NATURAL DISASTER SIPHON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NATURAL DISASTER SIPHON"

Transkript

1 YOUR EXTREME 2014 KONGSBERG NATURAL DISASTER SIPHON TEMPESTAS EXTREMUM Benedicte Todnem Borgersen Jørgen Aasheim Martine Falch Løfsgaard Stine Svoen Gudrun Glende Bygg- og miljøteknikk, 4. kl Produktutvikling og produksjon, 3. kl Komunikasjonsteknologi, 4. kl Materialteknologi, 3. kl Materialteknologi, 3. kl Inngress Trondheim står under vann. Vannmengdene er et stort problem ved en orkan. Samfunnet trenger en innovativ løsning som kan føre til hurtig senkning av vannivået.

2 DEL 2 Lagbeskrivelse Laget vårt består av fem ekstreme studenter med ulik bakgrunnskompetanse innenfor materialer, bygg, maskin og programutvikling. Vi har kompetansen til å utvikle og planlegge ideen vår. Jørgen, vår altvitende Y-kromosom, med kompetanse innenfor produktutvikling. Stine som lever for materialenes ekstreme egenskaper. Martine med sin grensesprengende dagdrømming med en forkjærlighet for dataverdenen. Benedicte og hennes brennende lidenskap for konstruksjoners kompleksitet. Og Gudrun da, med sin maktsykhet holder fokuset og oss i tøylene. 2

3 DEL 3 Innledning Trondheim står under vann, orkanen Olav Tryggvasson har slått til. Vannføringen i Nidelven er ekstremt høy og vannstanden er flere meter høyere enn normalen. Flommen som er forårsaket av store nedbørsmengder og økt havnivå, har etter få timer blitt karakterisert som en skadeflom der hus, veier og jordbruk er totalskadet. Denne besvarelsen på Kongsbergs Your Extreme 2014 omhandler oversvømmelsen og hvordan man kan få fjernet de ødeleggende vannmassene ved hjelp av hevertprinsippet. Dette vil gjennomføres ved hjelp av en naturlig startprosess, vanntyngde, trykkforskjeller og minimalt med elektrisk energi. NDS (Natural Disaster Siphon) NDS vil starte når vannføringen i Nidelven er ved sitt kritiske nivå. Den vil være i drift både under orkanen og i dagene som følger etter orkanen. Konstruksjonen er designet for Trondheim og vil være permanent, men kan også bygges og benyttes andre steder i verden hvor lignende geografi finnes. NDS kan ikke bare benyttes ved orkan, men også når vannføringen i Nidelven blir kritisk. Løsningen på oppgaven tar utgangspunkt i hevertprinsippet. Hevertprinsippet baserer seg på transport av væske fra et høyereliggende punkt til et lavereliggende punkt ved hjelp av et rør, som vist i figur 1. Væsken trenger noe hjelp til å begynne å renne, men når man først har fått i gang systemet vil tyngekraften og trykket fra væsken få prosessen til å starte. Energimessig vil potensiell energi (fra væskens høyde i det øverste punktet på rørledningen) bli omdannet til kinetisk energi (fra væskens fart i røret), og man trenger da ingen ekstra energi til å holde strømmen i gang. For å oppnå heverteffekten må man tilføre systemet startenergi. En mulighet er en pumpe som pumper væsken i gang. En annen mulighet er å fylle deler av røret med en væske på forhånd, for så åpne en ventil slik at væsken begynner å renne mot det laverliggende punktet. Ved vannoverflaten i det lavereliggende punktet til høyre og ved væskeoverflaten i det høyereliggende punktet til venstre, vist i figur 1, er det likt trykk (P = 1 atm). Hevertprinsippet baseres på at væsken renner så langsomt at de vertikale trykkforskjellene i væsken er like som om systemet skulle ha vært i ro. Tyngden og forskjellen i trykkraften vil holde hverandre i likevekt, og differansen i trykkraft øverst og nederst i væskeelementet er lik væskeelementets tyngde. Dette betyr at i den lange væskesøylen til høyre, vil trykket avta mer fra væskeoverflaten til det høyeste punktet på røret enn i det korte røret til venstre. Det vil derfor være lavere trykk i væsken som er i den høyre delen av røret enn i væsken som er i den venstre delen av røret. Dermed vil væsken bli drevet mot høyre og trykkutligning, slik at det høyereliggende punktet tappes og det lavereliggende punktet fylles opp. Figur 1: Teoretisk figur av hevertprinsippet. 3

4 Ved hjelp av hevertprinsippet kan man lage et system som skal drenere bort vannet i en oversvømmelse. Vannet skal dreneres ut av Trondheim sentrum fra et sluk like ved Nidelven og over Byåsen. Deretter føres vannet gjennom et rør over Bymarka og ut i Sundet ved Ringvål. Vannet i byen vil dreneres til et hovedsluk ved hjelp av rørledninger som er plassert under byen og koblet til mindre sluk. Dette blir forklart senere i besvarelsen. For at hevertprinsippet skal fungere trenger man en utløser som starter prosessen. Ettersom det kan være mangel på strøm under en orkan vil det være nødvendig med en naturlig startprosess. En slik naturlig startprosess vil Skjellbreia, en dam på toppen av bymarka, stå for. Røret legges igjennom Skjellbreia og vil ha en åpningsmekanisme i toppen av røret som ligger i bunnen av vannet for å tappe inn vann i røret. Vannet føres inn i den sørlige delen av røret, (det vil si delen av røret mellom ventil 1 og 2). Ved en orkan vil det samles så mye vann i Nidelven at man kan benytte anlegget. Da vil vannstanden være så høy at vannet renner igjennom filterene, over kanten av bassenget og ned i sluket. Det viktigste med filteret er at vannet slipper inn og ingen fremmedlegemer, eksempelvis trestokker. Systemet vil kun starte når vannføringen i Nidelven når det kritiske nivået og klarer å renne over bassengkanten. Ventil 2 vil deretter åpnes og like etter åpnes også ventil 1. Da vil vannet som befinner seg i bassenget ved Nidelven bli fraktet over Byåsen og ut ved Ringvål. Sluket i bassenget ved Nidelven vil være over havoverflaten, og utløpet vil befinne seg ved havoverflaten. Hele NDSsystemet er vist i figur 2. Figur 2: Skisse av NDS. 4

5 Hovedsluket skal plasseres i den ytre svingen av Nidelven nord for Øya. Her er det et område mellom togskinnene og boligområder som kan passe. På denne måten får man tak i mye av vannet som renner over elvens normale vannivå. Figur 3 og 4 viser et tverrsnitt av hovedsluket og et perspektivbilde av sluket. Mindre sluk plasseres på strategiske steder i sentrum, og er koblet til hovedsluket ved hjelp av nedgravde rør. Figur 3: Tverrsnitt av hovedsluket. 5

6 Figur 4: Perspektivbilde av hovedsluket. Det er viktig å føre overvann bort fra Trondehim sentrum for å minske skader som de store vannmengende vil føre til. Fokuset vil være å føre bort vann fra kritiske områder som vil være ekstremt utsatt, eksempelvis St. Olavs Hospital og Bakklandet. Vannet vil dreneres bort ved hjelp av rør som strekker seg fra de utsatte områdene til hovedsluket ved Nidelven. Fokuset er å få fjernet vannmassene som kan føre til at Bakklandet sklir ut i Nidelven, og vannmasser som kan forhindre fremkommeligheten til nødarbeid. Bakklandet og Singsaker befinner seg i områder med stor andel kvikkleire som ved orkan kan gi bevegelser som resulterer i at Bakklandet sklir ut. Figur 5 viser en foreslått rute for røret. Rørledningen er lagt i lavere deler av terrenget, fra Nidelven opp til Skjellbreia og nedover mot Ringvål langs med elveleier og ut i Sundet. Figur 6 viser høydeprofilen til kartet vist i figur 5. Den røde streken viser et forslag til hvordan rørledning kan legges over og under bakkenivå. 6

7 Figur 5: Forslag i vei for rørledningen. Rørledningen i blått. Figur 6: Høydeprofil for veien til rørledningen fra kartet i figur 5. 7

8 Materialbruk Seigherdede mikrolegerte stål (høyfast stål) vil brukes ved luken på systemets høyeste punkt. Til rørene som skal frakte vannet vil vi benytte duplex stål. Seigherding tilsier at stålet har blitt herdet og anløpt. Dette gir en høyere flyte- og bruddgrense og bedre slagseighet. Dette er viktig fordi metallet som skal brukes i luken må tåle høyt trykk, friksjon, varme, og ytre påvrikninger. Seigherdede mikrolegerte stål har den beste kombinasjonen av styrke og seighet. I tillegg er metallet sveisbart. Duplex rustfrie stål er høylegerte stål med 25% krom og 5-9% nikkel, med et lavt karboninnhold på 0.03%. Det har en høy fasthet og god korrosjonsmotstand. Dette er viktig da vannet som skal transporteres er brakkvann. Duplex stål danner en fremmed fase ved 475 grader celcius, og egner seg dermed for transport av vann, men ikke i luken der metallet vil varmes opp ved sveising under konstruksjon. For å unngå slitasje i rørene, ønsker man en rettest mulig rørvei. Slitasjen vil være konsentrert i hjørnene, og vanntrykket vil bli lavere jo skarpere hjørnene er. Luken Luken som åpnes for å fylle rørledningen med vann, er formet som et utsnitt av røret, vist i figur 7 og 8. Luken åpnes ved hjelp av hydrauliske sylindre (punkt 1 og 4 i figur 7 og 8) som dytter luken oppover, og kan låses i topposisjonen ved hjelp av låsepinner som svinger ut. Når luken stenges holdes den nede av vanntrykket i dammen. Det hydrauliske systemet har batterier som sikkerhet og er derfor ikke avhengig av strømnettet. Figur 7 og 8 viser luken i lukket (punkt 3 i figur 7) og åpen (punkt 5 i figur 8) posisjon, med sylinderen i øvre (punkt 4 i figur 7) og nedre (punkt 1 i figur 8) posisjon. Figur 7: Luken er lukket. Figur 8: Luken er åpen. Referanser aere-korrosjonsbestandige%20stal-kompendium.pdf Materiallaere-sveisbare%20konstruksjonsstal-kompendium.pdf https://snl.no/hevert 8

Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK

Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK Innholdsfortegnelse 2 Innledning generelt 1. Grunnleggende teori 2. Generelle

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Realopsjonsanalyse av småkraftverk

Realopsjonsanalyse av småkraftverk TIØ 4700 INVETERING, FINAN OG ØKONOMITYRING Realopsjonsanalyse av småkraftverk Thor Bøckman og Erik Juliussen Høsten 004 INTITUTT FOR INDUTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELE Forord Denne prosjektoppgaven

Detaljer

Evaluering snølegging i Holtanlia 09.12.2012.

Evaluering snølegging i Holtanlia 09.12.2012. Evaluering snølegging i Holtanlia 09.12.2012. Tilstede: Harald Bang, Jahn Otto Fiskvik, Jo Vidar Nordhaug Arve Nilsen, Jonas Vaag, Pål Fjellseth, Magnus Blekastad, Helge Simonsen, Otto Grundvoll, Tommas

Detaljer

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG.

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. Innledning. Strøm hva er det? Støm er transport av elektroner fra et elektrisk potensial

Detaljer

Brukerveiledning C-6000i Datastyrt juksamaskin

Brukerveiledning C-6000i Datastyrt juksamaskin Brukerveiledning C-6000i Datastyrt juksamaskin 1 2 Utgave 4.00 Brukerveiledning for utgave 5.02 av C-6000i programvare. Brukerveiledningen kan også være nyttig for tidligere av C-6000i, men noen valgmuligheter

Detaljer

om:moderne vinduer VINDUET SOM HOLDER TETT TESTET TIL Å HOLDE TETT I TROPISK ORKAN

om:moderne vinduer VINDUET SOM HOLDER TETT TESTET TIL Å HOLDE TETT I TROPISK ORKAN om:moderne vinduer VINDUET SOM HOLDER TETT TESTET TIL Å HOLDE TETT I TROPISK ORKAN SEP 2012 Moderne vinduer til de tusen hjem Norge er et land for spesielt interesserte, sies det. Mulig det. Været her

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT

BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT 01.03.2015 Teknologiveien 1 4846 Arendal Telefon: 400 01 099 NO 995 156 954 MVA Oppdragsgiver: Oppdrag: Høydebasseng Natveitåsen Oppdrag nummer: 1199

Detaljer

Bygging av BMX- bane

Bygging av BMX- bane Innleding I dette dokumentet har vi beskrevet en del elementer som man bør forholde seg til ved bygging av en BMX- bane. Det antas at leseren har litt kjennskap til BMX- sporten før dette leses i det at

Detaljer

Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske forhold

Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske forhold Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Ingeniørutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 2002 F1-3-02 Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske

Detaljer

Sira-Kvina kraftselskap. Skisseprosjekt Rafossen, Kraftverk og Laksetrapp

Sira-Kvina kraftselskap. Skisseprosjekt Rafossen, Kraftverk og Laksetrapp Sira-Kvina kraftselskap Skisseprosjekt Rafossen, Kraftverk og Laksetrapp rao4n 2008-01-23 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn for skisseprosjektet... 4 1.2 Utarbeide tegninger for skisseprosjektet...

Detaljer

Strømgjerder. av Leif E Andreassen

Strømgjerder. av Leif E Andreassen Strømgjerder av Leif E Andreassen Strømgjerder Leif Erik Andreassen Copyright: acatch Design Narvik, 19. mars 2013 Grafisk design: acatch Design Digitaltrykk: Hustrykkeriet ved Høgskolen i Narvik Innhold

Detaljer

Byggelab. Laboratorieøving 9 Byggelab GRUPPE NR. DATO STUD.ASS. DELTATT: Mål. Innledning. Konstruksjon i praksis fagverk

Byggelab. Laboratorieøving 9 Byggelab GRUPPE NR. DATO STUD.ASS. DELTATT: Mål. Innledning. Konstruksjon i praksis fagverk GRUPPE NR. DATO STUD.ASS. DELTATT: Mål Gi praktisk erfaring i prosjektering og bygging av en konstruksjon. Innledning Hvordan en konstruksjon bygges er vel så viktig som materialet som benyttes. I denne

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn)

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Innhold Viktig informasjon om Kraft og Spenning... 1 Forarbeid... 3 Temaløype... 6 Etterarbeid... 10 Viktig informasjon om Kraft og Spenning Vi ønsker at

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Konstruksjon av undervanns manipulator Rapport 1 av 2

Konstruksjon av undervanns manipulator Rapport 1 av 2 Konstruksjon av undervanns manipulator Rapport 1 av 2 Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/ Haugesund Avd. Haugesund ingeniørfag Studieretning: Maskin Av: Aleksander Collins Haugland Kandidatnr.

Detaljer

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool BYGGEANVISNING Virginia Thermopool PLASSERING AV BASSENGET Plassering av bassenget Plasser bassenget ihht til kommunale lover og regler. Vi anbefaler at det alltid søkes om byggetillatelse for basseng.

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Konstruksjoner og materialer/maskin Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Lars Topnes Fagansvarlig: Vidar Hansen Lars

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Bruk av storkapasitetsbatterier for å hindre strømbrudd under ekstremvær

Bruk av storkapasitetsbatterier for å hindre strømbrudd under ekstremvær Bruk av storkapasitetsbatterier for å hindre strømbrudd under ekstremvær Crazy Creative Consultants: Andreas Øyehaug Karl Oskar Bjørgen Paal Kristian Minne Tobias Rønneberg Anja Eide Onstad Rebecca Lundqvist

Detaljer

Temahefte orientering

Temahefte orientering Temahefte orientering Utarbeidet av Norsk Folkehjelp Sanitetssekssjonen Godkjent av SSU 2012 Trykk: Land Trykkeri AS Papir: Innmat 130g Galerie art silk Omslag 200g Galerie art silk For bestilling av flere

Detaljer

Innledning:...2 HVA ER FOSSILE BRENSLER?...2 HVORDAN ER OLJE OG GASS BLITT DANNET?...3 HVA BRUKER VI FOSSILE BRENSLER TIL?...4

Innledning:...2 HVA ER FOSSILE BRENSLER?...2 HVORDAN ER OLJE OG GASS BLITT DANNET?...3 HVA BRUKER VI FOSSILE BRENSLER TIL?...4 Innholdsfortegnelse Innledning:...2 HVA ER FOSSILE BRENSLER?...2 HVORDAN ER OLJE OG GASS BLITT DANNET?...3 HVA BRUKER VI FOSSILE BRENSLER TIL?...4 Praktisk introduksjon til damp og Stirling:...5 Intr.

Detaljer

Oversikt og manus. Kort oversikt over dagen:

Oversikt og manus. Kort oversikt over dagen: Oversikt og manus Kort oversikt over dagen: 1. Innledning til dagen - velkomst, link til forarbeid - kompetansemål 2. Innledning energi. Ses i sammenheng med kulebaneaktivitet. 3. Kulebaneaktivitet. Grubletegninger,

Detaljer

Og det er her hovedutfordringen med keramikk ligger. Først må man finne riktig skjærehastighet i forhold til arbeidsstykkets hardhet for å få den

Og det er her hovedutfordringen med keramikk ligger. Først må man finne riktig skjærehastighet i forhold til arbeidsstykkets hardhet for å få den Har du nok tid og penger så er det nesten mulig å maskinere alle typer metaller med de verktøyene du har. Du har sikkert ikke ikke råd eller tid til å eksprimentere hver dag for å finne den optimale verktøyløsningen,

Detaljer

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM)

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) Felles for KEM-fagene Fagene klima-, energi- og miljøteknikk innen bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å ivareta et godt innemiljø spare energi motvirke vann-, fukt- og kondensskader og brannspredning

Detaljer

Figur 1 Sammenheng mellom grunnvann, overflatevann og sigevann (FIN, 2000).

Figur 1 Sammenheng mellom grunnvann, overflatevann og sigevann (FIN, 2000). 2. Drenering Av Are Johansen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Hvorfor er det behov for drenering? I de fleste områder av Nordland fylke er det i perioder av vekstsesongen for mye vann i jorda. Vannet fortrenger

Detaljer

Selvbygg av badestamp

Selvbygg av badestamp Selvbygg av badestamp På denne siden vil jeg gi en beskrivelse av hvordan jeg bygget meg selv en badestamp. Først startet jeg med å bygge meg en ovn. Jeg brukte 4 mm rustfritt stål. Aluminium kan og benyttes,

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer