Ungdom og seksualitet. Gjensidighet, grenser og krenkelser. Fenomenbeskrivelser, omfang og forståelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdom og seksualitet. Gjensidighet, grenser og krenkelser. Fenomenbeskrivelser, omfang og forståelser."

Transkript

1 BRIS: Ungdomsvoldtekter Drammen 14. mars 2012 Svein Mossige: Ungdom og seksualitet. Gjensidighet, grenser og krenkelser. Fenomenbeskrivelser, omfang og forståelser.

2 Kan dette kalles voldtekt? Jeg var ung og forelsket i en god kamerat og han ville ikke bli sammen med meg før jeg hadde sex med han. Jeg sa ok og gikk med på det, men angret da vi skulle til med det. Så sa jeg nei og prøvde å vri meg unna, men han sa joda det var dette vi ville, og trengte inn i meg. Jeg blødde fælt og sprang gråtende hjem etterpå. I ettertid er jeg fortsatt usikker på om det kan kalles voldtekt. 14 mars 2012 Ny Powerpoint mal

3 Kan det kalles voldtekt? 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

4 Hva handler det om? Relasjon: Var forelsket har følelser for gutten Han presser: Sex hvis vi skal være sammen Jenta sa ok Jenta angret Jenta sa nei Han insisterer på sin rett : Var dette vi ville Jenta viser fysisk motstand (vred seg unna) Han tar seg til rette: Trengte inn i meg Jenta reagerer kroppslig og psykisk Jenta er i tvil om hva dette er 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

5 Hvorfor er hun usikker på om det kan kalles voldtekt? Individuelle betingelser Ung Kontekst Sa ja Voldtektsmyter Jenta: Han har rett på sex når jeg har sagt ja Gutten: Har rett på sex når hun har sagt ja Nær relasjon Kjæreste, en hun kjenner Tillit En god kamerat 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

6 Kvinner som har vært utsatt for voldtekt strever med å avklare hvor alvorlig den hendelsen de har vært utsatt for skal være for at de kategoriserer den som et overgrep. Særlig kvinner som har vært utsatt for voldtekt i forhold hvor de kjenner utøveren strever med å kalle hendelsen for voldtekt. Siri Thoresen & Carolina Øverlien, (2009); Dagmara Bossy, (2011) 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

7

8 NOVA studien Landsrepresentativt utvalg: Avgangselever ved 67 videregående skoler Antall deltakere: 7033 Svarprosent: 77 Deltakerne fylte ut et spørreskjema i klassen med en lærer til stede 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

9 Hva vi spurte om: Spørsmålene i denne delen av spørreskjemaet handler om uønskede seksuelle hendelser både da du var barn og i ungdomstida. Først spør vi om du har opplevd slike hendelser. Hvis du har hatt slike opplevelser ber vi deg også svare på spørsmål om den første og den siste av disse. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

10 Typer av seksuelle krenkelser og overgrep jenter og gutter (prosent) Jenter Gutter - Blotting Noen har befølt deg Du har befølt en annen Samleie Oralsex Analsex Voldtektfors 7 0,7 - Voldtekt 4 0,4 - V.forsøk eller voldtekt 9 0,8 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

11 Hvem er overgriper? Gutter Jenter Foreldre, søsken 0,7 1,3 (1) besteforeldre Venn kjæreste 5,8 14,3 (11) Bekjent Steforeldre 0,3 1,9 (1) Annen slektning Trener, lærer 1,5 2,8 (2) Fremmed 2,5 9,9 (7) 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

12 Voldtekt i nære relasjoner I denne presentasjonen vil jeg særlig se på voldtekt og overgrep som skjer i nære relasjoner der hvor utøveren er en bekjent, venn eller kjæreste. Den vanligste relasjonen hvor voldtekt og overgrep forekommer Overfallsvoldtekt som vi hører mest om er mer uvanlig De seksuelle hendelsene vi skal se på her innebærer alt fra grenseoverskridelser, krenkelser og til klare overgrep. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

13 Unge mest utsatt I denne studien er informantene 18 år og studien kan i seg selv ikke si noe om hvilke aldersgrupper som er mest utsatt for seksuelle overgrep og voldtekt. Men en rekke internasjonale studier viser ganske tydelig at det er unge kvinner i aldersgruppen 16 til 24 år som er den desidert mest utsatte gruppen for voldtekt. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

14 Grunner til unge kvinners utsatthet for seksuelle krenkelser Ungdomstiden er en periode for seksuell utforskning hvor grenser for hva som er akseptabelt og ikke, utprøves - og hvor forestillinger og erfaringer med gjensidighet og respekt utvikles. Ungdomstiden en periode med identitetsutvikling hvor hvem man er som seksuelt vesen og ellers er under utforming i en kulturell kontekst som kan by på forvirrende identitetsbilder både for gutter og jenter At det ikke bare er unge, men unge kvinner som er mest utsatt krever en forklaring i seg selv 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

15 Forhold med betydning for hvordan utsatte forstår, opplever og reagerer på voldtekt Individnivå Familie-, venne- og jevnaldrende-nettverk (mikrosystemiske faktorer) Systemene rundt (Mesosystemiske faktorer) Makrosystemiske betingelser 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

16 Alle voldtekter foregår på relasjonsplanen på mikronivå. Den utsattes individuelle opplevelsen av hendelsen fargelegges av hendelsen, av hva som skjer mellom den utsatte og andre etter overgrepet, av hvordan ulike involverte systemer reagerer på hendelsen og hvordan samfunnet eller kulturen er tilbøyelige til å forstå en voldtektshendelse 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

17 Undersøkelsens kvalitative materiale Etter spørsmål om hva det seksuelle overgrepet handlet om, hvem som gjorde det og om det skjedde før og/eller etter fylte 13 stilles et åpent spørsmål hvor ungdommene blir spurt: Kan du beskrive hva som skjedde og hvem som var involvert (uten å nevne navn)? Materialet omfatter 983 åpne beskrivelser av uønskede seksuelle opplevelser I underkant av halvparten av disse handler om hendelser hvor venn, kjæreste eller bekjent var utøver 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

18 ..en uønsket seksuell hendelse.. Vi lå i senga og så på film. Han ville ha sex men ikke jeg. Han sa vi skulle og begynte å ta på meg. Jeg ville ikke og dyttet han vekk. Han begynte å kle av meg. Jeg dyttet han vekk igjen og gikk derfra. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

19 Sannsynligvis en ganske vanlig - men sårbar hendelse Han tar initiativ Hun vil ikke Han fortsetter Hun dytter han bort Han fortsetter Hun dytter han bort og går derfra Han lar henne gå Hvorfor er situasjonen sårbar? 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

20 Jeg gjorde ikke motstand. Min kjæreste han tvang meg til å kle av meg klærne og ha samleie selv om jeg ikke ønsket det selv. Men jeg gjorde aldri noen motstand, bare sa at jeg ikke ville, men [han] tok ikke hensyn. Det skjedde flere ganger. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

21 Voldtekt i lovens forstand For at de juridiske kriteriene for voldtekt skal være oppfylt må det uønskede samleiet ha skjedd ved at krenkeren skaffer seg seksuelle omgang gjennom vold eller truende atferd, eller har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ikke er i stand til å motsette seg handlingen 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

22 Ut fra denne definisjonen av voldtekt dreier det foregående tilfellet seg ikke om voldtekt: Men jeg gjorde aldri noen motstand, bare sa at jeg ikke ville. Ut fra beskrivelsen finner den uønskede seksuelle hendelsen ikke sted som følge av vold eller truende atferd, selv om han tvang meg til å kle av meg I rettslig forstand betyr ikke det at hun sier at hun ikke vil, det samme som å gjøre motstand fysisk. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

23 Den rettlige forståelsen er i tråd med en vanlig oppfatning i vår kultur av at jenta er medansvarlig så lenge hun ikke viser tydelig motstand. Hun har latt han få sin vilje gjennom uten å sette seg til motverge og er dermed ansvarlig. En slik kulturell forestilling kan også ha betydning for hvordan jenta selv forstår det som hun har blitt utsatt for særlig når det som i dette tilfellet, skjedde flere ganger 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

24 Eksplisitt vold Jeg ville sove, men ikke han. Han ville ha sex. Jeg prøvde å fortelle han at jeg ikke orket eller ville. Men han skulle. Det endte med at han holdt meg fast og da fikk gjennomført samleie. Jeg lå der og vridde meg og prøvde å dytte han bort, men uten hell. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

25 Det er ikke sikkert at forskjellen i hvordan jenta i dette tilfellet og i det foregående, opplever de uønskede seksuelle hendelsene er vesensforskjellige Og det er heller ikke sikkert at motstanden som jenta viser i det siste tilfellet hjelper henne til ikke å klandre seg selv noe vi skal se i det neste eksemplet april 2011 Ny Powerpoint mal

26 Visste at jeg kom til å bli banka hvis jeg ikke gjorde som han sa. Ingen andre visste det. I tillegg innbilte jeg meg at det var min feil. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

27 Fysisk tvang og vold angst Ingen visste om det ensomhet Sannsynligvis skjedde det flere ganger Ugjenkallelig Det var min feil Skyld og skam 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

28 I en del tilfeller er presset mindre håndgripelig men det er der og i sterk nok grad til at jenta gir etter: 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

29 Følte meg presset.. Følte meg presset til å ha sex uten at jeg ville. Men ikke fysisk presset, bare ved at han aldri ga seg. Han respekterte ikke at jeg ikke ville. Han ville aldri ha presset fysisk. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

30 ..fordi han skulle slutte å være så sur Jeg var hos kjæresten min og vi sov. Da vi våknet hadde han lyst på sex, men ikke jeg. Han maste og maste. Jeg gjorde det for at han skulle slutte å være så sur. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

31 Noen beskriver den seksuelle hendelsen som bestående både av tvang og av plikt: 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

32 Vold fra han og plikt fra henne Han holdt meg fast mens han trengte inn i meg og utførte samleie. Han var veldig full. Jeg følte det var min plikt siden jeg var hans kjæreste. Det var bare meg og kjæresten min. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

33 Hvordan forstå dette? Dette er en beskrivelse av en uønsket seksuell handling Han holdt henne fast Han utførte samleie Han var full Jenta var forpliktet til å la det skje som guttens kjæreste De var aleine 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

34 Vanlige utbredte forestillinger om voldtekt Handlingsmønsteret uttrykker og bekrefter stereotypiske kjønnsroller hvor gutten har rett til å ta seg til rette i et kjæresteforhold og hvor jenta har en mer eller mindre klar forpliktelse til å la han få gjøre det. Fravær av gjensidighet er en del av dette stereotypiske kjønnsrollemønsteret. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

35 ..hva som forventes.. Innenfor en slik ramme skal kvinner ikke vise sin seksuelle interesse slik at når de sier nei til sex så blir dette fortolket som en invitasjon mens men forventes å handle ut sin seksuelle interesse og at de i visse situasjoner ikke behøver å legge bånd på sine seksuelle behov som i en kjæresterelasjon. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

36 I slike sammenhenger blir kvinnen betraktet som et seksuelt objekt som har som funksjon å tilfredsstille mannens seksuelle behov slik at i noen situasjoner blir tvang betraktet som en del av et normalt og akseptabelt rollemønster. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

37 Seksuelle script Slike forventninger kan være script som gir føringer for hvordan både gutter og jenter skal handle i bestemte situasjoner. Slike script kan leses ut av hvordan seksuelle handlingsmønstre kan arte seg. De kan også komme til uttrykk mer eksplisitt gjennom tilslutning til bestemte holdninger som vi etter hvert skal se. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

38 Slike script er tilstede både på et makronivå i kulturen som noe som tas for gitt, men de er også til stede hos det enkelte individ De kan særlig gi føringer for hvordan aktørene handler i situasjoner som inneholder en viss grad av tvetydighet som i den følgende: 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

39 Han respekterte meg ikke. Han hadde veldig lyst på sex, men jeg ville ikke. Jeg ville ikke at han skulle like meg mindre og jeg var glad i han og blind. Han respekterte meg ikke, og jeg var for redd til å si i fra. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

40 Grad av tvetydighet er imidlertid et relativt begrep den følgende situasjonen kan vi forstå som en situasjon med liten grad av tvetydighet med hvor det seksuelle skriptet vi snakker om kommer klart til uttrykk: 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

41 .. Det angrer jeg på Han truet med at hvis jeg ikke hadde sex med han så kom han til å slå opp med meg osv. Jeg ville ikke, men lot han få det og det angrer jeg på den dag i dag 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

42 Situasjonen kan leses som et tilfelle hvor det ikke er være nødvendig for gutten å kontrollere sine seksuelle impulser og behov. Jenta forventes i den samme situasjonen å fremstå som et seksuelt objekt som kan tilfredsstille guttens seksuelle behov. Selv om det ikke foreligger håndgripelige tegn på tvang plasseres jenta i en følelsesmessig tvangssituasjon. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

43 Voldtekten som et referansepunkt for hvordan andre hendelser blir opplevd og forstått I det foregående tilfellet kan det hende at hendelsen har farget noe av informantens liv: Det angrer jeg på den dag i dag - Hun tenker at hun gjorde noe hun ikke skulle ha gjort. På den måten kan det hende uten at vi kan vite det sikkert, at voldtektshendelsen fortsatt er nærværende i hennes liv. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

44 Hvordan traumatiske hendelser som voldtekt kan fargelegge den utsattes liv Hendelsen er blitt en del av min identitet Hendelsen er blitt et referansepunkt for hvordan jeg forstår meg selv og verden Hendelsen er blitt en viktig del av min livshistorie Denne hendelsen fargelegger hvordan jeg tenker og føler om andre opplevelser Denne hendelsen har ført til en varig endring av mitt liv Jeg tenker ofte på hvordan denne hendelsen vil påvirke min fremtid Hendelsen er blitt et vendepunkt i mitt liv 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

45 ..blitt psykisk preget.. Det var egentlig one night-stand som var under et taushetsløfte. Vi avtalte å holde det hemmelig. Jeg har senere blitt psykisk preget av den hendelsen. Han sladret til alle på skolen og satte ut rykter om at jeg var blitt gravid. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

46 Hendelser livshistorie - identitet Hvordan vi lager vår egen livshistorie er nært knyttet til vår selv-forståelse og identitet. Vår identitet formes ut fra hvordan vi utvikler fortellinger om hendelser i våre liv og hvilke hendelser som gis plass i disse fortellingene. Hvis erindringen av en traumatisk hendelse som voldtekt inngår som en sentral hendelse i fortellingen om en selv kan også hendelsen og fortellingen om den bli en sentral komponent i ens personlige identitet 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

47 .. Når voldtekten tar og blir gitt for stor plass i livet. En ung kvinne var blitt utsatt for voldtekt fra en bekjent. Erindringen av voldtekten plaget henne. Hun klandret seg selv for hendelsen, og hun følte at hun hadde mindre kontroll over sitt liv og at verden var blitt mer utrygg. Hun fikk hjelp av en terapeut til å forstå at hennes følelse av mangel på kontroll ikke bare handlet om voldtekten, men at følelsen var et dominerende tema i hele hennes liv, inkludert en side ved hennes forhold til andre mennesker 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

48 Er det hensiktsmessig å gi en hendelse som voldtekt en slik sentral betydning i denne personens livshistorie og identitet? 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

49 Samfunnsmessige forhold som har sammenheng med voldtekt Et negativt kvinnesyn Aksepterende holdninger til voldtekt slike holdninger kan være en av flere forskjellige betingelser for at noen menn begår voldtekt mot kvinner Kvinners status og makt i et samfunn jo mindre makt og lavere status desto høyere hyppighet av voldtekt 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

50 Identitet og kultur Identitet foreligger på et individ-plan samtidig som den utformes og utvikles i et samspill mellom forhold på flere nivåer. Vi tolker våre erfaringer i lys av tidligere erfaringer I lys av hvordan andre tolker våre erfaringer I lys av script, forventninger og holdninger I lys av fremherskende forestillinger i kulturen som vi lever i 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

51 Måling av holdninger Finner vi tilslutning til stereotype forestillinger om sex og kjønn blant dagens moderne ungdom? Er det forskjell i grad av tilslutning blant gutter og jenter? 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

52 Spørsmålene ble studert i: Svein Mossige: Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep NOVA rapport 16/ april 2011 Ny Powerpoint mal

53 Rape Myth Acceptance Scale (Burt 1980) 6 delskalaer som er ment å måle forhold som kan si noe om et individs sannsynlighet for å begå voldtekt (i en vestlig/amerikansk kultur): Tilfredshet med utforming av egen sexrolle Kjønnsrollestereotypier Seksuell konservatisme Aksept av vold i parforhold Fiendtlighet overfor motsatt kjønn Aksept av myter om voldtekt 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

54 Gutters og jenters holdninger til voldtekt like eller ulike? Tre utsagn fra Rape myth inventory (Burt, 1980): A: Når en jente blir med en gutt hjem etter en kveld på byen betyr det at hun er villig til å ha sex B: I de fleste voldtektssaker er offeret lett på tråden eller har et dårlig rykte C: Hvis en jente er med på kyssing og kjæling er det hennes feil hvis partneren tvinger henne til sex 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

55 Gutters og jenters holdninger til voldtektsmyter (N=705) Påstan der Uenig Jenter Gutter Enig Jenter Gutter A 49% 26% 10% 21% B 82% 47% 3% 10% C 90% 72% 2% 7% 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

56 Kjønnsrollestereotypier Dette dreier seg om i hvilken grad det finnes tilslutning til tradisjonelle kjønnsroller. Innenfor tradisjonelle kjønnsroller vil gutter/menn tildeles en definisjonsmakt over hva som kan forventes å skje i relasjoner mellom gutter og jenter. Hvis det blant gutter og jenter finnes en aksept for eller at de tar for gitt slike holdninger vil dette kunne medvirke til at gutter setter rammer for hva som skjer i seksuelle relasjoner 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

57 Andel av gutter og jenter som er helt eller ganske uenige i kjønnsrollestereotypier Påstander Gutter Jenter Det er greit at jenta betaler når man er ute sammen 20% 8% En kvinne bør være jomfru når hun gifter seg Det er greit at jenter gjør karriere men ekteskap og familie bør komme først Det ser verre ut når en jente er full enn når en gutt er det 76% 85% 45% 67% 33% 54% 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

58 Romantisk kjærlighetsforhold som forutsetning for sex Tilstedeværelse av romantisk kjærlighet som forutsetning eller grunnlag for seksuelle relasjoner kan ha betydning for hvordan de seksuelle handlingene mellom gutter og jenter finner sted og utformes. Et romantisk kjærlighetsforhold baserer seg på en grad av gjensidighet men behøver ikke være en nødvendig forutsetning for gjensidighet i seksuelle relasjoner. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

59 Tilslutning til en romantisk kjærlighets-norm gutter vs. jenter (Helt eller ganske enig) Påstander Gutter Jenter Man bør ikke ha sex med en man ikke er forelsket i Jeg ønsker et langvarig kjærlighetsforhold med bare den ene Hvis man har en kjæreste er det galt å ha sex med en annen Jenter liker gutter som er kjærlige og omsorgsfulle Det er verre at jenter har sex med flere enn at gutter har det 21% 44% 61% 68% 73% 90% 72% 84% 27% 13% 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

60 Ansvarliggjøring klandring av offeret I internasjonal forskningslitteratur om voldtekt trekkes tendensen til å klandre offeret frem som en av de sentrale myter om voldtekt. Denne måten å tenke om offeret på tillegges betydning for at voldtekt kan finne sted. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

61 Ungdom som lar seg selv utnytte seksuelt er selv ansvarlige Helt uenig Helt enig 5 Gutter 22% 27% 24% 17% 11% Jenter 35% 30% 19% 11% 4% 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

62 Villighet til å utnytte andre seksuelt En tilslutning til at det er greit å utnytte andre seksuelt hvis anledningen skulle by seg vil også kunne indikere en større sannsynlighet for å gjøre voldtekt enn om det ikke foreligger sen slik tilslutning. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

63 Hvis dere var flere med på det ville du ha utnyttet en annen ungdom seksuelt? 1 Helt uenig Helt enig Gutter 83,6% 8,1% 6,7% 1,0% 0,7% Jenter 98,0% 1,3% 0,5% 0,3% 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

64 Lyst og grenser Hvis gutter i større grad enn jenter opplever eller er opptatt av egen seksuell lyst vil holdninger som innebærer en aksept av ufrivillig sex, tvang i seksuelle relasjoner eller voldtekt kunne bety at terskelen for å la denne lysten komme til uttrykk senkes. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

65 Hvor ofte kjenner du seksuell lyst? Aldri Sjelden Iblant Ofte Nesten hele tiden Gutter 0,3 1,7 20,1 63,5 14,4 Jenter 1,5 5,1 48,1 39,6 5,7 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

66 Tilslutning til maskuline og feminine egenskaper Det er blitt hevdet at seksuelle krenkende handlinger fra gutter eller menn kan knyttes til at disse identifiserer seg med tradisjonelle maskuline egenskaper. I vår undersøkelse ble informantene presentert for en liste på 20 forskjellige egenskaper som kan oppfattes som maskuline eller feminine. Informantene ble bedt om å markere på en 6-delt skala i hvilken grad de 20 egenskapene passer helt (6) eller passer ikke (1). 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

67 Jenter: maskuline og feminine Gutter: bare maskuline For flere av tradisjonelle maskuline egenskaper var det faktisk slik at jenter i litt større grad enn gutter svarte at disse passet helt eller passet bra. Det gjaldt for slike egenskaper som uavhengig, sterk personlighet, sterk, dominerende, aggressiv. Fordelingene av de feminine egenskapene var langt mer skjev mellom: Her var det en langt større andel jenter som svarte at disse passet helt eller passet bra. Det gjaldt for eks. å trøste andre, varm, øm. Jentene identifiserte seg med et bredere spekter av egenskaper enn det guttene gjorde. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

68 Hva vi fant - korrelasjonsanalyse Den statistisk sterkeste sammenhengen fant vi mellom holdninger til voldtekt og holdninger til stereotype kjønnsroller. De som ga uttrykk for aksepterende holdninger til voldtekt syntes også å gi sin tilslutning til stereotype kjønnsroller. Aksepterende holdninger til voldtekt var også forbundet med holdninger hvor man la skyld på og klandret den som var utsatt for overgrep. Det var en negativ sammenheng mellom aksepterende holdninger til voldtekt og det å tillegge seg feminine egenskaper videre. Vi fant ingen klar statistisk sammenheng mellom holdninger til voldtekt og tilslutning til maskuline egenskaper. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

69 Konklusjon Flertallet av gutter og jenter har holdninger som ikke er i tråd med å begå seksuelt krenkende handlinger eller voldtekt Men noen gutter slutter seg til et mønster av ulike holdninger som ikke bidrar til gjensidighet i seksuelle relasjoner og som kan gi økt risiko for å begå voldtekt i situasjoner hvor det oppstår anledninger til dette 15. Mars 2012 Ny Powerpoint mal

70 Mangel på gjensidighet i seksuelle relasjoner med voldtekt som ytterpunkt Er et problem som det i altfor liten grad er tatt fatt i. Dette burde være et tema for videregående skole. Internasjonalt finnes det programmer som lærer unge relasjonelle ferdigheter og som kan skape grunnlag for gjensidighet, respekt og anerkjennelse i seksuelle og i andre sammenhenger. Dette er imidlertid ikke gjort i en håndvending. For å utvikle relasjonelle ferdigheter kreves muligheter for trening i realistiske situasjoner over tid 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

71 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

Vold og overgrep blant barn og unge noen sammenhenger

Vold og overgrep blant barn og unge noen sammenhenger Vold og overgrep blant barn og unge noen sammenhenger Professor Svein Mossige, Psykologisk ins

Detaljer

Vold blant barn og unge

Vold blant barn og unge Vold blant barn og unge NKVTS' konferanse om digital kjærestevold, 9. september Professor Svein Mossige, Psykologisk institutt Universitetet i Oslo: Individuelle, relasjonelle og samfunnsmessige betingelser

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Vold i oppveksten Likestillingssenteret

Vold i oppveksten Likestillingssenteret Vold i oppveksten Likestillingssenteret - Hvilket tilbud finnes for voldtektsutsatte? Og hva er vanlige reaksjoner og senskader? Rannveig Kvifte Andresen DIXI Ressurssenter mot voldtekt DIXI Ressurssenter

Detaljer

Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling

Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling Ingrid Smette og Kari Stefansen, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus http://blogg.hioa.no/voldsprogrammet/ @Voldsprogrammet Bakgrunn

Detaljer

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon Sette grenser Å sette grenser for seg selv og respektere andres, er viktig for ikke å bli krenket eller krenke andre. Grensene dine kan sammenlignes med en dør. Hvor åpen den er, kan variere i forhold

Detaljer

Forebygging. Utvikling, gjennomføring og evaluering av primærforebyggende tiltak. Hva gjør forebyggende tiltak virksomme?

Forebygging. Utvikling, gjennomføring og evaluering av primærforebyggende tiltak. Hva gjør forebyggende tiltak virksomme? Forebygging Svein Mossige: Utvikling, gjennomføring og evaluering av primærforebyggende tiltak. Hva gjør forebyggende tiltak virksomme? Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner Kompetansesenter

Detaljer

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere Tone Bremnes Myter om seksuelle overgrep fra kvinner Forgriper seg ikke seksuelt på små barn Forgriper seg bare på gutter Kvinner som misbruker er tvunget

Detaljer

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt VOLDTEKT PÅ FEST SKJER VANLIGVIS MELLOM JEVNALDRENDE UNGDOM SOM KJENNER HVERANDRE FRA FØR, OG DET ER SOM REGEL ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER INVOLVERT.

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

UTROSKAP OG TILGIVELSE BLANT STUDENTER I PARFORHOLD

UTROSKAP OG TILGIVELSE BLANT STUDENTER I PARFORHOLD Par nr.: UTROSKAP OG TILGIVELSE BLANT STUDENTER I PARFORHOLD Formålet med denne spørreundersøkelsen er å utforske temaet utroskap, og å innhente kunnskap om tilgivelse hos romantiske partnere. Mange av

Detaljer

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Det heteronormative landskapet Forskning har opp gjennom tidene i beskjeden grad berørt problemstillinger omkring livssituasjonen

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Ekstrem kontroll Brudd på den enkeltes grunnleggende rett til selvbestemmelse

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

Hva er en krenkelse/ et overgrep?

Hva er en krenkelse/ et overgrep? Samtaler og forbønn Hva er en krenkelse/ et overgrep? Definisjon: Enhver handling eller atferd mellom personer i et asymmetrisk maktforhold, hvor den som har større makt utnytter maktubalansen, seksualiserer

Detaljer

Sex uten grenser: Ungdom og seksuelle krenkelser. Grete Dyb Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, dr.med.

Sex uten grenser: Ungdom og seksuelle krenkelser. Grete Dyb Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, dr.med. Sex uten grenser: Ungdom og seksuelle krenkelser Grete Dyb Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, dr.med. Ungdom(1) «å vokse opp» alder 12/13 18/19? Det siste steget... Barn (2) Ungdom (3) Ungdom (4)

Detaljer

Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal

Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal EMIS-funn i Norge Kunnskapsesenterets Rigmor C Berg nye PPT-mal Presentasjon på Aksepts fagkonferanse 12 juni 2012 BAKGRUNN Samarbeids -prosjekt emis-project.eu Nettverk Spørreskjema på 25 språk June 18,

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

Seksuell vold som fenomen og samfunnsproblem. Kari Stefansen, forsker ved NOVA Innlegg på Kvinner på tvers-konferansen 21.

Seksuell vold som fenomen og samfunnsproblem. Kari Stefansen, forsker ved NOVA Innlegg på Kvinner på tvers-konferansen 21. Seksuell vold som fenomen og samfunnsproblem Kari Stefansen, forsker ved NOVA Innlegg på Kvinner på tvers-konferansen 21. september 2014 Oversikt Om begrepet seksuell vold Om omfanget av seksuell vold:

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Presentasjon av håndbok. Habiliteringstjenesten i Finnmark Hilde Kristiansen og Torunn Ovrid

Presentasjon av håndbok. Habiliteringstjenesten i Finnmark Hilde Kristiansen og Torunn Ovrid Presentasjon av håndbok Habiliteringstjenesten i Finnmark Hilde Kristiansen og Torunn Ovrid Virksomhetens ansvar Virksomheter i kommunal eller privat omsorg har ansvar for å sikre sine klienter mot seksuelle

Detaljer

OPPLEGG FOR KONFIRMASJONSTIDEN Forslag pr. mars 2014, skrevet av Gaute Brækken. Hva mener jeg?

OPPLEGG FOR KONFIRMASJONSTIDEN Forslag pr. mars 2014, skrevet av Gaute Brækken. Hva mener jeg? OPPLEGG FOR KONFIRMASJONSTIDEN Forslag pr. mars 2014, skrevet av Gaute Brækken Hva mener jeg? Dette opplegget tar opp temaer som gjelder grensesetting og seksualitet. Man kan plukke ut temaer og metoder

Detaljer

Vold. i et kjønnsperspektiv

Vold. i et kjønnsperspektiv Vold i et kjønnsperspektiv Kulturelle selvfølgeligheter : Offer = kvinnelig Gjerningsperson = mannlig Aftenposten fra 2003: Det var ( ) ikke mye som minnet om en farlig gjengleder da hun entret vitneboksen.

Detaljer

Kirkelige miljøers utfordringer i møte med den som har seksuelt krenket en annen

Kirkelige miljøers utfordringer i møte med den som har seksuelt krenket en annen 1 Kirkelige miljøers utfordringer i møte med den som har seksuelt krenket en annen Knut Hermstad Dr.art., spes. i klin.sexologi (NACS) Konferanse Oslo 22. 23. november 2012 2 To hovedtyper av seksuelle

Detaljer

Ung og seksuell i den sosiale kompetansens tidsalder utfordringer og gleder i mestring av seksualiteten

Ung og seksuell i den sosiale kompetansens tidsalder utfordringer og gleder i mestring av seksualiteten Ung og seksuell i den sosiale kompetansens tidsalder utfordringer og gleder i mestring av seksualiteten Bente Træen, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Vår tid og vårt rom Den seksuelt kompetente

Detaljer

Hvordan tror du jeg har hatt det?

Hvordan tror du jeg har hatt det? Hvordan tror du jeg har hatt det? Om å tolke fosterbarns reaksjoner på samvær med foreldre Arnt Ove Engelien Psykologspesialist Trygg base AS Formålene ved samvær Samvær kan virke utviklingsfremmende hvis

Detaljer

Reform ressurssenter for menns voldsundersøkelse Engasjerte og enige

Reform ressurssenter for menns voldsundersøkelse Engasjerte og enige Reform ressurssenter for menns voldsundersøkelse 2010. Engasjerte og enige Innledning Hva er norske menn og kvinners holdninger til og erfaringer med vold i dag? Ved hjelp av Synovate Norge (tidligere

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Barna og seksualiteten. Margrete Wiede Aasland Pedagog, terapeut, spesialist i sexologisk rådgivning, foredragsholder og forfatter.

Barna og seksualiteten. Margrete Wiede Aasland Pedagog, terapeut, spesialist i sexologisk rådgivning, foredragsholder og forfatter. Barna og seksualiteten Margrete Wiede Aasland Pedagog, terapeut, spesialist i sexologisk rådgivning, foredragsholder og forfatter. Når starter seksualiteten? margrete wiede aasland, Verdens helseorganisasjon

Detaljer

Barnet og oppmerksomhet

Barnet og oppmerksomhet Barnet og oppmerksomhet Å gi barnet et smil fra Din myke pupill En del av Ditt blikk En del av Din tilstedeværelse At barnet merker Din omtenksomhet Og ditt nærvær Og forstår At det er ønsket og akseptert

Detaljer

Arbeidskrav for samfunnsfag og religion: Barn og seksualitet. Gruppe 3A

Arbeidskrav for samfunnsfag og religion: Barn og seksualitet. Gruppe 3A Arbeidskrav for samfunnsfag og religion: Barn og seksualitet Gruppe 3A Katrine Anthonisen, Christine Fjellum, Karoline Grønning, Gry Anh Holme, Camilla Bertelsen Olsen og Line Steen Innledning Barn er

Detaljer

Seksualisert mobbing på nett

Seksualisert mobbing på nett Seksualisert mobbing på nett Likestillingens døtre Rosa framtid Best på skolen Kvinneflertall i høyere utdanning Unge kvinner er mer fornøyd med sexlivet sitt enn unge menn Kvinners seksualitet er moderne

Detaljer

(Satt sammen av Tomm Erik, Redaksjonen utsattmann)

(Satt sammen av Tomm Erik, Redaksjonen utsattmann) Fra rapporten etter internasjonal konferanse om seksuelle overgrep mot gutter og menn, The Power to Hurt The Power to Heal 29.-30. januar 2009 Minst 5 % av den mannlige befolkningen i Norge er utsatt for

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Sosiale medier - ungdom og seksualitet

Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sex og nett Tall fra medietilsynet viser at seks av ti unge i alderen 13 til 16 år jevnlig er inne på porno og sex-sider. 55% foreldre sier barna ikke oppsøker nettporno,

Detaljer

Sammen mot mobbing GODE RÅD TIL FORELDRE I RENNEBUSKOLEN. Hus - Sara Torsdatter

Sammen mot mobbing GODE RÅD TIL FORELDRE I RENNEBUSKOLEN. Hus - Sara Torsdatter Sammen mot mobbing GODE RÅD TIL FORELDRE I RENNEBUSKOLEN Hus - Sara Torsdatter Hva er mobbing? En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative

Detaljer

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten.

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten. 1 Ekteskap er en samfunnsordning som legaliserer samlivet mellom voksne personer. Det gir juridiske rettigheter til barna. Det danner også en regulerende ramme om familielivet. Ekteskapsloven gir regler

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

TESER I TIDEN

TESER I TIDEN 1 TESER I TIDEN --------------------------------------------------------------------------- VÅR TESE: ÅPENHET OG KUNNSKAP OM SEKSUALITET - HINDRER OVERGREP ---------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Ung på godt og vondt

Ung på godt og vondt Ung på godt og vondt Presentasjon av oss. Bakgrunn: Sykepleiere skal pleie syke, en helsesøster skal forebygge, unngå at noen blir syke. Skolehelsetjenesten har et ansvar for å medvirke til å øke barn

Detaljer

DETTE ER MEG. Om iden.tet, følelser og valg for folk med utviklingshemming CAROLINE TIDEMAND- ANDERSEN

DETTE ER MEG. Om iden.tet, følelser og valg for folk med utviklingshemming CAROLINE TIDEMAND- ANDERSEN DETTE ER MEG Om iden.tet, følelser og valg for folk med utviklingshemming CAROLINE TIDEMAND- ANDERSEN Nina Skauge Eier av Skauge forlag Grafisk designer Mellomfag i pedagogikk To barn: Kristine (32) og

Detaljer

Voldtekt. 8000-16000 årlig i Norge Ca 1000 anmeldes til politiet 20% av anmeldte saker ender med dom Det vil si at ca 2% av overgriperne får dom

Voldtekt. 8000-16000 årlig i Norge Ca 1000 anmeldes til politiet 20% av anmeldte saker ender med dom Det vil si at ca 2% av overgriperne får dom Seksualisert vold Voldtekt 8000-16000 årlig i Norge Ca 1000 anmeldes til politiet 20% av anmeldte saker ender med dom Det vil si at ca 2% av overgriperne får dom Opplevelse av skam og skyld kan hindre

Detaljer

Ideer til sex- og samlivsundervisning

Ideer til sex- og samlivsundervisning Ideer til sex- og samlivsundervisning Enten du er nyutdannet eller har mange års erfaring som lærer, kan du hente kunnskaper og inspirasjon fra denne idébanken. Du står fritt til å benytte og kopiere ideene.

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Naturbarnehagene AS. «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing

Naturbarnehagene AS. «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing Naturbarnehagene AS «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det blant annet at barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig å forebygging

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Om kartleggingsskjemaet - Livet i familien 2. (For terapeuten)

Om kartleggingsskjemaet - Livet i familien 2. (For terapeuten) Om kartleggingsskjemaet - Livet i familien 2 (For terapeuten) Introduksjon: Spørreskjemaet Livet i familien 2 brukes der det foreligger informasjon om vold i familien og skal kunne gi kortfattet informasjon

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 LIK101 03.06-2015 - generell informasjon (forts.) Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 LIK101 03.06-2015 - generell informasjon (forts.) Flervalg Automatisk poengsum Levert LIK101 1 Likestilling: Sosialisering og kjønnsroller Kandidat 6102 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status LIK101 03.06.2015 Dokument Automatisk poengsum Levert 1 LIK101 03.06-2015 - generell informasjon

Detaljer

Indre avmakt og misbruk av ytre makt.

Indre avmakt og misbruk av ytre makt. Indre avmakt og misbruk av ytre makt. Per Isdal Alternativ til Vold per@atv-stiftelsen.no erfaringsbasert - 25 år som terapeut for menn som bruker vold mot sin partner - 12 år (med Thore Langfeldt) som

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Emosjonenes rolle i eget og andres liv Del 3 den enkeltes emosjonelle mønster

Emosjonenes rolle i eget og andres liv Del 3 den enkeltes emosjonelle mønster Emosjonenes rolle i eget og andres liv Del 3 den enkeltes emosjonelle mønster Emosjoner fungerer likt, men ingen reagerer likt. Hva er dine tema? For Bufetat, vår psykolog Jan Reidar Stiegler To livstema

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Vold i nære relasjoner Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Utsatte Fra alle samfunnslag, men mest utbredt der det er lav utdannelse og lav inntekt Barn

Detaljer

veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus

veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus Avdekking / Disclosure en situasjon der den utsatte forteller om overgrep til noen

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Seksualisert vold mot gutter og menn Har du blitt truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger mot din vilje?

Seksualisert vold mot gutter og menn Har du blitt truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger mot din vilje? Seksualisert vold mot gutter og menn Har du blitt truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger mot din vilje? I dette heftet finner du informasjon om vanlige reaksjoner blant gutter og menn og om

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Overgrepsutsatte menn Hva sier forskningen og hva vet vi for lite om? Hedda Hakvåg, seniorrådgiver Reform ressurssenter for menn

Overgrepsutsatte menn Hva sier forskningen og hva vet vi for lite om? Hedda Hakvåg, seniorrådgiver Reform ressurssenter for menn Overgrepsutsatte menn Hva sier forskningen og hva vet vi for lite om? Hedda Hakvåg, seniorrådgiver Reform ressurssenter for menn hedda@reform.no Reforms arbeid mot vold Mannstelefonen siden 1980-tallet

Detaljer

Hvordan tematiseres foreldres rusproblemer for barna? Turid Wangensteen PhD-kandidat

Hvordan tematiseres foreldres rusproblemer for barna? Turid Wangensteen PhD-kandidat Hvordan tematiseres foreldres rusproblemer for barna? Turid Wangensteen PhD-kandidat Klinisk barnevernspedagog Videreutdanning i familieterapi, veiledning, psykisk helsearbeid, ledelse Master i moderne

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg:

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg: VEDLEGG Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting Innhold i vedlegg: Side Konsentrere deg om skolefag 1 Motstå press fra jevnaldrende om å drikke øl, vin eller sprit 2

Detaljer

Fagetisk refleksjon -

Fagetisk refleksjon - Fagetisk refleksjon - Trening og diskusjon oss kolleger imellom Symposium 4. 5. september 2014 Halvor Kjølstad og Gisken Holst Hensikten er å trene Vi blir aldri utlærte! Nye dilemma oppstår i nye situasjoner

Detaljer

Vold og seksuelle overgrep - felles innsats

Vold og seksuelle overgrep - felles innsats Vold og seksuelle overgrep - felles innsats Leder Siv Anita Bjørnsen Psykologspesialist Astrid Nygård Statens barnehus Bodø Storgata 6, Bodø TLF: 48 88 74 64 statensbarnehus.bodo@politiet.no www.statensbarnehus.no

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKSJON OG METODE... 3 2.0 RESULTATER... 4 2.01 Demografiske data på utvalget i undersøkelsen... 4 2.02 Henvendelsesårsaker...

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

SAMLIV OG KOMMUNIKASJON

SAMLIV OG KOMMUNIKASJON SAMLIV OG KOMMUNIKASJON De aller fleste opplever at det er et gjensidig ønske om nærhet og intimitet som fører til at de etablerer et parforhold. Ønsket om barn kommer som en berikelse eller utvidelse

Detaljer

The Baltic Sea Regional Study on Adolescents Sexuality Resultater fra den norske delen av studien

The Baltic Sea Regional Study on Adolescents Sexuality Resultater fra den norske delen av studien The Baltic Sea Regional Study on Adolescents Sexuality Resultater fra den norske delen av studien (Norsk oversettelse av to artikler i NOVA-rapport /07) Svein Mossige & Solveig Abrahamsen NOVA 27. september

Detaljer

Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet. Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer»

Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet. Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer» Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer» 07.03.17 Hva er prostitusjon? Prostitusjon Vi definerer prostitusjon som kjøp og salg

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen En undersøkelse av hva jenter med utviklingshemming lærer om tema seksualitet og kjønn i grunnskolen. Litteratur og Metode Kompetansemålene

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Ungdommers oppfatning av barn som legitime mål for seksuelle handlinger

Ungdommers oppfatning av barn som legitime mål for seksuelle handlinger Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep Ungdommers oppfatning av barn som legitime mål for seksuelle handlinger SVEIN MOSSIGE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen?

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Kombinert id Kode dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Ja Nei Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene. Liten interesse

Detaljer

Uke 6 Mine og Dine Grenser Videregående opplæring

Uke 6 Mine og Dine Grenser Videregående opplæring Uke 6 Mine og Dine Grenser Videregående opplæring Charlotte Andersen Seniorrådgiver Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

Psykiske reaksjoner på vold og seksuelle overgrep

Psykiske reaksjoner på vold og seksuelle overgrep Psykiske reaksjoner på vold og seksuelle overgrep Av Trine Anstorp spesialrådgiver/psykologspesialist RVTS Øst 2007 (sist revidert 2013) 1 Ti år etter at man begynte å snakke høyt om alvorlig mishandling

Detaljer

Ansvar som tema og prosess i terapeutisk arbeid med utøvere av vold i nære relasjoner. Funderinger. Å ta ansvar: Ta grep

Ansvar som tema og prosess i terapeutisk arbeid med utøvere av vold i nære relasjoner. Funderinger. Å ta ansvar: Ta grep Ansvar som tema og prosess i terapeutisk arbeid med utøvere av vold i nære relasjoner. Marius Råkil Psykologspesialist, leder Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) Funderinger Hvordan skal vi håndtere ansvarsspørsmålet

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer