HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER"

Transkript

1 HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER 53/11 11/180 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 15/64 54/11 11/181 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 15/91 55/11 11/182 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 15/214 56/11 11/186 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 16/385 57/11 11/200 SØKNAD OM BRUKSENDRING G/BNR 1/158 58/11 11/202 AVLØPSLEDNING HASVIK-ANLEGGET

2 59/11 11/203 STØRRE FLYTEBRYGGE 60/11 11/151 REGNSKAPSRAPPORTERING 1. TERTIAL /11 11/142 HASVIK KOMMUNES ÅRSMELDING FOR /11 11/214 HASVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR /11 11/49 ORIENTERINGSSAK Breivikbotn, 24. mai 2011 Eva D. Husby (s) ordfører

3 Sak 52/11 REFERATER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 11/46 2/11 Formannskapet /11 Formannskapet /11 Formannskapet /11 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. 1) 08/ ORD//EH H /11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m OPPFØLGING AV TIDLIGERE HENVENDELSER ANGÅENDE AMBULANSEKAI I HASVIK M.M. 2) 10/ ORD//EH N /11 Norway Seafoods RIKS-TV DEKNING I SØRVÆR Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 3 av 20

4 Sak 53/11 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 15/64 Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 11/180 53/11 Formannskapet Hasvik formannskap vil etter Matrikkelloven 9 imøtekomme søknad fra Reidar Kvivesen om fradeling av parsell på ca. 145 kvm. fra Gnr 15 Bnr 91 i Breivikbotn. Reidar Kvivesen søker om fradeling av en parsell på ca 145 kvm som skal benyttes som tilleggsareal til Gnr 15 Bnr 164. Bakgrunn: Hjemmelshaver av Gnr 15 Bnr 91 Reidar Kvivesen ønsker å fradele areal fra Gnr 15 Bnr 91 som skal benyttes som tilleggsareal til Gnr 15 Bnr 164 hvor John Karlsen er hjemmelshaver. Kvivesen skal fradele parsellen slik at Karlsen sin innkjørsel til huset blir på Karlsen sin egen eiendom. Slik tomtegrensene er i dag må Karlsen kjøre over Kvivesen sin eiendom for å komme til sin bolig. Vurdering: Hasvik kommune v/teknisk etat ser ingen hindringer i den omsøkte fradelingen da det ikke vil gi noen endrede forhold til veg og avkjørsel. Vedlegg: Søknad og kart Side 4 av 20

5 Sak 54/11 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 15/91 Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 11/181 54/11 Formannskapet Hasvik formannskap vil etter Matrikkelloven 9 imøtekomme søknad fra Reidar Kvivesen om fradeling av parsell på ca. 400 kvm. fra Gnr 15 Bnr 91 i Breivikbotn. Reidar Kvivesen søker om fradeling av en parsell på ca 400 kvm som skal benyttes som tilleggsareal til Gnr 15 Bnr 127. Bakgrunn: Hjemmelshaver av Gnr 15 Bnr 91 Reidar Kvivesen ønsker å fradele areal fra Gnr 15 Bnr 91 som skal benyttes som tilleggsareal til Gnr 15 Bnr 127 hvor Hans johmmy Brattfjord er hjemmelshaver. Kvivesen skal fradele parsellen slik at Brattfjord sin garasje blir på Brattfjord sin egen eiendom. Vurdering: Hasvik kommune v/teknisk etat ser ingen hindringer i den omsøkte fradelingen da det ikke vil gi noen endrede forhold til veg og avkjørsel. Vedlegg: Søknad og kart Side 5 av 20

6 Sak 55/11 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 15/214 Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 11/182 55/11 Formannskapet Hasvik formannskap vil etter Matrikkelloven 9 imøtekomme søknad fra Marius Christensen om fradeling av parsell på ca. 300 kvm. fra Gnr 15 Bnr 8 i Breivikbotn. Marius Christensen søker om fradeling av en parsell på ca 300 kvm som skal benyttes som tilleggsareal til Gnr 15 Bnr 214. Bakgrunn: Hjemmelshaver av Gnr 15 Bnr 8 Marius Christensen ønsker å fradele areal fra Gnr 15 Bnr 8 som skal benyttes som tilleggsareal til Gnr 15 Bnr 214 hvor Marius Christensen er hjemmelshaver. Christensen skal fradele parsellen slik at hagegjerde blir på Christensen sin egen eiendom og at eiendomsgrensene får et mer naturlig forløp. Vurdering: Hasvik kommune v/teknisk etat ser ingen hindringer i den omsøkte fradelingen. Vedlegg: Søknad og kart Side 6 av 20

7 Sak 56/11 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 16/385 Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 11/186 56/11 Formannskapet Hasvik formannskap vil etter Matrikkelloven 9 imøtekomme søknad fra Hasvik kommune v/varaordfører Gunnar Mauseth om fradeling av parsell fra Gnr 16 Bnr 385 på Hasvik. Den omsøkte parsellen er på ca 1300 kvm og skal brukes som boligtomt. Hasvik kommune v/varaordfører Gunnar Mauseth søker om fradeling av en parsell på ca 1300 kvm som skal benyttes som boligtomt. Bakgrunn: Hasvik kommune er hjemmelshaver av Gnr 16 Bnr 385 og har søkt om å fradele areal fra Gnr 16 Bnr 385 som skal benyttes til boligtomt. Området er regulert til boligbygging og det gjenstår kun å fradele boligtomt og tildele den fradelte parsellen eget Gnr og Bnr. Vurdering: Hasvik kommune v/teknisk etat ser ingen hindringer i den omsøkte fradelingen da området allerede er regulert til boligformål. Vedlegg: Søknad og kart Side 7 av 20

8 Sak 57/11 SØKNAD OM BRUKSENDRING G/BNR 1/158 Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L44 Arkivsaksnr.: 11/200 57/11 Formannskapet Hasvik formannskap imøtekommer søknad fra Sørøya Havfiskecruice AS om bruksendring av Gnr 1 Bnr 58 Holmeveien Sørvær fra 111 Enebolig til 529 Annen bygning for overnatting. Tillatelsen er gitt i henhold til Pbl Bruksendring og riving av bolig. Kommunen kan ved kommuneplanbestemmelser bestemme at det må foreligge særskilt tillatelse fra kommunen for: a) å omdanne eller ta i bruk bolig til forretningslokale, herunder hotell eller annet herberge. Sørvær Havfiskecruice AS har inngått avtale med Finnmarkseiendommen (Fefo) om kjøp av Gnr 1 Bnr 58 Holmeveien Sørvær. Sørøya Havfiskecruice AS skal benytte boligen til overnatting for sine gjester da fartøyet har begrenset overnattingskapasitet. Eiendommen eies i dag av Fefo som har tillatt kjøp og endret bruk av boligen. Bakgrunn: Sørøya Havfiskecruice AS er etablert reiselivsbedrift på Sørvær. Selskapet har i dag et fartøy med overnattingskapasitet, men eierne ønsker å kunne tilby sine gjester overnatting på land. Ved kjøp av nevnte bolig vil selskapet også øke sin kapasitet. Boligen står i dag ubrukt og Sørøya Havfiskecruice AS skal kjøpe og restaurere boligen. Av den grunn søkes det om bruksendring fra 111 Enebolig til 529 Annen bygning for overnatting. Den praktiske bruken av bygningen vil ikke endres enn hva man må kunne regne med som normal bruk av en bolig med uteleiemuligheter. Vurdering: Hasvik kommune v/teknisk etat ser positivt på søknaden da dette vil gjøre at boligen blir pusset opp og tatt vare på samt at dette vil bidra til at huset blir tatt i bruk og ikke lengre blir stående til nedfalls. Vedlegg: Søknad Side 8 av 20

9 Sak 58/11 AVLØPSLEDNING HASVIK-ANLEGGET Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: M30 Arkivsaksnr.: 11/202 58/11 Formannskapet Hasvik Formannskap imøtekommer søknad fra Nerdgård Sørøya AS om forlengelse av avløpledning for prosessvann fra bedriftens anlegg på Hasvik. Tillatelsen er gitt i henhold til Havne- og Farvannsforskrift for Hasvik kommune gjeldene fra pkt 5.2. Saken har vært til uttalelse hos Kystverket 5. distrikt uten at det er kommet merknader til søknaden. Nerdgård Sørøya AS søker om tillatelse til å forlenge avløpsledning fra anlegget i Hasvik. Slik avløpsledningen for prosessvann går i dag slutter den ved nordmolo (se kart) noe som kan ha hatt uheldige konsekvenser for Hasvik Havn. Bakgrunn: Nerdgård Sørøya AS driver bl.a. trandamperi på Hasvik. Prosessvann og levergrakse går i dag i avløpsledning på yttersiden av nordmoloen på Hasvik. Det har vist seg i vinter at denne avløpsledningen er blitt skadet noe som kan ha hatt uheldige konsekvenser for Hasvik havn. Nergård Sørøya AS ønsker nå å få rettet opp dette og skal forlenge den eksisterende avløpsledningen slik at prosessvann blir ført på utsiden av den ytterste sørmoloen (se kart) til Hasvik havn. Vurdering: Hasvik kommune v/teknisk etat ser positivt på søknaden fra Nergård Sørøya AS da dette vil medføre at prosessvann føres helt ut av havna og i områder med større vannutskillelse. Saken har vært til uttalelse hos Kystverket 5. distrikt uten at det er kommet merknader til søknaden. Vedlegg: Søknad og kart. Side 9 av 20

10 Sak 59/11 STØRRE FLYTEBRYGGE Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 11/203 59/11 Formannskapet Hasvik Formannskap imøtekommer søknad fra Sørøya Havfiskesenter 3D AS v/ Darius Ignatavicius om å ta bort den gamle flytebryggen og erstatte denne med en ny flytebrygge i henhold til søknad. Tillatelsen er gitt i henhold til Havne- og Farvannsforskrift for Hasvik kommune gjeldene fra pkt 5.2. Darius Ignatavicius har kjøpt Sørøya Havfiskesenter 3D AS og ønsker å forbedere flytebryggefaciliten til reiselivsanlegget. Ignatavicius ønsker å fjerne den gamle flytebryggen og legge ut ny flytebrygge på 12 meter lengde og 2,5 meters bredde. Bakgrunn: Darius Ignatavicius er ny eier av Sørøya Havfiskesenter og ønsker å gjøre forbedringer ved anlegget. Ignatavicius søker Hasvik kommune om tillatelse til å fjerne den gamle flytebryggen og erstatte denne med en ny flytebrygge på 12 meters lengde og 2,5 meters bredde. Dette gjøres for å øke kapasiteten ved flytebryggen og at reiselivsanleggets gjester skal kunne ferdes sikkert på flytebryggen. Vurdering: Hasvik kommune v/teknisk etat ser positivt på søknaden da dette vil være med å forbedre sikkerheten for reiselivsanleggets gjester. Vedlegg: Søknad Kart Side 10 av 20

11 Sak 60/11 REGNSKAPSRAPPORTERING 1.TERTIAL 2011 Saksbehandler: Unni Henriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 11/151 46/11 Formannskapet /11 Formannskapet Tertialrapporten tas til orientering. Innledning: De kommunale regnskapsforskrifter sier at det skal legges frem regnskapsrapporter for kommunestyret ved hver tertial. Denne rapporten skal vise det budsjettmessige forbruk. Administrasjonen vil legge frem en rapport som viser budsjettmessig forbruk under hvert rammeområde. Inntektene er delt opp i salgs- og leieinntekter, refusjoner og overføringer. Kostnadene er delt opp i lønn- og sosiale kostader, kjøp av varer / tjenester og overføringer. Vi ber om at kommunestyret leser rapporten med en viss forsiktighet. På noen områder har vi avtaler som gjør at vi bare er fakturert for % forbruk, mens det på andre områder er fakturert for 100%. Regnskap- og budsjetteknisk: Budsjettet er flatt fordelt med 1/12 måned slik at forbruket skal være ca 33,33%. Når det gjelder utgiftene så følger dette anordningsprinsippet, dvs at utgiftene bokføres når forpliktelsen oppstår. Angående inntekter vil det for refusjoner, overføringer fra trygdeetaten og øremerkede tilskudd være et etterslep i forhold til regnskapsføringen da slik overføring skjer etterskuddsvis. Periodisering av fast lønn: Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni med 12 % av beregningsgrunnlaget. 1. tertial: Budsjettet periodiseres for 4 måneder med 33,33 % av fast lønn og månedlig feriepengeavsetning. I forhold til regnskapet vil de første 4 måneder med fast lønn gi en belastning på 36,36 %. Altså vises det et overforbruk på fast lønn som ikke er reell for 1. tertial. 2. tertial: Budsjettet periodiseres på 8 måneder med 66,66 % av fast lønn med månedlig feriepengeavsetning, unntatt feriemåneden juni. Fast lønn i denne perioden er belastet for 7 Side 11 av 20

12 Sak 60/11 måneder, da det utbetales feriepenger i juni måned. 7/11 med fast lønn fir en rettmessig periodisering på 63,64 %. Altså viser det et mindreforbruk på fast lønn som ikke er reell for 2. tertial. Kommunens økonomiske kontroll avvik mellom regnskap og budsjett Hovedtrekkene pr Konto Regnskap 30/4-11 Budsjett 31/12-11 Forbruk % Driftsinntekter , ,00 36 Driftsutgifter , ,00 33 Finansinntekter , ,00 3 Finansutgifter , ,00 15 Sum netto utgifter ,62 0 Årets første tertial viser et mindreforbruk på kr ,62. Dette skyldes nok i hovedsak en noe ujevn inngang av inntektene. Driftsutgiftene er totalt sett ca etter budsjett. Rammeområde 1 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Konto Regnskap 30/4-11 Budsjett 31/12-11 Forbruk Utgifter Lønn og sosiale utgifter , ,00 37,5 Kjøp av varer og tjenester , ,00 40,0 Overføringer , ,00 26,1 Finansutgifter Sum utgifter , ,00 36,5 Inntekter Salgs- og leieinntekter , ,00 42,0 Refusjoner , ,00 54,7 Overføinger ,00 0 Finansinntekter , Sum inntekter , ,00 21,1

13 Sak 60/11 SUM NETTO UTGIFT , ,00 38,6 Utgifter Lønn og sosiale utg: KLP gruppe/ulykkesforsikring 2011 Kjøp av varer og tjenester: Driftsavtaler som gjelder for et lengre tidsrom Inntekter Salgs- og leieinntekter: innfordringsinntekter Refusjoner: moms, prosjekt forstudie kommunale studiesentra (50%) Rammeområde 2 Oppvekst og kultur Konto Regnskap 30/4-11 Budsjett 31/12-11 Forbruk % Utgifter Lønn og sosiale utgifter , ,00 38,6 Kjøp av varer og tjenester , ,00 23,3 Overføringer , ,00 31,8 Finansutgifter Sum utgifter , ,00 36,2 Inntekter Salgs- og leieinntekter , ,00 34,5 Refusjoner , ,00 38,8 Overføringer Finansinntekter ,00 0 Sum inntekter , ,00 35,7 SUM NETTO UTGIFT , ,00 36,3 Utgifter Lønn og sosial utgifter: STP pensjon/afp, vikar (ref.berettiget) Overføringer: ovf til kirke, stipend, støtte samfunnshus, utbet til trossamfunn

14 Sak 60/11 Inntekter Salgs- og leieinntekter: i hovedsak foreldrebetaling Refusjoner: ref sykelønn, fr.språklige voksne, lærlingetilskudd Rammeområde 3 Helse, sosial. Pleie og omsorg Konto Regnskap 30/4-11 Budsjett 31/12-11 Forbruk % Utgifter Lønn og sosiale utgifter , ,00 32,5 Kjøp av varer og tjenester , ,00 37,5 Overføringer , ,00 29,7 Finansutgifter ,00 0 Sum utgifter , ,00 33,0 Inntekter Salgs- og leieinntekter , ,00 31,0 Refusjoner , ,00 24,7 Overføringer ,00 0 Finansinntekter ,00 0 Sum inntekter , ,00 25,7 SUM NETTO UTGIFT , ,00 35,0 Utgifter Kjøp av varer og tjenester: ord innkjøp + innleie personell Rammeområde 4 Teknisk etat Konto Regnskap 30/4-11 Budsjett 31/12-11 Forbruk %

15 Sak 60/11 Utgifter Lønn og sosiale utgifter , ,00 33,5 Kjøp av varer og tjenester , ,00 35,4 Overføringer , ,00 42,5 Finansutgifter Sum utgifter , ,00 35,1 Inntekter Salgs- og leieinntekter , ,00 46,3 Refusjoner , ,00 47,7 Overføringer Finansinntekter Sum inntekter , ,00 46,4 SUM NETTO UTGIFT , ,00 23,2 Inntekter Salgs- og leieinntekter: Utfakturert t.o.m 2 kvartal kommunale avgifter Utgifter Kjøp av varer og tjenester: Forsikringskostnader for 2011, strøm/fyringsutgifter, snøbrøyting SKATT / RAMMETILSKUDD Hovedgruppe Regnskap 30/4-11 Budsjett 31/12-11 Forbruk % Skatt på inntekt og formue , ,00 32,2 Rammetilskudd , ,00 37,0 Andre overføringer , ,00 24,1 Sum frie inntekter , ,00 36,4 Renteutgifter løpende lån , ,00 11,2 Avdrag løpende lån , ,00 41,5 Sum renter og avdrag lån , ,00 30,3 Andre utgifter Renteinntekter og utbytte , ,00 14,5 Inntekter Skatt: Skatteinngan er t.o.m mars Rammetilskudd: mottatt 4 av 10 terminer

16 Sak 60/11 Utgifter Renter/avdrag forfaller til ulike tider på året og gir derfor en skjev prosentfordeling Rapportering i hht finansreglement I henhold til ny forskrift av 9. juni 2009, gjeldende fra 1. juli 2010 skal det minst to ganger pr år rapporteres til kommunestyret om kommunens finansforvaltning. Oversikt lånegjeld Hasvik kommune hadde pr en lånegjeld på kr ,-. Det har ikke vært opptak av nye lån i I første tertial er det betalt kr ,- i avdrag og lånegjelden er pr på kr ,-, fordelt slik: Saldo Rente Husbanken ,- 2,80 % Kommunalbanken ,- 2,60 % Kommunalbanken fastrente ,- 3,26 % SpareBank ,- 5,50 % KLP Kommunekreditt ,- 2,85 % Santander ,- leasing Alle prognoser tilsier at rentene vil øke både i inneværende og kommende år. Kommunalbanken har pr 11. mai 2011 økt renten med 0,15 % p.a., til 2,750 %. Plassering av ledig likviditet Hasvik kommune har ikke plassert ledig likviditet i aksjer eller fond.

17 Sak 61/11 HASVIK KOMMUNES ÅRSMELDING FOR 2010 Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 11/142 61/11 Formannskapet Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunes årsmelding for 2010 tas til orientering. Hasvik kommunes årsmelding for 2010 legges med dette frem for politisk behandling Side 17 av 20

18 Sak 62/11 HASVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2010 Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 11/214 62/11 Formannskapet Rådmannen tilrår følgende innstilling til kommunestyret: 1. Hasvik kommunes årsregnskap for 2010 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i investeringsregnskapet for 2010, kroner 4.750, avsettes til ubundet kapitalfond, konto Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2010, kroner , disponeres som følger: Kroner avsettes til rentefond. Kroner avsettes til tapsfond. Kroner avsettes til IKT-fond. Kroner avsettes til disposisjonsfond. Regnskapsmessig resultat: Hasvik kommunes regnskap for 2010 ble avlagt den Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kroner , mens investeringsregnskapet viser er mindreforbruk på kroner Det vises til årsmeldingen med regnskap fremlagt på overordnet nivå og rådmannens kommentarer til kommunens økonomiske utvikling. Videre vises det til eget dokument hvor regnskapet fremlegges på detaljnivå. Disponering av mindreforbruk: Sammenlignet med andre kommuner har Hasvik lav gjeld per innbygger. Rådmannen tilrår derfor at overskuddet fra driftsregnskapet for 2010 i sin helhet avsettes til fond. Alle signaler tyder på et økende rentenivå i årene som kommer. Det tilrås derfor en styrking av kimmunens rentefornd med kroner Erfaringsmessig medfører økt rentenivå at risikoen for tap på kommunens fordringer øker. Det tilrås derfor å styrke kommunens tapsfond med kroner Hasvik kommune står foran betydelige investeringer på IKT siden i årene som kommer. Det foreslås derfor opprettet IKT-fond med en avsetning på kroner Resterende, kroner , tilrås avsatt til disposisjonsfond. Side 18 av 20

19 Sak 62/11 Kontroll og revisjon: Kommunerevisjonen avga revisjonsberetning den Hasvik kommunes kontrollutvalg behandlet saken den Verken revisjonsberetningen eller kontrollutvalgets uttalelse foranlediger bemerkninger fra administrasjonens side. Vedlegg: - Årsmelding for Hasvik kommune Detaljert regnskap for Hasvik kommune Revisjonsberetning datert Kontrollutvalgets uttalelse detert

20 Sak 63/11 ORIENTERINGSSAK Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/49 37/11 Formannskapet /11 Formannskapet /11 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. Orienteringssak: Ad-hoc utvalgenes arbeid Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 20 av 20

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 09.06.2015 Tid: Kl.09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS Hasvik kommune Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/35 REFERAT

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/35 REFERAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Loppa kommune. Nuvsvåg 2.mai 09

Loppa kommune. Nuvsvåg 2.mai 09 Loppa kommune Nuvsvåg 2.mai 09 1 Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk. Når det gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 26.04.2004 Tid: Kl.10.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.06.2010 Tid: 20.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 62/10 10/462 FOLKETS TALERSTOL 033 3 63/10

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer