Vår dato Vår referanse UTDANNINGSAVDELINGEN /E: 028/WBU. Partner Samarbeidsform Innhold Periode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår dato Vår referanse UTDANNINGSAVDELINGEN 01.02.08 200700156-7/E: 028/WBU. Partner Samarbeidsform Innhold Periode"

Transkript

1 1 av 8 Vår dato Vår referanse UTDANNINGSAVDELINGEN /E: 028/WBU Saksbehandler: Wenche Bustø Deres dato Deres referanse NOTAT Internasjonale engasjement i Vest-Agder skolene 52 engasjementer er meldt inn. De fordeler seg på følgende regioner: Norden med Baltikum 8 Europa utenom Norden: 28 Verden utenfor Europa: 12 med Asia 3, Afrika 7, Amerika 2 FN-: 4 Byremo videregående skole Vaike-Maarja Training Center, Estland Estland Elevlærerutveksling Annet hvert år besøker ca. 40 norske elever vennskapsskolen. Ukes om Estland/Russland og. innsamling hvert år til elevrådet. Gjenvisitt av lærere 2-3 ganger. Start i 1996, Eilert Sundt videregående skole Nordplus junior Seinajoki Service Sector College Elevbedrift med elevutveksling VG2 service, samferdsel sikkerhet deltar Søker årlig. Inneværende år er 4. år på rad Folkestyre kompetanse samarbeid Postadresse: Sentral E-postadresse: Telefon Sentralbord: Serviceboks Kristiansand Telefon intern: Besøksadresse: Avdelings E-postadresse: Telefaks: Tordenskjoldsgate 65 Foretaksregisteret:

2 2 av 8 Flekkefjord videregående skole Jorvik museum York University Studieturer Programfag internasjonal engelsk har fokus på historie og kultur i York. Museer i Paris Studieturer VK2 tegning deltar bl.a. på museumsbesøk med foredrag The European Organization for Nuclear Research Studietur Fysikkgruppe reiser til forskningssenteret i Cern, Sveits. Engelsk ,usikker fortsettelse p.g.a.gratisprinsippet Kunsthistorie Fysikk ,usikker Fortsettelse p.g.a.gratisprinsippet India Dina - et Najeevan Seva Mandal,India. Innsamlingsaksjon Brev og bildekontakt Skole og barnehjem i India Kongo Tverrfaglig opplegg Økonomisk støtte til fistulasykehus, for unge mødre Start Kristiansand Katedralskole, Gimle Nord - sør: Nicaragua Nord-sør : Kambodsja Skole i Nicaragua Skoler i Kambodsja Elev - lærerutveksling Elevlærerutveksling/ ungdomsbedrift Nicaraguaet er et sentralt satsingsområde. Fortsetter som skolens nord - sør Elever på service- og samferdsel har vært deltakere. Slutter som nord-sør, men ønskes videreført med annen finansiering. Lang historie, i Fortsetter i

3 3 av 8 Kvadraturen skolesenter Comenius 1: Learning Migration Solar Afrika Skoler i Tyskland, Ungarn, Norge Sverige, Spania Polyteknisk skole i Kisumu - Kenya, Arc-Aid, Elkem Solar, UiA Skole Teknisk utprøving, Undervisningsopplegg. Emnet er minoriteter og interkulturelle relasjoner i skolen. Planlegger oppfølgings i Comenius 3. Samarbeidsland er noe usikkert. Samarbeidet vil dreie seg om solcelleteknologi, installasjon og utprøving Avslutter i Oppstartfase i Grundtvig 2: Bernie Elektronikk i England Nord-Ireland, Ireland, Bulgaria, Hellas Bournemouth and Pole College, England, Scan School International Produsere opplegg og materiell Elevplasser Undervisningsopplegg og opplysningshefte for fengselsundervisning. Emnet er menneskerettigheter og muligheter under og etter soning. Elever som ønsker VG2 data og elektronikk. Ingen elever deltar i år., Løpende mulighet Kvinesdal videregående skole Etiopia Dina - et Etiopia Utarbeidelse av materiell Utarbeidelse av jordmormanual for studenter. Finansiering av trykking gjenstår. Kongo Tverrfaglig opplegg Økonomisk støtte til fistulasykehus Fortsetter Forberedende fase

4 4 av 8 Lista videregående skole Vennskapsfylke Vest- Viiru Nordplus junior invitert med av Eilert Sundt vgs ENIS Comenius Kompetenz Portfolio mit IT-bezug Europeiske skoler i nettverk Estland, Rakvere Realgymnasium Seinajoki Service Sector College Elev- /lærerutveksling Elevbedrift med elevutveksling/ erfaringsdeling Nettverkssamarbeid Tema er kultur og dagligliv i deltakerlandene. Entreprenørskap/elevbedrift er Vg1 Elektro deltar ENIS = European Network of Innovative Schools. Ulike typer mindre er. Skole i Slovakia Skole Bygger på midler Norge må stille til disposisjon for nye medlemsland gjennom EØS-avtalen. Tema i et vil være kulturarv/kulturelle forskjeller Skoler i Østerrike, Latvia, Tyskland, Tjekkia, Luxembourg, Romania Skole Hvordan kartlegge og dokumentere den ikke faglige kompetansen for elever og lærlinger i yrkesfaglig opplæring Start 1996, Invitert med i år av Eilert Sundt vgs Går fram til sommeren 2008 EEAsamarbeid Forberedende fase Under etablering

5 5 av 8 Lyngdal videregående skole Tanzania Stiftelsen Haydoms venner Planlegging av yrkesfagskole i Haydom Bl.a. utarbeidelse av læreplan og opplegg ellers for ny yrkesfaglig skole innenfor mekanisk retning Mandal videregående skole Comenius 3: Migration learning in European schools Lærerutdannings Spørreundersøkelse Comenius Pilot: Get up stand up Comenius 1: Sun how does the sun influense our lives Comenius 2: Miles Comeniuset: Stereotype of an European Teacher Partnere Samarbeidsform Innhold Periode Universitetet i Stavanger og senter for internasjonalt universitetsarbeid (Universitetet i Bergen Fire land Nettverks Diskusjonsforum på nett Learning migration program Lærerutdanningsprogram En ukes opphold på fransk skole, 15 elever Fem land Skole Elever og lærere, skal til Polen våren 2008 Fem land Elevene skal bl.a. ved spørreundersøkelser blant elever på egne skoler jobbe seg fram til en stereotypi av en europeisk lærer. Mars 2008 St.Petersburg Under utarbeiding, må finne nye partnere innenfor EU Universitetet i St. Petersburg Siemens i Sveits. Utplassering Studiereise Utplassering Mobility for automatiker elever Europass 2-4 uker hos partnere i et. Studiereise for alle VKII/VG3 elever med lærere. Mobility for automatiker elever Europass 2-4 uker hos partnere i et. Leonardo Leonardo Intensjonsavtale med Siemens i Sveits

6 6 av 8 Søgne videregående skole P PPartner TTema AInnhold PPeriode p NNaturforvalt nings- EElev- og lærerutveksling Start i 2006, f HHelgesboskolan i KKalmar, Sverige VVK II Nnaturforvaltergruppe ddeltar Tangen videregående skole Partner Tema Innhold Periode Hjelpe- i New Orleans Den Norske Sjømannskirka og byggefirmaer i New Orléans. Hjelpeorganisasjonen Habitat for Humanity Faglig hjelpearbeid 4 uker i 2007 var 12 tømrerelever til New Orléans for å hjelpe vanskeligstilte med å bygge opp sine boliger etter Katrina. Bosted i sjømannskirka Start i 2007, Prosjekt: Medie- og kommunikasjon på engelsk Bournemouth & Poole College Studieopphold VG2 elever fra medier og kommunikasjon studerte faget på engelsk Start i 2007, Medie-: Training without borders Aalborg Tekniske Skole Roskilde Tekniske Skole Elevutveksling Målet med et er å legge til rette for utveksling av elever i grafisk design, web, idéutvikling, database, animasjon (MK) slik at de kan få en bredere internasjonal erfaring. Start i 2006, Comenius: Students involvement as a motivation Belgia, Bulgaria, Latvia, Storbritannia og Tyrkia Skole Bl.a. lage et europeisk elevråd, der elevene utveksler erfaringer og diskuterer felles problemer. Søknad sendt for 2-årig innvilget for 2 år Desmond Tutu Leadership Program Lederkurs for unge mennesker. Fokus på internasjonalisering, samarbeid mellom østlige og vestlige kulturer m. m. Start i 2004, FN-sambandet EU-et Youth for Media Oslo, FN-rollespill på Stortinget Tyskland, England, Polen, Frankrike, Sverige Rollespill Mediecamper Hensikt å gi elevene økt kunnskap, forståelse og engasjement for FNs virksomhet. Årets tema: Interkulturell kommunikasjon. Media og kommunikasjon har deltatt fem ganger de siste to årene bl.a. v/ sending av live broad-cast fra skolens TVstudio. Start i 2005, Start i 2005,

7 7 av 8 Vennesla videregående skole Partnere Samarbeidsform Innhold Periode Nord-sør: UGU School Epost/telefon dd. Pause i elev/lærerutveksling i Midtøsten Palestina Hebron, (vanligvis elevlærerutveksling) 2007/08 Sokrates: Modern forms of education for medical`s staff. Leonardo: Helsefaglig kompetanseheving ved praksis i EU. Leonardo: Personal Profile & Support for Learners. Nordit: Språk og identitet i Norden FN-sambandet Vennesla vgs (HS) Stredni a Vyssi zdravotnicka skola/ Secondary nursing school i Praha Thomayers og Vinohardy hospital i Praha Vennesla vg. skole (HS) Reykjavik Universitet, Island Universitet, Island Florida, Centre de Formacio, Valencia, Spain Idec S.A. Pireus, Hellas Obchodna Akademia, Dolny Kubin,Slovakia Kvadraturen skolesenter, Kristiansand Langkær Gymnasium og HF Århus Burgården Utbildningscenter, Göteborg Katedralskolan i Åbo FN-sambandet, vg. skoler i Aust- Og Vest- Agder Skole/elevlærerutveksling Praksisopphold i bedrift for elever Studietur for elever og ansatter på HS og i tilrettelagt opplæring. Utvikling og utprøving av RISKdetektor Elevforskning m/ elev- og lærersamling Rollespill Vennesla vgs får besøk av tsjekkiske lærere. Muligens vil to tsjekkiske elever ha praksis sammen med hjelpepleierelever i åpen omsorg fra januar personer i grunnutdanning fordelt over en periode på 2 år. 4 ukers praksis og kjennskap til tsjekkisk samfunnsliv og kultur Prosjektet administreres av universitetet i Reykjavik. Skolen er blant annet med på å teste ut en RISK-detektor som er utviklet ved det islandske universitetet. Denne testen skal gi en pekepinn på hvilke elever som er i faresonen for å falle ut av skolen. Rådgiver Sissel Berglien deltar fra Vennesla vg. skole Tema varierer fra år til år. Vi holder nå på med elevforskningset Jakten på et felles nordisk ungdomsspråk med støtte fra Nordplus Sprog-programmet. Planlegger er elevforsknings i 2008 med tittelen Gud i Norden Hensikt å gi elevene økt kunnskap, forståelse og engasjement for FNs virksomhet Samarbeidet startet i Pågående Deltar hvert år med samfunnsfag og medieelever ENIS, Utdanningsdirek Regionale og Samling av norske skoler som er 2002-dd

8 8 av 8 E-twinning UNESCO Italiensk kunst, kultur og historie toratet, europeiske skoler Deltar i UNESCOs ASP-nett nasjonale lærersamlinger, samarbeid over nett Lærersamlinger Felles er Studietur til Toscana opptatt av IKT-basert opplæring og internasjonal kontakt Tema for årets er rettferdig handel. (Kåret av ASP til årets undervisnings-opplegg i 2007) Årligs studietur for elever på vg3 ST. Museer, kunstutstillinger, kirkebesøk, arkitektur årlig årlig Vågsbygd videregående skole Partnere Samarbeidsform Innhold Periode Tysk-og samfunnsfag et Gymnasium am Goetheplatz, Rostock Elev-og lærerutveksling Foreningen Norden Troll- Comenius Nørresund Gymnas, Ålborg Div skoler i Orléans, Fontenay-le- Comte og Caen Weruweru Sec school Tanzania Skoler i Nederland, Portugal, Italia og Slovenia Elev-og lærerutveksling Elev- og lærerutveksling Konferanser Associated Schools Project Network Unesco: Slaverute Nord-Sør Elevlærerutveksling Målet er å bedre elevenes kunnskaper og forståelse for dansk/norsk historie og litteratur. Våren 2005 var rektor og skolens miljøteam på besøk. Målet er bedre kunnskaper om fransk samfunn, skole, kultur, samt språktrening. 5 skoler i Norge er valgt ut til å delta i et Har vært et sentralt i.f.t tredje verden Start i 1992/93, Start i 1998, Start i 1990, Start i 2001, Start 1992 Pause i utveksling fra 2006 Usikker framtid Skole Bærekraftig utvikling Under etablering Annet: I tillegg til oppførte er har skolene følgende opplegg: Studieturer: Det arrangeres mange studieturer hvert år, spesielt for fremmedspråk- og samfunnsfaggrupper på studieforberedende utdanningsprogram. Internasjonal uke/operasjon Dagsverk: Flere skoler har opplegg og innsamling til egne internasjonale er. Utvekslingselever: Mange elever fra andre land deltar på hel-eller halvårig opphold i Norge. Flerkulturelt miljø på egen skole: Noen skoler har egen gruppe som presenterer det kulturelle mangfoldet på skolen. Gruppen samarbeider også med institusjoner utenfor skolen.

Internasjonaliseringsarbeid i vgo i Vest-Agder Skoleåret 2013-2014

Internasjonaliseringsarbeid i vgo i Vest-Agder Skoleåret 2013-2014 Internasjonaliseringsarbeid i vgo i Vest-Agder Skoleåret 2013-2014 Prosjekter, internasjonale, humanitære aksjoner, ekskursjoner/studieturer Byremo videregående skole Romaniaprosjekt New Orleans prosjekt

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2007 1 ÅRSBERETNING 2007 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Ny hengebru over Fedafjorden åpnet i 2007. Foto: Statens Vegvesen ÅRSKAVALKADE 2007 j a n u a r Fylkeskommunen

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 EUROPAVEGEN Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 Verden utenfor B TRAVEL HØST. Ved Inderøy videregående skole har til sammen 60 elever fra Tsjekkia og Latvia vært på besøk i to

Detaljer

COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE. r. D11 2004. Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/

COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE. r. D11 2004. Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/ COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE r. D11 2004 Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/ Tre prosjekttyper med praktiske eksempler /06/ Tilskuddsordninger /07/ Etterutdanningsstipend

Detaljer

ROTFESTE OG VIDSYN Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder 2004-2008

ROTFESTE OG VIDSYN Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder 2004-2008 ROTFESTE OG VIDSYN Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder 2004-2008 Latin Kypros og Midt-Østen Asia Afrika Kartet viser hvor videregående opplæring i Vest-Agder har kontakter.

Detaljer

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa Ungdomspolitiske møter Strategiske partnerskap Kurs og opplæring Ungdomsinitiativ Prosjekttyper

Detaljer

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa Ungdomspolitiske møter Strategiske partnerskap Kurs og opplæring Ungdomsinitiativ Prosjekttyper

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Handlingsplan 2013/2014 Vedtatt i fylkesutvalget 13. juni 2013 Sak nr. 81/13 Innledning Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

MOBILITETSRAPPORT 2013

MOBILITETSRAPPORT 2013 MOBILITETSRAPPORT 13 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING Rapport 1/14 INNHOLD /5/ 1. Innledning /6/ 2. Mobilitet i grunn opplæringen /6/ Den samlede mobiliteten i grunnopplæringen øker /7/ Lånekassens

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen som har studert i utlandet. Det finnes

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet LURT Å TENKE OVER: Hvor vil du reise? IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen

Detaljer

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030 1 av 10 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR INNTAK OG SKOLEUTVIKLING 10.02.2015 14/26311-90 : ---, B13 Saksbehandler: Eva Bergh Deres dato Deres referanse Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for

Detaljer

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen Fremmedspråksenteret / Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 2011. Forfatter: Teresa Grøtan. Redaksjon: Gerard

Detaljer

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement

Detaljer

støtte til prosjekter informasjon om europeiske og nordiske programmer. kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren

støtte til prosjekter informasjon om europeiske og nordiske programmer. kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren støtte til prosjekter informasjon om europeiske og nordiske programmer. kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren ABM-utvikling ABM-utvikling er et strategisk utviklings- og rådgivingsorgan underlagt Kultur-

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Utsnitt av reinsflokk (fostringsflokk) under kalvetelling i Setesdal-Ryfylkeheiene. Bildet er publisert i boken Vandringer i Setesdals Vesthei utgitt

Detaljer

Fylkesrådmannens forord

Fylkesrådmannens forord Fylkesrådmannens forord Torgeir Grosaas Fylkesrådmann I 2003 hadde Vest-Agder fylkeskommune 1 700 ansatte og et bruttobudsjett på 1,4 mrd. kr. Det ble investert for 200 mill. kr. Pengene ble brukt til,

Detaljer

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008)

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008) Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet European Commission Aktiv Ungdom Søkerveiledn ing (Gyldig fra 1. januar 2008) 2 3 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 DEL A - GENERELL INFORMASJON OM

Detaljer

Program for livslang læring. Skoleledermøte Videregående opplæring. Kristiansand, 08/05/08. egil.eiene@siu.no

Program for livslang læring. Skoleledermøte Videregående opplæring. Kristiansand, 08/05/08. egil.eiene@siu.no Program for livslang læring Skoleledermøte Videregående opplæring Kristiansand, 08/05/08 egil.eiene@siu.no 1 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING Statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter 03 1.1 RKKs årsmøte og styre 03. 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04

Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter 03 1.1 RKKs årsmøte og styre 03. 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04 Årsmelding 2006 Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter 03 1.1 RKKs årsmøte og styre 03 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04 3 Viktige aktiviteter 07 3.1 Voksenopplæring 07

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Medeo Almaty, Kasakhstan

Medeo Almaty, Kasakhstan ÅRSMELDING 2009 Medeo Almaty, Kasakhstan Innhold Stiftelsen Rogaland kurs- og kompetansesenter RKK 4 RKKs årsmøte og styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5 Viktige aktiviteter 2009 8 Voksenopplæring

Detaljer

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013 Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012 Rapport 2/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Juni 2013 Ansvarlig redaktør: Kjell Pettersen Utarbeidet av: SIU

Detaljer

KURS OG STIPEND FOR DEG SOM JOBBER MED UTDANNING OG OPPLÆRING

KURS OG STIPEND FOR DEG SOM JOBBER MED UTDANNING OG OPPLÆRING KURS OG STIPEND FOR DEG SOM JOBBER MED UTDANNING OG OPPLÆRING «Det var et kjempespennende kurs, og jeg tok med meg mange ideer hjem igjen. Dette programmet gir store muligheter til å diskutere faglige

Detaljer