Direktoratet for naturforvaltning. v/ Statens naturoppsyn KONKURRANSEGRUNNLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Direktoratet for naturforvaltning. v/ Statens naturoppsyn KONKURRANSEGRUNNLAG"

Transkript

1 Direktoratet for naturforvaltning v/ Statens naturoppsyn KONKURRANSEGRUNNLAG Tilbudsinnhenting for skjøtsel (uttak av primært einer) på Tromlingene i Raet LVO i Arendal kommune Tilbudet sendes pr mail Statens naturoppsyn, att: Lorentz Noteng innen mandag 11.okt kl 1300

2 1. GENERELL BESKRIVELSE 1.1. Oppdragsgiver Statens naturoppsyn (SNO) er oppdragsgiver for arbeidet (anskaffelsen) Kontaktpersoner Kontaktperson vil være Arild Pfaff i SNO Agder og Lorentz Noteng i SNO sentralt (Trondheim). Arild Pfaff: Mobil e-post: Lorentz Noteng Mobil e-post: Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktpersonene per e-post Anskaffelsens formål og omfang Oppdraget gjelder uttak av primært einer på Tromlingene i Raet landskapsvernområde (lvo) Raet lvo ble opprettet i Fylkesmannen (FM) er forvaltningsmyndighet for Raet Lvo. SNO har oppsynet i dette området. Formålet med vernet er å ivareta natur- og kulturkvaliteter. Gjengroing av landskapet truer verneformålet og en kraftig tynning av særlig einer er ønskelig. SNO er gitt i oppdrag av FM å utføre skjøtsel på øya Tromlingene i Det er et nært samarbeid mellom SNO og FM, og begge aktører vil følge denne jobben. En annen øy i Raet lvo er ferdig ryddet. Dette er Jerkholmen som ligger helt vest i lvo, og den ble ferdig i Da ble det også startet opp på Tromlingene og ca 15 da ble ryddet. I 2010 er det meningen å fortsette på Tromlingene. Statens naturoppsyn har bevilget midler til prosjektet med en økonomisk ramme på kr inkl mva. Det er ønskelig at arbeidet starter opp så snart som mulig. Arbeidet må være avsluttet innen tidlig i desember. Metode for gjennomføring SNO utfører her skjøtsel på oppdrag fra FM i Aust-Agder, som er forvaltningsmyndighet for området. Siden området er et verneområde, legger dette føringer på metode, og krever stor grad av hensyntagen til marksjikt, annen vegetasjon, kulturminner mv. Metoden som vi har landet på etter diverse forsøk er å bruke en lett beltegående gravemaskin (ca 5 tonn) med klo (helst rotortilt). Denne drar opp eineren og andre busker enn ønsker å få bort på en skånsom og effektiv måte. Vegetasjonen som fjernes brennes på anviste bålplasser. I 2010 vurderer vi å prøve ut en ny måte å brenne avfallet på ved å benytte en container på bein. Dette for å unngå bålplassene som danner sår som det tar noe tid før vegetasjonen er tilbake på, samt andre skader på underlaget. Dette er ikke noe krav til tilbyder, men får vi anledning vil dette være positivt og aktuelt å prøve ut.

3 SNO har kontakt med grunneierrepresentant som er orientert om det forstående arbeidet. SNO har også kontakt med brannvesenet. Mer informasjon om oppdraget er tatt inn i vedlegg nr. 1, Kravspesifikasjon Oppbygging av konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlag består av dette dokumentet samt: Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Vedlegg 2 - Prisskjema/tilbudsskjema Vedlegg 3 - HMS-egenerklæring 1.5. Eventuell anbudsbefaring Anbudsbefaring er planlagt til mandag 4.oktober, dersom noen av tilbyderne har ønske om eller behov for dette. Påmelding til anbudsbefaring rettes til kontaktperson Arild Pfaff pr telefon innen fredag 1/10 kl Utgifter mv. i forbindelse med anbudsbefaring dekkes av den enkelte leverandør Tilbudsfrist Tilbud sendes på mail til innen mandag 11. oktober 2010 kl Fremdriftsplan Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen: Aktivitet Tidspunkt Kunngjøring av tilbudsinnhenting 30. sept 2010 Eventuell tilbudsbefaring/tilbudskonferanse 4. okt 2010 Frist for å levere tilbud (mottatt i SNO i Trondheim) 11. oktober 2010 kl Tilbudsåpning 11. oktober kl Kontraktsinngåelse Max 1 uke etter tilbudsåpning Oppstart Snarest mulig Arbeidet sluttført Senest 10.desember 2010 Det tas forbehold om eventuelle endringer i fremdriftsplanen. 2. REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD 2.1. Anskaffelsesprosedyre og offentliggjøring av konkurransen Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 07. april 2006 nr For denne anskaffelsen gjelder Forskriftens del I. Konkurransen er annonsert i Agderposten 29. Sept 2010, samt lagt ut på SNOs hjemmeside

4 2.2. Tilbudets utforming og levering Følgende dokumentasjon og opplysninger skal minimum inngå i tilbudet: Datert og signert tilbudsbrev. Opplysninger om teknisk maskinelt utstyr som er tilgjengelig for oppdraget Framdriftsplan fra når er det mulig å starte arbeidet? Utfylt prisskjema. Priser skal oppgis eks. mva. Dokumentasjon på krav stilt til leverandør, jf kap. 3: 1. Skatteattest og attest for betalt merverdiavgift 2. HMS-egenerklæring 3. Dokumentasjon på leverandørens organisatoriske og juridiske stilling (firmaattest) 4. Dokumentasjon på leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Tilbudet skal være merket «TILBUD Skjøtsel Tromlingene» og sendes pr mail til 2.3. Priser Omfanget av den jobben som skal utføres kan synliggjøres ved at den økonomiske rammen er kr inkl mva. Dette må dekke frakt/riggkostnader, maskinleie med fører i hele perioden og utgifter til en person i tillegg som jobber med manuelle oppgaver. Det skal også om mulig oppgis om det er mulig å framskaffe en container eller tilsv for å brenne einer mv på en skånsom måte for verneområdet, og en obsjonspris for innleie og bruk av denne i hele perioden (inkl frakt ut/inn). Tilbudet skal gi pris på riggkostnader inkl frakt av gravemaskin ut til øya Tromlingene og tilbake etter endt oppdrag. Tilbudet skal videre gi en timepris på bruk av gravemaskin inkl driftsutgifter og lønnsutgifter for maskinfører. Det skal videre oppgis en timepris for en manuell medarbeider, som dekker lønns- og driftskostnader for denne personen. Det gis ikke adgang til å endre kontraktssum som følge av endringer i priser, lønninger og sosiale utgifter. Alle priser skal oppgis eksklusive merverdiavgift Tilbud på deler av oppdraget Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget Vedståelsesfrist Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til og med 20. oktober 2010 kl KRAV TIL LEVERANDØREN 3.1. Obligatoriske og ufravikelige krav Krav Leverandøren skal ha ordnede Skatteattest som ikke er mer enn 6 måneder gammel. forhold mht. skatteinnbetaling Merverdiavgiftsattest som ikke er mer enn 6 måneder gammel. og merverdiinnbetaling. Leverandøren skal ha et HMS-egenerklæring (Se vedlegg 3 til konkurransegrunnlaget)

5 Krav fungerende HMS- system Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Krav Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak Firmaattest 3.3. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Krav Det kreves at leverandøren har evne til å gjennomføre oppdraget i tråd med oppdragsgivers behov og har erfaring fra lignende oppdrag Liste over 3 relevante oppdrag, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker (kontaktperson ved referansesjekk). Det skal i tilbudsbrevet gis opplysninger om disponibelt utstyr, kapasitet til å utføre oppdraget samt sikkerhet for levering 3.4. Miljøkrav Det stilles krav til leverandørs miljøprofil. Oppdraget må skje på en miljømessig tilfredsstillende måte. Dette gjelder ikke minst i forhold til avfallshåndtering og eventuelt drivstoff/oljeutslipp. I tilbudsbrevet ønsker vi derfor en kortfattet beskrivelse av miljøprofilen til leverandør, inkludert en beskrivelse av hvordan miljøarbeidet er organisert. Entreprenøren har ansvar på anleggsområdet med nødvendig koordinering og sikring av anlegget under sin utførelse. Det må tas nødvendig hensyn til at det i/ved anleggsområdet er en del turgåere. 4. AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN OG KONTRAKTSBESTEMMELSER 4.1. Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn. Oppdragsgiveren kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

6 4.2. Kriterier for valg av tilbud Valg av leverandør vil skje på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, basert på følgende kriterier: (kriteriene er ikke oppstilt i prioritert rekkefølge): 1. Pris 2. Kvalitet i tilbudt kompetanse, kvalitet og tilgang på utstyr mv 3. Kapasitet, framdriftsmulighet og leveringssikkerhet 4.3. Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder: NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt Fakturering Det opprettes avtale om fakturering som baseres på dokumentert fremdrift iht fremdriftsplan. Fakturering skjer månedlig (eventuelt hver 14. dag etter nærmere avtale med oppdragsgiver). Betaling skjer pr 30 dager. Ingen indeksregulering pga kort anleggsfrist. 5. Vedlegg Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: Prisskjema Vedlegg 3: HMS-erklæring

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Naturoppsyn på Sør-Trøndelagskysten, primært i Fosen-regionen» Tilbudsfrist: 7.6.2012 Tilbudet sendes pr mail til Statens naturoppsyn postmottak@dirnat.no med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av Ministudie av samordning og deling

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Tømming og sluttbehandling av slam / septik fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg (stortanker) i Karlsøy kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Saksnummer: 11/445 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Tromsø, den 16.3.2011 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag.

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag. KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Brannvarslingsanlegg - Tunet Konkurransegrunnlag For levering til KARLSØY KOMMUNE Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Kantslått langs kommunale

Kantslått langs kommunale Bardu kommune Kantslått langs kommunale veier B A R D U K O M M U N E Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Kantslått langs kommunale veier Tilbudsfrist: 03.08.2015, kl. 15.00 Side 1 Bardu kommune Kantslått

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Printere og multifunksjonsprintere Saksnr. 2011/425 Tilbudsfrist: 24.11.2011

Detaljer

HÅNDBOK FOR UTSIKTSRYDDING LANGS VEI EN VEILEDER BASERT PÅ UTSIKTSRYDDINGSPROSJEKTET ET ÅPNERE BUSKERUD 2008-2010

HÅNDBOK FOR UTSIKTSRYDDING LANGS VEI EN VEILEDER BASERT PÅ UTSIKTSRYDDINGSPROSJEKTET ET ÅPNERE BUSKERUD 2008-2010 HÅNDBOK FOR UTSIKTSRYDDING LANGS VEI EN VEILEDER BASERT PÅ UTSIKTSRYDDINGSPROSJEKTET ET ÅPNERE BUSKERUD 2008-2010 PROSJEKTANSVARLIG BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 1. MARS 2011 INNHOLD Forord...3 1. Forprosjekt...4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Digitale kinoprojektorer Saksnr. 2011/398 Tilbudsfrist: 17.10.2011 kl. 12.00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV

1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG Naturfaglige registreringer av bekkekløfter synteserapport, oppsummering av gjennomførte registreringer i 2007-2010, analyse av resultater og faglige vurderinger knyttet til bekkekløfter

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta kommune Drift og utbygging Kommunale Bygg Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta 9.6.15 Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer