 L N PE L N PE Styremodulens konstruksjon El-komponenter AA 2 Grunnkort AA 4 Displayenhet AA 7 FA 1 AA4-XJ3 USB-uttak (ingen funksjon) AA4-XJ4 Serviceuttak (ingen funksjon) Ekstra relékort Automatsikring X1 Koplingsplint, innkommende elektrisk strømforsyning X2 SF 1 Koblingsplint, styresignal sirkulasjonspumpe, føler, AUX-innganger og varmepumpe Strømbryter PF 3 UB 1 UB 2 Serienummerskilt Kabelgjennomføring, innkommende strøm, kraft for ekstrautstyr Kabelgjennomføring, signal Betegnelser i komponentplassering iht. standard IEC og Kapitel 3 Styremodulens konstruksjon

9 4 Rørtilkoplinger Generelt Rørinstallasjonen skal utføres ifølge gjeldende bestemmelser. Se håndboken for kompatibel NIBE luft-vannvarmepumpe for installasjon av varmepumpen. Kompatible NIBE luft-vann-varmepumper Kompatibel NIBE luft-vann-varmepumpe skal være utstyrt med styrekort som minst har programvareversjon i henhold til følgende liste. Hvilken versjon styrekortet har, vises i varmepumpens display (hvis det finnes) ved oppstart. Produkt F2015 F2016 F2025 F2026 Programvareversjon Montering av temperaturføler på rør K Temperaturfølerne monteres med varmeledningspasta, buntbånd (første buntbåndet festes mot røret midt på føleren, og det andre buntbåndet festes ca. 5 cm etter føleren) og aluminiumsteip. Deretter skal de isoleres med medfølgende isolasjonsteip. OBS! Føler- og kommunikasjonskabler må ikke legges i nærheten av sterkstrømsledning. F2030 F2040 F2300 alle versjoner alle versjoner 55 Symbolnøkkel Symbol Betydning Avstengingsventil Tilbakeslagsventil Shunt-/vekselventil Sikkerhetsventil Trimventil P Temperaturføler Manometer Sirkulasjonspumpe Smussfilter Kapitel 4 Rørtilkoplinger 7

10 Installeringsalternativ kan kobles sammen med andre produkter fra NIBE på flere forskjellige måter, og noen av disse vises nedenfor (tilleggsutstyr kan være nødvendig). Mer om alternativene finnes på samt i respektive monteringsanvisning for benyttet ekstrautstyr. Se side 49 for liste over ekstrautstyr som kan brukes til. Anlegg med kan produsere varme og varmtvann. På kalde dager i løpet av året, når tilgangen på energi fra luften er lavere, kan tilleggsvarme kompensere og hjelpe til med å produsere varme. Tilleggsvarmen er også god å ha som hjelp hvis varmepumpen skulle havne utenfor arbeidsområdet sitt, eller hvis den av en eller annen grunn er blokkert. CP5 CP10 EB20 FL2 KA1 RN10 Utjevningskar (UKV) Akkumulatortank med varmtvannsberedning El-patron Sikkerhetsventil, Varmebærer Hjelperelé/kontaktor Reguleringsventil Betegnelser iht. standard IEC og OBS! Varmebærersiden og kranvarmtvannssiden skal utstyres med nødvendig sikkerhetsutstyr, i henhold til gjeldende regler. Dette er et prinsippskjema. Reelle anlegg skal prosjekteres i henhold til gjeldende normer. 8 Forklaring AA25 BT1 Uteføler BT6 Temperaturføler, varmtvannsoppvarming BT7 Temperaturføler, varmtvannstopp BT25 Temperaturføler, ekstern turledning BT50 Romføler BT63 Temperaturføler, ekstern turledning etter elektrisk varmer BT71 Temperaturføler, ekstern returledning GP10 Sirkulasjonspumpe, Varmebærer QN10 Vekselventil, Varmtvann/Varmebærer EB1 Tilleggsvarme EB1 El-kassett KA1 Hjelperelé/kontaktor EB101 Varmepumpesystem BT3 Temperaturføler, returledning BT12 Temperaturføler, kondensator turledning EB101 Varmepumpe FL10 Sikkerhetsventil GP12 Sirkulasjonspumpe HQ1 Smussfilter QM1 Tappeventil, Varmebærer QM31 Avstengingsventil, Varmebærer, Tur QM32 Avstengingsventil, Varmebærer, Retur QM43 Avstengingsventil Øvrig CM1 Ekspansjonskar lukket, Varmtvann Kapitel 4 Rørtilkoplinger

11 Kompatibel NIBE luft-vann-varmepumpe sammen med og el-kassett før vekselventil for varmtvann (flytende kondensering) -AA25 -AA25-QN10 -RN10 -EB1 -KA1 -EB1 -BT63 -FL2 -CM1 -CP10 -AA25 -BT1 -AA25-BT7 -AA25-BT6 -EB101 -EB101 -BT12 -FL10 -QM31 -BT3 -QM32 -GP12 -HQ1 -QM43 -QM1 Dette installasjonsalternativet anvendes på enklere anlegg med fokus på lav installasjonskostnad. (AA25) starter og stanser varmepumpen (EB101) for å oppfylle varme- og varmtvannsbehov til anlegget. Ved samtidig varme- og varmtvannsbehov veksler vekselventilen (AA25-QN10) periodisk mellom klimasystem og varmtvannsbereder/akkumulatortank (CP10). Ved full varmtvannsbereder/akkumulatortank (CP10) veksler vekselventilen (AA25-QN10) mot klimasystemet. Tilleggsvarme (EB1) kobles automatisk inn hvis energibehovet for anlegget overstiger varmepumpens kapasitet. Den benyttes til både oppvarming og tilførsel av varmtvann. Tilleggsvarmen kan også benyttes ved behov for høyere temperatur på varmtvannet enn det varmepumpen klarer å produsere. Kapitel 4 Rørtilkoplinger 9

12 Kompatibel NIBE luft-vann-varmepumpe sammen med og el-kassett etter vekselventil for varmtvann (flytende kondensering) -EB1 -KA1 -EB1 -CP5 -AA25 -GP10 -BT25 -BT71 -AA25 -AA25-QN10 -RN10 -FL2 -CM1 -CP10 -AA25 -BT1 -AA25 -BT50 -AA25-BT7 -AA25-BT6 -EB101 -EB101 -BT12 -BT3 -FL10 -QM32 -QM31 -GP12 -HQ1 -QM43 -KA1 -EB20 -QM1 Dette installasjonsalternativet benyttes på mer komplekse anlegg med fokus på komfort. (AA25) starter og stanser varmepumpen (EB101) for å oppfylle varme- og varmtvannsbehov til anlegget. Ved samtidig varme- og varmtvannsbehov veksler vekselventilen (AA25-QN10) periodisk mellom klimasystem og varmtvannsbereder/akkumulatortank (CP10). Ved full varmtvannsbereder/akkumulatortank (CP10) veksler vekselventilen (AA25-QN10) mot klimasystemet. Tilleggsvarme (EB1) kobles automatisk inn hvis energibehovet for anlegget overstiger varmepumpens kapasitet. El-patron (EB20) i varmtvannsberederen/akkumulatortanken (CP10) benyttes midlertidig for å produsere varmtvann hvis varmepumpen (EB101) samtidig benyttes til oppvarming av boligen. Tilleggsvarmen kan også benyttes ved behov for høyere temperatur på varmtvannet enn det varmepumpen klarer å produsere. 10 Kapitel 4 Rørtilkoplinger

13 L N PE El-tilkoplinger Generelt Før isolasjonstest av boligen skal frakoples. Hvis boligen har jordfeilbryter, bør varmepumpen utstyres med en separat bryter. skal installeres via allpolet hovedbryter med minst 3 mm bryteravstand. Koblingsskjema for styremodulen finner du på side 53. Kommunikasjons- og følerkabler tikl eksterne tilkoplinger må ikke legges i nærheten av sterkstrømsledninger. Minste tverrsnitt på kommunikasjons- og følerkabler til ekstern tilkopling skal være 0,5 mm² opp til 50 m, f.eks. EKKX eller LiYY eller liknende. Ved kabeltrekking inn i skal det benyttes kabelgjennomføringer (UB1 og UB2, som er avmerket på bildet). OBS! Strømbryter (SF1) skal ikke stilles i posisjonen " " eller " " før kjelevann er fylt på systemet. Kompressoren i varmepumpen og eventuell ekstern tilleggsvarme kan skades. Automatsikring Styremodulens styrekrets og deler av pumpens innvendige komponenter er sikret internt med en automatsikring (FA1) OBS! El-installasjonen og eventuell service skal kun utføres under oppsyn av autorisert el-installatør. Bryt strømmen med arbeidsbryteren før eventuell service. Elektrisk installasjon og trekking av ledninger skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Ved installasjon av skal NIBEs luft/vann-varmepumpe og eventuell tilleggsvarme være spenningsløs. OBS! Se prinsippskjema for ditt system for fysisk plassering av temperaturføler som skal installeres. Kapitel 5 El-tilkoplinger 11

14 Tilgjengelighet, strømkopling Lokket på styremodulen åpnes ved hjelp av en Torx 25- skrutrekker. Monteringen skjer i omvendt rekkefølge. 3 For enklere tilgang til strømtilkobling kan det bli behov for å flytte displayet. Dette gjør du enkelt ved å følge disse trinnene. 1. b a 1 2 OBS! Luken for tilgang til blant annet grunnkortet åpnes ved hjelp av en Torx 25-skrutrekker. 2. Trykk inn sperren på displayenhetens øvre bakside mot deg (a) og før displayenheten oppover (b), slik at festene hektes løs fra platen. 3. Løft av displayenheten fra festet. Juster de to nederste festene på baksiden av displayenheten mot de to øverste hullene i platen, som vist på bildet. 12 Kapitel 5 El-tilkoplinger

15 4. Kabellåsing Bruk egnet verktøy til å løsne/låse fast kablene i varmepumpens plinter. Koblingsplint på strømkort Fest displayet på platen. 5. Når strømtilkoblingen er klar, skal displayet monteres på nytt med de tre festepunktene igjen, ellers kan ikke frontluken monteres. Koplingsplint ,5 mm 1 mm Kapitel 5 El-tilkoplinger 13

16 L N PE L N PE L N PE Tilkoplinger OBS! For å unngå forstyrrelser må uskjermede kommunikasjons- og/eller følerkabler til eksterne tilkoplinger ikke legges nærmere enn 20 cm fra sterkstrømledninger. Kommunikasjon med varmepumpe Koble varmepumpen (EB101) som vist på bildet, til koblingsplint X2:19 (A), X2:20 (B) og X2:21 (GND). GND B A GND B A F AA23-X4 Krafttilkopling 2 3 A B GND X5 skal installeres via allpolet bryter med minst 3 mm bryteravstand. Minste kabeltverrsnitt skal være dimensjonert etter hvilken sikring som benyttes. Medfølgende kabel for innkommende strøm er koplet til plint X1. F A B GND X5 F2016/F L N 1 AA21-J2 F2015/F2025 /F2300 A B GND 18 L N PE X2 A B GND Tariffstyring Hvis spenningen til kompressoren i varmepumpen forsvinner i en viss tid, må denne blokkeres samtidig via programvarestyrt inngang (AUX-inngang) for å unngå alarm, se side Tilkobling av sirkulasjonspumpe for varmtvann Koble til sirkulasjonspumpe (EB101-GP12) som vist på bildet, til plint X4:5 (PE), X4:5 (N) og X4:6 (230 V) på grunnkortet (AA2). Styresignal for (EB101-GP12) kobles til koblingsplint X2:1 (PWM) og X2:2 (GND), som vist på bildet SMO Externt PE N L 14 Kapitel 5 El-tilkoplinger

17 L N PE L N PE L N PE L N PE L N PE L N PE SMO Externt Temperaturføler, varmtvannstopp En temperaturføler for varmtvann topp (BT7) kan kobles til for visning av vanntemperaturen i toppen av tanken (hvis det er mulighet for å montere føler i toppen av tanken). Koble føleren til koblingsplint X2:4 og X2:6. Bruk en toleder med et kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm² SMO Externt 4 OBS! Hvis ikke sirkulasjonspumpen er korrekt tilkoblet ved oppstart, får styremodulen en alarm Uteføler Utetemperaturføleren (BT1) plasseres på skyggefull plass mot nord eller nordvest, slik at den ikke påvirkes av for eksempel morgensol. Koble føleren til koblingsplint X2:3 og X2:6. Bruk en toleder med et kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm². Eventuelt kabelrør bør tettes for ikke å forårsake kondens i utefølerkapselen SMO Externt Temperaturføler, varmtvannsoppvarming Temperaturføler, varmtvannsoppvarming (BT6) plasseres i dykkrør på varmtvannsberederen. Koble føleren til koblingsplint X2:5 og X2:6. Bruk en toleder med et kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm². Oppvarming av varmtvann aktiveres i meny 5.2 eller i startguiden SMO Externt Temperaturføler, ekstern turledning Koble temperaturføler, ekstern turledning (BT25) til koblingsplint X2:8 og X2:10. Bruk en toleder med et kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm² SMO Externt Temperaturføler, ekstern turledning etter elektrisk varmer Koble temperaturføler, ekstern turledning etter elektrisk varmer (BT63) til koblingsplint X2:9 og X2:10. Bruk en toleder med et kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm² SMO Externt Kapitel 5 El-tilkoplinger 15

18 L N PE L N PE Tilkoplingsmuligheter Romføler kan kompletteres med en romføler (BT50). Romføleren har opptil tre funksjoner: 1. Vise aktuell romtemperatur i styremodulens display. 2. Gir mulighet til å endre romtemperaturen i C. 3. Gir mulighet til å fininnstille/stabilisere romtemperaturen. Monter føleren på et nøytralt sted der innstilt temperatur ønskes. Egnet sted er for eksempel en ledig innervegg i gangen, ca. 1,5 m over gulv. Det er viktig at føleren ikke hindres fra å måle riktig romtemperatur, for eksempel ved plassering i nisje, mellom hyller, bak gardin, ovenfor eller nær varmekilde, i trekk fra ytterdør eller i direkte sol. Også avslåtte radiatortermostater kan forårsake problemer. Styremodulen fungerer uten føleren, men hvis du ønsker å kunne lese av boligens innetemperatur i displayet til, må føleren monteres. Romføleren kobles til på koblingsplint X2:7 og X2:10. Hvis føleren skal brukes til å endre romtemperaturen i C og/eller til å fininnstille/stabilisere romtemperaturen, må føleren aktiveres i meny Hvis romføleren benyttes i rom med gulvvarme, bør den bare ha en informativ funksjon og ikke styre romtemperaturen Trinnstyrt tilleggsvarme OBS! Merk aktuell koplingsboks med advarsel for ekstern spenning. Ekstern trinnstyrt tilleggsvarme kan styres med opptil tre potensialfrie releer i styremodulen (3 trinn lineært eller 7 trinn binært). Alternativt kan to releer (2 trinn lineært eller 3 trinn binært) benyttes til trinnstyrt tilleggsvarme, slik at det tredje releet kan brukes til å styre el-patron i varmtvannsbereder/akkumulatortank. Innkoplingen skjer med minst 1 minutts mellomrom og utkopling med minst 3 sekunders mellomrom. Trinn 1 kobler du til koblingsplint X2:1 og 2 på det ekstra relékortet (AA7). Trinn 2 kobler du til koblingsplint X2:3 og 4 på det ekstra relékortet (AA7). Trinn 3 eller el-patron i varmtvannsbereder/akkumulatortank kobler du til koblingsplint X2:5 og 6 på det ekstra relékortet (AA7). Innstillinger for trinnstyrt tilleggsvarme gjør du i meny og meny All tilleggsvarme kan blokkeres ved å koble en potensialfri kontaktfunksjon til programvarestyrt inngang koblingsplintx2 (se side 18) som velges i meny X X2 AA7-X2 AA7-X2 Eksternt Externt A1 A1 A1 -K1 -K2 -K3 A2 A2 A HUSK! Det tar lang tid å endre temperaturen i boligen. Korte tidsperioder i kombinasjon med gulvvarme kommer for eksempel ikke til å gi en merkbar forandring i romtemperaturen. Hvis releene skal brukes til styrespenning, bøyler du matingen fra koblingsplint X1:1 til X2:2, X2:4 og X2:6 på ekstra relékortet (AA7). Koble nullederen fra den eksterne tilleggsvarmen til koblingsplint X1:0. 16 Kapitel 5 El-tilkoplinger

19 L N PE L N PE L N PE L N PE Reléutgang for reservestilling OBS! Merk aktuell koplingsboks med advarsel for ekstern spenning. Ekstern sirkulasjonspumpe Koble til den eksterne sirkulasjonspumpen (GP10) som vist på bildet, til koblingsplint X4:9 (PE), X4:10 (N) og X4:11 (230 V) på grunnkortet (AA2) Når strømbryteren (SF1) settes i stillingen " "(reservestilling), aktiveres sirkulasjonspumpen (EB101- GP12). Eksternt tilbehør er frakoblet. SMO Externt Reservestillingsreleet kan brukes til å aktivere ekstern tilleggsvarme, en ekstern termostat må da koples inn i styrekretsen for å styre temperaturen. Kontroller at varmebæreren sirkulerer gjennom den eksterne tilleggsvarmen. PE N L Vekselventil PE SMO Externt kan kompletteres med en ekstern vekselventil (QN10) for varmtvannsstyring (se side 49 for tilbehør). Koble den eksterne vekselventilen (QN10) som vist på bildet, til koblingsplint X2:2 (N), X2:3 (betjening) og X2:4 (L) på grunnkortet (AA2). L N PE SMO Externt N L HUSK! Det produseres ikke varmtvann ved aktivering av reservestilling PE L N PE SMO Externt N L Hvis releet skal brukes til styrespenning, bøyler du matingen fra koblingsplint X1:1 til X1:2 og kobler nullederen og styrespenning fra den eksterne tilleggsvarmen til X1:0 (N) henholdsvis X1:4 (L). Kapitel 5 El-tilkoplinger 17

20 L N PE Eksterne tilkoplingsmuligheter På koblingsplint (X2 har programvarestyrte inn- og utganger for tilkobling av føler og ekstern kontaktfunksjon. Dette innebærer at en føler eller en ekstern kontaktfunksjon kan kobles til én av seks spesialtilkoblinger der funksjonen for tilkoblingen bestemmes i styremodulens programvare. HUSK! Hvis en ekstern kontaktfunksjon skal koples til, må funksjonen for benyttet inn- eller utgang velges i meny 5.4. Valgbare innganger koblingsplint X2 for disse funksjonene er AUX1 (X2:11), AUX2 (X2:12), AUX3 (X2:13), AUX4 (X2:15), AUX5 (X2:16) og AUX6 (X2:17). Jord kobles til koblingsplint X2:14 henholdsvis X2:18 (se koblingsskjema for mer informasjon). Valgbar utgang er plint X4:15-17 på grunnkortet (AA2) SMO Externt B A Temperaturføler, ekstern returledning Hvis det er behov for å bruke returledning (BT71) kobles den til valgt inngang (meny 5.4, se side 41) på koblingsplint X2. Bruk en 2-leder med et kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm². Kontakt for ekstern blokkering av tilleggsvarme Hvis ekstern blokkering av tilleggsvarme ønskes, skal denne kobles til på koblingsplint X2. Tilleggsvarmen frakoples ved at en potensialfri kontaktfunksjon koples til inngangen som velges i meny 5.4. Sluttet kontakt medfører frakoplet effekt. Kontakt for ekstern blokkering av kompressor i varmepumpe Hvis ekstern blokkering av kompressor i varmepumpen ønskes, skal denne kobles til på koblingsplint X2. Kompressoren i varmepumpen frakobles ved at en potensialfri kontaktfunksjon kobles til inngangen som velges i meny 5.4. Sluttet kontakt medfører frakoplet effekt. Kontakt for ekstern tariffblokkering I de tilfellene der ekstern tariffblokkering ønskes, skal denne kobles til koblingsplint X2. Tariffblokkering innebærer at tilleggsvarmen, kompressoren og varmen frakobles ved at en potensialfri kontaktfunksjon kobles til inngangen som velges i meny 5.4. Sluttet kontakt medfører frakoplet effekt. Kontakt for "SG ready" OBS! Denne funksjonen kan bare benyttes i strømnett som støtter "SG Ready"-standarden (Tyskland). "SG Ready" krever to AUX-innganger. I eksempelet ovenfor benyttes inngangene AUX1 (X2:11) og AUX3 (X2:13) på koblingsplint X2. HUSK! Enkelte av de følgende funksjonene kan også aktiveres og programmeres via menyinnstillinger. Mulige valg for AUX-innganger Følgende funksjoner kan kobles til AUX-inngangene på koblingsplint X2. I de tilfellene der denne funksjonen er ønskelig, skal denne kobles til koblingsplint X2. "SG Ready" er en smart form for tariffstyring der din strømleverandør kan påvirke inne-, varmtvannsog/eller bassengtemperaturen (hvis basseng finnes) eller ganske enkelt blokkere tilleggsvarmen og/eller kompressoren i varmepumpen på visse tider av døgnet (kan velges i meny etter at funksjonen er aktivert). Aktiver funksjonen ved å koble til potensialfrie kontaktfunksjoner til to innganger som velges i meny 5.4 (SG Ready A og SG Ready B), se side 41. Sluttet eller åpen kontakt medfører noe av følgende (A = SG Ready A og B=SGReady B ): 18 Kapitel 5 El-tilkoplinger

21 L N PE L N PE Blokkering (A: Sluttet, B: Åpen) "SG Ready" er aktiv. Kompressoren i varmepumpen og tilleggsvarme blokkeres som dagens tariffblokkering. Normalstilling (A: Åpen, B: Åpen) "SG Ready" er ikke aktiv. Ingen påvirkning på systemet. Lavprisstilling (A: Åpen, B: Sluttet) "SG Ready" er aktiv. Systemet fokuserer på kostnadsbesparelse og kan f.eks. benytte en lav tariff fra strømleverandøren eller overkapasitet fra eventuell egen strømkilde (påvirkningen på systemet kan justeres i meny 4.1.5). Overkapasitetsstilling (A: Sluttet, B: Sluttet) "SG Ready" er aktiv. Systemet tillates å gå med full kapasitet ved overkapasitet hos strømleverandøren (påvirkningen på systemet kan justeres i meny4.1.5). Kontakt for ekstern blokkering av varme Hvis ekstern blokkering av varme benyttes, skal denne kobles til på koblingsplint X2. Varmedriften frakoples ved at en potensialfri kontaktfunksjon koples til inngangen som velges i meny 5.4. Sluttet kontakt medfører frakoplet varmedrift. Kontakt for aktivering av "midlertidig luksus" En ekstern kontaktfunksjon kan kobles til for aktivering av varmtvannsfunksjonen "midlertidig luksus". Kontakten skal være potensialfri og tilkobles på valgt inngang (meny 5.4) på koblingsplint X2. "midlertidig luksus" er aktivert i den tiden kontakten er sluttet. Kontakt for aktivering av "ekstern justering" En ekstern kontaktfunksjon kan koples til for endring av turledningstemperaturen og dermed endring av romtemperaturen. Når kontakten er sluttet, endres temperaturen i C (hvis romføleren er tilkoplet og aktivert). Hvis romføler ikke er tilkoplet eller ikke aktivert, innstilles ønsket endring av "temperatur" (forskyvning av varmekurve) med det antall trinn som velges. Verdien kan stilles inn mellom -10 og +10. klimasystem 1 Kontakten skal være potensialfri og tilkoples på valgt inngang (meny 5.4) på koplingsplint X2. Innstilling av verdien for endringen utføres i meny 1.9.2, "ekstern justering". Mulige valg for AUX-utgang (potensialfritt vekslende relé) Det er mulighet for ekstern tilkobling ved reléfunksjon via et potensialfritt vekslende relé (maks. 2 A) på plint X4:15-17 på grunnkortet (AA2). Valgbare funksjoner for ekstern tilkopling: Indikering av summeralarm. Styring av sirkulasjonspumpe for varmtvannssirkulasjon. Hvis noe av det ovennevnte kobles til plint X4:15-17 på grunnkortet (AA2) må funksjonen velges i meny 5.4. Summeralarm er forhåndsvalgt fra fabrikk. SMO Externt Bildet viser releet i alarmstilling Hvis strømbryteren (SF1) står på " " eller " ", er releet i alarmstilling. Varmtvannssirkulasjonspumpe kobles til summeralarmreleet, som vist på bildet nedenfor. OBS! Merk aktuell koplingsboks med advarsel for ekstern spenning. SMO Externt L N PE L N PE Kapitel 5 El-tilkoplinger 19

22 HUSK! Reléutgangen kan belastes med maks. 2 A (230V AC). Tilkopling av tilbehør Instruksjoner for tilkopling av øvrig ekstrautstyr finner du i den medfølgende installasjonsanvisningen. Se side 49 for liste over ekstrautstyr som kan brukes til SMO Kapitel 5 El-tilkoplinger

23 6 Igangkjøring og justering Forberedelser Kompatibel NIBE luft-vann-varmepumpe skal være utstyrt med styrekort som minst har programvareversjon i henhold til listen på side 7. Hvilken versjon styrekortet har, vises i varmepumpens display (hvis det finnes) ved oppstart. skal være ferdig installert og tilkoplet. Kontrollere vekselventilen 1. Aktiver "AA2-K1 (QN10)" i meny Kontroller at vekselventilen åpner eller er åpen mot varmtvannsoppvarming. 3. Deaktiver "AA2-K1 (QN10)" i meny 5.6. Igangkjøring med NIBE luft/vann-varmepumpe NIBE F2015/F2025 Følg instruksjonene i varmepumpens Monteringsog vedlikeholdsanvisning under avsnitt "Igangkjøring og innjustering" "Oppstart og kontroll". NIBE F2016/F2026/F2030/F2040/F2300 Følg instruksjonene i varmepumpens Installasjonshåndbok under avsnitt "Igangkjøring og innjustering" "Oppstart og kontroll". 1. Spenningssett varmepumpen. 2. Spenningssett. 3. Følg startguiden i displayet på alternativt start startguiden i meny 5.7. Igangkjøring med bare tilleggsvarme Ved første oppstart følger du startguiden, ellers følger du listen nedenfor. 1. Gå til meny 4.2 driftsstilling. 2. Merk bare tilleggsvarme ved hjelp av betjeningsrattet og trykk deretter på OK-knappen. 3. Gå tilbake til hovedmenyene ved å trykke på tilbakeknappen. OBS! Hvis en varmepumpe ikke er rørmessig koblet til systemet, må volumstrømmen sluttes (rørendene sammenkobles) der varmepumpen skulle ha vært montert. HUSK! Ved igangkjøring uten NIBE luft/vann-varmepumpe kan alarmen kommunikasjonsfeil vises i displayet. Alarmen tilbakestilles hvis aktuell varmepumpe deaktiveres i meny ("installerte slaver"). Kapitel 6 Igangkjøring og justering 21

Installatørhåndbok AXC 30

Installatørhåndbok AXC 30 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO - Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V LEK MOS NO 1435-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331161 3x230 V Innhold Til huseieren Plassering 6 Generelt Systembeskrivelse Virkemåte Komponenter Systemprinsipp 3 3 3 Rørinstallasjon Sirkulasjonspumpe

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1322-1 231747 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 11.

Detaljer

Installatørhåndbok VPB 200. Akkumulatortank IHB NO 0927-1 031291 LEK

Installatørhåndbok VPB 200. Akkumulatortank IHB NO 0927-1 031291 LEK LEK Installatørhåndbok Akkumulatortank IHB NO 0927-1 031291 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 Kontaktinformasjon 4 2 Leveranse og håndtering 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 05. Ekstrautstyr IHB NO 1245-2 031894 LEK

Installatørhåndbok SMO 05. Ekstrautstyr IHB NO 1245-2 031894 LEK LEK LEK Installatørhåndbok Ekstrautstyr IHB NO - 09 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 9.

Detaljer

Installatørhåndbok VPB/VPBS. Varmtvannsberedere IHB NO 1036-4 031291 LEK

Installatørhåndbok VPB/VPBS. Varmtvannsberedere IHB NO 1036-4 031291 LEK LEK Installatørhåndbok Varmtvannsberedere IHB NO 1036-4 031291 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 5 Transport 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter 5 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 05

Brukerhåndbok NIBE SMO 05 LEK Brukerhåndbok Ekstrautstyr LEK UHB NO 1146-1 031895 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1212-1 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 16.

Detaljer

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1210-1 031850 LEK

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1210-1 031850 LEK Driftshåndbok Bergvarmepumpe LEK OHB NO 1210-1 031850 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 6. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-1 031448 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F750

Brukerhåndbok NIBE F750 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1223-2 431267 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F110

Brukerhåndbok NIBE F110 Brukerhåndbok Varmtvannspumpe LEK UHB NO 1434-1 331150 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1428-3 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 16.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Installatørhåndbok VPB/VPBS

Installatørhåndbok VPB/VPBS LEK Installatørhåndbok Varmtvannsberedere IHB NO 1544-7 031291 Innhold 1 Viktig informasjon 3 5 Elektrisk installasjon 15 Sikkerhetsinformasjon 3 Føler 15 2 Leveranse og håndtering Transport 6 6 Likestrømanode

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F470

Brukerhåndbok NIBE F470 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK AHB NO 1038-1 031576 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1235-1 231295

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1235-1 231295 Driftshåndbok Bergvarmepumpe LEK OHB NO 1235-1 231295 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 6. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1145

Brukerhåndbok NIBE F1145 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-2 031356 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SAM 41

Brukerhåndbok NIBE SAM 41 Brukerhåndbok Tilluftsmodul LEK UHB NO 1623-1 331783 Innhold 1 Viktig informasjon Anleggsdata Sikkerhetsinformasjon Et godt valg 2 Stell av Regelmessige kontroller Komfortforstyrrelse 3 Tekniske opplysninger

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1255

Brukerhåndbok NIBE F1255 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1429-3 231714 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F750

Brukerhåndbok NIBE F750 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1146-1 431267 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1344-3 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok VPB/VPBS. Varmtvannsberedere IHB NO 1536-6 031291 LEK

Installatørhåndbok VPB/VPBS. Varmtvannsberedere IHB NO 1536-6 031291 LEK LEK Installatørhåndbok Varmtvannsberedere IHB NO 1536-6 031291 Innhold 1 Viktig informasjon 2 5 Elektrisk installasjon 14 Sikkerhetsinformasjon 2 Føler 14 2 Leveranse og håndtering Transport 5 5 Likestrømanode

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1145

Brukerhåndbok NIBE F1145 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 1018-1 031656 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1336-1 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1336-1 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1336-1 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1145

Brukerhåndbok NIBE F1145 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1335-1 231692 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul IHB NO 1338-4 431230 APH

Installatørhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul IHB NO 1338-4 431230 APH Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1338-4 431230 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 30. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 320

Brukerhåndbok NIBE VVM 320 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1336-1 231328 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1338-2 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F470

Brukerhåndbok NIBE F470 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1202-2 031576 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F470

Brukerhåndbok NIBE F470 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1301-3 031576 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2040. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1315-1 231037 LEK

Brukerhåndbok NIBE F2040. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1315-1 231037 LEK Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1315-1 231037 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 3 Serienummer 4 Kontaktinformasjon 5 F2040 Et godt valg 7 2 Varmepumpen -

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1335-1 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2040. 8, 12, 16 kw Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1335-2 231839 LEK LEK LEK

Brukerhåndbok NIBE F2040. 8, 12, 16 kw Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1335-2 231839 LEK LEK LEK LEK LEK LEK Brukerhåndbok 8, 12, 16 kw Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1335-2 231839 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 3 Serienummer 4 Kontaktinformasjon 7 F2040 Et godt valg

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1423-2 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 40

Installatørhåndbok SMO 40 Installatørhåndbok Tilbehørskort Ekstrautstyr IHB NO - 0 Innhold Generelt Plassering av komponenter Shuntstyrt tilleggsvarme Generelt Rørtilkopling Prinsippskjema El-tilkobling Programinnstillinger Koplingsskjema

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F370

Brukerhåndbok NIBE F370 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1538-2 231476 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F370. Avtrekksvarmepumpe UHB NO 1338-1 231476 LEK

Brukerhåndbok NIBE F370. Avtrekksvarmepumpe UHB NO 1338-1 231476 LEK Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1338-1 231476 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe UHB NO 1338-1 231493 LEK

Brukerhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe UHB NO 1338-1 231493 LEK Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1338-1 231493 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320

Installatørhåndbok NIBE VVM 320 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-4 231340 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2040. Luft/vann-varmepumpe. 8, 12, 16 kw UHB NO 1512-3 231839 LEK LEK

Brukerhåndbok NIBE F2040. Luft/vann-varmepumpe. 8, 12, 16 kw UHB NO 1512-3 231839 LEK LEK LEK LEK LEK Brukerhåndbok 8, 12, 16 kw Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1512-3 231839 Innhold 1 Viktig informasjon Anleggsdata Sikkerhetsinformasjon Serienummer Kontaktinformasjon F2040 Et godt valg 2 Varmepumpen

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2016

Brukerhåndbok NIBE F2016 Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1132-1 031817 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 4 Serienummer 5 Kontaktinformasjon 6 F2016 Et godt valg 8 2 Varmepumpen -

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 40

Installatørhåndbok SMO 40 Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1624-4 231748 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1146-1 431268 LEK

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1146-1 431268 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1146-1 431268 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 36. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1223-2 431268 LEK

Installatørhåndbok NIBE F750. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1223-2 431268 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1223-2 431268 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0950-2 031359 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0950-2 031359 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 0950-2 031359 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 42. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1210-1 031849 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1210-1 031849 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1210-1 031849 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 6 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1423-3 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1423-3 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1423-3 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0927-1 031359 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 0927-1 031359 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 0927-1 031359 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1251-2 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1251-2 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1251-2 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1535-2 331030

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1535-2 331030 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1535-2 331030 Innhold 1 Viktig informasjon Symboler Merking 2 2 2 Varmebærerside Varmtvannsberedere Installeringsalternativ 18 18 19 Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1506-3 231631 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1506-3 231631 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1506-3 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1235-1 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1235-1 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1235-1 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1314-3 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE Uplink

Brukerhåndbok NIBE Uplink Brukerhåndbok UHB NO 1228-1 231156 Innhold 1 Generelt 2 Tjenester som tilbys 3 Krav 3 2 Registrer deg for NIBE Uplink 4 3 Hjemmesiden 5 Startsiden 5 Programvare 8 Kontoinnstillinger 8 Logge ut 8 Innhold

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1345-2 231747 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 11.

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1108-1 431058 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1108-1 431058 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1108-1 431058 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 39. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul IHB NO

Installatørhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul IHB NO Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1338-3 231173 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1110-2 431060 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1110-2 431060 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1110-2 431060 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 40. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul IHB NO

Installatørhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul IHB NO Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1428-4 231173 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1112-3 431106 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 38. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1428-2 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPM. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-2 431104 LEK

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPM. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-2 431104 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1112-2 431104 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 38. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F110

Installatørhåndbok NIBE F110 Installatørhåndbok Varmepumpe IHB NO 1540-5 331149 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Opp-/nedknapper (flytte/øke/redusere) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) En detaljert forklaring av

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2030. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1317-1 231110 LEK

Brukerhåndbok NIBE F2030. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1317-1 231110 LEK Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1317-1 231110 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 4 Sikkerhetsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformasjon 8 F2030 Et godt

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2300

Brukerhåndbok NIBE F2300 Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1138-1 031768 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 4 Sikkerhetsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformasjon 8 F2300 Et godt

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 310

Installatørhåndbok NIBE VVM 310 Installatørhåndbok EMK Innemodul APH IHB NO 1524-5 231173 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 40

Brukerhåndbok NIBE SMO 40 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1624-4 231749 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1050-2 031575 LEK

Installatørhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1050-2 031575 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1050-2 031575 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 39. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SPLIT HBS 05 AMS 10-8 / / 10-16, HBS / 05-16

Brukerhåndbok NIBE SPLIT HBS 05 AMS 10-8 / / 10-16, HBS / 05-16 LEK LEK LEK Brukerhåndbok AMS 10-8 / 10-12 / 10-16, HBS 05-12 / 05-16 Luft/vann-varmepumpe LEK LEK UHB NO 1622-1 331619 Innhold 1 Viktig informasjon Anleggsdata Sikkerhetsinformasjon Kontaktinformasjon

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 40

Brukerhåndbok NIBE SMO 40 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-2 231749 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2120 8, 12, 16, 20

Brukerhåndbok NIBE F2120 8, 12, 16, 20 Brukerhåndbok 8, 12, 16, 20 Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1631-2 331404 Innhold 1 Viktig informasjon Anleggsdata Sikkerhetsinformasjon Kontaktinformasjon F2120 Et godt valg 2 Varmepumpen - husets hjerte

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F370. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1202-3 031550 LEK

Installatørhåndbok NIBE F370. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1202-3 031550 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1202-3 031550 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer