Håndbok. MEMOplanner M i2. Art.nr: Rev H NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok. MEMOplanner M i2. Art.nr: 501 805. Rev H NO"

Transkript

1 Håndbok MEMOplanner M i2 Art.nr: Rev H NO

2 2

3 Innhold 1 Innledning MEMOplanner M i Beskrivelse av produktet MEMOplanner M i2 5 2 Slå av Memoplanner 6 3 MEMOplanner M i Innhold Oversikt Oppkobling 9 4 Trådløst tastatur og mus Klargjøring av mus og tastatur Bytte batteri i tastatur og mus 10 5 Veggfeste Montering av veggfeste 11 Montering på betongvegg 11 Montering på gipsvegg 11 Montering på trevegg 11 6 Oppdatering Oppdatering Memoplanner M i Oppdatering av Memoactive 13 7 Legge inn egne bilder 15 8 SKYPE Nedlastning og installasjon 16 9 Fjernbetjening av MEMOplanner M i2: Første gangs bruk av fjernbetjening Remote Control Avanserte innstillinger Om man har satt opp fjernhjelp tidligere: Kopiering av filer Tilkobling til nettverk Nettverkskabel Trådløst nettverk 30 Usikret nettverk 31 Sikret nettverk Mobilt bredbånd GSM-kort til MEMOplanner M i2 34 3

4 13 Backup Automatisk backup Tilbakeføring av backup Tilbehør Feilsøking Rengjøring Tekniske data Sikkerhet og ansvar Miljø 39 4

5 1 Innledning 1.1 MEMOplanner M i2 MEMOplanner M i2 er en digital kalender med påminnelsesfunksjon. MEMOplanner M i2 hjelper deg å huske avtaler, strukturere din dag, døgn, uke, måned og/eller år. Påminnelse kan mottas som lyd, talemelding og/eller som SMS. En tidslinje i form av lyssøyle eller lysprikk viser når på dagen det er, med rødfarge for dag og blåfarge for natt. MEMOplanner M i2 er utviklet i samarbeid med fagpersoner innen områdene demens, utviklingshemming, ervervet hjerneskade, nevro-psykiatri og psykiatri i Norge, Sverige og Danmark. MEMOplanner M i2 er utviklet med støtte fra Norges Forskningsråd IT Funk. MEMOplanner M i2 kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for personer med kognitiv svikt. Den som har utfordringer med å planlegge - og strukturere, hverdagen sin, eller har hukommelsesvansker, kan få mye hjelp av MEMOplanner M i Beskrivelse av produktet MEMOplanner M i2 MEMOplanner M i2 kan henges på veggen. MEMOplanner M i2 kan tilpasses direkte på berøringsskjermen eller via internett (fjernbetjening). 5

6 2 Slå av Memoplanner NB! Det er viktig at Memoplanner ikke slås av med Av/På-knappen. Dette kan medføre at filer på Memoplanner blir ødelagt. Memoplanner skal slås av på denne måten: Trykk i Meny, da vises denne siden hvis passordbeskyttelse er slått på. Hvis passordbeskyttelse er slått av kommer man rett inn i Innstillinger.. Ved leveranse er passordbeskyttelse slått av. Standard passord er satt til "abc". Når passordet skrives inn og sidene nedenfor. trykkes, vises Trykk Trykk Trykk Når Avslutt er trykket vises skrivebordet i Windows. For å få tilgang til Start-menyen i Windows, trykkes Windows-tasten på tastaturet. Slå så av maskinen ved å trykke på Start-knappen og så Avslutt. 6

7 3 MEMOplanner M i2 3.1 Innhold Dette følger med i esken: a) b) c) e) d) g) f) h) i) j) a) MEMOplanner M i2 b) Strømforsyning c) Trådløst tastatur og mus d) Skjermrens e) Veggfeste (med skruer) f) USB-hub g) Pusseklut h) USB GSM-kort i) Mikrofon med festebrakett j) Brukerveiledning (denne) USB-hub, USB GSM-kortet og mikrofon festes til MEMOplanner M i2 med borrelås. Se oversikten nedenfor for plassering. Hvis de ikke skal brukes, er det ikke nødvendig å montere dem. 7

8 3.2 Oversikt Disse tilkoblingene ligger under dekslet med seks skruer (3) 8

9 1 Berøringsskjerm 12 Ikke i bruk 2 Webkamera 13 Ikke i bruk 3 Deksel over tilkoblinger med 6 skruer 14 Ikke i bruk 4 Borrelås for festing av mikrofon 15 Av/På bryter 5 Borrelås for festing av GSMenhet 16 Ikke i bruk 6 Høyttaler 17 Nettverkstilkobling 7 Borrelås for feste av USB-hub 18 Tilkobling for mikrofon (Rosa), høyttaler (Grønn) og Line In (Blå) 8 Brakett for veggfeste 19 USB-porter, 6 stk. 9 Ikke i bruk 20 Antenne for trådløst nettverk 10 Volum opp (Skal kun brukes ved lav eller ingen lyd) 11 Volum ned (Skal ikke brukes) 21 Tilkobling for strømforsyning 3.3 Oppkobling Monter MEMOplanner M i2 i veggfestet. For montering av veggfeste, se kapitlet nedenfor. NB! Hvis GSM-kortet skal brukes, må det klargjøres og kobles til før MEMOplanner M i2 slås på. Se kapittel 12. Sett strømforsyningen i veggkontakten og kobl den til MEMOplanner M i2 (pkt 21 i oversikten ovenfor). Slå på MEMOplanner M i2 med Av/På bryteren (pkt 15 i oversikten ovenfor). Av/på-knappen trenger bare holdes inne et sekund for å skru av og på MEMOplanner M i2. Vær OBS på at det kan ta noen sekunder fra knappen trykkes inn, til bildet dukker opp på skjermen. MEMOplanner M i2 programmet skal nå starte automatisk. Hvis det ikke skjer, så dobbeltklikk med fingertuppen på snarveien MEMOplanner på skjermen. For å gjøre det lettere å dobbeltklikke kan musen kobles til i en av USB inngangene (pkt 19 i oversikten ovenfor). 9

10 4 Trådløst tastatur og mus 4.1 Klargjøring av mus og tastatur Før det trådløse tastaturet og musen kan brukes må de klargjøres, og den trådløse senderen må settes inn i maskinen. 1. Fjerne batteriplasten på mus og tastatur. Dette er to hvite plastremser som du trekker ut og fjerner. Batteriplast på musen Batteriplast Oppbevaringsplass for trådløs sender 2. Sett den trådløse senderen inn i en USB kontakt på maskinen. 3. Slå på mus og tastatur (se nedenfor). Bryter på undersiden av musen Bryter på undersiden av tastaturet 4.2 Bytte batteri i tastatur og mus Musen drives av to AA batterier som sitter under lokket på musen. Ta av lokket ved å skyve på låsen under bak på musen. Skift batteriene og påse at de er satt i rett vei. Sett på lokket igjen. Tastaturet drives også av to AA batterier. Disse sitter på undersiden ved siden av på/av bryteren. Skyv batteridekselet til siden og ta det av. Skift batteriene og forsikre deg om at de sitter rett vei. Sett deretter batteridekselet tilbake på plass. 10

11 5 Veggfeste 5.1 Montering av veggfeste Veggfestet kan kun monteres på vegger som tåler belastningen av veggfestet og MEMOplanner. Monter festeplaten på veggen med den bredeste kileformen i toppen. Montering på betongvegg Bruk murskruer og murplugger. Montering på gipsvegg Prøv å lokalisere bjelkelaget bak gipsveggen (ved å banke på veggen) i det området hvor du ønsker å plassere MEMOplanner, og fest om mulig veggbraketten på dette stedet med treskruer. Hvis braketten må festes et sted hvor det ikke er en trebjelke bak, må gipsankere brukes (medfølger ikke). Montering på trevegg Bruk treskruer. Den bredeste delen av festet skal peke opp. Tre MEMOplanner ned i veggfestet. MEMOplanner kan skrus fast til veggfestet med disse skruene. 11

12 6 Oppdatering På skrivebordet til Memoplanner M i2 ligger det snarveier for oppdatering av Memoplanner M i2 og Memoactive. Det anbefales å sjekke for oppdateringer med jevne mellomrom. 6.1 Oppdatering Memoplanner M i2 1. Avslutt Memoplanner M i2 programmet 2. Trykk på ikonet for å starte Memoplanner Update Checker. I øverste vindu vises de installerte komponentene på Memoplanner M i2: 3. Trykk på Check for updates oppe i høyre hjørne 12

13 De komponenetene som kan oppdateres får en hake foran seg når det finnes nyere versjoner til nedlasting. 4. Trykk Download og følg instruksjonene. 5. Når installsjonene og ventuell restart av Memoplanner M i2 er ferdig kan Memoplanner programmet startes igjen. 6.2 Oppdatering av Memoactive Memoactive kan også oppdateres via snarveien Memoactive Upgrader på skrivebordet. 1. Avslutt Memoplanner M i2 programmet 2. Koble Memoactive til Memoplanner M i2 med USB-kabelen. 3. Klikk på ikonet for å starte Memoactive Upgrader. 13

14 4. Nå vises dette vinduet og Memoactive programmet avsluttes autumatisk. 5. Når oppdateringen er ferdig gjøres det en restart av Memoactive. 6. Lukk dette vinduet ved å klikke på X oppe i høyre hjørne eller trykke en tast på tastaturet. 14

15 7 Legge inn egne bilder Det er mulig å legge inn egne bilder i mappene Mine foto, Calender pictures og Contacts, som ligger på skrivebordet til Memoplanner. For eksempel fra en minnepenn, som kobles til en av USB-portene. Disse bildene må da kopieres inn i den ønskede mappen. Bildene i mappen Mine foto vises i albumet Mine foto. Bildene i mappen Contacts vises i albumet Kontaktfoto. Bildene i mappen Calendar pictures vises i bilderammen i funksjonen Bildekalender. Det er også mulig å legge inn bilder fra GoogleDrive, Dropbox eller SkyDrive. Disse programmene må installeres lokalt på maskinen før de kan as i bruk. For å installere de respektive nettlagringsprogrammene gå til: drive.google.com skydrive.live.com Følg deretter nedlastningsinstruksjonene. Bilder fra GoogleDrive, Dropbox eller SkyDrive kan sykroniseres mellom ulike maskiner dersom samme konto benyttes på de ulike maskinene. NB! GoogleDrive, Dropbox eller SkyDrive krever at det opprettes en konto. For å få tilgang til skrivebordet må Memoplanner programmet avsluttes, se kapittel 2. Overføring av bilder gjøres lettest med mus og tastatur tilkoblet. Nå kan den ønskede mappen åpnes ved å klikke på snarveien og bildene kopieres inn. Bilder man ikke lenger ønsker kan slettes fra mappen. Det kan også legges inn bilder via fjernbetjeningen LogMeIn. Se slutten av kapittel 9. Lukk mappen og klikk på Memoplanner snarveien programmet igjen. for å starte Memoplanner 15

16 8 SKYPE Skal Skype tas i bruk i Memoplanner må programmet lastes ned og installeres, samt at kontaktenes Skype-navn må legges inn i Skype. Memoplanner må være koblet til internett for å kunne laste ned og bruke Skype. 8.1 Nedlastning og installasjon Avslutt Memoplanner programmet. For å laste ned Skype må man dobbeltklikke på Skype- linken. Da startes Internet Explorer og denne siden vises: Trykk Last ned. Hvis man blir bedt om å Logge inn eller opprette en Skype-konto må det gjøres. Følge instruksjonene fra Skype. 16

17 Nå vil denne meldingen vises nederst på Internet Explorer: Trykk Kjør. Nå følger en rekke punkter man må gå gjennom: Velg språk og trykk på Jeg samtykker neste. Klikk vekk haken på Installer Skype Klikk-og-ring og trykk Fortsett. Klikk vekk haken på Innstaller Bing-verktøylinje og trykk Fortsett. Logg inn eller opprett en ny Skype-konto. Installasjonen starter. Når den er ferdig starter Skype og dette vinduet vises: Nå må kontaktene legges inn. Trykk Kontakter, i menylinjen øverst, og velg Legg til en kontakt... 17

18 Nå vises dette vinduet: Her kan man legge inn E-postadressen, Fullt navn eller Skype-navn til den kontakten man vil legge inn. Nederst i vinduet vil Skype vise den kontakten man har lagt inn data for. Trykk Legg til og dette vinduet vises: Trykk Send forespørsel og dette vinduet vises: 18

19 Lukk vinduet eller trykk Legg til en annen kontakt. Kontaktene vil ikke være tilgjengelige før de har bekreftet forespørselen. Når man er ferdig med å legge inn alle kontaktene starte Memoplanner igjen ved å klikke på Memoplanner ikonet på Skrivebordet. For at man skal kunne bruke Skype i Memoplanner, må man legge inn Skype-navnet på Kontaktene i Memoplanner. Se kapittel i Brukerveiledning for Menyfunksjonene. Første gang Memoplanner starter etter at Skype er installert vil disse 2 meldingsboksene vises: Trykk OK på denne meldingen. Bytt til Skype-vinduet ved hjelp av Alt + Tab eller avslutt Memoplanner og åpne Skype. 19

20 Trykk Tillat adgang på denne meldingen. Hvis man klikker Avslå adgang vil ikke Skype-funksjonen i Memoplanner kunne brukes. Dette kan rettes ved å gjøre følgende: Avslutt Memoplanner. Åpne Skype-programmet. Klikk på Verktøy Innstillinger. Klikk på Avansert Klikk på Behandle adgang av tillegsprogrammer til Skype. Klikk på Endre. Marker Tillat programmet å bruke Skype og klikk OK. Trykk OK. Trykk Lagre. Start Memoplanner igjen. 20

21 9 Fjernbetjening av MEMOplanner M i2: NB! Memoplanner programmet er klargjort for fjernbetjening ved levering, men før fjernbetjening kan tas i bruk må fjernbetjeningsklienten installeres. Ta kontakt med supportavdelingen til Abilia på telefon for å få hjelp til dette. Når fjernbetjeningsklienten er installert må filen Fjernbetjening.html kopieres til en minnepinne. Filen ligger på skrivebordet til Memoplanner. Fjernbetjening tillater brukeren, pårørende eller hjelpere å legge inn avtaler, bilder og annet fra sin egen pc direkte på Memoplanner. Det er derfor en forutsetning for fjernbetjening at man har Internett tilgjengelig. Det er også anbefalt å benytte Internet Explorer når man skal bruke fjernbetjening. Av hensyn til personvern er fjernbetjening slått av som standard på Memoplanner og må manuelt settes på før bruk. Se kapittel 15 i Brukerveiledningen for Menyfunksjonene. 9.1 Første gangs bruk av fjernbetjening 1. Sett inn USB-minnepennen inn i en av USB portene på PC en som skal fjernbetjene MEMOplanner M i2. 2. Velg Åpne mappen for å vise filene når dialogboksen vises. USB-minnepennen inneholder en fil, den heter Fjernbetjening. Denne filen kan man gjerne kopiere inn på skrivebordet. Man trenger da ikke ha minnepinnen stående i maskinen lenger. 3. Dobbeltklikk på Fjernbetjenings -filen. 4. Man vil nå få opp en lenke til den MEMOplanner M i2 man skal utføre fjernbetjening på, og passordet for å få adgang. Figur 1. Lenke og passord til fjernbetjening. 5. Kopier passordet ved å merke det, høyreklikke og velg kopier 6. Klikk så på lenken til fjernhjelp. 21

22 NB! Med nettleseren Chrome vil du få dette bildet: Trykk på Skip i den nederste linjen. På mange PC er vil det nå komme opp en advarsel om at man forsøker å installere et program: Figur 2. Advarsel. 7. Lukk denne ved å klikke på Lukk. Øverst i nettleseren kan det nå stå en linje som denne: Figur 3. Informasjonslinje i nettleseren 8. Klikk på linjen. 22

23 9. En melding med vises med et valg om å installere ActiveX-kontroll. Figur 4. "Installer ActiveX-kontroll..." 10. Klikk på Installer ActiveX-kontroll 11. Fjernbetjeningsprogrammet vil nå lastes ned. Etter en liten stund vil det komme opp en ny dialogboks: Figur 5. Sikkerhetsadvarsel 12. Klikk på Installer. Figur 6. Passord 13. Man vil så bli spurt om passord ( access code ). Lim inn passordet (se Figur 1, punkt 5) ved å høyreklikke og velge Lim inn. 14. Klikk på Login. 23

24 15. Fjernbetjeningsprogrammet åpnes. Figur 7. Fjernbetjeningsprogrammet 9.2 Remote Control Remote Control gir deg fullstendig kontroll over MEMOplanner M i2, akkurat som om man satt foran den med mus og tastatur. Klikk på Remote Control for å starte fjernbetjening av MEMOplanner M i2. NB! På noen PC er vil det igjen komme opp en sikkerhetsadvarsel: Figur 8. Sikkerhetsadvarsel. Ikke alle PC'er vil få opp denne. Det er viktig at man velger Fjern blokkering om man får spørsmål om dette. 24

25 Figur 9. Eksempel på skjermbilde fra MEMOplanner M i2 I selve fjernbetjeningen har man full kontroll over MEMOplanner M i2, akkurat som om man satt foran den. Merk at man må bruke musen til å klikke og velge med, ikke fingeren. Se de respektive avsnittene om betjening av MEMOplanner M i2 for å legge inn avtaler, person/sted og så videre. 25

26 9.3 Avanserte innstillinger Øverst til høyre i Remote Control (fjernbetjenings-) vinduet, er det en rekke knapper. De som er relevante for bruk sammen med MEMOplanner M i2 er: Justering av fargenivå 2. Volum 3. Hjelp 4. Fullskjerm 5. Lukk Justering av fargenivå: Kan brukes for å få bedre fargekvalitet på fjernbetjeningens skjermbilde. Dette stilles normalt automatisk avhengig av bredbåndshastighet. Volum: Juster opp eller ned lydnivået fra MEMOplanner M i2. Dette er kun for fjernbetjeningen, og vil ikke justere nivået på lyden på selve MEMOplanner M i2. Hjelp: Gir en dypere innføring i fjernbetjeningen, for spesielt interesserte. Kun på engelsk. Fullskjerm: Dette vil gjøre at skjermbildet fra MEMOplanner M i2 vil fylle den lokale dataskjermen. Dette kan i noen tilfeller gjøre det enklere å jobbe med MEMOplanner M i2. Skjermbildet fra MEMOplanner M i2 vil da legge seg over det lokale skjermbildet. For å komme tilbake igjen, beveger man musepekeren til skjermens øvre midtpunkt, der det ligger en farget stripe: Klikker man på stripen, vil menyen vises. Et klikk på knappen vist under vil returnere til vanlig visning av skjermbildet. Lukk: Kobler fra MEMOplanner M i2. Lukk deretter Internet Explorer vinduet for å stenge av fjernbetjeningsprogrammet. 26

27 9.4 Om man har satt opp fjernhjelp tidligere: 1. Dobbeltklikk på Fjernbetjenings -filen. 2. Man vil nå få opp en lenke til den MEMOplanner M i2 man skal utføre fjernbetjening på, og passordet for å få adgang. Figur 10. Lenke og passord til fjernbetjening. 3. Kopier passordet ved å merke det, høyreklikke og velg kopier 4. Klikk så på lenken til fjernhjelp. NB! Med nettleseren Chrome vil du få dette bildet: Trykk på Skip i den nederste linjen. 27

28 Figur 11. Passord 5. Man vil så bli spurt om passord ( access code ). Lim inn passordet (se punkt 3 ovenfor) ved å høyreklikke og velge Lim inn. 6. Klikk på Login. 7. Fjernbetjeningsprogrammet åpnes. 28

29 9.5 Kopiering av filer For å kopiere filer (for eksempel bilder) er det bare å kopiere dem fra egen PC, og lime dem inn på MEMOplanner M i2. Og omvendt. Figur 9. Eksempel på filer på lokal PC Filer på din lokale PC kan kopieres ved markere dem, høyreklikke og velge Kopier. Figur 10. Eksempel på filkopiering til MEMOplanner M i2 Gå til mappen filene skal ligge i på MEMOplanner M i2, høyreklikk inne i mappen, og velg Lim inn. Filene blir så kopiert fra den lokale PC en til MEMOplanner M i2. For å få tilgang til Start-menyen i Windows, trykkes Windows-tasten på tastaturet. 29

30 10 Tilkobling til nettverk 10.1 Nettverkskabel MEMOplanner M i2 kan kobles til et nettverk ved å koble en nettverkskabel til en av nettverkskontaktene. Disse tilkoblingene ligger under dekslet med seks skruer (3) 10.2 Trådløst nettverk OBS! Kanalene på det trådløse nettverkskortet på MEMOplanner M i2 er mellom Dersom ruterens kanalvalg står til Auto, kan dette være utenfor MEMOplanner M i2 rekkevidde. Vi anbefaler derfor å stille ruteren til en av kanalene mellom For informasjon om hvordan dette gjøres, se ruterens brukerveiledning eller kontakt din nettverksansvarlig. For å få tilgang til skrivebordet må MEMOplanner M i2 programmet avsluttes. For å få tilgang til Start-menyen i Windows, trykkes Windows-tasten på tastaturet. Klikk på nettverkssymbolet på oppgavelinjen Da vises denne dialogboksen: Klikk på Koble til nettverk 30

31 Nå vises dette vinduet: Her vises de nettverkene som er tilgjengelig. Det kan hende det vil vises flere nettverk hvis oppdaterknappen trykkes. Marker ønsket nettverk og klikk på Koble til. Usikret nettverk Hvis nettverket man kobler seg til er usikret vil følgende vinduer vises: Trykk Lukk for å fullføre nettverkstilkoblingen. 31

32 Sikret nettverk Hvis nettverket man ønsker å koble seg til er sikret, vil dette vinduet vises etter at Koble til er trykket. Her må det tastes inn en sikkerhetsnøkkel eller en passfrase. Ta kontakt mede den som har satt opp det trådløse nettverket for å få denne. Etter at korrekt sikkerhetsnøkkel/passfrase er tastet inn vises disse vinduene. 32

33 Hvis dette er et trådløst nettverk som skal benyttes flere ganger, kan man huke av for Lagre dette nettverket og Start denne tilkoblingen automatisk. MEMOplanner M i2 vil da huske dette nettverket og koble seg automatisk til neste gang MEMOplanner M i2 befinner seg i dekningsområdet for dette nettverket. Trykk Lukk for å fullføre nettverkstilkoblingen. Klikk på MEMOplanner M i2 snarveien programmet igjen. for å starte MEMOplanner M i2 11 Mobilt bredbånd Det er ikke mulig å bruke mobilt bredbånd via USB GSM-kortet som følger med Memoplanner. Ønskes det å benytte seg av mobilt bredbånd må det gjøres via en mobit bredbåndsruter. Ruterne for mobilt bredbånd fungerer som en vanlig bredbåndsruter. Man kobler opp Memoplanneren til det trådløse nettverket som er angitt på ruteren og får da tilgang til internett via ruterens mobile bredbåndstilkobling. Bredbåndsrutere kan kjøpes fra de fleste store mobiloperatørene. NB! Skal man bruke Skype med video over mobilt bredbånd må man ha 4g eller 3g dekning. De fleste rutere for mobilt bredbånd har en indikator, som viser hvilken type tilkobling som er tilgjengelig. Det er ikke garantert at man kan kjøre Skype med video over 3G/4G nettverk. Lokale forhold vil ha stor påvirkning på pakketap og nettverkshastighet og siden Skype samtalen er sanntid vil pakketap og nettverkshastighet ha veldig stor innvirkning på kvaliteten selv om båndbredden er god. 33

34 12 GSM-kort til MEMOplanner M i2 GSM-kort til Memoplanner gjør det mulig for Memoplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk: SIM-kortet kan ikke være et tvillingkort. Det må være et selvstendig SIM-kort. Samtidig vil vi også henstille brukere av Memoplanner til ikke å bruke mobilt bredbånd sammen med GSM-holderen for SIM-kort. Det kan være SIM-kortet som blir belastet alle kostnader, og ikke det mobile bredbåndet. Merk at PIN-kode på SIM-kortet må være avslått. Dette gjøres på en vanlig mobil - konsulter gjerne bruksanvisningen for mobilen eller spør telefonselskapet om hvordan det gjøres. 1. Ta av bakdekslet med borrelås på: 2. Sett inn SIM-kortet med kontaktene ned og det avskårne hjørnet opp til venstre. 3. Sett på bakdekslet igjen. 34

35 4. Trykk på utløserknappen for å få frem USB-kontakten: 5. Koble den vedlagte USB-kabelen til GSM-enheten. 6. Stikk den andre enden inn i en USB-port på Memoplanner. 7. Fest GSM-enheten med den medfølgende borrelåsen, se punkt 4 i kapittel

36 13 Backup 13.1 Automatisk backup Det kjøres automatisk ukentlig backup hver Mandag klokken Dette gjør det mulig å hente frem igjen data fra forrige uke. Det forutsettes at maskinen er på når backup kjøres. Backup-filene lagres på d-disken i Memoplanner: d:\ Backup\Rolltalk\ENG\weekly 13.2 Tilbakeføring av backup NB! Tilbakeføring av backup bør kun gjøres hvis man har mistet alle innlagte aktiviteter. Aktiviteter som er lagt inn etter at backupen er kjørt vil bli borte. Siste lørdag for ukentlig backup. Før backup kan tilbakeføres må Memoplanner programmet avsluttes. Koble tastaturet og musen til HUB en og koble denne til Memoplanner. For å få tilgang til Start-menyen i Windows, trykkes Windows-tasten på tastaturet. Start Windows utforsker og gå til C:\Rolltalk\Rolltalk Designer\EN\Tools. Kjør filen RDrestoreEN.bat Dette vinduet kommer opp Trykk en tast på tastaturet for å fortsette, tilbakeføring av backup er fullført. Lukk Windows utforsker. Klikk på Memoplanner snarveien for å starte Memoplanner programmet igjen. 36

37 14 Tilbehør Artikkelnummer Beskrivelse Talesyntese Nora for MEMOplanner Talesyntese Kari og Olav for MEMOplanner Bildebank Pictogramarkiv for MEMOplanner Bildebank Blissarkiv for MEMOplanner Bildebank PCS bibliotek for MEMOplanner Høyttaler til Memoplanner 15 Feilsøking Feilbeskrivelse Ingen eller svak lyd, selvom lydstyrke 4 er valgt. Maskinen har slått seg av eller lar seg ikke starte Memoplanner programmet har låst seg eller er blitt avsluttet. Løsning Trykk og hold på knappen Lydstyrke opp (10). Se kapittel 3.2. Kontroller at strømforsyningen sitter ordentlig i veggkontakten og i Memoplanner. Start maskinen på nytt, ved hjelp av Start på nytt på Start-menyen. Hvis det ikke går, bruk Av/På knappen. Skyv den mot Power symbolet og hold den der til maskinen slår seg av. Slå den så på igjen, ved å skyve Av/På knappen mot Power symbolet og holde den til det lyser fast blått i dioden for harddisken. Memoplanner skal da starte automatisk. Memoplanner sender ikke SMS er - Er det lagt inn et Mobilnummer, se kapittel 3.5 i Brukerveiledning for Kalenderfunksjonene. - Er det mobildekning der Memoplanneren står. Sjekk signalet med en vanlig mobiltelefon. - Er GSM-kortet installert riktig, se kapittel 11. Ingenting av det ovenfor hjelper Ta kontakt med Abilia, tlf

38 16 Rengjøring Skjermen på MEMOplanner M i2 rengjøres med medfølgende skjermrens og pusseklut. Øvrige deler av MEMOplanner M i2 kan rengjøres med en klut lett fuktet i såpevann, men må ikke nedsenkes i væske. Koble fra strømtilførselen under rengjøring. 17 Tekniske data Prosessor: Intel i3 2310M (Sandy Bridge CPU) socket 988 Ram: 4 GB Harddisk: 320 GB Operativsystem: Windows 7 Skjerm: Størrelse: 22 Ytre mål: 1980 (H) x 1080 (V) piksler 53.2 x 33.3 x 6,12 cm 18 Sikkerhet og ansvar Abilia AS har utarbeidet risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN for Medisinsk utstyr. Produktets brukerveiledning og tekniske spesifikasjon er utarbeidet med tanke på sikkerhetsvurderingene som er gjort i dette dokument. Ved idriftsettelse og daglig bruk av produktet er det alltid viktig å tenke på sikkerheten. Det er i en brukerveiledning ikke mulig å beskrive alle måter man ikke må bruke produktet på. Hvis du er i tvil om du har satt i drift eller innstilt produktet korrekt anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør. Vær spesielt oppmerksom på at selv om MEMOplanner M i2 gir beskjed om å utføre handlinger, er ikke dette noen garanti for at handlingene blir utført. MEMOplanner M i2 må derfor ikke brukes som den eneste måten å gi beskjed på dersom det kan medføre skade om handlingen ikke blir utført, eller blir utført flere ganger (om det er en melding med repetisjon). Vær i denne sammenheng spesielt varsom med meldinger som innebærer å ta medisin. Abilia AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tap som følge av bruk, feil bruk, manglende oppfølging, feil innstilling, feil oppkobling eller lignende. Abilia AS` økonomiske ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av selve produktet. NB! Hvis strømforsyningen blir skadet må den ikke lenger brukes. Ta kontakt med Abilia for å få tak i en ny. 38

39 19 Miljø Ytteremballasjen skal resirkuleres som papiravfall. Inneremballasjen skal resirkuleres som plastavfall. Produktet skal resirkuleres som elektronikkavfall når det skal kasseres. Det kan leveres til alle utsalgssteder som selger elektronikkprodukter, til din leverandør, eller på kommunal oppsamlingsplass. 39

40 Abilia AS, Buvikveien 22, 4950 Risør, Norway Phone Fax _Håndbok_MEMOplanner_M-i2_RevH,

Håndbok. MEMOplanner M i2. Varenummer: 501 805. Rev C NO

Håndbok. MEMOplanner M i2. Varenummer: 501 805. Rev C NO Håndbok MEMOplanner M i2 Varenummer: 501 805 Rev C NO 2 Innhold 1 Innledning 5 1.1 MEMOplanner M i2 5 1.2 Beskrivelse av produktet MEMOplanner M i2 5 1.3 MEMOplanner M i2 består av: 5 2 MEMOplanner M i2

Detaljer

Håndbok. MEMOplanner 11. Art.nr: 501660. Rev C NO

Håndbok. MEMOplanner 11. Art.nr: 501660. Rev C NO Håndbok MEMOplanner 11 Art.nr: 501660 Rev C NO 2 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Memoplanner 5 1.2 Beskrivelse av produktet Memoplanner 5 2 Slå av Memoplanner 6 3 Memoplanner 8 3.1 Innhold 8 3.2 Oversikt 9

Detaljer

Brukerveiledning. Art.nr 001270. Rev A NO

Brukerveiledning. Art.nr 001270. Rev A NO Brukerveiledning Art.nr 001270 Rev A NO Innhold... 1 1. Compact Rolltalk grunnpakke inneholder:... 3 2. Oversikt over produktet... 4 3. Klargjøring av mus og tastatur... 8 4. Oppstart... 8 5. Lading og

Detaljer

Brukerveiledning. Kalenderfunksjonene. MEMOplanner og MEMOactive. Programvareversjon 2.2. Rev C NO

Brukerveiledning. Kalenderfunksjonene. MEMOplanner og MEMOactive. Programvareversjon 2.2. Rev C NO Brukerveiledning Kalenderfunksjonene MEMOplanner og MEMOactive Programvareversjon 2.2 Rev C NO Innhold 1 Innledning 4 2 Kalendrene 5 2.1 Toppfelt 5 2.1.1 Navigeringspilene 5 2.1.2 Husk-felt 5 2.1.3 Klokke

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 2 GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Brukermanual Tobii C-Serie C8 C12 C15 CEye

Brukermanual Tobii C-Serie C8 C12 C15 CEye Brukermanual Tobii C-Serie C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne håndboken. Brukerveiledning,

Detaljer

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 2 Varenr: 500 701 Rev B NO Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Dag og natt... 3 Tavlens bakside... 4 Visning av tid som søyle

Detaljer

Hurtigguide. IntelliGaze. Art.no 000886 og 000887. version 4. Rev A NO

Hurtigguide. IntelliGaze. Art.no 000886 og 000887. version 4. Rev A NO Brukerveiledning Hurtigguide IntelliGaze Art.no 000886 og 000887 version 4 Rev A NO Innhold 1. Innledning... 3 2. Installere maskinvare... 3 2.1 PC tilkobling... 3 2.2 Skjermstørrelse... 3 2.3 Bildeskjermfeste/Bordstativ

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

STUDENTER & LÆRERE. Høst 2015. Guide for. i bruk av OmniJoin webkonferanse på HiT

STUDENTER & LÆRERE. Høst 2015. Guide for. i bruk av OmniJoin webkonferanse på HiT Guide for STUDENTER & LÆRERE i bruk av OmniJoin webkonferanse på HiT Dette er en guide som er beregnet for studenter og lærere i OmniJoin web og videokonferanse. OmniJoin lar PC og Macbrukere møtes på

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D1 2013.01.03 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D2 2013.04.02 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Højtaler med bluetooth til Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P og Handi Defy+

Højtaler med bluetooth til Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P og Handi Defy+ Brugervejledning Højtaler med bluetooth til Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P og Handi Defy+ Varenr: 401 123 Rev B DK Innhold Om Høyttaleren... 3 Kompatibilitet... 4 Ladere... 4 Koble til strøm...

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014 Brukerhåndbok E-bot PRO Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 1014 1 E-bot PRO gir deg en rekke kraftige funksjoner

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Brukermanual edialog24 Operator edialog24 AS Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Telefon +47 73 89 48 00 Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo E-post: edialog24@sentinel.no Innhold Innledning...

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-boks Forside 1. Åpning for programkort 2. Kanalbytte opp

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 MMS kamera SG550-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Fjernkontrollen...

Detaljer