BEKKEN I F KUS. Nr Årgang 5 ØSTFOLD. Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager. Tilsluttet Norges Handikapforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEKKEN I F KUS. Nr. 1 2008 Årgang 5 ØSTFOLD. Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager. Tilsluttet Norges Handikapforbund"

Transkript

1 BEKKEN I F KUS Nr Årgang 5 Kost og kroniske smerter Temahelg om alternativ behandling ØSTFOLD Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager Tilsluttet Norges Handikapforbund Et medlemsblad for LKB Østfold 1

2 STYRET I LKB ØSTFOLD Leder Sekretær Økomoniansvarlig Styremedlem Styremedlem 1.Vara 2.Vara Tone Camilla Lillestølen Sarpsborg Telefon Mobil E-post Anette Simonsen Halden Telefon Mobil E-post Sabina Hansen Sarpsborg Mobil E-post Maria Aagaard Sarpsborg Telefon Mobil E-post Trudi Lyng Christensen Halden Telefon Mobil E-post Erika Nesteng Fredrikstad Telefon Mobil E-post Thore Simonsen Halden Telefon Mobil Bekken i Fokus redaksjon Redaktør/Ansvarlig redaktør: Tone Camilla Lillestølen Redaksjon: Tone Camilla Lillestølen Maria Aagaard Anette Simonsen Sabina Hansen Trudi Lyng Christensen Vi tar gjerne imot tips. HAR DU NOEN INNSPILL, TIPS, INNLEGG, ARTIKLER, REISESKILDRINGER ELLER MENINGER, SEND DET TIL OSS. Innlegg sendes til: Prost Krogsvei Sarpsborg e-post: Korrektur: Erika Nesteng Layout: Danielsen/Lillestølen Opplag: 225 Prosjektgruppe: Tone Camilla Lillestølen Jorunn Høntorp Erika Nesteng Valgkomité: Anette Simonsen og Erika Nesteng Revisor: Evy Gunn Hultberg Ønsker du noen å snakke med? Bruk likemannshjelperne! Like hjelper like: Vi er kvinner som selv har bekkenløsningsplager (bekkenleddsyndrom) LKB Østfold har likemanns og rettighetshjelpere som kan svare på spørsmål om: Behandlings og treningstilbud Rettigheter Praktiske hverdagsråd Litteratur om bekkenløsningsplager Eller andre ting du vil snakke om TA KONTAKT MED LIKEMANNSHJELPERE,HUSK VI HAR TAUSHETSPLIKT! Likemann Kersti Klevjer Thøgersen Likemann Tone Camilla Lillestølen Likemann Anette Simonsen

3 INNHOLD: Styret i LKB Østfold Redaksjonen m.m. side 2 Innhold LKBs formålsparagraf side 3 Leder og redaktør - Verv og vinn! side 4 Tipssiden side 5 Medlemsfordeler Hva er likemannshjelp Hei Jordmødre! side 6 Bekkenløsning (9.5.4). Av: Helse- og Omsorgsdepartementet side 7 Vil du hjelpe LKB Østfold? side 7 Karakteristika ved alvorlige bekkensmerter. Av: Kjartan Vårbakken side 8 Vil forske på bekkenplager. Av: Merete N. Nettland side 9 LKB damer på tur til Tallin i Av: Anette Simonsen side 10 Kroniske smertetilstander og kosthold. Av Astrid T. Lunestad side 11 LKBs årsmøte i Alta. Av Tone Camilla Lillestølen side 12 Pressemelding fra årsmøtet 2008 side 15 Nyheter fra NHF.no side 16 Medlemshelg i november side 17 Kunsten å briljere uten å frustrere - Mattips for en lettere hverdag side 18 Hva styret har drevet med siden sist side 19 LKBs formålsparagraf LKB skal søke å ivareta interessene til kvinner med bekkenløsningsplager ved å spre informasjon om lidelsen til rammede kvinner, deres pårørende og helsepersonell som kommer i kontakt med disse kvinnene. LKB skal videre arbeide for økt kunnskap og forskning på området, samt behandlingstilbud, hjelpeordninger og trygderettigheter for kvinner med bekkenløsningsplager. ( 2 i vedtektene av 2003) LKBs virksomhet LKBs virksomhet bygger på diagnosearbeid, informasjonsarbeid og likemannsarbeid. Diagnosearbeid rettes mot myndighetene og de offentlige innstanser, samt helsepersonell. Informasjonsarbeid går hånd i hånd med diagnosearbeidet, og rettes mot kvinner som selv har plagene, deres pårørende, helsepersonell og offentligheten. Likemannsarbeidet rettes både mot kvinnene og deres pårørende. LKB Er en interesseorganisasjon for kvinner med bekkenløsningsplager, og styres av lagets økonomiske forhold, i tillegg til styremedlemmenes kapasitet og innsats. 3

4 Leder og redaktør Kjære lesere! Når jeg skrev forrige leder var det vinter. Nå har vi hatt en flott vår og forsommer og vi gleder oss til ferien kommer. Men ikke alle kan nyte vår og sommer pga allergi, og mine tanker går til alle som sliter med dette i tillegg til andre plager. Som dere kanskje har sett i bladet i 2007 og nå i år, så har vi ikke redaksjonskomité. Det er derfor styret som har det redaksjonelle ansvaret for bladet, og planlegging av bladet blir gjort på styremøtene. Vi har også gått ned fra 32 til 20 sider. Dette er gjort pga kapasiteten til styret, så lenge vi ikke har redaksjonskomité. På vårt årsmøte 14. februar var vi så heldige å få to nye, og for oss, ukjente medlemmer inn i vårt styre. Det gleder oss. Velkommen skal dere være Sabina og Trudi! Vi sier takk til Hanne som gikk ut av styret, og takker for innsatsen du har gjort i LKB Østfold! LKBs årsmøte var i Alta i år, og det var en flott LKB opplevelse. Se mer om dette på side Østfolds badedamer hadde en flott tur til Tallin i Les mer om dette på side 10. Til høsten vil vi invitere medlemmene våre til en Temahelg om alternativ behandling på hotell. Dette er under planlegging, så programmet er ikke fastsatt ennå. Les mer om dette på side 17. Jeg vil rette en takk til alle våre trofaste medlemmer for deres årelange medlemsskap, det betyr mye for oss å ha dere med. Jeg vil også ønske alle nyinnmeldte medlemmer velkommen i foreningen. Også i år har vi en vervekonkurranse, og har du vervet noen, ta kontakt med meg, så kommer du på listen. Se mer nedenfor. Ønsker dere alle en flott sommer! Vennlig hilsen Tone VERV OG VINN Vi trekker en heldig vinner av dem som har vervet nye innmeldte hovedmedlemmer, husstandsmedlemmer og juniormedlemmer på årsmøtet. (Ring Tone, som setter alle som verver på en liste) PREMIEN ER ET GAVEKORT TIL KR. 250,- FRA STEEN & STRØM Medlemsavgift: Husstandsmedlem (ektefelle eller samboer) kr. 150,- Juniormedlem (barn inntil 16 år) kr. 50,- (Barn som meldes inn belønnes med velkomstgave og bilde i blá!!! Send en e-post med bilde av barnet ditt.) For nye som vil melde seg inn i LKB: Hovedmedlem kr. 300,- Pårørendemedlem (annen familie utenfor hjemmet) kr. 300,- Interessemedlem (behandlere og helsepersonell) kr. 300,- Student (kopi av studentbevis må legges ved) kr. 150,- Tilleggsmedlemsskap i ønsket landsforening/lokallag kr. 30,- 4

5 BASSENGTRENING FOR GRAVIDE PÅ BLEKKSPRUTEN HVER FREDAG!! Blekkspruten på Rolvsøy har begynt med bassengtrening for gravide hver fredag. De har inntil 3 grupper gående. Minst ene av gruppene er for bekkenkvinner. Ring til Blekkspruten, , for påmelding. LKBs film Jeg klarer det men er kommet ut på DVD. Fås kjøpt fra NHF Tlf: Pris 100,- + porto Husk å henge opp programmet for 1. halvår VI OPPFORDRER FLERE TIL Å DELTA PÅ BASSENGTRENING PÅ BLEKKSPRUTEN HVER ONSDAG KL !! Etter trening ca samles vi over matpakke og kaffe i 2.etg. på Blekkspruten på Rolvsøy. Her går praten om løst og fast, og alle er hjertelig velkommen. 5

6 MEDLEMSFORDELER Hva er likemannshjelp? Gjennom ditt medlemskap i LKB får du tilgang til en rekke medlemsfordeler. Bak på medlemskortet ditt står det hvilke medlemsrabatter du får: Fasttelefon fra Telenor % Mobiltelefoni fra NetCom 15 % Internett ADSL fra Telenor m/rabatt Drivstoff fra Statoil 35 øre NAF-medlemskapsrabatt på kr. 100,- Hotellopphold med rabatter hos Radisson SAS og Choice Hotels Rabatt på Autosock for grep på vinterglatte veier 30 % Disse medlemsrabattene gjør at du på en enkel måte kan spare inn medlemskontingenten eller mer. Som medlem får du også tilgang til ferie- og fritidsinformasjon om tilgjengelighet ved ulike ferie- og fritidsarenaer både i Norge og utenlands. I Norge har flere NHF lokallag egne hytter som leies ut til medlemmer til en svært gunstig pris. Alle medlemmer i LKB/NHF vil nå få 15 % rabatt på ferieopphold på Villa Romantica i Alfaz del Pi, Spania. Stedet eies og drives av et norsk ektepar, der hun er rullestolbruker. Hele stedet er tilgjengelig med livsløpsstandard. Alle dine medlemsfordeler kan du lese mer om eller skaffe deg på NHFs internettsider eller kontakt NHF sentralt på telefon Der får du hjelp med å få de fordelene du ønsker. Likemannsarbeidet er et av LKBs viktigste satsningsområder. Definisjonen av hva likemannsarbeid innebærer er utformet av NHF og LKB. Likemannshjelpere er ikke spesialister, men medmennesker som selv har eller har hatt bekkenløsning. Hovedmålet er å gi hjelp til selvhjelp gjennom informasjon, tips og støtte i hverdagen, gi veiledning for å bli mer bevisst til sin egen livssituasjon, samt se mulighetene. Likemannshjelperne bistår også med informasjon om trygderettigheter, behandlingstilbud, tekniske hjelpemidler og annen veiledning. LKB stiller krav om at alle tillitsvalgte skriver under en taushetserklæring. Likemannsarbeidet foregår som regel på telefon. Hei Jordmødre! Vil dere ha et ekstra eksemplar av medlemsbladet vårt, foldere, visittkort eller annen informasjon? Ønsker dere å ha møte med LKB? Ta kontakt med leder/ansvarlig redaktør på telefon el

7 9.5.4 BEKKENLØSNING Artikkel hentet fra Helse- og Omsorgsdepartementet.no Bekkenløsning Smerter i bekkenregionen rammer omtrent hver femte kvinne i svangerskapet. Det er behov for mer kunnskap om årsak og forløp av lidelsen. Avlastningstiltak og bruk av fysioterapi bør systematiseres og evalueres. Forekomst Bekkenløsning er kjent i nordiske land, England og Nederland og USA, men synes ukjent eller usynlig i en rekke andre land. Pakistanske kvinner i Norge forteller at slike smerter ikke finnes i Pakistan, men de utvikler lidelsen når de bor i Norge. Forekomst varierer fra 5 50 prosent av gravide, avhengig av diagnosetidspunkt og inklusjonskriterier. I en dansk undersøkelse fant man smerte i bekkenleddene hos 24 prosent av kvinner i 33. svangerskapsuke. Forløp og behandling Smertene oppstår som regel omkring svangerskapsuke, men kan oppstå både tidligere og senere i svangerskapet. Klinisk finner man hovent og smertefullt vev i bløtdelene rundt bekkenet, sete og lår. Smertene er dyptsittende, til dels brått innsettende og stikkende, lokalisert til symfysen (kjønnsbeinet) og/eller begge sider av korsbenet. Bekkensmerter opptrer hyppig sammen med smerter i korsryggen. Forskjellige former for fysikalsk behandling er den mest brukte behandling. For enkelte varer smertene lenger enn seks måneder etter fødselen og kan bli mer eller mindre kroniske. Risikofaktorer Bekkenløsning som diagnose bygger på en gruppe symptomer. Det å ha født barn tidligere øker risikoen for utvikling av bekkensmerter. Bekkenløsning er, delvis i motsetning til korsryggsmerter, spesifikt knyttet til det å være gravid. Det er imidlertid stor samvariasjon mellom rygg- og bekkensmerter, og ryggsmerter før svangerskapet er en risikofaktor for utvikling av bekkensmerter. Generell overbevegelighet i kroppens ledd og bånd synes også å være en risikofaktor, men dette er ikke systematisk undersøkt. Biomekanisk belastning, som stor forandring av kroppsholdning og lite hensiktsmessig bruk av kroppen, er andre klinisk observerte risikofaktorer. Det samme er mangel på hvile i svangerskapet. Det er nærliggende å sette en tilsynelatende økning i utvikling av alvorlig bekkenløsning i sammenheng med moderne kvinners mangel på muligheter til å ta det med ro i svangerskapet. Konklusjon Smerter i bekkenregionen rammer omtrent hver femte kvinne i svangerskapet. Det er behov for mer kunnskap om årsak og forløp av lidelsen. Avlastningstiltak og bruk av fysioterapi bør systematiseres og evalueres. Gå på: Kvasir, deretter Bekkenløsning (Dette er lettest da nettadressen en svært lang) Vil du hjelpe LKB Østfold? For å lette vårt lokale arbeid i LKB Østfold, hadde det vært fint om du kunne sende oss en e-post, hvis du har tilgang til en e-postadresse. Med din e-postadresse kan vi raskt og greit sende ut nyheter, minne om møter og gi beskjed om endringer i program osv. Vil du oppgi telefonnummer og mobil også, hadde det vært nyttig for oss. ***** E-post er en enklere måte å sende ut informasjon til dere medlemmer, som vil spare oss for tid og penger. På forhånd takk! E-post sendes til: 7

8 KARAKTERISTIKA VED ALVORLIGE BEKKENSMERTER Artikkel hentet Fysioterapeuten.no. Av: Fagredaktør Kjartan Vårbakken Daglige aktiviteter som å stå stille, sykle, gå og ligge er de vanskeligste for kvinner med alvorlige bekkensmerter. Det er mest vanskelig å stå helt stille, mens det å ligge er minst vanskelig. Dette viser en nederlandsk studie som er publisert i tidsskriftet Spine (1). Ingen har tidligere systematisk undersøkt et stort utvalg av kvinner med alvorlige bekkensmerter etter fødsel. Forskerne valgte derfor å undersøke dem for å belyse deres fysiske karakteristika. Fokus var på svar fra kliniske tester og spørsmål til kvinnene om hvilke problemer de har med daglige funksjoner. delt inn i tre grupper basert på antall positive inklusjonstester (de 5 over): I) Alvorligst rammede (5 av 5 positive tester); II) middels alvorlige (4 av 5); og III) minst alvorlig rammede gruppe (3 av 5). I tillegg undersøkte forskerne trunkusstyrke, generelle provokasjonstester og pasientrapporterte problemer i daglige aktiviteter (Quebec Back Pain Disability Scale [QBPDS]). Resultat De 205 pasientene grupperte seg til 100 i den alvorligste, 63 i den midterste og 42 i den minst alvorlig rammede gruppen. Metode Deltakere og utvelgingsprosess Først ble 500 kvinner tilfeldig trukket ut fra en større gruppe på 1145 pasienter. Disse var alle henvist til et rehabiliteringssenter for ambulerende pasienter med kroniske rygg- og bekkensmerter i Rotterdam. For å velge ut de av de 500 som hadde bekkenplager etter fødsel, benyttet forskerne følgende tre kriterier: 1) Smerter i bekkenregionen, mellom illiumkanten og setefuren, som startet under graviditeten eller innen tre uker etter fødselen. 2) Henvist bare etter manglende fremgang av tidligere behandling (fysioterapi, trening, holdningsøvelser, manuellterapi, eller medisinsk rehabilitering). 3) Ikke være gravid under konsultasjonen (minst seks måneder etter fødsel). Ut fra disse kriteriene ble 375 kvinner inkludert. For å skille ut de med alvorlige bekkensmerter brukte forskerne følgende kriterier: Minst tre av de fem følgende diagnostiske inklusjonstestene med forhøyede krav til positive tester: 1) Aktivt strakt beinløft 2) Posterior pain provocation test 3) Lange dorsale iliosakralligamentstest 4) Hofteabduksjonstest 5) Hofteadduksjonstest For en mer detaljert fremstilling av testene, se (1) eller under WG4 på Etter disse testene sto forskerne igjen med 205 kvinner med alvorlige bekkensmerter. De 205 ble Forskerne fant et typisk mønster med økte middelverdier for de tre testene aktivt strakt beinløft, posterior pain provocation og lange dorsale iliosakralligament når mer enn tre inklusjonstester var positive. I tillegg gikk hoftestyrken i ab- og adduksjon ned med økende antall positive inklusjonstester. De fleste av de undersøkte testene og alle de fem utvalgte testene viste svært høy spesifisitet. Sensitiviteten var derimot betraktelig lavere, og de fem diagnostiske inklusjonstestene viste for det meste lav sammenheng (korrelasjon) med hverandre. Den pasientangitte skåren for funksjonsbegrensninger var generelt høy. Den var også statistisk signifikant høyere for kvinnene i den alvorligst rammede gruppen sammenlignet med de to andre. Dette viser ifølge forskerne at følgende tre datakilder kan indikere alvorlighetsgraden av bekkensmerter: a) antall positive inklusjonstester b) den individuelle skåren på de diagnostiske testene c) skårene for funksjonsproblemene (QBPDSskårene). Blant de generelle smerteprovokasjonstestene skåret pasientene høyt på passiv hoftefleksjon og ytre press mot øvre og midtre del av sakrum (Sacral Trust Test). Maksimal isometrisk trunkusstyrke hos alle pasientene var under 10 % sammenlignet med kvinner uten smerter. Og for de mest alvorlig rammede var den aller lavest. 8

9 Ifølge forskerne bekrefter resultatet at det er en typisk rangorden for problemer med daglige aktiviteter hos pasienter med bekkensmerter. Det vanskeligste for dem er å stå stille, dernest kommer å sykle, så å gå, dernest å sitte, mens det minst vanskelige (men fortsatt vanskelig) er å ligge stille. Konklusjon Forskerne konkluderer med at det er mulig å undersøke alvorlighetsnivået av bekkensmerter på en adekvat måte med en kombinasjon av flere tester. Alle testenes svært høye spesifisitet indikerer at det ved negative tester er sannsynlig at pasienten ikke har smerter som utgår fra bekkenet. Den lave sensitiviteten derimot, gjør at forfatterne anbefaler å utføre alle testene og ikke å utelukke muligheten for bekkensmerter selv om bare en test er positiv. At de fem utvalgte testene korrelerer svakt, mener forfatterne kan indikere at de undersøker ulike aspekter av bekkensmertene. Forskerne avslutter likevel med å understreke at gyldigheten av testene er vanskelig å avgjøre. Dette ettersom det ikke finnes noen enkelt gullstandard å sammenligne testene opp imot. Referanse 1. Ronchetti I, Vleeming A, van Wingerden JV. Physical Characteristics of Women With Severe Pelvic Girdle Pain After Pregnancy - A Descriptive Cohort Study. Spine 2008; 33: E Artikkelen er forfattet av fagredaktør Kjartan Vårbakken fra Tidsskriftet Fysioterapeuten.no og er publisert Bruk av artikkelen er godkjent av Kjartan Vårbakken VIL FORSKE PÅ BEKKENPLAGER Artikkel hentet fra Ostlendingen.no. Av: Merete N. Nettland Fysioterapeut Marit Horst Eggen i Elverum håper å bevise at enkel trening kan forebygge bekken- og ryggplager hos gravide. Sammen med blant andre jordmødrene Åse Rommetveit og Vigdis Jensen har hun satt i gang et banebrytende forskningsprosjekt, som over tid vil inkludere over 200 gravide i Elverum og Hamar. Målet er å finne ut hvilken helseeffekt gravide kan ha av å trene på å stabilisere bekken og rygg fra uke 18 i svangerskapet. Deltakerne i prosjektet vil også få informasjon om hvordan de kan redusere belastning og ellers leve best mulig med barn i magen. Vi håper og tror at dette skal gi god effekt. Men det er hittil gjort svært lite forskning på bekkenplager før fødselen, så dette er ting vi vet lite om, sier Horst Eggen. Enkle øvelser En tredel av alle gravide blir sjukmeldt på grunn av bekkenløsning. Samfunnsøkonomisk er det derfor mye å tjene på å forebygge slike plager, påpeker fysioterapeuten. Halvparten av kvinnene som deltar i forskningsprosjektet blir med på gruppetrening én gang i uka fram til fødselen. I tillegg skal de gjennomføre en trenings- og tøyningsøvelse daglig. Dette er enkle øvelser, som er greie å gjennom- 9 føre. Den ene tar bare to og et halvt minutt, sier Marit Horst Eggen. Den andre halvparten skal fortsette å leve akkurat som før. Etter et drøyt år vil fagfolkene ha data nok til å konkludere. Mange er usikre Marit Horst Eggen har i flere år behandlet kvinner som plages med smerter i rygg og bekken i forbindelse med svangerskap. Jeg har hele tiden tenkt at vi burde forebygge mer, heller enn å behandle, sier hun. Mange kvinner er usikre på hva de kan og bør gjøre av fysisk aktivitet når de er gravide, ifølge fysioterapeuten. Hun forsikrer at treningen som det legges opp til i prosjektet er godt innenfor rammen av det alle vil klare. Det skal ikke være verken vanskelig eller vondt, sier Horst Eggen. Hun gleder seg over å være i gang med et forskningsstudie som kan bidra til bedre helse for svært mange kvinner. Jeg synes det er kjempemorsomt og veldig spennende, sier Marit Horst Eggen. Artikkelen publisert Bruk av artikkelen er godkjent av Merete N. Nettland i Ostlendingen.no

10 LKB DAMER PÅ TUR TIL TALLIN I 2007 Av: Anette Simonsen Vi er en gjeng med damer som har trent sammen på Blekkspruten, og etter hvert som tiden har gått har ønsket om en felles tur meldt seg. Vi ble fort enige om at spa-tur sto øverst på ønskelista. Valget falt på Tallin i Estland, og Viimsi Spa Hotel med beliggenhet litt utenfor sentrum. Sju av oss reiste fra onsdag til søndag/ mandag og første og siste natt bodde vi på hotell i sentrum. Her spiser vi lunsj på Olde Hansa, en meget populær restaurant med middelaldermat Med utsikt over byen Bilde fra v: Sandra Reinertsen Øby, Erika Nesteng, Kersti Klevjer Thøgersen, Torunn Engebretsen, Kjersti Råkil Johansen og Heidi Elisabeth Torbjørnsen Vi opplevde alle at det var deilig å ikke være den i en gruppe som det hele tiden måtte tas hensyn til. Alle gikk i samme tempo, og det var med jevne mellomrom noen som trengte en pause. På denne måten fikk vi alle følelsen av å mestre en dag på tur uten nevneverdige etterplager. En hel dag tilbrakte vi slentrende i Old Town. Vi besøkte kirker, museum og selvfølgelig butikker. Med oss hjem i kofferten var godt innpakket krystall, linprodukter, smykker, bilder og strikkede produkter fra ullmarkedet. Oppholdet på spahotellet var avslappende og deilig. Vi kunne velge oss seks behandlinger fra en liste som var inkludert i prisen. I tillegg var det mulighet til å bestille behandlinger fra skjønnhetssalongen, som lå i samme bygg, av hjertens lyst. Samlet sett prøvde vi alt fra klassisk massasje og boblebad til jetstrømmassasje og strekkbenk. Av skjønnhetspleie gikk det i parafinvoks behandling av hendene, oppstrammende innpakninger og ansiktsbehandlinger. Det var frokost og middag inkludert i prisen, og om den var det delte meninger. Ingen gourmet opplevelse, men typisk estisk kost med for oss noen litt rare kombinasjoner. Alle fikk vi rom i samme korridor, noe som førte til stor aktivitet på gangen. Vi bar ut bord og stoler for å lage oss et møtested, og her gikk praten høyt og lattermildt om den seneste behandlingen. På turen opplevde vi mange spesielle toaletter, dette er fra Olde Hansa Det ble en tur som alle minnes med glede og vi har allerede bestilt ny tur i september. Da går turen til Vilnius i Litauen. 10

11 Kroniske smertetilstander og kosthold Hentet fra LKB - nytt nr Av Astrid T. Lunestad Jeg har blitt oppfordret til å dele mine tips for hverdagskostholdet med dere. Jeg er ingen fagperson på dette, men har samlet en del informasjon opp gjennom. Mine kjøreregler for hverdagskosten: Drikk mye vann Unngå produkter tilsatt kunstig søtningsmidler Begrens bruk av raffinert sukker Ta tran og spis gjerne fet fisk hver uke Spis godt med frukt og grønt Bruk grove, fiberrike brødsorter og knekkebrød Fettet i kosten bør være av det sunne slaget, dvs fiske- og planteoljer Drikk gjerne skummetmelk, bruk gjerne lette og syrnede melkeprodukter som yoghurt, Biola eller Cultura Ha et lavt forbruk av kullsyreholdige drikker Dette er jo ikke så vanskelig eller innviklet og heller ikke så nytt og banebrytende. Så skal jeg prøve å si noe om hvorfor jeg har endt opp med dette. Noen matvarer kan faktisk forverre smertesignalene i kroppen. Bekkenløsningen fører til endringer i vår livskvalitet og aktivitetsnivået blir lavere enn før. Dette kan få flere konsekvenser: Vi kan lettere legge på oss fordi vi har lavere forbrenning enn tidligere. Økt vekt har flere negative sider, og det er jo ikke lurt å utsette kroppen for overvekt når vi sliter med en muskel- og skjelettlidelse. Kroppen får dårligere sirkulasjon og dermed kvitter den seg ikke så lett med slaggstoff osv. Muskel- og beinmassen kan svinne pga mindre aktivitet. Sykdommen påvirker vår livssituasjon så en kan bli deprimert. Kunstige søtningsstoffer som aspartam har en toksisk virkning på nervene slik at tilstanden forverres. Smertene kan altså bli verre ved inntak av kunstige søtningsstoffer. Bruk av smerte- 11 stillende medisiner kan gjøre at tarmen slipper ut næringsstoffer og at kroppen dermed tilføres for lite vitaminer og andre næringsstoffer. For å gi kroppen nok vitaminer og mineraler er det viktig å bruke mye frukt og grønnsaker. Raffinert sukker stjeler vitaminer og mineraler fra kroppen når det forbrennes. Høyt sukkerinntak vil føre til tap av magnesium og jern, og det vil også svekke immunforsvaret da det dreper hvite blodlegemer. Det er derfor lurt å kutte ned bruken av raffinert sukker der det er mulig og erstatte dette med uraffinert sukker eller honning. Det er viktig at kroppen har tilgang på næringsstoffer slik at vev kan heles og for at muskler skal kunne ha effekt av trening. Vann er viktig for å holde fordøyelsen i gang. Mindre aktivitet og enkelte smertestillende medikamenter kan føre til tregere avføring, da er vann et billig og bra hjelpemiddel. Samtidig vil vannet avlaste nyrefunksjonen og stimulere tarmfunksjonen og dermed hjelpe kroppen å kvitte seg med avfallsstoffer. Leveren bryter lettere ned avfallsstoffer hvis vi ikke belaster den med mye fet mat. I en rekke friske grønnsaker er det stoffer som stimulerer og støtter leverens avgiftende funksjon. Bitter mat som grapefrukt, artisjokk og bitre salater stimulerer utskillelse av galle og dermed utskilles giftstoffer. For å unngå at giftstoffer tas opp igjen i tarmen etter at de er utskilt, bør vi spise fiberrikt. Fibrene vil binde galle og giftstoffer og medføre at giftstoffene skilles ut via tarm. Det er viktig med en god tarmfunksjon for å holde kroppen i gang, syrnete melkeprodukter vil hjelpe den naturlige tarmfloraen til en balansert og god tarmfunksjon. Samtidig er melkeprodukter en viktig kilde for kalk/ kalsium. Kalsium er viktig da vi som kvinner og med redusert aktivitet kommer i risikogruppen for beinskjørhet. At det er bevist at mennesker som har inntak av lette melkeprodukter daglig har mindre risiko for overvekt, gjør at det er liten grunn til å hoppe over tilbudene i meierihylla.

12 Fettsyrene i tran, omega-3 og omega-6 demper kroppens betennelsesreaksjoner og forebygger belastningsskader, da det smører muskler, sener og ledd- det kan også hindre muskelsvinn. Studier viser at 60 % av smertepasienter opplever så stor smertereduksjon ved inntak av omega-3 at de reduserer eller kutter helt ut bruken av smertestillende medisin. Omega-3 har også en positiv effekt på psyken. Den gjør deg glad og kan ha samme effekt som antidepressiva. D- vitaminet i tran er samtidig med på å gjøre kroppen i stand til å nyttiggjøre seg av kalsiumet. D- vitamin er viktig for immunforsvaret. En annen kilde til d- vitamin er selvfølgelig sol. Med tanke på risiko for beinskjørhet bør en også redusere forbruket av kullsyreholdige drikker. Karbondioksidet øker surhetsgraden i blodet, kroppen vil forsøke å nøytralisere syren ved hjelp av kalsium. Dermed brukes kalsiumet i kroppen til annet enn å vedlikeholde skjelettet. Jeg prøver å følge disse tipsene i min egen hverdagskost. Jeg er verken smertefri eller slank, men jeg vet at det er et positivt bidrag. Å kunne være trygg på at en ikke gjør noe ufornuftig med kostholdet gir trygghet og opplevelse av mestring i et liv som bekkenløs. Bruk av artikkelen er godkjent av Foreningen til Oplysning om Bækkenløsning (FOB) Danmark. Artikkelen er noe forkortet LKBS ÅRSMØTE I ALTA Av: Tone Camilla Lillestølen LKBs årsmøte i 2008 var lagt til Alta april på Rica Hotel. Så langt nord hadde aldri LKB arrangert noe før. Vi så frem til en flott helg med LKB damer. Vi var 2 delegater fra LKB Østfold, Maria og Tone, og vi startet fra Sarpsborg fredag 25. april og var fremme i Alta ved 12 tiden. Det var en lang reise, men alt gikk heldigvis som smurt. Solen skinte fra skyfri himmel det var vakkert! Etter innsjekk var det tid for litt hvile før lunsj. Gjensynet med alle kjente var upåklagelig, mange klemmer og hilsninger ble utvekslet. Vi rakk også litt hvile før vi kl dro av gårde på sightseeing til Pæskatunet skiferfabrikk. Her fikk vi en spennende omvisning, demonstrering av jobbteknikker med skifer, og flotte suvenirer. Det ble en historisk og særdeles flott opplevelse. På kvelden var vi samlet til middag, og for mange ble det en tidlig kveld, etter lang og slitsom reise. Meny: Minestronesuppe og ferskt brød Fasert kyllingbryst Serveret med stekt ris og appelsin hollandais Blåbærsorbet Serveret med ananas, honning melon og bær coulis Bilde fra v: Maria L. Aagaard (Østfold), Bjørg Seldal (Rogaland), Tone Irene Sørum (Buskerud), Merethe GranåsTrøndelag) og Tone Camilla Lillestølen (Østfold) Årsmøtet ble avholdt på lørdag, og vi var 21 stemmeberettigede, 3 observatører og 1 gjest. Årsmøtet ble lett og ledig ledet av organisasjonskonsulent Ellen Trondsen fra NHF (sentraladm.). Bilde Ellen Trondsen 12

13 Bjørg Seldal gikk ut av hovedstyret og fikk to nydelige bilder. Bjørg Seldal Bilde av Hovedstyret i LKB: Fra venstre: sekretær Bjørg Seldal (Rogaland), styremedlem Siv Hege Lissner (Troms), økonomiansvarlig Tone Irene Sørum (Boskerud), nestleder Line K. Losnegård (Hordaland) og leder Anette Simonsen (Østfold) Tone Irene Sørum og Anette Simonsen Tone Irene Sørum har som den eneste i LKB sittet 10 år i hovedstyret og fikk heder, stor applaus og gave fra årsmøtet. Tone Irene Sørum Bilder fra årsmøtesalen Anette Simonsen og Ellen Trondsen Ellen Trondsen fikk gave som takk for vel gjennomført årsmøte. Ellen Trondsen Det ble kun 1 utskiftning i styret. I hovedstyret tok leder Anette Simonsen og styremedlem Siv Hege Lissner gjenvalg. Sekretær Bjørg Seldal gikk ut av styret, Marianne Kesseboom går inn som ny sekretær. Det nye styret er: Leder Anette Simonsen (LKB Østfold), nestleder Line K. Losnegård (LKB Hordaland), Økonomiansvarlig Tone Irene Sørum (LKB Buskerud), Styremedlem Siv Hege Lissner (LKB Troms) og Styremedlem Marianne Kesseboom (LKB Møre og Romsdal). 13 Etter årsmøtet var det festmiddag. Som vanlig når LKB ere samles, gikk praten livlig og latteren satt løst. Meny: Reinsdyr carpaccio på en seng av salat Glasert svinefilet Serveret med røsti potet, wook gr.saker og madeirasaus Multesuppe med vaniljeis

14 Bilde fra venstre: Rigmor Larsen (Vestfold), Karin Wierdalen (Telemark) og Tone C. Lillestølen (Østfold) Bilde fra venstre: Sissel Ottesen (Troms), Heidi Botten (Troms), Janike Marlene Rype (Troms) og Line K. Losnegård (Rogaland) Tone Iren Sørum (Buskerud) og Anette Simonsen (Østfold) Bilde fra venstre: Heidi Botten (Troms), Rigmor Larsen (Vestfold) Siv Hege Lissner (Troms), Sissel Ottesen (Troms) Liv Marit H. Henne og Bjørg Seldal (begge Rogaland) Merete Granås (Trøndelag), Synnøve Norheim (Vestfold) og Åse Wilmann (Telemark) Bilde fra venstre: Tone Iren Sørum (Buskerud), Bjørg Seldal (Rogaland), og Anette Simonsen (Østfold) m. fl. Etter middag fikk vi lov å bruke møtesalen. De som ville fortsette kvelden der kunne ta med seg drikke og hvile litt i sengene, prate i grupper eller ta seg en dans. Vi gratuler Synnøve Norheim (Vestfold) som ble bestemor til en liten gutt på årsmøtet. Gratulerer! Søndag var det avreisedag og etter frokost vendte vi nesen hjemover. Etter nok en lang reisedag var det godt å være hjemme igjen ved 18 tiden. Vårt opphold i Alta var en flott opplevelse. Været viste seg fra sin beste side, og vi hadde flott sol under hele oppholdet. Anette Simonsen (Østfold) 14 Alle bildene er tatt av Kirsti Stenersen (Trøndelag). Takk skal du ha!

15 Pressemelding fra årsmøte i Alta 26.april LKB er en interesseorganisasjon som består av kvinner som har fått bekkensmerter under eller etter svangerskapet. Hvert år fødes det ca barn i Norge, noen av familiene opplever at mamma ikke klarer å ta hånd om seg selv og barnet etter fødsel, dette pga av store bekkensmerter. I året som skulle være en deilig tid for familien, blir det i stedet en evig jakt på hjelp og rettigheter både i det offentlige og private marked. Tenk på far som opplever at mor er blitt sengeliggende etter fødsel, han hadde sett for seg sin deilige kone bli frisk og rask med en gang og gledet seg til trilleturer og kvalitetstid sammen, i stedet blir barseltiden et fryktelig kav med syk mor, lite barn og alt husarbeid på toppen. Tenk så deilig for det lille nurket å vokse opp med en mor som kan bli med på foreldredag i barnehagen, fotballcup o.l. fordi hun har en trykkavlastende pute, eller at hun automatisk får informasjon og behandling rett etter fødsel slik at rehabiliteringsperioden blir kortere. Tenk så deilig for far å vite at mor får hjelp til å se etter den lille i tillegg til at hjemmehjelpen kan gå på butikken og handle inn. LKB får ofte høre at bekkenløsningsplager er et typisk nordisk fenomen, dette må vi til stadighet motbevise. I de skandinaviske land er det mye informasjon om bekkenløsning tilgjengelig, og gravide får oftere bekkenløsningsplager nå enn tidligere, hvorfor det? Fordi diagnostisering, rettigheter og informasjon er tilgjengelig. Vi har et helt annet trygde- og rettighetssystem enn andre land i verden. Tenk på hvordan de behandler sine gravide i afrikanske og asiatiske land. Blir de sendt hjem etter noen timer uten et hjelpeapparat? NEI. Blir det forventet at de i løpet av uker skal være tilbake i treningsstroppen? NEI. Ofte blir de gravide behandlet som dronninger, med hjelp hjemme av slektninger, massasje og ikke noe stress med å komme tilbake i treningsformen. Noe å tenke på? JA er året som International Association for the Study of Pain har bestemt skal være året for kroniske smerter hos kvinner. I denne kategorien havner selvfølgelig også kronisk bekkenleddsyndrom. Dersom våre medlemmer skal ha mulighet til å delta i samfunnet på lik linje som funksjonsfriske er det noen småting som trenger å være på plass: helhetlig behandlingslinje fra bekkenløsningen oppstår frem til behovet ikke lenger er der. For mange vil det være nok med behandling under og kort tid etter svangerskap, kanskje er behovet for en trykkavlastende sittepute alt som skal til for å redde dagen og fremtiden; er det virkelig ikke verdt det? Vi skal ikke stikke under en stol at for en liten gruppe vil behovet være større og mer komplisert, de trenger både trykkavlastende pute, trykkavlastende madrass, behandling og hjemmehjelp. Men er ikke også dette verdt prisen, slik at hele familien kan være samlet på tur istedenfor at mor sitter innenfor vinduet og ser ut? LKB vet at det er lite som skal til for å forhindre at mor blir varig plaget, vi mener at nå er tiden inne for å bli hørt! 15

16 NYHETER FRA NHF.NO Norges Handikapforbund skal bidra med opplæring på flyplassene Funksjonshemmede har i lengre tid klaget over trakassering i sikkerhetskontrollen på flyplassene. På et møte på Gardermoen 4. mars ble det bestemt at de funksjonshemmede fra nå av skal bidra til opplæringen av vekterne. Norges Handikapforbund har flere ganger rapportert om dårlig og ydmykende behandling fra vekterne i sikkerhetskontrollen ved norske flyplasser. Mennesker med funksjonsnedsettelser har fortalt om ubehagelige situasjoner der de har måttet kle av seg og la seg kroppsvisitere mens de andre passasjerene ser på. Dårlig tilgjenglighet og manglende kunnskap og kommunikasjon, har vært et stort problem. Naken foran køen - Det er mange medlemmer som forteller at de må kle av seg mens hele køen står bak dem og ser på. de blir sett på og klådd på, og så må de ha hjelp til å kle på seg igjen. Det blir ikke gjort noen forsøk på å gjøre dette skånsomt, så du blir virkelig eksponert og ydmyket, sa Eilin Reinaas, leder i Norges Handikapforbund til Dagbladet 24. februar. Samarbeid om opplæring Nå har flyplassledelsen ved Gardermoen bestemt seg for å gjøre sikkerhetskontrollene bedre for funksjonshemmede. I et møte mellom Norges Handikapforbund, foreningen Norilco og Avinor 4. mars, ble det innledet et samarbeid om opplæringen av sikkerhetsvaktene ved flyplassen. Målet er at sikkerhetskontrollene skal gjennomføres på en forsvarlig måte uten at det oppleves krenkende av de reisende. Flyplassene skal lage mer tilgjengelige løsninger i sikkerhetskontrollen og sikre at eventuell kroppsvisitasjon kan foregå i egne avlukker. Norges Handikapforbund skal dessuten bidra med innspill til opplæringen av vekterne. -Det dreier seg om å gi innspill til hva opplæringen skal inneholde. Dette går mye på holdningsskapende arbeid og hvordan man skal møte folk med forskjellige lidelser, sa Norges Handikapforbunds leder Eilin Reinaas til TV2 4. mars. Overføringsverdi I første omgang er det Gardermoen og Flesland som skal teste ut endringer for gjennomføringen av sikkerhetskontroller overfor funksjonshemmede. Hvis erfaringene blir positive, er det aktuelt å overføre ordningene til andre flyplasser. (Red.kom. Husk at du kan bestille assistanse ved reise) Opprydning på hjelpemiddelområdet I statsråd i dag ( ) ble det oppnevnt et utvalg som skal gå gjennom hele hjelpemiddelområdet for å gjøre hjelpemiddelforvaltningen og formidlingen mer oversiktlig og fleksibel. Uoversiktlig og lite fleksibelt I dag får vi mange henvendelser fra brukere som opplever hjelpemiddelforvaltningen og regelverket som uoversiktlig og lite fleksibelt. Det er derfor behov for en helhetlig gjennomgang med sikte på større fleksibilitet og bredde i virkemiddelbruken. Jeg er opptatt av at utvalget vurderer om det er mulig å sikre mer effektive og robuste løsninger som bedre enn dagens system kan håndtere både krav til kvalitet, tilgjengelighet og rettssikkerhet, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen i en pressemelding fra AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet). Mye å bidra med Norges Handikapforbunds kan bekrefte Hansens beskrivelse av hvordan regelverket og formidlingen oppleves av dem som har behov for hjelpemidler. Janne Skei i Norges Handikapforbund synes det er flott at hjelpemiddelområdet nå skal gjennomgås -Norges Handikapforbund har mye kunnskap om dette og vil gjerne bidra i arbeidet videre. Vi forventer å få en plass i referansegruppen som skal oppnevnes i forbindelse med gjennomgangen, sier Skei. Les mer om utvalget på AIDs internettsider 16

17 Anniken Huitfeldt ansvarlig for politikken for funksjonshemmede Da Anniken Huitfeldt (A) ble utnevnt til ny Barne- og likestillingsminister den 29. februar, ble hun ansvarlig for all politikk som angår mennesker med funksjonsnedsettelser. Norges Handikapforbund ser fram til å høre hvilke planer den nye statsråden har for politikken på dette området. Selv om den nye statsråden for Barne- og likestillingsdepartementet foreløpig har uttalt seg mest om sine interesser for barne- og familiepolitikk, og likestilling mellom kjønnene, er hun også ansvarlig for all koordineringen av politikken overfor funksjonshemmede. Norges Handikapforbund har klare forventninger til den nye statsråden på dette området. Dagens virkelighet Mange mennesker med funksjonsnedsettelser opplever Norge som et samfunn der diskriminerende holdninger og fysiske barrierer hindrer dem i å delta i samfunnslivet. Levekårsundersøkelser viser at mennesker med funksjonsnedsettelser har dårligere utdanning og lavere yrkesaktivitet enn den yrkesaktive befolkningen for øvrig. Bygninger som allmennheten for øvrig benytter, som kommunale kontorer, arbeidsplasser og skoler, kinoer og kafeer er ikke tilgjengelige for alle mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er heller ikke mulig for bevegelseshemmede å reise med de fleste offentlige transportmidler. Funksjonshemmede blir derfor sosialt ekskludert på de fleste områder i samfunnet. Statsråd for Likestillingsarbeidet Den nye statsråden blir ansvarlig for å følge opp arbeidet med diskrimineringen av funksjonshemmede. Oppfølgingen av NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet og arbeidet med å få vedtatt den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er i ferd med å bli fullført. Arbeidet mot diskriminering og for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelser er imidlertid minst like viktig etter at loven er vedtatt. Norges Handikapforbund ser fram til å høre statsrådens planer for dette arbeidet. Anniken Huitfeldt har uttalt seg ved utallige anledninger i Norges mediekanaler om at hun er meget motivert for oppgaven som statsråd for samfunnsområder hun er svært opptatt av. Norges Handikapforbund har imidlertid notert seg at statsråden først og fremst nevner områdene barn, familie og likestilling mellomkjønnene når hun omtaler sine nye oppgaver. Norges Handikapforbund ser derfor fram til å høre mer om hvilke tanker statsråden gjør seg om hvordan hun har tenkt til å bidra til å bedre samfunnsforholdene for mennesker med funksjonsnedsettelser. Vil bidra med kunnskap Den nye statsråden har gitt uttrykk for at hun kommer til å sette seg grundig inn i de sakene hun skal følge opp og de samfunnsområdene hun skal ta ansvar for. Norges Handikapforbund har mye erfaring når det gjelder samfunnsforholdene for mennesker med funksjonsnedsettelser og ønsker å bidra med vår kunnskap. Vi ser derfor fram til å møte den nye statsråden. Huitfeldt kommer i nær framtid til å motta en invitasjon fra Norges Handikapforbund til et møte for å diskutere våre felles politiske interesser. LKB Østfold inviterer til medlemshelg om alternativ medisin på Park Hotell i Halden november Innsjekking kl Vi begynner lørdag kl og avslutter søndag kl Egenandel ca. kr. 250,-. Vi vil sende ut invitasjon med mer opplysninger og program senere. Håper mange medlemmer setter av helgen og lar seg friste til en lærerik, avslappende og sosial helg! 17

18 KUNSTEN Å BRILJERE UTEN Å FRUSTRERE MATTIPS FOR EN ENKLERE HVERDAG PASTASALAT (4 porsj). Du trenger: 2-3 kyllingfileter 2 stilker stangselleri 2 søt spisspaprika (gjerne en rød og en grønn) 150 g sukkererter 3 never druer 1 grønt eple 1 liten rød løk 3-5 reddiker 1 liten boks mais (250 ml) 4 dl pastaskruer el.l (ikke kokt) Dressing: 1/3 liter lettrømme 1/3 pose lettmajones saft fra ca 1/3 sitron 1-2 ts sukker 4 runde ts karrypasta/karry 1-2 ts koriander salt og pepper Lag dressingen først, og la den stå og godgjøre seg mens resten av salaten lages. Stek kyllingfiletene. Krydre kun med salt og pepper. Når de er ferdige (motstand når man trykker på dem med en stekespade), legges de på et fat så de kan hvile og avkjøles mens salaten lages. Skjær frukt og grønnsaker i små biter og bland i en stor bolle. Eplebitene bør dyppes i litt sitronsaft, ellers blir de brune. Kok pastaen. Den skal være gjennomkokt, men gi tyggemotstand. Gi en kalddusj i dørslag og la den renne godt av. Bland den med frukt og grønnsaker. Skjær kyllingfiletene i biter og bland sammen med resten av salaten. Bland i dressingen. Serveres med nystekte rundstykker og smør. Lykke til :-) Erika SKALLDYRSALAT Issalat Reker Crabbsticks Krepsehaler Ellers det du ønsker Kutt gjerne opp salaten litt smått, så blir den god og saftig. Servers med rundstykker til. Hilsen Jorunn 18 MARENGSTOPPER (doble til passe porsjoner) 60 g sukker 1 eggehvite Pisk eggehviten stiv + 10 min. ekstra Ha i sukker, rør fort og lite om Bruk 1 bs og sett små topper på smurt plate/bakepapir Tørk ved svak varme ca. 100, og senk etter hvert til ca 60. Prøv deg frem for å finne ut når de er ferdige! Godt hvis de er litt myke inni. TUNFISKSALAT ¾ hvitløksmajonestube 1 boks tunfisk 1 gul løk 1 liten paprika ¼ boks mais 6-7 syltede agurker, evt. ¼ slangagurk 1 rød løk Issalat Salt Sitronpepper Urter (div.) Pianini/Ciabatta Er du glad i tunfisk, så bruk gjerne mer! Smakelig måltid. Hilsen Cecilie BRINGEBÆRSNITTER Røre: 500 g margarin 500 g sukker 2 store egg 2 kopper melk 1 ts hornsalt 600 g hvetemel Fyll: 1 pk melis og ca 0,5 glass bringebærsyltetøy Smør og sukker røres hvitt, eggene piskes i og resten av ingrediensene blandes deretter i røren. Røren stekes i to omganger og halvparten smøres ut på papirkledt stekebrett. Stekes ved 180 grader i ca 17minutter. Vendes på rist og ligge i ro til den er blitt lunken, ellers er det lett for at den deler seg. Stek den andre delen. Fyll bringebær på første del, legg andre del oppå og pynt med melisglasur eller sjokoladeglasur. La det hele stivne og trekke godt før oppdeling, denne kaken kan med fordel lages dagen før bruk. Den er også fin å fryse ned. Hilsen Anette

19 HVA STYRET HAR DREVET MED SIDEN SIST Av: Tone Camilla Lillestølen Styremøter Styret har hatt 5 ordinære styremøter hvor post ang. informasjon, reklame, nye produkter, invitasjoner, div. møter/kurs blir gjennomgått og behandlet, i tillegg til andre styresaker. Styret jobber ut i fra handlingsplanen vår for 2008 som var oppe på årsmøtet. I tillegg til vanlig styrearbeid, jobber styrets medlemmer med små og store søknader, div. brevskriving, arbeid med medlemsblad og ulike prosjekter. Redaksjonskomiteen Det er styret som har det redaksjonelle ansvaret for bladet, da vi ikke har en egen redaksjonskomité. Planlegging og oppgavefordeling blir gjort på styremøtene. Har du noen synspunkter på bladet? Vi ser vi gjerne at du gir uttrykk for meningene dine. Vi setter pris på både ros og ris. Konstruktiv kritikk er noe vi lærer av. Send inn dine forslag på innhold, reiseskildringer, oppskrifter, tips og gode råd. Send til redaksjonen: Bekken i Fokus Prost Krogsvei Sarpsborg eller e-post: Prosjektgruppen Prosjektgruppen er for nye lesere et samarbeid mellom LKB Vestfold og LKB Østfold. Opprinnelig var også LKB Oslo med i prosjektet. Vi jobber for at kvinner med kronisk bekkenleddsyndrom skal få rett til offentlig godkjente behandlingsreiser til sydligere strøk, slik mange andre pasientgrupper allerede har. Siste år har det ikke vært aktivitet i denne gruppa pga. manglende kapasitet. Arbeidet starter forhåpentlig opp igjen til høsten. Bassengtrening LKB Østfold har bassengtrening i varmtvann med instruktør hver onsdag på Blekkspruten Aktivitetssenter på Rolvsøy. Damene går i vannet kl Etter treningen spiser badedamene matpakken sin, og prater om løst og fast. Det har blitt en hyggelig sosial del av hverdagen for de 19 som deltar. Prøv du også! (Bassengtreningen følger skoleåret.) LKB Østfold har hatt fast bassengtrening på Blekkspruten siden Vi søker hvert år om midler for å støtte deltakerne på denne treningen. De som får støtte må være medlem. De får av og til sponset litt av kursprisen. Ved spørsmål, ta kontakt med Kersti Klevjer Thøgersen, Bassengtrening for gravide Blekkspruten har begynt med egne grupper med bassengtrening for gravide hver fredag, opptil tre grupper, minst en av dem for bekkenkvinner. Hvis du er interessert, ta kontakt med Blekkspruten for påmelding: Litteratur LKB Østfold har et ønske om et lite bibliotek om bekkenløsning. Vi søker hvert år om midler til å kunne kjøpe inn litteratur, videoer, hovedfagsoppgaver, artikler osv. Fortsatt får vi lite midler, så det er sjelden vi har anledning til å kjøpe inn noe litteratur. Det er synd, da det er viktig for oss tillitsvalgte å holde oss oppdaterte på fagstoff om diagnosen. Det er heldigvis mye seriøs informasjon på nett. Artikler Vi har en del forskjellige artikler. De er på norsk, svensk, dansk og engelsk. De kan du få kjøpt kopi av for kr. 2,- pr. kopiert side + porto. Ta kontakt med Tone Camilla Lillestølen, Video Vi har tre forskjellige videoer til utlån. Det er: Jeg klarer det men (LKB) Bekkenløsning kan det ramme meg? (Biørnstad/Heiberg) Klassisk massasje for ditt eget velvære! (Biørnstad/Heiberg) Privatpersoner 20,- pr. uke + porto Helsepersonell 40,- pr. uke + porto Ta kontakt med: Tone Camilla Lillestølen

20 LKB Østfold LKB Østfold avholdt sitt andre kakelotteri i nov.-1. des. på OBS på Tunejordet i Sarpsborg. Denne gangen er det 15 som har sittet, bl.a. 4 av våre mannlige medlemmer og 1. juniormedlem. Vi takker Hanne, Jorunn, Kersti, Erika, Heidi, Torunn, Tone, Torbjørn, Lise, Anette, Nicolay, Hans, Thore, Maria og Lars som bidro for hjelpen, og håper det frister til gjentakelse! NESTE LOTTERI BLIR NOV. PÅ OBS! LKB Østfolds Protokoll fra årsmøtet i LKB Østfold, 14.februar Sted: Fritznerbakken Aktivitetssenter, Sarpsborg Det var tre styremedlemmer og to medlemmer tilstede, til sammen fem stemmeberettigede. Saksliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 8 Sak 9 Sak 10 Godkjenning av innkalling og saksliste Konstituering a) Valg av møtedirigent b) Valg av protokollfører c) Valg av to protokollunderskrivere d) Valg av tellekorps Godkjenning av årsmelding Godkjenning av regnskap Godkjenning av revisorberetning Valg a) Valg av nytt styre b) Valg av to medlemmer til valgkomité c) Valg av revisor d) Valg av redaksjonskomité e) Valg av prosjektgruppe Valg av 1-2 delegater til LKBs årsmøte i Alta. Innkomne saker Orientering om handlingsplan b) Anette Simonsen ble valgt til protokollfører. c) Sabina Hansen og Jorunn Høntorp ble valgt til protokollunderskrivere. d) Jorunn Høntorp og Maria L. Aagaard ble valgt til tellekorps. Sak 3 Vedtak: Årsmelding godkjent. Sak 4 Vedtak: Regnskap godkjent. Sak 6 Vedtak: Revisorberetning godkjent. Sak 7 a) Følgende styre ble valgt: Leder Tone Camilla Lillestølen ikke på valg Sekretær Anette Simonsen 1 år Økonomiansv. Sabina Hansen 1 år Styremedlem Maria Lillestølen Aagaard ikke på valg Styremedlem Trudi Lyng Christensen 1 år 1.vara Erika Nesteng 1 år 2.vara Thore Simonsen 1 år b) Valgkomité: Erika Nesteng 1 år Anette Simonsen 1 år c) Revisor: Evy Gunn Hultberg 1 år d) Redaksjonskomité: Vedtak: Styret har det redaksjonelle ansvar for medlemsbladet. e) Prosjektgruppe: Tone Camilla Lillestølen ikke på valg Jorunn Høntorp 1 år Erika Nesteng 1 år Sak 8 Vedtak: Tone Camilla Lillestølen samt mulighet for en til å dra på LKBs årsmøte i Alta. Sak 9 Ingen innkomne saker Sak 10 Vedtak: Det nye styret bruker handlingsplanen som et arbeidsverktøy i kommende periode. Referent: Anette Simonsen (LKB Østfold) Jorunn Høntorp Protokollunderskriver Sabina Hansen Protokollunderskriver LKB Østfolds hobbykveld Vi hadde planlagt hobbykveld tirsdag 3. april på Fritznerbakken Aktivitetssenter i Sarpsborg kl Møtet ble dessverre avlyst da ingen var påmeldt! Sak 1 Sak 2 Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. a) Tone Camilla Lillestølen ble valgt til møtedirigent. 20 LKBs årsmøte i Alta Se side

BEKKEN I F KUS. Nr. 1 2007 Årgang 4. ØSTFOLD Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager. Tilsluttet Norges Handikapforbund

BEKKEN I F KUS. Nr. 1 2007 Årgang 4. ØSTFOLD Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager. Tilsluttet Norges Handikapforbund BEKKEN I F KUS Nr. 1 2007 Årgang 4 Kan bekkenløsningsplager forebygges? Bedre føre var Av: Gudrun Vinsrygg Reisebrev fra et medlem! Av: Inger Lise Broen Grøttland og Bjarne Grøttland ØSTFOLD Landsforeningen

Detaljer

Nr. 2 2008 Årgang 5. Hjelper trening mot bekkenplager? Av: Trine Aslaksen ØSTFOLD. ØSTFOLD Landsforeningen. Landsforeningen.

Nr. 2 2008 Årgang 5. Hjelper trening mot bekkenplager? Av: Trine Aslaksen ØSTFOLD. ØSTFOLD Landsforeningen. Landsforeningen. BEKKEN I FOKUS Nr. 2/2008 - Årgang 5 - Hjelper trening mot bekkenplager? Av: Trine Aslaksen - Veien tilbake til arbeidslivet Intervju: Lise Moursund Nystad Innlegg: Heidi E. Thorbjørnsen BEKKEN I F KUS

Detaljer

BEKKEN I F KUS. Nr. 2 2006 Årgang 3. ØSTFOLD Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager. Tilsluttet Norges Handikapforbund

BEKKEN I F KUS. Nr. 2 2006 Årgang 3. ØSTFOLD Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager. Tilsluttet Norges Handikapforbund BEKKEN I F KUS Nr. 2 2006 Årgang 3 Homeopati en alternativ behandling Bekkenløsning i et tverrkulturelt perspektiv Av: Kjersti Wågsæther ØSTFOLD Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager Tilsluttet

Detaljer

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP BEKKEN I FOKUS Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK HJELP TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD Et medlemsblad for LKB Østfold STYRET I LKB ØSTFOLD 2005 Bekken i Fokus redaksjon Ansvarlig redaktør: Tone Camilla Lillestølen

Detaljer

- Egen nettside - Sommertips for en lettere bekkenhvedag. Nr. 2 2008 Årgang 5. Landsforeningen for Kvinner. med Bekkenløsningsplager

- Egen nettside - Sommertips for en lettere bekkenhvedag. Nr. 2 2008 Årgang 5. Landsforeningen for Kvinner. med Bekkenløsningsplager BEKKEN I FOKUS Nr. 2/2011 - Årgang 8 - Egen nettside - Sommertips for en lettere bekkenhvedag BEKKEN I F KUS - Gode behandlere Nr. 2 2008 Årgang 5 Hjelper trening mot bekkenplager? Av: Trine Aslaksen Veien

Detaljer

Nr. 2 2008 Årgang 5. ØSTFOLD Landsforeningen for Kvinner. med Bekkenløsningsplager. ØSTFOLD Landsforeningen for Kvinner

Nr. 2 2008 Årgang 5. ØSTFOLD Landsforeningen for Kvinner. med Bekkenløsningsplager. ØSTFOLD Landsforeningen for Kvinner BEKKEN I FOKUS Nr. 1/2011 - Årgang 8 BEKKEN I F KUS Nr. 2 2008 Årgang 5 Hjelper trening mot bekkenplager? Av: Trine Aslaksen - 20-års jubileum Veien tilbake til arbeidslivet - Superkvinnens liv - Senioritakveld

Detaljer

Samarbeidsavtale med SATS

Samarbeidsavtale med SATS Nr. 1 2010 16. årgang Medlemsblad for Ryggforeningen i Norge Ryggstøtten Posturologi Mat og helse Bekkenforskning Ubehandlet skoliose Samarbeidsavtale med SATS Innhold Kjære leser Ny redaktør 3 Oppskrift

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

FYSISK AKTIVITET. Nøkkelhull. koster. frokost. for sunnere mat VIKTIG FOR ALLE. Benskjørhet. Flere spiser. Lett å være sunn med melk

FYSISK AKTIVITET. Nøkkelhull. koster. frokost. for sunnere mat VIKTIG FOR ALLE. Benskjørhet. Flere spiser. Lett å være sunn med melk FOTO:BÅRD GUDIM Nr 2 2008 meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap FYSISK AKTIVITET VIKTIG FOR ALLE Flere spiser frokost Benskjørhet koster Nøkkelhull for sunnere mat Ole André Sivertsen: Lett å være

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller frisk

Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller frisk Nr. 2 juni 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller

Detaljer

Bli medlem i Ryggforeningen

Bli medlem i Ryggforeningen Nr. 2 2011 17. årgang Medlemsblad for Ryggforeningen i Norge Bli medlem i Ryggforeningen Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser BekkOpp Spondylolisthese Advokaten svarer Nakke- og ryggdagene

Detaljer

En samtale om å få barn

En samtale om å få barn RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 2-2013 - 32. ÅRGANG Beliebers Å leve med hydrocephalus, NF og svaksynthet Koser meg på havets bunn! Les mer side 19 Les mer side 30 Les mer side 33 En samtale

Detaljer

Ryggstøtten. Bli medlem i Ryggforeningen. Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser

Ryggstøtten. Bli medlem i Ryggforeningen. Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser Nr. 4 2010 16. årgang Medlemsblad for Ryggforeningen i Norge Ryggstøtten Bli medlem i Ryggforeningen Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser Muritunet Bekkenløsning Bekkenplager Smerteelektrode

Detaljer

PKU-bladet. Sommertreff i Kristiansand. The Norwegian Society for Phenylketonuria Den norske PKU-forening. Nr. 84 - Mai 2014

PKU-bladet. Sommertreff i Kristiansand. The Norwegian Society for Phenylketonuria Den norske PKU-forening. Nr. 84 - Mai 2014 PKU-bladet Nr. 84 - Mai 2014 The Norwegian Society for Phenylketonuria Den norske PKU-forening Sommertreff i Kristiansand Lavprotein sortiment MINI CRACKERS - Lavprotein kjeks (snacks) med urtesmak - Pakningsstørrelse15

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 4 2013

MUSKELNYTT Nr. 4 2013 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 4 2013 Nora (6) i farta! Pål Eikrem om sin ALS: Gi meg ett minutts pause! TEMA: Fagkonferansen VEIEN VIDERE FOR FFM Tone Edvardsen: Ferietips Leder

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Du ska få en dag i måra, som rein og ubrukt står (En ønskedrøm for mange av oss )

Du ska få en dag i måra, som rein og ubrukt står (En ønskedrøm for mange av oss ) Nr. 1, 2011 21. årgang Du ska få en dag i måra, som rein og ubrukt står (En ønskedrøm for mange av oss ) LFS har tilbakelagt nok et travelt år med mange utfordrende og spennende oppgaver. Flere av lokallagene

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT: Nr. 4 2010 Mobil hytte gir Asbjørn frihet Side 21 «Prinsesse Märtha Louise i farta Side 12 Bedre studiefinansiering økt støtte til funksjonshemmede

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

LNTnytt. God jul. Transplantert og i full jobb s. 11. og godt nyttår! Tema: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

LNTnytt. God jul. Transplantert og i full jobb s. 11. og godt nyttår! Tema: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNTnytt Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Tema: Transplantert og i full jobb s. 11 God jul og godt nyttår! Nr. 4 Desember 2013 ISSN 0803-3749 LNTnytt NAVNET ER NYTT. MEN VÅRT ENGASJEMENT

Detaljer

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år! Nr. 4 desember 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Cytomegalovirusinfeksjon hos nyretransplanterte pasienter Nordisk treff i Finland Filmpremiere og representantskapsmøte LNTs besøkstjenestekurs

Detaljer

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio nr.3 2011 Postadresse: Postboks 9217, 0134 Oslo Telefon sentralbord: 24 10 24 00 Ansvarlig redaktør Leder i LFPS

Detaljer

Nr. 4, 2014. 24. årgang. LFS hos Fysiakos. En pårørende forteller. God Jul. Vikersund Bad reåpner

Nr. 4, 2014. 24. årgang. LFS hos Fysiakos. En pårørende forteller. God Jul. Vikersund Bad reåpner Nr. 4, 2014 24. årgang God Jul LFS hos Fysiakos En pårørende forteller Vikersund Bad reåpner SLAGordet nr. 4/2014 1 Lederen Kjære leser, 2014 ble et hektisk år og 2015 blir neppe roligere. Det er moro

Detaljer

2009 ble et nytt rekordår. Ny tur til Kreta i september. HENT-studien Helse etter nyretransplantasjon. Vinter-VM 2010.

2009 ble et nytt rekordår. Ny tur til Kreta i september. HENT-studien Helse etter nyretransplantasjon. Vinter-VM 2010. Nr. 1 Mars 2010 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Ny tur til Kreta i september Vinter-VM 2010 2009 ble et nytt rekordår HENT-studien Helse etter

Detaljer