Ungdom og seksualitet. Gjensidighet, grenser og krenkelser. Fenomenbeskrivelser, omfang og forståelser.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdom og seksualitet. Gjensidighet, grenser og krenkelser. Fenomenbeskrivelser, omfang og forståelser."

Transkript

1 BRIS: Ungdomsvoldtekter Drammen 14. mars 2012 Svein Mossige: Ungdom og seksualitet. Gjensidighet, grenser og krenkelser. Fenomenbeskrivelser, omfang og forståelser.

2 Kan dette kalles voldtekt? Jeg var ung og forelsket i en god kamerat og han ville ikke bli sammen med meg før jeg hadde sex med han. Jeg sa ok og gikk med på det, men angret da vi skulle til med det. Så sa jeg nei og prøvde å vri meg unna, men han sa joda det var dette vi ville, og trengte inn i meg. Jeg blødde fælt og sprang gråtende hjem etterpå. I ettertid er jeg fortsatt usikker på om det kan kalles voldtekt. 14 mars 2012 Ny Powerpoint mal

3 Kan det kalles voldtekt? 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

4 Hva handler det om? Relasjon: Var forelsket har følelser for gutten Han presser: Sex hvis vi skal være sammen Jenta sa ok Jenta angret Jenta sa nei Han insisterer på sin rett : Var dette vi ville Jenta viser fysisk motstand (vred seg unna) Han tar seg til rette: Trengte inn i meg Jenta reagerer kroppslig og psykisk Jenta er i tvil om hva dette er 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

5 Hvorfor er hun usikker på om det kan kalles voldtekt? Individuelle betingelser Ung Kontekst Sa ja Voldtektsmyter Jenta: Han har rett på sex når jeg har sagt ja Gutten: Har rett på sex når hun har sagt ja Nær relasjon Kjæreste, en hun kjenner Tillit En god kamerat 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

6 Kvinner som har vært utsatt for voldtekt strever med å avklare hvor alvorlig den hendelsen de har vært utsatt for skal være for at de kategoriserer den som et overgrep. Særlig kvinner som har vært utsatt for voldtekt i forhold hvor de kjenner utøveren strever med å kalle hendelsen for voldtekt. Siri Thoresen & Carolina Øverlien, (2009); Dagmara Bossy, (2011) 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

7

8 NOVA studien Landsrepresentativt utvalg: Avgangselever ved 67 videregående skoler Antall deltakere: 7033 Svarprosent: 77 Deltakerne fylte ut et spørreskjema i klassen med en lærer til stede 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

9 Hva vi spurte om: Spørsmålene i denne delen av spørreskjemaet handler om uønskede seksuelle hendelser både da du var barn og i ungdomstida. Først spør vi om du har opplevd slike hendelser. Hvis du har hatt slike opplevelser ber vi deg også svare på spørsmål om den første og den siste av disse. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

10 Typer av seksuelle krenkelser og overgrep jenter og gutter (prosent) Jenter Gutter - Blotting Noen har befølt deg Du har befølt en annen Samleie Oralsex Analsex Voldtektfors 7 0,7 - Voldtekt 4 0,4 - V.forsøk eller voldtekt 9 0,8 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

11 Hvem er overgriper? Gutter Jenter Foreldre, søsken 0,7 1,3 (1) besteforeldre Venn kjæreste 5,8 14,3 (11) Bekjent Steforeldre 0,3 1,9 (1) Annen slektning Trener, lærer 1,5 2,8 (2) Fremmed 2,5 9,9 (7) 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

12 Voldtekt i nære relasjoner I denne presentasjonen vil jeg særlig se på voldtekt og overgrep som skjer i nære relasjoner der hvor utøveren er en bekjent, venn eller kjæreste. Den vanligste relasjonen hvor voldtekt og overgrep forekommer Overfallsvoldtekt som vi hører mest om er mer uvanlig De seksuelle hendelsene vi skal se på her innebærer alt fra grenseoverskridelser, krenkelser og til klare overgrep. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

13 Unge mest utsatt I denne studien er informantene 18 år og studien kan i seg selv ikke si noe om hvilke aldersgrupper som er mest utsatt for seksuelle overgrep og voldtekt. Men en rekke internasjonale studier viser ganske tydelig at det er unge kvinner i aldersgruppen 16 til 24 år som er den desidert mest utsatte gruppen for voldtekt. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

14 Grunner til unge kvinners utsatthet for seksuelle krenkelser Ungdomstiden er en periode for seksuell utforskning hvor grenser for hva som er akseptabelt og ikke, utprøves - og hvor forestillinger og erfaringer med gjensidighet og respekt utvikles. Ungdomstiden en periode med identitetsutvikling hvor hvem man er som seksuelt vesen og ellers er under utforming i en kulturell kontekst som kan by på forvirrende identitetsbilder både for gutter og jenter At det ikke bare er unge, men unge kvinner som er mest utsatt krever en forklaring i seg selv 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

15 Forhold med betydning for hvordan utsatte forstår, opplever og reagerer på voldtekt Individnivå Familie-, venne- og jevnaldrende-nettverk (mikrosystemiske faktorer) Systemene rundt (Mesosystemiske faktorer) Makrosystemiske betingelser 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

16 Alle voldtekter foregår på relasjonsplanen på mikronivå. Den utsattes individuelle opplevelsen av hendelsen fargelegges av hendelsen, av hva som skjer mellom den utsatte og andre etter overgrepet, av hvordan ulike involverte systemer reagerer på hendelsen og hvordan samfunnet eller kulturen er tilbøyelige til å forstå en voldtektshendelse 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

17 Undersøkelsens kvalitative materiale Etter spørsmål om hva det seksuelle overgrepet handlet om, hvem som gjorde det og om det skjedde før og/eller etter fylte 13 stilles et åpent spørsmål hvor ungdommene blir spurt: Kan du beskrive hva som skjedde og hvem som var involvert (uten å nevne navn)? Materialet omfatter 983 åpne beskrivelser av uønskede seksuelle opplevelser I underkant av halvparten av disse handler om hendelser hvor venn, kjæreste eller bekjent var utøver 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

18 ..en uønsket seksuell hendelse.. Vi lå i senga og så på film. Han ville ha sex men ikke jeg. Han sa vi skulle og begynte å ta på meg. Jeg ville ikke og dyttet han vekk. Han begynte å kle av meg. Jeg dyttet han vekk igjen og gikk derfra. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

19 Sannsynligvis en ganske vanlig - men sårbar hendelse Han tar initiativ Hun vil ikke Han fortsetter Hun dytter han bort Han fortsetter Hun dytter han bort og går derfra Han lar henne gå Hvorfor er situasjonen sårbar? 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

20 Jeg gjorde ikke motstand. Min kjæreste han tvang meg til å kle av meg klærne og ha samleie selv om jeg ikke ønsket det selv. Men jeg gjorde aldri noen motstand, bare sa at jeg ikke ville, men [han] tok ikke hensyn. Det skjedde flere ganger. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

21 Voldtekt i lovens forstand For at de juridiske kriteriene for voldtekt skal være oppfylt må det uønskede samleiet ha skjedd ved at krenkeren skaffer seg seksuelle omgang gjennom vold eller truende atferd, eller har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ikke er i stand til å motsette seg handlingen 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

22 Ut fra denne definisjonen av voldtekt dreier det foregående tilfellet seg ikke om voldtekt: Men jeg gjorde aldri noen motstand, bare sa at jeg ikke ville. Ut fra beskrivelsen finner den uønskede seksuelle hendelsen ikke sted som følge av vold eller truende atferd, selv om han tvang meg til å kle av meg I rettslig forstand betyr ikke det at hun sier at hun ikke vil, det samme som å gjøre motstand fysisk. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

23 Den rettlige forståelsen er i tråd med en vanlig oppfatning i vår kultur av at jenta er medansvarlig så lenge hun ikke viser tydelig motstand. Hun har latt han få sin vilje gjennom uten å sette seg til motverge og er dermed ansvarlig. En slik kulturell forestilling kan også ha betydning for hvordan jenta selv forstår det som hun har blitt utsatt for særlig når det som i dette tilfellet, skjedde flere ganger 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

24 Eksplisitt vold Jeg ville sove, men ikke han. Han ville ha sex. Jeg prøvde å fortelle han at jeg ikke orket eller ville. Men han skulle. Det endte med at han holdt meg fast og da fikk gjennomført samleie. Jeg lå der og vridde meg og prøvde å dytte han bort, men uten hell. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

25 Det er ikke sikkert at forskjellen i hvordan jenta i dette tilfellet og i det foregående, opplever de uønskede seksuelle hendelsene er vesensforskjellige Og det er heller ikke sikkert at motstanden som jenta viser i det siste tilfellet hjelper henne til ikke å klandre seg selv noe vi skal se i det neste eksemplet april 2011 Ny Powerpoint mal

26 Visste at jeg kom til å bli banka hvis jeg ikke gjorde som han sa. Ingen andre visste det. I tillegg innbilte jeg meg at det var min feil. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

27 Fysisk tvang og vold angst Ingen visste om det ensomhet Sannsynligvis skjedde det flere ganger Ugjenkallelig Det var min feil Skyld og skam 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

28 I en del tilfeller er presset mindre håndgripelig men det er der og i sterk nok grad til at jenta gir etter: 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

29 Følte meg presset.. Følte meg presset til å ha sex uten at jeg ville. Men ikke fysisk presset, bare ved at han aldri ga seg. Han respekterte ikke at jeg ikke ville. Han ville aldri ha presset fysisk. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

30 ..fordi han skulle slutte å være så sur Jeg var hos kjæresten min og vi sov. Da vi våknet hadde han lyst på sex, men ikke jeg. Han maste og maste. Jeg gjorde det for at han skulle slutte å være så sur. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

31 Noen beskriver den seksuelle hendelsen som bestående både av tvang og av plikt: 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

32 Vold fra han og plikt fra henne Han holdt meg fast mens han trengte inn i meg og utførte samleie. Han var veldig full. Jeg følte det var min plikt siden jeg var hans kjæreste. Det var bare meg og kjæresten min. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

33 Hvordan forstå dette? Dette er en beskrivelse av en uønsket seksuell handling Han holdt henne fast Han utførte samleie Han var full Jenta var forpliktet til å la det skje som guttens kjæreste De var aleine 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

34 Vanlige utbredte forestillinger om voldtekt Handlingsmønsteret uttrykker og bekrefter stereotypiske kjønnsroller hvor gutten har rett til å ta seg til rette i et kjæresteforhold og hvor jenta har en mer eller mindre klar forpliktelse til å la han få gjøre det. Fravær av gjensidighet er en del av dette stereotypiske kjønnsrollemønsteret. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

35 ..hva som forventes.. Innenfor en slik ramme skal kvinner ikke vise sin seksuelle interesse slik at når de sier nei til sex så blir dette fortolket som en invitasjon mens men forventes å handle ut sin seksuelle interesse og at de i visse situasjoner ikke behøver å legge bånd på sine seksuelle behov som i en kjæresterelasjon. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

36 I slike sammenhenger blir kvinnen betraktet som et seksuelt objekt som har som funksjon å tilfredsstille mannens seksuelle behov slik at i noen situasjoner blir tvang betraktet som en del av et normalt og akseptabelt rollemønster. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

37 Seksuelle script Slike forventninger kan være script som gir føringer for hvordan både gutter og jenter skal handle i bestemte situasjoner. Slike script kan leses ut av hvordan seksuelle handlingsmønstre kan arte seg. De kan også komme til uttrykk mer eksplisitt gjennom tilslutning til bestemte holdninger som vi etter hvert skal se. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

38 Slike script er tilstede både på et makronivå i kulturen som noe som tas for gitt, men de er også til stede hos det enkelte individ De kan særlig gi føringer for hvordan aktørene handler i situasjoner som inneholder en viss grad av tvetydighet som i den følgende: 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

39 Han respekterte meg ikke. Han hadde veldig lyst på sex, men jeg ville ikke. Jeg ville ikke at han skulle like meg mindre og jeg var glad i han og blind. Han respekterte meg ikke, og jeg var for redd til å si i fra. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

40 Grad av tvetydighet er imidlertid et relativt begrep den følgende situasjonen kan vi forstå som en situasjon med liten grad av tvetydighet med hvor det seksuelle skriptet vi snakker om kommer klart til uttrykk: 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

41 .. Det angrer jeg på Han truet med at hvis jeg ikke hadde sex med han så kom han til å slå opp med meg osv. Jeg ville ikke, men lot han få det og det angrer jeg på den dag i dag 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

42 Situasjonen kan leses som et tilfelle hvor det ikke er være nødvendig for gutten å kontrollere sine seksuelle impulser og behov. Jenta forventes i den samme situasjonen å fremstå som et seksuelt objekt som kan tilfredsstille guttens seksuelle behov. Selv om det ikke foreligger håndgripelige tegn på tvang plasseres jenta i en følelsesmessig tvangssituasjon. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

43 Voldtekten som et referansepunkt for hvordan andre hendelser blir opplevd og forstått I det foregående tilfellet kan det hende at hendelsen har farget noe av informantens liv: Det angrer jeg på den dag i dag - Hun tenker at hun gjorde noe hun ikke skulle ha gjort. På den måten kan det hende uten at vi kan vite det sikkert, at voldtektshendelsen fortsatt er nærværende i hennes liv. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

44 Hvordan traumatiske hendelser som voldtekt kan fargelegge den utsattes liv Hendelsen er blitt en del av min identitet Hendelsen er blitt et referansepunkt for hvordan jeg forstår meg selv og verden Hendelsen er blitt en viktig del av min livshistorie Denne hendelsen fargelegger hvordan jeg tenker og føler om andre opplevelser Denne hendelsen har ført til en varig endring av mitt liv Jeg tenker ofte på hvordan denne hendelsen vil påvirke min fremtid Hendelsen er blitt et vendepunkt i mitt liv 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

45 ..blitt psykisk preget.. Det var egentlig one night-stand som var under et taushetsløfte. Vi avtalte å holde det hemmelig. Jeg har senere blitt psykisk preget av den hendelsen. Han sladret til alle på skolen og satte ut rykter om at jeg var blitt gravid. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

46 Hendelser livshistorie - identitet Hvordan vi lager vår egen livshistorie er nært knyttet til vår selv-forståelse og identitet. Vår identitet formes ut fra hvordan vi utvikler fortellinger om hendelser i våre liv og hvilke hendelser som gis plass i disse fortellingene. Hvis erindringen av en traumatisk hendelse som voldtekt inngår som en sentral hendelse i fortellingen om en selv kan også hendelsen og fortellingen om den bli en sentral komponent i ens personlige identitet 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

47 .. Når voldtekten tar og blir gitt for stor plass i livet. En ung kvinne var blitt utsatt for voldtekt fra en bekjent. Erindringen av voldtekten plaget henne. Hun klandret seg selv for hendelsen, og hun følte at hun hadde mindre kontroll over sitt liv og at verden var blitt mer utrygg. Hun fikk hjelp av en terapeut til å forstå at hennes følelse av mangel på kontroll ikke bare handlet om voldtekten, men at følelsen var et dominerende tema i hele hennes liv, inkludert en side ved hennes forhold til andre mennesker 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

48 Er det hensiktsmessig å gi en hendelse som voldtekt en slik sentral betydning i denne personens livshistorie og identitet? 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

49 Samfunnsmessige forhold som har sammenheng med voldtekt Et negativt kvinnesyn Aksepterende holdninger til voldtekt slike holdninger kan være en av flere forskjellige betingelser for at noen menn begår voldtekt mot kvinner Kvinners status og makt i et samfunn jo mindre makt og lavere status desto høyere hyppighet av voldtekt 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

50 Identitet og kultur Identitet foreligger på et individ-plan samtidig som den utformes og utvikles i et samspill mellom forhold på flere nivåer. Vi tolker våre erfaringer i lys av tidligere erfaringer I lys av hvordan andre tolker våre erfaringer I lys av script, forventninger og holdninger I lys av fremherskende forestillinger i kulturen som vi lever i 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

51 Måling av holdninger Finner vi tilslutning til stereotype forestillinger om sex og kjønn blant dagens moderne ungdom? Er det forskjell i grad av tilslutning blant gutter og jenter? 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

52 Spørsmålene ble studert i: Svein Mossige: Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep NOVA rapport 16/ april 2011 Ny Powerpoint mal

53 Rape Myth Acceptance Scale (Burt 1980) 6 delskalaer som er ment å måle forhold som kan si noe om et individs sannsynlighet for å begå voldtekt (i en vestlig/amerikansk kultur): Tilfredshet med utforming av egen sexrolle Kjønnsrollestereotypier Seksuell konservatisme Aksept av vold i parforhold Fiendtlighet overfor motsatt kjønn Aksept av myter om voldtekt 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

54 Gutters og jenters holdninger til voldtekt like eller ulike? Tre utsagn fra Rape myth inventory (Burt, 1980): A: Når en jente blir med en gutt hjem etter en kveld på byen betyr det at hun er villig til å ha sex B: I de fleste voldtektssaker er offeret lett på tråden eller har et dårlig rykte C: Hvis en jente er med på kyssing og kjæling er det hennes feil hvis partneren tvinger henne til sex 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

55 Gutters og jenters holdninger til voldtektsmyter (N=705) Påstan der Uenig Jenter Gutter Enig Jenter Gutter A 49% 26% 10% 21% B 82% 47% 3% 10% C 90% 72% 2% 7% 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

56 Kjønnsrollestereotypier Dette dreier seg om i hvilken grad det finnes tilslutning til tradisjonelle kjønnsroller. Innenfor tradisjonelle kjønnsroller vil gutter/menn tildeles en definisjonsmakt over hva som kan forventes å skje i relasjoner mellom gutter og jenter. Hvis det blant gutter og jenter finnes en aksept for eller at de tar for gitt slike holdninger vil dette kunne medvirke til at gutter setter rammer for hva som skjer i seksuelle relasjoner 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

57 Andel av gutter og jenter som er helt eller ganske uenige i kjønnsrollestereotypier Påstander Gutter Jenter Det er greit at jenta betaler når man er ute sammen 20% 8% En kvinne bør være jomfru når hun gifter seg Det er greit at jenter gjør karriere men ekteskap og familie bør komme først Det ser verre ut når en jente er full enn når en gutt er det 76% 85% 45% 67% 33% 54% 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

58 Romantisk kjærlighetsforhold som forutsetning for sex Tilstedeværelse av romantisk kjærlighet som forutsetning eller grunnlag for seksuelle relasjoner kan ha betydning for hvordan de seksuelle handlingene mellom gutter og jenter finner sted og utformes. Et romantisk kjærlighetsforhold baserer seg på en grad av gjensidighet men behøver ikke være en nødvendig forutsetning for gjensidighet i seksuelle relasjoner. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

59 Tilslutning til en romantisk kjærlighets-norm gutter vs. jenter (Helt eller ganske enig) Påstander Gutter Jenter Man bør ikke ha sex med en man ikke er forelsket i Jeg ønsker et langvarig kjærlighetsforhold med bare den ene Hvis man har en kjæreste er det galt å ha sex med en annen Jenter liker gutter som er kjærlige og omsorgsfulle Det er verre at jenter har sex med flere enn at gutter har det 21% 44% 61% 68% 73% 90% 72% 84% 27% 13% 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

60 Ansvarliggjøring klandring av offeret I internasjonal forskningslitteratur om voldtekt trekkes tendensen til å klandre offeret frem som en av de sentrale myter om voldtekt. Denne måten å tenke om offeret på tillegges betydning for at voldtekt kan finne sted. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

61 Ungdom som lar seg selv utnytte seksuelt er selv ansvarlige Helt uenig Helt enig 5 Gutter 22% 27% 24% 17% 11% Jenter 35% 30% 19% 11% 4% 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

62 Villighet til å utnytte andre seksuelt En tilslutning til at det er greit å utnytte andre seksuelt hvis anledningen skulle by seg vil også kunne indikere en større sannsynlighet for å gjøre voldtekt enn om det ikke foreligger sen slik tilslutning. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

63 Hvis dere var flere med på det ville du ha utnyttet en annen ungdom seksuelt? 1 Helt uenig Helt enig Gutter 83,6% 8,1% 6,7% 1,0% 0,7% Jenter 98,0% 1,3% 0,5% 0,3% 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

64 Lyst og grenser Hvis gutter i større grad enn jenter opplever eller er opptatt av egen seksuell lyst vil holdninger som innebærer en aksept av ufrivillig sex, tvang i seksuelle relasjoner eller voldtekt kunne bety at terskelen for å la denne lysten komme til uttrykk senkes. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

65 Hvor ofte kjenner du seksuell lyst? Aldri Sjelden Iblant Ofte Nesten hele tiden Gutter 0,3 1,7 20,1 63,5 14,4 Jenter 1,5 5,1 48,1 39,6 5,7 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

66 Tilslutning til maskuline og feminine egenskaper Det er blitt hevdet at seksuelle krenkende handlinger fra gutter eller menn kan knyttes til at disse identifiserer seg med tradisjonelle maskuline egenskaper. I vår undersøkelse ble informantene presentert for en liste på 20 forskjellige egenskaper som kan oppfattes som maskuline eller feminine. Informantene ble bedt om å markere på en 6-delt skala i hvilken grad de 20 egenskapene passer helt (6) eller passer ikke (1). 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

67 Jenter: maskuline og feminine Gutter: bare maskuline For flere av tradisjonelle maskuline egenskaper var det faktisk slik at jenter i litt større grad enn gutter svarte at disse passet helt eller passet bra. Det gjaldt for slike egenskaper som uavhengig, sterk personlighet, sterk, dominerende, aggressiv. Fordelingene av de feminine egenskapene var langt mer skjev mellom: Her var det en langt større andel jenter som svarte at disse passet helt eller passet bra. Det gjaldt for eks. å trøste andre, varm, øm. Jentene identifiserte seg med et bredere spekter av egenskaper enn det guttene gjorde. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

68 Hva vi fant - korrelasjonsanalyse Den statistisk sterkeste sammenhengen fant vi mellom holdninger til voldtekt og holdninger til stereotype kjønnsroller. De som ga uttrykk for aksepterende holdninger til voldtekt syntes også å gi sin tilslutning til stereotype kjønnsroller. Aksepterende holdninger til voldtekt var også forbundet med holdninger hvor man la skyld på og klandret den som var utsatt for overgrep. Det var en negativ sammenheng mellom aksepterende holdninger til voldtekt og det å tillegge seg feminine egenskaper videre. Vi fant ingen klar statistisk sammenheng mellom holdninger til voldtekt og tilslutning til maskuline egenskaper. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

69 Konklusjon Flertallet av gutter og jenter har holdninger som ikke er i tråd med å begå seksuelt krenkende handlinger eller voldtekt Men noen gutter slutter seg til et mønster av ulike holdninger som ikke bidrar til gjensidighet i seksuelle relasjoner og som kan gi økt risiko for å begå voldtekt i situasjoner hvor det oppstår anledninger til dette 15. Mars 2012 Ny Powerpoint mal

70 Mangel på gjensidighet i seksuelle relasjoner med voldtekt som ytterpunkt Er et problem som det i altfor liten grad er tatt fatt i. Dette burde være et tema for videregående skole. Internasjonalt finnes det programmer som lærer unge relasjonelle ferdigheter og som kan skape grunnlag for gjensidighet, respekt og anerkjennelse i seksuelle og i andre sammenhenger. Dette er imidlertid ikke gjort i en håndvending. For å utvikle relasjonelle ferdigheter kreves muligheter for trening i realistiske situasjoner over tid 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

71 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

Rapport fra spørreundersøkelse om voldtekt

Rapport fra spørreundersøkelse om voldtekt Somalisk Urdu Russisk Spansk Arabisk Polsk Fransk Kurdisk Ring oss:: 22 44 40 50 ELLER RING/SEND SMS TIL930 58 070 OM DIXI OM VOLDTEKT ADVOKATHJELP SAMTALEGRUPPER KONTAKT OSS DIXIPRISEN BLOGG STØTT OSS

Detaljer

Rapport - kortversjon

Rapport - kortversjon Rapport - kortversjon Forebyggende tiltak rettet mot gutters og yngre menns kjærestevold Innledning søkte høsten 2011 midler fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til å gjennomføre tidsbegrenset

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

Voldsutsatte barn og unge i Oslo

Voldsutsatte barn og unge i Oslo ISBN 978-82-78-94340-3 ISSN 0808-5013 Forekomst og innsatsområder for forebygging Svein Mossige og Grete Dyb (red) 22/2009 Rapport nr 22/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt.

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

OPPLEGG FOR KONFIRMASJONSTIDEN Forslag pr. mars 2014, skrevet av Gaute Brækken. Hva mener jeg?

OPPLEGG FOR KONFIRMASJONSTIDEN Forslag pr. mars 2014, skrevet av Gaute Brækken. Hva mener jeg? OPPLEGG FOR KONFIRMASJONSTIDEN Forslag pr. mars 2014, skrevet av Gaute Brækken Hva mener jeg? Dette opplegget tar opp temaer som gjelder grensesetting og seksualitet. Man kan plukke ut temaer og metoder

Detaljer

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag.

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Kroppen vår, utseendet og seksualiteten, er ofte viktigere for oss enn vi tror. Det at vi er trygge i rollen

Detaljer

VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012

VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012 VOLDTEKTSSITUASJONEN 2012 Kripos Taktisk etterforskningsavdeling Voldtektsgruppa Februar 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Om Voldtektsgruppa...3 1.2 Formålet med rapporten...3 1.3 Hovedfunn...4 1.4

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

-En vanskelig vurdering- -A difficult assesment-

-En vanskelig vurdering- -A difficult assesment- AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Fordypningsoppgave -En vanskelig vurdering- Hva ligger til grunn for den veiledningen eksperter gir i forhold til samvær mellom barn og overgriper etter at seksuelle overgrep

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Med lik rett. Temahefte

Med lik rett. Temahefte Med lik rett Temahefte Med lik rett Av Hanna Hågensen Aasen, leder for Operasjon Dagsverk Ansvarlig utgiver Operasjon Dagsverk Kolstadgata 1 0652 Telefon: 22 99 37 10 E-post: od@od.no www.od.no Ansvarlig

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2004 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

Erfaringsbasert kompetanse - i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv. Egil Rian Kull: 07 VUFAM 2

Erfaringsbasert kompetanse - i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv. Egil Rian Kull: 07 VUFAM 2 Erfaringsbasert kompetanse - i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv. Fordypningsoppgave Familieterapi og systemisk praksis Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Innlevert: 14. 05.09 Egil Rian Kull: 07 VUFAM 2

Detaljer

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg

Detaljer

lettere skal kunne identifisere dere med objektene jeg forstår at de fleste av dere er fra psykologi- eller sykepleiefag. I Posey & Losch (1983) sin

lettere skal kunne identifisere dere med objektene jeg forstår at de fleste av dere er fra psykologi- eller sykepleiefag. I Posey & Losch (1983) sin Stemmehøring og det tradisjonelle psykosebegrepet (En norsk bearbeiding v/m. Henri Day og Atle Ericson av professor Marius Rommes foredrag ved Moldeseminaret, 9-10.11.2000) Jeg vil først takke organisasjonskomiteen

Detaljer

DEL 3: Sentrale temaer og forslag til elevaktiviteter

DEL 3: Sentrale temaer og forslag til elevaktiviteter DEL 3: Sentrale temaer og forslag til elevaktiviteter 34 Utdanningsdirektoratet seksualitet og kjønn 2011 s e k sua l i te t o g k j ø n n 2 011 Ut d a n ningsdirek tora tet 35 Denne delen av ressursheftet

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

FAKTAHEFTE OM UNGDOM OG LIKESTILLING

FAKTAHEFTE OM UNGDOM OG LIKESTILLING «Søstra mi» - Om kjønnsroller, valgfrihet og trakassering Hvor frie er vi egentlig og hva betyr valgfrihet? Hovedpersonene i «Søstra mi» har ulike historier, og de opplever ulike forventninger og krav

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn Utgiver: Voksne for Barn, www.vfb.no, 2008 Forfatter: John Roald Pettersen Illustrasjoner: Antonia Ringbom Layout: Grafisk Form as Grafisk produksjon: Grafisk Form as Trykk:

Detaljer

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Dette heftet er blitt til med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen.

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

3. Konsekvenser av. omskjæring. Kvinnelig omskjæring som kroppslig erfaring KAPITTEL 3

3. Konsekvenser av. omskjæring. Kvinnelig omskjæring som kroppslig erfaring KAPITTEL 3 KAPITTEL 3 3. Konsekvenser av omskjæring Kvinnelig omskjæring som kroppslig erfaring Selv jenter som sier de ønsket å bli omskåret, opplever ofte sjokk når de erfarer hvor smertefullt inngrepet er. Spesielt

Detaljer

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport side 1 Forord Oslo Krisesenter (OK) gjennomførte fra 1999 til 2002 et prosjekt ved navn Brobyggerprosjektet. Hovedmålsettingen til prosjektet var å utvikle metoder

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer