HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014"

Transkript

1 HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE Godkjennelse av stemmebrettige. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent,referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll. 4. Behandle klubbens årsmelding fra styre og komiteer. 5. Behandle klubbens reviderte regnskap. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent for Vedta klubbens budsjett. 9. Behandle klubbens organisasjonsplan. 10. Valg av: a. Styreleder for 1 år b. Styremedlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for 1 år c. Revisorer 1 for 1. år og 1 for 2 år. d. Valgkomite, med leder og 2 medlemmer og 1. varamedlemm for 1 år. e. Representanter til ting og møter i de organisasjonledd klubben har reprentasjonrett. 11. Heving av årsmøte MEDLEMSMØTE 1. Orientering av styreleder: a. Litt om sesongen b. Sesongens avtivitetsplan (terminliste 2015) c. Hva gjør vi for å bedre det sosiale miljø? (Forslag) d. Økt medlemstall (vervekampanje m/premiering?) Medlemshistorikk. e. Arbeidet med å premiere innehavere av andelsbrev. f. Grasrotandel og prisfordeler i Europa ved kjøp av golfkort. 12. Ideer og forslag til aktiviteter i salen? Styret

2 Årsrapport fra dugnadsgjengen 2014 Også i 2014 har det vært god aktivitet på dugnaden.aktiviteten er dalende noe som for det meste skyldes liten rekruttering. Av aktiviteter kan nevnes; Rydding av greiner og rydding rundt tee steder. Diverse maling, nye vegger i proshop og ikke minst bygging av ny terasse. Ønsker som før nye medlemmer i dugnadsgjengen. Dugnad hver torsdag fra kl Leder av dugnadsgjengen.

3

4

5 Junioravdelingen sesongen 2014 Leder: Arve Skogen Medhjelpere: Bill Clinton og Bård Skogen Medlemmer: Ca 5-15 på trening igjennom året. Bård Skogen, Joar W. Borge og Fredrik spilte Juniorturneringer på regionalt og nasjonalt nivå. Flere av de yngre juniormedlemmene deltok på juniortour-turneringer i region Sør-Vest. Aktiviteter/møter: Juniorgruppa hadde ett planleggingsmøte før og etter sesongen. Treningene ble bestemt flyttet til tirsdager. Det ble også satt i gang innendørs simulatortreninger. Trening hver tirsdag fra kl for alle barn i alder 6-19 år. Klubben arrangerte Junior Tour med mange juniorer i alle aldre på startlisten. Spillere fra Stavangerregionen samt utviklingsgruppa til Region Sørvest v/henning Lindanger stilte til start. Haugaland Golfklubb hadde god deltaking på eget arrangement med fine resultat. Tanker rundt treninger i løpet av sesongen Bra oppmøte på treninger og grei aktivitet i turneringspill. Enkelte spillere som Bård, Joar og Fredrik hadde høy turneringsfrekvens. Savnet de eldre juniorene på våre egne treninger som inspiratorer. Bård Skogen gjorde en flott innsats som medhjelper. Bill Clinton ledet mange treninger, og systematiserte treningene. Tror ikke vi har hatt velgjennomførte juniortreninger på flere sesonger. Andelen treningstimer på banen ble også øket betraktelig. Det ble vel mottatt av de yngre spillerne våre. Veldig kjekt å registrere at jenteandelen på juniortreningene var veldig høy. Vi har en utfordring i å få juniorene til å trene mer på egenhånd, og ikke bare møte opp på vår ene trening i løpet av uka. De fleste deltakere på våre treninger er fra andre kommuner enn Sveio. Mål fremover bør være å prøve å få enda flere til å komme på trening fra nærområdet. Resultater Aldri har Haugaland Golfklubb vist så godt igjen på resultatlister. Bård Skogen hadde en meget flott sesong hvor han toppet det med sin landslagsdebut i den internasjonale Evian Junior Masters turneringen i september. Før det hadde han vunnet første regionstouren som samlet hele landet på Sola Golfklubb i mai. Bård spilte også flere runder på Titleist Tour

6 og kvalifiserte seg til Suzann Junior Challenge. Våre 2 eldre juniorer hadde dessverre ikke noen topp sesong resultatmessig. Bård og Joar representerte Vestlandet i en Ryder Cup konkurranse mot Østlandet. Seniorlaget til Haugaland Golfklubb inneholdt hele 3 medlemmer fra junioravdelingen under lag-nm.

7 Elitegruppen/Turneringsgruppen NM laget deltok i 2. divisjon. De klarte ikke målet med å rykke opp til første divisjon, men skal ha det som mål igjen i år. Klubben har vært representert i distriktets West Coast Tour, Junior Tour 1. divisjon og Titleist Tour var et "break through" år for Bård Skogen som ble tatt ut til å representere Norge i The Evian Junior Masters i Frankrike. Han klarte også sitt mål om å kvalifisere seg til landets øverste nivå i Titleist Tour med en seier i første kvalifiseringsturnering. I år satser Joar Borge og Bård Skogen på å kvalifisere og å holde seg til den øverste divisjon i Titleist Tour. Vi har lyst å bygge opp et miljø for de bedre spillerene og ber folk som er interessert i å kvalifisere seg til Lag NM i år ta kontakt.

8 Årsberetning Damekomiteen 2014 Komiteens navn: Damegruppen Haugaland Golfklubb Medlemmer: Jorunn Skåden Guro Rødeseike Yndestad Linda Revheim Steffensen Aktiviteter /møter: Ønsket om å få til en Aktiv damegruppe startet opp med et møte i komiteen 11.februar Vi sendte ut invitasjon til medlemmene angående Jentekveld Idedugnad 25.mars for idebygging å få flere damer med i en aktiv damegruppe. 14 damer stilte på idedugnaden å damegruppen var igang. Utifra dette møte ble torsdager bestemt skulle bli spilledag for damegruppen. Vi startet med å låse av 2 flighter ifra kl. 17:30 på torsdager. Som et resultat ifra møte ble der opprettet en egen dame knapp på Haugaland Golf sin hjemmeside, hvor info ifra damegruppen blir lagt ut. Komiteen har hatt jevnlige møter i løpet av året og i forkant av planlagte turneringer Lagt ut info ifra Idedugnaden/Haugaland Dametour/Damecaddie Turnering SMS er er sendt ut i forkant på torsdager i oppstarten av Damegruppen. SMS er også sendt ut iforkant av Haugaland Dametour og Damecaddie turneringen. Gjennomført Haugaland Dametour Gjennomført Damecaddie Turnering Kvalifisering til NM 2.div lag ble gjennomført Resultater i forhold til målsetning: Når en ser på tallet 167 aktive damemedlemmer i Haugaland Golfklubb har vel ikke oppmøte til torsdagene svart til forventningene. Vi ser likevel at mange damer spiller onsdager. Det er da sjelden at disse spiller også torsdag. Vi hadde besøk av nye spillere noen torsdager, men aktiviteten har ikke vært økende desse dagene.

9 Hvordan kan vi få opp tallet på antall spillere torsdager- og i det hele tatt: Da det torsdagene har vert lite oppmøte, kan det skyldes at flere spiller onsdager på dagtid som nevnt ovenfor.en annen grunn kan være at medlemmene ikke kan se hvem som spiller når der blir låst av for damegruppen i golfboks. Vi må bare diskutere dette og finne måter å treffes på slik at torsdager også blir interessante.

10 Årsmelding for Turneringskomite 2014 Medlemmer Roald og Pål. Aktivitet Turneringer april til okt hver helg (unntatt NM helg) Hvordan hard et gått For mange turneringer?? Et par ble avlyst pga lite påmelding. Noen gjennomført med kun 4 til 6 deltagere. Flere 9 hulls turneringer?. Nesten alle syns det er OK å være med på våren, utpå sommeren er der ingen igjen. Pål og proshop har tatt seg av de der jeg ikke kunne. Hva kan utvikles videre MAT, det viser seg at middag på søndager ikke er nødvendig, folk skal hjem å spise. Kaffe og kake er alltid OK. Kanskje noe å lære av Senior Scramble, hvor en kjøper et par kaker på bakeri og setter på kaffe før vi går ut.

11 Styrets forslag til medlemskontigent 2015 Kontingentene fra 2014 videreføres Følgende kontingenter foreslås

12 Regnskapsoversikt m/budsjett Driftsinntekter Regnskap Regnskap Avvik mot Budsjett Bud BUD Bud Medlemskontingent Startkontingenter Inntekter div.arrangement Tilskudd juniorarbeid Tilskudd NIF Tilskudd Grasrotandel Tilskudd fra SG Klubbsekretær Innkomne midler etter søknad til klubb Momskompensasjon NIF Driftsinntekter Regnskap Regnskap Avvik mot Budsjett Bud BUD Bud Lønnskostnader Totale lønnskostnader Driftskostnader 6300 Leie lokaler Kjøp adm tjenester fra SG Div.driftsutgifter Premier Div. utgifter/premier juniorer Golfkortet Medlemsbladet Norsk Golf Kurs Sportslig satsing Turneringsavgifter Øreavrunding Reisekostnader,oppgavepl Medlemskontingenter NGF Bank og Kortgebyrer Driftskostander Driftsresultat Finansinntekter/utgifter Rentekost lån HSB Årsoverskudd/Underskudd

13 Haugaland Golfklubb Resultatregnskap 1 detaljert PB SVEIO Regnskapsår 2014 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 12., Avdeling (Ingen), Budsjett Haugaland Golfklubb, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3200 Medlemskontingent , , , Startkontingenter , , , Inntekter div. arrangement ,00-450, , Tilskudd fra NIF , , , Tilskudd Grasrotandel , , , Tilskudd fra SG klubbsekretær 0, ,00 0, Innkomne middler etter søknad til klubb 0, , ,00 Salgsinntekter , , ,00 Annen driftsinntekt 3900 Momskomp fra NIF , , ,00 Annen driftsinntekt , , ,00 Driftsinntekter , , ,00 Driftskostnader Lønnskostnad 5010 Faste lønninger 0, ,00 0, Påløpne feriepenger 0, ,00 0, Fri telefon 0, ,00 0, Motkonto for gruppe 52 0, ,00 0, Arbeidsgiveravgift 0, ,07 0, Arb.giv.avg. pål. feriep. 0, ,80 0,00 Lønnskostnad 0, ,87 0,00 Annen driftskostnad 6300 Leie lokaler , , , Div. driftsutgifter , , , Premier , , , Div. utgifter/premier juniorer 8 507, , , Kjøp av adm. tjenester fra SG ,00 0, , Golfkortet 330, ,00 0, Medlemsbladet Norsk Golf 0, , , Kurs 1 485, , , Sportsligsatsning , , , Turneringsutgifter , , , Øreavrunding -2,26-7,14 0, Reisekostnader, oppgavepliktige 0,00 999, , Medlemskontingent til NGF , , , Bank og kortgebyrer 498,00 429,00 500,00 Annen driftskostnad , , ,00 Driftskostnader , , ,00 Driftsresultat , , ,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt , ,00 0,00 Annen renteinntekt , ,00 0,00 Finansinntekter , ,00 0,00 Finanskostnader Annen rentekostnad 8150 Rentekostnad lån Hgsd Sparebank 8 877, ,00 0,00 Annen rentekostnad 8 877, ,00 0,00 Finanskostnader 8 877, ,00 0,00 Finansinntekter og finanskostnader 6 334, ,00 0,00 Utskrevet av SVEIO GOLFPARK AS :33:34. Side 1

14 Haugaland Golfklubb PB SVEIO Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2014 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 12., Avdeling (Ingen), Budsjett Haugaland Golfklubb, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader , , ,00 Resultat før skattekostnad , , ,00 Årsoverskudd / Underskudd , , , Udekket tap , ,59 0,00 Annen egenkapital , ,59 0,00 Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) , ,59 0,00 Disponeringer , ,59 0,00 Utskrevet av SVEIO GOLFPARK AS :33:34. Side 2

15 Haugaland Golfklubb Balanse detaljert PB SVEIO Regnskapsår 2014 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 12., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor 1260 Klubbhus, Pro Shop , , , ,00 Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner , , , ,00 Sum Varige driftsmidler , , , ,00 Sum Anleggsmidler , , , ,00 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 1510 Kundefordringer inkl SG , , , , Andre kortsiktige fordringer SG 500,00 500,00 Sum Kundefordringer , , , ,00 Sum Fordringer , , , ,00 Investeringer Markedsbaserte aksjer 1820 Andre aksjer , , , ,00 Sum Markedsbaserte aksjer , , , ,00 Sum Investeringer , , , ,00 Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l Drift HGK , , , , Bank Høyrente , , , ,00 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,87 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,87 Sum Omløpsmidler , , , ,87 Sum Eiendeler , , , ,87 Gjeld og egenkapital Egenkapital Opptj. egenkapital Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital , , , ,41 Sum Annen egenkapital , , , ,41 Sum Opptj. egenkapital , , , ,41 Sum Egenkapital , , , ,41 Gjeld Annen langsiktig gjeld Konvertible lån 2200 Lån Haugesund Sparebank , , , ,00 Sum Konvertible lån , , , ,00 Sum Annen langsiktig gjeld , , , ,00 Kortsiktig gjeld Konvertible lån 2310 Kortsiktig gjeld -662,00-662,00-662,00-662,00 Sum Konvertible lån -662,00-662,00-662,00-662,00 Leverandørgjeld 2410 Leverandørgjeld , , , ,50 Sum Leverandørgjeld , , , ,50 Utskrevet av SVEIO GOLFPARK AS :30:51. Side 1

16 Haugaland Golfklubb Balanse detaljert PB SVEIO Regnskapsår 2014 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 12., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Gjeld og egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldig offentlige avgifter Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor 2781 Arb.giv.avg. pål. feriep , ,86 Sum Skyldig offentlige avgifter 0,00 0, , ,86 Annen kortsiktig gjeld 2920 Skyldig feriepenger , , Skyldig reiseutgifter , ,50 Sum Annen kortsiktig gjeld 0,00 0, , ,10 Sum Kortsiktig gjeld , , , ,46 Sum Gjeld , , , ,46 Sum Gjeld og egenkapital , , , ,87 Utskrevet av SVEIO GOLFPARK AS :30:51. Side 2

17 Forslag til Årsmøtets oppgaver 12 avsnitt 10 e) 10 e) «Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte» Nytt tillegg: Medlemmer som går ut av styret bør fortrinnsvis fortsette i valgkomiteen for å sikre rekrutering av kompetanse til styret. Lats J- Dalland

18 Forslag til organisasjonsplan: Styret foreslår at fadderkomiteen utgår. Ny organisasjonsplan vil da se slik ut: Styret o Juniorkomite o Elitegruppen/Turneringsgruppen o Turneringskomite o Damekomite o Banekomite o Seniorkomite

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 Styrets sammensetning: Leder : Helge Josdal Nestleder : Mikael Pedersen Styremedlemmer : Arvid Løite Sten Pedersen Tom-Reidar Natvig Solveig

Detaljer

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus Sportsklubben Speed FOTBALL SVØMMING STIFTET DEN 13 JULI 1918 TILSLUTTET: OSLO IDRETTSKRETS NORGES FOTBALLFORBUND NORGES SVØMMEFORBUND Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl.

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer