Fotografi skrevet av Andreas Bull

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fotografi skrevet av Andreas Bull"

Transkript

1 Fotografi skrevet av Andreas Bull 1. Introduksjon Fotografi har utviklet seg mye siden det ble oppfunnet tidlig på 1800-tallet. Å ta et fotografi er idag en utrolig lettvint prosess, ofte gjort bare ved å trykke på en knapp. Dagens kameraer er bygget på en helt annen måte en kameraene for hundre eller to hundre år siden, men bygger likevel på mange av de samme prinsippene som på de tidligste oppfinnelsene. Idag er kameraet veldig utbredt da det finnes i omtrent alle moderne mobiltelefoner. Jeg skal i denne oppgaven gå nærmere inn på hvordan fotografi har utviklet seg, helt fra Camera obscura på 1800-tallet til dagens DSLR kameraer, og se på hvordan de virker. 2. Historie 2.1 Camera Obscura Fotografiske kameraer var en utvikling av camera obscura. Camera obscura er et optisk apparat som kan prosjektere et bilde av dets omgivelser på et lerret. Apparatet består av en boks eller et rom med et hull i en av sidene. Lyset fra utsiden passerer gjennom hullet og treffer en overflate på innsiden hvor bildet blir gjengitt opp ned, men med farger og riktig perspektiv. Før oppfinnelsen av fotografi var det ingen måte å bevare bildene som ble produsert av disse kameraene. Man måtte derfor manuelt tegne bildet på et kalkerpapir. De første versjonene av camera obscura var på størrelse av et rom, men ble etterhvert gradvis mer kompakte og portable. Ved å gjøre hullet på et camera obscura mindre blir dybdeskarpheten i bildet bedre, men det blir også mørkere. Noen versjoner av camera obscura bruker også en kameralinse i stedet for et hull fordi det tillater større blenderåpning som gir brukbart med lys og dybdeskarphet. I senere versjoner ble det også brukt speil for å få bildet med riktig side opp. Prinsippene som blir brukt i camera obscura har vært kjent siden Aristoteles ( f.kr) og Mozis ( f.kr) tid (Campbell, 2005, s. 114). De første forsøkene på å fotografere med et kamera som brukte lyssensitive materialer for å bevare bildet ble gjort i 1816 av Nicéphore Niepce. Niepce greide delvis å fange et bildet ved å bruke et papir dekket med sølvklorid (Gernsheim, 1955, s ). Problemet med bildene han laget på denne måten var at de ikke kunne bli preservert over lengre tid og at lys og skygger var motsatt av hverandre (negativ). Noen uker senere fant Niepce ut at han kunne bruke salpetersyre for å bevare

2 bildene i en viss grad. Ved hjelp av syren kunne bildene bli vist i dagslys i en kort periode, men ville blekne om det ble eksponert for lenge. Niepce prøvde lenge å finne en bedre måte å løse disse problemene på og i 1822 greide han å bevare et bilde ved hjelp av en ganske anderledes teknikk, heliografi. Han dekket en plate av glass eller metall med bitumen som stivner utifra hvor lenge det blir eksponert for lys. Når platen så ble vasket etterpå, ble bare de stivnede delene av bildet igjen. 2.2 Daguerreotypi I 1836 oppfant Louis Daguerre og Niepce (som døde før oppfinnelsen var ferdig) den første praktiske fotografimetoden, som ble kalt daguerreotypi (Gernsheim, 1955, s. 50). Denne metoden gikk ut på å dekke en kobberplate med sølv for så å behandle den med damp fra jod for å gjøre den lyssensitiv. Platene med denne behandlingen var fremdeles ikke lyssensitive nok, og det var gjennom tilfeldigheter at Daguerre fant en måte å løse dette problemet på. Daguerre hadde puttet et «mislykket» bilde i skapet sitt der han oppbevarte kjemikaliene sine for å bruke platen på nytt ved en senere anledning. Når han åpnet skapet noen dager senere så han at bildet hadde fått et distinkt motiv. Ved å eliminere de forskjellige kjemikaliene han hadde i skapet fant han ut at det var kvikksølv fra et ødelagt termometer som hadde reagert med platen. På denne måten løste Dagueerre problemet med lyssensitivitet, og man kunne nå eksponere bilder mye raskere (fra minutter i stedet for flere timer). Når platen hadde blitt eksponert ferdig ble bildet framkalt med kvikksølvdamp og deretter behandlet med vanlig salt for å bevare det. Det var fortsatt noen ulemper med daguerreotypi. Platene som ble brukt var alt for skinnende så det var vanskelig å se motivet, og siden bildene var direkte positive, kunne de ikke bli brukt som negativer til å printe kopier på en effektiv måte. 2.3 Kalotypi Kalotypi ble introdusert i 1841 av William Henry Fox Talbot (Gernsheim, 1955, s ). Denne måten å produsere bilder på var mer effektiv enn daguerreotypi fordi eksponeringen gikk fortere (et par minutter), det var billigere og prosessen produserte et negativt bilde som gjorde det lettere å lage flere positive kopier. Prosessen gikk ut på å børste et papir som var behandlet med jodid med en oppløsning av sølvnitrat. Deretter tørket man papiret og dyppet det i en oppløsning av kaliumjodid for så å tørket det igjen. På dette stadiet var balansen av kjemikaliene slik at papiret praktisk talt var ufølsomt for lys og kunne lagres på ubestemt tid. Når man så skulle bruke papiret, ble det børstet med en oppløsning av sølvnitrat, eddiksyre og gallisk syre og deretter eksponert i kameraet. Fremkallingen ble gjort ved å børste på mer av «sølv-syre oppløsningen», mens man forsiktig

3 varmet opp papiret. Når fremkallingen var ferdig ble papiret skylt og stabilisert ved å vaske det i en oppløsning av kaliumbromid som gjorde at fotografiet ble ufølsomt for lys. 2.4 Kollodiumnegativ Kollodiumnegativer, eller «wet plate collodion», ble oppfunnet av Frederic Scott Archer og introdusert på 1850-tallet (Gernsheim, 1955, s ). Prosessen gikk ut på at kollodium, som er nitrocellulose blandet med eter, ble helt over fotografimaterialet, ofte en glassplate, for så å bli dyppet i et bad av sølvnitrat. Platen måtte så bli eksponert mens den fortsatt var fuktig fordi lyssensitivitenen ble dårligere etterhvert som kollodiumet tørket. Bildet måtte også fremkalles og preserveres rett etter eksponering. Hele prosessen måtte gjøres i løpet av rundt 15 minutter noe som gjorde «wet plate collodion» veldig upraktisk da man måtte ha med et portabelt mørkerom og en mengde kjemikalier der man skulle ta bildet. Dessuten var kjemikaliene som ble brukt ekstremt brannfarlige. Fordelene med kollodiumnegativ var at bildene som ble produsert var utrolig detaljerte og at eksponeringer gikk mye fortere (fra sekunder) som gjorde det egnet for portrettfotografi. Kollodiumnegativ-prosessen kunne også bli gjort med tørre plater, som gjorde det mye mer praktisk. Problemet med tørre plater var at eksponeringen gikk mye tregere (alt fra 3 til 10 ganger lengre eksponering enn på en fuktig plate). I 1871 oppfant Richard L. Maddox derimot «gelatin dry plates» (Langford, 1997, s ). Man hadde funnet ut at gelatin var mye bedre enn kollodium for å binde lyssensitive salter til glass. Disse platene kunne eksponeres ned til 1/25 sekund og man slapp å drasse med så mange kjemikalier og telt. På grunn av de korte eksponeringstidene slapp man også stativ og det ble vanlig med bærbare kamera. De korte eksponeringstidene førte også til utviklingen av de første mekaniske lukkerne. «Gelatin dry plates» trengte dessuten ikke å bli fremkalt og preservert innen 15 minutter slik som «wet plates» noe som gjorde de mye mer praktiske. Disse platene kunne også kjøpes ferdig i butikker, noe som gjorde at almenheten, og ikke bare profesjonelle, kunne begynne å ta bilder. 2.5 Fotografisk film I lang tid ønsket fotografer å finne et bedre alternativ til glassplater som var lettere og mindre skjøre. Men det viste seg at det var vanskelig å finne et materiale som var like gjennomsiktig og uten urenheter som glass, helt til oppfinnelsen av celluloid-film. George Eastman revolusjonerte fotografisk film da han i 1889 begynte å produsere celluloid-film

4 (Langford, 1997, s ). Man hadde fram til da visst om celluloid og dens egenskaper som passet bra til fotografi, men man hadde ikke greid å gjøre den tynn nok til at den ble passe gjennomsiktig. Filmen bestod av en tynn remse celluloid som ble dekket av en emulsjon som inneholdt lyssensitive sølvsalter. Den fungerte slik at når emulsjonen ble eksponert for lys, skjedde det en kjemisk prosess der sølvsaltkrystallene ble omdannet til rent sølv. Størrelsen på krystallene i emulsjonen bestemte filmhastigheten, og den måles idag i en ISO-skala, der et lavt tall betyr en langsom film. Celluloid-filmen var utrolig brannfarlig, noe som førte til en mer stabil film som ble introdusert som «safety film» tidlig på 1900-tallet. Eastmans første kamera, som han kalte «Kodak», ble lansert i Det var et veldig enkelt kamera med en enkelt lukkertid og med en fastsatt-fokus linse. Kameraet og filmen var relativt billig og appellerte til gjennomsnitts-forbrukeren. Det kom ferdig med nok film til 100 bilder og måtte bli sendt tilbake til fabrikken for å fremkalle bildene og sette inn ny film når filmen var brukt opp. For første gang trengte ikke fotografen å kunne noe om kjemikalier og fremkalling. 12 år senere lanserte Eastman «Brownie», et enkelt og billig kamera som ble utrolig populært og som fortsatte å bli solgt fram til 1960-tallet. Prisene på kameraer og film hadde nå falt drastisk, og det var nå allmennheten for alvor begynte å ta «snapshots». Selv om film var mer praktisk og billig enn «fotografiske plater», ble plater brukt lenge av blant annet astronomer i teleskop på grunn av at de ga mer detaljerte kopier. 2.6 Fargebilder Mange prøvde i første halvdel av 1900-tallet å finne måter å få farger i bildene sine. Bilder av typen daguerreotypi kunne bli fargelagt for hånd, men dette var svært tidkrevende og man måtte dessuten være forsiktig slik at man ikke ødela bildet. Så tidlig som i 1861 tok søket etter naturlig fargebilder sitt første viktige steg framover da James Clerk-Maxwell demonstrerte et eksperiment der tre svarthvitt fotografier kunne bli vist som et farget bilde gjennom å prosjektere de gjennom et rødt, grønt og blått filter (Langford, 1997, s ). På 1860-tallet var det derimot ingen kjente materialer som var sensitive til rødt og grønt. Det var ikke før i 1906 at man hadde funnet materialer egnet til dette, og profesjonelle kunne ta fargebilder gjennom en svært upraktisk og komplisert prosess. Prosessen gikk ut på å bruke tre plater med hvert sitt filter i rødt, grønt og blått. Etter hver eksponering måtte man skifte plate og filter uten å bevege kameraet så motivet ble forskjøvet. Bildene ble så printet på glass og deretter lakkert i den fargen de hadde blitt eksponert med. De tre bildene i rødt, grønt og blått ble så lagt i et apparat (basert på stereoskopi) som kombinerte alle bildene slik at øye så et fargebilde.

5 Mange prøvde å finne en måte å få fargebilder på som ikke var så kompleks. Lumière-brødrene fant derfor en annen måte å produsere fargebilder på i 1907, kalt «Autochromes». «Autochromes» fungerte som et filter som var dekket med et jevnt lag av små gjennomsiktige korn av stivelse som var farget rødt, grønt og blått. Når man så eksponerte platen fungerte kornene som små filtre. Ulempen med denne måten å få fargebilder på var lang eksponeringstid (1-2 sekunder i dagslys) da filteret ikke slapp gjennom så mye lys (bare 20-30% av lys slapp gjennom). Bilder av denne typen kunne heller ikke forstørres så mye da man kunne se mønstret av kornene hvis det ble for stort. «Kodachrome» ble lansert i 1935 av Kodak som en av de første fungerende fargefilmene. Filmen gjenga farger ved at 3 tynne lag med emulsjon som var sensitiv til hver sin farge (rød, grønn, blå) ble lagt oppå hverandre. Gjennom fremkalling ble hvert enkelt lag gjort om til et positivt bilde i sin farge, og med alle lagene oppå hverandre dannet et fotografi med naturlige farger. Fremkallingprosessen var svært komplisert, med over 20 steg i avanserte maskiner. I 1963 ble polaroid lansert. Polaroid brukte samme prinsipper som fargefilmen, men kunne produsere ferdige bilder rett ut av kameraet. For å produsere polaroid-utstyr behøvdes det store ferdigheter og avansert teknologi, men for å bruke det trengte man ikke kunnskaper om fremkalling. Filmen som polaroid-kameraer brukte var derimot dyr på grunn av dens kompleksitet. 3. SLR SLR (Single Lens Reflex camera), eller speilreflekskamera er et kamera som bruker et flyttbart speil mellom lukkeren og linsen. På grunn av speilet kan man se utsnittet av motivet relativt likt slik som det faktisk kommer til å bli i søkeren i motsetning til for eksempel et kompaktkamera der det man ser i søkeren vil avvike mer fra bildet man får. De første SLR kameraene ble først introdusert på markedet på 1880-tallet, men ble for alvor utbredt på 1920-tallet da flere produsenter lanserte kompakte SLR kameraer. Disse ble raskt populære da man kunne sjekke komposisjon og fokus rett før man begynte eksponeringen (Langford, 1997 s ). I 1936 ble det første SLR kameraet med 35 mm film, «Kine Exakta», lansert i Tyskland. Dette var forløperen til dagens SLR, men hadde mange ulemper ved seg. For eksempel ble bildet i søkeren speilvendt og hvis du tok bilder med kameraet vertikalt ble de opp ned. På dette kameraet, i likhet med de andre tidlige utgavene av SLR kameraer var søkeren på toppen av kameraet. Problemet med at motivet tilsynelatende ble seende opp ned eller speilvendt i søkeren, ble løst ved å bruke en optisk prisme (pentaprism), som for første gang ble brukt i kommersielle kameraer av

6 «Zeiss» i SLR kameraer med prismer hadde søkeren på baksiden slik som i dagens modeller, slik at man kunne bruke kameraet i øyehøyde. Under 2. verdenskrig ble forskjellige land tvunget til å utvikle sine egne kameraer, linser og film for militære behov. SLR kameraets teknologi ble forbedret på mange vis av forskjellige produsenter som Pentax, Nikon, Canon, Minolta, Hasselblad og Leica gjennom 40-, 50- og 60-tallet. Forbedringer som lysmåler i søkeren, speil som gikk ned igjen automatisk etter eksponering og automatiske «diaphragm lukkere» (en type lukker-mekanisme der flere små blader i en ring åpner eller lukker for eksponering). SLR kameraer ble etterhvert utviklet til ulike «systemer», der de forskjellige produsentene begynte å bygge sine egne linser og tilleggsutstyr slik vi kjenner til i dag. 3.1 DSLR DSLR (Digital Single Lens Reflex camera) eller digital speilreflekskamera bruker mye av den samme teknologien og prinsippene man finner i vanlige SLR kamera, bare at det brukes en digital bildebrikke i stedet for film. I 1969 oppfant William S. Boyle og George E. Smith den første bildeteknologien som brukte en digital sensor eller en såkalt CCD (Charged-Coupled Device). For første gang i historien ble det ikke brukt kjemikalier for å lage et bilde. Det første kommersielt disponible DSLR kameraet kom ikke på markedet før i 1991 da Kodak lanserte Kodak DSC-100 som kostet rundt dollar. I 1999 lanserte Nikon sitt D1 kamera som det første DSLR kameraet som utfordret Kodaks monopol på det profesjonelle markedet. Gjennom neste tiår ble andre produsenter som Canon, Fujifilm, Minolta (som senere ble kjøpt opp av Sony), Pentax, Olympus, Panasonic, Samsung og Sigma med på DSLR-markedet. En CCD er en brikke av silikon som er dekket med et gitter av små elektroder kalt «photosites», en for hver piksel (Long, 2012, s ). Hver «photosite» inneholder en fotodiode som fører elektrisk strøm når kameraet er på. Når lys så treffer en «photosite» fører det til at fotodioden mister noe av strømmen, og mengden som den mister er proporsjonal med antall fotoner som treffer fotodioden. Ved å måle mengden av strøm som reduseres kan kameraet finne ut hvor mye lys som traff den aktuelle fotodioden under eksponering. Disse målingene blir deretter konvertert til nummer av en analog-til-digital konverterer. De fleste kameraer bruker enten en 12-bit eller 14-bit analog-til-digital konverterer, som betyr at hver verdi fra hver «photosite» blir konvertert til et 12- eller 14-bit tall.

7 Uttrykket CCD kommer fra hvordan kameraet leser strømmen til de enkelte «photosites». Etter at en CCD er eksponert sendes strømverdiene av den første raden av «photosites» til et «lese-register» og deretter til en analog-til-digital konverterer. Hver rad av strømverdier er elektronisk paret til den neste raden slik at når en rad har blitt lest og slettet, flytter alle de andre radene seg ett nivå nedover for å fylle opp den tomme plassen. I en CMOS (Complimentary Metal-Oxide-Semiconductor) bildebrikke kan derimot hver «photosite» leses individuelt uten at de må flyttes nedover. Fordelene med en CMOS bildebrikke i forhold til en CCD bildebrikke er at den bruker mindre strøm som fører til lenge levetid for batteriet og færre problemer angående overoppheting. CMOS bildebrikken kan også integreres med flere andre funksjoner, som for eksempel prosessering, på samme brikke. Dette betyr at det trengs færre brikker i kameraet noe som gjør det billigere å produsere. «Photosites» er bare sensitive til hvor mye lys de mottar, de vet ingenting om farger. For å få til farger er det nødvendig med noen ekstra prosesser. Et digitalt bilde består av tre forskjellige svarthvitt bilder som blir kombinert for å lage et fargebilde. Hver «photosite» på kameraets bildebrikke er dekket med et rødt,grønt eller blått filter. De fleste bildebrikkene bruker et mønster av filtre kalt «The Bayer Pattern». Med disse filtrene kan bildebrikken produsere separate og uferdige røde, grønne og blå bilder. Bildene er uferdig fordi det røde bildet, for eksempel, mangler alle pikslene som var dekket av blå og grønne filtre. Kameraet kan kalkulere fargen til en gitt piksel ved å analysere alle de omkringliggende pikslene. Dette er en type interpolasjon som kalles «demosaicing». «Demosaicing» prosessen varierer mellom forskjellige kameraer fra å bare analysere de helt omkringliggende pikslene til å analysere et område på 9x9 piksler. Andre bildebrikker bruker også andre fargeutvalg som for eksempel CMYK (Cyan, Magenta, Yellow og Key (svart)) som egner seg og ofte brukes i forbindelse med trykk. Før lys i det hele tatt treffer bildebrikken i kameraet går det gjennom flere filtre. Blant annet går det gjennom et infrarødt filter som hindrer sensoren til å ta opp lys fra den infrarøde delen av spekteret som våre øyne ikke kan se. Etter at verdiene har blitt digitalisert av en analog-til-digital konverterer blir verdiene prosessert i kameraets prosessor. Her blir blant annet farger, gamma og hvitbalanse justert utifra forskjellige algoritmer for å gjøre bildet mer naturlig. Fjerning av bildestøy og komprimering foregår også i prosessoren. Bildene blir komprimert for å redusere størrelsen slik at det blir plass til flere bilder på minnebrikken i kameraet. Man kan ofte velge hvor mye bildene skal komprimeres i kameraet. Mye komprimering går utover kvaliteten og reduserer mulighetene man

8 har i etterbehandlingen av bildene, men tar i gjengjeld liten plass. 4. Referanseliste Campbell, Jan. (2005). Film and cinema spetatorship: melodrama and mimesis Cambridge (UK), Polity Press Gernsheim, Helmut. (1955). The history of photography London, Oxford Universety Press Langford, Michael. (1997, 2.utg). Story of photography Oxford, Focal Press Long, Ben. (2012, 6.utg). Complete Digital Photography Boston, Course Technology

Oppgave T4 Digitale Bilder

Oppgave T4 Digitale Bilder Oppgave T4 Digitale Bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler og ulemper. Rastergrafikk:

Detaljer

Fordypningsemne. fotografering. Kamilla Hagane Ramleth. Høsten 2013. Første utkast

Fordypningsemne. fotografering. Kamilla Hagane Ramleth. Høsten 2013. Første utkast Fordypningsemne fotografering Kamilla Hagane Ramleth Høsten 2013 Første utkast 1 1. Innledning 1.1. problemstilling 1.2. kameraer som er brukt her 2.Kameraet 2.1. innledning kamera 2.2. søkeren 2.3. objektivet

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

Analog- og digital fotografi

Analog- og digital fotografi Analog- og digital fotografi Erika Adele Sandbæk 23.10.2015 1/17 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Eksperiment med pinhole kamera...4 3 Analog (med film)...9 3.1 Brownie Six-20 Model C...9 4 Digital...12

Detaljer

Learning activity: History of Photography Malin E. Bjørgen

Learning activity: History of Photography Malin E. Bjørgen Learning activity: History of Photography Malin E. Bjørgen Question 1: Timeline of photography The pinhole camera Det første «kameraet» var det såkalla camera obscura, eller hull-kamera. Dei første slike

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Dette dokumentet forklarer nye teknologier som ikke er å finne i tidligere modeller. Stor sensor med høy

Detaljer

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk KAMERANYTT VÅR 2010 16 16 designprodukter uten sidestykke Maksimal bildeglede Det finnes et kamera for enhver fotograf og for ethvert behov. Det perfekte kameraet ligger riktig i hånden. Det føles stabilt

Detaljer

Hvordan velger du riktig digitalkamera for trykk?

Hvordan velger du riktig digitalkamera for trykk? Hvordan velger du riktig digitalkamera for trykk? Toralf Sandåker Skribent og konsulent Hvordan velge riktig digitalkamera for trykk? Utgangspunkt: Dine egne behov Teknologi Ulike typer digitale kameraer

Detaljer

Kameraføring Vi har valgt å filme med to kameraer, som vi har delt opp i A og B foto. Ideen var at A kamera, skulle være hovedkamera.

Kameraføring Vi har valgt å filme med to kameraer, som vi har delt opp i A og B foto. Ideen var at A kamera, skulle være hovedkamera. UTSTYR Kamera Vi har fra starten valgt å bruke DSLR(Digital Single Lens Reflex) under produksjonen. Dette er av en to delt grunn, den første delen er en mer overfladisk grunn. To i gruppen hadde allerede

Detaljer

Fotografering av måneformørkelser

Fotografering av måneformørkelser Fotografering av måneformørkelser Odd Høydalsvik 27.02.2007 Utstyr Man kan få mye ut av det man har, f.eks.: Kompaktkamera Speilrefleks med diverse optikk Vidvinkel for å fange hele forløpet Normal for

Detaljer

Analog- og digital fotografi. Erika Adele Sandbæk 19.11.2015

Analog- og digital fotografi. Erika Adele Sandbæk 19.11.2015 Analog- og digital fotografi Erika Adele Sandbæk 19.11.2015 Innhold 1 Innledning...3 2 Fremgangsmåte og metoder...4 3 Resultater...6 3.1 Det første pinhole camera...6 3.2 Det andre pinhole camera...8 3.3

Detaljer

WORKSHOP I IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE OG DIGITALE MATERIALER

WORKSHOP I IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE OG DIGITALE MATERIALER PREUS MUSEUM Konserveringsavdelingen Pb. 254, N-3192 Horten Tlf: + 47 40 44 21 06 Fax: + 47 33 03 16 40 jens.gold@preusmuseum.no WORKSHOP I IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE OG DIGITALE MATERIALER

Detaljer

Pressemelding. Canon introduserer EOS 7D innovativ teknologi og brukervennlig konstruksjon som gir en ny fotografisk opplevelse

Pressemelding. Canon introduserer EOS 7D innovativ teknologi og brukervennlig konstruksjon som gir en ny fotografisk opplevelse Pressemelding Canon introduserer EOS 7D innovativ teknologi og brukervennlig konstruksjon som gir en ny fotografisk opplevelse Oslo, 1. september 2009: Canon lanserer i dag sitt nye digitale speilreflekskamera,

Detaljer

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland Oblig 06 Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland RESEARCH OG ARBEIDSPROSESS INNLEDNING I denne oppgaven skal jeg produsere to fotografier for en fiktiv reklamekampanje, der den skal fremme

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter PhotoShop Grunnleggende ferdigheter Kurs for ansatte DMMH februar/mars 2009 Versjon 2 Svein Sando Åpne og lagre Åpne: to varianter File Open Ctrl+O Lagre: to varianter File Save Ctrl+S Lagre som: to varianter

Detaljer

BEGYNNERNIVÅ PÅMELDING. 20-22 mars. 8-10 mai. magnemyhren.no Magne Myhren 2015

BEGYNNERNIVÅ PÅMELDING. 20-22 mars. 8-10 mai. magnemyhren.no Magne Myhren 2015 2015 20-22 mars 8-10 mai BEGYNNERNIVÅ Nybegynnerkurs i bruk av digitalt speilreflekskamera. Kanskje har du nettopp fått nytt kamera, og du lurer på hvordan du skal forholde deg til det store utvalget av

Detaljer

Foto med telefon og nettbrett

Foto med telefon og nettbrett 11 Foto med telefon og nettbrett Det er mange av oss som elsker å fotografere. Da mobiltelefonene fikk kamera, fikk du en ny mulighet. Det kan være ting vi synes er vakre, spennende, morsomme eller det

Detaljer

Fase 1 Studio 2 Hvordan blir en kø til og hvordan løser en kø seg opp? Forsking og planlegging Hva er en timelapse?

Fase 1 Studio 2 Hvordan blir en kø til og hvordan løser en kø seg opp? Forsking og planlegging Hva er en timelapse? Fase 1 Studio 2 Hvordan blir en kø til og hvordan løser en kø seg opp? - Bruk av timelapse for å studere langvarige fenomener Prosjektet går ut på å ta flere timelapser av trafikken, fra ulike steder rundt

Detaljer

Pressemelding. Med 18 megapiksler, 1080p HD-film og ISO 6400 er Canons EOS 550D toppmodellen av digitale speilreflekskameraer i forbrukermarkedet

Pressemelding. Med 18 megapiksler, 1080p HD-film og ISO 6400 er Canons EOS 550D toppmodellen av digitale speilreflekskameraer i forbrukermarkedet Pressemelding Med 18 megapiksler, 1080p HD-film og ISO 6400 er Canons EOS 550D toppmodellen av digitale speilreflekskameraer i forbrukermarkedet Oslo, 8. februar 2010 Canon lanserer i dag et banebrytende

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

DEL 1. WingMMS FORDELER & KARAKTERTREKK - VALGBAR LUKKERTID & FORDELER vdr NATTBILDER

DEL 1. WingMMS FORDELER & KARAKTERTREKK - VALGBAR LUKKERTID & FORDELER vdr NATTBILDER DEL 1. WingMMS FORDELER & KARAKTERTREKK - VALGBAR LUKKERTID & FORDELER vdr NATTBILDER Vi skal i en serie se litt på det vi mener er betydelige evolusjonære fremskritt med WingMMS som bidrar til bedre funksjon

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

WORKSHOP I IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE OG DIGITALE MATERIALER

WORKSHOP I IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE OG DIGITALE MATERIALER PREUS MUSEUM Konserveringsavdelingen Pb. 254, N-3192 Horten Tlf: + 47 40 44 21 01 Fax: + 47 33 03 16 40 jens.gold@preusmuseum.no WORKSHOP I IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE OG DIGITALE MATERIALER

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer 1 2 Er din kommunikasjon lettlest og relevant? Ser kundene det du gjerne vil at de skal lese på fakturaen, på nettsidene og i appen? Eller går de faktisk

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Teknologiske forklaringer EOS 550D

Teknologiske forklaringer EOS 550D Teknologiske forklaringer EOS 550D Canons CMOS-sensor Canons CMOS-teknologi er designet og produsert av Canon for å fungere sammen med egenproduserte DIGIC-prosessorer. Med støyreduksjonskrets på hvert

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Mediainformasjon. Nyhetsartikkel: Bak scenen historien bak utviklingen av Canons nye EOS 7D. Prototyper fra utviklingen av EOS 7D

Mediainformasjon. Nyhetsartikkel: Bak scenen historien bak utviklingen av Canons nye EOS 7D. Prototyper fra utviklingen av EOS 7D Mediainformasjon Nyhetsartikkel: Bak scenen historien bak utviklingen av Canons nye EOS 7D Prototyper fra utviklingen av EOS 7D Canon Inc., Japan, har utviklet speilreflekskameraer i mer enn 50 år og har

Detaljer

Pressemelding. Oslo, 19. august 2009:

Pressemelding. Oslo, 19. august 2009: Pressemelding Canon PIXMA MP640 og PIXMA MP990 multifunksjonsprodukter med Canons intelligente utskriftsteknologi for det beste innen ytelse og brukervennlighet PIXMA MP990 PIXMA MP640 Oslo, 19. august

Detaljer

TEKNIKKEN. Anaglyfiske filter:

TEKNIKKEN. Anaglyfiske filter: Stereoskopi Jeg har i denne teksten tenkt til å gå nærmere inn på hva stereoskopi er, hvordan teknikken fungerer, og se litt på hvordan det har blitt brukt og hvordan det har utviklet seg gjennom historien.

Detaljer

Grunnleggende begreper. Frode Slettum

Grunnleggende begreper. Frode Slettum Grunnleggende begreper Frode Slettum Tiden det tar å registrere lyset/bildet. Lukkertiden stilles i trinn (Eksponeringstrinn). Ett trinn tilsvarer en halvering eller dobling av lysmengden som slipper inn

Detaljer

Refleksjonsnotat Reklameplakat for iphone

Refleksjonsnotat Reklameplakat for iphone Refleksjonsnotat Reklameplakat for iphone MED1003/MED1002/PFO4106 Jonas Driveklepp 25. januar 2013 Teknisk info Utstyr Kamera:!! Canon EOS 5D Mark II Lys:!!! Videolys!!! Dimlights Stativ:!! (Håndholdt)

Detaljer

Det digitale kameraet,

Det digitale kameraet, KURS I DIGITAL FOTOGRAFERING Det digitale kameraet, er fremdeles i sin spede barndom første amatørkamera kom i 1995. Utviklingen går hurtig og nye modeller med forbedrete funksjoner presenteres fortløpende.

Detaljer

Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter

Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter Kan du se meg blinke? er et skoleprogram der elevene får lage hver sin blinkende dioderefleks som de skal designe selv.

Detaljer

Pressemelding. Digital IXUS 200 IS: Vidvinkelteknologi du kan berøre. Oslo, 19. august 2009:

Pressemelding. Digital IXUS 200 IS: Vidvinkelteknologi du kan berøre. Oslo, 19. august 2009: Pressemelding Stil og kvalitet du kan berøre Canon lanserer sitt første Digital IXUS med Touch-screen og sitt hittil slankeste kompaktkamera med vidvinkel Digital IXUS 200 IS Digital IXUS 120 IS Oslo,

Detaljer

Stephen Shore. Fotografen. av Anne Marit Hansen

Stephen Shore. Fotografen. av Anne Marit Hansen Stephen Shore 1 Fotografen av Anne Marit Hansen Selvlært fotograf Steven Shore brukte et 35 mm kamera med film som måtte fremkalles i mørkerom. Som en selvlært fotograf måtte han også lære seg fremkallingsprosessen.

Detaljer

Digital Fotografi - fotoreportasje om den gamle telegrafen i Trøgstad

Digital Fotografi - fotoreportasje om den gamle telegrafen i Trøgstad Digital Fotografi - fotoreportasje om den gamle telegrafen i Trøgstad Marte Jørgensen 11.09.2015 Høgskolen i Østfold 1 1 Innledning Fotografiet har vært en del av historien siden 1800-tallet og kan i dag

Detaljer

Trykk, mønster og design

Trykk, mønster og design Trykk, mønster og design Tekst og bilder av Hilde Degerud Jahr Utgitt av Kunst i Skolen 2013 Fotografier, illustrasjoner eller tekst må ikke reproduseres eller benyttes i andre sammenhenger. www.kunstiskolen.no

Detaljer

Grunnkurs i fotografi dag 1

Grunnkurs i fotografi dag 1 Grunnkurs i fotografi dag 1 av Jarle Vikshåland, www.vikshaland.net i samarbeid med Inspiratour, www.inspiratour.no Grunnkurs i Foto Dag 1 1 av 19 Jarle Vikshåland, www.vikshaland.net 1 Hva er et kamera...

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen 1 IFEA Sikkerhetssystemkonferansen Gardermoen 3.-4. Nov 2011 NTMOS H2S Ny halvlederteknologi for rask deteksjon Tradisjonelle måleprinsipper for deteksjon av gasser Katalytisk forbrenning: Måling av HC

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder Olaf Christensen Digitale Bilder 27.09.2010 1) Vi har to måter å fremstille grafikk på. Den ene er ved hjelp av rastergrafikk (bildepunkter). Den andre er ved hjelp av vektorgrafikk (koordinater). Disse

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

DIGITAL FOTOGRAFERING

DIGITAL FOTOGRAFERING DIGITAL FOTOGRAFERING Anette Strand Kristiansen HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2014 Fordypningsemne ITF30714 Faglærer Børre Ludvigsen Hjernen til svært kreative mennesker er mer åpne for innkommende stimuli og informasjon

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs:

TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: 1 TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 38 Digital representasjon, del 2 - Representasjon av lyd og bilder - Komprimering av data Rune Sætre satre@idi.ntnu.no 2 Digitalisering av lyd Et

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Refleksjon foto. Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan

Refleksjon foto. Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan Refleksjon foto Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan Mål: MEK forklare grunnleggende prinsipper for opphavsrett, etikk og ytringsfrihet og ta hensyn til dem i eget arbeid MED bruke

Detaljer

Det digitale kameraet

Det digitale kameraet KURS I DIGITAL FOTOGRAFERING Det digitale kameraet er fremdeles i sin spede barndom første amatørkamera kom i 1995! Utviklingen går hurtig og nye modeller med forbedrete funksjoner presenteres fortløpende.

Detaljer

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Live Streaming (LEGRIA HF R48 og LEGRIA HF46) Den nye LEGRIA HF R-serien gir deg mulighet til å streame opptak direkte

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Kraftig avansert zoom lansert til ny MiniDV-serie

Kraftig avansert zoom lansert til ny MiniDV-serie Pressemelding Kraftig avansert zoom lansert til ny MiniDV-serie Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 7. januar 2008: Canon lanserer nå den nye MD200-serien et utvalg

Detaljer

Newton Camp modul 1115 "På tur med foto (med/uten innleid instruktør)"

Newton Camp modul 1115 På tur med foto (med/uten innleid instruktør) Newton Camp modul 1115 "På tur med foto (med/uten innleid instruktør)" Kort beskrivelse av Newton Camp-modulen I denne modulen får deltakerne lage sitt eget kamera av en malingsboks. De får ta bilder,

Detaljer

HDR: High Dynamic Range

HDR: High Dynamic Range HDR: High Dynamic Range Hva er dynamisk område? Et bilde med et stort dynamisk område er et med stor forskjell mellom høylys og mørke skygger. Disse to har ikke et stort dynamisk område i bildet av treet

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Joseph Nicphore Niepce 1765-1833. Heliografiet

Joseph Nicphore Niepce 1765-1833. Heliografiet Fotohistorien Joseph Nicphore Niepce 1765-1833 Heliografiet Luis Mandè Daguerre 19.august 1839 regnes som fotografiets fødseldag Hans Thøger Winther Norges første fotograf Opprettet bokhandel i Christiania

Detaljer

Innføring i bildebehandling

Innføring i bildebehandling Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Fag IAD33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning Laboppgave nr 1 Innføring i bildebehandling Halden 24.08.2010 23.08.10 Revidert Log GKS 20.08.09

Detaljer

Canon definerer fotograferingens fremtid: 21,1 MP EOS 5D Mark II gir full HD-filmopptak

Canon definerer fotograferingens fremtid: 21,1 MP EOS 5D Mark II gir full HD-filmopptak Pressemelding Canon definerer fotograferingens fremtid: 21,1 MP EOS 5D Mark II gir full HD-filmopptak Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre/product_information/cameras_accessories/index.asp

Detaljer

Teknologiske forklaringer XA25, XA20 og LEGRIA HF G30

Teknologiske forklaringer XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Teknologiske forklaringer XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Dette dokumentet inneholder forklaringer om nye teknologier på nylig lanserte produkter. Nyutviklet vidvinkelobjektiv med 20x optisk zoom XA25, XA20

Detaljer

Hvordan fotografere insekter, blomster og små detaljer i naturen

Hvordan fotografere insekter, blomster og små detaljer i naturen Hvordan fotografere insekter, blomster og små detaljer i naturen Arne C. Nilssen Det fotograferes i dag mer enn noen gang, ikke minst med digitale kameraer og avanserte mobiltelefoner. Mesteparten er nok

Detaljer

Vi lager noe vi kan bruke av noe vi ikke bruker lenger.

Vi lager noe vi kan bruke av noe vi ikke bruker lenger. Vi lager noe vi kan bruke av noe vi ikke bruker lenger. Innlevert av 4a ved Marienlyst skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2012 Etter at vi var på Barnekunstmuseet i høst ble vi veldig inspirert av

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Opprette et HDR bilde

Opprette et HDR bilde Opprette et HDR bilde Det er mange verktøy for å lage HDR (High Dynamic Range) bilder, Photoshop og Paint Shop Pro har begge verktøy for å gjøre dette men PhotomatixPro er mer sofistikert og resultatene

Detaljer

Vi begynte å lure på det med fingeravtrykk. Er det virkelig slik at. alle mennesker har forskjellig type fingeravtrykk?

Vi begynte å lure på det med fingeravtrykk. Er det virkelig slik at. alle mennesker har forskjellig type fingeravtrykk? Vi begynte å lure på det med fingeravtrykk. Er det virkelig slik at alle mennesker har forskjellig type fingeravtrykk? Vi startet med å undersøke det litt på nettet Hvis du undersøker fingerspissene med

Detaljer

Yukon RANGER PRO 5x42 Endelig en meget god CCD-basert Nattkikkerter til Fornuftig pris

Yukon RANGER PRO 5x42 Endelig en meget god CCD-basert Nattkikkerter til Fornuftig pris Yukon RANGER PRO 5x42 Endelig en meget god CCD-basert Nattkikkerter til Fornuftig pris En ener for generell ikke-forstyrende observasjon av dyreliv og opptak i mørke for studier av dyr, bestandestimering,

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

MÅLSETTING FOR UTDANNINGSHUSET

MÅLSETTING FOR UTDANNINGSHUSET Digital Fotograf En moderne og fremtidsrettet utdanning for deg som ønsker å jobbe med digital fotografering. Utdanningen har fokus på utvikling av personlig stil gjennom veiledning fra ledende profesjonelle

Detaljer

Innføring i bildebehandling

Innføring i bildebehandling Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Fag IAD33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning Laboppgave nr 1 Innføring i bildebehandling Halden 27.08.2013 20.08.13 Revidert Log GKS 22.08.12

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Emalje. En innføring i bruk av emalje som materiale og teknikk. av Tina Tvedt. Brosje, sølv og emalje, Tina Tvedt 2005, foto: Tina Tvedt

Emalje. En innføring i bruk av emalje som materiale og teknikk. av Tina Tvedt. Brosje, sølv og emalje, Tina Tvedt 2005, foto: Tina Tvedt Emalje Brosje, sølv og emalje, Tina Tvedt 2005, foto: Tina Tvedt En innføring i bruk av emalje som materiale og teknikk av Tina Tvedt Emalje Ordet er lånt fra det franske émaille Dette ordet er igjen dannet

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Det digitale kameraet

Det digitale kameraet KURS I DIGITAL FOTOGRAFERING Det digitale kameraet er fremdeles i sin spede barndom første amatørkamera kom i 1995! Utviklingen går hurtig og nye modeller med forbedrete funksjoner presenteres fortløpende.

Detaljer

DV - CODEC. Introduksjon

DV - CODEC. Introduksjon DV - CODEC EN KORT PRESENTASJON I INF 5080 VED RICHARD MAGNOR STENBRO EMAIL: rms@stenbro.net 21. April 2004 Introduksjon Dv-codecen ble utviklet spesielt for bruk i både profesjonelle og konsumer kamera.

Detaljer

TELESKOP OG MIKROSKOP

TELESKOP OG MIKROSKOP - 1 - Die-cast metal Mikroskop Refractor Teleskop TELESKOP OG MIKROSKOP INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister DELELISTE TELESKOP... 3 INSTRUKSJONER TELESKOP... 3 Montering... 3 Innstillinger...

Detaljer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Sjekk HEMPEL`S nyeste innovasjon og tekniske nyvinning det nye Silicone Fouling Release System! + + grunning bindesjikt silikon fås i følgende nyanser: RØD SVART Dette

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3

ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 VÅR 2011 TRYKK OG FOTO ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 Røyken videregående skole Ingrid Østenstad ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 EXTENDED Først må du laste opp bildene fra

Detaljer

Solceller. Josefine Helene Selj

Solceller. Josefine Helene Selj Solceller Josefine Helene Selj Silisium Solceller omdanner lys til strøm Bohrs atommodell Silisium er et grunnstoff med 14 protoner og 14 elektroner Elektronene går i bane rundt kjernen som består av protoner

Detaljer

KAPITTEL 37 VARER TIL FOTOGRAFISK ELLER KINEMATOGRAFISK BRUK

KAPITTEL 37 VARER TIL FOTOGRAFISK ELLER KINEMATOGRAFISK BRUK KAPITTEL 37 VARER TIL FOTOGRAFISK ELLER KINEMATOGRAFISK BRUK Alminnelige bestemmelser De fotografiske plater, film, papir, papp og tekstilstoff som hører under kapittel 37, er forsynt med ett eller flere

Detaljer

Prosjektoppgave: Bildedatabase. TDT4145 Datamodellering og Databasesystemer. Våren 2008

Prosjektoppgave: Bildedatabase. TDT4145 Datamodellering og Databasesystemer. Våren 2008 Prosjektoppgave: Bildedatabase TDT4145 Datamodellering og Databasesystemer Våren 2008 NB! Kun for de som ikke tar fellesprosjektet. Innledning I løpet av de siste årene har det blitt stadig mer vanlig

Detaljer

Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS

Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS 2 Når du skal sammenkopiere flere bilder, så må sluttresultatet se troverdig ut. Det holder ikke med å bare klippe-og-lime. Planleggingsfasen før sammenkopieringen er

Detaljer

Komping_. Maya particles ble brukt for å lage støv og tåke effekter til bruk i etterarbeidet.

Komping_. Maya particles ble brukt for å lage støv og tåke effekter til bruk i etterarbeidet. Min idé gikk ut på å lage en kort filmsekvens på rundt et halvt minutt, der jeg bruker live action og cg. Jeg hadde lyst til å jobbe så likt som mulig den norske bransjen, ved å bruke de samme programmene

Detaljer