Lesesenteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.lesesenteret.no Lesesenteret"

Transkript

1

2 Læringsstrategier i engelsk

3 Disposisjon 1. Bakgrunn for å inkludere engelsk i NyGIV og begrunnelse for metodene 2. Tips/metode: a) Vokabular b) Skriving c) Muntlig d) Lesing 3. Ressurser

4 Bakgrunn Vansker med engelsk fortsetter på vgo, der det nå er studieforberedende engelsk på alle studieprogram (sentralgitt eksamen) -> Stryk i engelsk står i veien for fagbrev Engelskundervisning kan legges opp slik at den styrker norskferdigheter, for eksempel gjennom -> arbeid med vokabular (begrepstrening for økt leseforståelse), tilpassa/enkel skrivetrening (avsnitt/ Skrivetrapp-tenking) og mengdelesing (automatiserer lesing uavhengig av språk).

5 Begrunnelse Vi har valgt ut tips til arbeid med engelsk basert på tre kriterier: 1. Rask læring relativt rask effekt 2. Overføringsverdi - til norsk og andre fag 3. Ingen lærebok I tillegg: Variert og konkret læring De fleste av undervisningstipsene vil passe for elever med lesevansker og urolige elever, men husk pauser for disse elevgruppene (Rowlandson & Wrigglesworth).

6 To viktige forhold ved språklæring Vokabular Bakgrunnsforståelse

7 Vokabular Språk = ord Mange elever har svakt ordforråd i norsk: Dobbel mangel (mangler begrepet på norsk, så lærer man det heller ikke på engelsk) Lær begge samtidig, diskuter den norske betydningen Mål: Dobbel læring (norsk som undervisningsspråk i NyGIV-gruppa)

8 Lesing = avkoding x forståelse Arbeid med vokabular støtter begge. Ekstra bra hvis man jobber i en kontekst. Målet er å utvide vokabularet og utvikle en rik forståelse.

9 Morfemer Kan arbeides med på forskjellige måter Morfemer er viktig å jobbe med (forskning) Hjelper avkoding Hjelper forståelse Hjelper på muligheten til å produsere tekst

10 Utvide ordforrådet Lær affikser og utvid vokabularet raskt! 1. Kolonner med prefikser og suffikser: un-, im-, mis-, re- + -able, -ing, -er (Baumann) 2. Kolonne med roten av ord: finn avledninger: portable 3. Ordkart: Velg ett ord og finn synonymer, bruk det og forklar det. 4. Lag power point-presentasjon av et ords mange betydninger når endelser/affikser legges til eller ordet settes sammen med andre ord: Auto, Super

11 1. Affikser endrer ords betydning: prefiks rot suffiks Un- Im- Re- Mis- do gjøre think tenke possible mulig predict forutsi understand forstå -able -ing -er -bility (ability, ibility, etc) doable/undoable, thinker, rethink, impossibility, unthinkable, misunderstanding, unpredictable

12 2. ROTEN kan brukes til å lage mange ulike ord: prefiks suffiks Air- Im- Ex- De- Re- Sup- Port Lat: havn Portare: bære -ing -able -ability -er Reporting, portable, supporting, export, deporting

13 Språkbevissthet-ordkjeder Thinkunthinkablethinkingrethinkthinker Think unthinkable thinking rethink thinker portporterairportsupportdeport Port porter airport support deport Begynne enkelt, gjøre sammen, lærer modellerer

14 Why we love a film that makes us cry Anne Hathaway starred in the Oscar-winning tearjerker, Les Miserables. Do films like Les Miserables make you cry? Rob and Feifei discuss why we love to watch films that bring out an emotional response, and cause us to blub and sob. We hear how watching a film gives us a chance to let our emotions out and learn several expressions to describe crying and feeling upset. Finn morfemene, sett strek i ordene

15 Språkbevissthet Why we love a film that makes us cry Anne Hathaway starred in the Oscar-winning tearjerker, Les Miserables. Do films like Les Miserables make you cry? Rob and Feifei discuss why we love to watch films that bring out an emotional response, and cause us to blub and sob. We hear how watching a film gives us a chance to let our emotions out and learn several expressions to describe crying and feeling upset. Finn orddeler (morfemer), for eksempel: star-red win-ning give-s Hvordan forandrer betydningen seg når vi føyer til s? Hvorfor føyer vi til-s? Hva er forskjellen?

16 Expand a Word 1 Lag kort med Prefikser og suffikser For å danne nye ord

17 un s over ing ed under cook

18 un s over ing ed under cook

19 Expand a Word 2 Bruk rotordene og utvid dem ved å sette til suffikser og prefikser

20 3. Ordkart

21 pussycat kitty A small domestic animal kept as a pet CAT Our cat loves mice

22 Hva er det? Forklaring/definisjon Hvordan er det? Egenskaper Ordet Eksempler Skjæveland

23 Motsetning Dog Budgie Manx PET cat Persian Catches mice fur miaows Siamese long tail

24 Personlig relevans Cat- A little furry domestic animal I once saw a cat chasing a dog Australia A big island on the other side of the earth My cousin goes to university there. I want to visit her.

25 The apple trees in our garden are old sweet green I prefer pears apple round red don t like apple pie

26 Førlesingsaktiviterer? Orddeler-ordkjeder? Ordkart (personlig relevans) Organisere teksten i avsnitt

27 4. Ord-presentasjon Fordel ord som fins i mange sammensetninger på elevpar eller individuelt Elevene søker på nett etter ordet i mange betydninger De lager en powerpoint og presenterer varianter av «sitt ord» med illustrasjoner og forklaringer

28 Ord-powerpoint Oppgave: Bruk ordbok/nett og finn ord som du forklarer og illustrerer på en powerpoint for klassen: For eksempel: SUPER: superman, supermarket, superb, supernatural, supernova, superficial, supervisor, superfluous, superior, supercede MOTHER: stepmother, foster mother, birth mother, mother tongue, mother country, mother company, mother earth, mother of all AUTO: automobile, automatic, automaton, automat MAN: superman, woman, human, manpower, manhandle, manslaughter, manly, CAR: carpark, car owner, carwash, train car, carriage, car salesman, cart

29 Skriving Del I Gi korte skriveoppgaver med tidsbegrensning, for eksempel 15 min. Skru av stavekontroll/ lær å bytte språk. 1. Ta utgangspunkt i en engelsk tekst som lærer har forkorta: «avslutt avsnittet», «skriv en passende innledning», «skriv en kort tekst (tre avsnitt) om» (skal ta kort tid å skrive og evaluere > rask tilbakemelding, evt vurdering) 2. Førskriving med ordbank

30 1. Avslutt avsnittet Øvelsen motvirker «tomt ark-fobi». Startsetning, forslag: In Britain you will hear British English, but there are many different English dialects and accents. Evt diskuter mulige fortsettelser med klassen. Write at least two sentences. Add a title. Tekst fra Brevik (2007) VOICES in Time 2: engelsk for ungdomstrinnet.

31 2. Ordbank Trinnet har kanskje et felles tema i engelsk? Frittstående skriveoppgave med felles tema? A. Idèmyldring på tavla: Hvilke ord er sentrale i en tekst om Australia? Hvilke ord vil du bruke om du skal lage en fortelling om et barns kjæledyr/om en brann i nabohuset osv. B. Elevene samler seg egne stikkord fra banken og forteller i lita gruppe. C. Skriveøkt (ikke for lang, samle inn og fortsett en annen time for prosesskriving)

32 Eksempel Write a text about Australia

33 ORDBANK (fra ustruktert til strukturert) Island far away Red soil Aborigines Speak English Minerals Big Desert Koalas Kangaroos Crocodiles Poisonous snakes Commonwealth Wildlife Koalas Kangaroos Crocodiles Poisonous snakes People Aborigines Commonwealth Speak English Geography Red soil Minerals Island Far away Big

34 Prosesskriving Utforskende samtale: hva leste vi om Australia? Stillas: begrenser elevenes valg for å frigjøre kognitive krefter. Jobbe med delferdigheter.

35 Skriving Del II Lær å skrive avsnitt (paragraph): Sandwichmodellen også nyttig i forhold til norsk skriving. «Skriv ett avsnitt om» Stillasbygging: på avsnittsnivå der lærer kanskje forsyner elevene med topic sentence. Læring gjennom dialog.

36 Lage avsnitt. Hva hører sammen?

37 3. Sandwich-modellen Bread: Opening Filling Filling Filling Bread: Closing Hvert punkt = en setning Filling = forklaring, utdyping, eksempel Avslutning summerer og/ eller gjentar litt fra åpningssetningen

38 Å kombinere strukturert ordkart med avsnitt. Stillasskriving (Øgreid) People Wildlife Geography Aboriginies Commonwealth Speak English The people of Australia have an interesting background.the first to settle there were the Aboriginies. The English colonised the island and English is the written and spoken language. Australia is a member of the Commonwealth. Today Australia is a multicultural society. Tre avsnitts tekst

39 Å kombinere ord/begreper og avsnitt Et ordkart som dette kan brukes for å trene på å skrive avsnitt: pussycat kitty CAT A small domestic animal kept as a pet Our cat loves mice The cat is a small domestic animal. It is sometimes called a pussycat or a kitty. Cats usually like mice. They are furry and have long tails. The cat is kept as a pet.

40 Dog Budgie Manx PET cat Persian Catches mice fur miaows Siamese long tail Cats are often kept as pets. The cat likes to catch mice. It has fur, a long tail and makes a sound like a miaow. Different types of cats are for examplemanx, Siamese and Persian. Other popular pets are dogs and budgies.

41 4. Tekstbinding Logical / sequential order Firstly, secondly, thirdly etc Next, last, finally In addition Furthermore Also At present / presently Contrast However On the other hand On the contrary By (in) comparison In contrast Or But Comparison Similarily Likewise Also Order of importance Most / more importantly Most significantly Above all Primarily It is essential / essentially Result As a result As a consequence Therefore Thus Consequently Hence And

42 Stillastekst med tekstbinding. Modelltekst I love my cat because he is my very own pet. Further, I like him because he catches mice. Besides, he has a soft and furry tail. However, I don t like that he catches birds as well. Summing up, I think Everyone should have a cat. Fill in below. Write about your bike, your computer, your dog, your phone etc I like my.. because. Further, I think that.. Besides, However,. Summing up.. Translate your text into Norwegian. Do you use sentence connectors in N. too?

43 Stillastekst med tekstbinding Oppgave. Del 1: fill in below I like my teacher., because. Further, I think that he/she is Besides, he/she has a good sense of humour, but he/she. Summing up,. is my favourite teacher. Del 2: Translate your text into Norwegian Write again about something else, e.g. your bike, your pet, a TV/film person you want to present

44 Flere tips: Elementært: Forskjellen på liv og død: Lær punktum og stor bokstav, også i «I» (jeg) Lag individuell liste over frekvente ord som elevene sliter med å stave på nøkkelring: there their, too two to, jeg = I (ikke liten i) Bygg opp en setning fysisk med ordkort med alle ordklassene. Lær litt grammatikk samtidig, evt lær forskjellen på norsk og engelsk syntaks (som omvendt ordstilling)

45 5. Muntlige aktiviteter Victorian parlour games Show and tell (with a twist) Read aloud

46 Do you love your neighbour? En variant av musical chairs. Elever i ring på stoler, en i midten, som er it. It spør en person: Do you love your neighbour? Hvis no = naboene på begge sider må bytte stol. It kan da forsøke å hoppe inn. Hvis Yes, I love my neighbour, except those who: f.eks wear jeans, have long hair, have red shoes osv, Må alle som har jeans bytte stol. It kan da sikre seg en stol. Kan medføre mye latter og bevegelse.

47 Dictionary Ordboklek. Kan spilles i grupper/par/en og en Lærer kan gi ord, eller gruppa bestemmer et ord fra ordboka. De får 5-10 minutter til å lage hver sin forklaring på ordet. Alle er tull bortsett fra en. Hver gruppe presenterer sine forklaringer for klassen. De andre gruppene må bli enige om hvilken forklaring de tror på. Hvis de har rett, får de poeng. Hvis de tar feil, får presentørgruppa poeng. Kan f.eks bruke ord som er relevante i forhold til et tema.

48 Dictionary Somnambulist a. a person who practices rituals b. a person who likes to be alone c. a person who sleep walks d. a person who is solemn and serious

49 Show and tell Går på omgang emner (souvenirs, holidays, Favourite outfit, animal, a member of my family etc etc. Tidsramme og innholdsstruktur Mulighet for spørsmål.

50 Imaginary show and tell Læreren modellerer: This is my pen. It looks like an ordinary pen, but it s actually magical. When I write a number on a piece of paper, that much money will show up in my purse. You may wonder how I got it?.. Elevene må tenke på hva tingen gjør, hvordan de fikk fatt i den og konsekvenser for misbruk. Alene eller i par/grupper

51 Scar-y story De fleste har et arr som de har fått en gang de falt av sykkelen el.l Fortell historien, vær gjerne ekstra dramatisk. Obs obs. Vi bør kjenne gruppa og veilede den enkelte slik at det ikke blir vanskelig for noen. Lærer modellerer med et dertil egnet arr.

52 Populær app, 4 pics 1 word Vi kan lage sjøl. Effekt: finne felles begreper eller overordnede begreper.

53 Opposites app (free)

54 Hva kan vi bruke poesi til? Fire and Ice Some say the world will end in fire, Some say in ice. From what I've tasted of desire I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate To say that for destruction ice Is also great And would suffice. Robert Frost Korte tekster-begrenset Uttale(spes. vokaler) og vokabular Egner seg for høylesing Dreams Hold fast to dreams For if dreams die Life is a broken-winged bird That cannot fly. Hold fast to dreams For when dreams go Life is a barren field Frozen with snow. Langston Hughes

55 Fire and Ice Some say the world will end in fire, Some say in ice. From what I've tasted of desire I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate To say that for destruction ice Is also great And would suffice. Jobbe med lyder og vokabular Finne rotvokaler /ai/ enderim kontrastive oppgaver: /ai/-/ei/, /s/-/ʃ/ Robert Frost

56 Fire and Ice Some say the world will end in fire, Some say in ice. From what I've tasted of desire I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate To say that for destruction ice Is also great And would suffice. Robert Frost Knytte an til popkultur?

57 ESL nettressurser general/

58 Lesing A. Lese bok sammen med lyd. Med oppgave? B. Extensive reading mengdelesing: Automatisert avkoding, ortografisk gjenkjenning av frekvente ord, læring av stavemåte av frekvente ord, indirekte læring av syntaks og grammatikk, litt nytt vokabular (men husk «knyttneve-testen»). Overføring til andre fag: Forbedrer lesing Bøker og tid trengs. Elevene velger bøker selv. Ingen oppgaver. Metoden er teoretisk forankret og har godt forskningsmessig belegg i utallige forsøk (eks Grabe).

59 Mengdelesing Bøkene skal være enkle, men ikke barnslige Bøkene må være fristende, gjerne kjent for eksempel fra film og tv Bøker med sammenhengende tekst og hele setninger, helst skjønnlitteratur men kan være faktabøker, sjelden tegneserier Helst bøker for ikke-engelskspråklig ungdom eller enkle bøker for engelskspråklige. Graderte klassikere? Lag rutine: Sett av min i starten eller slutten av timen. Bøkene kan lånes hjem. Leseprosjektets varighet: Noen måneder

60 Ei lita gruppe elever (gutter) Felles interesseområde (jakt og friluftsliv) Kanskje en historie de kjenner fra norsk? Lydbok + bøker til alle Alle har kommet like langt

61 Kjent innhold på engelsk

62 Graded readers level 1-6. Graded classics

63 READ ME series (Drew et al.) Three levels for every title Audiorecorded Website with tasks Come eight in a box

64 WINGS series 26 levels Australian graded readers for native speakers

65 Resources! Oxford Bookworms Library: For example Skyjack! is free! Titanic, also by Tim Vicary, awardwinner. The Gutenberg Project: free, webbased, for experienced readers, 43,000 titles!

66 leseveiledning-i-engelsk FREMMEDSPRÅK- SENTERET: Leseveiledning i engelsk What is reading? Reading in English - a basic skill Methodological approaches Reading beyond the textbook Choice of texts Text types Differentiated learning Assessment of English reading Lesson plans Book lists

67 Andre ressurser: Engelsk i yrkesfaglige studieprogram se FYRopplegg utviklet av FYR-lærere hos NDLA: Lette oppgaver fra Saras blogg (first grade native speakers): 2012/04/may-literacy-menu-posted.html

68 Referanser Rowlandson and Wrigglesworth: Engelsk for dyslektikere, kurs, Sandefjord oktober 2012 Baumann (2009) Vocabulary and Reading Comprehension. The nexus of meaning, in Israel & Duffy (eds) Handbook of Research on Reading Comprehension. Santa (1988, 2004): Project CRISS Benko (2013) Scaffolding, in Journal of Adolescent and Adult Literacy. 56(4) Hilditsch & Aarsæther (2008) Andrespråkseleven og målspråket, i Nergård & Tonne (red.) Språkdidaktikk for norsklærere. Krashen (1982) Principles and Practice in Second Language Acquisition. Krashen (2004) The Power of Reading. Hafiz and Tudor (1989) Extensive reading and the development of language skills, in ELT Journal. 43(1) Grabe (2009) Reading in a Second Language: Moving from Theory to Practice Mossige (NyGIV) Skrivetrappa

Lesing i engelsk og design og håndverk

Lesing i engelsk og design og håndverk Lesing i engelsk og design og håndverk Margrethe Sønneland og Hildegunn Støle, Lesesenteret 24.11.2014 lesesenteret.no Plan Engelskfaget på yrkesfaglige program Lesing som grunnleggende ferdighet Lesestrategier

Detaljer

Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson. KeywordLink. Lærerveiledning. GAN Aschehoug

Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson. KeywordLink. Lærerveiledning. GAN Aschehoug Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson KeywordLink Lærerveiledning GAN Aschehoug ISBN 978-82-492-008-1 GAN Aschehoug 1. utgave / 2. opplag 2009 Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne

Detaljer

Welcome to Stairs 5. Generell del

Welcome to Stairs 5. Generell del Welcome to Stairs 5 Generell del Stairs i skolehverdagen I Stairs har vi seks kapitler i hver bok, og tanken er at dere starter med kapittel 1 i august, og jobber dere igjennom boka i løpet av et skoleår.

Detaljer

Samarbeidet mellom barne-og mellomtrinn og mellom mellom-og ungdomstrinn, bør være på plass slik at overgangene ikke blir for store.

Samarbeidet mellom barne-og mellomtrinn og mellom mellom-og ungdomstrinn, bør være på plass slik at overgangene ikke blir for store. Forord Engelsk er det første fremmedspråket elevene skal lære i skolen. Dette språket omgir elevene daglig, først og fremst gjennom media, men også ved at mange møter engelsktalende på reiser eller i nærmiljøet.

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Illustrasjon: Inger Dale. nr02-2006

Illustrasjon: Inger Dale. nr02-2006 C a p p e l e n s t i d s s k r i f t f o r e n g e l s k l æ r e r e Illustrasjon: Inger Dale nr- 21 22 23 24 Leder Kjære leser! innhold Language Learning and Communication in New Syllabus by Hilde Hasselgård

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Detaljer

Vurderte eksamenssvar i engelsk etter 10. trinn

Vurderte eksamenssvar i engelsk etter 10. trinn Vurderte eksamenssvar i engelsk etter 10. trinn Eksamenssvara er frå eksamen våren 2014. På http://www.udir.no/vurdering/eksamen-grunnskole/ finn du eksamensrettleiing med kjenneteikn på måloppnåing *

Detaljer

In my spare time I like to

In my spare time I like to KAJA GRANUM SKARPAAS, LINE INGULFSEN OG ØYSTEIN GILJE En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 5. klasse KAJA GRANUM SKARPAAS, LINE INGULFSEN OG ØYSTEIN GILJE, UNIVERSITETET I OSLO KAJA GRANUM SKARPAAS,

Detaljer

Skriftserie. Konferanserapport. No. 7-2010. "Statistikk og sannsynlighet"

Skriftserie. Konferanserapport. No. 7-2010. Statistikk og sannsynlighet Skriftserie Konferanserapport No. 7-2010 "Statistikk og sannsynlighet" Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 23. og 24. november 2009 Bilde forside : Mike Naylor Redigert av Merete Lysberg

Detaljer

Kommunal læreplan ENGELSK

Kommunal læreplan ENGELSK Kommunal læreplan ENGELSK Revidert utgave 2013 Utarbeidet av: Ruth Skåre Grunnøy (Holviga skole, barnetrinnet) Hilde Marcussen Svebak (Holviga skole, ungdomstrinnet) Merete Oterholt Nøstvik (Jappa skole)

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

nordiskdramapedagogisktidsskrift n o1/2o14 T e ma: k ri t ik k

nordiskdramapedagogisktidsskrift n o1/2o14 T e ma: k ri t ik k nordiskdramapedagogisktidsskrift n o1/2o14 T e ma: k ri t ik k [ leder redaktøren ] Redaksjonsutvalget NORGE Ingvild Birkeland tlf + 47 480 30 517 Ingvild.Birkeland@hit.no SVERIGE: Ulla-Britt Eriksson

Detaljer

ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS

ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS Artikler Substantiver Verb Adjektiver Adverb Relativpronomener Når det tilsvarer there Ordstilling Spørresetninger Bruk av stor forbokstav Språklige forskjeller

Detaljer

PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP. Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal

PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP. Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Veiledning for bruk av planen... 6 A Little Boy... 7 HVORFOR ENTREPRENØRSKAP?... 10 ENTREPRENØRSKAP OG KJENNETEGN...

Detaljer

Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie

Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie INGVILL RASMUSSEN, ØYSTEIN GILJE, LEILA FERGUSON, LINE INGULFSEN OG HILDUR BAKKENE En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, videregående INGVILL RASMUSSEN, ØYSTEIN GILJE, LEILA FERGUSON, LINE INGULFSEN

Detaljer

Bob & Roberta Smith // Anne-Marie Creamer // Kjetil Berge // Bjørn Venø // S. E. Barnet // Tania Kovats // Julie Verhoeven // Will Benedict // Marius

Bob & Roberta Smith // Anne-Marie Creamer // Kjetil Berge // Bjørn Venø // S. E. Barnet // Tania Kovats // Julie Verhoeven // Will Benedict // Marius Bob & Roberta Smith // Anne-Marie Creamer // Kjetil Berge // Bjørn Venø // S. E. Barnet // Tania Kovats // Julie Verhoeven // Will Benedict // Marius Moldvær // Annika Strøm // Andrea Lange // Anne Lise

Detaljer

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian March 2004 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions.

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Voksne minoritetsspråklige. - lesing og skriving i et livslangt løp

Voksne minoritetsspråklige. - lesing og skriving i et livslangt løp Birgit Hagem Voksne minoritetsspråklige - lesing og skriving i et livslangt løp Master oppgave Mai 2011 Masteroppgave i flerkulturell og internasjonal utdanning Avdeling for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Vox 2008 ISBN 82-7724-099-6 Grafisk produksjon 07

Detaljer

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA Offshore HMS-kultur under lupen Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging s4 Geofag på timeplanen på St. Olav

Detaljer

PEDAGOGICAL WALKS Pedagogisk Vandring

PEDAGOGICAL WALKS Pedagogisk Vandring PEDAGOGICAL WALKS Pedagogisk Vandring Beverley Freedman, 2015 Versjon med original og oversettelse Oversettelse: Heidi Dickinson 16.04.2016 Til oversettelsen: Refleksjon til begrepet Instructional leadership.

Detaljer

IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011.

IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011. IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011. LEDEREN HAR ORDET! Heihei! Nå er nok en sommer over, og mange har fått seg et minne for livet. I juni kom

Detaljer

Studieopplegg. til forestillingen. Kong Lear. av William Shakespeare

Studieopplegg. til forestillingen. Kong Lear. av William Shakespeare Studieopplegg til forestillingen Kong Lear av William Shakespeare Utarbeidet av Øyvind Eide 2014 2 Forord om studieopplegget Dette studieheftet er laget som en idébank for deg som lærer. Det inneholder

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

for det individuelle!

for det individuelle! Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Med for det individuelle! Å undervise både med hodet og hjertet sett i et humanistisk, pedagogisk perspektiv for å forebygge frafall i

Detaljer