Side: 1286 av 400 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2"

Transkript

1 Avlysning dialogmøte - NAV ersonalmappe - 006/ / Kursbevis Foodstream hd-mappe 005/ / D rioritering av internasjonale hd i studentboliger i Ås - uttalelse Boligforhold - internasjonale studenter NLH - SÅS 011/ / Studentsamskipnaden i Ås nnvilgelse av forlenget tid eksamen - MB Studentmappe - 011/ / S Side: 186 av 400

2 Tildelingsbrev - Anbud Anbud - maging system bioluminescent-fluorscent 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd LOT-Oriel Ltd Tildelingsbrev - Anbud Anbud - maging system bioluminescent-fluorscent 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Caliper LifeSciences Benelux Konkurransegrunnlag Anbud - maging system bioluminescent-fluorscent 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd x Tildelingsbrev åpen anbudskonkurranse - maging systems Anbud - maging system bioluminescent-fluorscent 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Reactionlab AS Side: 187 av 400

3 Vedr. søknad til NFR - prosjekt Salmonchange - vil delta økonomisk og gjennom arbid med lakseregisteret rosjekt 08056/10- Sustainable Salmon Angling Tourism in a Changing World - Bærekraftig lakseturisme i en verden i endring (SALMONCHANGE) (ublic 14/) 010/ / Direktoratet for naturforvaltning Tilbud - HMS og skatteattester Anbud - Mikromatrise- analyser 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Roche Diagnostics Norge AS Svar på søknad om skriftlig eksamen i stedet for muntlig ved MB Studentmappe - 008/ / S Tildelingsbrev - Mikromatriseanalyser Anbud - Mikromatrise- analyser 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Noax Lab AS m.fl. Side: 188 av 400

4 rotokoll for anskaffelser Anbud - Mikromatrise- analyser 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Søknad om permisjon ersonalmappe - 004/ / nformasjon om fond Tollef Kildes forskningsfond knyttet til Studentsamfunnet i Ås - Org.nr / / nifor nformasjon om fond Org. nr Norges Landbrukshøyskoles Forskningsfond 006/ / nifor Side: 189 av 400

5 nformasjon om fond NLHs felles fond til fremme av særlig god pedagogisk innsats og forbedring av studiekvaliteten - Org.nr / / nifor Rapportering av mulig fusk: 011/ / SS Egenerklæring - Sigbjørn Lien Lagring av rimærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 009/ / Klage / kommentar til komiteens vurdering Tilsetting - rofessor / Førsteamanuensis i entomologi - Tilsatt: Tone Birkemoe 010/ / AN Off. 5 Rafal iskorski Side: 190 av 400

6 Rapportering av mulig fusk: 011/ / SS Rapportering av mulig fusk: 011/ / SS Møtebok - Klagenemnd - Møte nr Klagenemndas årsrapport 010 vedtatt MB - Styrets klagenemnd / / S Hartmann Bollerøds Legat - overføring av administrative forhold Hartmann Bollerøds Legat 003/ / NFOR Forvaltningsstiftelsen for fond og legater Side: 191 av 400

7 Søknad om forskningsmidler - Competing uses of forest land - The future of integrative and segreative policy and forest management approaches in Europe - COOL rosjekt 15555/O10 - Competing uses of forest land - The future of integrative and segreative policy and forest management approaches in Europe - COOL 011/ / ERA-NET Bioenergy m.fl. Oversendelse av klage på karakter - NN0 Klage på karakterfastsetting - NN0 011/ / nger-lise Labugt Søknad om permisjon ersonalmappe - 008/ / Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv ntensjonsavtale nkluderende arbeidsliv 011/ / NAV Arbeidslivssenter i Akershus Side: 19 av 400

8 tlysningstekst Anbud - maging system bioluminescent-fluorscent 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Tilbud med vedlegg Anbud - maging system bioluminescent-fluorscent 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Caliper Life Sciences Benelux NV Borgestad Legat - Vedtak om sletting av stiftelse Borgestad Legat 010/ / Lotteri- og stiftelsestilsynet Vedtak om sletting av stiftelse NLHs fortjente personers fond til maleri 010/ / Lotteri- og stiftelsestilsynet Side: 193 av 400

9 Vedtak om sletting av stiftelse C.M. Falsenmonumentets fond 010/ / Lotteri- og stiftelsestilsynet Forespørsel ersonalmappe - 008/ / Avlysning av dialogmøte i regi av NAV ersonalmappe - 004/ / Søknad om ny stilling til laboratoriet ved jord- og vannkjemi Tilsetting - Avdelingsingeniør - analytisk kjemi, M - Tilsatt: Valentina Zivanovic 010/ / Side: 194 av 400

10 nnfrielse av tilsagn for rosjektnr /F50 BOKLMA 010/ / Norges forskningsråd Ny sensur etter klage på karakter Klage på karakterfastsetting MV7 011/ / S Ny sensur etter klage på karakter - MV7 Klage på karakterfastsetting MV7 011/ / S Ny sensur etter klage på karakter MV, Matplanter Klage på karakterfastsetting MV7 011/ / S Side: 195 av 400

11 Ny sensur etter klage på karakter Klage på karakterfastsetting MV7 011/ / S Tilrettelegging eksamen Studentmappe - 011/ / S Egenerklæring - Sigbjørn Lien Lagring av rimærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 009/ / nnstilling Tilsetting - -3 stipendiatstillinger ved L, FON, Øremerket og prosjektfinansiert - Tilsatt: Lillin Knudtzon og Sveinung Krokann Berg 011/ / AN Off. 5 Side: 196 av 400

12 Ny sensur etter klage på karakter - MV7 Klage på karakterfastsetting MV7 011/ / S Arbeidsavtale - våren 011 ersonalmappe - 011/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Ny sensur etter klage på karakter - MV7 Klage på karakterfastsetting MV7 011/ / S Side: 197 av 400

13 Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Oppsigelse av midlertidig stilling ersonalmappe 006/ / Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Ny sensur etter klage på karakter Klage på karakterfastsetting MV7 011/ / S Side: 198 av 400

14 Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Egenerklæring - Sigbjørn Lien Lagring av rimærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 009/ / Egenerklæring - Sigbjørn Lien Lagring av rimærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 009/ / Ny sensur etter klage på karakter Klage på karakterfastsetting MV7 011/ / S Side: 199 av 400

15 Egenerklæring - Odd Magne Harstad Lagring av rimærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 009/ / Stansing av lønn - Siste dag med lønn ersonalmappe - 003/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 009/ / Ny sensur etter klage på karakter - MV7 Klage på karakterfastsetting MV7 011/ / S Side: 1300 av 400

16 Egenerklæring - Lars Erik Ruud Lagring av rimærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 009/ / Egenerklæring - Tormod Ådnøy Lagring av rimærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 009/ / Ny sensur etter klage på karakter MV7 Klage på karakterfastsetting MV7 011/ / S Egenerklæring - Tormod Ådnøy Lagring av rimærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 009/ / Side: 1301 av 400

17 Status og oppfølging av emneporteføljen ved MT Reduksjon av emneportefølje - oppfølging av strategisk handlingsplan N 011/ / Bodil Norderval m.fl. Testing av grøntanleggsplanter for norsk klima lanter for norsk klima - Etablering av demonstrasjons- og utprøvingsfelt med ulike treslag. MB prosjektnr 8103M 005/ / Statens vegvesen, Vegdirektoratet Support for funding application national computing resources at the niversity of Oslo Nasjonalt regneanlegg ved niversitetet i Oslo io - prosjekt 011/ / Research Computing Services, ST, niversity of Norway Søknad Tilsetting - Vaktmester (ingeniør) ved Drift- og serviceavdelingen - Tilsatt: Gunnar retorius 011/ / AN Off. 5 Azapaka Falay Tombo Side: 130 av 400

18 Klage / kommentarer til komiteens vurdering Tilsetting - rofessor / Førsteamanuensis i entomologi - Tilsatt: Tone Birkemoe 010/ / AN Off. 5 Anne Sverdrup-Thygesen Bedømmelseskomite for hd-graden - hd-mappe - ( - N 007/ / D Vilma Veronica Bischof Oversendelse av leieavtalen til Hønsestigen 3 vest. tleie av bolig - Hønsestigen 3, v 010/ / Kovi mallikarjuna Rao Fakultetsorganisering mot 011 Fakultetsorganisering mot / / Side: 1303 av 400

19 Egenerklæring - Øystein Holand Lagring av rimærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 009/ / Egenerklæring - Øystein Holand Lagring av rimærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 009/ / E-postveksling mellom NA og rektor ad publisering med MB som adresse etter avslutta arbeidsforhold ersonalmappe - 003/ / ngeborg Hauge Høyland Egenerklæring - Øystein Holand Lagring av rimærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 009/ / Side: 1304 av 400

20 Høring - Miljørettet helsevern - Forebygging av Legionella - likt til å innhente vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan - nternkontroll Høring - Miljørettet helsevern - Forebygging av Legionella - likt til å innhente vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan - nternkontroll 011/ / Helsedirektoratet Egenerklæring - Solveig Marie Stubsjøen Lagring av rimærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 009/ / Vedtak om pålegg - HACC Eksterne avtaler FôrTek SHF 005/ / Mattilsynet Egenerklæring - Camilla Kielland Lagring av rimærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 009/ / Side: 1305 av 400

21 Kontrakt mellom NNA og Noragric, MB - Climate change mpacts, Adaptation and Mitigation within the CCAM - SA project in Tanzania Samarbeidsavtale mellom SA og MB - CCAM - Climate change impacts adaptation and mitigation in Tanzania for the period / / Norsk nstitutt for naturforskning Egenerklæring - Sophie Julie Krizsan Lagring av rimærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 009/ / Vedtak om sletting av stiftelse - Kinofondet Kinofondet 010/ / Lotteri- og stiftelsestilsynet Transmission of amendments to the contract - roject 09353/O10 SAFEFOODERA - Effects of climate change on... Effect of climate change on emerging natural toxins in plant and seafood production. M prosjektnr roject Acronym: EMTO 009/ / Norges forskningsråd Side: 1306 av 400

22 Søknad om permisjon - Deltakelse instruktørkurs - niversell utforming ersonalmappe - 003/ / Kursbevis Communicating Scientific knowledge hd-mappe 005/ / D Veiledning av nyutdannede førskolelærere og lærere - tlysing av midler for 011 Veiledning av nyutdannede lærere - tilleggsutlysing av midler for skoleåret 010/ / / tdanningsdirektoratet Vedtak om annulering og utestenging - Relegasjon / / S Side: 1307 av 400

23 nformasjon om søkere til læreplass Rørleggerfaget nformasjon om søkere til læreplass / / nntatt etter offentlighetslovens 13 første ledd ublikasjon - Steen, M. (010) - A world of flowers: Dutch flower auctions and the market for cut flowers. Journal of applied horticulture 1 (), July - december, s Lagring rimærdata - Egenerklæring ved vitenskapelig publisering - 010, - ØR 011/ / Ågot Aakra nnfrielse av tilsagn for rosjektnr /O10 - endringer til kontrakt Fertilizer technologies for reduced N"O emission from food production 009/ / Norges forskningsråd nformasjon om søkere til læreplass ndustrimekanikerfaget nformasjon om søkere til læreplass / / AN Off. 5 Akershus fylkeskommune Side: 1308 av 400

24 nnstillingsskjema for tilsetting - vitenskapelige stillinger Still.nr 10/ rofessor / førsteamanuensis i anvendt skogøkologi 010/ / AN Off. 5 Ole Hofstad Leiekontrakt for statens utleieboliger tleie av bolig - Hønsestigen 3, v 010/ / Kovi Mallikarjuna Rao Legeerklæring - tsettelse på innlevering av masteroppgave Studentmappe - 007/ / S Egenerklæring - ngjerd Dønnem Lagring av rimærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 009/ / Side: 1309 av 400

25 Søknad om midler til klimatiltak i jorbruket - rosjekt tittel: Oppgradering av biogass til drift av dieselmotorer Søknad om prosjektmidler MT / / Statens landbruksforvaltning Egenerklæring - Aster Abebe Woldemariam Lagring av rimærdata - Egenerklæring for publikasjoner HA 009/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 004/ / Arbeidsavtale ersonalmappe 010/ / Side: 1310 av 400

26 Arbeidsavtale ersonalmappe - 003/ / Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Avtale - utgår Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Side: 1311 av 400

27 Arbeidsavtale Helpdesk ersonalmappe - 011/ / Arbeidsavtale - Våren/sommer 011 ersonalmappe - 011/ / Stansing av lønn - Siste dag med lønn ersonalmappe - 007/ / Arbeidsavtale ersonalmappe 011/ / Side: 131 av 400

28 Arbeidsavtale timer i 011 ersonalmappe - 010/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 006/ / Ny sensur etter klage på karakter ECN6 Klage på karakterfastsetting ECN6 011/ / S Komiteens vurdering av søkerne Tilsetting - rofessor / førsteamanuensis i fornybar energi - Tilsatt: Terje Gjengedal 010/ / AN Off. 5 Ole Jørgen Hanssen m.fl. Side: 1313 av 400

29 Søknad Tilsetting - Vaktmester (ingeniør) ved Drift- og serviceavdelingen - Tilsatt: Gunnar retorius 011/ / AN Off. 5 Johnny Roger Johannessen Oversendt komiteens vurdering Tilsetting - rofessor / førsteamanuensis i fornybar energi - Tilsatt: Terje Gjengedal 010/ / AN Off. 5 Mariusz Grabda m.fl. Retur av undertegnet avtale rosjekt - tredning om utslipp av klimagasser ved bruk av ressurser fra skog 011/ / Det Kgl. Finansdepartment Angående Tilsvar på rapport fra sakkyndig komité vedrørende søknad om akkreditering av Masterstudium i Energy and Emissions Trading ntensjonsavtale - MB - Høgskolen i Buskerud - Høgskolen i Vestfold - Høgskolen i Østfold - Oslofjordalliansen 008/ / Høgskolen i Østfold Side: 1314 av 400

30 Kursattest io hd mappe- 009/ / D Re: Assessment of hd Thesis - hd-mappe - 006/ / D Retur av endringer til kontrakt rosjekt /10 - ncreased value creation in food production through characterizing and mitigating emissions of greenhouse gases from agriculture in Norway 009/ / Norges forskningsråd Retur av endringer til kontrakt rosjekt /10 ( /199 ) - Broiler feed enrichment with selenium, n-3 fatty acids and histidine. mplications for human health, meat quality and animal health 008/ / Norges forskningsråd Side: 1315 av 400

31 Ny sensur etter klage på karakter GMLM13 Klage på karakterfastsetting GMLM13 011/ / S Ny sensur etter klage på karakter NTF00 Klage på karakterfastsetting NATF00 011/ / S Rapportering om egenerklæringer for lagring av primærdata publiseringsåret 010 Lagring av primærdata - publiseringsåret 010 N 011/ / Torstein Steine m.fl. Datatilgang Andrea Böke - Gjestestudent Behov for datatilgang/lokaler MT 010/ / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Side: 1316 av 400

32 Ny sensur etter klage på karakter NATF00 Klage på karakterfastsetting NATF00 011/ / S Ny sensur etter klage på karakter - NATF00 Klage på karakterfastsetting NATF00 011/ / S Ny sensur etter klage på karakter - NATF00 Klage på karakterfastsetting NATF00 011/ / S Ny sensur etter klage på karakter NATF00 Klage på karakterfastsetting NATF00 011/ / S Side: 1317 av 400

33 tlysningstekst anbud - Fjernvarme Anbud - fjernvarmeanlegg - bygging, eie og drift av fjernvarmeanlegg 010/ / rekvalifiseringsgrunnlag Anbud - fjernvarmeanlegg - bygging, eie og drift av fjernvarmeanlegg 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Ny sensur etter klage på karakter NTF00 Klage på karakterfastsetting NATF00 011/ / S Vitnemål - Applied statistics for foresters hd-mappe - 010/ / D Side: 1318 av 400

34 Ny sensur etter klage på karakter - NATF00 Klage på karakterfastsetting NATF00 011/ / S Ny sensur etter klage på karakter - NATF00 Klage på karakterfastsetting NATF00 011/ / S Ny sensur etter klage på karakter NATF00 Klage på karakterfastsetting NATF00 011/ / S Kontrakt - Bidragsforskning - Taksering av ungskog med flybåren laserscanning etter arealmetoden rosjekt 09544/O99 - Taksering av ungskog med flybåren laserscanning etter arealmetoden Søker: Viken skog BA 010/ / Viken Skog BA Side: 1319 av 400

35 Kopi av brev til Bioforsk - Statsbudsjettet Tillegg til tildelingsbrev for Bioforsk Kunnskapsstøtte via Bioforsk 011/ / Landbruks- og Matdepartement Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Arbeidsavtale ersonalmappe 010/ / Søknad om permisjon uten lønn ersonalmappe - 003/ / Side: 130 av 400

36 Høring om politiattest - uttalelse fra niversitetet for miljø- og biovitenskap (MB) Høring - forslag til endring i bestemmelsene om politiattest i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven 011/ / tdanningsdirektoratet Arbeidsavtale ersonalmappe - 009/ / Stansing av lønn - Siste dag med lønn ersonalmappe - 010/03-456/ Stansing av lønn - siste dag med lønn ersonalmappe - 010/ / Side: 131 av 400

37 Arbeidsavtale ersonalmappe 003/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 010/ / Konsortieavtale mellom Sosialantropologisk institutt ( SA ) ved io og Noragric NFR 04370/S30 - Cultures of Biodiversity - erceptions and ractices ( CB ) 011/ / Sosialantropologisk nstitutt - io Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Side: 13 av 400

38 Vedrørende utbetaling til Noragric NFR 04370/S30 - Cultures of Biodiversity - erceptions and ractices ( CB ) 011/ / Sosialantropologisk institutt / io Collaboration Agreement between Noragric and nternational Centre for ntegrated Mountain Development ( CMOD ) NFR rosjnr 0398/H30 - The olitics of Climate Change Adaptation - An ntegrative Approach of Development and Climate Change nterventions in Nepal and Mongolia 011/ / CMOD Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Endringsskjema - Endring gjelder fra ersonalmappe - 003/ / Side: 133 av 400

39 Endringsskjema - Endring gjelder fra ersonalmappe - 003/ / Ny sensur etter klage på karakter HA331 Klage på karakterfastsetting HA / / S Ny sensur etter klage på karakter - EDS90 Klage på karakterfastsetting - EDS90 011/ / S nderskrevet avtale mellom SEV og Gaia Tjøme Fysisk aktivitet og mat, økologiske skolehager og bærekraftig undervisning, / / Marianne Leisner Side: 134 av 400

40 ositive svar på sommerjobbssøknader pr telefon Sommerjobb i parken / / AN Off. 5 Ole August Zakariassen m.fl. Appointment of the evaluation committee hd-mappe - 008/ / D Nominasjon av Det skandinaviske bjørneprosjektet til MBs forskningsformidlingspris 011 Forskningsformidlingspris ved MB N 011/ / Elin Kubberød tlysningstekst - stipendiat - hd - animal ecology Tilsetting - Stipendiat - hd in animal ecology - Tilsatt: Karen Lone N 011/ / AN Off. 5 Jan Reiling Side: 135 av 400

41 Søknad om utsatt sensurfrist - vårparallellen 011, inkl. utsatt eksamen og juniblokkha Forlenget / utsatt sensurfrist for / / nstitutt for landskapsplanlegging m.fl. Søknad - project funds for North America NA nternational comparative rural policies studies summer institute 011 nternational Comparative Rural olicies Studies - CRS sommerskole / / S tlysning og betenkning Førsteamanuensis i fysikk 009/ / AN Off. 5 Application NORAM - bekreftelse på samarbeid fra deltakende institusjoner nternational Comparative Rural olicies Studies - CRS sommerskole / / S Side: 136 av 400

42 Tilsetting - Vedtak instituttstyret Førsteamanuensis i fysikk 009/ / AN Off. 5 Ny sensur etter klage på karakter EDS 70 Klage på karakterfastsetting EDS70 010/ / S Ny sensur etter klage på karakter - EDS70 Klage på karakterfastsetting EDS70 010/ / S Ny sensur etter klage på karakter - EDS70 Klage på karakterfastsetting EDS70 010/ / S Side: 137 av 400

43 Ny sensur etter klage på karakter - H100 Klage på karakterfastsetting H / / S Tillatelse til fangst av småpattedyr i forskningsøyemed i Vegårdshei og Øystre Slidre Tillatelse til fangst av småpattedyr i forskningsøyemed i / / Direktoratet for naturforvaltning Endringer til kontrakt - rosjektnummer 0138/H30 rosjekt /S50 - Natural Resource Management in Amazonian ndigenous Reserves (personlig doktorgradsstipend - Laura Maira) 009/ / Norges forskningsråd Ny sensur etter klage på karakter - H100 Klage på karakterfastsetting H / / S Side: 138 av 400

44 nnfrielse av tilsagn for rosjektnr /O99 Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon - M prosjektnr / / Norges forskningsråd Samarbeidsavtale mellom MB, Nofima Marin AS og Aqua Gen AS (AG) - Genomikk mot N - NFR nr 08338/E40, AGnr 6093 rosjekt: QTL regnbueørret - Genomikk mot N - markørassistert seleksjon for umiddelbar forbedring av N-status i regnbueørretoppdrett - Nofima Marin, Aqua Gen og MB 011/ / Nofima MArin AS Ny sensur etter klage på karakter H100 Klage på karakterfastsetting H / / S Endringer til kontrakt - nnfrielse av tilsagn for rosjektnr /O99 rosjekt: /99 - The impact of calf and youngstock development on dairy cow health, production and profitability 010/ / Norges forskningsråd Side: 139 av 400

45 Ny sensur etter klage på karakter - H100 Klage på karakterfastsetting H / / S Høringsnotat om det nye universitetets samfunnsoppdrag Det Nye niversitetet - samfunnsoppdrag - høring N 011/ / Dag Guttormsen m.fl. nnvilgelse av forhøyet uførepensjon ersonalmappe - 004/ / rosjektsøknad - M er samarbeidspartner Master i folkehelsevitenskap - et samarbeid mellom niversitetet for miljø- og biovitenskap (MB) og Høgskolen i Oslo (HiO) 006/ / nntatt etter offentlighetslovens 14 Side: 1330 av 400

46 Likviditetsrapport for perioden Likviditetsrapporter / / Senter for statlig økonomistyring Svar på brev om Sem øvre Semsveien gnr 0/ - Asker kommune 006/ / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Høringsnotat om det nye universitetets samfunnsoppdrag Det Nye niversitetet - samfunnsoppdrag - høring 011/ / Studienemnda ved MB m.fl. Legeerklæring - Fravær eksamen Studentmappe - 011/ / S Side: 1331 av 400

47 rosjekt - Krill as ingredient in diets for dogs and cats - Oversendelse av kontrakt rosjekt M: Krill as ingredient in diets for dogs and cats 011/ / Norges veterinærhøgskole Avslag på søknad om sommerjobb i parkenheten Sommerjobb i parken / / AN Off. 5 Kismita Silwal m.fl. Oslofjordalliansen - tbetaling av tilskudd bevilget i 009 ntensjonsavtale - MB - Høgskolen i Buskerud - Høgskolen i Vestfold - Høgskolen i Østfold - Oslofjordalliansen 008/ / Akershus fylkeskommune Ny sensur etter klage på karakter JS01 Klage på karakterfastsetting JS01 011/ / S Side: 133 av 400

48 Høring - Spørsmål om norsk undertegning av HNS-protokollen 010 Høring - Spørsmål om norsk undertegning av HNS-protokollen / / Justisdepartementet, Lovavdelingen rosjekt /O10 Healthy cheese: nfluence of milk fat components on microbial activity... NFR-prosj.nr.: /10 (E-søknad sendt ) - Healthy cheese: nfluence of milk fat components on microbial activity and development of bioactive components in fat reduced cheese 007/ / Norges forskningsråd Ny sensur etter klage på karakter Klage på karakterfastsetting JS01 011/ / S Rammeavtale - Elektroentreprenørtjenester ved MB - ndertegnet avtale Rammeavtale elektrotekniske tjenester 010/ / Drøbak Elektriske AS Side: 1333 av 400

49 Ny sensur etter klage på karakter JS01 Klage på karakterfastsetting JS01 011/ / S Ny sensur etter klage på karakter JS01 Klage på karakterfastsetting JS01 011/ / S Riksarkivets deltakelse i samarbeidsprosjekt for bevarings- og kassasjonsplan for fagsaker i universitetssektoren rosjekt for utarbeidelse av felles bevarings- og kassasjonsplan i universitetssektoren 010/ / Riksarkivet Retur av underskrevet kontrakt - Bidragsforskning - Taksering av ungskog med flybåren laserscanning etter arealmetoden rosjekt 09544/O99 - Taksering av ungskog med flybåren laserscanning etter arealmetoden Søker: Viken skog BA 010/ / Viken Skog BA Side: 1334 av 400

50 Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Revidert arbeidsavtale - fra , timelærer ersonalmappe - 011/40-458/ Stansing av lønn - Siste dag med lønn ersonalmappe - 008/ / Stansing av lønn - Siste dag med lønn ersonalmappe 006/ / Side: 1335 av 400

51 Økonomiforvaltning ved MB Økonomiforvaltning ved MB N 011/ / Geir Tutturen m.fl. Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 006/ / Klage på karakter - masteroppgave M30 Noragric Klage på karakterfastsetting M30 NORAGRC 011/ / S Side: 1336 av 400

52 Avtale - Gjennømføring undervisning LAA116 ersonalmappe - 010/ / Avtale om gjennomføring av undervisning LAA116 ersonalmappe - 010/ / nvitasjon til kurs i universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte ved MB og NVH 011 Kurs i universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte - N / / Bioforsk AS m.fl. Revidert arbeidsavtale ersonalmappe - 004/ / Side: 1337 av 400

53 008/ / T Off.l 4 tredje ledd første punktum Tilbakelån av arkivmateriale - Arkiv etter Norges Landbrukshøgskole, rotokoller fra rofessorutvalget Tilbakelån av arkivmateriale fra Riksarkivet - rotokoller fra rofessorutvalget / / Riksarkivet Tildeling i forbindelse med stipendiater Budsjett AC N 011/ / Kirsti ettersen m.fl. nnstillingsvedlegg og protokoll Førstekonsulent (1408) - Økonomimedarbeider 007/ / Side: 1338 av 400

54 Ms kandidat til forskningsformidlingsprisen Forskningsformidlingspris ved MB N 011/ / Elin Kubberød Tilbudsinnbydelse Nye kontorplasser Cigene/MT Møbelinnkjøp nye kontorer Cigene, MT fløy 011/ / Tilbud Møbelinnkjøp nye kontorer Cigene, MT fløy 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd itney Bowes Norge AS Tilbud Møbelinnkjøp nye kontorer Cigene, MT fløy 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Sørlie prosjektinnredninger Side: 1339 av 400

55 Anskaffelseprotokoll Møbelinnkjøp nye kontorer Cigene, MT fløy 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Avgjørelse anbudskonkurranse Møbelinnkjøp nye kontorer Cigene, MT fløy 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Norske kontormøbler Avgjørelse anbudskonkurranse Møbelinnkjøp nye kontorer Cigene, MT fløy 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Sørlie prosjektinnredninger Avgjørelse anbudskonkurranse Møbelinnkjøp nye kontorer Cigene, MT fløy 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd itney Bowes Norge AS m.fl. Side: 1340 av 400

56 Ny sensur etter klage på karakter - EE 30 Klage på karakterfastsetting EE30 011/ / S Tilbud Møbelinnkjøp nye kontorer Cigene, MT fløy 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Norske kontormøbler MB bør kreve at studenter stiller med egen datamaskin og programvare Datamaskin og programvare - studentens ansvar N 011/ / Geir Tutturen Nominasjon til Forskningsformindlingsprisen 011 fra ØR Forskningsformidlingspris ved MB N 011/ / Elin Kubberød Side: 1341 av 400

57 Tillegg til nominasjon av det skandinaviske bjørneprosjektet til MBs forskningsformidlingspris 011 Forskningsformidlingspris ved MB N 011/ / Elin Kubberød Oversendelse av klage på karakter - M30-NORAGRC Klage på karakterfastsetting M30 NORAGRC 011/ / S Erasmus agreement mwelt Campus - MB Socrates / Erasmus - avtaler - kontrakter - bilateral agreement / / Fachhochschule Trier - mwelt Campus NF + NCOO Annual nstitutional Report 010 NF generelt 003/ / S Side: 134 av 400

58 Ny sensur etter klage på karakter - JS100 Klage på karakterfastsetting JS / / S Erasmus avtale DT - MB Socrates / Erasmus - avtaler - kontrakter - bilateral agreement / / Danmarks Tekniske niversitet Ny sensur etter klage på karakter JS100 Klage på karakterfastsetting JS / / S Ny sensur etter klage på karakter JS 100 Klage på karakterfastsetting JS / / S Side: 1343 av 400

59 Ny sensur etter klage på karakter JS100 Klage på karakterfastsetting JS / / S Ny sensur etter klage på karakter - JS100 Klage på karakterfastsetting JS / / S Erasmus agreement SL - MB - lærerutveksling Socrates / Erasmus - avtaler - kontrakter - bilateral agreement / / SL Tildeling av tilskudd fra viltfondet - Bestandsutvikling hos lappmeis i Sør-Norge rosjekt - Bestandsutvikling hos lappmeis i Sør-Norge 011/ / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Side: 1344 av 400

60 Ny sensur etter klage på karakter - JS100 Klage på karakterfastsetting JS /11-46/ S Svar på søknad om støtte til forskningsaktiviteter i 011 Søknad om støtte til forskningsaktiviteter i / / Direktoratet for naturforvaltning Oppnevning som varamedlemm av fellesstyret - Kopi av brev til Bente Hagem Fellesstyret for NVH og MB - Konstitusjon og oppnevning av medlemmer 010/ / Kunnskapsdepartementet nnfrielse av tilsagn for rosjektnr 19938/O99 rosjekt 19938/99 - Development of models in NorFor lan to predict economical optimal feeding level in high yielding dairy cows in Scandinavia (0073) 010/ / Norges forskningsråd Side: 1345 av 400

61 urring på årlig rapport fra lærebedrifter 010 Årlig rapport fra lærebedrifter / / Akershus fylkeskommune Material Transfert Agreement - n Material and transfer agreement 011/ / Genethon nnvilgelse av uførepensjon ersonalmappe - 004/ / Tilsagn om tilskudd til Tidsbegrenset lønnstilskudd ersonalmappe - 011/ / Side: 1346 av 400

62 Vedtak om tvangsmulkt - Engangsmulkt Vannforbruk - kloakk - avløp - reservevannforsyning - vannkvalitet - grunnvann 003/ / Mattilsynet Hovedkontoret Ny sensur etter klage på karakter - JS100 Klage på karakterfastsetting JS / / S Begrunelse for B-tillegg for studieleder ved Noragric ersonalmappe - N 010/ / KS tilbudsforespørsel Fo-prosjekt nr , "nnsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre" - Frist Tilbudsforespørsel Fo-prosjekt nnsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre 011/ / KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Side: 1347 av 400

63 Søknad om permisjon uten lønn ersonalmappe 003/ / Økonomiforvaltning Drifts- og serviceavdelingen Økonomiforvaltning ved MB N 011/ / Valborg Lippestad Søknad om lønnslån ersonalmappe - 004/ / Søknad om lønnslån ersonalmappe - 004/ / Side: 1348 av 400

64 Søknad om tilskudd til Vilttiltak 011- Bestandsutvikling hos lappmeis i Sør-Norge rosjekt - Bestandsutvikling hos lappmeis i Sør-Norge 011/ / Fylkesmannen i Hedmark m.fl. Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Ny sensur etter klage på karakter - BS160 Klage på karakterfastsetting - BS / / S Side: 1349 av 400

65 Klage / kommentar til komiteens vurdering Tilsetting - rofessor / Førsteamanuensis i entomologi - Tilsatt: Tone Birkemoe 010/ / AN Off. 5 May-Guri Sæthre Ny sensur etter klage på karakter BS160 Klage på karakterfastsetting - BS / / S rotokoll fra møte i nnstillingsutvalget Still.nr 10/ rofessor / førsteamanuensis i anvendt skogøkologi 010/ / AN Off. 5 Kontrakt mellom Noragric og ØR - Stein Holden stilles til disposisjon for deltakelse i prosjektet Farm nput Subsidy rogram - FS MT - Malawi 011/ / Ragnar Øygard Side: 1350 av 400

66 tfylt og signert sjekkliste Samarbeid mellom SNV og Noragric - Development of National roducer Organizations and Specialized Business nits in Mozambique 011/ / Det kongeligs selskap for Norges Vel Oppsigelse av Samarbeidsavtale om masterprogram i økonomi og administrasjon Samarbeid med Høgskolen i Oslo og ØR - Masterprogram i økonomi og administrasjon 005/ / Høgskolen i Oslo Arbeidsavtale - Fast ersonalmappe - 011/ / Avtale om sensuroppdrag - Avtale om sensuroppdrag - Sensuravtaler L 011, / / nntatt etter offentlighetslovens 13 første ledd Side: 1351 av 400

67 Retur av endringer til kontrakt - rosjektnummer 0138/H30 rosjekt /S50 - Natural Resource Management in Amazonian ndigenous Reserves (personlig doktorgradsstipend - Laura Maira) 009/ / Norges forskningsråd Økonomiforvaltning L Økonomiforvaltning ved MB N 011/ / Valborg Lippestad m.fl. Tilbudsinnbydelse - Auditoriestoler Møbler Tårnbygningen u. etg. - Auditorium 011/ / Tilbud Møbler Tårnbygningen u. etg. - Auditorium 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Kinnarps Jan - H. Slang Side: 135 av 400

68 Tilbud Møbler Tårnbygningen u. etg. - Auditorium 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd itney Bowes Norge AS Tilbud Møbler Tårnbygningen u. etg. - Auditorium 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Norske kontormøbler Tilbud Møbler Tårnbygningen u. etg. - Auditorium 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Sørlie prosjektinnredninger A.S Anskaffelsesprotokoll Møbler Tårnbygningen u. etg. - Auditorium 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Cathrine Larsen Omarhaug Side: 1353 av 400

69 Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Avgjørelse anbudskonkurranse Møbler Tårnbygningen u. etg. - Auditorium 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Sørlie rosjektinnredninger Avgjørelse anbudskonkurranse Møbler Tårnbygningen u. etg. - Auditorium 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Norske Kontormøbler Avgjørelse anbudskonkurranse Møbler Tårnbygningen u. etg. - Auditorium 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd itney Bowes AS Side: 1354 av 400

70 Avgjørelse anbudskonkurranse Møbler Tårnbygningen u. etg. - Auditorium 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Jan - H. Slang Kinnarps Svar på Riksrevisjonens brev om anskaffelser ved MB Riksrevisjonen - Revisjon av anskaffelser 010/ / RR tsatt offentlighet offl 5,. ledd, lov om Riksrev. 18. ledd Riksrevisjonen Kurs i universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte (N400), 10 studiepoeng Kurs i universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte - N / / Bioforsk AS m.fl. Kurs i universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte (N400), 10 studiepoeng Kurs i universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte - N / / Norges veterinærhøgskole Side: 1355 av 400

71 Opptaksreglementet ved Handelshøgskolen ved MB Studentmappe - 011/50-467/ S Retur av endringer til kontrakt rosjekt: /99 - The impact of calf and youngstock development on dairy cow health, production and profitability 010/ / Norges forskningsråd Vedtak om pålegg etter revisjon - Frist Eksterne avtaler FôrTek SHF 005/ / Mattilsynet Kontrasignert lisensavtale for SAS og JM Software SAS Systemet - avtale mellom NLH / MB og SAS nstitute AS 003/ / SAS nstitute AS Side: 1356 av 400

72 Reviderte endringer til kontrakt - rosjektnr /E10 rosjekt /S30 - Effects of changing climate on the alpine tree line and mountain forest carbon pools along 1500 km n-s and elevation gradients 007/ / Norges forskningsråd Entreprenørskap og innovasjon - utlysning av midler til etterutdanning i lærerutdanninga kap. 081 tlysning av midler til etterutdanning i lærerutdanninga Kap Entreprenørskap og innovasjon 010/ / tdanningsdirektoratet Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/NL/010/89 under E-forordning 189/003 Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/NL/010/89 under E-forordning 189/ / / Direktoratet for naturforvaltning Møtereferat - Arbeidsmøte med Ås kommune - SHF rosjekt Nytt SHF - Senter for husdyrforsøk - Campus Ås 010/ / Statsbygg Side: 1357 av 400

73 Forlemgelse av godkjenninger for forskningsmessig strålebruk Fornyet rammetillatelse for arbeid med radioktive kilder på Campus Ås 004/ / Statens strålevern Klage på karakter MV7 Klage på karakterfastsetting MV7 011/ / S Arbeidsavtale ersonalmappe - 005/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Side: 1358 av 400

74 Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Søknad om bolig Søknad om bolig ved MB - tleie - Ledig bolig - Leilighet / / Caroline Nicol rosjektnr NNA Norsk institutt for naturforskning Analysere utfordringer knyttet til regional forvaltning av villrein i norske fjellområder - Kontrakt mellom NNA og MB rosjekt Analysere utfordringer knyttet til regional forvaltning av villrein i norske fjellområder 011/ / NNA - Norsk institutt for naturforskning Vurdering av "Sustainable Management" i forhold til Dr philos avhandling Vurdering av "Sustainable Management" i forhold til Dr philos avhandling - 011/ / D Side: 1359 av 400

75 Statement from the evaluation committee hd-mappe - 007/ / D Ls svar styringsdialogene 011 Styringsdialoger / / Valborg Lippestad Klage / kommentar til komiteens vurdering Tilsetting - rofessor / førsteamanuensis i fornybar energi - Tilsatt: Terje Gjengedal 010/ / AN Off. 5 Mariusz Grabda Application for admission to the doctoral programme hd-mappe - 010/ / D Side: 1360 av 400

76 Application for admission to the doctoral programme hd-mappe - 010/ / D Søknad om opptak til hd-studiet ved MB hd-mappe - 011/ / D Søknad om opptak til doktorgradsutdanning hd-mappe - 011/ / D Godkjent utdanningsplan hd-mappe - 010/ / D Side: 1361 av 400

77 NAs svar på spørsmål i forbindelse med styringsdialog 011 Styringsdialoger / / Valborg Lippestad Godkjent utdanningsplan hd-mappe - 009/ / D Levert politiattest studenter LR start 010 Opptak lektorutdanning i realfag M-LR / / Godkjent utdanningsplan hd-mappe - 010/ / D Side: 136 av 400

78 Godkjent utdanningsplan hd-mappe 010/ / D Godkjent utdanningsplan hd-mappe - 008/ / D Godkjent utdanningsplan hd-mappe 010/ / D Godkjent utdanningsplan hd-mappe 010/ / D Side: 1363 av 400

79 Tilbud om stilling som instituttleder ved niveristetet for miljø- og biovitenskap ersonalmappe - 003/ / Ny sensur etter klage på karakter - ECN10 Klage på karakterfastsetting ECN10 011/ / S Ny sensur etter klage på karakter - ECN10 Klage på karakterfastsetting ECN10 011/ / S Søknad om forlengelse av engasjement som forsker ersonalmappe - 003/ / Side: 1364 av 400

80 nnstillingsskjema for tilsetting - vitenskapelige stillinger ersonalmappe - 003/ / Ny sensur etter klage på karakter ECN10 Klage på karakterfastsetting ECN10 011/ / S Ny sensur etter klage på karakter ECN10 Klage på karakterfastsetting ECN10 011/ / S Komiteens vurdering av søkerne Still.nr 10/163 - rofessor / Førsteamanuensis i naturvern 010/ / AN Off. 5 Svein Dale m.fl. Side: 1365 av 400

81 Re: Assessment of hd Thesis - Youling Gao hd-student - 007/ / Senior Researcher Stefan Sahlstrøm ublikasjon - Shively, G. m. flere (010 - rofits and margins along ganda's charcoal value chain, nternational forestry review, Vil. 1, Hefte 3, s Lagring rimærdata - Egenerklæring ved vitenskapelig publisering - 010, - ØR 011/ / Ågot Aakra ublikasjon - Shogren, J. F. m. fler (010) - Experimental Economics and the Environment: Eliciting Values for Controversial Goods, Agricultural and Resource Economics Review, Vol. 9, Hefte, s Lagring rimærdata - Egenerklæring ved vitenskapelig publisering - 010, - ØR 011/ / Ågot Aakra Oppnevning av sensor. Oppnevning av sensorer hele MB 006/ / Torgeir Onstad Side: 1366 av 400

82 Mal for vitnemål og vitnemålstillegg - Oppnevning av arbeidsgruppe Norske vitnemål og vitnemålstillegg - Høring mm 011/ / niversitets- og høgskolerådet Høring - Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål Høring - Forslag til Europaparlamentets- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål 011/ / Lovavdelingen Oppnevning av sensor. Oppnevning av sensorer hele MB 006/ / Gunnar Gjone Melding om høring - endring i reglene om merking og registrering av småfe - saksnr 011/63188 Høring - endring i reglene om merking og registrering av småfe 011/ / Mattilsynet Hovedkontoret Side: 1367 av 400

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/06-3 7714/011 01.07.011 30.06.011 Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml Page 1 of 30 Offentlig journal 09.03.2015-15.03.2015 14/00093-4 Til: U Dok.dato: 11.04.2014 Jour.dato: 12.03.2015 Arkivkode: 059 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Bio-Rad Laboratories Millipore AS Kjøp

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X I, 14/00042-31 Tilsynsrapport for vekstkontroll Mattilsynet - IPV Mattilsynet Region Stor-Oslo Journaldato: 25.08.2015 Tilg. kode: Institutt for plantevitenskap /Morten Lillemo Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml Page 1 of 48 Offentlig journal 08.12.2014-14.12.2014 14/01000-1 X Til: Dok.dato: 11.11.2013 Jour.dato: 09.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: Sak: NFR Prosjekt 204051/V10 - " Monitoring and risk assessment of

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml Page 1 of 106 Offentlig journal 16.02.2015-22.02.2015 14/01377-3 U Dok.dato: 04.03.2014 Jour.dato: 20.02.2015 Arkivkode: 452 Grad: U Til: NFR NFR - Eli Ragna Tærum Sak: NFR - 230296/E50 - Land: Man and

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 02.08.2015 Journalenhet:, 14/00178-3 Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: 19.02.2015 Arkivdel: Student, 14/00367-5 Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.08.16%20-%202014.08.31.xml

file:///z:/postliste/2014.08.16%20-%202014.08.31.xml Page 1 of 42 Offentlig journal 16.08.2014-31.08.2014 14/01433-1 Dok.dato: 26.02.2014 Jour.dato: 18.08.2014 Arkivkode: 820 Grad: U U Til: Tollregion Oslo og Akershus Sak: Søknad om registrering som avgiftsfri

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 07.05.2015 Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.40 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla Kielland,

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/175-3 10621/2011 08.08.2011 30.07.2011 øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/326-2 1236/2011

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.2014 Regulering av leiepris utleieboliger 2014 Leiekontrakt

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2013 Registrering av Domenenavn Domenenavn 2006/431-11 1514/2007 22.06.2007 ninett Egenerklæring 'skogskader.no'

Detaljer