Håndbok. MEMOplanner 11. Art.nr: Rev C NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok. MEMOplanner 11. Art.nr: 501660. Rev C NO"

Transkript

1 Håndbok MEMOplanner 11 Art.nr: Rev C NO

2 2

3 Innhold 1 Innledning Memoplanner Beskrivelse av produktet Memoplanner 5 2 Slå av Memoplanner 6 3 Memoplanner Innhold Oversikt Oppkobling 10 4 Montering av veggfeste 11 5 Sette inn et mikrosd-kort 13 6 Ta ut batteriet 14 7 Startskjermbildet i Windows Tilkobling til Trådløst nettverk 16 9 Spille inn tale Klokkeslett og dato Batteriindikator Batteristatuslampe Oppdatering Oppdatering Memoplanner Legge inn egne bilder SKYPE Nedlastning og installasjon Fjernbetjening av Memoplanner: Første gangs bruk av fjernbetjening Remote Control Avanserte innstillinger Om man har satt opp fjernhjelp tidligere: Kopiering av filer GSM-kort til Memoplanner Backup Automatisk backup Tilbakeføring av backup Tilbehør Rengjøring 40 3

4 20 Feilsøking Tekniske data Sikkerhet og ansvar Miljø 46 4

5 1 Innledning 1.1 Memoplanner Memoplanner er en digital kalender med påminnelsesfunksjon. Memoplanner hjelper deg å huske avtaler, strukturere din dag, døgn, uke, måned og/eller år. Alarm for aktiviteter kan mottas som lyd og/eller talemelding. En tidslinje i form av lyssøyle eller lysprikk viser når på dagen det er, med rødfarge for dag og blåfarge for natt. Memoplanner er utviklet i samarbeid med fagpersoner innen områdene demens, utviklingshemming, ervervet hjerneskade, nevro-psykiatri og psykiatri i Norge, Sverige og Danmark. Memoplanner er utviklet med støtte fra Norges Forskningsråd IT Funk. Memoplanner kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for personer med kognitiv svikt. Den som har utfordringer med å planlegge - og strukturere, hverdagen sin, eller har hukommelsesvansker, kan få mye hjelp av Memoplanner. 1.2 Beskrivelse av produktet Memoplanner Memoplanner kan plasseres i bordstativ eller monteres på vegg. Memoplanner kan tas med. Memoplanner kan tilpasses direkte på berøringsskjermen eller via internett (fjernbetjening). 5

6 2 Slå av Memoplanner NB! Det er viktig at Memoplanner ikke slås av med Av/På-knappen. Dette kan medføre at filer på Memoplanner blir ødelagt. Memoplanner skal slås av på denne måten: Trykk i Meny, da vises denne siden hvis passordbeskyttelse er slått på. Hvis passordbeskyttelse er slått av kommer man rett inn i Innstillinger. Ved leveranse er passordbeskyttelse slått av. Standard passord er satt til "abc". Når passordet skrives inn og sidene nedenfor. trykkes, vises Trykk Trykk Trykk Når Avslutt er trykket vises skrivebordet i Windows. 6

7 Når Memoplanner programmet er avsluttet kan maskinen enten skrus av ved å trykke på strøm knappen eller fra perler menyen. For å avslutte med strøm knappen holdes den inne i 4 sekunder. Sveip skjermbildet for bekreftelse ned til den nedre kanten av skjermen for å slå av Memoplanner. Se punkt 4 i oversikten 3.2. For å avslutte fra perler menyen: 1. Sveip fra høyre kant av skjermen for å få tilgang til perler. 2. Berør Innstillinger Strøm Avslutt for å slå av tableten. 7

8 3 Memoplanner 3.1 Innhold Dette følger med i esken: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) a) Memoplanner b) Strømforsyning c) Veggfeste med skruer og ankre d) Bordstativ e) USB GSM-dongel f) Vinklet USB adapter g) Skjermrens h) Pusseklut i) Neoprene veske j) Brukerveiledning (denne) 8

9 3.2 Oversikt 1 Kameralampe 11 Forankringstapper 2 Frontkamera 12 Forankringsstyrespor 3 Mikrofoner 13 Forankringskontakt 4 Strømknapp 14 USB 3.0 kontakt 5 Strømindikator 15 Micro USB strømkontakt 6 Høyre høyttaler 16 Venstre høyttaler 7 Spor til Noble-sikkerhetslås 17 Volumknapp 8 Minnekortleser 18 Lydkontakt 9 Mini HDMI kontakt 19 Sensor for omgivelseslys 10 Bakre kamera 9

10 3.3 Oppkobling Sett Memoplanner i det lille bordstativet eller monter det i veggfestet. For montering av veggfeste, se kapitlet 4 nedenfor. NB! Hvis GSM-kortet skal brukes, må det klargjøres og kobles til før Memoplanner slås på. Se kapittel 17. Sett USB kabelen i omformeren og i veggkontakten. Sett mikro USB kontakten i Memoplanner (pkt. 15 i oversikten ovenfor). Slå på Memoplanner med Av/På bryteren (pkt. 4 i oversikten ovenfor). Memoplanner programmet skal nå starte automatisk. Hvis det ikke skjer, så dobbeltklikk med fingertuppen eller pekepennen på snarveien Memoplanner på skjermen. 10

11 4 Montering av veggfeste Memoplanner kan monteres på vegg med medfølgende veggfeste, det anbefales sterkt at veggfestet monteres med skruer. Montering på betongvegg Bruk murskruer og murplugger Montering på gipsvegg Bruk gipsankere (medfølger). Montering på trevegg Bruk treskruer. For montering av veggfestet gjør følgende. 1. Hold Memoplanner og den første braketten sammen i ønsket posisjon. 2. Fjern Memoplanner mens braketten holdes på plass, marker hullet. 11

12 3. Skru inn medfølgende skrue. 4. Sett Memoplanner i den første braketten og sett den andre braketten på plass. 5. Fjern Memoplanner og marker hullet, fest deretter den andre braketten på veggen. Tips! Bruk vater i steg 4 for å få Memoplanner rett. 12

13 5 Sette inn et mikrosd-kort 1. Sett tuppen på en liten utbøyd binders inn i hullet ved micro-sd-sporet. 2. Trykk tuppen helt inn i hullet, helt til micro-sd-brettet mates ut. Trekk deretter ut brettet med micro-sd-kortet. 3. Legg SD-kortet ned in SD-kort-brettet. 4. Trykk SD-kortet ned i sporet, helt til de låses på plass med et klikk. MikroSD-kortet kan brukes for overføring av bilder. NB! Hvis du tar ut Micro-SD-kortet mens du overfører data, kan det føre til tap av data, Sørg for at nettbrettet ditt har fullført alle lagrinsoperasjonen til Micro-SD-kortet. 13

14 6 Ta ut batteriet 1. Slå av nettbrettet. For mer informasjon om hvordan du kan slå av nettbrettet, se kap Tving bunndekslet i retningen som er angitt, og løft det opp i en vinkel for å fjerne det fra nettbrettet 3. Skyv låsebryteren i retningen som er angitt for å frigjøre batteriet, og løft batteriet ut av nettbrettet 14

15 7 Startskjermbildet i Windows 8.1 Startskjermbildet i Windows 8 viser en liste over standard og egendefinerte live-fliser, som fungerer som snarveier. I Memoplanner vises skrivebordet og snarvei til Memoplanner brukerprogrammet. Trykk på Windows-knappen for å komme til startskjermbilder. Sveip fra høyre kant av skjermen for å vise perlene, og berør deretter Start-ikonet Sveip til venstre Når du sveiper inn fra høyre kant av skjermen, vises perler. Perler gir deg tilgang til systemkommandoer, for eksempel Start, Søk, Del, Enheter og Innstillinger. Sveip til høyre Sveip raskt inn fra venstre kant av skjermen for å bytte mellom programmene som kjører i øyeblikket. Å sveipe sakte fra venstre til høyre kant av skjermen viser miniatyrer av åpne apper. Sveiping inn og ut fra venstre kant av skjermen åpner en liste over de sist brukte programmene. For å komme tilbake til skrivebordet trykkes skrivebord flisen. For å starte Memoplanner programmet trykkes flisen. NB! For Memoplanner er User Access Control (UAC) deaktivert, dette innebærer at Apper fra startskjermbildet ikke vil fungere. Alle applikasjoner som krever UAC vil ikke fungere på denne maskinen. UAC må være deaktivert på Memoplanner. 15

16 8 Tilkobling til Trådløst nettverk OBS! Kanalene på det trådløse nettverkskortet på Memoplanner er mellom Dersom ruterens kanalvalg står til Auto, kan dette være utenfor Memoplanners rekkevidde. Vi anbefaler derfor å stille ruteren til en av kanalene mellom For informasjon om hvordan dette gjøres, se ruterens brukerveiledning eller kontakt din nettverksansvarlig. For å få tilgang til skrivebordet må Memoplanner programmet avsluttes se kapittel Sveip fra høyre kant av skjermen for å få tilgang til perler. 2. Berør Innstillinger Nettverksikon 3. Sveip Wi-Fi-ikonet til venstre eller høyre for å slå Wi-Fi av eller på. Koble til et nettverk: 1. Sveip fra høyre kant av skjermen for å få tilgang til perler. 2. Berør Innstillinger Tilgjengelig 3. Velge et tilgjengelig nettverk fra listen og berør Koble til. Hvis nettverket man ønsker å koble seg til er sikret, må det tastes inn en sikkerhetsnøkkel eller en passfrase. Ta kontakt med den som har satt opp det trådløse nettverket for å få denne. 16

17 Hvis dette er et trådløst nettverk som skal benyttes flere ganger, kan man huke av for Koble til automatisk. Memoplanner vil da huske dette nettverket og koble seg automatisk til neste gang Memoplanner befinner seg i dekningsområdet for dette nettverket. Trykk Lukk for å fullføre nettverkstilkoblingen. Klikk på Memoplanner snarveien for å starte Memoplanner programmet igjen. 9 Spille inn tale Denne maskinen har adaptiv støyreduksjon, det betyr at lydnivået på mikrofonen tilpasses automatisk. For å få best mulig kvalitet på den innspilte talen anbefales det å spille inn talen i rolige omgivelser uten støy. Se punkt 3 i oversikten 3.2 for plassering av mikrofonen. NB! Dersom den innspilte talen endrer lydnivå under avspilling, forsøk å spille inn på nytt. Sørg for at det ikke er noe bakgrunnsstøy under innspilling. 17

18 10 Klokkeslett og dato Memoplanner bruker Windows innstillingene for klokkeslett og dato, disse synkroniseres automatisk når maskinen er koblet til internett. Dersom maskinen ikke har vært i bruk i en lengre periode og det ikke er mulig å koble til internett kan klokkeslett og dato settes manuelt. For å stille klokkeslett og dato manuelt må Memoplanner programmet avsluttes, se kapittel 2. Trykk på klokke symbolet nederst på oppgavelinjen. Trykk deretter Endre innstillinger for dato og klokkeslett. Velg endre dato og klokkeslett og gjør nødvendige endringer. 18

19 11 Batteriindikator På menysiden vises et batteriikon som angir batterikapasiteten. Batteriet lades Batterikapasitet 100 % Batterikapasitet 80 % Batterikapasitet 60 % Batterikapasitet 40 % Batterikapasitet 20 % Batterikapasitet 10 % Batterikapasitet 0 % Når batterikapasiteten når 20 % vises batteriikonet oppe til høyre på dagkalenderen Batteristatuslampe Lampens virkemåte Fast hvitt lyst Solid gult Av Blinkende gult Beskrivelse Batteriet lades. Tabletten er på eller i tilkoblet ventemodus, og batteriet er lavt. Batteriet lades ikke eller batteriet er fulladet. Batteriet er kritisk lavt og ikke har nok strøm til oppstart. Hvis du trykker på strømknappen mens tabletten er under denne tilstanden, slår ladelyset på i 2 sekunder og deretter slår seg av. 19

20 12 Oppdatering På skrivebordet til Memoplanner ligger det snarveier for oppdatering av Memoplanner. Det anbefales å sjekke for oppdateringer med jevne mellomrom Oppdatering Memoplanner 1. Avslutt Memoplanner programmet 2. Trykk på ikonet for å starte Memoplanner Update Checker. I øverste vindu vises de installerte komponentene på Memoplanneren: 3. Trykk på Check for updates oppe i høyre hjørne 20

21 De komponentene som kan oppdateres får en hake foran seg når det finnes nyere versjoner til nedlastning. 4. Trykk Download og følg instruksjonene. 5. Når installasjonene og eventuell restart av Memoplanner er ferdig kan Memoplanner programmet startes igjen. 21

22 13 Legge inn egne bilder Det er mulig å legge inn egne bilder i mappene Mine foto, Calender pictures og Contacts, som ligger på skrivebordet til Memoplanner. For eksempel fra en minnepenn, som kobles til USB-porten eller fra mikrosd-kortet. Disse bildene må da kopieres inn i den ønskede mappen. Bildene i mappen Mine foto vises i albumet Mine foto. Bildene i mappen Contacts vises i albumet Kontaktfoto. Bildene i mappen Calendar pictures vises i bilderammen i funksjonen Bildekalender. Det er også mulig å legge inn bilder fra GoogleDrive, Dropbox eller OneDrive. Disse programmene må installeres lokalt på maskinen før de kan as i bruk. For å installere de respektive nettlagringsprogrammene gå til: drive.google.com onedrive.live.com Følg deretter nedlastningsinstruksjonene. Bilder fra GoogleDrive, Dropbox eller OneDrive kan synkroniseres mellom ulike maskiner dersom samme konto benyttes på de ulike maskinene. NB! GoogleDrive, Dropbox eller OneDrive krever at det opprettes en konto. NB! Det anbefales å bruke Google Drive eller Dropbox som nettlagringstjeneste for bilder på Memoplanner. Dersom OneDrive benyttes må maskinen knyttes til en Microsoftkonto, dette fører til at passord må skrives inn hver gang maskinen går i dvale eller skrus på. For å få tilgang til skrivebordet må Memoplanner programmet avsluttes, se kapittel 2. Nå kan den ønskede mappen åpnes ved å klikke på snarveien og bildene kopieres inn. Bilder man ikke lenger ønsker kan slettes fra mappen. Lukk mappen og klikk på Memoplanner snarveien programmet igjen. for å starte Memoplanner NB! Det anbefales å ikke bruke høy oppløsning på bilder, Memoplanner programmet bruker lengre tid på å laste inn og vise bilder med høy oppløsning. NB! Dersom OneDrive benyttes må bildene gjøres tilgjengelig lokalt, høyreklikk på OneDrive mappen og velg gjør tilgjengelig lokalt. 22

23 14 SKYPE Skal Skype tas i bruk i Memoplanner må programmet lastes ned og installeres, samt at kontaktenes Skype-navn må legges inn i Skype. Memoplanner må være koblet til internett for å kunne laste ned og bruke Skype Nedlastning og installasjon Avslutt Memoplanner programmet. For å laste ned Skype må man dobbeltklikke på Skype- linken. Da startes Internet Explorer, denne siden vises: 23

24 Hvis man blir bedt om å Logge inn eller opprette en Skype-konto må det gjøres. Følge instruksjonene fra Skype. Nå vil denne meldingen vises nederst på Internet Explorer: Trykk Kjør. Nå følger en rekke punkter man må gå gjennom: Velg språk og trykk på Jeg samtykker neste. Klikk vekk haken på Installer Skype Klikk-og-ring og trykk Fortsett. Klikk vekk haken på Installer Bing-verktøylinje og trykk Fortsett. Logg inn eller opprett en ny Skype-konto. Installasjonen starter. Når den er ferdig starter Skype og dette vinduet vises: Nå må kontaktene legges inn. Trykk Kontakter, i menylinjen øverst, og velg Legg til en kontakt... 24

25 Nå vises dette vinduet: Her kan man legge inn E-postadressen, Fullt navn eller Skype-navn til den kontakten man vil legge inn. Nederst i vinduet vil Skype vise den kontakten man har lagt inn data for. Trykk Legg til og dette vinduet vises: Trykk Send forespørsel og dette vinduet vises: 25

26 Lukk vinduet eller trykk Legg til en annen kontakt. Kontaktene vil ikke være tilgjengelige før de har bekreftet forespørselen. Når man er ferdig med å legge inn alle kontaktene starte Memoplanner igjen ved å klikke på Memoplanner ikonet på Skrivebordet. For at man skal kunne bruke Skype i Memoplanner, må man legge inn Skype-navnet på Kontaktene i Memoplanner. Se kapittel i Brukerveiledning for Menyfunksjonene. Første gang Memoplanner starter etter at Skype er installert vil disse 2 meldingsboksene vises: Trykk OK på denne meldingen. 26

27 Bytt til Skype-vinduet ved hjelp av Alt + Tab eller avslutt Memoplanner og åpne Skype. Trykk Tillat adgang på denne meldingen. Hvis man klikker Avslå adgang vil ikke Skype-funksjonen i Memoplanner kunne brukes. Dette kan rettes ved å gjøre følgende: Avslutt Memoplanner. Åpne Skype-programmet. Klikk på Verktøy Innstillinger. Klikk på Avansert. Klikk på Behandle adgang av tilleggsprogrammer til Skype. Klikk på Endre. Marker Tillat programmet å bruke Skype og klikk OK. Trykk OK. Trykk Lagre. Start Memoplanner igjen. 27

28 15 Fjernbetjening av Memoplanner: NB! Memoplanner programmet er klargjort for fjernbetjening ved levering, men før fjernbetjening kan tas i bruk må fjernbetjeningsklienten installeres. Ta kontakt med supportavdelingen til Abilia på telefon for å få hjelp til dette. Når fjernbetjeningsklienten er installert må filen Fjernbetjening.html kopieres til en minnepinne. Filen ligger på skrivebordet til Memoplanner. Fjernbetjening tillater brukeren, pårørende eller hjelpere å legge inn avtaler, bilder og annet fra sin egen pc direkte på Memoplanner. Det er derfor en forutsetning for fjernbetjening at man har Internett tilgjengelig. Det er også anbefalt å benytte Internet Explorer når man skal bruke fjernbetjening. Av hensyn til personvern er fjernbetjening slått av som standard på Memoplanner og må manuelt settes på før bruk. Se kapittel 15 i Brukerveiledningen for Menyfunksjonene Første gangs bruk av fjernbetjening 1. Sett inn USB-minnepinnen inn i en av USB portene på PC-en som skal fjernbetjene Memoplanner. 2. Velg Åpne mappen for å vise filene når dialogboksen vises. USB-minnepinnen inneholder en fil, den heter Fjernbetjening. Denne filen kan man gjerne kopiere inn på skrivebordet. Man trenger da ikke ha minnepinnen stående i maskinen lenger. 3. Dobbeltklikk på Fjernbetjenings -filen. 4. Man vil nå få opp en lenke til den Memoplanner man skal utføre fjernbetjening på, og passordet for å få adgang. Figur 1. Lenke og passord til fjernbetjening. 5. Kopier passordet ved å merke det, høyreklikk og velg kopier 6. Klikk så på lenken til fjernhjelp. 28

29 NB! Med nettleseren Chrome vil du få dette bildet: Trykk på Skip i den nederste linjen. På mange PC-er vil det nå komme opp en advarsel om at man forsøker å installere et program: Figur 2. Advarsel. 7. Lukk denne ved å klikke på Lukk. Øverst i nettleseren kan det nå stå en linje som denne: Figur 3. Informasjonslinje i nettleseren 29

30 8. Klikk på linjen. 9. En melding med vises med et valg om å installere ActiveX-kontroll. Figur 4. "Installer ActiveX-kontroll..." 10. Klikk på Installer ActiveX-kontroll 11. Fjernbetjeningsprogrammet vil nå lastes ned. Etter en liten stund vil det komme opp en ny dialogboks: Figur 5. Sikkerhetsadvarsel 12. Klikk på Installer. Figur 6. Passord 13. Man vil så bli spurt om passord ( access code ). Lim inn passordet (se Figur 1, punkt 5) ved å høyreklikke og velge Lim inn. 14. Klikk på Login. 30

31 15. Fjernbetjeningsprogrammet åpnes. Figur 7. Fjernbetjeningsprogrammet 31

32 15.2 Remote Control Remote Control gir deg fullstendig kontroll over Memoplanneren, akkurat som om man satt foran den med mus og tastatur. Klikk på Remote Control for å starte fjernbetjening av Memoplanner. NB! På noen PC-er vil det igjen komme opp en sikkerhetsadvarsel: Figur 8. Sikkerhetsadvarsel. Ikke alle PC-er vil få opp denne. Det er viktig at man velger Fjern blokkering om man får spørsmål om dette. Figur 9. Eksempel på skjermbilde fra Memoplanner I selve fjernbetjeningen har man full kontroll over Memoplanner, akkurat som om man satt foran den. Merk at man må bruke musen til å klikke og velge med, ikke fingeren. Se de respektive avsnittene om betjening av Memoplanner for å legge inn avtaler, person/sted og så videre. 32

33 15.3 Avanserte innstillinger Øverst til høyre i Remote Control (fjernbetjenings-) vinduet, er det en rekke knapper. De som er relevante for bruk sammen med Memoplanner er: Justering av fargenivå 2. Volum 3. Hjelp 4. Fullskjerm 5. Lukk Justering av fargenivå: Kan brukes for å få bedre fargekvalitet på fjernbetjeningens skjermbilde. Dette stilles normalt automatisk avhengig av bredbåndshastighet. Volum: Juster opp eller ned lydnivået fra Memoplanner. Dette er kun for fjernbetjeningen, og vil ikke justere nivået på lyden på selve Memoplanner. Hjelp: Gir en dypere innføring i fjernbetjeningen, for spesielt interesserte. Kun på engelsk. Fullskjerm: Dette vil gjøre at skjermbildet fra Memoplanner vil fylle den lokale dataskjermen. Dette kan i noen tilfeller gjøre det enklere å jobbe med Memoplanner. Skjermbildet fra Memoplanner vil da legge seg over det lokale skjermbildet. For å komme tilbake igjen, beveger man musepekeren til skjermens øvre midtpunkt, der det ligger en farget stripe: Klikker man på stripen, vil menyen vises. Et klikk på knappen vist under vil returnere til vanlig visning av skjermbildet. Lukk: Kobler fra Memoplanner. Lukk deretter Internet Explorer vinduet for å stenge av fjernbetjeningsprogrammet. 33

34 15.4 Om man har satt opp fjernhjelp tidligere: 1. Dobbeltklikk på Fjernbetjenings -filen. 2. Man vil nå få opp en lenke til den Memoplanner man skal utføre fjernbetjening på, og passordet for å få adgang. Figur 10. Lenke og passord til fjernbetjening. 3. Kopier passordet ved å merke det, høyreklikk og velg kopier 4. Klikk så på lenken til fjernhjelp. NB! Med nettleseren Chrome vil du få dette bildet: Trykk på Skip i den nederste linjen. 34

35 Figur 11. Passord 5. Man vil så bli spurt om passord ( access code ). Lim inn passordet (se punkt 3 ovenfor) ved å høyreklikk og velge Lim inn. 6. Klikk på Login. 7. Fjernbetjeningsprogrammet åpnes. 35

36 15.5 Kopiering av filer For å kopiere filer (for eksempel bilder) er det bare å kopiere dem fra egen PC, og lime dem inn på Memoplanner. Og omvendt. Figur 9. Eksempel på filer på lokal PC Filer på din lokale PC kan kopieres ved markere dem, høyreklikke og velge Kopier. Figur 10. Eksempel på filkopiering til Memoplanner Gå til mappen filene skal ligge i på Memoplanner, høyreklikk inne i mappen, og velg Lim inn. Filene blir så kopiert fra den lokale PC-en til Memoplanner. For å få tilgang til Start-menyen i Windows, trykkes Windows-tasten på tastaturet. 36

37 16 GSM-kort til Memoplanner GSM-kort til Memoplanner gjør det mulig for Memoplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Det anbefales et «selvstendig» SIM-kort. Såkalte tvillingkort kan ha ulik funksjon fra de ulike mobiloperatørene, og Abilia kan ikke garantere at tvillingkort fra alle mobiloperatører vil fungere. For optimal bruk i kombinasjon med Memoplanner, bør tvillingkortene fungere som to helt parallelle kort. Ta kontakt med mobiloperatøren for nærmere informasjon om deres implementasjon av tvillingkort. Dersom micro-sim kort skal benyttes må dette utstyres med et adapter til SIM-kort før det plasseres i enheten. Samtidig vil vi også henstille brukere av Memoplanner til ikke å bruke mobilt bredbånd sammen med GSM-holderen for SIM-kort. Det kan være SIM-kortet som blir belastet alle kostnader, og ikke det mobile bredbåndet. Merk at PIN-kode på SIM-kortet må være avslått. Dette gjøres på en vanlig mobil - konsulter gjerne bruksanvisningen for mobilen eller spør telefonselskapet om hvordan det gjøres. 1. Ta av bakdekslet med borrelås på: 2. Sett inn SIM-kortet med kontaktene ned og det avskårne hjørnet opp til venstre. 3. Sett på bakdekslet igjen. 4. Koble den vedlagte USB-kabelen til GSM-enheten. 5. Stikk den andre enden inn i USB-porten på Memoplanner. Fest GSM-enheten med den medfølgende borrelåsen på baksiden av Memoplanner 37

38 17 Backup 17.1 Automatisk backup Det kjøres automatisk ukentlig backup hver Mandag klokken Dette gjør det mulig å hente frem igjen data fra forrige uke. Det forutsettes at maskinen er på når backup kjøres. Backup-filene lagres på d-disken i Memoplanner: d:\ Backup\Rolltalk\ENG\weekly 17.2 Tilbakeføring av backup NB! Tilbakeføring av backup bør kun gjøres hvis man har mistet alle innlagte aktiviteter. Aktiviteter som er lagt inn etter at backupen er kjørt vil bli borte. Siste mandag for ukentlig backup. Før backup kan tilbakeføres må Memoplanner programmet avsluttes. Start Windows utforsker ved å trykke på mappe ikonet på oppgavelinjen. Gå til C:\Rolltalk\Rolltalk Designer\EN\Tools. Kjør filen RDrestoreEN.bat Dette vinduet kommer opp Trykk en tast på tastaturet for å fortsette, tilbakeføring av backup er fullført. Lukk Windows utforsker. Klikk på Memoplanner snarveien for å starte Memoplanner programmet igjen. 38

39 18 Tilbehør Artikkelnummer Beskrivelse Talesyntese Kari og Olav for Memoplanner Bildebank Pictogramarkiv for Memoplanner Bildebank Blissarkiv for Memoplanner Bildebank PCS bibliotek for Memoplanner Høyttaler til Memoplanner 39

40 19 Rengjøring NB: Før du rengjør Memoplanner, må du koble fra alle kabler og slå av tabletten. Rengjør Memoplanner med en myk klut fuktet med vann. Ikke bruk flytende eller aerosolbaserte rengjøringsmidler, som kan inneholde brennbare stoffer. 1. Slå av Memoplanner, se kapittel Koble eventuelle tilkoblede enheter, hodetelefoner, høyttalere og tastaturdokk fra Memoplanner og de respektive stikkontaktene. 3. Fukt en myk, lofri klut med enten vann eller skjermrensemiddel, og tørk av overflaten på Memoplanner til den er ren. Ikke la vann fra kluten å sive ned til porter eller knapper. NB: For å unngå skade på Memoplanner eller skjermen må du ikke spraye rengjøringsmiddel direkte på skjermen. Bruk bare produkter som er spesielt beregnet på rengjøring av skjermer, og følg instruksjonene som følger med produktet. 40

41 20 Feilsøking Batteriproblem Problemer Mulige årsaker Mulige løsninger Batteriet lades ikke Koble strømadapteren fra Dell fra kontakten, og kontroller at det er strøm i kontakten. 1. Kontroller alle kabler er koblet til, og koble først strømadapteren til kontakten, og deretter nettbrettet til strømadapteren. 2. Kontroller at lysdioden på strømadapteren lyser da dette er en test av at strømadapteren fungerer som den skal. 3. Kontroller alle tilkoblinger. Hvis strømadapteren fungerer og batteriet ikke lader, prøv å: 4. Fjerne og sette inn batteriet på nytt for å se om alle kontakter har kontakt. 5. Bytt med et annet batteri hvis du har dette tilgjengelig. MERK: Det tar omtrent fire timer å lade nettbrettets batteri helt. Batteriet tappes raskt selv når tableten er i standbymodus Tabletens temperatur er under 0 C eller over 35 C. Batteriet eller strømadapteren er skadet. Hvis tableten ikke er innenfor rekkevidden til et nettverk den kan kobles til, fortsetter tableten å sende ut signaler for å finne en basestasjon. Dette tapper batteriet. Lad batteriet i omgivelsestemperatur mellom 0 C til 35 C. Kontakt en autorisert Dellforhandler for å skifte batteriet eller strømadapteren. Slå av tableten midlertidig. Flytt tableten innenfor rekkevidde av et nettverk den kan kobles til, eller slå midlertidig av den trådløse tilkoblingen på tableten. 41

42 Systemproblem Problemer Mulige årsaker Mulige løsninger Tableten slås ikke på Batteriet er helt utladet. 1 Lad tableten i minst 4 timer. Tableten slås ikke av Tableten går i heng Tableten reagerer ikke eller oppfører seg på en uventet måte 2 Trykk på og hold strømknappen i 2 sekunder. Trykk på og hold strømknappen i 10 sekunder for å foreta en hard avslutning. Trykk på og hold strømknappen i 10 sekunder for å foreta en hard avslutning. 1 Start tableten på nytt. Se Slå av tableten og Slå på tableten. 2 Kontakt Abilia. Berøringsskjermproblem Problemer Mulige årsaker Mulige løsninger Berøringsskjermen reagerer tregt eller feilaktig Skjermen er skitten. Beskyttelsesdekselet forhindrer at tableten gjenkjenner dine inntastinger Fukt en myk, lofri - klut med enten vann eller rengjøringsmiddel for skjermer, og tørk overflaten av tabletten til den er ren. Ikke la vann fra kluten å sive ned til porter eller knapper. Fjern eventuelle beskyttelsesdeksler fra berøringsskjermen. Nettverksproblem Problemer Mulige årsaker Mulige løsninger Ingen trådløs tilkobling 1 Undersøk om den trådløse radioen er på. Se Wi-Fi-innstilling. 2 Prøv å plassere deg nærmere det trådløse tilgangspunktet. 3 Tilbakestill den trådløse ruteren hvis du bruker et privat nettverk. Åpne nettleseren for å vise landingssiden hvis du bruker et offentlig nettverk. Trege Internett-tilkoblinger Signalstyrken er ikke høy nok. Flytt tableten til en annen plassering for å oppnå bedre signalmottak. 42

43 Feilmeldinger Problemer Mulige årsaker Mulige løsninger Feilmelding ved åpning av brukerprogram: «The server returned a reference» User Access Control er på. I Windows Explorer gå til mappen C:\Rolltalk\Rolltalk Designer\EN\Tools\ og kjør filen DisableUAC.bat som administrator (høyreklikk på filen og velg kjør som administrator) NB! det anbefales ikke å tilbakestille Memoplanner til fabrikkinnstilling, dersom dette gjøres slettes alle data fra maskinen, medregnet kontokonfigurasjon, musikk, bilder, filer og så videre. Sørg for å sikkerhetskopiere alle nødvendige data før du fortsetter. Maskinen må sendes tilbake til leverandør dersom Memoplanner tilbakestilles til fabrikkinnstilling. 43

44 21 Tekniske data System Information Prosessortype Minnekapasitet Minnetype Type skjermkort Intel Atom Z3770-prosessor 2GB; 1GB x 2 CH( 64-bits bussbredde per kanal) LPDDR3 Gen7 integrert i Bay Trail-T SoC Kommunicasjon Nettverksadapter Wireless (Trådløst) LTE, HSPA+ WLAN, BT, NFC Fysiske mål Høyde 176,76 mm Bredde 279,74 Diagonalt 10,20 mm Vekt 726,3 g Omgivelser Temperaturområde: Ved bruk 0 C till 40 C Oppbevaring 40 C till 65 C Porter og kontakter Lyd 3,5 mm kontakt x 1 microsd-kort USB 2.0 En microsd- kortspor Skjermkort mini HDMI x 1 Forankringsport SIM-port (Subscriber Identity Module) USB3.0/2.0 x1 kombinasjonskontakt Dell 40-pinners dokkontakt x1 micro SIM-spor x 1 Display Type TFT-LCD med edp I/F Maksimal oppløsning 1920 x 1080 piksler Maksimal lysstyrke 400 nits Minste visningsvinkler 80/80 44

45 Batteri Type Vekt Spenning Drift 2 serier X 1 parallell (2S1P) litium-ion 32 Wh (Nominell) 220,00 g 7,4 VDC (nominell) og 8,7 VDC (maks) Maks. 12 timer AC-adapter Inngangsspenning Inngangsstrøm (maks.) Utgangseffekt Utgangsstrøm (30 W) Nominell utgangsspenning Temperaturområde: V AC 0,60 A 23,4 W / 30 W 19,5 V / 1,2 A (Kontinuerlig) 19,5 V / 1,53 A (Strippstrøm). 5 V / 2 A (Kontinuerlig) 19,5 Vdc Ved bruk 0 C till 40 C Ikke i bruk -40 C till 70 C Kamera Kamera (Front) Oppløsning Kamera (Bak) Oppløsning OV 2722 (2 MP) 1920 x 1080 piksler IMX 175 (8 MP) 3264 x 2448 piksler 45

46 22 Sikkerhet og ansvar Abilia AS har utarbeidet risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN for Medisinsk utstyr. Produktets brukerveiledning og tekniske spesifikasjon er utarbeidet med tanke på sikkerhetsvurderingene som er gjort i dette dokument. Ved idriftsettelse og daglig bruk av produktet er det alltid viktig å tenke på sikkerheten. Det er i en brukerveiledning ikke mulig å beskrive alle måter man ikke må bruke produktet på. Hvis du er i tvil om du har satt i drift eller innstilt produktet korrekt anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør. Vær spesielt oppmerksom på at selv om Memoplanner gir beskjed om å utføre handlinger, er ikke dette noen garanti for at handlingene blir utført. Memoplanner må derfor ikke brukes som den eneste måten å gi beskjed på dersom det kan medføre skade om handlingen ikke blir utført, eller blir utført flere ganger (om det er en melding med repetisjon). Vær i denne sammenheng spesielt varsom med meldinger som innebærer å ta medisin. Abilia AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tap som følge av bruk, feil bruk, manglende oppfølging, feil innstilling, feil oppkobling eller lignende. Abilia AS` økonomiske ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av selve produktet. NB! Hvis strømforsyningen blir skadet må den ikke lenger brukes. Ta kontakt med Abilia for å få tak i en ny. 23 Miljø Ytteremballasjen skal resirkuleres som papiravfall. Inneremballasjen skal resirkuleres som plastavfall. Produktet skal resirkuleres som elektronikkavfall når det skal kasseres. Det kan leveres til alle utsalgssteder som selger elektronikkprodukter, til din leverandør, eller på kommunal oppsamlingsplass. 46

Håndbok. MEMOplanner Mini. Art.nr: 501670. Rev B NO

Håndbok. MEMOplanner Mini. Art.nr: 501670. Rev B NO Håndbok MEMOplanner Mini Art.nr: 501670 Rev B NO 2 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Memoplanner 4 1.2 Beskrivelse av produktet Memoplanner 4 2 Slå av Memoplanner 5 3 Memoplanner 7 3.1 Innhold 7 3.2 Oversikt

Detaljer

Håndbok. MEMOplanner S525. Art.nr: 501 650. Rev F NO

Håndbok. MEMOplanner S525. Art.nr: 501 650. Rev F NO Håndbok MEMOplanner S525 Art.nr: 501 650 Rev F NO 2 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Memoplanner 5 1.2 Beskrivelse av produktet Memoplanner 5 2 Slå av Memoplanner 6 3 Memoplanner 7 3.1 Innhold 7 3.2 Oversikt

Detaljer

Håndbok. MEMOplanner M i2. Art.nr: 501 805. Rev H NO

Håndbok. MEMOplanner M i2. Art.nr: 501 805. Rev H NO Håndbok MEMOplanner M i2 Art.nr: 501 805 Rev H NO 2 Innhold 1 Innledning 5 1.1 MEMOplanner M i2 5 1.2 Beskrivelse av produktet MEMOplanner M i2 5 2 Slå av Memoplanner 6 3 MEMOplanner M i2 7 3.1 Innhold

Detaljer

Håndbok. MEMOplanner M i2. Varenummer: 501 805. Rev C NO

Håndbok. MEMOplanner M i2. Varenummer: 501 805. Rev C NO Håndbok MEMOplanner M i2 Varenummer: 501 805 Rev C NO 2 Innhold 1 Innledning 5 1.1 MEMOplanner M i2 5 1.2 Beskrivelse av produktet MEMOplanner M i2 5 1.3 MEMOplanner M i2 består av: 5 2 MEMOplanner M i2

Detaljer

Håndbok. MEMOplanner 11. Art.nr: Rev E1 NO

Håndbok. MEMOplanner 11. Art.nr: Rev E1 NO Håndbok MEMOplanner 11 Art.nr: 501680 Rev E1 NO 2 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Memoplanner 5 1.2 Beskrivelse av produktet Memoplanner 5 2 Slå av Memoplanner 6 3 Memoplanner 8 3.1 Innhold 8 3.2 Oversikt 9

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 2 GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 Rev C DK GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

MEMOmini Varenr :502580. Brukerveiledning

MEMOmini Varenr :502580. Brukerveiledning MEMOmini Varenr :502580 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Beskrivelse... 3 MEMOmini leveres med... 3 Ørepropper... 3 Halssnor... 3 Knapper på MEMOmini... 3 Lysdiode... 4 Inn- og utganger...

Detaljer

Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive

Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive Veiledning Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive MEMOactive MEMOplanner Rev D NO 1 Innledning Denne veiledningen beskriver hvordan man oppdaterer til siste versjon av Memoplanner,

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

Håndbok. Rolltalk Touch mini. Art.nr: Rev A NO

Håndbok. Rolltalk Touch mini. Art.nr: Rev A NO Håndbok Rolltalk Touch mini Art.nr: 461106 Rev A NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Maskinoversikt... 6 3. Starte opp Rolltalk... 7 Kontrollere innholdet i kartongen... 7 Lade batteriet, Rolltalk... 8

Detaljer

ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303

ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303 Brukerveiledning ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303 ALERTpager Repeaterstasjon er en kombinert sender og mottager, som videresender signalene fra Alertpager Personsøker. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Falck 6980 Passasjealarm

Falck 6980 Passasjealarm Brukerveiledning Falck 6980 Passasjealarm Varenr: 320 460 2 Generelt Falck 6980 Passasjealarm består av: Falck 6980 TrådløsMottaker, Dørsensor Type IDT124 og Personbrikke PS-75. Enkelt forklart, så fungerer

Detaljer

Håndbok. Rolltalk Touch. Art.nr: Rev E NO

Håndbok. Rolltalk Touch. Art.nr: Rev E NO Håndbok Rolltalk Touch Art.nr: 461102 Rev E NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Apparatoversikt... 6 3. Starte opp Rolltalk... 7 Kontrollere innholdet i kartongen, Rolltalk Touch (461102)... 7 Lade batteriet,

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Brukerveiledning. Art.nr 001270. Rev A NO

Brukerveiledning. Art.nr 001270. Rev A NO Brukerveiledning Art.nr 001270 Rev A NO Innhold... 1 1. Compact Rolltalk grunnpakke inneholder:... 3 2. Oversikt over produktet... 4 3. Klargjøring av mus og tastatur... 8 4. Oppstart... 8 5. Lading og

Detaljer

Varsling på smarttelefon AppSender

Varsling på smarttelefon AppSender FlexiApp-Sender Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A2 Dato: 2016.10.11 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme

Detaljer

Højtaler med bluetooth til Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P og Handi Defy+

Højtaler med bluetooth til Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P og Handi Defy+ Brugervejledning Højtaler med bluetooth til Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P og Handi Defy+ Varenr: 401 123 Rev B DK Innhold Om Høyttaleren... 3 Kompatibilitet... 4 Ladere... 4 Koble til strøm...

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer Brukerveiledning Brukerveiledning for Rolltalk Designer Et verktøy for individuell tilpasning av program ut fra brukerens behov Rev A NO Innhold Brukerveiledning for Rolltalk Designer... 1 Innledning...

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn Brukerveiledning Varenr.: 540 541 Innholdsfortegnelse: Innledning:... 2 Noen ideer til bruk av LITTLEmack:... 3 Batteri /Strømforbruk... 3 Slik setter du batteriet på

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/ VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-16 INNSTILLINGER Innstillinger Under innstillinger vil du finne alt av konfigurasjonsmuligheter av nettbrettet.

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO Brukerveiledning Forglemmegei Elektronisk kalender Art.nr 502250 Rev C NO 2 Innhold Innledning... 4 Komme igang... 4 Innstilling av ukedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Bytte av batteri... 6 Bytte

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062 Brukerveiledning Falck 6709 Mottaker Varenr: 320 062 Innholdsfortegnelse Falck 6709 Mottaker består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Mottaker... 2 Beskrivelse av funksjoner... 2 Montering... 4 Test...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Varsling på smarttelefon med AppSender

Varsling på smarttelefon med AppSender FlexiApp Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon med AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A Dato: 2016.05.26 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme i gang

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Brukerveiledning Brukerveiledning med tekniske spesifikasjoner

Brukerveiledning Brukerveiledning med tekniske spesifikasjoner Brukerveiledning Brukerveiledning med tekniske spesifikasjoner Rev D NO Innhold Tekniske spesifikasjoner for Pidion BM-170... 3 Micro Rolltalk grunnpakke... 4 Funksjoner og knapper på Micro Rolltalk...

Detaljer

Brukerhåndbok for Air Sync

Brukerhåndbok for Air Sync Brukerhåndbok for Air Sync Lading av Air Sync 1. Plugg mikro-usb-porten til Air Sync (D) inn i datamaskinen eller andre kompatible ladeenheter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen eller andre kompatible

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD IPAD Følg stegene under for å installere og starte simuleringen 1 2 3 4 Gå til: http://kid.attensi.com og trykk på «Dowload on the App Store» Logg inn på itunes Store Trykk på «Installer». Vent mens appen

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

Brukerveiledning. Menyfunksjonene. Programvareversjon 2.2. Rev D NO

Brukerveiledning. Menyfunksjonene. Programvareversjon 2.2. Rev D NO Brukerveiledning Menyfunksjonene MEMOactive MEMOplanner Programvareversjon 2.2 Rev D NO 2 Innhold 1 Innledning 5 2 Menyene og funksjonene 6 3 Diktafon 7 4 Mine foto 8 4.1 Slett 9 5 Nedtelling 9 5.1 Ny

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2 Brukermanual for oppsett av Wanscam overva kningskamera Utgave 2.0 wssurvhw0021 wssurvp2 Innhold Installasjon... 3 Koble kameraet til nettverk første gang... 3 Koble kameraet til trådløst nettverk... 8

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Digital hjemmeeksamen PPU

Digital hjemmeeksamen PPU Digital hjemmeeksamen PPU Før du går opp til eksamen er det viktig at du er kjent med eksamensløsningen eksamen.uio.no. Denne løsningen kobler dere opp mot den terminalserver på UiO gjennom eget brukernavn

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND INNHOLD ESKENS INNHOLD Velkommen Eskens innhold Kom i gang Hva forteller symbolene meg Hva er hva på Smartrouterens bakside Endre nettverksnavn og passord for WiFi-nettverk

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step Brukerveiledning LITTLE Step-by-Step Art.nr 540533 BIG Step-by-Step Art.nr 540115 Rev B1 NO Inledning LITTLE Step-by-step og BIG Step-by-step er talende brytere med mulighet for å lese inn flere meldinger

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Brukerveiledning. Menyfunksjonene. MEMOplanner. Programvareversjon 2.2. Rev F NO

Brukerveiledning. Menyfunksjonene. MEMOplanner. Programvareversjon 2.2. Rev F NO Brukerveiledning Menyfunksjonene MEMOplanner Programvareversjon 2.2 Rev F NO Innhold 1 Innledning 4 2 Menyene og funksjonene 5 3 Diktafon 6 4 Mine foto 7 4.1 Slett 8 5 Nedtelling 8 5.1 Ny nedtelling 9

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Oppdatering av Extensor 05

Oppdatering av Extensor 05 Oppdatering av Extensor 05 Denne veiledningen går ut i fra at Extensor 05 allerede er installert og at tilkobling mot databasen er konfigurert. Oppdateringen gjøres i to operasjoner: oppdatering av programfiler

Detaljer

TRÅDLØST MODEM BRUKERVEILEDNING

TRÅDLØST MODEM BRUKERVEILEDNING TRÅDLØST MODEM BRUKERVEILEDNING GRATULERER MED NYTT TRÅDLØST MODEM! Ditt nye trådløse modem er klart til bruk og kobles enkelt opp. Det har støtte for både 2,4 og 5 Ghz som gir deg en god trådløs opplevelse.

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler Varenr. 1489 HMS-nr.: 216973 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2265 B2 Dato: 2017.04.20 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 2 Varenr: 500 701 Rev B NO Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Dag og natt... 3 Tavlens bakside... 4 Visning av tid som søyle

Detaljer

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Brukerveiledning Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Epilepsialarm med Lakenføler. Falck 6903 EpiFukt er beregnet for å varsle anfall karakterisert ved svette, sikling, oppkast eller inkontinens. Falck

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter hodetelefoner Hurtig start guide 1 OTG

Detaljer