KURS I FOTOGRAFERING. Mikael Thomson of 18

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS I FOTOGRAFERING. Mikael Thomson 2010. 1 of 18"

Transkript

1 KURS I FOTOGRAFERING Mikael Thomson of 18

2 Bildets gang Analogt- Motiv Filmkamera Film Negativ Papirkopi/Diapositiv. Digitalt- Motiv Digitalt kamera CCD Lagringskort Behandling på datamaskin Internett Utskrift (papirkopi) Film / Fotosensor Negativ Film Er en negativ farge/sort-hvit film, der farger og gråtoner er omvendte. Når negativet kopieres over på papir vendes toner og farger igjen. På en vanlig 35mm film er hver filmrute 24x36mm. Når filmen blir utsatt for lyset fra motivet, skjer det små endringer i sammensetningen av de lysfølsomme emulsjonssjiktene (saltlager) på filmen. Bildene består av en tilfeldig samling korn med ulik størrelse og kun tre forskjellige farger- gul, rød og blå. Fins forskjellige følsomheter / hastigheter- ISO 25/50/100/200/400/800/1600 Lav ISO- verdi gir god bildeskarphet, fine korn, jevn overgang 24 eller 36 eksponeringer. Er enkel å fremkalle selv uten avansert og dyrt labbutstyr. Finnes overalt Lett å bruke En bunt med fargekort er lett å vise for slekt å venner. Diafilm Den fremkallede filmruten er sluttresultatet. Hver diasbild er et original. Trenger en fremviser/projektor for enkel visning av bilder. Er meget sosialt. Kan skannes for trykk til papirbilder, men meget kostsomt. Fins spesialfilmer med god mettnaddsgrad og lav ISO verdi (filmfølsomhet). APS- Advanced Photo System Oppbygget rundt en filmkassett som er mindre enn 35mm film. 15, 25 eller 40 eksponeringer. På en vanlig APS-film er hver filmrute 30x17mm. Er i hovedsak konstruert for negativ film. Utbud av diasfilm er begrenset. Bildene er magnetisk nummererende for etterbestilling. Magnetiske og optiske dataspor på filmen registrerer bildeformat, dato, klokkeslag og eksponeringsdata som tid, blenderverdi og objektivbrennvidde. Kan velge mellom tre ulike bildestørrelser allerede ved selve fotograferingen (10x15, 10x18 og 10x25). Gir som regel dårlige bilder ved lite lys. 2 of 18

3 Fotosensor- Digitalt Har en CCD- eller CMOS- sensor som tilsvarer filmen i en analog kamera. Er plassert der filmen er plassert i et tradisjonelt kamera- i objektivets fokalplan Sensoren tar i mot bilden og omvandler den til elektriske signaler (binære tallsystemet). Er bedre enn film på visse områden- er helt flat og står nøyaktig på samme sted for hvert eneste bilde. Pikslene (bildepunktene) i et digitalt bilde settes sammen i en matrise bestående av like store ensfargete elementer som er så små at de er usynlige. Bildepunktene kan hver for seg ha forskjellige farger. Forskjeller mellom film og digitale bilder Bildestruktur Fargeregistrering Fargereproduksjon Bildekvalitet Lagring Film Sølvkorn eller flekker med fargestoffer i varierende størrelse fordelt i et tilfeldig mønster Fargene i motivet skilles fra hverandre av skjikt som er lysfølsomme for cyan, magenta og gult. Flekker med røde, blå og grønne fargestoffer. Fremkalling med kjemikalier. Avhengig av filmhastighet (ISO), kornstruktur og bearbeidingsteknologi. Bildet fikseres ved og fjerne ikke belyste krystaller, Svart-hvitt bilder er varige, fargebilder mindre varige. Digitale bilder Sensorpiksler i samme størrelse i et regelmessig rutenett som i en rastermatrise Fargene i motivet skilles fra hverandre av et bayermønster med røde, blå og grønne filtre. Interpolert fra fargefiltermatrise. Elektroniske og digitale prosesser. Avhengig av antall bildepunkter (oppløsning), interpoleringsmetode og komprimering. Bilder lagres midlertidig på minnebrikken, harddisk eller CD-rom. Teknologien Analogt Speilrefleks En kompleks kombinasjon av elektronikk, mekanikk og avansert optikk. En viktig del er å trekke frem og spole tilbake filmen. Kameraer som har autofokussystemer, krever komplisert integrering mellom elektronikken, optikken og mekanikken. TTL- Kamera (through the lens), det bildet som blir festet på filmen er det samme bildet du ser gjennom søkeren i objektivet. Fungerer slik: Bak objektivet i kamerat fins et rørlig speil med 45vinkel til den optiske aksel. Speilet reflekterer lyset fra objektivet og motivet opp til fokuseringsplaten der man kan se bildet. Når man trykker ned avtrykkeren vippes speilet opp og lyset kan passere mot kamerats lukkere, som åpnes og lar filmen eksponeres et kort øyeblikk. Blenderen stenges og speilet vippes ned igjen. 3 of 18

4 Digitalt speilrefleks Er like komplisert når det gjelder mekanikken og optikken, men elektronikken er mye kraftigere. Ellers lik et analogt kamera. Sensorteknologi Sensoren er en mikroprosessor som er lysfølsom. Derfor er den vanligvis beskyttet av et lystett deksel. Finnes mange forskjellige typer CCD- og CMOS-sensorer og fungere omtrent på samme måte, men det er forskjell på hvordan informasjonen som sensoren har registrert, brukes. CCD-sensor (Charge Coupled Device) Fotodiode-type i bildesensoren i digitale kameraer og skannere, som omformer lys til elektriske signaler. I en CCD-sensor må ladningen i hvert element avleses serielt eller etter hverandre dvs. bildet må skannes punkt for punkt når dataene hentes. Avlesingen må gjennomføres før matrisen er klar til å registrere et nytt bilde. Seriell utlesing Ettersom ladningene må flyttes nedover hver rad, element for element, og deretter leses av, er det en grense for hvor raskt man kan ta bilder. Tre-lags sensorer Denne type sensorer har tre lysfølsomme sjikt, der hvert sjikt er følsom for hver av de tre grunnfargene- likt emulsjonen i en fargefilm. Metoden betyr at det ikke er behov for en fargefiltermatrise, og at hvert eneste bildepunkt er følsomt for hver av de tre fargene. Brikken vil derfor kunne yte tre ganger så høy fargeoppløsning som en bayerfilterbrikke, og bildet registreres raskere fordi det ikke er nødvendig og interpolere fargene. Hver sensor leser av rødt, grønt og blått lys. CMOS-sensormatrise (Complementary Metal Oxide Conductor) Fotodiode som omformer lys til elektriske signaler 4 of 18

5 CMOS-sensorer er bygget opp på en annen måte. Hvert element kan avleses separat. Vi sier at de er X-Yadressbare, og hvert element kan nås ved å oppgi referansen. CMOS er en enkel konstruksjon og billig å produsere samt at den bruker vesentlig mindre strøm enn en CCD. Problemet med CMOS har hvert at bildekvaliteten har hvert dårlig. En mordernisering av teknologien har løst kvalitetsproblemet. X-Y-adresserbarhet Hvert element har egen transistor og elektroniske kretser, slik at nesten alle kan avleses uavhengig av de andre. Dette gir en enorm flesibilitet. Oppløsning Angir hvor mange bildepunkter bildefilen består av. Jo flere bildepunkter, desto finere detaljer kan brikke skille. Om du skal ha utskrifter i stor forstørrelse, trenger du høyere oppløsning. Jo flere punkter, desto bedre kvalitet og større utskrifter kan gjøres. Generelt kan man si at: 3 mill. pixels (bildepunkter) kan brukes til forstørrelse 20x15cm. 4 mill. pixels (bildepunkter) kan brukes til forstørrelse A4 format. 5 mill. pixels (bildepunkter) kan brukes til forstørrelse opp til A3 format. Når en produsent oppgir en oppløsning som er ca. det dobbelte av hva brikken kan levere, foretaes en interpolering av bildepunktene, dvs. en matematisk utregning av nye bildepunkter (ikke fysiske punkter på bildebrikken) og hvordan de skal se ut hvor det skal plasseres. Cropfaktor De fleste (nesten alle) digitale speilreflekskameraers bildebrikke har en cropfaktor som er 1,5 1,6. Dette betyr at brennevidden på alle objektiver som benyttes må gangeres opp med en faktor på 1,5 1,6 og at således et objektiv som er eks. 300mm blir da ca. 450mm. Dette er fordi at bildebrikken er mindre 35 mm-formatet, slik at kun midtre del av motivet blir registrert. Den midtre delen blir så forstørret for å fylle ut bildefeltet. I praksis beskjærer altså bildebrikken bildet. Lysstyrken blir ikke forandret pga. at beskjæringen ikke er en prosess som endrer eksponeringen. 5 of 18

6 Noen forskjellige minnebrikker Compact flash- Mest brukte og fleksible kortet. Kan velge mellom en rekke kortlesere og mange størrelser. Enkelte typer har raskere hastighet. Stor kapasitet = lengre tid til å skrive data. XD-brikke- Litet, lett og tynt kort. Fins i mange størrelser, men ikke alle kortlesere tar dette kortet. SmartMedia- Litet, lett og tynt kort. Derfor ikke så solid. Microdrive- En mikroskopisk harddisk. MemoryStick- Introdusert av Sony. Kan brukes i digital kameraer og videokameraer, slik at de kan brukes om hverandre. Optisk / digital zoom Et zoomobjektiv lar fotografen endre brennevidde, bildeutsnitt og forstørrelse uten at man trenger å flytte seg. Teleobjektiver har meget begrenset dybdeskarphet. Vidvinkler og makroobjektiver derimot gir enorm dybdeskarphet. Dybdeskarpheten endrer seg med avstanden mellom kameraet og motivet. Dvs. motiver på lang avstand har større dybdeskarphet enn motiver som er nærmere. Optisk zoom- Spesielle linser flyttes i forhold til hverandre. Digital zoom- Tilbyr et zoomområde som er større enn objektivet kan klare. Er en simulert effekt Forstørrer sentrum av bildet ved full optisk tele. Forstørrelsen skjer via en interpoleringsprosess, slik at utsnittet fyller hele bildeflaten. Hvor mye er og hva menes med eks. 3 x zoom? Det er den største vidvinkelen objektivet klarer x 3. Fargeskjerm Det er to hovedteknologier som i dag benyttes i data skjermer. Katoderørskjerm LCD-skjerm Katodestrålerør- Teknologien i en slik skjerm er den samme som i vanlige TV-apparater. Elektronkanonen, eller katoden, varmes opp og sender ut elektroner som styres mot en fosforbelagt skjerm, som begynner å gløde når den treffes av elektronene. Fargebilder får man ved å ha fosforbelegg som gløder i rødt, grønt og blått. Det plasseres et gitter mellom elektronstrålen og fosforbelegget for å få riktig fosforfarge til å gløde. Dette gitter består av tynne metalltråder eller nøyaktig plasserte hull som skal hindre uønskede elektronstråler i å treffe fosforbelegget. Ettersom hvert fosforelement ligger med kun 0,25mm unna naboelementet, skjønner man at presisjonen er høy. For å få et jevnt skjermbilde må hvert fosforelement treffes jevnlig av elektroner i den perioden det skal gi fra seg lys. LCD-Skjerm- På en LCD-skjerm (Liquid Crystal Display) er det de flytende krystallene som er viktige- en flytende væske der molekylene oppfører seg som krytaller når de utsettes for et elektrisk felt. Pga. strukturen kan flytende krystaller polarisere lys- en egenskap som brukes til å slippe gjennom eller stoppe lys. LCD-skjermer består derfor av lag med flytende krystaller klemt mellom eller liggende foran tynne elektriske plater med rode, rønne og blå filtre. Når en plate slås på eller av, blir området som styres av denne plate lyst eller mørkt, hvilket gjør at vi ser farger. Morderne LCD-skjermer får lys bakfra, via et lyspanel som lyser gjennom LCD-skjermen, for å gi bedre bilde og kontrast. 6 of 18

7 Skannere Fungerer gjennom at fotosensorer gjør om forskjeller i lysverdier til elektriske signaler. Skanneren sørger selv for lyset som skal lyse opp den gjenstanden som skal skannes. Når skanningen begynner, går sensorene langs hele lengden av objektet som skal skannes. For å styre lyset fra lyskilden- vanligvis en kaldkatode eller lysdioder- til sensorene som leser av lysverdiene, brukes det forskjellige optiske enheter som speil og linser. Kvaliteten til en skanner er helt avhengig av kvaliteten på de optiske komponenetene. Mengden lys som reflekteres fra eller sendes gjennom papirkopien eller filmen, registreres av en sensor. Den lager så et elektrisk signal som blir gjort om til en strøm av digital informasjon. Dn vanligste type sensor er CCD (Charge Coupled Device). En annen type er CIS-sensoren (Contact Image Sensor), en teknologi som bruker tettpakkede lysdioder, og der sensorene er plassert svært nær gjenstanden. Dermed kan svært kompakte skannere lages. 7 of 18

8 Grunnleggende fototeknikk Lukkertid- Lukkertid og eksponering er det samme. For eksempel er 1/2000 sek en hurtig lukkertid og betyr at lukkeren står åpen og slipper inn lys til filmen/bildebrikken kun i denne tiden. 1/30 sek er relativ langsom lukkertid og betyr at lukkeren står åpen i dette tidsrommet og derfor slipper inn mer lys til filmen/bildebrikken. Lukkertiden er viktig for å kunne kontrollere situasjoner med motiv i bevegelse. Har man en langsom lukkertid i disse situasjoner risikerer man uskarpe bilder. På den annen side kan man ikke alltid bruke raske lukkertider, fordi hurtige lukkertider betyr at lyset får kortere tid til å eksponere filmen/bildebrikken. Forståelsen for bruken av lukkertid vil gjøre at du tar bedre og skarpere bilder. Bruken av hurtigere lukkertider gjør at man for eksempel kan fryse en pil fra en bue i bevegelse eller se rotorbladene til en helikopter. Hvilke lukkertider kan du bruke på frihånd? Generelt kan man si at en lukkertid som tilsvarer brennevidden på objektivet er passende. De fleste mennesker klarer å holde et kamera stødig ned til ca. 1/60 sek. med et normalobjektiv ( ca. 50mm). Dette skyldes at teleobjektiver med lengre brennevidder er vanskeligere å holde rolig pga. forstørrelsen. Dette er grunnen at man ser profesjonelle fotografer med enorme supertele, eks. 1200mm, på stativ. Noen eksempler: 28mm 1/30 sek, 50mm 1/60 sek, 200mm 1/250 sek, 300mm 1/500 sek Dette virker kanskje litt vrient, men etter hvert som du blir vant til å tenke slik, vil antallet uskarpe bilder reduseres markant. Disse kombinasjonene gir lik eksponering Lukkertid (Sekund) Blender (f/nr) 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 2,8 4 5, /500 sek 1/60 sek 8 of 18

9 1,5 sek Blenderåpning- Blenderen angir størrelsen på åpningen som slipper lyset inn på filmen gjennom objektivet. Blenderåpningen er forholdet mellom objektivets brennvidde og diameter og skrives som en brøk, f.eks. f/2,8 hvor f betyr brennvidde (focal length). Eksempel: En 70 mm linse med blenderåpning 4 har en diameter = 70mm / 4 = 17,5 mm. Blenderstegene er: 1 1,4 2 2,8 4 5, osv. Avstanden mellom stegene er et multiplum av 2 = ca. 1,4. For hvert trinn opp fordobles arealet og dermed lysverdien. For å oppnå lik eksponering må du- forlenge tiden vis du reduserer blenderåpningen. - forkorte tiden vis du øker blenderåpningen. På denne måten blir lysmengden som slippes inn på filmen den samme. Blenderverdiene oppgis i blendertrinn. En liten åpning har høyt tall f.eks. bl. 22 som har en størrelse lik et knappenålshull. En stor blenderåpning har således lav tallverdi f.eks bl. 2,8. Hvert trinn er en dobling / halvering av lysmengden. Blender 5,6 slipper inn dobbelt så mye lys som bl. 8, men bare halvparten av bl. 4. Forskjellen mellom to påfølgende tall kalles et blendertrinn. Å åpne blenderen betyr å gjøre blenderåpningen større, mens å lukke eller blende ned betyr at den blir mindre. 9 of 18

10 Noen eksempler f2,8 f4 f8 f11 f16 f22 f32 10 of 18

11 Blenderverdier -Både blenderen og lukkertiden er med på å bestemme hvor mye lys som slippes inn på filmen. og lukkertid På samme måte som at bl. 5,6 slipper inn dobbelt så mye lys som bl. 8, vil en lukkertid på 1/60 sek slippe inn dobbelt så mye lys som 1/125 sek. Lukkertider og blenderverdier skal altså balanseres mot hverandre. Dvs. f.eks at om du skal eksponere et motiv med 1/125 sek ved bl. 8, men for å fryse motivet kreves en hurtigere lukkertid- 1/250 sek. Da må du endre lukkertiden og for opprettholde korrekt eksponering må du korrigere blenderen med samme verdi. Med andre ord, du må doble blenderen med et trinn, til bl. 5,6 siden bl. 5,6 slipper inn dobbelt så mye lys som bl. 8. Dybdeskarphet- Objektiver: Avstand: Teleobjektiver har meget begrenset dybdeskarphet, slik at fokusering må være nøyaktig. Vidvinkler gir derimot god dybdeskarphet, slik at presis fokusering er ikke like kritisk. Fordelen med zoomobjektiver er at det gir deg muligheten å komponere bildet i søkeren, uten å flytte deg. Dybdeskarpheten endrer seg med avstanden til motivet. Liten avstand til motivet betyr liten dybdeskarphet og stor avstand til motivet betyr forholdsvis større dybdeskarphet. Grunnleggende: Forståelsen av forholdet mellom lukkertid og blender er fundamental, under alle lysforhold. En hurtig lukkertid vil som regel gi en stor blenderåpning og liten dybdeskarphet, og kanskje er det dette man vil oppnå, andre ganger ikke. Derfor er det kjempe viktig å lære seg disse variablene og tenke litt over disse og hvordan disse henger sammen. NB! Man må alltid ballansere tre faktorer ut fra forholdene, lukkertiden (hvor lenge lyset får belyse filmen), blenderåpningen (hvor mye lys som får slippe inn til filmen) og filmens lysfølsomhet (hvor mye lys filmen trenger for å bli riktig eksponert). Forstår man hvordan disse tre faktorene skal brukes, er grunnlaget for god fotografering lagt. Brennevidde- Objektivets brennevidde har stor innvirkning på den typer bilder du vil ta, men brennevidden påvirker også bildevinkelen og dybdeskarpheten. Med stor vidvinkel øker dybdeskarpheten ved samme blenderverdi. 11 of 18

12 Brennevidde og synsvinkel Brennevidde (mm) Vinkel (grader) Hovedgrupper Fisheye Vidvinkel Normal Tele Ekstrem tele Filmens - hurtighet I tillegg til forholdet mellom blender og lukker er det enda en ting som man må ta i betraktning, filmhastigheten dvs. filmens følsomhet for lys. Filmens ISO verdi forteller noe om hastigheten på filmen. ISO 200 er dobbelt så rask som ISO 100 og trenger kun halvparten så mye lys, altså et trinns forskjell.. Dermed kan ISO 200 film brukes med et trinn raskere tid enn med en ISO 100 film, dvs 1/125 sek isteden for 1/60 sek. Derfor vil man oppnå litt større dybdeskarphet og raskere lukkertider. Husk at jo hurtigere film du bruker, desto mer kornete blir bildene. Spesielt ved forstørrelser. Ved sammenligning mellom en langsom film og en hurtig film, er fargene saftigere og detaljene skarpere på en langsom film. Fargefilm finnes i to hovedtyper- for dagslys og for kunstlys. Tilsvarende White Balance (WB) på digitalt kamera. Film med følsomhet fra ISO 64 til ISO 1600 er vanlig. Lukker/blender-kombinasjon med filmfølsomheter Blender Lukkertid , , ISO Lukkertid Blender ,4 2 2, , ,8 4 5, , , of 18

13 Bildetagning Følgende elementer skal vi ta opp i dette kapittelet. Kamerabehandling Komponering Det gylne snitt Lys Vignettering og lysavfall Kromatisk Aberrasjon Portrett fotografering Sportsfotografering Nærfotografering (Macro) Vidvinkelfotografering Telefotografering Landskapsbilder Blitsfotografering Panorering Zoom-panorering Filtre (UV-filtre, Polarisasjonsfiltre) Motlys Multieksponering Sort-hvitt fotografering Kreativitet Kamerabehandling Ved fotografering skal kameraet holdes stødig og i ro, spesielt ved telefotografering og ved bruk av langsomme tider, for å forhindre uskarpe bilder. Prøv å ta bilder på andre måter enn ved å stå oppreist. Sitt, ligg, bruk stativ eller len deg mot noe. Prøv å finne naturlige støtter, slik som tre, et gjerde, en vegg, en mur, en stol etc. Et annet godt alternativ er å bruke selvutløseren. Komponering Etter fokusering og eksponering er komposisjon et meget viktig element for å lykkes. En god komposisjon skal innholde informasjoner som er nødvendige for å presentere motivet, men heller ikke mer. Det å utelate det som er uinteressant er det viktigste grunnpoenget i enhver komposisjon. Tenk på hva du som fotograf vil formidle. Bruk zoom objektivene til å finne rette utsnitt, finn forskjellige bildevinkler og eksperimenter med ulike kamerastandpunkter. Alt for å få rett komposisjon. Det gylne snitt 13 of 18

14 Lyset Det finnes flere gylne snitt i et rektangel, setter du alle sammen vil de danne et lite rutenett, med en firkant i midten. Dette rutenett minner om en annen, mye brukt komposisjonsregel innen fotografi, nemlig the rule of thirds. Denne regelen er basert på det gylne snitt, men er en forenklet utgave av den. Den går ut på at om man deler et bilde inn i ni like store firkanter, så vil hjørnene rundt firkanten i midten være regnet som de mest visuelt tilfredsstillende stedene å plassere de viktigste elementene i bildet. Horisonter og lignende bør følge strekene. Dette er en enkel komposisjonsregel som i de aller fleste tilfeller skaper et velbalansert bilde. Det gylne snitt og the rule of thirds er regler som alle nybegynnere innen foto bør lære seg grundig. For å oppnå en god og tiltalende komposisjon må man også lære å forstå lysets egenskaper. Kameraet er mer lysfølsom for lyskilden og hvordan den påvirker motivet, enn det et menneske er. Et motiv i motlys gir som regel mørke motiver. Et motiv i medlys gir som regel harde konturer og skygger. Det beste lyset er desidert på morgen eller kveld i sollys. Tenk på rett tidspunkt på dagen Det er lett å overse dette da øynene blir lurt, mens kameraet ser hva som virkelig er der. Den enkleste måten å lære seg dette på er å prøve og feile. Skal du ta en gang i livet bilder bør du ta flere bilder av samme motiv og fra ulike posisjoner og brennevidder. Det siste er et ikke problem med et digitalt kamera. Vignettering og lysavfall Vignettering og lysavfall er egentlig to forskjellige fenomener, som begge resulterer i det samme at hjørnene på bildet blir mørkere. Man har grovt sett to former for vignettering og to former for lysavfall. Vignettering Mekanisk vignettering er et resultat av at noe blokkerer for lyset som er på vei inn i objektivet. Dette kan være tykke eller stablede filtre, mistilpassede solblendere med mer. Merk at det ikke er et resultat av at noe ligger foran bildesirkelen, men at noe skygger for lyset på vei inn. Dersom man setter på et filter som er for lite eller bruker et objektiv beregnet på en mindre sensor, vil man også få mørke hjørner. Graden av vignettering kan variere, avhengig av blenderåpningen, og kan kompenseres med nedblending. Optisk vignettering er et resultat av at lysstrålene brytes bort fra den optiske konstruksjonen under passeringen gjennom de enkelte linsene. Korreksjon av optisk vignettering skjer ved at man velger den største blenderåpningen mindre enn det er mulig for objektivet. Vignettering korrigeres best ved at objektivkonstruksjonen gjøres kortest mulig. Denne feilen er mest utpreget på vidvinkelobjektiver, da disse objektivene har en strålegang som går veldig skrått, særlig i periferien på linseelementene. Lysavfall Naturlig lysavfall skyldes ikke blokkering av lys eller lys som forsvinner ut av den optiske konstruksjonen, men er et resultat av stor vinkel fra utgangspupillen på objektivet. Lysavfallet kan tilnærmes med den såkalte cos4-loven. Dersom bakre linseelement i objektivet plasseres nært sensoren, vil vinkelen til ytterkanten av sensoren og lysavfallet blir større. Problemet er mindre på 14 of 18

15 speilreflekskameraer med retrofokusobjektiver enn for eksempel målsøkere, siden disse må ha bakre linseelement lenger unna slik at det er plass til å vippe opp speilet. Siden det er et fenomen som oppstår etter blenderen, er det heller ikke mulig å kompensere for det med nedblending. En annen form for lysavfall, som bare er relatert til digitalkameraer, er såkalt piksellysavfall. Det skyldes at sensoren gir forskjellig signalstyrke om lyset treffer rett på sensoren eller på skrått. Man bruker ofte mikrolinser eller mikroprismer for å redusere effekten, ved at lyset først brytes for å treffe sensoren med en mindre innfallsvinkel. Mange kameraer kan dessuten kompensere automatisk for piksellysavfall med innebygget etterbehandling av signalet når man konverterer rådataene fra sensoren. Kromatisk Aberrasjon Kromatisk aberrasjon, også kalt fargeblødning, fremkommer som feilaktige utgående linjer langs kanter med stor kontrast. Viser seg særlig i grenseområdet mellom mørke kanter mot sterkt lys, f.eks. motlys fra lys himmel Kromatisk aberrasjon oppstår ved at lys med forskjellig bølgelengde kan brytes ulikt, og at det dermed får forskjellige brennpunkt. Kantene har en rand med lilla skjær på grunn av den korte bølgelengden til lilla lys. Dette vises nesten ikke på bildet med første blikk, men kommer først til syne når man forstørrer opp bildet. På store utskrifter virker dette skjemmende. Avviket eksisterer ikke i linsas sentrum fordi der ikke er noen avbøyning, men vil øke noe med avstanden fra sentrum. Kromatisk aberrasjon er utbredt blant objektiver av relativt dårlig kvalitet, da spesielt hos tidlige digitale kompaktkameraer. For faste linser er det ikke noe stort problem, men å produsere zoomlinser uten denne feilen er vanskelig, og ikke minst dyrt. Portrettfotografering Er ikke så vanskelig å ta om du husker noen små regler. Unngå ansikt i direkte ansiktsbelysning- dette fører gjerne til utvaskede detaljer og skygger. Sidelys er å foretrekke, lys bakfra er kanskje aller best. Bruk stor blenderåpning, f 2,8-4 (gir liten dybdeskarphet), for å sløre bakgrunnen. Fokuser på øynene til personen Bruk en kort tele heller enn en vidvinkel da dette gir deg litt avstand å jobbe med, og ikke så sjenerende for modellen. Skal mer en kun personen være i fokus (bakgrunnen) bør du tenke på dybdeskarpheten dvs. blenderåpning og fokuspunktet. Sportsfotografering Generaliseres av raske tider (1/250 sek ). Men det kan og brukes til å fotografere raske biler, syklister, fly, dyr og mennesker i bevegelse. Passer der det er behov for å fryse en bevegelse. 15 of 18

16 Kan være lurt å bruke en hurtig film for å få raskere tider og å slippe være bekymret over nok dybdeskarphet. ISO 400 Raskere tider bør brukes ved bruk av teleobjektiver for å unngå kamerabevegelser/uskarphet. Nærfotografering (Macro) Er fotografering på nært hold (1-10cm) Bør ha meget god kontroll og forståelse for dybdeskarphet i og med at kortere avstand betyr at skarphetsområdet blir mindre. Problemet er å få hele motivet skarpt. Plasser kameraet slik at alle motivdeler holder samme avstand til objektivet. Bruk stativ om mulig eller støtte kameraet da mm forandring av avstand til motivet betyr uønsket fokusområde. Om for eksempel en blomst duver i en svak bris, vil uskarphet bli et problem. Bruk vindbeskyttelse i form av skjerm eller en kartongbit. Vidvinkelfotografering Vidvinkel-objektiver gir mange fordeler. Er fremdragende i trange miljøer, og om du ikke har mulighet til å ta et skritt bakover for å få med mer i bildet. Gir stor dybde skarphet. Bør brukes ved landskapsfotografering, høye byggnader etc. Sitt på huk / bøy deg ner på kne og vinkle kameraet opp og oppdag hvilken effekt fortegning kan gi. Ekstreme vidvinkler- 15mm Fish eye. Telefotografering Teleobjektiver er velegnet for sports- og naturfotografering. Er meget velegnet når du ikke kan gå innpå motiveter som ligger langt unna. Korte teleobjektiver (80-135mm) er ideelle for portrettfotografering fordi at bakgrunnem kan lett gjøres uskarp og med litt avstand til den du fotograferer føler begge seg mer komfortable. Med en tele kan du dekke en rad behov med kun et objektiv. Kan lett velge utsnitt i det bildet ma ønsker å ta. Landskapsbilder Et landskaps visuelle uttrykk forandrer seg kontinuerlig pga. årstid, værforhold, tid på dygnet, ståsted og din egen oppfatning. Kan være vanskelig å ta slike bilder da man skal formidle tredimensjonalitet for å unngå et flatt todimensjonalt bilde. Tenk på hva som ligger i sollys og skygge for å forhindre under/overeksponering. Prøv å finne det beste standpunkt. Høyt, lavt til sides etc. Et lavt standpunkt vil bringe forgrunnen sterkere inn i bildet, mens du med et høyt standpunkt kan eliminere forgrunnen helt. Vanlig å bruke vidvinkel, men med en kort tele kan uønskelige elementer i bildet elimineres. Blitsfotografering Morderne blitsenheter har en lysfølsom celle som måler det lys som kastes tilbake fra motivet og regulerer lysblinkets varighet og styrke. Blitsen er i sin tur koblet direkte opp mot kameraets elektronikk slik at riktig blender / tid velges ihht filmfølsomhet. Blitzens styrke angis i ledtall. En blits er ikke til for kun lyse opp i mørke. Mange ganger kan blitzen være et godt hjelpemiddel til bilder tatt midt på dagen i strålende solskinn som utfyllingsblits. Det er spesielt viktig når hovedlyset kommer bakfra motivet og til tross for rigtig eksponering, kan skygger ødelegge helhetsinntrykket. Lett for at forgrunnen blir overeksponert og bakgrunnen undereksponert. Skjer lett nor blitsen rettes direkte mot motivet 16 of 18

17 Alt lys reflekteres av gjenstander. Innfalsvinkelen er alltid lik utfallsvinkelen. Tenk på at en blits har begrenset rekkevidde. Prøv å begrense lysstyrken, dvs blende ned blits. Bruk en softbox for å få mykt lys og lite kontraster Prøv å unngå røde øyne bilder. Oppstår fordi at blitsen står for nære objektivet. Belysningsloven: Hvis du dobler avstanden mellom blits og motiv, belyses et fire ganger større felt med en fjerdedels styrke, dvs. blitsen blir bare fjerdeparten så sterk. Panorering En teknikk der du kan variere effekten med lukkertiden. Følg bevegelsen til et motiv med en lang lukkertid. Bakgrunnens uskarphet er beroende av lukkertid, hastighet og brennevidde. Hvis du bruker ekstremt lang lukkertid kan også hovedmotivet få bevegelseuskarphet. Noe som kan være svært effektfullt. Zoom-panorering Her gjøres panoriseringen med hjelp av et zoom objektiv. Lukkeren er open mens objektivets brennevidde endres under eksponering (zooming) Bruk stativ. Tørrtren mange ganger. Mange lyspunkter gir oftest best resultat. Filtre (UV-filtre, Polarisasjonsfiltre, Skylight-filtre) Filtre er enkle glass som settes foran objektivet for å endre lyset som skal belyse filmen. Skylight-filter- Er svakt rosafarget og fjerner ultrafiolett lys samtidig som det demper dis. UV-filter- Har omtrent samme effekt som et skylight-filter, men er helt fargeløst. Brukes ofte permanent for å beskytte objektivet. Polarisasjonsfilter- Er et spesielt filter som inneholder to glass der det ene (yttre) kan dreies for å stenge ute reflekterende lysstråler. Er meget effektivt mot blanke flater slik som glass, vann og metall. Gir også dypere farger og dypere blå himmel pga. Husk at for å få best effekt må solen komme fra siden. Okin filtre- Et stort spektre av filter. Motlys Når hovedlyset er plassert bak motivet, sier man at motivet står i motlys. Kan lett gi solreflekser i bilde. Solnedganger gir fine motlysbilder. Utmerket for naturbilder og portrett. Vann i motlys gir stilfulle bilder. Skygger blir lange når solen står lavt og kan gi dramatiske bilder. Multieksponering Er å ta et bilde med flere eksponeringer. Ettersom bildet blir eksponert flere ganger må eksponeringen kompenseres for hver bilde. Med to eksponeringer er trolig -1 trinn (underexponert) passende. Med tre ekspon. Vil -1,5 trinn være bra osv. Er vanskelig å ta bra bilder, men å begrense antall elementer i bildet og holde bakgrunne så ren som mulig, er sjansen for et bra bilde stor. 17 of 18

Grunnleggende begreper. Frode Slettum

Grunnleggende begreper. Frode Slettum Grunnleggende begreper Frode Slettum Tiden det tar å registrere lyset/bildet. Lukkertiden stilles i trinn (Eksponeringstrinn). Ett trinn tilsvarer en halvering eller dobling av lysmengden som slipper inn

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling. 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling. 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO 3. Digital fotografering I bevegelse 3.1. Motivbevegelse med stativ 3.2. Kamerabevegelse

Detaljer

INNENDØRSFOTOGRAFERING

INNENDØRSFOTOGRAFERING INNENDØRSFOTOGRAFERING INNHOLD Lys, godt & dårlig Lystemperatur : Gule / grønne bilder Lukkertid/Blender/ISO : Uskarpe bilder Utstyr Innstillinger LYS: GODT OG DÅRLIG Innendørsbelysning lager skygger SE

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Dette dokumentet forklarer nye teknologier som ikke er å finne i tidligere modeller. Stor sensor med høy

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

Fordypningsemne. fotografering. Kamilla Hagane Ramleth. Høsten 2013. Første utkast

Fordypningsemne. fotografering. Kamilla Hagane Ramleth. Høsten 2013. Første utkast Fordypningsemne fotografering Kamilla Hagane Ramleth Høsten 2013 Første utkast 1 1. Innledning 1.1. problemstilling 1.2. kameraer som er brukt her 2.Kameraet 2.1. innledning kamera 2.2. søkeren 2.3. objektivet

Detaljer

GRUNNKURS FOTOGRAFERING MED SYSTEMKAMERA

GRUNNKURS FOTOGRAFERING MED SYSTEMKAMERA GRUNNKURS FOTOGRAFERING MED SYSTEMKAMERA Innhold Side Introduksjon... 2 Brennvidde... 3 Bildeformater... 4 Eksponeringstriangelen... 5 Blenderåpning... 6 Lukkertid... 9 Kombinasjon av blender og lukker...

Detaljer

En samling eksempelfoto SB-900

En samling eksempelfoto SB-900 En samling eksempelfoto SB-900 Dette heftet inneholder teknikker, eksempelfoto og en oversikt over blitsmulighetene når du fotograferer med SB-900. No Velge passende belysningsmønster SB-900 inneholder

Detaljer

Samsung NX-objektiver

Samsung NX-objektiver Samsung NX-objektiver Bedre bilder med riktig objektiv Samsung NX kameraer er svært avanserte speilløse systemkameraer med intuitive menyer, smarte løsninger og enkel betjening. Med stor APS C bildebrikke

Detaljer

BEGYNNERNIVÅ PÅMELDING. 20-22 mars. 8-10 mai. magnemyhren.no Magne Myhren 2015

BEGYNNERNIVÅ PÅMELDING. 20-22 mars. 8-10 mai. magnemyhren.no Magne Myhren 2015 2015 20-22 mars 8-10 mai BEGYNNERNIVÅ Nybegynnerkurs i bruk av digitalt speilreflekskamera. Kanskje har du nettopp fått nytt kamera, og du lurer på hvordan du skal forholde deg til det store utvalget av

Detaljer

1/200 SEKUND F5.6 ISO MM

1/200 SEKUND F5.6 ISO MM SKREVET AV // FRANK SEBASTIAN HANSEN 1/200 SEKUND F5.6 ISO 800 300 MM Kameraets normale lysmåler havner i problemer når lyset blir feil. Løsningen er å bruke spotmåling, som blant annet hjelper deg til

Detaljer

Av Poul Siersbæk og Bernt Kastberg

Av Poul Siersbæk og Bernt Kastberg HVA ER BEST? ELLER Av Poul Siersbæk og Bernt Kastberg Profesjonelle fotografer sverger til objektiver med fast brennvidde. VI HAR TESTET OM DE NYESTE OBJEKTIVENE NÅ ER PÅ SAMME NIVÅ. I takt med at det

Detaljer

Kameraføring Vi har valgt å filme med to kameraer, som vi har delt opp i A og B foto. Ideen var at A kamera, skulle være hovedkamera.

Kameraføring Vi har valgt å filme med to kameraer, som vi har delt opp i A og B foto. Ideen var at A kamera, skulle være hovedkamera. UTSTYR Kamera Vi har fra starten valgt å bruke DSLR(Digital Single Lens Reflex) under produksjonen. Dette er av en to delt grunn, den første delen er en mer overfladisk grunn. To i gruppen hadde allerede

Detaljer

Fotografering av gravminner. Denne presentasjonen gir veiledning for de som skal fotografere gravminner

Fotografering av gravminner. Denne presentasjonen gir veiledning for de som skal fotografere gravminner Fotografering av gravminner Denne presentasjonen gir veiledning for de som skal fotografere gravminner Fotografering I utgangspunktet kan dette fortone seg ganske lett. En stein står i ro og beveger seg

Detaljer

Fotografering av måneformørkelser

Fotografering av måneformørkelser Fotografering av måneformørkelser Odd Høydalsvik 27.02.2007 Utstyr Man kan få mye ut av det man har, f.eks.: Kompaktkamera Speilrefleks med diverse optikk Vidvinkel for å fange hele forløpet Normal for

Detaljer

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk KAMERANYTT VÅR 2010 16 16 designprodukter uten sidestykke Maksimal bildeglede Det finnes et kamera for enhver fotograf og for ethvert behov. Det perfekte kameraet ligger riktig i hånden. Det føles stabilt

Detaljer

FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET

FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET Et bilde forteller mer enn 1000 ord Her har vi et bilde av et rom hvor vi finner noen uvanlige former som elementer i dette rommet, og fotografen

Detaljer

LÆR HVORDAN DU TAR KREATIVE BILDER PÅ EN NY MÅTE

LÆR HVORDAN DU TAR KREATIVE BILDER PÅ EN NY MÅTE LÆR HVORDAN DU TAR KREATIVE BILDER PÅ EN NY MÅTE TEKST: TOVE VIRATA BRÅTHEN FOTO: IDA KRISTIN VOLLUM Side 1 UTVIKLE FOTOBLIKKET DITT TA BILDENE PÅ DIN MÅTE! Å ta gode bilder handler om å vise verden på

Detaljer

BEGYNNERNIVÅ september PÅMELDING. balsamkurs.no. magnemyhren.no Magne Myhren 2016

BEGYNNERNIVÅ september PÅMELDING. balsamkurs.no. magnemyhren.no Magne Myhren 2016 2016 2.- 4. september BEGYNNERNIVÅ Nybegynnerkurs i bruk av digitalt speilreflekskamera. Kanskje har du nettopp fått nytt kamera, og du lurer på hvordan du skal forholde deg til det store utvalget av innstillinger

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Teknisk veiledning No

Teknisk veiledning No Teknisk veiledning No Innledning Denne tekniske veiledningen inneholder informasjon om grunnleggende teknikker som ble brukt på to av de mer teknisk avanserte bildene i D800/D800E-brosjyren. Benytt deg

Detaljer

Refleksjon foto. Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan

Refleksjon foto. Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan Refleksjon foto Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan Mål: MEK forklare grunnleggende prinsipper for opphavsrett, etikk og ytringsfrihet og ta hensyn til dem i eget arbeid MED bruke

Detaljer

94.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen.

94.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen. 94 MNETISK TV-ILDE (Rev 2.0, 08.04.99) 94.1 eskrivelse ildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen. En gammel TV er koblet opp med antenne, slik at det mottar et program

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Pressemelding. Digital IXUS 200 IS: Vidvinkelteknologi du kan berøre. Oslo, 19. august 2009:

Pressemelding. Digital IXUS 200 IS: Vidvinkelteknologi du kan berøre. Oslo, 19. august 2009: Pressemelding Stil og kvalitet du kan berøre Canon lanserer sitt første Digital IXUS med Touch-screen og sitt hittil slankeste kompaktkamera med vidvinkel Digital IXUS 200 IS Digital IXUS 120 IS Oslo,

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 210

Teknologiske forklaringer IXUS 210 Teknologiske forklaringer IXUS 210 Avansert Touch-grensesnitt IXUS 210 har det hittil mest avanserte Touch-skjerm grensesnittet som gir rask og enkel tilgang til kameraets menysystem. Med store ikoner

Detaljer

SKREVET AV // BERNT KASTBERG. Lær teknikken bak KONTINUERLIG FOKUS. Digital FOTO 2015

SKREVET AV // BERNT KASTBERG. Lær teknikken bak KONTINUERLIG FOKUS. Digital FOTO 2015 SKREVET AV // BERNT KASTBERG Lær teknikken bak KONTINUERLIG FOKUS 8 1/800 SEKUND F2.8 ISO 100 11 MM Dynamisk autofokusområde og kontinuerlig autofokus sikrer skarpheten rett på hunden. Med kontinuerlig

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

Pressemelding. 10 megapiksler, 10x zoom, 10 år Canon feirer et tiår med IXUS digitalkameraer, med lanseringen av enestående IXUS 1000 HS IXUS 1000 HS

Pressemelding. 10 megapiksler, 10x zoom, 10 år Canon feirer et tiår med IXUS digitalkameraer, med lanseringen av enestående IXUS 1000 HS IXUS 1000 HS Pressemelding 10 megapiksler, 10x zoom, 10 år Canon feirer et tiår med IXUS digitalkameraer, med lanseringen av enestående IXUS 1000 HS IXUS 1000 HS Høyoppløste versjoner av disse og andre bilder kan lastes

Detaljer

Lukkar, blendar, ISO. Innføring i teori Korleis utnytte dei kreativt. Arnold Hoddevik

Lukkar, blendar, ISO. Innføring i teori Korleis utnytte dei kreativt. Arnold Hoddevik Lukkar, blendar, ISO Innføring i teori Korleis utnytte dei kreativt Lukkartid Lukkartida avgjer om eit bilde der motivet er i fokus blir skarpt eller uskarpt forutsatt at kameraet ikkje er på stativ Lukkaren

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 1100 HS

Teknologiske forklaringer IXUS 1100 HS Teknologiske forklaringer IXUS 1100 HS HS System Canons HS System er en avansert kombinasjon av en høysensitiv sensor og en DIGICbildeprosessor med høy ytelse. Systemet er spesialutviklet for å gi enestående

Detaljer

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 9: Teleskoper

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 9: Teleskoper AST1010 En kosmisk reise Forelesning 9: Teleskoper De viktigste punktene i dag: Optikk og teleskop Linse- og speilteleskop De viktigste egenskapene til et teleskop Detektorer og spektrometre Teleskop for

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

Pressemelding. Canon introduserer EOS 7D innovativ teknologi og brukervennlig konstruksjon som gir en ny fotografisk opplevelse

Pressemelding. Canon introduserer EOS 7D innovativ teknologi og brukervennlig konstruksjon som gir en ny fotografisk opplevelse Pressemelding Canon introduserer EOS 7D innovativ teknologi og brukervennlig konstruksjon som gir en ny fotografisk opplevelse Oslo, 1. september 2009: Canon lanserer i dag sitt nye digitale speilreflekskamera,

Detaljer

KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING

KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING FOTOGRAF OLAV ERIK STORM Kursbok med teori fra ditt digitale fotokurs Bli fortrolig med ditt kamera Lær å ta enda bedre bilder Tips og triks i Photoshop Få større glede av

Detaljer

FOTOTEKNIKK. Tett på VÅREN DIGITAL FOTO 6 14

FOTOTEKNIKK. Tett på VÅREN DIGITAL FOTO 6 14 FOTOTEKNIKK Tett på VÅREN 50 DIGITAL FOTO 6 14 Av Morten Hilmer Nå begynner hagen å spire, og skogen ser snart fantastisk ut med lysende grønne farger. Se hvordan du med den rette kamerateknikken sikrer

Detaljer

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 6: Teleskoper

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 6: Teleskoper AST1010 En kosmisk reise Forelesning 6: Teleskoper Innhold Optikk og teleskop Linse- og speilteleskop De viktigste egenskapene til et teleskop Detektorer og spektrometre Teleskop for andre bølgelengder

Detaljer

Hvordan velger du riktig digitalkamera for trykk?

Hvordan velger du riktig digitalkamera for trykk? Hvordan velger du riktig digitalkamera for trykk? Toralf Sandåker Skribent og konsulent Hvordan velge riktig digitalkamera for trykk? Utgangspunkt: Dine egne behov Teknologi Ulike typer digitale kameraer

Detaljer

HDR: High Dynamic Range

HDR: High Dynamic Range HDR: High Dynamic Range Hva er dynamisk område? Et bilde med et stort dynamisk område er et med stor forskjell mellom høylys og mørke skygger. Disse to har ikke et stort dynamisk område i bildet av treet

Detaljer

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Live Streaming (LEGRIA HF R48 og LEGRIA HF46) Den nye LEGRIA HF R-serien gir deg mulighet til å streame opptak direkte

Detaljer

Albert Einstein: The true sign of intelligence is not knowledge but imagination

Albert Einstein: The true sign of intelligence is not knowledge but imagination Glemmen videregående skole 2011-12 Medier og kommunikasjon Foto rullering vg2 Lærere: Annette Klingvall, Erik Hennum Lund, Arly Dale Albert Einstein: The true sign of intelligence is not knowledge but

Detaljer

8 tips for bedre mobilbilder

8 tips for bedre mobilbilder 8 tips for bedre mobilbilder 1: Hold "kameraet" stødig En telefon er ikke i utgangspunktet et dedikert kamera, og har dermed som oftest ikke en ergonomi som er idéell for nettopp dette. I tillegg komponerer

Detaljer

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder Olaf Christensen Digitale Bilder 27.09.2010 1) Vi har to måter å fremstille grafikk på. Den ene er ved hjelp av rastergrafikk (bildepunkter). Den andre er ved hjelp av vektorgrafikk (koordinater). Disse

Detaljer

PORTRETT FOTOGRAFERING

PORTRETT FOTOGRAFERING PORTRETT FOTOGRAFERING HØKK FOTOKLUBB MARS 2012 Fotograf Olav Erik Storm www.stormphoto.no Fotohistorien har mange dyktige pionerer og mye inspirasjon å hente. Alfred Stieglitz 1864 1946 Edvard Weston

Detaljer

DEFINISJON / ORDLISTE

DEFINISJON / ORDLISTE MACRO DEFINISJON / ORDLISTE 1:1 Motivet har samme størrelse på chip en / filmen som i virkeligheten Macro Forstørrelse mellom 1:10 (motivet er 10x mindre) og 1:1 Micro Forstørrelse mellom 1:1 og større

Detaljer

Oppgave T4 Digitale Bilder

Oppgave T4 Digitale Bilder Oppgave T4 Digitale Bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler og ulemper. Rastergrafikk:

Detaljer

FOTOTEKNIKK. Med en jevn og rask panorering som følger tempoet på rytterne, samt en lukkertid på 1/50 sekund, lager farten en veldig god effekt.

FOTOTEKNIKK. Med en jevn og rask panorering som følger tempoet på rytterne, samt en lukkertid på 1/50 sekund, lager farten en veldig god effekt. FOTOTEKNIKK Av Martin Paldan Familie og venner vil ELSKE DEG FOR Å TA SPORTY BILDER AV DEM MED MASSE BEVEGELSE OG DRAMA. Det er moro, men du bør lære å kjenne de nye autofokussystemene og kjenne lukkertiden

Detaljer

Forord. Trondheim, 22005 - Per-Otto Larsen

Forord. Trondheim, 22005 - Per-Otto Larsen Fotokompendie - sist revidert: 24.11.05 No rights reserved Forord Dette kompendiet ble opprinnelig skrevet til bruk ved kurs. Det skulle benyttes som personlige notater, men etterhvert som jeg skrev ble

Detaljer

Teknologiske forklaringer IXUS 125 HS og IXUS 500 HS

Teknologiske forklaringer IXUS 125 HS og IXUS 500 HS Teknologiske forklaringer IXUS 125 HS og IXUS 500 HS HS System (IXUS 125 HS, IXUS 500 HS) Canons HS System er en avansert kombinasjon av en høysensitiv sensor og en DIGICbildeprosessor med høy ytelse.

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Visuelle virkemidler. Motiv Hva er gjengitt? Hva er det vi ser? Er motivet realistisk gjengitt? Stilisert? Abstrakt?

Visuelle virkemidler. Motiv Hva er gjengitt? Hva er det vi ser? Er motivet realistisk gjengitt? Stilisert? Abstrakt? Visuelle virkemidler Det visuelle er det som oppfattes av synssansen. Visuelle virkemidler er det som brukes for å skape et bestemt uttrykk. Visuelle virkemidler anvendes i alle former for bildekomposisjoner:

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot S100

Teknologiske forklaringer PowerShot S100 Teknologiske forklaringer PowerShot S100 HS System Canons HS System er en avansert kombinasjon av en høysensitiv sensor og en DIGICbildeprosessor med høy ytelse. Canons nye DIGIC 5-prosessor kan behandle

Detaljer

Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til.

Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til. Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til. Kurset omfatter: Hvordan holde kameraet Eksponeringsvalg Objektivvalg ISO-innstilling Riktig eksponering Lysmåling Lyslære Hvitbalanse Fargelære

Detaljer

TEMA VANN KRAFT ENERGI

TEMA VANN KRAFT ENERGI VANN I KUNSTEN 2014 TEMA VANN KRAFT ENERGI HVA ER VANN I KUNSTEN? Samarbeid mellom Lillehammer Kunstmuseum og Eidsiva Utstilling i byen! Åpning på Lilletorget Dypdykk og Vanndrypp HVA OPPNÅR DU? Erfaring

Detaljer

FOTO Skrevet av Per-Otto Larsen En innføring i fotografering og kamerateknikk.

FOTO Skrevet av Per-Otto Larsen En innføring i fotografering og kamerateknikk. FOTO Skrevet av Per-Otto Larsen En innføring i fotografering og kamerateknikk. Fotokompendie - sist revidert: 10.04.07 No rights reserved Forord Dette kompendiet ble opprinnelig skrevet til bruk ved kurs.

Detaljer

makro Magisk fototeknikk

makro Magisk fototeknikk fototeknikk Magisk makro Av Morten Hilmer Akkurat nå står mange blomster i full blomst og dyrene myldrer frem i naturen. Takket være moderne funksjoner i kameraet som f.eks. live view, er det blitt lettere

Detaljer

INNHOLD. Det du gjør Utstyr Innstillinger Tips..

INNHOLD. Det du gjør Utstyr Innstillinger Tips.. ACTION / SPORTSFOTO INNHOLD Det du gjør Utstyr Innstillinger Tips.. UTSTYR Kjapp autofokus + mange bilder / s = Speilrefleks Teleobjektiv : 70-200 Normalzoom : 18-55, 18-85, 28-70... HØY lysstyrke en fordel

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS, PowerShot SX510 HS

Teknologiske forklaringer PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS, PowerShot SX510 HS Teknologiske forklaringer PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS, PowerShot SX510 HS Verdens slankeste kamera med 1 f/1.8, 24mm vidvinkel og 5x optisk zoomobjektiv (PowerShot S120) PowerShot

Detaljer

Canon definerer fotograferingens fremtid: 21,1 MP EOS 5D Mark II gir full HD-filmopptak

Canon definerer fotograferingens fremtid: 21,1 MP EOS 5D Mark II gir full HD-filmopptak Pressemelding Canon definerer fotograferingens fremtid: 21,1 MP EOS 5D Mark II gir full HD-filmopptak Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre/product_information/cameras_accessories/index.asp

Detaljer

Ting det er lurt å tenke over før en går i gang med å tegne et bilde:

Ting det er lurt å tenke over før en går i gang med å tegne et bilde: -Skyggelegging Ting det er lurt å tenke over før en går i gang med å tegne et bilde: Skal jeg tegne etter hukommelsen, eller skal jeg ha det jeg tegner foran meg? Hvor skal jeg stå eller sitte i forhold

Detaljer

Tilleggsinformasjon Digital IXUS 200 IS / Digital IXUS 120 IS

Tilleggsinformasjon Digital IXUS 200 IS / Digital IXUS 120 IS Tilleggsinformasjon Digital IXUS 200 IS / Digital IXUS 120 IS Utskrift Digital IXUS 200 IS og Digital IXUS 120 IS har begge en egen utskriftsmeny som gir rask tilgang til utskriftsalternativene. Full PictBridge-støtte

Detaljer

Teknologiske forklaringer EOS M

Teknologiske forklaringer EOS M Teknologiske forklaringer EOS M Canon CMOS-sensor Canons CMOS-sensorer er utviklet og produsert av Canon for å fungere perfekt sammen med Canons egne DIGIC-prosessorer, og har avanserte kretser for støyreduksjon

Detaljer

Det digitale kameraet

Det digitale kameraet KURS I DIGITAL FOTOGRAFERING Det digitale kameraet er fremdeles i sin spede barndom første amatørkamera kom i 1995! Utviklingen går hurtig og nye modeller med forbedrete funksjoner presenteres fortløpende.

Detaljer

Kraftig avansert zoom lansert til ny MiniDV-serie

Kraftig avansert zoom lansert til ny MiniDV-serie Pressemelding Kraftig avansert zoom lansert til ny MiniDV-serie Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 7. januar 2008: Canon lanserer nå den nye MD200-serien et utvalg

Detaljer

Pentax K-7 Værbestandig speilrefleks med HD video for fotoentusiasten

Pentax K-7 Værbestandig speilrefleks med HD video for fotoentusiasten 20. mai 2009 Pressemelding Pentax K-7 Værbestandig speilrefleks med HD video for fotoentusiasten Pentax K-7 gir deg et digitalt speilreflekskamera utstyrt med funksjoner for avansert digitalfotografering.

Detaljer

AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Optikk 1/30/2017. Forelesning 6: Optikk Teleskoper

AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Optikk 1/30/2017. Forelesning 6: Optikk Teleskoper AST1010 En kosmisk reise Forelesning 6: Optikk Teleskoper De viktigste punktene i dag: Optikk og teleskop Linse- og speilteleskop De viktigste egenskapene til et teleskop Detektorer og spektrometre Teleskop

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X PowerShot G1 X er et kvalitetskamera i seg selv og et perfekt supplement til et profesjonelt digitalt speilreflekskamera. EOS-sensorteknologi, kraftig DIGIC 5-

Detaljer

INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG

INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG La kreativiteten blomstre you can 2 INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG Bli kjent med digital speilrefleksfotografering, og la kreativiteten blomstre. Ta fremragende bilder

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG Grip hver mulighet

INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG Grip hver mulighet INSPIRASJON TIL Å TA NESTE STEG Grip hver mulighet you can 2 Reisen begynner Surfetid! La bølgene komme Fordelene med digital speilrefleks Nytt objektiv, nytt perspektiv Med utskiftbare objektiver kan

Detaljer

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk inal adobe cut cs3 til nå... den daglige tegningen webside indesign indesign komposisjon dreamweaverflash typografi label photoshop Z steampunk Z logo film bridge masse som struktur typografi: Typografi

Detaljer

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i Vår 2014 Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i monokrom. Og det var også en del uenighet om hvilke

Detaljer

Hvordan fotografere insekter, blomster og små detaljer i naturen

Hvordan fotografere insekter, blomster og små detaljer i naturen Hvordan fotografere insekter, blomster og små detaljer i naturen Arne C. Nilssen Det fotograferes i dag mer enn noen gang, ikke minst med digitale kameraer og avanserte mobiltelefoner. Mesteparten er nok

Detaljer

Pressemelding. Canon lanserer banebrytende PowerShot G12 proffenes kompakte alternativ

Pressemelding. Canon lanserer banebrytende PowerShot G12 proffenes kompakte alternativ Pressemelding Canon lanserer banebrytende PowerShot G12 proffenes kompakte alternativ Høyoppløste versjoner av dette og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 14. september 2010

Detaljer

Gratulerer med ditt nye Nikon COOLPIX.

Gratulerer med ditt nye Nikon COOLPIX. NIKON SCHOOL Gratulerer med ditt nye Nikon COOLPIX. Dette heftet er en introduksjon til Nikonskolen for COOLPIX og er en veiledning gjennom de mange mulighetene du har med ditt nye kamera. Lys er en avgjørende

Detaljer

Teknologiske forklaringer EOS 550D

Teknologiske forklaringer EOS 550D Teknologiske forklaringer EOS 550D Canons CMOS-sensor Canons CMOS-teknologi er designet og produsert av Canon for å fungere sammen med egenproduserte DIGIC-prosessorer. Med støyreduksjonskrets på hvert

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det. Elevhefte. Vitensenteret. Nils Kr. Rossing. Revisjon 4.3. Trondheim

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det. Elevhefte. Vitensenteret. Nils Kr. Rossing. Revisjon 4.3. Trondheim Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Elevhefte Revisjon 4.3 Vitensenteret Trondheim Nils Kr. Rossing 8 8 Utstillingen Elevark Gå gjennom utstillingen og les oppgavene ved hver modell.

Detaljer

Lage DS i Windows Movie Maker

Lage DS i Windows Movie Maker TRIKKETIPS! Hvordan lage en DS i Moviemaker side 2 Hvordan lage en DS i AdobePremiere side 5 Hvordan lagre produkter på fellesserver side 7 Tips til bedre bilder side 8 Tips til bruk av tekst til skjerm

Detaljer

Rapport Mandatory 06 Marthine Fjeld

Rapport Mandatory 06 Marthine Fjeld Rapport Mandatory 06 Marthine Fjeld Innledning Lengter etter sommeren ble tittelen på min fotoserie. Siden vi kunne velge hva fotoserien skulle handle om, så begynte jeg å tenke ut hva som kunne vært spennende.

Detaljer

Teknologiske forklaringer XA25, XA20 og LEGRIA HF G30

Teknologiske forklaringer XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Teknologiske forklaringer XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Dette dokumentet inneholder forklaringer om nye teknologier på nylig lanserte produkter. Nyutviklet vidvinkelobjektiv med 20x optisk zoom XA25, XA20

Detaljer

1.Raster(bitmap) versus vektorer

1.Raster(bitmap) versus vektorer 1.Raster(bitmap) versus vektorer Raster er oftest brukt ved fotografier. Det er et rutenett bestående av små ruter, pixler, hvor hver pixel består av en fargekode. Når man forstørrer et bitmap bilde vil

Detaljer

FORSØK I OPTIKK. Forsøk 1: Bestemmelse av brytningsindeks

FORSØK I OPTIKK. Forsøk 1: Bestemmelse av brytningsindeks FORSØK I OPTIKK Forsøk 1: Bestemmelse av brytningsindeks Hensikt I dette forsøket skal brytningsindeksen bestemmes for en sylindrisk linse ut fra måling av brytningsvinkler og bruk av Snells lov. Teori

Detaljer

3. Hva er de sentrale tekniske nyvinningene i arbeidet?

3. Hva er de sentrale tekniske nyvinningene i arbeidet? 1. Kortfattet sammendrag Vibration Floor er en kombinasjon av selve gulvet, lys, og lyd. Idéen er at når du tar et skritt på gulvet vil du føle en liten vibrasjon i foten din, og når du nærmer deg en hindring

Detaljer

Pressemelding. MiniDV-videokameraer med kraftig 35x optisk zoomobjektiv som standard

Pressemelding. MiniDV-videokameraer med kraftig 35x optisk zoomobjektiv som standard MiniDV-videokameraer med kraftig 35x optisk zoomobjektiv som standard Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra http://www.canon-erc.com/no Oslo, januar 2007: Canon lanserer MD-serien, en serie MiniDV-videokameraer

Detaljer

DEL 1. WingMMS FORDELER & KARAKTERTREKK - VALGBAR LUKKERTID & FORDELER vdr NATTBILDER

DEL 1. WingMMS FORDELER & KARAKTERTREKK - VALGBAR LUKKERTID & FORDELER vdr NATTBILDER DEL 1. WingMMS FORDELER & KARAKTERTREKK - VALGBAR LUKKERTID & FORDELER vdr NATTBILDER Vi skal i en serie se litt på det vi mener er betydelige evolusjonære fremskritt med WingMMS som bidrar til bedre funksjon

Detaljer

ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3

ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 VÅR 2011 TRYKK OG FOTO ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 Røyken videregående skole Ingrid Østenstad ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 EXTENDED Først må du laste opp bildene fra

Detaljer

Eksempel teoretisk eksamen

Eksempel teoretisk eksamen Eksempel teoretisk eksamen Bildekommunikasjon (obs, bruk kun avsatt plass og gi korte svar) 1. Fotografen som har tatt dette bildet står bak uttrykket det avgjørende øyeblikket. Hva mener fotografen med

Detaljer

TUI FERIENHAUS. Instruksjoner for å fotografere din ferieeiendom.

TUI FERIENHAUS. Instruksjoner for å fotografere din ferieeiendom. Instruksjoner for å fotografere din ferieeiendom Et bilde sier mer enn tusen ord. Kunden ser først bildene og bestemmer seg deretter for å lese videre. Hvis bildene av objektet ikke overbeviser kunden

Detaljer

Enkel bruk av EKKO. Tilkoblingene:

Enkel bruk av EKKO. Tilkoblingene: Enkel bruk av EKKO Det er noen ting det er viktig å merke seg når en bruker EKKO. Det skal legges til at jeg har syndet mot samtlige uten at det har fått noen konsekvenser for meg, det betyr IKKE at du

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

Pressemelding. Canons nye IXUS 300 HS imponerende kombinasjon av hastighet, ytelse og stil. Hurtig, avansert, allsidig. OSLO, 11.

Pressemelding. Canons nye IXUS 300 HS imponerende kombinasjon av hastighet, ytelse og stil. Hurtig, avansert, allsidig. OSLO, 11. Pressemelding Canons nye IXUS 300 HS imponerende kombinasjon av hastighet, ytelse og stil OSLO, 11. mai 2010 Canon styrker i dag IXUS-serien med lanseringen av nye IXUS 300 HS et elegant og avansert digitalkamera

Detaljer

Reise og gatefotografi

Reise og gatefotografi Reise og gatefotografi Foredrag /workshop for Sandefjord fotoklubb 7 april 2015 av Artur Pardo. De fleste bildene er fra en 5 ukers tur til Manila for ett år siden, noen få er fra Torrevieja i Spania og

Detaljer

Foto med telefon og nettbrett

Foto med telefon og nettbrett 11 Foto med telefon og nettbrett Det er mange av oss som elsker å fotografere. Da mobiltelefonene fikk kamera, fikk du en ny mulighet. Det kan være ting vi synes er vakre, spennende, morsomme eller det

Detaljer

AST1010 En kosmisk reise

AST1010 En kosmisk reise AST1010 En kosmisk reise Forelesning 6: Teleskoper Innhold Op>kk og teleskop Linse- og speilteleskop De vik>gste egenskapene >l et teleskop Detektorer og spektrometre Teleskop for andre bølgelengder enn

Detaljer

Den gule flekken er det området på netthinnen som har flest tapper, og her ser vi skarpest og best i dagslys.

Den gule flekken er det området på netthinnen som har flest tapper, og her ser vi skarpest og best i dagslys. Netthinnen inneholder to typer sanseceller: staver og tapper. Når lyset treffer dem, dannes det nerveimpulser som går videre til hjernen gjennom synsnerven. Det området på netthinnen hvor synsnervene går

Detaljer

Uforglemmelige. bryllupsbilder. fototeknikk

Uforglemmelige. bryllupsbilder. fototeknikk fototeknikk Uforglemmelige bryllupsbilder Av Frank Sebastian Hansen Et bryllup er fotoentusiastens ultimate utfordring, og man må mestre alle teknikker hvis anstrengelsene skal gi minneverdige bilder.

Detaljer