Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring"

Transkript

1 Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring Vårkonferansen 7. mai 2009 UDI Ved fagsjef/advokat Torjus Moe

2 Finansnæringen en inkluderende næring Nesten hele befolkningen har en bankforbindelse Svært mange er dekket av private forsikringer Vi ønsker å tilby produkter til alle, men noen få faller utenfor Vi må se på årsakene til at noen faller utenfor - hvem er de? Innenfor EU faller en vesentlig høyere andel utenfor EUs forslag til direktiv mot diskriminering (COM (2008) 426) EU Kommisjonen gjennomfører nå en studie om bank-diskriminering Finansnæringen i Norge ønsker - og jobber for - å inkludere flere

3 Rettslig utgangspunkt partiell kontraheringsplikt Bank Finansavtaleloven 14 Avvisning av kunder Institusjonen kan ikke uten saklig grunn avslå å ta i mot innskudd eller utføre betalingsoppdrag på vanlige vilkår. Forsikring Forsikringsavtaleloven 3-10 og Avslag på forsikring Selskapet kan ikke uten saklig grunn nekte noen på vanlige vilkår en forsikring som selskapet ellers tilbyr allmennheten Begrepet nødvendighetsforsikring

4 Saklig grunn? Sondring på nasjonalitet er ikke i seg selv saklig grunn Økt risiko for forsikringsutbetaling er ikke i seg selv saklig grunn Lovforbud er saklig grunn Hvitvaskingsloven 10 Følger av at kundekontroll ikke kan gjennomføres Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, skal rapporteringspliktige ikke etablere kundeforhold eller utføre transaksjonen. Et etablert kundeforhold skal avvikles hvor fortsettelse av kundeforholdet medfører risiko for transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger ( )

5 Krav til kundekontroll Hvitvaskingsloven kapittel 2: Kundekontroll omfatter Registrering av fullt navn, fødselsnummer, D-nummer eller annen entydig identitetskode, fast adresse og referanse til legitimasjon Hvis ikke D-nummer: Fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap Kontroller om kunden, eller et nært familiemedlem, har et høytstående offentlig verv eller stilling i utlandet Plikt til å vie særlig oppmerksomhet til produkter og transaksjoner som fremmer anonymitet Bekreft kundens identitet på grunnlag av gyldig legitimasjon Hvitvaskingsloven 32 og forskriften 20 Opplysninger om betaleren skal følge med pengeoverføringer

6 Gyldig legitimasjon Hvitvaskingsforskriften 5 Original dokument utstedt av offentlig myndighet, eller av annet organ som har betryggende kontrollrutiner og tilfredsstillende sikkerhetsnivå Hvitvaskingsrundskrivet Krav om fullt navn, navnetrekk, fotografi, fødselsnummer, D-nummer Eksempler på gyldig legitimasjon: Pass eller annet godkjent reisedokument (utlendingspass og reisebevis for flyktninger), bankkort, førerkort, EU-kort Rapporteringspliktige skal nekte å etablere et kundeforhold eller gjennomføre en transaksjon, hvis legitimasjonsdokumentene presentert av kunden ikke oppfyller kravene i forskriften

7 Registreringsbevis for asylsøkere og flyktninger Oppfyller ikke kravene i hvitvaskingslovgivningen Anses ikke som gyldig legitimasjon, jf. utlendingsforskriften 54a Registreringsbeviset er ikke å anse som dokumentasjon på at de angitte personalopplysninger er korrekte. Det gjelder ikke som reisedokument. Registreringsbeviset utstedes av politiet. Politiet skal informere om de begrensninger som fremgår. Mangler bl.a. signaturpanel (navntrekk) og baserer seg på ikkedokumenterbare opplysninger (søkers egne opplysninger)

8 Kredittilsynets vurdering av registreringsbeviset - sitat fra brev 6. juni 2006 til Organisasjonen mot offentlig diskriminering

9 Utfordringer, muligheter og tiltak Banknæringen har utfordret UDI og Politiets Utlendingsenhet om å bidra til at registreringsbeviset kan aksepteres som et identitetsbevis Bankene vil deretter være villige til å tilby asylsøkere og flyktninger begrenset tilgang til konto og betalingstjenester (uten banklegitimasjon) Møte med Likestillings og diskrimineringsombudet om disse spørsmålene i desember 2006 er ikke fulgt opp fra myndighetenes side Enhver løsning på disse spørsmål må tilpasses kravene til kundekontroll som følger av lovgivningen Kredittilsynets krav til hva som anses som gyldig legitimasjon

10 Løsning for sosialhjelpsmottakere FNH og Sparebankforeningen med ny bransjenorm Legger til rette for at bankene skal kunne inngå avtaler med offentlige og private institusjoner (sosial-nav, mottak og lignende) Utstede bankkort til sosialklienter og flyktninger/asylsøkere for disponering av mottatte lovbestemte stønadsmidler utbetalt etter behovsprøving Reduserer kontanthåndteringen hos NAV Gir klientene et alminnelig betalingskort (uten banklegitimasjon) som kan brukes i alle betalingsterminaler og minibanker Ingen egen konto for stønadsmottaker NAV stå som kontohaver i forhold til banken

11 Krav til etablering av kundeforhold i bank og forsikring Vårkonferansen 7. mai 2009 UDI Ved fagsjef/advokat Torjus Moe

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Innholdsfortegnelse Alminnelig del...3 1. Innledning... 3 1.1 De viktigste endringene i hvitvaskingsregelverket og regelverkets

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Innledning Den 1. januar 2004 trådte ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift i kraft. Det nye hvitvaskingsregelverket

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

Ombudets uttalelse i saken

Ombudets uttalelse i saken Vår ref.: Dato: 11/2086-27- 18.05.2012 Ombudets uttalelse i saken Sakens bakgrunn A henvendte seg til ombudet ved e-post av 1. november 2011. Saken gjelder spørsmål om Santander Consumer Bank AS (SB) handlet

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Side 1 av 8 Bl.nr.010 002-01.2012 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02.

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02. Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.02.12 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

Søknad om kredittkort

Søknad om kredittkort Søknad om kredittkort Etternavn Fornavn Fødselsnr. 11 siffer Adresse Postnr./sted Telefon Søkers E-mail adresse Alternativ fakturaadresse (Adresse, Postnr./sted) Søknad om: Privat MasterCard Nordea Gold

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Regler om utstedelse av legitimasjonsbevis (Bankkort med bilde)

Regler om utstedelse av legitimasjonsbevis (Bankkort med bilde) Regler om utstedelse av legitimasjonsbevis (Bankkort med bilde) Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor den 11. november 1998 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor den 1. september

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Avtalevilkår. Generelle avtalevilkår. Innhold

Avtalevilkår. Generelle avtalevilkår. Innhold ya konto med VISA kort Avtalevilkår Innhold Generelle avtalevilkår s. 1 Særskilte avtalevilkår for betalingskort s. 7 Særskilte avtalevilkår for disponering av konto via nettbank m.v. s. 9 Samtykkeerklæring

Detaljer

Søknadsskjema BAUHAUS bedrift med Visa Bedriftsansvar

Søknadsskjema BAUHAUS bedrift med Visa Bedriftsansvar Søknadsskjema BAUHAUS bedrift med Visa Bedriftsansvar Opplysninger om firmaet (vennligst bruk blokkbokstaver) Firmaets pregenavn på kortet (26 disposisjoner) Org. nummer: Firmaets navn: Kontaktperson i

Detaljer

Søknad om GlobeCard Gold

Søknad om GlobeCard Gold Søknad om GlobeCard Gold Diners Club-kortnr.: Firmanr.: 1100/121 Personlige opplysninger: Navn: Fødsels/pers. nr.: Privat adresse: Nasjonalitet: Postnr./sted: Bosatt på adresse siden (år/mnd): Privat tlf.nr:

Detaljer

Sluttrapport februar 2007. Nasjonalt ID-kort

Sluttrapport februar 2007. Nasjonalt ID-kort Sluttrapport februar 2007 Nasjonalt ID-kort 1 OPPSUMMERING 8 1.1 Innledning 8 1.2 Forslag 8 DEL I 10 2 BAKGRUNN 10 3 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT, SAMMENSETNING OG GJENNOMFØRING 11 4 DAGENS SITUASJON 13 4.1

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012 VILKÅR Smart Club MasterCard KORT FORKLARING AV KREDITTKORT FORBRUKER Du er i ferd med å inngå en avtale om kredittkort for forbruker. Kredittkortet er et betalingskort hvor pengene du bruker lånes fra

Detaljer

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 7. april 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Feb. 27. Lov nr. 8 om endr.

Detaljer

FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT

FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT Opplysninger om arbeidsgiver (vennligst bruk store bokstaver) Firmanavn Firmaets organisasjonsnummer Corporate Card Classic Corporate

Detaljer

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder.

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder. Regler om BankID Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor 6. juni 2000 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor 16. juni 2000. Senest endret av

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Bl.nr.010 008-01.2012 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker

Detaljer

Medlemsbetingelser og kontohold

Medlemsbetingelser og kontohold Generelle betingelser og vilkår for medlemskap, kontohold og betalingstjenester vedlegg C Medlemsbetingelser og kontohold Innhold 1. Medlemskap/kontoopprettelse legitimasjon... 2 2. Lønnstrekk innbetaling

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort

Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten...1 2. Avtaleinngåelse og informasjon...1 3. Priser og prisinformasjon...1 4. Utstedelse av betalingskort og personlig kode...2

Detaljer