SKEIV UNGDOMS ÅRSRAPPORT FOR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKEIV UNGDOMS ÅRSRAPPORT FOR 2014"

Transkript

1 SKEIV UNGDOMS ÅRSRAPPORT FOR Fra landsmøtet 2014 til landsmøtet 2015 Side 1 av 47

2 Innholdsfortegnelse DEL 1: POLITIKK Restart Helse Mangfold og antidiskriminering Internasjonalt Øvrig internasjonalt arbeid Samarbeidspartnere, representasjon og møter i Medieomtale DEL 2: ORGANISASJON Landsmøtet Landsstyret Sentralstyret Sekretariatet Utvalg og arbeidsgrupper Lokal aktivitet Andre prosjekter Medlemmer Kommunikasjon Organisasjonsbygging Økonomi Side 2 av 47

3 DEL 1: POLITIKK 1.1 Restart Skeiv Ungdom skal videreføre og videreutvikle RESTART sammen med skoleutvalget for å nå ut til alle lokallag. Nytt metodemateriale Et av fokusområdene for Restart har i 2014 vært utviklingen av et nytt metodemateriale. Prosessen startet våren 2014, etter at vi hadde gjennomført en omfattende evaluering av prosjektet høsten 2013, hvor organisasjonens tillitsvalgte og frivillige som jobbet med Restart ytret ønske om oppdatert skriftlig materiale. Samtlige medlemmer ble orientert om mulighet til å delta i utviklingen av materialet, og i juni 2014 dannet vi en ressursgruppe av 8 engasjerte frivillige som har ansvaret for å skrive det nye materialet. Det nye metodematerialet skal ha et bredt antidiskrimineringsfokus der vi ser ulike former for diskriminering i sammenheng; kjønn, seksualitet, etnisitet, klasse, religion, funksjonalitet. For å sikre at vi får frem ulike perspektiver har vi knyttet oss opp mot personer og organisasjoner som kan bidra med tekster om diskriminering i krysningspunktet mellom disse sosiale kategoriene. Samarbeidet med de eksterne ressurspersonene sikrer materialet et høyt faglig nivå, samtidig som det vil tilføre organisasjonen en bred kompetanse på diskriminering som går ut over kjønn og seksualitet. Materialet skal lanseres i juni Det vil bestå av en blanding av teori, personlige historier om diskriminering i krysningspunktet mellom ulike sosiale kategorier, og øvelser som har til Side 3 av 47

4 hensikt å gjøre folk bevisst hvordan normer gir enkelte privilegier mens andre blir diskriminert. Oppsummering av årets skolebesøk I 2014 har vi sett en stor økning i etterspørsel etter våre skolebesøk, og vi har vært nødt til å si nei til enkelte skoler. I løpet av perioden januar-desember 2014 har vi møtt 5342 elever, hvorav 1497 elever har vært igjennom vårt 45 min foredrag, mens 3845 elever har deltatt på vår 90 minutters interaktive workshop. Vi opplever at det interaktive undervisningsopplegget er mer effektivt i å utfordre elevers syn på kjønn og seksualitet, da det gir større rom for refleksjon. Det gir samtidig elevene større kompetanse og konkrete verktøy for å selv gå aktivt inn for å jobbe mot diskriminering i egen hverdag. Det er derfor en bevisst strategi fra vår side at flest mulig elever skal igjennom vårt 90 min opplegg, på tross av at dette er mer ressurskrevende. I løpet av 2012, som er det forrige året hvor vi mottok bevilgninger hele året igjennom, møtte vi tilsammen 2000 elever. Vi ser dermed at vi har hatt en formidabel økning i antall elever. I våre skriftlige evalueringer har vi fått meget positiv tilbakemelding fra både elever og ansatte. Jeg blir enda varm om hjertet, bare med å tenke på det dere ga alle våre elever på ungdomsskolen, av info, holdninger, å muligheter for dem selv til å tenke over det, å kanskje få litt videre syn på mennesker og kanskje også endre negative holdninger til enkelte. Lærer, Kirkenes Ungdomsskole. Veldig interessant og spennende. Det er veldig viktig å lære om dette temaet, og opplegget hjalp meg veldig! Fikk bedre selvtillit til meg selv. Elev 15, Nordberg skole. Tilbakemelding fra lærere: Lærerevalueringen er gjennomført via et elektronisk spørreskjema én måned etter at skolene har hatt besøk av Skeiv Ungdom, Restart 96% av lærerne er helt enig eller enig i påstanden Jeg ville anbefalt Restart til andre skoler 92 % av lærerne er helt enig eller enig i påstanden Restart bidrar til å forebygge mobbing og utstøting 88% av lærerne er helt enig eller enig i påstanden Elevene fikk kunnskap som fremmer trivselen på skolen 92% av lærerne er helt enig eller enig i påstanden Elevene fikk kunnskap som fremmer likestilling mellom kjønnene Side 4 av 47

5 100% av lærerne er helt enig eller enig i påstanden Elevene fikk kunnskap om et mangfold av seksualiteter 76% av lærerne er helt enig eller enig i påstanden Elevene fikk kunnskap som fremmer et flerkulturelt mangfold Skeiv Ungdom skal fortsette utviklingen og opplæringen av informasjonsopplegget på 45 min Informasjonsopplegget ble utviklet i 2013, og ila 2014 har vi testet ut opplegget grundig, og justert det slik at vi nå har et opplegg vi er godt fornøyde med. Vi har også utviklet et kursopplegg som trener frivillige i å holde foredraget ute på skoler. Kurset gir en introduksjon til normfokusert metode, kjønn og seksualitet, samt presentasjonsteknikk. I løpet av 2014 har vi holdt informantkurs på Jafnadhr og Stolt, og ca 20 nye informanter fra ulike lokallag er nå klare for å reise rundt på skoler med vårt 45 min foredrag. Det er meningen at kurset skal være et første steg i å opprette egne restartgrupper i lokallagene, og at deltagerne kan videreutdanne seg til å lede det interaktive undervisningsopplegget ved en senere anledning. Tiltaket bidrar i så måte til å spre kunnskap ut i organisasjonen, og sikre kontinuitet i skolearbeidet vårt. Restartskolering I tillegg til informantkursene har vi også i år hatt flere Restartskoleringer hvor vi har kurset nye samtaleledere som reiser rundt med vårt 90 min interaktive workshop. I perioden februar-desember har vi holdt 6 kurs; tre grunnkurs i normer, kjønn og seksualitet, samt tre oppfølgingskurs i gruppeledelse; to ganger i Oslo og en gang i Kristiansand Skeiv Ungdom skal arbeide aktivt opp i mot myndighetene for å problematisere toleransepedagogiske perspektiver og sette disse på dagsorden. Restart har i særlig grad jobbet opp mot utdanningsdirektoratet og kunnskapsdepartementet for å sette en normfokusert tilnærming på dagsorden, og samtidig fremheve hvordan toleransepedagogikken virker mot sin hensikt i det den forsterker skillet mellom «oss» og «dem» heller enn å motvirke denne oppdelingen. Vi har problematisert hvordan kjønnsnormer begrenser alle mennesker og påpekt at Restart er et tiltak som ikke bare jobber mot mobbing av de av oss som er skeive, men som løfter frem alle menneskers rett til å være seg selv, uavhengig av ulike identiteter og gruppetilhørigheter. Grunnet manglende forståelse for dette perspektivet opplevde både LLHs Rosakompetanse og Restart kutt i bevilgningene for 2014 fra Kunnskapsdepartementet. Skeiv Ungdom og Ministeren hadde også en frisk utveksling av leserinnlegg i media om kuttene i Skeiv Side 5 av 47

6 Ungdoms bevilgning. Det ble etter denne dialogen klart at det eksisterte noen misforsåelser om Restarts arbeidsmetoder og innhold. Skeiv Ungdom forespurte derfor Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen om et møte. Dette ble et veldig positivt møte hvor vi fikk presentere vårt opplegg. Dialogen førte til at Skeiv Ungdom fikk oppjustert støtten for 2015 til det samme nivået som Restart gjorde seg også bemerket under årets Pride House, en av Norges største debattarenaer, hvor vi holdt workshoper og deltok i debatter om blant annet skeive barn i skolen og LHBT i norsk skole. Restart har også deltatt i debatt ved Reykjavik Pride om diskriminering i skeive miljø og på seminaret + Inclución sin bullying arrangert av den norske og nederlandske ambassaden i Buenos Aires i samarbeid med Comunidad Homosexual Argentina. I tillegg har Restart vært representert i en paneldebatt om LHBT under Nordiske dager i Havanna, der blant annet fire av de fem nordiske ambassadørene var til stede Skeiv Ungdom skal samarbeide med andre relevante organisasjoner innenfor skolefeltet for å spre kunnskap om normkritisk pedagogikk. Vår viktigste samarbeidspartner i arbeidet opp mot skole er LLH Rosa Kompetanse skole. I enkelte tilfeller har vi blitt kontaktet av elever som opplever krenkende kommentarer og lignende på sine skoler, og som ønsker at vi skal komme på besøk. Skolene blir da tilbudt en pakkeløsning hvor Restart møter elvene, mens Rosa Kompetanse tilbyr kurs for de ansatte på skolene. Vi opplever at denne tilnærmingen hvor alle nivåer av skolen involveres i forebyggende arbeid, er nødvendig for å kunne drive frem varig endring, og skape et trygt læringsmiljø for alle elever. I løpet av året har vi hatt en rekke foredrag for ulike organisasjoner, deriblant Norsk Folkehjelp og Røde Kors, om hvordan en kan bruke en normkritikk for å bli en mer inkluderende organisasjon. Kurset for Røde Kors ble holdt for frivillige som jobber på Røde Kors sine ressurssenter for ungdom. Representanter fra Restart har i løpet av året også deltatt på ulike seminarer, blant annet et seminar om normkritikk og et om interseksjonalitet, begge i regi av IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Youth and Student Organisation). Deltagelse på seminarene har tilført tiltaket en kompetanseheving som videreføres i utarbeidingen av nytt metodemateriale. Under Europride hadde IGLYO og Restart en workshop om normkritikk i internasjonal aktivisme og IGLYO var representert med to styrerepresentanter under Ungdomskonferansen. Vi har også deltatt på GALE (Global Alliance for LGBT Education) sitt seminar Assessing homophobia in schools. Kunnskapen fra dette seminaret bruker vi til å videreutvikle vårt evalueringsverktøy, der vi til neste år vil starte med å sende ut en spørreundersøkelse i forkant av vårt besøket for å kartlegge hva elevene har av kunnskap, samt en evaluering i etterkant. Side 6 av 47

7 1.2 Helse Skeiv Ungdom skal jobbe for fjerning av straffelovens 155 som kriminaliserer seksuallivet til de av oss som er HIV-positive. Skeiv Ungdoms hivutvalg har hatt hovedansvaret for dette arbeidet. Utvalgets egen rapport kan ses i del to av årsrapporten. Gjennom artikkelen Juridisk prevensjon fremfor medisinsk prevensjon? fikk organisasjonene markert sitt standpunkt vedrørende HIV-paragrafen. Artikkelen skapte stor debatt da den kom ut. Vider søkte Skeiv Ungdom om midler til å delta på FNs HIV/AIDS konferanse i Melbourne i Australia. Nora Mesen og Cecilie Marianne Andersen representerte organisasjonen på konferansen. HIV Konferansen Skeiv Ungdom fikk tildelt midler fra Helsedirektoratet til å sende to personer til AIDS2014 i Australia. Cecilie Marianne Andersen fra HIV-utvalget og Nora Mesen representerte Skeiv Ungdom på konferansen. Dette er en av verdens største konferanser om HIV/AIDS problematikk og en viktig arena både for oss som ungdomsrepresentanter til å påvirke og en viktig arena for oppdatering på det nyeste innen fagfeltet. Skeiv Ungdom er godt fornøyd med at vi, gjennom deltagelse på en slik konferanse, har muligheten til å opprettholde det svært høye kunnskapsnivået organisasjonen har på området. Skeiv Ungdoms Arbeidsprogram for perioden har to konkrete punkter knyttet til rettigheter for transpersoner i Norge Skeiv Ungdom skal jobbe for et helhetlig behandlingstilbud for transpersoner og andre med kjønnsidentitetstematikk, der retten til selvbestemmelse og informert samtykke ligger til grunn. Behandlingstilbudet skal ikke baserer seg på en monopolordning Skeiv Ungdom skal jobbe for at det ikke skal være krav om behandling (kirurgi og/eller hormoner) for å kunne endre juridisk kjønn. Praksisen med kastrasjon som krav for å endre juridisk kjønn må stoppes. Ekspertgruppearbeid Side 7 av 47

8 Skeiv Ungdom har gjennom leder Line Halvorsrud vært representert i en ekspertgruppe i Helsedirektoratet som har hatt i oppdrag å utrede spørsmål knyttet både til fastsettelse av juridisk kjønn og organisering og tilgang til kjønnsbekreftende behandling. Arbeidet har strukket seg fra januar 2014 til februar Rapporten ble lansert 10. April Skeiv Ungdom har vært en tydelig og sterk pådriver for et desentralisert behandlingstilbud der all behandling, bortsett fra genitalkirkurgi, kan gis av regionale helseforetak rundt om i landet. Skeiv Ungdom har støttet en skandinavisk samarbeidsløsning på genitalkirurgi for å sikre stort nok pasientvolum. Videre har Skeiv Ungdom vært svært tydelig på hvilke ordning man ønsker for endring av juridisk kjønn. Skeiv Ungdom har argumentert sterkt for en erklæringsmodell på endring av juridisk kjønn. Dette er en ordning som kun krever en forenklet søknad for endring av juridisk kjønn der vedkommende selv erklærer at man ønsker en endring. Alternativet til denne modellen er ordninger som krever diagnoser eller bekreftelse fra fastlege eller lignede for å kunne endre juridisk kjønn. Disse andre ordningene har ikke hatt noen oppslutning i ekspertgruppen og Skeiv Ungdom har vunnet frem med vår argumentasjon. Skeiv Ungdom har spesielt vært opptatt av muligheten for personer under 18 år sin mulighet til å endre juridisk kjønn. Ekspertgruppen har her valgt å anbefale at ungdom under 16 år kan endre juridisk kjønn med tillatelse fra foreldre. Ungdom mellom 16 og 18 år kan også endre med samtykke fra foreldre, hvis foreldre ikke skulle samtykke vil det være mulig for ungdommen å begjære endringa av juridisk kjønn gjennom en nemds ordning som vil avgjøre spørsmålet. Det vil med andre ord bli en reel mulighet for ungdom over 16 år til å endre juridisk kjønn uten innblanding fra forelde. Lobbyarbeid Skeiv Ungdoms vil fortsette sitt arbeid for å sikre at ekspertgruppens anbefalinger blir gjennomført. Et viktig ledd i dette arbeidet har vært lobbyarbeid. Skeiv Ungdom har gjennomført samtaler med enten rådgivere på stortinget eller stortingsrepresentanter fra Høyre, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Skeiv Ungdom har også hatt et eget møte med Helseminister Bent Høie hvor vi diskuterte tematikken og saken har vært løftet i møte med Barne-, likestillings-, og inkluderingsminister Solveig Horne. Skeiv Ungdom har med andre ord gjennomført en formidabel lobbyinnsats på dette området som har skaffet organisasjonen et bredt politisk nettverk på stortinget. Dette vil komme organisasjonen til gode når ekspertgruppens rapport skal behandles og realiseres de kommende årene. 8.mars Skeiv Ungdom markerte seg tydelig på denne saken under årets 8.mars tog. Skeiv Ungdom hadde sammen med motmakt melding inn paroleforsalg på Råderett over egenkropp, stopp tvungen kastrering av transepersoner. Parolen fikk flertall og det var en av de største parolene i årets 8.mars tog. Skeiv Ungdom hadde etter toget et eget arrangment på kontoret med boller og kakao som ble arrangert av Skeiv Ungdom Oslo. Her bidro Christine Jentoft med tekst fra hennes egen blogg og Arild Johan Myrberget fra Helsedirektoratet informerte Side 8 av 47

9 om arbeidet med ekspertrapporten. Skeiv Ungdom hadde en av de aller største parolene, og arrangementet i etterkant med nærmere 50 deltagere fylt ballsalen. Markeringen var en stor suksess Skeiv Ungdom skal opprettholde driften av Ungdomstelefonene og videreutvikle tilbudet Se egen rapportering i organisatoriske del om ungdomstelefonen og utviklingen det siste året Skeiv Ungdom skal jobbe for at utelukkelse av MSM (menn som har sex med menn) fra å kunne donere blod skal skje på bakgrunn av seksuell praksis og ikke gruppetilhørighet. Dette er et tema som de siste året har mottatt mindre fokus fra organisasjonen side. Vi har skapt debatt på området gjennom en artikkel og en resolusjon om temaet vedtatt i Landsstyret. Det er i så måte fortatt skolering av organisasjonen på feltet. Vider har vi deltatt i debatt på litteraturhuset på temaet blodgivning. Sentralstyret vurderer også i skrivende stund om å melde praksisen inn for Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO) som en klage på diskriminering. 1.3 Mangfold og antidiskriminering Skeiv Ungdom skal arbeide aktivt for en ny universell diskrimineringslov. Denne skal som minimum videreføre dagens beskyttelsesnivå, særlig med tanke på aktivitets- og rapporteringsplikt. Skeiv Ungdom har flere ganger tatt opp ny diskrimineringslovgivning med tidligere og nåværende statssekretærs i Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet (BLD) og statsråd Solveig Horne. Ministeren ble spurt om dette på BLDs- kontaktkonferanse og statssekretær Maria Aanes ble spurt om hvilke planer regjeringen hadde for aktivitets og redegjørelsesplikten på Barne- og Ungdomstinget i Videre hadde Skeiv Ungdom et eget møte med ny statssekretær Kai-Morten Terning i BLD der vi diskuterte flere aspekter ved de nye diskrimineringsloven. Blant annet aktivitets og redegjørelsesplikten. Uklarhetene som er knyttet til om interkjønnpersoner har dekning i eksiterende lov samt beskyttelse for BDSMere og Fetisjister i lovverket var andre elementer som ble gjenstand for diskusjon i møtet med Terning. Bevaring av aktivitetsplikten var også tema for Skeiv Ungdoms 1.mai banner i Side 9 av 47

10 1.3.2 Skeiv Ungdom skal søke samarbeid med aktører som deltar i religiøse miljøer med det mål å øke kompetansen internt om religion og bidra til mer inkluderende religiøse felleskap for skeive. Åpen folkekirke Etter kirkemøtet i 2014 har det vært mye oppmerksomhet på vigselsliturgi for likekjønnede par i Den norske kirke. Skeiv Ungdom markerte seg tydelig på dette gjennom deltagelse på Debatten på NRK1 i etterkant av kirkemøtet. Videre har Skeiv Ungdom vært sentrale i oppstarten av den nye kirkepolitiske aktøren Åpen folkekirke som stiller lister ved førstkommende kirkevalg. Skeiv Ungdom har også hatt et innlegg på trykk sammen med Biskop Solveig Fiske fra Hamar. Skeiv Ungdom har også hatt møte med Biskopen for å diskutere situasjonen for unge skeive i Den norske kirke og hatt besøk av Biskopen på vår sommerleir Jafnahdr. Dette var viktig og mange medlemmer har gitt utrykk for at det var viktig å få bekreftelse fra en autoritet som det biskopen er på at de er ønsket i kirken. Guttogjente.no Skeiv Ungdom har i perioden hatt et dialogmøte med nettsiden guttogjente.no. Dette er en side som gir råd til ungdommer på bakgrunn av det de kaller et tradisjonelt kristent verdisyn. Siden har hatt flere problematiske uttalelser og skeive unge og informasjon om denne gruppen. I møtet presenterte Skeiv Ungdom hvilke konsekvenser slike uttalelser kunne ha for skeive unge og hvilke følelser de unge ofte sitter igjen med. Det er ikke til å legge skjul på at partene står langt fra hverandre i synspunkt, men for unge religiøse skeive sin del vurderte Skeiv Ungdom et dit hen at dialog med gruppen var mer formålstjenlig enn boikott. Det ble avtalt at det burde avholdes nytt møte etter ca. 6 måneder. Religions og livssynsutvalg På bakgrunn av et ønske om å fokusere og arbeide mer med religion og livssyn som tema i organisasjonene er det i løpet av perioden satt ned et eget livssyns og religionsutvalg. Utvalget består av representanter fra et bred utvalg av livssyn og trosretninger. Utvalget har hatt noen oppstartsproblemer, men er nå aktivt. Se mer om utvalget under utvalgssidene Skeiv Ungdom skal i perioden utvikle sin egen politikk med tanke på samliv og mennesker som utfordrer parnormen. Arbeidet skal blant annet fokusere på de juridiske rammene til samlivskonstellaasjoner som utfordrer parnormen, for eksempel mulighet for mer enn to juridiske foreldre. Dette teamet har ikke blitt prioritert høyest av områdene i arbeidsprogrammet. Temaet er blitt diskutert på Jafnadhr i forbindelse med foredrag om seksuelle relasjoner. Det er blitt gjennomført et møte med juristen i LLH for å skaffe mer bakgrunnskunnskap på punktet om muligheten for flere enn to juridiske foreldre. Side 10 av 47

11 1.3.4 Skeiv Ungdom skal arbeide for at mandatet til LHBT-senteret (Nasjonalt kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet) utvides til også å omfatte BDSM og fetisjisme. Skeiv Ungdom har tatt opp temaet med LHBT-senteret på møte. Punktet har imidlertid blitt nedprioritert til fordel for å jobbe for å få BDSM inn i diskrimineringslovgivningen. Med BDSM i lovverket vil en naturlig følge være at det vil bli lettere å inkludere BDSM i det allerede påbegynte LHBT-arbeidet Skeiv Ungdom skal i perioden fortsette sitt fokus på interseksjonalitet med særlig fokus på de av oss med nedsatt funksjonsevne og mennesker med ikke etnisk norsk bakgrunn. Nedsatt funksjonsevne Det er blitt gjennomført møter med unge funksjonshemmede i regi av LHBT-sentret. Her er det planlagt at LHBT-senteret skal fortsette å holde i dette arbeidet og innkalle til et møte til om mulig samarbeid. Fokuset på nedsatt funksjonsevne er tydelig styrket i organisasjonen gjennom perioden. En viktig faktor til dette er større fokus på temaet, spesielt gjennom utvekslingen med GALCK som ble avsluttet sommer Prosjektet fokuserte på interseksjonalitet, og blant annet overlappen mellom nedsatt funksjonsevne og skeiv identiteter. Prosjektet besøkte mange av lokallagene og lagde konkrete guider som organisasjonene kan benytte for å tilrettelegge. Guidene satte fokus på en inkluderende organisasjonskultur og gjorde lokallagene bevisste på strukturer i samfunnet som ekskluderer personer med nedsatt funksjonsevne og som ofte ikke blir tenkt på når man avholder arrangementer. Representasjonen av mennesker i organisasjonene med nedsatt funksjonsevne fremstår som betydelig øket. Dette er en gledelig utvikling. Det ser også ut til at organisasjonen tiltrekker seg et mangfold av mennesker med forskjellige typer funksjonsutfordringer. Utviklingen krever også at vi som organisasjon stadig fortsette å tilrettelegge slik at de som oppsøker organisasjonene føler seg velkommen og inkludert. Unge funksjonshemmede har også begynt innledende forespørsler for å bygge et samarbeid med Skeiv Ungdom om et konkret prosjekt. Dette er noe organisasjonene vil følge opp for å se om det foreligger grunnlag for samarbeid. Etnisk mangfold Side 11 av 47

12 Inkludering har vært et mye debatert tema i skeive kretser i løpet av Skeiv Ungdom er glad for at dette har havnet på dagsorden og har deltatt aktivt i debatten rundt dette temaet. Både med medie oppslag i skeive medier og deltakelse i debatt om temaet. Skeiv Ungdom arrangerte også en egen debatt om temaet under Ungdosmkonferansen som ble avholdt under Europride i Oslo i juni. Det har også blitt diskutert mye internt i sentralstyret hvordan Skeiv Ungdom skal delta mest mulig produktivt til en til tider skyttergravspregede debatten. Skeiv Ungdom har her sett det som hensiktsmessig å ha fokus på tydelighet, ryddighet og å være en brobygger mellom ulike posisjoner, samtiddig som man tar et klart og tydelig antirassistisk posisjonering. Asyl Skeiv Ungdom har i løpet av perioden opplevd en økning av unge enslige asylsøkere i kontakt med organisasjonen. Disse er både fra Europa og Afrika og i mange tilfeller mindreårige. Vi har forsøkt å tilby en sosial arena samt bidra med støtte og hjelp i asylprosessen. Dette har til tider vært utfordrende da reise og transport er vanskelig når asylmottakene ligger usentralt til. Skeiv Ungdom ser med bekymring at det ikke er blitt utvist en særlig stor forståelse fra UDIs side om hvor viktig et sosialt skeivt felleskap er for enslige, skeive asylsøkere. Flere av ungdommene vi har vært i kontakt med, har blitt plassert timevis fra nærmeste by med noen form for skeivt miljø. Vi har også deltatt på kursing om asylprosessen og står nå bedre rustet til å møte disse ungdommene enn før. Dette er likevel et felt hvor organisasjoner som Skeiv Verden har langt større kunnskap enn Skeiv Ungdom. På bakgrunn av dette har vi i flere av sakene samarbeidet med Skeiv Verden. Skeive Samer Skeiv Ungdom har i perioden deltatt på Hammerfest pride som hadde mye fokus på samiske spørsmål. Skeiv Ungdom har også inngått et samarbeid med Sapmi Pride som finner sted i Karasjok sommer Priden vil ha fokus på samarbeid med skolen, et område Skeiv Ungdom har mye erfaring med. Videre har Skeiv Ungdom også i løpet av året lånt ut kontorplass til organisasjonene Noereh, som er en organisasjon for samisk ungdom. Dette har også gitt oss mye kunnskap om samisk kultur og utfordringer generelt med å være samisk i det norske samfunnet Skeiv Ungdom støtter opp om den nasjonal STOPP HATPRAT- kampanjen. Skeiv Ungdom var den første organisasjonen som i 2013 holdt aktiviteter i forbindelse med Europarådets ungdomsråds kampanje mot hatprat. Hadde det ikke vært for alle medlemmene og tillitsvalgte i Skeiv Ungdom som deltok i kampanjeaktivitetene i forbindelse Side 12 av 47

13 med 17. mai og 22. juli 2013 ville aldri kampanjen eksistert i Norge. Skeiv Ungdom har siden vært aktiv i kampanjen gjennom og har jobbet for å tilføre normkritiske perspektiver i den nasjonale kampanjen gjennom både Restart og ved at organisasjonssekretær Eirik Rise har hatt et koordineringsansvar for kampanjen på frivillig basis. Bevegelsen mot hatprat, eller Stopp hatprat-kampanjen er en kampanje av unge mennesker for menneskerettigheter og mot hatprat på nett. Kampanjen ble startet av Europarådets ungdomsråd i 2012 og den nasjonale kampanjekomiteen lanserte kampanjen i Norge på Safer Internet Day 11. februar Siden da har kampanjen jobbet aktivt for å skape debatt og oppmerksomhet rundt en tematikk som det har vært jobbet lite med tidligere og ordet hatprat er for eksempel et ord kampanjen har innført og som ikke eksisterte fra før. I Norge ønsker kampanjen å skape bevissthet rundt problemet med hatprat på nett og gi unge mennesker verktøyene, motivasjonen og kunnskapen man trenger for å svare. Kampanjen lager møteplasser hvor de som vil engasjere seg i kampen kan møtes. I Norge drives kampanjen av en arbeidsgruppe bestående av 9 organisasjoner. Til sammen har kampanjen 23 organisasjoner tilsluttet kampanjekomiteen. Skeiv Ungdom er tilsluttet kampanjen og den nevnes i arbeidsprogrammet til Skeiv Ungdom. Kampanjen har hatt et eget skoleprosjekt drevet av det Europeiske Wergelandsenteret. I 2014 gikk kampanjen inn i en dialog med Støttegruppen etter den 22. juli og AUF rundt etableringen av en Europeisk dag for ofrene for hatkriminalitet på den 22. juli. I september 2014 møtte kampanjen presidenten av Parlamentarikerforsamlingen i Europarådet og Stortingspresidenten, som sammen gikk ut med en felles uttalelse i støtte av dagen. Kort tid gikk etter støttet en massivt flertall av Parlamentarikerforsamlingen etableringen av den Europeiske dagen. I løpet av 2014 har kampanjen vært til stede på møte om hatytringer hos Statsministeren, holdt innlegg på Kripos og medietilsynet sin konferanse Ung og digital. Kampanjen har samarbeidet med blant annet Likestilling-, og diskrimineringsombudet, politiet, NOAH, Trygg bruk -nettverket og mange flere. Rundt 100 personer var til stede da kampanjen ble lansert på Litteraturhuset. Lanseringen ble åpnet av Likestilling- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik og hadde innledninger ved blant annet personen bak Humans of Oslo - Iffit Qureshi, kampanjekoordinator Eirik Rise, og det ble avholdt en debatt med samfunnsdebattantene Luca Espeseth, Florence Aryanic og Yousef Assidiq. Det ble også gjennomført en plakatkampanje og i perioden rundt lanseringen fikk kampanjens facebookside 2500 likes og personer ble nådd på Facebook. Over våren 2014 markerte kampanjen 5 aksjonsdager, deriblant den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi 17. mai, og den Europeiske dagen for ofrene for hatkriminalitet den 22. juli. Stopp hatprat var med å støtte transminnedagen og bidro til opprettelsen av en ny felles nettside og bidro med en generell synliggjøring av dagen og hatprat mot transpersoner i sosiale media. Den 28. mai hadde kampanjen ungdomspolitikerdebatt med representanter fra KrFU, Unge Høyre og Sosialistisk Ungdom hos Antirasistisk senter. Sommeren 2014 ble kampanjen tildelt penger som gjorde det mulig å ansette en kampanjerådgiver, og Ingrid Aspelund ble 4. september ansatt i Skeiv Ungdom og jobber med kampanjen på fulltid. Dette var ett stort skritt for kampanjen og etter dette har kampanjen i større grad enn tidligere kunnet nå ut til organisasjoner og potensielle partnere. Side 13 av 47

14 Kampanjen har skapt møteplasser for organisasjoner som jobber med menneskerettigheter, likestilling og anti-diskriminering på tvers av ulike diskrimineringsgrunnlag og har gjennomført rundebord og workshop med disse. Videre er det holdt workshoper med medlemmene til Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner, Antirasistisk senter, Norges Handikapforbund Ungdom, Europeisk Ungdom og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, i tillegg til å aktivt delta i samfunnsdebatten i sosiale medier. Kampanjen holdt workshop på Stolt i Trondheim den 8. november. 1.4 Internasjonalt Skeiv Ungdom skal gjennomføre en helhetlig evaluering av sitt samarbeid med GALCK, med sikte på å videreføre ordningen med et utvekslingsprogram. Utvekslingen som ble gjennomført i 2013/2014 hadde tittlen (In)visibility og handlet om interseksjoanlitet og doble minoriteter. Utvekslingen hadde firedeltagere, to fra GALCK i Kenya og to fra Skeiv Ungdom i Norge. Teamet hold en lang rekke foredrag, workshops, sammarbeidsmøter og lignende internt i Skeiv Ungdom og med eksterke sammarbeidspartener. Det ble igjennom dette prosjektet knyttet viktige kontakte rmed sammarbeidspartnere som Skeiv Ungdom har hatt stor nytte av i sitt videre arbeid med interseksjonalitet. Det ble også foretatt en spredning av inkluderingskunnskap internt i organisasjonen. Det er blitt gjennomført en helhetlig evaluering av utvekslingsprosjektet. Dette viste at prosjektet hadde positivt effekt i organisasjonen, men at man slet med å forankre prosjektet lokalt. Organisasjonene var i utgangspunktet innstilt på å videreføre utvekslingsprosjektet, men da det viste seg at finansieringsordningen for utvekslingsprosjektet hos Landsrådet for Norske barne og ungdomsorganisjoner kom til å bli lagt ned ble det lite aktuelt for Skeiv Ungdom å fortsette utvekslingen. Prosjektet anses derfor som avsluttet Skeiv Ungdom skal videreføre nettverksprosjektet BABELNOR, samt legge vekt på å være en aktiv deltager i andre relevante internasjonale nettverk Babelnor Skeiv Ungdom var initiativtaker til og var medlem av BABELNOR nettverket og deltok på aktiviteter også i 2014, som er tredje år nettverket har eksistert. Side 14 av 47

15 BABELNOR er et nettverk av skeive ungdomsorganisasjoner i Norden, Ukraina og Hviterussland og på Balkan som jobber for å styrke kapasiteten til skeive ungdomsaktivister og gjøre situasjonen bedre for unge skeive. Dette er viktig fordi den skeive ungdomsstemmen som ofte blir glemt til fordel for den godt voksne. Nettverket består av 23 organisasjoner fra 13 land og ble startet i 2012 da den første samlingen av unge ledere fra medlemslandene møttes på kontoret i Tollbugata. Det ble en intens stiftelseshelg hvor alt fra felles mål til etiske standpunkt og verdier ble diskutert. Nettverket hadde aldri vært mulig hadde det ikke vært for en den forberedende arbeidsgruppen bestående av personer fra internasjonalt utvalg og Skeiv Ungdom Oslo på kontoret i Tollbugata 24 en helg i mai Siden da har nettverket fokusert på å støtte hverandre og skape årlige møteplasser hvor unge aktivister fra de ulike landene kan møtes, diskutere og finne felles løsninger på felles utfordringer har vært det kanskje mest begivenhetsrike året i nettverket sin historie. I løpet av året har nettverket både hatt felles kampanjeaktiviteter, gjennomført en felles workshop Free to express me combating homophobic and transphobic hate speech den september i Tirana, Albania, laget en kampanjenettside og utviklet en publikasjon - et motnarrativ mot homofobisk og transfobisk hatprat. PINK embassy var vertskap for samlingen der nærmere 30 aktivister deltok i Tirana. Tre av disse var med fra lokallagene Skeiv Ungdom Rogaland, Hardanger og Oslo. Workshopen baserte seg på en kombinasjon av deltagende metoder og innledninger fra eksperter, både fra organisasjonene og fra Europarådet. Blant annet deltok lederen for Europarådet sin enhet for seksuell orientering og kjønnsidentitet, i tillegg til personer Europarådets ungdomssenter, sikkerhetseksperter fra Makedonia og gateaktivismeekspert fra Slovenia. Deltagerne planla selv aksjoner de gjennomførte på og etter samlingen. Søndag samme uke var det Belgrade Pride og alle deltakerne gikk sammen om å lage en felles støtteuttalelse med budskapet (Belgrade) Pride for everyone i solidaritet til aktivistene som sto på barrikadene og gikk på vegne av alles menneskerettigheter på priden den søndagen. En av de store målbare seirene i 2014 var når nettverket sto i spissen for en kampanje mot hatprat i form av et endringsforslag til grunnloven i Makedonia som ville utelukke alle ikkeheterofile samlivsformer. Nettverket klarte å mobilisere relevante aktører, bruke informasjon og europeiske mekanismer og institusjoner til å legge nok press på myndighetene til å forkaste den delen av forslaget. Medlemsorganisasjonene i Makedonia opplever regelmessige homofobiske og transfobiske angrep fra ekstremister, spesielt de siste årene og hadde den gått igjennom ville den satt den Makedonske rettighetskampen 10 år tilbake. Videre har nettverket laget en kampanjeside, hatt klistremerke/plakatkampanje på den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi, markert den Europeiske dagen for ofrene for hatkriminalitet, hatt graffiti og gateaksjoner i Tiranas gater, gjennomført en postkort fra synliggjøringskampanje og mer har også vært et utfordrende år da angrep og hatkriminalitet mot medlemsorganisasjonen i Montenegro som skulle vært vertskap for nettverkssamlingen gjorde at vi mistet kontakt og på kort tid måtte flytte hele samlingen til Albania. Gjennom arbeidsgrupper gir nettverket unge skeive aktivister en møteplass hvor de både kan være med å arrangere internasjonale seminarer og se sine egne privilegier og ulemper i perspektiv med andres rettighetskamp. Å delta i nettverkets aktiviteter fører ikke bare til en Side 15 av 47

16 endring av forståelse, men en endring av holdninger til hva skeiv aktivisme er og nettverket byr på uendelig med muligheter for fremtidige samarbeidsprosjekter. Nettverket støttes gjennom tilskuddsordningen Demokratimidlene fra LNU, og i år også et mindre bidrag fra RFSL-Ungdom. LNU (Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner) uttalte i 2014 følgende om prosjektet: Av alle prosjekt som har motteke støtte gjennom LNU Demokratimidlene, har Skeiv Ungdom sine definitivt vore av dei betre. Når LNU skal forsvara og promotera demokratimidlene ovafor UD eller andre politisk leia institusjonar, er dette eit prosjekt som eignar seg godt som døme. Prosjektet omfattar ein rekke faktorar og "buzz-ord" som er prioriterte i norsk utanrikspolitikk. Det omfattar ungdom; det er "empowerment"; det legg til rette for nettverkssamarbeid i mottakarlanda, eit aust til aust-samarbeid; det styrker sivilsamfunnet si rolle i demokratiutviklinga i land der dette trengs; det gjer ungdom i stand til å påverka sin eigen situasjon, til deltakarar og premissleverandørar. Ikkje minst, så lenge dagens utvikling i deler av Aust-Europa held fram, blir det berre viktigare og viktigare med eit fokus på seksuelle minoritetar. Til dette, trengs ein sterk og berekraftig representasjon. Sikringa av dette, er kanskje det viktigaste langsiktige resultatet av Skeiv Ungdom sine LNUfinansierte prosjekt i Aust-Europa. Prosjektet høster Ros fra både LNU og Utenriksdepartementet. På slutten av året inngikk Skeiv Ungdom en intensjonsavtale med LNU om videreføring av BABELNOR prosjektet hvor man ser på samarbeid om blant annet menneskerettigheter for skeive ungdommer i Russland. IGLYO International lesbian, gay, bisexual, transgender and queer youth and student organization. Skeiv Ungdom har i perioden deltatt aktivt i IGLYO sine forskjellige fora. Eirik Rise fra Skeiv Ungdom har i perioden vært økonomiansvarlig og siden desember 2014 en av de colederene for IGLYO. Kai Eidsvik fra Skeiv Ungdom sitter i prep-team for et seminar om normkritikk, Reidar Jessen har representert organisasjonen på IGLYO sin generalforsamling annen deltakelse i IGLYO fora. ILGA Europe Annual Conference International lesbian, gay, bisexual and transgender assosiation. Leder Line Halvorsrud har deltatt på ILGAs årlige konferanse. I tillegg til viktig deltakelse og skolering bidro Skeiv Ungdom til etableringen av Youth Caucus hvor forskjellige ungdomsrepresentanter fikk møte hverandre og diskutere ungdomstematikk med hverandre Side 16 av 47

17 Skeiv Ungdom skal samarbeide med LLHs Diagnoseutvalget ReviseF65 i det pågående arbeidet opp mot Verdens Helseorganisasjonen (WHO) for å fjerne diagnoser som omhandler BDSM og fetisjisme fra diagnosemanualen ICD-10 og jobbe for at diagnosene ikke skal inkluderes i ICD-11. UngBDSM utvalget har i løpet av perioden hatt lite kontakt med ReviceF65, men har avtalt samarbeidsmøte med de i løpet av våren. ICD-11 Arbeidet med dette punktet er ikke blitt prioritert perioden da UngBDSm-utvalget har hatt begrensede ressurser og sentralledde har valt å prioritere arbeid med diskrimingeringsbskyttelse i lovverket for denne gruppen. 1.5 Øvrig internasjonalt arbeid Russland Skeiv Ungdom har i løpet av perioden hatt dialog med organisasjonene MAXIMUM som er lokalisert i Murmansk med tanke på å etabler et mulig samarbeid. Det er satt av 5000 kr til et dialogmøte med organisasjonen i Murmansk. Dette vil bli gjennomført i løpet av våren Skeiv Ungdom har også hatt kontakt med Error 404-barna som vi gjennomførte en solidaritetsaksjon for under OL i Russland i Denne dialogen fortsetter med det formål og følge med på situasjonene for gruppen og arrangere solidaritetsaksjoner når dette er nødvendig. Gruppen blir stadig utsatt for trusler om bøteleggelse og politianmeldelse for grunnleggeren. ANSO Skeiv Ungdom har ved lokallagsleder i Skeiv Ungdom Telemark, Alexander Gjøsæter, vært arrangør og deltatt i forberedelsesgruppen for ANSO sitt seminar om normkritikk som fant sted på Island i slutten av juni Cuba Skeiv Ungdom har ved skole- og antidiskrimineringsrådgiver Kai Eidsvik vært til stede på nordiske dager i Havanna, arrangert av den norske ambassaden. Der var vi representert i en debatt om LHBT-aktivisme i de nordiske landene. Skeiv Ungdom vektla tvangskastrering av transpersoner i debatten. I løpet av oppholdet hadde Skeiv Ungdom også møter med det statlige LHBT-senteret "Cenesex", LHBT-organisasjonen Socumes og det skeive aktivistnettverket "Projecto Arcoiris". Side 17 av 47

18 GALE Skole- og antidiskrimineringsrådgivere Silje Mathisen og Kai Eidsvik deltok på et seminar arrangert av GALE - Global Alliance for LGBT Education i Riga i oktober. Målet for seminaret var å utvikle verktøy for mindre undersøkelser og evalueringer som man kunne bruke til arbeid med LHBT i skolen. Anledningen ble benyttet til å utvikle nye evalueringsmetoder for Restart. Seminar i Buenos Aires Skeiv Ungdom ved skole- og antidiskrimineringsrådgiver Kai Eidsvik deltok etter invitasjon fra den norske ambassaden på seminaret "Mas inclusión sin bullying" (mer inkludering, ingen mobbing) i Buenos Aires. Seminaret var arrangert av Comunidad Homosexual Argentina, og markerte oppstarten av et skoleprosjekt rettet mot elever i ungdomsskolealder. Målet med SkU sin deltagelse var å videreformidle erfaringer Skeiv Ungdom har gjort i sitt eget skoleprosjekt Restart. Skeiv Ungdom benyttet videre anledningen til å ha møter med andre relevante aktører, blandt annet FALGBT og GATE - Global Alliance for Trans Equality. Argentina har en av verdens mest progressive lovgivninger for transpersoner, og arbeid med transrettingheter ble dermed vektlagt på møtene. 1.6 Samarbeidspartnere, representasjon og møter i 2014 Nettverk for bedre seksualundervisning Etter initiativ fra Skeiv Ungdom har det i 2012 blitt opprettet et nettverk for bedre seksualundervisning som for tiden blir ledet av Røde Kors Ungdom. Nettverket består av ulike organisasjoner som på ulikt vis jobber med å forbedre seksualundervisning i skolen. Et av hovedkravene går ut på å kreve en Norsk offentlig utredning (NOU) om denne saken. I nettverket sitter, i tillegg til Skeiv Ungdom og Røde Kors Ungdom, Elevorganisasjonen, Sex og Politikk, Sex og Samfunn, Redd Barna. Leder i Skeiv Ungdom Line Halvorsrud har også i perioden deltatt på møter i nettverket. Møte med Barne-, likestillings-, og inkluderingsminister Solveig Horne Skeiv Ungdom har i løpet av perioden hatt møte med Solveig Horne. Temaer for møte var først og fremst å presentere Skeiv Ungdom som organisasjon. Videre ble temaer som situasjonen for transepersoner i Norge og ny diskrimineringslovgivning diskutert. Ministeren forsikret organisasjonen om at ministerens dør alltid var åpen om det skulle dukke opp andre problemstillinger som organisasjonens skulle ønske å adressere med ministerne. Vi oppfattet møtet som positivt. Side 18 av 47

19 Erna Solberg Skeiv Ungdom har i løpet av perioden deltatt på mottakelse i statsministerboligen, dette er nærmere omtalt i avsnittet om Europride. Videre var statsministeren på besøk på skeiv Ungdoms stand under Europride og mottok to eksemplarer av jubileums t-skjortene våre. Ved begge anledninger fikk Skeiv Ungdom muligheten til å fortelle om eget arbeid og å adressere situasjonen for transpersoner i dagens Norge. LNU Skeiv Ungdom har i perioden vært representert i mange arbeidsgrupper og tildelingsutvalg i LNU. Vedlagt finnes en oversikt over Skeiv Ungdoms representasjon hos LNU: Arbeidsgruppa for FN spørsmål: Line Halvorsrud Tildelingsutvalget for LNU Demokratimidlene: Eirik Rise Tildelingsutvalget for Nord-Sør midlene: Kai Eidsvik Videre er tidligere sentralstyremedlem og leder av HIV-utvalget Lars Arnesen valgt som ungdomsdelegat for LNU til FN og tidligere Skeiv Ungdom-leder Åshild Vige har i perioden sittet som nestleder i LNU, nominert fra Skeiv Ungdom. Dette sikret oss totalt sett en meget god representasjon i LNU i perioden. LHBT-senteret Det har i perioden ikke vært et brukerutvalg hos LHBT-senteret, men Skeiv Ungdom har fortsatt deltatt på mange møter hos LHBT-senteret. Både generelt kommunikasjonsmøter for bruker organisasjoner, samt mer konkrete møter om LHBT i barnevern og holdt innledning ved lansering av rapporten Skeiv på Bygda. Den nasjonale Verdens aidsdag-komitéen Skeiv Ungdom har også i år møtt opp på møter i denne komiteen og deltatt på markeringen av verdens aids-dag 1.desember. Sentralstyret og Landsstyret til LLH Som leder i Skeiv Ungdom har Line Halvorsrud representert organisasjonen i LLHs sentralstyre og landsstyre. Helén Persson og Reidar Jessen har fungert som vararepresentanter. Videre har Skeiv Ungdom og LLH et godt samarbeid om skolesatsing gjennom Rosa kompetanse. Leder Line Halvorsrud har ved flere annledninger også bidrat med foredragsvirksomhet og kunnskapsheving. Blant annet på LLHs skoleringsseminar i Bergen og Rosa kompetanse seminar. Samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) Side 19 av 47

20 Likestillings og diskrimineringsombudet har vært en viktig samarbeidspartner for Skeiv Ungdom i perioden. Likestillings og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik åpnet Jafnadhr 2014 til vill applaus og jubel fra deltagerne. Det oppfattes som om Ombudet er godt likt i organisasjonene og at ombudets pådriverarbeid stemmer godt overens med medlemmenes opplevde utfordringer. Representanter for Ombudet har i løpet av perioden skolert både landsstyret og deltagere på Kjønnsmangfoldsleiren i den nye diskrimineringsloven. Ombudet har også bidratt med veiledning i saker av juridisk karakter. Skeiv Ungdom har også i løpet av perioden bistått Ombudet med hvilke anbefalinger de bør gi bedrifter som ønsker å opprette inkluderende skjemaer med tanke på kjønnskategorier. Partipolitisk samarbeid: Skeiv Ungdom har i løpet av perioden hatt samtaler med en rekke politiske partier, både voksen og ungdomspartier. Samlet sett har organisasjonen vært i kontakt med samtlige partier på stortinget. Særlig lobbyarbeid i forbindelse med ny lovgivning på juridisk kjønn har ført til kontakt med mange politiske partier. Videre samarbeider Skeiv Ungdom med en rekke organisasjoner, blant annet: Suss-telefonen, Medisinstudentenes Seksualopplysning, Landsgruppen av Helsesøstre NSF, Elevorganisasjonen, LLH, LNU, Norges Kristelige Studentforbund, Hiv-Norge, Amnesty, Røde kors, Press- Redd Barna Ungdom, Unge Funksjonshemmede, Norges Handikapforbund Ungdom, Sex og Politikk, Harry Benjamin Ressurssenter Ungdom, Foreningen for Transpersoner Norge, SAIH, Kirkens Sos, Rustelefonen, Europeisk Ungdom, Humanistisk Ungdom, Antirasistisk Senter, Skeiv Verden, LHBT-helsestasjonen, Helseutvalget, RFSLungdom, LGBT-ungdom, Det Europeiske Wergelandsenteret,Europeisk Ungdom, Den Norske Helsingforskomiteen, Pion, Reform og Juvente er noen av våre samarbeidspartnere. 1.9 Medieomtale TV Skeiv Ungdom har i perioden hatt to TV- opptredner. En av sakene var hovedsak på TV2- nyhetene i forbindelse med Norges fotballkamp mot Russland. Den andre var deltagelse i NRK programmet Debatten i forbindelse med Kirkemøte. Begge disse er programmer med svært høye seertall. Videre har det blitt gjort opptak til nok et tv-program som skal sendes på tv2 denne våren. Tv som medium har svært stor utstrekning og slike TV opptredener er derfor uvurderlig promotering. Radio Side 20 av 47

21 Skeiv Ungdom har deltatt på radioprogrammet Kulturhuset om Trans i populærkulutr, NRK P1s her og nå sending i forbindelse med markering mot rasisme og blitt intervjuet i forbindelse med situasjonen i Russland av Radio Nova. NRK Vestfolds radiosending gjennomførte også to intervjuer i forbindelse med at Skeiv Ungdoms sommerleir ble gjennomført i fylket. Aviser og nettaviser Vider har vi hatt mange avissaker og nettavis saker, særlig i de skeive mediene Gaysir og Blikk. Skeiv Ungdom har hatt dobbel oppslag i Aftenposten, og leserinnlegg i Aftenposten. Videre har det vært mage oppslag i diverse lokalmedia og smalere nettaviser som for eksempel fremtiden.no. Media er en svært viktig kanal for Skeiv Ungdom og være synlig i. En økt mediesynlighet forklarer antageligvis også noe av veksten i organisasjonens medlemstall. Det befester også organisasjoners rolle som en viktig politisk aktør. Side 21 av 47

22 DEL 2: ORGANISASJON 2.1 Landsmøtet 2013 Skeiv Ungdoms 10. landsmøte ble avholdt på Jordal skole April. Delegater fra alle lokallagene var tilstede, i tillegg til sentralledelsen og observatører fra de ulike utvalgene. Vi hadde i tillegg flere hilsningstaler, blant annet fra LLH, LNU, SMIL-Norge og Harry Benjamin ressurssenters ungdomsgruppe. Møtet ble stødig ledet av ordstyrerne Ranveig Stava og Håvard Øvrebø. Hovedsakene som ble diskutert var hvorvidt Skeiv Ungdom skal få ny logo, hvordan arbeidet med organisasjonens skolearbeid skal organiseres. Samtlige i ledertrioen stilte til gjenvalg samt flere av sentralstyremedlemmene. Se mer informasjon om dette i kapitelet om sentralstyret. Landsmøtet ble toppet med landsmøtemiddag på lørdag kveld, med jubileumstale fra Skeiv Ungdoms første leder Ranveig Stava og underholdning fra drag-gruppen Trashgirls, som har sitt opphav i Skeiv Ungdom. 2.2 Landsstyret Landsstyret i Skeiv Ungdom består av en representant fra alle lokallag. I 2014 behandlet landsstyret 23 saker. Landsstyret har i perioden vedtatt flere gode resolusjoner, blant annet om rasisme, OL, og facebooks holdning til kjønn på profiler. Alle møtene er blitt avhold i Oslo i Skeiv Ungdoms lokaler i Tollbugata 24. Landsstyret har også vært en viktig arena for skolering av tillitsvalgte. 2.3 Sentralstyret Skeiv Ungdoms sentralstyre har, som tidligere år, hatt som hovedbeskjeftigelse å jobbe med arbeidsområdene i arbeidsprogrammet, vedtatt av landsmøtet. Se mer utfyllende om dette under del én av årsrapporten. Sentralstyret har i hele perioden hatt møter annenhver uke, med unntak for ferier. Sentralstyret har behandlet 107 saker i I tillegg har det vært en svært stor pågang av forespørsler om representasjon og foredragsvirksomhet på en bred rekke temaer. Dette er et positivt tegn på at Skeiv Ungdoms kunnskap er ettertraktet, særlig på mer ukjente områder og tema. Denne spisskompetansen har sentralstyret dratt god nytte av. Hovedsatsning: Største del av sentralstyrets arbeidskraft har blitt benyttet på oppfølgning av lokallag, arbeid med ekspertgruppen i Helsedirektoratet i forbindelse med trans og lobbing knyttet til dette, påvirkningsarbeid i forbindelse med ny diskrimineringslovgivning og representasjon av organisasjonen i svært mange forskjellige sammenhenger. Sentralstyret bestod i første del av 2014 av: Side 22 av 47

23 Leder: Line Halvorsrud Organisatorisk Nestleder: Helén Persson Politisknestleder: Reidar Jessen Økonomi- og arbeidsgiveransvarlig: Hans Martin Lyche Styremedlemmer: Christer Halseth, Marie Pernille Sivertsen, Morten Pedersen Vara: Olav Persson Ranes, Cathrine Marie Nordgaard, Cecilie Marianne Andersen Silje Mathisen ble også valgt til varamedlem, men trakk seg etter få uker grunnet ansettelse i organisasjonen. Dette er noe begge parter var tilfreds med. Etter landsmøtets 15. april, bestod sentralstyret av: Leder: Line Halvorsrud Organisatorisk Nestleder: Helén Persson Politisknestleder: Reidar Jessen Økonomi- og arbeidsgiveransvarlig: Vemund Kulleseide Nielsen Styremedlemmer: Marie Pernille Sivertsen, Cecilie Marianne Andersen, Olav Persson Ranes Varamedlemmer: Christine Jentoft, Hanna Christophersen, Henriette Røed, Marte Øien. Christine Jentoft trakk seg mot slutten av perioden grunnet personlige omstendigheter. 2.4 Sekretariatet Skeiv Ungdom har i løpet av perioden hatt små justeringer i sekretariatet.. Leder har som tidligere være frikjøpt på 100%. Eirik Rise har hatt en 60% stilling som organisasjonssekretær og 40% stilling som sekretær for Ungdomstelefonen. Vi har hele året hatt to100% stilling, som skole- og antidiskrimineringsrådgivere, stillingene har vært besatt av Silje Mathisen, Freja-Lina Huhle (til og med april 2014) og Kai Eidsvik (fra 1.mai 2014). I tillegg har Ingrid Aspelund fra september 2014 vært ansatt 100% som kampanjerådgiver for Stopp hatpratkampanjen. Dette er en prosjektstilling som opphører i april Totalt har organisasjonene 5 ansatte pr. d.d. Det var planlagt å utlyse en 40% organisasjonssekretærstilling etter sist landsmøte. Grunnet kutt i finansiering fra Utdanningsdirektoratet og fra Helsedirektoratet ble dette besluttet å ikke gjennomføre. Det er derfor klart at utfordringen fra sist år fortsatt består, med veldig stort arbeidstrykk på sentralleddet og de administrativt ansatte. Videre har organisasjonene fått midler til en 60% stilling gjennom et nytt rusprosjekt finansiert av Helsedirektoratet frem til nyttår. Denne vil snarlig bli besatt. 2.5 Utvalg og arbeidsgrupper Kjønnspolitisk utvalg Side 23 av 47

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT...

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT... LLHs arbeidsprogram Vedtatt på LLHs landsmøte 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2 Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2... 2 UTDANNING...

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett.

STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett. STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett. Om stopp hatprat-kampanjen Foto: Ingeborg Lindseth BEVEGELSEN mot hatprat er en kampanje

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer Alle har en seksualitet, uavhengig av funksjonsnedsettelse, alder, kjønn, orientering eller kultur. Og alle har rett til å leve

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Lobbykurs Sluttrapport

Lobbykurs Sluttrapport Lobbykurs Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Vi i Unge funksjonshemmede opplever at flere av våre medlemsorganisasjoner i stor grad nedprioriterer påvirkningsarbeid, fordi de ikke har nok

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge.

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge. Arbeidsprogram NKS 2017-2019 Om arbeidsprogrammet: Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen som helhet skal prioritere

Detaljer

Søknadspakke organisasjonssekretær

Søknadspakke organisasjonssekretær Søknadspakke organisasjonssekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Stillingsbeskrivelse... 2 Kvalifikasjoner...

Detaljer

Side 1 av 9. For mangfold mot diskriminering Endringsforslag til Politisk Plattform Landsmøtet 2015. (Kapittel og) linjenummer.

Side 1 av 9. For mangfold mot diskriminering Endringsforslag til Politisk Plattform Landsmøtet 2015. (Kapittel og) linjenummer. 1 Trøndelag Helhetlig Hele dokumentet Sikker/sikrere Sikker/sikrere Ønsker en språklig opprydding i bruken av sikker/sikrere 2 SkOs Endring Vårt formål. Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse... 3 Kvalifikasjoner for stillingen...

Detaljer

Årsberetning Skeiv Ungdom

Årsberetning Skeiv Ungdom Årsberetning Skeiv Ungdom Landsmøteperioden 2015-16 1 Leders beretning I denne beretningen vil det bli redegjort for aktiviteter i Skeiv Ungdom i perioden fra Landsmøtet 2015 til Landsmøtet 2016. Landsmøtet

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det?

Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det? Ikke greit. Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det? Hva er hatprat? Hatprat er ytringer som sprer eller oppfordrer til hat mot personer på bakgrunn av gruppen de tilhører. Det kan sies muntlig eller

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSMØTET 2016

ENDRINGSFORSLAG ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSMØTET 2016 1 Bodø Endring 1-2 Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksualitet 2 Forberede nde komité, org.plat 3 Vetle Mikkelsen,

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Høringsuttalelse fra LLH om NOU 2015: 2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Høringsuttalelse fra LLH om NOU 2015: 2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Til Kunnskapsdepartementet Oslo, 22. juni 2015 Høringsuttalelse fra LLH om NOU 2015: 2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Om LLH LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile

Detaljer

Høringssvar fra Skeiv Ungdom NOU 2015:2 Å høre til

Høringssvar fra Skeiv Ungdom NOU 2015:2 Å høre til Høringssvar fra Skeiv Ungdom NOU 2015:2 Å høre til Skeiv Ungdom har valgt å organisere sitt høringssvar etter utvalgets hovedanbefalinger for en ny mobbepolitikk. Videre er Skeiv Ungdom veldig fornøyd

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751

Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751 Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751 Forord FFO fikk for 2014 og 2015 tilsagn til toårig prosjekt, Alternativ rapportering til etablering av et samarbeidsforum. Underveis i prosjektperioden

Detaljer

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 2015-2017 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet kan gjøre revideringer i Arbeidsprogram for NKS 2015-2017 som

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2015

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2015 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2015 Aktuelle saker Landsmøtet vedtok en ny rammeplan for landsmøteperioden 2013 2015. Rammeplanen er organisasjonens overordnede styringsdokument og

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Referat STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 4. og 5. oktober 2014 Til: Forfall: Referent: Marianne Kufaas Sæterhaug, Nina Negaard, Nina Murberg, Jardar Dahlstrøm, Tanja Emile Henriksen, Helene Hagen Marius

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD

HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD AV: FRI FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD BERGEN OG HORDALAND Side 1 Innhold Side 3: Generelle innspill Side 4: Bergen som regnbueby

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Godt skolemiljø Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Hva skal skje de neste 20 minuttene Forebyggende arbeid for å fremme inkludering og felleskap 1. Skolens strategi hvordan utvikle

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj oner Bygge IU Være best av ungdomspartien e på arbeid, i år 2015! Bygge opp et

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Styret nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

RGBs årsrapport for 2011

RGBs årsrapport for 2011 RGBs årsrapport for 2011 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune Presentasjon på SOR-konferanse "En ny hverdag - HVPU-reformen etter 20 år". Innledning Årets viktigste saker har vært deltagelse

Detaljer

Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer. Eg e den eg e!

Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer. Eg e den eg e! Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer Eg e den eg e! Forebygging av mobbing generelt og spesielt forebygging av mobbing av unge lesbiske, homofile, bifile og

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM Vedtatt av generalforsamlingen 02. oktober 2017 1 FORMÅL SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber for a fremme de seksuelle og reproduktive

Detaljer

Treårsplan for utvikling av Forbundet

Treårsplan for utvikling av Forbundet Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020 1. Å styrke det eksisterende lokale arbeidet Arbeidet med å bygge de eksisterende lokalforbundene må fortsette. Rekrutteringen må økes, og lokale styrer

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen

RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen Fredag 31. mars Samlingen fredag kveld ble ledet av

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 NHFs landsmøte i 2011 vedtok en politisk rammeplan for landsmøteperioden 2011-2013. Planen peker ut hvilke politikkområder som skal være prioritert

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for over 90 barne- og ungdomsorganisasjoner.

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11 Tid: Mandag 3. oktober, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stine W. Andresen, Tore Lirhus,,

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU)

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Kvinnepolitisk utvalg har i 2016 bestått av: Aud Herbjørg Kvalvik (leder), Randi Reese, Kari Dahn, Latifa Nasser, Brit Fredriksen,

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Rosa kompetanse Hilde Arntsen hilde@llh.no

Rosa kompetanse Hilde Arntsen hilde@llh.no Rosa kompetanse Møt alle med åpenhet, uansett seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet Hilde Arntsen hilde@llh.no Rådgiver Rosa kompetanse FRIs formålsparagraf FRIs mål er et samfunn der

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta?

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? FYLKESMANNEN I HORDALAND, Konferanse om seksuell helse 13. november 2017 Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? Agnes C W Giertsen, Helsesøster og høgskolelektor KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT.eller

Detaljer

Sex og samliv. Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede

Sex og samliv. Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede Sex og samliv Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Sex og samliv. Referansenummer: HHAUAS Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) gjennomførte høsten 2012 kurs med temaet

Detaljer