KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING"

Transkript

1 KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING FOTOGRAF OLAV ERIK STORM Kursbok med teori fra ditt digitale fotokurs Bli fortrolig med ditt kamera Lær å ta enda bedre bilder Tips og triks i Photoshop Få større glede av din hobby

2 Velkommen! Det digitale kameraet er fremdeles i sin spede barndom første amatørkamera kom i 1995! Utviklingen går hurtig og nye modeller med forbedrete funksjoner presenteres fortløpende. Analoge kameraer for film er på retur og salget av digitalkameraer slår alle salgsrekorder. Mange føler at det er viktig å henge med og stadig ha det siste og nyeste utstyret. Ikke la dette bli det som avgjør hvor god fotograf du er. Selv med et kamera som er et par år gammelt kan du ta fantastiske bilder. Om ditt kamera har 8 10 eller 12 Mp er ikke det viktigste. Det viktigste er å lære kameraet å kjenne og kunne utnytte alle de mulighetene det har for å kunne fange motiver, ta vare på øyeblikkene! Den nye kunnskapen og forståelse som du etter hvert tilegner deg innen kamerateknikk, bildekomposisjon og etterbehandling i Photoshop vil garantert gi deg større utbytte av fotograferingen fremover. Digital fotografering har blitt en meningsfylt og viktig hobby for mange. Det viktigste er å la gleden over å finne gode motiver og å dele bilder med slekt og venner være drivkraften til videre utvikling. Lykke til! Med vennlig fotohilsen OLAV Fotograf Olav Erik Storm Copyright Storm Photography 2011

3 GRUNNLEGGENDE KAMERA INNSTILLINGER. VALG AV EKSPONERINGS METODE HEL AUTOMATISK Eksponering Alle digitale kameraer har mulighet for å eksponere automatisk. Dvs. kameraet beregner selv forholdet mellom blenderåpning og lukkertid. For å påvirke valget kan du som fotograf velge et program som indikerer for kameraet hva slags motiv du arbeider med. F. eks. Sport - Landskap Portrett Nattfotografering Fyrverkeri etc. Dette vil gi kameraet en indikasjon på hva som bør prefereres, - enten en kort lukkertid for å fryse en bevegelse en liten blenderåpning for å tegne et landskap skarpt fra front til uendelig med stor dybdeskarphet eller gi et portrett en dus bakgrunn med stor blenderåpning. Dette betyr tilsynelatende problemfri fotografering for deg. Hvorfor da ikke kun bruke helautomatisk eksponering? Kanskje du ønsker deg mer styring? Program Automatikk P = Automatisk innstilling hvor du kan endre noen innstillinger ved å overstyre automatikken. Kamera vil gi deg kombinasjon av lukkertid og blenderåpning du kan endre kombinasjonen mellom disse for å få raskere lukkertid eller annen blenderåpning. HALV AUTOMATISK Eksponering Forvalg av Lukkertid eller Blenderåpning. Forvalg av Blenderåpning eller Lukkertid Blender forvalg A Blenderåpningen er satt til f.2,8 Halvautomatiske program lar deg styre enten blenderåpning eller lukkertid selv og kameraet gir deg den andre verdien som til sammen gir riktig eksponering. BLENDERÅPNINGS FORVALG Sett komandohjulet på kamera til; A / Av = (Apature) = Blenderforvalg. Du stiller nå ønsket blenderåpning og kamera gir deg riktig lukkertid. Du kan se valget i søkeren. Hvis lukkertiden blinker velg annen blenderåpning eller juster ISO.

4 LUKKERTIDS FORVALG Sett komandohjulet på kamera til; S / Tv = (Shutter) = Lukkertidsforvalg. Du stiller lukkertid - kamera gir deg riktig blenderåpning. NB! Pass på at du får en fast markering av den innstilling som kamera velger. Står lukkertiden/ blenderåpningstallet og blinker, så betyr det at du har valgt en blender (A /AV) eller lukkertid (S /TV) som ikke kan brukes i forhold til det lyset du har i motivet! MANUELL Eksponering M = Du stiller både blenderåpning og lukkertid etter lysmåleren i kamera. Gir full kontroll. VI SER PÅ DYBDE SKARPHET. NÅR BØR DU BRUKE BLENDERÅPNINGS FORVALG? BLENDER ÅPNING A / AV Blender lameller Blenderåpningen begrenser / øker mengden av lys som slippes inn gjennom objektivet. Størrelsen på blenderåpningen påvirker dybdeskarpheten. Fokuspunket er der hvor vi stiller skarpt (fokuserer) i motivet. Dette punktet (fokusplan) vil forbli skarpt uansett hvilken blenderåpning du bruker. Valg av liten eller stor blenderåpning vil påvirke hvor mye mer som kommer inn i fokus. Dybdeskarpheten vil påvirke området foran og bak fokuspunktet. Liten blenderåpning gir STOR dybdeskarphet STOR blenderåpning gir liten dybdeskarphet Blenderskalaen fra stor til liten blenderåpning; f.2-2,8 4 5, Husk at blendertallet er en brøk og at lavt tall som 4 betyr ¼. Hvert tall på skalaen representerer ett lystrinn, og innebærer en fordobling eller en halvering av mengden av lys som eksponeres. Digitale kameraer kan også stille inn 1/3 blendersteg mellom hver hele blenderåpning. HUSK; Dybdeskarphet påvirkes ikke bare av valgt blenderåpning, men også av 2 andre faktorer;

5 1. Fokusavstand Hvor fokuserer du i motivet? Ligger fokus nært kamera vil dybdeskarpheten bli mindre, og ligger fokuspunktet langt inn i motivet, så vil dybdeskarpheten være større. Derfor er plassering av hovedmotiv en viktig ting å huske på. 2. Brennvidde Valg av objektiv påvirker også din dybdeskarphet. Et vidvinkel-objektiv vil naturlig gi stor dybdeskarphet. Her vil du ikke se så stor forskjell mellom en liten og en større blenderåpning. Et teleobjektiv vil ha mindre dybdeskarphet selv på små blenderåpninger enn det du ser på bilder tatt med vidvinkel- eller normal objektiver. Dette skyldes objektivets konstruksjon. Tar du 3 like bilder med vidvinkel- normal- og tele-objektiv, alle på blender f. 8 så vil alle bildene ha ulik dybdeskarphet. Utnytt denne kunnskap til å velge riktig objektiv til dine bilder når du ønsker stor eller liten dybdeskarphet! STOR blenderåpning gir liten dybdeskarphet! Øverste del; F. 2,8 nederste del; f. 11

6 VI SER PÅ BEVEGELSES SKARPHET. NÅR BØR DU BRUKE LUKKERTIDS FORVALG? Lukker TID S / TV Kamera er innstilt på Lukkertidsforvalg Lukkertiden bestemmer hvor lenge lys slippes inn gjennom objektivet. Lukkertiden påvirker bevegelses - skarphet/ bevegelses uskarphet. Ved fotografering av bevegelige motiver som sport og idrett, barn i lek, dyr eller andre objekter som kan endre posisjon i bildet, vil det være en fordel å kunne velge hvordan du vil gjengi bevegelsen. Ønsker du objektet tegnet skarpt eller mer uskarpt som viser fart. Lukkertidsskalaen fra lang til kort lukkertid: 1 sek ½ sek -1/4 sek 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 sek. Hvert trinn på lukkertidsskalaen representerer ett lystrinn og innebærer en fordobling eller en halvering av lysmengden som slippes inn gjennom objektivet. Noen kameraer kan også stilles på mellomtider som gjør at du kan få en mer nøyaktig eksponering! Kort lukkertid kutter av bevegelsen og gir en skarp gjengivelse av motivet L a n g lukkertid lar lukkeren være åpen lengre og gir en sløret gjengivelse av motivet TIPS 1. Tenk på at brennvidden har en betydning for lengste lukkertid på frihånd (Gang brennvidde med 1,5) F. eks; 30mm =1/45 sek. 50mm=1/75 sek. 100mm= 1/ mm=1/300 sek. 300mm=1/450sek. Du trenger kortere tid desto lenger brennvidde for å kunne holde kamera stødig på frihånd. TIPS 2. Tenk på hvordan du plasserer deg når du skal fotografere sport eller ande fysiske aktiviteter. Hvis ditt motiv har en bevegelse på tvers av din fotograferingsakse så krever dette veldig kort lukkertid på kamera f. eks. 1/1000-1/ 2000 sek. for å oppnå full skarphet. Hvis du plasserer deg slik at bevegelsen kommer mer mot deg, kan du fokusere på et punkt og ta flere bilder i serie på lukkertider som ligger mer mot f. eks. 1/ 125-1/250 sek. Dette er noe som sportsfotografer er spesialister på! Stabilisering For å gjøre frihåndsfotografering lettere har en del kamerafabrikanter stabilisering innebygget i enten kamerahuset, eller i objektivet. Begge metoder hjelper fotografer til å få skarpe(ere) bilder, selv når lyset er svakt og man tvinges ned på lengre lukkertider.

7 Ved stabilisering inne i kamerahuset (mekanisk) vil selve CCD/CMOS-sensoren bevege seg i motsatt retning som kamerarystelsen. Fordelen er at dette virker på alle objektiver. Ved stabilisering inne i objektivet vil linseelementer beveges parallelt med bildebrikken. Stabilisering i objektivet (optisk) har den fordel at den er noe mer presis, men vil også fordyre objektivet noe. RIKTIG EKSPONERING LYSMÅLING - Eksponering Gråtoneskala Korrekt eksponeringen er en kombinasjon av lukkertid og blenderåpning satt ved en valgt ISOinnstilling. For å få riktig eksponering vil kameraets lysmåler gi en kombinasjon av en blender-åpning og en lukkertid avhengig av motivets valører. Dette er kun et av mange mulige valg da fotografen selv bestemmer hva som skal prioriteres. Lysmåleren i kamera vil prøve å beregne riktig lysmengde ved å anta at et gjennomsnitts-bilde tilsvarer ca. 18 % refleksjon i gråtoner. Dette vil i de fleste tilfeller gi en akseptabel eksponering. Hvis bildet inneholder lysere verdier vil disse eksponeres mørkere og mørkere verdier vil eksponeres lysere. Du kan endre kombinasjonen som lysmåleren gir deg, Eks: Lysmåler viser f. 8 1/60 sek. Ved å gå ett steg opp til en raskere lukkertid 1/125,- må blenderåpningen økes ved å gå fra f.8 til blender f.5,6 for å få samme eksponeringsforhold. Lysmengden blir konstant, men kombinasjonen av lukkertid og blenderåpning endres. Lang lukkertid gir liten blenderåpning - Kort lukkertid gir stor blender-åpning 1 sek. 1/1000 sek Lang lukkertid på 1 sek. gir sløret bevegelse. Kort lukkertid på 1/1000 sek. fryser bevegelsen.

8 LYSMÅLER OMRÅDER Hurtigkontroll over lysmålerområder De fleste kameraer kan måle lyset i motivet på flere måter; Evaluerende - Gjennomsnitt av hele flaten, Matrix eller flerfeltsmåling. Sentrumsdominert, måling mer mot midten av motivet. Spotmåling, punktlysmåling kun i en liten sirkel i midten av søkeren. Ved normal fotografering uten store variasjoner i motivets toneomfang, vil gjennomsnittsmåling gi bra resultat. Fotografering av motiv med stor variasjon i kontrasten vil kreve mer eksakt lysmåling for å gi riktig resultat. Dette kan gjøres ved å bruke sentrumsdominert-lysmåling. Rett punktet som markerer lysmålerens måleområde dit hvor hovedmotivet befinner seg og gjør en avlesning. Med spotmåling kan du gjøre flere lysmålinger av samme motiv for å se eksponeringsomfanget. Spotmåling egner seg best til fotografering av portretter, spesielt i motlys! Noen kameramodeller har ikoner for måleområde som kan være uklare studer derfor instruksjonsboken før du stiller inn. Canon har evaluerende lysmåling, sentrumsvektet, og 2 ulike spotmåleområder. Pass spesielt på ikon for sentrumsvektet lysmåling kun er en dobbel klamme! Canon har andre ikoner enn Nikon

9 EKSPONERINGS KOMPENSAJSON Hurtigknapp for Eksponerings Kompensasjon Ønsker du en annen eksponering enn den kameraets lysmåler indikerer kan du overstyre lysmåleren med eksponerings kompensasjon. Innstilles med hurtigknapp eller i kameramenyen som +/- Justeringer kan foretas i 1/3 steg mot + (lysere) og mot (mørkere). Eksponering vil nå bli endret slik du har stilt i forhold til det lysmåleren leser. Tips Skal du fotografere i motlys vil lysmåleren ofte la seg lure av mye lys og gi mørke bilder. Motivet ditt vil kunne bli som en silhuett. Hvis du stiller eksponerings-kompensasjonen på +1, vil bildet bli en blender lysere. Dette er spesielt godt egnet ved portretter i motlys hvor ansiktet ellers vil bli for mørkt. Skal du fotografere en solnedgang vil kameraet ofte gi deg lyse og blasse farger. Sett eksp.-kompensasjonen på -1/ -2 blendere. Dette vil gi mer metning i fargene. ISO International Standard Organisation - Bildebrikkens lysfølsomhet Velg ISO med hurtigknapp på kamerahuset Bruk lavest mulig ISO-verdi for å få god tegning i fargeoverganger. Høyere ISO-verdi øker lysfølsomheten og gir mulighet for å fotografere i svakere lys. Høy ISO kan medføre noe støy eller ujevne farger i bildene. Sammenlign med hurtig film som gir mer kornete bilder. Normal verdi er 100 / 200. Går du fra ISO 200 til ISO 400 trenger sensoren bare halvparten så mye lys for å eksponere samme bilde!

10 Noen kameraer klarer i dag å gi meget brukbare resultat selv med høy ISO. Pass på at du stiller ISO tilbake til lav ISO når du f. eks. har fotografert i svakt lys uten flash. Du vil kunne få overeksponerte bilder med høy ISO ut i klart vær! Ikke bruk Auto ISO på kamera, men ha selv kontroll på hastigheten for best mulig fargegjengivelse. Auto ISO vil kunne gi deg grovkornete bilder om kvelden selv om du bruker stativ. Velg selv manuell ISO. Avanserte kameraer kan sette øvre og nedre grense for auto ISO! Finn hvordan ditt kamera stiller ISO. Dette skjer som regel med en hurtigknapp bak eller på toppen av kamera eller du kan også gå inn i hovedmenyen. FOKUSERING Fokuspunkter velges av kamera eller deg! Single Shot (S), kontinuerlig følgefokus (C) - og Manuell fokus Auto fokus-/ Manuell fokus Alle digitale kameraer har autofokus (AF). Kameraet stiller skarphet når du trykker utløserknappen halvveis ned, - avhengig av avstanden til motivet. Legg merke til indikatoren som viser hvor i søkerbildet autofokus blir målt. Noen kameraer har også en markering i søkeren / lydsignal når bildet er i fokus. På de fleste kameraer kan fokuspunktet flyttes rundt i bildet og gi muligheten til å fokusere på et objekt som ikke befinner seg i midten av søkerbildet. Dynamisk Auto Fokus vil alltid fokusere på det objektet som er nærmest kameraet.

11 Lær deg ulike fokusinnstillinger; S; Single Frame - Enkeltbilde autofokusering, best til stillestående motiver. C; Kontinuerlig Fokus. Automatisk følgefokusering for serieopptak med bevegelse. Servo- AI fokusering vil korrigere for bevegelig motiv ved serieopptak Motivet kan bevege seg under fotograferingen hold utløser halv nede for å følge M; Manuell fokus. Fokusering må gjøres manuelt med fokuserings-ring på objektivet. TIPS; Bruk fokus-lås (AFL) når du trenger å gjøre raske endringer i fokus. Trykk utløserknappen halvt ned fokuser - og så endre komposisjon ta bildet! Pass på at du ikke endrer avstanden til motivet! Det finnes også lås for eksponering (AEL) se i kameramenyen for å bestemme hvilken effekt som ligger i utløserknappen og i evnt annen AEL/ AFL knapp! Fokusproblemer? I motiver med liten eller ingen kontrast er vanskelig for kameraet å vurdere avstand Motiver med objekter på ulike avstander gå til manuell fokus eller legg fokusmarkering der hovedmotivet befinner seg. Sterke kontraster i lyset i motivet kan forvirre fokuseringen Motivet befinner seg bak et vindu eller glassvegg bruk manuell fokusering I mørket om kvelden eller natten har automatisk fokusering problemer Hvis du ønsker nøyaktig fokus se etter fokusplan markering på kamerahuset; (sirkel med strek igjennom) HVA SKJER I KAMERA NÅR DU TAR ET BILDE? Et digitalt kamera bruker 5 hoved-deler for å gjengi et bilde; Nr. 1. Optikken (Øyet) fokuserer bildet. Kamera projiserer et bilde av motivet på fokalplanet. Optikken på et digitalkamera er en av de viktigste deler for å gi et perfekt resultat. Pass på at dekningen (bilde-sirkel) er riktig i forhold til kameraets sensor. Nr. 2. CCD/ CMOS Sensoren. De 2 vanligste sensorer CCD (Charged Coupled Device) CMOS (Complimentary Metal Oxide Semiconductor). Netthinnen registrerer eksponeringen. Bildet registreres opp/ ned og vendt om. Netthinnen inneholder ca. 120 mill. lysfølsomme staver/ tapper! Over sensoren ligger en matrise med fargefiltre RGB Rød Grønn Blå. Hver piksel mottar en lysverdi (luminans) + en fargeverdi (krominans).

12 Nr. 3. ADC - Analog to Digital Converter. Målte verdier omsettes i en binær tallrekke som kan leses av en datamaskin. Informasjonen som pikslene registrerer, omsettes i tallverdi i binære tall; Nr. 4. Prosessoren i kameraet, (Hjernen) behandler informasjonen. Når du fotograferer i JPEG vil prosessoren kaste ut den informasjonen den mener er unødvendig for å gjenskape bildet ditt. Husk at selv beste JPEG - format mister mer enn halvparten av all informasjon! Prosessoren sender informasjonen videre for mellomlagring i kameraets Buffer før den tilslutt går til: Nr. 5. Minnekortet, (Hukommelsen) lagrer bildet. Antall bilder + filstørrelsen bestemmer hvor mange bilder som vil få plass på minnekortet. Kortets størrelse oppgis i Mb / Gb. Bruk heller flere kort med f. eks. 1 Gb. enn kun ett med f. eks. 8GB. Mister du et kort er ikke hele jobben / ferien tapt! Minnekort har også en lese- / skrivehastighet som påvirker hvor hurtig de kan ta opp bildedata. SanDisk, Kingston og Lexar kort anbefales! SanDisk, Extreme III, 4 Gb minnekort, Leser 30 Mb/ sek. DIGITAL TORI - PIXEL PIKSEL Picture Element Bildepunkter Piksler er bildets byggestener Digitale bilder er bygget opp av små firkanter. Bildets størrelse oppgis i antall piksler i høyde x bredde. F. eks. Har du et kamera med 12 Mp, så har kameraet 12 millioner piksler, og en sensor på størrelse på f. eks. 4200x2800 piksler (bredde x høyde). Megapiksel = Millioner av piksler. Du kan se pikslene i et bilde ved store forstørrelser eller utsnitt. En piksel kan kun ha en lysverdi og en fargeverdi ingen gradering! Kvaliteten på det ferdige bilde avhenger av antall piksler, men ikke la dette være det viktigste kriterium ved kjøp av nytt kamera. På noen kameraer kan vi se at også størrelsen på pikslene er viktige for å kunne gjengi riktig informasjon. Er det for mange / små piksler vil det kunne forekomme feil i informasjonen. Et kamera på 8-10 eller 12 Mp vil svært ofte være vanskelig å skille i kvalitet på f. eks. A4 utskrift.

13 DIGITALE FILFORMATER JPEG - Joint Photographic Expert Group JPEG kan lagres i ulike kvaliteter for ulikt bruk og er det vanligste format for de fleste kamera. Jpeg kan brukes for å spare plass på minnekortet. Piksler med nesten lik valør i opptaket vises som identiske etter komprimering og utpakking. Jpeg er et format som kan redusere filstørrelsen på et bilde med opp til 70 % av originalen uten vesentlig reduksjon av kvaliteten. Egner seg best til bilder som skal på nettet eller brukes i mindre utskriftsformatet. Husk at et JPEG bilde vil alltid være en bildefil hvor mye av informasjonen er kastet ut. Se nedenfor for hvordan dette foregår. Joddpegging - Komprimering består av 3 trinn; 1. DCT (Discrete Cosine Transform) henter data i blokker på 8x8 piksler, noe som gir en blokkstruktur. Registrer hvor ofte samme struktur gjentar seg for hver enkelt verdi. 2. Matrisemultiplisering ordner data for kvantifisering. Dette avgjør kvaliteten på bildet. Balanse mellom filstørrelse og data som trygt kan fjernes registreres. 3. Koding av data for skadefri komprimering og sammensetning igjen. Jpeg filer kan komprimeres med inntil 70 % og settes sammen uten større forringelse. Ny metode kalt JPEG2000 baserer seg på mindre filer og bedre kvalitet! RÅ / RAW Format Ukomprimert råformat (Nikon) Maksimal kvalitet fra hele sensoren Råformatet vil alltid gi deg optimalt av hva sensoren greier å gjengi av informasjon. En RAW-fil har ikke bearbeidet bildeinformasjon, men lagrer alle innstillingene i kamera som instruksjoner som kan endres i etterkant. Dagslys, kunstlys etc. kan velges og justeres i etterkant like enkelt som om du sto ute og skulle ta bildet på nytt. Du kan endre innstillinger som eksponering, fargerom, hvitbalanse, kontrast etc. Ikke ISO, blender / lukkertid. Råformatet skriver bare gråtonevalører fra bildesensoren i stedet for å prosessere et ferdig fargebilde. RÅ-filen har kun 1 kanal (S/H), mens JPEG har 3-kanaler! (RGB). Når du åpner RÅ-filen i en rå-filkonverter vet bildebehandlingsprogrammet akkurat hvordan filtermatrisen foran bildesensoren er komponert med røde, grønne og blå filter foran hver piksel. Programmet gjenkjenner mønsteret og prosesserer et fullverdig fargebilde med valgte kamera innstillinger. For mer info om råfilkonvertering se kapittel under Photoshop redigering.

14 SENSOR STØRRELSE - OPPLØSNING - KOMPRESJON Kvaliteten på bildet avhenger av flere faktorer; 1. Størrelsen på sensoren. Kompakt kamera; Sensor på ca. 5x7mm. Lette og små kameraer som er ideelle på turer og når vekt er viktig! Bildet må forstørres mye selv for standard kopier. FourThirds; Konstruert av Olympus, Kodak og Panasonic i Sensor på 13,5x18 mm. Sensor er større enn kompakt (9x) og mindre enn speilrefleks (30-40 %). 2x crop faktor. Kompakte kameraer med stor sensor som PEN kamera inneholder ikke speilhus og gir kompakt kamerahus og utskiftbar optikk. Normal brennvidde er 25 mm. Speilrefleks DX; Sensor på ca. 15x23 mm. Systemkamera med mulighet for utskiftbar optikk og store forstørrelser. Gir forlengelsesfaktor på optikk; 50 mm x 1,5=75 mm. Fullformat FX; Sensor på 24x36 mm. Kameraformat som analog 135 format krever kostbar optikk for å unngå vignettering (mørke hjørner). Normalobjektiv 50 mm. gir samme bildevinkel og utsnitt. 2. Oppløsningen / Resolution (Image Size). Oppløsningen oppgis i antall piksler i høyde x bredde. Dette kan justeres i menyen på kameraet, se bruksanvisningen. Bildets størrelse oppgis i piksler i bredde x høyde Bruk alltid største oppløsning for å utnytte hele CCD sensoren

15 Du ønsker et kamera med best mulig kvalitet i gjengivelsen av et motiv. Bruker du lavere enn maksimal oppløsning utnytter du ikke kameraets beste kvalitet, men en fysisk mindre del av sensoren. Oppløsning gis i et tall (bredde) x et annet tall (høyde). F. eks; 4000 x 2500 = 10 millioner piksler, Mp. Når bildet fotograferes med lavere oppløsning går kameraet fra å være et 10 Mp kamera til å være for eksempel et 7 Mp kamera, 5 Mp, 3Mp eller 1 Mp! Still oppløsningen på maks (Large) for best resultat. Bildets kvalitet kan lagres i JPEG og / eller råformat 3. Komprimering / Filstørrelse (Image Quality) Hvor mye informasjon beholdes etter at bildet er tatt bestemmes av hvilken type bildefil du har valgt. Hvordan pakkes informasjonen sammen før den lagres på minnekortet. Det vanligste bildeformat som brukes i de fleste kameraer er JPEG. Mengden av Jpeg komprimering avhenger av bruken. Til webbruk eller 10x15 kopi; Her kan du bruke stor komprimering. F. eks; Normal /Basic. Til forstørrelser som A4 - A3; Bruk liten komprimering. God kvalitet. Bruk; Large. For maksimal kvalitet, bruk ukomprimert råformat. Se hvordan innstillingene påvirker antall bilder på minnekortet ditt. Du kan endre innstillingene for hvert bilde som du ønsker. Ønsker du muligheten til å kunne endre størrelsen på ferdig bildefil så juster på filstørrelsen med komprimeringen. Finn kameramenyen hvor du kan velge ulike JPEG-filformat som; Large - Medium Small (Stor mellom liten. )Fine Normal Basic, eller symboler / ikoner for disse. Husk at selv beste Jpeg format er kraftig slanket og ofte er mer enn halvparten av all bildeinformasjon kastet ut av prosessoren. Legg merke til at du også kan velge Råformat og Jpeg samtidig. Da vil kameraet ta 2 og 2 bilder, med samme eksponering og bildenummer, ett i Jpeg og ett i Råformat. Velg i dette tilfellet en liten Jpeg for å spare plass på minnekortet.du kan alltid lage en Jpeg av Råformatfilen senere! Liten komprimering; Mer informasjon -Tar større plass = Gir færre bilder på kortet. Stor komprimering; Mindre informasjon Tar liten plass = Gir flere bilder på kortet.

16 FARGELÆRE RGB RØD GRØNN BLÅ Piksler i sensoren Bildet fotograferes i RGB; Grunnfargene i et digitalt bilde er Rød, Grønn og Blå. Alle fargene i spekteret fremkommer som en kombinasjon mellom disse 3 grunnfargene. Piksler er i utgangspunktet en fargeblind lysmåler som reagerer på ulike mengde lys og lagrer tilsvarende ladning. Fargene registreres gjennom en matrise med rødt, grønt eller blått filter. Verdiene fra pikslene settes sammen i en bildefil med en rekke ande data fra kameraet, som størrelse og oppbygging av filen, samt skarphet, kontrast mm. (Metadata) Det lyset øyet oppfatter er det synlige spektrum som ligger mellom Ifra rødt og Ultra fiolett lys. Bølgelengden måles i Nanometer; mn. Utenfor ligger radiobølger, x-ray bølger etc. Kameraet registrerer ulike farger avhengig av bølgelengde / lyskilde. Det synlige spekter mellom Nanometer Grunnfargene Rød Grønn og Blå

17 FARGEDYBDE COLOR DEPTH Minste verdi en datamaskin kan registrere er de binære tall. Disse kalles for BIT. 8 BIT = 1 BITE. Antall fargevalører varierer med filformatet. JPEG 8-BIT dybde med 256 ulike nivåer pr. grunnfarge; RGB = (256 x 256 x 256) = 16,7 millioner fargevalører. RÅ-filen har BIT fargedybde. 12 BIT; 4069 nivåer pr. grunnfarge = 68,7 milliarder farger. 16 BIT fargedybde; nivåer pr. grunnfarge = 281 trillioner farger. Tallet dobles for hvert tall. En fil på 9-bit har dobbelt så mange valører som en 8-bit. Jpeg har færre fager i bildefilen enn en råfil. Derfor kan vi si at; Jpeg blir som å eksponere med lysbildefilm eksponeringen må være korrekt. RÅ-format blir som en negativ film og har mye større eksponeringstoleranse. Under- eller overeksponerte JPEG-filer vil mangle informasjon som ikke kan erstattes. RÅ-filen kan ved hjelp av en kompensasjon i bildebehandlingsprogrammet påvirke detaljer i høylys og skygger tilnærmet lik det du får ved å justere eksponeringen i kameraet. RÅ-filen gir et kontrastomfang som er ca. 4 lystrinn større enn JPEG. FARGEROM COLOR SPACE srgb 1966 Brukes av foto-lab internett og skjermbruk Begrenset fargeomfan Adobe RGB 1998 Brukes for etterarbeid i Photoshop print produksjon ProPhoto Stort fargerom ikke nøyaktig da noen farger ligger utenfor og må kalkuleres. Tips; Skal du arbeide med dine bilder i etterkant, Bruk Adobe RGB Fargerom i det synlige spekter Temperaturen / fargen skifter avhengig av lyskilden

18 HVORDAN FINNER KAMERA RIKTIG HVITBALANSE Hvitbalanse justering Når du fotografer vil lyskilden belyse ditt motiv og objektet vil reflektere det lyset som ikke absorberes. Lys består av elektromagnetisk stråling, kalt fotoner. Synlig lys har visse bølgelengder og oppfattes som et farget lys. Det menneskelige øye kan registrere farget lys som ligger innenfor Infrarødt (IR) og Ultrafiolett (UV). IR og UV ligger utenfor synlig spektrum. Bølger som øyet ikke oppfatter kan være radiobølger og røntgenstråler Lysets fargetemperatur måles i Kelvin grader (K). Alle digitale kameraer kan justere farge-temperaturen avhengig av lyset der du fotograferer. Dette foregår som oftest automatisk. På kameraet står det AWB Auto White Balance. Kameraet vil selv justere hvitbalansen etter hvordan lysets farger skifter. NB! Husk at kamera må ta ett bilde før det registrerer endring i lyskilden - slett bildet og du er klar! Hvis du fotografer inne i et rom med lampelys eller lysstoffrør kan kameraet gi gule eller grønnaktige farger. Dette kan løses ved å endre hvitbalansen manuelt. Kamera har også Faste innstillinger (Presets) for glødelampe, lysstoffrør, sollys, overskyet m.fl. Se kameramenyen. Du kan også innstille egen Manuelt målt fargetemperatur; Ved å holde et hvitt ark foran objektivet og ta et bilde av dette vil kameraet selv justere nullpunktet for fargetemperaturen. Bruk innstilling for avlest motiv husk å gå tilbake til Auto etterpå. Under ser du det synlige spekter som det menneskelige øye kan oppfatte! Kelvin Temperatur skala

19 HISTOGRAM ET VIKTIG HJELPEMIDDEL TIL RIKTIG EKSPONERING Overeksponert Korrekt eksponering Undereksponert Et histogram er et søylediagram som viser bildets piksler og fargefordeling med hensyn til hvordan disse er eksponert. Maksimalt vil 256 mulige nivåer være representert. Histogrammet er en meget pålitelig indikator på om bildet er undereksponert eller overeksponert. Hvis hovedvekten av diagrammet ligger mot venstre side viser dette at bildet inneholder mange mørke toner og vil kunne bli undereksponert. Hvis hovedvekten av diagrammet ligger mot høyre side viser dette at bildet hovedsakelig består av lyse toner og vil kunne bli overeksponert. På en normalt motiv med hele toneskalaen. Tips; Det er vanskelig å få nøyaktig informasjon av å se på kameraskjermen. Avhengig av lyset kan et bilde se veldig ulikt ut og ikke gi sikker opplysning om bildet er riktig eksponert eller ei. Bruk histogrammet i kamera til å kontrollere eksponeringen. Se på histogram i RGB for å lese de 3 fargekanalene. Høyden på søylene viser pikselmengden av fargetoner for de ulike fagene. Kun vurdering av bildet på Lcd skjermen gir unøyaktig informasjon. Sjekk markering for overeksponerte høylys skraverte felter som blinker på kameraets skjerm. Blinking i bildet ved visning på Lcd skjermen indikerer overeksponerte deler. Histogram i 3 kanaler, RGB + sammenlagt Tips; Se også på ditt motiv før du begynner å gjøre endringer i eksponeringen. Har du et motiv uten sort eller mørke toner - som et vintermotiv fra fjellet - så vil du ikke heller kunne få et histogram som ser ut som det som viser Korrekt eksponering! Det finnes ikke sort i motivet - og det vil derfor heller ikke være markering på den sorte siden av histogrammet! Har du et motiv med mange mørke toner, vil histogrammet ligge mot venstre og markere dette. Et motiv med mange lyse og mørke fargetoner, men få mellomtoner vil gi et histogram som ser ut som en hengekøye! Lær deg å tolke hva som er et riktig histogram for det motiv du har i kamera. Må du gjøre endringer; Bruk eksponerings kompensasjon.

20 MINNEKORT SanDisk og Lexar er gode minnekortmerker Minnekortet har en lesehastighet/ skrivehastighet og en størrelse oppgitt i Mb/ Gb. Dette angir hvor hurtig du kan fotografere bilder i serie, og hvor mange bilder du kan få på kortet. Velg helst et kort på 1-4 Gb og som skriver minst 20 Mb / sek. Sletting av bilder Etter hvert bilde kan du bestemme om du vil lagre/ eller slette bildet. Bilder kan slettes ett og ett, eller alle i en prosess. Når du har slettet bilder kan nye bilder igjen legges inn på kortet. Minnekortet kan brukes mange 1000-ganger før det må erstattes med et nytt. Minnekortet bruker Flash Memory til å lagre bildeinformasjonen. Når du sletter bilder vil ikke selve bildet bli borte kun den veiviseren som leder til bildet. Hvis du sletter viktige bilder kan disse hentes tilbake med et Recovery program. Noen kortleverandører, f. eks. San Disk leverer dette sammen med kortet. Du kan også kjøpe eller laste slike program ned fra nettet Se; NB! Du må ikke ta nye bilder over de som ble slettet hvis du ønsker å hente de frem igjen. Formattering av minnekort Hver 2-3 gang du sletter kortet bør dette også formatteres. Formatering sørger for at minnekortet blir renset for all informasjon og justert slik at det er kalibrert med det kameraet som brukes. Glemmer du å formatere over lenger tid kan du plutselig få stans i kameraet. Låner du minnekort fra andre husk å alltid først formattere før du begynner å fotografere. Det samme gjelder ved kjøp av nytt kort! Finn ut hvordan du formaterer kortet i ditt kamera. Pass på bilder du har liggende på kortet før du formaterer denne prosessen sletter all informasjon. Ikke formater i datamaskinen, men bruk kameraet. Noen kameraer har Hurtigformattering sjekk i instruksjonsboken! Tips; Bruk formattering i stedet for sletting gjør 2 prosesser i en og samme jobb. Nikon D3 med 2 porter for minnekort

21 BRENNVIDDER NORMAL objektiv Nikkor 50 mm f. 1,8 En normal brennvidde gir et forhold tilsvarende det øyet oppfatter. Perspektivet gir et riktig forhold hvor avstand mellom forgrunn og bakgrunn er riktig. For 35 mm formatet er normal brennvidde 50 mm. Normal brennvidde finnes ved å måle diagonal avstand på bildebrikken eller filmformatet. Mange digitale kameraer har en bildebrikke som er mindre enn vanlig 35mm filmformat (24mmx36mm) og brennvidden på et normal-objektiv blir derfor lenger. På et kompaktkamera vil normalobjektivet være ca. 6 mm. Et lyssterkt normalobjektiv vil være praktisk for bilder i svakt lys og hvor du ønsker naturlige proporsjoner. På et digitalt speilreflekskamera er brikken i DX format (ca.15 x 23 mm.) må brennvidden ganges med x1,5 eller x1,6 avhengig av modell for å finne tilsvarende for fullformat 35mm kamera. En 50 mm. vil på Nikon tilsvare en 75 mm. ( x 1,5). Kun et fåtall produsenter leverer i dag kameraer i fullformat (FX) tilsvarende 24x36 mm som et analogt filmformat; Kodak, Sony, Canon og Nikon. Disse modellene vil ha samme forhold til brennvidde som analog 135 format. Fullformat digitalkameraer er svært kostbare og mest beregnet på fagfotografer. Tidligere ble alle kameraer levert med et normalobjektiv og dette var som regel lyssterkt og anvendelig til generell fotografering. I dag leveres de fleste kameraer med et zoomobjektiv som gir et variabelt utsnitt, og muligheten til å raskt endre utsnittet i bildet. VIDVINKEL objektiv Canon 15 mm f. 2,8 Et vidvinkelobjektiv har en brennvidde som er kortere enn normalen. Det har en større bildesirkel og vil vise mer av motivet i bildet. Perspektivet kan bli fortrengt og vil kunne gi tønneformet fortegning på bygninger og rette linjer i ytterkanten av bildet. Egner seg best til interiører og landskap hvor man ønsker å få et større innhold i bildet uten å måtte trekke seg tilbake.

22 Vidvinkel-objektiv egner seg ikke til fotografering av portretter da det vil fortegne ansiktet og gi større nese og ører som trekkes utover. Når du fotograferer med vidvinkel gir objektivet automatisk større dybdeskarphet enn med et normal-/ eller teleobjektiv. TELE objektiv Nikkor 600mm f. 4 Teleobjektivet har lenger brennvidde og virker som en kikkert og vil gi en mindre bildevinkel enn normalobjektivet. Teleobjektivet egner seg utmerket til å fotografere motiver som beveger seg, eller befinner seg lenger vekk fra kameraet. Sport, dyr og fugler er typiske teleobjektiv motiver. Det er en fordel å bruke stativ når du fotograferer med et teleobjektiv da forstørrelsen også bidrar til at rystelser vil bli forstørret. Noen digitalkameraer og teleobjektiver har derfor innebygget stabilisator som vil gi større mulighet for å få skarpe bilder på frihånd. Teleobjektiver gir mindre dybdeskarphet enn normal- og vidvinkeloptikk og egner ser derfor godt til å ta portretter som blir best med uskarp bakgrunn. ZOOM Objektiv Nikkor mm f. 2,8 Digitale kameraer er ofte utstyrt med et zoomobjektiv. En zoom kan gi deg hurtig variasjon i utsnittet uten at du selv beveger deg. Avanserte zoomobjektiver i dag dekker et stort spenn fra kraftig vidvinkel til lange teleobjektiv. Vi skiller mellom optisk zoom og digital zoom. OPTISK zoom Gir et utsnitt som beholder full kvalitet ved at linse-elementene i objektivet fysisk beveger seg. Du får samme kvalitet uansett utsnitt. Legg merke til at største blender kan variere med brennvidden! Bruk kun optisk zoom ved fotografering av stillbilder. DIGITAL zoom Gir et nytt utsnitt ved at bildet forstørres og kvaliteten og skarpheten forringes. Digital zoom er mest beregnet på levende bilder ikke til stillbilder. Skal du lage en forstørrelse eller et utsnitt kan dette gjøres etterpå i et bildebehandlingsprogram. Slå av Auto Digital Zoom. Digital zoom er vanligst på kompaktkameraer finnes ikke på speilrefleks!

23 MAKRO Sigma 150 f2,8 Makro Digitale kameraer kan ofte fokusere nært og ta flotte makrobilder. Det er viktig å holde kamera stødig og gjerne bruke stativ for skarpest mulig resultat. Har du et kamera med dreibar Lcd-skjerm kan du fotografere lavt / høyt og allikevel kunne se motivet ved å dreie på bildeskjermen. Manuell fokus gir friheten til å bestemme selv, men krever nøyaktighet. Skal du kjøpe et rent makro-objektiv så velg et med lenger brennvidde enn normalen (50 60 mm). Velg eller 200 mm hvis du ønsker å fotografere insekter uten at de flyr vekk når du kryper inn på motivet! Med lenger brennvidde vil du heller ikke skygge for lyset! Mange objektiver til speilrefleks markedsføres med makro som en egen innebygget funksjon. Husk at makro er 1:1. Dvs. en cm i virkeligheten tilsvarer en cm på sensoren! Noen objektiver fokuserer nært, men kanskje kun i 1;4 eller 1;2 el. l. TELE konverter Nikkor konverter 1,4x En telekonverter monteres mellom kamera og objektiv og øker brennvidden med en fast forstørrelse. Eks. 1,4-1,6-2x. Telekonverter er en rimelig måte å få ekstra forstørrelse på dine objektiv. De fleste telekonvertere tar like mye lys som forstørrelses faktor. NB! Et digitalt kamera krever mer av optikken og en del linser som fungerer bra på filmbaserte kameraer holder ikke mål på digitale kameraer. Dette gjelder i første rekke vidvinklobjektiver. Mange digitalkameraprodusenter lager nå egne objektivserier (DX) for sine digitale kameraer. Disse objektivene vil gi vignettering (sorte hjørner) på analoge - eller fullformat kameraer pga. deres mindre bildesirkel. Det finnes både rimelige og dyre profesjonelle objektivserier og kan variere mye i pris. Profesjonelle objektiver er tyngre og har som regel bedre skarphet og lysstyrke, samt tåler mer. En del rimelige objektiver har lettere for å få skade av mindre støt og vil lettere kunne få støv inne mellom linsene. Du kan finne både orginalobjektiver fra kameraprodusenten og andre uorginale fabrikat (pirat optikk) som passer til de fleste kjente kamera modeller. Objektivets lysstyrke (største blenderåpning) er også en viktig indikator på kvaliteten. Større er som regel bedre (og dyrere!). Både Sigma og Tamron er gode alternativer til kostbar original optikk

24 Bli kjent med ditt speilreflekskamera Snitt gjennom et systemkamera viser objektivet (1) som samler lysstråler inn i speilhuset. I objektivet sitter blenderen (2) som består av 7 eller 9 lameller. Speilet i kamera (3) gir oss muligheten til å se gjennom objektivet, og vippes opp under eksponering. Lukkeren (4) sitter i kamerahuset bak speilet og stenger for sensoren (8). Kameraets søker består av 3 hoveddeler; En mattskive (5) som gjør at vi kan se bildet, et pentaprisme (6), som rettvender og snur søkerbildet, og et okular (7), som gjør at vi kan korrigere for synsfeil. Pentaprismet i kamera snur og rettvender bildet slik at du ser det normalt. Sensoren i kamera ligger bak lukkergardinen og registrerer lyset når speilet vippes opp, blenderen lukkes ned til satt verdi og lukkergardinene slipper lyset inn. Lær deg grunninnstillingene i kamera som ligger i menyen. BLITSFOTOGRAFERING Blits Teknikk Blits kan være innebygd i kameraet, eller være en separat enhet som enten er festet til blits-skoen på kameraet eller mottar signaler fra kameraet gjennom en ledning, eller trådløs sender. Lysstyrken fra en blits angis med et ledetall; for små innebygde blitslamper ligger ledetallet ofte på (ISO100/1m), og for de større, løse blitsene ligger det typisk på Innebygde blitslamper har en rekkevidde på ca. 3 m - separate blitser kan nå opp i betydelig lengre rekkevidde. Innebygde blitser har også en dårligere spredning av lyset; ofte med god belysning i sentrum av bildet, men med noe lystap i hjørnene. Innebygd blits vil kunne bli dekket av solblender på kamera eller lange teleobjektiv slik at lyset i forkant av bildet blir blokkert.

25 Pop Up flash innebygget blitslys Alle digitale kompaktkameraer og noen speilreflekskamera har innebygget blits. Denne er ment til å lyse opp motivet når det ikke er nok dagslys, - eller brukes som utfyllingsblits når sollys gir kraftige skygger. Ofte sitter blitsen nær objektivet på kamera og dette medfører lett røde øyne i svakt lys. Blitslyset har samme fargetemperatur som dagslys og kan derfor brukes både ute og inne uten justeringer på hvitbalansen i kameraet. Noen kamera kan endre blitsens styrke, (flashkompensasjon) se etter lynsymbol med + / - Juster ned blitsen -1 for å få et penere, dempet blitslys. Du kan også prøve å softe lyset med et matpapir eller melkehvit forsats av mykt plast. Dette vil gjøre lyset mykere og gi bedre spredning. Blitsen kan justeres etter følgende innstillinger; Auto blits; Kamera velger om blitsen skal avfyres eller ikke. Ikke bruk denne innstillingen da du ikke vet om det blir brukt blits eller ikke. Tvungen blits; Blitsen vil alltid gå av uansett lysforhold. Symbolet er et lyn. Velg denne innstillingen om du vil ha blits i bildet. Ingen blits; Blitsen er alltid slått av. Symbol er et lyn inne i et forbudt-skilt. Velg denne innstillingen om du ikke vil ha blits i bildet. Blits og lang eksponering; Blitsen vil avfyres i tillegg til at kamera har en lang eksponeringstid. Velg denne innstillingen om du tar bilder om kvelden og ønsker mer eksponering av bakgrunnen. Blits med anti røde øyne; Blitsen vil avfyre et par lysglimt før eksponeringen for å lukke pupillene. Netthinnen i øyet er rød og vil vises når rommet er mørkt og blitsen sitter lavt på kamera.

26 Tips Kan du dempe blitsen så prøv dette; - 1 / -2 blender ved bruk i små rom eller tett på. Tenn mer lys i rommet for å unngå røde øyne. (Pupillene vil trekke seg sammen) Ikke fotografer for nærme med blits. Gå heller tilbake med kamera og zoom inn på motivet. PS; Røde øyne kan også enkelt fjernes i Photoshop EKSTERN / LØS BLITS Vi fotograferer med blitsen av kamera Avansert blitsbruk Husk at blits-eksponering er en dobbel eksponering mellom blitsen og det tilstedeværende lyset. Bestem deg for hvilken lyskilde som skal være hovedlyset. Finn de innstillinger som kontrollerer forholdet mellom blits- og dagslys- eksponering. Pass på korteste lukkertid for blits synkronisering. Rett løs blits mot tak eller vegg for å få et bløtere indirekte lys. Pass på at veggen er hvit. Blitslyset fryser bevegelser og gir skarpe bilder av motiv i bevegelse. Bruk blitsen som fill-flash på dager med skarpt lys og sol ute. Dette gir bløtere skygger. Lær deg å bli fortrolig med blitsen ved å ta flere bilder av samme motiv med ulike blitsinnstillinger og sammenlign så resultatet på en dataskjerm. Har du blitssko på kameraet kan du bruke løs blits, noe som gir bedre og flere muligheter til å gi blitslyset et mer naturlig og dempet inntrykk. Kjøp løs blits med blitshode som kan snus. Prøv blitseksponering om kvelden med lang lukkertid på kamera, både med stativ eller på frihånd. Dette gjør at du både eksponerer kveldslyset bak i motivet + eventuelle mennesker i forkant med flashlyset. Du kan også koble kamera og blits sammen med en kabel som gir deg muligheten for indirekte belysning, - samt å kunne sette på en softboks eller annet for å få et mykere og mer naturlig lys. Ved å sette på en diffusjon foran blitshodet vil du kunne lyset mykere, samt spre lyset. Det finnes i dag en rekke tilbehør å få kjøpt som gir et pent og naturlig blitslys.

27 TIPS FOR FOTOGRAFERING MED EKSTERN FLASH PÅ / AV KAMERA Noen forslag til eksperimentering med blits; Dagslys er hovedlyskilde Bruk blitsen som utfyllingslys for å lette skygger på for eksempel portretter i sollys. Demp blitsen. Blitsen bør ligge ca. -1 blender under eksponering for dagslyset. Dette vil gjøre at bildet får bedre balanse mellom mørke og lyse partier og ikke se ut som et typisk blitsbilde. Eksponer dagslyset normalt og velg selv hvor tydelig du vil vise blitsen demp den -1 /-2 eller annet valg. Blitslys som hovedlyskilde Bruk blitsen som hovedlys og dagslyset dempet for mer oppmerksomhet foran i bildet. Blitsen belyser forgrunnen og en kort eksponeringstid gir en mørkere bakgrunnen i motivet. Ved å justere lukkertiden kan du selv bestemme hvor mørk du vil ha bakgrunnen. Du kan lage kveldsstemning midt på dagen om du ønsker. Eksponer dagslyset 1 blender (undereksponer) og overeksponer blitsen. Kameraet stilles etter blitslyset; Dagslyset blir dempet og forgrunnen med blits blir riktig! Dagslyset er undereksponert og vil gjengis mørkere enn det er. Her er det brukt en proff blits som er sterkere enn en vanlig håndflash. Hvis du fotograferer om ettermiddagen eller kvelden vil en vanlig blits være sterk nok til å kunne belyse ditt motiv og undereksponere din bakgrunn.

28 Synkronisering på raskeste lukkertid 1/250 sek er vanligvis den raskeste lukkertiden som kameraet klarer å fange blitslyset uten å gi mørk skygge fra lukkergardinen (som ikke er helt åpen pga. rask lukkertid). Du kan bruke alle lukkertider som er lenger. Bruker du litt kortere enn anbefalt synkroniseringstid (1/250) f. eks. 1/300 1/400 sek. Ute i godt dagslys vil bildet bli eksponert av dagslyset i underkant men flashen vil bli dempet (pga. 2-lukkergardin). Dette gir en effekt som ser ut som om blitslyset er spottet rundt midten av bildet. Bra til brudebilder. Synkronisering på bakre lukkergardin Rear Curtin Sync Fotograferer du på lang lukkertid om kvelden f. eks. noen sekunder kan du bruke blits på kamera og sette blitsinnstilling på Rear Curtin (2-dre lukkergardin). Dette gir en eksponering som legger blitsen til slutt. Først eksponeringen så blitsen tilslutt. Dette kan brukes til å fotografere f. eks. en bil som beveger seg. Bilens lys brenner inn lysstriper og bilen fryses til sist med blitsen! Har du blitsen vanlig (1 gardin synk) vil bilen fryses med blitsen og lysstripene komme over selve bilen til slutt! Ser ikke helt bra ut! Fotografert på lang lukkertid og synkronisering på 2 lukkergardin Softbok på blitsen Det vil alltid lønne seg å gjøre blitslyset mykt, ved indirekte belysning. Ute er det vanskelig å gjøre dette! Kjøp en liten softboks og monter på blitsen. Nå har du dirkete mykt lys! Har du slavefunksjon på ekstern blits, kan du bruke den innebyggede kamerablitsen til å trigge den løse. Prøv deg frem til riktig styrke på begge. Softbokser, spredere og bouncer er bare noen av de mange forsatser du kan bruke på blitsen

29 Noen generelle Tips & Triks; Husk at et digitalt kamera bruker mer strøm enn et analogt kamera. Bruker du Lcd-skjermen mye vil dette fort tappe batteriene. Slå av skjermen og bruk kamerasøkeren. Ha alltid med deg ekstra minnekort. En løs harddisk eller laptop lagrer bildene dine. Digitale kompaktkameraer er ofte lette og vanskelig å holde stødig. Bruk naturlige støttepunkter som trær stolper gjerder etc. Ikke hold kamera langt ut fra kroppen, men trekk albuene inn mot kroppen for å få bedre støtte. Et stativ er en god hjelp. Det finnes mange ulike stativtyper. Ta hensyn til vekten på kameraet når du kjøper et stativ. Bruk et monopod (en bens stativ) når du trenger litt ekstra støtte, men ikke har plass til å bruke et vanlig stativ. Fint også til store telelinser! Heng kameravesken under stativet for bedre stabilitet. Et stativ bør ikke være for lett helst 2-3 kg. Velg et stativhode som er raskt og enkelt å operere. Kulehode anbefales! Bruk alltid selvutløser eller fjernkontroll på kamera når du arbeider med stativ. Dette gir garantert stillestående kamera. Støv i kamera er et vanlig problem med digitale kameraer. Pass på ikke å skifte objektiv på steder med mye støv. Hvis det blåser ute skift objektiv i en bil eller annet sted som beskytter kamera. Hold kamerahus nedover slik at ikke støv faller inn i speilhuset. Støvsug kamerabaggen! Bruk en myk børste / blåsebelg til å fjerne løst støv fra objektiver og kamerahus Hold kamera rent og tørt. Støv, sand, vann (saltvann!) og varme er naturlige fiender. Bruk en plastpose rundt kamera i fuktig vær. Tørk av linsen med en myk klut eller papirserviett. En del kameraer har støvrens av ulike typer. Dette vil være en god hjelp, men kan aldri garantere 100 % støvfri fotografering. Ta kamera inn til rens hos fotoforhandler eller verksted en gang i året. Det finnes også rensesett krever litt trening! Kamera fungerer fint i kulde, men liker ikke kondens. Batteriene varer kortere i kaldt vær. Ha et ekstra sett i varm innerlomme. Ikke ta kameraet ut og inn i kaldt vær da dette kan gi kondens inne i kameraet og på selve bildesensoren. Må du ta det inn, - legg det i en plastpose til det får samme temperatur som inne før du tar det ut av posen. La kamera sakte tilvenne seg temperatur-svingninger. Lcd skjermen kan gå sort i kulde, men kameraet vil allikevel lagre bildet.

30 VI FOTOGRAFERER P A N O R A M A BILDER Digitale kameraer har mange finesser som ikke finnes hos tilsvarende analoge. Muligheten til å sette sammen flere bilder for å lage et Panorama er en av disse. Dette gjøres i et data-program, som Photoshop eller andre. Størrelsen på filen vil avhenge av antall bilder. Ta flere bilder i serie ved å flytte (rotere rund din akse) kamera for hvert bilde. Pass på at du overlapper ca. 20 % - slik at det er mulig å få en naturlig overgang fra ett bilde til neste. Bruk helst normalobjektiv eller liten tele. Vidvinkel kan fortegne noe i kantene og gjør sammensetningen vanskeligere. Fotografer gjerne på høykant for å unngå å få et langt og smalt bilde Bruk helst stativ Bruk manuell lysmåling og hvitbalanse for å få mest mulig lik eksponering på hele serien! Gjør en gjennomsnittsmåling midt i bildet og bruk samme innstilling (still kamera på manuell) på alle bildene slik at sammensetning blir mer naturlig. PS; Det kan være en ide å redigere bildene før du setter de sammen samt reduserer filstørrelsen noe for å unngå at din datamaskin får problemer med å håndtere en så stor bildefil. Sluttbildet blir fort over 100Mb. Se instruksjon i Photoshop hvordan du setter bildene sammen til et Panorama.

31 BILDEKOMPOSISJON DET GYLDNE SNITT - LANDSKAPSFOTOGRAFERING Ethvert motiv som skal fotograferes kan plasseres i bildeflaten på ulike måter. I landskapsmotiv eller bilder med utsikt over et større område bør åsrygger eller horisont ikke dele bildet i 2 like store deler. For å få mer spenning og dynamikk i bildet bruker vi regelen om at flaten bør deles i 3-deler. 1/3 himmel og 2/3 bakke eller hav, - eller omvendt! Ved å vektlegge himmel eller bakke blir bildet mer interessant. En flott himmel med skyer blir forsterket ved at dette er hovedfokus i bildet. Et landskap med mange detaljer i forgrunnen vektlegges ved å la himmelen bli mindre fremtredene i bildet. Plassering av elementer i bildet Hvis vi deler bildeflaten vertikalt og horisontalt i 3 deler, får vi 4 kryssningspunkter. Ideelt sett er dette gode steder for å plassere viktige elementer i bildet. Unngå å legge hovedelementet midt i bildet. Ved å trekke interessesentrum ut fra midten av bildet skapes ro, balanse og harmoni. Rule of Thirds På engelsk kalles denne måten å dele bildeflaten opp i for rule of thirds. Tanken er at et ujevnt tall som 3 gir flaten mer dynamikk ved å ikke dele i like deler. Bestem deg før du tar bildet for hva som et viktig å fortelle med komposisjonen og utsnittet. Ikke basèr deg på å beskjære bildet i etterkant da kaster du bare ut verdifull informasjon og sitter tilbake med en mindre bildefil.

32 INNRAMMING Vi skaper dybde i bildet ved å tenke Innramming En av de største utfordringer som fotograf er å gjengi den følelsen av avstand og dybde som vi opplever når vi er ute og fotograferer. Ofte blir bildet flatt og landskapet mister sin storhet. For å gjenskape den dybdefølelsen vi ser når vi er ute kan vi finne elementer som kan være en del av forgrunnen i bildet. F. eks. trær, gjerder, deler av bygninger eller mennesker. På denne måten vil øyet følge en retning som starter nært og går innover i bildet. Lag gjerne forgrunnen uskarp dette gir bare mer interesse inn mot hovedmotivet. Valg av brennvidde- blenderåpning og avstand til forgrunnen påvirker skarpheten. Skigard fungerer som innramming Skigarden i forgrunnen gir bildet dybde ved at vi forstår at det er stor avstand fra kamerastandpunktet til huset på toppen av haugen. Fokus ligger på bakgrunnen. FORGRUNN MELLOMGRUNN - BAKGRUNN En viktig huskeregel for å gi bildet mer interesse er å understreke dybden og rommet i bildet. Vi ser landskapet med 2 øyne og føler derfor avstanden godt. I et flatt fotografi må dette gjøres mer tydelig! Følelsen av dybde vil bli mer bevisst ved å dele bildet inn i 3 hovedområder. Tenk; Forgrunn mellomgrunn og bakgrunn og du får aldri mer flate og kjedelige bilder! Bruk elementer i forgrunnen, og la gjerne hovedmotivet befinne seg i mellomgrunnen. Bakgrunnen gir dybde og rom og forsterker det 3-dimmensjonale perspektivet. Fjellvegg og person skaper dybde i bildet

33 FROSKE - FUGLE PERSPEKTIV Let etter en fotograferingsvinkel som forsterker motivet og gjør bildet mer spennende enn om det var tatt fra normal øyehøyde. Lav vinkel gir et perspektiv som virker dramatisk og fremhever størrelsen. Både landskap og bygninger blir imponerende fra en lav vinkel. NB! Barn skal alltid fotograferes på deres egen øyehøyde. Høy vinkel brukes til å vise et landskaps storhet og gir et majestetisk inntrykk. Prøv å klatre opp i høyden, i trær eller på steiner. Finn et punkt som gir god oversikt. Bruk gjerne noe i forgrunnen. Finn nye og spennende vinkler ved å unngå å alltid fotografere i vanlig øyehøyde. Denne vinkelen kjenner alle fra før og kan lett virke litt kjedelig! Lav vinkel forsterker inntrykket av avstand og gir dramatikk til bildet. Legg merke til hvordan forgrunnen leder blikket inn i mot hovedmotivet. LINJER - FLATER Linjer i motivet som gir øyet en mulighet til å følge en retning inn i bildeflaten og gir mer dynamikk i bildet. S-linjer eller diagonale linjer skaper spenning og leder blikket mot interesse-sentrum i bildet. Husk at øyet naturlig følger en linje inn i bildet fra venstre mot høyre. Linjer i terrenget skaper ulike toner og gir variasjoner i større flater. Let etter naturlige linjer som balanserer komposisjonen. Horisontale og vertikale linjer virker statiske mens runde, buede linjer gir bevegelse i bildet. Eksempler på menneskeskapte linjer kan være skispor, togskinner, gjerder, veier og stier, broer, strømledninger etc. dette gir liv i bildet og øker interessen hos tilskueren. Naturlige linjer kan være elver og bekker, åsrygger eller bakkekanter, svaberg og klipper, skoggrupper og trær, sjø og hav med horisont.

34 FOKUS PUNKT Alle motiv bør ha et interessesentrum et fokuspunkt som du ønsker å vektlegge. Dette kan gjøres ved at du lar dette punktet være skarpt og forgrunnen / bakgrunnen være uskarp. Øyet vil automatisk søke inn i bildet og lete etter et fokuspunkt. Du bestemmer selv hvor interessen i bildet skal ligge og hvor du vil at vi skal se - og stiller inn fokuset der. Et teleobjektiv vil gi mer kontroll over selektiv fokus ved at det gir redusert dybdeskarphet, og frilegger objekt lettere. Bruk helst stativ! FOTOGRAFERING I REGNVÆR Begrenset fokus får oss til å se på ett punkt. Grå regnværsdager er ingen grunn til å legge igjen kameraet hjemme. Husk å beskytte utstyret med en plastpose eller veske og tørke av fuktighet på linsen. Grå dager gir et mykt lys, med lavere kontraster og duse farger som er fint å fotografere i. Vinteren har også et spesielt lys med mange ulike blåtoner i snøen. Selv om dagene er kortere kan man fotografere med et stativ. Digitalkameraet tåler kulde! Blåfargen i snøen skyldes sterk ultrafiolett stråling bruk UV-filter på kamera / juster hvitbalansen! Fotografert i regnvær, 1/200 sek f. 8

35 PORTRETT FOTOGRAFERING Fotografering av portretter utendørs gjøres best med teleobjektiv i lett overskyet vær eller i skygge. La aldri solen skinne rett i ansiktet på din modell. Bruk en åpen skygge under noen trær, i skyggen av en bygning etc. Er det ingen mulighet til å finne skygge, så snu modellen og fotografer mot solen. (Motlys). Ved fotografering i motlys er det viktig at lysmåleren kun leser lyset som faller på ansiktet og ikke lar seg lure av alt lyset bak. Bruk en spotmåler eller åpne eksponerings-kompensasjonen +1/+2 blendere. Pass på at solen ikke skinner inn i linsen og bruk gjerne en reflektor i front til å kaste noe lys tilbake på modellens ansikt. En reflektor kan være en lys jakke, en avis eller et lyst stoff som kan brettes sammen i fotobagen. Du kan også bruke dempet flash som fillflash. Husk at fokus alltid skal ligge på øynene! Portrett fotografert i mykt lys Tips Når du fotograferer portretter er det viktig at du kjenner utstyret ditt godt slik at all din oppmerksomhet blir konsentrert om modellen og bildekomposisjonen! Roter du med kamera og snubler rundt i stativet sender du tydelige signaler om at resultatet vil bli tilsvarende! La din modell føle seg avslappet og ikke presset til å smile på kommando. Naturlige smil og ansiktsuttrykk kommer når man føler seg komfortabel med situasjonen. Aktiviser modellen din med noe som gjør situasjonen mer normal. Fotograferer du mennesker som har tilknytning til et miljø, så bruk detaljer i bakgrunnen eller miljøet til å understreke tilhørigheten. Bruk gjerne et stativ eller monopod (ettbensstativ) for bedre stabilitet på kamera. Har du ekstra batteripakke på kamera vil du som regel også få en ekstra utløserknapp som gjør det lettere å arbeide med kamera i vertikal posisjon. Telezoomen på ca mm. er et ideelt objektiv til portrettfotografering, da du kan veksle mellom ½ figur og tettere bilder uten at din modell vet hvilket utsnitt du bruker. Pass på at du gir modellen nok luft til å ikke føle seg fanget av kamera. Tips; Ikke glem å snakke med modellen din!

36 MAKRO FOTOGRAFERING Fotografert med Makro 105mm Med makro menes et forhold som tilsvarer 1:1. Dvs; 1 cm i virkeligheten gir 1 cm på sensoren (eller filmen). Begrepet makro er blitt misbrukt av en del objektivmerker som setter makro på sine zoomobjektiver selv om de ikke kan gi deg full makro, kanskje bare en litt tettere nærgrense enn vanlig. Skal du komme ned til 1:1 må du ha spesielt utstyr som for eksempel et makro-objektiv. Valg av utstyr Makro Objektiv Et makro-objektiv kan leveres i ulike brennvidder som bl.a. 50mm 60mm 105mm 150mm og 200mm. Forskjellen mellom disse er at når du fotograferer med en normal brennvidde som 50 eller 60 mm. må du gå tett inn på motivet. Dette kan gjøre at du skygger for lyset og en sommerfugl vil garantert fly vekk! Velger du en liten tele som f. eks. 105mm, kan du stå på god avstand og allikevel fylle søkeren med sommerfuglen! Tenk på hva du vil fotografere før du kjøper et makro-objektiv. Mellomringer Mellomringer finnes i flere tykkelser og monteres mellom kamerahuset og ditt objektiv. Ringene inneholder ikke glass, og vil derfor heller ikke påvirke skarpheten på dine bilder. Mellomringer øker avstanden til objektivets brennpunkt og flytter fokuspunktet nærmere. En ny verden Når du oppdager små motiver vil en ny verden åpne seg for deg. Du vil finne at motiver er over alt. Selv vanlig ugress kan inneholde fine mønster, detaljer og farger som vi ikke ser hvis man ikke legger seg ned på bakken. Makrofotografering er en fantastisk måte å bli bede kjent med hvor utrolig vår natur er og hvordan skiftningen gjennom året gir ulike motiver. Prøv å fotografer samme plante i knopp, blomst, i frø, avblomstret og med frost!

37 Skap kontrast mellom blomst og bakgrunn Tips til bedre makrobilder; Desto nærmere du går til ditt motiv desto mindre blir dybdeskarpheten Er du inne på 1:1 kan dybdeskarpheten kun være noen millimeter! Bruk derfor mindre blenderåpning som f for å få hele blomsten i fokus Kamera med en dreibar skjerm er en stor fordel, da du kan legge kamera på bakken og snu skjermen opp mot deg for å se utsnitt og fokus Bruk helst stativ og manuell fokusering for å få nøyaktig skarphet En liten reflektor eller dempet flash (ringflash finnes fra flere merker) kan gi deg nok lys til å få riktig dybdeskarphet Ikke fotografer makrobilder på en dag som det blåser! Du blir garantert frustrert! Se på bakgrunnen og rydd gjerne litt vekk av gresstrå eller annet som forstyrrer komposisjonen Husk at bildet du ser i søkeren er på største blenderåpning og ser dust og fint ut i bakgrunnen men ferdig bilde på en liten blenderåpning plukker opp detaljer som kan forstyrre. Bruk nedblendingsknappen på kamera for å se effekten i bakgrunnen på din valgte blenderåpning Komponer dine bilder med form og farge som viktige elementer Dager med mykt jevnt lys er gode makrodager sterkt direkte sollys kan være for hardt for å gjengi gode detaljer i både lyse og mørke motiver Regnvær er også fine makrodager vanndråper gir blomster og planter et spesielt liv Noen makrofotografer har med seg en spruteflaske med vann for å få dugg! Sørg for at du har et underlag til å sitte på som er vanntett i kamerabaggen En bok om blomster gir deg også kunnskapen om det du fotografer PS. Et makro-objektiv er også et flott portrett-objektiv!

38 VINTER FOTOGRAFERING Kulde og frost er fine motiv Vinteren har et variert lys med mange fine blåtoner. Ultrafiolett stråling oppfattes av kamerasensoren som blålig lys. UV-filteret beskytter frontlinsen og kutter ned det blå fargestikket. Pass på hvitbalansen og bruk gjerne UV-filter på alle objektiver. Fotograferer du i råformat er dette ikke noe problem da du justerer hvitbalansen i etterkant! Kulde, snø, fuktighet og store temperatur-svingninger er noe vi må ta hensyn til. Ikke ta kamera fra en iskald bil eller bod inn eller ut fra en varm hytte eller hus. Dette medfører garantert kondens og dugg både utenpå og inne i kamera og objektiv. La utstyret få tilvenne seg store temeratur-endringer sakte. Er det f. eks. 20 grader ute og +20 inne så la kamera få bli i et temperert rom før du tar det inn til 40 graders overgang. La objektivet sitte på! Ha en myk klut til å tørke av kamera og en veske hvis det er mye snø i luften. Kulde vil også påvirke batteriet i kamera og gi færre eksponeringer enn vanlig. Ha alltid med ekstra batterier om vinteren! Batteriet gir også strøm til LCD-skjermen. Er spenningen for lav, vil skjermen forbli sort! Dette betyr ikke at du ikke kan fotografer, men det blir som med et analogt kamera! Du må stole på lysmåleren. Tips til bedre vinterbilder Legg merke til hvordan lysets retning påvirker konturer og struktur i snøflater Lysmåleren kan ofte ha vanskeligheter med å forstå hvordan store hvite flater skal eksponeres. For lysmåleren er verden 18 % grå! Dette kan gi undereksponerte bilder og mørkegrå / blå snø. Bruk eksponerings komensajonen og juster opp + 0,3 0,7 eller 1 hel blender! Sidelys gir tydelige tegninger i snøformasjoner og skaper spenning i bildet Medlys gir flatt og jevnt belyste flater og kan gi liten variasjon i motivet Motlys er vanskelig å eksponere riktig pass på når du fotograferer rett mot solen Med korte dager er det greit å ha med et stativ slik at du kan fotografere selv etter at solen har gått ned Beskytt kamerautstyret mot tung fuktig snøvær og bruk gjerne et beskyttelsestrekk

39 UTNYTT ALLE ÅRSTIDER Vinter Vår Sommer Høst Utnytt lyset og alle årstider Alle årstider har sin sjarm, men det er viktig å huske at det ikke alltid er nødvendig å ha sol og blå himmel for å kunne ta gode bilder. Solskinnsdager har stor kontrast og dette kan vanskeliggjøre eksponering med både høylys og dype skygger i samme bilde. Intet kamera greier å gjengi gode detaljer i både lyse og mørke flater. Et digitalt kamera greier å registrere ca. 4-5 blendertrinn. Digitale fotograferings tips Alle digitale kameraer har menyer hvor de ulike innstillingene ligger plassert Bli kjent med ditt kameras funksjoner, menyer og innstillinger Noen innstillinger brukes og endres ofte og ligger under hurtigknapper Lær hurtigknappene og hvilke innstillinger disse kontrollerer Hurtigknapper har et ikon markert f. eks. ISO WB BKT etc. Hold hurtigknappen inne samtidig som du vrir på kommandohjul og du endrer denne innstillingen Noen innstillinger ligger under menyer i kamera og endres ikke så ofte Bli kjent med hovedmenyene og hvilke innstillinger som ligger under visning, (playback), kamera, (Shooting menu), spesialinnstillinger (Custom), verktøy (Set up) og andre innstillinger Alle innstillinger kan endres fra bilde til bilde, avhengig av hva de skal brukes til

40 Sjekk alltid histogrammet for å kontrollere at din eksponering gir best gjengivelse Bruk søkeren på kamera når dette er naturlig, sjekk bildet etterpå på Lcd-skjermen Husk at hyppig bruk av Lcd-skjermen bruker mye strøm Ha (alltid) med et ekstra sett med oppladbare batterier + ekstra minnekort Beskytt kamera mot støt med en kameraveske Tørk av kamera med en myk lofri klut etter at du har vært ute Ikke ta av objektivet når det blåser og er støv i luften Støvsug kamerabaggen! Gå tettere på ditt motiv og kutt ut alt som ikke bør være med i bildet Fotografer hverdagssituasjoner ikke bare i ferier og høytider Ha kamera skuddklart Del bildene med venner og familie En forstørrelse i en ramme er en personlig gave å gi og hyggelig å få Les bruksanvisningen Ingen regel eller teori innen bildekomposisjon er ment til å følges slavisk Noen ganger kan det å bryte oppsettet og lage andre forutsetninger for bildet gi spenning og dramatikk Her finnes ingen Fasit (Heldigvis!) Bruk din egen fantasi God jakt! Bildet får spenning ved å la ulike flater dele opp bildet. En sterk diagonal og plassering av hovedobjekt i nedre venstre del forsterker komposisjonen. Bildet er fotografert med 200mm tele-objektiv og viser utsikt mot Rondane nasjonalpark.

41 ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 9,0 Nye muligheter venter på deg! Fotograferingen blir mer spennende med nye redigerings- og manipuleringsmuligheter. Adobe Elements 9,0 gir deg mange av de samme verktøyene som du ellers må betale 10 ganger mer for i det profesjonelle programmet CS5. I tillegg finnes det et utall kreative løsninger som lager album, kalendre, fotobøker, takkekort, collager, lysbildeshow med lyd, med mer. Du kan også klargjøre bilder for Facebook, Flickr, SmugMug og andre nettmedium. Organiser dine bilder slik at du lett kan finne de igjen. Organizer kjenner også igjen personer du har fotografert. Album og mapper holder orden på alle dine minner og gir deg lett og hurtig tilgang til bildene. Med søkeord kan du finne bilder fra ulike mapper. Redigering gjøres enkelt på bildene, legg på effekter eller fiks ting som du vil fjerne i bildet. Smart Brush tool, Photographic Effects og Fun Edits gir deg spennende og nye versjoner av dine bilder. Du kan få hjelp skritt for skritt i Guides Edit, eller full frihet til å jobbe på egen hånd med både lag og masker som en proff. Her kan du lage personlige og morsomme bilder som garantert vil vekke oppsikt! Klargjør bilder for print, e-post, Photo mail, eller DVD brenning med mer. Adobe Elements 9,0 er markedsleder innen digital redigering for millioner av fotoamatører over hele verden. Ønsker du å bruke Rå-format kan du åpne og redigere råfilene direkte i råfilkonverteren som gir deg ikkedestruktiv behandling av dine beste bilder. Nye funksjoner i versjon 9,0 legger vi merke til fantastiske mulighet for Panorama i Photomerge, det samme gjelder for effekter som Lomo og Popart. For min del er lagmasker det jeg har savnet i tidligere versjoner. Nå kan du jobbe mer avansert og mer presist akkurat som i CS5! Adobe Elements 9,0 er for både Windows og Mac-brukere. Programmet selges separat eller i en pakke med videoredigeringsprogrammet Premiere Elements.

42 Vi åpner Organizer og henter inn bilder Når du åpner Elements 9,0 kan du velge om det skal åpnes i organiseringsdelen Organizer redigeringsdelen Editor eller bare det vanlige velkomstvinduet. Innstillingene finnes øverst til høyre ved siden av X. Jeg har valgt Organizer. Vi henter inn bildene fra kamera, kortleser eller en mappe på harddisken Menylinjen på toppen i Organizer gir deg mulighet for å hente inn bilder fra ulike medium. File Get Photos gir deg tilgang på datamaskinens søkevindu med alle mapper og dokumenter. Marker mappen eller de bildene du vil hente inn og klikk Get Media og bildene legges inn i Organizer. Legg merke til at de markerte bildene har blå ramme. Hold inne Ctrl og klikk på dem du ønsker eller Ctrl A for å hente inn alle. Du kan også fikse / fjerne røde øyne på personer under innleggingen om du ønsker!

43 Pass på at du holder orden på hvor du lagrer dine bilder! Det er viktig at du vet hvor du lagrer dine originalfiler. Når du henter inn i Organizer så må du først markere i Preferences hvor bilden skal lagres. Husk at de bilden du ser i Organizer er kun små lavoppløslige klikkebiler (thumbnails). Under Edit Preferences (Ctrl K) finner du Camera or Card Reader paletten som gir deg mulighet for å legge inn hvor du ønsker at dine originalbilder skal legges inn! Se Files Save Files In; Browse; Her bestemmer du hvor bildene ligger hver gang du laster inn i Organizer. Bruker du løs harddisk MÅ denne være koblet til din datamaskin hver gang du arbeider med bilder eller laster inn nye! Vi ser på Organizer og hvordan du kan se gjennom bildene, lage søkeord, se på egenskaper, lage mapper og undermapper, gi stjernemarkering og gjøre enkle endringer og justeringer. Organizer er bygget opp med menylinje på topp. Fører du musepeker over menylinjen finner du undermenyer som tar deg til åpning, redigering, søk på bilder, tidslinje og metadata, - samt hjelp! Tidslinje Ctrl L gir deg måneder og årstall med markering for hvor du har bilder. Klikk på markeringen og bilder fra denne tid rammes inn i rødt. Det finnes også en meny på høyre side som kan angre på det du har gjort, Undo eller gjøre igjen, Redo. Display har 3 mulige visningsalternativer; Thumbnails visning Import Batch (viser når bildene ble lastet inn) og Folder Location som viser et felt på venstre side av alle mapper på datamaskinen. Prøv også Date Wiew som gir deg en kalender med bilder på de datoer de er tatt! F11 og F12 viser bilder i fullskjerm / ved siden av hverandre for sammenligning.

44 Vi legger inn søkeord og gir mappestruktur En viktig palett (informasjonsvindu) i Organizer er Properties. Hent frem; Alt Enter. Klikk på T i øvre høyre hjørne og den legger seg inn i palettskuff til høyre side. I Properties kan du skrive inn bildets overskrift og navn (Caption) og notater. Alt dette kan brukes for å finne bildet senere. Du kan også lese inn en lydkommentar i dette panelvinduet, klikk på høyttaler nederst. Klikker du på ikonet for Informasjon finner du Metadata. Her ligger opplysninger om eksponering, kamera, bildefiler etc. Se enten Brief (kort) eller Complete (lang) oversikt. Merkelappikon (Tag) viser mappetilhørighet, og Klokkeikon viser hva / når bildet har fått av behandling. Under Find i menylinjen på topp; Find by Caption eller Note, Ctrl Shift J / Filename Ctrl Shift K. Her kan du også gi stjernemarkering, som du igjen kan sortere bilder etter ved å klikke på stjerne-markering på toppen av arbeidsbordet og markere hvor mange stjerner du søker etter; and Higher! Lag ditt eget system hvor du lar 5 stjerner være best og så mindre gode bilder med færre stjerner. Bilder som ikke får noen stjernemarkering 0 kan du evnt vurdere å slette! Albums gir deg mulighet for å lage hovedalbum med de bilder du vil ha sammen. Klikk på + og maker bildene. Gi navn og du har et album du kan åpne ved å klikke på. Du kan også lage underalbum med egne navn.

45 Keyword Tags lager mapper som kan organiseres under hovedkategorier. New Sub-category legges inn under hovedmapper. Marker bildene og klikk på + så legges de inn. Klikk på og så fjernes de. Når mappen er ferdig kan du se innhold ved å klikke på firkant til venstre og en kikkert kommer frem + bildene i mappen på arbeidsbordet. Her er det laget en mappe, Venabu som ligger under kategorien Places. Ved å klikke på firkanten til venstre for mappen kommer en kikkert frem og bildene vises på organiseringsbordet. Vi ser på Organize - Fix Create Share I Organizer finner du på høyre side 4 paneler med ulike under-menyer. Dette er satt opp som et forslag til arbeidsflyt/workflow. Organizer lager orden på bilder med søkeord og mappestruktur. Du kan rangere bilder og holde orden. Fix Et enkelt program som gjør automatiske grunnleggende justeringer i lys, farge, skarphet og noen småjusteringer som fjerning av røde øyne, etc. Når du gjør endringer på et bilde, vil en kopi legges ved siden av originalen. Se etter pil for å åpne! Create lar deg lage bildebøker, takkekort, kalendre, med mer. Det finnes et utall av bakgrunner og farger, layout og design å velge blant. Du kan også lage et slideshow. Share deler bildene med dine venner og familie på mail eller nettmedier. Lag et interaktivt album som du kan legge på nettet, eller sende ut. Du kan også finne flere muligheter under More Options; PDF, lage CD /DVD cover, VCD med meny, Flipbook, PDF slideshow, sende til CEIVA fotorammer, dele med Kodak Easyshare Gallery etc.

46 Vi ser på noen av de muligheter som finnes under FIX CREATE - SHARE FIX lager hurtige automatiske justeringer på de bilder du ønsker å få fort klare. Du trenger ikke å trekke de inn i redigeringsdelen (Edit) av Elements, men kan lage bildet klart i Organizer / Fix. Auto Smart Fix tar alt du trenger for å få bildet raskt klart. Du kun justere på farge, eksponering, kontrast eller oppskarpning + fjerne røde øyne. Legg merke til at røde øyne også kan fjernes ved innlastning av dine bilder. Edit Photos tar deg til Elements Editor redigeringsdelen, og Edit Videos kan ta deg til videoredigerings-programmet Premiere som er en annen del av hele pakken som består av både foto og video redigering. CREATE gir tilgang på ulike oppsett for å lage kreative løsninger på en personlig fotobok, takkekort eller kalender. Når du bruker denne løsningen vil prosjektet åpnes i redigeringsdelen og du vil ha tilgang til verktøy og lag som vanlig redigering. Under Create har du også mulighet for å lage proffe lysbildepresentasjoner. Klikk på Slide Show. Velg Add Media + Velg bilder fra Organizer. Best oversikt får du i Quick Recorder. Nå kan du endre rekkefølge på bildene; trekk de dit du vil ha de. Blå pil tar deg tilbake. Klikk på B mellom bilder for å finne riktig overgang. Legg inn blankt bilde, eller legg tekst rett inn på bilder. Velg om du ønsker zoomings effekt. Du kan også lese inn kommentarer og legge inn musikk.

47 Under lysbildene ligger en linje som kan inneholde et lydspor med f. eks musikk. Klikk på linjen; Click here to Add Audio. Du kan nå finne frem dine musikkfiler i et vanlig søkevindu og markere det stykket du ønsker lagt inn i lysbildepresentasjonen. Musikken legger seg under bildene som en blå linje. Om du ønsker å flytte musikken trekk i linjen. Vil du korte ned musikken dytt inn linjen på slutten og du får en myk uttoning. Pass på at musikken passer til bildene og at den ikke blir for dominerende! Vi lagrer Slide Show på menylinjen på toppen. Save Project. Gå til Output og still inn det medium og den kvalitet du ønsker. Save as a File. Save Settings; Slide Size; For visning med prosjektor, velg High 800x600. Til TV (PAL) velg 352x288. Du kan også brenne visningen på CD/DVD eller lage en pdf. Lagrer du i wmv Movie File tar lagringen ganske lang tid. Dette pga at det må hentes og lagres høyoppløslige bilder fra harddisken. Ikke avbryt lagringen! SHARE videreformidler dine bilder ut til nettsteder som Flickr eller Facebook. Du kan også lage velegg til mail eller PhotoMail. En spennende mulighet som du finer her er interaktive album som kan sendes til venner, eller legges på nettet. Vi lager et Interaktivt Album Velg fanearket Share og Online Album. Velg de bildene du vil ha i albumet fra en mappe, eller nye; Create New Album. Vi velger Photoshop Showcase og Next. Da får du frem en oversikt på ulike album, Template. Velg Show All så har du full oversikt på dine valg. Dobbelklikk på albumet og Elements lager et Prewiew. Du kan bevege bilder, bla i bøker og flytte på elementer, prøv deg frem! Når du skal lagre albumet, Velg Export til Hard Disc og velg hvor det skal lagres. Send det så med mail eller legg på nettet. For å åpne albumet; Klikk på Index HTML mappen!

48 Noen eksempler på interaktive Album. Denne bildeboken kan du bla i, frem og tilbake, og bildevisningen kan forstørre det bildet du vil studere SHARE - Vi sender bilder på E-post Her har du 2 spennende muligheter for å sende bilder i e-post Det er vanlig å kunne sende bilder som vedlegg på mail, men ofte blir innholdet så stort at mailen ikke går igjennom til mottageren. I Share menyen finnes 2 fine måter å sende bilder i E-post på. Enten som vanlig vedlegg, som du bestemmer hvor stort skal være, - eller send en egen kreativ e-post med bilder i rammer og kunstneriske bakgrunner med tekst og bilder til en hyggelig hilsen. E -mail Attachments tar bilder fra Organizer og gir deg mulighet for å slanke de slik at de går greit gjennom din e-post. Photo Mail har ulike rammer og bakgrunner som lager en personlig og kreativ forsendelse med bilder og tekst. Det er mange layouts å og temaer å velge mellom.

49 ADBOE PHOTOSHOP ELEMENTS 9,0 EDIT Redigeringsdelen Filformater Når du skal åpne et bilde i Elements 9,0 så kan du bruke flere ulike fil-formater. Det mest vanlige er JPEGformat. Alle kameraer har JPEG som standard format, og alle datamaskiner kan lese bildene uten noen form for behandling. Det som er viktig å vite er at JPEG er et format hvor selv i bestekvalitet mer enn ½- parten av bildeinformasjonen er kastet ut! Jpeg- filer taper også kvalitet ved bearbeiding og ny lagring. Skal du bruke et JPEG bilde i flere størrelser, - lagre alltid i beste størrelse først, - og lag så slankere kopier til web-bruk etc. Rå-formatet er et ubehandlet bildeformat som ikke blir behandlet av kamerainnstillingene. Alle innstillingene lagres som instruksjoner og kan endres i etterkant. Hvitbalanse, fargerom, oppskarping, kontrast, fargemetning, eksponering (+/- 4 trinn), fargestikk, støy med mer kan endres i etterkant. Disse endringer kan gi deg et bedre utgangspunkt for et godt sluttresultat. Rå-filen må konverteres (åpnes) i et eget program eller en plug-in som kan påføre ønskede innstillinger og klargjøre filen for videre arbeid. Vi kan forenklet si at et JPEG bilde er registrert og fremkallet i kamera, mens et rå-format bilde er registrert av kamera, men må fremkalles etterpå i et redigeringsprogram, som f. eks. Elements! Dette gir deg mer kontroll på hva du vil beholde i bildet! Adobe har en råfil-konverter som kan hentes gratis på nettet. Råfiler kan konverteres enkeltvis eller flere samtidig (Batch Processing). Du kan også bruke programmene; Lightroom Apature ACDSee Capture One Phase One m. fl. Slik laster du ned rå-fil-konverter GRATIS fra nettet fra ADOBE; Du kan se listen over de kameraer som ACR kan åpne! Logg deg inn på; Downloads Download Home - Camera Raw Support Camera Raw 6,3 Windows PC / Mac + DNG Converter - Download Lagre. Gå til Start Høyreklikk; Utforsk - Programfiler - Adobe - Adobe Elements 9,0 Plug-Ins File Fornat. Der finner du evnt den gamle. Bytt ut, og start Photoshop på nytt. Råfilen vil nå åpnes i råfilkonverteren. RÅFIL KONVERTERING Vi åpner og behandler råfiler før de åpnes i Editor Åpne råfilen i File - Open eller fra Organizer. Råfilkonverteren ligger inne i Photoshop under Plug Ins - File Formats. Bildet kommer frem med justeringer for hvitbalanse, eksponering, skygge- / høylys justering, hvitpunkt /sortpunkt, lys og kontrast, klarhet, fargetone og metning. Du kan også innstille fargedybde i 8- Bit eller 16- Bit. Åpner du bildet i 8-Bit vil det være en PSD /JPEG-fil. Åpnes bildet i 16-Bit vil bildet være PSD /TIFF-fil. Photoshop Elements kan ikke gjøre alle justeringer i 16-Bit og du må på et punkt konvertere til 8 Bit, eller lagre. Under fanearket Detail kan du justere for oppskarping og støyreduksjon. Flere bilder kan åpnes samtidig! Det er viktig å presisere at alle justeringer som gjøres i råkonverteren er Ikke- Destruktive. Dvs. at vi kun flytter på den informasjonen som finnes i bildefilen. Når vi senere redigerer bildet i Photoshop vil dette kunne gi en destruktiv behandling av bildet. Vi prøver i størst mulig grad å ikke ødelegge pikselstrukturen ved å gjøre store endringer i råkonverteren, og arbeide med lagjusteringer i Editor.

50 Vi åpner Adobe Camera Raw - ACR Verktøylinje på topp gir deg; Zoom tool (Z) forstørrelses glass skift mellom + og ved å holde inne Alttasten. Hand tool (H) hånden drar deg rundt i bildet (når det er forstørret) Bruk også mellomromstast! White Balance tool (I) gir deg nøytralt hvitpunkt. Crop tool (C) - kutter bildet. Straighten tool (A) retter opp bildet / skjev horisont. Red Eye Removal tool (E) fjerner røde øyne ved markering. Camera Raw Preferences (Ctrl K) gir generelle innstillinger. Rotering av bildet med (R) eller mot (L) klokken. Histogram øverst til høyre med RGB valører gir tallkoder når musepeker føres ut i bildet. Vi ønsker å beholde både lyse og mørke detaljer. Shadow clippings (U); Mørk trekant - Viser mørke verdier som er undereksponert - i blått. Highlight clippings (O); Rød trekant - Viser lyse verdier som er overeksponert i rødt. Highlight (rød) / Shadow (blå) markering

51 ARBEIDSFLYT I RÅ-KONVERTEREN Adobe Camera Raw (ACR) Hvitbalanse; Alle kamera-justeringer for hvitbalanse bruk As Shot for det kamera sto innstilt på. Automatisk WB, Dagslys, Overskyet, Skygge, Tungsten, Lysstoffrør, eller Blits. Legg også merke til i illustrasjonen at feltet under skyvekontrollene er fargekodet. Ved å flytte Temperatur- kontrollen til venstre får vi et kjøligere bilde og ved å flytte den til høyre får vi et varmere bilde. Hvitbalansen er ikke lik for alle bilder, og her gjelder det å justere slik vi selv mener det skal være. Temperatur skala i Kelvin grader justerer bildet kaldere mot venstre (lavere K verdi) og varmere mot høyre (større K verdi). Tint justering mellom grønt og magenta (brukes kun ved kunstig lys som lysrør). White Balance tool (I) Pipette setter nøytralt hvitt- eller gråpunkt. Prøv deg frem på noe som skal være rent hvit eller grått. Sjekk i Prewiew boks øverst for å se endring. Når du bruker pipette hvitbalanseverktøyet vil Photoshop selv beregne alle fargeverdier etter det punktet som du markerer som nøytralt. Pass på at du ikke setter dette punktet på noe som er farget! Rent grått er den vanskeligste fargen å bestemme for Photoshop. På et punkt som skal være en gråtone, vil du se at verdien på RGB skalaen viser samme tall på alle 3 kanalene. Hvis et tall er høyere betyr det at denne fargen dominerer, og vi sier at bildet da har et fargestikk. Klikker du med White Balance tool på noe som er rødt eller blått, vil de bli grå! og de andre fargene i bildet vil bli uriktige! Eksposure Hoved eksponering; Juster hovedtoner i bildet mellom lysere eller mørkere. + 1 tilsvarer 1 blenderåpning lysere -1 tilsvarer 1 blenderåpning mørkere. Også her ser vi at feltet under kontrollen er kodet, denne gang med sort helt til venstre og hvitt helt til høyre. Dette gir oss en pekepinn på hvilken vei vi skal justere for å få bildet lysere eller mørkere. Verdiene for eksponering korresponderer med blendertallene på kameraet. Det er verdt å merke seg at hvis vi justerer for mye med eksponeringskontrollen, det være seg til høyre eller til venstre, så vil vi klippe farge-informasjonen i henholdsvis høylys eller skygger. Tips; Bruk Alt-tast for å se når de lyseste piksler dukker opp i bildet. Trykk inn Alt-tast og trekk i glidebryter under Exposure skala; Bildet blir sort små lyse prikker er de første lyse piksler. Trekk slik at du får flest mulig lyse piksler. Bruk Prewiew rute på topp, - før / etter. Tips 2; Se også at ACR har en Auto knapp som kan justere eksponeringen automatisk. Er du ikke fornøyd gå tilbake med Default knapp. Legg også merke til hvordan histogrammet øverst til høyre fyller feltet mellom lyse og mørke verdier. Ligger Histogrammet mot høyre viser dette et overeksponert bilde histogram til venstre viser et undereksponert bilde.

52 Recovery Høylys justering; Detaljer i høylyspartier hentes inn for å unngå utbrente toner. Brukes med forsiktighet, kan lett gi flat kontrast. Legg merke til at justeringen gir lyse verdier mer tone. Skalaen går fra lys til mot mørkt! Fill Light Skygge justeringer; Detaljer i skyggepartier lysnes for å unngå tap av mørke detaljer. Letter mørke partier, fra mørkt til lysere. Både Recovery og Fill Light er justeringer som bør brukes forsiktig da de kan gi tapt informasjon. Blacks Sort punkt; Øker metning av sort og mørke toner i skyggepartier. Setter det sorteste punktet i bildet. Se på histogrammet når du bruker dette verktøyet. Kan også brukes med Alt-tast inne for å se de mørke pikslene; Hold nede Alt-tasten og trekk i glidebryter under skala. Bildet blir hvitt og vi leter nå etter de første mørke piksler. Trekker du bryter for langt mot høyre klipper du av mørk informasjon! Tips; Bruk Alt (Windows) Option (MAC) knapp på tastatur ved bruk av Eksposure og Black for å se når piksler klippes. Trekk justeringsspak tilbake til du ser det punktet da du får med deg alle pikslene. Brightness Lyshet; Justerer mellomtoner (Gammajustering) av lys og mørke i bildet etter at Eksposure har satt hvitt og sort punkt. Lysstyrke virker slik at når vi flytter kontrollen til høyre så komprimerer vi høylysene og utvider skyggepartiene, og når vi flytter kontrollen til venstre så gjør vi det motsatte; komprimerer skyggepartiene og utvider høylysene. Ved store justeringer bør du gå tilbake til Recovery og Fill Light for finjustering. Contrast Kontrast justering; Øker eller minsker mellomtonekontrasten. Legg merke til at justeringen har svak kontrast på venstre side, og øker mot høyre. Brukes forsiktig. Clarity Fargekontrast; Øker fargekontrasten i mellomtonene. Denne justeringen er en nær slektning av kontrastjusteringen, men her er det fargetoner som påvirkes. Contrast tar for seg sott/ hvitt tonefordelingen. Vibrance Fargemetning / glød i svake farger: Øker fargemetning i duse farger med mindre effekt på sterke farger. Øker ikke fargemetning i hudtoner ved portrett. Sekundærfarger økes i metning.

53 Saturation Øker hele fargespekteret; Metning for alle farger fra 100 (s/h) til (Dobbel fargeverdi). Neste Faneark; Detail Sharpening Oppskarping av bildet; Øker kantkontrasten mellom piksler av ulik verdi. Denne justeringen anbefales å gjøre sist i Editor, når annen redigering er ferdig. Noise Reduction Demping av bildestøy; Vi skiller mellom Luminance (Gråtoner) som gir grov bildestruktur, og Color (Chroma) støy som påvirker fargepikslene. Forstørr til 100 % for å se effekt. Siste Faneark; Camera. Viser ACR profil. Kan også hente frem spesielle fargeprofiler som finnes i kamera og som ligger i bildefilen. Depth; Bildets fargedybde kan være 8 BIT eller 16 BIT. Råformat vil som regel være i 12, 14, - eller 16 BIT fra kamera og kan beholdes som 16 BIT. JPEG vil alltid være i 8 BIT som inneholder et mindre fargerom. I Photoshop Elements vil mange menyer og arbeidsgrep ikke være mulig å utføre i 16 BIT, pga. den store informasjonsmengden som dette medfører. Det vil derfor være best nå og gi bildet en fargedybde på 8 BIT. DA er alle innstillinger åpne i Editor! Det er også mulig å lagre dine justeringer som en ny Raw Setting, stripemarkering øverst til høyre. Har du gjort justeringer på ett bilde kan du også gå til samme sted og klikke på Previous Convertion, - og ditt nye bilde får akkurat samme behandling som bildet før. Husk at alle justeringer som gjøres i råkonverteren er ikke destruktive. Det vil si at du kun omplasserer den informasjon som allerede ligger i bildefilen. Ingen informasjon kastes ut. Når du fotograferer i råformat vil mange av de innstillinger som legger seg på en JPEG, som kontrast, oppskarping, hvitbalanse etc. ikke påvirke bildet, men kun legge seg inn i filen. Fordelen er at du kan finpusse disse innstillingene etterpå i bildebehandlingen. Har du satt feil hvitbalanse i JPEG vil du ikke kunne endre dette, selv om du kan dempe det noe. Derfor må en JPEG eksponeres mer nøyaktig enn en råfil både i eksponering og hvitbalanse. Hvis vi sammenligner med tiden før digital fotografering var enerådig, så kan vi si; Råfilen er et Fargenegativ. Dvs. at du har større mulighet for å justeres riktig i etterkant. JPEG blir som å fotografere med en lysbildefilm som i analoge tider, - og må være mye mer presis for å få et godt sluttresultat! Alternativer etter avsluttet justering; Save Image; Lagre bildet i samme / ny mappe med endringer. Du kan også åpne flere bilder samtidig og arbeide individuelt eller med samme innstilling på alle! Knapper nederst i råkonverteren, Help; Adobe hjelp, Save Image; Lagre bildet med ny justering, Depth, Fargedybde 8 / 16 BIT, Done; justert bilde legges tilbake med endring, Cancel; avbryt, Open Image, Bildet konverteres med nye farge og eksponeringsdata og åpnes i Elements Editor. NB! Har du fotografert vanlig JPEG åpnes bildet direkte i Editor fra mappe eller Organizer!

54 Viser din dataskjerm riktige farger? Kalibrering av dataskjermen Når du skal redigere fargebilder må du kunne stole på at de fargene som du ser på skjermen er riktige og at justeringer som gjøres forbedrer bildet, - ikke gjør det dårligere! Mange som printer sine egne bilder vil oppleve at fargene fra skjermen ikke er de samme som på forstørrelsen / printen. Dette skyldes i 99 % av tilfellene at din dataskjerm ikke viser riktige farger. De fleste skjermer er for lyse og har for stor kontrast, og ofte for kraftige farger. For å få riktige farger må skjermen kalibreres. Det anbefales å kjøpe en god skjerm som kan gi deg riktige farger, og som kan kalibreres. Ikke kjøp en billig skjerm hvis du er seriøs med din fotografering. Merket EIZO er et godt valg og vil kunne gi deg et godt og riktig grunnlag for å fargejustere et bilde. En skjermkalibrator er også et fornuftig kjøp som gjør at du vil få riktige farger på skjermen. Spyder koster rundt en tusenlapp og er den mest fornuftige investering du kan gjøre. Hvordan lagrer du dine bilder for å sikre deg mot eventuelle virus angrep eller data crash? I dagens moderne samfunn med stor trafikk på internett, sosiale medium, mail og diverse nedlastninger, - kan det fort hende at et virus får tak i dine digitale bilder! Hvordan kan du sikre deg mot å miste verdifulle minner? Tenk sikkerhet og bevar bildene på en trygg og pålitelig måte. 1. Det viktigste å tenke på i digital fotografering er 2 små ord, vanligvis på engelsk; BACK UP! Back up betyr at du skal ha en plan for hvordan du tar vare på dine bilder, og at du bør (MÅ) ha disse på minst 2 separate steder, gjerne fysisk fra hverandre, i tilfelle brann etc. 2. Ikke lagre digitale bilder på din datamaskins C-disk som er hoveddisken i den pc /Mac du arbeider på til daglig. Det vil gjøre at datamaskinen går tregere og at det er mindre ledig plass som bl.a. Photoshop trenger for å fullføre tunge arbeidsprosesser. 3. Bruk en separat, ekstern harddisk til å lagre dine bilder. Ha denne koblet ut når du surfer på nettet eller mottar mail. Plugg inn nå du skal arbeide med bilder. Husk at en ekstern harddisk også er sårbar ovenfor støt og slag, og varer ikke evig! Brenn gjerne digitale bildefiler på DVD plater, eller overfør kopier til en større server som du kan få tilgang til via nettet. Da kan du også hente dine bilder, uansett hvor i verden du skulle befinne deg. En stor server er den tryggeste form for Back up av dine digitale bilder. Til høyre, Spyder 3 kalibrator

55 Vi åpner bildet i EDIT, - og ser på oppsett av arbeidsbordet EDITOR er redigeringsdelen i Elements og har flere menyer for å bearbeide bildet. QUICK inneholder enkle og oversiktlige hovedjusteringer av et digitalt bilde, som tar deg rask til videre muligheter som print eller publisering på nettet. Her finner du innstillinger som kan gjøres automatisk klikk på Auto. Du kan også gjøre innstillinger manuelt ved å dra i glidebrytere. Her har du innstillinger for Lys /Lighting. Innstillinger for Farge / Color med metning (Saturation) og Valør /Hue. Du kan også endre Farge Temperatur og Tint. Legg merke til at du bekrefter ved å krysse av en hake eller fjerner med et kryss på toppen av paletten. Legg også merke til at du kan se bildet før og etter justering nederst på arbeidsbordet under; WIEW. Bruk Before & After for å se endringene fra originalen. Bildet kan også forstørres og snus nederst på denne linjen! Se også verktøy for å forstørre, hånd, Quick selection, klippe, fjerne røde øyne, gjøre tenner hvitere, gjøre himmel mer blå og konvertere til s/h. Trekk over bildet. Pass på at du har + markering øverst på menylinjen.

56 GUIDED gir deg veiledning hvordan du skal utføre redigering og viser deg verktøy som skal brukes. Menyen er delt opp i 8 kategorier; Basic Photo Edits som tar for seg klipping av bildet, rekomponering til annet format, rotering og oppretting, samt oppskarping. Lighting and Exposure justerer eksponering, skygger og høylys, lyshet og kontrast, samt Levels justering. Informasjonspanel inneholder viktig opplysning om hvordan du vurderer et bildes eksponering, og lager et Levels justeringslag om det er ønsket! Color Correction gir Fargejusteringer med metning og valør, fjerner fargestikk og justerer hudtoner! Guided Activities tar for seg hvordan du kan fjerne prikker og skraper i et bilde med Spot Healing Brush. Klippe et bilde, samt rette opp vignetteringsfeil i Correct Camera Distortion. Photomerge setter sammen 2 10 bilder til et perfekt gruppebilde, finner ansikter, renser et motiv for personer eller detaljer, setter sammen flere ulike eksponeringer (HDR), - og kan matche stilart på et bilde til et annet! Automated Actions gir deg automatisk en endring i bildet som f.eks. ulike toninger som sepia etc. Photographic Effects skaper blyant tegning effekt, gammeldags bilde, slide film effekt etc. Fun Edits skaper Lomo, utklipp, portrett, pop art og speiling! Original Lomo Old Fashioned Style Match

57 FULL EDIT HOVEDPROGRAMMET FOR BILDEREDIGERING Vi ser på oppsett av Paletter Arbeidsbordet består av en Menylinje på topp, Verktøykasse til venstre, og Paletter til høyre. I bunnen finner vi en skuff for de bilder; Project Bin. Paletter er viktige i redigeringsarbeidet fordi der finner du informasjon om hva du har i ulike lag, informasjon om navigering i bildet, - og redigerings-historien. Layers - Lagpaletten viser hvordan du kan redigere et bilde i flere lag. Lagene kan inneholde ulike effekter eller justeringer, tekst eller deler fra andre bilder. Hvordan lagene reagerer på hverandre kan endres i rullemeny som vanligvis står på Normal. Du kan også endre gjennomskinnelighet Opacity på laget. Legg merke til ikoner i underkant av lagpalett, som gir deg blankt lag, lagmaske eller justeringslag. Navigator Navigeringsvindu som viser forstørrelse, har en glidebryter med + og for å forstørre / forminske. Legg merke til at når bildet på skjermen viser et utsnitt av bildet, - vil en rød firkant vise utsnittet. Trekk i firkanten for å se en spesiell del. Undo History Historie paletten viser dine arbeidsgrep. Antall linjer kan justeres under Edit Preferences (Ctrl K). Alle hjelpevinduer du har fremme kan hentes under Window på menylinjen. NB! Når du henter frem et verktøy vil undermenylinjen skifte for å tilpasses det aktuelle verktøyet. Ved å føre musepeker over verktøyene vil du se navnet + hurtigtasten som er en stor bokstav i parentes. Tast bokstaven og verktøyet er klart. Er det en sort trekant i nederste høyre hjørne, finnes det også underverktøy, - som kan hentes frem ved å taste bokstaven flere ganger, - eller høyreklikk på musen! Følgende 3 paletter skal vanligvis brukes; Layers (Lag) Navigator (Navigering) Undo History (Historie). Huk på dem du vil se i menylinjen under Window og Huk av dem du ønsker å fjerne som Effects. Trekk palettene slik at du får nok plass til hver ved å dra i nederste skraverte høyre hjørne! Du kan også trekke palettene bredere eler smalere ved å trekke i kanten mot arbeidsbordet. Tips; Det lønner seg først å gå til innstillingen; Reset Panels. Dette vil gjøre at palettene legger seg riktig inn på høyre side når du huker på dem du vil ha der! Arbeidsflyt i Photoshop er den rekkefølgen du gjør endringer i bildet. Det er viktig at du har et system som du kan følge for å få en prosess som ikke ødelegger pikselstrukturen i bildet. Det første vi ser på når vi har åpnet et nytt bilde, er bildets størrelse og oppløsning;

58 IMAGE SIZE Bildets Fil-størrelse i Mb fysisk størrelse i cm og oppløsning i ppi. Når du fotograferer med et digitalt kamera vil bildet få en filstørrelse etter de innstillinger du har satt i kamera. Bildet har en pikselstørrelse avhengig av sensoren (Pixel Dimension) og en fysisk størrelse (Document Size) avhengig av oppløsningen. Image Size gir deg tilgang til bildestørrelse og oppløsning. Se Menylinjen på toppen, Image Resize Image Size. Skriv inn ønsket oppløsning Huk av Resample og bildet får en ny størrelse (og oppløsning). Her er bildet omgjort til en høy oppløsning på 300 ppi. Dette er full trykk-kvalitet. Skal du bruke bildet på en nettside / web etc. så ligger oppløsningen på 72 ppi. Aviser trykker vanligvis på ppi. Image Size er et viktig vindu som gir deg flere muligheter; Piksel Dimension viser bildets størrelse fra kamera sensoren i piksler. Document Size viser bildets fysiske størrelse i cm. Resolution er bildet oppløsning i piksler pr tomme. Endre oppløsningen (1) til ditt bruk, trykk eller skjerm, - og klikk Resample Image (2) til du ser Document Size endres til ny størrelse. Endrer du kun Width eller Hight vil bildet krympe eller øke i størrelse fysisk! Bruk Bicubic som gir penest resultat for vanlige fargetoner og overganger. Pass også på at Scale Styles er har hake på. Her er en måte å gi bildet en økning i Mb! Alle digitale bilder har en fysisk størrelse i Mb. Dette tilsvarer antall piksler i bredde x høyde. Bildet har også en dokument størrelse som tilsvarer et fysisk mål gitt i en spesiell oppløsning. Det er mulig å øke pikseldimensjonen i Image Size uten å ødelegge bildet! Her er et lite knep som en del proffer bruker for å trekke opp størrelsen; Interpolering; Gå inn på Document Size og endre cm til %. Den går da til 100 % som er hele bildet. (1) Skriv inn 105 % som er en økning på 5 %. Bildet vil nå kalkulere en ny størrelse som på dette bildet gikk fra 35 Mb til 38,5 Mb. Denne prosessen kan du om nødvendig gjøre flere ganger uten stort kvalitets tap!

59 VI ser på LEVELS justering / Nivåer, - viser hvordan pikselinformasjonen er fordelt i bildet. Fig. 1 Fig. 2 Når vi åpner et bilde, kan vi noen ganger se at det virker litt undereksponert / mørk. Dette bekreftes når vi henter frem Levels justeringen (Ctrl L). Legg merke til at bildeinformasjonen ligger mot venstre og har god gjengivelse i både mørke- og mellomtoner. På den lyse siden mot høyre er det ingen pikselinformasjon. Mellom de 2 nederste røde pilene er det ingen synlige toner i bildet. Dette betyr at vi ikke har fordelt toneomfanget riktig når bildet ble eksponert (Fig. 1). Denne informasjonen kan du også se på Histogrammet i kamera etter at bildet er tatt! Gjør det til en vane å alltid sjekke histogrammet. Vi justerer informasjonen i bildet ved å fordele toneomfanget på et større område. Dette kan gjøres automatisk av Elements, ved å klikke på Auto. Da vil Photoshop automatisk strekke ut informasjonen for å fylle hele diagrammet. NB! Ser du nøye på Levels justeringen vil du se at det er noen små tynne lyse streker i diagrammet. Det er åpninger hvor det har blitt for lite informasjon og Photoshop har kalkulert innhold. Dette kalles for Posterisering (Fig. 2). For å justere Levels diagrammet kan du foreta deg en av flere alternative løsninger; 1; Klikk på Auto. 2; Trekk inn hvit trekant under 255 til du møter pikselinformasjonen ved rød pil. Når du gjør dette kan du også holde inne Alt-tasten og da ser du når du første lyse piksler dukker opp. Slipp når du har fått første markering av lyseste piksler. Dette kan også gjøres i hver av de 3 kanalene, RGB under Channel. 3; Bruk Pipette for å sette sortpunkt, gråpunkt eller hvitpunkt. Det vanligste er å markere et sortpunkt i bildet som skal være helt sort uten detaljer og de andre toner vil da fordele seg utover diagrammet. Velg en metode du mener gir det beste resultatet for ditt bilde. Vi har nå gjort 2 viktige justeringer på bildet i Editor, Image Size og Oppløsning + Levels / Nivåer. Begge disse endringer har påvirket pikslene i bildet. Image Size vil strekke eller krympe pikseltettheten, og Levels vil omfordele Metadata som er registrert av sensoren i kamera. Photoshop Elements 9,0 gir oss muligheten for å gjøre en del justeringer i egne justeringslag. Dette vil ikke påvirke pikselstrukturen i originalbildet og vil derfor være ikke destruktive. Vi skal se på hvordan vi kan gjøre samme Levels justering i et eget lag og ha bedre kontroll, og flere alternativer for å tilpasse justeringen til vårt bilde!

60 LAG OG MASKER Når vi gjør en Levelsjustering vil denne påvirke originalbildet vårt som er merket med Background. Det betyr at vi er inne i originalfilen og endrer på pikselstrukturen. Ønsker du å gjøre dette på en mer skånsom måte uten å endre originalen, - så velger vi å justere Levels i et eget justeringslag. Bilder som inneholder både lyse og mørke områder er godt egnet til å korrigeres med lagjustering og masker. Nå kan vi arbeide med ulike deler av bildet på hvert sitt lag og med egne masker som dekker eller slipper igjennom justeringen. Bli kjent med lag-justering og masker! LAGJUSTERING MED MASKE. Klikk på ikonet for Lagjusteringer (1) Når du lager et justeringslag får du alltid med en maske i laget. Denne masken er hvit (2). Det betyr at den justering du gjør, f. eks. i Levels er synlig i hele bildet. Dette brukes når du vil at store deler i bildet skal få justeringen. Du kan alltid gå inn i bildet og dempe effekten av Levels-justeringen der du synes det ble for kraftig. Vi gjør dette med en Brush tool /børste (B) Pass på at du har hvitt / sort i fargevelgeren i verktøykassen når du skal male med en børste i bildet / masken! Når du maler vil du se mørke flekker i masken i laget! Sort på topp! Klikk D for Default setting som er hvitt på topp og sort i bunn! For å skifte plass; Tast X eller den lille bøyde pilen ved siden av firkantene, og du får sort som forgrunnsfarge!

61 De deler du ikke ønsker skal ha justeringen kan du dekke til med en børste som maler et dekkende lag inn i masken, og skjuler effekten. Bruk Brush tool. Pass på at du får vanlig børste, ikke spesialbørster som Impressionist børste eller Color Replacement børste. Klikk B og børstene forandres i verktøykassen. Ønsker du å dekke til i en hvit maske; mal med sort farge i Foreground i fargevelger. Vil du angre på noe du har malt, - tast X og mal deg tilbake i masken! Du justerer hvor kraftig børsten skal arbeide ved å justere på Opacity på topplinjen. 100 % er heldekkende, 50 % halvdekkende! Arbeid gjort på dette bildet; Snøen i forgrunnen ble ganske hvit. Vi har derfor valgt å dempe effekten av Levels-justeringen i forkant av bildet i snøen på begge sider av stolpen. Vi valgte en myk stor børste ca. 200px og med sort farge i fargevelger har vi malt inn et dekkende lag over justeringen i den hvite lagmasken. Nå er snøen som den var før vi endret bildet med Levels diagrammet. Vi har beholdt det vi likte og justert det vi mente trengte bedre detaljer. Dette er fordelen med justeringslag og masker! Du kan senere gå tilbake å hente frem Levels diagrammet når du vil klikk på tannhjulikonet i laget og Levels-diagrammet kommer frem igjen og kan finjusteres. Tips; Ønsker du å dekke til alt du har endret i et justeringslag; Snu masken til heldekkende sort! Du kan snu en hvit maske til sort; Ctrl I (Inverse). Du kan nå male frem de detaljer du vil ha frem med en børste som er hvit. (Foreground Color!) Finnes i fargevelgeren nederst i verktøykassen. NB! Husk at nye justeringslag MÅ lages fra Background layer. Der ligger all piksel-informasjonen i bildet. Tren på å lage justeringslag og skift mellom hvit og sort maske; (Ctrl I). Mal inn en effekt og fjern effekten ved å snu forgrunns- og bakgrunnsfarge i fargevelger Klikk X på tastatur. Du ser hvor du har malt i lagpalettens maske som motsatt farge, sort i en hvit maske og hvit i en sort maske!

62 Vi ser på noen viktige verktøy ZOOM TOOL Forstørrelses glass (Z) Forstørrelses glass endrer størrelsen på bildet Dobbelklikk gir 100 % - alt (-) Forstørrelses glass. Hold Alt-knapp nede for å skifte mellom Ctrl 0 = Bildet fyller arbeidsbordet. Dobbelklikk på ikonet i verktøykassen gir deg bildet i 100 %. Best for å sjekke skarphet og pikselstruktur. Tips 1; For hurtig å komme til en detalj i bildet; Hold musetast inne og trekk en diagonal markering med forstørrelsesglass verktøyet, Zoom tool slipp og utsnittet fyller skrivebordet! Tips 2; Arbeider du med andre verktøy kan du når som helst hent frem Zoom verktøyet og forstørre en del av bildet uten å taste inn Z for Zoom tool! Hold inne Ctrl og mellomromstast nederst på tastaturet og du får et forstørrelsesglass! Hold inne og trekk en markering over det du vil forstørre og slipp. Det utsnittet du markerte fyller nå hele arbeidsbordet! Tips 3; De fleste mus har også en Scroll knapp i midten, - denne kan du også bruke for å forstørre / forminske bildet. Tips 4; Tast Ctrl + - eller Ctrl for å forstørre eller forminske bildet. Eller klikk på + / - i Navigator! Rød firkant kan trekkes dit du vil se i bildet når dette er større enn at du ser hele bildeflaten.

63 CROP TOOL Beskjærings verktøy (C) Beskjærings verktøy klipper bildet og lager et utsnitt eller juster vinkel på bildet. Trekk en markering med musen fra øverst venstre til nederst høyre. Bruk trekkfirkanter til å endre formatet bredde høyde diagonalt. Bildet beskjæres ved OK hake dobbelklikk i markeringen eller Enter. Tips; Ønsker du låst forhold mellom høyde og bredde; skriv inn mål øverst i Width og Hight. Trekker du musepeker litt utenfor markeringen vil du kunne vinkle markeringen, fint til en skjev horisont! Har du lagt inn mål for en forstørrelse eller en ramme til bildet, kan markeringen kun endres diagonalt. Forholdet er låst. Slett lås; No Restriction øverst på verktøy menylinje. NB! Trekkes markering utenfor bildet vil du få en ramme med farge fra fargepaletten merket; Background Color. Default (D) gir sort på topp (forgrunn) og hvit i bunn (bakgrunn) (X) skifter mellom disse. Klikk på hvis du ønsker å klippe eller hvis du angrer. Tips; Hold inne Skift-tast mens du trekker markering for et kvadrat, Alt-tast for et rektangel markert fra senter av bildet! Crop tool har laget en markering i bildet RAMMER med CROP TOOL Beskjæringsverktøyet kan også gi deg ramme og tekstfelt. Ved å trekke med Crop Tool kan vi klippe bildet. MEN vi kan også lage rammer! Beskjærings verktøy (C) kan klippe bildet se beskrivelse under Tools men kan også lage rammer som du kan trekke ut til ulike størrelse rundt bildet. Rammen kan gis en farge. Åpne bildet du vil lage en ramme på. Trekk en markering som markerer en del av bildet. Trekk så ut markeringen, utenfor bildeflaten, diagonalt nederste i høyre og i øverste venstre hjørne så mye du ønsker på hver side. Bruk trekkhåndtakene på sider eller hjørner. Du har nå laget en markering utenfor bildet. Klikk på hake - eller klikk Enter. Bildet har nå fått en ramme rundt bildet fargen på rammen er Background fargen (Den fargen som ligger nederst). Se i Fargevelger i verktøykassen! Tips 1; Ønsker du annen farge, velg fargen først ved å klikke på fargevelgeren, og lag rammen på nytt. Vil du ha samme farge på rammen som en del av bildet, Hent Fargevelger og gå ut med musepeker i bildet og hent en farge med pipetten! Tips 2; Skal bildet passe til en spesiell ramme, - så skriv inn målene på denne i undermenylinjen. Da vil du ikke kunne endre bildets størrelse i høyde og bredde hver for seg, - med kun diagonalt. Forholdet er låst!

64 CANVAS Size Bildets størrelse kan økes ut / krympes inn med New Size Canvas Size; gir deg mulighet for å minske, eller øke bildets størrelse ved å legge til en farge, eller klippe inn i bildeflaten. Current Size; er bildet slik det åpnes. New Size er slik du vil endre det. Relative, som gir deg mulighet for å justere forholdet i bildets høyde og bredde fra 0 cm, skriv inn størrelsen. Anchor; firkant med piler rundt og gir deg valget mellom å øke bildet utover i alle retninger eller opp, ned, høyre eller venstre. Canvas Extention Color; Velg farge på utvidelsen i rullemeny eller i fargefirkanten. Canvas Size kan endre bildet størrelse i cm. CANVAS SIZE Lerret størrelse Nøyaktig økning av bildestørrelsen Ønsker du full kontroll; Image Resize Canvas Size. Skriv inn nye mål på bildet med hvor mye du vil øke rammen i høyde og bredde format Eller kryss av Relative. Skriv inn i cm hvor mye du vil øke bildet med. Velg svart (Black) nederst under Extention Color. Trykk firkant for å komme til fargevelger. Vi lager et Passepartout; Her er en proff måte å lage et passepartout til bilder som skal til en utstilling og du ønsker å presentere på en pen måte. Vi går til Canvas Size for å få nøyaktige mål på rammen. Velg først en tynn sort hårlinje; 0,3 cm. Velg sort i Canvas Extention color nederst. Gjenta det hele med 4 cm hvit passepartout kant. Her har vi laget en nøyaktig ramme på bildet ved å bruke Canvas Size. Dette gir full kontroll på størrelsen, og retningen, - og fargen på rammen. Firkant med piler gir mulighet for å øke størrelsen ned opp- høyre eller venstre! Velg fargen du vil øke ut bildet med i rullemeny eller klikk på liten farget firkant og du kommer til Color Picker. Ønsker du å minske et bilde? Skriv inn minus (-) foran tallet

65 FARGEPALETT COLOR PICKER. Select Foreground / Background Color Fargevelger A; Forgrunnsfarge B; Klikk for å få frem Svart / Hvitt (Default oppsett) C; Klikk for å bytte mellom for- og Bakgrunnsfarge (X) D; Bakgrunnsfarge boksen Klikk på dette ikonet i verktøykassen når du vil ha frem Color Picker fargevelgeren! Når du vil male med en farge i bildet kan du hente frem Color Picker ved å klikke på en firkant i fargevelger nederst i verktøykassen. Her velger du en forgrunnsfarge. Hovedfargen finner du ved å klikke på den lange smale søylen i midten av paletten (G). Den hovedfargen du velger kommer da frem i den store firkanten til venstre, og du kan nå velge en nyanse innenfor denne fargen. Fra lys pastell oppe til venstre, og mot mørkere mettet farge ned mot høyre. Når du finner riktig valør klikker du på denne (F) og fargen vises i den øverste firkanten under new (A). Den nederste firkanten (B) er bakgrunnsfargen. Helt øverst til venstre er alltid rent hvitt, og nederst til høyre er alltid rent sort. Tips; Du kan også velge en farge i bildet ved å føre musepeker ut i bildet, og da blir den en Eyedropper Tool Pipetten! Du kan nå klikke i bildet og den fargen du velger kommer inn i Color Picker. Du kan skifte mellom forgrunnsfarge (øverst) og bakgrunnsfarge (nederst) ved å trykke X på tastaturet. Color Picker A; Valgt farge fra den store firkanten B; Tidligere valgt farge vil være bakgrunsfarge C; HSB fargeverdier Brukes i Web design. D; RGB fargeverdier Velg mellom E; Vis kun Web- farger F; Fargevalører klikk på den valør du ønsker G;Fargesøyle velg hovedfarge her H; Heksadesimal fargeverdi Lær mer om farger! Choosing Colors

66 ENHANCE - COLOR VARIATIONS og COLOR CURVES Vi ser på 2 viktige justeringer! Elements 9,0 har fine muligheter for å justere farger og hente frem litt mer kontrast i bildet. Her er 2 enkle og oversiktlige paletter som viser bildets endringer før og etter justeringer. Color Variations gir flere viktige fordeler da du nå kan påføre dine endringer (1)separat i mellomtoner, skygger og høylys. Du kan også finpusse kontrasten. Under Adjust Color Intensity (2), kan du velge hvor kraftig hvert justeringsgrep er. Paletten hentes frem under Enhance Adjust Color Color Variations. Her kan du se bildet før og etter justering. Under finner du 6 bilder som hver er en knapp for å øke eller minske fargetone i RGB. Du finner også helt til høyre 2 knapper / bilder for å gjøre bildet lysere, eller mørkere. Hver gang du kikker på et bilde kommer en markering opp på etterbildet. Du kan klikke frem og tilbake til du er fornøyd. Start med å justere fargen i mellomtoner før du går til skygger og så tilslutt til høylys. Ved å justere forholdet mellom rød, grønn og blå skal du få et riktig sluttbilde uten et fargestikk (en farge som dominerer i bildet).

67 RECOMPOSE tool (C) Vi omskalerer et bilde uten å forvrenge viktige detaljer Når du var i verktøykassen og arbeidet med Crop tool / Beskjærings verktøy la du kanskje merke til at det var 2 verktøy under samme hurtigtast (C). Crop tool og Recompose tool ligger samlet, men arbeider på ulike måter. Høyreklikk på verktøyet for å hente frem, eller tast C flere ganger! Hvis du ønsker å endre et bilde fra f. eks. breddeformat til f. eks. kvadratisk, så kan Recompose tool hjelpe deg! Det er en fordel om bakgrunnen er rolig og ensartet, som hav, strand, plen, vann etc. Vi kan nå markere de deler av bildet som vi ønsker å beholde uten å forvrenge viktige deler som mennesker. Når du bruker Recompose Tool får bildet små firkanter som gjør at du kan trekke ut eller sammen slik at bildet får en ny form. Se på egen menylinje som gir deg verktøy som markerer deler du vil beholde; Vis også hva du vil fjerne med verktøyet; På bildet over har jeg markert 2 personer, en øy i bakgrunnen, og alle palmene. Sandstranden ønsker jeg å komprimere. Etterpå har jeg trukket bildet sammen til et kvadratisk format! Tips; Klikk nederst for å se en video tutorial på nettet som viser teknikken i praksis.

68 ENHANCE - COLOR CURVES er hentet fra Photoshop CS Kurve verktøyet er overført til Elements i en litt enklere versjon. Ved å se på bildets sammensetning av skygger, mellomtoner og høylys kan vi nå stramme opp kontrasten for å få litt mer smell i uttrykket. Her finner du også et før-bilde og et etter-bilde! Det gjør det enklere å se hvordan justeringen påvirker sluttbildet. Disse justeringene påvirker ikke fargene, kun kontrast-forholdet mellom de ulike tonene. Vi henter frem denne justeringen ved å gå til Enhance Adjust Color Adjust Color Curves. Start med å velge en stil under menyen til venstre; Select a Style. Her finner du flere muligheter; Backlight; åpner et motlysbelyst motiv, Darken Highlights; demper høylys partier, Default; er Elements grunnoppsett, Increase Contrast; gir øket kontrast i alle toner, Increase Midtones; øker kontrasten i mellomtonene, Lighten Shadows; lysner skyggepartier, og sist Solarize; solarisering, som er en teknikk som tidligere ble brukt i mørkerommet ved å belyse en ferdig eksponert kopi med hvitt lys. Dette snudde fargetonene i bildet! Adjust Sliders gir deg fri mulighet for å finpusse innstillingen som er valg etter at stilarten er satt. Her finnes justeringsknapp for høylys, mellomtoners lyshet og kontrast, samt skygger. Rutenettmønsteret viser bildet med en snor som tilsvarer de mørkeste valører helt nederst til venstre, - og lysere valører oppover mot høyre. Små firkanter på snoren i diagrammet kan justeres opp/ned for å endre kontrast og lyshet. Helt nederst er sort og helt øverst er hvitt låst. Den ideelle kurve bør se ut som en svak S- kurve!

69 DODGE BURN SPONGE VERKTØY (O) Vi ser på 3 viktige verktøy som kan lysne, mørkne og endre fargene i bildet Helt nederst i verktøykassen før Color Picker, finner du 3 verktøy som er hentet fra et tradisjonelt mørkerom. Tast O på tastaturet for å skifte mellom de ulike verktøyene. Du kan også høyreklikke. Velg en børste størrelse i piksler (px) og en Exposure i % som viser hvor kraftig du arbeider. Start forsiktig med 5-10 %. Start alltid med Midtones / Mellomtoner Dodge tool (Lysne verktøy). Ikonet for Lysne verktøyet er en sort sirkel på en stang. Dette er en Dodger som brukes i mørkerommet når man skal belyse et fotopapir. Ved å holde den sorte pappsirkelen under lyset fra forstørrelses-apparatet vil du blokkere lys fra å falle på fotopapiret. Resultatet er at kopien blir lysere der du har markert! Det samme gjelder for bruken av Dodger i Photoshop Elements. Burn tool (Mørknings verktøy). Burn tool / Mørknings verktøy er en hånd med åpning mellom tommel og pekefinger. Dette brukes i et mørkerom for å etterbelyse visse deler av et fotografisk papir. Det betyr at der du har latt lys komme på papiret vil det bli mørkere enn resten av bildet. Det samme gjelder i Photoshop Elements. Sponge tool (Svampverktøy). Svampen kan gjøre 2 ting; Den kan suge opp farge (Desaturate) + gi fra seg mer farge (Saturate). Legg merke til verktøyenes menylinje som gir deg spesielle innstillinger for å kontrollere bruken. Før og etter behandling med Dodge, Burn og Sponge verktøy. Bildet fra Operaen i Oslo har fått en forsiktig justering med Dodge tool som har lysnet opp forgrunnen av bygningen. Himmelen har blitt etterbelyst med Burn tool for å gi mer blå spenning i bildet. Refleksjonen av solnedgangen i vinduer har fått en svak fargemetning med Sponge tool. Bruk disse verktøy forsiktig og på lav eksponering / Flow. Tips; Vil du holde deg innenfor et avgrenset område, kan du godt markere dette med Lasso verktøyet. Da vil Dodge- Burn- og Sponge-tools ikke arbeide på utsiden av markeringen. Jeg har brukt denne teknikken på toppen av bygningen.

70 Vi ser på praktisk bruk av noen verktøy som kan hjelpe hverandre! CLONE STAMP / PATTERN STAMP TOOL Klonings verktøy (S) Under skal vi ta for oss et bilde som trenger en del redigering for å få et bedre uttrykk. Vi skal klone bort noen detaljer som forstyrrer og vi skal legge inn en ny himmel! Legg merke til at et blått tau er brukt. Det bryter i farge og stil med resten av bildet og blir forstyrrende elementer! Bort med det! Kloningsstemplet kloner piksler fra en del og legger over på en annen del av bildet. Velg en myk børste uten skarpe kanter for å fjerne uønskede elementer i bildet. Størrelse på børsten finnes på topplinjen; Size eller ved å høyreklikke med musen. Legg merke til at børstene finnes i ulike størrelser, utforming og kantskarphet. Start med en myk børste - dette gir pene klonings overganger. NB. Legg merke til at det finnes 2 ulike kloningsstempler! Når du ser en liten sort trekant nederst i verktøykassen ved siden av ikonet betyr det at her finnes flere underverktøy. Høyreklikk for å se alle, eller klikk S flere ganger for å veksle mellom de ulike verktøy. Clone Stamp og Pattern Stamp. Pattern Stamp gjentar et mønster. Vi skal bruke vanlig Clone stamp som kloner fra et sted til et annet. Lag helst et eget blankt lag i lagpaletten til kloningsarbeidet. Klikk på ikonet og du skaper et nytt blankt lag som skal inneholde klonede piksler. NB! Det er viktig at du huker av i menylinjen for kloningsstemplet; Sample All Layers. Ellers har Photoshop ingen steder å hente informasjon fra. Velg en børste størrelse, sett Mode på Normal, Opacity på 100 % og gjør en markering der du skal hente piksler fra ved å Trykke ned både Alt-knappen + venstre museknapp samtidig se etter et kryss! Krysset er der piksler hentes fra børstesirkel dit du flytter piksler til. Fjern uønskede elementer i bildet ved å klone over. Pass på at du henter samme fargetone som du skal flytte over på nytt sted. Aligned gir deg myke kanter. Her er bildet vi skal arbeide med. Som du ser er det et fint motiv og har potensial for å kunne bli et flott bilde. Lyset er mykt og vi har et fint uttrykk på jenta. MEN, - det er en del forstyrrende detaljer som et blått tau fra bittet på hesten og rundt stolpen. Og hesten til venstre har en stropp ut av øret! Himmelen er også ganske trist- men vi har flere himmelbilder på lur! Bildet har før vi starter med kloning fått en justering av eksponeringen med Levels i et eget justeringslag. På dette laget hadde vi en hvit maske som med en børste ble brukt til å dekke til en for lys hals på hesten til høyre. Det gav oss en riktigere eksponering både på jenta og begge hestene!

71 Vi lager et eget kloningslag for å kunne se effekten og for å kunne angre på det vi har gjort. Klikk på ikonet for et nytt rent lag; og velg en børste med myk kant, 45 pix bred. Børstene ligger i verktøykassen under Brushes (B). Pass på at du får en vanlig børste. Klikk B flere ganger og se ikonene skifte i verktøylinjen. NB. For å få se børstene litt større klikk på dobbeltpil øverst i vinduet som kommer frem under Brushes, og velg Large Thumbnails. Trekk ut vinduet nederst til høyre. Når vi kloner vekk stroppen bak øret til hesten henter vi rene piksler i himmelen og legger over stroppen. Ved å klikke på øyet ved siden av kloningslaget (Layer 1) ser du før/ etter. Har du klonet feil gå tilbake i historiepaletten, Undo History. Klikk deg tilbake ett og ett steg og se på forandringer i bildet. NB. Pass på at du får Vanlig klonings-stempel ikke mønsterstempel med et sjakkbrett mønster ved siden av! Kloningstemplet kan også kopiere deler av bildet som du vil duplisere til et annet sted, f.eks. en gressplen som har noen stygge hull, eller hvis du vil dekke over noen steiner etc. MARKERINGS VERKTØY - LASSO TOOL Lasso verktøy (L) Lasso verktøyet er et markerings verktøy som kan brukes sammen med andre markerings verktøy Klikk flere ganger med L for å få frem de ulike lassoverktøyene Lasso lager markering på A; Frihånd/ rund. B; Magnetisk. C; Poligonisk- Lasso. Følg en linje rundt og avslutt. (se liten sirkel). Vanlig Lasso (runde former). Magnetisk Lasso (følger klare kontrastlinjer). Polygonal Lasso (rette linjer). NB. Et nyttig tips når du kloner er å bestemme hvor du vil at kloningsstemplet skal jobbe. Ved å lage en markering som gir en avgrensning, vil du kunne få rene og pene avslutninger. Ved å lage en Lasso markering langs en kant eller objekt, vil du beskytte denne. Du kan klone inne i markeringen, og ikke få endringer utenfor det område du vil behandle. Vi beholder lærremmen urørt! For å få en litt mykere overgang mellom lærremmen og bakgrunnen legger vi inn en liten Feather på 3 piksler.

72 Refine Edge finpusser markeringen! Du kan lage en mykere overgang ved å gå til Refine Edge og legge inn en liten Feather, som gir en overgang på noen piksler. Det vil vises som en mykere kant som ikke bare ser helt skarp ut. Desto flere piksler i Feather, desto mykere overgang. Smooth vil også gi mindre pikselering. Fjerner / demper skarpe pikselkanter. Contract / Expand kan gjøre din markering litt mindre eller større enn du først har market. Se hvordan du i % kan finpusse størrelsen NB! Tast P for å se før / etter endring. Tast F for å se din markering på ulike måter som vanlig, rød maske, sort og hvit bakgrunn, og kun markeringen. Tast X for å kun se bildet. Bruk forstørrelsesglass verktøy for å se nøyaktig den effekten din nye kant. Blått tau er fjernet og bildet har fått et roligere uttrykk. Vi er nå klare til å markere der ny himmel skal inn i bildet. Vi bruker Quick Selection tool som er enkel og rask å arbeide med.

73 VI LEGGER INN EN NY HIMMEL Tips; Det er en god ide å fotografere ulike himmelbilder når du er ute på tur. Både vakre skyer og dramatiske solnedganger kan komme til god bruk. Legg himmelbildene i en egen mappe, så kan du hente de frem igjen når du vil friske opp et bilde som f. eks. det vi skal arbeide med her! I Photoshop er det ofte nødvendig å markere en del av et bilde. Dette forenkler arbeidet ved at du kan begrense hvor du vil jobbe, innenfor eller utenfor markeringen. En markering kan også ta en del av bildet å kopiere det over til et nytt lag, eller nytt bilde. Vi har flere ulike verktøy som lager markeringer og de ligger samlet plassert i verktøykassen på venstre side. Markeringsverktøy kan være; Rektangulært / Ovalt Lasso verktøy, Tryllestav og Quick Selection tool. Legg merke til at 3 av disse har en liten sort trekant i nederste høyre hjørne. Det betyr at det også finnes underverktøy. Finn disse ved å høyreklikke, eller klikk hurtigtasten flere ganger, se hvordan ikonet i verktøykassen endrer seg! SELECTION BRUSH TOOL QUICK SELECTION Seleksjons verktøy (A) Hurtig Seleksjons verktøy arbeider med en seleksjon eller en maske. Dette verktøyet er en nær slektning av Magic Wand og gjør noe av det samme lager en markering. Mal ut på det området du vil markere og du får en seleksjon. Pass på at det er markert for Add to Selection - som legger til når du klikker flere ganger for å gjøre markeringen større. Velg børstestørrelse og mykhet på topplinjen under Brush Presets og Size. Tips; Hold inne Alt-knappen for å skifte fra Add to Selection (Legger til +) og Subtract from Selection (Trekke fra -). Markeringen leter etter en kant eller endring i bildet som den kan følge. For å gjøre markeringen større, - gå inne i markeringen og dytt ut med + i børsten. For å lage mindre, gå på utsiden av markeringen med i børsten og dytt tilbake. Her er starten på markeringen med Quick Selection Tool. Ved å klikke i himmelen vil verktøyet utvide markeringen helt til den treffer på en kant eller endring i bildet som har en annen farge eller valør. Pass på at du har klikket på + i verktøyets menylinje. Da vil den øke ut hver gang du klikker i bildet. Går den for langt, hold inne Alt-tasten, gir minus, - og dytt markeringen tilbake til dit du vil ha den. Tips; Hvis du vil kan du også bruke Lasso tool for å legge til i markeringen. Pass på at den er på Add to Selection! Innstilling finnes på menylinjen på topp.

74 Vi henter inn en himmel Gå i mappen hvor du har ulike himmelbilder og hent inn en som du mener vil passe. Det er viktig at du velger en himmel som kan harmonere med resten av bildet. Ny himmel er hentet inn og markert; Select All (Ctrl A) Vi lager en kopi på himmelen, Edit Copy (Ctrl C) Vi flytter himmelbildet inn i markeringen; Edit Paste Into Selection (Ctrl Shift V) Ny himmel flyttes inn til det første bildet og legges i markeringen Du kan justere størrelsen på himmelen ved å bruke Move tool (V) Free Transform (Ctrl T). Trekk i hjørnene for å få riktig størrelse og plassering Legg merke til at himmelen ligger i samme lag som hestebildet Alternativ 2; Vi kan legge himmelen i et eget lag; Først skal vi gjøre klart hestebildet; Markeringen vi laget rundt himmelen skal vi nå snu til å markere hestene, jenta og bakken. Vi snur markeringen ved å gå til Select Inverse (Ctrl Shift I) Vi skal lage en kopi på denne markeringen; Layer New Layer via Copy (Ctrl J) Vi får et nytt lag med hestene og jenta. Legg merke til at himmelen er borte! NB! Når Photoshop viser en blank flate vil du se et svakt grått og hvitt rutenett! Da er vi klare for å hente inn himmelen, Ctrl A. Markerer hele himmelen. I stedet for å taste; Edit Paste Into Selection Tast, Edit Paste (Ctrl V) Nå kommer himmelbildet inn i et eget lag på toppen av hestebildet Trekk himmellaget ned under hestene ved å trekke med musen i lagpaletten Edit Transform (Ctrl T) lar deg justere størrelse og plassering på himmelen. Vi kan nå arbeide med himmelen separat fra hestebildet. Du kan også justere himmelbildets lys / mørke separat med f. eks, Levels, Ctrl L Når du er fornøyd slår vi alle lag sammen; Layer Flatten Image. Ferdig sluttbilde har fått eksponeringen justert i lag med Levels diagram, - Klonet med Clone Stamp for å fjerne stropper og blått tau, - og fått ny himmel i eget lag som så er tilpasset for å matche resten av motivet. Alle lag er tilslutt slått sammen med Layer Flatten Image.

75 MARQUEE TOOL MARKERINGSVERKTØY (M) Markeringsverktøyene ligger er samlet i verktøykassen Marquee tool Markeringsverktøyet (M) finnes sammen med Lasso verktøyene, Tryllestaven og Selection Brush. Markeringsverktøyet kan lage en rektangulær- eller oval markering. Det rektangulære markeringsverktøyet kan gi deg en ramme som gjør at du kan arbeide innenfor denne. Du kan også snu markeringen, under Select, Inverse (Ctrl Shift I). Da vil du kunne arbeide utenfor markeringen. Markeringen fjernes med, Select Deselect (Ctrl D). Tips; Når du trekker en markering kan denne også gjøres til en kvadratisk markering ved å holde nede Shift tasten samtidig som du trekker markeringen. Når du bruker Elliptical Marquee tool / Ovalt markerings verktøy, kan denne også gi deg en sirkel ved å holde inne Shift tasten mens du trekker ut markeringen. Om du ønsker å lage en mykere kant kan dette enkelt gjøres ved å legge inn en Feather. Det lønner seg å la Feather på menylinjen stå på 0. Da har du full frihet til å justere dette etter at markeringen er laget. Gå til Select og Refine Edge, eller se Refine Edge som egen knapp øverst på verktøy innstillingene. Ønsker du en helt dus overgang på et bilde kan du prøve med 100 px Feather. Det vil da bli 100 pikslers overgang mellom der du ser bildet til der det er helt uttonet. Til vanlig markering som vi kun ønsker litt dusere i kanten legger vi inn ca. 1-3 px. Et vakkert konfirmantbilde kan bli enda mer elegant med en uttonet kant. På bilde 1 har vi lagt inn en markering med Rektangulært markeringsverktøy. Du kan flytte markeringen med piltaster for å få lik avstand rundt hele bildet. På bilde 2 har vi snudd markeringen slik at den nå markerer ut mot bildekanten. Dette er gjort ved å gå til Select Inverse (Ctrl I). For å få en myk overgang har vi gått til Refine Edge og lagt inn en Feather på 100 px. På det siste bildet har vi klippet vekk det som er markert ved å klikke på Backspace / Angretasten øverst til høyre på tastaturet. Du kan også bruke Edit Cut (Ctrl X). For å fjerne markeringen gå til Select Deselect (Ctrl D).

76 SMART BRUSH TOOL DETAIL SMART BRUSH TOOL Vi markerer og lager spesielle effekter i en del av- eller i hele bildet Tast F for å fine 2 verktøy for å legge en effekt på bildet. Smart Brush og Detail Smart Brush gir deg mange kreative løsninger for spennende uttrykk i bildet. Vi ser på noen av disse; Her er 3 av 9 alternative panel med effekter du kan legge på dine bilder. Lag landskap til ulike typer svart/hvitt og portretter får retusjering der du ønsker. Ved å gjøre en markering i en del av bildet kan du lage nye og spennende uttrykk i bildet. Her er det utallige muligheter for å lage annerledes bilder, eller bare friske opp et portrett som trenger mer farge på lepper, eller hvitere tenner. Prøv forskjellige farger på et objekt eller detalj. Her er det bare å kose seg!

77 Noen eksempler på hva du kan få til! Her er bakveggen markert med en børste. Pass på at det står + ved siden av, da kan du klikke deg rundt der du ønsker å legge til. For å angre, hold inne Alt tast og du får en minus ved siden av børsten. Nå kan du klikke deg tilbake! Dette er en av mange Special Effects; Blueprint. Legg merke til markeringen som ligger i et eget lag med maske som kan redigeres, eller hente tilbake effekten ved å klikke på tannhjulene i laget. Effekten på bilder er; Reverse Rainbow og Rubber Stamp lagt på bakgrunnen. Smart Brush Tool gir deg en børste som vil lete etter like piksler og markere et større område. Dette er best til markering av en bakgrunn etc. Detail Smart Brush Tool markerer kun der du maler med børsten. Det er best til å markere mindre områder som ved portrett retusjering, hvor du kun vil påvirke for eksempel tenner, lepper etc. Pass på disse 2 innstillingene; Add to Selection. Marker andre firkant for å legge til en markering. Bruk Alt-tast for minus. Tar deg tilbake til effekten for finjustering. Høyreklikk på ikon for å se alternativer. Change Adjustment Setting, fjerne markering, skjul markering og hent opp effekt.

78 Straighten Tool (P) retter raskt opp en skjevhet i bildet Se i verktøykassen etter et bilde som også vises på skrå; Dette opprettings-verktøyet retter enkelt opp en skjev horisont eller andre bilder som måtte trenge å få en korrigering av horisontalt- eller vertikalt- plan! Klikk på verktøyet, eller tast (P) og du får et kryss som kan låses på et punkt og så trekkes ut langs en linje. Hold venstre museknapp inne og trekk ut langs en horisont eller vannlinje og slipp. Elements spør om du vil åpne Background Layer, OK. Laget vil nå hete Layer 0, OK. Bildet er snudd og ligger på en blank bakgrunn (svakt rutemønster). NB! På menylinjen på toppen for dette verktøyet kan vi huke av Rotate All Layers og da får vi flere muligheter; Canvas Options; Grow or Shrink Canvas to Fit Crop to Remove Background og Crop to Original Size. Bildet er nå rettet opp og har fått en riktigere horisont i overgangen mellom siv og skog før fjellene. Ved å velge Crop to Remove Background har vi fått et bilde som ikke har noen blanke felter på siden, og er kun ubetydelig klippet for ny vinkel. Pass på at Rotate All Layers har en hake i boksen til venstre! NB. Det er også mulig å justere en skjev vinkel med Crop Tool; Når du har laget en markering, og fører musepeker utenfor et hjørne vil markering for diagonal justering skifte til en avrundet bue med pil i begge retninger. Nå kan du også justere bildets vinkel rundt sentrum. Trekk øverste langside ned til horisonten og juster vinkelen på hele rammen slik at det blir riktig vinkel. Trekk så opp øverste del av markeringen dit du startet og bildet blir riktig! Vi skal nå arbeide videre med dette bildet og se hvordan vi kan få et annet uttrykk i svart/ hvitt!

79 Vi konverterer et landskapsbilde til svart / hvitt Et dramatisk landskapsbilde kan også egne seg godt i svart/ hvitt. NB. Ikke still kamera på S/H hvis du ønsker å få frem en fin gråtoneskala. Fotografer i farger, da vil pikselinformasjon være i RGB og du har mer informasjon å bygge ditt svart/ hvitt bilde på. RGB har 3 kanaler med informasjon som vi kan bruke for å hente ut fine nyanser i skygger, mellomtoner og høylys. Photoshop Elements 9,0 har et eget vindu for svart/ hvitt og her har du flere muligheter. Enhance Convert to Black and White gir deg fin RGB justering med glidebrytere. Du kan også øke eller minske kontrasten. Under Select a Style velger du stilart som Infrarød, avistrykk, portrett, 2 ulike typer landskap og bylandskap. Jeg har valgt Vivid Landscape som gir dramatikk i landskapsbildet. Jeg har også øket grønn- og blå kanal noe for å hente ut mellomtoner i forgrunnen og i himmelen. Prøv deg frem ved å trekke i justeringsknappene for rød, grønn og blå, men pass på at du ikke trekker de så langt at du mister gråtoner i viktige deler av bildet. Gi gjerne bildet litt ekstra kontrast for å få frem et majestetisk landskap eller et uttrykksfullt portrett. Det finnes også flere andre måter å lage et fargebilde til svart/hvitt; 1. Enhance Adjust Color Remove Color. 2. Image Mode Grayscale Discard color information. 3. Enhance Adjust Color Hue and Saturation Saturation; minus 100 %. 4. Filter Adjustments Gradient Map. 5. Smart Brush tool (F) Black and White, gir ulike effekter og filter

80 FRILEGGING OG FLYTTING AV OBJEKTER. I denne arbeids-øvelsen skal vi frilegge en bil og hente den ut av sin opprinnelige plassering, for så å sette den inn i et nytt bilde. Der skal den dupliseres med 2 nye av samme type og tilslutt skal alle 3 biler få hver sin farge. Her bruker vi flere verktøy i kombinasjon, samt lærer bl.a. hvordan du kan lage en perfekt skygge under et frilagt objekt. Her har vi laget en markering rundt bilen ved å bruke Quick Selection tool (A) inne på den gule bilen. Pass på at du har markert for Add to Selection. Da kan du klikke rundt i bilen å gjøre markeringen større. Legg merke til at markeringen ikke har tatt med vinduer, lykter og hjul, da disse har en kant rundt, eller har en annen tone. Klikk på innsiden med Quick Selection tool (se at det står en + inn i børsten) og området blir markert. Vi du trekke fra Hold inne Alt tast! Rundt hjul bruker vi Lasso tool for fin bue. Husk å stille inn Add to Selection på menylinjen for både Quick Selection tool og Lasso tool. Da kan du bruke disse til å gjøre markeringen pen ved at du der det er rette kanter bruker lass verktøy og der du har store rene flate bruker Quick Selection verktøy. Vi markerer flytter og endrer farge på en bil For å lage en markering rundt en bil bruker vi flere verktøy til ulike deler av objektet. Markeringsverktøyet Quick Selection tool (W) ligger også sammen med Magic Wand Quick Selection tool leter etter samme valører som der du klikker og vil gå frem til det møter en linje eller annen farge. Sjekk på menylinjen; Ny markering Legge til en markering eller Trekke fra en markering Aktiver den andre knappen; Add to Selection Legg til en markering. Dette gjør at du kan klikke flere ganger og hele tiden legge til slik at du dekker hele objektet ditt. Du vil nå se en liten + i børsten som du kan justere størrelse på i Brush på menylinjen Hold inne Alt- knappen for å trekke fra. Du vil nå se et minus tegn (-) i børsten. Marker hele bilen og forstørr bildet slik at du tydelig kan se alle kanter og deler. På rette steder som frontvindu bruker vi Lasso tool (L). Høyreklikk på verktøyet i verktøylinjen Pass på at det også finnes flere lasso verktøy. Bruk Polygonal Lasso tool. Her skal du også legge til markeringen - bruk Add to Selection 2 firkanter over hverandre NB. Det vil være en liten + ved siden av Lasso verktøyet.

81 Viktig; Ønsker du å legge noe til markeringen; Klikk inne i markeringen av bilen Gå ut til den kanten du vil ha med klikk deg rundt objektet som ikke er merket klikk deg tilbake til start og du får lagt til den nye delen. Ønsker du å fjerne noe; start på utsiden av markeringen hold inne Alt knappen og se at du nå har en liten minus ved siden av lassoen. Klikk deg inn i markeringen du vil fjerne og rundt ut igjen og tilbake og det du har market vil fjernes. Rundt hjulene kan du bruke Lasso tool Rund Frihåndslasso eller Polygonal Lasso med mange små og tette klikk for at ikke hjulene skal bli kantete. Vi lager myk kant med Refine Edge Velg Refine Edge og sett Smooth på 5, Feather på 2px og Contract + 5 % Du kan selv sjekke effekten på 5 måter under; vanlig Prewiew rød hurtigmaske sort bakgrunn hvit bakgrunn og kun selve markeringen. Klikk OK når du er fornøyd. Vi flytter bilen til et eget lag; Layer New Layer via Copy (Ctrl J) For å flytte bilen inn på bakgrunnsbildet kan du benytte flere teknikker; Du kan trekke bilen inn på bakgrunnen med Move tool (V). Åpner du begge bilder ved siden av hverandre kan du gripe i bilen med musen (Pass på at du er i det laget hvor bilen ligger løst mot et rutemønster!). Klikk på pilen for å se flere bilder ved siden av hverandre på arbeidsbordet Du kan også hente inn bakgrunnsbildet marker bildet; Ctrl A kopier bildet; Ctrl C flytt bildet; Ctrl V. Gå tilbake til bilbildet og hent inn din bakgrunn, Ctrl V og bildet legger seg på toppen I lagpaletten Layers og trekker du bakgrunnsbildet ned under bilen. Med Flytteverktøyet Move tool (V) kan du flytte bilen dit du ønsker Med Free Transform (T) kan du endre bilens proporsjoner. Trekk i firkanthåndtak og juster størrelsen. Hold inne Alt knappen og bruk hjørne markeringene for å ikke endre forholdet mellom høyde og bredde Ønsker du å endre formen; Hold inne Ctrl knappen og du får Free Transform. Vi skal legge en skygge under bilen; Lag en kopi på bilen; Ctrl J. Hent inn Nivåer / Levels diagram; (Ctrl L) Trekk sort og grå trekant under diagram helt over til hvit side over 255 OK. Bilen er nå sort. Filter Blur Gaussian Blur 25 px OK. Bilen er nå sort og uskarp i kantene.

82 Trekk det sorte billaget under den første frilagte bilen bruk Move tool (V) Bruk piltaster på tastaturet for å finjustere plasseringen av skyggen! Juster Opacity i lagpaletten for dette laget til ca. 75 % Bruk Viskelæret - Eraser tool (E) og visk vekk deler av skyggen under hjul og der du ikke ønsker. Her er bilen inne i 2 separate lag. Layer 1 copy har blitt justert i Levels og laget helt sort. I Filter har vi hentet Blur uskarphet Gaussian Blur. Dette gjør skyggen mykere i kanten. For å lage skyggen litt lysere har vi justert lagets Opacity (gjennomskinnelighet) til 75 %. Under hjulene og bak har vi visket bort skyggen med Eraser tool (viskelæret). Pass på at du tar vanlig Eraser tool (E). Pass på at du får vanlig Eraser tool ikke Background eller Magic. Opacity 100 %. Legg sammen billaget + skyggen; Ctrl E. Nå kan vi lage kopier med bil og skygge sammen! For å fjerne elementer på bakgrunnsbildet kan du bruke Clone Stamp tool (S) Det er også mulig å bruke Lasso tool og hente ren bakgrunn kopiere og trekke over det du vil fjerne; Marker Ctrl C kopier og flytt; Ctrl V + Move tool (V) og trekk over det du vil dekke Ønsker du flere biler; Marker billaget; Ctrl J. Trekk ut og plasser i bildet Ønsker du å endre farge på bilene; Enhance Adjust Color - Hue & Saturation (Ctrl U) Trekk i Hue knapp og fargen endrer seg på bilen. Når du er fornøyd; Layer Flatten Image. Gul bil er klippet ut og flyttet til nytt bilde. Bilen er kopiert og 2 nye eksemplarer er laget. Alle bilene har fått ny farge med Hue & Saturation. Bakgrunnen er renset med Clone Stamp.

83 MAGIC EXTRACTOR Ctrl Shift Alt V Det fines flere måter å markere og flytte objekter. Vi ser på Magisk Utklipping Ønsker du en rask måte å frilegge objekter så kan Magic Extractor være løsningen. Image Magic Extractor henter frem ditt bilde i et vindu som gir deg flere muligheter for å markere hva du vil beholde og hva du vil fjerne. Du kan også finpusse og legge på en Feather myk overgang på markeringen. Anden som er fotografert ute i det fri skal snart få et nytt hjem! Magic Extractor har 2 markeringsverktøy (+/-) som maler inn i rødt forgrunnsfarge på det vi skal beholde, - og bakgrunnsfarge i blått det vi ønsker å fjerne. I verktøykassen til venstre har du også 2 viskelær som kan angre det du har markert i både rødt og blått. Jeg har markert anden og en del av vannet i forgrunnen som inneholder en refleksjon jeg vil ha med i sluttbildet. For å se hvordan resultatet kan bli; klikk på Prewiew. Her er and frilagt og bakgrunnsbilde på plass i Elements Editor. Bruk Move tool (V) og trekk and over til bildet av servanten. Vi skal tilpasse vannet slik at vi kan se både proppen og refleksjonen av anden. For å se flere bilder sammen; Arrange; øverst til venstre i Editor.

84 Finpussing av sluttbildet Illusjonen om en and som svømmer i en servant blir troverdig med fokus på noen viktige detaljer; Anden er nå kommet i et eget lag over bildet av servanten. Ved å bruke Rectangular Lasso tool (L), lager jeg en markering rundt underkant av vasken. For å se hvor jeg skal markere med Lasso verktøyet, slår jeg av øyet på laget med and. Da kan jeg enkelt følge linjen av vasken hvor jeg ønsker å klippe vannet nederst på andebildet. Jeg legger også på litt Feather i forkant i Refine Edge, ca. 3px. Dette gjør jeg fordi forkanten av vasken er litt dus i forhold til bakre del. Da må også denne overgangen mellom de 2 bildene også være litt uskarp! Gå så tilbake til laget med and, og klipp vekk; Edit Cut/CtrlX. Jeg valgte å bruke et bilde hvor vann renner fra kranen for å få litt ekstra liv i bildet. Vannet fra andebildet inneholder også viktige detaljer som bena og refleksjon. For å beholde en del av dette, men allikevel få gjennomsiktighet så vi kan se proppen og kjetting i vasken, - visker jeg forsiktig bort en del av dette i andebildet. Lag gjerne også vannlinjen bak litt dus. Bruk Blur tool (R) til dette; Myk liten børste på 50 % Strength børstes på bakre kant av vannet frem til kroppen på begge sider av anden. Bruk vanlig Eraser tool (E). Det finnes 3 viskelær. Magic Eraser; og Background Eraser;. Tast E flere ganger for å skifte mellom de ulike Eraser verktøyene. Bruk en myk stor børste ca. 100 px og lav Opacity ca. 25 % og visk vekk rundt refleksjonen og der vi vil se gjennom dette øverste bildet. Gjør du for mye gå tilbake i Historie paletten! Når du er fornøyd med bildet, slår vi sammen begge lagene; Image Flatten Image.

85 PORTRETT JUSTERING Vi justerer hudtoner og får frem den riktige gløden i bildet! Målet med portrett retusjering er å bringe frem vakre trekk i et ansikt og fremheve personligheten. Noen deler av bildet ønsker vi å dempe som rynker og mørke ringer under øyne. God portrett retusjering skal ikke synes kun gjøre bildet sterkere! Bildet er litt tungt og bør få mer farge og kontrast som vil gjøre uttrykket mer levende. Vi vil fjerne prikker i huden, lysne tenner og hår. Vi vil også se på forholdet mellom personen og bakgrunnen for å få mer spenning i bildet. Tilslutt legger vi på variabel oppskarping som ikke fremhever porer i huden. NB! Ønsker du å gjøre en enkel g hurtig justering av hudtoner kan du prøve; Enhance Adjust Color Skin Tone. Her kan du klikke på huden i bildet, og Elements justerer automatisk. Du kan også finjustere med Tan og Blush innstilling + fargetemperatur. Er du ikke fornøyd prøv å klikke på flere steder med hudtoner. 1. Vi starter med å fjerner prikker i huden. Lag en kopi på Background Layer Duplicate Layer - Ctrl J Spot healing Brush (J) Se etter en plasterlapp! - Klikk på en prikk med en børste som er litt større enn prikkene. Børsten tar hensyn til pikselstruktur i bakgrunnen og matcher valører med ulik eksponering. Du vil se at det blir sort i børsten når Elements vurderer nabopiksler. Forstørr foto til 100 % - da ser du tydelig hva du gjør. Blir det ikke pent gå tilbake i Historie paletten. 2. Vi skal nå dempe mørke ringer / rynker under øyet Vi lager et nytt blankt lag fra Background Layer klikk på firkant med oppbrettet hjørne nederst i lagpaletten - Layer 1. Velg Clone Stamp (S) Mode; Lighten Gjør lysere Opacity Tetthet 20 % NB! Vi har tidligere kun brukt Clone Stamp på Normal modus. Nå endrer vi dette til en annen modus; Lighten. Det betyr at Clone Stamp vil kun lysne fra der den har hentet sin markering, og kun med 20 % effekt: Da beholder vi det meste av detaljene mens mørke ringer / rynker blir 20 % lysere! Alt klikk på ren lys hud under øyet. Gå så opp på mørkere hud og lysne denne ved å male med klonings-stemplet. Du kan se at det blir lysere NB! Pass på at Aligned og Sample All Layers Bruk Alle lag - har en hake for aktivering på menylinje Når vi kloner på et blankt lag MÅ Clone stamp hente informasjon på laget under! Klikk på øyet utenfor det blanke laget for å se effekten av din kloning. Ikke overdriv kloningen, Legg lagene sammen Bilde Slå sammen alle lag Image Flatten Image 3. Vi skal nå gjøre hornhinner i øyne lysere! Gå til Background Layer. Hent Lassoverktøyet (L) Poligonsk Lasso, Mangekantet Lasso Forstørr bildet til 100 % og lag en markering rundt hornhinnen i øyet med Polygonal Lasso verktøy

86 Tips; For å forstørre bildet og kun vise en liten del; Trykk ned Ctrl + mellomromstast samtidig og du får et forstørrelsesglass med en +. Trekk ut en markering av det området du vil jobbe på og slipp! Når du bruker Lasso tool; Pass på at du har Add to Selection Legg til markering - andre firkantikon på topplinjen for verktøyinnstillinger. Nå kan du lage flere markeringer uten å miste den første. Tips; Pass på at du har en liten + ved side av Lasso verktøyet nå kan du legge til markeringer. Hold nede Alt- knappen og du ser en liten ved siden av Lasso verktøyet. Nå kan du trekke fra i markeringen din. Du trenger kun å holde ned Alt-knappen på første klikket. PS; Du kan også bruke Quick Selection Tool og Lasso tool om hverandre! Når du har markert begge øyne; Refine Edge; Finpuss kanter; Feather 3 px Smooth 10 OK. Dette gjør markering litt mykere i kanten Klikk på justeringslag ikonet sirkel halvt sort/ hvit velg Levels Legg merke til at du nå har fått et nytt lag med en sort maske + 2 små hull (øynene) Trekk Levels -justering mot venstre for å lage hornhinnen litt lysere ikke trekk for langt 4. Vi gjør en ny justering på fargen i hornhinnene og henter frem markeringen ved å klikke på masken + Ctrl igjen. Den tidligere markeringen kommer tilbake! Klikk på justeringslag ikonet Velg Hue and Saturation for å påvirke fargen Nytt justeringslag kommer frem i lagpaletten med sort maske og hvite hull for øynene. Vi demper rød farge velg Rød under Master og demp 60 %. Sjekk effekt ved å klikke på øyet Legg lagene sammen Bilde Slå sammen alle lag Image Flatten Image. 5. Vi skal fjerne gulstikk på tennene; Gå tilbake til Background Layer og lag en ny markering rundt tenner Bruk Lasso verktøy / Quick Selection Tool som du gjorde på øynene. Forstørr bildet for å se bedre! Refine Edge; Feather 2,5 Smooth 30 gir mykere overgang Vi lager nytt justeringslag Velg Hue and Saturation. Demp Gul Vi skal gjøre tenner lysere; Ctrl klikk på sort maske igjen, og markeringen kommer tilbake Velg nytt justeringslag Velg Levels og juster tenner litt lysere med hvit trekant på høyre side Vi legger disse lagene sammen til ett. Bilde Legg sammen alle lag Image - Flatten Image Vi lager 2 justeringslag på dette bildet etter at vi har fjernet prikker i huden, lysnet og fargekorrigert hornhinner og tenner. Disse 2 justeringslag er begge Levels justeringer som først er justert litt lysere / mørkere enn det vi ønsker og så endret til sort maske. Ved å gjøre hvit lagmaske om til sort; Ctrl I, dekkes hele justeringen, - og vi kan nå male med Brush tool (B) og hvit over i fargevelger i verktøykassen. Dette henter frem den effekt vi ønsker i bildet. Juster Opacity for å avpasse effekten på børsten. Du kan også alltid gå tilbake med sort farge i topp i fargevelger, og da maler du vekk det du har gjort. X skifter mellom sort / hvit farge i fargevelgeren! Klikk på øyet for å se effekt. 2 justeringslag gir deg kontroll på både lyse og mørker deler av bildet. Vi maler med vanlig Brush tool(b).

87 7. Vi skal nå lysne noen steder i bildet og mørkne andre steder; Kopi på Background Layer - Ctrl J Nytt justeringslag Levels trekk litt lysere for å kunne få flere toner i hår og på mørke deler av bildet i bakgrunnen. Trekk gjerne litt lenger enn du trenger for her skal vi dekke med sort maske! Vend hvit maske til sort; Ctrl I - og mal inn med Brush Tool der du ønsker å lette detaljer i bildet Velg lav Opacity på børsten ca. 25 % henter frem lysere detaljer i håret 8. Vi gjentar samme prosess for å mørkne deler av bildet som bakgrunn, jakke, hettegenser etc. Denne gangen trekker vi Levels justeringen mot høyre for å lage effekten mørkere Snu hvit maske til sort Ctrl I og mal inn effekten med hvit børste der du ønsker bildet mørkere Skriv inn hva du gjør på hvert lag; Dobbeltklikk på navnet og skriv inn lysere / mørkere Når du er ferdig; Slå sammen alle lag. Image Flatten Image 9. Vi skal nå skarpe opp bildet på en spesiell måte; Ctrl J kopi på Bakgrunnslaget. Enhance Uskarp Maske legger på skarphet Unsharp Mask gir bildet større konturskarphet. Ferdig korrigert, justert og oppskarpet bilde Vi velger en moderat oppskarping; Amount, 100 % - Radius; 1,7 Threshold; 0 Legg en maske på dette laget; Ikon nr. 2 i lagpaletten; (Vanlig hittil kun i CS versjoner!) NB! Dette er en stor nyhet i Elements 9,0! Mulighet for å legge maske på enhver justering gir oss fantastiske nye muligheter for å korrigere kun deler av bildet gjennom en maske. Her legger vi skarphet på hele bildet, og fjerner så noen områder i huden for å dempe oppskarping av hudporer! Mal med sort forgrunnsfarge (sort på topp) frem effekten på de deler av ansiktet du vil gjøre dusere Velg hvor kraftig børsten skal virke med Tetthet / Opacity på topplinjen. Start med ca. 20 %. Sjekk masken ved å klikke på øyet utenfor laget sjekk også ved å klikke på Bakgrunnslagets øye! Når du er fornøyd; Layer Flatten Image. Portrettet er ferdig! Gratulerer!

88 ENHANCE - ADJUST LIGHTING - SHADOWS / HIGHLIGHTS Her er 2 måter å lette mørke toner i skyggepartier + dempe lyse høylyspartier Toneomfanget i et digitalbilde vil alltid være et gjennomsnitt av det motivet du fotograferer. De mørkeste og lyseste delene kan det være vanskelig å få god tegning i. Eksponerer du mot de mørke tonene, vil høylysene miste detaljer, og eksponerer du mot de lyse vil de mørke gro igjen. 1. Her justeres et mørkt skogbilde med Shadows/ Highlights. Skygger lettes 8 % og høylys er dempet 15 %. Midtone kontrasten er også satt ned 5 %. Bildet får mer liv og er mer åpent i valørene. Alt er gjort i 1 lag. Her benytter vi Elements 9,0 viktig(st)e nyhet; - Justering med lagmaske! 2. Kopier Background Layer; Ctrl J. Enhance; Brightness/ Contrast. Lag bildet lysere. På det øverste laget legger vi en lagmaske; Klikk på ikon nr. 2 nederst i lagpaletten. Nå kan vi male med en børste; sort på topp og hente frem noen mørkere detaljer fra bildet i Background Layer. Juster Opacity for mykere effekt. Skift til hvit børste i Color Picker (X) for å male motsatt effekt. Se markering i masken. Lær deg ikonene i lagpaletten, nr. 2 gir maske.

89 ENHANCE ADJUST COLOR HUE & SATURATION Under Enhance på menylinjen på toppen har vi flere justeringer som enten kan gjøres automatisk; Auto Smart Fix Auto Levels Auto Contrast Auto Color Correction Auto Sharpen Auto Red Eye Fix. Du har også manuelle justeringer; Adjust Lightning Adjust Color Convert to Black and White. Her ligger også 2 muligheter for å skarpe opp bilder, Unsharp Mask og Adjust Sharpness. Vi går til Adjust Color Hue & Saturation (Ctrl U). Dette er en justering som kan gjøre flere alternative fargekorrigeringer. Du kan øke eller minske fargemetning med Saturation bryter. Trekk til høyre for større fargemetning og mot venstre for mindre. Trekker du helt ned til 100 % får du et S/H bilde. Lightness gjør bildet mer eller mindre lyst. Hue tilsvarer fargevalør, ulike farger. Huk på Colorize og du vil nå få et S/H bilde med en fargetone; Duotoner kan gi deg f. eks. Sepiatoning, blåtoning etc. Vi skal bruke denne kunnskapen til å lage et bilde som har både S/H og farger! Hue & Saturation finnes under Enhance i toppmenyen, - men også som lagjustering i lagpaletten under. Klikk på ballen med halv sort, halv hvit og velg ulike justeringer, velg Hue & Saturation. Du får nå et eget lag i lagpaletten med en hvit maske. Du får også frem justering-paletten under Adjustments. Trekk ut fargen med saturation til 100 %. Nå har vi et S/H bilde på øverste lag, og fargebildet i bunn; Background. S/H bildet dekker over så vi ikke kan se fargene under. Ved å male i den hvite masken kan vi fjerne deler av S/H bildet på topp. Vi velger en børste (B) og 100 % Opacity på topplinjen og maler der vi ønsker å lage et hull i S/H bildet. Da vil vi se farger fra bildet under. Du kan også lage en kopi på Background layer (Ctrl J) og hente frem Hue & Saturation (Ctrl U), trekke ut fargen i topplaget; % Saturation. Nå kan du viske vekk deler av S/H bildet med vanlig viskelær; Eraser Tool (E). Effekten blir den samme som med Hue & Saturation justeringslaget. Se delvis S/H og farger i samme bilde i Navigator!

90 VI RETTER OPP VIGNETTERING OG OPTISK FORTEGNING / CORRECT CAMERA DISTORTION Elements 9,0 har en fantastisk effektiv mulighet for å korrigere perspektivkontroll + lage vignett! Et skjevt perspektiv på dette huset kan om du ønsker rettes opp i et eget panelvindu; Filter Correct Camera Distortion. I dette vinduet har du flere justeringer som kan rette opp objektivfeil som Tønneformet- og Puteformet fortegning (1). På noen vidvinkelobjektiver kan det også forekomme at hjørnene blir noe mørkere enn resten av bildet. Dette kan du fjerne med Vignett justering (2). Du kan også flytte midtpunktet. Neste justering er Perspektiv kontroll (3). Her kan vertikal- og horisontal- fortegning rettes opp. Du kan også finpusse denne justering med å rette vinkelen med Angle. Når du endrer perspektivet vil bildet forandres og det vil kunne komme en blank stripe nede eller på sidene. Her er det ingen pikselinformasjon. Dette kan fjernes ved at bildet forstørres noe og dette kuttes. Se Edge Extention Scale (4). Det finnes også et Rutemønster / Show Grid (5) som du kan legge over bildet. Dette gjør det enklere å se når noe er rett i horisontal- eller vertikal retning. Fargen på rutenettmønsteret kan du også endre om du ønsker; Color tar deg til Color Picker. Bildet kan forstørres med forstørrelsesglass verktøy (Z) på topp i verktøylinjen til venstre. Eller klikk på forstørrelses skala nederst på venstre side. Når bildet er forstørret kan du også trekke deg rundt i bildet med Hand Tool (H), - eller bare bruke mellomromstasten på ditt tastatur! Tips; Mange fotografer bruker Correct Camera Distortion. MEN, ikke til å rette opp eller justere perspektivet. Det har blitt vanlig å lukke landskapsbilder og portretter ved å legge på en mørkere kant / avslutning rundt bildekanten. Dette er ment for å trekke interessen inn i bildet. For å legge på en mørkere kant kan du bruke vignett innstillingen (2). Men istedenfor å fjerne mørkere hjørner så kan du trekke glidebryter mot venstre og lage en mørkere vignett. Du ser selv hvor mørk den blir og hvor mye du vil legge på. En slik vignettering kan også lages med Rectangular Marquee Tool ved å lage en markering, snu denne, Inverse og så legge på en stor Feather ca. 150 px. Gjør rammen mørkere med Levels, trekk i grå midtre pil.

91 IPTC COPYRIGHT MARKERING BESKRIVELSE AV BILDER Hvordan beskytte dine bilder mot å bli brukt uten din godkjenning Vi ser på noen spesielle muligheter i Photoshop Elements 9,0 som gjør livet enklere som fotograf. Når du arbeider med bilder vil du etter hvert finne måter å spare tid og krefter på. Det kan være å beskytte dine bilder fra å bli brukt uten din godkjenning, eller å kopiere bilder fra en mappe til en annen og samtidig påføre vannstempel og nedskalere bildene. Alt dette er lett og hurtig å utføre i Elements. Når du ønsker å beskytte dine bilder mot å bli trykket eller publisert uten at du har et ord med i laget, finnes det en måte å merke bildene på. Under File File Info ligger en meget innholdsrik mulighet for å legge inn betydelig informasjon om både deg som fotograf, beskrivelse av bildet og om de begrensninger du vil ha på publisering. Legg også merke til innstilling midt på første side; Copyright Status; Her kan du endre denne til Copyrighted. Skriv inn ditt navn, kontaktinfo og evnt. hjemmeside. Enhver redaktør eller andre som arbeider med bilder vil måtte følge Åndsverkloven og kontakte fotografer som har merket bilder med Copyright /IPTC informasjon. Dette er din forsikring på dine bilder. NB! Legg merke til at du nå har fått en liten Copyright markering ved siden av bildetittel øverst. Dette er din måte å merke bildet med din kontaktinformasjon.

92 PROCESS MULTIPLE FILES KOPIER / SKALER BILDER LEGG PÅ VANNSTEMPEL Skal du gjøre om flere bilder til en annen størrelse kan du bruke en hurtig og automatisk løsning. Gå til File Prosess Multiple Files og du har gode muligheter for hurtig å omskalere bilder, gi nytt navn og størrelse, konvertere til ulike format, gjøre hurtig fiks på en rekke egenskaper i bildet. Hent bildene fra mapper /Files eller åpne filer. Let deg frem til mappen under Browse. Source er der originalene ligger, Destination er der dine kopier havner. File Naming gir nytt navn og evnt. et nummer. Image Size gir deg mulighet for å gjøre bilder om til ny størrelse + oppløsning /Resolution. File Type kan konvertere bildene til mange formater som JPEG i ulike størrelser, TIFF etc. Høyre kolonne; Quick Fix er hurtig redigering av eksponering (Levels), kontrast, farge og oppskarping. Under Labels; har du nye muligheter for å merke dine bilder med vannmerke / Watermark + overskrift /Caption. Skriv inn ditt navn eller tekst og velg plassering ved Position. Font, tekststørrelse og farge velges under de neste justeringer og hvor mørk du vil ha skriften under Opacity / gjennomskinnelighet. Tips; Gjør en test først med ett bilde før du sender igjennom en stor mappe med bilder. Pass også på at du ALLTID har kopier av originalfiler slik at du kan hente de frem om den prosess du her kan gjøre ikke blir som du hadde tenkt deg!

93 HDR HIGH DYNAMIC RANGE Vi ser på en teknikk for å få et større toneomfang i bildet Photoshop Elements 9,0 hjelper deg å lage et perfekt bilde ved å hente informasjon fra flere bilder. Under; File - New på menylinjen finnes en undermeny med 6 ulike blandingsmetoder for flere bilder med samme motiv; Photomerge; Group Shop - Faces - Scene Cleaner - Panorama - Exposure - Style Match. Alle disse mulighetene gir deg et bedre sluttresultat ved at du kan hente ut det beste fra hvert enkelt bilde og sette det sammen til et perfekt sluttbilde. Jeg valgt Exposure som gir bilder med større toneomfang; HDR teknikk. Når du fotograferer motiver med store variasjoner mellom skygger og høylys, kan det lønne seg å gjøre en Bracket/ Gafling i kamera. Det betyr at du istedenfor 1 eksponering gjør flere med ulik eksponering. Her har vi et skogbilde som inneholder både mørk skogbunn og lyse partier mellom trærne i bakgrunnen. Jeg har tatt 3 bilder; en mørk, en normal og en lys variant av motivet. NB! Husk å bruke stativ på denne teknikken for å få nøyaktig overlapping. Sammensmeltningen kan gjøres Automatisk eller Manuelt. Jeg har valgt å arbeide med en manuell løsning som gjør at jeg kan markere med Selection Tool på hvert bilde hva jeg vil beholde. Se bildene som ligger i Project Bin. De er alle ulikt eksponert. Så har jeg hentet opp hvert enkelt og markert på dette hva jeg vil beholde, og kan også angre meg ved å bruke Eraser Tool. Edge Bleeding vil glatte ut overganger for et penere resultat. Det finnes også en Advanced Option. Her kan du plassere 3 markører på samme sted i hvert bilde, og Elements vil gjøre nøyaktig sammensmeltning! Alle hjelpevinduer har klar og tydelig informasjon som er grei å følge!

94 TEKSTVERKTØY I PHOTOSHOP Velg tekstverktøyet Text tool - (T) i verktøykassen (1). Legg merke til at det er flere underverktøy som du får frem ved å høyreklikke på ikonet. Det har en liten sort trekant nederst. Vi velger vanlig Horisontal tekst. Når du gjør første museklikk i bildet vil du se flere ting; Du har fått et nytt lag i lagpaletten som har en stor T i en hvit firkant + du har nå et blinkende tegn på bildet som venter på at du skal skrive inn din tekst. Ikke tenk på hvor du skriver hvilken teksttype/font du har hvilken farge teksten har eller hvor store bokstavene er eller om du skriver teksten riktig. ALT dette kan endres etterpå! Når du har skrevet tekst klikk på Background layer i lagpaletten og du vil nå se teksten din som navnet på tekstlaget (3). Dobbelkikk så på den store T i tekstlaget. Teksten din markeres i bildet. Du kan nå gå til topplinjen og se på de alternativer du har for tekst (2). Velg en Font klikk på trekant og du får frem en lang rullemeny med fonter. Klikk på den du ønsker å se og teksten din endrer seg. Jeg har valgt Californian FB Bold (fet) 72 punkt til et sommermotiv. Gå til bokstavstørrelsen og velg den størrelsen du vil ha. Ønsker du annen eller større enn 72 pt - skriv inn din font størrelse i dette vinduet. Du kan også markere tallet og så holde nede piltaster for opp (større) eller ned (mindre). I farget firkant kan du velge farge på teksten. Dette bringer opp Color Picker som vanlig. Velg en farge, eller klikk med musepeker ute i bildet for å hente opp en farge med pipetten! Jeg har klikket på et jordbær! Se også muligheten for å lage teksten ujevn med Warp tool se etter en T med en buet linje under på topplinjen. Velg den form du ønsker under Style; f. eks. Arch for en buet tekst. Velg så Bend og Horisontal og Vertikal justering i %. Du ser alle endringene på teksten. Du kan også snu teksten vertikalt klikk på ikon T med 2 piler ved siden av T Warp tool på topp linjen. NB. For å flytte teksten markerer du den i lagpaletten og går så inn i bildet med musemarkeringen som er et kryss (Move tool). Går du inn i selve tekstblokken kan du skrive om eller endre bokstaver i teksten din!

95 EFFEKTER FX LAYER STYLES Tekst Effekter. Vi kan nå hente inn muligheten for å gi teksten en effekt. Hent Effects under Window på toppmenylinjen. Der har du 4 ikoner som viser ulike alternativer. Velg ikon nr. 2 (2 rammer over hverandre). Layer styles. Velg Bevels i rulle menyen til høyre. Velg nr. 3 Simple Emboss. Trekk ikonet inn i bildet eller klikk på Apply. Du får nå en kant på teksten. Gå til menyen igjen og velg; Drop Shadow velg Low (5). Legg merke til at du nå har fått et lite ikon (4) på tekstlaget; FX. Dobbeltklikk på FX og du får frem Style Settings panel. Her kan du finjustere alle deler av både Drop Shadow, Glow, Bevel, - og Stroke. Du kan justere størrelsen og avstand + farge på skyggen. Style Setting panelet er en fantastisk spennende og kreativ mulighet for å lage din tekst uvanlig og tilpasset ditt bilde. 4 hovedjusteringer innen skygger, lys bak eller inne i teksten, kant og markering rundt bokstavene. Lighting Angle; Legg merke til at skyggen kan plasseres på ulike sider av teksten. Trekk i linjen inne i sirkelen, skriv inn gradeantallet, - eller bare gå ut i bildet med musen og trekk skyggen rundt teksten. Fargen på skyggen, gløden eller markeringen kan også endres ved å klikke på liten farget firkant i paletten. Size er størrelsen og Opacity er gjennomskinnelighet, - hvor tydelig du ser effekten i bildet. Kant /Bevel kan være opp eller ned, markert i firkant Direction. Du ser alle endringer på teksten i bildet. PS; Det kan lønne seg å forstørre teksten til 100 % for å lettere se de endringer du påfører. Her er 3 av flere mulige alternativer i rullemenyen under Effects. Pass på at du har markert ikon 2; Layer styles. Jeg har plukket ut Bevels / Kant som gir en avrunding på bokstavene. WOW har 3 alternativer, Chrome, Neon og Plastic som alle er for de spesielt interesserte! Complex har også spennende og uvanlige tekst effekter. NB! Det finnes mange muligheter, ikke overdriv med for mange effekter samtidig!

96 CLIPPING MASK LEGER BILDET INN I TEKSTEN Clipping Mask er en effekt som du kan bruke om du ønsker å se et bilde gjennom teksten, - eller ønsker å legge en struktur på teksten. Ved å skrive inn en tekst, og så legge inn et bilde over, - kan vi klippe ut teksten gjennom bildet! Her er et eksempel som du kan prøve; File - New Blank 35cm x 25 cm hvit bakgrunn 300 dpi 8 BIT Skriv inn tekst med T tekst verktøyet, Horisontal tekst Myriad Pro Bold 120 pt sharp Hent inn landskapsbilde bilde eller tekstur foto Marker bildet; Kopier og flytt; Select All; Ctrl A, Edit Copy; Ctrl C, Edit Paste; Ctrl V Gå tilbake til tekstbildet; Edit Paste; Ctrl V legger foto / struktur over teksten NB: Hvis bildet er mindre enn tekstarket; Ctrl T (Transform) og trekk ut så det blir passe stort! Bildet dekker nå over teksten, se i lagpaletten hvor bildet ligger i laget over teksten! Da skal vi klippe inn teksten, Layer Create Clipping Mask (Ctrl G) Eller; Alt-klikk mellom bildelag og tekstlag se etter 2 små sirkler i hverandre Bildet klippes inn i teksten og resten forsvinner! Legg merke til at bildet i lagpaletten nå er flyttet litt til høyre og har en liten pil til venstre. Marker tekstlag (Dobbeltklikk på T) og gå til Effects; Layer Styles; Velg Bevel & Emboss, Velg Simple Inner Apply. Dobbelt-klikk på FX markering i tekst laget; Style Setting; Size; 50 px Up. Legg også inn Drop Shadow; Size; 20 px, Distance 40 px, Opacity; 75 %. OK. Marker Background i lagpaletten. Edit Paste; Ctrl V henter inn landskapsbilde på nytt! Bildet legger seg under teksten. Ctrl T Transform trekk bildet ut så det passer. Du kan nå flytte tekstlaget bildet i teksten eller bakgrunnen uavhengig. Bruk Move Tool (V) og Piltaster for finjustering. Både teksten og bildet bak teksten kan plasseres der du ønsker. Når du er fornøyd med resultatet; Layer Flatten Image Her er bildet lagt bak teksten med Clipping Mask; Se laget; Layer 1. Bildet kan flyttes med Move tool (V) og piltaster slik at du får den delen du ønsker bak teksten. Dette er mer effektivt enn å lage hul tekst og se bildet under! Her kan du flytte begge bilder individuelt!

97 Vi lager et mønster- stempel som gir deg Copyright og navn i ett! Vi har sett på muligheten for å legge på et vannstempel i Prosess Multiple Files. Men her er et annet knep som du kan bruke til flere ulike måter å lage en markering eller stempel i bildet. Teknikken går ut på å lage et Copyright merke, skrive inn en tekst eller ditt navn, og så gjøre dette til et stempel du kan legge inn hvor du ønsker uten å måtte lage alt på nytt hver gang! Det er ikke vanskelig, men krever litt nøyaktighet. File New - Blank File nytt blankt ark - Ctrl N. Størrelse 35 cm x 25 cm 300 dpi. RBG Color / Hvitt Hent inn Copyrightikon. Det finner du under Cookie Cutter Tool (Q) Gå til Shapes på topplinjen. Velg; Symbols under dobbeltpiler øverst til høyre. Du finner nå Copyright tegnet nederst i oversikten, Se etter et ikon med en C i en sirkel Vi fyller først arket med sort farge; Alt + Backspace (Angreknapp på tastatur, øverst til høyre) Klikk! Tekk ut en C figur med Shift tast inne for å få en perfekt sirkel OK Den skal bli sort! Bakgrunnen på Copyright tegnet er gjennomsiktig (svakt rutemønster) Velg nå tekstverktøyet T og skriv inn ditt navn med sort tekstfarge kommer på eget lag! Velg font type + størrelse og plasser tekst og Copyright tegn sammen Tekst og C ligger på hvert sitt blanke lag Layer; Merge Visible legger de sammen til ett lag. Vi legger inn Bevels og Drop Shadow under Effects om du ønsker! Se informasjon på siden over! Vi skal nå lage et mønster-stempel; Edit - Define Pattern Gi navn; Copyright OK Kast ut ditt tekstbilde, og hent nytt bilde som du vil ha Copyright stempel på Lag et nytt blankt lag; Klikk på første firkant ikon med oppbrett i lagpaletten Hent Pattern Stamp (S) Se etter lite sjakkbrett ved siden av stempel ikonet Gå til firkant på topplinjen - med boblemønster velg det siste alternativet av mønster Velg en stor myk børste ca. 300 px 100 % Opacity. Hold inne musen og mal inn ditt Copyrightsymbol Marker tekstlaget, juster størrelsen og flytt det dit du vil med piltaster på tastaturet Du kan også justere gjennomskinnlighet med Opacity i lagpaletten for et litt mer diskré uttrykk Pattern Stamp er underverktøyet til Clone Stamp og virker på den måten at den vil kopiere et mønster inn på bildet. Du kan selv lage nye mønster eller bakgrunner som gress, grus, sand, murvegg, etc. og så klone dette inn i et bilde. Lag en markering og lagre denne som et stempel under Edit; Define Pattern, Gi navn og det legger seg sammen med andre mønster i oversikten, se fig til høyre hvor det nye stemplet ligger sist!

98 HIGH PASS OPPSKARPING Konturskarphet på en kreativ måte Vi har brukt oppskarping med Unsharp Mask (USM) på portrett i denne gjennomgangen. La oss se på en annen måte å gjøre en oppskarping på som du også kan justere og finpusse i etterkant for å få best mulig resultat. High Pass og USM benytter begge en teknikk som går ut på å øke kant- kontrasten i bildet. Her trekkes overganger tydeligere opp og gjør at bildet fremstår skarpere. Oppskarping alltid er det siste du gjør med bildet før lagring. Demp Opacity i Layer 1 for svakere effekt hvis det blir litt for kraftig! Start Før Etter Lag en kopi på Background Layer, Layer Duplicate layer (Ctrl J). Gå til toppmeny linjen og Filter. Gå nest nederst og velg Other. Gå ut til undermeny og velg High Pass. Her kommer det opp en palett som kan justere hvor mange piksler som skal berøres i kontrastøkningen for å gjøre overganger tydeligere. Velg mellom 2 og 10. Jeg har valgt 5 Pixels. Se i lagpaletten hvor Layer 1 er grå. Vi skal nå endre Blandings modus mellom disse 2 lagene. Vanlig modus er Normal. Åpne rullemenyen og gå til Overlay. Her har du 2 alternativer; Soft Light; (myk oppskarping Hard Light (mer kontrastrik oppskarping). Bruk Soft på personer, Hard på ting.

99 ARTISTIC FILTERS KUNSTNERISKE FILTER GIR NYTT LIV TIL BILDET Her har du utallige muligheter for å lage kunst av dine bilder I Adobe Photoshop Elements finnes et utall av Filter som kan endre pikselstrukturen i et bilde. Du kan velge mellom filter som legger på effekt som får fotografeier til å se ut som malerier! Du kan selv justere hvor kraftig effekt du vil ha med justerings glidebrytere. Her har vi åpnet et bilde i Filter Gallery. Paletten som gir deg mulighet for å legge på og justere ulike kunstneriske filter har flere innstillinger; Du finner den under menylinjen på toppen; Filter - Filter Gallery. 1; Størrelsen på bildet du ser i palettvinduet kan endres ved å klikke på + eller nederst til venstre. Du har også en rullemeny med forstørrelser, tilpass vindu etc. Her, som i Editor er (Ctrl 0) Fit Screen / fyll skjermen. 2; Når du endrer en innstilling så må Elements omskape pikselstrukturen. Det tar litt tid avhengig av justeringen og hvor rask datamaskin du arbeider på! Slå av andre program når du arbeider med bilder. 3; Hver hovedgruppe med tilsvarende filter ligger samlet og kan åpnes ved å klikke på trekant til venstre for navnet på gruppen. Peker trekant mot høyre er gruppen stengt, peker den ned er gruppen åpen. 4; Det filteret du har valgt kommer frem på rullemenyen. Du kan også velge nye filter ved å scrolle i rullemenyen. Prøv også å markere et filter og scrolle med musen, da skifter du filter nedover listen. 5; Alle filter har egne spesialjusteringer som bestemmer hvor kraftig effekt du ønsker. Det lønner seg å ha bildet litt forstørret for å se tydelig hva du gjør. 100 % viser tydelig effekten. 6; Når du har valgt et filter vil det komme en linje i lagpaletten som viser navnet på det filteret du har valgt. Klikk på øyet til venstre for laget for å se effekten. Øyet skrur laget av eller på. 7; Vil du bruke flere ulike filter på samme bilde så lag et nytt lag ved å klikke på ikon for nytt lag (firkant med oppbrettet hjørne), - og velg et annet filter. Du kan også kaste ut et filterlag du ikke ønsker å beholde ved å merke laget og klikke på søppelbøtte. Velger du å legge flere filterlag på hverandre får du nye effekter som vil være en blanding av de du har valgt.

100 NOEN EKSEMPLER PÅ BRUK AV FILTER GALLEY Bildet er blitt behandlet med 4 ulike filter; Dry Brush - Graphic Pen Plaster og Glowing Edges. LAGRING AV DIGITALE BILDER Når du har behandlet ditt bilde ferdig kan du lagre på flere måter; Lagring av digitale bilder krever at du har laget et mappesystem som gir deg oversikt og styring på hvor du har dine bilder. For å kunne finne frem lønner det seg å lage en mappestruktur som starter med årstallsmapper. Under årstallet kan det være smart å skille mellom private bilder, - og bilder tatt i jobb- eller andre mer offisielle sammenhenger. Husk også på å gi dine bilder søkeord i Organizer slik at du kan søke på spesielle tema som du vil titte igjennom. Lag også egne mapper med dine beste bilder som du raskt kan finne frem og vise når du har slekt og venner på besøk. Da slipper du å gå igjennom mange ulike mapper for å finne enkeltbilder. Skrytemapper må alle fotografer ha! Lag også album i Organizer og legg ut på nettet, facebook eller andre medier. Ikke legg ut private bilder uten å tenke litt på om det er noe du kanskje vil angre på senere! Tidligere har jeg også skrevet om Back up og det betyr at du bør ha dine bilder på minst 2 steder. Når du nå lagrer nye kopier og alternative versjoner så legg disse sammen. Skal du bruke et bilde til flere ting som print og på web; Lagre alltid i beste format og størrelse først! Deretter kan du lagre kopier i mindre format og størrelse. JPEG vil komprimere bilder kraftig om du velger en mindre størrelse og du vil kunne se hvordan glatte overganger og jevne flater kan få bånd og tydelig pikselering. Har du arbeidet med bildet i flere lag kan du beholde dette ved å lagre i TIFF eller PSD. Hvis du lagrer i JPEG vil lagene slås sammen automatisk og du mister muligheten til å kunne arbeide videre med de lag du har opprettet. Bildefilen vil selvfølgelig bli større når du lagrer et bilde i lag!

101 Joint Photographic Expert Group - Vi lagrer bildet som en JPEG fil Vi skal lagre bildet i samme mappen som originalen ligger og vi går til menylinjen på toppen av arbeidsbordet; File; Save As (Ctrl Shift S). Dette tar oss tilbake til mappen. Vi gir bildet et nytt navn. Lagrer du bildet med samme navn som originalen vil dette bildet erstatte det opprinnelige! Vi endrer derfor filnavnet og den nye versjonen av bildet legger seg som en ekstra kopi ved siden av originalen. Under Format finnes en rekke ulike valg som vi skal se mer på, men nå skal bildet lagres som en vanlig JPEG: Klikk Lagre. Save Options. Huk av for å lagre en kopi i Organizer. Husk at JPEG formatet vil slanke bildet hver gang du er inne og endrer på det, selv når du lagrer på beste kvalitet. Ønsker du å bruke bildet til både utskrift og til å kunne sende på mail, lønner det seg å lagre det 2 ganger. Først i beste kvalitet (12) for print, - og så på nytt med annet navn i lavere kvalitet (0)for å kunne sende raskt på mail. Trekk i glidebryter, endre valg på rullemenyen, eller skriv inn et tall mellom 0 og 12, for å bestemme kvaliteten på bildet. NB! Hvor stor bildefilen blir ser du under Prewiew haken. Her er filen 4,1 MB på kvalitet 12 og på laveste kvalitet 0; 240,3 Kb. JPEG OPTIONS velg hvor stor du vil at JPEG filen skal være Her kan vi justere størrelsen på bildefilen. Fra kvalitet 0 / Low til kvalitet 12 / Maximum Fordelen med JPEG er at det er et format som kan justeres i ulike størrelser, det er leselig på alle typer datamaskiner og andre digitale medier, og at bildefilene ikke blir veldig store.

102 Vi lagrer bildet i Photoshops format PSD Photoshops eget format har mange fordeler PSD format er laget av Adobe Photoshop og kan inneholde flere lag, justerings-lag, lagmasker og annen fil informasjon. Når du lagrer et bilde i PSD kan du senere åpne dette i mange ulike programmer; Photoshop Elements og CS, Illustrator, In Design, Roxio Toast, Apple Prewiew, Corel Painter, GIMP, ACDSee Photo Manager, ACD Systems Canvas og DXTBmp. Det vil stå psd etter filnavnet. Tagged Image File Format - Vi lagrer bildet i TIFF format TIFF format er et format som brukes i grafisk bransje for raster (bitmap) og for å skanne et bilde. Det vil stå tiff / tif i filnavnet. Filformatet er utviklet av Adobe og kan så tidlig som i Microsoft og HP har også vært med på denne prosessen. Tiff filer kan holde orden på lag og lagjusteringer med masker, vektor grafikk og egner seg derfor godt hvis du ønsker å arbeide videre med et bilde på et senere tidspunkt. Lagre da bildet både som en Tiff-fil og evnt. en JPEG-fil. Tiff Options gir deg flere valg; Compression; komprimering av bildefil, velg None. Pixel Order; velg Interleaved. Bite Order; PC/ MAC. Bildefilen blir mye større enn en JPEG! DNG Digital Negative En ny standard for rå-filer Adobe har laget et åpent format for å standardisere ulike råfiler De fleste kameramerker har i dag råfiler i tillegg til JPEG. Råfilene kodes i kamera på ulike måter og trenger ulike konvertere for å kunne åpnes. Det finnes i dag ca. 150 ulike råformat! Adobe har lenge arbeidet for å finne en form for standardisering av råformatet. September 2004 kom de med DNG som er en forkortelse for Digitalt Negativ. Programmet er gratis og kan lastes ned fra Adobes nettside; Mange fotografer bruker DNG som et ekstra format i tillegg til sine egne kameraformat som Nikons NEF eller Canons CR2.

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

INNENDØRSFOTOGRAFERING

INNENDØRSFOTOGRAFERING INNENDØRSFOTOGRAFERING INNHOLD Lys, godt & dårlig Lystemperatur : Gule / grønne bilder Lukkertid/Blender/ISO : Uskarpe bilder Utstyr Innstillinger LYS: GODT OG DÅRLIG Innendørsbelysning lager skygger SE

Detaljer

Grunnleggende begreper. Frode Slettum

Grunnleggende begreper. Frode Slettum Grunnleggende begreper Frode Slettum Tiden det tar å registrere lyset/bildet. Lukkertiden stilles i trinn (Eksponeringstrinn). Ett trinn tilsvarer en halvering eller dobling av lysmengden som slipper inn

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

1/200 SEKUND F5.6 ISO MM

1/200 SEKUND F5.6 ISO MM SKREVET AV // FRANK SEBASTIAN HANSEN 1/200 SEKUND F5.6 ISO 800 300 MM Kameraets normale lysmåler havner i problemer når lyset blir feil. Løsningen er å bruke spotmåling, som blant annet hjelper deg til

Detaljer

Det digitale kameraet

Det digitale kameraet KURS I DIGITAL FOTOGRAFERING Det digitale kameraet er fremdeles i sin spede barndom første amatørkamera kom i 1995! Utviklingen går hurtig og nye modeller med forbedrete funksjoner presenteres fortløpende.

Detaljer

PORTRETT FOTOGRAFERING

PORTRETT FOTOGRAFERING PORTRETT FOTOGRAFERING HØKK FOTOKLUBB MARS 2012 Fotograf Olav Erik Storm www.stormphoto.no Fotohistorien har mange dyktige pionerer og mye inspirasjon å hente. Alfred Stieglitz 1864 1946 Edvard Weston

Detaljer

Oppgave T4 Digitale Bilder

Oppgave T4 Digitale Bilder Oppgave T4 Digitale Bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler og ulemper. Rastergrafikk:

Detaljer

En samling eksempelfoto SB-900

En samling eksempelfoto SB-900 En samling eksempelfoto SB-900 Dette heftet inneholder teknikker, eksempelfoto og en oversikt over blitsmulighetene når du fotograferer med SB-900. No Velge passende belysningsmønster SB-900 inneholder

Detaljer

GRUNNKURS FOTOGRAFERING MED SYSTEMKAMERA

GRUNNKURS FOTOGRAFERING MED SYSTEMKAMERA GRUNNKURS FOTOGRAFERING MED SYSTEMKAMERA Innhold Side Introduksjon... 2 Brennvidde... 3 Bildeformater... 4 Eksponeringstriangelen... 5 Blenderåpning... 6 Lukkertid... 9 Kombinasjon av blender og lukker...

Detaljer

Det digitale kameraet

Det digitale kameraet KURS I DIGITAL FOTOGRAFERING Det digitale kameraet er fremdeles i sin spede barndom første amatørkamera kom i 1995! Utviklingen går hurtig og nye modeller med forbedrete funksjoner presenteres fortløpende.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling. 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling. 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO 3. Digital fotografering I bevegelse 3.1. Motivbevegelse med stativ 3.2. Kamerabevegelse

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Dette dokumentet forklarer nye teknologier som ikke er å finne i tidligere modeller. Stor sensor med høy

Detaljer

Det digitale kameraet,

Det digitale kameraet, KURS I DIGITAL FOTOGRAFERING Det digitale kameraet, er fremdeles i sin spede barndom første amatørkamera kom i 1995. Utviklingen går hurtig og nye modeller med forbedrete funksjoner presenteres fortløpende.

Detaljer

INNHOLD. Det du gjør Utstyr Innstillinger Tips..

INNHOLD. Det du gjør Utstyr Innstillinger Tips.. ACTION / SPORTSFOTO INNHOLD Det du gjør Utstyr Innstillinger Tips.. UTSTYR Kjapp autofokus + mange bilder / s = Speilrefleks Teleobjektiv : 70-200 Normalzoom : 18-55, 18-85, 28-70... HØY lysstyrke en fordel

Detaljer

BEGYNNERNIVÅ PÅMELDING. 20-22 mars. 8-10 mai. magnemyhren.no Magne Myhren 2015

BEGYNNERNIVÅ PÅMELDING. 20-22 mars. 8-10 mai. magnemyhren.no Magne Myhren 2015 2015 20-22 mars 8-10 mai BEGYNNERNIVÅ Nybegynnerkurs i bruk av digitalt speilreflekskamera. Kanskje har du nettopp fått nytt kamera, og du lurer på hvordan du skal forholde deg til det store utvalget av

Detaljer

Fotografering av måneformørkelser

Fotografering av måneformørkelser Fotografering av måneformørkelser Odd Høydalsvik 27.02.2007 Utstyr Man kan få mye ut av det man har, f.eks.: Kompaktkamera Speilrefleks med diverse optikk Vidvinkel for å fange hele forløpet Normal for

Detaljer

Fordypningsemne. fotografering. Kamilla Hagane Ramleth. Høsten 2013. Første utkast

Fordypningsemne. fotografering. Kamilla Hagane Ramleth. Høsten 2013. Første utkast Fordypningsemne fotografering Kamilla Hagane Ramleth Høsten 2013 Første utkast 1 1. Innledning 1.1. problemstilling 1.2. kameraer som er brukt her 2.Kameraet 2.1. innledning kamera 2.2. søkeren 2.3. objektivet

Detaljer

Kameraføring Vi har valgt å filme med to kameraer, som vi har delt opp i A og B foto. Ideen var at A kamera, skulle være hovedkamera.

Kameraføring Vi har valgt å filme med to kameraer, som vi har delt opp i A og B foto. Ideen var at A kamera, skulle være hovedkamera. UTSTYR Kamera Vi har fra starten valgt å bruke DSLR(Digital Single Lens Reflex) under produksjonen. Dette er av en to delt grunn, den første delen er en mer overfladisk grunn. To i gruppen hadde allerede

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

BEGYNNERNIVÅ september PÅMELDING. balsamkurs.no. magnemyhren.no Magne Myhren 2016

BEGYNNERNIVÅ september PÅMELDING. balsamkurs.no. magnemyhren.no Magne Myhren 2016 2016 2.- 4. september BEGYNNERNIVÅ Nybegynnerkurs i bruk av digitalt speilreflekskamera. Kanskje har du nettopp fått nytt kamera, og du lurer på hvordan du skal forholde deg til det store utvalget av innstillinger

Detaljer

Teknisk veiledning No

Teknisk veiledning No Teknisk veiledning No Innledning Denne tekniske veiledningen inneholder informasjon om grunnleggende teknikker som ble brukt på to av de mer teknisk avanserte bildene i D800/D800E-brosjyren. Benytt deg

Detaljer

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder Olaf Christensen Digitale Bilder 27.09.2010 1) Vi har to måter å fremstille grafikk på. Den ene er ved hjelp av rastergrafikk (bildepunkter). Den andre er ved hjelp av vektorgrafikk (koordinater). Disse

Detaljer

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk KAMERANYTT VÅR 2010 16 16 designprodukter uten sidestykke Maksimal bildeglede Det finnes et kamera for enhver fotograf og for ethvert behov. Det perfekte kameraet ligger riktig i hånden. Det føles stabilt

Detaljer

LÆR HVORDAN DU TAR KREATIVE BILDER PÅ EN NY MÅTE

LÆR HVORDAN DU TAR KREATIVE BILDER PÅ EN NY MÅTE LÆR HVORDAN DU TAR KREATIVE BILDER PÅ EN NY MÅTE TEKST: TOVE VIRATA BRÅTHEN FOTO: IDA KRISTIN VOLLUM Side 1 UTVIKLE FOTOBLIKKET DITT TA BILDENE PÅ DIN MÅTE! Å ta gode bilder handler om å vise verden på

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Samsung NX-objektiver

Samsung NX-objektiver Samsung NX-objektiver Bedre bilder med riktig objektiv Samsung NX kameraer er svært avanserte speilløse systemkameraer med intuitive menyer, smarte løsninger og enkel betjening. Med stor APS C bildebrikke

Detaljer

Refleksjon foto. Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan

Refleksjon foto. Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan Refleksjon foto Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan Mål: MEK forklare grunnleggende prinsipper for opphavsrett, etikk og ytringsfrihet og ta hensyn til dem i eget arbeid MED bruke

Detaljer

Fotografering av gravminner. Denne presentasjonen gir veiledning for de som skal fotografere gravminner

Fotografering av gravminner. Denne presentasjonen gir veiledning for de som skal fotografere gravminner Fotografering av gravminner Denne presentasjonen gir veiledning for de som skal fotografere gravminner Fotografering I utgangspunktet kan dette fortone seg ganske lett. En stein står i ro og beveger seg

Detaljer

makro Magisk fototeknikk

makro Magisk fototeknikk fototeknikk Magisk makro Av Morten Hilmer Akkurat nå står mange blomster i full blomst og dyrene myldrer frem i naturen. Takket være moderne funksjoner i kameraet som f.eks. live view, er det blitt lettere

Detaljer

FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET

FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET Et bilde forteller mer enn 1000 ord Her har vi et bilde av et rom hvor vi finner noen uvanlige former som elementer i dette rommet, og fotografen

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 1100 HS

Teknologiske forklaringer IXUS 1100 HS Teknologiske forklaringer IXUS 1100 HS HS System Canons HS System er en avansert kombinasjon av en høysensitiv sensor og en DIGICbildeprosessor med høy ytelse. Systemet er spesialutviklet for å gi enestående

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 210

Teknologiske forklaringer IXUS 210 Teknologiske forklaringer IXUS 210 Avansert Touch-grensesnitt IXUS 210 har det hittil mest avanserte Touch-skjerm grensesnittet som gir rask og enkel tilgang til kameraets menysystem. Med store ikoner

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 125 HS og IXUS 500 HS

Teknologiske forklaringer IXUS 125 HS og IXUS 500 HS Teknologiske forklaringer IXUS 125 HS og IXUS 500 HS HS System (IXUS 125 HS, IXUS 500 HS) Canons HS System er en avansert kombinasjon av en høysensitiv sensor og en DIGICbildeprosessor med høy ytelse.

Detaljer

Av Poul Siersbæk og Bernt Kastberg

Av Poul Siersbæk og Bernt Kastberg HVA ER BEST? ELLER Av Poul Siersbæk og Bernt Kastberg Profesjonelle fotografer sverger til objektiver med fast brennvidde. VI HAR TESTET OM DE NYESTE OBJEKTIVENE NÅ ER PÅ SAMME NIVÅ. I takt med at det

Detaljer

Pressemelding. Digital IXUS 200 IS: Vidvinkelteknologi du kan berøre. Oslo, 19. august 2009:

Pressemelding. Digital IXUS 200 IS: Vidvinkelteknologi du kan berøre. Oslo, 19. august 2009: Pressemelding Stil og kvalitet du kan berøre Canon lanserer sitt første Digital IXUS med Touch-screen og sitt hittil slankeste kompaktkamera med vidvinkel Digital IXUS 200 IS Digital IXUS 120 IS Oslo,

Detaljer

SKREVET AV // BERNT KASTBERG. Lær teknikken bak KONTINUERLIG FOKUS. Digital FOTO 2015

SKREVET AV // BERNT KASTBERG. Lær teknikken bak KONTINUERLIG FOKUS. Digital FOTO 2015 SKREVET AV // BERNT KASTBERG Lær teknikken bak KONTINUERLIG FOKUS 8 1/800 SEKUND F2.8 ISO 100 11 MM Dynamisk autofokusområde og kontinuerlig autofokus sikrer skarpheten rett på hunden. Med kontinuerlig

Detaljer

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater).

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater). Høgskolen i Østfold Digital Medieproduksjon Oppgave T4/Digitale bilder Uke 38/23.09.10 Jahnne Feldt Hansen Digitale bilder Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter)

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X PowerShot G1 X er et kvalitetskamera i seg selv og et perfekt supplement til et profesjonelt digitalt speilreflekskamera. EOS-sensorteknologi, kraftig DIGIC 5-

Detaljer

Teknologiske forklaringer EOS 550D

Teknologiske forklaringer EOS 550D Teknologiske forklaringer EOS 550D Canons CMOS-sensor Canons CMOS-teknologi er designet og produsert av Canon for å fungere sammen med egenproduserte DIGIC-prosessorer. Med støyreduksjonskrets på hvert

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS, PowerShot SX510 HS

Teknologiske forklaringer PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS, PowerShot SX510 HS Teknologiske forklaringer PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS, PowerShot SX510 HS Verdens slankeste kamera med 1 f/1.8, 24mm vidvinkel og 5x optisk zoomobjektiv (PowerShot S120) PowerShot

Detaljer

1.Raster(bitmap) versus vektorer

1.Raster(bitmap) versus vektorer 1.Raster(bitmap) versus vektorer Raster er oftest brukt ved fotografier. Det er et rutenett bestående av små ruter, pixler, hvor hver pixel består av en fargekode. Når man forstørrer et bitmap bilde vil

Detaljer

Lukkar, blendar, ISO. Innføring i teori Korleis utnytte dei kreativt. Arnold Hoddevik

Lukkar, blendar, ISO. Innføring i teori Korleis utnytte dei kreativt. Arnold Hoddevik Lukkar, blendar, ISO Innføring i teori Korleis utnytte dei kreativt Lukkartid Lukkartida avgjer om eit bilde der motivet er i fokus blir skarpt eller uskarpt forutsatt at kameraet ikkje er på stativ Lukkaren

Detaljer

Gratulerer med ditt nye Nikon COOLPIX.

Gratulerer med ditt nye Nikon COOLPIX. NIKON SCHOOL Gratulerer med ditt nye Nikon COOLPIX. Dette heftet er en introduksjon til Nikonskolen for COOLPIX og er en veiledning gjennom de mange mulighetene du har med ditt nye kamera. Lys er en avgjørende

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot S100

Teknologiske forklaringer PowerShot S100 Teknologiske forklaringer PowerShot S100 HS System Canons HS System er en avansert kombinasjon av en høysensitiv sensor og en DIGICbildeprosessor med høy ytelse. Canons nye DIGIC 5-prosessor kan behandle

Detaljer

Forord. Trondheim, 22005 - Per-Otto Larsen

Forord. Trondheim, 22005 - Per-Otto Larsen Fotokompendie - sist revidert: 24.11.05 No rights reserved Forord Dette kompendiet ble opprinnelig skrevet til bruk ved kurs. Det skulle benyttes som personlige notater, men etterhvert som jeg skrev ble

Detaljer

Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til.

Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til. Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til. Kurset omfatter: Hvordan holde kameraet Eksponeringsvalg Objektivvalg ISO-innstilling Riktig eksponering Lysmåling Lyslære Hvitbalanse Fargelære

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Nye funksjoner. Versjon 3.00

Nye funksjoner. Versjon 3.00 Nye funksjoner Versjon 3.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet.

Detaljer

Hvordan velger du riktig digitalkamera for trykk?

Hvordan velger du riktig digitalkamera for trykk? Hvordan velger du riktig digitalkamera for trykk? Toralf Sandåker Skribent og konsulent Hvordan velge riktig digitalkamera for trykk? Utgangspunkt: Dine egne behov Teknologi Ulike typer digitale kameraer

Detaljer

FOTOTEKNIKK. Tett på VÅREN DIGITAL FOTO 6 14

FOTOTEKNIKK. Tett på VÅREN DIGITAL FOTO 6 14 FOTOTEKNIKK Tett på VÅREN 50 DIGITAL FOTO 6 14 Av Morten Hilmer Nå begynner hagen å spire, og skogen ser snart fantastisk ut med lysende grønne farger. Se hvordan du med den rette kamerateknikken sikrer

Detaljer

FOTO Skrevet av Per-Otto Larsen En innføring i fotografering og kamerateknikk.

FOTO Skrevet av Per-Otto Larsen En innføring i fotografering og kamerateknikk. FOTO Skrevet av Per-Otto Larsen En innføring i fotografering og kamerateknikk. Fotokompendie - sist revidert: 10.04.07 No rights reserved Forord Dette kompendiet ble opprinnelig skrevet til bruk ved kurs.

Detaljer

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter PhotoShop Grunnleggende ferdigheter Kurs for ansatte DMMH februar/mars 2009 Versjon 2 Svein Sando Åpne og lagre Åpne: to varianter File Open Ctrl+O Lagre: to varianter File Save Ctrl+S Lagre som: to varianter

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

8 tips for bedre mobilbilder

8 tips for bedre mobilbilder 8 tips for bedre mobilbilder 1: Hold "kameraet" stødig En telefon er ikke i utgangspunktet et dedikert kamera, og har dermed som oftest ikke en ergonomi som er idéell for nettopp dette. I tillegg komponerer

Detaljer

HDR: High Dynamic Range

HDR: High Dynamic Range HDR: High Dynamic Range Hva er dynamisk område? Et bilde med et stort dynamisk område er et med stor forskjell mellom høylys og mørke skygger. Disse to har ikke et stort dynamisk område i bildet av treet

Detaljer

FOTOTEKNIKK. Med en jevn og rask panorering som følger tempoet på rytterne, samt en lukkertid på 1/50 sekund, lager farten en veldig god effekt.

FOTOTEKNIKK. Med en jevn og rask panorering som følger tempoet på rytterne, samt en lukkertid på 1/50 sekund, lager farten en veldig god effekt. FOTOTEKNIKK Av Martin Paldan Familie og venner vil ELSKE DEG FOR Å TA SPORTY BILDER AV DEM MED MASSE BEVEGELSE OG DRAMA. Det er moro, men du bør lære å kjenne de nye autofokussystemene og kjenne lukkertiden

Detaljer

LÆR Å BRUKE BLITS. Blitsens Historie - Teknikk Kreativ blitsbruk

LÆR Å BRUKE BLITS. Blitsens Historie - Teknikk Kreativ blitsbruk LÆR Å BRUKE BLITS Blitsens Historie - Teknikk Kreativ blitsbruk Copyright Storm Photo 2016 Historikk De tidligste former for blits bestod av magnesiumpulver som ble antent og gav et kraftig, hvitt lys.

Detaljer

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland Oblig 06 Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland RESEARCH OG ARBEIDSPROSESS INNLEDNING I denne oppgaven skal jeg produsere to fotografier for en fiktiv reklamekampanje, der den skal fremme

Detaljer

TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs:

TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: 1 TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 38 Digital representasjon, del 2 - Representasjon av lyd og bilder - Komprimering av data Rune Sætre satre@idi.ntnu.no 2 Digitalisering av lyd Et

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Pressemelding. Canon introduserer EOS 7D innovativ teknologi og brukervennlig konstruksjon som gir en ny fotografisk opplevelse

Pressemelding. Canon introduserer EOS 7D innovativ teknologi og brukervennlig konstruksjon som gir en ny fotografisk opplevelse Pressemelding Canon introduserer EOS 7D innovativ teknologi og brukervennlig konstruksjon som gir en ny fotografisk opplevelse Oslo, 1. september 2009: Canon lanserer i dag sitt nye digitale speilreflekskamera,

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

K A M E R A O G K A M E R A B R U K

K A M E R A O G K A M E R A B R U K KAMERA OG KAMERABRUK Leksjon 2 Leksjon 2 Kamera funksjoner 1 Kamera funksjoner = kamera Obscura! Forstå fokus plan, blender, lukker og crop faktor i kamera. Camera Obscura Camera Obscura Focal Pane Forstå

Detaljer

Pressemelding. 10 megapiksler, 10x zoom, 10 år Canon feirer et tiår med IXUS digitalkameraer, med lanseringen av enestående IXUS 1000 HS IXUS 1000 HS

Pressemelding. 10 megapiksler, 10x zoom, 10 år Canon feirer et tiår med IXUS digitalkameraer, med lanseringen av enestående IXUS 1000 HS IXUS 1000 HS Pressemelding 10 megapiksler, 10x zoom, 10 år Canon feirer et tiår med IXUS digitalkameraer, med lanseringen av enestående IXUS 1000 HS IXUS 1000 HS Høyoppløste versjoner av disse og andre bilder kan lastes

Detaljer

Tilleggsinformasjon Digital IXUS 200 IS / Digital IXUS 120 IS

Tilleggsinformasjon Digital IXUS 200 IS / Digital IXUS 120 IS Tilleggsinformasjon Digital IXUS 200 IS / Digital IXUS 120 IS Utskrift Digital IXUS 200 IS og Digital IXUS 120 IS har begge en egen utskriftsmeny som gir rask tilgang til utskriftsalternativene. Full PictBridge-støtte

Detaljer

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Live Streaming (LEGRIA HF R48 og LEGRIA HF46) Den nye LEGRIA HF R-serien gir deg mulighet til å streame opptak direkte

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Canon definerer fotograferingens fremtid: 21,1 MP EOS 5D Mark II gir full HD-filmopptak

Canon definerer fotograferingens fremtid: 21,1 MP EOS 5D Mark II gir full HD-filmopptak Pressemelding Canon definerer fotograferingens fremtid: 21,1 MP EOS 5D Mark II gir full HD-filmopptak Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre/product_information/cameras_accessories/index.asp

Detaljer

Lederen har ordet. Redaktørens hjørne. Februar 2013

Lederen har ordet. Redaktørens hjørne. Februar 2013 Februar 2013 Redaktørens hjørne. Hei igjen, da var Februar nesten over, og et nytt medlemsblad skal ut. Må få takke for de mange positive tilbakemeldingene jeg fikk på forrige blad. Det var meget gledelig.

Detaljer

Giclée Fine Art Print

Giclée Fine Art Print Giclée Fine Art Print Giclée Fine Art Print, eller bare Giclée (zhee-clay), er navnet på en moderne reproduksjons- og trykkemetode som i stigende grad blir tatt i bruk av utallige kunstnere, fotografer,

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG

INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG La kreativiteten blomstre you can 2 INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG Bli kjent med digital speilrefleksfotografering, og la kreativiteten blomstre. Ta fremragende bilder

Detaljer

TEMA VANN KRAFT ENERGI

TEMA VANN KRAFT ENERGI VANN I KUNSTEN 2014 TEMA VANN KRAFT ENERGI HVA ER VANN I KUNSTEN? Samarbeid mellom Lillehammer Kunstmuseum og Eidsiva Utstilling i byen! Åpning på Lilletorget Dypdykk og Vanndrypp HVA OPPNÅR DU? Erfaring

Detaljer

Der andre bare knipser, kan du fotografere

Der andre bare knipser, kan du fotografere Der andre bare knipser, kan du fotografere Oppdag en stor V: EOS 300V Da Canon introduserte EOS 300 i 1999 ble det raskt verdens mest solgte speilreflekskamera. Fotografer visste at de kunne stole på EOSnavnet

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

T4: Digitale bilder. I denne oppgaven skal du jobbe med ulike aspekter av digitale bilder. Bruk rikelig med eksempler og illustrasjoner!

T4: Digitale bilder. I denne oppgaven skal du jobbe med ulike aspekter av digitale bilder. Bruk rikelig med eksempler og illustrasjoner! T4: Digitale bilder I denne oppgaven skal du jobbe med ulike aspekter av digitale bilder. Bruk rikelig med eksempler og illustrasjoner! 1. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Perfekte. portretter. De. fototeknikk

Perfekte. portretter. De. fototeknikk fototeknikk Perfekte portretter Av Frank Sebastian Hansen Med denne store guiden i bakhodet kan du endelig lage imponerende bilder av mennesker. Les om det nyeste utstyret og få våre beste fototekniske

Detaljer

Pentax K-7 Værbestandig speilrefleks med HD video for fotoentusiasten

Pentax K-7 Værbestandig speilrefleks med HD video for fotoentusiasten 20. mai 2009 Pressemelding Pentax K-7 Værbestandig speilrefleks med HD video for fotoentusiasten Pentax K-7 gir deg et digitalt speilreflekskamera utstyrt med funksjoner for avansert digitalfotografering.

Detaljer

«Gult er ikke kult» (modifisert utgave) John Erik Johnsen ADCom Data Molde john@mindware.biz 971 66 072

«Gult er ikke kult» (modifisert utgave) John Erik Johnsen ADCom Data Molde john@mindware.biz 971 66 072 (modifisert utgave) John Erik Johnsen ADCom Data Molde john@mindware.biz 971 66 072 John Erik Johnsen 50 år ++ Journalist/frilansjournalist/fagbokforfatter Programmerer Konsulent/kursholder innen avisproduksjon/grafisk

Detaljer

Enkel bruk av EKKO. Tilkoblingene:

Enkel bruk av EKKO. Tilkoblingene: Enkel bruk av EKKO Det er noen ting det er viktig å merke seg når en bruker EKKO. Det skal legges til at jeg har syndet mot samtlige uten at det har fått noen konsekvenser for meg, det betyr IKKE at du

Detaljer

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10 Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør

Detaljer

Albert Einstein: The true sign of intelligence is not knowledge but imagination

Albert Einstein: The true sign of intelligence is not knowledge but imagination Glemmen videregående skole 2011-12 Medier og kommunikasjon Foto rullering vg2 Lærere: Annette Klingvall, Erik Hennum Lund, Arly Dale Albert Einstein: The true sign of intelligence is not knowledge but

Detaljer

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i Vår 2014 Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i monokrom. Og det var også en del uenighet om hvilke

Detaljer

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt Produktopplysninger F D E L K J A B C G H I A: Kikkertlinse (8x fast zoom) B: Digitalkameralinse (8x fast zoom) C: Fokuseringshjul for digitalkamera D: LCD-skjerm E: Funksjonsknapper F: Strømindikator

Detaljer

Pressemelding. Canons nye IXUS 300 HS imponerende kombinasjon av hastighet, ytelse og stil. Hurtig, avansert, allsidig. OSLO, 11.

Pressemelding. Canons nye IXUS 300 HS imponerende kombinasjon av hastighet, ytelse og stil. Hurtig, avansert, allsidig. OSLO, 11. Pressemelding Canons nye IXUS 300 HS imponerende kombinasjon av hastighet, ytelse og stil OSLO, 11. mai 2010 Canon styrker i dag IXUS-serien med lanseringen av nye IXUS 300 HS et elegant og avansert digitalkamera

Detaljer

Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS

Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS 2 Når du skal sammenkopiere flere bilder, så må sluttresultatet se troverdig ut. Det holder ikke med å bare klippe-og-lime. Planleggingsfasen før sammenkopieringen er

Detaljer

Yukon RANGER PRO 5x42 Endelig en meget god CCD-basert Nattkikkerter til Fornuftig pris

Yukon RANGER PRO 5x42 Endelig en meget god CCD-basert Nattkikkerter til Fornuftig pris Yukon RANGER PRO 5x42 Endelig en meget god CCD-basert Nattkikkerter til Fornuftig pris En ener for generell ikke-forstyrende observasjon av dyreliv og opptak i mørke for studier av dyr, bestandestimering,

Detaljer

Pressemelding. Canon lanserer banebrytende PowerShot G12 proffenes kompakte alternativ

Pressemelding. Canon lanserer banebrytende PowerShot G12 proffenes kompakte alternativ Pressemelding Canon lanserer banebrytende PowerShot G12 proffenes kompakte alternativ Høyoppløste versjoner av dette og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 14. september 2010

Detaljer

Svaner Tid og sted: Feltmetode:

Svaner Tid og sted: Feltmetode: Innhold Forord... 7 m forfatterne... 9 1. Fugl vs. fotograf... 10 2. Det grunnleggende... 18 3. Utstyr... 30 4. Eksponering... 48 5. Skarpe bilder... 64 6. Bildekomposisjon... 78 7. Kom innpå fuglene...

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer