Profesjonsstudiet i psykologi. Ingunn Skre Førsteamanuensis Universitetet i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profesjonsstudiet i psykologi. Ingunn Skre Førsteamanuensis Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Profesjonsstudiet i psykologi Ingunn Skre Førsteamanuensis Universitetet i Tromsø

2 Programevalueringskomiteen Per Kristen Mydske, professor i statsvitenskap, SVfakultetet, UiO (leder). Anne Asheim, psykolog, Bragenes behandlingssenter, Drammen. Per Brodal, professor, Det medisinske fakultet, UiO. Normann Anderssen, professor, Det psykologiske fakultet, UiB. Ingunn Skre, førsteamanuensis, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

3 Mandatet "Komiteen skal foreta en samlet vurdering av om målene for programmet slik de er beskrevet i programplanen er oppnådd, om de er godt formulert og om de er hensiktsmessige, samt foreslå hvilke tiltak som bør gjennomføres for å forbedre studieprogrammet. Komiteens anbefalinger skal bygge på en vurdering av: læringsmål og forventet læringsutbytte for studentene i programmet, i forhold til personlig utvikling, og samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse helhet og sammenheng i studieprogrammet, herunder sammensetning av emner og emnegrupper, og i hvilken grad undervisnings- og vurderingsformene for emner i programmet supplerer hverandre og støtter opp under programmets læringsmål tilrettelegging for internasjonalisering deltakernes vurdering av studieprogrammet som helhet, inkludert læringsmiljø og programtilhørighet inntakskvalitet (søkertall og forkunnskaper) og oppnådde resultater (karakterer og gjennomføringsgrad) målgruppe og rekruttering (antall, nivå, forkunnskaper) ressurser og infrastruktur gjennomførte forbedringer/tiltak underveis forslag til tiltak"

4 Min bakgrunn og kjennskap til profesjonsstudiet i psykologi Cand. psychol., UiO, 1986 Dr. psychol. UiT, Stipendiat, universitetslektor UiO Amanuensis, førsteamanuensis med ansvar for klinisk psykologisk forskning, utdanning og praksis, UiT Eksamensarbeid, bedømmelser, etc, for UiO, UiB og NTNU. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell vurdering av utenlandske utdanninger til norsk autorisasjon som psykolog. Medlem NPF sentralstyre Særlig opptatt av rammeverket for skikkethetsbedømmelser. Lokal koordinator prosjekt dobbelkompetanse i psykologi 2004-

5 Mitt profesjonsstudium, UiO Grunnfag psykologi, UiO, v Profesjonstudiet h avdeling 1. semester kognitiv psykologi og sosialpsykologi 2. semester biologisk psykologi, nevrofag 3. semester utviklingspsykologi 4. semester persepsjonspsykologi, psykosomatisk, forebygging 5. semester personlighetspsykologi

6 Mitt profesjonstudium 2. avdeling 1. semester Barn-og unge, rådgivning, forpraksis barn (Nic Waal). 2. semester Klinisk fordypning, forpraksis voksne (Sunnaas). 3. semester Hovedpraksis (Ryen psyk.polklin) semester internpraksis (studentterapeut) Klinikken. Arbeids- og organisasjonspyk. Hovedoppgaven. 6. semester, Fagetikk og lovverk, eksamen H 1986.

7 25 år etter hva har skjedd? Hva er de grunnleggende forskjellene på profesjonsstudiet anno og anno 2011? 6-årig integrert løp? Er det så forskjellig fra 1+5? Er førsteåret forskjellig fra årsstudiet? Er de neste 5 semestrene veldig forskjellige fra 1.- avdeling? Er de siste 5 semestrene veldig forskjellige fra 2.- avdeling?

8 Hvilke læringsmål har studiet? HVA ER EN PSYKOLOG?

9 Oppfyller studieprogrammet kravene fra samfunnet? HVA KREVES FOR AUTORISASJON?

10 Hva kjennetegner Oslo-psykologen? FINNES DET EN UNIVERSITETET I OSLO- IDENTITET I PSYKOLOGUTDANNINGEN?

11 En psykolog har en klar teoretisk plattform. En psykolog kjennetegnes ved sine teknikker. En psykolog kjennetegnes ved sin kliniske grunnholdning. En psykolog er empiriker. ER DETTE OSLO- PSYKOLOGEN?

12 Evaluering på flere nivåer Oppfyller studieprogrammet kravene som norsk psykologutdanning? Er det sammenheng mellom krav, læringsmål og pensum? Er progresjonen i programmet hensiktsmessig? Er det emner som mangler? Er det overflødige emner? Rammer emnebeskrivelser, opptak, rekruttering, evaluering av studenter, studenters evaluering av programmet.

13 Hovedsida er bra. men Man behøver ikke være dårlig for å kunne bli bedre. KOMITEENS KONKLUSJON

14 Boulder-modellen: En psykolog er en vitenskapelig praktiker med kompetanse på beskrivelse, vurdering og endring av menneskers tenkning, følelser og atferd. En norsk psykolog er helsepersonell. HVA ER EN PSYKOLOG?

15 To ytterpunkter i psykologutdanning Psykolog PBL Integrert studium (6 år)med konsekvent bruk av problembasert læring som pedagogisk prinsipp. Eks profesjonsstudiet i Linköping. Studiet tematisk organisert, PBLpedagogikk og praksis knyttet til større integrerte tema. Psykolog bolognese et hvert psykologstudium bygget over Bologna-modellen. Bachelor (3 år). Master (2 år). Veiledet praksis (1-2 år turnus).

16 Komiteen mener det er mer likt psykolog bolognese enn PBL i alle fall de første 7 semestrene. Studiet er preget av mange isolerte emner med egen eksamen. Det bør arbeides for å bygge større tematiske kurs der emner og praksis integreres fra første studieår. ER OSLO-STUDIET ET INTEGRERT 6- ÅRIG LØP?

17 Meget god kvalitet på studentene. Bekymringsfull kjønnsfordeling. OPPTAKSKVALITETEN

18 Det bør gjøres en innsats for å bedre mange av emnebeskrivelsene slik at de tilfredsstiller kravene i kvalifikasjonsrammeverket. EMNEBESKRIVELSER

19 Gjennomgående blandes mål og innhold. Vi ville særlig ønsket at alle emnebeskrivelsene fulgte et oppsett der læringsutbytte var betydelig mer operasjonalisert til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, dvs. i hht kvalifikasjonsrammeverkets mal. Innholdsbeskrivelser bør ikke blande inn målformuleringer, men sikte mot ryddig informasjon om nettopp innholdet i studiet. HVORDAN TYDELIGGJØR MAN EMNEBESKRIVELSER?

20 Mål for emnet: Å stå til eksamen. EKS FRA EMNEBESKRIVELSE VED ET IKKE NEVNT UNIVERSITET.

21 Hvilken kompetanse vil studenten ha når dette emnet er gjennomført? KOMPETANSE

22 For komiteen opplevdes kvalitetssystemet som en ugjennomtrengelig jungel. Kan evalueringene gjøres lettere tilgjengelige? KVALITETSSYSTEMET

23 Tradisjonelle eksamener Godkjenning av praksisperioder Hovedoppgaven PRØVINGSFORMER

24 Revisjonen av profesjonsstudiet i Ny vin i gamle vinsekker? Grunnstrukturen i studiet beholdt, nytt innhold kommet til. OPPBYGNING OG ORGANISERING

25 Mange praksiselementer studentene er innom ulike settinger og ulike klientgrupper. PRAKSIS

26 Her ligger Oslo i front. FØRSTELINJEPRAKSIS

27 Hovedpraksis Internpraksis DE TO STORE PRAKSISBLOKKENE

28 Er det begrunnet ut fra hensynet til studentens læringskurve? Er det begrunnet ut fra hensynet til pasientene? I så fall pasientene i hovedpraksis eller i internpraksis? Er begrunnelsen at det alltid har vært slik? HVA ER DEN FAGLIGE BEGRUNNELSEN FOR AT HOVEDPRAKSIS ER SÅ TIDLIG I STUDIELØPET?

29 Tid for en evaluering av hovedpraksis? Studentenes opplevelse av mestring og selvstendighet. Veilederes vurdering av studentenes evne til selvstendighet. Praksisstedets vurdering av studentene? Er de klar til å arbeide selvstendig i 80% stilling med kun 1,5 timers ukentlig veiledning?

30 Meget god kvalitet. Bør være obligatorisk å være terapeut. - Og det skal det bli? INTERNPRAKSIS

31 Hvorfor kommer fagetikk-kurset til slutt i studiet? Trenger ikke studentene fagetikk og kjennskap til lovverket i praksisperiodene? EMNER SOM KUNNE HA BEDRE PLASSERING

32 Emner som savnes Aldring Evaluering av egen praksis Kultursensitivitet Kvalitativ metode Rus Vitenskapsteori Journalskriving Suicidalvurdering

33 Basalemner Vitenskapsteori Kvalitativ metode

34 Normalpsykologi Aldring Kultursensistivitet Rus

35 Kliniske emner Journalskriving Journalsystem i internklinikkene? Følges journalforskriften? Suicidalvurdering Evaluering av egen praksis Rutiner og systemer for praksisbasert evidens. Rus

36 Muligens tar nå for eksempel nevropsykologi, kognitiv psykologi og tradisjonell eksperimentell metode uforholdsmessig stor plass sett i forhold til andre viktige tema som er svakt representert. EMNER SOM KAN KRYMPES?

37 Studiet er preget av mange isolerte emner med egen eksamen. EKSAMEN

38 Svært lavt frafall. Gode eksamensresultater. Gode nok vurderingsformer? Spares det for mye på eksamen? RESULTATER

39 Komiteen mener at instituttet bør tydeliggjøre forholdet mellom pensum (definert i form av bøker og artikler) og mål, samt å vurdere å operere med anbefalt litteratur mer enn gitte pensumlister. FORHOLDET MELLOM MÅL OG PENSUM

40 TAKK FOR OPPDRAGET!

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE INNSTILLING TIL ENDRINGER AV PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI, UIT- NAU.

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE INNSTILLING TIL ENDRINGER AV PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI, UIT- NAU. HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE INNSTILLING TIL ENDRINGER AV PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI, UIT- NAU. Studentpolitisk utvalg (SPU) i Norsk psykologforening (NPF) takker for å ha

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier (Nettstudium) ved Bjørknes Høyskole AS Mars 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer

Rapport fra karakterpanel A:

Rapport fra karakterpanel A: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel A: De 5- og 6-årige profesjonsstudiene i Medisin Ernæring Odontologi Psykologi Desember 2013 Universitets- og høyskolerådets karakterundersøkelse

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI, SEKSÅRIG LØP MED OPPTAK FRA VIDEREGÅENDE SKOLE

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI, SEKSÅRIG LØP MED OPPTAK FRA VIDEREGÅENDE SKOLE SDE 464 PROFESJONSSTUDET PSYKOLOG - SEKSÅRG PROFESJONSSTUDET PSYKOLOG, SEKSÅRG LØP MED OPPTAK FRA VDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Profesjonsstudiet i har en varighet på 6 år og leder frem til graden Cand. Psychol,

Detaljer

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640]

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Universitetet i Oslo Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 2010 Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Dokumentet skal være til hjelp og støtte, et oppslagsverk som gir tips og ideer og viser muligheter ved implementering av ny rammeplan. Der retningslinjene

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Evalueringsrapport. Tverrfaglig boligsosial utdanning 2008 2009. Høgskolen i Finnmark

Evalueringsrapport. Tverrfaglig boligsosial utdanning 2008 2009. Høgskolen i Finnmark Evalueringsrapport Tverrfaglig boligsosial utdanning 2008 2009 Høgskolen i Finnmark Evaluering Forord Høgskolen i Finnmark har gjennomført en evaluering av studieprogrammet boligsosialt arbeid 2008-2009.

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Revidering av akkreditert mastergradsstudium i farmasi Endelig rapport Oversendes institusjonen: 06.06.07 Svarfrist: 31.08.07 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Rapporten og

Detaljer

En fornyet og fremtidsrettet legeutdanning ved NTNU

En fornyet og fremtidsrettet legeutdanning ved NTNU Prosjektgruppa for gjennomgang av medisinstudiet Rapport En fornyet og fremtidsrettet legeutdanning ved NTNU Trondheim 1. oktober 2014 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske

Detaljer

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Areal og eiendom Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Fysisk aktivitet og helse. Bachelorgradsstudium ved Atlantis medisinske høgskole (AMH) Februar 2014

Fysisk aktivitet og helse. Bachelorgradsstudium ved Atlantis medisinske høgskole (AMH) Februar 2014 Fysisk aktivitet og helse Bachelorgradsstudium ved Atlantis medisinske høgskole (AMH) Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Atlantis medisinske høgskole Bachelorgradsstudium i fysisk

Detaljer

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Nesna] Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... INNHOLDSFORTEGNELSE ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 2 HISTORIKK... 2 FORMÅL... 2 PROFIL... 2 PSY100 ÅRSSTUDIET I PSYKOLOGI (60 STUDIEPOENG)... 3 MÅLSETTING... 3 KOMPETANSE... 4 LÆRINGSFORMER... 4 UTDANNINGSPLAN...

Detaljer

Rektors orienteringer. Vedtakssaker

Rektors orienteringer. Vedtakssaker MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 25.09.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Vestfold Arkivsak: 15/00247 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Institusjon: Studietilbud: Studiested og studieform Grad/Studiepoeng: Atlantis

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Rapport om utdanning av radiografer. Februar 2015

Rapport om utdanning av radiografer. Februar 2015 Rapport om utdanning av radiografer Februar 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn.... Mandat arbeidsgruppe.... Sammensetting av arbeidsgruppen... Metode og resultater.... Radiografutdanningens opptakskrav, innhold

Detaljer

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen Forslag til styrende prinsipper for en revisjon av studieplanen på profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Bergen Bergen desember 2010 1 Det medisinsk odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid

Bachelorstudium i sosialt arbeid Versjon 27.09.2011 Fagplan Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor Programme in Social Work (180 studiepoeng, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av styret

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer