Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate"

Transkript

1 Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Her mottar Ståle sitt 8 individuelle NM gull. GRATULERER!

2 I. GENERALFORSAMLINGEN FOR 2006 Generalforsamlingen for året 2006 ble holdt i klubblokalet i Blåsenborg tirsdag 20. febr kl.1900, med 20 medlemmer. Kretsformann Haldor Hinna, møtte fra Rogaland Skytterkrets og stod for utdeling av medaljer, diplomer og lagplaketter vunnet i kretsmesterskap og distriktsmesterskap. Formann Harald Nilsen ble valgt som møteleder, som referent ble valgt sekretær Trond Fosse. Erik Åreskjold informerte om fremdrift for utendørsbane på Rennesøy. Vi har vært på befaring, samt møte med grunneier uten at vi kan si vi har oppnådd videre fremdrift. Grunneier vet at vi er interessert og Kjetil Sørheim som bor på Rennesøy har kontakten med grunneier. Generalforsamlingen ble gjennomført etter oppsatt dagsorden uten dramatikk av noe slag. Gunnar Halvorsen stod for serveringen, og den syntes å falle i smak hos alle. Valget ble gjennomført etter valgkomiteens forslag. (De fleste tok gjenvalg. II. STYRET OG ANDRE FUNKSJONER I ÅRET 2007 Valgt 06 - Valgt 07 - Velges 08 LEDER (President) Harald Nilsen Skytterkvia x x x (1 år) NESTLEDER (Visepresident) Anders Inge Sæbø x (2 år) ØKONOMISJEF (Pengemester) Eva Føreid x (2 år) SEKRETÆR (Generalsekretær) Trond Fosse x x (2 år) MATERIALFORVALTER (Våpen) Gunnar Halvorsen x x (2 år) OPPMANN Ståle Waagbø x (2 år) BANEMESTER BLÅSENBORG Arnt Flønes x x (2 år) EDB KOORDINATOR (EDBGuru) Leif Øverland x x (2 år) VARAREPR. 1. Arvid Simonsen x x x (1år) VARAREPR. 2. (Sjef.22Bane) Tor Inge Gudmestad x x x (1år) VARAREPR. 3. Oddvar Knudsen x x (1år) REVISORER Einar Frisvold / Arild Stokka x x x (1år) VARAR.FOR REVISOR. 2 Stk. x (1år) VALGKOMITE Anders Inge Sæbø, (Styrets representant) x x (1år) VALGKOMITE Kurt Hansen / Kåre Simonsen x x (1år) HEDERSTEGNKOMITE (leder) Gunnar Halvorsen Valgt 2007, Velges 2010 (3 år) HEDERSTEGNKOMITE Harald Nilsen Skytterkvia Valgt 2006, Velges 2009 (3 år) HEDERSTEGNKOMITE Arnt Flønes Valgt 2005, Velges 2008 x (3 år) UTDANNINGSKONTAKT Gunnar Halvorsen (Utnevnt av styret som undervisningsminister) REPR.KRETSTING Harald Nilsen Skytterkvia, Ståle Waagbø, x x (1år) REPR.KONTAKTUTVALG Harald Nilsen Skytterkvia, Trond Fosse x x (1år) VARAREPR.KRETST./KONT. Arvid Simonsen, Gunnar Halvorsen x x (1år Ungdoms rekrutteringssjef Arild Stokka (Fast ansatt på ubestemt tid uten lønn) Styret ber Generalforsamlingen om fullmakt til å utnevne representanter til Kretsting og Kontaktutvalg. 1

3 III. MEDLEMSKONTINGENTER FOR ÅR Kontingenten har vært: - Menn og Kvinner f.o.m.det året en fyller 20 år. kr Pensjonister / Trygdede kr Ungdom / Junior t.o.m. det året en fyller 19 år kr Familiekontingent (ektefelle og skolebarn) kr (skolebarn til og med det år en fyller 18 år) Etableringsgebyr / purregebyr til Stavanger PK er på kr Inklusive i medlemskontingenten er: Kontingent til Norges Skytterforbund : kr pr. medlem over 20 år. Til Rogaland - skytterkrets: kr pr. medlem over 20 år. Altså kr til overordnede myndigheter. Så det er ikke småbeløp som går til overordnede myndigheter. Inklusive i kontingenten til NSF er medlemsbladet SKYTTERNYTT 6 stk. pr.år IV. MEDLEMSOVERSIKT PR MEDLEMSKATEGORI : (I henhold til NIF / Olymiske Kom. Reg.) Totalt: Menn, Kvinner, Jr.,Ungdom og Rekruttmedlemmer (402 stk.) Kvinner : Menn : Alderstrinn : 0 år til 5 år 0 stk. ( ) 6 år til 12 år 4 ( ) 13 år til 19 år 167 ( ) 20 år til 25 år 13 ( ) 26 år pluss 220 ( ) Derav: Æresmedlemmer 11 ( ) Frimedlemmer 1 ( ) SUM TOTAL : 402 Kvinner : 103 Menn: 299 Norges Skytterforbund, kr pr. medlem over 20 år : kr. 225,- x 231 stk. = kr ,- Rogaland Skytterkrets, kr pr. medlem over 20 år: kr. 60,- x 231 stk. = kr ,- TOTALSUM = kr ,- 2

4 V. Formenn i Stavanger PK Æresmedlemmer, Diplom/Medalje Hederstegn,Diplom Arne Corneliussen Arne Corneliussen Arnt Flønes Magne Aanestad Magne Aanestad Ståle Waagbø Einar Fugeli Arvid Simonsen, Se. Andres Inge Sæbø Arne Abel Lund Arne Abel Lunde Gunnar Halvorsen Arvid Simonsen Kurt M.Torgrimsen Rolf Moen Terje Tranberg Egil Gjerde Liv Bratsberg Egil Gjerde Harald Nilsen 1992 Arild Stokka Terje Pedersen Haldor Hinna 1992 Tor Inge Gudmestad Rolf Moen Kurt Bernhard Hansen 1996 Leif Øverland Harald Nilsen Finn Christenssen 2002 Ann Kristin Tegle Larsen Olav Karlsen Anders Inge Sæbø 2005 Arvid Simonsen Harald Nilsen Gunnar Halvorsen 2005 Harald Knoop Ståle Waagbø 2005 Geir Åge Sinnes Arnt Flønes 2006 Leif Øverland 2007 Arvid Simonsen 2007 Tor Inge Gudmestad 2007 VI. REKRUTTERINGS SKYTING Som de fleste vet, har vi i vinterhalvåret hatt et tilbud til ungdommer opp til 20 år. De kan skyte luftpistol og cal.22. (fylt 12 år for å skyte på cal.22 -banen) I år registrerte 147 skoleungdommer fra St.Svithun samt 48 stk. i Arild skytingen. Alle ungdommer som er innom oss og skyter, blir rapportert inn til Norges Skytterforbund med sitt resultat. Dette blir fra NSF rapportert videre til Norges Idrettsforbund / Olympiske Komite og Kulturdepartementet, som igjen yter penger til NSF. NSF kanaliserer noe av dette tilbake til klubbene. For vår innsats på rekruttskytingen har vi år om annet fått ekstra tilskudd både fra Norges Skytterforbund og Kulturdepartementet. 3

5 Angående økonomisk støtte fra Stavanger Kommune ref. regnskapet. Som en kuriositet kan vi nevne at så lenge NSF har drevet med registrering av ungdomsskyttere, har vi stort sett vært å finne i toppen av disse listene. (Ref. Diplomer som henger på utsiden av administrasjons -bua.) Voksen skytingen på cal.22. banen. Dette tilbudet, tirsdag og torsdag, resulterer i at det gjennom året er flere hundrede som er innom og skyter. Foruten at de prøver om skyting er noe for dem, gir det klubben en kjærkommen inntekt. VII. DIVERSE Etc. I DRIFTSÅRET Det har vært holdt 9 styremøter siden generalforsamlingen i fjor. Det har vært et rolig år uten noen spesielt store saker, det har gått på det jevne. I året som gikk fylte klubben 75 år. Dette ble markert i samband med årets julebord i Blåsenborg skytesenter. Det ble holdt innlegg / tale av formann Harald Nilsen og Finn Christenssen. Nestformann Anders Inge Sæbø hadde laget en historisk video om klubben. Den kan fås kjøpt av A.I.Sæbø for kr I forbindelse med jubileet var representanter fra Sandnes PK, (Aina og Tor) og Sola PK, (Sissil og Per Rune) invitert. Og de fleste hygget seg til langt på natt. I mangel på 25 m.bane (skikkelig utendørsbane) ser det ut til at Stavanger Pk har funnet sin nisje ved arrangement av luftpistolstevner, der ligger vi på topp i landet ved flest antall stevner. Stevner og trening på elektroniske skiver er populært, det ser ut til å gi skytterne mer igjen en skyting på pappen. Men å arrangere stevner på elektroniske skiver er ikke bare enkelt, pr. i dag er det få som helt ut mestrer arrangementet fult ut med PC. Sandnes PK stod som arrangør av stort felt NM i Vi hadde ansvaret for 2 standplasser og stilte med nærmere 20 hjelpere de 4 dagene mesterskapene varte. Arrangørene var veldig fornøyd med vår innsatts. (Når jeg sitter og skriver dette ringer telefonen, det er Tor Jonassen som er på tråden. Sandnes PK vil arrangere NM felt i 2010, kan Stavanger PK være med å 4

6 hjelpe da også, selvfølgelig vil vi det) Saken ble for øvrig tatt opp på første styremøte i januar 2007 og det ble enstemmig vedtatt at vi, Stav.PK var villig til å hjelpe til ved dette arrangement. Det er innkjøpt ny dørlås til ytterdøren, dette er en lås i tillegg til allerede eksisterende lås, den vil om ønskelig kunne avlese hvem som kommer inn i tunnelen. Den kan også kodes slik att vi kan begrense tilgang om kveld og natt. Nøkler til Blåsenborg banen (2 stk.) utlånes til godkjente medlemmer for en sum av kr.400.-, ved tilbakelevering av nøkler til klubben returneres kr Det ble delt ut julegratiale til styremedlemmene på kr pr.stk. Alle som har deltatt i Norgesmesterskapene i 2007, har fått en ikke ubetydelig økonomisk støtte fra klubben, samt at klubben har betalt alle startkontingentene i NM og lagkontingentene i NM og DM. Men disse medlemmer som får slik støtte gir mye igjen til klubben ved sin deltakelse i klubbens andre aktiviteter, som også gir ekstra inntekt til klubben, ref. bedriftsskyting, skoleskyting (Solborg og St.Svithun), blåturer, og lignende.(ære vere dere og takk for det.) Harald Nilsen og (kretsformann Haldor Hinna) var gjennom RSK på Fagkomité konferansen, pistol i Trondheim (også betalt av RSK.) Vi har fremdeles søknad inne hos kommunen om utvidelse av 22-banen til 25 m. men den ligger på vent på en politisk avgjørelse. Dette kan bli endringer på om vi klarer å få til en bane på Rennesøy. Ellers føler vi at klubben har en positiv stjerne hos de offentlige myndigheter. Finn Christensen med sine velformede søknader har hovedæren for dette, ref. Storbyprosjektet som gav oss kr i kassen. - et opplegg for å ivareta ungdom med fremmedkulturell bakgrunn. Offentlige midler stilles til disposisjon i denne sammenheng. Om ønskelig kan Finn kan fortelle mer om dette. På forespørsmål fra Idrettsrådet hadde vi også en gjeng spesial ungdommer på skytetrening, for dette fikk vi kr Vi minner igjen medlemmene om at klubben ikke kan drives kun av styret, dugnadslister etc. der det spørsmål om hjelp bør følges opp av alle medlemmer, og i allefall av de som får økonomisk støtte i noen form. Klubben har også fornyet inventaret i oppholdsrommet med nytt møblement og lamper elektr. ovner etc. Der er avholdt 2 dugnader med heller tynn deltakelse, her ber vi medlemmene skjerpe seg, det er stort sett de samme som går igjen, du behøver ikke være styremedlem for å delta. Lister blir opphengt på oppslagstavlen. NM i felt på Hommeland ble en suksess for Sandnes Pk, på tross av at de ikke hadde værgudene på sin side. Her er det ildgiving på standplass 3, som vi hadde ansvaret for, i tillegg til standplass 2 5

7 VIII. ØKONOMISK STØTTE VED DELTAKELSE I NM OG ANDRE STEVNER. Kriterier for økonomisk støtte til deltakelse i Norgesmesterskap med mer er i hovedtrekk følgende : Sportslig. Være kvalifisert tilnærmet blant de 1/3 beste i sin klasse, eller bli uttatt til deltakelse etter styrets vurdering, til eksempel deltakelse i lagskyting. Klubbens styre bestemmer alltid over økonomisk støtte til enhver deltakelse i mesterskap. Det gis ikke økonomisk støtte til deltakelse i KM eller DM for seniorskyttere. Ungdom og juniorer kan gis støtte til deltakelse i KM / DM etter søknad. (her vil styret vurdere hver enkelt skytter, etter skytterens kvalifikasjoner / trenings-iver / innsats / om skytteren har mottatt personlig stipend gitt til skytteren av andre instanser osv.) Delaktig i klubbens inntektsbringende aktiviteter. Hjelpe til ved bedriftsskyting, skoleskyting eller klubbens egne stevnearrangementer etc. Miljøskapende aktivitet innen klubben. Hjelpe til å holde orden i klubbens lokaliteter. Ekspl. så som å rydde / vaske opp etter seg, være med på dugnad. Kildesorter etterlatenskaper og legge det i dertil egnede bossbeholdere. Hjelpe til i klubblokalet når en ser at det trengs. Ekspl. ved rekrutteringsskytingen / opplæring av ungdomsskyttere etc. Klubben dekker alltid utgifter til lagskyting i KM / DM og NM. Ved felles påmelding fra klubbens side, kan klubben forskutere startkontingent. Klubbens avgjørelse skal alltid ligge innenfor den ramme som er budsjettert og forsvarlig økonomisk. Oppnår skyttere individuelt gode resultater i mesterskap eller setter norsk rekord, kan dette honoreres spesielt. (eks. med Stavanger PK -krus. I mesterskap der klubben er involvert med økonomisk ut-telling av noen art, er klubben eneansvarlig for uttak av skytter både individuelt og lagmessig. Ansvar for uttak av skyttere er i hovedsak lagt til klubbens oppmann og leder. Leder kan også diskutere uttak / komme til enighet om uttak med andre styremedlemmer som er til stede ved stevnet. Fortrinsvis skal de beste skytterne stille på lag. IX. Deltakelse i mesterskap Alle søknader om økonomisk støtte sendes klubbens styre før stevne / reise er foretatt. (Resultatlisten), billetter / regninger etc. sendes klubbens kasserer umiddelbart etter hjemkomst. Dette av hensyn til regnskap og kontroll. (Om økonomisk støtte fra klubben ikke er benyttet, pliktes tilbakebetaling til klubben.) Det gis ikke økonomisk støtte om vedkommende skytter mottar støtte fra andre instanser. Ekspl. Fra NSF / Fagkomiteer etc. Mottar skyttere økonomisk støtte / stipend etc.fra andre instanser, vil dette bli tatt hensyn til ved fordeling av støtte fra klubben. 6

8 X. INSTRUKSJON / OPPLÆRING Grete Nilsen og har trener -1 -eksamen. Gunnar Halvorsen virker som instruktør og driver klubbens kursvirksomhet for dem som ønsker å styrke sine kvalifikasjoner i forbindelse med våpenkjøp. XI. SKYTELEDERE / DOMMERE Haldor Hinna og Gunnar Halvorsen har gyldig sertifikat som dommer / skyteleder for pistol og rifle. I tillegg har de klassifikasjonsdommer-sertifikat. Følgende har klassifikasjonsdommersertifikat: Haldor Hinna, Gunnar Halvorsen, Finn Christenssen, Anders Inge Sæbø, Grete Nilsen, Arild Stokka, Harald Nilsen, Arvid Simonsen, Kåre Simonsen, Harald Knoop, Tor Inge Jacobsen, Bjørn Kvæstad, Ann Kristin Tegle, Ståle Waagbø og Leif Øverland. XII. VÅPEN OG LADEUTSTYR Våpen : Se egen oversikt bak i meldingen. Ladeutstyr : Klubben har 5 ladeapparater. 1. STAR 4 stasjoners i cal STAR 4 stasjoners i cal STAR 4 stasjoners i cal. 9 mm. 4. DILLON 4 stasjoners i cal Kalibreringspresser til cal.32, 357, Komb. Kal./Fett-Presse 7. Tennhetteuttaker cal.32 til cal.45 (Vekke) 8. Hylse -trimmer for 9 m/m (diameter) Støpeutstyr og rengjøringsutstyr for hylser er tilgjengelig for klubbens medlemmer.kontakt styret for instruksjon og veiledning. Adkomst via nøkkelskap på banen. Ytternøkkel passer til nøkkelskapet. XIII. BANER. Ingen endring i banesituasjonen. Vi har Blåsenborg-anlegget som hovedbase. I tillegg disponerer vi Bjergsted hver tirsdag, torsdag og fredag. Delvis lørdag og søndag. I sommerhalvåret kan vi trene med NOP/Vatne på 25 meters -banen på Vatne. (kontakt NOP/Vatne for treningstider XIV. SPORTSLIG I kalenderåret 2006 har Stavanger PK stått som arrangør av følgende stevner Åpne Luftvåpen-stevner: 20 stk. Åpne Fripistol-stevner 3 Åpne Hurtigp. -stevner 3 Åpne Silhuett stevner 1 Bedrifts-stevner 5 Diverse skytinger for firma og private XV. BRAGDER Våre skyttere utmerket seg også i år 2007 med strålende resultater, spesielt med flere individuelle norgesmesterskap og gode plasseringer. Ståle Waagbø ble Norgesmester i luftpistol og fikk sølvmedalje i fripistol. 7

9 Synne Jenseg fik sølvmedalje i NM luftpistol, junior kvinner. Harald Nilsen V70 ble Norgesmester i felt finpistol og sølvmedalje i silhuett. Finn Christenssen fik sølvmedalje i NM felt finpistol. Rasmus O.Watne fikk bronsemedalje i NM felt revolver Leif Øverland V50 fikk bronsemedalje i NM luftpistol. Seniorgutta våres vant Bronsemedalje i NM lag-luftpistol, med Ståle Waagbø, Kenneth Frafjord og Oddvar Knudsen på laget. BRA! GRATULERER ALLE SAMMEN! I KM og DM ble der en mengde medaljer i alle valører se oversikt over KM og DM. Våre medlemmer har også i år 2006/2007 klart å sette nye norske rekorder, Leif Øverland i fripistol V50 med 524 p. og Harald Nilsen i fripistol V70 med 498 p. og i Hurtigpistol Grov med 553 p. Ved at veteranklassenes alder ble endret i år satte våre veteraner følgende Norske rekorder, og Krets rekorder i 2006/2007 Norsk rekord / Krets rekord Harald Nilsen - Luftp. 40 sk. kl. V70 med 364 p. Norsk rekord / Krets rekord Harald Nilsen - Fripistol 50m. kl. V70 med 482 p. Norsk rekord / Krets rekord Harald Nilsen - Fripistol 50m. kl. V70 med 498 p. Norsk rekord / Krets rekord Harald Nilsen - Silhuettp. kl. V70 med 514 p. Norsk rekord / Krets rekord Harald Nilsen - Hurtigp. Grov kl. V70 med 552 p. Norsk rekord / Krets rekord Harald Nilsen - Hurtigp. Grov kl. V70 med 553 p. Norsk rekord / Krets rekord Harald Nilsen - Hurtigp. Fin. kl. V70 med 564 p. Krets rekord Harald Nilsen - Fripistol 25 m. kl. V70 med 425 p. Krets rekord Harald Nilsen - Fripistol 25 m. kl. V70 med 432 p. Krets rekord Harald Nilsen - Standardpistol kl. V70 med 506 p. Krets rekord Harald Nilsen - VM Finp. kl. V70 med 535 p. Krets rekord Harald Nilsen - VM Grovp. kl. V70 med 526 p. Norsk rekord / Krets rekord Leif Øverland - Luftp. 40 sk. kl. V50 med 381 p. Norsk rekord / Krets rekord Leif Øverland - Fripistol 50 m. kl. V50 med 524 p Krets rekord Ståle Waagbø - Fripistol 50 m. Åpen med 555 p. Vi fortsatte altså der vi slapp i fjor. Gratulerer alle sammen.! Leif Øverland tok bronse i NM, i luftpistol, V50 GRATULERER! Synne Arnesen Jenseg tok sølv i NM, i luftpistol, Jr. kvinner. GRATULERER! 8

10 XVI. NORGESREKORDHOLDERE I STAVANGER PISTOLKLUBB (Historie). Stavanger Pistolklubb - har / har hatt følgende Norgesrekord holdere i Pistol! (Klasse U14 år er sittende med en hånds støtte (NB: Liv Bratsberg som satte et utall rekorder når hun representerte sin tidligere klubb, Boganes PK, er selvfølgelig ikke tatt med her.) Fra og med året 2006 ble der endringer i alder for veteranklassene, vi gikk bort fra V45, V55, og V65 og over til V50, V60 og V70 klasser. Dette resulterte at Leif Øverland og Harald Nilsen ble notert for Norske rekorder i veteranklaser Liv Bratsberg SPK - Luftp. kl. Damer med 384 p. Slått 2001 Elisabeth Thorsen SPK - Luftp. Ungd. kl. U14 år med 379 p. Historie, nye regler 2001 Harald Nilsen SPK - Luftp. kl. V65 med 373 p. Historie 2001 Ole Chr.Kahrs SPK - Luftp. kl. V55 med 379 p. Slått 2002 Ole Chr.Kahrs SPK - Luftp. kl. V55 med 380 p. Historie 2002 Thomas Fosse SPK - Luftp.Ungd. kl. U14 år med 383 p. Historie, nye regler 2002 Harald Nilsen SPK - Hurtigp. Fin. kl. V65 med 564 p. Slått 2002 Harald Nilsen SPK - Hurtigp. Fin. kl. V65 med 565 p. Slått 2002 Leif Øverland SPk - Luftp. kl. V55 år med 378 p. Tangering Slått 2003 Harald Nilsen Lid SPK - Hurtigp. Fin. kl. U14 år med 487 p. Slått 2003 Marius Aarre SPK - Hurtigp. Fin. kl. U16 år med 575 p. Slått 2003 Harald Nilsen SPK - Hurtigp. Fin. kl. V65 med 567 p. Slått 2003 Harald Nilsen SPK - Silhuettp. A kl. V65 med 540 p. Slått 2003 Harald Nilsen SPK - Silhuettp. B kl. V65 med 540 p. Historie, nye regler 2003 Harald Knoop SPK - Silhuettp. A kl. V45 med 571 p. Historie 2003 Harald Nilsen Lid SPK - Luftp. kl. U14 år med 386 p. Slått 2004 Harald Nilsen SPK - Fripistol 50m. kl. V65 med 470 p. Historie 2004 Harald Nilsen SPK - Fripistol 50m. kl. V65 med 488 p. Historie 2004 Harald Nilsen SPK - Hurtigp. Fin. kl. V65 med 571 p. Historie 2000 Ståle Waagbø SPK - Luftp. kl. Åpen med 587 p. Gjeldende Tangering 2003 Marius Aarre SPK - Luftp. kl. U16 år med 376 p Gjeldende 2003 Marius Aarre SPK - Hurtigp. Fin. kl. U16 år med 580 p. Gjeldende 2004 Ann Kristin Tegle SPK - Luftpistol A kl. Damer med 386 p. Gjeldende 2006 Harald Nilsen SPK - Luftp. kl. V70 med 364 p. Gjeldende 2006 Harald Nilsen SPK - Fripistol 50m. kl. V70 med 482 p. Gjeldende 2006 Harald Nilsen SPK - Silhuettp. kl. V70 med 514 p. Gjeldende 2006 Harald Nilsen SPK - Hurtigp. Grov kl. V70 med 552 p. Gjeldende 2006 Harald Nilsen SPK - Hurtigp. Fin. Kl. V70 med 564 p. Gjeldende 2007 Leif Øverland SPK -Fripistol 50m kl. V50 med 524 p. Gjeldende 2007 Harald Nilsen SPK -Hurtigp. Grov kl.v70 med 553 p. Gjeldende 2007 Harald Nilsen SPK Fripistol 50m kl.v70 med 498 p. Gjeldende 9

11 XVII. STEVNEDELTAKELSE I DRIFTSÅRET Lit vanskelig å tallfeste da mange av klubbens medlemmer deltar i stevner som vi ikke får resultatlister fra. Men jeg skulle tro at om lag 50 av klubbens medlemer har deltatt i approberte stevner landet rundt. Skulle også tro at den som har deltatt i flest antall stevner ligger på om lag 70 stk. Lite på bane fleste på feltskyting. Dette er egentlig lite så vi bør prøve å høyne dette i året som kommer. XVIII. KLUBBMESTERSKAP Der deles ut følgende vandrepokaler: En i Luftpistol, en i Feltpistol, en i Bane, en i Stormester, en i Luft Junior, en i Luft Ungdom. LUFTPISTOL. FELT. Senior: Senior: 1. Ståle Waagbø 1. Harald Nilsen (2 aksjer) 2. Esko Sointu 2. Finn Christenssen 3. Kenneth Frafjord 3. Rasmus Vatne Kl. Junior Kl. Damer 1. Synne Jenseg (Til Odel og Eie) 1. Alice Alexandersen 2. Fredrik Waløe 2. Hilde Holter 3. Thomas Fosse. Kl. Ungdom Kl. Ungdom 1. Stian Sørheim 1. Stian Sørheim BANE. (Fin Grov -H.Fin -H.Grov Std. Silh. og Fri. (Gjennomsnitt poengsum pr. 10-skudd-serie i henholdsvis 7 programmer for senior og 5 program for ungdom) Senior: Junior: 1. Harald Nilsen (Pokal Odel & Eie) 2. Haldor Hinna 3 Ståle Waagbø STORMESTER (Sammenlagt) 2007 Gjennomsnittlig poengsum for 10-skuddsseriene i (LUFTPISTOL)- (FELT)- (BANE)- (Fripistol,VM fin og grov, standard, silhuett, hurtig fin og grov). ALL ROUND: (Vandrepokal må vinnes 3 ganger) 1. Harald Nilsen Gullmedalje (2 aksjer) 2. Kjetil Sørheim Sølvmedalje 3. Haldor Hinna Bronsemedalje XIX. MESTERSKAP 10

12 KRETSMESTERSKAP. 1-FELTPISTOL FIN. Vet. V60: Nr. 5 - Anders Inge Sæbø 55 p. Vet. V70: Gullmedalje - Harald Nilsen : Nr. 2 - Haldor Hinna 84 Lag V60 : Gullplakett - Stavanger PK 228p. ved Harald Nilsen, Haldor Hinna og Anders Inge Sæbø 1- FELTPISTOL GROV. Vet. V60: Nr. 6 - Anders Inge Sæbø 56 p. Vet. V70 : Gullmedalje - Harald Nilsen 78 p. 1- FELTPISTOL MILITÆR Vet. V60: Nr. 3 - Anders Inge Sæbø 56 p. Vet. V70: Gullmedalje - Rasmus Vatne FELTPISTOL REVOLVER Vet. V60: Sølvmedalje - Anders Inge Sæbø 72 p. Vet. 70 : Gullmedalje - Rasmus Vatne 92 1SM1 SPESIALFELT. Åpen kl. : Nr. 6 - Tor Inge Brokjøb 54 p. (68) : 17 - Rasmus Vatne 30 p. 1SM2 SPESIALFELT. 2 FRIPISTOL 2A 50 m. Senior : Nr. 2 - Tor Inge Jacobsen 446 p. 2- FRIPISTOL 2B - 25 m. Coltskiver Menn : Gullmedalje - Ståle Waagbø 529 p : Nr. 3 - Esko Sointu 522 Vet. V50: Gullmedalje - Leif Øverland 500 Vet. V 70: Gullmedalje - Harald Nilsen 432 Lag Åpen : Gullplakett - Stavanger PK, 1551p. ved S.Waagbø, L.Øverland og Esko Sointu 3 LUFTPISTOL. Menn : Gullmedalje - Ståle Waagbø 570 p : Nr. 3 - Esko Sointu : Nr.4 - Kenneth Frafjord : 5 - Oddvar Knudsen 546 Damer: Gullmedalje - Ann Kristin Tegle Larsen 365 U14 år: Sølvmedalje - Mathilde Bjørkås

13 Vet. V50: Gullmedalje - Leif Øverland : Nr 3 - Arnt Olav Flønes 356 Vet. V60: Gullmedalje - Tor Inge Brokjøb : Nr. 4 - Tor Inge Gudmestad 325 Vet. V 70 : Gullmedalje - Harald Nilsen : Nr.2 - Finn Christenssen : 3 - Haldor Hinna 294 Lag Menn : Gullplakett - Stavanger PK 1688p. ved S.Waagbø, E.Sointu og Kenneth Frafjord Vet. V50 : Gullplakett - Stavanger PK 1045p. ved L.Øverland, A.Flønes og T.I.Gudmestad Vet. V70 : Gullplakett - Stavanger PK 916p. ved H.Nilsen, F.Christenssen og H.Hinna 4 SILHUETTPISTOL 5 STANDARDPISTOL * ( ). 6 VM FINPISTOL 6 VM GROVPISTOL 7 HURTIGPISTOL FIN 7 HURTIGPISTOL GROV DISTRIKTSMESTERSKAP. 1 FELTPISTOL FIN. (Arr.Vest Agder) Ingen Lister 1 FELTPISTOL GROV. (Arr. Vest Agder) Ingen Lister 1 FELTPISTOL MILITÆR. (Arr. Vest - Agder) Ingen Lister 1 FELTPISTOL REVOLVER. (Arr. Aust- Agder) Ingen Lister 1SR SPESIALFELT REVOLVER. Åpen kl. : Nr. 9 - Rasmus Vatne 61 p. (82) 1SR SPESIALFELT Pistol. 12

14 Åpen kl. : Nr. 4 - Rasmus Vatne 71 p. (79) 2 FRIPISTOL 2A 50 m. Menn : Gullmedalje - Geir Åge Sinnes 486 p. 3 LUFTPISTOL. Menn : Gullmedalje - Kenneth Frafjord 555 p. p. 4 SILHUETTPISTOL 5 STANDARDPISTOL ( ). 6 VM FINPISTOL 6 VM GROVPISTOL 7 HURTIGPISTOL FIN Vet. V 70 : Gullmedalje - Harald Nilsen 532 p : Nr. 2 - Haldor Hinna HURTIGPISTOL GROV Vet. V 70: Gullmedalje - Harald Nilsen 502 p : Nr. 2 - Haldor Hinna 464 Harald tok sitt 10 NMgull i regnet på Hommeland, i felt fin, V70. GRATULERER! Finn tok sølv i NM, felt fin, V70. GRATULERER! (Dobbeltseier!) Rasmus tok bronse i NM felt militær, V70. GRATULERER! 13

15 NORGESMESTERSKAP. 1 FELTPISTOL FIN. (Sandnes) Menn : 84 pl. - Ståle Waagbø 89 p. (102) : Ronny Lilledal : Kjetil Sørheim 51 Kvinner : 25 - Alice Alexandersen 53 (100) Ungdom : 10 - Stian Sørheim 65 (97) Vet. V50: 14 - Leif Øverland 91 (98) : 28 - Svein Lilledal 77 Vet. V60 : 12 - Tor Inge Brokjøb 72 (100) : 36 - Arvid Simonsen : 38 - Anders Inge Sæbø 52 Vet. V70: Gullmedalje - Harald Nilsen 85 (85) : Sølvmedalje - Finn Christenssen : 6 pl. - Haldor Hinna 75 Lag V70 : Gullplakett - Stavanger PK, 242 p. ved H.Nilsen, F. Christenssen og H.Hinna 1 FELTPISTOL GROV. (Sandnes) Menn : 59 pl. - Kjetil Sørheim 90 p. (102) : 97 - Ståle Waagbø : Ronny Lilledal 53 Vet. V50: 34 - Svein Lilledal 37 (99) Vet. V60 : 18 - Tor Inge Brokjøb 82 (98) : 33 - Anders Inge Sæbø 51 Vet. V70: 4 - Haldor Hinna 85 p. (92) : 5 - Finn Christenssen : 10 - Harald Nilsen 72 Lag V70 : Gullplakett - Stavanger PK 241 p. ved H.Hinna, F.Christenssen og H.Nilsen 1 FELTPISTOL MILITÆR. (Sandnes) Menn : 102 pl. - Kjetil Sørheim 73 p. (102) : Ronny Lilledal 54 Vet. V50: 33 - Leif Øverland 72 (101) : 39 - Svein Lilledal 55 Vet. V60 : 13 - Tor Inge Brokjøb 80 (97) : 35 - Anders Inge Sæbø 9 Vet. V70: 4 - Rasmus Watne 83 (93) : 7 - Harald Nilsen : 10 - Finn Christenssen 61 Lag V70 : Gullplakett - Stavanger PK 218 p. R.Watne, H.Nilsen og F.Christenssen 1 FELTPISTOL REVOLVER. (Sandnes Menn : 88 pl. - Kjetil Sørheim 88 p. (102) : Ronny Lilledal 49 Vet. V50: 40 - Leif Øverland 60 (101) : 41 - Svein Lilledal 58 Vet. V60 : 28 - Anders Inge Sæbø 78 (99) 14

16 -- -- : 37 - Tor Inge Brokjøb 54 Vet. V70: Bronsemed. - Rasmus Watne 88 (93) : 5 pl. - Harald Nilsen : 8 - Finn Christenssen 75 Lag V70 : Gullplakett - Stavanger PK 249 p. R.Watne, H.Nilsen og F.Christenssen 2 FRIPISTOL. (Ørlandet) Menn : Sølvmedalje - Ståle Waagbø 526 p. (538) Vet. V70 : 3 pl. - Harald Nilsen 412 p. (469) 3A LUFTPISTOL. Menn : Gullmedalje - Ståle Waagbø 564 p. 659,7 p : 4. pl. - Kenneth Frafjord 561 p p : 45. pl. - Oddvar Knudsen 536 p. Jr. Kvinner: Sølvmedalje - Synne Arnesen Jenseg 350 p p. (368) Vet. V50: Bronsemed. - Leif Øverland 361 p. (370) Vet. V60: 4. pl. - Tor Inge Brokjøb 357 p. (364) Lag Menn: Bronseplakett - Stavanger PK 1661 p. ved S.Waagbø, K.Frafjord og Oddvar Knudsen 4 SILHUETT PISTOL. (Ørlandet) Vet. V70 : Sølvmedalje - Harald Nilsen 437 p. (520) 5 STANDARDPISTOL ( ). (Ørlandet) Vet. V70 : 5 pl. - Harald Nilsen 459 (512) 6 VM FINPISTOL (Ørlandet) 6 VM GROVPISTOL. (Ørlandet) 7 HURTIGPISTOL- FIN. (Ørlandet) Vet. V70 : 5 pl. - Harald Nilsen 503 p. (548) 7 HURTIGPISTOL- GROV. (Ørlandet) Vet. V70 : Bronsemed. - Harald Nilsen 468 p. (493) XX. NYTTÅRS KRUSENE. Vinnere 1996 Senior Leif Birger Bø Sola PK 571 p. Damer Liv Bratsberg Stavanger PK 378 " Junior Glenn Bjorheim Hå PK 552 " Ungd. Kjetil Bø Sola PK 327 " O&E Vet. (50 år) Harald Nilsen Stavanger PK 342 " Vinnere 1997 S enior Ståle Waagbø Stavanger PK 571 p. Damer Liv Bratsberg Stavanger PK 376 " Junior Magnus Skjæveland Sola PK 528 " Ungd. Kjetil Bø Sola PK 338 " Vet. (50 år) Ole Kahrs Stavanger PK 373 " 15

17 Vinnere 1998 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 568 p. Damer Ann Kristin T. Larsen Stavanger PK 376 Ungd. Kjetil Bø Sola PK 367 O&E Vet. (50 år) Ingen deltaker Vinnere 1999 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 579 p. Damer Ann Kristin T. Larsen Stavanger PK 371 «Junior Kjetil Bø Sola PK 547 «Vet. (50 år) Egil Gjerde S tavanger PK 332 «Vinnere 2000 Senior Leif Birger Bø Sola Pk 569 p.. Damer Ingen deltaker Junior Kjetil Bø Sola PK 545 O&E Vet. (50 år) Harald Nilsen Stavanger PK 350 O&E Vinnere 2001 Senior Harald Knoop Stavanger PK 560 p. 1.aksje Damer Liv Bratsberg Stavanger PK 368 Junior Kjetil Bø Sola PK aksje Ny pokal? Ungd. Odd Johannessen Stavanger PK aksje Vet. (50 år) Egil Gjerde Stavanger PK aksje Ny pokal? Vinnere 2002 Senior Leif Øverland Stavanger PK 367 p. 1.aksje Ungdom Rune B.Hansen Stavanger PK aksje Vet.(50 år) Egil Gjerde Stavanger PK aksje Vinnere 2003 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 571 p. 1.aksje Damer Ann Kristin T. Larsen Stavanger PK 377 p. O & E Ungdom Marius Aarre Stavanger PK 366 p. 1.aksje Vet.(50 år) Harald Nilsen Stavanger PK aksje Vinnere 2004 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 576 p. O & E Damer Julie Lekven Stord PK 373 p. 1.aksje Ny p.(ikke kj.) Ungdom Marius Aarre Sandnes PK 372 p. 2.aksje Ny p.(ikke kj.) Vet.(50 år) Helge Jonassen Sandnes PK 355 p. 1.aksje Vinnere 2005 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 570 p. 1.aksje Damer Ann Kristin T-Larsen Stavanger PK 375 p. 1.aksje Junior Rune Berven-Hansen Sola PK 522 p. 1.aksje Ungdom Harald Nilsen Lid Stavanger PK 335 p. 1.aksje Vet.(50 år) Leif Øverland Stavanger PK 358 p. 1.aksje Vinnere 2006 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 579 p. 2.aksje Damer Aina Flørli Sandnes PK 372 p. 1. aksje Vet.(50 år) Tor Inge Brokjøb Stavanger PK 362 p. 1.aksje Vinnere 2007 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 572 p. 3.aksje (Odel & Eie) Damer Aina Flørli Sandnes PK 371 p. 2. aksje Junior Rune Berven-Hansen Sola PK 549 p. 2. aksje (Odel & Eie) Ungdom Espen Magnussen Sola PK 365 p. 1. aksje Vet.(50 år) Tor Inge Brokjøb Stavanger PK 347 p. 2..aksje 16

18 Det sosiale er viktig under et arrangement som NM Felt. Derfor hadde fått låne 2 lavoer, (1 på hver standplass) av Tasta skole. De kom godt med under regnbygene, En stor takk til Tasta Skole! Ha et godt møte! Hilsen styret i SPK. VÅPENHUSET A/S Leirvigsveien Stavanger, Ved gamle Tau bryggeri nå Tau scene i østre bydel Jaktvåpen, samlervåpen og konkuransevåpen. Nytt og brukt KULER OG KRUTT. AMMUNISJON. VÅPENSKAP. ICOM JAKTRADIO. KIKKERTSIKTER OG HÅNDKIKKERTER NORSK MILITÆRBEKLEDNING NYTT OG BRUKT. Eksempel Norsk M77 Militærsko nye Kr, 500,- Børsemakerarbeid utføres av godkjent Børsemaker Ønsker du å prøve ett spesielt våpen, spør oss. Kan arrangere skyting med våpen etter ønske av det som er tilgjengelig, militære og sivile. KJØPER OG SELGER: gamle/nye våpen, militaria, uniformer, medaljer, Hjelmer, krigsbilder,ammunisjon,bajonetter. Og ellers alt innen smell og bang. ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE TORSDAG LØRDAG Telefon Fax

19 Din elektriker: VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM 18

20 19

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate 25 ÅRS JUBILEUM! Vår kjære Mr President har vært vår ubestridte organitoriske

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Feltstevne på Fotland, 18. april i strålende vårvær! Kan vi ha det bedre?

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Nytt laggull i NM i Luftpistol, Det er det 3. gullet til disse veteranene:

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord?

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? GENERALFORSAMLINGEN FOR 2010 Generalforsamlingen for året

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ivrige rekrutter trener på elektroniske skiver under kyndig veiledning av

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Vårens vakreste eventyr? Feltstevnet på Fotland i Egersund Pk's regi er for

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Gulljentene Linn Iren - Ann Kristin og Hilde tok laggullet på Nm i luftpistol

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll VIKINGSTEVNET 2010 Dato: 11-13 juni Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb Stevneleder: Roar Skeisvoll Id.nr Dato Skytinger Program: Hurtig Fin 1012046 11.06.2010 42 Hurtig Grov 1012046

Detaljer

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll VIKINGSTEVNET 2010 Dato: 11-13 juni Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb Stevneleder: Roar Skeisvoll Id.nr Dato Skytinger Program: Hurtig Fin 1012046 11.06.2010 42 Hurtig Grov 1012046

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM)

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets - 2 - Statutter for avvikling av Midt-Norsk Mesterskap. 1.

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate 47.

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate 47. Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate 47. GENERALFORSAMLINGEN FOR 2015 Generalforsamlingen for 2015 ble holdt i

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

Åsane Pistolklubb. Årsmelding for sesongen Styrets sammensetning i 2015; : Tom Erlend Skårnes. : Bjarte Kristiansen

Åsane Pistolklubb. Årsmelding for sesongen Styrets sammensetning i 2015; : Tom Erlend Skårnes. : Bjarte Kristiansen Åsane Pistolklubb Årsmelding for sesongen 2015 Styrets sammensetning i 2015; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Banemester Styremedlem Styremedlem Varamann 1 Varamann 2 Revisor Revisorer vara Valgkomité

Detaljer

Felt, revolver V60 Terje Storholt 1 SUM 6 1 4

Felt, revolver V60 Terje Storholt 1 SUM 6 1 4 Medalje- og premieoversikt Medaljeoversikt Oslo Pistolklubb 203 Norgesmesterskap 203 VM Grov V60 V60 Hurtig Fin V60 Silhuett V60 Hurtig Grov V60 Fripistol Åpen Bernt Johannessen V60 V60 Felt, revolver

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH 2 NAIS Historikk NAIS. står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion.

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate "Eg skatoppa hele driten!" sa Kenneth Eik Bjørheim, og det gjorde han! Norgesmester

Detaljer

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Virksomhetens art. Grenland Pistolklubb (Kalt GPK) tilbyr pistolskyting i regi av NSF. Klubben har et moderne innendørsanlegg med elektroniske skiver til både

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014 Årsberetning for - 2014 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Banekomitè:

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET Side 1 av 55 Innhold SAKSLISTE... 3 ORGANISASJON...

Detaljer

Årsmøte 2015 Oppegård Skytterlag

Årsmøte 2015 Oppegård Skytterlag Dagsorden: Godkjenning av innkalling Konstituering av møtet (godkjennelse av fremmøte, valg av møteleder og referent) Beretning fra styret for år 2014, inkl. komiteer og utvalg Regnskap for 2014 Revisors

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013

Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013 Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013 DM Siluettpistol: Klasse Junior: Gull Espen Magnussen Sola Pistolklubb Klasse Åpen Gull Trond-Arild Nodeland Kristiansand Pistolklubb Klasse

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb. Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013

ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb. Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013 ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013 SAKSLISTE FOR KRISTIANSAND PISTOLKLUBBS ÅRSMØTE 2013 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av sakslisten 3. Valg av dirigent

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2013

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2013 Årsberetning for - 2013 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Revisorer:

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB.

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. INTRODUKSJONSKURS I SIKKERHETSREGLER OG OPPFØRSEL PÅ BANEN. 1 Først av alt: Glem hva du har lært gjennom å se film og TV!! FORORD: Bakgrunnen for utarbeidelse av dette

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET 1 SAKSLISTE

Detaljer

Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts

Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts Fagkomite pistol har bestått av: Leder: Bente-Karin Bruaseth Mysen PL Nestleder: Hans Petter Lindstad Sarpsborg PK Medlem: Øyvind Johansen Mysen PL

Detaljer

Dato: Stevnenummer: Dommer(e):

Dato: Stevnenummer: Dommer(e): 1 av 6 Hå PK Varhaugvegen 20 4360 Varhaug Telefon: 90206488 Epost: formann@haapistolklubb.com Hjemmeside: haa-pistolklubb.com Stevne: 8F NAIS Fin Dato: 12.10.2013 Stevnenummer: 1312164 Bane: Stevneleder:

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august.

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. Årsmøte 6. november Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 2012 Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. I jubileumsåret har klubben arrangert NM innendørs i Skedsmohallen. Klubben har i tillegg

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 23 379 Telefon: 1308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1212072 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Stevneleder: Petter Helland

Detaljer

Dato: Stevnenummer: Dommer(e):

Dato: Stevnenummer: Dommer(e): Hå PK Varhaugvegen 20 4360 Varhaug Telefon: 90206488 Epost: formann@haapistolklubb.com Hjemmeside: haa-pistolklubb.com Stevne: 1M Militærfelt Dato: 01.09.2013 Stevnenummer: 1312076 Bane: Stevneleder: Dommer(e):

Detaljer

Hurtigpistol Fin & Grov ID

Hurtigpistol Fin & Grov ID Kopervik Pistolklubb Hurtigpistol Fin & Grov ID 1112145 Karmøyhallen 4250 Kopervik Stevneleder: Roar Skeisvoll Dato: 17.09.2011 Sted. Blikshavn Innskudd kr 70,- Bestemanns premie Fin: Jakob Kråkevik 52,-

Detaljer

ÅRSBERETNING SOMA RYTTERSPORTSKLUBB

ÅRSBERETNING SOMA RYTTERSPORTSKLUBB Soma Ryttersportsklubb 2014 Side 1 Styret i Soma Ryttersportsklubb 2014 har hatt følgende sammensetning Leder Frode Knoph Nestleder (kasserer) Kjersti Fotland Styremedlem Mikael Kolind Styremedlem Hilde

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 26. MARS 2011 kl. 12:00 Arsvågen kro, Bokn HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 26. MARS 2011 kl. 12:00 Arsvågen kro, Bokn HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2010 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 26. MARS 2011 kl. 12:00 Arsvågen kro, Bokn HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET SAKSLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE FRAMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

12 3 4 5 6 7 8 9 10InnerX OmskSum Oppr.Mrk.Premie 89101210111010121011 102 A G 43

12 3 4 5 6 7 8 9 10InnerX OmskSum Oppr.Mrk.Premie 89101210111010121011 102 A G 43 Sandnes Postboks 62 430 Sandnes Telefon: 9862623 Epost: post@sandnespk.no Hjemmeside: www.sandnespk.no Stevne: F Finfelt Dato: 08.09.202 Stevnenummer: 2203 Bane: Hommeland Stevneleder: Bjørn Skipstad Tor

Detaljer

1. Dagsorden Åpning Minnemarkering Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkalling, saksliste og

1. Dagsorden Åpning Minnemarkering Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkalling, saksliste og ÅRSMELDING 2013 1 1. Dagsorden... 3 1.1. Åpning... 3 1.2. Minnemarkering... 3 2. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 3 3.1. Forretningsorden...

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB PB 153, 3371 VIKERSUND ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB Referat fra årsmøte torsdag 5. mars 2009 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer Det var totalt 12 stemmeberettige som møtte.

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 243 4379 Telefon: 41308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1512048 Bane: Fotland Stevneleder: Kristian Fuglestad Dommer(e): Kristian

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Organisasjon Leder: Jan Åge Paulsen Nestleder: Bjørn Arne Nordhagen Kasserer: Sten Harald Rønning Sekretær: Ole Rudshaug Styremedlem: Eva Hansen Styremedlem: Johnny Skjørberg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Bruk av Laksevågbanen 2011:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Bruk av Laksevågbanen 2011: INFORMASJONSBLAD FOR NR. 1 2011 23. ÅRG. INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Onsdag 30. mars 2011, kl. 19 00 i Skytterhuset, på Laksevåg. Saksliste: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Salg av aksjer

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013

Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013 Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013 KM Siluettpistol: Klasse Åpen: Gull KM Fripistol: Klasse V-50 : Gull Roald Stallemo Kristiansand Pistolklubb KM - Hurtigpistol Fin: Klasse Kvinner:

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2010 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Oppsummering pr skytter 6. Tillitsvalgte 2010 1. Resultater Odd Arne ble Skytterprins

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor

Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor Norges tropp EM Luftvåpen 2017, Maribor 8-11.03 Senior: Luftpistol Pål Hembre, Bærum PK Aina Flørli, Sandnes PK Luftrifle Are Hansen, Krapfoss SSL (Moss) Ole Magnus Bakken, Stange Sportskyttere Øyvind

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548

FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548 FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548 post@fpk.no www.fpk.no ÅRSMØTE 2007 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning

Detaljer

Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp?

Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp? 1 av 20 Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp?id=65004 Stevne: 1F Finfelt Dato: 21.07.2013 Stevnenummer:

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie 1 Bjørnar Elgsæther M Trondhjems Pistolklubb 10 7 8 6 7 0 0 0 0 0 10 38 C B 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie 1 Bjørnar Elgsæther M Trondhjems Pistolklubb 10 7 8 6 7 0 0 0 0 0 10 38 C B 0 Viking Pistol- og Rifle klubb Postboks 4122 Valentinlyst 7450 Trondheim Telefon: 91811378 Epost: vprk.webmaster@live.com Hjemmeside: http://www.vprk.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1316078 Bane: Trondheim

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Årets napp i SR bank pokalen gjekk til Magnus Sømme Sandnes pistolklubb

Årets napp i SR bank pokalen gjekk til Magnus Sømme Sandnes pistolklubb Hå vegen 0 4360 Telefon: 9006488 Epost: formann@haapistolklubb.com Hjemmeside: haapistolklubb.com Stevne: 1F Finfelt Dato: 18.03.01 Stevnenummer: 11059 Bane: Refsland Stevneleder: Jan Kato Tjensvoll Kjetil

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Boks Tromsø Telefon: Epost:

Boks Tromsø Telefon: Epost: Boks 0 2 Telefon: 05 Epost: tpklubb@online.no Stevne: M Milfelt Dato:.0.202 Stevnenummer: 205 Bane: Brosebanen Stevneleder: Ole-Morten Ringmo Håkon Omma, Arnt Inge Sandvik, Trond Tanke, Rune Kanstad, Dommer(e):

Detaljer

FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING

FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING 2015 Fagkomite` Rifle ØSK har i år bestått av: Kjell-Roar Livold (leder) Sverre Kraggerud (nestleder) Kjell Dahl (medlem) Hege Thue Hansen (medlem) Kate Olsen (medlem)

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 kl. 12:00. Sola Videregående skole, Åsnutvegen 51, 4055 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 kl. 12:00. Sola Videregående skole, Åsnutvegen 51, 4055 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2016 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 kl. 12:00 Sola Videregående skole, Åsnutvegen 51, 4055 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET Innhold SAKSLISTE...

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Saksliste: 1- Godkjenne innkalling og saksliste 2- Velge dirigent og referent 3- Behandle årsmeldingen 4- Behandle regnskap

Detaljer

Sandnes PK Postboks Sandnes Telefon: Epost: Hjemmeside:

Sandnes PK Postboks Sandnes Telefon: Epost: Hjemmeside: Sandnes PK Postboks 62 4301 Sandnes Telefon: 98621623 Epost: post@sandnes-pk.no Hjemmeside: www.sandnes-pk.no 1F Finfelt Stevnenummer: 1612065 Bane: Hommeland Stevneleder: Andre Kolle-Neverdal Dommer(e):

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2013 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2013 8. Oppsummering skytteråret

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. /mac 1:users:arnth:www:program og statutter for klubbens stevner.doc

INNHOLDSFORTEGNELSE. /mac 1:users:arnth:www:program og statutter for klubbens stevner.doc INNHOLDSFORTEGNELSE Generelle bestemmelser...1 Amalgampokalen...2 B Pokalen...3 C Pokalen...3 Cowboypokalen...4 D Pokalen...5 Det militære skarpskyttermerke med pistol...6 Duellpokalen...7 Eventyrpokalen...8

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 NORSK RASEDUEFORBUND Årsrapport 2014 NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 Årsrapport 2014... 1 Styret og organisasjon... 2 NRF styret... 2 Revisorer... 2 Valgkomite... 2 Dommerringen... 2 Redaksjon Duevennen...

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

1SM1 Spesialfelt, Magnum 1 Dato/tid: Stevnenummer:

1SM1 Spesialfelt, Magnum 1 Dato/tid: Stevnenummer: Kristiansand Pistolklubb Postboks 1078 4632 Kristiansand Telefon: 00000000 Epost: post@kristiansandpistolklubb.no Hjemmeside: http://www.kristiansandpistolklubb.no Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1 Dato/tid:

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere Årsberetning for - 2012 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Revisorer:

Detaljer