Orientering for nemndmedlemmer. Praktisk del

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering for nemndmedlemmer. Praktisk del"

Transkript

1 Orientering for nemndmedlemmer Praktisk del

2 Utlendingsnemndas rolle i utlendingsforvaltningen Politi Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Landinfo

3 Nemndmøtene finner sted Stenersgata 1 B/C, i kjøpesenteret Oslo City, inngang mot Gunerius

4 Utlendingsnemnda Behandler enkeltsaker Nemnder nemndmedlemmenes funksjon tar avgjørelser Nemndleder Vår kompetanse: Alle jurister og fyller vilkårene for dommere Bred erfaringsbakgrunn: Tidligere advokater, dommere, forvaltningsjurister Kan ikke instrueres

5 Sekretariat Består av ca 170 ansatte Forskjellige erfaringsbakgrunner og utdannelser Forbereder sakene for nemndlederne eller for nemndmøtebehandling Utarbeider oversikter over praksis Avgjør enklere saker

6 Absolutt utgangspunkt for alle avgjørelser: Ingen skal noen gang sendes tilbake til forfølgelse eller overgrep!

7 Hvorfor er nemndene viktige? Nemndmøtene styrker rettssikkerheten Tilfører legmannskjønn Gir klageren mulighet til å forklare seg direkte for beslutningstakerne

8 Kriterier for å avgjøre saker i nemnd Lav terskel Tvil om spørsmål av vesentlige betydning for avgjørelsen Ny, endret eller uklar praksis Nye sakstyper Regulert i lov, forskrift og interne retningslinjer

9 Nemndleders myndighet: Beslutter avgjørelsesform Avgjør saker som ikke byr på tvil om spørsmål av vesentlig betydning for avgjørelsen Eksempler (forskriften 140 og 141) Opprettholde vedtak når det er åpenbart at vilkårene for en tillatelse ikke foreligger Ta klagen til følge når det er åpenbart at vilkårene for tillatelsen foreligger

10 Nemndmøte med eller uten fremmøte Klageren er vanligvis til stede dersom det er tvil om fakta eller troverdighet. Dersom klagerens forklaring legges til grunn, eller forklaringen ikke vil være av betydning, kan møtet gjennomføres uten fremmøte.

11 Eksempler på saker som behandles: Asylsaker Familiegjenforening Visum Utvisning

12 Nemndene behandler Klagesaker Omgjøringsanmodninger Vesentlige nye opplysninger Endret sikkerhetssituasjon i hjemlandet

13 Nemndsamlingene Går over tre dager Første dag: Formøte og lesedag Andre og tredje dag: Nemndmøter

14

15 Avgjørelsesgrunnlaget: Generell landinformasjon sendes normalt ut på forhånd Sekretariatet utarbeider merknader Fremstilling av sakens faktum Redegjørelse for/ vurdering av sentrale problemstillinger Saksspesifikk landinformasjon Praksisoversikt Sakens dokumenter

16 Gjennomføring av nemndmøte Til stede under møtet foruten nemnda Parten og dennes advokat/ fullmektig (ved fremmøte) Tolk (ved fremmøte) Sekretariat Landrådgiver (ved behov)

17 Nemnda: Nemndleders rolle Lede møtet og utspørringen Nemndmedlemmenes rolle En blant likemenn Skal være med og avgjøre saken. Har plikt til å sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst

18 Deltakerne Parten Advokaten Annen/ mindre rolle enn i retten Har rett til å stille spørsmål til parten og til landinfo. Oppsummerer for klageren.

19 Sekretariatet Kan stille spørsmål til klageren Har forberedt saken Skal gi en oppsummering av saken Skal ikke mene noe om resultatet, men kan gi vurdering av saken mot tidligere praksis.

20 (Deltakernes rolle forts.) Tolken Skal kun oversette, ikke uttale seg om dialekter etc. Skal ikke brukes som sakkyndig på landinformasjon

21 Viktig vedrørende bruk av tolk: Snakk til parten, ikke tolken Bruk korte setninger, tolken skal oversette og lange setninger/ avsnitt vanskeliggjør arbeidet/ gjør oversettingen mindre presis Har krav på regelmessige pauser

22 Vitner F.eks. herboende referanse (forlovede, ektefelle, samboer, foreldre) arbeidsgiver behandlende lege, psykolog osv. Landinfo - Har kun som oppgave å samle inn informasjon og skal ikke mene noe om sakens resultat.

23 Gjennomføring av møtet Møtestart normalt kl 0900 Fremmøte på møtedagene litt før Dere må være tilgjengelig hele dagen Hjemreisen kan bli sen

24 Gjennomføring av møtet Klageren ønskes velkommen Opplesning av et sammendrag av saken Klageren forklarer seg Landinfo (eventuelt!) Advokatens oppsummering

25 (Gjennomføring av møtet (forts.)) Etter at klageren og advokaten har gått, oppsummering fra sekretariatet Nemnda rådslår og konkluderer. Det skrives en protokoll med konklusjonen. Nemndleder utarbeider og undertegner selve vedtaket.

26 Interkulturelle tema Hvorfor av betydning? Ulike kulturer oppfatter forskjellig, Respekt begge veier Kleskoder Kulturelle tema spørsmål og svar kjønnsroller

27 Spørsmålsstillinger Ikke ledende Ikke gi uttrykk for et syn under møtet

28 Taushetsplikt og habilitet Taushetsplikt om alt man får kunnskap i saken Ikke adgang til å diskutere saken utenfor nemnda Representerer seg selv, ikke organisasjonen

29 Regelverkets og praksis vekt Praksis er retningsgivende i den saken man behandler Ulike avveininger: likebehandling like saker bør behandles likt saklig grunn for å fravike praksis?

30 Klarlegging av faktum Plikt til å opplyse saken Kan være at man må spørre om følsomme og personlige forhold. Nemndmøtene kan være utfordrende, også følelsesmessig.

31 Kravet til sannsynliggjøring Sannsynlighetsovervekt Ikke spekulere i faktum

32 Troverdighet Tvilen skal komme klageren til gode Gjelder ikke ubetinget Gjelder ubetinget ved farer ved retur Gjelder faktum Dersom klageren totalt sett fremstår som troverdig, kan tvil om enkelte sider av faktum komme klageren til gode. Gjelder ikke ved rettsregler her skal nemnda komme til riktig resultat

33 Praktiske spørsmål: Reiseregninger Overnatting og reise Godtgjøringer Tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med nemndmøter må dokumenteres.

34 - Lesing av dok hjemme i for/etterkant av nemndmøter får man ikke betalt for. Dette gjelder f.eks. landinfo og etterarbeid etter møter. - Ved lesing av dokumenter på hotellet må NL bekrefte dette på kravskjema for at det skal kunne gis godtgjøring til NM. I de fleste tilfeller kommer det regning på lang dag og da må dette dokumenteres siden "utstempling" mangler.

35 Kilder som grunnlag for avgjørelsen: og Eget søk på nettet: Er ok så lenge man gjør dette åpent og deler info med andre. MEN: Husk taushetsplikten. Dere kan ikke diskutere saken med andre.

36

37

38

39

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Publikums tiltro og mistro...3 Klageinstansen Utlendingsnemnda...4

Publikums tiltro og mistro...3 Klageinstansen Utlendingsnemnda...4 Årbok 2007 2 UNE UNE årbok 2007 Innhold Publikums tiltro og mistro...3 Klageinstansen Utlendingsnemnda...4 Tema Flere barn får bli...6 Barns tilknytning til riket...8 Forventninger om en tillatelse...10

Detaljer

Advokatforeningens aksjonsog prosedyregruppe i utlendingsrett 2007-2014

Advokatforeningens aksjonsog prosedyregruppe i utlendingsrett 2007-2014 Advokatforeningens aksjonsog prosedyregruppe i utlendingsrett 2007-2014 Rapport fra virksomheten og forslag om regelendringer Arild Humlen (H) og Jonas W. Myhre (tidl. HR advokat) Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Ny etappe for UNE... 3 Klageinstansen Utlendingsnemnda... 4 Mange og dyktige jurister... 6 Den verdifulle spennvidden... 8

Ny etappe for UNE... 3 Klageinstansen Utlendingsnemnda... 4 Mange og dyktige jurister... 6 Den verdifulle spennvidden... 8 Årbok 2008 2 UNE UNE årbok 2008 Innhold Ny etappe for UNE... 3 Klageinstansen Utlendingsnemnda... 4 Mange og dyktige jurister... 6 Den verdifulle spennvidden... 8 Statistikk Behandlet over 10 000 saker...

Detaljer

Høring NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker

Høring NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker Justisdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Oslo, 11. oktober 2011 Høring NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker Vi viser til departementets høringsbrev av 16.05.2011,

Detaljer

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 12/949-18/LRI 11.03.2013 Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Viser til telefonsamtale

Detaljer

Innledende bemerkninger

Innledende bemerkninger Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. mai 2015 NOAS høringsuttalelse om endringer i utlendingsforskriften Behandling av anmodning om omgjøring

Detaljer

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre opplysning av asylsaker i første instans Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), oktober 2010 NOAS ANBEFALINGER

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. November 2014 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

ADVOKATFIRMAET -------------------------------------------- HESTENES og DRAMER & Co

ADVOKATFIRMAET -------------------------------------------- HESTENES og DRAMER & Co Forfølgelse basert pa religion og medlemskap i en spesiell sosial gruppe (seksuell legning) praksis i UDI og UNE etter Høyesteretts dom av 29. mars 2012 av Cecilie Schjatvet Cecilie Schjatvet «Forfølgelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet. 19. februar 2014

ÅRSRAPPORT 2013. Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet. 19. februar 2014 ÅRSRAPPORT 2013 Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet 19. februar 2014 Innhold 1 LEDERS BERETNING... 4 1.1 OVERORDNET VURDERING AV DE SAMLEDE RESULTATER, RESSURSBRUK OG MÅLOPPNÅELSE FOR 2013...

Detaljer

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Internserien 1/2008 Utgitt av Statens helsetilsyn Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Godkjent av: Lars E. Hanssen, 11. januar 2005 Sist vedtatt: 8. mars 2012 Vurderes innen: 31. desember 2012

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Forkortet årsmelding for 2009. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Forkortet årsmelding for 2009. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Forkortet årsmelding for 2009 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) FORORD EOS-utvalget skal hvert år sende melding til Stortinget om sin virksomhet.

Detaljer

Sluttvurdering. en historie fra praksis

Sluttvurdering. en historie fra praksis Sluttvurdering en historie fra praksis av inger langseth En konkret situasjon med en elev som klager på karakteren, får en erfaren språklærer til å undersøke nøyere hva som kreves for å sette standpunktkarakter

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2006

Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2006 Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2006 1. Oppgaveteksten (1) Fra pensumdel A: Rettsfilosofi (a) Gjør rede for begrepene kompetanse og kompetansenorm. (b) Er kompetanse og frihet det samme? Begrunn svaret

Detaljer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer Utvisning Oversikt over regler og prosedyrer Denne brosjyren er utarbeidet av Utlendingsrettsgruppa på Juss- Buss. Sist oppdatert og revidert januar 2006. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Hva

Detaljer

Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere:

Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere: Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere: Til deg som er verge eller vurderer å bli det Det er et viktig samfunnsansvar å være verge for en enslig mindreårig asylsøker. Som øverste ansvarlig

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007 Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Postboks 720 Sentrum 0106 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007 UTTALELSE - FORSKJELLSBEHANDLING PÅ GRUNN AV UTNYTTELSE AV PERMISJONSRETTIGHETER FORBEHOLDT

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Innvandrerkvinners rettsstilling

Innvandrerkvinners rettsstilling Innvandrerkvinners rettsstilling FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. JURK

Detaljer

NOU 2006:9 Kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernssaker

NOU 2006:9 Kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernssaker Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Oslo 30.08.06 Dere ref.: 200600062-/TJK Vår ref.: 1397/1749/06/AMA/to NOU 2006:9 Kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernssaker

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Ot.prp. nr. 75. Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (2006 2007)

Ot.prp. nr. 75. Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (2006 2007) Ot.prp. nr. 75 (2006 2007) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Særskilt vedlegg: NOU 2004: 20 Ny utlendingslov Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold 2.5 Migrasjonsbildet...

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer