Generelle vilkår og betingelser for leietaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle vilkår og betingelser for leietaker"

Transkript

1 Generelle vilkår og betingelser for leietaker Det er viktig å lese disse betingelsene nøye. Rettigheter og plikter til både deg og Club Villamar er beskrevet. Betaling til Club Villamar innebærer en godkjennelse av disse betingelsene. 1. Avtale Club Villamar formidler realisering av leieavtaler mellom eiere og leietakere. Leieavtalen er alltid en avtale mellom eierne og leietaker. Det er kun mellom disse partene rettigheter og plikter oppstår fra leieavtalen. Club Villamar fungerer som representant for eierne, og er bare ansvarlig så langt det gjelder ytelse til mekling. Uansett, er Club Villamar bare ansvarlig for leiesummen som betales av leietaker. Club Villamar forblir alltid i sin fulle rett til å nekte gjester eller til å kansellere bestillinger. 2. Tilfredshetsgaranti Club Villamar legger mye arbeid i utarbeidelsen av ferien. På bakgrunn av undersøkelser blir det alltid iverksatt tiltak når det er muligheter for en forbedring. Vi gir deg gjerne klarhet om ferieboligen før du foretar en reservasjon. Dersom ferieboligen du har leid ikke samsvarer med de faktiske egenskapene i beskrivelsen av boligen på våre nettsider, kan du rapportere dette på telefon til Club Villamar. Boliger som ikke samsvarer med sine beskrevne egenskaper eller boliger som har uløselige mangler i interiøret faller innenfor denne reguleringen. Etter at du har rapportert dette, vil eier bli forpliktet til å løse manglene. Dersom dette ikke er mulig, vil Club Villamar alltid prøve å kompensere deg med en annen bolig. Omgivelsene til en feriebolig er underlagt ytre påvirkninger. Dermed kan denne beskrivelsen endre per sesong og værtype. Hvis du bestemmer deg for ikke å benytte deg av boligen eller eventuelt tilbudt alternativ, vil du alltid få pengene tilbake. I løpet av få dager vil pengene være satt tilbake på din konto. Hva er kravene som må bli tatt i betraktning for at denne garantien skal gjelde:. Først av alt, må du leie en bolig fra oss hvor denne garantien gjelder.. Ring Club Villamar ved ankomst hvis boligen ikke samsvarer med beskrivelsen og forholdene.. Gi eier muligheten til å løse problemet. 3. Lavprisgaranti Club Villamar har, når de setter opp kontrakt med eiere, fastsatt en lavprisgaranti. Det betyr at prisen du finner på Clubvillamar.com alltid er den laveste prisen. Skulle du likevel finne den samme ferieboligen til en lavere pris, og under samme forhold (samme periode, antall gjester, tjenester), vil Club Villamar gi deg samme pris som den andre parten. Denne forskriften gjelder for leien uten depositum. Med samme forhold, betyr det at forskjeller gjort på grunn av tidlig eller sen bestilling ikke faller inn under denne forskriften. En siste liten reservasjon kan være billigere, også på vår egen hjemmeside. Du kan legge inn et krav til denne forskriften før reservasjonen, under, eller til og med opp til 7 dager etter tidspunktet for reservasjonen. Etter det går muligheten for å fremme krav ut. Vi ber bare

2 om bevis per e-post for verifisering av kravet. 4. Betalingsbetingelser Etter mottak av reservasjonsskjema og forskuddsbetaling på 25%, blir din bestilling realisert. Den andre delen av summen bør være registrert på vår konto, senest 8 uker før starten av leieperioden. KONTOINNEHAVER : Club Villamar N.V. KONTONUMMER : IBAN : NL27DEUT BIC : DEUTNL2N BANKENS NAVN : Deutsche Bank Nederland N.V. BANKENS ADRESSE : Newtonlaan 271, 3584 BH UTRECHT (Nederland) Betalingsreferanse: Vennligst oppgi reservasjonssnummer. Må ikke glemmes! Club Villamar forbeholder seg retten til å kansellere en bestilling hvis forskuddet ikke er mottatt innen 5 dager etter sending av e-post med reservasjonsbekreftelsen. 5. Depositum Eiendommer på Club Villamars nettside faller inn under ulike "depositumsforskrifter". Informasjon om dette depositumet kan bli funnet på hver villaside på og i våre særlige vilkår. 6. Betingelser for kansellering Kansellering av leietaker: Ved kansellering innen 4 uker før den planlagte ankomstdagen, belastes hele leiesummen. Ved avbestilling mellom 4 og 8 uker før den planlagte ankomstdagen belastes 75% av leiesummen. Ved kansellering tidligere enn 8 uker før planlagt ankomst belastes 50% av leiesummen. Avbestillinger må meldes via e-post eller telefon til Club Villamar og skal bekreftes skriftlig. Dagen vi mottar skriftlig bekreftelse på avbestilling, vil bli beskrevet som avbestillingsdagen. Kansellering av Club Villamar: Hvis omstendigheter krever en kansellering av allerede utleide feriehus, vil leietaker umiddelbart bli varslet og om mulig tilbudt en annen feriebolig. Dersom leietaker ikke aksepterer det nye alternativet, eller dersom det ikke er noen andre boliger tilgjengelig, vil den betalte summen umiddelbart bli overført tilbake til leietakers konto. Leietaker har kun rett til å kreve denne summen fra Club Villamar. 7. Leietakers ansvar

3 Under oppholdet i ferieboligen, er du som leietaker fullt ut ansvarlig for leieobjektet, dets inventar og all annen eiendom som tilhører leieobjektet. Alle skader (uten motbevis) forårsaket av deg og ditt reisefølge skal betales i erstatning til eier eller hans stedfortreder. Club Villamar har rett til å bruke depositumet til dette formålet. Skadeverk forårsaket med viten og vilje, gir Club Villamar rett til å oppløse kontrakten uten at du får refundert leiesummen. Mellom klokken 22:00 og 08:00 må leietager respektere natteroen til naboene og ikke forårsake høylytt uro, støy eller problemer. Uten skriftlig tillatelse fra Club Villamar, er det ikke tillatt at flere personer bor i ferieboligen enn det antall som er oppgitt på nettsiden. Respekterer man ikke dette, vil det føre til umiddelbar oppsigelse av leieavtalen uten rett til noen slags refusjon. Kjæledyr: Ikke alle huseiere tillater husdyr. Bare når angitt på Club Villamars nettside, er kjæledyr tillatt. 8. Club Villamars ansvar Club Villamar er aldri ansvarlig for skader og/eller kostnader på vegne av leietaker. Club Villamar er heller ikke ansvarlig for eventuelle bortkomne personlige eiendeler, tyveri eller fysisk og psykisk skade påført leietakere av ferieboliger leid via formidling av Club Villamar. Club Villamar er ikke ansvarlig for eventuelle støyplager under oppholdet. Videre er Club Villamar heller ikke ansvarlig for eventuelle ikke kritikkverdige feil i beskrivelsen av hjemmet, som vist på internett. 9. Byggevirksomhet Club Villamars ferieboliger er privateide hus, som ikke ligger i privateide områder. Dette betyr at det kan forekomme byggevirksomhet i området rundt boligen. Selv Club Villamar ikke er ansvarlig for eventuelle ulemper dette måtte medføre under oppholdet, vil Club Villamar megle med byggefirmaet. 10. Ankomst og avreise Eiendommer på Club Villamars nettside faller inn under ulike "ankomst og avgangsforskrifter". Informasjon om ankomst og avreise kan bli funnet på hver villaside på og også i de særlige vilkår. 11. Fasiliteter Ikke alle fasiliteter som er beskrevet, som for eksempel idrettsanlegg, svømmebasseng, restauranter, diskoteker etc. er åpent hele året. Club Villamar er ikke ansvarlig for anlegg eller tjenester tilhørende andre, som er stengt under oppholdet, uansett grunn. 12. Rengjøring Eiendommer på Club Villamars nettside faller inn under forskjellige "rengjøringsforskrifter". Informasjonen om rengjøring og betaling av rengjøring, kan bli funnet på hver villaside på og også i de særlige vilkår.

4 For alle eiendommer gjelder følgende: Din feriebolig vil være ren ved ankomst. Det er viktig at du kun forlater boligen i skikkelig og ren stand. Alle kommentarer og tilbakemeldinger om rengjøring eller inventar må meldes fra til vår representant på ankomstdagen. Hvis du ikke er fornøyd med tjenestene levert, kan du kontakte den ansvarlige representanten på stedet. Når du forlater ferieboligen:. Servise og bestikk skal være rent og satt tilbake på plass.. Oppvaskmaskinen må være tom.. Sengetøy skal være fjernet fra sengene og (hvis leid av Club Villamar) må være oppsamlet på et sentralt sted.. Alt husholdningsavfall skal kastes i containerne i gaten.. Peis og grill må være ren og tom.. Terrassemøbler må være satt riktig tilbake på plass. 13. Fremgangsmåte for klager Hvis du ved ankomst finner feil eller mangler, anbefaler vi på det sterkeste at du tar kontakt med vår representant på stedet, som i de fleste tilfeller kan løse problemer umiddelbart. Hvis det er et problem som ikke kan løses på en rask eller tilstrekkelig måte, kan du sende en klage via e-post til Club Villamar. Alle klager må sendes på e-post til innen 7 dager etter avreise. Etter denne perioden vil nye klager ikke bli behandlet. 14. Gjeldende lov Den gjeldende lov for disse generelle vilkårene, samsvarer med loven i Curaçao. 15. Konfliktløsning Alle spørsmål, tvister eller uenigheter som oppstår, ingen ekskludert, mellom partene med hensyn til rettigheter, plikter og/eller forpliktelser under disse forhold som ikke kan løses i minnelighet, skal henvises videre for mekling i Curaçao. Innen 10 dager etter at et skriftlig krav er sendt fra en av partene, mot den andre for mekling i henhold til denne paragraf, vil begge parter oppnevne en mekler, som på sin side informerer motpart. De to (2) oppnevnte meklerne må deretter oppnevne en tredje mekler innen femten (15) dager etter den nevnte periode på ti (10) dager. 16. Varsel Skriftlige varsler som kreves eller tillates i henhold til disse generelle vilkår og betingelser kan sendes til Club Villamar via e-post, faks, rekommandert post eller bud til den sist kjente e-post eller adresse til vedkommende, mens skriftlige merknader til Club Villamar NV må rettes til e-post: 17. Spesielle betingelser for leietaker Da Club Villamar tilbyr eiendommer i ulike deler av Spania, kan enkelte forskjeller forekomme med hensyn til: A. Depositum

5 Depositumsinformasjon og beløp kan bli funnet på hver villaside. A.1 Refunderbart depositum Ved ankomst betales depositum kontant eller med kredittkort til vår representant på stedet. Depositumet vil bli refundert til din konto innen 10 dager etter avreise. Skader eller mangler med hensyn til interiør og eksteriør av ferieboligen vil bli trukket fra depositumet. Skader og mangler som ikke rapporteres til Club Villamar innen 24 timer etter ankomst, antas å være forårsaket av deg. Ungdommer (ungdomsgrupper med en gjennomsnittsalder under 25 år) må betale et depositum på 150 euro per person med et totalt maksimum på 1000 euro. A.2 Skadeforsikring Skadeforsikring er et ikke refunderbart beløp som skal betales sammen med reservasjonen, og er et alternativ for depositum. Mer informasjon om villaene som faller inn under denne forskriften kan bli funnet på hver villaside. I tilfelle skadeforsikring velges, betales intet depositum. Ved ekstrem skade forårsaket med viten og vilje, er leietager ansvarlig for å betale verdien av skadene til våre representanter. B. Ankomst og avreise Club Villamar samarbeider med flere ankomstbyråer på den spanske kysten og på grunn av dette, er det satt forskjellige ankomsttider og betingelser. Informasjon om ankomsttid vises på hver villaside og i rutebeskrivelsen sendt til deg på e-post. For verifisering, må du være i stand til å vise en kopi av Club Villamars reservasjonsskjema, samt gyldig legitimasjon. Vennligst sørg for at du respekterer ankomst og avgangstider. For ankomst og avgang til forskjellige tider, enn de nevnt på nettstedet, må du få tillatelse fra Club Villamar eller dets representant på stedet. C. Tilleggstjenester C.1 Rengjøring Sluttrengjøring kan være en valgfri eller en obligatorisk tjeneste som du bestiller hos reservasjonsavdelingen eller direkte ved ankomst. Sluttrengjøringskostnadene er nevnt på hver villaside og i e-postbekreftelsen vi sender deg. Selv om du betaler for sluttrengjøring du må vite at det fremdeles er noen ting som du forventes å gjøre (ren grill, tom oppvaskmaskin, ta ut søppel, etc.) Hvis boligen ikke er satt i stand etter avreise, har vår representant rett til å trekke renholdsutgifter fra depositumet. C.2. Sluttrengjøring er en valgfri tjeneste som kan betales ved ankomst. C.3 Håndklær og sengetøy: Vennligst se villaside. C.4 Vann og elektrisitet: I noen tilfeller vil du bli belastet for bruk, all informasjon er tilgjengelig på hver villaside.

6 Club Villamar N.V. World Trade Center Curacao, Business Center 4th floor, Suite BC.IV.09, Piscadera Bay Willemstad, Curacao, NV registration number: KvK number: 95674

1.4Først etter å mottatt din betaling kommer vi til å behandle din bestilling.

1.4Først etter å mottatt din betaling kommer vi til å behandle din bestilling. Hvem er vi Lowcostholidays er en del av Lowcosttravelgroup med kommersiell adresse i Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick, West Sussex, RH6 0LG, og med registrert kontor i East House, 109 South Worple

Detaljer

Hvem er vi. Administrative vilkår for overnatting. 1.Hvordan gjør man en bestilling

Hvem er vi. Administrative vilkår for overnatting. 1.Hvordan gjør man en bestilling Hvem er vi I Norge er vi Lowcostholidays.no og eies av Lowcostholidays Ltd en del av Lowcosttravelgroup Ltd, med adresse East House, 109 South Wolpole Way, London SW14 8TN England, Storbritannia. Vårt

Detaljer

Generelle forretningsvilkår (AGB)

Generelle forretningsvilkår (AGB) Generelle forretningsvilkår (AGB) Status: 23.07.2015 1. Rettslige forhold 1.1. Rettforholdet mellom deg som kunde og Adrialin GmbH, Werftestr. 4, 6002 Luzern, Schweiz, innført i Bezirksgericht Luzern under

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

-------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Din kontrakt Bestillingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et foretak registrert i England og Wales med foretaksnummer 04.371.920 med handelsadresse Sussex House, London Road, East Grinstead, West

Detaljer

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår Reisevilkår for reiser med ReiseVenn Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende, og våre som reiseformidler. Vi gjør oppmerksom på at noen av våre reiser har særskilte betalings- og

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

Vilkår og betingelser for Bakker Holland AS (varemerke for Bakker Hillegom BV) Gyldig fra 1. januar 2015

Vilkår og betingelser for Bakker Holland AS (varemerke for Bakker Hillegom BV) Gyldig fra 1. januar 2015 Vilkår og betingelser for Bakker Holland AS (varemerke for Bakker Hillegom BV) Gyldig fra 1. januar 2015 Artikkel 1 Generelt 1.1.1 Disse vilkårene og betingelsene gjelder for bruk av Bakkers nettsted,

Detaljer

TRAVELLINKS BRUKERVILKÅR

TRAVELLINKS BRUKERVILKÅR TRAVELLINKS BRUKERVILKÅR Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake innen 24 timer ved eventuelle tekniske feil eller prisfeil. Ved bestilling gjort i en helg eller på helligdager forbeholder vi oss

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Veien til vellykket fritidsboligutleie. Denne veiledningen hjelper deg trinn for trinn

Veien til vellykket fritidsboligutleie. Denne veiledningen hjelper deg trinn for trinn istockphoto, naumoid Veien til vellykket fritidsboligutleie Denne veiledningen hjelper deg trinn for trinn Hvorfor bør du leie ut? Takk for din interesse for HomeAway, verdens største online-portal innenfor

Detaljer

Vi kan ikke håndtere bestillinger med barn under 18 år som reiser alene, disse må vi henvise til flyselskapene/hotellene direkte.

Vi kan ikke håndtere bestillinger med barn under 18 år som reiser alene, disse må vi henvise til flyselskapene/hotellene direkte. OPODOS BRUKERVILKÅR Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake innen 24 timer ved eventuelle tekniske feil eller prisfeil. Ved bestilling gjort i en helg eller på helligdager forbeholder vi oss retten

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE 1 Innholdsfortegnelse Artikkel 1. DEFINISJONER... 5 Artikkel 2. ANVENDBARHET... 8 2.1. Generelle bestemmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

1.1 For og gjøre en booking hos Autoescape, må du oppgi

1.1 For og gjøre en booking hos Autoescape, må du oppgi Leievilkår Innledning... 1 Paragraf 1 Regler for billeie/bilbooking...1 1.1 For og gjøre en booking hos Autoescape, må du oppgi følgende informasjon:...1 Paragraf 2 Leievilkår...2 2.1 Allmenn informasjon...

Detaljer

Informasjon om regler i husleieforhold

Informasjon om regler i husleieforhold Informasjon om regler i husleieforhold Denne informasjonen er utarbeidet som et tillegg til Norsk Huseierforenings standardkontrakt i husleieforhold. Avtaler om leie av bolig reguleres av leieavtalen samt

Detaljer

tjen penger på ditt feriehus

tjen penger på ditt feriehus tjen penger på ditt feriehus utleieguide www.novasol.no På forsiden vises blant annet feriehus N15145 Formidling av ditt feriehus - la NOVASOL gjøre jobben Denne guiden er for deg som eier et feriehus

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for paysafecard

Generelle forretningsvilkår for paysafecard Generelle forretningsvilkår for paysafecard Versjon: Oktober 2013 1. Generelle bestemmelser 1.1 Les nøye gjennom disse generelle forretningsvilkår, ettersom det er disse vilkårene som gjelder ved bruk

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss har sett et stort behov for lett tilgang til informasjon om husleieretten. Derfor har vi laget denne nettutgave av husleiebrosjyren vår som vi har utgitt

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer