Skribler Kaja Melsom Kroppsdyrking som samfunnsmoral

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skribler Kaja Melsom Kroppsdyrking som samfunnsmoral"

Transkript

1 Fra 2/14. Det kan virke som om kontrollen over kropp og helse har blitt det moderne menneskets moralske kompass. Men blir vi lykkelige av å være så helsebevisste? Det skal godt gjøres å få noen til å heve den moralske pekefingeren i våre dager. Du kan kjøre bil så eksosen spruter etter deg, kle opp datteren din i sexy klær og la din gamle mor sitte alene på julaften uten at noen hever et øyebryn. Så lenge du holder deg innenfor lovens rammer, kan du stort sett si og foreta deg hva du vil uten å risikere moralsk fordømmelse. Med mindre du setter deg ned med en pose potetgull i lunsjpausen på jobben. Eller innrømmer at du aldri har tatt med barna på en skitur. Da har du beveget deg inn i siste rest av hva man kan kalle en moralsk sfære, og trått over en moralsk grense. Helse- og kostholdsideologien synes å ha overtatt den rollen religionen før hadde som samfunnets moralske premissleverandør. Den ser ut til å være det nærmeste vi kommer en allmenn samfunnsmoral i våre dager. For å forstå helse- og kostholdsideologiens utbredelse, tror jeg vi må forstå den som svar på en underliggende eksistensiell krise. Mye tyder på at ideologien appellerer til så mange fordi den svarer på noen grunnleggende menneskelige behov som vi tidligere fikk tilfredsstilt gjennom religiøs praksis, men som blir undervurdert i dagens samfunn. I første del vil jeg se nærmere på menneskets grunnleggende behov for frihet og moral, og vise hvordan dagens fokus på å tilfredsstille frihetslengselen går på bekostning av lengselen etter moralsk legitimering. Jeg vil også synliggjøre hvordan og hvorfor dette oppleves som et eksistensielt problem for den enkelte. I andre del vil jeg vise hvordan helseideologiens utbredelse kan forstås som et svar på vårt undervurderte behov for moral, og slik sett fungerer som religionssubstitutt. Deretter vil jeg i en siste del vurdere hvor godt helseideologien fungerer som svar på den eksistensielle krisen. Vi vil se at helsesporet har sine åpenbare begrensninger, og at vi har behov for andre religionssubstitutter enn helse- og kroppsdisiplinering. Frihet og moral Den iransk-britiske forfatteren og forlagsdirektøren Ziyad Marar hevder i boken The Happiness Paradox [1] at mennesket har to grunnleggende behov som må tilfredsstilles for at det skal være tilfreds med tilværelsen: behovet for frihet og behovet for moralsk legitimering. De to behovene følger oss livet gjennom. La oss derfor se litt nærmere på dem. Hvordan kommer de til uttrykk? Hva er forholdet mellom dem? Og hvordan legger samfunnsmessige strukturer til rette for tilfredsstillelsen av de to behovene? Hos små barn kommer behovet for frihet til uttrykk gjennom det vi gjerne kaller «trass». Den som har sett gleden i øynene på en ettåring som slipper drikkeflasken ned på gulvet for n te gang, vet hva vi snakker om. Så snart barnet forstår at en handling er «nei, nei!», får det ironisk nok lyst til å trosse forbudet. Og alle som har oppdratt barn vet at «trassalderen» aldri går over, den antar bare nye former. Trangen til å sprenge gitte rammer og skape noe nytt og særegent er rett og slett et menneskelig trekk. Det er grunnlaget for all skaperkraft det være seg i kunst, næringsliv eller politikk. Trangen til frihet kjennetegner mennesket som art. Like tidlig som små barn viser glede over å trosse forbud, uttrykker de et sterkt behov for å bli sett og anerkjent. «Se på meg, se på meg!» roper barn uten å skamme seg det minste. Selv om de fleste slutter med ropingen, blir ikke behovet for anerkjennelse mindre med alderen. Vi trenger alle tilbakemeldinger fra andre for å forsikre oss om at det vi gjør, er noenlunde riktig. Og dette behovet er særlig stort rett etter at vi har benyttet oss av friheten vår. 1/11

2 Etter å ha trosset fastlagte normer på et eller annet vis, kryper vi gjerne på kne for å få moralsk anerkjennelse for vågestykket vårt. Den som har turt å tale flokken imot, leter gjerne desperat etter moralsk oppbakking i etterkant. Forsto de andre hva jeg mente? Var noen enige? Syntes de jeg var modig som sa sannheten? Men så snart vi er inne i folden igjen, melder behovet for nye krumspring seg. Og slik veksler vi kontinuerlig mellom å hige etter frihet og moralsk rettferdiggjøring. Behovet for frihet og moralsk legitimitet kommer til uttrykk gjennom to særegne spørsmål. [2] Friheten gjennom spørsmålet «hva ønsker jeg?» og den moralske rettferdiggjøringen gjennom spørsmålet «hva bør jeg?». Lengselen etter frihet er neppe ny, men spørsmålet «hva ønsker jeg?» er av nyere dato, i hvert fall som et selvstendig spørsmål, løsrevet fra all moral. Tradisjonelt sett har det verken vært forståelse eller aksept for at et slikt spørsmål skulle kunne fungere som rettesnor i den enkeltes liv. Det eldgamle spørsmålet «hva bør jeg?» har styrt både enkeltindividets liv og samfunnslivet for øvrig. Slik er det fortsatt de fleste steder i verden. Men i Vesten har maktforholdet mellom disse to spørsmålene blitt snudd fullstendig på hodet. Gjennom likestilling, seksuell frigjøring og utvikling av velferdsgoder har samfunnsutviklingen de siste 50 årene dreid seg om å gjøre det mulig for alle å leve i samsvar med egne ønsker og preferanser. Men det er grunn til å spørre om vi ikke har kastet barnet ut med badevannet. Mye tyder på at frihetens seier har gått på bekostning av vårt behov for moralsk rettferdiggjøring. I dag tør vi knapt snakke om moral av frykt for å bli anklaget for moralisme. Men lengselen etter moralsk anerkjennelse blir ikke mindre med mer frihet. Tvert imot. Det kan virke som om vi har forsøkt å få de to lengslene til å gå opp i en slags høyere enhet ved å late som om det jeg ønsker å gjøre simpelthen også er det samme som det jeg bør gjøre. Vi styrer elegant unna hele konflikten mellom individuelle ønsker og moralske krav ved å oppmuntre oss selv og andre til kun å konsultere oss selv i moralske spørsmål. Dette blir tydelig gjennom formuleringer som: «Stol på deg selv», «Ikke bry deg om hva andre synes» og «Du vet selv hva som er rett for deg». Men slike forsøk på å betrakte moralske krav som sammenfallende med individuelle ønsker og preferanser, vitner om en manglende forståelse for både frihet og moral, og for psykologien knyttet til disse fenomenene. Det at en handling er fri, er ingen garanti for at den er god. Vi må vurdere en handling opp imot en moralsk målestokk for å si om den er god eller ond. Det finnes selvsagt mange ulike målestokker, men fellesnevneren er at de aldri er noe en enkeltperson har laget på egen hånd. En moral involverer nødvendigvis et moralsk fellesskap bestående av flere mennesker enn deg selv. En privat moral er ingen moral. Tilsvarende bør en moralsk bekreftelse komme fra noen andre enn den handlende selv. Man kan selvfølgelig klappe seg selv på skulderen, men da er det som regel snakk om at man har integrert en fellesmoral som også andre mennesker gir sin tilslutning til. Dessuten gir selv-klapping langt fra den samme psykologiske tilfredsstillelsen som når noen andre gir deg en klapp på skulderen. Lengselen etter moralsk rettferdiggjøring synes å være uløselig knyttet til lengselen etter å bli inkludert i et sosialt fellesskap. En avgjørende grunn til at det ene behovet ikke kan reduseres til det andre, er at de to behovene er rake motsetninger. Med en gang behovet for frihet blir tilfredsstilt, vekkes behovet for moralsk rettferdiggjøring til live, og omvendt. I frihetsøyeblikket gir vi for en stakket stund blaffen i hva andre tenker og mener, men i det øyeblikk vi igjen søker moralsk rettferdiggjøring, er vi prisgitt den andres blikk og bedømmelse. Vi befinner oss alle i dette spennet hele tiden. Og ifølge forfatteren Ziyad Marar må vi altså leve i og med denne vekselvirkningen for å være lykkelige. 2/11

3 Problemet er at begge behovene sjelden blir tilfredsstilt på samfunnsnivå. Den samme vekselvirkingen foregår her, men den samfunnsmessige pendelen bruker tiår på å svinge fra side til side med den konsekvens at hele generasjoner vokser opp i et klima hvor kun det ene behovet blir tatt hensyn til og akseptert som legitimt. Lenge var det moralen som skulle styre individets valg i stort og smått. Man ble oppfordret til å ofre egne ønsker og begjær på fellesmoralens alter. Men undertrykkelsen av individuelle lyster var ikke uten omkostninger. Ifølge Freud var den hovedårsaken til samtidens psykiske lidelser. Nå har pendelen beveget seg til den andre ytterligheten. I dag har vi frigjort oss fra moralske krav og betrakter i stedet det å leve ut egne ønsker og begjær som det mest prisverdige et menneske kan foreta seg. Men oppfordringen til å gjøre hva vi selv ønsker, er heller ikke uten omkostninger. Vi bombarderes daglig av beskjeder om hva vi skal spise og hva vi for all del må unngå. Slik lager vi oss en verdslig variant av religiøse regler for hva som er tillatt og hva som er forbudt. Foto: Yaymicro. Til tross for at vi aldri har hatt større mulighet til å forme livene våre etter eget ønske, klager vi ustanselig over våre hverdagslige forpliktelser. Selv om den individuelle valgfriheten har skutt i været de siste ti årene, viser lykkeforskningen at vi ikke er blitt lykkeligere. Tvert imot. Mens den individuelle valgfriheten sprer seg til flere og flere livsområder, synes vi å bli mer og mer frustrerte og deprimerte. En nærliggende forklaring på dette paradokset er at vi ikke makter å leve opp til de enorme forventningene om selvrealisering og lykke som følger med friheten. Når vi blir forespeilet at lykke og suksess er noe vi bare kan gå og forsyne oss av, oppleves det gjerne som et personlig nederlag dersom man verken greier å skaffe seg det ene eller det andre. Før i tiden skammet vi oss fordi vi ikke greide å legge lokk på egne ønsker og begjær, i dag skammer vi oss fordi vi ikke i tilstrekkelig grad greier å realisere oss selv i tråd med dem. Den generelle misnøyen kan også tyde på at det rett og slett føles utilfredsstillende og meningsløst bare å skulle la seg veilede av egne ønsker og begjær her i livet. Mange savner noen tydeligere 3/11

4 fellesverdier som kan legitimere og gi mening til deres livsvalg. I denne sammenheng er det et tankekors at det ikke er mer frihet som står øverst på de unges ønskeliste, her står venner og familie. De psykologiske lengslene etter tilhørighet og moralsk rettferdiggjøring skriker altså etter tilfredsstillelse i individualismens tidsalder. Spørsmålet blir derfor hvor individet skal få tilfredsstilt disse behovene i en tid hvor religionen for lengst har mistet rollen både som moralsk premissleverandør og som sosialt samfunnslim. Det kan se ut som om leger og kostholdseksperter har overtatt prestenes rolle som moralens forkjempere, og at stadig flere søker både sosial og moralsk anerkjennelse gjennom trening, dietter og kroppsdisiplinering. La oss derfor se nærmere på hvordan dagens helse- og kroppsfokus fungerer som religionssubstitutt. Helse- og kroppsfokus som religionssubstitutt Gjennom tradisjonelle og sosiale medier blir vi daglig bombardert av råd og tips om trening, slanking, detox-kurer og plastisk kirurgi. Og du og jeg omfavner rådene begjærlig. Vi tester ut nye slankekurer og treningsformer, vi eksperimenterer med å kutte ut forskjellige matvarer, og stadig flere tyr til plastisk kirurgi for å oppnå drømmekroppen. Blant de populærkulturelle helserådene finnes det dietter og treningsformer for enhver smak. I så måte synes helsebølgen å være et tidstypisk fenomen, et ektefødt barn av individualismen. Samtidig ser det ut til at helse- og kroppsfokuset svarer på noen grunnleggende menneskelige behov, som religionen i sin tid tok seg av. Mye tyder på at vi kanaliserer lengselen etter å gjøre «det gode» inn i våre kostholds- og treningsvaner. Likeledes ser det ut til at helseideologien imøtekommer vår lengsel etter en rettferdig verdensorden, hvor dagens slit og forsakelse skal bli belønnet en gang i fremtiden. Den religiøse belønningen handlet stort sett om evig liv i paradis, mens den moderne varianten synes å handle om evig ungdom og skjønnhet. De siste årene har vi vært vitne til en pågående konflikt mellom forsvarere av tradisjonelt norsk kosthold basert på brød og potet, og forsvarere av såkalte lavkarbo-dietter. Konflikten har vært så intens at den har fylt utallige avissider og vært gjenstand for TV-debatter i beste sendetid. Ekspertene strides om hvorvidt det er sunnest å få i seg karbohydrater eller å unngå dem. For den vanlige forbruker er det ikke lett å avgjøre hvem som har rett. Dette skyldes nok at det i begge leirer står økonomiske interesser på spill, og at kranglene minner mer om de gamle religionsfeidene enn om vitenskapelige debatter. Inndelingen i «riktig» og «gal» mat, à la fedonbrød versus pariserloff, har da også åpenbare paralleller til religiøse matregler, som muslimers halal-mat. I Koranen understrekes viktigheten av kun å spise det som Gud har tillatt (halal). Ifølge Islamsk Råd Norge «setter den troende seg selv i fare for skade både i denne verden og det hinsidige ved ikke å skille mellom halal og haram (forbudt)». [3] En tilsvarende demonisering av enkelte matvaner finner vi igjen på mange av dagens kostholdblogger, hvor særlig ingredienser som aspartam, gluten og karbohydrater får skylda for nærmest alle helsemessige skavanker. På nettet vrimler det av historier om folk som er blitt alvorlig syke av aspartam, og av utlegninger om det kunstige søtningsmiddelets angivelige bivirkninger. En blogger lister opp hele 92 bivirkninger av stoffet, hvor blindhet, kreft og irreversibel hjerneskade er inkludert. Trolig på bakgrunn av slik informasjon er det flere og flere som nekter barna sine drikkevarer med aspartam, 4/11

5 og som selv skyr ingrediensen. Men det finnes lite forskningsmessig belegg for at aspartam er skadelig. [4] Det eneste du synes å risikere ved å drikke et par liter lettbrus om dagen, er at du får i deg for mye væske. Og, ja, man kan faktisk drikke for mye vann. De som hevder det er sunt å få i seg mange liter væske om dagen, har heller ikke forskningen på sin side. Det er ingen dokumentert helseeffekt av å drikke mer enn hva tørsten befaler deg, selv ikke vann fra de mest uskyldsrene kilder jorden kan by på. Vannet har ingen effekt på konsentrasjon, det renser ikke kroppen for slaggstoffer, og du får ikke bedre hud av det. [5] Det eneste som skjer, er at du blir gående rundt med full urinblære. Og det er ikke så lurt. Det kan i verste fall gi deg inkontinens i tidlig alder, forteller Sissel Overn, urolog ved Overnklinikken i Hokksund. [6] For få år siden var det ingen som brydde seg om gluten i Norge, i dag har én av seks forsøkt glutenfri diett. [7] I og med at bare en prosent av befolkningen lider av cøliaki, har nok mange latt seg inspirere av glutenfrie kjendiser som Lady Gaga og kostholdsbloggere som stempler gluten som kilden til alt ondt. Disse kan igjen finne støtte i nevrologen Davis Perlmutters siste suksessbok Grain Brain (2013). I denne argumenterer han for at gluten er kilden til hud- og leddproblemer, søvnvansker og hodepine, samt alvorlige lidelser som Alzheimer, angst, depresjoner og ADHD. Men det er svært få skandinaviske fagpersoner innen feltet som mener det er vitenskapelig hold i noen av påstandene Perlmutter kommer med. [8] Annechen Bahr Bugge, forsker ved statens Institutt for forbruksforskning (SIFO) hevder at et fremtredende trekk ved kostholdsbloggerne er at de fjerner flere og flere ingredienser fra kostholdet. Og jo mer de fjerner, desto bedre føler de seg. [9] Tilsvarende muslimenes forhold til halalmat, som i det store og hele handler om å holde seg inne med den gode Gud, føler vi oss på det «godes» side dersom vi greier å holde oss til ja-maten, og unngå de gale ingrediensene. Og vi føler oss tilsvarende syndige og fordømte om vi gir etter for all den deilige nei-maten. Den moralske godfølelsen er trolig hovedmotoren i mathysteriet vi nå er vitne til. Helsebevisste forbrukere virker jo bemerkelsesverdig lite opptatt av å få dokumentert påstandene om at visse matvarer er sunnere enn andre. Hvis du ikke har drukket den daglige urtedrikken din, er det din feil at du blir syk. Denne tankegangen legger et enormt press og ansvar på den 5/11

6 enkelte, uten at det er rasjonelt begrunnet. Foto: Yaymicro. Mens de religiøse levereglene gjorde det lettere å skille rettroende fra kjettere, gjør dagens matregler det lettere å skille mellom dem som tar ansvar for egen og andres helse og dem som ikke gjør det, altså mellom de som vil «det gode» og de som gir blaffen. Matreglene gir oss med andre ord en anledning til å plassere oss selv blant de «ansvarsfulle og gode». Klare kriterier for godt og ondt gjør også verden langt mer oversiktlig og forståelig. Kostholdet gir oss nøkkelen til å forstå både hvorfor naboens barn presterer dårlig på skolen, og hvorfor kollegaen på jobben døde av hjerteinfarkt som 52-åring. Gjennom ja- og nei-maten blir vi altså utstyrt med en universalnøkkel til å forstå hvorfor det går dårlig med noen og bra med andre her i verden. Våre begreper om sunnhet og usunnhet har mange likhetstrekk med det religiøse begrepsapparatet synd/frelse. Som legen Ståle Fredriksen påpeker, kan religionene forstås som storstilte forsøk på å etablere rettferdighet i en urettferdig verden. I doktorgradsavhandlingen sin viser han hvordan vårt forhold til helse og sykdom også handler om dette. [10] Vi innbiller oss at vi får den helsa vi fortjener, og vi ser på sykdom som bevis for at den syke må ha gjort noe galt. Ifølge Fredriksen er dette perspektivet feil. Livsstilen har langt mindre å si for helsa enn vi liker å tro. Sykdom skyldes ofte ren og skjær uflaks. Det er med andre ord en god porsjon moralsk ønsketenkning som holder liv i sunnhetsjaget. Rettferdighetstanken gjennomsyrer sunnhetsideologien på samme måte som den gjennomsyret religionen. Og ved første øyekast synes den å kunne tilby mer til den som fortjener det enn kirken kan. Religionens gulrot har stort sett bestått i en eller annen form for himmelske herlighet. Den som trener og spiser sunt, vil derimot kunne høste fruktene av sitt strev i dette livet. Dette er selvsagt hakket mer motiverende enn å måtte vente til man ligger der med nesa i været. Teolog og mosjonist Petter Skippervold forklarer det at flere og flere åringer bruker mesteparten av sin fritid på løping eller skigåing med «her og nå»-gevinsten: «Det er unødvendig å arbeide for sin himmelske salighet. Løp heller maraton, gå 54 km på ski gjennom Nordmarka, eller tråkk deg over fjellet fra Rena til Lillehammer. ( ) Det kommer til å koste, du kommer til å få det vondt, men etterpå får alle medalje og varm betasuppe. Og ikke minst, i mestringens beruselse oppnår du selvtilfredshetens lykksalighet.» [11] Helseideologiens store fortrinn i forhold til tradisjonell religion ligger helt klart i at man kan høste fruktene av slitet så raskt. Stumper du røyken i dag, minsker du risikoen for å dø av hjerteinfarkt i morgen. På den andre siden blir fallhøyden større når det loves umiddelbar lønn for strevet. Man kan ende opp med å bli fryktelig skuffet når ulykken rammer, noe den med sikkerhet gjør før eller siden. Som min kollega Arnfinn Pettersen uttrykte det forleden: «Det ligger mange bitre folk på terminalavdelingene som synes det er dypt urettferdig at nettopp de skal dø. De har jo levd så sunt!» Målet med trening og sunt kosthold er ikke bare å holde seg frisk, det handler i vel så stor grad om å ta seg godt ut. Det fordrer at man følger nøye med på trendene, slik at man trener og spiser riktig i henhold til hvilken type kropp som til enhver tid er på moten. Idealet ser unektelig ut til å bli vanskeligere og vanskeligere å oppnå. For ti år siden skulle jenter være tynne og slentrete som damene på catwalken. Et minimalt matinntak og daglig jogging skulle kunne sikre hvem som helst en ganske høy plassering på dette skjønnhetsbarometeret. I dag er det ikke fullt så enkelt. Du skal helst være like tynn, men med definerte muskler og svære lepper og bryst. For å oppnå dette, holder det ikke å jogge. Du må i tillegg trene styrke og få sprøytet inn diverse væsker i de kroppsdelene 6/11

7 som ikke kan trenes store. Det ligger for så vidt i sakens natur at et ideal skal være vanskelig tilgjengelig. Hadde det vært lett tilgjengelig, hadde det vært snakk om en realitet og ikke et ideal. Det er jo nettopp fordi så få av oss når helt til topps i denne konkurransen at vi fortsatt kan leve i den tro at vi ville vært komplett lykkelige om drømmekroppen var vår. Her ligger skjønnhetsidealets kommersielle styrke. Det at du og jeg stadig må kjøpe nye skjønnhetsprodukter for å nærme oss idealet, er grunnlaget for hele skjønnhetsindustrien. På et dypere plan må skjønnhetsidealets kommersielle kraft forklares med de behovene du og jeg får dekket gjennom å streve etter et slikt ideal. Vi mennesker har behov for et allment akseptert gode som kan gi livet retning og struktur, og som gjør det mulig for oss å dømme hvorvidt vi og andre lykkes her i livet. Det ser rett og slett ut til at en tynn og veltrimmet kropp er det nærmeste vi kommer en slikt allment ideal i dagens samfunn. Noe av forklaringen på dette kan være at moralsk og sosial anerkjennelse i dag nærmest går ut på ett og samme, og at arenaen for sosial anerkjennelse blir mer og mer sentrert rundt ytre kvaliteter som utseende og kropp. Fordi det finnes så få allmenngyldige moralske standarder, koker moralsk anerkjennelse i dag ned til å bli likt av andre. Sosiale medier er barn av denne utviklingen ved at «liking» i sosiale medier ikke skiller mellom moralsk, sosial eller estetisk anerkjennelse. På samme måte viskes skillet mellom indre og ytre karakter mer og mer ut i takt med at bilde-deling utgjør stadig større deler av aktiviteten på sosiale medier. Du må helst kunne synliggjøre din karakterstyrke gjennom et bilde. Det finnes selvfølgelig mange originale måter å gjøre det på, men antallet bikinibilder og trutmunnselfier mer enn antyder at det å «spille på kropp» ikke lenger utelukkende oppfattes som billig eller moralsk forkastelig. Tvert imot ser det ut til at en veldreid kropp for stadig flere signaliserer karakterstyrke. Selve gjennomføringen av harde treningsøkter, tøffe detox-kurer og strenge dietter gir i seg selv en dyp moralsk tilfredsstillelse. Også her er det sterke paralleller til religiøse ritualer, som for eksempel fasten. Fasten blir innen de fleste religioner forstått som en form for selvfornektelse hvor man bortviser det som gir grunnlag for umoral og etterstreber høyere moralske verdier, som for eksempel barmhjertighet med de fattige. Foruten å gi en følelse av moralsk tilfredshet, gir gjentagende fysisk praksis også en følelse av stabilitet og ro en følelse som er desto sterkere etterlengtet i et samfunn som vårt, hvor forandring og fleksibilitet er uttalte verdier. Det er verdt å merke seg at nyere teorier om rusavhengighet forstår avhengighet som et forsøk på å etablere noe stabilt i et kaotisk liv. Dette gjelder opplagt treningsavhengighet også. Antagelig i enda større grad. Her kan man gjennom en sosialt anerkjent praksis nyte godt av kroppens egne rusmidler, samtidig som det gjentagende aspektet fungerer som et fast holdepunkt i en ellers kaotisk tilværelse. I tillegg kan man skimte horisonten av det forjettete land i det fjerne, en ny ungdom og nye muligheter. Kan det blir bedre? Helseideologiens begrensning «Å være for opptatt av egen helse er det største hinderet for et godt liv,» skrev Platon allerede 400 år før Kristus. Hans anliggende var antagelig at for stort fokus på kropp og helse stjeler fokus fra åndelige beskjeftigelser, som for Platon hadde langt høyere verdi. En slik tolkning samsvarer med et annet kjent Platon-sitat: «Kroppen er sjelens fengsel.» Mest sannsynlig var utsagnet altså en motreaksjon mot egen samtids fokus på atletiske kropper og ungdommelig skjønnhet. Forakten for det kjødelige er en tanke kristendommen tok opp i seg og videreførte, og dagens fokus 7/11

8 på kropp og lidenskap kan langt på vei forstås som en reaksjon mot nedvurdering av kroppen til fordel for sjelen, og den dertil strenge seksualmoralen. Veien å gå i møte med dagens kroppsfokus er nok derfor ikke å betrakte kroppen som sjelens fengsel igjen. Men det er fullt mulig å tolke Platons formulering kun som en formaning om måtehold som en advarsel om at for stort helsefokus kan være skadelig for den fysiske og mentale helsa. Dette er en advarsel vi sårt trenger i dag, og som antagelig vil kunne formidles uten å gi for sterke assosiasjoner til kristen seksualmoral vi av mange gode grunner har forlatt. Innenfor rimelighetens grenser er det selvsagt lurt å være opptatt av kropp og helse. En frisk og velfungerende kropp er utvilsomt et godt utgangspunkt for et lykkelig liv. Problemet er at vi overdriver denne erkjennelsen. Vi har dannet oss helt urealistiske forventninger til hvor mye lykke et sunt legeme og en veldreid kropp kan skjenke oss. Vi overdriver også i hvilken grad vi er herre over egen helse. Tilvarende underkommuniserer vi det banale faktum at alle blir gamle og syke til slutt. For noen generasjoner siden så vi gjerne på sykdom og lidelse som noe som rammet oss, uten at vi selv kunne ha gjort så mye fra eller til. I dag skylder vi oftere og oftere på den enkeltes livsstilsvalg. Med økt kunnskap om hvilke type livsstil som er helsefremmende og -hemmende, har vi selvfølgelig større mulighet til å påvirke egen helse. Men igjen; vi ser ut til å overdrive hvor stor kontroll vi har over egen helse. Som legen Ståle Fredriksen påpeker, avhenger en persons helse vel så mye av uflaks som av handlinger personen kan stilles til ansvar for. [12] Han viser at genene vi er født med, situasjoner vi møter i livet, og uforutsigbare konsekvenser av valgene våre er faktorer som får konsekvenser for hvorvidt vi utvikler sykdom eller ikke. Selv om vi til en viss grad kan påvirke egen helse, må dette sies å være et «begrenset ansvar». [13] Dagens overdrevne tro på at vi selv kan kontrollere egen helse, fører med seg unødvendig mye skyld og skam. For mange blir slike følelser en ekstra belastning i sykdomsperioden. Dagens overdrevne ansvarliggjøring fører dessuten til at flere og flere engster seg for egen helse. Det er med andre ord grunn til å spørre om ikke alt fokuset på helsa bidrar til å forringe livskvaliteten vår. Kristendommens frelseslære og saliggjøring av menneskelig lidelse tjente uten tvil som moralsk legitimering av hverdagsslitet. Fordelen med å utsette belønningen for strevet til etter døden, er at individet lettere utholder store lidelser i livet uten å føle seg lurt. Dette er nesten ikke mulig innenfor den sekulære helseideologien. Er du ikke utstyrt med ståldisiplin, eller blir uforskyldt syk, er du fortapt innenfor en ideologi der den fremste moralske verdien er ungdommelig helse og skjønnhet. En moral bygget på, og rundt, et slikt ideal er i beste fall en mangelfull moral. 8/11

9 Forestillingen om at man blir lykkelig dersom man bare gumler sin salat og unngår alt som er definert som usunt, fører i praksis til ensomme prosjekter, ikke fellesskap. Foto: Yaymicro. Kropps- og helsefokuset er verken moralsk prisverdig eller kontaktskapende i seg selv. Tvert imot maner det ikke sjelden til konkurranse og objektiverende relasjoner. Og dette kan være direkte skadelig både for den mentale og psykiske helsa. Dette ser vi på utbredelsen av lidelser som anoreksi, ortoreksi (sykelig opptatthet av å spise sunt) og megarepsi (sykelig opptatthet av å bygge muskler). Mens psykiatrien lenge har forsøkt å finne nøkkelen til å forstå spiseforstyrrelser i pasientenes barndom, betrakter den franske filosofen René Girard dem utelukkende som konkurransesykdommer. I boken Anorexie et désir mimétic [14] tar Girard inn over seg at å være tynn er et allment ideal, og ikke bare et kommersielt ideal skapt av mote- og skjønnhetsindustrien. Den som slanker seg, finner ikke bare støtte for sitt prosjekt i glansede magasiner. Idealet om å være tynn blir i vel så stor grad fremmet av legestanden og helsemyndigheter. Han peker på det faktum at idealet om å være tynn er så allment som det kan få blitt, fordi absolutt alle ønsker å være tynne. Videre ber han oss legge bort kompliserte teorier om den vanskelige barndommen og sår på sjelen. Anorektikeren sulter seg ikke fordi hun vil forsvinne, eller ha oppmerksomhet fra mor eller far, hevder Girard. Anorektikeren har bare et sterkere konkurranseinstinkt enn folk flest. Psykiatrien har lenge forsøkt å forstå hvorfor det gjerne er de flinkeste, mest intelligente og ambisiøse som blir rammet av anoreksi. Ifølge Girard er ikke dette det spor merkelig. Anorektikeren er den som er villig til å ofre mest i en konkurranse vi alle er med på. Økningen av nyere lidelser som ortoreksi og megarepsi passer for så vidt godt inn i Girards teoretiske rammeverk. Jo mer sunnhet og trening blir fremmet som allmenne idealer, desto flere vil forsøke å hevde seg som de beste i konkurransen om å utmerke seg. De mentale lidelsene som springer ut av helseideologien, synliggjør en av de største svakhetene ved ideologien, nemlig at den inspirerer til ensomme prosjekter. Det er sannsynligvis derfor den 9/11

10 blomstrer i en tid som dyrker individets frihet og muligheter. På den andre siden er ideologien muligens det siste vi trenger. I stedet for å dekke de behovene som blir forsømt under individualismen, som behovet for fellesskap og moral, nører den opp under individets ensomme konkurranse med seg selv og andre. Det er mye negativt å si om hvordan kristen moral er blitt praktisert opp igjennom historien, men den kristne moralen handler i alle fall om hvordan vi skal leve sammen. Dette fellesmenneskelige aspektet mangler totalt i helseideologien. Derfor får vi heller ikke tilfredsstilt våre grunnleggende behov for tilhørighet og moralsk legitimering gjennom å dyrke helse og kropp. Vi får bare noe som ligner på moralsk anerkjennelse gjennom å slanke og trene oss til en veldreid kropp. Man kan verdsette og like noen for deres gode gjerninger, men vi blir ikke glade i noen bare fordi de spiser sunt og ser lekre ut. I beste fall kan vi trene og spise oss til beundring, men beundring er kjærlighetens fattige fetter. Beundringens vrangside er misunnelsen, og den fungerer sjelden som døråpner inn i et fellesskap. Tvert imot. Flere og flere intensiverer innsatsen i håp om å få tilfredsstilt sitt desperate behov for tilhørighet og moralsk anerkjennelse. Men det tragiske er at de som tyr til ekstreme virkemidler for å bli tynne og populære, bare beveger seg lengre fra målet. Motivasjonen bak ekstremdietter og ekstreme treningsprogrammer er ønsket om å bli tynn, vellykket og populær. Når jeg bare blir tynn skal livet begynne, når jeg bare får store nok muskler Men det triste faktum er at livet går mens anorektikeren sulter seg bak lukkede dører og mens kroppsdyrkeren pumper jern foran speilet. Helse- og kroppskontroll fungerer fint i små doser, men faren for fundamentalisme ligger innbakt i denne ideologien som i alle andre. Fundamentalismetrusselen er til og med litt større her enn i tradisjonell religion fordi religionen i større grad tilfredsstiller behovet for moral og tilhørighet. Innenfor helseidelogien må man rett og slett ty til hardere midler for å kjenne seg noenlunde tilfredsstilt, eksistensielt og moralsk sett. Og da tipper det lett over i fanatisme. Balansens og moderasjonens røst Den psykologiske lengselen etter moralsk rettferdiggjøring skriker etter tilfredsstillelse i en tid som hyller individuell frihet og forakter allmennmoral. Vi har sett at helseideologien tilbyr noen moralske verdier og idealer vi kan strekke oss etter, og som slik sett gir livet mening og retning. Ideologien gir også noen klare kriterier for godt og ondt som gjør det mulig for oss å felle moralske dommer over både egen og andres livsstil. Slik muliggjør helseideologien en tilfredsstillelse av det allmennmenneskelige behovet for moralsk rettferdiggjøring. Men ideologien har også sine store svakheter. Hovedproblemet er at den lover så mye mer enn den kan holde, og slik sett inspirerer til både fanatisme og skuffelse. Det er selvsagt viktig å holde kroppen i gang, men overdrevent fokus på kropp kan komme i veien for selve livet. Som botemiddel mot helsefanatismen trenger vi sårt formaninger om balanse og moderasjon. Vi må innse at ansvaret for egen helse er begrenset, at mye faktisk handler om flaks i livets lotteri. Sykdom og død hører dessuten livet til. Vi får det nok bedre med oss selv dersom vi tar inn over oss denne smertelige innsikten i stedet for å forsøke å løpe fra den. Og så må vi huske at kroppen tross alt er laget for å brukes til andre ting enn å opprettholde seg selv. Å leve, blant annet. 10/11

11 Fotnoter 1. Marar, Ziyad: The Happiness Paradox, Reaction Books, London Ibid erts/?c=vif1awqgvysm3r6ghr5ksq%3d%3d&utm_source=newsletter_daily&utm_medium= &utm_campaign=newsletter%2bdaily «Glutengrøss» i D2, Ibid. 9. Ibid. 10. Ståle Fredriksen: Bad luck and the tragedy of modern medicine, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Petter Skippervold: «En mosjonists bekjennelser», i Kirke og kultur 4/ Ståle Fredriksen: Bad luck and the tragedy of modern medicine, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Lars F. Svendsen: «Hva er ansvar?», i Ansvar av Lars Gauden-Kolbeinstveit og Torstein Ulserød (red.), Civita René Girard: Anorexie et désir mimétic, L Herne /11

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg.

Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg. Mindful eating handler om å få et mer bevisst forhold til hva du spiser og hvorfor. Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg. TEKST JULIA

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Spiseforstyrrelser. Eating disorder BOKMÅL

Spiseforstyrrelser. Eating disorder BOKMÅL Spiseforstyrrelser Eating disorder BOKMÅL Hva er en spiseforstyrrelse? Tre typer spiseforstyrrelser Går tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt ut over livskvaliteten og hverdagen

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

I denne e boken skal jeg ta for meg noen teknikker som kan brukes for å holde på motivasjonen. De ti teknikkene jeg skal ta for meg er:

I denne e boken skal jeg ta for meg noen teknikker som kan brukes for å holde på motivasjonen. De ti teknikkene jeg skal ta for meg er: HVORDAN HOLDE KOKEN http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Det er mange årsaker til at vi mennesker ikke lykkes på ulike områder i livet. For noen er hovedproblemet at de ikke vet nok om hvordan

Detaljer

Medienes påvirkningskraft

Medienes påvirkningskraft Påvirker media kvinners oppfatning av egen kropp? Media har stor innflytelse på brukernes holdninger og handlinger. Ved politiske valg osv. ser vi tydelig at medias holdning påvirker våre valg. Ofte er

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Unge jobber til det smeller...

Unge jobber til det smeller... Unge jobber til det smeller... Om meningstap og energitap... Svein Gran, Psykolog, Spesialist i klinisk psykologi Hva skjera? Født før 1915 1-2% opplever minst en depressiv episode i løpet av livet Født

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! 2009 Den internasjonale sommerskole ISSN 0130 Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III Skriftlig eksamen (4 timer)

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

BARNETS FEM KJÆRLIGHETSSPRÅK

BARNETS FEM KJÆRLIGHETSSPRÅK BARNETS FEM KJÆRLIGHETSSPRÅK Denne artikkelen bør ses i sammenheng med omtalen av de mange intelligensene (se heftet OM det kreative barnet). Det handler samlet sett om kommunikasjon: Vi kan forholde oss

Detaljer

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.»

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» 044-049 09.02.04 14:05 Side 2 «Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» Hans Petter Blad Det er svært få kvinner som regisserer spillefilm i Norge. For å bøte på dette problemet har det

Detaljer

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål En filosofisk kjærlighetshistorie 2: den jødisk/kristne tradisjonen Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål 1 Fra sist: kjærlighet er det som binder mennesker og verden

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kirkelige miljøers utfordringer i møte med den som har seksuelt krenket en annen

Kirkelige miljøers utfordringer i møte med den som har seksuelt krenket en annen 1 Kirkelige miljøers utfordringer i møte med den som har seksuelt krenket en annen Knut Hermstad Dr.art., spes. i klin.sexologi (NACS) Konferanse Oslo 22. 23. november 2012 2 To hovedtyper av seksuelle

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 KR-104 - generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 KR-104 - generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert KR-104 1 Etikk Kandidat-ID: 5434 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 KR-104 - generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 KR-104 V-15 Flervalg Automatisk poengsum Levert 3 KR 104 Skriveoppgave

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Frisk og kronisk syk Innhold Prosjekt Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet sykehus Psykologisk behandling av kroniske smerter

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Struktur. Avsender (1,1) (+ åpning 1,1-3) Mottager (1,4) Hilsen (1,4) Takkebønn (ikke i Titus) Hoveddel (1,6-3,11) Avslutning (3,12-15)

Struktur. Avsender (1,1) (+ åpning 1,1-3) Mottager (1,4) Hilsen (1,4) Takkebønn (ikke i Titus) Hoveddel (1,6-3,11) Avslutning (3,12-15) Titus Struktur Avsender (1,1) (+ åpning 1,1-3) Mottager (1,4) Hilsen (1,4) Takkebønn (ikke i Titus) Hoveddel (1,6-3,11) Avslutning (3,12-15) Hvordan skal vi lese brevene? Les dem fra begynnelse til slutt,

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Hva er egentlig (god) helse?

Hva er egentlig (god) helse? 1 Hva er egentlig (god) helse? Fravær av sykdom Helse er ikke bare fravær av sykdom eller lyte, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære(who) Helse er overskudd til å takle (skole)hverdagens

Detaljer

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i Tankeprosesser Fagstoff hentet fra videreutdanning i kognitiv terapi trinn 1 og 2 og Jæren DPS Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland Tanker... I kognitiv terapi

Detaljer

Vi snakker om: god mat, godt vær, god nyhet, god tid. «Han gjorde en god jobb» «Det er et godt stykke herfra

Vi snakker om: god mat, godt vær, god nyhet, god tid. «Han gjorde en god jobb» «Det er et godt stykke herfra Vi snakker om: god mat, godt vær, god nyhet, god tid Vi sier: eller eller «God dag» «Han gjorde en god jobb» «Det er et godt stykke herfra Gud sier at det gode liv er et liv fylt med godhet at man

Detaljer

Å BYGGE SELVTILLIT GJENNOM SELVMEDFØLELSE

Å BYGGE SELVTILLIT GJENNOM SELVMEDFØLELSE Forord Vi har alltid forstått at medfølelse er svært viktig. Hvordan vi har det med oss selv, og hva vi tror at andre mennesker tenker og føler om oss, har en enorm innvirkning på vårt velvære. Hvis vi

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

«Å forvandle forventningsfulle elever til jublende musikere»

«Å forvandle forventningsfulle elever til jublende musikere» «Å forvandle forventningsfulle elever til jublende musikere» - om følelser (endelig!) og forholdet mellom følelser og læring (akademiske emosjoner), og å ta det vi allerede vet alvorlig, og sørge for at

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Kontroll over kvernetanker og vedvarende grubling

Kontroll over kvernetanker og vedvarende grubling Kontroll over kvernetanker og vedvarende grubling Torkil Berge og Arne Repål 1 Å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative «kvernetanker» som kvikksand

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg?

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg? Hva er indre ro? Indre Ro (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian se www.indrero.com, og som Hans-Olav Håkonsen er utdannet til å hjelpe mennesker med. Behandlingen starter med å

Detaljer

Informasjonshefte. Kognitiv Terapi

Informasjonshefte. Kognitiv Terapi Informasjonshefte Om Kognitiv Terapi Innføring i grunnleggende begreper Arne Repål 04.09.2003 Forhold mellom tanker og følelser. Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon.

Detaljer

Det siste leddet. - og et lysglimt. En diktbok av Hege Merete Møller

Det siste leddet. - og et lysglimt. En diktbok av Hege Merete Møller Det siste leddet - og et lysglimt En diktbok av Hege Merete Møller Det siste leddet - og et lysglimt En diktbok av Hege Merete Møller Innhold Mor... s.7 En familie...s.11 Menn... s.15 Venninner... s.21

Detaljer

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd. Du er høyt elsket! DU er unik. Du er høyt elsket. Du er skapt i Guds bilde og Gud gav sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men hå evig liv! Jesus kom ikke til verden

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT REGISTRERING AV NEGATIVE GRUNNLEGGENDE LEVEREGLER Skjemaet er laget ved å klippe ut skåringene fra kapitlene om spesifikke leveregler i Gjenvinn livet ditt av Young og Klosko Skriv et tall fra 1 til 6,

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

GUDSTJENESTE MED NATTVERD 9. søndag i treenighet. Fjellhamar kirke 17. juli Lukas 6, PREKEN

GUDSTJENESTE MED NATTVERD 9. søndag i treenighet. Fjellhamar kirke 17. juli Lukas 6, PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE MED NATTVERD 9. søndag i treenighet Fjellhamar kirke 17. juli 2016 Lukas 6, 36-42 LUKAS 6,36-42 Teksten vår i dag fra Lukas 6, er fra Jesu største og mest kjente tale, bergpreken, eller

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Selvhjelp prinsippene

Selvhjelp prinsippene Selvhjelp prinsippene Selvhjelp er for alle som har et problem i livet de ønsker å gjøre noe med. Det høres jo fint ut, men det svarer ikke på hvilke situasjoner en selvhjelpsgruppe er det verktøyet som

Detaljer