Instruksjonsbok ALPRO ver 6.50/Fôring i melkestall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsbok ALPRO ver 6.50/Fôring i melkestall"

Transkript

1 Instruksjonsbok ALPRO ver 6.50/Fôring i melkestall

2

3 Innholdsfortegnelse ALPRO ver 6.50/Fôring i melkestall... 1 Generell beskrivelse... 1 Introduksjon... 1 Funksjon... 1 Fôrkvalifisering... 1 Fôrtildeling... 1 Distribuere fôrrasjonen på utvalgte melkeøkter... 2 Tilgjengelig fôr... 3 Fôralarm... 3 Utfôring... 3 Utfôringsteori... 4 Karusell... 5 MidiLine... 6 Fôrporsjonerertyper... 6 Skrueporsjonerer... 7 Belteporsjonerer... 7 Anbefalte verdier... 8 Oppstart... 9 Programmere prosessoren :2:2:1 NY SILO :2:6 FÔRING I MELKESTALL :2:6:1 FIM-PARAMETRE :2:6:2 KALIBRERINGSDATA :2:6:3 FIM-GRUPPEDATA Karusell-FIM med én MPC Karusell med 2 fôrtyper... 15

4

5 Generell beskrivelse ALPRO ver 6.50/Fôring i melkestall Generell beskrivelse Introduksjon Fôring i melkestall (FIM) er et system for fôring av kuene i melkestallen under melkingen. FIM-systemet er atskilt fra FUM-systemet (fôring utenfor melkestall), men de to systemene kan bruke samme silo. Fôralarmen (se Fôralarm nedenfor) er også felles for begge systemene. De fleste melkestaller håndterer bare én fôrtype for fôring i melkestall. Unntaket er karusellstaller, som kan håndtere to fôrtyper. Fôring i melkestall kan styres av ALPRO systemprosessor versjon 3 og nyere. Fôrporsjonererne styres av MPCene. MPC-programvare (EPROM eller FLASH) må være minst versjon Fôrporsjonererne fungerer med alle melkestaller som er utstyrt med ku-id. Når du trykker på start melking-knappen, vil ID-bufferen bli slettet. Funksjon Fôrkvalifisering Fôrmengden som fôres ut under hver melking, bestemmes av den programmerte dagsrasjonen og FIM-gruppedataene for denne kuens gruppe (se Fôrtildeling nedenfor). Hver ku får en daglig fôrrasjon, som er programmert som FIM. Fôrtildeling NY SILO SILO NR: 1 Én silo med én fôrtype programmeres for FIM i funksjon 6:2:2:1, NY SILO. - Trykk på Enter. 1(18)

6 Generell beskrivelse NY SILO 1 OPPLØSNING: T FOR NR: 1 KAPASITET: 6.0 FYLT: ALARMNIVÅ: 1.5 INNHOLD: 4.7 PERIODEKVALIFISERING skal settes til NEI. Fôrmengden som fôres ut under hver melking, beregnes som den programmerte dagsrasjonen delt på FIM-gruppedataene for denne kuens gruppe, avrundet ned til antall fôrporsjoner. Resten lagres som "tilgjengelig" i funksjon 2:1. Se nedenfor. GRUPPEDATA GRUPPE: FOR NR: X X TABELL: 3 MELKING: X X X PERIODEKVALIFISERING: NEI START TILLEGG: NEI Dette programmeres i funksjon 6:1:2 GRUPPEDATA. Det vil si: 1 melking -> 1 dagsrasjon 2 melkinger -> 1/2 dagsrasjon/melking 3 melkinger -> 1/3 dagsrasjon/melking KUSTATUS VENTE DAGER X KU NR: X X GRUPPE: X 1: X Hvis en ku fôres i melkestall etter at hun er sinet, må du holde henne i en gruppe som er melket og bruke den individuelle "melkes ikke"-statusen i stedet. Ellers vil ikke fôringen fungere. Bruk funksjon 3:7:1, KUSTATUS. Fôrtildelingen for fôring utenfor melkestall fungerer uavhengig av FIM. FIM GRUPPEDATA GRUPPE: 1 FOR NR X X MELKING NR 2 X 3 X 4 X Distribuere fôrrasjonen på utvalgte melkeøkter Funksjon 6:2:6:3 gir deg en mulighet til å distribuere den daglige fôrrasjonen på melkeøktene. Funksjonen angis pr. gruppe med kyr. Hver merkede melkeøkt vil gis én like stor del. Melkeøkter som gir fôr, er merket med "X" (flytt markøren, og trykk på en nummertast). Eksemplet til venstre kommer fra en karusellstall, som håndterer to fôrtyper. Det viser at fôr 1 bør distribueres for gruppe 1 under hver av de fire melkingene, og fôr 2 bare under den første. Under hver melking vil kuene få én firedel av dagsrasjonen av fôr 1. Hele dagsrasjonen av fôr 2 vil imidlertid bli gitt kun under den første melkingen. 2(18)

7 Generell beskrivelse Tilgjengelig fôr Tilgjengelig fôr i funksjon 2:1 i prosessoren brukes kun til å "overføre" brøkdeler av en porsjon av FIM-fôret til neste fôring, hvis det er igjen noe etter at fôrmengden er konvertert til et antall porsjoner (daglig fôrrasjon/antall melkeøkter). Eksempel: En fôrporsjon er 0,20 kg. 2 melkinger/dag. Den programmerte dagsrasjonen er 2,1 kg. 1,05 kg er tilgjengelig under hver melking. Melking 1: 1,0 kg fôres ut (5 porsjoner) 1,05-1,00 = 0,05 kg overføres til neste melking 2: 1,10 kg er tilgjengelig, 1,0 kg fôres ut 1,10-1,00 = 0,10 kg overføres til neste melking 3: 1,15 kg er tilgjengelig, 1,0 kg fôres ut 1,15-1,00 = 0,15 kg overføres til neste melking 4: 1,20 kg er tilgjengelig, 1,2 kg fôres ut 1,20-1,20 = 0,00 kg overføres til neste melking 5: 1,05 kg er tilgjengelig, 1,0 kg fôres ut 1,05-1,00 = 0,05 kg overføres til neste melking og så videre... Merk! Disse beregningene gjøres av ALPRO-systemet; du trenger aldri angi tilgjengelig fôr selv. Fôralarm Hvis en ku spiser for lite, dvs. mindre enn en viss prosentandel av dagsrasjonen (FUM + FIM), er hun en "alarmku". Kuen vil da vises i KUALARMDISPLAYET, funksjon 1:4, og hun vil også vises på ALARMLISTEN, utskrift 5:2:2. Dagsrasjonen er summen av de programmerte rasjonene for alle fôrtyper som er gitt til kuen. Dette betyr at kualarmen er felles for FUM- og FIM-fôringer, selv om de på alle andre måter er to separate systemer. Hvis en ku spiser sitt FUM-fôr, men ikke alt av sitt FIM-fôr, kan det hende at det ikke-konsumerte FIM-fôret vil utløse en fôralarm. Utfôring Porsjoner av fôr mates ut i løpet av en 3(18)

8 Generell beskrivelse A B C valgbar utmatingstid. Antallet porsjoner regnes ut fra forholdet mellom den daglige fôrrasjonen og antallet melkinger pr. dag. Utmatingstiden må være lang nok til å inkludere alle porsjoner for kuen som har den største dagsrasjon/melking pr. dag. Fiskebein og tandem Ulike betingelser for start av fôring: Fiskebein, se START i 6:2:6:1. Tandem, se FIM-MODUS i 6:3:2:2. Hvis MANUELL ID imidlertid er satt til JA i funksjon 6:2:6:1, FIM-PARAM, vil fôringen starte så snart kunummeret legges inn via MPC-tastaturet. Utfôringsteori A = "PÅ"-tid (= én porsjon). B = Min. "AV"-tid, når dette kreves for riktig porsjonererdrift. C = Faktisk "AV"-tid. Den minimale "AV"-tiden utvides automatisk slik at alle fôrporsjoner (alle A) distribueres likt under "utmatingstiden". D = Utmatingstid. D Velg tiden D slik at den raskest melkede gruppen med kyr (i en tandemstall raskest melkede kuen) vil ha tid nok til å få hele porsjonen utmatet under melketiden. Til å begynne med bør du imidlertid bruke standardverdien på 5 minutter. Ta også i betraktning forholdet mellom fôrrasjon, total tid og konsummengden til kyrne. Hvis det mates ut mer fôr til en ku enn hun kan konsumere innen "utmatingstiden", vil hun trolig forsøke å bli i 4(18)

9 Generell beskrivelse stallen til hun har spist opp alt fôret, uansett om utgangsgrinden er åpnet. Hvis den programmerte "utmatingstiden" (= D) er for kort, vil fôringen imidlertid fortsette til kuen har fått alle sine fôrporsjoner, eller til utgangsgrinden åpnes. A Fôringspunkt Fotocelle Bryter Spesiell MPC MPC Gjennomgangs-ID Karusell I en karusellstall porsjoneres hele "dagsrasjon/melking"-mengden. Hele porsjonen må mates ut i det øyeblikket kuplassen passerer nedføringsrøret fra belteporsjonereren. Hvis du ønsker informasjon om hvordan systemprosessoren programmeres, kan du se kapitlet Oppstart. Rotasjons-FIM med én MPC Selv om en karusellstall ikke er utstyrt med en MPC til hver stall, dvs. at selve melkingen med melkemengder er ikke integrert i ALPRO-systemet, kan du konfigurere karusellen som en karusell på én plass i ALPRO-prosessoren. Formålet er å bruke inngangsstallen til fôring. Konfigurasjon, se kapitlet Oppstart! Karusell med 2 fôrtyper Fôring i melkestall for karusell styres av den spesielle MPCen. Fôret mates ut gjennom utgang 1 i denne MPCen. Du kan bruke den andre MPC-utgangen til å styre en annen fôrtype. Vi vil ha en karusell med 2 fôrtyper. Alt fôret mates ut samtidig. ALPRO-prosessoren beregner hvor lang tid utgangen må være aktivert, ut fra kalibreringsverdiene, og starter utmatingen når en bryter aktiveres og en ku står i tilsvarende posisjon. Kalibreringen gjøres på den spesielle MPCen, og kalibreringskonstanten lagres i ALPRO. Brukeren kan velge om det skal gis fôr til en allerede melket ku. Konfigurasjon, se kapitlet Oppstart! 5(18)

10 Generell beskrivelse MidiLine Fôring i melkestall fungerer på lignende måte i MidiLine som i fiskebeinstall. MPCen vil bruke én av de to utgangene avhengig av hvilken side MPCen er tilordnet. Den første utgangen er koplet til fôrporsjonereren på venstre side av melkestallen, og den andre er koplet til fôrporsjonereren på høyre side. F443 <=> kalibrer porsjonereren for den bestemte MPCen for den tilordnede siden (MPC i standby-modus). F444 <=> stopper FIM for denne MPCen på den tilordnede siden. F445 <=> gi ekstra porsjon - under melking - til kuen på siden som MPCen er tilordnet. F446 <=> gi ekstra porsjon - under melking - til hele siden, siden som denne MPCen er tilordnet. F449 <=> kalibrer alle porsjonerere i melkestallen samtidig (MPC i standby-modus). Når en porsjon fôres ut, vil ALPRO oppdatere kuens logg. Siden MPCen forteller ALPRO hvilken utgang som brukes, vil ALPRO også vite hvilken ku som fôres. Når fôringen i melkestallen begynner og ALPRO forteller MPCen hvor mange porsjoner som skal fôres ut, oppdateres kuens tilgjengelige fôr. Relégrensesnitt Fôrporsjonerertyper ALPRO kan håndtere elektrisk styrte fôrporsjonerere: skrueporsjonerer, belteporsjonerer, hvor fôret mates ut kontinuerlig, og fôrmengden er proporsjonal til "PÅ"-tiden. MPCen er ikke designet til å aktivere en elektrisk porsjonerermotor direkte. Et eksternt relégrensesnitt koplet til terminalblokken X11 (AVTAK) terminaler "AUX" og "COM" kreves. MPC-utgangen er: 12 V/maks 200 ma DC. 6(18)

11 Generell beskrivelse Merk! COM (gammel MPC) og DC OUT (MPCII) er positive (+), AUX er negativ (-) Merk! I ett og samme system må alle FIM-porsjonerere være av samme type. Skrueporsjonerer Belteporsjonerer (forhåndsmodifisert) Skrueporsjonerer Beskrivelse Fôrporsjonereren brukes til å fôre ut kraftfôr av både pellets- og pulvertype. Den har en indre skrue til å transportere fôret og en spiral utenfor denne inntil innerveggen til å kontrollere den utforede mengden. En relégrensesnittboks (utgang 24 V AC) må være installert mellom spenningsforsyningen, MPCen og skrueporsjonereren. Tillatte fôrstoffer Mel Valset bygg Normalt kraftfôr - pellets med en diameter opptil 15 mm Mineraler Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se produktdataene for fôrporsjonereren. Belteporsjonerer Beskrivelse En modifisert FeedMaster brukes som porsjonerer. Den modifiserte FeedCar installeres som FIM i karusellstaller, og bare der. Utforingen styres av den spesielle MPCen, som er plassert ved inngangen. En relégrensesnittboks (utgang 24 V DC) må være installert mellom spenningsforsyningen, MPCen og belteporsjonereren. Tillatte fôrstoffer De fleste kraftfôrtyper kan mates ut med belteporsjonereren. 7(18)

12 Generell beskrivelse Anbefalte verdier Maks. kapasitet "PÅ"-tid min. "AV"-tid Skrueporsjonerer 1 kg/min 5 sek 0 Belteporsjonerer 60 kg/min 2 sek 0 Merk! Alle verdiene i tabellen er retningsgivende og bør kun brukes som anbefalte verdier ved oppstart. Etter testkjøringene kan det hende du må endre verdiene. Merk! PÅ-tiden er én porsjon. For best mulig oppløsning bør du gjøre PÅ-tiden så kort som mulig. Dette gjelder spesielt for porsjonerere med høy kapasitet. 8(18)

13 Oppstart ALPRO ver 6.50/Fôring i melkestall Oppstart Programmere prosessoren NY SILO 1 OPPLØSNING: T FOR NR: 1 KAPASITET: 6.0 FYLT: ALARMNIVÅ: 1.5 INNHOLD: 4.7 6:2:2:1 NY SILO - Gå til funksjon 6:2:2:1, NY SILO. - Angi verdiene. Velg et fôrnummer som ikke er i bruk (se kapitlet Generell beskrivelse) i funksjon 2:1, RASJONSDATA. Dette fôrnummeret må kun brukes for FIM! FOR I MELKEST. 1: FIM PARAM 2: KALIBRERINGSDATA 3: FIM GRUPPEDATA 6:2:6 FÔRING I MELKESTALL 6:2:6:1 FIM-PARAMETRE Fiskebein/parallell SILO FIM PARAM MELKESTALL: 1 SILO: 4 > 1 ON TID: 1.0 MIN OFF TID: 0.5 UTMATINGSTID: 5 MELKEDE KYR FORES: NEI START: FULL RAD Hvis du bruker den samme fysiske siloen, og dermed det samme fôret, for FUM og FIM, må du tildele to forskjellige siloer (én fysisk og én virtuell) for å holde nivået i den fysiske siloen oppdatert slik at alarmnivåene vil være riktige. Angi at det virtuelle silonummeret (4) skal telles i det fysiske silonummeret (1). Fysisk silo nummer 1 vil nå være siloen hvor innholdet og alarmnivået vil være faktisk. Hvis det bare brukes én fôrtype, angir du bare ett silonummer som kan programmeres mellom 1 og 20. Merk! Du kan også programmere 0, og dette kan brukes når du vil slå av fôring i melkestallen midlertidig. 'PÅ' TID Tiden for utforing av én porsjon. Du finner anbefalte verdier i tabellen under Generell beskrivelse. Kan programmeres mellom 0,2 og 20,0 sek. 9(18)

14 Oppstart MIN 'AV' TID Du finner anbefalte verdier i tabellen under Generell beskrivelse. Kan programmeres mellom 0,0 og 4,0 sek. UTMATINGSTID Den ønskede utmatingstiden. Kan programmeres mellom 0 og 15 min. FIM PARAM MELKESTALL: 1 SILO: 4 > 1 ON TID: 1.0 MIN OFF TID: 0.5 UTMATINGSTID: 5 MELKEDE KYR FORES: NEI START: FULL RAD MELKEDE KYR FÔRES Skal melkede kuer fôres en gang til? Tre valg: - JA - NEI - Når du trykker på Start-tasten. Gjelder ikke i karusell. START Denne funksjonen gjelder for alle melkestalltyper, bortsett fra karusell. For å kunne styre fôring i melkestall når det brukes gjennomgangsidentifisering, kan du angi forskjellige kriterier som må oppfylles før fôringen starter. - Flytt markøren til START. Når du trykker på en nummertast, kan du velge mellom fire ulike modier: 1: FULL RAD 2: FULL RAD 1. START MELKING 3: FULL RAD START MELKING 4: MANUELL ID Felles for alle modiene er at fôringen ikke vil starte før det er en full rad med kyr, eller før en rad er bekreftet ikke full (ingen blinkende kunumre). Felles for modiene 2 og 3 er at fôringen ikke vil starte for en ku som er melket før knappen start melking er trykket ned. FULL RAD Fungerer som i en vanlig fiskebeinstall. Fôringen vil starte på alle steder på siden så snart raden er full. FULL RAD 1. START MELKING Fôringen vil starte for hele raden når raden er full og knappen start melking på en MPC i denne raden trykkes inn for første gang. 10(18)

15 Oppstart FULL RAD START MELKING Fôringen vil starte for kuen ved denne MPC når raden er full og knappen start melking på denne MPC trykkes inn. MANUELL ID Samme som modus 1 (FULL RAD), men fôringen vil starte når den manuelle IDen er angitt på MPCen. Skal brukes når det ikke er noen portalantenne ved inngangen til melkestallen.. For å redusere farten for feilfôring, anbefales modusen FULL RAD + 1. START I RAD eller FULL RAD + START. Merk! MPC-versjonen må henholdsvis være minst 2.19 eller Hvis ikke vil det bli gitt en alarmmelding i prosessordisplayet. Karusell Fôrporsjonererens nedføringsrør Rotasjonsretning Kuinngang Hvis en karusell er konfigurert: FØRSTE SILO Hvis du bruker den samme fysiske siloen, og dermed det samme fôret, for FUM og FIM, må du tildele to forskjellige siloer (én fysisk og én virtuell) for å holde nivået i den fysiske siloen oppdatert slik at alarmnivåene vil være riktige. Angi at det virtuelle silonummeret (4) skal telles i det fysiske silonummeret (1). Fysisk silo nummer 1 vil nå være siloen hvor innholdet og alarmnivået vil være faktisk. Hvis det bare brukes én fôrtype, angir du bare ett silonummer som kan programmeres mellom 1 og 20. ANDRE SILO Se FØRSTE SILO. Må være et annet fôr enn i første silo. PÅ TID Tiden for utfôring av hele porsjonen. Du finner anbefalte verdier i tabellen under Generell beskrivelse. Kan programmeres mellom 0,2 og 20,0 sek. 11(18)

16 Oppstart FÔRINGSPLASS Dette er antallet plasser som er telt fra fotocelleplassen (= 0) til plassen med nedføringsrøret fra fôrporsjonereren. Se illustrasjonen til venstre, hvor verdien er = 1. MELKEDE KYR FÔRES Programmer om allerede melkede kyr skal fôres eller ikke. Hvis MELKEDE KYR FÔRES settes til NEI, vil ikke kyr som tar to runder på plattformen bli fôret enda en gang. Eksempel for Midiline Eksempel for karusell (24) og 2 fôrtyper 6:2:6:2 KALIBRERINGSDATA Denne funksjonen brukes til registrering av kalibreringsvekt ved kalibrering av en porsjonerer i en melkestall. Kalibreringsporsjonen utmates når du har trykket på funksjon 443 på MPC, eller funksjon 449 (for å starte utmating fra alle porsjonerere på hele melkestallsiden). FIM AKTIV vil bli til JA når en silo er konfigurert i 6:2:6:1. Kalibreringsprosedyre: - Sett en bøtte under utmatingsutløpet. - Start porsjonereren for å mate ut én kalibreringsporsjon ved å trykke på F, 443 og på MPCen. Porsjonereren kjører én 'PÅ' TID (angitt i funksjon 6:2:6:1). - Gjenta dette to ganger. - Vei de tre utmatede porsjonene. Legg til vekten, og del totalvekten på tre. Resultatet er en gjennomsnittlig vekt. - Angi gjennomsnittsvekten (= 0,23 kg i vårt eksempel) som KALIBRERINGSVEKT i MPCen ved å trykke på F, 442 og, eller i prosessorfunksjonen 6:2:6:2. 2. FÔR KALIB.VEKT (gjelder bare for karusell og Midiline) Denne vekten brukes når to melkestallporsjonerere er installert. Enten for to fôrtyper i en karusellstall eller for venstre og høyre side i en Midiline-melkestall. Når du trykker på F, 443 og på MPCen, vil dette starte begge porsjonererne! Følg samme prosedyre som for én 12(18)

17 Oppstart porsjonerer, som beskrevet ovenfor. Husk å sette en bøtte under begge utmatingsutløpene. - Angi gjennomsnittsvekten (= 0,21 kg i vårt eksempel) som KALIB. VEKT 2. FeedMaster og skrueporsjonerer med høy utmatingshastighet: - Sett "PÅ TID" så lavt som mulig. - Vei hver porsjon for seg, legg til de fem porsjonsvektene, og del på fem for å få gjennomsnittsvekten. Merk! Store avvik mellom porsjonene kan gjøre det nødvendig med en justering på demperen over belteporsjonereren. Merk! "PÅ TID" er oppløsningen til fôrporsjonen. Én utmatingsporsjon er én "PÅ TID", dvs. kuen får en rekke porsjoner. Det overskytende fra hver porsjon legges til overføringen. 6:2:6:3 FIM-GRUPPEDATA - Velg gruppenr. - Melkeøkter som mater ut hver fôrtype, er merket med "X" (flytt markøren, og trykk på en nummertast). "-" vil ikke mate ut dette fôret under denne melkingen til gruppen. Eksemplet til venstre gjelder for karusellstaller, som kan håndtere to fôrtyper. Det viser at fôr 1 bør distribueres for gruppe 1 under hver av de fire melkingene (med 25 % av den daglige fôrrasjonen) og fôr 2 bare under den første (100 % av den daglige fôrrasjonen). Under hver melking vil kuene få én firedel av dagsrasjonen av fôr 1. Hele dagsrasjonen av fôr 2 vil imidlertid bli gitt kun under den første melkingen. Du vil bare kunne velge fôret som er tilgjengelig i siloen som er konfigurert i funksjon 6:2:6:1. Merk! Hvis du har flere melkestaller, må ikke de ulike melkestallene ha ulike FIM konfigurert i funksjon 6:2:6:1. 13(18)

18 Oppstart Karusell-FIM med én MPC En "karusell med én MPC" er konfigurert til å ha bare én MPC, selv om selve karusellen kan melke mange kyr samtidig. I tillegg til den konfigurerte MPCen, må en spesiell MPC (som for en vanlig karusell) være fysisk tilordnet ALPRO-systemet. En gjennomgangs-id og en fotocelle må være installert. Se ALPRO ver 6.50, Karusell Denne bryteren vil fungere både som inngangsbryter og utgangsbryter. Når bryteren aktiveres, vil den be ALPRO-systemet bekrefte den foregående kuen, slette MPCen og til slutt, når fotocellen registrerer en ku, tilordne en ny ku til MPCen. ALPRO-konfigurasjonen vil avvike noe fra en normal karusellkonfigurasjon: 14(18)

19 Oppstart Hvis du vil konfigurere bare én MPC, bruker du meny 6:3:2:1 og setter melkestalltype til 2. Bekreft plass og Fôringsstall skal settes til null, som gjøres i 6:3:2:3 og 6:2:6:1. Den spesielle MPCen må ha adressen 1 = 81. Den vil automatisk få denne i meny 6:2:6:2 hvis startadressen = 80. Karusell med 2 fôrtyper Verdiinnstillinger: Funksjon 6:2:6:1 FØRSTE SILO og ANDRE SILO Hvis den samme siloen brukes både for FIM og FUM, angir du nummeret for denne siloen. Merk! Den andre siloen må ha et høyere nummer enn den første siloen. Ellers vil bare fôret fra den første siloen bli matet ut. 15(18)

20 Oppstart 'PÅ' TID Tiden som MPC-utgangen vil være aktivert ved kalibrering. Kalibreringsverdien vil deretter sammen med 'PÅ'-tiden brukes av ALPRO til å regne ut hvor lang tid en utgang må være aktivert for å kunne fôre en ku med en bestemt fôrrasjon. Kan programmeres mellom 0,2 og 20,0 sek. FÔRINGSPLASS Stallen på plattformen telt fra fotocelleplassen (= 0) i rotasjonsretningen til stallen hvor kyrne vil bli fôret. MELKEDE KYR FÔRES Programmer om allerede melkede kyr skal fôres eller ikke. Hvis MELKEDE KYR FÔRES settes til NEI, vil ikke kyr som tar to runder på plattformen bli fôret enda en gang. Funksjon 6:2:6:2 KALIBRERINGSVEKT og 2. FÔRKALIB.VEKT Den gjennomsnittlige fôrmengden som er matet ut ved kalibrering av de to porsjonererne. 16(18)

21 DeLaval All rights reserved. DeLaval, Blue Diamond, MidiLine, ALPRO, VMS, Harmony, Harmony Plus, TURN-STYLES, Duovac, Feedtech, Trionet, Wetcel, Softcel, Drycel, Proactive, Blockade, Dryflex, Almatic, Della, Dipal and Hamra are trademarks of the DeLaval Group.

22 DeLaval Box 39 SE Tumba SWEDEN

Optimal fôrstyring DeLaval fôrstasjon FSC40

Optimal fôrstyring DeLaval fôrstasjon FSC40 1.11.120 Optimal fôrstyring DeLaval fôrstasjon FSC40 Din løsning hver dag DeLaval kraftfôrstasjon i kombinasjon med systemet Feed First Det forventes at melkekyr skal produsere stadig økende mengde melk.

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

SF60 FÔRINGSAUTOMAT FOR SAU

SF60 FÔRINGSAUTOMAT FOR SAU SF60 FÔRINGSAUTOMAT FOR SAU Innholdsfortegnelse SIKKERHETSTILTAK...4 1.1 Innledning...6 1.2 Fôring prinsipp...6 1.3 Opptjening av fôr....7 1.4 Systemets komponenter...8 BioControl fôr prosessor iman...9

Detaljer

DeLaval grovfôrsystem Optimat - II kraftige og effektive, robuste og pålitelige

DeLaval grovfôrsystem Optimat - II kraftige og effektive, robuste og pålitelige DeLaval grovfôrsystem Optimat - II kraftige og effektive, robuste og pålitelige Stasjonære miksere bedre miksing, bedre fôr En fôrrådgivers råd kan ofte være svært detaljerte. Men med DeLaval stasjonære

Detaljer

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no CLS DMX16 16 kanals DMX Lys mikser Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning omslagsside Side 2: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Elegant effektivitet for profesjonelle melkestaller

Elegant effektivitet for profesjonelle melkestaller DeLaval melkepunkt MPC580, MPC680 og MP780 Elegant effektivitet for profesjonelle melkestaller Klare og eksakte data om hver ku, koblet til melkestrømskontrollert melking og automatisk avtaking. DeLavals

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Metatron 21. METATRON 21. Den nye generasjonen. Kvantespranget innen melketeknikk.

Metatron 21. METATRON 21. Den nye generasjonen. Kvantespranget innen melketeknikk. Metatron 21 METATRON 21. Den nye generasjonen. Kvantespranget innen melketeknikk. Fremtidens melketeknikk for de Metatron Select 21 først og fremst for den store melkestallen. Metatron fra WestfaliaSurge

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Styresentral levert av Marvid Nilsen Installasjon AS i samarbeid med Kotek Norge AS

Styresentral levert av Marvid Nilsen Installasjon AS i samarbeid med Kotek Norge AS Fishing.jpg Styresentral levert av Marvid Nilsen Installasjon AS i samarbeid med Kotek Norge AS 30.09.2008 Side 1 Innhold Rettigheter... 3 Programvare... 3 Systembeskrivelse... 3 Bejening... 4 Oversiktsbilde...

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

Lightwriter SL40 Connect Scanning

Lightwriter SL40 Connect Scanning Lightwriter SL40 Connect Scanning Brukerveiledning SL40 SCAN Dette er en veiledning for bruk av scanning installert på Lightwriter SL40 Connect. Besøk vårt nettsted på www.toby-churchill.com for oppdateringer

Detaljer

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk.

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Egenskaper og funksjoner 3 Forberedelser før bruk..

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Skan For å skanne en strekkode Space Mellomrom S1 For numerisk tastatur: Lar deg trykke en bokstav. For vanlig tastatur: Bytte mellom små og store bokstaver.

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Jobbmeny. Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber Skriv ut buffer Tb.still skriver. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold.

Jobbmeny. Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber Skriv ut buffer Tb.still skriver. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny for å åpne. Velg et

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013 Forenklet brukermanual på norsk Rev. 11/2013 KERN CPB TELLEVEKT 1. Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning for primært bruk. For mer inngående informasjon og teknisk spesifikasjon henvises det til

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

SIKKERHETSINSTRUKSJONER 2 VIKTIG! Før arbeidet starter bør du lese denne bruksanvisningen nøye, og sørge for at alle instruksjoner som finnes der blir forstått og fulgt. - Termostaten bør monteres, drives og vedlikeholdes av

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

Kort veiledning for prisavtaler

Kort veiledning for prisavtaler Kort veiledning for prisavtaler Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Turpris Dagspris Full bil pris Fordeling av totalpris Startsiden Menyvalg og oversikter Opprette en Prisavtale

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

TKS FeedRobotSystem - bedre økonomi - bedre arbeidssituasjon

TKS FeedRobotSystem - bedre økonomi - bedre arbeidssituasjon NYHET! TKS FeedRobotSystem - bedre økonomi - bedre arbeidssituasjon AGRI www.tks-as.no TKS FeedRobotSystem Et unikt system for utfôring av grovfôr og kraftfôr i løsdrift eller båsfjøs. Den eneste automatiske

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok Artikkelnr. P0606043 01 CallPilot Fax - brukerhåndbok Brukerhåndbok for CallPilot Fax Copyright 2003 Nortel Networks Med enerett. 2003. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle utsagn,

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER BRUKERDOKUMENTASJON SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER Hva er Solidus ecare? Solidus ecare er en programvareløsning for å køe og organisere innkomne telefonsamtaler. Når en bruker ringer et (felles) telefonnummer

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Bruksanvisning. Fingeravtrykksleser 2607..

Bruksanvisning. Fingeravtrykksleser 2607.. Bruksanvisning Fingeravtrykksleser 607.. Innhold Apparatbeskrivelse...4 Oversikt over apparatet...5 Bruksområder...6 Bruk...8 Kvitteringssignaler...9 Igangkjøring...10 Tilkoblingsklemmer...11 Montering...1

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

Bruksanvisning for Testadmin

Bruksanvisning for Testadmin Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/testleder 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Installasjon InfoMediaPlayer:

Installasjon InfoMediaPlayer: Installasjon InfoMediaPlayer: InfoMediaPlayer lastes ned fra: https://dl.dropboxusercontent.com/u/81046462/5.5.42.exe Dette er en executable RAR fil, så kjør filen og sett C:\InfoMedia som bane for utpakking.

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

Innkjøpsbudsjett (BA10)

Innkjøpsbudsjett (BA10) Innkjøpsbudsjett (BA10) En enkel dokumentasjon som beskriver innkjøpsbudsjettering. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Innkjøpsbudsjettering 20.02.2015

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no CLS DM16 16 Kanals DM Lys Mikser Bruker-Manual 2008 V3 Laget i Norge av CLS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Forside/Bruksanvisning Side 2: Innholdsfortegnelse, kontakt addresse og

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. TKS Agri Feed/Multi Feed Robots (K1/K3) Versjon 2.0

BRUKERHÅNDBOK FOR. TKS Agri Feed/Multi Feed Robots (K1/K3) Versjon 2.0 BRUKERHÅNDBOK FOR TKS Agri Feed/Multi Feed Robots (K1/K3) Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELL INFORMASJON...3 2. VOGNA...4 2.1 Maskinoversikt...4 2.2 Operatørpaneloversikt...5 3. NAVIGERE I MENYENE...6 3.1

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

User guide Conference phone Konftel 100

User guide Conference phone Konftel 100 User guide Conference phone Konftel 100 Dansk I Deutsch I English I Español I Français Italiano I I Suomi I Svenska Intelligent communications Innhold Utstyr og funksjoner Tilkoplinger, tilbehør og reservedeler

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien DC-108 Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien INNHOLD I. SIKKERHETSINFORMASJON II. III. IV. GENERELL BESKRIVELSE SPESIFIKASJON NAVN OG FUNKSJONER V. BRUKE DISPLAYET VI. VII. VIII. KONFIGURERE

Detaljer

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter]

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] Spesifikasjon: Forsyningsspenning: 8-15V DC Effektforbruk kontroller 0,25 Watt Maks utgangseffekt pr. kanal: 1A Omgivelsestemperatur: 5-35 C Beskrivelse

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer