Højtaler med bluetooth til Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P og Handi Defy+

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Højtaler med bluetooth til Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P og Handi Defy+"

Transkript

1 Brugervejledning Højtaler med bluetooth til Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P og Handi Defy+ Varenr: Rev B DK

2 Innhold Om Høyttaleren... 3 Kompatibilitet... 4 Ladere... 4 Koble til strøm... 4 Slå høytaleren på eller av... 4 Koble til høytaleren... 5 Fremgangsmåte for Micro Rolltalk HTC P6300 og Touch HD... 5 Fremgangsmåte for Micro Rolltalk HD Fremgangsmåte for Micro Rolltalk P7 og MEMOactive P Fremgangsmåte for Handi Defy Justere volumet Trykk på en av volumknappene for å justere volumet på høytaleren Bære høytaleren... 9 Forlate høyttaleren... 9 Stell og vedlikehold... 9 Sikkerhet Miljø

3 Om Høyttaleren 1) Svare-/avsluttknapp fungerer ikke med enhetene 2) FM-knapp fungerer ikke med enhetene 3) Knapp for økning/senking av lydvolumet 4) Ladekontakt 5) På/av-knapp 6) Spill-/pause-/stopp-knapp fungerer ikke med enhetene 7) Neste spor fungerer ikke med enhetene 8) Foregående spor fungerer ikke med enhetene 9) Batteristatusikon 10) Samtalestatusikon 11) Tilkoblingsstatusikon 12) FM-statusikon fungerer ikke med enhetene 13) Belteklips Deler av høyttaleren er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til høyttaleren. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av høyttaleren ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet. 3

4 Kompatibilitet Denne høyttaleren kan kun benyttes sammen med enheter med Bluetooth versjon 1.7 eller høyere. Ladere Høyttaleren må være fulladet i to timer før du bruker den første gang. Koble høyttaleren til laderen med USB-kabelen. Når batteriet er fulladet lyser batteristatusikonet med grønt lys. Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Jabra for bruk med denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti. Obs! Batteriets livslengde forkortes vesentlig hvis det ligger utladet over lengre tid. Vi anbefaler derfor at du lader enheten minst en gang i måneden. Koble til strøm Høytaleren får strøm fra den medfølgende laderen eller det integrerte batteriet. Enheter tilkoblet bluetooth høyttaler har en batterilevetid på mellom 8-10 timer. Bluetooth høyttaleren har en batterilevetid på mellom timer. Slå høytaleren på eller av Høytaleren slås på/av ved å skyve på/av-knappen mot på eller av. Dersom høyttaleren tidligere har bitt koblet opp mot tilkoblet enhet sier den Connected når den finner enheten. Dersom høyttaleren ikke er koblet til enheten vil bluetooth statussymbolet blinke blått i ca 10 min før enheten slås av atuomatisk. Hold på av/på-knappen inne til høyttaleren sier Power off for å slå av høytaleren. 4

5 Koble til høytaleren Fremgangsmåte for Micro Rolltalk HTC P6300 og Touch HD 1. Kontroller at høytaleren er slått av og at Micro Rolltalk er slått på. 2. Lukk Micro Rolltalk programmet og åpne hovedskjermbildet. Programsnekker lukkes ved å ta en omstart av maskinen. Etter omstart, velg Cancel for å ikke åpne brukerprogrammet når Programsnekker spør om dette på Micro Rolltalk. 3. Slå på høyttaleren med på/av-knappen (5). 4. Hold ned svare/avslutt-knappen (1) på høyttaleren til høyttaleren sier Paring mode. 5. Velg Start> Settings > Connections på Micro Rolltalk 6. Velg Bluetooth ikonet 7. Under fanen Mode hak av for Turn on Bluetooth 8. Velg deretter fanen Devices, klikk på Add new device Micro Rolltalk søker nå etter Bluetooth-enheter i nærheten 9. Marker Jabra SP700 i listen over enheter og velg Next nederst i høyre hjørne. 10. Skriv inn passordet 0000 og velg Next nederst i høyre hjørne. 11. Under Partnership settings påse at det er haket av for Wireless Stereo (og Hands Free dersom det er ønskelig), og velg Finish nederst i høyre hjørne. done 12. Velg OK øverst i høyre hjørne for å forlate menyen og trykk på krysset øverst i høyre hjørne for å gå ut av Settings-menyen. Dersom sammenkoblingen er vellykket lyser bluetooth statussymbolet på høyttaleren blått. For å bryte sammenkoblingen mellom høyttaleren og Micro Rolltalk skru av høyttaleren. Høyttaleren sier Power off For å koble høyttaleren og Micro Rolltalk sammen igjen slå på høyttaleren, det tar ca sekunder før sammenkoblingen er fullført. Høyttaleren sier Connected 5

6 Fremgangsmåte for Micro Rolltalk HD2 1. Kontroller at høyttaleren er slått av og at Micro Rolltalk er slått på. 2. Lukk Micro Rolltalk programmet og åpne hovedskjermbildet. Programsnekker lukkes ved å ta en omstart av maskinen. Etter omstart, velg Cancel for å ikke åpne brukerprogrammet når Programsnekker spør om dette på Micro Rolltalk. 3. Slå på høyttaleren med på/av-knappen (5). 4. Hold ned svare/avslutt-knappen (1) på høyttaleren til høyttaleren sier Paring mode. 5. Velg Start> Settings 6. Velg Bluetooth ikonet 7. Enheten spør om du vil skru på Bluetooth, velg Yes nederst i venstre hjørne. 8. Velg deretter fanen Verktøy (illustrert med tannhjul), klikk på Add new device Micro Rolltalk søker nå etter Bluetooth-enheter i nærheten 9. Marker Jabra Cruise i listen over enheter, høyttaleren kobles automatisk til. 10. Under Partnership settings påse at det er haket av for Wireless Stereo (og Hands Free dersom det er ønskelig), og velg Done nederst i venstre hjørne. 11. Velg krysset øverst i høyre hjørne for å forlate menyen og trykk på krysset øverst i høyre hjørne for å gå ut av Settings-menyen. Dersom sammenkoblingen er vellykket lyser bluetooth statussymbolet på høyttaleren blått. For å bryte sammenkoblingen mellom høyttaleren og Micro Rolltalk skru av høyttaleren. Høyttaleren sier Power off For å koble høyttaleren og Micro Rolltalk sammen igjen slå på høyttaleren, det tar ca sekunder før sammenkoblingen er fullført. Høyttaleren sier Connected 6

7 Fremgangsmåte for Micro Rolltalk P7 og MEMOactive P2 1. Kontroller at høyttaleren er slått av og at Micro Rolltalk/Memoactive er slått på. 2. Lukk Micro Rolltalk/Memoactive programmet og åpne hovedskjermbildet. Programsnekker lukkes ved å ta en omstart av maskinen. Etter omstart, velg Cancel for å ikke åpne brukerprogrammet når Programsnekker spør om dette på Micro Rolltalk.. 3. Slå på høyttaleren med på/av-knappen (5). 4. Hold ned svare/avslutt-knappen (1) på høyttaleren til høyttaleren sier Paring mode. 5. Trykk på Windows-flagget nede til venstre og trykk på Settings (illustrert med tannhjul). 6. Velg Bluetooth ikonet 7. Trykk på Add new device 8. Marker Jabra Cruiser og trykk Next 9. Trykk Advanced 10. Kontroller at Wireless Stereo (og Hands Free dersom det er ønskelig) er haket av. Trykk Save 11. Trykk OK 12. Trykk X Dersom sammenkoblingen er vellykket lyser bluetooth statussymbolet på høyttaleren blått. For å bryte sammenkoblingen mellom høyttaleren og Micro Rolltalk skru av høyttaleren. Høyttaleren sier Power off For å koble høyttaleren og Micro Rolltalk sammen igjen slå på høyttaleren, det tar ca sekunder før sammenkoblingen er fullført. Høyttaleren sier Connected 7

8 Fremgangsmåte for Handi Defy+ 1. Kontroller at høyttaleren er slått av og at Handi defy+ er slått på. 2. Gå inn i Android-innstillingene med knappekombinasjonen som vist i Håndboken og velg deretter Android Innstillinger. 3. Velg Trådløst og nettverk og kontroller at Bluetooth er aktivert (ruten er grønn). Om inte, bocka för så att rutan blir grön. 4. Velg deretter Bluetooth-innstillinger. 5. Slå på høyttaleren med på/av-knappen (5). 6. Hold ned svare/avslutt-knappen (1) på høyttaleren til høyttaleren sier Paring mode. 7. Trykk på Let etter enheter på Handi Defy+. Handi Defy+ søker nå etter Bluetooth-enheter i nærheten. 8. Velg Jabra Cruiser når den dukker opp i listen med enheter. 9. Hvis den ber om passord, skriv Når tilkoblingen er ferdig lyser bluetooth-indikatoren på høyttaleren blått og høyttaleren sier Connected. 10. Tryck på Hjemknappen på Handi Defy+ for å komme tilbake til Startmenyen. For å bryte tilkoblingen mellom høyttaleren og Handi Defy+ slå av høyttaleren. Høyttaleren sier Power off. Samme fremgangsmåte som ovenfor kan brukes for å koble til andre Bluetoothenheter som Hands free. Vær oppmerksom på at apparatet forbruker mer strøm når Bluetooth er aktivert. For enklere adkomst til Bluetooth-innstillingene kan man legge dem inn i Handifunksjonen Hurtiginnstillinger. 8

9 Justere volumet Trykk på en av volumknappene for å justere volumet på høytaleren. Bære høytaleren Når høytaleren skal bæres, benyttes belteklipsen på baksiden Forlate høyttaleren Dersom høyttaleren ikke skal benyttes bør den skrus av før den forlates, slik at lyden føres tilbake til tilkoblet enhet. Dersom høyttaleren forlates uten å bli skrudd av vil lyden fra tilkoblet enhet fortsatt høres på høyttaleren innenfor rekkevidden til bluetooth-signalene. Dersom tilkoblet enhet kommer utenfor rekkevidden til bluetooth-signalene overføres lyden tilbake til enheten. Føres tilkoblet enhet tilbake innenfor rekkevidden til bluetooh-signalene og høyttaleren fremdeles står på, kobles enheten og høyttaleren automatisk sammen. Skru av høyttaleren for å bryte denne sammenkoblingen. Stell og vedlikehold Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene. Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, la den tørke helt. Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt. Oppbevar ikke høyttaleren i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler. Oppbevar ikke høyttaleren i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort. Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. 9

10 Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig. Hvis produktet ikke fungerer på riktig måte, kontakt nærmeste autoriserte servicested for å få utført service. Sikkerhet Er strømforsyningene skadet må de ikke brukes. Kontakt Abilia for anskaffelse av nye. Abilia har utarbeidet risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN for Medisinsk utstyr. Produktets brukerveiledning og tekniske spesifikasjon er utarbeidet med tanke på sikkerhetsvurderingene som er gjort i dette dokument. Ved idriftsettelse og daglig bruk av produktet er det alltid viktig å tenke på sikkerheten. Det er i en brukerveiledning ikke mulig å beskrive alle måter man ikke må bruke produktet på. Hvis du er i tvil om du har satt i drift eller innstilt produktet korrekt anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør. Abilia as er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tap som følge av bruk, feil bruk, manglende oppfølging, feil innstilling, feil oppkobling eller lignende. Abilia as` økonomiske ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av selve produktet. Miljø Emballasjen er resirkulerbar og leveres inn sammen med papir og pappavfall. Når produktet skal kasseres skal det leveres inn på kommunal oppsamlingsplass 10

11 11

12 Abilia ApS, Krakasvej 7c, st, 3400 Hillerød, Denmark Phone Fax _Brukerveiledning_bluetooth_høyttaler_RevB.docx,

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 2 GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Nokia høyttalertelefon HF-200 9207896/1

Nokia høyttalertelefon HF-200 9207896/1 Nokia høyttalertelefon HF-200 1 2 3 4 5 6 7 9207896/1 8 10 9 15 13 14 12 11 16 SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HF-36W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-34W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok

Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok 9203867 1. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HF-34W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Falck 6709 Magnetkontakt sender

Falck 6709 Magnetkontakt sender Brukerveiledning Falck 6709 Magnetkontakt sender Varenr: 320 067 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Falck 6709 Magnetkontakt sender består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Magnetkontakt sender...

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerveiledning. Art.nr 001270. Rev A NO

Brukerveiledning. Art.nr 001270. Rev A NO Brukerveiledning Art.nr 001270 Rev A NO Innhold... 1 1. Compact Rolltalk grunnpakke inneholder:... 3 2. Oversikt over produktet... 4 3. Klargjøring av mus og tastatur... 8 4. Oppstart... 8 5. Lading og

Detaljer

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere anrop uten å måtte bruke hendene og høre på favorittmusikken din mens

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Håndbok. MEMOplanner M i2. Varenummer: 501 805. Rev C NO

Håndbok. MEMOplanner M i2. Varenummer: 501 805. Rev C NO Håndbok MEMOplanner M i2 Varenummer: 501 805 Rev C NO 2 Innhold 1 Innledning 5 1.1 MEMOplanner M i2 5 1.2 Beskrivelse av produktet MEMOplanner M i2 5 1.3 MEMOplanner M i2 består av: 5 2 MEMOplanner M i2

Detaljer

Håndbok. MEMOplanner 11. Art.nr: 501660. Rev C NO

Håndbok. MEMOplanner 11. Art.nr: 501660. Rev C NO Håndbok MEMOplanner 11 Art.nr: 501660 Rev C NO 2 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Memoplanner 5 1.2 Beskrivelse av produktet Memoplanner 5 2 Slå av Memoplanner 6 3 Memoplanner 8 3.1 Innhold 8 3.2 Oversikt 9

Detaljer

Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok. 9356921 2. utgave

Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok. 9356921 2. utgave Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok 9356921 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet PT-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Falck 5716 FjernKontroll

Falck 5716 FjernKontroll Brugervejledning Falck 5716 FjernKontroll Varenr. 402 080 Innhold Eksempel på Bruk:... 2 Innledning:... 3 Muligheter:... 3 Programmering:... 4 Overføring av IR-signaler:... 4 Illustrasjon for programmering:...

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headset BH-112 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to mobilenheter samtidig.

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 2 Varenr: 500 701 Rev B NO Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Dag og natt... 3 Tavlens bakside... 4 Visning av tid som søyle

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon juli 2006 Innhold Bruksområder for Falck 1005 StemmeForsterker....

Detaljer

Nokia Internett-pinne CS-17. 2.0. utgave

Nokia Internett-pinne CS-17. 2.0. utgave Nokia Internett-pinne CS-17 2 1 3 2.0. utgave 4 5 6 7 8 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RD-13-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i

Detaljer

Hurtigguide. IntelliGaze. Art.no 000886 og 000887. version 4. Rev A NO

Hurtigguide. IntelliGaze. Art.no 000886 og 000887. version 4. Rev A NO Brukerveiledning Hurtigguide IntelliGaze Art.no 000886 og 000887 version 4 Rev A NO Innhold 1. Innledning... 3 2. Installere maskinvare... 3 2.1 PC tilkobling... 3 2.2 Skjermstørrelse... 3 2.3 Bildeskjermfeste/Bordstativ

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1616

Brukerhåndbok for Nokia 1616 Brukerhåndbok for Nokia 1616 1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Ta ut SIM-kortet 4 Lade batteriet 4 Slå på og av 5 Telefonen 5 Taster og deler 5

Detaljer

Nokia bilmonteringssett CK-600 med display Hurtigguide og sikkerhetsinformasjon

Nokia bilmonteringssett CK-600 med display Hurtigguide og sikkerhetsinformasjon Nokia bilmonteringssett CK-600 med display Hurtigguide og sikkerhetsinformasjon 9211373 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet HF-23 er i samsvar med krav og andre relevante

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer