MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen NB! Merk dag Møtedato: Mandag Tid: Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen NB! Merk dag Møtedato: Mandag 04.04.2011 Tid: Kl. 16.00"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen NB! Merk dag Møtedato: Mandag Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Innledningsvis blir det orientering om båthavner v/arvid K. Seldal. SAKSLISTE 22/11 08/805 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 23/11 11/390 SALG AV NÆRINGSTOMTER - ÅKRA, HUSØY, BYGNES OG VEA ØST 24/11 08/75 UTVIKLINGSPLAN FOR KARMØY Formannskapsmedlemmene har fått planen utdelt. 25/11 11/445 RESTAURANTHUSET 1866 (HAVNEGATA 4) - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 26/11 11/389 KARMØY KYSTKULTURSENTER MANNES - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 27/11 09/2284 LOS AMIGOS - SØKNAD OM BRENNEVINSBEVILLING 28/11 11/122 REFERATLISTA 29/11 11/740 EVENTUELT Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen (s) ordfører Kristine Tveit formannskapssekretær

2 Sak 22/11 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/805 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 22/11 Formannskapet Forslag 1: Vedrørende økonomiske konsekvenser ved opprettelse av private skoler - Stava (SV) Forslag 2: Et eventuelt oppsamlings- og fliskuttingsanlegg ved IPK- Vårvik (KrF) Forslag 3: Evaluering av kommunens senter for behandling av rusmisbrukere -Simonsen (H)

3 SAKSFRAMSTILLING I kommunestyrets møte ble følgende forslag oversendt formannskapet uten realitetsvotering: Forslag 1: Vedrørende økonomiske konsekvenser ved opprettelse av private skoler - Stava (SV) For hver elev som velger en privat skole vil rammeoverføringen til kommunen bli redusert med ca kroner. Dvs. at hvis 100 elever skulle velge å gå på en privat Sørhåland skole, vil kommunen få redusert sitt tilskudd med 7 mill. kroner. I følge vedtatt budsjett- og økonomiplan var hensikten med å slå sammen Sørhåland og Skudeneshavn skoler å spare ca 3,5 mill. kroner på årsbasis. Den samme problemstillingen gjelder ved at Kvalavåg skole blir privat. I tillegg til dette kommer skyssutgifter. Vil derfor be formannskapet å se på disse tallene. Det bør utredes om det virkelig er noe å spare på nedleggelse av disse to skolene hvis alternativet er at de blir private. En bør se på om det er mulig at kommunen faktisk kan tape penger hvis et slikt scenario blir aktuelt, og om det da ikke er bedre om kommunen driver selv. Forslag 2: Et eventuelt oppsamlings- og fliskuttingsanlegg ved IPK- Vårvik (KrF) Både lokalt, nasjonalt og globalt er det blitt snakka mykje dei siste åra om å redusera energiforbruket i samfunnet. Transport av varer og tenester, til private og offentlege formål aukar, og me som er i posisjon til å endra utviklinga, likar ikkje tanken på å måtta redusera reising, forbruk og velferdstilbod. I Veakrossen reiser nå Karmøy Kommune ny sjukeheim. I same området har Industripartner Karmøy etablert seg med nytt bygg der fysio- og ergoterapitenesta med hjelpemiddellageret er leigetakar. Tanken om eit oppsamlings- og fliskuttingsanlegg for greiner/ treavfall frå private hagar blei lufta under behandlinga av energiplanen, men eg konkretiserer dette på nytt nå, der målet for anlegget kunne vera at IPK kunne stå for drifta og bruka flismassen i eige flisvarmeanlegg som kunne varma eit rehabiliteringsbasseng i tilknyting til sjukeheimen og evt. andre bygg på industriområdet. Effekten kunne bli meir sysselsetting ved IPK, nærvarme og kortreiste tenester! Vindafjord har kome godt i gang med slik energi og vil sikkert dela sine erfaringar med oss! Tankane i innleiinga passar godt inn i eit slikt prosjekt! Saka blir med dette send til formannskapet for vurdering av evt realisme. Side 3 av 28

4 Forslag 3: Evaluering av kommunens senter for behandling av rusmisbrukere -Simonsen (H) På et folkemøte i Kopervik mandag den 21. mars der kommunens senter for behandling av rusmisbrukere ble diskutert, kom det frem opplysninger som gjør at Karmøy Høyre vil be om evaluering av tilbudet og at saken blir politisk debattert... Side 4 av 28

5 Sak 23/11 SALG AV NÆRINGSTOMTER - ÅKRA, HUSØY, BYGNES OG VEA ØST Saksbehandler: Synnøve K. Medhaug Arkiv: 611 L83 &55 Arkivsaksnr.: 11/390 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 23/11 Formannskapet Forslag til vedtak: Med bakgrunn i innkomne søknader og vurdering av disse, foretas følgende tildeling: 1. Stong/Årabrot - tomt tildeles; SeaPro Mekanisk A/S, gnr. 15 bnr.2233, m2 pris kr.600,00 pr.m2.(i h.t.vedlagt kart) 2. Vea-Øst, etappe II; her tildeles P.I- gnr. 5 bnr, 547-Vea-Øst til Bårdsen Bygg A/S P.II- ca.2.000m2 tildeles Vedøy Invest A/S. Pris kr.600,00 pr.m2. 3. Vestheim/Bygnes P.I tildeles Stillas og Byggcompaniet A/S ca.2.000m2. P II tildeles ABS Eiendom(Parkettgruppen)ca.2.000m2 P.III tildeles Skude Transport A/S. ca m2. Prisen på Vestheim/Bygnes er satt til kr.600,00 pr.m2. 4. Husøy tildeles: - P I og PII tildeles Deep Well A/S - ca m m2. - P III tildeles Viking Life/Save Equi.Norge ca m2 - P IV tildeles Simonsen Elektro A/S ca m2. - Prisen her er satt til kr. 800,00 pr.m2. - P V, gnr. 86 bnr. 228 tildeles Åkrehamn Trålbøteri A/S - pris er kr.600,00 pr.m2. Tomtene framgår av vedlagte kart til saken. Salgene gjennomføres i henhold til standard kjøpekontrakt og vilkår.

6 SALG AV NÆRINGSTOMTER ÅKRA HUSØY BYGNES OG VEA-ØST SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken: På næringsområdene Stong/Årabrot, Åkrehamn Vea-Øst,etappe II Bygnes/Vestheim og Husøy har kommunen foretatt tilbakekjøp av allerede tildelte næringstomter, og avertert disse for salg. Bakgrunnen for at slike tilbakekjøp gjennomføres framgår av følgende forutsetning i kommunens kjøpekontrakter; 1. Karmøy formannskap har vedtatt at dersom bygging på solgte kommunal næringstomt ikke er påbegynt innen 2 år for dato for tinglysing av skjøte til ny eier, blir eier underrettet om kommunen sin rett til gjenkjøp, og gitt 6 måneders frist til å starte bebyggelse av tomten med ferdiggjøring innen 18 måneder. 2. Overholdes heller ikke 6 måneders fristen, og eier fortsatt nekter tilbakeskjøting, får rådmannen delegert fullmakt av formanskapet til å ta ut stevning for tingretten for tilbakeskjøting. 3. Rådmannen kan bruke sin forkjøpsrett ved eventuelt videresalg av ubebygd næringstomt inntil 5 år etter tinglysing av skjøte, og får på samme måte som i punkt 2 delegert fullmakt til å ta ut stevning mot både eier og evt. 3.mann ved evt. videresalg av ubebygd næringstomt innen denne 5 års fristen. Tomten på Årabrot, Åkrehamn har et areal på 1.770m2 ferdig byggemodnet tomteområdet på Bygnes/Vestheim måler ca m2 ledig arealer på Vea-Øst er 1 tomt på 6.475m2 og 1 tomt som måler 3.556m2 tomteområdet på Husøy, tidligere Bauer-Nilsen tomten,måler m2 og en mindre tomt ca.3.000m2. Det vises her til vedlagte kart over de ulike tomtene. Fakta/saksopplysninger: Det har meldt seg 5 søkere på Stong/Årabrot, Åkrehamn 2 søkere på Vea-Øst 5 søkere på Bygnes/Vestheim og 8 søkere på Husøy, 2 søkere har søkt 2 steder. Det ble foretatt prisjustering for disse næringsområdene av formannskapet i oktober Stong/Årabrot - kr. 450,00 pr.m2 - Vea-Øst kr. 600,00 pr.m2 - Bygnes/Vestheim kr.600,00 pr.m2 - Husøy med kr. 600,00 og kr.800,00 pr.m2. Side 6 av 28

7 STONG/ÅRABROT: SØKERE OPPGITT BEHOV- DIVERSE OPPLYSNINGER 1. Sverdrupsen Hage & Maskin ca.1.200m2 - nystartet, enkeltmannsforetak div.maskinutleie 2. Seapro Mekaniske A/S 1.700m2-5 ansatte, mek.industri, leiertaker i dag. 3.Åkra Sjømat A/S 1.700m2 - bygge lagerhotell 1-2ansatte 4.Gustavsen Forskaling A/S 1.700m2 - eier nabotomt 3 ansatte, forskaling Ønsker å utvide. 5.Stillas/Bygg Companiet A/S 1.700m2-7 ansatte, søker også på Vestheim/Bygnes stillasbedrift VEA-ØST: SØKERE OPPGITT BEHOV DIVERSE OPPLYSNINGER 1. Bårdsen Bygg a/s ca. 3000m2 - skal etableres i ansatte/søker også Vestheim/Bygnes - Produksjon av takstoler 2. Vedøy Invest, eiendomsselskap ca m2 - eiendomsselskap/utleie til bedrifter VESTHEIM/BYGNES: SØKERE OPPGITT BEHOV - DIVERSE OPPLYSNINGER 1. Skude Transport A/S ca. 5000m2 - nytt lager/terminal -47 ansatte Transport/spedisjonsfirma 2.Bårdsen Bygg A/S ca.3.000m3 - skal etableres i ansatte Produksjon av takstoler. 3. ABS Eiendom A/S ca m2 - Parkettgruppen Norge A/S lager Selger parkett. 4. Stillas og Byggcompaniet A/S ca.2.000m2-7 ansatte, søker også på Stong/Årabrot Stillasbedrift 5. Urangsæter persontransport ca m2 - skal bruke tomten til parkeringsplass for Lastebiler/containere. HUSØY: SØKERE OPPGITT BEHOV DIVERSE OPPLYSNINGER 1. DEEP WELL A/S M2 leietaker på Husøy 105 ansatte brønnservice i olje/gassindsutrien. 2. Vest Marine A/S m2 - båtmarina bygge hall/lager for båter 8 ansatte opplagsplass for båter. Side 7 av 28

8 3.Viking Life.Sav.Equi.Norge ca m2-7 ansatte leietaker på Bø-Øst for små Lokaler- driver service på redningsutstyr. 4. Åkrehamn Trålbøteri A/S ca m2 - eier nabotomten/ skal lagre fiskeutstyr for fiskeflåten(trål/trålposer/tråldører). 5. Simonsen Elektro A/S ca.4.000m2 leietaker Husøyvegen-elektrotjenester til Fiskebåter/offshore /15ansatte. 6.Techno Dive A/S, ca m2 leietaker på Husøyvegen 171 og deleier herv/adv.didrik Ferkingstad 12 ansatte relatert mot olje/offshoreindustri 7. T.I.Skogland/Ø.Jøsang ca.3.000m2 firma er ikke etablert ingen ansatte selskap for service/shipping/offshore/ 8.Portsystemer A/S ca m2 Salg og import av garasjeporter- Ikke opplyst hvor mange ansatte. Begrunnelse for forslaget til fordeling: Antall søknader er større enn antall disponible tomter, noe som fører til at det ikke er mulig å tilfredstille alle søkerne. Det må derfor foretas et valg og en tverretatlig administrativ gruppe, bestående av næringsrådgiver, ingeniør v/var, eiendomssjef og konsulent ved eiendomsavd., har vurdert søknadene og kommet fram til det oppsatte forslag til vedtak. Følgende kreterier har vært sentrale i vurderingen; - behov for tomt antall ansatte byggets størrelse type bedrift. I forbindelse med tildelingen av tomter på Husøy og Vestheim har en vært nødt til å ta hensyn til eksisterende tekniske anlegg i områdene. Følgende som ikke er tildelt i forslaget:: - Svedrupsen Hage & Maskin utleie ingen ansatte pr.dato - Åkra sjømat Eiendom A/S for bygging av lagerhotel - Gustavsen Forskaling A/S er etablert på egen tomt- ca.2.2da. - Urrangsæter persontransport enkeltpersonforetak ingen ansatte - Vest Marine A/S (Terje Huseby) har egen tomt eller solgt eiendommer i samme område - - Techno Dive A/S (BjørnUtseth) deleier av Husøybase A/S blir ledig etter at Deep Well A/S flytter til tomten som innstillingen viser. - T.I.Skogland/Ø.Jøssang firma ikke etablert ingen ansatte pr.dato - Portssystemer - enkeltpersonforetak ingen ansatte Side 8 av 28

9 Rådmannens kommentarer: Saken viser at det er stor interesse for kommunale næringstomter i kommunen, noe som rådmannen oppfatter som meget positivt. Framtidig tilrettelegging av nye områder blir i et slikt perspektiv viktig. For tiden er prosjekteringen i gang på Storamyr, Skudeneshavn. Videre utbygging av næringsområdet på Vea-Øst og Bygnes/Vestheim planlegges. På Stølsmyr/Raglamyr er byggemodningsarbeidene i gang. Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler å legge til grunn for tildeling slik det fremgår av saken, og anbefaler at formannskapet slutter seg til forslag til vedtak.. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 9 av 28

10 Sak 24/11 UTVIKLINGSPLAN FOR KARMØY Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 08/75 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 24/11 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyret vedtar fremlagt utviklingsplan for Karmøy med handlingsplan for Utviklingsplanen er Karmøy kommune sin operative næringsplan for Handlingsplanen for 2011 har et budsjett for 2011 på 10,7 millioner kroner som finansieres på følgende måte: - Omstillingsmidler fra fylkeskommunen fra 2010 (øremerket prosjektbudsjett): 4,0 mill kr - Omstillingsmidler fra fylkeskommunen 2011 (øremerket prosjektbudsjett): 5,0 mill kr - Bidrag fra Karmøy kommune i 2011 (til prosjekt- og driftsbudsjett): 1,7 mill kr I tillegg kommer ekstern finansiering og egeninnsats fra de involverte bedriftene. I budsjettoversikten er antatt utløsende effekt for omstillingsmidlene anslått til 20,2 mill kr i Karmøy kommune sitt bidrag i 2011 til omstillingsarbeidet finansieres av rådmannens og næringssjefens budsjett. 4. Karmøy kommune søker Rogaland fylkeskommune om midler til gjennomføring av handlingsplanen for 2011.

11 Bakgrunn for saken 18. mars 2010 godkjente Regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune at Karmøy kommune ble omstillingskommune. Omstillingsarbeidet ble ledet av et interimsstyre bestående av ordfører Kjell Arvid Svendsen (leder), varaordfører Helga Rullestad, næringsrådgiver Pål Nygård, direktør BI Stavanger Bjørn Bugge, industriparksjef Hydro Sveinung By, daglig leder Kopervik Group/Kopervik Ship Management AS Kristine Skeie, styreleder Haugaland Vekst ordfører Harald Stakkestad, leder Karmøy Næringsråd Anders Rundhaug og administrerende direktør Haugesundregionens næringsforening Egil Severeide. 16. november 2010 vedtok formannskapet å gi sin tilslutning til interimsstyrets vurdering om å opprette et aksjeselskap eid av næringslivet og kommunen for å ivareta omstillingsarbeidet. 6. desember 2010 stiftet Karmøy kommune i fellesskap med næringslivet Karmøy Omstillingsselskap AS med ansvar for gjennomføring av den ekstraordinære satsingen med å utvikle nye lønnsomme arbeidsplasser og utvikle en bredere, mer robust og markedsrettet næringsstruktur i kommunen og regionen. Næringslivet er samlet majoritetseiere i selskapet. Selskapet er eid 66% av lokalt næringsliv. Selskapet skal være med å skape en kultur for næringsutvikling preget av vekst, kompetanse, innovasjon og lønnsomhet ved å initiere og koordinere næringsfremmende tiltak. Selskapet har som oppgave å bidra til å utvikle næringslivet slik at det blir skapt flere lønnsomme arbeidsplasser både i eksisterende næringsliv og gjennom nyetableringer. Leder i Karmøy Næringsråd, Anders Rundhaug, ledet valgkomiteen som hadde til oppgave å foreslå eiersammensetning i omstillingsselskapet, sørge for at selskapet ble formelt stiftet og foreslå medlemmer til det første styret i selskapet. Valgkomiteen har bestått av Anders Rundhaug (leder Karmøy Næringsråd), Helga Rullestad (varaordfører Karmøy kommune), Harald Stakkestad (styreleder Haugaland Vekst IKS) og Kjersti Skogland Urrang (Haugesundregionens Næringsforening). Eiere av selskapet er: Hydro Aluminium AS (11%) Solstad Shipping AS (11%) Steinsvik-gruppen AS (11%) Bøhn Regnskap AS (5,5%) Haaland & Thuestad AS (5,5%) Odd Hansen AS (5,5%) S iv. Petter J. Rasmussen AS (5,5%) Karmøy Skipsconsult AS (5,5%) Budal Radio AS (5,5%) Haugaland Vekst IKS (10%) Karmøy kommune (24%) Side 11 av 28

12 Selskapets styre består av leder Bjørn Bugge (BI Stavanger), Kjell Arvid Svendsen (Karmøy kommune), Hilde Vestheim Nordh (Hydro), Bjørn M. Apeland (Steinsvik-gruppen), Kristine Elisabeth Skeie (Kopervik Ship Management) og Mary Ann Lund (ASKI). Spesialrådgiver Innovasjon Norge Kjell Åge Sire, ass. direktør Innovasjon Norge Rogaland Audun Rake, spesialrådgiver Innovasjon Norge Hordaland Rolf Middelthon-Moe og næringssjef Rogaland fylkeskommune Norvald Skretting har kvalitetssikret prosessen og koordinert arbeidet med overordnede regionale mål og strategier. Karmøy Omstillingsselskap har utarbeidet forslag til en overordnet omstillingsstrategi for Karmøy og regionen for perioden Omstillingsstrategien drar opp visjon og mål for framtidens næringsliv, og definerer viktige utviklingsområder for å styrke næringslivet og øke kompetansen i kommunen og regionen. I tillegg definerer planen tre omstillingsprogram som skal bidra til langsiktig næringsutvikling og befolkningsvekst i hele kommunen. Ut fra den overordnede omstillingsplanen utarbeider og gjennomfører Karmøy Omstillingsselskap årlige handlingsprogram for omstillingsarbeidet. Rogaland fylkeskommune gir omstillingsmidler til gjennomføring av prosjekter i planen, og deltar som partner i omstillingsarbeidet sammen med Innovasjon Norge, Karmøy kommune og næringslivet i Karmøy og regionen. Innovasjon Norge er av Kommunal- og regionaldepartementet tildelt rollen som nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid. Innovasjon Norge har på vegne av fylkeskommunene ansvaret for å kvalitetssikre og følge opp anvendelsen av de offentlige midlene i omstillingsprosjekter. Dette innebærer å være en pådriver gjennom rådgivning og oppfølging i omstillingsarbeidet. For å få fram en oversikt over arbeidsplassbehov og næringsmessige utviklingsmuligheter i årene fremover, har Omstillingsselskapet utarbeidet en strategisk utviklingsanalyse etter metodikk av Innovasjon Norge. I forbindelse med analysen har det blitt holdt fem samlinger med næringslivet med fokus på hvilke satsingsområder Karmøy skal legge til grunn for sin næringsutvikling. Her har representanter fra næringslivet, politikere og offentlige instanser fra hele regionen vært tilstede. I tillegg har det blitt gjennomført brede intervjurunder med sentrale representanter fra næringslivet. Hensikten har vært å identifisere muligheter og drivere for næringsutvikling i Karmøy. Omstillingsarbeidet i Karmøy vil jevnlig bli evaluert av Innovasjon Norge og fylkeskommunen gjennom et såkalt Programstatusevaluering. Sammendrag Utviklingsplan for Karmøy er et overordnet styringsverktøy for omstillingsarbeidet i Karmøy kommune. Plandokumentet er utarbeidet av kommunen og næringslivet sitt felles næringsutviklingsselskap Karmøy Omstillingsselskap AS. Utviklingsplanen for Karmøy er delt i fire hoveddeler. Første del forteller om bakgrunnen for planen og omstillingsarbeidet. Andre del gir en analyse av utviklingen i Karmøy med særlig fokus på næringsutvikling. Tredje del er strategiplanen for med Side 12 av 28

13 visjon, mål, utviklingsområder og utviklingsprogram som skal gjennomføres for å nå målene. Fjerde del skisserer budsjettet for omstillingsarbeidet i Omstillingsarbeidet er en ekstraordinær innsats i en tidsavgrenset periode som skal være et supplement til ordinære virkemidler. Bare når de ordinære virkemidlene blir fullt utnyttet, kan omstillingsmidlene gi maksimal effekt. Omstillingsmidlene skal primært anvendes til utviklingsprosjekter i en tidlig fase. Utviklingsplanen består av tre utviklingsprogram som skal skape vekst i næringslivet i Karmøy og regionen, samt bidra til å forme et attraktivt bo- og oppvekstmiljø. Utviklingsprogrammene er: Nye arbeidsplasser, Vekstskaperen og Karmøy Program Nye arbeidsplasser har fokus på arbeidsplassvekst i Karmøy. Programmet skal bidra til å utvikle næringslivet slik at det blir skapt flere lønnsomme arbeidsplasser både gjennom nyetableringer og i eksisterende næringsliv. Dette programmet vil ha fokus på bedriftsrettede mål og tiltak. Programmet vil være det mest prioriterte av omstillingsprogrammene i Karmøy Omstillingsselskap er ansvarlig for gjennomføringen av programmet. Program Vekstskaperen har fokus på å gjøre næringslivet i Karmøy til et ledende vekstmiljø, med en robust og markedsrettet næringsstruktur preget av kompetanse, innovasjon, god inntjening og solide bedrifter. Dette programmet består av mer langsiktige bedriftsutviklende mål og tiltak. Lønnsomhetsuvikling, markedsutvikling og økt innovasjonsevne er sentrale fokusområder i programmet. Karmøy Omstillingsselskap er ansvarlig for gjennomføringen av programmet. Program Karmøy 2020 har fokus på å utvikle Karmøy som en næringsvennlig kommune som sikrer et sterkt framtidsrettet næringsliv og høy bostedskvalitet. Dette programmet vil i stor grad bestå av langsiktige mål og tiltak utover omstillingsarbeidet. Karmøy Omstillingsselskap er ansvarlig for gjennomføringen av programmet i tett dialog med Karmøy kommune. Omstillingsselskapets rolle i programmet er å initiere og igangsette viktige tiltak fra næringslivets ståsted. Innenfor hvert utviklingsprogram er det fastsatt målbare mål, prioriterte strategier og prioriterte prosjekter for å nå målene. Figuren på neste side viser en oversikt over oppbyggingen av planen og prioriterte områder innenfor hvert utviklingsprogram. Utviklingsplan for Karmøy ligger som vedlegg. Utviklingsplanen er Karmøy kommune sin operative næringsplan for Rådmannens vurdering: Rådmannen er svært positiv til Karmøy Omstillingsselskap sin utviklingsplan med en grundig gjennomarbeidet strategi for omstillingsarbeidet i Karmøy for perioden Rådmannen mener omstillingsstrategien drar opp tydelig visjon og mål for framtidens næringsliv og definerer viktige utviklingsområder for å styrke næringslivet. Innovasjonsevne og kompetansenivå er svært viktig fordi det sier mye om hvilke omstillingsevne området har. Mange bedrifter i Karmøy har høyt teknologiinnhold og stort Side 13 av 28

14 innslag av kunnskapstjenester i sin produksjon. Likevel er deler av næringslivet i regionen, og da særlig industribedrifter med et lavt teknologiinnhold, svært sårbart for ytterligere nedleggelser og driftsinnskrenkninger. En stor utfordring for omstillingsarbeidet er etter rådmannens syn å bygge opp under vekstkraftige næringsmiljøer med stor innovasjonsevne, høyt teknologiinnhold og god inntjening, samt bidra til en større andel kunnskapsarbeidsplasser enn det en har i dag. Karmøy har i all hovedsak et sterkt og sunt næringsliv som er godt tilpasset sitt marked. Likevel er det klart at mange bedrifter om ti år vil produsere noe helt annet enn det de gjør i dag. Andre bedrifter vil trolig produsere det samme, men på en helt annen måte, med et høyere teknologinivå og med en annen type arbeidskompetanse enn det bedriften har i dag. Det er derfor viktig å sette inn tiltak for å sikre et framtidsrettet næringsliv i Karmøy. Utviklingsplanen er utarbeidet i en grundig prosess med næringslivet og i dialog med de sentrale aktørene i det videre omstillingsarbeidet. Rådmannen støtter vurderingene og anbefalingene til styret i Omstillingsselskapet om å satse på tre utviklingsprogram som skal skape vekst i næringslivet, samt bidra til å forme et attraktivt bo og oppvekstmiljø i Karmøy. Utvikingsprogrammene er: 1. Nye arbeidsplasser som skal bidra til å utvikle næringslivet slik at det blir skapt nye lønnsomme arbeidsplasser både i eksisterende næringsliv og gjennom nyetableringer. 2. Vekstskaperen som skal gjøre næringslivet i Karmøy til et ledende vekstmiljø, med en robust og markedsrettet næringsstruktur preget av kompetanse, innovasjon, god inntjening og solide bedrifter. 3. Karmøy 2020 som skal utvikle Karmøy som næringsvennlig kommune som sikrer et sterkt, framtidsrettet næringsliv og høy bostedskvalitet i Karmøy. Etter rådmannens syn er det svært viktig at tempoet i omstillingsarbeidet blir opprettholdt. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 14 av 28

15 RESTAURANTHUSET 1866 (HAVNEGATA 4) - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Sak 25/11 Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 11/445 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 11/11 Hovedutvalg helse og omsorg /11 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap innvilger Vincit AS v/ståle Roness, org.nr serveringsog skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 (alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 60 volumprosent alkohol) ved serveringsstedene i Havnegaten 4, Kopervik heretter kalt Restauranthuset Bevillingen gjelder i 1. etasje (tidligere kalt Posh og Havnascenen), 2. etasje (tidligere kalt Naboen Restaurant) og Mezzanin (Selskapsservering). Videre innvilges det uteservering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 (over 2,5 og inntil 22 volumprosent alkohol) på tidligere godkjent uteserveringsområde med utgang fra 1. etasje. 2. Formannskapet innvilger Vincit AS v/ståle Roness serverings- og skjenkebevilling for drikk i gruppe 1 og 2 (over 2,5 og inntil 22 volumprosent alkohol) om bord i MS Gamle Skudenes begrenset til sluttet lag. Det forutsettes at skipet til enhver tid er godkjent til formålet. Bevillingen gjelder på godkjent kaiplass i Karmøy og under overfart. 3. Bevillingene gis i henhold til serveringsloven og alkohollovens kap. 4, kommunale skjenkebevillinger i resterende del av skjenkebevillingsperioden som opphører Det forutsettes at lokalene til enhver tid er godkjent av teknisk etat, Mattilsynet, politiet og brannvesenet. Bevillingen blir gitt under forutsetning av at det ikke er anmerkninger fra skatteetaten. Dersom skjenkestedene senere får økonomiske restanser som manglende innbetalinger av skatter, avgifter, merverdiavgift eller omsetningsavgift av omsatt mengde alkoholholdig drikk, kan bevillingen tas opp til ny vurdering. 4. Som styrer godkjennes Ståle Roness, f og som stedfortreder godkjennes Vigdis Hansen, f under forutsetning av at styrer snarest gjennomfører og består etablererprøven etter serveringsloven og stedfortreder snarest gjennomfører og består kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenking. 5. Det kreves internkontrollsystem i henhold til Alkohollovens kap. 8.

16 6. Bevillingshaver plikter å gi innsyn i varelager og regnskaper til bevillingsmyndighet og skjenkekontrollører. 7. Ved skifte av bevillingshaver, eller ved et eierskifte, skal det omgående framlegges en kontrakt for bevillingsmyndigheten underskrevet av tidligere og ny bevillingshaver. Kontrakten skal inneholde hvilke endringer som foretas og dato for endringene. Dersom slik kontrakt ikke foreligger innen 3 måneder, jfr. alkohollovens 1-10 om anledning for ny bevillingshaver til å kunne skjenke i inntil 3 måneder på den tidligere bevilling, anses skjenkestedet (virksomheten) som nedlagt. Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevilling i inntil 3 måneder såfremt det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager, etter overdragelsen jfr. serveringslovens Ved endring av styrer og/eller stedfortreder må bevillingshaver umiddelbart søke om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder vedlagt kopier av etablererprøven etter serveringsloven, kunnskapsprøven etter alkoholloven og kursbevis for dørvaktkurs/ansvarlig vertskap-kurs dersom styrer og/eller stedfortreder har noen av disse. Det kan søkes om godkjenning før disse prøvene/kursene er gjennomført. 9. Alle skjenkesteder plikter å være representert på ett årlig møte med kommunen der også andre offentlige myndigheter kan medvirke (politi, tollvesen, mattilsyn mv.). 10. Det tillates ikke noen form for pengespill i lokaler hvor det skjenkes alkohol. 11. Skjenketider: Skjenking av drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol: Mandag torsdag: kl Fredag og lørdag: kl Søndag: kl Skjenking av drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol: Mandag t.o.m. søndag: kl Åpningstiden fastsettes til en halv time lenger enn skjenketiden. 12. Formannskapet viser til at bevillingen må utøves i henhold til Alkoholloven og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og disse må følges til punkt og prikke. Det vises videre til vedtatt Reaksjoner ved overtredelser av regelverk og andre forutsetninger for salgs- og skjenkebevilling. Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 11/11 Behandling: Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 2 stemmer (KrF). Side 16 av 28

17 SAKSFRAMSTILLING Vincit AS, org.nr , v/ståle Roness søkte den om alminnelig serveringsog skjenkebevilling for Restauranthuset 1866 i Havnegt. 4, Kopervik i 1. og 2. etasje inkl. mezzanin og alminnelig serverings- og skjenkebevilling for sluttede selskap om bord i skipet MS Gamle Skudenes. Vedlegg 1. Posh, Havnascenen og Naboen Restaurant ble tidligere drevet av Kopervik Restaurantdrift AS i de omsøkte lokalene i Havnegt. 4 inntil bevillingene opphørte Søknaden inneholder grundig dokumentasjon i tillegg til tegninger og husleiekontrakt bl.a. diverse tilleggsbrev (vedlegg 2-4), forretningsplan på 15 sider (side 3-7 vedlegg 5,) og utkast til meny (vedlegg 6). Videre er det lagt med dokumentasjon og aksjeeierbok på overdragelse av aksjer fra Ståle Roness til Vigdis Hansen, slik at begge har 50 % hver. Vedlagt søknaden fulgte årsregnskap 2010 for Vincit AS samt CV på en av kokkene. Bevillingssøker Vincit AS eies av Ståle Roness og Vigdis Hansen med 50 % av aksjene hver. Roness skal være daglig leder og styrer av skjenkebevillingen og Hansen stedfortreder. Eierne ser for seg å være svært aktive i driften, spesielt i startfasten. Åpningstider osv som er planlagt gjør at dette kan kombineres med ordinært arbeid. Roness har tatt kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenking i forbindelse med at han vært ansvarlig for flere arrangement med ambulerende skjenkebevillinger, men mangler etablererprøven etter serveringsloven. Han må snarest gjennomføre og bestå denne og Hansen kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenking. Roness opplyser at formålet med søknaden er å etablere et lønnsomt utested, drevet på en ryddig og ordentlig måte, gjennom å levere kvalitet i alle ledd av sine produkter, både når det gjelder mat, drikke, underholdning og konserter. Lokalene i Havnegt. 4 består av følgende: - bar/restaurant med tilgang til uteserveringsområde - scene/diskotek med gjennomgang fra bar/restaurantdelen, men kan stenges av og bruke egen inngang dersom det settes lavere aldersgrense enn 20 år på diskotek, konsert mm - mezzanin/hems med trapp opp fra diskotekdelen (kun til sluttede lag på ca 10 personer) - restaurant (i 2. etasje) med egen inngang uten gjennomgang til resten av lokalene. Denne kommer nok til å benyttes mest som selskapslokale og ikke ha ordinære åpningstider. Av konseptbeskrivelsene framgår det at stedet vil satse seriøst på matservering og gjerne ulike menyer etter ukedag og klokkeslett. Fra enkle retter til selskapsmenyer og varierende priser. Side 17 av 28

18 For å satse seriøst på matservering mener Roness at det er nødvendig å ha brennevinsbevilling for å kunne tilby gjestene en helaften. Tidligere Posh og Naboen hadde bevilling for både øl, vin og brennevin og da Restauranthuset 1866 skal fortsette med samme konsept, om ikke enda mer satsing på matserveringen, søkes det om at også brennevinsbevillingen videreføres. I Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. O) gjelder følgende: Alminnelig bevilling til alkoholholdig drikk i gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol kan kun gis til spiserestauranter der servering av mat inngår som en vesentlig del av konseptet. Dessuten må følgende kriterier være oppfylt: - Spisestedet skal ha fast meny og/eller a la carte. - Spisestedet skal ha kokk og serveringspersonale. - Kjøkkenet skal holde åpent til to timer før brennevinsserveringen stopper. Virksomheten skal ha drevet ett år uten alvorlige overtredelser før det innvilges brennevinsbevilling. Ved evt. overdragelse til ny bevillingshaver, som for øvrig fyller vilkårene, bortfaller kravet om å ha drevet ett år før brennevinsbevilling gis. Dvs at dersom spisestedet har drevet minst ett år som spisested og blir overdratt til andre, kan også brennevinsbevillingen videreføres dersom konseptet videreføres. Konseptendring fra spisested medfører ny vurdering/behandling. I konseptet inngår også bruk av MS Gamle Skudenes. Skipet eies av Ståle Kristoffersen, men bruken av skipet og ambulerende skjenkebevillinger administreres av Vincit AS v/ståle Roness. Roness fikk innvilget ambulerende skjenkebevilling til 13 arrangement i MS Gamle Skudenes i 2010 som ble avviklet uten anmerkninger. Skipet brukes i forbindelse med dagsturer/sightseeing, selskaper, firmaturer etc. Da skipet ikke brukes i kollektivtransport og/eller i bestemt rute omfattes den ikke av bestemmelsene om statlig bevilling, men av kommunal bevilling jfr alkohollovens 1-7, første ledd. Bevilling skal gis av den kommune skipet har sitt utgangspunkt for sin virksomhet i. Bevilling for bruk ved godkjent kaiplass i Karmøy og under overfart må derfor gis av Karmøy kommune. Hvis det skal skjenkes ved kai i annen kommune, må det også søkes om ambulerende skjenkebevilling i den/de kommuner det måtte gjelde. For å slippe å søke om ambulerende bevilling for hvert arrangement, samt at en kan svare bekreftende ved henvendelser om arrangement uten å vente på svar på søknad, søkes det om fast bevilling begrenset til sluttet lag om bord i MS Gamle Skudenes. Roness mener også at det er gunstig at driften av MS Gamle Skudenes er på det mest intensive i perioden juni-september, en periode det vil være relativt rolig på utestedet. Søknaden ble på vanlig måte oversendt skatteetaten og kemnerkontoret uten at noen av disse hadde anmerkninger. Politiet fikk også søknaden til uttalelse og de uttalte følgende, i tillegg til at de ikke hadde anmerkninger til involverte personer: Side 18 av 28

19 Politiet har ingen innvendinger til skjenkestedet så lenge virksomheten avvikles under samme betingelser som tidligere og at det ikke foretas vesentlige endringer av lokalet. Ved endringer av lokale og virksomheten, kan det være behov for befaring ifra politi og brannvesen. Rådmannens kommentarer: Rådmannen mener at søknaden er svært grundig og det er lagt mye arbeid i forretningsplanen og kan derfor anbefale at søknaden innvilges. Det virker som tidligere konsept skal videreføres/videreutvikles med enda større vekt på matservering og rådmannen mener derfor at brennevinsbevillingen kan videreføres jfr pkt. O) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. Arrangement om bord i MS Gamle Skudenes er en del av konseptet og er mest aktuelt på tider som antas rolige på skjenkestedet. Rådmannen har ingen negative erfaringer med fjorårets bruk av skipet som skjenkested og kan derfor anbefale at søknaden om alminnelig bevilling begrenset til sluttet selskap innvilges. Rådmannens konklusjon: Vincit AS v/ståle Roness, innvilges serverings- og skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 ved serveringsstedene i Havnegaten 4, kalt Restauranthuset Videre innvilges uteservering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på tidligere godkjent uteserveringsområde med utgang fra 1. etasje. I tillegg innvilges serverings- og skjenkebevilling for drikk i gruppe 1 og 2 om bord i MS Gamle Skudenes begrenset til sluttet lag. Vanlige skjenketider i henhold til Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. M). Styrer må bestå etablererprøven etter serveringsloven og stedfortreder må bestå kunnskapsprøven om alkoholloven om skjenking. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 19 av 28

20 KARMØY KYSTKULTURSENTER MANNES - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Sak 26/11 Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 11/389 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 13/11 Hovedutvalg helse og omsorg /11 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap innvilger Karmøy Kystkultursenter Mannes, v/svein Arve Mannes serverings- og skjenkebevilling i gruppe 1 og 2 (alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og inntil 22 volumprosent alkohol) ved serveringsstedet i Skudeneshuset, Mannesvn. 210, Sævelandsvik samt uteservering på inngjerdet område i bakgården. 2. Bevillingene gis i henhold til serveringsloven og alkohollovens kap. 4, kommunale skjenkebevillinger i resterende del av skjenkebevillingsperioden som opphører Det forutsettes at lokalene til enhver tid er godkjent av teknisk etat, Mattilsynet, politiet og brannvesenet. Bevillingen blir gitt under forutsetning av at det ikke er anmerkninger fra skatteetaten. Dersom skjenkestedene senere får økonomiske restanser som manglende innbetalinger av skatter, avgifter, merverdiavgift eller omsetningsavgift av omsatt mengde alkoholholdig drikk, kan bevillingen tas opp til ny vurdering. 3. Som styrer godkjennes Svein Arve Mannes, f og som stedfortreder godkjennes Helge Hammersland, f under forutsetning av at styrer snarest gjennomfører og består etablererprøven etter serveringsloven og styrer og stedfortreder snarest gjennomfører og består kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenking. 4. Det kreves internkontrollsystem i henhold til Alkohollovens kap Bevillingshaver plikter å gi innsyn i varelager og regnskaper til bevillingsmyndighet og skjenkekontrollører. 6. Ved skifte av bevillingshaver, eller ved et eierskifte, skal det omgående framlegges en kontrakt for bevillingsmyndigheten underskrevet av tidligere og ny bevillingshaver. Kontrakten skal inneholde hvilke endringer som foretas og dato for endringene. Dersom slik kontrakt ikke foreligger innen 3 måneder, jfr. alkohollovens 1-10 om anledning for ny bevillingshaver til å kunne skjenke i inntil 3 måneder på den tidligere bevilling, anses skjenkestedet (virksomheten) som nedlagt. Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevilling i inntil 3 måneder såfremt det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager, etter overdragelsen jfr. serveringslovens 22.

21 7. Ved endring av styrer og/eller stedfortreder må bevillingshaver umiddelbart søke om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder vedlagt kopier av etablererprøven etter serveringsloven, kunnskapsprøven etter alkoholloven og kursbevis for dørvaktkurs/ansvarlig vertskap-kurs dersom styrer og/eller stedfortreder har noen av disse. Det kan søkes om godkjenning før disse prøvene/kursene er gjennomført. 8. Alle skjenkesteder plikter å være representert på ett årlig møte med kommunen der også andre offentlige myndigheter kan medvirke (politi, tollvesen, mattilsyn mv.). 9. Det tillates ikke noen form for pengespill i lokaler hvor det skjenkes alkohol. 10. Skjenketider: Skjenking av drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol: Mandag torsdag: kl Fredag og lørdag: kl Søndag: kl Åpningstiden fastsettes til en halv time lenger enn skjenketiden. 12. Formannskapet viser til at bevillingen må utøves i henhold til Alkoholloven og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og disse må følges til punkt og prikke. Det vises videre til vedtatt Reaksjoner ved overtredelser av regelverk og andre forutsetninger for salgs- og skjenkebevilling. Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 13/11 Behandling: Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 2 stemmer (KrF). Side 21 av 28

22 SAKSFRAMSTILLING Karmøy Kystkultur v/svein Arve Mannes, Mannesvn. 210, Sævelandsvik med org.nr søkte den om serverings- og skjenkebevilling for øl og vin i kjelleren i Skudeneshuset samt uteservering i bakgård på inngjerdet område. Vedlegg 1. På vedlagte tegning er dette serveringsstedet i Skudeneshuset markert med A og uteserverings- området er skravert og markert med B. I tillegg til dette huset er det selskapslokale i 2. etasje på hus markert med C. Hus C leies ut til selskaper og i den grad det vil være behov for skjenkebevilling der, vil det bli sendt søknad om ambulerende bevilling for hvert enkelt arrangement. Skudeneshuset er innredet som maritim pub og har ca 50 sitteplaser. Svein Arve Mannes er eier av kystkultursenteret og vil være styrer av skjenkebevillingen. Helge Hammersland blir stedfortreder på bevillingen. Styrer må ta etablererprøven etter serveringsloven og styrer og stedfortreder må ta kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenking. I følge Mannes ønsker han å få opp aktiviteten ved kystkultursenteret for å holde senteret i gang økonomisk. Han ønsker nå å også kunne tilby publikum et pubtilbud, i helgene først og fremst, men vil kunne utvide ved ulike anledninger. Mannes driver i dag eget båtbyggeri/verksted av trebåter, gjestgiveri og utleie av selskapslokaler. Intensjonen hans med senteret er å lage et kystkulturmiljø og ta vare på gamle bygninger, båter og tradisjoner. Han har bygget opp et unikt kystmiljø fra 50 årene og har flyttet 6 eldre heltre hus fra flere steder på Haugalandet. Saltvannsakvarium finnes også på senteret. Søknaden ble oversendt politiet som den uttaler følgende: Politiet har ingen anmerkninger vedr. Svein Arve Mannes, f og Helge Hammersland, f Ha angår skjenkestedet stiller politiet seg positiv til innvilgelse av søknaden, men har noen bemerkninger til eventuell drift. Adkomstvegene inn i mot skjenkestedet har begrenset kapasitet og kvalitet. Dermed bør innehaver ta hensyn til dette når han planlegger driften i forhold til publikumspågangen/tilstrømningen. Dette for å forebyge frafikkfarlige situasjoner. Pålegg og forskrifter som gis av offentlige etater skal etterkommes. Kemnerkontoret uttalte den at de ikke hadde merknder og fra Skatt Vest ble det uttalt den at heller ikke de hadde merknader. Side 22 av 28

23 Rådmannens kommentarer: Rådmannen mener at søknaden kan innvilges på bakgrunn av at politiet er positive til søknaden og kan anbefales på grunn av skjenkestedets beliggenhet, størrelse og for å ivareta et kystkulturmiljø. Krav fra politiet, teknisk etat og Mattilsynet må etterkommes. Rådmannens konklusjon: Karmøy kystkultur Mannes v/svein Arve Mannes innvilges serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for øl og vin i Skudeneshuset samt uteservering på inngjerdet område. Skjenketider i henhold til Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. M). Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 23 av 28

24 Sak 27/11 LOS AMIGOS - SØKNAD OM BRENNEVINSBEVILLING Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 09/2284 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 12/11 Hovedutvalg helse og omsorg /11 Formannskapet Forslag til vedtak: Karmøy formannskap utvider skjenkebevillingen ved Los Amigos, Årvollknausen 20, Åkrehamn og innvilger alminnelig skjenkebevilling i gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol). Dette begrunnes med at skjenkestedet tilfredsstiller kravene i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. O) som omhandler brennevinsbevilling. Skjenketid for alkoholholdig drikk i gruppe 3: Mandag t.o.m. søndag kl Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 12/11 Behandling: Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 2 stemmer (KrF).

25 SAKSFRAMSTILLING Ramon Silva, eier av Los Amigos, Årvollknausen 20, Åkrehamn søkte den om alminnelig brennevinsbevilling for spisestedet. Vedlegg 1. Los Amigos, org.nr startet opp sin virksomhet ca De fikk da alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, samt til gruppe 3 begrenset til sluttet selskap. Utdrag fra menyen følger som vedlegg 3. Av forskjellige grunner har spisestedet måttet holde stengt fra ca desember 2010, men forventer å starte opp igjen for fullt Søker oppgir i vedlagte tilleggsskriv (vedlegg 2) at de har drevet Los Amigos over ett år og søker derfor om å få skjenke brennevin. Ca halvparten av omsetningen har vært i forbindelse med matservering. For å få virksomheten til å gå i balanse ønsker de å få fast brennevinsbevilling for å gi kundene et totaltilbud/helaften. Ved muntlige henvendelser til kemnerkontoret og Skatt Vest ble det den opplyst at de ikke hadde anmerkninger til virksomheten. Skjenkekontrollen har heller ikke hatt anmerkninger. I Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. O) gjelder følgende: Alminnelig bevilling til alkoholholdig drikk i gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol kan kun gis til spiserestauranter der servering av mat inngår som en vesentlig del av konseptet. Dessuten må følgende kriterier være oppfylt: - Spisestedet skal ha fast meny og/eller a la carte. - Spisestedet skal ha kokk og serveringspersonale. - Kjøkkenet skal holde åpent til to timer før brennevinsserveringen stopper. Virksomheten skal ha drevet ett år uten alvorlige overtredelser før det innvilges brennevins-bevilling. Ved evt. overdragelse til ny bevillingshaver, som for øvrig fyller vilkårene, bortfaller kravet om å ha drevet ett år før brennevinsbevilling gis. Dvs. at dersom spisestedet har drevet minst ett år som spisested og blir overdratt til andre, kan også brennevinsbevillingen videreføres dersom konseptet videreføres. Konseptendring fra spisested medfører ny vurdering/behandling. Rådmannens kommentarer: Rådmannen mener at spisestedet Los Amigos oppfyller alle kravene i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. O), bl.a. med en rikholdig og variert meny, og kan derfor anbefale at den faste skjenkebevillingen utvides til også å omfatte alkoholholdig drikk i gruppe 3. Rådmannens konklusjon: Los Amigos v/ramon Silva, Årvollknausen 20, Åkrehamn innvilges alminnelig skjenkebevilling i gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol). Skjenketid for alkoholholdig drikk i gruppe 3: Mandag t.o.m. søndag kl Side 25 av 28

26 Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 26 av 28

27 Sak 28/11 REFERATLISTA Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/122 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 28/11 Formannskapet Skatteinngang formue og inntektsskatt februar Salg av kommunale eiendommer 3. Boliger for utleie vanskeligstilte Budsjettpost P Utgravninger på Avaldsnes, Karmøy kommune. Melding om oppfyllelse av vilkår for dispensasjon og igangsetting av prosjekt 5. Opprettelse av Haugalandet vannområde og oppnevnelse av kommunale representanter til lokal styringsgruppe 6. Finansiering av prosjektlederstillinger i vannområdene vannregion Rogaland 7. Møteprotokoll fra eldrerådets møte Møteprotokoll fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Nyhetsbrev fra KS - styrevedtak fra hovedstyrets møte 3. mars Søknad om støtte til Krafttak mot kreft 2011 fra Kreftforeningen 11. Søknad om driftstilskudd fra Adopsjonsforum, Rogaland lokalavdeling 12. Søknad om reisestøtte til medseilere fra The Tall Ships Races 2011, Stavanger

28 Sak 29/11 EVENTUELT Saksbehandler: Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/740 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 29/11 Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.04.2011 Tid : Kl. 16.00 17.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2008 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/13 13/142 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK RESTAURANT KAJA

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/13 13/142 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK RESTAURANT KAJA Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.04.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02592 eller e-post lena.robekk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset

Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Formannskapets sakliste 02.02.04

Formannskapets sakliste 02.02.04 Page 1 of 28 Formannskapets sakliste 02.02.04 Karmøy kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.02.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 27.05.2004 Klokkeslett: 1200 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600.

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 11/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 30.09.04 Tidspunkt: Kl. 12:00 ca. 16.00 Forfall meldes snarest mulig tilsentralbordet på tlf 78

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.09.2015 Ny møtedato Tidspunkt: Kl. 10:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 080/15 Spørsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 27.04.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 20/06 Sak 21/06 Sak 22/06 Sak 23/06 Sak 24/06 Sak 25/06 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/09 08/1982 DELING AV EIENDOM FRA FLATLIEN, GBNR 97/1 37/09 09/111 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING I SKOLEN - REVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/09 08/1982 DELING AV EIENDOM FRA FLATLIEN, GBNR 97/1 37/09 09/111 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING I SKOLEN - REVISJON Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 04.03.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer