Norske boligmarkeder i den nye æra Med lave renter og finansiell uro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske boligmarkeder i den nye æra Med lave renter og finansiell uro"

Transkript

1 NBBL boligpolitiske konferanse Norske boligmarkeder i den nye æra Med lave renter og finansiell uro 14. juni 2012 Jan L. Andreassen

2 Agenda for skoletime Røverhistorie 1) Demografi 2) Økonomisk vekst 3) Finansmarkeder 4) Boligmarkedene

3 1 A) Quo Vadis?

4 1 B) Befolkningsutvikling her hjemme Mer om dette senere: Regional befolkningsutvikling til 2040 De neste femten årene vil folketallet vokse i alle landets fylker ifølge hovedalternativet. Fram til 2030 forventes veksten å være sterkest i Rogaland, Oslo og Akershus. I mellomalternativet vokser Oslo fra i 2011 til i 2030, som er høyere enn i framskrivningen. Hovedgrunnen til dette er forutsetningene om den høye innvandringen de nærmeste årene. I framskrivningene legges det til grunn at innvandringen fordeler seg på regionene som for gjennomsnittet av perioden Det tas dermed ikke hensyn til eventuelle regionale kapasitetsproblemer knyttet til boligutbygging med mer. Fram til midten av 2000-tallet hadde om lag halvparten av landets kommuner synkende folketall, men med de siste års innvandringsoverskudd er antall kommuner med befolkningsnedgang redusert. Innvandringsnivået som legges til grunn i hovedalternativet medfører at folketallet i 2015 er beregnet å vokse i 330 av landets 430 kommuner, mot 310 kommuner i 2010.

5 1 C) Et eksempel: Kjøttvekta i Kina

6 1 C) Vekst i Kina? wwwhttp://chovanec.wordpress.com/2012/05/16/china-real-estate-unravels/.

7 2) Litt bakgrunn: Med trend menes gjennomsnittlig vekst. Konjunktur er avvik fra trend Trend: Det normale Euro = 0,8% USA = 1,9% Japan = 0,5% Storbritannia = 1,8% Vekst i år: Unormalt svak Euro = -0,3% USA =+2,1% Japan = 2,0% Storbritannia = 0,8%

8 2) I ord Vi lever i en lavvekstæra som ikke lar seg rikke av enkle grep. Utfordringen er å vende seg til og trives med vår skjebne. I USA & Euroland vil den økonomiske veksten forbli lav, med titalls millioner av mennesker i arbeidsledighet. Det vil kreve stoiske - nærmest fatalistiske - holdninger i befolkningene for å hindre opprør/irrasjonelle valg. På den annen side. Vi har alltid levd med en viss usikkerhet, det er ikke opplagt at farene nå er større enn de var før.

9 3) I et Europa hvor bankene er for store Banktillgångar i förhållande till BNP, juni 2010 Källor: ECB, Schweiz Nationalbank och Riksbanken

10 3) Overdimensjonerte banker i land med stagnerende økonomier blir det banktap av - Pris på europeiske seniorlån som bankene låner til, ITRX sen fin -

11 3) Rentekutt må til, men det er neppe nok 8 (%) 7 Australia 6 UK EU US Japan Sources: BOJ, FRB, ECB, BOE and RMB Australia. As of Mar. 23,

12 3) Hva skjer i bankene nå? Normale forhold: Innskudd og opplåning lokalt + litt fra utland Vekst i innskudd og utlån Bedring i panteverdier I dagens krise Europa: De utsatte bankene må hente sine penger fra ESB, som får store innskudd fra (nordeuropeiske) sikre banker. Fallende panteverdier som er sikkerhet bankenes utlån for undergraver soliditet

13 4) Banker må slankes, stykkes opp og selges Lisbon to inject 6.6bn into largest banks By Peter Wise in Lisbon and Peter Spiegel in Brussels The Portuguese government will inject 6.6bn into three of the country s largest banks, becoming the latest eurozone country to tap international bailout funding for an undercapitalised financial sector. Vítor Gaspar, Portuguese finance minister, said the funds would ensure that Banco Commercial Portugues, Banco BPI and state-owned Caixa Geral de Depósitos met tough new capital requirements set by the European Banking Authority.

14 3) Mer stimuli kommer Tradisjonell Halvering av renta i EU Nedgang fra 1,5pst til 1,0pst, i reporenten i Sverige QE Japan USA EU Storbritannia

15 3) Dagens lave renter vil fortsette i overskuelig fremtid også i Norge Hva skjer? Hvorfor det skjer!

16 3) Det kan bli vanskelig å holde på en stor renteforskjell mot utlandet danskene ble nylig tvunget til å kutte rentene

17 3) Beskjed fra Norges Bank til politikerne renten kan ikke løse alle problemer. Dere må ta ansvar. Øystein Olsen i Stortingets høring 29.mai Renten påvirker en rekke sentrale størrelser i norsk økonomi, herunder kronekursen, gjeldsutviklingen og boligprisene. Når vi setter renten, søker vi å ta hensyn til alle sentrale sammenhenger i økonomien, både de som påvirker realøkonomien og inflasjonen. Men det er begrenset hvor mange oppgaver som kan legges på renten. Pengepolitikken kan ikke alene hindre at finansielle ubalanser oppstår eller sikre norske bedrifters konkurranseevne. Pengepolitikken har lav og stabil inflasjon som mål, og vi har bare ett virkemiddel renten. Godt forankrede inflasjonsforventinger gjør at Norges Bank i dag kan legge vekt på å stabilisere den økonomiske utviklingen når vi setter renten. Men vi kan ikke overbelaste pengepolitikken. I avveiningen mellom ulike hensyn må vi i pengepolitikken holde fast ved vårt hovedmål lav og stabil inflasjon. Derfor må reguleringene av finansnæringen, skattesystemet og budsjettpolitikken bidra til å nå andre mål i den økonomiske politikken.

18 3) Norsk pengepolitikk i sum Inflasjonsmål? Eller valutakursstyring? Rente = Euro +/- tillegg

19 3) Egentlig et spørsmål om kapitalavkastning 1 million ute 1 million hjemme

20 4) Boligprisene får leve sitt eget liv

21 4) Exam oecon Jens Stoltenbergs todelte modell for hva som bestemmer bruktprisene på bolig Hva som bestemmer leiene: Og hva disse leiene er verdt: Inntekter blir neddiskontert Evigvarende og forutsigbar inflasjonsjustert inntektsstrøm? - kan da sammenlignes med en realrenteobligasjon (NB netto (ikke brutto) inntekter)

22 4) Litt om husholdningene - kunne tenkes at de måtte konsolidere

23 4) Igangsatte boliger

24 4) Et mulig regnestykke: Hvor 1 million kroner belånes et par ganger Bolig som investering pst inntekter pris&lån Inntektsvekst 4,5 4, Renter 3,5 2, Avkastning 8,46 Kilde: Terra Markets Pluss leieinntekter

25 4) Er boligprisene for høye for folk flest?

26 4) Eller i tall

27 4) Hva med tilbudssiden? - Prisene er fortsatt for lave til å gi oss noen ny byggeboom -

28 4) Norges Banks nyvinning

29 4) Bærum (enklave) problematikk et bevis på at engler finnes! Hauge (AP): Vi kan ta Bærum som et eksempel. Med unntak av fire år på 1950-tallet har Høyre styrt Bærum siden vi fikk partipolitikk her i landet. Mye er bra i Bærum, men å bygge boliger for folk flest er ikke en prioritert oppgave. Nylig kalte leder av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Finn Tveter, Bærum en «versting». Han påpekte at det politiske flertallet i kommunen (dvs. Høyre som har rent flertall) «ikke ser det som sin oppgave» å legge til rette for nye boliger. Der hvor alle er engler, blir resultatene ulykkelige Den første engel vil hjelpe flyktninger En annen vil ha stabile bomiljøer En tredje vil bygge verdens beste regjeringskvartal En fjerde vil vise til utlandet hvor fantastisk Norge er En femte vil ta vare på vakker dyrkbar mark En sjette vil at ungdom helst bor hjemme En syvende vil bygge lufttette boliger En åttende ønsker rullestoldans i alle rom En niende ønsker å utrede og debattere samferdselstiltak slik at alle blir fornøyd En tiende vil gjerne ha det som det alltid har vært En ellevte vil gjerne se nabolagets boligpriser stige En tolvte vil gjerne sikre Høyre-styre

30 4) Hva er risikoen? A) Er du enig med Finanstilsynet? B) Eller med JLA

31 Terra-Scenario: En beste gjetning gitt at vi lever i en lavvekstverden, med evigvarende lave renter Vi unngår katastrofe: Nettopp krisens alvor gjør at folk ter seg fornuftig Grekernes problemer er overkommelige for nordmenn. Oljeprisen stabiliseres nær 100 USD fatet Presset på krona tiltar, med rentekutt som resultat Boligmarkedene er billige, men kan forbli det i perioder hvor risikopremiene er store I gjennomsnitt vil boligprisene fortsette å stige

32 Hovedrisiko på nedsiden: Oljepris har nå korrigert ferdig må vi håpe

33 Hovedrisiko på oppsiden

34 Disclosures This report has been prepared for information purposes only by Terra Markets, registered in Norway under number NO (the Register of Business Enterprises), under supervision of the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet). This report is based on information obtained from public sources that Terra Markets believes to be reliable but has not independently verified, and Terra Markets makes no guarantee, representation or warranty as to its accuracy or completeness. Any opinions expressed herein reflect Terra Markets judgment at the time of preparing the report and are subject to change without notice. This report is intended for use only by those investors to whom it is made available by Terra Markets and no part of this report may be reproduced in any manner or used other than as intended without prior written permission from Terra Markets. The report is issued subject to the General Business Terms for Terra Markets and information about the terms is available at Terra Markets is a member of The Norwegian Securities Dealers Association, which has issued recommendations and market standards for security companies. This document has been prepared in accordance with these guidelines. The Association s website where the recommendations and market standards can be found is: This report is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect loss or expense arising from the use of this report. Distribution of research reports or other investment advice is restricted by law in certain jurisdictions. Persons in possession of this report should seek further guidance regarding such restrictions before distributing this report. Analyst certification The analyst(s) who has (have) prepared this report, hereby certify that notwithstanding the existence of any such potential conflicts of interests referred to later in the disclaimer, the views expressed in this report accurately reflect our personal view about the companies and securities covered by this report. I/We further certify that I/we have not been, nor are or will be receiving any direct or indirect compensation related to the specific recommendations or views contained in this report. Recommendation structure Company reports Terra Markets recommendations are based on a six-month time horizon and absolute performance adjusted for risk. Near-term dividends are included into return. The table below shows our general guidelines for determining our recommendations: Risk Buy / Strong Buy Hold Reduce / Sell Low > 10% 2% - 10% < 2% Medium > 15% 3% - 15% < 3% High > 30% 5% - 30% < 5% The percentages are defined as an upside to our price target plus eventual dividends within six months. Whether a Buy or Strong Buy / Reduce or Sell recommendation is given, depends on the analyst s conviction in the case. Price targets are based on a combination of several valuation methods. The most frequently used are the Discounted Cash Flow (DCF), Sum Of The Parts (SOTP) and relative valuation methods, depending on the nature of the company. Our risk assessments range from high risk to medium risk and low risk and are based on a subjective assessment of the following factors: 1) volatility in the share price, 2) liquidity in the share, 3) strength of the balance sheet, 4) the absolute earnings level and trend and 5) estimate risk. Recommendation distribution as of July 7, 2010 Company reports Strong Buy Buy Hold Reduce Sell Total % of total 6% 64% 22% 6% 1% Corporate clients % of total 15% 74% 7% 0% 4% The table above shows recommendation distribution for all company reports issued during the last three months. Terra Markets plans to update its recommendations on the companies covered: 1) when new accounting figures are released, 2) if any material news on the company or industry is released, 3) in other important instances.

35 Weekly Casebook Terra Markets provides an updated assessments for all the companies in its research universe on a weekly basis in the Weekly Casebook product. Recommendations in Weekly Casebook are based on a 2 to 8-week time horizon and an expected absolute share price performance. In Weekly Casebook, Terra-rating of +2 is defined as Strong Buy, +1 as Buy, 0 as Hold, -1 as Reduce and - 2 as Sell. Buy or Strong Buy recommendation is given when the analyst believes the stock price will appreciate in the coming 2 to 8 weeks, Hold recommendation is given when the analyst believes the share price will be flat in the coming 2 to 8 weeks, Reduce or Sell recommendation is given when the analyst believes the share price will depreciate in the coming 2 to 8 weeks. Whether a Buy or Strong Buy / Reduce or Sell recommendation is given, depends on the analyst s conviction in the case. The recommendations in the Weekly Casebook may differ from the recommendations in the company reports due to different time horizons. Recommendation distribution as of July 7, 2010 Weekly Casebook Strong Buy Buy Hold Reduce Sell Total % of total 7% 49% 38% 7% 0% Corporate clients % of total 16% 52% 24% 8% 0% Trading recommendations Terra Markets issues trading recommendations, Trading Buy and Trading Sell, which are based on a 1 to 5-day horizon. Trading Buy (Trading Sell) recommendation is given when the analyst believes the stock will rise (fall) on an absolute basis during a 1 to 5-day period. Trading Buy and Trading Sell recommendations may not coincide with our Buy and Sell recommendations given in the company reports on a six-month basis. There will not necessarily be any updates to the trading recommendations. The selection of trading recommendations is based on the evaluation of short-term market fundamentals, performance of the peer stock prices, expected news flow as well as the companies fundamental valuation. The comments given with the trading recommendations show the reasoning for them. Historic and future returns Please note that historic returns do not guarantee future positive returns from suggested trades. The client may not be able to achieve the same entry and exit prices for his positions. The client return will then deviate from the reported results of the trading. The commission and clearing cost will further reduce the return achieved by the client. Any trade can give a substantial negative result. Potential conflict of interests Investors should assume that Terra Markets is seeking or will seek Corporate Finance or other business relationships with the companies in this report. Terra Markets has performed the following corporate services for the following companies the last twelve months: Share issues / placements: Aqua Bio Technology, Bionor Pharma, DiaGenic, NattoPharma, NorDiag, Nio Security. Bond issues: Borgestad, Simtronics. Advisory: 24SevenOffice, Atea, Borgestad, DiaGenic, Infratek, NattoPharma, Nio Security, Simtronics, Terra Gruppen, Transeuro Energy Corporation. Market making: 24SevenOffice, AF Gruppen, Aurskog Sparebank, Bionor Pharma, Borgestad, Borgestad Industries, Comrod Communication, ContextVision, DiaGenic, Eitzen Maritime Services, Fairstar Heavy Transport, Fara, Hexagon Composites, Indre Sogn Sparebank, Infratek, Kitron, Kongsberg Automotive Holding, NattoPharma, Nes Prestegjelds Sparebank, NorDiag, Nordic Health, Photocure, Scana Industrier, Scandinavian Clinical Nutrition, Simrad Optronics, Simtronics, Teco Maritime, Totens Sparebank, Unison Forsikring. Please note that: Aurskog Sparebank, Indre Sogn Sparebank, Nes Prestegjelds Sparebank and Totens Sparebank are indirect shareholders of Terra Markets AS; Chief Financial Officer of Badger Explorer, Gunnar Dolven, Chief Financial Officer of Totens Sparebank, Paul Tormod Stenberg, and Managing Director of Nes Prestegjelds Sparebank, Hans Kristian Glesne, are board members of Terra Markets AS. Terra Markets never buy or sell shares for own account but may have holdings as part of investment services activity such as market making. Analysts never hold shares in companies they analyze. A complete list of positions of employees can be found on our website This list is updated weekly. Holdings as a part of Terra Markets investment services activities such as market making are not included. Information barriers Confidentiality rules and internal rules restricting exchange of information between different parts of Terra Markets may prevent employees of Terra Markets who are preparing this report from utilizing or being aware of information available in Terra Markets which may be relevant to the recipients decisions. Terra Markets has established internal rules and regulations in order to avoid any potential conflicts of interests.

Vinneroppskriften på børs

Vinneroppskriften på børs Important disclosures can be found at the end of the presentation Kristiansand, 14. september 2010 Vinneroppskriften på børs Stig R. Myrseth Analysesjef Slik fortoner hverdagen seg for mange investorer.

Detaljer

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Norge i et kriserammet Europa 1. Intro demografiske faktorer 2. Europa 3. Norge 4.Kapitalavakstning 5. Bolig 6. Næringseiendom 1)

Detaljer

Markedssyn og anbefalinger

Markedssyn og anbefalinger Markedssyn og anbefalinger Stig R. Myrseth Head of Research Agenda Om Orion Securities. Karriere innen Investment Banking Det store bildet for verdensøkonomien og markedene. Aksje-anbefalinger. 2 Orion

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Rentemøte i Norge og USA Utviklingen til nå Markedets fokus ble forskjøvet fra problemene i Europa til utsiktene for vekst på bekostning av kraftig økning i

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for

Detaljer

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar,

Detaljer

Kjerneinflasjonen i Sverige marginalt over Riksbankens estimat; for lite avvik til å påvirke renteutsiktene

Kjerneinflasjonen i Sverige marginalt over Riksbankens estimat; for lite avvik til å påvirke renteutsiktene onsdag, 12. november 2014 Morgenrapport Macro Research Kjerneinflasjonen i Sverige marginalt over Riksbankens estimat; for lite avvik til å påvirke renteutsiktene Den svenske Finansinspektionen med nye

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Utsikter for norsk og europeisk økonomi. MayDay 2014. 22/5/2014 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Utsikter for norsk og europeisk økonomi. MayDay 2014. 22/5/2014 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Utsikter for norsk og europeisk økonomi. MayDay 214. 22/5/214 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets «All Time High» på børsene: Krisen er glemt! Draghis «whatever it takes» 26/7/212 ble vendepunktet

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår tirsdag, 10. mars 2015 Morgenrapport Macro Research Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår Tysk eksport og import svakere enn ventet per januar Småbedriftsoptimismen

Detaljer

Den gode samtale om boligmarkedene Sparebankenes medlemsmøte, Kristiansand. Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Terra Gruppen 1.

Den gode samtale om boligmarkedene Sparebankenes medlemsmøte, Kristiansand. Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Terra Gruppen 1. Den gode samtale om boligmarkedene Sparebankenes medlemsmøte, Kristiansand Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Terra Gruppen 1. november 2012 Den gode samtale om boligmarkedene 0) Hvorfor denne samtale? 1) Hva

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.13 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Fremvoksende økonomier fortsatt i tet 6 5 4 3 1-1 Globalt BNP Prosentvis volumendring f ra året f ør. Bidrag

Detaljer

Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder

Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder onsdag, 4. februar 2015 Morgenrapport Macro Research Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder I dag får vi endelige PMI-tall for eurosonen; ventet å

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Nye tiltak annonseres ute og hjemme etter en redselsuke i markedene Internasjonalt Vi er neppe de eneste som sitter igjen med en følelse av nummenhet etter den siste

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 ADP-tall viser god trend i amerikansk sysselsetting Industrisentimentet i USA tyder på fortsatt god vekst i industrien ESBs utlånsundersøkelse for 4.kv viser til

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Europeiske politikere enige om budsjettraktat og fremskynding av ESM Europeisk økonomisk sentiment svakt opp i januar fra nedreviderte desembertall Spansk økonomi

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Incentivordninger for bransjen

Incentivordninger for bransjen Incentivordninger for bransjen Hva er mulig og hvor? Fornybarkonferansen Bergen 28. april 2015 Karl Magnus Maribu Risk Advisory Commodities DNB Markets, Oslo + 47 24169157 karl.magnus.maribu@dnb.no Solcellekraft

Detaljer

Hva vil lavere oljepris bety for boligmarkedet? Boligkonferansen, 12.5. 2015. Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Hva vil lavere oljepris bety for boligmarkedet? Boligkonferansen, 12.5. 2015. Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Hva vil lavere oljepris bety for boligmarkedet? Boligkonferansen, 12.5. 2015. Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Oljeprisstup: Hva betyr det for boligmarkedet? DNB Markets: Prisoppgang i vente,

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer