Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll"

Transkript

1 Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25. september 2001 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor den 17. oktober Innledning Avtalens formål er å heve tjenestekvaliteten for krediteringstransaksjoner ved å legge til rette for automatiserte kontroller hos betalers bank. Avtalen fastsetter felles regler for bankene slik at en bank (betalingsmottakers bank) skal distribuere eller stille til rådighet informasjon for at betalers bank i forbindelse med mottak eller utføring av betalingsoppdrag kan gjennomføre de kontroller som følger av denne avtale. 2. Avtaleparter Reglene i avtalen gjelder for banker i Finansnæringens Servicekontor eller Sparebankforeningens Servicekontor, samt norske og utenlandske banker og kredittinstitusjoner som med samtykke fra ett av servicekontorene har sluttet seg til avtalen. 1 Reglene gjelder uavhengig av hvilke underleverandører eller medhjelpere banken benytter, og banken er ansvarlig overfor øvrige banker for at underleverandør eller medhjelper følger reglene. Reglene gjelder mellom ovennevnte banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder eller andre. 3. Distribusjon av kontrollgrunnlag En bank skal i egenskap av betalingsmottakers bank distribuere eller på annen måte gjøre tilgjengelig de kontrollgrunnlag som Bankenes Standardiseringskontor BSK fastsetter, til de øvrige banker som omfattes av denne avtale. Dataene i kontrollgrunnlaget tilhører betalingsmottakers bank, og betalers bank skal kun benytte dataene til å gjennomføre kontroller som bestemt i denne avtale med vedlegg. 1 Reglene gjelder etter opprettelsen av FNO Servicekontor 28. desember 2010 for banker som er tilknyttet FNO Servicekontor gjennom medlemskap i Finansnæringens Hovedorganisasjon eller Sparebankforeningen i Norge, samt øvrige norske banker og utenlandske kredittinstitusjoner som med samtykke fra FNO Servicekontor har sluttet seg til reglene.

2 Distribusjonen/tilgjengeliggjøringen skal skje i samsvar med regler og formater fastsatt av BSK. 4. Gjennomføring av kontroller. Avvisning av betalinger som ikke oppfyller kravene Betalers bank skal gjennomføre kontroller av mottatte betalingsoppdrag slik BSK fastsetter. BSK kan bestemme at banken skal avvise eller tilbakevise betalingsoppdrag som ikke tilfredsstiller kravene i kontrollen, samt fastsette nærmere regler for hvordan avvisning/tilbakevisning skal skje. Eventuelle krav som betaler eller betalingsmottaker reiser mot sin bank som følge av avvisning/tilbakevisning som nevnt i forrige avsnitt, skal dekkes av betalingsmottakers bank, med mindre BSK bestemmer annen fordeling av slikt tap for den enkelte type avvisning/tilbakevisning. 5. Ikrafttredelse, endring, oppsigelser, ansvar og tvister Avtalen trer i kraft straks. Avtale om distribusjon av KID-kontrollgrunnlag og gjennomføring av KID-kontroll opphører fra den dato BSK har gitt nærmere regler om distribusjon av KID-kontrollgrunnlag og gjennomføring av KID-kontroll i medhold av avtalen her. Endringer i avtalen vedtas av de to servicekontorer. Avtalen løper til den sies opp av en av partene. Oppsigelsen gjelder med 6 måneders varsel. Med mindre annet er avtalt, skal eventuelle ansvarsforhold og tvister knyttet til gjennomføringen av denne avtalen løses i samsvar med bestemmelsene i "Alminnelig regelverk for ansvarsregulering i innenlands betalingsformidling". Tvister om fortolkning av denne avtale kan bringes inn for Ansvarsregulerende utvalg for avgjørelse.

3 Vedlegg Utfyllende regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon informasjon som grunnlag for slik kontroll Fastsatt av styret i BSK 2 med hjemmel i Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon informasjon som grunnlag for slik kontroll. Hjemmel for avvisning En bank kan avtale med betalingsmottaker at betalingsoppdrag som en betaler gir ved elektronisk betalingstjeneste med online forbindelse til sin bank eller bankens datasentral, ikke skal godskrives betalingsmottakers OCR-konto dersom gyldig KID mangler. Videre er bankene med hjemmel i lov pålagt å avvise både online og offline elektroniske betalinger av en rekke typer skatter og avgifter uten gyldig KID til nærmere angitte skatte- /avgiftskreditorers bankkontoer. Likt med elektronisk betalingstjeneste regnes i denne sammenheng også der banken selv foretar registrering av mottatte giroblanketter eller oppdrag gitt på annen måte (desentral giroregistrering). For elektronisk betalingstjeneste med online-forbindelse mellom betaler og betalers bank, må banken i dialogen med betaler gjøre oppmerksom på at betalingsmottaker vil avvise betalingen dersom det mangler gyldig KID og at betaler alternativt kan utføre betalingsoppdraget med giroblankett. KID-kontrollgrunnlag Betalingsmottakers bank skal distribuere følgende informasjon pr. OCR-avtale: Mottakers kontonummer Mottakers navn Modulus kontrolltype, alternativ 1 KID-lengde, alternativ 1 Modulus kontrolltype, alternativ 2 KID-lengde, alternativ 2 Modulus, kontrolltype, alternativ 3 KID-lengde, alternativ 3 Avtalens utløpsdato Om betalingsmottaker ønsker avvist betalinger uten korrekt KID. Rutiner for distribusjon av kontrollgrunnlag BBS distribuerer KID-kontrollgrunnlag til de banker som omfattes av denne avtalen. 2 I bl.a. styremøte 13. september 2001

4 Beskrivelse av rutiner for distribusjon finnes i "KID-kontrolldata-grensesnittbeskrivelse". Fullstendig beskrivelse av ajourholdsrutinene finnes i Tjenestebeskrivelse: "Ajourhold, BBSavtaler, funksjonell beskrivelse og grensesnittbeskrivelse". KID-kontrolltransaksjon skal oversendes betalers bank når det er skjedd en endring i KIDkontrollgrunnlag. Distribusjon skal finnes sted på daglig basis alle virkedager. Alle endringer skal oversendes innen samme virkedag som endring på OCR-avtale oppsto. Betalers bank plikter å oppdatere sitt KID-kontrollregister senest virkedagen etter at transaksjonene ble sendt til BBS. Tidspunkt for overføring av KID-kontrolltransaksjoner er som for øvrig ajourholdstransaksjoner mellom BBS og banken. Plikt til avvisning av betalingsoppdrag uten gyldig KID Betalers bank skal avvise mottatte betalingsoppdrag uten gyldig KID så langt betalingsmottakers bank har distribuert informasjon i samsvar med ovennevnte. Banken må så snart som mulig gi betaler melding om at mottaker har avvist betalingen fordi oppdraget manglet gyldig KID. Distribusjon av kode for skattetrekkskonto En bank er ifølge skattebetalingsloven 11 nr 4 ansvarlig for at kontohaver ikke uten samtykke fra skatteoppkrever disponerer over skattetrekkskonto på annen måte enn ved overføringer til skatteoppkrever eller ved å overføre midlene til tilsvarende konto i annen bank. Banker som inngår avtale med skatteoppkrevere om kontoer som kan benyttes for overføring av midler fra skattetrekkskontoer, skal merke innbetalingskontoen. Banken som har avtale med skatteoppkrever skal distribuere denne informasjonen i forbindelse med distribusjon av grunnlaget for KID-kontroll. Dette gjøres ved at feltet for merking av tvungen KID i datagrunnlaget for KID-kontroll settes til kode 03 Skatteinnbetalingskonto (betalinger kan kun foretas til skatteoppkreverens konti). Slik merking gir banker som fører skattetrekkskontoer en mulighet til å kontrollere at overførsler fra disse skattetrekkskontoene kun skjer til kontoer som er merket som innbetalingskonto for skatt.

Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling

Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling Fastsatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 8. desember 1998 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 10.

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder, v 1.3.1 september 2012

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder, v 1.3.1 september 2012 UGRADERT Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder, v 1.3.1 september 2012 BankID sertifikatpolicy status: Godkjent dato: 24. september 2012 NÅR Bankenes Standardiseringskontor

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet A V T A L E mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet 1 Avtalens formål og bakgrunn Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder denne

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler

Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler Hesteeiere.no Avtalevilkår for PS bestående av mer enn 20 andeler Side 1 av 6 Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler 1. OM HESTEEIERE.NO Hesteeiere.no (heretter også

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

ALMINNELIGE BETINGELSER

ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke

Detaljer

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umennesklig eller nedverdigende behandling

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene OPPDRAGSVILKÅR for Hortensadvokatene Når en av Hortensadvokatene tar på seg et oppdrag av et visst omfang, vil klienten motta en skriftlig oppdragsbekreftelse som inneholder de konkrete opplysningene som

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer