HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/10 10/28 REFERATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/10 10/28 REFERATER"

Transkript

1 HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Forfall Møtt for SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/10 10/28 REFERATER 75/10 10/295 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK IDRETTSVEGEN 19, BREIVIKBOTN 76/10 10/318 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK BRUKSENDRING 77/10 10/245 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ G/BNR 12/28 78/10 10/327 SØKNAD OM TILLATELSE UTEN ANSVARSRETT 79/10 10/265 SØKNAD OM LEIE AV TOMT

2 80/10 10/296 TILSKUDD TIL KJØLEANLEGG SØRVÆR FISKERISERVICE AS 81/10 10/301 SØKNAD OM PLANLEGGINGSTILSKUDD - ABC NETTOFISK 82/10 10/311 TILSKUDD TIL KJØP AV BÅT 83/10 08/180 UTDYPING AV BREIVIKBOTN INDRE HAVN 84/10 09/14 ENDRINGER I BETALINGSRUTINER OG SATSER FOR LEIE AV KOMMUNALE GYMSALER OG SVØMMEBASSENG 85/10 10/320 UTVIDELSE AV AD HOC UTVALG - BOLIGSATSING 86/10 10/16 KREDITORSKIFTE FOR FORDRINGER 87/10 10/115 REGNSKAPSRAPPORTERING PR /10 10/274 FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF 89/10 10/34 ORIENTERINGSSAKER Breivikbotn, 30. august 2010 Eva D. Husby (s) ordfører

3 Sak 74/10 REFERATER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 10/28 1/10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. 1) 10/ RÅD//EA T /10 Finnmark Kraft AS UTBYGGINGSPLANER FOR STORBUKTELVA KRAFTVERK 2) 10/ ORD//EH K /10 Breivik Grendelag STEIN FRA MURMANSKOPERASJONEN, UTBEDRING AV SKADER PÅ MOLOEN I BREIVIK Side 3 av 22

4 Sak 75/10 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK IDRETTSVEGEN 19, BREIVIKBOTN Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 10/295 75/10 Formannskapet Hasvik Formannskap gir herved Tegne & Byggservice AS, Tromsø Rammetillatelse jf. søknad om tillatelse til tiltak på eiendom Gnr 15 Bnr 196, Idrettsvegen Breivikbotn. Rammetillatelsen er gitt i henhold til Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) 6-4 Rammetillatelse. Rammetillatelsen gis i henhold til innleverte tegninger og plassering av tilbygg jf situasjonskart. Det gis disp. fra forbudet mot å bygge i 100 meters belte fra strandsonen. Samtidig gis det også disp. fra å fravike kravet om minsteavstand til veg. Tiltakshaver Daniel Andersen, Tromsø med ansvarlig søker for tiltaket Tegne & Byggservice AS Tromsø skal oppføre tilbygg på eiendom Gnr 15 Bnr 196 Idrettsvegen Breivikbotn. Tilbygget skal benyttes til boligformål med -1- boenhet. Ansvarlig søker har sentralgodkjenning i klasse 2 og det er innhentet nødvendige tillatelser til prosjektet fra berørte parter i saken. Fam. Daniel Andersen skal flytte til Hasvik kommune. Fam. Andersen er i familie med Ingunn K Gamst, Idrettsvegen 19 Brbotn. Fam Andersen skal bygge på boligen til Ingunn K. Gamst med -1- boenhet som Ingunn K Gamst skal ha som bolig. Fam Andersen skal bo i eksisterende bolig til Ingunn K. Gamst. Tilbygget skal ikke tildeles egen Matrikkel eller Vegadresse, men får eget bolignr som H0102. Hasvik kommune v/teknisk etat har ingen innvendinger mot at Hasvik Formannskap gir ansvarlig søker Rammetillatelse til det planlagte byggeprosjektet. Rammetillatelsen er gitt i henhold til Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) 6-4 Rammetillatelse. Rammetillatelsen gis i henhold til innleverte tegninger og plassering av tilbygg jf situasjonskart. Det gis disp. fra forbudet mot å bygge i 100 meters belte fra strandsonen. Samtidig gis det også disp. fra å fravike kravet om minsteavstand til veg. Søknad med vedlegg Side 4 av 22

5 Sak 76/10 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK BRUKSENDRING Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L44 Arkivsaksnr.: 10/318 76/10 Formannskapet Hasvik Formannskap imøtekommer søknad fra Jorunn B. Eilertsen om bruksendring på eiendom Gnr 16 Bnr 355 Storgata Hasvik fra 322 Butikk/forretningsbygg til 111 Enebolig. Jorunn B Eilertsen har søkt om bruksendring på forretningslokale Gnr 16 Bnr 355 i Storgata Hasvik. Eilertsen har lagt bygningen ut for salg og har søkt Hasvik kommune om bruksendring fra 322 Butikk/forretningsbygg til 111 Enebolig. Hasvik kommunestyre kan i medhold av Plan- og bygningsloven 20-2 bokstav d, 31-2 fjerde avsnitt og 31-6 samt Byggesaksforskrift 2-1 bokstav a og b gi tillatelse til bruksendring. Jorunn B. Eilertsen som eier av Butikk/forretningsbygg i Storgata Hasvik ønsker å selge bygningen. Grunnen til dette er at butikk/forretningsdrift som har vært i bygningen opphører høsten Av den grunn ønsker Eilertsen å selge bygningen. Da det er lite ny næringsetablering på stedet Hasvik ønsker Eilertsen å kunne selge bygningen med mulighet for å foreta bruksendring fra 322 Butikk/forretningsbygg til 111 Enebolig. Hasvik kommune v/teknisk etat ser ingen vanskeligheter med å gi bruksendring fra 322 Butikk/forretningsbygg til 111 Enebolig. Søknad Situasjonsplan Side 5 av 22

6 Sak 77/10 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ G/BNR 12/28 Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 10/245 77/10 Formannskapet Hasvik Formannskap imøtekommer søknad om Tillatelse til tiltak på Gnr 12 Bnr 28 fra Nøytral Byggeadministrasjon v/ Oddvar Hansen, Kvalsund for gjenoppbygging av fritidsbolig etter brann jf Plan- og bygningsloven 95 b. Nøytral Byggeadministrasjon gis Ansvarsrett til byggingen. Nøytral Byggeadministrasjon gjøres ansvarlig for at byggingen skjer i henhold til lover og forskrifter jf Plan- og bygningslov samt Byggteknisk Forskrift. Nøytral Byggeadministrasjon søker på vegne av Jim Ronny Hansen, Breivikbotn om tillatelse til tiltak på eiendom Gnr 12 Bnr 28. Tiltaket gjelder gjenoppbygging av fritidsbolig etter bran. Bygge prosjektet er søknadspliktig og det kreves også at ansvarlig foretak er/har godkjenning for slike oppdrag. Foretaket har innlevert dokumentasjon til Hasvik kommune at de har Sentral Godkjenning for tiltaksklasse 1 og 2, men på ulike fagområder. Søknaden er sendt før 1.juli og behandles etter gammelt regelverk med utgangspunkt i Plan- og bygningsloven 95b. Nøytral Byggeadministrasjon er engasjert av Jim Ronny Hansen, Breivikbotn for gjenoppbygging av fritidseiendom på Gnr 12 Bnr 28 i Dønnesfjord. Fritidsboligen til Hansen brant ned og Hansen ønsker nå å gjenoppbygge fritidsboligen. Foretaket Nøytral Byggeadministrasjon i Kvalsund skal forestå byggingen og kontroll. Hasvik kommune v/teknisk etat ser ingen vanskeligheter med å gi tillatelse til tiltaket jf søknad. Naboer har samtykket i tiltaket. Søknad Tegninger Side 6 av 22

7 Sak 78/10 SØKNAD OM TILLATELSE UTEN ANSVARSRETT Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 10/327 78/10 Formannskapet Hasvik Formannskap imøtekommer søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett fra Fiskarboden ved Odd Egil Larsson for bygging av utebod fast i eksisterende bygning. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at lover og forskrifter følges jf Plan- bygningslov og byggteknisk forskrift. Odd Egil Larsson som eier Fiskarboden på Sørvær søker om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Søknaden gjelder bygging av utebod i tilknytning til sitt reiselivsanlegg. Utbyggingen er i størrelse under 50 kvm og behandles som tiltak uten ansvarsrett jf Plan og bygningsloven 20-2 Odd Egil Larsson som eier Fiskarboden søker om tillatelse til å bygge en utebod fast i sin reiselivsbedrift på stedet Sørvær. Teknisk etat ser ingen vanskeligheter med å gi tillatelse til tiltaket. Berørte naboer har samtykket i utbyggingen. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at lover og forskrifter følges jf Planbygningslov og byggteknisk forskrift. Søknad Tegninger Kart Side 7 av 22

8 Sak 79/10 SØKNAD OM LEIE AV TOMT Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 10/265 79/10 Formannskapet Hasvik Formannskap avslår søknaden fra Arctic SweNor Camp om å leie grunn til bruk i reiselivsnæringen. Avslaget begrunnes med at Hasvik kommune som grunneier ønsker å benytte eiendommen til annet formål Arctic SweNor Camp er et selskap under stifting i Hasvik kommune. Selskapet ønsker å etablere seg på Sørvær innen reiselivsnæringen med stedsangivelse mellom Stangsundveien og den gamle branngarasjen (se kart). Det er også signalisert behov for en plass til å legge ut flytekai. Det er av den grunn også behov for et areal som vender mot Sørvær havn. Hasvik kommune er hjemmelshaver av de berørte eiendommene 1/3 og 1/145. Arctic SweNor Camp er et selskap under etablering på Sørvær med utspring fra Sverige. Bedriften planlegger å etablere seg som en reiselivsaktør innen havfisketurisme på Sørvær. Arctic SweNor Camp ønsker å tilby turistene overnatting i topp moderne lokaler og båtutleie. Bedriften skal også ha restaurant som kan benyttes av både de fastboende og turister. Anlegget er oppgitt å kunne gi 4-6 arbeidsplasser. Hasvik kommune har over tid arbeidet med å få til etablering av et arktisk slowfood-senter på Sørvær. Dersom dette lar seg realisere vil kommunen selv ha behov for de tomtearealene som søknaden gjelder. Administrasjonen tilrår derfor at søknaden avslås. Situasjonskart Søknad Tegninger og bilder av den tenkte bygningen. Side 8 av 22

9 Sak 80/10 TILSKUDD TIL KJØLEANLEGG SØRVÆR FISKERISERVICE AS Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 10/296 80/10 Formannskapet Sørvær Fiskeriservice as innvilges inntil kr ,- til kjøp og montering av kjøle-/fryseanlegg 50 % av de totale kostnader. Tilskuddet utbetales etter anmodning, og med vedlagt regnskap som synliggjør bruken av de tildelte midlene Dersom midlene ikke er aktivert innen 6 måneder fra tildelingsdato oppheves vedtaket uten forutgående varsel. Beløpet belastes kto: Sørvær Fiskeriservice as søker i brev av om tilskudd til kjøp av nytt kjøl-fryseanlegg. Sørvær fiskeriservice as er et aksjeselskap med lokale fiskere bosatt i Hasvik kommune som hovedaksjonærer. Bedriften leier ut buer og lagerrom til fiskere, og i hovedsak er det aksjonærene som er leietakere. For tiden er det 11 linebåter som drifter fra anlegget på Sørvær. Kostnadene ved kjøp og montering av kjøle-fryseanlegg er på kr ,- eks. moms. Sørvær fiskeriservice as har en sentral funksjon for drift av fiskeflåten fra stedet Sørvær, som i hovedsak driver med linefiske. Et kjøle-/fryseanlegg vil ha avgjørende betydning for en optimal drift av anlegget. Det anbefales derfor at Hasvik formannskap, som næringsutvalg, innvilger 50% av de totale kostnadene kr ,- til kjøp og montering av kjøle-/fryseanlegg som beskrevet i søknad. Side 9 av 22

10 Sak 81/10 SØKNAD OM PLANLEGGINGSTILSKUDD - ABC NETTOFISK Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 10/301 81/10 Formannskapet Søknad om planleggingstilskudd fra ABC Nettofisk v/ Carina Prytz-Wallmann avslås. ABC Nettofisk v/ Carina Prytz-Wallmann søkte den om planleggingstilskudd på kroner i forbindelse med at bedriften etablerer seg på Hasvik med sikte på å starte fiskemottak i Hasvåg. Daglig leder er Carina Prytz-Wallman, mens styret i Norge består av Prytz-Wallman og Christer Ahlquist. Søknaden er svært kortfattet og inneholder ingen relevante opplysninger ut over de som er gjengitt ovenfor. Kommunen sendte derfor den svarbrev hvor det ble bedt om en noe mer utfyllende redegjørelse for prosjektet. Særlig ble det etterspurt kopi av firmaattest, forretningsplan og en nærmere beskrivelse av etableringen som planlegges. Kommunen mottok udatert svar fra ABC Nettofisk den Uvisst av hvilken grunn er det i brevet ikke redegjort for noen av de opplysninger eller dokumenter som kommunen har etterspurt. Derimot er det fremhevet at pengene er nødvendige for å få satt i gang prosessen med å få fiskebruket i gang, og at prosjektet på sikt kan gi flere arbeidsplasser og medføre at fiskerne på Sørøya får bedre vilkår. Rådmannen mener det bør stilles krav om i alle fall et minimum av redegjørelse for prosjektet før planleggingstilskudd kan innvilges, og tilrår at søknaden avslås. Saken dokumenter. Side 10 av 22

11 Sak 82/10 TILSKUDD TIL KJØP AV BÅT Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 10/311 82/10 Formannskapet Isberg AS innvilges et tilskudd på kroner til kjøp av Selfa Artic Speedsjak, 36 fot. Tilskuddet utbetales etter skriftlig anmodning med vedlagt regnskap som synliggjør bruken av de tildelte midlene. Dersom midlene ikke er aktivert innen 6 måneder fra tildelingsdato oppheves vedtaket uten forutgående varsel. Beløpet belastes kto Isber AS er en familiebedrift eid av Gudmundur og Runar Karvel. Bedriften flyttet i 2009 fra Island til Sørvær med båten Mummi F1HV. Planen er at Mummi skal selges, og at man investerer i en ny Selfa Artic Speedsjak, 36 fot. De totale kostnadene for kjøp av båt med kvote er beregnet til ,-, og selskapet søker om tilskudd på kr ,- fra Hasvik kommunes næringsfond. Isberg as er et viktig tilskudd til fiskermiljøet i Hasvik kommune både mht fiskebåt og mannskap. Det at selskapet ønsker å investere i en ny og moderne båt tilpasset fiske ved Sørøya er meget positivt. Hasvik formannskap har uttrykt et ønske om å prioritere næringsfondsmidlene til investeringer i fiskefartøy. Man har som hovedregel gitt tilskudd og lån til enkeltpersoner. Formannskapet har imidlertid tidligere fraviket fra denne praksis da man ser en tendens til at flere fiskere går sammen og etablerer as ved kjøp av fiskefartøy og kvote. Dette anses som en positiv trend. Hasvik kommune fraviker derfor tidligere praksis om tilskudd/lån til enkeltpersoner, og innvilger dette til de nyetablerte selskapene. Det anbefales at Isberg as innvilges et tilskudd på kr ,- til investerer i en ny Selfa Artic Speedsjak, 36 fot. Side 11 av 22

12 Sak 83/10 UTDYPING AV BREIVIKBOTN INDRE HAVN Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: P00 Arkivsaksnr.: 08/180 83/10 Formannskapet Saken legges frem på møtet. Side 12 av 22

13 Sak 84/10 ENDRINGER I BETALINGSRUTINER OG SATSER FOR LEIE AV KOMMUNALE GYMSALER OG SVØMMEBASSENG Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 09/14 80/09 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Formannskapet Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik formannskap vedtar følgende satser for leie av kommunens gymsaler og svømmebasseng: - Lag og foreninger som benytter kommunens gymsaler til fysisk aktivitet betaler ingen leie. - Privatpersoner, lag, foreninger eller sammenslutninger betaler en sesongleie per uketime på kroner 1.200,-. Sesongen varer fra oktober til påske. Satsen for å leie bassenget i enkelttilfeller settes til kroner 200,- per time. Under sak 59/09 fastsatte kommunestyret kommunale avgifter og betalingssatser, herunder satsene for leie av gymsaler og basseng. Under vedtakets punkt 1. er satsen for bassengleie fastsatt til kroner 628,- per voksen per år. Satsen er beregnet for en uketime i perioden oktober april. Ved en feil har satsene for leie av gymsal falt ut. Samarbeidsutvalget ved Breivikbotn skole har i en uttalelse påpekt svakheter ved dagens betalingsordning. Rådmannen er enig i at den nåværende ordningen fremstår som uklar og uhensiktsmessig. På grunnlag av at aktiviteten medfører minimale kostnader for kommunen, og ut fra et folkehelseperspektiv, mener rådmannen at idrettsaktivitet organisert av lag og foreninger i kommunens gymsaler bør være gratis. For å oppnå en oversiktlig og lettadministrert ordning for leie av basseng foreslår rådmannen at prisen for sesongleie av bassenget (en uketime i perioden oktober april) settes til kroner 1.200,-. Satsen forblir den samme enten det er enkeltpersoner eller grupper som søker om sesongleie. Dersom det dreier seg om en gruppe må det pekes ut en kontaktperson som er ansvarlig og som faktureres. Videre foreslås at satsen for enkelttimer i bassenget settes til kroner 200,-. Side 13 av 22

14 Sak 85/10 UTVIDELSE AV AD HOC UTVALG - BOLIGSATSING Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 036 Arkivsaksnr.: 10/320 85/10 Formannskapet Ad hoc utvalg Boligsatsing nedsatt av kommunestyret i møte sak 9/10 utvides med et ekstra medlem: varaordfører Gunnar Mauseth. Hasvik kommunestyre opprettet i møte den sak 9/10 fire ad hoc utvalg. Utvalget for Boligsatsing fikk tre medlemmer. Det ble ikke valgt varamedlemmer for utvalgene. Formannskapet ble gitt anledning til suppleringsoppnevning av representanter til utvalgene. Arbeidet i Boligutvalget er mer omfattende enn forventet, og vil antakelig ikke være ferdigstilt innen utgangen av 2010 som opprinnelig planlagt. Det anbefales derfor at utvalget utvides med et medlem for å sikre kontinuitet i arbeidet ved evt. forfall, og at varaordfører Gunnar Mauseth går inn som fast medlem i utvalget. Side 14 av 22

15 Sak 86/10 KREDITORSKIFTE FOR FORDRINGER Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 203 Arkivsaksnr.: 10/16 86/10 Formannskapet Hasvik kommune tilbyr HUT KF å overta hele foretakets låneportefølje til pålydende under forutsetning av at oppgjør finner sted ved å motregne i Hasvik kommunes fordring mot HUT KF. Hasvik I Utvikling (HUT) KF var kommunens viktigste redskap under perioden som omstillingskommune fra 2002 til Etter at statusen som omstillingskommune opphørte ved utgangen av 2008 har det imidlertid vært svært begrenset aktivitet i foretaket. Det fremgår av balanseregnskapet til HUT KF at foretaket per hadde utestående utlån på til sammen kroner Samtidig hadde foretaket en gjeld til Hasvik kommune på kroner HUT KFs låneportefølje består av en rekke engasjementer hvorav de fleste er innvilget i 2008, og hvor avdragsbetaling derfor inntrer i løpet av Innfordring av avdrag vil normalt kreve en viss oppfølging av debitorene. HUT KF har for tiden ingen egen administrasjon til å ivareta disse oppgavene. Rådmannen foreslår på denne bakgrunn at Hasvik kommune tilbyr styret i HUT KF å kjøpe låneporteføljen i sin helhet under den forutsetning at oppgjør finner sted ved å motregne i kommunens egen fordring mot HUT KF. Side 15 av 22

16 Sak 87/10 REGNSKAPSRAPPORTERING PR Saksbehandler: Unni Henriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 10/115 27/10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet Regnskapsrapporten tas til orientering. Formannskapet har bedt om å få regnskapsrapport hver annen måned. Administrasjonen vil legge fram en rapport som viser budsjettert forbruk under hvert ansvarsområde. Rapporten viser inntekter og kostnader som er oppdelt i lønnskostnader og andre kostnader. Vi ber om at formannskapet leser rapporten med en viss forsiktighet. På noen områder har vi avtaler/kostnader som er fakturert for inntil 100%. Inntektene er også noe ujevne, og refusjoner kommer alltid i etterkant. Regnskapstallene viser forbruk pr og budsjettet viser pr Det bør derfor være et forbruk på ca 50 %. Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger med 12 % av grunnlaget. Feriepenger utbetales i juni måned slik at regnskapet pr juni er belastet med 5/11 med fast lønn. Dette gir en periodisering på 45,46 %. Hovedtrekkene pr Regnskap Budsjett Forbruk i % Inntekter , ,00 55,39 Lønnsutgifter , ,00 45,03 Andre kostnader , ,00 48,22 Mindreforbruk ,89 Årets første 6 måneder viser et mindreforbruk på kr ,89. Dette skyldes en ujevn inngang av inntektene samt at kostnadene er under budsjett. Inntektene er på 55,39 % noe som blant annet skyldes at rammetilskuddet er utbetalt i alle årets første måneder, totalt 6 av 10. Dette utbetales ikke i august og desember måned. Skatteinngangen er omtrent det samme som for forrige år, bare en ubetydelig økning. Side 16 av 22

17 Sak 87/10 Utgiftene er totalt under budsjett med totalt kostnadsforbruk på 46,21%. REGNSKAPSRAPPORT JANUAR - JUNI 2010 Regnsk Budsjett Forbruk % Område Fellesutgifter Inntekter , ,00 50,27 Lønnskostnader , ,00 54,71 Andre kostn , ,00 57, , ,00 58,34 Andre kostn: forsikr.personell/ansvar, driftsavt/kontigenter for lengre tidsrom Lønnskostn : godtgj.tillitsvalgte + gruppelivsforsikring Styringsorganer Inntekter , ,00 27,52 Lønnskostnader , ,00 37,62 Andre kostn , ,00 40, , ,00 39, Sentraladm m/støttefunksj Inntekter , ,00 51,71 Lønnskostnader , ,00 49,50 Andre kostn , ,00 22, , ,00 46,31 Lønnskostn : KLP pensj/afp Inntekter: innfordringstinntekter+ avtale Skatt Nord Næringsavdeling Inntekter , ,00 22,34 Lønnskostnader ,68 0,00 #DIV/0! Andre kostn , ,00 38, ,96 0,00 #DIV/0! Utg: Inntekter: prosjektkoord. Sørøydagene + turistinfo Sørøydagene sponsor + annonse Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

18 Sak 87/ Adm ekstern drift Inntekter , ,00 54,11 Lønnskostnader , ,00 38,55 Andre kostn , ,00 217, , ,00 38,45 Andre kostn: Inntekter: klima og energiplan 49 (50% av kostnadsramme) ref. sykelønn, fødselspenger Skoler/PPT Inntekter , ,00 45,26 Lønnskostnader , ,00 49,09 Andre kostn , ,00 31, , ,00 46,53 Vg filial/voksenopplæring Inntekter , ,00 60,62 Lønnskostnader , ,00 58,70 Andre kostn , ,00 24, , ,00 127,99 Lønnskostn Innt: pensjonskostn STP+ vikar LOSA voksenopplæring innvandrere statstilskudd Barnehager Inntekter , ,00 59,90 Lønnskostnader , ,00 49,66 Andre kostn , ,00 32, , ,00 8,04 Inntekter: 1og 2 kvart statstilskudd + skjønnsmidler Kultur Inntekter , ,00 4,44 Lønnskostnader , ,00 34,47 Andre kostn , ,00 47, , ,00 48, Helse og omsorg Inntekter , ,00 51,49 Lønnskostnader , ,00 46,25 Andre kostn , ,00 40, , ,00 44, Sosiale tjenester Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

19 Sak 87/10 Inntekter , ,00 60,99 Lønnskostnader , ,00 45,21 Andre kostn , ,00 46, , ,00 43,79 Innt: NAV kvalifiseringsprogram + tilsk.lønn (leder) Bygg og eiendommer Inntekter , ,00 59,82 Lønnskostnader , ,00 47,03 Andre kostn , ,00 59, , ,00 53,18 Andre kostn: Inntekt: Forsikring, strøm/fyringsutg Leieinnt (lensm. 1 g pr år) Ref sykelønn Miljø og friluftstiltak Inntekter 1 136, ,00 47,34 Lønnskostnader 0,00 0,00 #DIV/0! Andre kostn , ,00 45, , ,00 44, Tekniske formål Inntekter , ,00 71,49 Lønnskostnader , ,00 46,63 Andre kostn , ,00 43, , ,00-332,51 Inntekter: 1og 2 kvart komm.avg, salg stein Samferdsel Inntekter , ,00 90,46 Lønnskostnader , ,00 52,07 Andre kostn , ,00 61, , ,00 50,39 Andre kostn: Inntekter: forsikr. Havner, snøbrøyting leieinntekter, båtplass Skatt/rammetildeling Skatteinntekter , ,00 52,18 Rammetilskudd , ,00 56,68 Øvrige generelle statstilskudd , ,00 12, , ,00 54,87 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

20 Sak 87/10 Skatt: januar-mai Rammetilsk: 6 av 10 Skatt: Skatteinngang t.o.m juni er omtrent det samme som i Tallene for kommunene for øvrig er en økning på 3,6% Renter/avdrag Renteinntekter/utbytte , ,00 18,85 Renteutgifter , ,00 20,44 Avdrag lån , ,00 61,35 Dekn tidlårs underskudd 0,00 0,00 #DIV/0! Årets res 0,00 0,00 #DIV/0! TOTALT Inntekter , ,00 55,39 Lønnsutgifter , ,00 45,03 Andre kostnader , ,00 48,22 Mindre forbruk ,89 0,00 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

21 Sak 88/10 FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/274 88/10 Formannskapet Hasvik kommune stiller seg positiv til det fremlagte forslag til revidert selskapsavtale for IKAF. Hasvik kommune tar de alternative beregninger av eierandeler med budsjett til orientering. Hasvik kommune har den mottatt brev fra IKAF hvor det fremgår at styret er inne i en prosess hver fremtidig organisering av virksomheten vurderes. Styres har vurdert ulike alternativer, og anbefaler eierkommunene at foretaket organiseres som et samarbeid etter IKS-loven. Forslag til revidert selskapsavtale samt beregning av alternative eierandeler, med og uten Alta kommune som deltaker, følger vedlagt. Styret ber om at kommunene behandler forslaget til organisering og budsjettalternativene og gir tilbakemelding innen Eventuelle innspill vil bli behandlet i styret, og nytt utkast oversendt kommunene for endelig vedtak innen årets utgang. Rådmannen er enig med styret i at en organisering i form av samarbeid etter IKS-loven fremstår som den mest hensiktsmessige organiseringen av IKAF for fremtiden. Videre fremstår forslaget til revidert selskapsavtale som greit. Formannskapet bør særlig merke seg 11 som medfører at kommunen ved tiltredelse av avtalen en bundet til samarbeidet i fire nye år. Ut over det forhold at det fremstår som positivt at Alta kommunes eventuelle uttreden av samarbeidet ikke ser ut til å medføre vesentlige økonomiske konsekvenser for de andre medlemskommunene, foranlediger budsjettalternativene ingen særskilte bemerkninger. Rådmannen foreslår etter dette at Hasvik kommunes tilbakemelding til styret i IKAF blir at formannskapet stiller seg positiv til forslaget til revidert selskapsavtale, samt at de alternative beregninger av eierandeler med budsjett tas til orientering. Brev datert med vedlegg. Formannskapet bes særlig merke seg vedlegg 4 og 5. Side 21 av 22

22 Sak 89/10 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/34 8/10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. Orienteringssaker: Sørvær vannverk Boligbygg Hasvik Behandlingen av søknader etter pbl Møteplan Side 22 av 22

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.08.2016 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/10 07/399 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/10 07/399 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 24.03.2010 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 98/10 10/328 SØKNAD OM KJØP AV TOMT

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 98/10 10/328 SØKNAD OM KJØP AV TOMT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 03.11.2010 Tid: Kl. 13.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.03.2016 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Lars

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 02.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Nestleder Medlem Medlem Medlem. Fjellvn Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Nestleder Medlem Medlem Medlem. Fjellvn Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.09.2016 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Monika Olsen Lars Hustad

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.05.2016 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.05.2016 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.05.2016 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Lars

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Vara Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Vara Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Vara Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.05.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Harald Isaksen for Elisabeth S. Mikalsen HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 08.12.2008

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2009 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Varamedlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.07.2017 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Lars

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2017 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Lars

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.06.2016 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Lars

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.07.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.04.2017 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Lars Hustad

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Møtested: Rådhuset

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Møtested: Rådhuset HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2015 Tid: Kl.09.00 Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Vara Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Vara Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.09.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Vara Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Vara Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Vara Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Vara Vara Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Møtested: Kvitbua Møtedato: 22.08.2017 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Lars Hustad

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.02.2012 Tid: Kl. 09.40 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 01.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2009 Tid: Kl. 09.45 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Forfall. Geir A. Iversen SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Forfall. Geir A. Iversen SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 19.03.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 15.05.2017 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.02.2016 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Roy Mienna Monika Olsen Per Hansen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.06.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Torunn

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 84/09 09/59 REFERAT

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 84/09 09/59 REFERAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 18.09.2009 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0098/05 05/00201 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0098/05 05/00201 REFERATER MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 03.11.2005 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/15 15/57 SØKNAD OM BYTTE AV MAST G/BNR 1/3

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/15 15/57 SØKNAD OM BYTTE AV MAST G/BNR 1/3 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 18.02.2015 Tid: Kl. 11.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE KLAGE PÅ VEDTAK OMSORGSLØNN 2012 KLAGE PÅ VEDTAK OMSORGSLØNN 2012

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE KLAGE PÅ VEDTAK OMSORGSLØNN 2012 KLAGE PÅ VEDTAK OMSORGSLØNN 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: FORMANNSKAPET Rådhuset 28.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Kl. 09.00.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Kl. 09.00. Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder/ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder/ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.03.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder/ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/16 16/189 REFERATER

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/16 16/189 REFERATER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 19.09.2016 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2011 Tid: Kl. 09.25 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A.

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2016 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder Medlem Medlem Vara Eva

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad Siv

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Per Hansen Gunnar

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.55

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.55 Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.55 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Harald Isaksen

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret. Innkalte: Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09.

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret. Innkalte: Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.06.2017 Tid: Kl. 09.00 Innkalte: HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Funksjon Navn Møtt for Ordfører Varaordfører Vara Eva D. Husby Lars Hustad

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Monika Olsen Anne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0113/05 03/00457 SØKNAD OM OVERTAKELSE AV FESTE I KORSVIKVEIEN 5 TIL BRUK FOR LAGRINGSPLASS TIL ALTA PRODUKTER, HASVIK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0113/05 03/00457 SØKNAD OM OVERTAKELSE AV FESTE I KORSVIKVEIEN 5 TIL BRUK FOR LAGRINGSPLASS TIL ALTA PRODUKTER, HASVIK Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 06.12.2005 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2008 Tid: Kl. 11.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Harald Isaksen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn P.g.a. en feil i den forrige protokollen, legger vi herved ut en ny protokoll fra kommunestyremøtet den 14. oktober 2009. Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2009

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Anne Olsen-Ryum Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.04.2017 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad Siv

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/11 11/46 REFERAT

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/11 11/46 REFERAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.05.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Kl. 10.30 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret Innkalte: Funksjon Vara Vara Vara Navn Lars Hustad Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2009 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 10/28 REFERATER

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 10/28 REFERATER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 34/07 07/26 SØKNAD OM VEDERLAGSFRITT OVERTAKELSE AV TRAKTORKLIPPER - HASVIK MENIGHETSKONTOR

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 34/07 07/26 SØKNAD OM VEDERLAGSFRITT OVERTAKELSE AV TRAKTORKLIPPER - HASVIK MENIGHETSKONTOR Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.05.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.08.2011 Tid: Kl. 10.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy Mienna Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.10.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0064/04 04/00013 SØKNAD OM REDUKSJON AV VANNAVGIFT/KLOAKKAVGIFT STORGATA 19B GNR.16 BNR. 298

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0064/04 04/00013 SØKNAD OM REDUKSJON AV VANNAVGIFT/KLOAKKAVGIFT STORGATA 19B GNR.16 BNR. 298 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2004 Tid: Kl. 09.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0063/04 04/00102 REFERATER SAKSLISTE 0064/04 04/00013 SØKNAD OM REDUKSJON AV VANNAVGIFT/KLOAKKAVGIFT

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Monika Olsen Siv O. Gamst Anne Olsen-Ryum

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: Kl. 12.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Harald Isaksen for Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer