Fordypningsemne i fotografering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fordypningsemne i fotografering"

Transkript

1 Fordypningsemne i fotografering ITM30307 Anette Ljunggren Røsand

2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 1.1 Abstrakt 1.2 Problemstilling 1.3 Kameraer brukt i prosjektet 2. ANALOG FOTOGRAFERING 2.1 Kameraet 2.2 Fremkalle filmen 2.3 Fremkalle bilde til fotopapir 2.4 Første forsøk med analog fotografering 2.5 Hva som kan overføres fra den analoge til den digitale fotograferingen 2.6 Analog eller digital fotografering 3. KOMPOSISJON 3.1 Kontrast og harmoni 3.2 Det gyldne snitt 3.3 Vinkler 4. DIGITAL FOTOGRAFERING 4.1 Bilder tatt med lang eksponeringstid 4.2 Matfotografering 4.3 Portrettfotografering av mennesker og dyr 5. KILDER 6. FIGURER 2

3 1. INNLEDNING 1.1 Abstrakt Dette fordypningsprosjektet vil omhandle fotografering, både analogt og digitalt. Det vil først og fremst være et praktisk prosjekt, men med den nødvendige teoretiske delen. Målet med fordypningsprosjektet er å opparbeide en forståelse for hvordan et kamera fungerer og hva som må til for å få ønsket resultat i bildene. For å oppnå dette vil prosjektet ta for seg den analoge fotograferingen og deretter overføre kunnskapen til den digitale. Gjennom den analoge fotograferingen vil mekanismene i et kamera utforskes, i tillegg til hvordan et bilde blir til ved fremkalling i mørkerom. Gjennom den digitale fotograferingen vil det utforskes hvordan man bruker fotoapparatet til å skape bildet slik man ønsker det i forskjellige situasjoner. Ved å fokusere på fotografering i uvante situasjoner, som for eksempel portrettfotografering, fotografering med lang lukkertid, spesielt om natten, og matfotografering, er ønsket å utvide repertoaret som fotograf. 1.2 Problemstilling I prosjektet vil det fokuseres både på det teknologiske i kameraet og estetiske foran kameraet, for å nå målet om å bli en bedre og mer allsidig fotograf. Den overordnede problemstillingen for prosjektet er; Hvordan bruke fotoapparatet slik at bildene blir slik man ønsker? 1.3 Kamera brukt i prosjektet Til den analoge fotograferingen i dette prosjektet blir det tatt i bruk et Canon EOS 5, speilreflekskamera, med Ilford FP4 plus- film. Til den digitale fotograferingen blir det tatt i bruk et Canon EOS 650D, speilreflekskamera. Til begge kameraene er det brukt objektivene Canon 50mm f/1.8, og til det digitale kameraet er det i tillegg brukt Sigma mm f/. 3

4 2. ANALOG FOTOGRAFERING 2.1 Kameraet Et helt grunnleggende og primitivt kamera, kan lages av en lystett boks med et lite hull for å slippe lys igjennom, og et lys- sensitivt materiale på motsatt side. Lyset blir sluppet gjennom hullet og prosjekterer et bilde på det lys- sensitive materialet. (Adams, 2003: 3-4) Dette er prinsippet som alle kameraer er bygget på, og ved å forstå dette kan man også forstå hvordan et mer avansert kamera fungerer. I boken The Camera av Ansel Adams (2003: 6-8) beskriver Adams de forskjellige elementene i et mer avansert kamera; linsen, lukkeren, blenderen og muligheten for å se det som er foran kameraet. Disse elementene gjør kameraet mer effektivt og lettere å skape bilder med. I stedet for å slippe lyset igjennom et lite hull slik som i det primitive kamerat, blir det i et mer avansert kamera sluppet igjennom en linse. Linsen konsentrerer lyset og dette fører til at det behøves kortere eksponeringstider, slik at man får mulighet til å lage skarpe bilder. Ved å bruke en fokuseringsmekanisme kan man sørge for at bildet blir skarpt. For å kontrollere eksponeringstiden av bildet, må man ha en lukker. Disse kan fungere på forskjellig måter, men hovedpoenget er at de åpner og lukker seg for å slippe inn lys i et bestemt tidsrom for å gi ønsket eksponering. I tillegg spiller blenderåpningen inn på eksponeringen. Blenderåpning er diameteren til linsen, og avgjør hvor mye lys som slippes inn om gangen. I et avansert kamera får man også mulighet til å se hva man tar bilde av før man tar bildet. Dette skjer gjennom enten en målsøker eller en speilrefleks- optikk. I et målsøker- kamera er visningssystemet separat fra linsen, mens i et speilrefleks- kamera er det bildet fra linsen man ser. (Adams, 2003: 10) Kameraene som er brukt i dette prosjektet er av typen speilrefleks kamera. I speilrefleks- kameraene treffer lyset et speil som er plassert foran filmen. Dette speilet reflekterer lyset opp igjennom et prisme og til øyet slik at man kan se hva som vil bli tatt bilde av. Når avløserknappen blir trykket, blir speilet flyttet opp slik at lyset kan treffe filmen, (Adams, 2003: 17) 4

5 2.2 Fremkalle filmen Fremkalling vil si behandling med kjemiske stoffer som reduserer de belyste sølvsaltene til rent metallisk sølv. For å gi ønsket resultat må tid og temperatur følges nøye. (Store Norske Leksikon, 2013) Når bildene er tatt, det vil si filmen er eksponert, så må den fremkalles. Ved fremkalling i dette prosjektet ble det brukt en mobil- applikasjon, Massive Dev Chart Timer. Applikasjonen inneholder tidtaker og informasjon om blandeforhold av kjemikalier til fremkalling av film. På grunn av forskjellige blandeforhold til forskjellige typer film, vil jeg ikke gå inn på nøyaktige blandeforhold i dette prosjektet, bare den generelle prosessen. Det første som skjer når man fremkaller en film er at man må åpne filmrullen for å få selve filmen ut. Dette må skje i mørket, på grunn av at filmen fortsatt er lyssensitiv på dette tidspunktet. Filmen plasseres deretter i en lystett beholder hvor det fylles opp med fremkaller- væsken. I perioden hvor denne virker, er det viktig å stadig snu på beholderen, slik at fremkalleren bres på hele filmen. Når fremkallingstiden er over heller man ut fremkaller- væsken fra beholderen og tilsetter et såkalt stop- bad, som stopper fremkallingen. Deretter blir en fikserings- væske tilsatt. Fikseringen løser opp de ikke- eksponerte sølvsaltene, og gjør at filmen ikke lenger er lyssensitiv. (Ahlsen, 2013) Når fikseringsbadet er skyllet ut kan man henge opp filmen til tørk, før man kan begynne å fremkalle bildene til papir. 5

6 Fordypningsemne ITM30307 Kandidatnummer: 2.3 Fremkalle bilde til fotopapir FIGUR 1: Bilde tatt under fremkalling i mørkerommet på Høgskolen i Østfold. Fremkalling til papir, eller forstørrelse av bilder, utføres i lyset fra en gulgrønn eller oransjerød mørkeromspære. (Ahlsen, 2013) I dette prosjektet ble det brukt rødt lys i mørkerommet (se FIGUR 1). Dette er på grunn av at det lyssensitive fotopapiret ikke blir eksponert av rødt lys. Den negative filmen plasseres i forstørrelsesapparatet hvor man fokuserer bildet på platen under. I forstørrelsesapparatet finnes et objektiv som fungerer på samme måte som i kameraet, slik at man kan bestemme blender og eksponeringstid. For å bestemme eksponeringstiden ble det i dette prosjektet brukt såkalte prøvestrimler. Dette er en 6

7 Fordypningsemne ITM30307 Kandidatnummer: liten stripe med papir som man eksponerer i forskjellige intervaller, før man fremkaller den og ser hvilken eksponeringstid som er den beste. FIGUR 2: Prøvestrimmel. Viser forskjellige eksponeringstider. Når fotopapiret er eksponert legges det i en skål med papirfremkaller. Selve fremkallingsprosessen av fotopapiret foregår på omtrent samme måte som fremkallingsprosessen av film. I fremkallingsbadet blir de belyste delene av papiret mørke og motsatt, på denne måten blir det nå et positivt bilde. I fremkallerbadet ser man at bildet kommer frem i papiret og ut ifra det, bestemmer man når man synes at bildet er ferdig fremkalt. Da flytter man det over i et stop- bad som stopper fremkallingsprosessen. FIGUR 3: Fotografier tatt i mørkerom, under fremkalling til papir. Viser hvordan bildet kommer frem i fremkallings- badet. Etter stop- badet flyttes arket over i fikseringsbadet som sørger for at fotopapiret ikke lenger er lyssensitivt og man kan skru på vanlig lys i rommet for å se hvordan bildet endte opp. Så skylles bildet i vann, før det settes til tørk 7

8 2.4 Første forsøk med analog fotografering Noe av det første som oppleves annerledes når man fotograferer analogt for første gang, om man er vant til å fotografere digitalt, er mangelen på mulighet for å se på bildet så fort det er tatt. I tillegg er begrensningen på antall bilder på en film, et uvant hensyn som må tas. En annen ting som oppleves er spenningen rundt hvert bilde og hvordan resultatet blir når man får fremkalt det. I stedet for at man kan se bildet på kameraet eller på datamaskinen med en gang, så må man vente til hele filmen er tatt, før man kan fremkalle den for å se resultatet. FIGUR 4: HER SKAL DET KOMME ET BILDE JEG IKKE BLE SÅ FORNØYD MED PGA UVANT MED ANALOG FOTOGRAFERING. MED FORKLARING PÅ HVORFOR DET IKKE BLE BRA FIGUR 5: HER SKAL DET KOMME ET BILDE JEG IKKE BLE SÅ FORNØYD MED PGA UVANT MED ANALOG FOTOGRAFERING. MED FORKLARING PÅ HVORFOR DET IKKE BLE BRA 8

9 Fordypningsemne ITM30307 Kandidatnummer: FIGUR 6: Fotografi av alléen på Os gravplass i Halden. Bildet er tatt med stor dybdeskarphet for å få alt innover i bildet, skarpt. Selv om bildet er svart- hvitt kommer fargenyansene i bladene på bakken tydelig fram i forskjellige gråtoner. MER OM BILDET KOMMER 9

10 Fordypningsemne ITM30307 Kandidatnummer: FIGUR 7: Fotografi av alléen og hagepaviljongen på Rød Herregård i Halden. MER OM BILDET KOMMER 10

11 Fordypningsemne ITM30307 Kandidatnummer: FIGUR 8: Fotografi tatt i hagen på Rød Herregård i Halden MER OM BILDET KOMMER 11

12 2.5 Hva som kan overføres fra den analoge til den digitale fotograferingen Kunnskapen om blender og lukker er det mest naturlige å overføre fra den analoge fotograferingen til den digitale. De digitale fotografiapparatene bruker de samme mekanismene som de analoge. Ved å overføre kunnskapen om blender og lukker fra den analoge til den digitale fotograferingen, kan man lettere kontrollere selv hvordan bildet blir, fremfor å bruke de automatiske innstillingene i kameraet. En av de viktigste forskjellene på analog og digital fotografering er muligheten til å se bildet underveis i fotograferingen. Dette er en stor fordel med den digitale fotograferingen, siden dette gir muligheten til å eventuelt endre noen innstillinger for å få det perfektet bildet, i stedet for å finne ut at bildet ikke ble perfekt, når man har fremkalt det. En annen fordel med digital fotografering er muligheten til å ta mange bilder av det samme motivet. Dette øker sjansen for at i alle fall ett av bildene er slik man ønsker. I alle fall hvis det handler om ting man ikke helt kan forutse om blir bra på et bildet, slik som objekter i bevegelse. 2.6 Analog eller digital fotografering Diskusjonen om digital og analog fotografering har pågått siden de digitale kameraene kom på markedet. I realize that there are different camps within the film vs. digital debate. There is Camp A who only shoot film and claim that you simply can t reproduce the look, feel and colors of film on any digital camera. Then there is Camp B who only shoot digital and claim that film simply isn t worth all the hassle and expense. Then Camp C who use (or at least tolerate) both, and admit that both formats have strengths and weaknesses. (Digital Photography School, 2013) I artikkelen Film vs. Digital, sitert ovenfor, går fotograf Rebecca Lily inn på flere av både fordelene og ulempene ved den digitale og den analoge fotograferingen. Hun nevner blant annet ulempen med at man ikke har ubegrenset med film og at film er kostbart. I tillegg til at det kreves et dyrt og flott utstyrt mørkerom for å få til de flotteste bildene. Men samtidig nevner hun fordelene med film i forhold til den store dynamikken i bildene, som de digitale fotografiene ikke får. 12

13 I artikkelen konkluderer Lily med at analog fotografering alltid vil ha en plass i verdenen av fotografering, slik også digital fotografering vil. Og at det kommer helt an på hva en selv foretrekker. 3. KOMPOSISJON 3.1 Kontrast og harmoni I artikkelen God Komposisjon = Bedre Bilder, skriver fotografene Eivind Røhne og Stian Schioldborg om grunnleggende komposisjonsprinsipper som de mener det er greit å kjenne til. Først av alt nevner de kontrast. Kontrast handler om å skape spenning i bildet ved å fokusere på konstraster som svart mot hvitt, fattig mot rik, stor mot liten osv. Likevel må et bilde ha harmoni for å skape balanse og ro i bildet. 3.2 Det gyldne snitt Det gylne snitt har vært brukt i komposisjon siden antikken, i renessansen og senere. Slike proporsjoner mente man hadde en balanse som på en naturlig måte tiltaler menneskets øye og sinn. (Store Norske Leksikon, 2011) 3.3 Vinkler MER KOMMER UNDER KOMPOSISJON 13

14 4. DIGITAL FOTOGRAFERING Det er den digitale fotograferingen som er hoveddelen av dette prosjektet. Det er også i denne delen hvor målet er å eksperimentere med fotografering i uvante situasjoner. De forskjellige typene fotografering som er valgt i dette prosjektet er; fotografering med lengre lukkertid, matfotografering og portrettfotografering, med størst vekt på portrettfotograferingen. 4.1 Bilder tatt med lang eksponeringstid Fra starten av dette fordypningsprosjektet var et av ønskene å mestre å ta bilder med lengre lukkertid. For å ta bilder med lengre lukkertid blir man nødt til å ha et stativ til kameraet, slik at man unngår bevegelser og uklare bilder. Vann i bevegelse og bilder av nattehimmelen, var de to måtene å ta bilder med lang eksponeringstid som var grunnen til at dette ble valgt i prosjektet Vann i bevegelse Nattehimmelen 4.2 Matfotografering Det har blitt mer og mer vanlig å ta bilder av mat, blant annet for å dele på sosiale medier. I sin video om matfotografering, laget for Dagbladet, forteller fotograf Espen Schive, at komposisjon og utsnitt er viktig når man fotograferer mat. Han mener at det er to måter å fotografere mat på; Enten kan man gå tett på maten for å få frem teksturene og fargene. Eller man kan velge å jobbe med større utsnitt og plassere maten i et miljø for å gi bildet en hyggelig ramme. Schive trekker frem arbeid med dybdeskarphet som en viktig del av matfotograferingen. Han forteller at han ønsker å ha et kort fokusområdet i bildene sine, slik at forgrunnen og bakgrunnen blir uskarpe og selve motivet kommer tydelig frem Tett på maten Mat i et miljø EPLEKAKEBILDE: I dette bildet er det fokusert på å sette maten inn i et miljø, slik Schive anbefalte. 14

15 4.4 Portrettfotografering av mennesker og dyr Portretter var tidlig en populær genre innen fotografien. Fra omkring 1841 var eksponeringstiden kortet ned til mellom 3 og 5 sekunder, og portrettfotografering tok en stor del av fotografens tid. Det var først og fremst middel- og overklassen i byene som hadde råd til å la seg fotografere. (Store Norske Leksikon, 2013) I boken Boken om digital fotografering dedikerer Scott Kelby et helt kapittel til portrettfotograferingen, kalt Ta portrettbilder som en proff. I kapitlet beskriver han vanlige feil mange gjør, med både ord og bilder. Noen av tipsene han gir i boken har jeg prøvd å ta i bruk i bildene jeg har tatt Liten dybdeskarphet Bruk liten dybdeskarphet i utendørsportretter, er et av tipsene Kelby kommer med. (Kelby, 2008:99) Ved å la bakgrunnen bli uklar, rettes betrakterens blikk mot motivet. Dette får man til ved å stille blenderåpningen på kameraet så stor som mulig. FIGUR: Ikke for mye luft over hodet Ikke la det være igjen for mye over hodet, er et annet av tipsene Kelby kommer med i boken. (Kelby, 2008:72) Ofte kommer det veldig mye tomrom øverst i bildene, og når tomrommet ikke har noen hensikt er det unødvendig å ha det med. Hvis man ikke tenker på det når man tar bildet, kan man alltids prøve å beskjære bildet i ettertid. FIGUR: Gå tett innpå Gå ordentlig tett innpå FIGUR: Ikke belys hele motivet Ikke belys hele motivet 15

16 FIGUR: Portrettfotografi tatt i fotostudio på Høgskolen i Østfold 16

17 Fordypningsemne ITM30307 Kandidatnummer: Miljøportretter Sette mennesker inn i en setting I artikkelen 10 tips for bedre portrettbilder, skriver fotograf Ole Gunnar Onsøien om miljøportretter. Miljøportretter er portretter som skildrer det som skjer rundt personen, like mye som selve personen. Det kan for eksempel være at man tar bilder av noen på arbeidsplassen deres, eller mens de holder på med hobbyen sin. (Onsøien, 2012) FIGUR: Fotografi tatt av en ansatt på McDonald s Halden Bildet av den ansatte på McDonald s er et øyeblikksbilde og han holder på å ekspedere en kunde når bildet ble tatt. Man ser tydelig at det er tatt på McDonald s på omgivelsene, og det er de som gir bildet mening. 17

18 Fordypningsemne ITM30307 Kandidatnummer: Dyreportretter MÅ FÅ MED EN LITEN TEKST MED EN KILDE OM FOTOGRAFERING AV DYR! FIGUR: Fotografi av en katt i et tre. Bildet av katten i treet er tatt med liten dybdeskarphet i forsøk på å gjøre selve katten med fremtredende i bildet enn treet, noe som ble delvis vellykket. Likevel passer treet godt inn i bildet som en del av omgivelsene katten er i. Fargene i treet er med å fremheve fargene og kamuflasjen i pelsen til katten. I tillegg er den blå himmelen en kontrast til de ellers veldig gule og oransje fargene i bildet, i og med at blått er komplementærfargen til orange. 18

19 Fordypningsemne ITM30307 Kandidatnummer: FIGUR: Fotografi av et ekorn i et tre. Bildet av ekornet er tatt med liten dybdeskarphet for å fremheve objektet og gjøre bakgrunnen myk og lite forstyrrende. Ved fotografering av ville dyr, spesielt ekorn som er veldig raske til å forsvinne, er de lite rom for å forandre vinkler man tar bildet fra og man må arbeide raskt for å få et bra bilde. Derfor er ikke komposisjonen av bildet veldig gjennomarbeidet, men man kan likevel se at bildet har blitt en fin komposisjon. Ekornet er ganske midtstilt i bildet, men hodet er nesten på den nederste linjen i en inndeling av det gylne snitt. I tillegg fyllet treet omtrent en tredjedel av bildet vertikalt. 19

20 Fordypningsemne ITM30307 Kandidatnummer: FIGUR: Fotografi av sauer på et beite. Dette bildet er tatt med stor dybdeskarphet for å få frem alle sauene. Her er bakgrunnen ganske rolig, så det ville ikke være nødvendig å gjør den uskarp for å få frem motivet. Sauen foran til høyre i bildet, er plassert i bildet i forhold til det gylne snitt, noe som gjør bildet mer interessant å se på. I tillegg er skillet mellom bakken og trærne i bakgrunnen plassert omtrent en tredjedel opp på bildet, også i forhold til det gylne snitt. 20

21 5. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 21

22 6. KILDER 6.1 Bøker: o Adams, Ansel The Camera. New York: Little, Brown and Company. o Adams, Ansel The Negative. New York: Little, Brown and Company. o Kolari, Jukka og Peter Forsgård Bedre bilder med Canon EOS digitalt speilreflekskamera. Saarijärvi: Habakuk Books Oy. o Kelby, Scott Boken om Digital Fotografering. Oslo: Bookworld. 6.2 Nettsider: o Badi, Diana. (2013, 6.juli) Gjør du dette, vil også maten din se bra ut på bilder. I Dagbladet. Hentet 11.september 2013 fra / o Ahlsen, Øystein B.. (2013, 15. mai) Fotografi. I Store norske leksikon. Hentet 11. september 2013 fra o Aubert, Karl Egil. (2011, 20. oktober). Det Gylne Snitt. I Store norske leksikon. Hentet 5. november 2013 fra o Rebecca Lily. (2012, 13.mars) Film vs. Digital. I Digital Photography School. Hentet 4. November 2013 fra photography- school.com/film- vs- digital o Røhne, Eivind og Stian Schioldborg. (2011, 24. August) God komposisjon = bedre bilder. I Telenor Online. Hentet 4. November 2013 fra o Azam, Mo. (2012, 20.mai) How To Compose a Photo. I Picture Correct. Hentet fra to- compose- a- photo/ o Onsøien, Ole Gunnar. (2012, 29. September) 10 tips for bedre portrettbilder. I akam.no. Hentet 5.november 2013 fra o 22

23 7. FIGURER o FIGUR 1: Selvprodusert fotografi, tatt med Canon EOS 650d. o FIGUR 2: Selvprodusert prøvestrimmel fra fremkallingsprosess o FIGUR : Selvprodusert fotografi, tatt med Canon EOS 650d. o FIGUR 4: o FIGUR 5: o FIGUR 6: 23

Fordypningsemne. fotografering. Kamilla Hagane Ramleth. Høsten 2013. Første utkast

Fordypningsemne. fotografering. Kamilla Hagane Ramleth. Høsten 2013. Første utkast Fordypningsemne fotografering Kamilla Hagane Ramleth Høsten 2013 Første utkast 1 1. Innledning 1.1. problemstilling 1.2. kameraer som er brukt her 2.Kameraet 2.1. innledning kamera 2.2. søkeren 2.3. objektivet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling. 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling. 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO 3. Digital fotografering I bevegelse 3.1. Motivbevegelse med stativ 3.2. Kamerabevegelse

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

INNENDØRSFOTOGRAFERING

INNENDØRSFOTOGRAFERING INNENDØRSFOTOGRAFERING INNHOLD Lys, godt & dårlig Lystemperatur : Gule / grønne bilder Lukkertid/Blender/ISO : Uskarpe bilder Utstyr Innstillinger LYS: GODT OG DÅRLIG Innendørsbelysning lager skygger SE

Detaljer

FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET

FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET Et bilde forteller mer enn 1000 ord Her har vi et bilde av et rom hvor vi finner noen uvanlige former som elementer i dette rommet, og fotografen

Detaljer

Kameraføring Vi har valgt å filme med to kameraer, som vi har delt opp i A og B foto. Ideen var at A kamera, skulle være hovedkamera.

Kameraføring Vi har valgt å filme med to kameraer, som vi har delt opp i A og B foto. Ideen var at A kamera, skulle være hovedkamera. UTSTYR Kamera Vi har fra starten valgt å bruke DSLR(Digital Single Lens Reflex) under produksjonen. Dette er av en to delt grunn, den første delen er en mer overfladisk grunn. To i gruppen hadde allerede

Detaljer

BEGYNNERNIVÅ PÅMELDING. 20-22 mars. 8-10 mai. magnemyhren.no Magne Myhren 2015

BEGYNNERNIVÅ PÅMELDING. 20-22 mars. 8-10 mai. magnemyhren.no Magne Myhren 2015 2015 20-22 mars 8-10 mai BEGYNNERNIVÅ Nybegynnerkurs i bruk av digitalt speilreflekskamera. Kanskje har du nettopp fått nytt kamera, og du lurer på hvordan du skal forholde deg til det store utvalget av

Detaljer

BEGYNNERNIVÅ september PÅMELDING. balsamkurs.no. magnemyhren.no Magne Myhren 2016

BEGYNNERNIVÅ september PÅMELDING. balsamkurs.no. magnemyhren.no Magne Myhren 2016 2016 2.- 4. september BEGYNNERNIVÅ Nybegynnerkurs i bruk av digitalt speilreflekskamera. Kanskje har du nettopp fått nytt kamera, og du lurer på hvordan du skal forholde deg til det store utvalget av innstillinger

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

LÆR HVORDAN DU TAR KREATIVE BILDER PÅ EN NY MÅTE

LÆR HVORDAN DU TAR KREATIVE BILDER PÅ EN NY MÅTE LÆR HVORDAN DU TAR KREATIVE BILDER PÅ EN NY MÅTE TEKST: TOVE VIRATA BRÅTHEN FOTO: IDA KRISTIN VOLLUM Side 1 UTVIKLE FOTOBLIKKET DITT TA BILDENE PÅ DIN MÅTE! Å ta gode bilder handler om å vise verden på

Detaljer

Grunnleggende begreper. Frode Slettum

Grunnleggende begreper. Frode Slettum Grunnleggende begreper Frode Slettum Tiden det tar å registrere lyset/bildet. Lukkertiden stilles i trinn (Eksponeringstrinn). Ett trinn tilsvarer en halvering eller dobling av lysmengden som slipper inn

Detaljer

Albert Einstein: The true sign of intelligence is not knowledge but imagination

Albert Einstein: The true sign of intelligence is not knowledge but imagination Glemmen videregående skole 2011-12 Medier og kommunikasjon Foto rullering vg2 Lærere: Annette Klingvall, Erik Hennum Lund, Arly Dale Albert Einstein: The true sign of intelligence is not knowledge but

Detaljer

Fotografering av måneformørkelser

Fotografering av måneformørkelser Fotografering av måneformørkelser Odd Høydalsvik 27.02.2007 Utstyr Man kan få mye ut av det man har, f.eks.: Kompaktkamera Speilrefleks med diverse optikk Vidvinkel for å fange hele forløpet Normal for

Detaljer

Eksempel teoretisk eksamen

Eksempel teoretisk eksamen Eksempel teoretisk eksamen Bildekommunikasjon (obs, bruk kun avsatt plass og gi korte svar) 1. Fotografen som har tatt dette bildet står bak uttrykket det avgjørende øyeblikket. Hva mener fotografen med

Detaljer

FOTOTEKNIKK. Tett på VÅREN DIGITAL FOTO 6 14

FOTOTEKNIKK. Tett på VÅREN DIGITAL FOTO 6 14 FOTOTEKNIKK Tett på VÅREN 50 DIGITAL FOTO 6 14 Av Morten Hilmer Nå begynner hagen å spire, og skogen ser snart fantastisk ut med lysende grønne farger. Se hvordan du med den rette kamerateknikken sikrer

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Dette dokumentet forklarer nye teknologier som ikke er å finne i tidligere modeller. Stor sensor med høy

Detaljer

Fotografering av gravminner. Denne presentasjonen gir veiledning for de som skal fotografere gravminner

Fotografering av gravminner. Denne presentasjonen gir veiledning for de som skal fotografere gravminner Fotografering av gravminner Denne presentasjonen gir veiledning for de som skal fotografere gravminner Fotografering I utgangspunktet kan dette fortone seg ganske lett. En stein står i ro og beveger seg

Detaljer

Rapport obligatorisk oppgave 06 - Person, product, natural lighting

Rapport obligatorisk oppgave 06 - Person, product, natural lighting Rapport obligatorisk oppgave 06 - Person, product, natural lighting Vi fikk oppgaven til å ta 2 bilder for et reklameshoot. Bildene skulle bli tatt med forskjellige innstillinger og i naturlig lys. Etter

Detaljer

GRUNNKURS FOTOGRAFERING MED SYSTEMKAMERA

GRUNNKURS FOTOGRAFERING MED SYSTEMKAMERA GRUNNKURS FOTOGRAFERING MED SYSTEMKAMERA Innhold Side Introduksjon... 2 Brennvidde... 3 Bildeformater... 4 Eksponeringstriangelen... 5 Blenderåpning... 6 Lukkertid... 9 Kombinasjon av blender og lukker...

Detaljer

INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG Grip hver mulighet

INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG Grip hver mulighet INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG Grip hver mulighet you can 2 Reisen begynner Surfetid! La bølgene komme Fordelene med digital speilrefleks Nytt objektiv, nytt perspektiv Med utskiftbare objektiver kan

Detaljer

Analog- og digital fotografi

Analog- og digital fotografi Analog- og digital fotografi Erika Adele Sandbæk 23.10.2015 1/17 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Eksperiment med pinhole kamera...4 3 Analog (med film)...9 3.1 Brownie Six-20 Model C...9 4 Digital...12

Detaljer

Lederen har ordet. Redaktørens hjørne. Februar 2013

Lederen har ordet. Redaktørens hjørne. Februar 2013 Februar 2013 Redaktørens hjørne. Hei igjen, da var Februar nesten over, og et nytt medlemsblad skal ut. Må få takke for de mange positive tilbakemeldingene jeg fikk på forrige blad. Det var meget gledelig.

Detaljer

Refleksjon foto. Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan

Refleksjon foto. Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan Refleksjon foto Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan Mål: MEK forklare grunnleggende prinsipper for opphavsrett, etikk og ytringsfrihet og ta hensyn til dem i eget arbeid MED bruke

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS, PowerShot SX510 HS

Teknologiske forklaringer PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS, PowerShot SX510 HS Teknologiske forklaringer PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS, PowerShot SX510 HS Verdens slankeste kamera med 1 f/1.8, 24mm vidvinkel og 5x optisk zoomobjektiv (PowerShot S120) PowerShot

Detaljer

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland Oblig 06 Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland RESEARCH OG ARBEIDSPROSESS INNLEDNING I denne oppgaven skal jeg produsere to fotografier for en fiktiv reklamekampanje, der den skal fremme

Detaljer

INNHOLD. Det du gjør Utstyr Innstillinger Tips..

INNHOLD. Det du gjør Utstyr Innstillinger Tips.. ACTION / SPORTSFOTO INNHOLD Det du gjør Utstyr Innstillinger Tips.. UTSTYR Kjapp autofokus + mange bilder / s = Speilrefleks Teleobjektiv : 70-200 Normalzoom : 18-55, 18-85, 28-70... HØY lysstyrke en fordel

Detaljer

Refleksjonsnotat Reklameplakat for iphone

Refleksjonsnotat Reklameplakat for iphone Refleksjonsnotat Reklameplakat for iphone MED1003/MED1002/PFO4106 Jonas Driveklepp 25. januar 2013 Teknisk info Utstyr Kamera:!! Canon EOS 5D Mark II Lys:!!! Videolys!!! Dimlights Stativ:!! (Håndholdt)

Detaljer

FOTOTEKNIKK. Med en jevn og rask panorering som følger tempoet på rytterne, samt en lukkertid på 1/50 sekund, lager farten en veldig god effekt.

FOTOTEKNIKK. Med en jevn og rask panorering som følger tempoet på rytterne, samt en lukkertid på 1/50 sekund, lager farten en veldig god effekt. FOTOTEKNIKK Av Martin Paldan Familie og venner vil ELSKE DEG FOR Å TA SPORTY BILDER AV DEM MED MASSE BEVEGELSE OG DRAMA. Det er moro, men du bør lære å kjenne de nye autofokussystemene og kjenne lukkertiden

Detaljer

Fase 1 Studio 2 Hvordan blir en kø til og hvordan løser en kø seg opp? Forsking og planlegging Hva er en timelapse?

Fase 1 Studio 2 Hvordan blir en kø til og hvordan løser en kø seg opp? Forsking og planlegging Hva er en timelapse? Fase 1 Studio 2 Hvordan blir en kø til og hvordan løser en kø seg opp? - Bruk av timelapse for å studere langvarige fenomener Prosjektet går ut på å ta flere timelapser av trafikken, fra ulike steder rundt

Detaljer

Hailwaker Photography Nordseth

Hailwaker Photography Nordseth Hailwaker Photography Nordseth Lundeveien 90 4900 Tvedestrand t. 94807783 yvonne20001@hotmail.com [Nettadresse] Innholdsfortegnelse I. Forretningside... Feil! Bokmerke er ikke definert. II. III. Hva skal

Detaljer

1/200 SEKUND F5.6 ISO MM

1/200 SEKUND F5.6 ISO MM SKREVET AV // FRANK SEBASTIAN HANSEN 1/200 SEKUND F5.6 ISO 800 300 MM Kameraets normale lysmåler havner i problemer når lyset blir feil. Løsningen er å bruke spotmåling, som blant annet hjelper deg til

Detaljer

Foto med telefon og nettbrett

Foto med telefon og nettbrett 11 Foto med telefon og nettbrett Det er mange av oss som elsker å fotografere. Da mobiltelefonene fikk kamera, fikk du en ny mulighet. Det kan være ting vi synes er vakre, spennende, morsomme eller det

Detaljer

Innføring i mørkeromsteknikk

Innføring i mørkeromsteknikk Innføring i mørkeromsteknikk Innhold Innledning... s. 3 Oversikt over mørkerommet... s. 3 1 Fremkalling av film... s. 4 1.1 Sammendrag... s. 4 1.2 Forarbeid... s. 5 1.3 Spoling av film... s. 5 1.4 Fremkall...

Detaljer

Prosessbeskrivelse. 3D-Modellering og animasjon. Høgskolen i Østfold. av Therese R. Nilsen

Prosessbeskrivelse. 3D-Modellering og animasjon. Høgskolen i Østfold. av Therese R. Nilsen Prosessbeskrivelse 3D-Modellering og animasjon Høgskolen i Østfold av Therese R. Nilsen 1.0 Innledning 1.1 Introduksjon s. 3 1.2 Ideen s. 3 2.0 Prosessen 2.1 Modellering s. 3 2.2 Texturering s. 3 2.3 Animasjon

Detaljer

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

En samling eksempelfoto SB-900

En samling eksempelfoto SB-900 En samling eksempelfoto SB-900 Dette heftet inneholder teknikker, eksempelfoto og en oversikt over blitsmulighetene når du fotograferer med SB-900. No Velge passende belysningsmønster SB-900 inneholder

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Gram. Andrea Tveit Paulsen. Innhald. Oblig 1...side 3. Oblig 2...side 9. Oblig 3...side 11. Oblig 4...side 13. Andre oppgåver...

Gram. Andrea Tveit Paulsen. Innhald. Oblig 1...side 3. Oblig 2...side 9. Oblig 3...side 11. Oblig 4...side 13. Andre oppgåver... Gram 2011 Innhald Oblig 1...side 3 Oblig 2...side 9 Oblig 3...side 11 Oblig 4...side 13 Andre oppgåver...side 15 Reflektert dagbok...side 17 Andrea Tveit Paulsen Oblig 1 Fargar Fargane i bildet er sterke,

Detaljer

makro Magisk fototeknikk

makro Magisk fototeknikk fototeknikk Magisk makro Av Morten Hilmer Akkurat nå står mange blomster i full blomst og dyrene myldrer frem i naturen. Takket være moderne funksjoner i kameraet som f.eks. live view, er det blitt lettere

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Rapport Mandatory 06 Marthine Fjeld

Rapport Mandatory 06 Marthine Fjeld Rapport Mandatory 06 Marthine Fjeld Innledning Lengter etter sommeren ble tittelen på min fotoserie. Siden vi kunne velge hva fotoserien skulle handle om, så begynte jeg å tenke ut hva som kunne vært spennende.

Detaljer

Fotografi skrevet av Andreas Bull

Fotografi skrevet av Andreas Bull Fotografi skrevet av Andreas Bull 1. Introduksjon Fotografi har utviklet seg mye siden det ble oppfunnet tidlig på 1800-tallet. Å ta et fotografi er idag en utrolig lettvint prosess, ofte gjort bare ved

Detaljer

Newton Camp modul 1115 "På tur med foto (med/uten innleid instruktør)"

Newton Camp modul 1115 På tur med foto (med/uten innleid instruktør) Newton Camp modul 1115 "På tur med foto (med/uten innleid instruktør)" Kort beskrivelse av Newton Camp-modulen I denne modulen får deltakerne lage sitt eget kamera av en malingsboks. De får ta bilder,

Detaljer

SKREVET AV // BERNT KASTBERG. Lær teknikken bak KONTINUERLIG FOKUS. Digital FOTO 2015

SKREVET AV // BERNT KASTBERG. Lær teknikken bak KONTINUERLIG FOKUS. Digital FOTO 2015 SKREVET AV // BERNT KASTBERG Lær teknikken bak KONTINUERLIG FOKUS 8 1/800 SEKUND F2.8 ISO 100 11 MM Dynamisk autofokusområde og kontinuerlig autofokus sikrer skarpheten rett på hunden. Med kontinuerlig

Detaljer

Analog- og digital fotografi. Erika Adele Sandbæk 19.11.2015

Analog- og digital fotografi. Erika Adele Sandbæk 19.11.2015 Analog- og digital fotografi Erika Adele Sandbæk 19.11.2015 Innhold 1 Innledning...3 2 Fremgangsmåte og metoder...4 3 Resultater...6 3.1 Det første pinhole camera...6 3.2 Det andre pinhole camera...8 3.3

Detaljer

8 tips for bedre mobilbilder

8 tips for bedre mobilbilder 8 tips for bedre mobilbilder 1: Hold "kameraet" stødig En telefon er ikke i utgangspunktet et dedikert kamera, og har dermed som oftest ikke en ergonomi som er idéell for nettopp dette. I tillegg komponerer

Detaljer

Lese digitalt. Å lese digitalt og viktigheten av navigasjon

Lese digitalt. Å lese digitalt og viktigheten av navigasjon Lese digitalt Å lese digitalt og viktigheten av navigasjon Lese digitalt E L Å S lese digitalt er annerledes enn å lese analogt, blant annet fordi man leser på ulike måter. Analogt leser man fra øverst

Detaljer

Uheldig bildeutsnitt: Vesentlige deler av motivet blir dekket av tekstfeltet i bunnen av slideshowet

Uheldig bildeutsnitt: Vesentlige deler av motivet blir dekket av tekstfeltet i bunnen av slideshowet Motiver og uttrykk Motiver kan være alt fra hus og bygninger, eksteriører, interiører og objekter, til portretter og mennesker i aktivitet. Uheldig bildeutsnitt: Vesentlige deler av motivet blir dekket

Detaljer

Stephen Shore. Fotografen. av Anne Marit Hansen

Stephen Shore. Fotografen. av Anne Marit Hansen Stephen Shore 1 Fotografen av Anne Marit Hansen Selvlært fotograf Steven Shore brukte et 35 mm kamera med film som måtte fremkalles i mørkerom. Som en selvlært fotograf måtte han også lære seg fremkallingsprosessen.

Detaljer

DIGITAL FOTOGRAFERING

DIGITAL FOTOGRAFERING DIGITAL FOTOGRAFERING Anette Strand Kristiansen HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2014 Fordypningsemne ITF30714 Faglærer Børre Ludvigsen Hjernen til svært kreative mennesker er mer åpne for innkommende stimuli og informasjon

Detaljer

Lukkar, blendar, ISO. Innføring i teori Korleis utnytte dei kreativt. Arnold Hoddevik

Lukkar, blendar, ISO. Innføring i teori Korleis utnytte dei kreativt. Arnold Hoddevik Lukkar, blendar, ISO Innføring i teori Korleis utnytte dei kreativt Lukkartid Lukkartida avgjer om eit bilde der motivet er i fokus blir skarpt eller uskarpt forutsatt at kameraet ikkje er på stativ Lukkaren

Detaljer

Melhuus-konkurransen. Vår 2015

Melhuus-konkurransen. Vår 2015 Melhuus-konkurransen Vår 2015 Generelle kommentarer Dette var juryens dom denne gangen. Det er mange flotte bilder, som gjør at juryen må kjempe for de bildene de virkelig liker i sluttrunden. Men det

Detaljer

DEFINISJON / ORDLISTE

DEFINISJON / ORDLISTE MACRO DEFINISJON / ORDLISTE 1:1 Motivet har samme størrelse på chip en / filmen som i virkeligheten Macro Forstørrelse mellom 1:10 (motivet er 10x mindre) og 1:1 Micro Forstørrelse mellom 1:1 og større

Detaljer

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder Olaf Christensen Digitale Bilder 27.09.2010 1) Vi har to måter å fremstille grafikk på. Den ene er ved hjelp av rastergrafikk (bildepunkter). Den andre er ved hjelp av vektorgrafikk (koordinater). Disse

Detaljer

Stavanger foto Fotomesse 20.11-22.11 2014

Stavanger foto Fotomesse 20.11-22.11 2014 Torsdag 20.11 Foto: Eivind H. Natvig 09:00 18:00 Fotomesse og Leica-kafé Som en av de største Leica-forhandlerene i Norge har vi valgt å bruke vårt fotostudio til en Leica-kafé under første dag av fotomessen.

Detaljer

Modul nr. 1148 Det digitale øyet - lys, syn og foto - 10. trinn

Modul nr. 1148 Det digitale øyet - lys, syn og foto - 10. trinn Modul nr. 1148 Det digitale øyet - lys, syn og foto - 10. trinn Tilknyttet rom: Newton Alta 1148 Newton håndbok - Det digitale øyet - lys, syn og foto - 10. trinn Side 2 Kort om denne modulen Modulen omfatter

Detaljer

MÅLSETTING FOR UTDANNINGSHUSET

MÅLSETTING FOR UTDANNINGSHUSET Digital Fotograf En moderne og fremtidsrettet utdanning for deg som ønsker å jobbe med digital fotografering. Utdanningen har fokus på utvikling av personlig stil gjennom veiledning fra ledende profesjonelle

Detaljer

Den gule flekken er det området på netthinnen som har flest tapper, og her ser vi skarpest og best i dagslys.

Den gule flekken er det området på netthinnen som har flest tapper, og her ser vi skarpest og best i dagslys. Netthinnen inneholder to typer sanseceller: staver og tapper. Når lyset treffer dem, dannes det nerveimpulser som går videre til hjernen gjennom synsnerven. Det området på netthinnen hvor synsnervene går

Detaljer

Enkel bruk av EKKO. Tilkoblingene:

Enkel bruk av EKKO. Tilkoblingene: Enkel bruk av EKKO Det er noen ting det er viktig å merke seg når en bruker EKKO. Det skal legges til at jeg har syndet mot samtlige uten at det har fått noen konsekvenser for meg, det betyr IKKE at du

Detaljer

Teknisk veiledning No

Teknisk veiledning No Teknisk veiledning No Innledning Denne tekniske veiledningen inneholder informasjon om grunnleggende teknikker som ble brukt på to av de mer teknisk avanserte bildene i D800/D800E-brosjyren. Benytt deg

Detaljer

SNAPSHOT. Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative. Andre versjon. Skrevet av Jonas B. Ingebretsen

SNAPSHOT. Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative. Andre versjon. Skrevet av Jonas B. Ingebretsen SNAPSHOT Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative Andre versjon Skrevet av Jonas B. Ingebretsen Jonas B. Ingebretsen TehJonez@Gmail.com 91695100 BLACK SCREEN: SUPER: En film av Jonas B. Ingebretsen

Detaljer

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i Vår 2014 Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i monokrom. Og det var også en del uenighet om hvilke

Detaljer

MANDATORY ASSIGNMENT 01 Photography Jonny Kjernmoen, GRA1-2014

MANDATORY ASSIGNMENT 01 Photography Jonny Kjernmoen, GRA1-2014 MANDATORY ASSIGNMENT 01 Photography Jonny Kjernmoen, GRA1-2014 RAPPORT OBLIGATORISK OPPGAVE 01 Fotografi Av: Jonny Kjernmoen torsdag 4. september 14 INNLEDNING Å fotografere har vært en av mine store hobbyer

Detaljer

Oppgave T4 Digitale Bilder

Oppgave T4 Digitale Bilder Oppgave T4 Digitale Bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler og ulemper. Rastergrafikk:

Detaljer

Uheldig bildeutsnitt: Vesentlige deler av motivet blir dekket av tekstfeltet i bunnen av slideshowet

Uheldig bildeutsnitt: Vesentlige deler av motivet blir dekket av tekstfeltet i bunnen av slideshowet Motiver og uttrykk Motiver kan være alt fra hus og bygninger, eksteriører, interiører og objekter, til portretter og mennesker i aktivitet. Uheldig bildeutsnitt: Vesentlige deler av motivet blir dekket

Detaljer

TEMA VANN KRAFT ENERGI

TEMA VANN KRAFT ENERGI VANN I KUNSTEN 2014 TEMA VANN KRAFT ENERGI HVA ER VANN I KUNSTEN? Samarbeid mellom Lillehammer Kunstmuseum og Eidsiva Utstilling i byen! Åpning på Lilletorget Dypdykk og Vanndrypp HVA OPPNÅR DU? Erfaring

Detaljer

Tvilsomt fotobevis i VG 1

Tvilsomt fotobevis i VG 1 1. februar 2007 Avdeling for mediefag Høgskulen i Volda Erling Sivertsen Tvilsomt fotobevis i VG 1 De siste årene har VG publisert en rekke fotografier som avisen har fått tilsendt fra lesernes kameramobiler.

Detaljer

Dette er vakre farger du aldri får se på mobilen

Dette er vakre farger du aldri får se på mobilen Viten BLI ABONNENT LOGG INN ANNONSE Dette er vakre farger du aldri får se på mobilen ARNT INGE VISTNES FØRSTEAMANUENSIS, FYSISK INSTITUTT, UNIVERSITETET I OSLO OPPDATERT: 23.NOV. 2015 15:28 PUBLISERT:

Detaljer

Lage DS i Windows Movie Maker

Lage DS i Windows Movie Maker TRIKKETIPS! Hvordan lage en DS i Moviemaker side 2 Hvordan lage en DS i AdobePremiere side 5 Hvordan lagre produkter på fellesserver side 7 Tips til bedre bilder side 8 Tips til bruk av tekst til skjerm

Detaljer

Slik får du O-stoff inn i lokalavisa

Slik får du O-stoff inn i lokalavisa Slik får du O-stoff inn i lokalavisa Lokal- og distriktsavisene er o-idrettens arena. Med litt innsats kan du gjøre klubben og aktiviteten synlig i lokalmiljøet. Her finner du noen velmente råd og tips.

Detaljer

TELESKOP OG MIKROSKOP

TELESKOP OG MIKROSKOP - 1 - Die-cast metal Mikroskop Refractor Teleskop TELESKOP OG MIKROSKOP INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister DELELISTE TELESKOP... 3 INSTRUKSJONER TELESKOP... 3 Montering... 3 Innstillinger...

Detaljer

NYE VINKLER. Portrett versjon 2.0

NYE VINKLER. Portrett versjon 2.0 SKREVET AV // POUL SIERSBÆK Portrett versjon 2.0 NYE VINKLER 1/100 SEKUND F5.6 ISO 400 105 MM / CARLMAGNUS.COM Fotomodellen Petra Nilsson er på begge bildene belyst av et lysstoffrør. En lampe lyser opp

Detaljer

DEL 1. WingMMS FORDELER & KARAKTERTREKK - VALGBAR LUKKERTID & FORDELER vdr NATTBILDER

DEL 1. WingMMS FORDELER & KARAKTERTREKK - VALGBAR LUKKERTID & FORDELER vdr NATTBILDER DEL 1. WingMMS FORDELER & KARAKTERTREKK - VALGBAR LUKKERTID & FORDELER vdr NATTBILDER Vi skal i en serie se litt på det vi mener er betydelige evolusjonære fremskritt med WingMMS som bidrar til bedre funksjon

Detaljer

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk KAMERANYTT VÅR 2010 16 16 designprodukter uten sidestykke Maksimal bildeglede Det finnes et kamera for enhver fotograf og for ethvert behov. Det perfekte kameraet ligger riktig i hånden. Det føles stabilt

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til.

Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til. Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til. Kurset omfatter: Hvordan holde kameraet Eksponeringsvalg Objektivvalg ISO-innstilling Riktig eksponering Lysmåling Lyslære Hvitbalanse Fargelære

Detaljer

Utsnitt/format: Bildet har et liggende rektangulært format. Bildet er kopi og ikke beskjært. 3. Symmetri

Utsnitt/format: Bildet har et liggende rektangulært format. Bildet er kopi og ikke beskjært. 3. Symmetri Førsteinntrykk: Førsteinntrykket mitt av dette bildet er en fredelig sommerdag. En bie suger nektar ut av en blomsterknopp. Komposisjon 1. Bildekomposisjon Utsnitt/format: Bildet har et liggende rektangulært

Detaljer

Fruktfluen er glad i moden frukt og fruktsaft, og finner ofte veien inn i hus og leiligheter på høsten. De fleste fruktfluer er gule eller lysebrune,

Fruktfluen er glad i moden frukt og fruktsaft, og finner ofte veien inn i hus og leiligheter på høsten. De fleste fruktfluer er gule eller lysebrune, Med lupe inn i insekte Fruktfluen er glad i moden frukt og fruktsaft, og finner ofte veien inn i hus og leiligheter på høsten. De fleste fruktfluer er gule eller lysebrune, og gjør ikke så mye ut av seg.

Detaljer

Av Poul Siersbæk og Bernt Kastberg

Av Poul Siersbæk og Bernt Kastberg HVA ER BEST? ELLER Av Poul Siersbæk og Bernt Kastberg Profesjonelle fotografer sverger til objektiver med fast brennvidde. VI HAR TESTET OM DE NYESTE OBJEKTIVENE NÅ ER PÅ SAMME NIVÅ. I takt med at det

Detaljer

RESULTATER vårkonkurransen 2011. Oslo Kamera Klubb. Jury

RESULTATER vårkonkurransen 2011. Oslo Kamera Klubb. Jury RESULTATER vårkonkurransen 2011 Oslo Kamera Klubb Jury Elisabeth Aarnes NORDPhotography Eva Storm Hanssen Moment Studio Sara Johannessen Scanpix/VG Statistikk Antall deltakere: 34 Enkeltbilder Farge papir

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3 LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3 REVIEW QUESTIONS: 1 Hvordan påvirker absorpsjon og spredning i atmosfæren hvor mye sollys som når ned til bakken? Når solstråling treffer et molekyl eller en partikkel skjer

Detaljer

Nå har jeg sett og tenkt, tenkt og sett og har kommet frem til mitt resultat i påskefotokonkurransen.

Nå har jeg sett og tenkt, tenkt og sett og har kommet frem til mitt resultat i påskefotokonkurransen. Juryens kommentarer på bilder. Vibeke Seldal Kristiansen Nå har jeg sett og tenkt, tenkt og sett og har kommet frem til mitt resultat i påskefotokonkurransen. tredje plass 8 poeng: Dette synes jeg var

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

Learning activity: History of Photography Malin E. Bjørgen

Learning activity: History of Photography Malin E. Bjørgen Learning activity: History of Photography Malin E. Bjørgen Question 1: Timeline of photography The pinhole camera Det første «kameraet» var det såkalla camera obscura, eller hull-kamera. Dei første slike

Detaljer

Pressemelding. Digital IXUS 200 IS: Vidvinkelteknologi du kan berøre. Oslo, 19. august 2009:

Pressemelding. Digital IXUS 200 IS: Vidvinkelteknologi du kan berøre. Oslo, 19. august 2009: Pressemelding Stil og kvalitet du kan berøre Canon lanserer sitt første Digital IXUS med Touch-screen og sitt hittil slankeste kompaktkamera med vidvinkel Digital IXUS 200 IS Digital IXUS 120 IS Oslo,

Detaljer

Raster VS Vektor. Stian Larsen Raster

Raster VS Vektor. Stian Larsen Raster Raster VS Vektor. Stian Larsen 29.09.10 Raster Raster grafikk, også kalt punktgrafikk, presenterer et bilde i biter av informasjon. Denne informasjonen blir til piksler som har fargekoder og informasjon

Detaljer

Samsung NX-objektiver

Samsung NX-objektiver Samsung NX-objektiver Bedre bilder med riktig objektiv Samsung NX kameraer er svært avanserte speilløse systemkameraer med intuitive menyer, smarte løsninger og enkel betjening. Med stor APS C bildebrikke

Detaljer

50% Fotobøker. 2750,- før 3350,- Bla her. - 600 kr. Introduksjonstilbud på. Samsung Galaxy SII Doro PhoneEasy 610 m/ Tele2 abonnement.

50% Fotobøker. 2750,- før 3350,- Bla her. - 600 kr. Introduksjonstilbud på. Samsung Galaxy SII Doro PhoneEasy 610 m/ Tele2 abonnement. Bla her Kvalitet og Service siden 1956 Bilder - Kamera - Mobilt Introduksjonstilbud på Fotobøker 50% - 600 kr fra 2750,- Samsung Galaxy SII Doro PhoneEasy 610 m/ Tele2 abonnement. Se side 3 Sigma 70-300

Detaljer

Pressemelding. Med 18 megapiksler, 1080p HD-film og ISO 6400 er Canons EOS 550D toppmodellen av digitale speilreflekskameraer i forbrukermarkedet

Pressemelding. Med 18 megapiksler, 1080p HD-film og ISO 6400 er Canons EOS 550D toppmodellen av digitale speilreflekskameraer i forbrukermarkedet Pressemelding Med 18 megapiksler, 1080p HD-film og ISO 6400 er Canons EOS 550D toppmodellen av digitale speilreflekskameraer i forbrukermarkedet Oslo, 8. februar 2010 Canon lanserer i dag et banebrytende

Detaljer

Mediainformasjon. Nyhetsartikkel: Bak scenen historien bak utviklingen av Canons nye EOS 7D. Prototyper fra utviklingen av EOS 7D

Mediainformasjon. Nyhetsartikkel: Bak scenen historien bak utviklingen av Canons nye EOS 7D. Prototyper fra utviklingen av EOS 7D Mediainformasjon Nyhetsartikkel: Bak scenen historien bak utviklingen av Canons nye EOS 7D Prototyper fra utviklingen av EOS 7D Canon Inc., Japan, har utviklet speilreflekskameraer i mer enn 50 år og har

Detaljer

Brukerveiledning til oppgaven IPad selfie.

Brukerveiledning til oppgaven IPad selfie. Brukerveiledning til oppgaven IPad selfie. FOTO; http://procreate.si/ 1 Det finnes mange programmer, og det er flere måter å jobbe med selvportrett på nettbrett eller IPad. I tegneprogrammet Procreate,

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Årstimetallet i faget: Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Annette B. D. Multimediadesign. 1. semester. Portfolio. annettebd.wordpress.com

Annette B. D. Multimediadesign. 1. semester. Portfolio. annettebd.wordpress.com Annette B. D. Multimediadesign 1. semester Portfolio annettebd.wordpress.com 1 Oblig 01 Utstyr benyttet til denne oppgaven: Adobe Photoshop (til beskjæring av bilder), Excel, penn, notatblokk, speilreflekskameraet

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

Reise og gatefotografi

Reise og gatefotografi Reise og gatefotografi Foredrag /workshop for Sandefjord fotoklubb 7 april 2015 av Artur Pardo. De fleste bildene er fra en 5 ukers tur til Manila for ett år siden, noen få er fra Torrevieja i Spania og

Detaljer

FOTOGRAF Silje Holter gir dagens små øyeblikk en historie i morgen

FOTOGRAF Silje Holter gir dagens små øyeblikk en historie i morgen FOTOGRAF Silje Holter gir dagens små øyeblikk en historie i morgen Portrett Priser & produkter f.o.m 22..april 2014 Velkommen Studio S Hvorfor bruke fotograf? Fotografering handler ikke bare om å trykke

Detaljer

Pressemelding. 10 megapiksler, 10x zoom, 10 år Canon feirer et tiår med IXUS digitalkameraer, med lanseringen av enestående IXUS 1000 HS IXUS 1000 HS

Pressemelding. 10 megapiksler, 10x zoom, 10 år Canon feirer et tiår med IXUS digitalkameraer, med lanseringen av enestående IXUS 1000 HS IXUS 1000 HS Pressemelding 10 megapiksler, 10x zoom, 10 år Canon feirer et tiår med IXUS digitalkameraer, med lanseringen av enestående IXUS 1000 HS IXUS 1000 HS Høyoppløste versjoner av disse og andre bilder kan lastes

Detaljer

E K S A M E N. Universitetet i Agder Fakultet for fakultet for Teknologi og realfag. Dato: 7. Desember 2016 Varighet:

E K S A M E N. Universitetet i Agder Fakultet for fakultet for Teknologi og realfag. Dato: 7. Desember 2016 Varighet: Universitetet i Agder Fakultet for fakultet for Teknologi og realfag E K S A M E N Emnekode: Emnenavn: DAT229 Video Dato: 7. Desember 2016 Varighet: 0900-1200 Antall sider inkl. forside 5 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Fotografiet har en avtrykks- og en uttrykksside

Fotografiet har en avtrykks- og en uttrykksside Fotografiet har en avtrykks- og en uttrykksside INNLEDNING Når vi tenker på et fotografi, tenker vi gjerne at det gjenspeiler virkeligheten. Det er en dokumentasjon på det som skjer nøyaktig når bildet

Detaljer

Læringsstrategi Vøl. -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider

Læringsstrategi Vøl. -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider 4 Design -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider Læringsmål -Lære å pusse tre - Lære å polere tre -Lære å overflatebehandle tre: beise, male med olje, male med maling - Lære å

Detaljer