ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)"

Transkript

1 ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

2 Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18: Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda: 1.Registrering. 2.Åpning av møte ved leder 3.Valg av dirigent 4.Valg av referent 5.Godkjennelse av innkalling 6.Valg av 2 medlemmer for undertegnelse av Protokoll 7.Årsberetninger 1.Styrets beretning Halden golfklubb 2.Damekomiteens beretning 3.Senior komteen beretning 4.Turneringskomiteens bertenig 5.Sportskomiteens beretning 8.Revidert budsjett 9.Regnskap 1. Halden golfklubb,med revisors beretting 10.Innkommende forslag 11.valg 12.Utmerkelser/overrekelser

3 ÅRSBERETNING HALDEN GOLFKLUBB 2014 Klubbens virksomhet og formål Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive organisert idrett i samsvar med Norges Idrettsforbund regler. Klubben er medlem i Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets, og medlem av Norges Golfforbund. Klubben har sete i Halden Kommune og er medlem av Halden Idrettsråd. Styrets sammensetning Leder Nestleder Sekretær Økonomiansvarlig Styremedlem 1 Styremedlem 2 Varamedlem 1 Varamedlem 2 Kåre Thorvaldsen Bjørn Magnus Brække Arnstein Johansen John Saetrang Asbjørn Brække Hampus Vikran Trine Linnes Robert Olsen Møter i perioden Det har i perioden vært avhold 11 styremøter og fire medlemsmøter, Årsmøte og Budsjettmøte. Kurs og medlemmer Klubben har i sesongen 2014 hatt 40 personer på Veien Til Golf (VTG) kurs. Klubben har pr medlemmer mot 456 i Greenfee Antall registrerte greenfee gjester i 2014 var 558 Kr ,- mot 591 Kr ,- i Greenfee inntekter for Fotgolf i 2014 var Kr ,-. Dette var nytt i 2014 og vi forventer en økning her i 2015, da dette er en form for golf som må innarbeides. Regnskap 2014 Regnskapet for 2014 viser et underskudd på -Kr ,14. Dette skyldes manglende innbetalt medlemskontingent i 2011 og 2012 som ikke er ført som tap tidligere men tapsført i 2014.

4 Det brukes mye tid på å få inn medlemskontingenten. Det henstilles til våre medlemmer å informere klubben dersom man skifter adresse og -adresse, noe som vil lette arbeidet for medlemsansvarlig. Dugnad Klubben deltok, også denne sesongen med parkering og annen type dugnadsarbeid i forbindelse med arrangement i Festningen, som Allsang på Grensen, Tons of Rock og Grenserittet. Dette er en viktig del av klubbens inntekter, det innbrakte til sammen Kr ,-. Styret vil rette en STOR TAKK til alle som har vært med å bidra. Dessverre er det som tidligere år, de samme som deltar hver gang. Styret har et ønske/håp om at flere kan bidra så blir det mindre på hver. Kioskdriften Klubben hadde en inntekt på kioskdriften på Kr ,- + Kr ,61 som vi dessverre ikke har fått spesifisert da vi hadde store problemer med nytt kasseapparat. Leverandøren var hos oss 3 ganger før vi fikk spesifisert varegruppene riktig. Det beløpet (Kr ,61) skulle vært fordelt på range, kiosk, greenfee, utleie av golfbil, kontingent. Kirsten Thorvaldsen brukte mye tid på å finne ut av dette. Kirsten har også vært klubbens ansikt utad i ukedagene og med sitt rolige vesen og høye servicenivå, gjort klubbhuset til et koselig sted å komme til, ikke bare for å spille, men også for det sosiale og en kopp kaffe. I helgene har klubbhuset vært drevet på dugnad av noen av medlemmene. Daglig drift av klubben Styret, for det meste leder Kåre Thorvaldsen, har stått for den daglige driften av klubben og administrasjonen. Vi har håndtert medlemsregisteret, økonomi, kontakt med eksterne aktører, kunder, leverandører, samarbeidspartnere, og andre klubber i regionen. Styret føler en positivitet i klubben som vi ønsker å bygge videre på. Vi er også åpne for at ting kan gjøres anderledes og tar gjerne imot innspill fra våre medlemmer. Ingen i styret har mottatt noen form for godtgjørelse i Halden Styret i Halden Golfklubb Leder Kåre Thorvaldsen

5 Halden, februar 2015 Årsrapport fra Halden golfklubbs Turneringskomite for sesongen 2014 Det ble gjennomført 7 turneringer i regi av turneringskomiteen i sesongen Dette inkluderer klubbmesterskapet og Ryder Cup (mot Askim). Turneringene ble gjennomført i godt samarbeid med klubbens ledelse, seniorkomiteen og de ansvarlige i kiosken i klubbhuset. Som premier ble det i de fleste turneringene brukt golfballer kjøpt fra klubbens senior-komite. I Pink Cup gikk deltakeravgiften til kreftsaken. I tillegg kunne man donere penger til kreftsaken, samt kjøpe seg fri fra dårlige slag. Dette bidrog til mer penger til arbeidet mot kreft. Golfforbundet bidrog her med deltakerpremier. I avslutningsturneringen ble det i tillegg kjøpt inn noen vinflasker til vinnerne. I klubbmersterskapet var det ingen kvinnelige deltakere. Klubbmester ble kun kåret i Herreklassene Jr, Sr, + 55 og Med unntak av klubbmesterskapet og Ryder Cup, ble aller turneringene spilt på 9-hulls banen (de gamle 9 hullene). Eventyrgolf den 18. mai ble spilt på greenene til 9-hulls-banen, men med alternative teesteder, slik at banen fremsto helt ulikt slik den ellers spilles. Dette ble godt mottatt av deltakerne. Ettersom Pink Cup ble spilt med mulighet for å kjøpe seg fri fra dårlige slag, ble det kun klubbmersterskapet som var handicaptellende av de gjennomførte turneringene. For komiteen Harald Oseland

6 Forslag fra Carl Martin Garder : Svar på innkomne forslag til årsmøte i Halden golfklubb. Forslag fra Seniorgruppa i HG. Forslaget er delt i to merket A og B. A: Styret skal svare skriftlig på alle skriftlige henvendelser i tide B: HG skal avholde ekstraordinært årsmøte. Styrets foreslår følgende vedtak: A: Styrets leder, eller den han utser til det, skal svare skriftlig på de spørsmål som bedømmes som relevante mht seniorgruppas sportslige oppgaver. Slike skriftlige svar skal skje innen rimelig tid. Andre spørsmål kan besvares muntlig av styreleder, selv om de framsettes skriftlig. B: Styret foreslår at det ikke stemmes over dette forslaget.

7 Forslaget innholder fire punkter som kreves redevist i et ekstraordinært årsmøte. Styret finner forslaget urimelig arbeidskrevende og kostnadkrevende i forhold til nytten av slike tiltak så nært opp til årets slutt. Spørsmålet om ekstraordinært årsmøte er regulert i 12 i Lov for Halden golfklubb. Utdrag av lovtekst nedenfor. Ekstraordinære årsmøter eller ekstraordinære budsjettmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst 1/3 av stemmeberettigede medlemmer krever det. Forslag fra Erik A Bull Hansen, medlem Forslaget er framsatt i to deler: - De gamle 9 hull åpnes for spill med økt/prioritert vedlikehold - De nye 9 hull skal ikke åpnes for spill, men vedlikeholdes ut i fra et minimum og fortrinnsvis på dugnad Bakgrunnen for forslaget fra Erik Abull Hansen framkommer gjennom hans utredning omkring avgjørelsen om å åpne for spill på de nye 9 hull som ble gjort av styret i Videre henvises det til at beslutningen om spill strider mot vedtak på årsmøtet Styret foreslår at forslaget uttrykt i to deler ovenfor, forkastes. Årsaken er at det, for forslagets første del, ikke har vært bestemt at de 9 gamle hull skal stenges. De kan derfor vanskelig besluttes gjenåpnet. For forslagets andre del, vises det til at de aktuelle 9 hullene aldri har vært besluttet stengt for spill. Videre er det bestemt, hvis man er enig i styrets konklusjon nedenfor om at det mest sannsynlig er stemt for forslaget 9.2 i møtet , at de resterende hull skal vedlikeholdes ut fra et minimum og fortrinnsvis på dugnad. Dette innebærer i praksis en innsats som ligger nær opp til ordinær banepleie. Det har vært vanskelig å finne protokoller fra årsmøtet i Halden Golf BA De var derfor ikke tilgjengelig ved styremøtet der beslutning om å åpne for spill på de nye 9 hull ble tatt. Protokollene har imidlertid nå kommet til rette og viser følgende relevant informasjon for denne saken: Dette var en ekstraordinær generalforsamling (årsmøte) i Halden Golf BA Forslaget 9.2 er protokollført med følgende tekst: - Drift av 9 hull med økt/prioritert vedlikehold - Resterende 9 hull skal vedlikeholdes ut fra et minimum og fortrinnsvis på dugnad Det framkommer ikke at det er stemt over dette forslaget. Det er ikke redegjort for stemmegivingen i protokollen. Styret trekker følgende konklusjon av forslaget og behandlingen i dette ekstraordinære årsmøtet.

8 - Det kan ikke trekkes en endelig konklusjon om at det ble stemt over forslaget i dette møtet. Det er allikevel mest sannsynlig at dette ble gjort uten at det ble protokollført. - Uavhengig av dette forhold er det ikke implisitt at noen del av banen eller hull er stengt for spill på grunnlag av teksten ut fra et minimum og fortrinnsvis på dugnad - Det står ikke at eventuelt spill på de hull som bare vedlikeholdes ikke skal tillates eller at årsmøtet skal avgjøre om, eller når dette skal kunne skje. Styret mener derfor det er styrets klare ansvar og plikt å åpne for spill da dette ble bedømt å være til fordel for Halden Golfklubb.

ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Agenda: 1.Registrering 2.Åpning av møte ved leder 3.Valg av dirigent 4.Valg av referent 5.Godkjennelse

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Sid1 av 36 Sted: Grand Hotell Dato: 31.januar 2013, kl. 18:30 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Åpning av møtet, og godkjenning av stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Vedtekter for Bodø Seilforening

Vedtekter for Bodø Seilforening Vedtekter for Bodø Seilforening Disse vedtektene er vedtatt på årsmøte i Bodø Seilforening den 08.02.2011. Vedtektene er en revidering av Bodø Seilforenings tidligere vedtekter av 07.03.2000 (med endringer)

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Utskrift av lovnorm for idrettslag

Utskrift av lovnorm for idrettslag Utskrift av lovnorm for idrettslag 24. september 2004 Dette er en redigert utskrift i Microsoft Word av basislovnorm for idrettslag på bokmål. Utskriften er gjort 24. september 2004. Sjekk alltid utskriften

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer