MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen NB! Merk dag Møtedato: Mandag Tid: Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen NB! Merk dag Møtedato: Mandag 04.04.2011 Tid: Kl. 16.00"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen NB! Merk dag Møtedato: Mandag Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Innledningsvis blir det orientering om båthavner v/arvid K. Seldal. SAKSLISTE 22/11 08/805 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 23/11 11/390 SALG AV NÆRINGSTOMTER - ÅKRA, HUSØY, BYGNES OG VEA ØST 24/11 08/75 UTVIKLINGSPLAN FOR KARMØY Formannskapsmedlemmene har fått planen utdelt. 25/11 11/445 RESTAURANTHUSET 1866 (HAVNEGATA 4) - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 26/11 11/389 KARMØY KYSTKULTURSENTER MANNES - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 27/11 09/2284 LOS AMIGOS - SØKNAD OM BRENNEVINSBEVILLING 28/11 11/122 REFERATLISTA 29/11 11/740 EVENTUELT Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen (s) ordfører Kristine Tveit formannskapssekretær

2 Sak 22/11 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/805 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 22/11 Formannskapet Forslag 1: Vedrørende økonomiske konsekvenser ved opprettelse av private skoler - Stava (SV) Forslag 2: Et eventuelt oppsamlings- og fliskuttingsanlegg ved IPK- Vårvik (KrF) Forslag 3: Evaluering av kommunens senter for behandling av rusmisbrukere -Simonsen (H)

3 SAKSFRAMSTILLING I kommunestyrets møte ble følgende forslag oversendt formannskapet uten realitetsvotering: Forslag 1: Vedrørende økonomiske konsekvenser ved opprettelse av private skoler - Stava (SV) For hver elev som velger en privat skole vil rammeoverføringen til kommunen bli redusert med ca kroner. Dvs. at hvis 100 elever skulle velge å gå på en privat Sørhåland skole, vil kommunen få redusert sitt tilskudd med 7 mill. kroner. I følge vedtatt budsjett- og økonomiplan var hensikten med å slå sammen Sørhåland og Skudeneshavn skoler å spare ca 3,5 mill. kroner på årsbasis. Den samme problemstillingen gjelder ved at Kvalavåg skole blir privat. I tillegg til dette kommer skyssutgifter. Vil derfor be formannskapet å se på disse tallene. Det bør utredes om det virkelig er noe å spare på nedleggelse av disse to skolene hvis alternativet er at de blir private. En bør se på om det er mulig at kommunen faktisk kan tape penger hvis et slikt scenario blir aktuelt, og om det da ikke er bedre om kommunen driver selv. Forslag 2: Et eventuelt oppsamlings- og fliskuttingsanlegg ved IPK- Vårvik (KrF) Både lokalt, nasjonalt og globalt er det blitt snakka mykje dei siste åra om å redusera energiforbruket i samfunnet. Transport av varer og tenester, til private og offentlege formål aukar, og me som er i posisjon til å endra utviklinga, likar ikkje tanken på å måtta redusera reising, forbruk og velferdstilbod. I Veakrossen reiser nå Karmøy Kommune ny sjukeheim. I same området har Industripartner Karmøy etablert seg med nytt bygg der fysio- og ergoterapitenesta med hjelpemiddellageret er leigetakar. Tanken om eit oppsamlings- og fliskuttingsanlegg for greiner/ treavfall frå private hagar blei lufta under behandlinga av energiplanen, men eg konkretiserer dette på nytt nå, der målet for anlegget kunne vera at IPK kunne stå for drifta og bruka flismassen i eige flisvarmeanlegg som kunne varma eit rehabiliteringsbasseng i tilknyting til sjukeheimen og evt. andre bygg på industriområdet. Effekten kunne bli meir sysselsetting ved IPK, nærvarme og kortreiste tenester! Vindafjord har kome godt i gang med slik energi og vil sikkert dela sine erfaringar med oss! Tankane i innleiinga passar godt inn i eit slikt prosjekt! Saka blir med dette send til formannskapet for vurdering av evt realisme. Side 3 av 28

4 Forslag 3: Evaluering av kommunens senter for behandling av rusmisbrukere -Simonsen (H) På et folkemøte i Kopervik mandag den 21. mars der kommunens senter for behandling av rusmisbrukere ble diskutert, kom det frem opplysninger som gjør at Karmøy Høyre vil be om evaluering av tilbudet og at saken blir politisk debattert... Side 4 av 28

5 Sak 23/11 SALG AV NÆRINGSTOMTER - ÅKRA, HUSØY, BYGNES OG VEA ØST Saksbehandler: Synnøve K. Medhaug Arkiv: 611 L83 &55 Arkivsaksnr.: 11/390 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 23/11 Formannskapet Forslag til vedtak: Med bakgrunn i innkomne søknader og vurdering av disse, foretas følgende tildeling: 1. Stong/Årabrot - tomt tildeles; SeaPro Mekanisk A/S, gnr. 15 bnr.2233, m2 pris kr.600,00 pr.m2.(i h.t.vedlagt kart) 2. Vea-Øst, etappe II; her tildeles P.I- gnr. 5 bnr, 547-Vea-Øst til Bårdsen Bygg A/S P.II- ca.2.000m2 tildeles Vedøy Invest A/S. Pris kr.600,00 pr.m2. 3. Vestheim/Bygnes P.I tildeles Stillas og Byggcompaniet A/S ca.2.000m2. P II tildeles ABS Eiendom(Parkettgruppen)ca.2.000m2 P.III tildeles Skude Transport A/S. ca m2. Prisen på Vestheim/Bygnes er satt til kr.600,00 pr.m2. 4. Husøy tildeles: - P I og PII tildeles Deep Well A/S - ca m m2. - P III tildeles Viking Life/Save Equi.Norge ca m2 - P IV tildeles Simonsen Elektro A/S ca m2. - Prisen her er satt til kr. 800,00 pr.m2. - P V, gnr. 86 bnr. 228 tildeles Åkrehamn Trålbøteri A/S - pris er kr.600,00 pr.m2. Tomtene framgår av vedlagte kart til saken. Salgene gjennomføres i henhold til standard kjøpekontrakt og vilkår.

6 SALG AV NÆRINGSTOMTER ÅKRA HUSØY BYGNES OG VEA-ØST SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken: På næringsområdene Stong/Årabrot, Åkrehamn Vea-Øst,etappe II Bygnes/Vestheim og Husøy har kommunen foretatt tilbakekjøp av allerede tildelte næringstomter, og avertert disse for salg. Bakgrunnen for at slike tilbakekjøp gjennomføres framgår av følgende forutsetning i kommunens kjøpekontrakter; 1. Karmøy formannskap har vedtatt at dersom bygging på solgte kommunal næringstomt ikke er påbegynt innen 2 år for dato for tinglysing av skjøte til ny eier, blir eier underrettet om kommunen sin rett til gjenkjøp, og gitt 6 måneders frist til å starte bebyggelse av tomten med ferdiggjøring innen 18 måneder. 2. Overholdes heller ikke 6 måneders fristen, og eier fortsatt nekter tilbakeskjøting, får rådmannen delegert fullmakt av formanskapet til å ta ut stevning for tingretten for tilbakeskjøting. 3. Rådmannen kan bruke sin forkjøpsrett ved eventuelt videresalg av ubebygd næringstomt inntil 5 år etter tinglysing av skjøte, og får på samme måte som i punkt 2 delegert fullmakt til å ta ut stevning mot både eier og evt. 3.mann ved evt. videresalg av ubebygd næringstomt innen denne 5 års fristen. Tomten på Årabrot, Åkrehamn har et areal på 1.770m2 ferdig byggemodnet tomteområdet på Bygnes/Vestheim måler ca m2 ledig arealer på Vea-Øst er 1 tomt på 6.475m2 og 1 tomt som måler 3.556m2 tomteområdet på Husøy, tidligere Bauer-Nilsen tomten,måler m2 og en mindre tomt ca.3.000m2. Det vises her til vedlagte kart over de ulike tomtene. Fakta/saksopplysninger: Det har meldt seg 5 søkere på Stong/Årabrot, Åkrehamn 2 søkere på Vea-Øst 5 søkere på Bygnes/Vestheim og 8 søkere på Husøy, 2 søkere har søkt 2 steder. Det ble foretatt prisjustering for disse næringsområdene av formannskapet i oktober Stong/Årabrot - kr. 450,00 pr.m2 - Vea-Øst kr. 600,00 pr.m2 - Bygnes/Vestheim kr.600,00 pr.m2 - Husøy med kr. 600,00 og kr.800,00 pr.m2. Side 6 av 28

7 STONG/ÅRABROT: SØKERE OPPGITT BEHOV- DIVERSE OPPLYSNINGER 1. Sverdrupsen Hage & Maskin ca.1.200m2 - nystartet, enkeltmannsforetak div.maskinutleie 2. Seapro Mekaniske A/S 1.700m2-5 ansatte, mek.industri, leiertaker i dag. 3.Åkra Sjømat A/S 1.700m2 - bygge lagerhotell 1-2ansatte 4.Gustavsen Forskaling A/S 1.700m2 - eier nabotomt 3 ansatte, forskaling Ønsker å utvide. 5.Stillas/Bygg Companiet A/S 1.700m2-7 ansatte, søker også på Vestheim/Bygnes stillasbedrift VEA-ØST: SØKERE OPPGITT BEHOV DIVERSE OPPLYSNINGER 1. Bårdsen Bygg a/s ca. 3000m2 - skal etableres i ansatte/søker også Vestheim/Bygnes - Produksjon av takstoler 2. Vedøy Invest, eiendomsselskap ca m2 - eiendomsselskap/utleie til bedrifter VESTHEIM/BYGNES: SØKERE OPPGITT BEHOV - DIVERSE OPPLYSNINGER 1. Skude Transport A/S ca. 5000m2 - nytt lager/terminal -47 ansatte Transport/spedisjonsfirma 2.Bårdsen Bygg A/S ca.3.000m3 - skal etableres i ansatte Produksjon av takstoler. 3. ABS Eiendom A/S ca m2 - Parkettgruppen Norge A/S lager Selger parkett. 4. Stillas og Byggcompaniet A/S ca.2.000m2-7 ansatte, søker også på Stong/Årabrot Stillasbedrift 5. Urangsæter persontransport ca m2 - skal bruke tomten til parkeringsplass for Lastebiler/containere. HUSØY: SØKERE OPPGITT BEHOV DIVERSE OPPLYSNINGER 1. DEEP WELL A/S M2 leietaker på Husøy 105 ansatte brønnservice i olje/gassindsutrien. 2. Vest Marine A/S m2 - båtmarina bygge hall/lager for båter 8 ansatte opplagsplass for båter. Side 7 av 28

8 3.Viking Life.Sav.Equi.Norge ca m2-7 ansatte leietaker på Bø-Øst for små Lokaler- driver service på redningsutstyr. 4. Åkrehamn Trålbøteri A/S ca m2 - eier nabotomten/ skal lagre fiskeutstyr for fiskeflåten(trål/trålposer/tråldører). 5. Simonsen Elektro A/S ca.4.000m2 leietaker Husøyvegen-elektrotjenester til Fiskebåter/offshore /15ansatte. 6.Techno Dive A/S, ca m2 leietaker på Husøyvegen 171 og deleier herv/adv.didrik Ferkingstad 12 ansatte relatert mot olje/offshoreindustri 7. T.I.Skogland/Ø.Jøsang ca.3.000m2 firma er ikke etablert ingen ansatte selskap for service/shipping/offshore/ 8.Portsystemer A/S ca m2 Salg og import av garasjeporter- Ikke opplyst hvor mange ansatte. Begrunnelse for forslaget til fordeling: Antall søknader er større enn antall disponible tomter, noe som fører til at det ikke er mulig å tilfredstille alle søkerne. Det må derfor foretas et valg og en tverretatlig administrativ gruppe, bestående av næringsrådgiver, ingeniør v/var, eiendomssjef og konsulent ved eiendomsavd., har vurdert søknadene og kommet fram til det oppsatte forslag til vedtak. Følgende kreterier har vært sentrale i vurderingen; - behov for tomt antall ansatte byggets størrelse type bedrift. I forbindelse med tildelingen av tomter på Husøy og Vestheim har en vært nødt til å ta hensyn til eksisterende tekniske anlegg i områdene. Følgende som ikke er tildelt i forslaget:: - Svedrupsen Hage & Maskin utleie ingen ansatte pr.dato - Åkra sjømat Eiendom A/S for bygging av lagerhotel - Gustavsen Forskaling A/S er etablert på egen tomt- ca.2.2da. - Urrangsæter persontransport enkeltpersonforetak ingen ansatte - Vest Marine A/S (Terje Huseby) har egen tomt eller solgt eiendommer i samme område - - Techno Dive A/S (BjørnUtseth) deleier av Husøybase A/S blir ledig etter at Deep Well A/S flytter til tomten som innstillingen viser. - T.I.Skogland/Ø.Jøssang firma ikke etablert ingen ansatte pr.dato - Portssystemer - enkeltpersonforetak ingen ansatte Side 8 av 28

9 Rådmannens kommentarer: Saken viser at det er stor interesse for kommunale næringstomter i kommunen, noe som rådmannen oppfatter som meget positivt. Framtidig tilrettelegging av nye områder blir i et slikt perspektiv viktig. For tiden er prosjekteringen i gang på Storamyr, Skudeneshavn. Videre utbygging av næringsområdet på Vea-Øst og Bygnes/Vestheim planlegges. På Stølsmyr/Raglamyr er byggemodningsarbeidene i gang. Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler å legge til grunn for tildeling slik det fremgår av saken, og anbefaler at formannskapet slutter seg til forslag til vedtak.. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 9 av 28

10 Sak 24/11 UTVIKLINGSPLAN FOR KARMØY Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 08/75 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 24/11 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyret vedtar fremlagt utviklingsplan for Karmøy med handlingsplan for Utviklingsplanen er Karmøy kommune sin operative næringsplan for Handlingsplanen for 2011 har et budsjett for 2011 på 10,7 millioner kroner som finansieres på følgende måte: - Omstillingsmidler fra fylkeskommunen fra 2010 (øremerket prosjektbudsjett): 4,0 mill kr - Omstillingsmidler fra fylkeskommunen 2011 (øremerket prosjektbudsjett): 5,0 mill kr - Bidrag fra Karmøy kommune i 2011 (til prosjekt- og driftsbudsjett): 1,7 mill kr I tillegg kommer ekstern finansiering og egeninnsats fra de involverte bedriftene. I budsjettoversikten er antatt utløsende effekt for omstillingsmidlene anslått til 20,2 mill kr i Karmøy kommune sitt bidrag i 2011 til omstillingsarbeidet finansieres av rådmannens og næringssjefens budsjett. 4. Karmøy kommune søker Rogaland fylkeskommune om midler til gjennomføring av handlingsplanen for 2011.

11 Bakgrunn for saken 18. mars 2010 godkjente Regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune at Karmøy kommune ble omstillingskommune. Omstillingsarbeidet ble ledet av et interimsstyre bestående av ordfører Kjell Arvid Svendsen (leder), varaordfører Helga Rullestad, næringsrådgiver Pål Nygård, direktør BI Stavanger Bjørn Bugge, industriparksjef Hydro Sveinung By, daglig leder Kopervik Group/Kopervik Ship Management AS Kristine Skeie, styreleder Haugaland Vekst ordfører Harald Stakkestad, leder Karmøy Næringsråd Anders Rundhaug og administrerende direktør Haugesundregionens næringsforening Egil Severeide. 16. november 2010 vedtok formannskapet å gi sin tilslutning til interimsstyrets vurdering om å opprette et aksjeselskap eid av næringslivet og kommunen for å ivareta omstillingsarbeidet. 6. desember 2010 stiftet Karmøy kommune i fellesskap med næringslivet Karmøy Omstillingsselskap AS med ansvar for gjennomføring av den ekstraordinære satsingen med å utvikle nye lønnsomme arbeidsplasser og utvikle en bredere, mer robust og markedsrettet næringsstruktur i kommunen og regionen. Næringslivet er samlet majoritetseiere i selskapet. Selskapet er eid 66% av lokalt næringsliv. Selskapet skal være med å skape en kultur for næringsutvikling preget av vekst, kompetanse, innovasjon og lønnsomhet ved å initiere og koordinere næringsfremmende tiltak. Selskapet har som oppgave å bidra til å utvikle næringslivet slik at det blir skapt flere lønnsomme arbeidsplasser både i eksisterende næringsliv og gjennom nyetableringer. Leder i Karmøy Næringsråd, Anders Rundhaug, ledet valgkomiteen som hadde til oppgave å foreslå eiersammensetning i omstillingsselskapet, sørge for at selskapet ble formelt stiftet og foreslå medlemmer til det første styret i selskapet. Valgkomiteen har bestått av Anders Rundhaug (leder Karmøy Næringsråd), Helga Rullestad (varaordfører Karmøy kommune), Harald Stakkestad (styreleder Haugaland Vekst IKS) og Kjersti Skogland Urrang (Haugesundregionens Næringsforening). Eiere av selskapet er: Hydro Aluminium AS (11%) Solstad Shipping AS (11%) Steinsvik-gruppen AS (11%) Bøhn Regnskap AS (5,5%) Haaland & Thuestad AS (5,5%) Odd Hansen AS (5,5%) S iv. Petter J. Rasmussen AS (5,5%) Karmøy Skipsconsult AS (5,5%) Budal Radio AS (5,5%) Haugaland Vekst IKS (10%) Karmøy kommune (24%) Side 11 av 28

12 Selskapets styre består av leder Bjørn Bugge (BI Stavanger), Kjell Arvid Svendsen (Karmøy kommune), Hilde Vestheim Nordh (Hydro), Bjørn M. Apeland (Steinsvik-gruppen), Kristine Elisabeth Skeie (Kopervik Ship Management) og Mary Ann Lund (ASKI). Spesialrådgiver Innovasjon Norge Kjell Åge Sire, ass. direktør Innovasjon Norge Rogaland Audun Rake, spesialrådgiver Innovasjon Norge Hordaland Rolf Middelthon-Moe og næringssjef Rogaland fylkeskommune Norvald Skretting har kvalitetssikret prosessen og koordinert arbeidet med overordnede regionale mål og strategier. Karmøy Omstillingsselskap har utarbeidet forslag til en overordnet omstillingsstrategi for Karmøy og regionen for perioden Omstillingsstrategien drar opp visjon og mål for framtidens næringsliv, og definerer viktige utviklingsområder for å styrke næringslivet og øke kompetansen i kommunen og regionen. I tillegg definerer planen tre omstillingsprogram som skal bidra til langsiktig næringsutvikling og befolkningsvekst i hele kommunen. Ut fra den overordnede omstillingsplanen utarbeider og gjennomfører Karmøy Omstillingsselskap årlige handlingsprogram for omstillingsarbeidet. Rogaland fylkeskommune gir omstillingsmidler til gjennomføring av prosjekter i planen, og deltar som partner i omstillingsarbeidet sammen med Innovasjon Norge, Karmøy kommune og næringslivet i Karmøy og regionen. Innovasjon Norge er av Kommunal- og regionaldepartementet tildelt rollen som nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid. Innovasjon Norge har på vegne av fylkeskommunene ansvaret for å kvalitetssikre og følge opp anvendelsen av de offentlige midlene i omstillingsprosjekter. Dette innebærer å være en pådriver gjennom rådgivning og oppfølging i omstillingsarbeidet. For å få fram en oversikt over arbeidsplassbehov og næringsmessige utviklingsmuligheter i årene fremover, har Omstillingsselskapet utarbeidet en strategisk utviklingsanalyse etter metodikk av Innovasjon Norge. I forbindelse med analysen har det blitt holdt fem samlinger med næringslivet med fokus på hvilke satsingsområder Karmøy skal legge til grunn for sin næringsutvikling. Her har representanter fra næringslivet, politikere og offentlige instanser fra hele regionen vært tilstede. I tillegg har det blitt gjennomført brede intervjurunder med sentrale representanter fra næringslivet. Hensikten har vært å identifisere muligheter og drivere for næringsutvikling i Karmøy. Omstillingsarbeidet i Karmøy vil jevnlig bli evaluert av Innovasjon Norge og fylkeskommunen gjennom et såkalt Programstatusevaluering. Sammendrag Utviklingsplan for Karmøy er et overordnet styringsverktøy for omstillingsarbeidet i Karmøy kommune. Plandokumentet er utarbeidet av kommunen og næringslivet sitt felles næringsutviklingsselskap Karmøy Omstillingsselskap AS. Utviklingsplanen for Karmøy er delt i fire hoveddeler. Første del forteller om bakgrunnen for planen og omstillingsarbeidet. Andre del gir en analyse av utviklingen i Karmøy med særlig fokus på næringsutvikling. Tredje del er strategiplanen for med Side 12 av 28

13 visjon, mål, utviklingsområder og utviklingsprogram som skal gjennomføres for å nå målene. Fjerde del skisserer budsjettet for omstillingsarbeidet i Omstillingsarbeidet er en ekstraordinær innsats i en tidsavgrenset periode som skal være et supplement til ordinære virkemidler. Bare når de ordinære virkemidlene blir fullt utnyttet, kan omstillingsmidlene gi maksimal effekt. Omstillingsmidlene skal primært anvendes til utviklingsprosjekter i en tidlig fase. Utviklingsplanen består av tre utviklingsprogram som skal skape vekst i næringslivet i Karmøy og regionen, samt bidra til å forme et attraktivt bo- og oppvekstmiljø. Utviklingsprogrammene er: Nye arbeidsplasser, Vekstskaperen og Karmøy Program Nye arbeidsplasser har fokus på arbeidsplassvekst i Karmøy. Programmet skal bidra til å utvikle næringslivet slik at det blir skapt flere lønnsomme arbeidsplasser både gjennom nyetableringer og i eksisterende næringsliv. Dette programmet vil ha fokus på bedriftsrettede mål og tiltak. Programmet vil være det mest prioriterte av omstillingsprogrammene i Karmøy Omstillingsselskap er ansvarlig for gjennomføringen av programmet. Program Vekstskaperen har fokus på å gjøre næringslivet i Karmøy til et ledende vekstmiljø, med en robust og markedsrettet næringsstruktur preget av kompetanse, innovasjon, god inntjening og solide bedrifter. Dette programmet består av mer langsiktige bedriftsutviklende mål og tiltak. Lønnsomhetsuvikling, markedsutvikling og økt innovasjonsevne er sentrale fokusområder i programmet. Karmøy Omstillingsselskap er ansvarlig for gjennomføringen av programmet. Program Karmøy 2020 har fokus på å utvikle Karmøy som en næringsvennlig kommune som sikrer et sterkt framtidsrettet næringsliv og høy bostedskvalitet. Dette programmet vil i stor grad bestå av langsiktige mål og tiltak utover omstillingsarbeidet. Karmøy Omstillingsselskap er ansvarlig for gjennomføringen av programmet i tett dialog med Karmøy kommune. Omstillingsselskapets rolle i programmet er å initiere og igangsette viktige tiltak fra næringslivets ståsted. Innenfor hvert utviklingsprogram er det fastsatt målbare mål, prioriterte strategier og prioriterte prosjekter for å nå målene. Figuren på neste side viser en oversikt over oppbyggingen av planen og prioriterte områder innenfor hvert utviklingsprogram. Utviklingsplan for Karmøy ligger som vedlegg. Utviklingsplanen er Karmøy kommune sin operative næringsplan for Rådmannens vurdering: Rådmannen er svært positiv til Karmøy Omstillingsselskap sin utviklingsplan med en grundig gjennomarbeidet strategi for omstillingsarbeidet i Karmøy for perioden Rådmannen mener omstillingsstrategien drar opp tydelig visjon og mål for framtidens næringsliv og definerer viktige utviklingsområder for å styrke næringslivet. Innovasjonsevne og kompetansenivå er svært viktig fordi det sier mye om hvilke omstillingsevne området har. Mange bedrifter i Karmøy har høyt teknologiinnhold og stort Side 13 av 28

14 innslag av kunnskapstjenester i sin produksjon. Likevel er deler av næringslivet i regionen, og da særlig industribedrifter med et lavt teknologiinnhold, svært sårbart for ytterligere nedleggelser og driftsinnskrenkninger. En stor utfordring for omstillingsarbeidet er etter rådmannens syn å bygge opp under vekstkraftige næringsmiljøer med stor innovasjonsevne, høyt teknologiinnhold og god inntjening, samt bidra til en større andel kunnskapsarbeidsplasser enn det en har i dag. Karmøy har i all hovedsak et sterkt og sunt næringsliv som er godt tilpasset sitt marked. Likevel er det klart at mange bedrifter om ti år vil produsere noe helt annet enn det de gjør i dag. Andre bedrifter vil trolig produsere det samme, men på en helt annen måte, med et høyere teknologinivå og med en annen type arbeidskompetanse enn det bedriften har i dag. Det er derfor viktig å sette inn tiltak for å sikre et framtidsrettet næringsliv i Karmøy. Utviklingsplanen er utarbeidet i en grundig prosess med næringslivet og i dialog med de sentrale aktørene i det videre omstillingsarbeidet. Rådmannen støtter vurderingene og anbefalingene til styret i Omstillingsselskapet om å satse på tre utviklingsprogram som skal skape vekst i næringslivet, samt bidra til å forme et attraktivt bo og oppvekstmiljø i Karmøy. Utvikingsprogrammene er: 1. Nye arbeidsplasser som skal bidra til å utvikle næringslivet slik at det blir skapt nye lønnsomme arbeidsplasser både i eksisterende næringsliv og gjennom nyetableringer. 2. Vekstskaperen som skal gjøre næringslivet i Karmøy til et ledende vekstmiljø, med en robust og markedsrettet næringsstruktur preget av kompetanse, innovasjon, god inntjening og solide bedrifter. 3. Karmøy 2020 som skal utvikle Karmøy som næringsvennlig kommune som sikrer et sterkt, framtidsrettet næringsliv og høy bostedskvalitet i Karmøy. Etter rådmannens syn er det svært viktig at tempoet i omstillingsarbeidet blir opprettholdt. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 14 av 28

15 RESTAURANTHUSET 1866 (HAVNEGATA 4) - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Sak 25/11 Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 11/445 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 11/11 Hovedutvalg helse og omsorg /11 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap innvilger Vincit AS v/ståle Roness, org.nr serveringsog skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 (alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 60 volumprosent alkohol) ved serveringsstedene i Havnegaten 4, Kopervik heretter kalt Restauranthuset Bevillingen gjelder i 1. etasje (tidligere kalt Posh og Havnascenen), 2. etasje (tidligere kalt Naboen Restaurant) og Mezzanin (Selskapsservering). Videre innvilges det uteservering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 (over 2,5 og inntil 22 volumprosent alkohol) på tidligere godkjent uteserveringsområde med utgang fra 1. etasje. 2. Formannskapet innvilger Vincit AS v/ståle Roness serverings- og skjenkebevilling for drikk i gruppe 1 og 2 (over 2,5 og inntil 22 volumprosent alkohol) om bord i MS Gamle Skudenes begrenset til sluttet lag. Det forutsettes at skipet til enhver tid er godkjent til formålet. Bevillingen gjelder på godkjent kaiplass i Karmøy og under overfart. 3. Bevillingene gis i henhold til serveringsloven og alkohollovens kap. 4, kommunale skjenkebevillinger i resterende del av skjenkebevillingsperioden som opphører Det forutsettes at lokalene til enhver tid er godkjent av teknisk etat, Mattilsynet, politiet og brannvesenet. Bevillingen blir gitt under forutsetning av at det ikke er anmerkninger fra skatteetaten. Dersom skjenkestedene senere får økonomiske restanser som manglende innbetalinger av skatter, avgifter, merverdiavgift eller omsetningsavgift av omsatt mengde alkoholholdig drikk, kan bevillingen tas opp til ny vurdering. 4. Som styrer godkjennes Ståle Roness, f og som stedfortreder godkjennes Vigdis Hansen, f under forutsetning av at styrer snarest gjennomfører og består etablererprøven etter serveringsloven og stedfortreder snarest gjennomfører og består kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenking. 5. Det kreves internkontrollsystem i henhold til Alkohollovens kap. 8.

16 6. Bevillingshaver plikter å gi innsyn i varelager og regnskaper til bevillingsmyndighet og skjenkekontrollører. 7. Ved skifte av bevillingshaver, eller ved et eierskifte, skal det omgående framlegges en kontrakt for bevillingsmyndigheten underskrevet av tidligere og ny bevillingshaver. Kontrakten skal inneholde hvilke endringer som foretas og dato for endringene. Dersom slik kontrakt ikke foreligger innen 3 måneder, jfr. alkohollovens 1-10 om anledning for ny bevillingshaver til å kunne skjenke i inntil 3 måneder på den tidligere bevilling, anses skjenkestedet (virksomheten) som nedlagt. Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevilling i inntil 3 måneder såfremt det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager, etter overdragelsen jfr. serveringslovens Ved endring av styrer og/eller stedfortreder må bevillingshaver umiddelbart søke om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder vedlagt kopier av etablererprøven etter serveringsloven, kunnskapsprøven etter alkoholloven og kursbevis for dørvaktkurs/ansvarlig vertskap-kurs dersom styrer og/eller stedfortreder har noen av disse. Det kan søkes om godkjenning før disse prøvene/kursene er gjennomført. 9. Alle skjenkesteder plikter å være representert på ett årlig møte med kommunen der også andre offentlige myndigheter kan medvirke (politi, tollvesen, mattilsyn mv.). 10. Det tillates ikke noen form for pengespill i lokaler hvor det skjenkes alkohol. 11. Skjenketider: Skjenking av drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol: Mandag torsdag: kl Fredag og lørdag: kl Søndag: kl Skjenking av drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol: Mandag t.o.m. søndag: kl Åpningstiden fastsettes til en halv time lenger enn skjenketiden. 12. Formannskapet viser til at bevillingen må utøves i henhold til Alkoholloven og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og disse må følges til punkt og prikke. Det vises videre til vedtatt Reaksjoner ved overtredelser av regelverk og andre forutsetninger for salgs- og skjenkebevilling. Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 11/11 Behandling: Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 2 stemmer (KrF). Side 16 av 28

17 SAKSFRAMSTILLING Vincit AS, org.nr , v/ståle Roness søkte den om alminnelig serveringsog skjenkebevilling for Restauranthuset 1866 i Havnegt. 4, Kopervik i 1. og 2. etasje inkl. mezzanin og alminnelig serverings- og skjenkebevilling for sluttede selskap om bord i skipet MS Gamle Skudenes. Vedlegg 1. Posh, Havnascenen og Naboen Restaurant ble tidligere drevet av Kopervik Restaurantdrift AS i de omsøkte lokalene i Havnegt. 4 inntil bevillingene opphørte Søknaden inneholder grundig dokumentasjon i tillegg til tegninger og husleiekontrakt bl.a. diverse tilleggsbrev (vedlegg 2-4), forretningsplan på 15 sider (side 3-7 vedlegg 5,) og utkast til meny (vedlegg 6). Videre er det lagt med dokumentasjon og aksjeeierbok på overdragelse av aksjer fra Ståle Roness til Vigdis Hansen, slik at begge har 50 % hver. Vedlagt søknaden fulgte årsregnskap 2010 for Vincit AS samt CV på en av kokkene. Bevillingssøker Vincit AS eies av Ståle Roness og Vigdis Hansen med 50 % av aksjene hver. Roness skal være daglig leder og styrer av skjenkebevillingen og Hansen stedfortreder. Eierne ser for seg å være svært aktive i driften, spesielt i startfasten. Åpningstider osv som er planlagt gjør at dette kan kombineres med ordinært arbeid. Roness har tatt kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenking i forbindelse med at han vært ansvarlig for flere arrangement med ambulerende skjenkebevillinger, men mangler etablererprøven etter serveringsloven. Han må snarest gjennomføre og bestå denne og Hansen kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenking. Roness opplyser at formålet med søknaden er å etablere et lønnsomt utested, drevet på en ryddig og ordentlig måte, gjennom å levere kvalitet i alle ledd av sine produkter, både når det gjelder mat, drikke, underholdning og konserter. Lokalene i Havnegt. 4 består av følgende: - bar/restaurant med tilgang til uteserveringsområde - scene/diskotek med gjennomgang fra bar/restaurantdelen, men kan stenges av og bruke egen inngang dersom det settes lavere aldersgrense enn 20 år på diskotek, konsert mm - mezzanin/hems med trapp opp fra diskotekdelen (kun til sluttede lag på ca 10 personer) - restaurant (i 2. etasje) med egen inngang uten gjennomgang til resten av lokalene. Denne kommer nok til å benyttes mest som selskapslokale og ikke ha ordinære åpningstider. Av konseptbeskrivelsene framgår det at stedet vil satse seriøst på matservering og gjerne ulike menyer etter ukedag og klokkeslett. Fra enkle retter til selskapsmenyer og varierende priser. Side 17 av 28

18 For å satse seriøst på matservering mener Roness at det er nødvendig å ha brennevinsbevilling for å kunne tilby gjestene en helaften. Tidligere Posh og Naboen hadde bevilling for både øl, vin og brennevin og da Restauranthuset 1866 skal fortsette med samme konsept, om ikke enda mer satsing på matserveringen, søkes det om at også brennevinsbevillingen videreføres. I Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. O) gjelder følgende: Alminnelig bevilling til alkoholholdig drikk i gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol kan kun gis til spiserestauranter der servering av mat inngår som en vesentlig del av konseptet. Dessuten må følgende kriterier være oppfylt: - Spisestedet skal ha fast meny og/eller a la carte. - Spisestedet skal ha kokk og serveringspersonale. - Kjøkkenet skal holde åpent til to timer før brennevinsserveringen stopper. Virksomheten skal ha drevet ett år uten alvorlige overtredelser før det innvilges brennevinsbevilling. Ved evt. overdragelse til ny bevillingshaver, som for øvrig fyller vilkårene, bortfaller kravet om å ha drevet ett år før brennevinsbevilling gis. Dvs at dersom spisestedet har drevet minst ett år som spisested og blir overdratt til andre, kan også brennevinsbevillingen videreføres dersom konseptet videreføres. Konseptendring fra spisested medfører ny vurdering/behandling. I konseptet inngår også bruk av MS Gamle Skudenes. Skipet eies av Ståle Kristoffersen, men bruken av skipet og ambulerende skjenkebevillinger administreres av Vincit AS v/ståle Roness. Roness fikk innvilget ambulerende skjenkebevilling til 13 arrangement i MS Gamle Skudenes i 2010 som ble avviklet uten anmerkninger. Skipet brukes i forbindelse med dagsturer/sightseeing, selskaper, firmaturer etc. Da skipet ikke brukes i kollektivtransport og/eller i bestemt rute omfattes den ikke av bestemmelsene om statlig bevilling, men av kommunal bevilling jfr alkohollovens 1-7, første ledd. Bevilling skal gis av den kommune skipet har sitt utgangspunkt for sin virksomhet i. Bevilling for bruk ved godkjent kaiplass i Karmøy og under overfart må derfor gis av Karmøy kommune. Hvis det skal skjenkes ved kai i annen kommune, må det også søkes om ambulerende skjenkebevilling i den/de kommuner det måtte gjelde. For å slippe å søke om ambulerende bevilling for hvert arrangement, samt at en kan svare bekreftende ved henvendelser om arrangement uten å vente på svar på søknad, søkes det om fast bevilling begrenset til sluttet lag om bord i MS Gamle Skudenes. Roness mener også at det er gunstig at driften av MS Gamle Skudenes er på det mest intensive i perioden juni-september, en periode det vil være relativt rolig på utestedet. Søknaden ble på vanlig måte oversendt skatteetaten og kemnerkontoret uten at noen av disse hadde anmerkninger. Politiet fikk også søknaden til uttalelse og de uttalte følgende, i tillegg til at de ikke hadde anmerkninger til involverte personer: Side 18 av 28

19 Politiet har ingen innvendinger til skjenkestedet så lenge virksomheten avvikles under samme betingelser som tidligere og at det ikke foretas vesentlige endringer av lokalet. Ved endringer av lokale og virksomheten, kan det være behov for befaring ifra politi og brannvesen. Rådmannens kommentarer: Rådmannen mener at søknaden er svært grundig og det er lagt mye arbeid i forretningsplanen og kan derfor anbefale at søknaden innvilges. Det virker som tidligere konsept skal videreføres/videreutvikles med enda større vekt på matservering og rådmannen mener derfor at brennevinsbevillingen kan videreføres jfr pkt. O) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. Arrangement om bord i MS Gamle Skudenes er en del av konseptet og er mest aktuelt på tider som antas rolige på skjenkestedet. Rådmannen har ingen negative erfaringer med fjorårets bruk av skipet som skjenkested og kan derfor anbefale at søknaden om alminnelig bevilling begrenset til sluttet selskap innvilges. Rådmannens konklusjon: Vincit AS v/ståle Roness, innvilges serverings- og skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 ved serveringsstedene i Havnegaten 4, kalt Restauranthuset Videre innvilges uteservering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på tidligere godkjent uteserveringsområde med utgang fra 1. etasje. I tillegg innvilges serverings- og skjenkebevilling for drikk i gruppe 1 og 2 om bord i MS Gamle Skudenes begrenset til sluttet lag. Vanlige skjenketider i henhold til Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. M). Styrer må bestå etablererprøven etter serveringsloven og stedfortreder må bestå kunnskapsprøven om alkoholloven om skjenking. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 19 av 28

20 KARMØY KYSTKULTURSENTER MANNES - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Sak 26/11 Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 11/389 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 13/11 Hovedutvalg helse og omsorg /11 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap innvilger Karmøy Kystkultursenter Mannes, v/svein Arve Mannes serverings- og skjenkebevilling i gruppe 1 og 2 (alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og inntil 22 volumprosent alkohol) ved serveringsstedet i Skudeneshuset, Mannesvn. 210, Sævelandsvik samt uteservering på inngjerdet område i bakgården. 2. Bevillingene gis i henhold til serveringsloven og alkohollovens kap. 4, kommunale skjenkebevillinger i resterende del av skjenkebevillingsperioden som opphører Det forutsettes at lokalene til enhver tid er godkjent av teknisk etat, Mattilsynet, politiet og brannvesenet. Bevillingen blir gitt under forutsetning av at det ikke er anmerkninger fra skatteetaten. Dersom skjenkestedene senere får økonomiske restanser som manglende innbetalinger av skatter, avgifter, merverdiavgift eller omsetningsavgift av omsatt mengde alkoholholdig drikk, kan bevillingen tas opp til ny vurdering. 3. Som styrer godkjennes Svein Arve Mannes, f og som stedfortreder godkjennes Helge Hammersland, f under forutsetning av at styrer snarest gjennomfører og består etablererprøven etter serveringsloven og styrer og stedfortreder snarest gjennomfører og består kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenking. 4. Det kreves internkontrollsystem i henhold til Alkohollovens kap Bevillingshaver plikter å gi innsyn i varelager og regnskaper til bevillingsmyndighet og skjenkekontrollører. 6. Ved skifte av bevillingshaver, eller ved et eierskifte, skal det omgående framlegges en kontrakt for bevillingsmyndigheten underskrevet av tidligere og ny bevillingshaver. Kontrakten skal inneholde hvilke endringer som foretas og dato for endringene. Dersom slik kontrakt ikke foreligger innen 3 måneder, jfr. alkohollovens 1-10 om anledning for ny bevillingshaver til å kunne skjenke i inntil 3 måneder på den tidligere bevilling, anses skjenkestedet (virksomheten) som nedlagt. Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevilling i inntil 3 måneder såfremt det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager, etter overdragelsen jfr. serveringslovens 22.

21 7. Ved endring av styrer og/eller stedfortreder må bevillingshaver umiddelbart søke om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder vedlagt kopier av etablererprøven etter serveringsloven, kunnskapsprøven etter alkoholloven og kursbevis for dørvaktkurs/ansvarlig vertskap-kurs dersom styrer og/eller stedfortreder har noen av disse. Det kan søkes om godkjenning før disse prøvene/kursene er gjennomført. 8. Alle skjenkesteder plikter å være representert på ett årlig møte med kommunen der også andre offentlige myndigheter kan medvirke (politi, tollvesen, mattilsyn mv.). 9. Det tillates ikke noen form for pengespill i lokaler hvor det skjenkes alkohol. 10. Skjenketider: Skjenking av drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol: Mandag torsdag: kl Fredag og lørdag: kl Søndag: kl Åpningstiden fastsettes til en halv time lenger enn skjenketiden. 12. Formannskapet viser til at bevillingen må utøves i henhold til Alkoholloven og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og disse må følges til punkt og prikke. Det vises videre til vedtatt Reaksjoner ved overtredelser av regelverk og andre forutsetninger for salgs- og skjenkebevilling. Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 13/11 Behandling: Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 2 stemmer (KrF). Side 21 av 28

22 SAKSFRAMSTILLING Karmøy Kystkultur v/svein Arve Mannes, Mannesvn. 210, Sævelandsvik med org.nr søkte den om serverings- og skjenkebevilling for øl og vin i kjelleren i Skudeneshuset samt uteservering i bakgård på inngjerdet område. Vedlegg 1. På vedlagte tegning er dette serveringsstedet i Skudeneshuset markert med A og uteserverings- området er skravert og markert med B. I tillegg til dette huset er det selskapslokale i 2. etasje på hus markert med C. Hus C leies ut til selskaper og i den grad det vil være behov for skjenkebevilling der, vil det bli sendt søknad om ambulerende bevilling for hvert enkelt arrangement. Skudeneshuset er innredet som maritim pub og har ca 50 sitteplaser. Svein Arve Mannes er eier av kystkultursenteret og vil være styrer av skjenkebevillingen. Helge Hammersland blir stedfortreder på bevillingen. Styrer må ta etablererprøven etter serveringsloven og styrer og stedfortreder må ta kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenking. I følge Mannes ønsker han å få opp aktiviteten ved kystkultursenteret for å holde senteret i gang økonomisk. Han ønsker nå å også kunne tilby publikum et pubtilbud, i helgene først og fremst, men vil kunne utvide ved ulike anledninger. Mannes driver i dag eget båtbyggeri/verksted av trebåter, gjestgiveri og utleie av selskapslokaler. Intensjonen hans med senteret er å lage et kystkulturmiljø og ta vare på gamle bygninger, båter og tradisjoner. Han har bygget opp et unikt kystmiljø fra 50 årene og har flyttet 6 eldre heltre hus fra flere steder på Haugalandet. Saltvannsakvarium finnes også på senteret. Søknaden ble oversendt politiet som den uttaler følgende: Politiet har ingen anmerkninger vedr. Svein Arve Mannes, f og Helge Hammersland, f Ha angår skjenkestedet stiller politiet seg positiv til innvilgelse av søknaden, men har noen bemerkninger til eventuell drift. Adkomstvegene inn i mot skjenkestedet har begrenset kapasitet og kvalitet. Dermed bør innehaver ta hensyn til dette når han planlegger driften i forhold til publikumspågangen/tilstrømningen. Dette for å forebyge frafikkfarlige situasjoner. Pålegg og forskrifter som gis av offentlige etater skal etterkommes. Kemnerkontoret uttalte den at de ikke hadde merknder og fra Skatt Vest ble det uttalt den at heller ikke de hadde merknader. Side 22 av 28

23 Rådmannens kommentarer: Rådmannen mener at søknaden kan innvilges på bakgrunn av at politiet er positive til søknaden og kan anbefales på grunn av skjenkestedets beliggenhet, størrelse og for å ivareta et kystkulturmiljø. Krav fra politiet, teknisk etat og Mattilsynet må etterkommes. Rådmannens konklusjon: Karmøy kystkultur Mannes v/svein Arve Mannes innvilges serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for øl og vin i Skudeneshuset samt uteservering på inngjerdet område. Skjenketider i henhold til Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. M). Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 23 av 28

24 Sak 27/11 LOS AMIGOS - SØKNAD OM BRENNEVINSBEVILLING Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 09/2284 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 12/11 Hovedutvalg helse og omsorg /11 Formannskapet Forslag til vedtak: Karmøy formannskap utvider skjenkebevillingen ved Los Amigos, Årvollknausen 20, Åkrehamn og innvilger alminnelig skjenkebevilling i gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol). Dette begrunnes med at skjenkestedet tilfredsstiller kravene i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. O) som omhandler brennevinsbevilling. Skjenketid for alkoholholdig drikk i gruppe 3: Mandag t.o.m. søndag kl Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 12/11 Behandling: Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 2 stemmer (KrF).

25 SAKSFRAMSTILLING Ramon Silva, eier av Los Amigos, Årvollknausen 20, Åkrehamn søkte den om alminnelig brennevinsbevilling for spisestedet. Vedlegg 1. Los Amigos, org.nr startet opp sin virksomhet ca De fikk da alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, samt til gruppe 3 begrenset til sluttet selskap. Utdrag fra menyen følger som vedlegg 3. Av forskjellige grunner har spisestedet måttet holde stengt fra ca desember 2010, men forventer å starte opp igjen for fullt Søker oppgir i vedlagte tilleggsskriv (vedlegg 2) at de har drevet Los Amigos over ett år og søker derfor om å få skjenke brennevin. Ca halvparten av omsetningen har vært i forbindelse med matservering. For å få virksomheten til å gå i balanse ønsker de å få fast brennevinsbevilling for å gi kundene et totaltilbud/helaften. Ved muntlige henvendelser til kemnerkontoret og Skatt Vest ble det den opplyst at de ikke hadde anmerkninger til virksomheten. Skjenkekontrollen har heller ikke hatt anmerkninger. I Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. O) gjelder følgende: Alminnelig bevilling til alkoholholdig drikk i gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol kan kun gis til spiserestauranter der servering av mat inngår som en vesentlig del av konseptet. Dessuten må følgende kriterier være oppfylt: - Spisestedet skal ha fast meny og/eller a la carte. - Spisestedet skal ha kokk og serveringspersonale. - Kjøkkenet skal holde åpent til to timer før brennevinsserveringen stopper. Virksomheten skal ha drevet ett år uten alvorlige overtredelser før det innvilges brennevins-bevilling. Ved evt. overdragelse til ny bevillingshaver, som for øvrig fyller vilkårene, bortfaller kravet om å ha drevet ett år før brennevinsbevilling gis. Dvs. at dersom spisestedet har drevet minst ett år som spisested og blir overdratt til andre, kan også brennevinsbevillingen videreføres dersom konseptet videreføres. Konseptendring fra spisested medfører ny vurdering/behandling. Rådmannens kommentarer: Rådmannen mener at spisestedet Los Amigos oppfyller alle kravene i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. O), bl.a. med en rikholdig og variert meny, og kan derfor anbefale at den faste skjenkebevillingen utvides til også å omfatte alkoholholdig drikk i gruppe 3. Rådmannens konklusjon: Los Amigos v/ramon Silva, Årvollknausen 20, Åkrehamn innvilges alminnelig skjenkebevilling i gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol). Skjenketid for alkoholholdig drikk i gruppe 3: Mandag t.o.m. søndag kl Side 25 av 28

26 Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 26 av 28

27 Sak 28/11 REFERATLISTA Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/122 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 28/11 Formannskapet Skatteinngang formue og inntektsskatt februar Salg av kommunale eiendommer 3. Boliger for utleie vanskeligstilte Budsjettpost P Utgravninger på Avaldsnes, Karmøy kommune. Melding om oppfyllelse av vilkår for dispensasjon og igangsetting av prosjekt 5. Opprettelse av Haugalandet vannområde og oppnevnelse av kommunale representanter til lokal styringsgruppe 6. Finansiering av prosjektlederstillinger i vannområdene vannregion Rogaland 7. Møteprotokoll fra eldrerådets møte Møteprotokoll fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Nyhetsbrev fra KS - styrevedtak fra hovedstyrets møte 3. mars Søknad om støtte til Krafttak mot kreft 2011 fra Kreftforeningen 11. Søknad om driftstilskudd fra Adopsjonsforum, Rogaland lokalavdeling 12. Søknad om reisestøtte til medseilere fra The Tall Ships Races 2011, Stavanger

28 Sak 29/11 EVENTUELT Saksbehandler: Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/740 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 29/11 Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.04.2011 Tid : Kl. 16.00 17.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 18.03.2015, saksnr. 9/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - CAFE MM KOPERVIK

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - CAFE MM KOPERVIK SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - CAFE MM KOPERVIK Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 09.03.2016, saksnr. 14/16 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/1079. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/1079. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/1079 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 Formannskapet 12.06.2017 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTET SELSKAP - HØYEVARDE FYRHOTELL

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTET SELSKAP - HØYEVARDE FYRHOTELL SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTET SELSKAP - HØYEVARDE FYRHOTELL Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 22.02.2017, saksnr. 14/17 Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/43. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/43. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/43 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 22.02.2017 Formannskapet 06.03.2017 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTET SELSKAP

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2250. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2250. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2250 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 30.08.2017 Formannskapet 02.10.2017 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SKUDENES BRYGGERI AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SKUDENES BRYGGERI AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SKUDENES BRYGGERI AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 30.08.2017, saksnr. 45/17 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3611. Formannskapet 24.11.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3611. Formannskapet 24.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3611 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Forslag til vedtak: Karmøy formannskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2009 Tid : Kl. 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Marit H. Mannes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 03.12.2009 Tid : Kl. 18.30 19.45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Mannes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2009 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2136. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2136. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr: 17/2136 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07062017 Formannskapet 12062017 SØKNAD OM SALGSBEVILLING GULATING ØLUTSALG KARMØY,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 22. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 124/14 Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer mot 2 (KrF). Vedtak: Karmøy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Bygnestunet Møtedato: 18.02.2010 Tid : Kl. 19.35 21.35 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Mannes Marit Helen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg. Funksjon Navn Parti Fremmøte

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg. Funksjon Navn Parti Fremmøte MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.2012 Tid : Kl. 18.00 20.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Knutsen Leif Malvin KRF Nestleder Aune Turid H Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Tid : Kl. 16.00 16.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.02.2011 Tid : Kl. 18.30 20.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen NB! Mandag Møtedato: 19.10.2009 Tid : Kl. 16.00 16.55 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 Formannskapet SKUDENES BRYGGERI AS SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 02.12.2015, saksnr. 34/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 SKUDENES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4096. Formannskapet 02.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4096. Formannskapet 02.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4096 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 02.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.10.2015. Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2010 Tid : Kl. 16.00 16.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2010 Tid : Kl. 16.00 16.45 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2010 Tid : Kl. 16.00 16.45 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Rovik Eli M. FrP Forfall Medlem Endresen Einar FrP

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 28.01.2015, saksnr. 4/15 Behandling: D. Ferkingstad (Ap) foreslo at adressen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 16/1220. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 16/1220. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 16/1220 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 SØKNAD OM UTESERVERING VED THE STOCKPOT AS Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til Fire M AS,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2009 Tid : Kl. 16.00 16.50 Fremmøte Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.: 06/43348 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger med

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/4383. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/4383. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/4383 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING I KARMØY KULTURHUS - SKUDENES SJØMANNSFORENINGS

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 30.06.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 12:00-12:30 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Erik

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KARMØY KOMMUNE 2012 2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KARMØY KOMMUNE 2012 2016 Arkivkode Arkivsaksnr./Løpenr. Dato U63 &18 12/719 19236/12 18.05.2012 Vedtatt av Karmøy kommunestyre 15.05.2012, saknr 32/12. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KARMØY KOMMUNE 2012 2016 Innledning Formålet

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 LOVISENBERG FAMILIECAMPING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2008 Tid : Kl. 16.00 16.50 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Medlem Thorsen Bente Frp Medlem Rovik Eli M. Frp

Detaljer

Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Søknad om serverings- og skjenkebevilling NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET Søknaden Kommunens navn Adresse sendes til Serveringsbevilling Skjenkebevilling Søknad om serverings- og skjenkebevilling Søknaden Ja Nei

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103130 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 107/11 DET BESTE STED AS SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :...

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :... Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) (Dette

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Svein Inge Austrheim. Jarle Nilsen, Bente Sollien

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Svein Inge Austrheim. Jarle Nilsen, Bente Sollien Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.05.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bjørn Nedreaas, Svein Inge Austrheim

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Rauma kommune RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 018/12 av 28.02.12 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Arne Vikingstad, Trygve Hagland. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Arne Vikingstad, Trygve Hagland. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.06 Tid : Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Einar Endresen, Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Fra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/1338. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/1338. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/1338 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.04.2017 SPAR FRAKKAGJERD - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I FORBINDELSE MED NETTSALG I

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2010 Tid : Kl. 16.00 16.20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Forfall Medlem Endresen Einar

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Emil-Lion Nomat Deres ref: Molovegen 3 A Vår ref: 16283/2017 6004 Ålesund Saksnr: 2017/2297 Dato: 13.12.2017 Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Viser til ovennevntes

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid : Kl. 18.30 20.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - KIWI 696 SKUDESNES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Rådhus IA Telefonmøte Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING

SAKSPROTOKOLL - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING SAKSPROTOKOLL - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 22.02.2017, saksnr. 15/17 Behandling: Innstillingen vedtatt

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 16/3911. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 16/3911. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 16/3911 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 22.02.2017 Formannskapet 06.03.2017 SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING

Detaljer