Planregister og digitalisering av arealplaner. Fagdager Harstad april 2014 Marianne F. Kjelstad, Kartverket Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planregister og digitalisering av arealplaner. Fagdager Harstad 8.-9. april 2014 Marianne F. Kjelstad, Kartverket Tromsø"

Transkript

1 Planregister og digitalisering av arealplaner Fagdager Harstad april 2014 Marianne F. Kjelstad, Kartverket Tromsø

2 Dagens tekst Plansatsningen i Norge digitalt Planregister Digitalisering av arealplaner Hva skal kommunene gjøre? Faser i et etableringsprosjekt Finansiering Eksempelprosjekt Astafjord Hvorfor?

3 Plansatsning i Norge digitalt Plansatsingen Digitaliseringsløftet Innebærer en nasjonal satsning for å etablere data som er kommunenes lovpålagte ansvar Planinformasjonen skal inngå i den nasjonale geografiske infrastrukturen (nedlasting via GeoNorge, være synlig i SePlan, etc) Plandata inngår som obligatorisk datasett for partene i Norge digitalt Etableringsperiode på 5 år ( )

4 Plansatsning i Norge digitalt Premiss Kommuner skal utarbeide digitale arealplaner på standardisert form Arealplaner i analog form (papir) skal digitaliseres De digitale filene skal leveres til Norge digitalt

5 Plansatsning i Norge digitalt Status Svært mange kommuner har kommet langt i arbeidet, andre er i oppstartfasen. Det er satt i gang etableringsprosjekter i mange fylker for å bistå kommunene i dette digitale løftet. Kartverket kan hjelpe med å gjennomføre prosjektene. Kartverket har laget veiledere som gjennomgår tekniske krav og metode for etablering av digitale planer.

6 To typer planregister 1. Planoversikt (Kart- og planforskriften 13) - Enkel oversikt over vedtatte planer, og et enkelt kart - TYPISK: dokument med planoversikt, og PDF som viser omriss for kommunens arealplaner 2. Digitalt planregister (Kart- og planforskriften 12) - Plankart og annen informasjon i digital form presenteres fra en geodatabase - TYPISK: innsynsløsning for plankart med tilknyttede dokumenter via en tilbyder som Norkart, Norconsult el.l

7 Digitalisering av arealplaner

8 Hva skal kommunen gjøre? Hva gjør man selv? Orden og oversikt! Hva setter man ut til eksterne? Skanne selv eller sette det bort? Vektorisere selv eller sette det bort? Implementere i innsynsløsning selv eller sette det bort? Samarbeide med andre? Hvem står foran omtrent samme jobb som oss? Hvem kan vi lære av? Har noen utstyr vi kan låne?

9 Orden og oversikt Bruk gjerne excel-skjema fra Kartverket Les erfaringsrapporter fra noen som har gjennomført prosessen Tekniske krav: Skanning Vektorisering Innsynsløsning Standarder og krav må følges! NPAD og SOSI-spesifikasjoner Kartverkets veileder Arbeid som settes ut til andre Bestillerkompetanse hvilke krav kan man sette? Her kan Kartverket hjelpe!

10 Orden og oversikt Tekniske krav: Skanning Vektorisering Innsynsløsning Bruk gjerne excel-skjema fra Kartverket Les erfaringsrapporter fra noen som har gjennomført prosessen Begynner ikke dette å ligne på en enkel planoversikt ihht kart- og planforskriften? Standarder og krav må følges! NPAD og SOSI-spesifikasjoner Kartverkets veileder Arbeid som settes ut til andre Bestillerkompetanse hvilke krav kan man sette? Her kan Kartverket hjelpe!

11 Faser i et etableringsprosjekt 1. Formell etablering av prosjektet 2. Gjennomgang av det kommunale planarkivet a. Etablering av planoversikt b. Oppheve planer som ikke lenger er aktuelle c. Regler for hvordan behandle plangrenser som avviker mye fra faktisk situasjon 3. Regler for digitalisering (endringer, skanning og/eller vektorisering) 4. Håndtering av tekstdokumenter

12 5. Klargjøring for digitalisering a. Hvordan bruke planoversikt b. Om bruk av manus c. Regler for georeferering og transformasjonsmetoder d. Hvordan bruke FTP-server 6. Kostnadsestimering 7. Gjennomføre anskaffelsesprosessen a. Utarbeide grunnlagsdokumenter og annonsering b. Evaluering av tilbud og inngåelse av kontrakt 8. Digitalisering av planer og tekstdokumenter a. Skanning av plankart og eventuelt etablering av sømløst rasterlag b. Skanning av tekstdokumenter c. Vektorisering og eventuelt etablering av sømløst datalag

13 9. Kvalitetsheving av eksisterende digitale plandata a. Konverteringer og transformasjoner b. Krav til fullstendighet i geometri/topologi c. Kontroller 10. Oppfølgning av leveransene a. Prøveleveranse? b. Teknisk kontroll av leveransene c. Innholdskontroll av leveransene 11. Godkjenning av leveransene 12. Økonomisk oppfølging 13. Sprette champagnen

14 Finansiering To alternativer: 1. Et samfinansiert etableringsprosjekt etter Geovekstmodellen 2. Innkjøp i FDV-avtaler for kommuner som har etablert dataene selv beløp tilsvarende ett års FDV-vederlag I tillegg vil de årlige FDV-avgiftene gå som vanlig når dataene er etablert, og ajourførte data avleveres Norge digitalt i henhold til avtalen, gå som normalt

15 Startet etableringsprosjekt- Astafjord Ulikt antall og tilstand på planer Hver kommune beholder kontroll på hva som skal gjøres med hvilke planer oversikt over planer for hver kommune, og manus for hver enkelt plan Geovekst-finansiering Kartverket stiller med prosjektledelse Prosjektleder er Ingrid Christiansen Planlagt ferdig i løpet av 2014

16 Men hvorfor?

17 Harmonisere plandataene fra kommunen Få kontrollert og kvalitetshevet plandataene slik at de følger nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Kvalitetskontrollerte plandata blir sendt tilbake til kommunen Norge digitalt-parter ønsker tilgang og vil betale for det Departementenes og sentralforvaltnings behov for statistikk KOSTRA-rapportering INSPIRE-rapportering Skaffe plandata til analyseformål på landsbasis Geografiske analyser av plandata mot basis- og temadata Se på utviklingen av samfunnet over tid Gir arealplanleggingen de ønskede resultater?

18 Tilgjengelig for partene i Norge digitalt WMS-tjenester Planområder til kommune- og reguleringsplaner Kommuneplaner med fullt innhold Reguleringsplaner med fullt innhold Kommunevis oversikt over tilgjengelige plandata i Norge digitalt Nedlastbare data Reguleringsplaner, planområder og fullt planinnhold Kommuneplaner, planområder og fullt planinnhold

19 Brukere av datasettene Kun tilgjengelige for Norge digitalt-partene Synlige for andre gjennom åpne nettløsninger, forutsatt forbehold om datagrunnlaget Ikke et datasett for private virksomheter eller andre som ikke er Norge digitalt-part De må henvendelse seg til kommunen for å få tilgang til oppdaterte plandata

20 Takk for meg!