Sortering av oppladbare batterier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sortering av oppladbare batterier"

Transkript

1 Sortering av oppladbare batterier Vi gjenvinner batterier

2 Innhold Generelt om oppladbare batterier... 3 Sortering av oppladbare batterier i ulike kategorier... 5 Oppbygning av en batteripakke... 7 Oppbygning av nikkel-kadmiumbatterier (NiCd) og nikkel-metallhydridbatterier (NiMH)... 8 Nikkel-kadmiumbatterier... 9 NiCd-battericeller - konsumenttype NiCd-batterier av kassettype NiCd-batterier bygd inn i utstyr Nikkel-metallhydridbatterier NiMH-battericeller - konsumenttype NiMH-batterier av kassettype NiMH-batterier bygd inn i utstyr Batterier bygd inn i utstyr - industribatterier til minnebackup Blybatterier (Pb) Litium-ionbatterier (Li-ion) Transport av litiumbatterier Spesielle bestemmelser i ADR Mulige endringer i ADR-regelverk fra

3 Generelt om oppladbare batterier Disse sidene er en veiledning for å forenkle sorteringsarbeidet av innsamlede oppladbare batterier i ulike avfallskategorier. Sammensetningen gjør ikke noe forsøk på å vise alle batterier på markedet, men er ment som en veiledning for identifisering av ulike batterityper. Da batterier, spesielt de oppladbare, finnes i et uendelig antall former og utførelser omfatter disse sidene bare batterier til de vanligste apparatene. Bruksområdene til disse, utførelsen og typiske kjennetegn fremheves. Pga. det økende markedet av energikrevende apparater har oppladbare batterier fått et mer naturlig bruksområde for det meste i mobiltelefoner, trådløse telefoner, videokameraer, støvsugere, barbermaskiner, elektriske tannbørster, håndverktøy, bærbare PC'er mm. De oppladbare batteriene forekommer montert inne i apparatet eller som batterikassetter, f.eks. til mobiltelefoner. Oppladbare batterier kan lades ganger, noe avhengig av type batteri og utstyr det skal drifter. Batteriene deles inn i følgende kjemiske systemer: Nikkel-kadmiumbatterier (NiCd-batterier) Nikkel-metallhydridbatterier (NiMH-batterier) Litium-ionbatterier(Li-ionbatterier) Blybatterier (Pb) Merking av miljøskadelige batterier Eldre merking Miljøskadelige oppladbare batterier kan være merket med et retursymbol med 3 piler og et kjemisk tegn under pilene som angir det aktuelle miljøskadelige tungmetallet. 3

4 Nyere merking Miljøskadelige batterier skal være merket med retursymbol lik figuren under. Også her er det kjemiske tegnet til det aktuelle miljøskadelige tungmetallet ført opp. Når det gjelder knappceller og knappcellebatterier, er selve pakningen til batteriet merket med dette symbolet. Merking av miljøtilpassede batterier Miljøtilpassede batterisystemer av type nikkel-metallhydrid og litium-ion kan på grunn av de internasjonale merkingskravene være utstyrt med et retursymbol i form av 3 piler. Dette innebærer ikke at batteriet er miljøskadelig. 4

5 Sortering av oppladbare batterier i ulike kategorier De innsamlede oppladbare batteriene skal idag sorteres i to kategorier: A - ikke miljøskadelige, B - miljøskadelige Batteritype Oppladbare litiumbatterier (Li-ion) Nikkel-kadmiumbatterier Nikkel-metallhydridbatterier Blybatterier Kategori A B A B Om krympeslangen rundt et NiCd- eller NiMH-batteri demonteres, eller om battericellene demonteres fra en batterikassett, henger battericellene sammen i sine sammensveisede metallbånd. Merking for identifisering savnes som regel. Om man er usikker på batteritypen sorteres disse i kategori B. Miljøskadelige typer (kategori B) Nikkel-kadmiumbatterier (NiCd) NiCd-batterier brukes ofte i apparater som trekker mye strøm, slik som håndverktøy osv. De er også vanlige i miljøer med høy temperatur, f.eks. i nødlys etc. NiCd-batterier er ut fra sine elektriske egenskaper mest vanlige innen industriell og militær elektronikk. Avfalsstoffnummer 7084, EAL- kode Blybatterier (Pb) De fremste bruksområdene for sluttede (ventilregulerende) blybatterier er innbruddsalarmer, løfteanordninger og batteribackup til PC'er, såk. UPS-systemer. Blybatteriet er videre vanligst i konsumentprodukter som støvsugere, hageverktøy osv. Avfalsstoffnummer 7092, EAL- kode

6 Miljøtilpassede typer (kategori A) Utviklingen av nye konsumentprodukter som mobiltelefoner og trådløse telefoner, videokameraer, bærbare PC'er osv. har stilt krav til oppladbare batterier med høyere energiinnhold. Resultatet av denne utvikling har ledet frem til batterisystemet NiMH og Li-ion. Pga. sin høye energitetthet (mindre vekt, lengre driftstid) og sine bedre miljøegenskaper har disse nye batteritypene i de senere år blitt vanligere for strømforsyning av bærbar og stasjonær elektronikk. Nikkel-metallhydridbatterier (NiMH) Nikkel-metallhydridbatterier har en høy energitetthet og gir opp til 50% lengre driftstid sammenlignet med NiCd-typen. NiMH-batterier er derfor blitt et både teknisk og miljømessig alternativ for NiCd-batteriene, f.eks. i mobiltelefoner og videokameraer. De finnes i dag som konsumentpakkede standardbatterier for de fleste tilfeller av konsumentapplikasjoner. NB: alle oppladbare batterier skal samles inn og gjenvinnes. EAL- kode Litium-ion (Li-ion) Den seneste produktinvasjonen av miljøtilpassede oppladbare batterier er litium-ion. Denne batteritypen øker kraftig i bruk. Batteritypen har den høyeste energitettheten av de oppladbare batteriene og er derfor godt egnet til å forsyne bærbart utstyr der minst mulig vekt og lengst mulig driftstid er ønskelig. Ekspempler på slikt utstyr er mobiltelefoner, bærbare PC'er osv. Li-ionbatteriet gir en annen batterispenning og lar seg derfor som oftest ikke bytte ut med andre oppladbare batterier. NB: Alle oppladbare batterier skal samles inn og gjenvinnes. EAL- kode Batterier klassifisert som miljøskadelige skal være merket med et retursymbol slik som en overkrysset avfallsdunk (se s 4). Miløtilpassede batterier kan ut i fra de internasjonelle merkningskravene være utstyrt med et retursymbol i form av 3 piler. Det innebærer ikke at batteriet er miljøskadelig. Se merking om miljøtilpassede batterier på s 4. Ved vanskeligheter med å skille nikkel-kadmiumbatterier fra andre oppladbare batterier sorteres disse i kategori B miljøskadelig. 6

7 Oppbygning av en batteripakke En batteripakkes oppbygning er generell og gjelder for samtlige typer batterier, oppladbare batterier og engangsbatterier uansett kjemisk system. Størrelsen hos de ulike battericellene er standardiserte etter IEC (unntak finnes). Et batteri kan være utformet med battericellene montert i en rad som en tube Battericellene kan også være plassert ved siden av hverandre i flere rader De monterte battericellene kan være pakket inn med teip, krympeslange eller en plastbeholder. 7

8 Oppbygning av nikkel-kadmiumbatterier (NiCd) og nikkel-metallhydridbatterier (NiMH) Ulike typer battericeller Bildet ovenfor viser typiske battericeller, sylinderformede, prismeformede og knappceller i de kjemiske systemene NiCd og NiMH som brukes ved oppbygging av en batteripakke. Utseendet hos en enkel battericelle er veldig likt vanlige engangsbatterier. En batteripakke kan se ut på mange måter. Stort sett finnes ingen standardisering av batteripakker. Oppladbare battericeller er likevel standardiserte etter IEC. Sylinderformede Prismeformede Knappceller NiCd KR 15/51 KF 18/07/68 KB 116/055 NiMH HR 15/51 HF 18/07/68 HB (* (* under standardisering Betegnelsen 15/51 for sylinderformede celler betyr at battericellen har en diameter på 15 mm og en høyde på 51 mm. Dette gjelder også for knappceller, (f.eks. 116/055), men dimensjonen her angis i tidels mm. For prismeformede celler angis dimensjonene i mm på følgende måte: bredde/tykkelse/høyde (f.eks. 18/07/68). 8

9 Nikkel-kadmiumbatterier NiCd-batterier forekommer i et flertall ulike utførsler og til et stort antall typer av apparater, som batterikassett eller innebyggd i apparatene enten fast montert på kretskort eller kontakt tilsluttet. I visse applikasjoner er man avhengig av elektriske egenskaper hvor NiCd-batterier er vanskelige å erstatte med andre batterisystemer. Dette bl.a. på grunn av NiCd-batterienes høyeffektsegenskaper og brede temperaturområde. Battericeller - konsumenttyper Sylinderformede battericeller 1,2 Volt og batteri 8,4 og 7,2 Volt NiCd-battericeller forekommer i de vanligste konsumenttypene motsvarende husholdningsbatterier. Markedet er veldig begrenset. Prismeformede battericeller 1,2 Volt Prismeformede celler brukes for det meste i batteripakker, men visse typer forekommer til og med konsumentutført. Knappceller 1,2 Volt Forekommer for det meste i batteripakker. Visse mindre celler brukes i personsøkere og i høreapparater. Batteripakker Batteripakker består av en eller flere battericeller der følgende typer er standardisert etter IEC: Pakker med sylinderformede celler (diameter/høyde i mm) KR 11/45, KR 12/30, KR 15/18, KR 15/30, KR 15/51, KR 17/18, KR 17/29, KR 17/43, KR 17/50, KR 23/27, KR 23/34, KR 23/43, KR 26/31, KR 26/50 (Sub C), KR 33/44, KR 33/62, KR 33/91 og KR 44/91. Spesialceller forekommer Pakker med prismeformede celler (bredde /tykkelse/høyde i mm) KF18/07/41, KF18/07/49, KF/18/09/49, KF18/07/68, KF18/09/68, KF18/11/68, KF18/18/68 og KF23/15/68 Pakker med knappceller (diameter/tykkelse i tidels mm) KB 116/055, KB 156/048, KB 156/061, KB 222/050, KB 229/055, KB 232/030, KB 232/055, KB 232/067, KB 252/064, KB 252/077, KB 252/095, KB 346/055, KB 346/098, KB 432/081 og KB 505/105. Spesialceller forekommer. 9

10 På de følgende sidene er de vanligste utgavene av NiCd-batteriene beskrevet. Deretter følger tilsvarende batterityper i NiMH-utgaven. Merking: NiCd, Nickel Cadmium Rechargeable Battery Miljøinformasjon Nikkel-kadmiumbatterier inneholder kadmium og er klassifisert som miljøskadelige. NiCd-batterier skal være merket med et retursymbol som overkrysset avfallsdunk. Sortering: nikkel- kadmiumbatterier, kategori B - miljøskadelig Avfallsstoffnummer 7084, EAL- kode

11 NiCd-battericeller - konsumenttype Sylinderformede battericeller NiCd battericeller forekommer i størrelser som svarer til husholdningsbatteriene. Salgsvolumet av disse celletypene er i dag meget lav. Merking: Nickel Cadmium Rechargeable Battery, NiCd. Batteritypen er klassifisert som miljøskadelig og skal derfor være merket med et retursymbol som overkrysset avfallsdunk. Prismeformede battericeller Celletypen er konstruert for å bygge tynne batteripakker f.eks. til mobiltelefoner, men den forekommer også som battericeller for strømforsyning f.eks. av CD-spillere. Merking: Nickel Cadmium Rechargeable Battery NiCd. Batteritypen er klassifisert som miljøskadelig og skal derfor være merket med et retursymbol som overkrysset avfallsdunk. Knappceller Knappceller brukes utelukkende for å være innebygd i apparater. Små knappceller kan forekomme f.eks. i høreapparater. Merking: NiCd (og fabrikantenes typenr.) Sortering: nikkel-kadmiumbatterier, kategori B miljøskadelig Avfallsstoffnummer 7084, EAL- kode NiCd - batterier er klassifisert som farlig avfall. 11

12 NiCd-batterier av kassettype Mobiltelefoner De første mobiltelefonene som ble introdusert på markedet var strømforsynte av batterier som var bygd på NiCd-celler. Erstatningstyper i NiMH - utgaven er nå tilgjengelige for de fleste av modellene. Trådløse telefoner Markedet for trådløse telefoner har økt de siste årene. Erstatningstyper i NiMH - utgaven er nå tilgjengelige for de fleste av modellene. Videokameraer Videobatterier var det første store konsumentbatteriet i NiCd-utførsel. Erstatningstyper i NiMH - utgaven er nå tilgjengelige for de fleste av modellene. 12

13 Håndverktøy For å klare de høye strømkravene ble det tidligere brukt utelukkende NiCd-batterier i håndverktøy. Den tekniske utviklingen med NiMH-høyeffektceller har imidlertid ført til at håndverktøy som boremaskiner drives mer og mer av NiMH-batterier. Bærbare PC'er Markedet knyttet til bærbare PC'er har økt kraftig de senere årene. De første modellene ble drevet utelukkende av NiCd-batterier. Erstatningsbatterier i NiMH - utgaven finnes til visse av disse eldre modellene. 13

14 Kommunikasjonsradio Et typisk bruksområde for NiCd-batterier. En kommunikasjonsradio er en stor strømforbruker, spesielt de eldre apparattypene. Dessuten brukes apparatene ved lave temperaturer noe som også stiller krav til batteriene. Radiostyrte modelltyper av biler, båter, fly osv. For å klare de høye strømkravene, er det tidligere blitt benyttet utelukkende NiCd-batterier til drift av radiostyrte biler, båter, fly osv. Den tekniske utviklingen av NiMH-høyeffektceller har ført fram til at NiMH-batterier nå i større grad brukes til dette formål. Merking: Nickel Cadmium Rechargeable Battery NiCd. Batteritypen er klassifisert som miljøskadelig og skal derfor være merket med et retursymbol. Sortering: nikkel-kadmiumbatterier, kategori B - miljøskadelig Avfallsstoffnummer 7084, EAL- kode NiCd - batterier er klassifisert som farlig avfall. 14

15 NiCd-batterier bygd inn i utstyr Trådløs telefon (sylinderformede celler) Telefoner av eldre modell ble drevet med NiCd-batterier. Erstatningstyper i NiMH - utgaven er nå tilgjengelige for en del av disse modellene. Trådløs telefon (knappceller) I de første produktene som ble lansert brukte man bare NiCd-batterier. Erstatningstyper i NiMH - utgaven er nå tilgjengelige for de fleste av disse modellene. Merking: Merking er ikke vanlig for knappcellebatteriene som sitter i utstyret. Eldre typer av mobiltelefoner Vanligvis 12 Volts batterier bygd sammen av celletypen KR 27/50 (sub C) eller KR 35/62 (D). Batteriene forekommer også med KR 35/92 (F)-celler. Disse telefontypene finnes ikke lenger på markedet. (27/50 innebærer at cellene har en diameter på 27 mm og en høyde på 50 mm). 15

16 Elektrisk tannbørste Battericellene er montert som staver Tidligere ble NiCd-batteriene benyttet i elektriske tannbørster. Disse er nå erstattet av NiMH-batteriene. NiCd-batteriene vil likevel fortsatt finnes som avfall. Batteriene er monterte direkte på kretskort inne i apparatet. Batterispenningen er vanligvis 2,4 Volt. Barbermaskiner Tidligere ble NiCd-batteriene også benyttet i barbermaskiner. Disse er nå erstattet av NiMH-batteriene. NiCd-batteriene vil likevel fortsatt finnes som avfall. Batteriene er monterte direkte på kretskort inne i apparatet. Batterispenning vanligvis 2,4 Volt. Håndverktøy Bildet t.v. viser et typisk batteri i en borremaskin. Vanligste celletype i håndverktøy er KR 23/43 (Sub C). Avhengig av behovet for rask lading og høy belastning anvendes NiCd-batteriene fortsatt i håndverktøy. I elektriske skruetrekkere begynner dog NiMH-batteriene å bli mer og mer vanlige. 16

17 Støvsugere Bildet viser et batteri montert i en støvsuger. Vanligste celletype er KR 23/43 (sub C). Også blybatterier forekommer. Medisinsk utstyr NiCd-batterier har en stor oppgave innen helsesektoren. Flertallet av instrumenter og apparater drives av NiCd-batterier av ulike typer. Bildet over viser bare noen eksempler. NiCd-batterier i skilt til nødutganger NiCd-batterier er pga. sine gode høytemperaturegenskaper vanlige i nødutgangsskilter. 17

18 Merking: Merking er ikke vanlig. Visse batterier kan være merket med Nikkel Cadmium Battery, NiCd og utstyrt med eldre returmerking i form av 3 piler. NiCd-batteriene er klassifisert som miljøskadelige og skal være merket med retursymbol. Se side 4 i forbindelse med merking av miljøskadelige batterier. Sortering: nikkel-kadmiumbatterier, kategori B - miljøskadelig Avfallsstoffnummer 7084, EAL-kode NiCd-batterier er klassifisert som farlig avfall. 18

19 Nikkel-metallhydridbatterier NiMH-batterier brukes mer og mer i ulike konsumentapplikasjoner som f.eks. mobiltelefoner og videokameraer. T.o.m. elektriske tannbørster og barbermaskiner strømforsynes i dag av NiMH. Moderne Bærbare PC'er drives bare av miljøvennlige batterityper som NiMH og litium-ionbatterier. Battericeller - konsumenttyper Sylinderformede battericeller 1,2 Volt samt batteri 8,4 og 7,2 Volt NiMH-battericeller forekommer i de vanligste konsumenttypene tilsvarende husholdningsbatterier og utgjør dermed et miljøalternativ for NiCd-battericeller. Prismeformede battericeller 1,2 Volt Prismeformede celler brukes først og fremst i batteripakker, men noen typer forekommer også i konsumentutførelse f.eks. til minidiskspillere. Knappceller 1,2 Volt Forekommer først og fremst i batteripakker. Noen mindre celler brukes også i personsøkere og i høreapparater. Batteripakker Et flertall ulike NiMH-celler er nå tilgjengelige og inngår i et stort antall batterier. Følgende typer er standardisert etter IEC: Pakker med sylinderformede celler (diameter/høyde i mm) HR 11/45, HR 15/43, HR 15/49, HR 15/51, HR 17/29, HR 17/43, HR 17/50, HR 17/67, HR 23/43, HR 26/47 og HR 26/50. Pakker med prismeformede celler (bredde/tykkelse/høyde i mm) HF15/08/49, HF15/09/49, HF/18/07/36, HF18/07/49, HF18/09/49, HF18/07/68, HF18/11/68, HF18/18/68, HF23/11/68 og HF23/15/68 Pakker med knappceller (diameter/tykkelse i tidels mm) 8 st ulike typer er for tiden under standardisering. Spesialceller forekommer. Merking: NiMH, Nickel Metal Hydride Rechargeable Battery. Nikkel-metallhydridbatterier kan sammen med litium-ionbatterier være utstyrt med retursymbol i form av 3 piler, noe avhengig av internasjonale merkningskrav. Dette innebærer ikke at batteriet er miljøskadelig. Miljøinformasjon Nikkel-metallhydridbatterier er miljøtilpassede. De inneholder hverken kvikksølv, kadmium eller bly. Sortering: nikkel-metallhydridbatterier, kategori A - ikke miljøskadelig EAL- kode Alle oppladbare batterier skal samles inn og gjenvinnes. 19

20 NiMH-battericeller - konsumenttype Sylinderformede battericeller Battericeller på 1,2 V samt batterier på 8,4 V og 7,2 V forekommer i de vanligste konsumentypene som svarer til husholdningsbatteriene. Disse batteriene har nesten helt erstattet NiCd - battericellene. Følgende størrelser forekommer IEC HR 03 HR6 HR14 HR20 Batteri 8,4V/7,2V Svarer til husholdningsbatteri av type (etter IEC/ANSI) LR03/R03 - AAA LR6/R6 - AA LR14/R14 - C LR20/R20 - D 6LR61/6F22-9V Merking: Nickel Metal Hydride Rechargeable Battery, NiMH Prismeformede battericeller Pga. sin høye energitetthet i kombinasjon med små dimensjoner anvendes prismeformede NiMH-celler i tynne batterier som i første rekke brukes i mobiltelefoner, men til dels også i minidiskpillere mm. Merking: Nickel Metal Hydride Rechargeable Battery, NiMH NB: Alle oppladbare batterier skal samles inn og gjenvinnes. Sortering: nikkel-metallhydridbatterier, kategori A - ikke miljøskadelig EAL- kode

21 Knappceller Stort sett alle knappcelletyper er nå å få i form av NiMH - utgave. Merking: NiMH (og fabrikantens typenr.) Sortering: nikkel-metallhydridbatterier, kategori A - ikke miljøskadelig EAL- kode Ved eventuelle vanskeligheter rundt det å skille visse knappceller sorteres disse i kategori B - miljøskadelig. 21

22 NiMH-batterier av kassettype Mobiltelefoner Dagens modeller av mobiltelefoner leveres med NiMH - samt Li-ionbatterier. Erstatningsbatterier i NiMH-utførelse er tilgjengelige for de fleste av de eldre mobiltelefonene som opprinnelig var utstyrt med NiCd-batterier. Trådløse telefoner Nye modeller av telefoner leveres med NiMH-batterier. Erstatningsbatterier er tilgjengelig for de fleste av de eldre modellene som opprinnelig var utstyrt med NiCd-batterier. Videokameraer Nye modeller av videokameraer levereres i dag i første rekke med Li-ionbatterier. Erstatningsbatterier er tilgjengelig for de fleste av de eldre modellene som opprinnelig var utstyrt med NiCd-batterier. 22

23 Håndverktøy Den tekniske utviklingen av NiMH-høyeffektceller har ført frem til at håndverktøy slik som drill mer og mer drives av NiMH-batterier. Merking: Nickel Metal Hydride NiMH Rechargeable battery. Miljøtilpassede batterisystemer som nikkel- metallhydrid og litium-ion kan avhengig av de internasjonale merkingskrav være utstyrt med et retursymbol i form av 3 piler. Dette innebærer ikke at batteriet er miljøskadelig. Bærbare PC'er Alle nye bærbare PC'er leveres med miljøtilpassede batterisystemer i form av NiMH eller Li-ion. 23

24 Kommunikasjonsradio I visse modeller forekommer NiMH-batterier. Radiostyrte modelltyper av biler, båter, fly osv. Den tekniske utviklingen av NiMH-høyeffektceller har ført fram til at NiMH-batteriene anvendes mer og mer i radiostyrte modeller av både biler, båter, fly osv. Ladningen må dog overvåkes noe. Merking: Nickel Metal Hydride NiMH Rechargeable battery Merking med retursymbol: Miljøtilpassede batterisystemer som nikkel- metallhydrid og litium-ion kan avhengig av de internasjonale merkingskrav være utstyrt med et retursymbol i form av 3 piler. Dette innebærer ikke at batteriet er miljøskadelig. Sortering: nikkel-metallhydridbatterier, kategori A - ikke miljøskadelig NB: Alle oppladbare batterier skal samles inn og gjenvinnes. EAL - kode: NiMH-batterier er ikke klassifisert som farlig avfall. 24

25 NiMH-batterier bygd inn i utstyr Trådløs telefon (sylinderformede celler) Nyproduserte apparater er alltid utstyrt med NiMH-batterier. Erstatningsbatterier for eldre apparattyper finnes tilgjenglige i NiMH. Trådløs telefon (knappceller) Nye apparater leveres med NiMH-batterier. Erstatningsbatterier finnes for de fleste eldre modeller. Merking: Nikkel Metal Hydride NiMH Rechargeable battery. Krympeslangen til et NiMH-batteri er ofte grønn. Dette gjelder ikke generelt, men er vanlig for NiMH knappcellebatteriene. Sortering: nikkel-metallhydridbatterier, kategori A - ikke miljøskadelig NB: Alle oppladbare batterier skal samles inn og gjenvinnes. EAL-kode NiMH-batterier er ikke klassifisert som farlig avfall. 25

26 Batterier bygd inn i utstyr - industribatterier til minnebackup NiCd- og NiMH-knappceller og knappcellebatterier Det vanligste bruksområdet er minnebackup der batteriet er utstyrt med pinner eller loddepunkter for montering direkte på kretskort eller for loddetilkobling. Batteritypen bygger på knappceller men forekommer for det meste som batteripakker sammensatt av et antall knappceller. De fleste knappcellebatteriene er nå tilgjengelig som NiMH-type. Merking: NiCd eller NiMH samt fabrikantens typenummer. Krympeslangen til et NiMHbatteri er ofte grønn. Dette gjelder ikke generelt, men er vanlig for NiMH-knappcellebatteriene. Sortering: nikkel-kadmiumbatterier, kategori B - miljøskadelig Avfallsstoffnummer 7084, EAL- kode Sortering: nikkel-metallhydridbatterier, kategori A - ikke miljøskadelig EAL-kode NB: Alle oppladbare batterier skal samles inn og gjenvinnes. 26

27 Blybatterier (Pb) Den vanligste typen av blybatterier ser ut som et vanlig startbatteri til bilen, dvs. "firkantet". Batterispenning for lukkede blybatterier (under 3 kg) er 6 eller 12 Volt, men forekommer også med en spenning på 2 eller 4 Volt. Batteritypen finns også i en utførsel hvor det er bygd sammen av sylinderformede celler med en cellespenning på 2 Volt. Lukkede blybatterier under 3 kg. Det fremste bruksområdet for lukkede blybatterier (ventilregulerte) er i innbruddsalarm, lufteanordninger og som batteribackup til datamaskiner, det såkalte UPS-system. Blybatteriet er videre vanlig i konsumentprodukter som støvsugere, hageverktøy, eldre videokameraer osv. Batteri for hageverktøy Batterier for eldre videokameraer Merking: Blybatterier er merket med "Rechargeable Battery/Sealed Lead Acid, Battery/Maintenance Free Battery osv. Miljøinformasjon Blybatterier er klassifisert som miljøskadelige og skal være utstyrt med et retursymbol. Eldre batterier kan være utstyrt med den eldre returmerkingen i form av 3 piler eller mangle merking helt. Sortering: blybatterier, kategori B - miljøskadelig Avfallsstoffnummer 7092, EAL- kode Blybatterier er klassifisert som farlig avfall. NB: Blybatterier må under enhver omstendighet holdes adskilt fra øvrige batterier med hensyn til gjenvinning. 27

28 Litium-ionbatterier (Li-ion) Litium-ion er et miljøtilpasset batterisystem som har økt kraftig i anvendelse. På grunn av sin høye energitetthet er batteriet vel egnet til å drive bærbart utstyr der minst mulig vekt og lengst mulig driftstid er ønskelig, f.eks. i mobiltelefoner, bærbare PC'er, videokameraer, digitale kameraer, minidiskspillere osv. Batterier for mobiltelefon Batterier for minidiskspiller Batterier for digitalt kamera og videokamera Batteri for bærbar PC Merking Litium-ion leveres bare som batteripakker, men de minste celletypene kan se ut som prismeformede batterier. Litium-ionbatterier er merket med "Lithium Ion Rechargeable Battery" eller lignende. Merking med retursymbol: Miljøtilpassede batterisystemer som nikkel-metallhydrid og litium-ion kan ut i fra de internasjonale merkingskravene være utstyrt med retursymbol i form av 3 piler. Dette innebærer ikke at batteriet er miljøskadelig. Sortering: litium-ionbatterier, kategori A - ikke miljøskadelig NB: Alle oppladbare batterier skal samles inn og gjenvinnes. EAL-kode Li- ionbatterier er ikke klassifisert som farlig avfall. 28

29 Litium-ionbatterier Nye kjemiske litiumsystem: Kjemi, Li- Nominell spenning (V) Bruksområde Egenskaper CoO2 (Koboltoksid) 3,6 Mobiltelefoner, Siden 1990-tallet digitale kameraer, det mest vanlige kameraer, Li-ionsystemet for laptops bærbart utstyr Systemet har høy energitetthet CoO2 3,6 Mobiltelefoner, Energitetthet ca: (Polymer koboltoksid) digitale kameraer, 20 % høyere hos kameraer, laptops Li-polymerbatteriene sammenlignet med vanlige Li-ionbatterier MnO2O4 3,7-3,8 Håndverktøy Lav indre motstand gir (Mangandioksid) Medisinsk utstyr høyere belastningsstrøm og hurtigladning. Lav energitetthet NMC (nikkel-kobolt- 3,7 Håndverktøy 2 utførelser mangandioksid) Medisinsk utstyr Høy energitetthet Høy belastningsevne FePO 4 (Jernfosfat) 3,2-3,3 Håndverktøy Hurtigladbar Medisinsk utstyr Høy belastningsstrøm Store batterisystem Lav energitetthet FePO4 3,2-3,3 Håndverktøy Ekstremt hurtigladbar (Jernfosfat Nano Medisinsk utstyr Høy energitetthet material teknologi) Store batterisystem 29

30 Transport av litiumbatterier Vekt opp til 250 g pr batteri Kasserte batterier Vekt over 250 g pr batteri Transportenhet med vekt under 30 kg Transportenhet med vekt over 30 kg Transportenhet med vekt under 30 kg Ingen ADR-krav Transportenhet opp til 333 kg Transportenhet over til kg kg Sikres mot kortslutning Merket ihht krav Alle krav i ADR til begrensede mengder: Sikres mot bevegelse Tett emballasje, må ha lufteventil Spesielt transportdokument kreves Krav om merking av emballasje Full ADR krav: Sikres mot bevegelse Tett emballasje, må ha lufteventil Spesielt transportdokument kreves Krav om merking av emballasje og kjøretøy Fører må ha ADRlisens osv ADR-henvisning: Spesiell bestemmelse s 188 (side 568), pakkeinstruksjon P903b (side709) og 310 (side 578) ADR-henvisning: Spesiell bestemmelse s 230 (side 571) og krav til emballasje P903 (side 709) Alle sidehenvisninger er til ADR

31 Spesielle bestemmelser i ADR (kilde: 188 Litiumceller og litiumbatterier som leveres for transport er ikke underlagt ADR/RIDbestemmelsene dersom følgende vilkår er oppfylt: a. For en litium-metallcelle eller litium-legeringcelle får litiuminnholdet ikke være over 1 g, for en litium-ionecelle får ekvivalentinnholdet av litium ikke være over 1,5 g; b. For et litium-metallbatteri eller litium-legeringbatteri får det totale litiuminnholdet ikke være over 2 g, for et litium-ionebatteri får det totale ekvivalentinnholdet av litium ikke være over 8 g; c. Hver enkelt celle eller hvert enkelt batteri skal ha bestått de enkelte tester som er foreskrevet i 38.3 i Del III i UN Testmanualen; d. Celler og batterier skal være atskilt slik at det ikke kan oppstå kortslutning og skal, med mindre de er installert i utstyr, være pakket i kraftig emballasje; og e. Med mindre de er installert i utstyr skal hvert kolli som inneholder mer enn 24 litiumceller eller 12 batterier i tillegg tilfredsstille følgende krav: i. Hvert kolli skal merkes med en tekst som gir opplysninger om at at de inne holder litiumbatterier, og at spesielle prosedyrer skal følges dersom kolliet skades; ii. Med hver forsendelse skal det følge et dokument med en tekst som gir opp lysninger om at kolliene inneholder litiumbatterier, og at spesielle prosedyrer skal følges dersom et kolli blir skadet; iii. Hvert kolli skal kunne motstå en fallprøve på 1.2 m i en hver retning uten skade på batteriene eller cellene i disse, uten bevegelse av innholdet slik at kontakt batterier mot batteri (eller celle mot celle) oppstår og uten at innholdet kommer ut; og iv. Kolliene, med unntak av litiumbatterier i utstyr, ikke overstiger 30 kg brutto masse. Slik det er brukt ovenfor, og ellers i ADR\RID, betyr uttrykket «innhold av litium», mengden (massen) av litium i anoden på et litium-metallbatteri eller litium-legeringbatteri, unntatt når det dreier seg om en litiumionecelle hvor «det ekvivalente litiuminnhold» i gram skal regnes som 0,3 ganger den nominelle kapasiteten i ampèretimer. 230 Denne posisjonen gjelder celler og batterier som inneholder litium i enhver form, inklusive litiumpolymer og litium ioneceller og batterier. Litium celler og batterier får transporteres under denne posisjonen dersom de møter følgende kriterier: a. Hver type celle eller batteri skal ha vist at kriteriene for hver enkelt test i UN Testmanualen, Del III, underavsnitt 38.3 er oppfylt; b. Hver celle og hvert batteri skal ha innebygget en sikkerhets-lufteanordning eller være konstruert slik at den/det ikke vil kunne revne voldsomt under normale transportforhold. 31

32 c. Hver celle og hvert batteri skal være utstyrt slik at utvendig kortslutning effektivt hindres. d. Alle batterier som inneholder parallellkoblede celler eller serier av celler skal i nødvendig grad ha effektivt utstyr som forebygger farlig motstrøm (f.eks. dioder, sikringer etc.). 310 Prøvekravene angitt i underpunkt 38.3 i UN Testmanualen gjelder ikke for produksjonsserier med ikke over 100 litiumceller og batterier, eller for utviklings prototyper av litiumceller og batterier når disse transporteres til prøvested dersom: a. cellene og batteriene transporteres i ytteremballasjer bestående av metall-, plast- eller finerfat, eller plast- eller trekasser, og disse tilfredsstiller kriteriene for emballasjegruppe I; og b. hver celle og batteri er individuelt emballert i en inneremballasje i en ytteremballsje samt er omgitt av ikke brennbart, ikke ledende støtdempende materiale. 636 a. Innsamlede, brukte litiumceller og batterier som skal transporteres for avhending og som transporteres mellom innsamlingssted fra forbrukere og sorteringsstasjon, sammen med andre ikke-litiumholdige celler og batterier eller alene, er ikke underlagt øvrige bestemmelser i ADR under følgende forutsetninger: i. Bruttovekt for hver litiumcelle eller batteri skal ikke overstige 250 gram; ii. Emballeringsbestemmelse P903 b (2) skal følges. b. Celler som er innebygget i utstyr, skal ikke kunne utlades så meget under transporten at spenningen i den åpne kretsen synker under 2 volt, eller to tredjedeler av spenningen i cellen før utlading dersom dette gir en lavere verdi. c. Kolli som inneholder brukte celler eller batterier i umerket emballasje skal være merket som følger: «Brukte litiumceller» Når koden LQ 0 er angitt i kolonne (7) i tabell A i kapittel 3.2 for et gitt stoff eller en gitt gjenstand, er det ingen unntak fra de relevante bestemmelsene i bilagene A og B for dette stoffet eller denne gjenstanden emballert i mindre mengder, med mindre noe annet fremgår av disse bilagene. 32

33 P903 EMBALLERINGSBESTEMMELSE P903 Denne bestemmelsen gjelder UN-nr og Følgende emballasjer er tillatt under forutsetning av at de alminnelige bestemmelsene i og er oppfylt: Emballasjen skal oppfylle kravene på samme nivået som for emballasjegruppe II. Når litium celler og batterier er pakket sammen med utstyr, skal de være pakket i inneremballasje av papp som tilfredsstiller kravene for emballasje gruppe II. Når litium celler og batterier som omfattes av klasse 9 befinner seg i utstyr, skal utstyret være pakket i solid ytteremballasje på en slik måte at det ikke utilsiktet trer i funksjon under transporten. I tillegg kan batterier med sterke, slagtålige yttervegger og med bruttomasse på 12 kg eller mer, samt sammen- stillinger av slike batterier, emballeres i sterke ytteremballasjer, være uemballerte i beskyttende innretninger (f.eks. i ytteremballasjer med komplette vegger eller sprinkelkasser av tre) eller på paller. Batteriene skal være sikret mot utilsiktet bevegelse, og batteripolene skal ikke bære vekten av andre batterier plassert ovenpå dem. Tilleggskrav: Batteriene skal være beskyttet mot kortslutning. P903a EMBALLERINGSBESTEMMELSE P903a Denne bestemmelsen gjelder brukte batterier som er tilordnet UN nr. 3090, 3091 og Følgende emballasjer er tillatt under forutsetning av at de alminnelige bestemmelsene i og er oppfylt: Emballasjen skal oppfylle kravene på samme nivået som for emballasjegruppe II. Ikke godkjent emballasje er likevel tillatt, forutsatt at: den oppfyller de alminnelige bestemmelsene i og 4.1.3; cellene og batteriene er emballert og stuet slik at det forebygger enhver risiko for kortslutning; kolliene ikke veier mer enn 30 kg. Tilleggskrav: Batteriene skal være beskyttet mot kortslutning. 33

34 P903b EMBALLERINGSBESTEMMELSE P903b Denne bestemmelsen gjelder brukte celler og batterier som er tilordnet UN nr og Brukte litiumceller og batterier med bruttomasse ikke over 250 g, innsamlet for destruksjon, sammen med andre brukte ikke litiumbatterier eller alene, er tillatt transportert uten individuell sikring på følgende vilkår: 1. I fat (1H2) eller kasser (4H2) i samsvar med kravene for emballasjegrupe II for faste stoffer; 2. I spesielle innsamlingsbrett av ikke ledende matriale med bruttomasse mindre enn 30 kg, og som tifredsstiller de generelle kravene i , og til Tilleggskrav: Tomrom i emballasjen skal fylles med passende støtdempende matriale for å hindre bevegelse av batteriene under transporten. Hermetisk lukkede emballasjer skal være utstyrt med avluftingsinnretning i samsvar med Avluftingsinnretningen skal være konstruert slik at et eventuelt overtrykk ikke overstiger 10 kpa. 34

35 Mulige endringer i ADR-regelverk fra 2009 Litiumceller/ -batterier pakket for frakt mellom innsamlingspunkt (detaljist) og godkjent innsamler, sammen med andre ikke-litiumceller/-batterier eller alene er ikke underlagt ADR-krav dersom følgende krav er oppfylt: Vekt pr transportenhet er mindre enn 30 kg Vekt pr litiumcelle/-batteri ikke overstiger 250 g (P903b) Denne vektgrensa er foreslått endret til 500 g Annen mulig endring i ADR-regelverk fra 2009: I tilleggskrav til P903b: tomrom i emballasjen skal fylles med et støtdempende materiale for å hindre bevegelse av batteriene under transporten Mulig dette tilleggskravet faller bort. Det er i tillegg foreslått nytt UN nummer for litium-ionbatteri fra 2009: UN nr Litiumprimærbatterier beholder UN nr Dersom disse eller noen av disse endringene trår i kraft fra 2009 vil dette bli kunngjort på AS Batteriretur og Rebatt AS nettsider. Det anbefales også at litiumceller/-batterier leveres inn i originalpakningen, eller at polene tapes før innlevering. Dette for å unngå fare for kortslutning under transport. I kursiv: hentet fra ADR

36 Trykk: KronaTrykk AS, Moss 2008 Vi gjenvinner batterier AS Batteriretur/Rebatt AS Postboks BORGENHAUGEN Telefon: / /

Sortering av oppladbare batterier

Sortering av oppladbare batterier Sortering av oppladbare batterier Innhold Generelt om oppladbare batterier...3 Sortering av oppladbare batterier i ulike kategorier...5 Oppbygning av en batteripakke...7 Oppbygning av nikkel-kadmiumbatterier

Detaljer

Sortering av engangsbatterier

Sortering av engangsbatterier Sortering av engangsbatterier Vi gjenvinner batterier Innhold Generelt om engangsbatterier...3 Sortering av engangsbatterier i ulike kategorier...4 Oppbygning av en batteripakke...5 Husholdningsbatterier

Detaljer

Sortering av engangsbatterier

Sortering av engangsbatterier Sortering av engangsbatterier Innhold Generelt om engangsbatterier...3 Sortering av engangsbatterier i ulike kategorier...4 Oppbygning av en batteripakke...5 Husholdningsbatterier våre vanligste batterier...6

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL Du leser nå denne veilederen fordi du har med brukte batterier å gjøre, sannsynligvis blybatterier. Det er nær tyve år siden virksomheten

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER Innholdsfortegnelse Bruk av denne veilederen 3 Mål og visjoner for Batteriretur 3 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring 4 Forskrifter

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6

Detaljer

Litiumbatterier. FARLIG GODS-KONFERANSEN 11. mai 2017 Transport av litiumbatterier. Presentert av: Peter Mörk

Litiumbatterier. FARLIG GODS-KONFERANSEN 11. mai 2017 Transport av litiumbatterier. Presentert av: Peter Mörk Litiumbatterier FARLIG GODS-KONFERANSEN 11. mai 2017 Transport av litiumbatterier Presentert av: Peter Mörk 1 dgm Norway PETER MÖRK Opprinnelig fra Stockholm Ansatt i DGM siden 1999 Sikkerhetsrådgiver

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL Du leser nå denne veilederen fordi du har med brukte batterier å gjøre, sannsynligvis blybatterier. Det er nær tyve år siden virksomheten

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE PORTABLE BATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE PORTABLE BATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE PORTABLE BATTERIER Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6 5 Generelt om batterier 7 5.1 Oppbygging

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL Du leser nå denne veilederen fordi du har med brukte batterier å gjøre, sannsynligvis blybatterier. Det er nær tyve år siden virksomheten

Detaljer

Type innhold Merking Transportmåte Omfang Farlig gods i begrenset mengde LQ = Limited Quantity = begrenset mengde UN 3373

Type innhold Merking Transportmåte Omfang Farlig gods i begrenset mengde LQ = Limited Quantity = begrenset mengde UN 3373 Noen viktige unntak i forbindelse med forbudt innhold i postsendinger hva kan likevel sendes. Faresedler skal normalt ikke brukes når unntaksbestemmelsene i dette dokumentet benyttes. Imidlertid kan det

Detaljer

Nyhetsbrev. Nyheter i adr/rid 2013. Farlig gods - info

Nyhetsbrev. Nyheter i adr/rid 2013. Farlig gods - info Nyhetsbrev Desember 2012 Nyheter i adr/rid 2013 Farlig gods - info Merking av tanker Det skjer noen mindre endringer i bestemmelsene for merking av tanker. For tankkjøretøyer skal det heretter oppgis tara

Detaljer

Nr. 4/667 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1103/2010. av 29. november 2010

Nr. 4/667 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1103/2010. av 29. november 2010 Nr. 4/667 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1103/2010 2017/EØS/4/40 av 29. november 2010 om fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF,

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6 5 Industribatterier 7 5.1 EV/HEV-batterier

Detaljer

Farlig gods-konferansen 2013. Nyheter i ADR/RID 2013

Farlig gods-konferansen 2013. Nyheter i ADR/RID 2013 Farlig gods-konferansen 2013 Nyheter i ADR/RID 2013 Runar Bjørnsen 1 Oversikt over nyhetene Fullstendig oversikt over alle nyhetene: ADR/RID 2013 sidene 9 14 2 1. juli 2013 ADR/RID 2013 skal i utgangspunktet

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6 5 Industribatterier

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6 5 Industribatterier

Detaljer

Del 1: Alminnelige bestemmelser

Del 1: Alminnelige bestemmelser Del 1: Alminnelige bestemmelser 33 1.1 Hva er riktig når det gjelder strukturen i ADR-boka? a) Bilagene A og B er delt inn i ni deler. b) Hver del er delt inn i kapitler. c) Hvert kapittel er delt inn

Detaljer

DSB. Farlig Gods konferansen Presentasjon ved Dag Albertsen, daglig leder BATTERIRETUR avdeling Sandefjord.

DSB. Farlig Gods konferansen Presentasjon ved Dag Albertsen, daglig leder BATTERIRETUR avdeling Sandefjord. DSB. Farlig Gods konferansen 2017. Presentasjon ved Dag Albertsen, daglig leder BATTERIRETUR avdeling Sandefjord. Innhold presentasjon: Kort om Batteriretur. Batteriretur avd Sandefjord. Samarbeid med

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6 5 Industribatterier

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Fakta om litiumbatterier for båtbruk -

Fakta om litiumbatterier for båtbruk - 1 of 7 19.04.2017 21.55 seilmagasinet.no Fakta om litiumbatterier for båtbruk - Seilmagasinet.no Kenneth Hilton har jobbet med litiumbatterier i 10 år. Han vet alt du lurer på. Kenneth Hilton jobber med

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Smittefarlig biologisk materiale Regelverket for land-transport i Norge og Europa Mona Pedersen 29. mai 2015 Visjon «Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

LUMA. Marianne Madsen Håkon Kongelf Jørgen Aasheim. SEMESTEROPPGAVE TMM4115 - Produktmodellering. Håkon Kongelf. Jørgen Aasheim.

LUMA. Marianne Madsen Håkon Kongelf Jørgen Aasheim. SEMESTEROPPGAVE TMM4115 - Produktmodellering. Håkon Kongelf. Jørgen Aasheim. SEMESTEROPPGAVE TMM4115 - Produktmodellering Marianne Madsen Håkon Kongelf Jørgen Aasheim Jørgen Aasheim Marianne Madsen Håkon Kongelf BRUKER OG BRUKSMÅTE Bruksmåte: - Skru inn og ut skruer i møbler (fra

Detaljer

RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall

RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN 1.1 Formål Sikre at farlig avfall blir

Detaljer

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 2005 Miljø, teknologi og samfunn F1-4-04. Ladbare batterier

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 2005 Miljø, teknologi og samfunn F1-4-04. Ladbare batterier Avdeling for teknologiske fag Ingeniørutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 005 Miljø, teknologi og samfunn F1-4-04 Ladbare batterier Avdeling for teknologiske fag Adresse:

Detaljer

BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling

BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling A B C Bly batterier var det første som ble brukt, og benyttes fremdeles av noen leverandører. Bly batteriene var lette og administrere,

Detaljer

NOR/310R1103.cfo OJ L 313/10, p. 3-7 Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of

NOR/310R1103.cfo OJ L 313/10, p. 3-7 Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of NOR/310R1103.cfo OJ L 313/10, p. 3-7 Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council, rules as regards

Detaljer

Hvordan behandle Lipo

Hvordan behandle Lipo Hvordan behandle Lipo Bidrag fra Pål Stavn Denne artikkelen ble publisert i Model Informasjon nr. 3 2007 Vet du hvordan vi bør behandle Lipo batteriene for å få mest mulig ut av de? Foruten en spesiell

Detaljer

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012 11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012 2017/EØS/29/28 av 11. juni 2012 om fastsettelse av nærmere regler for beregning av materialgjenvinningsgrader

Detaljer

ENKEL TILGANG TIL STRØM PÅ HYTTA

ENKEL TILGANG TIL STRØM PÅ HYTTA ENKEL TILGANG TIL STRØM PÅ HYTTA Tilgang til 230 og 12 Volt strøm hvor som helst Lades automatisk fra solcelle eller aggregat LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY 1500W 100Ah LPS ALL IN ONE + 12V 100Ah Lithium

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.07.2016 Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav INNLEDENDE MERKNADER 1. Forpliktelser i henhold

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon for VIKING litium-ion-batterier av typen AAI for bruk i imow robotklipper

Sikkerhetsinformasjon for VIKING litium-ion-batterier av typen AAI for bruk i imow robotklipper Sikkerhetsinformasjon for VIKING litium-ion-batterier av typen AAI for bruk i imow robotklipper Revidert: 18.03.2015 1 Betegnelse for produktet og firmaet... 2 1.1 Handelsnavn... 2 1.2 Informasjon om produsent/leverandør...

Detaljer

Batteriretur. Bransjeavtalen om blybatterier av Initiert av daværende Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Batteriretur. Bransjeavtalen om blybatterier av Initiert av daværende Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen Batteriretur Returselskap for alle kategorier batterier Eies av Batteriprodusenter og importører Omsetning ca 120 mill Non Profit 10 årsverk HQ i Sarpsborg Administrasjonen Logistikksenter i Horten Mottak

Detaljer

Løsningsforslag Elektronikk 2, våren 2004

Løsningsforslag Elektronikk 2, våren 2004 Løsningsforslag Elektronikk, våren 004 Oppg. 1 (ca 47%) a) 4) 19170 n) 3) mye mindre b) 3) 0% o) ) en olpitts-oscillator c) 1) største tillatte kollektortap p) 4) brudd i ledningsføring eller lodding.

Detaljer

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN 1.1 Formål Sikre at farlig avfall som i strid med bestemmelsene

Detaljer

NOR/312R0493.pm OJ L 151/12, p. 9-21 COMMISSION REGULATION (EU) No 493/2012 of 11 June 2012 laying down, pursuant to Directive 2006/66/EC of the

NOR/312R0493.pm OJ L 151/12, p. 9-21 COMMISSION REGULATION (EU) No 493/2012 of 11 June 2012 laying down, pursuant to Directive 2006/66/EC of the NOR/312R0493.pm OJ L 151/12, p. 9-21 COMMISSION REGULATION (EU) No 493/2012 of 11 June 2012 laying down, pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council, detailed rules regarding

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

SP Fire Research AS (tidligere SINTEF NBL)

SP Fire Research AS (tidligere SINTEF NBL) SP Fire Research AS (tidligere SINTEF NBL) En av europas største forsøkshaller Standardisert og ad hoc testing Forskning på en rekke samfunnsrelaterte utfordringer knyttet til brann Elbilen (el-transport)

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IV

Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IV Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 VEDLEGG IV GLØDELAMPER BEREGNET PÅ BRUK I TYPEGODKJENTE LYKTER FOR MOPEDER OG MOTOR- SYKLER MED TO OG TRE HJUL Tillegg 1 Glødelamper

Detaljer

jenskleven.no CANADUS HD-1224 Batteri kondisjonerer

jenskleven.no CANADUS HD-1224 Batteri kondisjonerer jenskleven.no CANADUS HD-1224 Batteri kondisjonerer Hva er det HD-1224 batteri kondisjonerer gjør? HFBD teknologi bryter ned krystallinsk blysulfat og øker batteriets levetid med 50-100% eller mer. Hva

Detaljer

Teknologi som fasinerer Lithium-ion-batterier

Teknologi som fasinerer Lithium-ion-batterier Ledningsfritt Back 774 Ledningsfritt Oversikt Bosch-tilbehør 11/12 Teknologi som fasinerer Lithium-ion-batterier Ingen minneeffekt : Problemfri lading uavhengig av om batteriet er ¾ eller ½ tomt. Begrenset

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Del 1 - Generelt om batterier

Del 1 - Generelt om batterier Navn: Oppgaver til undervisningsopplegg om batterier Les hovedteksten på http://ungenergi.no/energibaerere/elektrisitet/batteri/ Del 1 - Generelt om batterier 1. Hva er en galvanisk celle og hva består

Detaljer

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 GS1 Guiden Om nummerering og merking med GTIN (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 Nummerering Nummerering Innledning Dette heftet gir en kort innføring i hvordan du går fram når du skal nummerere og merke

Detaljer

Elbiler tekniske løsninger og ladesystemer

Elbiler tekniske løsninger og ladesystemer Næringspolitisk verksted 06.11.2008 Elbiler tekniske løsninger og ladesystemer Egil Mollestad CTO Think Global as Page 1 17 år med El-bil erfaring Page 2 TH!NK city spesifikasjoner Antall seter 2 (opsjon

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Klarer mer enn 1 million skruforbindelser.

Klarer mer enn 1 million skruforbindelser. OMBYGGING Klarer mer enn 1 million skruforbindelser. FEIN byggskrutrekker som batteridrevet og nettdrevet maskin. Børsteløs PowerDrive-motor fra FEIN Nytt fra byggskrutrekker-eksperten: FEIN ASCT 14 og

Detaljer

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/108/EF. av 17. august 2009

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/108/EF. av 17. august 2009 24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/341 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/108/EF 2015/EØS/58/38 av 17. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF om visse deler

Detaljer

Klarer mer enn 1 million skruforbindelser.

Klarer mer enn 1 million skruforbindelser. OMBYGGING Klarer mer enn 1 million skruforbindelser. FEIN byggskrutrekker som batteridrevet og nettdrevet maskin. ASCT 18 M: mer enn 2300 skruarbeider per batteriladning! Nyhet fra mesteren for innredningsarbeider:

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SOLSTRØMREGULATOR 7V 7VA 7VAB - 12VA 12VAB. Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SOLSTRØMREGULATOR 7V 7VA 7VAB - 12VA 12VAB. Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SOLSTRØMREGULATOR 7V 7VA 7VAB - 12VA 12VAB NO Bruksanvisning Regulatoren Regulatoren har to hovedoppgaver. Den skal hindre strømmen å returnere til panelet om natten. Det

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Nr. 58/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. februar 2010

Nr. 58/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. februar 2010 Nr. 58/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/58/73 av 23. februar 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte

Detaljer

Få det. riktig måte! gjort.

Få det. riktig måte! gjort. Få det gjort. På riktig måte! NYHET! Bosch batteridrevne bor-/skrumaskiner PSR 14,4 LI-2 og PSR 18 LI-2 med Bosch PowerControl. Boring og skruing har aldri vært så enkelt og komfortabelt. Mer informasjon

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Farlig gods-konferansen 2015 Nyheter og aktualiteter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Farlig gods-konferansen 2015 Nyheter og aktualiteter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Farlig gods-konferansen 2015 Nyheter og aktualiteter Farlig gods-gruppa 20. Mai 2015 NYHETSBREV for ADR/RID 2015 Revisjon av de skriftlige instruksjonene

Detaljer

BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER

BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER OPTIMA YELLOWTOP DYPSYKLUSBATTERI FOR EKSTREME ANVENDELSER LAV INTERN MOTSTAND SØRGER FOR BEDRE LYDKVALITET INGEN GASSUTSLIPP ELLER VOND LUKT, 100 % LEKKASJESIKKERT

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sjefingeniør Jostein Ween Grav Avdeling for elsikkerhet Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 1 1.

Detaljer

-batterier. A p r i l 2 0 1 2. w w w. g e t e k. n o

-batterier. A p r i l 2 0 1 2. w w w. g e t e k. n o -batterier A p r i l 2 1 2 AGM/GEL og GEL batterier - energi for miljø et! w w w. g e t e k. n o Fakta om SUNTEKbatteriene SUNTEK batter ier AGM (Absorbed Glass Material) Svovelsyren absorberes i separatorer

Detaljer

Dersom statusen til et batteri er usikker, så mellomlagres batteriene i minst en uke i tilfelle det er varmgang og fare for brann.

Dersom statusen til et batteri er usikker, så mellomlagres batteriene i minst en uke i tilfelle det er varmgang og fare for brann. RAPPORT UTGITT AV BATTERIRETUR HØSTEN 2014 BANEBRYTENDE ARBEID VED BATTERIRETURS HUB I SANDEFJORD: Vekker internasjonal oppsikt - Gjennom vårt arbeid ved Vestacks anlegg i Sandefjord har vi kommet langt

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 Bruksområder Kapittel 03 3.1 Eksempler på bruk av forskjellige lastbilkraner med utstyr Palfinger_0834 3.1.1 Lasting og lossing Levering av byggematerialer er et svært

Detaljer

September 2006. PE SafeTech. - et nytt trykkrør til vannforsyning. Enkelt, effektivt og driftssikkert. PE SafeTech. et sikkert valg.

September 2006. PE SafeTech. - et nytt trykkrør til vannforsyning. Enkelt, effektivt og driftssikkert. PE SafeTech. et sikkert valg. September 2006 - et nytt trykkrør til vannforsyning Enkelt, effektivt og driftssikkert et sikkert valg Trykkrørsystemer Vi tar våre kunder på alvor Wavin har fokus på innovasjon, og forsøker hele tiden

Detaljer

STAY IN charge FULLADE VER GANG

STAY IN charge FULLADE VER GANG Stay in charge FULLADET HVER GANG EN NY GENERASJON LADERE FRA EXIDE Stell pent med batteriene dine så varer de lenger. Exide Technologies er en verdensledende batteriprodusent og har all den nødvendige

Detaljer

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Litiumbatteri Bruksanvisning Norsk ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Litiumbatteri Bruksanvisning Norsk , Kontaktinformasjon: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C SE-43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Litiumbatteri Bruksanvisning Norsk

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

HowToUse TTIME. http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf. Thierry Matthey matthey@ii.uib.no. http://www.matthey.org/ttime/ 9.

HowToUse TTIME. http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf. Thierry Matthey matthey@ii.uib.no. http://www.matthey.org/ttime/ 9. HowToUse TTIME http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf Thierry Matthey matthey@ii.uib.no http://www.matthey.org/ttime/ 9. februar 2005 1 Introduksjon Dette er en manual til bruk av tidtakingsprogrammet

Detaljer

Fluke 279 FC termo-multimeter

Fluke 279 FC termo-multimeter TEKNISKE DATA Fluke 279 FC termo-multimeter Finn. Reparer. Valider. Rapporter. 279 FC er et digitalt multimeter med alle funksjoner og integrert termografi, som er konstruert for å øke produktivitet og

Detaljer

A L M I N N E L I G E F O R T O L K N I N G S R E G L E R. Klassifisering av varer i tolltariffen skal skje etter følgende prinsipper: REGEL 1

A L M I N N E L I G E F O R T O L K N I N G S R E G L E R. Klassifisering av varer i tolltariffen skal skje etter følgende prinsipper: REGEL 1 A L M I N N E L I G E F O R T O L K N I N G S R E G L E R Klassifisering av varer i tolltariffen skal skje etter følgende prinsipper: REGEL 1 TITLENE PÅ AVSNITT, KAPITLER OG UNDERKAPITLER TJENER BARE TIL

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk).

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). Vedlegg 1. Definisjoner 1.1. Trykk Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). 1.2. Prøvetrykk Med prøvetrykk menes det trykk en tom aerosolbeholder kan utsettes for i 25 sekunder uten at

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011. Gunnar Tufte

TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011. Gunnar Tufte 1 TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011 Gunnar Tufte 2 Kapittel 3: Digital logic level 3 Nivå 0: Digtalekretsar Fundamentale komponentar AND, OR, NOT,NAND, NOR XOR porter D-vipper for lagring av ett bit

Detaljer

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse Det finnes ca. 80 millioner barn under 14 år i EU/EØS og rundt 2 000 virksomheter

Detaljer

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side Sjakler Kapittel 13 1201-08 12 SJAKLER 12.1 Aktuelle typer sjakler for løft Sjakler har mange ulike bruksområder og leveres i forskjellige stålkvaliteter for løft. (Grade 40, 60, 80 ) Den mest vanlige

Detaljer

Prosjektering Batteri

Prosjektering Batteri Prosjektering Batteri IFEA Batterier til industriell Protection bruk 17. notice & 18. / Copyright september notice 2012 Prosjektering batteri Designkriterier Krav til batterirom Service-/vedlikeholdsvennlighet

Detaljer

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip vedlegg III om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form (MARPOL 73/78

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelorutdanningen. Tittel: Batterilader. Oppdragsgiver: HiA. Forfatter(e): Helge Mathisen

Hovedprosjekt. for bachelorutdanningen. Tittel: Batterilader. Oppdragsgiver: HiA. Forfatter(e): Helge Mathisen Hovedprosjekt for bachelorutdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: Rapportnr.: HPR/E-09/05 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: 92 Tilgjenglighet: Åpen Oppdragsgiver: HiA

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2015-06-03 Dok.nr.: 0274C Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

Sikker anvendelse av litiumbatterier

Sikker anvendelse av litiumbatterier FFI-rapport 2010/00215 Sikker anvendelse av litiumbatterier Øistein Hasvold Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 15. januar 2010 FFI-rapport 2010/00215 348101 P: ISBN 978-82-464-1694-6 E: ISBN 978-82-464-1695-3

Detaljer

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG Technical document no. 01-2012 rev.a NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG OMFANG Disse tipsene gjelder alle vanlige "solcellebatterier" (blybatterier), inkludert AGM-batterier som er de vanligste

Detaljer

HVA ER HYBRIDBIL HVORDAN VIRKER DET OG HVORFOR ER DET VIKTIG FOR OSS I BILBRANSJEN?

HVA ER HYBRIDBIL HVORDAN VIRKER DET OG HVORFOR ER DET VIKTIG FOR OSS I BILBRANSJEN? HVA ER HYBRIDBIL HVORDAN VIRKER DET OG HVORFOR ER DET VIKTIG FOR OSS I BILBRANSJEN? Presentasjon om Hybrid med Ole Myklebust 10/10/2016 1 MÅL FOR UNDERVISNINGEN Presentasjon om Hybrid med Ole Myklebust

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Saft Groupe SA. Batteri seminar IFEA September 2012

Saft Groupe SA. Batteri seminar IFEA September 2012 Saft Groupe SA Batteri seminar IFEA September 2012 2 Presentasjon Trond Beyer Utdannelse: Elektriker, ingeniør Elektro, bedriftsøkonom 1982-1984 Nife Norge batterier og systemer 1984-1989 Aker engineering,

Detaljer

Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering 2003

Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering 2003 Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering, Statens forurensningstilsyn (etter manus av George Nicholas Nelson, seksjon for farlig avfall, SFT) 2003 1 Lover og forskrifter farlig avfall;

Detaljer