RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET"

Transkript

1 RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: Gjensidige, Storgt 13 kl: SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 48/11 INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS - FORDELINGSNØKKEL KOSTNADER 49/11 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING BYKROA AS V/ RAYMOND ELVEHØI RÅDMANNEN PRESENTERER FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 INNKALLINGEN GJELDER OGSÅ VALGKOMITEENS VIDERE ARBEID MED NEMDER, STYRER OG RÅD Saksdokumentene følger vedlagt. De representanter som ikke kan møte p.g.a. lovlig forfall må omgående melde fra om dette til servicekontoret, tlf Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling herfra. Rakkestad, den Ellen Solbrække Ordfører

2 Sak 48/11 RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET Saksbehandler Stine Kihl Arkiv nr. 151 Utvalg Saknr Møtedato FORMANNSKAPET 48/ KOMMUNESTYRET / Utvalgssak 48/11 Saknr 11/1368 Løpenr 13640/ INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS - FORDELINGSNØKKEL KOSTNADER Rådmannens forslag til vedtak: Rakkestad kommunestyre vedtar ny kostnadsnøkkel med grunnbeløp kr per kommune og restfordeling iht. eierandel. Saksopplysninger: Vedlegg: 1 Vedtak i Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS. 2 Selskapsavtale for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS. Bakgrunn for saken: Iht. selskapsavtale for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS skal kostnadene til drift av selskapet fordeles mellom eierkommunene iht. til eierandel i selskapet. I forbindelse med behandlingen av Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariats årsregnskap for i representantskapets møte ble selskapets styre anmodet om å legge frem et nytt forslag til fordeling av kostnadene. Økonomi: Representantskapet i Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat innstilte i møte på ny fordelingsnøkkel med grunnbeløp kr ,- per kommune. Overskytende fordeles i henhold til eierandel i selskapet se kolonne Eierandel (fordeling d.d.). Side 2 av 6

3 Sak 48/11 Eierandel (fordeling d.d.) Nytt forslag: Fast beløp Rest fordelt iht. eierandel Nytt forslag Kommun Beløp d.d. e Aremark 4,3 % Askim 19,0 % Eidsberg 14,5 % Hobøl 7,8 % Marker 7,1 % Rakkestad 12,0 % Rømskog 3,3 % Skiptvet 7,0 % Spydeberg 8,3 % Trøgstad 8,8 % Våler 7,9 % Sum Administrasjonens vurdering: Representantskapets forslag til ny kostnadsnøkkel med et fast grunnbeløp i bunnen foreslås vedtatt. Det har ingen eller i alle fall bare helt marginale konsekvenser for Rakkestad kommune. Side 3 av 6

4 Sak 49/11 RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv nr. U63 Utvalg Saknr Møtedato FORMANNSKAPET 49/ KOMMUNESTYRET / Utvalgssak 49/11 Saknr 11/2224 Løpenr 12979/ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING BYEKROA AS V/ RAYMOND ELVEHØI Rådmannens forslag til vedtak: 1. Byekroa A/S v/ Raymond Elverhøi org.nr: gis skjenkebevilling til restauranten Byekroa A/S, Jernbanegata, Rakkestad. Skjenkeareal: Innendørs ca 215 m2 Utendørs ca 20 m2 2. Bevillingen gjelder alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og Skjenkebevillingen gis for alkoholgruppe 1 og 2 tilsvarende Byekroa A/S ordinære åpningstid: Mandag-torsdag kl Fredag-lørdag kl Søndag kl Skjenkebevilling for alkoholgruppe 3 gis : Mandag-torsdag kl Fredag-lørdag kl Søndag kl Raymond Elverhøi f og Ruth Tölche f godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 5. Bevillingen gjelder fra Søknad om skjenkebevilling for Bondestua, Jernbanegata, Rakkestad avslås. Begrunnelse går fram av saksframlegget. Side 4 av 6

5 Sak 49/11 Saksopplysninger: Vedlegg: Søknad og uttalelse (som utrykte vedlegg) Bakgrunn for saken: Rakkestad kommune mottok søknad om skjenkebevilling fra Byekroa A/S v/ Raymond Elverhøi. Kommunens ansvar for saken: Kommunestyret avgjør saken etter innstilling fra Formannskapet. Andre opplysninger: Byekroa A/S er et selskap under etablering som ønsker å starte spiserestaurant i Byelokalene i Jernbanegata, Rakkestad. Det søkes også om skjenkebevilling for lokalene i 2. etasje Bondestua som benyttes som selskapslokaler for spesielle anledninger. Byekroa A/S v/ Raymond Elverhøi søker om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Det søkes om skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 tilsvarende spisestedets åpningstid: Mandag-torsdag kl Fredag-lørdag kl Søndag kl Det søkes om skjenkebevilling for alkoholgruppe 3: Mandag-torsdag kl Fredag-lørdag kl Søndag kl Fra tid til annen vil Byekroa A/S v/ Raymond Elverhøi påta seg ansvar for servering i forbindelse med spesielle arrangementer i Bondestua som ligger i etasjen over Byekroa. Byekroa A/S søker også en skjenkebevilling i Bondestua for de gangene de påtar seg ansvar for serveringen. Det vil også gis mulighet for at andre leietakere kan leie selskapslokalene i Bondestua for enkeltanledninger. I Bondestuas lokaler søkes det om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1,2 og 3 fram til kl Det søkes om skjenkebevilling for servering både inne og ute. Skjenkestedets areal: Byekroa 1. etasje inne: Bondestua 2. etasje: Uteservering: 215 m2, ca 70 gjesteplasser 215 m2, ca 100 gjesteplasser 20 m2, 20 gjesteplasser Bevillingssøker: Byekroa A/S Org.nr: Ikke avklart, er under stiftelse Styrer: Raymond Elverhøi, f , Lundgårdsvei 13, 1710 Sarpsborg Stedfortreder for styrer: Ruth Tölche, f Storgata 20, 1890 Rakkestad Side 5 av 6

6 Sak 49/11 Styrer har bestått etablererprøven i forhold til serveringsloven. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i forhold til alkohollovgivningen. Uttalelser til søknaden er innhentet på vanlig måte. Rammebetingelser: Lov av 2. juni 1989 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v Forskrift til Lov av 2. juni 1989 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Rakkestad kommune Bevillinger etter alkoholloven gis til den hvis regning virksomheten drives, dvs at bevillingen gis til den juridiske enhet som har ansvar for virksomheten. Dette kan for eksempel være et aksjeselskap eller et enkeltmannsforetak. Administrasjonens vurdering: Det anbefales at Byekroa A/S gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Når det gjelder skjenkebevilling for Bondestua vises det til Alkoholloven 4-1 hvor det fremgår at ulike bevillingshavere kan ikke ha bevilling for skjenking i det samme lokalet. Med andre ord: Dersom Byekroa A/S gis fast skjenkebevilling i Bondestuas lokaler, kan ingen andre leietakere søke om skjenkebevilling for et enkeltarrangement / ambulerende skjenkebevilling for en bestemt anledning i samme lokale. Byekroa A/S kan imidlertid søke kommunen om å utvide den faste bevillingen til også å gjelde for et spesifikt arrangement i Bondestuas lokaler. En slik søknad vil ihht Kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan for Rakkestad kap 5, pkt 8.1 kunne behandles administrativt. Side 6 av 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

RAKKESTAD KOMMUNE Omsorgsutvalget

RAKKESTAD KOMMUNE Omsorgsutvalget RAKKESTAD KOMMUNE Omsorgsutvalget MØTEINNKALLING TILLEGGSSAK Omsorgsutvalget Møtedato/sted: 13.06.2012, Miranda, Johs C Liensgt kl. 18.00 SAKLISTE: 7/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 12.10.2011 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 Andakt kl 18.15 SAKLISTE: FOLKETS SPØRRETIME: SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN MÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.04.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.04.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 22.02.2011 kl. 19.00. Til behandling: K-SAK 13/11 K-SAK 14/11 K-SAK 15/11 K-SAK 16/11

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/249-10 30624/14 15.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 24.10.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen

Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen Tlf 32 23 25 00 E-post: post@nedre-eiker.kommune.no SØKNAD OM SKJENKE-, SALGS- OG/ELLER SERVERINGSBEVILLING 1. SØKNADEN GJELDER Salgsbevilling Serveringsbevilling

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset; Nygaardsg 16, Formannskapssalen Tidspunkt: 28.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, e-post bjin@fredrikstad.kommune.no,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)

Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123) Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123) Versjon: 18 (Produksjon) Status endret : 01.08.2012 12:22:25 Innledning Henvendelsen gjelder Søknad om ny bevilling Melding om endringer hos bevillingshaver

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201105908-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg:

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Skriftlig behandling iht Forskrift om fjernmøter og saksbehandling 4 Dato: 09.07.2014 Tidspunkt: Skriftlig

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Egersund Arena Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad og Degernes Brandkasse, Storgata 13 Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 11.45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ellen Solbrække (ordfører) Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling for Livsløpsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Livsløpsutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00 Møteinnkalling for Livsløpsutvalget Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: 201215719-5. Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: 201215719-5. Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201215719-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker 17.

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING I SANDNES KOMMUNE (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden)

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING I SANDNES KOMMUNE (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING I SANDNES KOMMUNE (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) Bevillingshaver... Navn på bevillingssøker......

Detaljer