Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 26.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 26."

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 26 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00 (lim inn her) Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 059/11 Godkjenning av valgstyrets møteprotokoll 059/11 Forlengelse av funksjonstid for nemder og råd 060/11 Valg av Formannskap 061/11 Valg av ordfører og varaordfører 062/11 Valg av Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 063/11 Representant til styret for PPT 064/11 Valg av representanter til USS, Utkantkommunenes sammenslutning 065/11 Valg av representanter til Kontrollutvalget 066/11 Valg av Forhandlingsutvalg 067/11 Valg av årsmøterepresentasjon til landssammenslutningen av vasskraftkommuner (lvk) 068/11 Representant til Nordland fylkeskrets av kommunenes sentralforbund 069/11 Endring av politisk styringsstruktur samt tilpasset administrasjon til slik omlegging Underskrifter:

2 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 2 av 26 DATO- 10/708 11/ Godkjenning av valgstyrets møteprotokoll Unntatt offentlighet Ordførers innstilling Valgprotokoll for valgstyret, ved kommunestyret- og fylkestingsvalget 2011, godkjennes Kommunestyret Møtebehandling: Ordførers innstilling enstemmig vedtatt. KS-059/11 Vedtak: Valgprotokoll for valgstyret, ved kommunestyret- og fylkestingsvalget 2011, godkjennes.

3 Habilitet i forvaltningen: Side 3 av 26 Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 18 X Møtebok for valgstyret 2007 Saksopplysninger: I følge valghåndboken skal godkjenningen av valget skje i det nye kommunestyrets konstituerende møte. Fylkesmannen fører ikke lengre kontroll med valgstyrets møtebok ved kommunestyrevalget. Kommunestyret godkjenner eventuelt underkjenner - selv valget på bakgrunn av en innstilling fra valgstyret. Viser også til valglovens Valget skal godkjennes eventuelt underkjenning før kommunestyret velger formannskap. Vurdering: Konklusjon: Valgprotokoll for valgstyret godkjennes.

4 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 4 av 26 FE /708 11/ Valg av Formannskap Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Oedførers innstilling Valg av formannskap for perioden : Kommunestyret Møtebehandling: Det ble fremlagt fellesforslag fra AP/SV og SP Medlemmer: Asgeir Almås, AP Ann-Elen Sæterstad Olsen, AP Bjørnar Hansen, SV Mirjam Holta, SP Harald Lie, SP Forslaget ble enstemmig vedtatt. Varamedlemmer: 1. Finn Ove Hofstad, AP 2. Ingjerd Hagen, SV 3. Helen Kroken Slettbakk, AP 4. Vera Arntsberg Bråten, AP 5. Morten Boltad, SV 1. Terje Dalen, SP 2. Stine Reinfjord Engdal, SP 3. Tomas Daniel Børgefjell, SP 4. Tone Waaler, SP KS-060/11 Vedtak: Valg av formannskap for perioden : Medlemmer: Asgeir Almås, AP Ann-Elen Sæterstad Olsen, AP Bjørnar Hansen, SV Mirjam Holta, SP Harald Lie, SP Varamedlemmer: 6. Finn Ove Hofstad, AP 7. Ingjerd Hagen, SV 8. Helen Kroken Slettbakk, AP 9. Vera Arntsberg Bråten, AP 10. Morten Boltad, SV 5. Terje Dalen, SP 6. Stine Reinfjord Engdal, SP 7. Tomas Daniel Børgefjell, SP 8. Tone Waaler, SP

5 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent innhabilitet. Side 5 av 26 Saksopplysninger: Konstituerende møte i det nyvalgte kommunestyret kalles sammen av tjenestegjørende ordfører. Denne leder møtet, men kan selvsagt ikke avgi stemme, inntil formannskap, ordfører og varaordfører er valgt. Deretter overtas møteledelsen av nyvalgt ordfører. Formannskapet skal, med mindre annet blir bestemt, bestå av 5 medlemmer som skal velges for hele den kommunale valgperioden; 4 år. Formannskapet medlemmer velges blant kommunestyrets faste medlemmer. Valget skal foregå som forholdsvalg. Representantene bør derfor kjenne Kommunelovens 8, 36 og 37. Av spesielt viktige bestemmelser nevnes følgende: - Listeforslagene til valg av formannskap kan inneholde inntil dobbelt så mange navn som det skal velges medlemmer, i vårt tilfelle inntil 10 navn. - Det kan ikke foretas kumuleringer v/oppsett av listeforslag. - Listeforslagene skal inneholde minst 40 % representasjon av begge kjønn. - Det er ved stemmegivningen ikke anledning til kumulering ved å sette kryss ved enkelte navn på listen o.s.v., men det kan foretas endringer i nummerrekkefølgen. - For mandatutregningen for den enkelte liste vises det til kommunelovens 37, nr.1. - Dersom en liste får 4 representanter eller mer i formannskapet skal den ha en representasjon på minst 40 % fra hvert kjønn. Dette betyr 2 av hvert kjønn. - Dersom en liste får 2 eller 3 representanter i formannskapet skal begge kjønn være representert. - Hver liste skal såvidt mulig tildeles like mange varamedlemmer som den får ordinære medlemmer + 2. Til slutt nevnes at valglistene for formannskapsvalget bør leveres inn til ordfører i god tid før konstituerende møte for å søke å unngå mulige feil i forhold til gjeldende valgregler. Lista fra AP fikk 7 stemmer Lista fra SV fikk 2 stemmer Lista fra SP fikk 8 stemmer. arbeidsleder

6 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 6 av 26 FE /708 11/ Valg av ordfører og varaordfører Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførers innstilling Som ordfører for perioden velges: Som varaordfører velges: Kommunestyret Møtebehandling: Det kom inn to forslag på ordfører: SP`s forslag: Harald Lie AP/SV`s forlag: Asgeir Almås Asgeir Almås ble valgt mot 8 stemmer Det kom inn to forslag på varaordfører: SP`s forslag: Mirjam Holta AP/SV`s forlag: Bjørnar Hansen Bjørnar Hansen ble valgt mot 8 stemmer KS-061/11 Vedtak: Som ordfører for perioden velges: Asgeir Almås Som varaordfører velges: Bjørnar Hansen

7 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent innhabilitet Side 7 av 26 Saksopplysninger: Valg av ordfører og varaordfører skal skje blant de faste medlemmene av formannskapet, og velges for hele valgperioden. Ordfører og varaordfører velges etter reglene om flertallsvalg, jfr. kommunelovens 38 nr.1. arbeidsleder

8 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 8 av 26 FE /924 11/ Valg av Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførerens innstilling Til arbeidsmiljøutvalget (AMU) for perioden velges: Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Kommunestyret Møtebehandling: Fellesforslag fra AP/SV og SP: Medlemmer: Personlige varamedlemmer: 1. Ann-Elen Sæterstad Olsen 1. Bjørnar Hansen 2. Mirjam Holta 2. Harald Lie 3. Presonalrådgiver 3. Rådmannen Forslaget enstemmig vedtatt. KS-062/11 Vedtak: Til arbeidsmiljøutvalget (AMU) for perioden velges: Medlemmer: Personlige varamedlemmer: 1. Ann-Elen Sæterstad Olsen 1. Bjørnar Hansen 2. Mirjam Holta 2. Harald Lie 3. Presonalrådgiver 3. Rådmannen

9 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent innhabilitet Side 9 av 26 Saksopplysninger: For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Til arbeidsmiljøutvalget for perioden velges: Medlemmer Ordfører Rådmann Arnstein Ingebritsen Personlige varamedlemmer varaordfører ass. rådmann Kjetil Sjåvik Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er sammensatt av 3 arbeidsgiverrepresentanter og 2 representanter for de ansatte. Tilsatte utpeker selv sine 2 representanter. Det velges 3 arbeidsgiverrepresentanter. arbeidsleder

10 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 10 av 26 FE /925 11/ Representant til styret for PPT Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførerens innstilling Som representant i styret for PPT for kommunestyreperioden velges: Som vararepresentant velges: Kommunestyret Møtebehandling: Fellesforslag fra AP/SV og SP: Som representant for styret i PPT velges Asgeir Almås Som vararepresentant velges Harald Lie KS-063/11 Vedtak: Som representant i styret for PPT for kommunestyreperioden velges: Asgeir Almås Som vararepresentant velges: Harald Lie

11 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent innhabilitet Side 11 av 26 Saksopplysninger: For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Til styret for PPT velges: Representant: Ordføreren Vararepresentant: Varaordføreren Kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Nordland Fylkeskommune samarbeider om PPTtjenesten i distriktet. Hattfjelldal kommune har en representant i styret for tjenesten. Det er ved siden av styret etablert fagutvalg ( fra kommunene møter etatsjef/fagkonsulent) til støtte for det faglige arbeidet ved senteret, slik at styret mer kan konsentrere seg om tradisjonelle styresaker. arbeidsleder

12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 12 av 26 FE /927 11/ Valg av representanter til USS, Utkantkommunenes sammenslutning Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførerens innstilling Foruten ordfører og rådmann velges som representant i USS for kommunestyreperioden Som vararepresentant velges: Kommunestyret Møtebehandling: Fellesforslag fra AP/SV og SP: Kjetil Sjåvik velges som representant i USS. Som vararepresentant velges varaordfører. KS-064/11 Vedtak: Foruten ordfører og rådmann velges Kjetil Sjåvik som representant i USS for kommunestyreperioden Som vararepresentant velges: varaordfører

13 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent innhabilitet. Side 13 av 26 Saksopplysninger: For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Som representant til USS velges: Ordføreren Som vararepresentant velges: Varaordføreren Hattfjelldal kommune er medlem av USS. Til årsmøter m.m. har ordfører og rådmann møtt i tillegg til representanten Terje Daleng Etter min vurdering bør Hattfjelldal kommune aktivt utnytte mulighetene som ligger i USS. Det synes også naturlig at omfanget av tidligere representasjon på årsmøtene videreføres. arbeidsleder

14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 14 av 26 FE /837 11/ Valg av representanter til Kontrollutvalget Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførerens innstilling Som leder til kontrollutvalget for perioden velges: Som medlemmer velges: Som varamedlemmer velges: Kommunestyret Møtebehandling: Fellesforslag fra AP/SV og SP: Som medlemmer velges: 1. Marthias Sjåvik 2. Eileen Bentzen 3. Jo Sjåvik 4. Siri Kobberød 5. Bjørn Rasmussen Som varamedlemmer velges: 1. Johan Granmo 2. Janne Grøneng 3. Brynjar Dalen Som leder i kontrollutvalget: Jo Sjåvik. Forslaget enstemmig vedatt. KS-065/11 Vedtak: Som leder til kontrollutvalget for perioden velges: Jo Sjåvik 1. Marthias Sjåvik 2. Eileen Bentzen 3. Jo Sjåvik 4. Siri Kobberød 5. Bjørn Rasmussen

15 Som varamedlemmer velges: 1. Johan Granmo 2. Janne Grøneng 3. Brynjar Dalen Side 15 av 26

16 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent innhabilitet Side 16 av 26 Saksopplysninger: For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Kontrollkomiteen består av følgende medlemmer: Som representanter til kontrollutvalget velges: Vara: 1. Arne Steinbakken (leder) Louise Fontain 2. Håmund Ivarrud Bjørnar Hansen 3. Mona G. Vik3 Ingjerd Dalen Etter vedtak av kommunestyret skal kontrollutvalget ha 3 medlemmer og begge kjønn skal være representert i utvalget. Kontrollutvalget velges etter reglene i kommunelovens 60.2 Det må legges merke til at det er kontrollutvalget som på vegne av kommunestyret, og sammen med revisjonen, fører det løpende tilsynet med den kommunale forvaltning. Det må videre legges merke til at formannskapet ikke lenger har slik tilsynsfunksjon. Det foreligger eget instruks-og regelverk for kontrollutvalgets arbeid. Utelukket fra valg til kontrollutvalget er kommunens ordfører, varaordfører og øvrige medlemmer og varamedlemmer til formannskapet. Det samme er tilfelle med medlemmer og varamedlemmer av andre kommunale utvalg med beslutningsmyndighet. Heller ikke ansatte i kommunen kan velges til medlemmer av kontrollutvalget. RÅDMANNENS KOMMENTAR OG VURDERING: Det følger av kontrollutvalgets lovbestemte oppgaver at det er tale om et utvalg av spesiell betydning. Det kan derfor være lurt at kommunestyrets medlemmer allerede i forbindelse med sitt arbeid med å sette sammen et formannskap med varamedlemmer, også tenker på medlemmer til kontrollutvalget. Det følger videre av kontrollutvalgets funksjon ved på vegne av kommunestyret å føre det løpende tilsyn med kommunens forvaltning, at utvalget kanskje bør settes sammen av representanter med en bred og god innsikt i kommunal forvaltning. Dette for å hindre at kontrollutvalget bare blir et «sandpåstrøingsorgan» uten reell kompetanse til å utøve et tilsyn og en kontroll. Det har tidligere vært med i vurderingene om ett av kontrollutvalgets medlemmer bør komme fra kommunestyret selv, og i så fall om denne representanten gjerne bør være et medlem fra den eller de grupper som ikke utgjør flertallsgruppen i formannskapet. Ved tidligere valgsituasjoner har det videre vært antatt som lite heldig om det i kontrollutvalget skulle komme til å sitte medlemmer som er i nær slekt eller familie med sentrale personer i det politiske eller administrative lederskikt. arbeidsleder

17 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 17 av 26 FE /844 11/ Valg av Forhandlingsutvalg Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførerens innstilling Som forhandlingsutvalg i perioden foruten rådmannen velges: Kommunestyret Møtebehandling: Forslag fra ordfører om at saken utsettes ble enstemmig vedtatt. KS-066/11 Vedtak: Saken utsettes.

18 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Side 18 av 26 Saksopplysninger: Fra rådmannens ståsted har ordningen fungert godt, selv om det kan pekes på prinsippet om at med omfattende delegering til rådmannen, så burde også lønnsfastsettelsen i sin helhet vært delegert til rådmannen. Dersom dette området skal delegeres til rådmannen, bør det i forkant legges opp til en prosess i organisasjonen med sikte på nødvendige avklaringer og tid til etablering av rutiner og holdninger i organisasjonen til en slik omlegging. Det bør, uavhengig av eventuell framtidig delegering av oppgavene til rådmannen, i denne omgang velges forhandlingsutvalg etter samme prinsipp som for inneværende periode. Et senere delegeringsvedtak vil eventuelt føre til at forhandlingsutvalgets virksomhet opphører. For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Siste periode har ordfører, Anne Grete Konradsen og rådmannen vært valgt som forhandlingsutvalg. arbeidsleder

19 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 19 av 26 FE /900 11/ Valg av årsmøterepresentasjon til landssammenslutningen av vasskraftkommuner (lvk) Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførerens innstilling Som representant i lvk for kommunestyreperioden velges: Som vararepresentant velges: Kommunestyret Møtebehandling: Fellesforslag fra AP/SV og SP: Som representanter: Ordfører og rådmann. Som vararepresentant: varaordfører. Forslaget enstemmig vedtatt. KS-067/11 Vedtak: Som representant i lvk for kommunestyreperioden velges: 1. Ordfører 2. Rådmann Som vararepresentant velges: 1. Varaordfører

20 Side 20 av 26 Habilitet i forvaltningen: Hattfjelldal kommune er medlem av LVK. Det har alle år vært slik at kommunens representasjon til denne organisasjonens møter har vært ivaretatt av ordfører og rådmann. Det samme er tilfelle med andre kommuner. Til tider har flere fra formannskapet deltatt. Skulle det ved en anledning være vanskelig for ordfører å delta, vil varaordfører være stedfortreder. Andre i administrasjonen kan møte for rådmannen. LVK arbeider med alle sider vedr. kommunenes interesser som såkalte vannkraftkommuner, bortsett fra at organisasjonen ikke mener noe om konkrete utbyggingstiltak. Arbeidsområdet er skatterett, takseringstekniske prinsipper og regler for eiendomsskatt, reguleringsbestemmelser og reguleringstekniske spørsmål vedr. foretatte utbygginger, økonomiske spørsmål vedr. vannkraftutbygging, konsesjonsspørsmål o.s.v. For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Som representanter til årsmøterepresentasjon til landssammenslutningen av vasskraftkommuner (lvk) velges: 1. Ordfører 2. Rådmann Som personlig vararepresentant for ordføreren velges: 1. Varaordfører Vurdering: LVK er en svært viktig samarbeidsorganisasjon for Hattfjelldal kommune. Det synes å være et kontinuerligpress fra storsamfunnet på det som skal være evige rettigheter for vasskraftkommunene. Det kreves betydelig kompetanse og innsats for å stå imot og bekjempe de forskjellige utspill som kommer. Det er rådmannens oppfatning at det tilbudet vi har gjennom lvk, og lvk s sekretariat, er et meget godt og effektivt system. arbeidsleder

21 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 21 av 26 FE /898 11/ Representant til Nordland fylkeskrets av kommunenes sentralforbund Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Som representant til Nordland fylkeskrets av kommunenes sentralforbund for perioden velges: 1. Som vararepresentanter velges: Kommunestyret Møtebehandling: Fellesforslag fra AP/SV og SP: Som representant velges ordfører. Som vararepresentant 1. Varaordfører 2. Mirjam Holta 3. Ann- Elen Sæterstad Olsen Forslaget enstemmig vedtatt. KS-068/11 Vedtak: Som representant til Nordland fylkeskrets av kommunenes sentralforbund for perioden velges: 1. Ordfører Som vararepresentanter velges: 1. Varaordfører 2. Mirjam Holta 3. Ann-Elen Sæterstad Olsen

22 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Side 22 av 26 Vedlegg: Vedtekter for KS Saksopplysninger: Fra Hattfjelldal kommune skal det velges en representant og 3 vararepresentanter til Nordland krets av Kommunenes Sentralforbund for perioden fram til Valget skal foregå som forholdsvalg. Omforent forslag ut fra kommunestyrets sammensetning vil være tilfredsstillende. Det vises ellers til likestillingslovens bestemmelser. For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Som representant i perioden , til Nordland fylkeskrets av Kommunenes Sentralforbund velges: Som representant til Nordland fylkeskrets av kommunenes sentralforbund velges: 1. Ordfører Som vararepresentanter velges: 1. Varaordfører 2. Heidi Fagerbach 3. Terje Daleng arbeidsleder

23 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 23 av 26 FE- 11/969 11/6119 Stian Skjærvik Endring av politisk styringsstruktur samt tilpasset administrasjon til slik omlegging Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordføreres innstilling Hattfjelldal kommunes politiske organisering endres slik: Det opprettes hovedutvalg for oppvekst og kultur. Det opprettes hovedutvalg for næring, natur og miljø. Tidligere Naturforvaltningsutvalg skal inngå i dette utvalget. Det opprettes eget planutvalg. Politisk ledet forhandlingsutvalg avvikles etter årets forhandlinger (2011) og arbeidet fra 2012 tillegges rådmannen. Det vises for øvrig til k. sak 66/11. Formannskapet utarbeider forslag til oppgave- og myndighetsbeskrivelse for utvalgene. Rådmannen er sekretær for dette arbeidet. Følgende endringer gjøres i kommunens administrative oppbygging: Det opprettes ny stillingshjemmel som Næringsrådgiver. Det opprettes ny stillingshjemmel som Oppvekst- og kultursjef. Det opprettes ny stillingshjemmel som informasjons medarbeider Stillingshjemmelen spesialkonsulent oppvekst inndras. Kultur skilles ut fra eksisterende avdeling for Næring, teknisk og kultur. Endringer, utlysninger og ansettelser gjennomføres av rådmannen i henhold til lov og avtaleverk. Nye stillinger innarbeides i Budsjett Politisk ledet forhandlingsutvalg avvikles, arbeidet tillegges rådmannen. Endringen innarbeides i delegasjonsreglementet. Rådmannen skal videre forestå revisjon av kommunens delegasjonsreglement slik at hovedutvalgene og planutvalget kan være operative fra mars Kommunestyret Møtebehandling: SP kom med forslag om utsettelse av saken. Forslaget enstemmig vedtatt. KS-069/11 Vedtak: Saken utsettes.

24 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 24 av 26 Saksopplysninger: På oppdrag fra ordfører legges saken frem, men følgende opplysninger fra rådmannen, for sakens opplysning: Kommunestyret ønsker å endre den politiske styringsstrukturen i Hattfjelldal kommune fra Konkret går det ut på at det skal gjennomføres følgende endringer: Det opprettes hovedutvalg for oppvekst og kultur. Det opprettes hovedutvalg for næring, natur og miljø. Tidligere Naturforvaltningsutvalg skal inngå i dette hovedutvalget. Det opprettes eget planutvalg. Slik rådmannen oppfatter det, så ønsker kommunestyret å gjeninnføre trenivåmodellen. De politiske hovedutvalgene skal være operative fra Det må, før utvalgene kan bli operative, gjennomføres forberedende arbeid med beskrivelse av politisk myndighetsområde og delegasjoner. Formannskapet bør være ansvarlig for å utarbeide slike beskrivelser. Rådmannen bør forestå sekretærarbeidet. Politisk ledet forhandlingsutvalg avvikles etter årets forhandlinger, arbeidet tillegges rådmann. Det er et politisk ønske om å forsterke næringsutviklingsarbeidet i kommunen. Dette må skje gjennom å styrke administrasjonen med en stilling til næringsarbeid. Næringsarbeidet har ikke hatt den prioritet og den tyngde og vekt på næringsutviklingsarbeidet, som kommunestyret har ønsket. Dette skyldes at saksbehandlingen har vært spredt på flere personer i administrasjonen. Næringsutviklingsarbeidet skal derfor styrkes med opprettelse av egen stilling som rådgiver for næringsarbeidet. Denne stillingen kan senere overføres næringsutviklingsselskapet Hattfjelldal Vekst AS. Stillingen innarbeides i budsjett Opprettelsen av hovedutvalg for oppvekst og kultur skaper behov for annen administrativ organisering. Dette gjøres ved at kommunestyret inndrar stillingshjemmelen for spesialkonsulent, og at det opprettes en stilling som leder for avdelingen Oppvekst og kultur. Rådmannen gjennomfører prosessen med utlysning og ansettelse i denne stillingen. Det oppfattes av rådmannen at Kommunestyret ønsker en sterkere satsing på informasjon og markedsføring av kommunen, spesielt via internett. Det vises i den sammenheng til sak vedr. hjemmeside. Skal denne oppgaven ivaretas på en tilfredsstillende måte må det avsettes en egen stillingsressurs til denne oppgaven. Finansiering av stillingen kan skje gjennom arbeidet med budsjett Endringen i den administrative strukturen vil innebære endringer i organisatoriske endringer og endringer i stillingsbeskrivelser, delegasjoner og myndigheter. I hovedsak skal administrativ oppbygging speile den politiske oppbyggingen. Det vil være nødvendig å bruke noe tid på disse endringene. Den administrative endringen skal gjennomføres i samsvar med avtaleverket og bør ha som målsetting å være gjennomført innen Konklusjon: Se innstilling. Stian Skjærvik ass. Rådmann

25 Side 25 av 26 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE /971 11/ Forlengelse av funksjonstid for nemnder og råd Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførers innstilling Med hjemmel i 17, pkt. 4 i kommuneloven, forlenges funksjonstiden for nemnder, råd og verv der det ikke er foretatt nyvalg under konstituerende møte Den forlengede funksjonstiden er til nyvalg er foretatt Kommunestyret Møtebehandling: Ordførers innstilling enstemmig vedtatt. KS-059/11 Vedtak: Med hjemmel i 17, pkt. 4 i kommuneloven, forlenges funksjonstiden for nemnder, råd og verv der det ikke er foretatt nyvalg under konstituerende møte Den forlengede funksjonstiden er til nyvalg er foretatt.

26 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet Side 26 av 26 Konklusjon: Med hjemmel i 17, pkt. 4 i kommuneloven, forlenges funksjonstiden for nemnder, råd og verv der det ikke er foretatt nyvalg under konstituerende møte Den forlengede funksjonstiden er til nyvalg er foretatt. Arbeidsleder

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: Tidspunkt: 12.30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: Tidspunkt: 12.30 Hattfjelldal kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 12.30 Møtebok for Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP Ann-Elen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C83 14/279 14/5519 Mona V. Larsen 25.08.2014 Fritak fra politisk verv Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 16:15. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 16:15. Side 1 av 6 Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 16:00 16:15 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11 Side 1 av 11 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen SP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

41/15 15/609 VALG AV HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG DRIFT /15 15/610 VALG AV HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR

41/15 15/609 VALG AV HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG DRIFT /15 15/610 VALG AV HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2015 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling MØTEINNKALLING - konstituerende møte Dato: 08.10.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresal Arkivsak: 15/01209 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 16:00 18:10 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 41/11 11/450 VALG AV HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG DRIFT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 41/11 11/450 VALG AV HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG DRIFT Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2011 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m.

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m. Møteinnkalling Konstituerende møte Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 24.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 16:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante)

Detaljer

Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: Tidspunkt: 17:45 18:15

Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: Tidspunkt: 17:45 18:15 Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: 20.04.2016 Tidspunkt: 17:45 18:15 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine Thorsen

Detaljer

Kommunevalget 2015 Konstituering og videre arbeid for det nyvalgte kommunestyret. rådgiver Dagfinn Lunner

Kommunevalget 2015 Konstituering og videre arbeid for det nyvalgte kommunestyret. rådgiver Dagfinn Lunner Kommunevalget 2015 Konstituering og videre arbeid for det nyvalgte kommunestyret rådgiver Dagfinn Lunner Konstituerende møte i kommunestyret (innen utg. av oktober) Kommunelovens 17 - Sammenkalles av tjenestegjørende

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument.

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-D12 09/667 13/7830 Stian Skjærvik 15.11.2013 Vedr. interpellasjon av 18.09.13 - Vurdering av sletting av dokument. Utvalg

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail, eventuelt telefon 77 77 55 03/90 56 87 47.

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for Hattfjelldal kommune Møteprotokoll for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Fru Haugans hotel Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 16:00 17:15 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Anne Siri Hamarsbøen (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN MØTEINNKALLING Utvalg: Nytt kommunestyre Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19:00 Kl. 18.00 er det felles middag for sittende og nytt kommunestyre i kantina. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden

Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden 2015-2019 Møtedato: 08.10.2015 Møtested: Eidsberg ungdomsskole, Aulaen Møtetid: 16.00-17.00 Fotografering

Detaljer

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune.

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-033 13/857 15/3495 Stian Skjærvik 04.05.2015 Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset Frosta kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 13.10.2015 Tidspunkt: 18:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 80 88 00, fax 74 80 88 09

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl. Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Ida Catrin Olsen Inger Lise Fløtnes Til stede Ida Catrin Olsen Morten

Detaljer

Møteinnkalling for Valgstyret

Møteinnkalling for Valgstyret Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møteinnkalling for Valgstyret Møtedato: 23.03.2015 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 19:00 Forfall meldes på telefon 75 18 48 00 til sekretær, som sørger for innkalling

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Utvalg for plansaker Møtested: Møterom Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Utvalg for plansaker Møtested: Møterom Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Utvalg for plansaker Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: SP Kjetil Sjåvik (representant) AP Helene K. Slettbakk

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Møteinnkalling Rev. 02.10.15 endret saknummer, økt med 1 Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.10.2015 Tid: 17:00 Faste medlemmer av det nyvalgte kommunestyret for perioden

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 15:30 16:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer)

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 06.10.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 36/11 11/747 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 12.10.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). KOMMUNELOVEN 8. Formannskap. Fylkesutvalg. 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL

Aure kommune MØTEPROTOKOLL Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyre Møtedato: 18.10.2007 Møtested: Aure Gjestegård Fra kl: 13.00 Til kl: 15.00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 23 AV 23 Forfall meldt fra følgende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00 09:30 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2007 Tid: kl 20.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2007 - GODKJENNING 75/07

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ved eventuelt forfall søkes det umiddelbart om permisjon til ordfører Marit Bye. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Ved eventuelt forfall søkes det umiddelbart om permisjon til ordfører Marit Bye. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.2015 Tid: 10:00-00:00 Ved eventuelt forfall søkes det umiddelbart om permisjon til ordfører Marit Bye. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET

SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING SAKLISTE TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING SAKLISTE TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 06.10.2015 Tid: Kl. 19.00 Felles middag gammelt og nytt kommunestyre Kulturkafeen Kl. 20.00 Vedtaksmøte SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/735 15/6060 Hogne Hjerpås 24.08.2015 Kvalitetsmelding grunnskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Utvalg for plansaker Møtested: Møterom røssvatn Dato: Tidspunkt: 09:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Utvalg for plansaker Møtested: Møterom røssvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 8 Møtebok for Utvalg: Utvalg for plansaker Møtested: Møterom røssvatn Dato: 22.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: SP Kjetil Sjåvik (representant) AP Stian Bråten (representant)

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/798-4 Sakstittel Dok.dato 30.10.2015 Valg av formannskap, ordfører og varaordfører Mottaker Harald Lie; Malin Torgersen; Asgeir Almås;

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00. Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 04.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Medlemmer: Stian Skjærvik (Leder) Helene Slettbakk Håvard Nygård Trine

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP - Heidi

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møtebok for Partssammensatt utvalg

Møtebok for Partssammensatt utvalg Hattfjelldal kommune Møtebok for Partssammensatt utvalg Møtedato: 13.09.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:30 Følgende medlem møtte Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin Torgersen

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Torgersen

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Torgersen Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:10 Følgende medlem møtte Geir Rustad Hellen Brennbakk Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00-1200 MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/10 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/10 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE Sak 11/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/10 Arkivsaknr: 10/1246 Saksbehandler: K-kode: 416 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE RKO/LPK/KGAAL Kari

Detaljer

Møtebok for Formannskapet

Møtebok for Formannskapet Hattfjelldal kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: 02.11.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 09:00-14:00 Følgende medlem møtte Asgeir Almås Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Røssvatn Dato: Tidspunkt: 09:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Røssvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 15 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Røssvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE TID: 10.10.2011 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17.

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 16:00-18:10

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 16:00-18:10 Vågsøy kommune Møteprotokoll Formannskap Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Møtedato: 09.04.2013 Tidspunkt: 16:00-18:10 Til behandling: Saksliste nr. 026/13-027/13 Medlemmer: H - Morten Andreas

Detaljer

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag)

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag) Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Medlemmer: A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende møte

MØTEINNKALLING Konstituerende møte MØTEINNKALLING Konstituerende møte Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.10.2011 Tid: 20.00 Gruppemøter? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Konstituerende møte i lokalstyret for perioden

Konstituerende møte i lokalstyret for perioden Møteinnkalling Konstituerende møte i lokalstyret for perioden 2015 2019 Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 27.10.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Røsvatn Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Røsvatn Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Røsvatn Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer: Ann Elen Sæterstad Olsen Rita K. Jensen Bente Sørmo Helene Slettbakk Forfall:

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom Unkervatn Dato: Tidspunkt: 12:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom Unkervatn Dato: Tidspunkt: 12:00 Hattfjelldal kommune Side 1 av 8 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.11.2014 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: SV Ingjerd Hagen (leder) AP Lisbeth Krutnes

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Side 1 av 7 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.10.2011 Tid: kl. 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt,,, Mats Petter Sydengen,,,, Pål Eldar Simensen,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2011 Tid: Kl. 19.00 Felles bespisning med gammelt kommunestyre i kulturhuskafeen. Kl. 20.00 Konstituerende møte

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 14.09.2016 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Møteleder Møtesekretær Bjørn Ivar Lamo Inger Lise Fløtnes Til stede Bjørn Ivar Lamo Britt Aune Olsen Einar Jakobsen

Detaljer

Saker til behandling 20/15 15/ GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOKA

Saker til behandling 20/15 15/ GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOKA MØTEINNKALLING Konstituerende Kommunestyremøte Dato: 19.10.2015 kl. 18:00 Sted: Allrommet Siratun Arkivsak: 15/00352 Arkivkode: 040 De som ikke kan møte innkaller selv varamedlem etter rekkefølge fra egen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.02.2016 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Catrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 28. januar 2016 Fraværende

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteprotokoll

Stor-Elvdal kommune. Møteprotokoll Stor-Elvdal kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Storstua Dato: 23.09.2015 Tidspunkt: 17:00-18:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Haaken Wilhelm Mathiesen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal - Konstituering Kl NB!

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal - Konstituering Kl NB! MØTEINNKALLING har møte i Ås rådhus, Store sal - Konstituering 10.10.2007 Kl. 20.00 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. kan høres direkte

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: 09:00-12.30 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Kantina, Inderøy samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,.

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,. Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FE - 140, FA - K01 JournalpostID: 16/4186 Saksbehandler: Bjarne Haugen Dato: 19.05.2016 Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Dato: Tid: 12:00-14:20

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Dato: Tid: 12:00-14:20 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Dato: 29.09.2011 Tid: 12:00-14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt Ordfører OK-SP

Detaljer