Årsmøtet Haugesund Golfklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtet 2013. Haugesund Golfklubb"

Transkript

1 Årsmøtet 2013 Haugesund Golfklubb - ' 19. februar 2014 Kl På Klubbhuset

2 SAKSLISTE Å RSMØTET Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Innkalling er skjedd i.h.h.t. frister pr. hjemmesider, og annonse i Haugesunds Avis. 4. Valg av møteleder/dirigent. 5. Valg av referent og protokollunderskriver. 6. Årsberetninger Turnerings/handicap komite Juniorkomite Seniorkomite Damekomite Styrets beretning 7. Innkomne forslag 8. Organisering av virksomheten Organisasjonsplan for Haugesund GK 2014, videreføring av eksisterende plan. 9. Kontingenter Avstemming over styrets forslag til kontingenter Regnskap Gjennomgang av regnskap for 2013 samt budsjett for Revisors beretning. 11. Valg Valgkomiteens innstilling til styre 2014

3 Årsrapport Turneringskomite Haugesund Golfklubb hadde i 2013 en avtale med Golflife om gjennomføringer av turneringer, bortsett fra WEST COAST TOUR som Haugesund Golfklubb hadde sekretariatet for i Totalt er det gjennomført 67 turneringer i 2013, med noe variabel deltakelse i enkelte turneringer. Utfordringen i 2014 må være å øke antall deltakere i turneringene. Klubbmesterskapet ble gjennomført under flotte værforhold. Første dag med slagspill ble gjennomført på lørdagen, mens andre spilledag sto både slagspill og Stableford på programmet. Nytt dette året var at de som var påmeldt i slagspill også kunne delta i Stableford samtidig på søndagen. Slagspill Herrer: Roger Bergmann (klubbmester). Slagspill Damer senior: Laila Håkull (klubbmester). Slagspill Herrer senior: Magne Fallet Stableford Herrer: Kristian Bakkevik. Stableford Herrer Senior: Ulf Tandberg. Stableford Damer Senior: Laila Håkull. Roald Hustvedt og Audun Vikse ble vinner av lokal Nordea Pairs og kvalifiserte seg til regionspill. I lag NM 1. Div. Herrer deltok Tore Knutsen, Viggo Jakobsen, Ørjan Reinertsen og Eirik Grønhaug. De kom på 15. plass og laget rykket ned og spiller neste år i 2. Div. Tore Knutsen og Roger Bergman deltok på NM mid. (35 pluss). I lag NM Damer deltok Hilde Engevik Jørgensen, Anne Sveen og Laila Håkull. Plasseringen ble 7. plass og damene rykker også dermed ned til 2. Div juli ble NM for enkeltspillere avviklet på Stiklestad Golfbane. Eirik Grønhaug deltok fra vår klubb. Det blir også spennende å følge Eirik videre i USA. Årsrapport juniorkomite Da vi startet opp med juniortreninger i 2013 var det kun to-tre gutter fra fjoråret som møtte opp. Vi startet likevel med treninger hver tirsdag som ble ledet av klubbens pro, Birgitta. Treningene ble annonsert på våre nettsider og det ble innført gratis medlemskap til barn under 12 år. Utover sesongen har flere barn hvert innom treningene, men vi endte opp med en gruppe på 8 gutter i alderen 5-12 år som stort sett møtte opp hver gang. Utover disse er det noen ganske få som er registrerte juniormedlemmer. På treningene har vi hatt et variert opplegg med en del spill på banen og sesongen ble avsluttet med en liten internturnering. For å prøve å rekruttere har vi invitert 3 barnehager på besøk til anlegget, i tillegg til et skolebesøk og det faste arrangementet «foreningens dag». En god del barn og unge har vært innom og de virker udelt positive. Det kan likevel virke som om det er få barn som begynner å spille golf uten at foreldrene selv har interessen. I 2014 vil vi prøve å få med noen av foreldrene inn i komiteen for å jobbe videre med det eksisterende tilbudet til barna både sosialt og sportslig. Vi vil i tillegg satse hardere på rekruttering samt definere mål og strategiplan for juniorgruppa.

4 Årsrapport Seniorkomite Haugesund Golfklubb totalt 397 seniormedlemmer inkludert fjernmedlemmer. Av disse er 108 lokale medlemmer. Fordelingen av lokale seniormedlemmer er 41 damer og 67 herrer. Av disse lokale igjen er 16 medlemmer i NSG. Årets matchplay bestod av 5 lag fra hhv. Nordvegen 1lag Karmøy 1lag Sveio 1lag og Haugesund 2lag. Her endte vi til slutt som nr. 2 og 3. Fylkesmatchen i år gikk helgen 29/30 juni. Lørdagen på Kolnes og søndag på Nordvegen. Sammenlagt var det Rogaland som vant. NM lag var i år på Mjøsen for damene og Nordvegen for herrene. Begge i 3. div. Damene (Idunn-Anne-Hilde-Laila) fikk en fin 2.plass og rykker opp en divisjon. Herrene (Ulf-Harald- Helge-John Arne) endte på 9.plass og forblir i 3. div. Det har også i år vært mange som har deltatt i MøllerBil West Coast tour. Alle har også i år representert klubben på en god måte. Hilde Jørgensen er den som har representert klubben mest nasjonalt og internasjonalt. I august var hun med for Norge og tok fjerdeplass i EM for seniorlag arrangert i Larvik. Men det som de fleste seniorgolferne sikkert er mest opptatt av er nok onsdagsturneringene på Kolnes. Med det nye flotte klubbhuset, maten til Joanna, stemningen, gjør nok sitt til at denne turneringen blir mer og mer populær. Årsrapport Damegruppen Damene på Kolnes var også i år på ferde i ulike sammenhenger 17.juni hadde vi årets første dameturnering med 17 deltakere. Laila Håkull holdt 3. plassen var det Nordvegens tur med 15 deltakere. Ingeborg Ulland og Else-Berit Ness oppnådde henholdsvis 2. og 3 plass. Laila Håkull, Anne S Vaaga og Hilde Jørgensen deltok til NM lag 1. div. på Østmarka. Denne gikk av stabelen juli. Kom på 7. plass og rykker ned en divisjon.

5 Styrets Årsmelding STYRET I INNEV ÆRENDE PERIODE: Styreleder Terje Johan Iversen Nestleder Thor Harald Fosen Kasserer Terje Johan Iversen Styremedlem Else-Berit Ness Styremedlem Fredrik Kolstø Styremedlem Torbjørn Eidhammer Varamedlem Audun Vikse Styrets rapport: Styret har hatt 12 styremøter, samt en del kommunikasjon via mail. Det har også blitt avholdt et ekstra ordinært årsmøte og et medlemsmøte. Saker av viktige oppgaver som har vært behandlet i styret er: -Kontaktet Karmøy kommune vedr. skilting og dumper på Eikeveien -Gjennomført Klubbsjekken -Bedre og mer informasjon ut på hjemmesiden og Facebook -Klubbmesterskap -Juniorarbeid -Besøk av barnehager/skoler - Forholdet til forbundet vedr. bladet Norsk Golf/medieavgift -Av aktiviteter ellers har vi behandlet 63 saker. På det ekstra ordinære årsmøte ble følgende behandlet og vedtatt: -Nye avtaler med Golflife ang. administrative tjenester og samarbeidsavtale vedr. bruk av golfanlegget. -Organisasjonsplan for Ny lov for Haugesund Golfklubb -Nytt budsjett På medlemsmøte ble følgende behandlet: -Styresaker -Golfforbundet sin virksomhetsplan Status økonomi/medlemmer -Klubbsjekken -Sportslige resultater -Golfregler v/birgitta Styret er fornøyd med avtalene som er inngått med Golflife og anbefaler at tillegget i avtalen om prøveordning under punkt 3.4 Sekreteriatoppgaver fortsetter som fast ordning i tillegg til max 200 timer. Haugesund GK har pr medlemmer, av disse er 1300 fjernmedlemmer. Dette er en nedgang fra Det må sies i denne forbindelse at medlemsregisteret ikke har vært ajourført riktig og i den forbindelse har det vært en stor opprydning i løpet av året og som fortsetter inn i år I løpet av året har vi også fått et nytt klubbhus som vi setter stor pris på, men styret håper at dette gjøres helt ferdig i løpet av år Vi håper også at det blir ryddig og fint omring huset. Dette vil trekke til oss flere medlemmer. Vi har tatt i brukt mye vår hjemmeside på nettet og Facebook til informasjon ut til våre medlemmer. For øvrig vises det til beretninger fra de respektive komiteer.

6

7 Innkomne forslag: 1, Ber styret jobbe for å få til en avtale med naboklubbene om halv greenfee ved spill på Nordvegen og Haugaland Sveio. 2, Turneringer hver tirsdag kl. 17;00 arrangeres som order of merit hvor de 6 beste rundene gjøres tellende. 3, Treningstid en fast dag i uken mellom kl. 18:00 og 20:00 for medlemmene hvor en pro er til stede for å veilede. Et fast tema på hver trening som varierer fra uke til uke. Mvh Ståle Nordal medl. No 6870 Forslag fra styret: Styret forslår at det nedsettes et utvalg som skal utarbeide et forslag til strategi/mål fra de resultatene spørreundersøkelsen Klubbsjekken har gitt oss i sammen med virksomhetsplanen fra golfforbundet. Utvalget skal bestå av 3 medlemmer, der en er fra styret. Forslaget til strategi/mål skal framlegges på et medlemsmøte på høsten 2014 til godkjennelse. Begrunnelse: Da vi gjennomførte spørreundersøkelsen Klubbsjekken 2013 for klubben var det en forutsetning at det ut fra denne spørreundersøkelsen skulle utarbeides en strategi/mål-plan for klubben.

8 , Styrets forslag til årskontingenter fo r sesongen 2014: Styrets forslag er at årskontingentene blir stående på omtrent samme nivå som i 2013, med unntak av årskontingent for B-medlemskap som forhøyes med 200 kr fra kr til 2800 kr og at Student år/vernepliktig år senkes med 505 kr fra kr til 1995 kr. TYPE MEDLEMSSKAP PRIS Hovedmedlem Ektefelle I Samboer B-medlemskap Student I Vernepliktig Eldre junior Junior Junior Passivt medlemsskap (uten spillerett) ' Fjernmedlemmer av Haugesund Golfklubb kr Dette er styrets innstilling til medlemskontingenter/medlemskap/spillerett for Haugesund Golfklubbs medlemmer for sesongen 2014.

9 Haugesund Golfklubb REGNSKAP BUDSJETT 2014 Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap INNTEKTER: Sum medlemskontingenter Diverse tilskudd * Turneringer Treningsav Golfbil Renteinntekter Sum inntekter UTGIFTER: Junioravdelingen NM deltagelse Senior NM lag Turneringsdeltagelse Kurs, reiser, møter Kont., rekv., trykksaker, tlf., porto mv Premier Diverse utgifter Utgifter Kolnes Golfpark, klubbhus Golfbil Golflife iht avtale ** Sum utgifter Overskudd *) Inntekter på diverse tilskudd - her er et tilskudd fra Norges Idrettsforbund, Norsk Tipping, Haugesund kommune, Momskompensjasjon **) Prøveordning for år 2013 som bør fortsette framover som fast iht avtale med tillegg til max 200 timer. BALANSEREGNSKAP 2013 AKTIVA: Bankinnskudd konto ,54 Bankinnskudd konto ,16 Bankinnskudd konto ,11 Eiendeler ,81 PASSIVA: Egenkapital pr ,70 Forskuddsbetalinger ,11 Gjeld og Egenkapital ,81 Ola Sandvold Terje Johan iversen Johan Askeland Revisor Kasserer Revisor

10

11 Valgkomiteens innstilling til styre 2014: Formann: Hilde Engevik Jørgensen (2 år) Nestformann: Thor Harald Fosen (Ikke på valg, 1 år igjen) Styremedlem: Else Berit Ness ( 1 år ) Styremedlem : Torbjørn Eidhammer ( 1 år ) ;. Styremedlem : Fredrik Kolstø (Ikke på valg, 1 år igjen) Varamedlem : Ellen Hausken ( 2 år ) Valgkomite: Medlem: Laila Håkull Medlem: Audun Vikse Medlem: Anne Sveen Vaaga Revisorer: Terje Johan Iversen ( 1 år ) Ingeborg Ulland ( 1 år )

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmelding 2013 for Haugaland Golfklubb

Årsmelding 2013 for Haugaland Golfklubb Page 1 of 6 Årsmelding 2013 for Haugaland Golfklubb Styret har hatt følgende sammensetning i 2013: Styreleder: Pål Taraldsen Nestleder: Roald Yndestad Styremedlem: Jostein Hermansen Styremedlem: Hallvard

Detaljer

Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013. Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen

Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013. Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013 Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen Sakspapirer DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 1 (24) Årsmøteagenda

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Page 1 of 5 Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Styret har hatt følgende sammensetning i 2010: Leder: Erik Søndervik Nestleder: Hilde Jørgensen Sekretær: Terje Kleppe Kasserer: Øyvind Johansen Styremedlem:

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 1. Godkjennelse av stemmebrettige. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent,referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb FOTO: ELLEN JEPSON Eirik Tage Johansen sikret med sin 26. plass på Q-School (desember 2010) ny sesong på Europatouren 2011 KLUBBHUSET Tirsdag 8. februar 2011

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 17.02.2014, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 17.02.2014, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 17.02.2014, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak

ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak ÅRSMØTE 2010 Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering årsmøtet Side 3 valg av dirigent, to referenter,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret

Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret Eikebladet Et nyhetsblad for Nøtterøy Golfklubb 3. utgave desember2011 Vel: Ad : Vulputate: Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Les mer om saken og hva Daglig leder Jørgen Gierløff

Detaljer

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET

Detaljer

Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim

Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim Saksliste Sak 1 Valg av møteleder, referent og underskrift av protokoll Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3 Styrets

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste ÅRSMØTE 212 Verdal hotell, 16.februar- 213 Årsmøte kl. 16: ÅRSMØTE 212 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av tellekorps 4. Valg av 2 personer til

Detaljer