GRUNNKURS FOTOGRAFERING MED SYSTEMKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUNNKURS FOTOGRAFERING MED SYSTEMKAMERA"

Transkript

1 GRUNNKURS FOTOGRAFERING MED SYSTEMKAMERA

2 Innhold Side Introduksjon... 2 Brennvidde... 3 Bildeformater... 4 Eksponeringstriangelen... 5 Blenderåpning... 6 Lukkertid... 9 Kombinasjon av blender og lukker ISO Hvitbalanse Eksponeringsmodus Eksponeringskompensasjon Dybdeskarphet Sluttnote side 1 --

3 Introduksjon Velkommen til grunnkurs i fotografering med systemkamera. Det har de siste årene vært en eksplosjon i salg av systemkameraer. Tidligere var det i hovedsak speilreflekskameraer som var standarden på profesjonelle kameraer, men dette har endret seg. Fra rundt 2013 så har speilløse kameraer etter hvert fått en så god kvalitet, at mange profesjonelle fotografer har gått over til disse systemene. Speilrefleks, speilløst og andre hybridkameraer hvor du har mulighet til å skifte ut optikk, og med mulighet for manuelle innstillinger, har fellesbetegnelsen «systemkamera». Dette kurset vil gjøre deg i stand til å ta i bruk de avanserte innstillingene du har på kameraet ditt. Etter gjennomført kurs vil du ha kunnskaper nok til å kunne mestre de fleste fotografiske utfordringer og situasjoner. Som med alt annet, skal du bli en god fotograf så kreves det øvelse. Finn-b -- side 2 --

4 Brennvidde For å definerer dette nærmere så er brennvidde avstanden mellom det optiske midtpunktet i objektivet og filmen eller for de fleste som fotograferer med digitale kameraer, bildebrikken. I de fleste vanlige objektiver er det optiske midtpunktet omtrent der hvor blenderen sitter. Så, hvilken praktisk betydning har brennvidden? Brennvidden bestemmer hvilken skala og bildevinkel ditt motiv blir gjengitt i, altså motivets relative størrelse. Noen år tilbake, i den tiden vi brukte film, ble de fleste kameraer levert med det som kalles et normalobjektiv. Definisjonen her er at brennvidden tilsvarer diagonalen av kameraets filmrute. I et tradisjonelt kamera med negativformat på 24 x 36 mm, så blir denne diagonalen 43,2 mm. Satte man på et objektiv med brennvidde på 43,2 mm var dette et «ekte» normalobjektiv, og som samsvarte med det menneskelige øyets oppfattelse av motivet gjengitt i normalt perspektiv. Det som ble vanlig var at kameraprodusentene satte på et objektiv med 50 mm brennvidde, og dette ble definisjonen på et «normalobjektiv». Andre objektiver der brennvidden er kortere en filmformatets diagonal regnes som vidvinkelobjektiver, det omvendte, når brennvidden er lengre en diagonalen er da teleobjektiver. Dette kan utdypes nesten i det uendelige, men meningen her var å gi en enkel innføring i hva brennvidde egentlig er. -- side 3 --

5 Bildeformater Alle moderne systemkameraer har muligheter for å stille inn hvilket bildeformat du vil fotografere i, dette gjelder både størrelsen på det ferdige bildet, og filformat. I hovedsak så er det alltid best å fotografere med så stor oppløsning som mulig, altså størst mulig bildefil. Filformatene Det er i hovedsak to filformater som er aktuelle, nemlig jpg (jpeg) og RAW. Forskjellen på disse to filformatene er stor, og det er selvfølgelig fordeler og ulemper med begge formatene. Jpeg Jpeg er et ferdig behandlet bilde. Her er det den lille datamaskinen som sitter inne i kameraet ditt som gjør jobben med å konvertere bildet fra en RAW fil et ferdig justert bilde. Kameraet sørger da for at bildet får den rette oppskarping, fargemetning, hvitbalanse osv. Det som kommer ut av kameraet er da et ferdig bilde som ikke trenger justeres. Det er i alle fall ideen. For å få et godt resultat forutsetter det at du er flink nok til å stille inn kameraet på forhånd, blender, lukker, hvitbalanse osv. Jpeg gir deg et ferdig bilde som tar liten plass på minnekortet i forhold til RAW, men du vil ikke ha like mye mulighet til etterbehandling av bildet. RAW Det er som i gamle dager, et bilde i RAW format kan sammenlignes med negativet du fikk i fotobutikken. Tar du bilder i jpeg, så er på en måte negativet slettet for alltid. RAW formatet gir deg mye mer frihet i etterkant. Du kan justere hvitbalanse, endre fargemetning, fjerne støy, lysne eller gjøre bildet mørkere osv. Kvaliteten på bildet vil også bli bedre siden det ikke foregår noen form for komprimering av bildeinformasjonen. Det kreves at bildene lastes over i et redigeringsprogram, og bildefilene er ganske mye større enn jpeg filene, men formatet gir deg en helt annen frihet. Kort oppsummering Midt i kampens hete kan det ofte stå om millisekunder for å fange det viktige øyeblikket. Det er fint å ikke behøve å tenke på hvitbalanse, og ha et greit slingringsmonn på eksponeringen, og heller rette dette opp i mørkerommet (redigeringsprogrammet). Prøv begge deler, sett kameraet ditt til å ta RAW + jpeg, så kan du sammenligne for a se hva som passer best for deg. -- side 4 --

6 EKSPONERING Det er tre faktorer som bestemmer selve eksponeringen. Blenderåpning, lukkerhastighet og ISO-verdi. Det kan være nyttig å tenke på disse tre faktorene som en triangel. Dersom du endrer på én faktor, må du justere en av de to andre, eller begge for å beholde riktig eksponering. -- side 5 --

7 Blenderåpning Blenderen sitter inne i objektivet, og det er denne som bestemmer hvor mye lys som slippes inn til bildesensoren (filmen). Blenderen består som oftest av lameller som ligger på hverandre slik at det dannes et hull i midten hvor lyset kan slippe gjennom. Lamellene er justerbare slik at vi kan endre størrelsen på hullet i midten. Det er dette hullet som kalles for blenderåpning. Blenderåpningen blir alltid oppgitt i f/nummer. Lavere tall betyr større åpning (mindre dybde, se triangel), og høyere tall mindre åpning (mer dybde, se triangel). Lavt f/tall betyr altså større åpning og mer lys, høyt f/tall betyr mindre åpning og mindre lys. Dette er en skala som kalles for blendertrinn, hvor hele blendertrinn er følgende: f/1 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 Dette er basert på brøk, og på de fleste kameraer er dette delt opp i tredjedeler. Det betyr at mellom hvert hele blendertrinn finnes det to mellomverdier for finjustering når dette er påkrevet. Illustrasjon av blenderåpning (lameller) -- side 6 --

8 Øvelse 1 Blenderåpning Denne øvelsen bør gjøres ute i dagslys. Grunninnstilling på kamera: Sett eksponeringsmodus på M for manuell Brennvidde settes på ca. 50 mm ISO settes til 200 Lukkertid settes på 1/60 sekund Start med blenderverdi på f/5.6. Øk f/tallet med hele blenderverdier (tre knepp). Ta et nytt bilde for hver hele blenderverdi og evaluer resultatet. Verdiene blir følgende: Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3 Bilde 4 Bilde 5 Bilde 6 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 De fleste objektiver har minimum blenderåpning på f/22. Konklusjon: -- side 7 --

9 Fasit på øvelse med blender Du vil se at bildene blir mørkere for hvert hele blendertrinn du justerer. Grunne til at dette skjer er at hver gang du øker f/tallet til en høyere verdi, så vil hullet i blenderen bli mindre slik at lysmengden inn til bildesensoren (filmen) reduseres. Dette forutsetter selvfølgelig at lukkertid og ISO holdes konstant. -- side 8 --

10 Lukkertid Lukkeren er plassert foran bildesensoren (filmen). Dette er en slags dør som åpner og lukker seg når du trykker på utløserknappen. Hvor raskt denne prosessen forgår bestemmes av innstillingen «Lukkertid». Det er altså lukkeren som bestemmer hvor lenge det skal slippes lys inn på bildesensoren (filmen) Lukkeren er som blenderåpningen basert på brøk: 1/tall. På de fleste kameraer så er maks hastighet på lukkeren 1/4000 sekund, men på profesjonelle kameraer kan denne være helt opp til 1/32000 sekund. Lukkertiden på et «standard» systemkamera i hele lukkerverdier: 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 På samme måte som blenderåpningen vil det være to mellomverdier for finjustering mellom hvert hele lukkertrinn. Figur 1. Lukkeren sitter foran sensoren. Denne sørger for at sensoren ikke blir belyst. Figur 2. Når utløserknappen trykkes ned åpner lukkeren (døra) seg slik at det slippes lys inn på sensoren. Det er hastigheten på denne operasjonen vi justerer med lukkertiden. Denne bevegelsen kan ha en utrolig hastighet, som nevnt 1/4000 sekund på et «standard» systemkamera. Det er også lukkertiden som er en av de avgjørende faktorer om bildet ditt blir skarpt eller uskarpt (se triangel). -- side 9 --

11 Øvelse 2 Lukkertid Denne øvelsen bør gjøres ute i dagslys. Grunninnstilling på kamera: Sett eksponeringsmodus på M for manuell Brennvidde settes på ca. 50 mm ISO settes til 200 Blenderåpning settes på f/8 Start med lukkertid på 1/60 sekund. Øk lukkertiden med hele lukkerverdverdier (tre knepp). Ta et nytt bilde for hver hele lukkerverdi og evaluer resultatet. Verdiene blir følgende: Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3 Bilde 4 Bilde 5 Bilde 6 Bilde 7 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 Konklusjon: -- side 10 --

12 Fasit på øvelse med lukker Du vil se at bildene blir mørkere for hvert hele lukkertrinn du justerer. Grunne til at dette skjer er at hver gang du øker lukkertiden til en høyere verdi, så lukkeren (døren) ha en raskere bevegelse, og tiden sensoren belyses vil reduseres for hvert trinn. Dette forutsetter selvfølgelig at blenderåpning og ISO holdes konstant. -- side 11 --

13 Kombinasjon av blender og lukker. Vi skal nå se på hvordan disse to innstillingene fungerer sammen. Vi husker trekanten fra side 5? Vi skal foreløpig bare holde oss til blender og lukker. Dersom du endrer på én faktor, må du justere den andre for å beholde riktig eksponering. Tygg litt på dette utsagnet: Dersom et bilde er riktig eksponert på blenderåpning f/5.6 og lukkertid 1/125 sekund, så vil du få samme eksponering/lysmengde ved å gå samme antall trinn til siden i begge skalaene!? Er dette riktig -- side 12 --

14 Fasit på utsagn fra side 12 Dersom et bilde er riktig eksponert på blenderåpning f/5.6 og lukkertid 1/125 sekund, så vil du få samme eksponering/lysmengde ved å gå samme antall trinn til siden i begge skalaene! Bildet er riktig eksponert på blender f/5.6 og lukkertid på 1/125 sekund. Øker vi lukkerhastigheten med ett trinn til 1/250 sekund så vil bilde bli mørkere fordi døra foran sensoren vil ha en raskere syklus. For å kompensere for dette lystapet så må vi åpne for mer lys inn gjennom blenderen. Dette gjør vi ved justere denne med et helt blendertrinn, mer lys var altså et lavere f/tall. Ett blendetrinn lysere fra f/5.6 vil være f/4. Notater: -- side 13 --

15 Øvelse 3 Kombinasjonen blender og lukker Denne øvelsen bør gjøres ute i dagslys. Grunninnstilling på kamera i sollys: M for manuell Brennvidde settes på ca. 50 mm ISO settes til 200 Blenderåpning settes på f/11 Lukkertid settes på 1/250 sekund Grunninnstilling på kamera om overskyet: M for manuell Brennvidde settes på ca. 50 mm ISO settes til 200 Blenderåpning settes på f/8 Lukkertid settes på 1/250 sekund Sollys Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3 Bilde 4 Bilde 5 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/1000 f/11 f/8 f/5.6 f/4 f/2.8 Overskyet Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3 Bilde 4 Bilde 5 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/1000 f/8 f/5,6 f/4 f/2.8 f/2 De fleste kitobjektiver har maks blenderåpning på f/3.5. Proffobjektiver går som regel ned til f/1.4 Konklusjon: -- side 14 --

16 Fasit øvelse 3 Kombinasjonen blender og lukker Alle bildene har konstant lys! Det oppstår en annen effekt når vi ser på denne øvelsen, nemlig at dybdeskarpheten endrer seg! Om vi går tilbake til trekanten på side 5, så vil vi se at dette stemmer. Høyere f/tall vil gi mer dybde fra fokuspunktet og bakover i bildet. -- side 15 --

17 Oppsummering blender og lukker eksempler på bruk. Vi vet nå at det er blender og lukker som i hovedsak bestemmer hvor lyst eller mørkt et bilde skal være. Lukkertiden er avgjørende i forhold til om du klarer å få et skarpt bilde eller ikke. Her er det selvfølgelig variasjoner i forhold til hva som skal fotograferes. På lange eksponeringen av elementer må det brukes stativ. Skal du fotografere noe som er i rask bevegelse, kreves det selvfølgelig rask lukkertid for å fryse bevegelsen. Skal idrettsutøvere, biler, motorsykler osv. i fart fotograferes, så kreves altså rask lukkertid for å få et skarpt bilde av objektet. Jo raskere objektet beveger seg, jo raskere må lukkertiden være. I noen tilfeller beveger objektet seg så raskt at det ikke er mulig å få et skarpt bilde, og det må da brukes «panorering» i tillegg for å kompensere. Dette kan også gi spennende effekter. På bildet ovenfor har jeg fotografert med kjapp lukkertid på bildet til venstre. Jeg vil da «fryse» bevegelsen i vannet slik at alle vanndråper og vannstrøm fremstår som skarpt. På bildet til venstre har jeg senket lukkerhastigheten til 1/8 sekund, og vannet vil da få det typiske sløret. Her har jeg brukt f/22 for å justere meg inn lysmessig. -- side 16 --

18 ISO Nå har vi kontroll på blender og lukker. Det siste elementet i eksponerinstriangelet er ISO verdi. ISO verdien bestemmer hvor lysfølsom bildesensoren skal være. For de som har vært gjennom den analoge tidsalderen, og fotografert med film, så er dette omtrent det samme som ASA verdi. I et digitalt kamera fungerer ISO på en slik måte at det tilføres spenning til bildesensoren. Dette virker på omtrent samme måte som en gitarforsterker. Jo mer vi forsterker «inngangssignalet», jo mer støy vil vi få. På en gitarforsterker vil dette være forvrengt og uren lyd. På en bildesensor vil støyen opptre som et lag med «korn» på bildet, og bildet vil fremstå som mer og mer uskarpt og kornete etter hvert som ISO verdien økes. ISO verdien er det siste vi tyr til om vi skal fotografere i mørke omgivelser når vi ikke klarer å få lyse nok bilder med kombinasjonen blender og lukker. ISO er også delt inn i tredjedeler på samme måte som blender og lukker, her er rekken med hele ISO verdier: ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 ISO 6400 ISO12800 OSV. Mellom hver av disse hele verdiene vil du finne to underverdier for finjustering. Her skal jeg gi deg et eksempel på bruken av ISO: Du skal fotografere i litt mørke omgivelser, og du skal fotografere noe som er i bevegelse. Du vet at du må bruke minimum 1/125 sekund lukkertid for å kunne få bildene skarpe nok, og fryse bevegelsene. Du setter kameraet ditt på denne verdien. Det er såpass mørkt at du må åpne så mye som mulig på blenderen for å slippe inn så mye lys som mulig. Dessverre så oppdager du at selv med største blender som er mulig på kameraet ditt, la oss si blender f/4, så er bildene fremdeles for mørke. Du justerer lukkertiden til 1/30 sekund. Du ser da at bildet vil ha perfekt eksponering, men den trege lukkertiden vil lage problemer for deg, og bildene dine vil bli uskarpe. Det er her vi må ty til endring av ISO verdien. Etter å ha gått dette kurset, så er du nå spesialist på blender og lukker, og vet at du har justert to hele trinn på lukkertiden, fra 1/125 til 1/30 sekund. Du gjør da følgende, sett lukkertiden tilbake på 1/125 sekund, behold blenderåpningen på f/4. Gå inn i ISO oppsettet. Her øker du lysfølsomheten med to trinn fra ISO 200 til ISO 800. Du vil nå få samme eksponering som du hadde på blender f/4, 1/30 sekund og ISO 200. Bieffekten vil være at du vil få mer støy på bildene dine. ØVELSE 4 ISO Denne øvelsen gjøres inne. Oppgaven gis av kursholder. -- side 17 --

19 Hvitbalanse Hvitbalanse er den funksjonen på kameraet ditt som sørger for at du får riktige farger på bildene dine. På de fleste kameraer har dette betegnelsen WB (White Balance) Denne funksjonen vil ikke påvirke eksponeringen i forhold til lyset, men den vil påvirke bildets fargestikk. Normalt fungerer denne funksjonen helt fint når den står på auto, men det kan av og til være nødvendig å ta kontrollen selv. Du har helt sikkert opplevet dette gul/oransje fargestikket på bildene din når du tar bilder inne i litt dårlig lys? Det er rett og slett et resultat av at kameraet ikke helt klarer å tolke hva slags lys det er i rommet. Alle farger og lys har sin egen «fargetemperatur», og denne blir målt i Kelvin. Alle kameraer har mulighet for tilpasning til lyset du fotograferer i. Dersom du ikke får det resultatet du ønsker når du har WB satt til auto, så kan du velge en av disse forhåndsdefinerte programmene. Litt mer avanserte kameraer har også spotmåling slik at man kan bruke et «gråkort» til en forhåndsjustering før bildet tas. Jeg nevnte innledningsvis dette med bildeformater, forskjellene mellom jpeg og RAW. Tar du bilder i RAW så kan dette enkelt justeres i etterhånd. Det kan også til dels justeres litt på en jpeg fil også, men med mye dårligere resultat. -- side 18 --

20 Eksponeringsmodus Vi skal ta en titt på de fire mest vanlige programmene du kan velge mellom Auto Dersom du fotograferer i denne modusen har du ikke kontroll på eksponeringen din. Her er det den japanske ingeniøren som vi har snakket om tidligere som har kontrollen. Denne modusen kan selvfølgelig være nyttig å bruke i noen situasjoner hvor du bare skal ''knipse'' bilder i full fart. P Samme som Auto, men på noen kameraer mulighet for overstyring av valgte verdier. A, Av Blenderprioritert eksponering Dette er et slags halvautomatisk program. Her bestemmer du hvilken blenderåpning som skal brukes, og kameraet bestemmer lukkertiden. S, Tv Lukkerprioritert eksponering. Dette er også et slags halvautomatisk program. Her er det du som bestemmer hvilken lukkertid som skal brukes, og kameraet justerer blenderåpningen automatisk. M Manuell Her er det du som har full kontroll over både blender og lukker. Kameraet vil gjøre akkurat de tingene du gir beskjed om. Spørsmålet du sannsynligvis vil spørre om er hva som skal brukes når? Du har jo nå såpass mye kunnskap i forbindelse med blender, lukker og andre innstillinger på kameraet ditt, så hvilket program som skal brukes er egentlig en ting du bør tenke i gjennom i forhold til den situasjonen du skal fotografere. Jeg skal gi deg en noen tips og eksempler for å få deg i gang. Vi hopper ganske elegant over Automodusen, vi vet jo at auto stort sett bare skal brukes til ''knipsing''. -- side 19 --

21 La oss starte med Blenderprioritet, altså A på Nikon og Av på Canon. Alle som fotograferer med speilrefleks, og har kunnskapene som er nødvendige rundt innstillingene på sitt kamera har et dette med blenderåpning i hodet når det skal fotograferes. Grunnen til dette er at det er blenderåpningen (sammen med brennvidde) som bestemmer hvor mye av bildet ditt som skal være i fokus, og hvor mye som skal være ute av fokus. Dette kalles for dybdeskarphet. (Det kommer et eget kapittel om dybdeskarphet senere). Enkelt forklart så er det slik at når du har stor dybdeskarphet (liten blender) vil du ha mer dybde i bildet ditt, har du liten dybdeskarphet (stor blender) så vil det være mindre dybde i bildet.. Dette bilde er tatt med blender f/22 og brennvidde på 70 mm. Her er både detaljene i forgrunnen og bakgrunnen skarpe. Dette bildet er tatt med blender f/2,8 og brennvidde på 70 mm. Legg merke til at her er detaljene i forgrunnen helt skarpe, men bakgrunnen på bildet er uskarpt. Med kamera satt til blenderprioritet så går det raskt å endre blenderåpning uten at du bør tenke på lukkertiden siden kameraet ordner dette selv. Ved f.eks. portrettfotografering, bilder av blomster, insekter osv. så er det vanlig å bruke stor blender for å ''viske'' ut bakgrunnen og isolere objektet du fotograferer. Lukkerprioritet S på Nikon, Tv på Canon Lukkerprioritet er også et halvautomatisk program hvor du bestemmer lukkertiden og kameraet setter blenderåpningen basert på lysbehovet for å få til en riktig eksponering. Det finnes selvfølgelig også mange fordeler ved å bruke dette programmet. Det som dessverre er bakdelen er at du mister kontrollen over blenderåpningen. Lukkerprioritet er praktisk når du vet at du skal fotografere noe som beveger seg hurtig slik at du må bruke en rask lukkertid for å fryse bevegelsene. Som jeg nevnte mister du kontrollen over blenderåpningen, og kan derfor ikke lenger kontrollere dybdeskarpheten i bildet ditt. Dybdeskarpheten skapes jo ved en kombinasjon av brennvidde og blender, men dersom du har litt avstand til det du skal fotografere vil problemet reduseres. Manuell M på de fleste kameraer. Manuell er det du skal bruke når du vil ha full kontroll på alt. Har du kameraet ditt i manuell modus så kontrollerer du både blender og lukker. -- side 20 --

22 Eksponeringskompensasjon I forbindelse med programmene Lukkerprioritet og Blenderprioritet er det en ting til jeg bør nevne, Eksponeringskompensasjon. Eksponeringskompensasjon brukes i programmene A og S på Nikon eller Av og Tv på Canon. (Denne funksjonen kan også brukes på programmet P) Det er ikke alltid at kameraet gir den eksponeringen man ønsker, og man kan da bruke denne funksjonen til å pluss eller minuskompensere. Det vil si at man over eller undereksponerer i forhold til lysmålingen kameraet gjør automatisk. Det som egentlig skjer når man bruker denne funksjonene er at man endrer kombinasjonen av lukker og blender side 21 --

23 Dybdeskarphet. Dybdeskarphet er den sonen i bildet ditt som er skarpt. Du har sikkert sett at mange tar f.eks. portrettbilder hvor hovedmotivet er skarpt, mens bakgrunnen på bildet blir mer eller mindre uskarp eller utvisket. Det er brennvidden, blenderåpningen og avstand til motivet som bestemmer denne effekten. Dette brukes ofte av portrettfotografer for å separere hovedmotivet fra bakgrunnen, og gir ofte flotte bilder. Tar du derimot natur og landskapsbilder så er dette en effekt som ikke kan brukes. Landskapsfotografier skal jo i hovedsak være skarpe hele veien. Jeg skal ikke utdype hvorfor og hvordan dette skjer, men jeg skal lære deg hvordan du skal få det til. For å få til en liten dybdeskarphet, kreves det stor blenderåpning, altså et lavt f tall. Avstanden til det du skal fotografere, samt brennvidden er også avgjørende. Jo nærmere du kommer, jo sterkere blir effekten. Ta en titt på tabellen nedenfor. Tabellen er basert på 50 millimeter brennvidde på et APS-C kamera (Fuji X-Pro1) -- side 22 --

24 Sluttnote Takk for at du deltok på dette kurset, og jeg håper du vil få stor nytte av det du har lært. Den teoretiske delen av fotograferingen har du nå fått et godt innblikk i, og nå gjenstår det bare å øve på det du har lært. Lykke til med fotograferingen Finn-b -- side 23 --

25 -- side 24 --

Grunnleggende begreper. Frode Slettum

Grunnleggende begreper. Frode Slettum Grunnleggende begreper Frode Slettum Tiden det tar å registrere lyset/bildet. Lukkertiden stilles i trinn (Eksponeringstrinn). Ett trinn tilsvarer en halvering eller dobling av lysmengden som slipper inn

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

INNENDØRSFOTOGRAFERING

INNENDØRSFOTOGRAFERING INNENDØRSFOTOGRAFERING INNHOLD Lys, godt & dårlig Lystemperatur : Gule / grønne bilder Lukkertid/Blender/ISO : Uskarpe bilder Utstyr Innstillinger LYS: GODT OG DÅRLIG Innendørsbelysning lager skygger SE

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling. 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling. 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO 3. Digital fotografering I bevegelse 3.1. Motivbevegelse med stativ 3.2. Kamerabevegelse

Detaljer

INNHOLD. Det du gjør Utstyr Innstillinger Tips..

INNHOLD. Det du gjør Utstyr Innstillinger Tips.. ACTION / SPORTSFOTO INNHOLD Det du gjør Utstyr Innstillinger Tips.. UTSTYR Kjapp autofokus + mange bilder / s = Speilrefleks Teleobjektiv : 70-200 Normalzoom : 18-55, 18-85, 28-70... HØY lysstyrke en fordel

Detaljer

Fordypningsemne. fotografering. Kamilla Hagane Ramleth. Høsten 2013. Første utkast

Fordypningsemne. fotografering. Kamilla Hagane Ramleth. Høsten 2013. Første utkast Fordypningsemne fotografering Kamilla Hagane Ramleth Høsten 2013 Første utkast 1 1. Innledning 1.1. problemstilling 1.2. kameraer som er brukt her 2.Kameraet 2.1. innledning kamera 2.2. søkeren 2.3. objektivet

Detaljer

Kameraføring Vi har valgt å filme med to kameraer, som vi har delt opp i A og B foto. Ideen var at A kamera, skulle være hovedkamera.

Kameraføring Vi har valgt å filme med to kameraer, som vi har delt opp i A og B foto. Ideen var at A kamera, skulle være hovedkamera. UTSTYR Kamera Vi har fra starten valgt å bruke DSLR(Digital Single Lens Reflex) under produksjonen. Dette er av en to delt grunn, den første delen er en mer overfladisk grunn. To i gruppen hadde allerede

Detaljer

BEGYNNERNIVÅ PÅMELDING. 20-22 mars. 8-10 mai. magnemyhren.no Magne Myhren 2015

BEGYNNERNIVÅ PÅMELDING. 20-22 mars. 8-10 mai. magnemyhren.no Magne Myhren 2015 2015 20-22 mars 8-10 mai BEGYNNERNIVÅ Nybegynnerkurs i bruk av digitalt speilreflekskamera. Kanskje har du nettopp fått nytt kamera, og du lurer på hvordan du skal forholde deg til det store utvalget av

Detaljer

1/200 SEKUND F5.6 ISO MM

1/200 SEKUND F5.6 ISO MM SKREVET AV // FRANK SEBASTIAN HANSEN 1/200 SEKUND F5.6 ISO 800 300 MM Kameraets normale lysmåler havner i problemer når lyset blir feil. Løsningen er å bruke spotmåling, som blant annet hjelper deg til

Detaljer

Refleksjon foto. Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan

Refleksjon foto. Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan Refleksjon foto Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan Mål: MEK forklare grunnleggende prinsipper for opphavsrett, etikk og ytringsfrihet og ta hensyn til dem i eget arbeid MED bruke

Detaljer

BEGYNNERNIVÅ september PÅMELDING. balsamkurs.no. magnemyhren.no Magne Myhren 2016

BEGYNNERNIVÅ september PÅMELDING. balsamkurs.no. magnemyhren.no Magne Myhren 2016 2016 2.- 4. september BEGYNNERNIVÅ Nybegynnerkurs i bruk av digitalt speilreflekskamera. Kanskje har du nettopp fått nytt kamera, og du lurer på hvordan du skal forholde deg til det store utvalget av innstillinger

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Dette dokumentet forklarer nye teknologier som ikke er å finne i tidligere modeller. Stor sensor med høy

Detaljer

Lukkar, blendar, ISO. Innføring i teori Korleis utnytte dei kreativt. Arnold Hoddevik

Lukkar, blendar, ISO. Innføring i teori Korleis utnytte dei kreativt. Arnold Hoddevik Lukkar, blendar, ISO Innføring i teori Korleis utnytte dei kreativt Lukkartid Lukkartida avgjer om eit bilde der motivet er i fokus blir skarpt eller uskarpt forutsatt at kameraet ikkje er på stativ Lukkaren

Detaljer

Oppgave T4 Digitale Bilder

Oppgave T4 Digitale Bilder Oppgave T4 Digitale Bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler og ulemper. Rastergrafikk:

Detaljer

Fotografering av måneformørkelser

Fotografering av måneformørkelser Fotografering av måneformørkelser Odd Høydalsvik 27.02.2007 Utstyr Man kan få mye ut av det man har, f.eks.: Kompaktkamera Speilrefleks med diverse optikk Vidvinkel for å fange hele forløpet Normal for

Detaljer

En samling eksempelfoto SB-900

En samling eksempelfoto SB-900 En samling eksempelfoto SB-900 Dette heftet inneholder teknikker, eksempelfoto og en oversikt over blitsmulighetene når du fotograferer med SB-900. No Velge passende belysningsmønster SB-900 inneholder

Detaljer

Av Poul Siersbæk og Bernt Kastberg

Av Poul Siersbæk og Bernt Kastberg HVA ER BEST? ELLER Av Poul Siersbæk og Bernt Kastberg Profesjonelle fotografer sverger til objektiver med fast brennvidde. VI HAR TESTET OM DE NYESTE OBJEKTIVENE NÅ ER PÅ SAMME NIVÅ. I takt med at det

Detaljer

Teknisk veiledning No

Teknisk veiledning No Teknisk veiledning No Innledning Denne tekniske veiledningen inneholder informasjon om grunnleggende teknikker som ble brukt på to av de mer teknisk avanserte bildene i D800/D800E-brosjyren. Benytt deg

Detaljer

FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET

FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET Et bilde forteller mer enn 1000 ord Her har vi et bilde av et rom hvor vi finner noen uvanlige former som elementer i dette rommet, og fotografen

Detaljer

KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING

KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING FOTOGRAF OLAV ERIK STORM Kursbok med teori fra ditt digitale fotokurs Bli fortrolig med ditt kamera Lær å ta enda bedre bilder Tips og triks i Photoshop Få større glede av

Detaljer

FOTOTEKNIKK. Med en jevn og rask panorering som følger tempoet på rytterne, samt en lukkertid på 1/50 sekund, lager farten en veldig god effekt.

FOTOTEKNIKK. Med en jevn og rask panorering som følger tempoet på rytterne, samt en lukkertid på 1/50 sekund, lager farten en veldig god effekt. FOTOTEKNIKK Av Martin Paldan Familie og venner vil ELSKE DEG FOR Å TA SPORTY BILDER AV DEM MED MASSE BEVEGELSE OG DRAMA. Det er moro, men du bør lære å kjenne de nye autofokussystemene og kjenne lukkertiden

Detaljer

Lederen har ordet. Redaktørens hjørne. Februar 2013

Lederen har ordet. Redaktørens hjørne. Februar 2013 Februar 2013 Redaktørens hjørne. Hei igjen, da var Februar nesten over, og et nytt medlemsblad skal ut. Må få takke for de mange positive tilbakemeldingene jeg fikk på forrige blad. Det var meget gledelig.

Detaljer

makro Magisk fototeknikk

makro Magisk fototeknikk fototeknikk Magisk makro Av Morten Hilmer Akkurat nå står mange blomster i full blomst og dyrene myldrer frem i naturen. Takket være moderne funksjoner i kameraet som f.eks. live view, er det blitt lettere

Detaljer

Samsung NX-objektiver

Samsung NX-objektiver Samsung NX-objektiver Bedre bilder med riktig objektiv Samsung NX kameraer er svært avanserte speilløse systemkameraer med intuitive menyer, smarte løsninger og enkel betjening. Med stor APS C bildebrikke

Detaljer

Det digitale kameraet,

Det digitale kameraet, KURS I DIGITAL FOTOGRAFERING Det digitale kameraet, er fremdeles i sin spede barndom første amatørkamera kom i 1995. Utviklingen går hurtig og nye modeller med forbedrete funksjoner presenteres fortløpende.

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder Olaf Christensen Digitale Bilder 27.09.2010 1) Vi har to måter å fremstille grafikk på. Den ene er ved hjelp av rastergrafikk (bildepunkter). Den andre er ved hjelp av vektorgrafikk (koordinater). Disse

Detaljer

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10 Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør

Detaljer

«Gult er ikke kult» (modifisert utgave) John Erik Johnsen ADCom Data Molde john@mindware.biz 971 66 072

«Gult er ikke kult» (modifisert utgave) John Erik Johnsen ADCom Data Molde john@mindware.biz 971 66 072 (modifisert utgave) John Erik Johnsen ADCom Data Molde john@mindware.biz 971 66 072 John Erik Johnsen 50 år ++ Journalist/frilansjournalist/fagbokforfatter Programmerer Konsulent/kursholder innen avisproduksjon/grafisk

Detaljer

Det digitale kameraet

Det digitale kameraet KURS I DIGITAL FOTOGRAFERING Det digitale kameraet er fremdeles i sin spede barndom første amatørkamera kom i 1995! Utviklingen går hurtig og nye modeller med forbedrete funksjoner presenteres fortløpende.

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til.

Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til. Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til. Kurset omfatter: Hvordan holde kameraet Eksponeringsvalg Objektivvalg ISO-innstilling Riktig eksponering Lysmåling Lyslære Hvitbalanse Fargelære

Detaljer

Det digitale kameraet

Det digitale kameraet KURS I DIGITAL FOTOGRAFERING Det digitale kameraet er fremdeles i sin spede barndom første amatørkamera kom i 1995! Utviklingen går hurtig og nye modeller med forbedrete funksjoner presenteres fortløpende.

Detaljer

Eksempel teoretisk eksamen

Eksempel teoretisk eksamen Eksempel teoretisk eksamen Bildekommunikasjon (obs, bruk kun avsatt plass og gi korte svar) 1. Fotografen som har tatt dette bildet står bak uttrykket det avgjørende øyeblikket. Hva mener fotografen med

Detaljer

LÆR HVORDAN DU TAR KREATIVE BILDER PÅ EN NY MÅTE

LÆR HVORDAN DU TAR KREATIVE BILDER PÅ EN NY MÅTE LÆR HVORDAN DU TAR KREATIVE BILDER PÅ EN NY MÅTE TEKST: TOVE VIRATA BRÅTHEN FOTO: IDA KRISTIN VOLLUM Side 1 UTVIKLE FOTOBLIKKET DITT TA BILDENE PÅ DIN MÅTE! Å ta gode bilder handler om å vise verden på

Detaljer

SKREVET AV // BERNT KASTBERG. Lær teknikken bak KONTINUERLIG FOKUS. Digital FOTO 2015

SKREVET AV // BERNT KASTBERG. Lær teknikken bak KONTINUERLIG FOKUS. Digital FOTO 2015 SKREVET AV // BERNT KASTBERG Lær teknikken bak KONTINUERLIG FOKUS 8 1/800 SEKUND F2.8 ISO 100 11 MM Dynamisk autofokusområde og kontinuerlig autofokus sikrer skarpheten rett på hunden. Med kontinuerlig

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS, PowerShot SX510 HS

Teknologiske forklaringer PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS, PowerShot SX510 HS Teknologiske forklaringer PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS, PowerShot SX510 HS Verdens slankeste kamera med 1 f/1.8, 24mm vidvinkel og 5x optisk zoomobjektiv (PowerShot S120) PowerShot

Detaljer

Albert Einstein: The true sign of intelligence is not knowledge but imagination

Albert Einstein: The true sign of intelligence is not knowledge but imagination Glemmen videregående skole 2011-12 Medier og kommunikasjon Foto rullering vg2 Lærere: Annette Klingvall, Erik Hennum Lund, Arly Dale Albert Einstein: The true sign of intelligence is not knowledge but

Detaljer

Forord. Trondheim, 22005 - Per-Otto Larsen

Forord. Trondheim, 22005 - Per-Otto Larsen Fotokompendie - sist revidert: 24.11.05 No rights reserved Forord Dette kompendiet ble opprinnelig skrevet til bruk ved kurs. Det skulle benyttes som personlige notater, men etterhvert som jeg skrev ble

Detaljer

TUI FERIENHAUS. Instruksjoner for å fotografere din ferieeiendom.

TUI FERIENHAUS. Instruksjoner for å fotografere din ferieeiendom. Instruksjoner for å fotografere din ferieeiendom Et bilde sier mer enn tusen ord. Kunden ser først bildene og bestemmer seg deretter for å lese videre. Hvis bildene av objektet ikke overbeviser kunden

Detaljer

PEN E-P3 ny proffmodell med OLED berøringsskjerm og verdens raskeste autofokus*

PEN E-P3 ny proffmodell med OLED berøringsskjerm og verdens raskeste autofokus* PRESSEMELDING: OLYMPUS NORGE AS OSLO, 30.06.11 Olympus PEN E-P3 Tredje generasjon PEN som tar systemkameraet til neste nivå PEN E-P3 ny proffmodell med OLED berøringsskjerm og verdens raskeste autofokus*

Detaljer

Rapport obligatorisk oppgave 06 - Person, product, natural lighting

Rapport obligatorisk oppgave 06 - Person, product, natural lighting Rapport obligatorisk oppgave 06 - Person, product, natural lighting Vi fikk oppgaven til å ta 2 bilder for et reklameshoot. Bildene skulle bli tatt med forskjellige innstillinger og i naturlig lys. Etter

Detaljer

Uforglemmelige. bryllupsbilder. fototeknikk

Uforglemmelige. bryllupsbilder. fototeknikk fototeknikk Uforglemmelige bryllupsbilder Av Frank Sebastian Hansen Et bryllup er fotoentusiastens ultimate utfordring, og man må mestre alle teknikker hvis anstrengelsene skal gi minneverdige bilder.

Detaljer

Pressemelding. Digital IXUS 200 IS: Vidvinkelteknologi du kan berøre. Oslo, 19. august 2009:

Pressemelding. Digital IXUS 200 IS: Vidvinkelteknologi du kan berøre. Oslo, 19. august 2009: Pressemelding Stil og kvalitet du kan berøre Canon lanserer sitt første Digital IXUS med Touch-screen og sitt hittil slankeste kompaktkamera med vidvinkel Digital IXUS 200 IS Digital IXUS 120 IS Oslo,

Detaljer

2) Redegjør for de mest brukte filformater for digitale fotografier. Diskuter fordeler, ulemper og bruksområder for de ulike formatene.

2) Redegjør for de mest brukte filformater for digitale fotografier. Diskuter fordeler, ulemper og bruksområder for de ulike formatene. Magnus Over-Rein / 28.09.2010 T4: Digitale bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler

Detaljer

Fotografering av gravminner. Denne presentasjonen gir veiledning for de som skal fotografere gravminner

Fotografering av gravminner. Denne presentasjonen gir veiledning for de som skal fotografere gravminner Fotografering av gravminner Denne presentasjonen gir veiledning for de som skal fotografere gravminner Fotografering I utgangspunktet kan dette fortone seg ganske lett. En stein står i ro og beveger seg

Detaljer

PORTRETT FOTOGRAFERING

PORTRETT FOTOGRAFERING PORTRETT FOTOGRAFERING HØKK FOTOKLUBB MARS 2012 Fotograf Olav Erik Storm www.stormphoto.no Fotohistorien har mange dyktige pionerer og mye inspirasjon å hente. Alfred Stieglitz 1864 1946 Edvard Weston

Detaljer

Pressemelding. Canons nye IXUS 300 HS imponerende kombinasjon av hastighet, ytelse og stil. Hurtig, avansert, allsidig. OSLO, 11.

Pressemelding. Canons nye IXUS 300 HS imponerende kombinasjon av hastighet, ytelse og stil. Hurtig, avansert, allsidig. OSLO, 11. Pressemelding Canons nye IXUS 300 HS imponerende kombinasjon av hastighet, ytelse og stil OSLO, 11. mai 2010 Canon styrker i dag IXUS-serien med lanseringen av nye IXUS 300 HS et elegant og avansert digitalkamera

Detaljer

3CCD horisontalt pikselskift. 20x HD-videoobjektiv medfølger Zoom-, blender- og fokusringer (Utskiftbart objektivsystem)

3CCD horisontalt pikselskift. 20x HD-videoobjektiv medfølger Zoom-, blender- og fokusringer (Utskiftbart objektivsystem) Spesifikasjoner Kamera CCD Bildestørrelse Totalt antall piksler Antall effektive piksler (per CCD) Objektiv Optisk zoom Canon HD-videokamera XL H1S 1/3-tommers CCD 3CCD horisontalt pikselskift 1,67 megapiksler

Detaljer

Slik fotograferer du feriehuset ditt

Slik fotograferer du feriehuset ditt Slik fotograferer du feriehuset ditt Digitalkamerainnstillinger Bildekvalitet: still inn på høyeste kvalitet Høyden/bredden på bildet må være minst 1000 piksler, og helst mer. Se «Slik fastslår du bildestørrelsen»

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter beskrives her. Se også "Bruksanvisning" og "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en. 2010 Sony

Detaljer

Perfekte. portretter. De. fototeknikk

Perfekte. portretter. De. fototeknikk fototeknikk Perfekte portretter Av Frank Sebastian Hansen Med denne store guiden i bakhodet kan du endelig lage imponerende bilder av mennesker. Les om det nyeste utstyret og få våre beste fototekniske

Detaljer

FOTOTEKNIKK. Tett på VÅREN DIGITAL FOTO 6 14

FOTOTEKNIKK. Tett på VÅREN DIGITAL FOTO 6 14 FOTOTEKNIKK Tett på VÅREN 50 DIGITAL FOTO 6 14 Av Morten Hilmer Nå begynner hagen å spire, og skogen ser snart fantastisk ut med lysende grønne farger. Se hvordan du med den rette kamerateknikken sikrer

Detaljer

FOTO Skrevet av Per-Otto Larsen En innføring i fotografering og kamerateknikk.

FOTO Skrevet av Per-Otto Larsen En innføring i fotografering og kamerateknikk. FOTO Skrevet av Per-Otto Larsen En innføring i fotografering og kamerateknikk. Fotokompendie - sist revidert: 10.04.07 No rights reserved Forord Dette kompendiet ble opprinnelig skrevet til bruk ved kurs.

Detaljer

Der andre bare knipser, kan du fotografere

Der andre bare knipser, kan du fotografere Der andre bare knipser, kan du fotografere Oppdag en stor V: EOS 300V Da Canon introduserte EOS 300 i 1999 ble det raskt verdens mest solgte speilreflekskamera. Fotografer visste at de kunne stole på EOSnavnet

Detaljer

Reise og gatefotografi

Reise og gatefotografi Reise og gatefotografi Foredrag /workshop for Sandefjord fotoklubb 7 april 2015 av Artur Pardo. De fleste bildene er fra en 5 ukers tur til Manila for ett år siden, noen få er fra Torrevieja i Spania og

Detaljer

DEL 1. WingMMS FORDELER & KARAKTERTREKK - VALGBAR LUKKERTID & FORDELER vdr NATTBILDER

DEL 1. WingMMS FORDELER & KARAKTERTREKK - VALGBAR LUKKERTID & FORDELER vdr NATTBILDER DEL 1. WingMMS FORDELER & KARAKTERTREKK - VALGBAR LUKKERTID & FORDELER vdr NATTBILDER Vi skal i en serie se litt på det vi mener er betydelige evolusjonære fremskritt med WingMMS som bidrar til bedre funksjon

Detaljer

NYE VINKLER. Portrett versjon 2.0

NYE VINKLER. Portrett versjon 2.0 SKREVET AV // POUL SIERSBÆK Portrett versjon 2.0 NYE VINKLER 1/100 SEKUND F5.6 ISO 400 105 MM / CARLMAGNUS.COM Fotomodellen Petra Nilsson er på begge bildene belyst av et lysstoffrør. En lampe lyser opp

Detaljer

Gratulerer med ditt nye Nikon COOLPIX.

Gratulerer med ditt nye Nikon COOLPIX. NIKON SCHOOL Gratulerer med ditt nye Nikon COOLPIX. Dette heftet er en introduksjon til Nikonskolen for COOLPIX og er en veiledning gjennom de mange mulighetene du har med ditt nye kamera. Lys er en avgjørende

Detaljer

TEMA VANN KRAFT ENERGI

TEMA VANN KRAFT ENERGI VANN I KUNSTEN 2014 TEMA VANN KRAFT ENERGI HVA ER VANN I KUNSTEN? Samarbeid mellom Lillehammer Kunstmuseum og Eidsiva Utstilling i byen! Åpning på Lilletorget Dypdykk og Vanndrypp HVA OPPNÅR DU? Erfaring

Detaljer

HDR: High Dynamic Range

HDR: High Dynamic Range HDR: High Dynamic Range Hva er dynamisk område? Et bilde med et stort dynamisk område er et med stor forskjell mellom høylys og mørke skygger. Disse to har ikke et stort dynamisk område i bildet av treet

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot S100

Teknologiske forklaringer PowerShot S100 Teknologiske forklaringer PowerShot S100 HS System Canons HS System er en avansert kombinasjon av en høysensitiv sensor og en DIGICbildeprosessor med høy ytelse. Canons nye DIGIC 5-prosessor kan behandle

Detaljer

Hvordan fotografere insekter, blomster og små detaljer i naturen

Hvordan fotografere insekter, blomster og små detaljer i naturen Hvordan fotografere insekter, blomster og små detaljer i naturen Arne C. Nilssen Det fotograferes i dag mer enn noen gang, ikke minst med digitale kameraer og avanserte mobiltelefoner. Mesteparten er nok

Detaljer

Teknologiske forklaringer EOS 550D

Teknologiske forklaringer EOS 550D Teknologiske forklaringer EOS 550D Canons CMOS-sensor Canons CMOS-teknologi er designet og produsert av Canon for å fungere sammen med egenproduserte DIGIC-prosessorer. Med støyreduksjonskrets på hvert

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X PowerShot G1 X er et kvalitetskamera i seg selv og et perfekt supplement til et profesjonelt digitalt speilreflekskamera. EOS-sensorteknologi, kraftig DIGIC 5-

Detaljer

Hvordan velger du riktig digitalkamera for trykk?

Hvordan velger du riktig digitalkamera for trykk? Hvordan velger du riktig digitalkamera for trykk? Toralf Sandåker Skribent og konsulent Hvordan velge riktig digitalkamera for trykk? Utgangspunkt: Dine egne behov Teknologi Ulike typer digitale kameraer

Detaljer

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk KAMERANYTT VÅR 2010 16 16 designprodukter uten sidestykke Maksimal bildeglede Det finnes et kamera for enhver fotograf og for ethvert behov. Det perfekte kameraet ligger riktig i hånden. Det føles stabilt

Detaljer

1.Raster(bitmap) versus vektorer

1.Raster(bitmap) versus vektorer 1.Raster(bitmap) versus vektorer Raster er oftest brukt ved fotografier. Det er et rutenett bestående av små ruter, pixler, hvor hver pixel består av en fargekode. Når man forstørrer et bitmap bilde vil

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 1100 HS

Teknologiske forklaringer IXUS 1100 HS Teknologiske forklaringer IXUS 1100 HS HS System Canons HS System er en avansert kombinasjon av en høysensitiv sensor og en DIGICbildeprosessor med høy ytelse. Systemet er spesialutviklet for å gi enestående

Detaljer

8 tips for bedre mobilbilder

8 tips for bedre mobilbilder 8 tips for bedre mobilbilder 1: Hold "kameraet" stødig En telefon er ikke i utgangspunktet et dedikert kamera, og har dermed som oftest ikke en ergonomi som er idéell for nettopp dette. I tillegg komponerer

Detaljer

Pentax K-7 Værbestandig speilrefleks med HD video for fotoentusiasten

Pentax K-7 Værbestandig speilrefleks med HD video for fotoentusiasten 20. mai 2009 Pressemelding Pentax K-7 Værbestandig speilrefleks med HD video for fotoentusiasten Pentax K-7 gir deg et digitalt speilreflekskamera utstyrt med funksjoner for avansert digitalfotografering.

Detaljer

XZ1 Kamerahus Sort. Lavt lys spesialist. Spesifikasjoner. Type. Kontinuerlig bildesøk. Bildesensor. Objektiv. Bildestabilisator.

XZ1 Kamerahus Sort. Lavt lys spesialist. Spesifikasjoner. Type. Kontinuerlig bildesøk. Bildesensor. Objektiv. Bildestabilisator. XZ1 Kamerahus Sort Inneholder et flott izuiko digitalt objektiv Full manuell justering av blenderåpning, lukkeråpning og mer Justerbar dybdeskarphet for enestående bokeh effekter objektivring for rask

Detaljer

Svaner Tid og sted: Feltmetode:

Svaner Tid og sted: Feltmetode: Innhold Forord... 7 m forfatterne... 9 1. Fugl vs. fotograf... 10 2. Det grunnleggende... 18 3. Utstyr... 30 4. Eksponering... 48 5. Skarpe bilder... 64 6. Bildekomposisjon... 78 7. Kom innpå fuglene...

Detaljer

Giclée Fine Art Print

Giclée Fine Art Print Giclée Fine Art Print Giclée Fine Art Print, eller bare Giclée (zhee-clay), er navnet på en moderne reproduksjons- og trykkemetode som i stigende grad blir tatt i bruk av utallige kunstnere, fotografer,

Detaljer

KURS I FOTOGRAFERING. Mikael Thomson 2010. 1 of 18

KURS I FOTOGRAFERING. Mikael Thomson 2010. 1 of 18 KURS I FOTOGRAFERING Mikael Thomson 2010 1 of 18 Bildets gang Analogt- Motiv Filmkamera Film Negativ Papirkopi/Diapositiv. Digitalt- Motiv Digitalt kamera CCD Lagringskort Behandling på datamaskin Lagring

Detaljer

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland Oblig 06 Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland RESEARCH OG ARBEIDSPROSESS INNLEDNING I denne oppgaven skal jeg produsere to fotografier for en fiktiv reklamekampanje, der den skal fremme

Detaljer

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

DEFINISJON / ORDLISTE

DEFINISJON / ORDLISTE MACRO DEFINISJON / ORDLISTE 1:1 Motivet har samme størrelse på chip en / filmen som i virkeligheten Macro Forstørrelse mellom 1:10 (motivet er 10x mindre) og 1:1 Micro Forstørrelse mellom 1:1 og større

Detaljer

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater).

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater). Høgskolen i Østfold Digital Medieproduksjon Oppgave T4/Digitale bilder Uke 38/23.09.10 Jahnne Feldt Hansen Digitale bilder Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter)

Detaljer

Opprette et HDR bilde

Opprette et HDR bilde Opprette et HDR bilde Det er mange verktøy for å lage HDR (High Dynamic Range) bilder, Photoshop og Paint Shop Pro har begge verktøy for å gjøre dette men PhotomatixPro er mer sofistikert og resultatene

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 210

Teknologiske forklaringer IXUS 210 Teknologiske forklaringer IXUS 210 Avansert Touch-grensesnitt IXUS 210 har det hittil mest avanserte Touch-skjerm grensesnittet som gir rask og enkel tilgang til kameraets menysystem. Med store ikoner

Detaljer

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Live Streaming (LEGRIA HF R48 og LEGRIA HF46) Den nye LEGRIA HF R-serien gir deg mulighet til å streame opptak direkte

Detaljer

T4: Digitale bilder. I denne oppgaven skal du jobbe med ulike aspekter av digitale bilder. Bruk rikelig med eksempler og illustrasjoner!

T4: Digitale bilder. I denne oppgaven skal du jobbe med ulike aspekter av digitale bilder. Bruk rikelig med eksempler og illustrasjoner! T4: Digitale bilder I denne oppgaven skal du jobbe med ulike aspekter av digitale bilder. Bruk rikelig med eksempler og illustrasjoner! 1. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster

Detaljer

Grunnkurs i fotografi. grunnleggende bildebehandling med Photoshop

Grunnkurs i fotografi. grunnleggende bildebehandling med Photoshop Grunnkurs i fotografi grunnleggende bildebehandling med Photoshop 1 Photoshop og generelle bildebehandlingsfunksjoner.... 3 1.1 BACKUP BACKUP BACKUP... 3 1.1.1 Generelt... 3 1.1.2 Før redigering av bilde...

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG Grip hver mulighet

INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG Grip hver mulighet INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG Grip hver mulighet you can 2 Reisen begynner Surfetid! La bølgene komme Fordelene med digital speilrefleks Nytt objektiv, nytt perspektiv Med utskiftbare objektiver kan

Detaljer

Tilleggsinformasjon Digital IXUS 200 IS / Digital IXUS 120 IS

Tilleggsinformasjon Digital IXUS 200 IS / Digital IXUS 120 IS Tilleggsinformasjon Digital IXUS 200 IS / Digital IXUS 120 IS Utskrift Digital IXUS 200 IS og Digital IXUS 120 IS har begge en egen utskriftsmeny som gir rask tilgang til utskriftsalternativene. Full PictBridge-støtte

Detaljer

Tilleggsinformasjon PowerShot G11

Tilleggsinformasjon PowerShot G11 Tilleggsinformasjon PowerShot G11 Utskrift PowerShot G11 har en egen utskriftsmeny som gir rask tilgang til alle alternativene for direkteutskrift. Full PictBridge-støtte betyr at du kan skrive ut direkte

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Omgivelsesstyring Østsiden Sykehjem

Omgivelsesstyring Østsiden Sykehjem Omgivelsesstyring Østsiden Sykehjem Generelt Østsiden sykehjem ligger i Fredrikstad, og er et 2 etg. bygg med glassfasade. Generelle tilrettelegginger Fellesrom Fellesrom er laget litt forskjellige for

Detaljer

INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG

INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG La kreativiteten blomstre you can 2 INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG Bli kjent med digital speilrefleksfotografering, og la kreativiteten blomstre. Ta fremragende bilder

Detaljer

Grunnkurs i fotografi. grunnleggende bildebehandling med Photoshop

Grunnkurs i fotografi. grunnleggende bildebehandling med Photoshop Grunnkurs i fotografi grunnleggende bildebehandling med Photoshop av Jarle Vikshåland, www.vikshaland.net i samarbeid med Inspiratour, www.inspiratour.no Grunnkurs i Foto Dag 1 1 av 27 Jarle Vikshåland,

Detaljer

KUNSTEN Å KNIPSE Tipshefte om foto og video

KUNSTEN Å KNIPSE Tipshefte om foto og video KUNSTEN Å KNIPSE Tipshefte om foto og video Arbeiderpartiet.no 1 Innhold Introduksjon 3 Fine bilder 4 Hvordan tar man et fint bilde? 4 Hva tar du bilde av? 4 Hva gjør du med kameraet? 5 Kamerateknikk 6

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

Foto med telefon og nettbrett

Foto med telefon og nettbrett 11 Foto med telefon og nettbrett Det er mange av oss som elsker å fotografere. Da mobiltelefonene fikk kamera, fikk du en ny mulighet. Det kan være ting vi synes er vakre, spennende, morsomme eller det

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot S95

Teknologiske forklaringer PowerShot S95 Teknologiske forklaringer PowerShot S95 Canon f/2.0-objektiv, 28mm og 3,8x vidvinkel Objektivet på PowerShot S95 drar veksler på Canons omfattende ekspertise innen optikk og er utviklet etter de samme

Detaljer

Gram. Andrea Tveit Paulsen. Innhald. Oblig 1...side 3. Oblig 2...side 9. Oblig 3...side 11. Oblig 4...side 13. Andre oppgåver...

Gram. Andrea Tveit Paulsen. Innhald. Oblig 1...side 3. Oblig 2...side 9. Oblig 3...side 11. Oblig 4...side 13. Andre oppgåver... Gram 2011 Innhald Oblig 1...side 3 Oblig 2...side 9 Oblig 3...side 11 Oblig 4...side 13 Andre oppgåver...side 15 Reflektert dagbok...side 17 Andrea Tveit Paulsen Oblig 1 Fargar Fargane i bildet er sterke,

Detaljer

Gjenopprett slettede bilder

Gjenopprett slettede bilder SLIK REDDER DU SLETTEDE BILDER: Gjenopprett slettede bilder Det er ingen grunn til å gi opp håpet hvis du skulle komme til å slette digitale bilder Ashampoo GetBack Photo hjelper deg å få dem tilbake.

Detaljer