Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Rådhus IA Telefonmøte Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Dokumentene vedr. saken er lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside Saksnr PS 15/60 Tittel Vedtak om skjenkebevilling for åpent selskap/ arrangement, enkelt anledning ( alminnelig skjenkebevilling for enkelt anledning) i perioden til Harstad, 15. juni 2015 Marianne Bremnes ordfører -1-

2 -2-

3 Saksdokument Saksmappenr: 2015/38 Saksbehandler: Ann Silje Rolness Arkivkode: U63 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /60 VEDTAK OM SKJENKEBEVILLING FOR ÅPENT SELSKAP/ ARRANGEMENT, ENKELT ANLEDNING ( ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING) I PERIODEN TIL Vedlegg: Søknad om skjenkebevilling innkommet Ingress: Bonnier & Sønn AS, org.nr , har søkt om skjenkebevilling for enkelt anledning i perioden til Dette i forbindelse med arrangering av Festspillcafè innendørs i oppsatt telt på parkeringsplassen til Høgskolen i Harstad, Havnegata 5, 9404 Harstad. Da bevilling for enkelt anledning gis administrativt for inntil tre dager, legges saken frem til politisk behandling. Rådmannens tilrådning: 1. Vedtaket er fattet med hjemmel i Alkoholloven 1-6,2. ledd jf. Kapittel 4, sammenholdt med kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan for Harstad kommune v/ Formannskapet gir Bonnier & Sønn AS, org.nr , skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2, øl og vin, innendørs i telt oppsatt på inngjerdet/ fysisk avgrenset område, samt utendørs på dette avgrensete området på parkeringsplassen til Høgskolen i Harstad, Havnegata 5, 9404 Harstad. 3. Det gis skjenketid i perioden f.o.m t.o.m i tidsrommet mellom kl til Konsumtiden utløper 30 minutter etter skjenketidens utløp. 5. Svein- Erik Bonnier, f godkjennes som styrer for bevillingen. 6. Bevillingsgebyret settes til kr jf. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke mv. 6-2 sammenholdt med kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan for Det forutsettes at arrangøren er kjent med «Veileder for sikkerhet ved store arrangementer», pkt som omhandler meldeplikt til brann- og redningstjenesten ved store arrangementer. Arrangøren er ansvarlig for å besørger tilstrekkelig vakthold. Det må benyttes et telt som er beregnet til formålet med hensyn til brannmotstand og evakuering av personer. Rømningsvei skal være merket, alternativt skal en av teltets vegger være åpne for å sikre evakuering. Videre må det sørges for at tilstrekkelig med slokkemidler er tilgjengelig i teltet. Flyttbare apparater som forbrenner brannfarlig vare til oppvarming, kan ikke benyttes. Nevnte forhold er vektlagt med hjemmel i alkoholloven 1-7a. 8. Utdrag fra forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk nr. 528 av

4 vedlegges, i det bevillingshaver forutsettes å utøve bevillingen innenfor de til en hver tid gjeldende regler og kommunale retningslinjer. Særlig må det påses at det ikke skjer skjenking og/ eller konsumering av alkoholdig drikk utenfor det gitte skjenkearealet, at mindreårige ikke får tilgang på alkohol og at åpenbart ruspåvirkede gjester ikke gis tilgang til lokalet og heller ikke skjenkes alkohol. Saksopplysninger Bonnier & Sønn AS har søkt om skjenkebevilling for enkelt anledning i perioden til Dette i forbindelse med cafevirksomhet under Festspillene i Nord- Norge. Søknaden er med hjemmel i Alkoholloven 1-7, sendt på høring til Midtre Hålogaland politidistrikt, samt Harstad kommune ved kemneren. Uttalelse fra Harstad kommune ved brann og redningstjenesten omhandlende arrangement i telt legges til grunn. Politi og kemneren har ingen innvendinger til at søknaden innvilges. Brann og redningstjenesten har uttalt at enheten ikke har innvendinger til telt som skjenkeområde, under den forutsetning av at det benyttes et telt som er beregnet til formålet med hensyn til brannmotstand og evakuering av personer. Rømningsvei skal være merket, alternativt skal en av teltets vegger være åpne for å sikre evakuering. Videre må det sørges for at tilstrekkelig med slokkemidler er tilgjengelig i teltet. Flyttbare apparater som forbrenner brannfarlig vare til oppvarming, kan ikke benyttes. Brann- og redningstjenesten ved Aagesen kan kontaktes av bevillingshaver på telefon for veiledning. Brann- og redningstjenesten utfører befaring etter at telt er satt opp. Med nevnte forutsetninger har høringsinstansen ingen innvendinger til at søknaden innvilges. Etter en helhetlig vurdering av informasjon i saken, foreligger ingen bemerkninger til vandelskravet i Alkoholloven 1-7b. Vurdering Rådmannen anbefaler at søknad om skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2, øl og vin, innvilges innendørs i telt oppsatt på inngjerdet/ fysisk avgrenset område på parkeringsplassen til Høgskolen i Harstad, Havnegata 5, 9404 Harstad. Hugo Thode Hansen Rådmann Inger- Lise Bårdslett Spesialkonsulent E.F Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Vedlegg: Utdrag fra forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk nr. 528 av

5 Alkohol - Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Referansenummer: FJV8X5 Registrert dato: :45:41 Bevillingssøker Søker er Firma Privatperson Lag/forening Org.nr. Firma Bonnier & Sønn AS Kontaktperson: Fødselsnr. Navn Svein - Erik Bonnier Telefon Telefaks E-post Adresse Postnr. Poststed Heggen Alle HARSTAD Arrangør Bonnier & Sønn AS Fødselsnummer Skjenkeansvarlig Svein -Erik Bonnier Adresse Postnr. Poststed Heggen Alle HARSTAD Bevillingen og arrangementet Det søkes om Åpent arrangement Lukket arrangement Skjenkestedet Parkeringsplass ved Høgskolen Gjelder bevillingen øl og/eller vin Ja Nei Gjelder bevillingen brennevin Ja Nei Dato fra Dato til Øl og vin (fra kl. - til kl.) til Skjenkeområdet Sjenkeområdet er et telt som festspillene i Nord-Norge setter opp på parkeringsplassen ved Høgskolen i Harstad.Teltet er på 5 x 10 meter, samt uteområdet rundt teltet der det vil være bord og stoler. Vi skal ikke drive en utstrakt salg av alkohol, men at man skal få seg en øl eller et glass vin til maten. Vil understreke at vi er oppmerksom på at det er mange barneaktiviteter i området og dette vil vi ta hensyn til. Alkohol - Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende - side 1-5-

6 Hva slags arrangement Vil vil drive en kafe der Festspillene i Nord -Norge vil være delaktig. Menyen vil være tradisjonell mat, Vi nevner torsketunger, måsegg, osv. Åpningstiden vil være fra til med muligheter for utvidet åpningstid frem til kl Bekreftelse T Ved å sende inn dette skjemaet bekrefter jeg at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrift blir overholdt. Alkohol - Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende - side 2-6-

7 Scan fra SafeQ -7- file://\\eis-s-dok\pdfconverterdocprocessingdirectory$\ephorte\503276_fix.ht... Side 1 av Fra: Ann Silje Dato: :28:19 Til: Ann Silje Rolness Tittel: Scan fra SafeQ Se vedlagt dokument. -No Reply-

8 -8-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, kommunestyresalen Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/249-10 30624/14 15.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok HARSTAD KOMMUNE Redigert Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.04.2012 Tidspunkt: 12:00 13:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 27 Til saksnr. 34 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling for Livsløpsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Livsløpsutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00 Møteinnkalling for Livsløpsutvalget Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 02.11.2011 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 48/11 INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset

Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE Omsorgsutvalget

RAKKESTAD KOMMUNE Omsorgsutvalget RAKKESTAD KOMMUNE Omsorgsutvalget MØTEINNKALLING TILLEGGSSAK Omsorgsutvalget Møtedato/sted: 13.06.2012, Miranda, Johs C Liensgt kl. 18.00 SAKLISTE: 7/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK

Detaljer

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Versjon: 16 (Produksjon) Status endret : 27.06.2012 09:50:48 Innledning Bevillingssøker er Privatperson Arrangementstype Åpent arrangement (Enkeltanledning)

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Oppdatert Desember 2012 Utgiver: Helse- og sosialvdelingen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/5111-8 67431/14 14.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Skjenkebevilling - søknad

Skjenkebevilling - søknad Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 Hol Telefon: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no Hjemmeside: http://www.hol.kommune.no Skjenkebevilling - søknad Bevillingstype Det søkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 124/14 Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer mot 2 (KrF). Vedtak: Karmøy

Detaljer

Dato: 27.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/120 Camilla Skjerve-Nielssen 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Dato: 27.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/120 Camilla Skjerve-Nielssen 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 27.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/120 Camilla Skjerve-Nielssen 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Myrens kjøkken

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset; Nygaardsg 16, Formannskapssalen Tidspunkt: 28.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, e-post bjin@fredrikstad.kommune.no,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Grimstad kommune 2015-2019

Alkoholpolitiske retningslinjer for Grimstad kommune 2015-2019 Alkoholpolitiske retningslinjer for Grimstad kommune 2015-2019 Vedtatt av kommunestyret 25.03.15 Hvorfor alkoholpolitiske retningslinjer og lovgrunnlaget Hvorfor alkoholpolitiske retningslinjer Grimstad

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg:

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Skriftlig behandling iht Forskrift om fjernmøter og saksbehandling 4 Dato: 09.07.2014 Tidspunkt: Skriftlig

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 22.02.2005 kl. 10.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 24.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 12.10.2011 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 Andakt kl 18.15 SAKLISTE: FOLKETS SPØRRETIME: SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN MÅ

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker

Detaljer