Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate"

Transkript

1 Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Her mottar Ståle sitt 8 individuelle NM gull. GRATULERER!

2 I. GENERALFORSAMLINGEN FOR 2006 Generalforsamlingen for året 2006 ble holdt i klubblokalet i Blåsenborg tirsdag 20. febr kl.1900, med 20 medlemmer. Kretsformann Haldor Hinna, møtte fra Rogaland Skytterkrets og stod for utdeling av medaljer, diplomer og lagplaketter vunnet i kretsmesterskap og distriktsmesterskap. Formann Harald Nilsen ble valgt som møteleder, som referent ble valgt sekretær Trond Fosse. Erik Åreskjold informerte om fremdrift for utendørsbane på Rennesøy. Vi har vært på befaring, samt møte med grunneier uten at vi kan si vi har oppnådd videre fremdrift. Grunneier vet at vi er interessert og Kjetil Sørheim som bor på Rennesøy har kontakten med grunneier. Generalforsamlingen ble gjennomført etter oppsatt dagsorden uten dramatikk av noe slag. Gunnar Halvorsen stod for serveringen, og den syntes å falle i smak hos alle. Valget ble gjennomført etter valgkomiteens forslag. (De fleste tok gjenvalg. II. STYRET OG ANDRE FUNKSJONER I ÅRET 2007 Valgt 06 - Valgt 07 - Velges 08 LEDER (President) Harald Nilsen Skytterkvia x x x (1 år) NESTLEDER (Visepresident) Anders Inge Sæbø x (2 år) ØKONOMISJEF (Pengemester) Eva Føreid x (2 år) SEKRETÆR (Generalsekretær) Trond Fosse x x (2 år) MATERIALFORVALTER (Våpen) Gunnar Halvorsen x x (2 år) OPPMANN Ståle Waagbø x (2 år) BANEMESTER BLÅSENBORG Arnt Flønes x x (2 år) EDB KOORDINATOR (EDBGuru) Leif Øverland x x (2 år) VARAREPR. 1. Arvid Simonsen x x x (1år) VARAREPR. 2. (Sjef.22Bane) Tor Inge Gudmestad x x x (1år) VARAREPR. 3. Oddvar Knudsen x x (1år) REVISORER Einar Frisvold / Arild Stokka x x x (1år) VARAR.FOR REVISOR. 2 Stk. x (1år) VALGKOMITE Anders Inge Sæbø, (Styrets representant) x x (1år) VALGKOMITE Kurt Hansen / Kåre Simonsen x x (1år) HEDERSTEGNKOMITE (leder) Gunnar Halvorsen Valgt 2007, Velges 2010 (3 år) HEDERSTEGNKOMITE Harald Nilsen Skytterkvia Valgt 2006, Velges 2009 (3 år) HEDERSTEGNKOMITE Arnt Flønes Valgt 2005, Velges 2008 x (3 år) UTDANNINGSKONTAKT Gunnar Halvorsen (Utnevnt av styret som undervisningsminister) REPR.KRETSTING Harald Nilsen Skytterkvia, Ståle Waagbø, x x (1år) REPR.KONTAKTUTVALG Harald Nilsen Skytterkvia, Trond Fosse x x (1år) VARAREPR.KRETST./KONT. Arvid Simonsen, Gunnar Halvorsen x x (1år Ungdoms rekrutteringssjef Arild Stokka (Fast ansatt på ubestemt tid uten lønn) Styret ber Generalforsamlingen om fullmakt til å utnevne representanter til Kretsting og Kontaktutvalg. 1

3 III. MEDLEMSKONTINGENTER FOR ÅR Kontingenten har vært: - Menn og Kvinner f.o.m.det året en fyller 20 år. kr Pensjonister / Trygdede kr Ungdom / Junior t.o.m. det året en fyller 19 år kr Familiekontingent (ektefelle og skolebarn) kr (skolebarn til og med det år en fyller 18 år) Etableringsgebyr / purregebyr til Stavanger PK er på kr Inklusive i medlemskontingenten er: Kontingent til Norges Skytterforbund : kr pr. medlem over 20 år. Til Rogaland - skytterkrets: kr pr. medlem over 20 år. Altså kr til overordnede myndigheter. Så det er ikke småbeløp som går til overordnede myndigheter. Inklusive i kontingenten til NSF er medlemsbladet SKYTTERNYTT 6 stk. pr.år IV. MEDLEMSOVERSIKT PR MEDLEMSKATEGORI : (I henhold til NIF / Olymiske Kom. Reg.) Totalt: Menn, Kvinner, Jr.,Ungdom og Rekruttmedlemmer (402 stk.) Kvinner : Menn : Alderstrinn : 0 år til 5 år 0 stk. ( ) 6 år til 12 år 4 ( ) 13 år til 19 år 167 ( ) 20 år til 25 år 13 ( ) 26 år pluss 220 ( ) Derav: Æresmedlemmer 11 ( ) Frimedlemmer 1 ( ) SUM TOTAL : 402 Kvinner : 103 Menn: 299 Norges Skytterforbund, kr pr. medlem over 20 år : kr. 225,- x 231 stk. = kr ,- Rogaland Skytterkrets, kr pr. medlem over 20 år: kr. 60,- x 231 stk. = kr ,- TOTALSUM = kr ,- 2

4 V. Formenn i Stavanger PK Æresmedlemmer, Diplom/Medalje Hederstegn,Diplom Arne Corneliussen Arne Corneliussen Arnt Flønes Magne Aanestad Magne Aanestad Ståle Waagbø Einar Fugeli Arvid Simonsen, Se. Andres Inge Sæbø Arne Abel Lund Arne Abel Lunde Gunnar Halvorsen Arvid Simonsen Kurt M.Torgrimsen Rolf Moen Terje Tranberg Egil Gjerde Liv Bratsberg Egil Gjerde Harald Nilsen 1992 Arild Stokka Terje Pedersen Haldor Hinna 1992 Tor Inge Gudmestad Rolf Moen Kurt Bernhard Hansen 1996 Leif Øverland Harald Nilsen Finn Christenssen 2002 Ann Kristin Tegle Larsen Olav Karlsen Anders Inge Sæbø 2005 Arvid Simonsen Harald Nilsen Gunnar Halvorsen 2005 Harald Knoop Ståle Waagbø 2005 Geir Åge Sinnes Arnt Flønes 2006 Leif Øverland 2007 Arvid Simonsen 2007 Tor Inge Gudmestad 2007 VI. REKRUTTERINGS SKYTING Som de fleste vet, har vi i vinterhalvåret hatt et tilbud til ungdommer opp til 20 år. De kan skyte luftpistol og cal.22. (fylt 12 år for å skyte på cal.22 -banen) I år registrerte 147 skoleungdommer fra St.Svithun samt 48 stk. i Arild skytingen. Alle ungdommer som er innom oss og skyter, blir rapportert inn til Norges Skytterforbund med sitt resultat. Dette blir fra NSF rapportert videre til Norges Idrettsforbund / Olympiske Komite og Kulturdepartementet, som igjen yter penger til NSF. NSF kanaliserer noe av dette tilbake til klubbene. For vår innsats på rekruttskytingen har vi år om annet fått ekstra tilskudd både fra Norges Skytterforbund og Kulturdepartementet. 3

5 Angående økonomisk støtte fra Stavanger Kommune ref. regnskapet. Som en kuriositet kan vi nevne at så lenge NSF har drevet med registrering av ungdomsskyttere, har vi stort sett vært å finne i toppen av disse listene. (Ref. Diplomer som henger på utsiden av administrasjons -bua.) Voksen skytingen på cal.22. banen. Dette tilbudet, tirsdag og torsdag, resulterer i at det gjennom året er flere hundrede som er innom og skyter. Foruten at de prøver om skyting er noe for dem, gir det klubben en kjærkommen inntekt. VII. DIVERSE Etc. I DRIFTSÅRET Det har vært holdt 9 styremøter siden generalforsamlingen i fjor. Det har vært et rolig år uten noen spesielt store saker, det har gått på det jevne. I året som gikk fylte klubben 75 år. Dette ble markert i samband med årets julebord i Blåsenborg skytesenter. Det ble holdt innlegg / tale av formann Harald Nilsen og Finn Christenssen. Nestformann Anders Inge Sæbø hadde laget en historisk video om klubben. Den kan fås kjøpt av A.I.Sæbø for kr I forbindelse med jubileet var representanter fra Sandnes PK, (Aina og Tor) og Sola PK, (Sissil og Per Rune) invitert. Og de fleste hygget seg til langt på natt. I mangel på 25 m.bane (skikkelig utendørsbane) ser det ut til at Stavanger Pk har funnet sin nisje ved arrangement av luftpistolstevner, der ligger vi på topp i landet ved flest antall stevner. Stevner og trening på elektroniske skiver er populært, det ser ut til å gi skytterne mer igjen en skyting på pappen. Men å arrangere stevner på elektroniske skiver er ikke bare enkelt, pr. i dag er det få som helt ut mestrer arrangementet fult ut med PC. Sandnes PK stod som arrangør av stort felt NM i Vi hadde ansvaret for 2 standplasser og stilte med nærmere 20 hjelpere de 4 dagene mesterskapene varte. Arrangørene var veldig fornøyd med vår innsatts. (Når jeg sitter og skriver dette ringer telefonen, det er Tor Jonassen som er på tråden. Sandnes PK vil arrangere NM felt i 2010, kan Stavanger PK være med å 4

6 hjelpe da også, selvfølgelig vil vi det) Saken ble for øvrig tatt opp på første styremøte i januar 2007 og det ble enstemmig vedtatt at vi, Stav.PK var villig til å hjelpe til ved dette arrangement. Det er innkjøpt ny dørlås til ytterdøren, dette er en lås i tillegg til allerede eksisterende lås, den vil om ønskelig kunne avlese hvem som kommer inn i tunnelen. Den kan også kodes slik att vi kan begrense tilgang om kveld og natt. Nøkler til Blåsenborg banen (2 stk.) utlånes til godkjente medlemmer for en sum av kr.400.-, ved tilbakelevering av nøkler til klubben returneres kr Det ble delt ut julegratiale til styremedlemmene på kr pr.stk. Alle som har deltatt i Norgesmesterskapene i 2007, har fått en ikke ubetydelig økonomisk støtte fra klubben, samt at klubben har betalt alle startkontingentene i NM og lagkontingentene i NM og DM. Men disse medlemmer som får slik støtte gir mye igjen til klubben ved sin deltakelse i klubbens andre aktiviteter, som også gir ekstra inntekt til klubben, ref. bedriftsskyting, skoleskyting (Solborg og St.Svithun), blåturer, og lignende.(ære vere dere og takk for det.) Harald Nilsen og (kretsformann Haldor Hinna) var gjennom RSK på Fagkomité konferansen, pistol i Trondheim (også betalt av RSK.) Vi har fremdeles søknad inne hos kommunen om utvidelse av 22-banen til 25 m. men den ligger på vent på en politisk avgjørelse. Dette kan bli endringer på om vi klarer å få til en bane på Rennesøy. Ellers føler vi at klubben har en positiv stjerne hos de offentlige myndigheter. Finn Christensen med sine velformede søknader har hovedæren for dette, ref. Storbyprosjektet som gav oss kr i kassen. - et opplegg for å ivareta ungdom med fremmedkulturell bakgrunn. Offentlige midler stilles til disposisjon i denne sammenheng. Om ønskelig kan Finn kan fortelle mer om dette. På forespørsmål fra Idrettsrådet hadde vi også en gjeng spesial ungdommer på skytetrening, for dette fikk vi kr Vi minner igjen medlemmene om at klubben ikke kan drives kun av styret, dugnadslister etc. der det spørsmål om hjelp bør følges opp av alle medlemmer, og i allefall av de som får økonomisk støtte i noen form. Klubben har også fornyet inventaret i oppholdsrommet med nytt møblement og lamper elektr. ovner etc. Der er avholdt 2 dugnader med heller tynn deltakelse, her ber vi medlemmene skjerpe seg, det er stort sett de samme som går igjen, du behøver ikke være styremedlem for å delta. Lister blir opphengt på oppslagstavlen. NM i felt på Hommeland ble en suksess for Sandnes Pk, på tross av at de ikke hadde værgudene på sin side. Her er det ildgiving på standplass 3, som vi hadde ansvaret for, i tillegg til standplass 2 5

7 VIII. ØKONOMISK STØTTE VED DELTAKELSE I NM OG ANDRE STEVNER. Kriterier for økonomisk støtte til deltakelse i Norgesmesterskap med mer er i hovedtrekk følgende : Sportslig. Være kvalifisert tilnærmet blant de 1/3 beste i sin klasse, eller bli uttatt til deltakelse etter styrets vurdering, til eksempel deltakelse i lagskyting. Klubbens styre bestemmer alltid over økonomisk støtte til enhver deltakelse i mesterskap. Det gis ikke økonomisk støtte til deltakelse i KM eller DM for seniorskyttere. Ungdom og juniorer kan gis støtte til deltakelse i KM / DM etter søknad. (her vil styret vurdere hver enkelt skytter, etter skytterens kvalifikasjoner / trenings-iver / innsats / om skytteren har mottatt personlig stipend gitt til skytteren av andre instanser osv.) Delaktig i klubbens inntektsbringende aktiviteter. Hjelpe til ved bedriftsskyting, skoleskyting eller klubbens egne stevnearrangementer etc. Miljøskapende aktivitet innen klubben. Hjelpe til å holde orden i klubbens lokaliteter. Ekspl. så som å rydde / vaske opp etter seg, være med på dugnad. Kildesorter etterlatenskaper og legge det i dertil egnede bossbeholdere. Hjelpe til i klubblokalet når en ser at det trengs. Ekspl. ved rekrutteringsskytingen / opplæring av ungdomsskyttere etc. Klubben dekker alltid utgifter til lagskyting i KM / DM og NM. Ved felles påmelding fra klubbens side, kan klubben forskutere startkontingent. Klubbens avgjørelse skal alltid ligge innenfor den ramme som er budsjettert og forsvarlig økonomisk. Oppnår skyttere individuelt gode resultater i mesterskap eller setter norsk rekord, kan dette honoreres spesielt. (eks. med Stavanger PK -krus. I mesterskap der klubben er involvert med økonomisk ut-telling av noen art, er klubben eneansvarlig for uttak av skytter både individuelt og lagmessig. Ansvar for uttak av skyttere er i hovedsak lagt til klubbens oppmann og leder. Leder kan også diskutere uttak / komme til enighet om uttak med andre styremedlemmer som er til stede ved stevnet. Fortrinsvis skal de beste skytterne stille på lag. IX. Deltakelse i mesterskap Alle søknader om økonomisk støtte sendes klubbens styre før stevne / reise er foretatt. (Resultatlisten), billetter / regninger etc. sendes klubbens kasserer umiddelbart etter hjemkomst. Dette av hensyn til regnskap og kontroll. (Om økonomisk støtte fra klubben ikke er benyttet, pliktes tilbakebetaling til klubben.) Det gis ikke økonomisk støtte om vedkommende skytter mottar støtte fra andre instanser. Ekspl. Fra NSF / Fagkomiteer etc. Mottar skyttere økonomisk støtte / stipend etc.fra andre instanser, vil dette bli tatt hensyn til ved fordeling av støtte fra klubben. 6

8 X. INSTRUKSJON / OPPLÆRING Grete Nilsen og har trener -1 -eksamen. Gunnar Halvorsen virker som instruktør og driver klubbens kursvirksomhet for dem som ønsker å styrke sine kvalifikasjoner i forbindelse med våpenkjøp. XI. SKYTELEDERE / DOMMERE Haldor Hinna og Gunnar Halvorsen har gyldig sertifikat som dommer / skyteleder for pistol og rifle. I tillegg har de klassifikasjonsdommer-sertifikat. Følgende har klassifikasjonsdommersertifikat: Haldor Hinna, Gunnar Halvorsen, Finn Christenssen, Anders Inge Sæbø, Grete Nilsen, Arild Stokka, Harald Nilsen, Arvid Simonsen, Kåre Simonsen, Harald Knoop, Tor Inge Jacobsen, Bjørn Kvæstad, Ann Kristin Tegle, Ståle Waagbø og Leif Øverland. XII. VÅPEN OG LADEUTSTYR Våpen : Se egen oversikt bak i meldingen. Ladeutstyr : Klubben har 5 ladeapparater. 1. STAR 4 stasjoners i cal STAR 4 stasjoners i cal STAR 4 stasjoners i cal. 9 mm. 4. DILLON 4 stasjoners i cal Kalibreringspresser til cal.32, 357, Komb. Kal./Fett-Presse 7. Tennhetteuttaker cal.32 til cal.45 (Vekke) 8. Hylse -trimmer for 9 m/m (diameter) Støpeutstyr og rengjøringsutstyr for hylser er tilgjengelig for klubbens medlemmer.kontakt styret for instruksjon og veiledning. Adkomst via nøkkelskap på banen. Ytternøkkel passer til nøkkelskapet. XIII. BANER. Ingen endring i banesituasjonen. Vi har Blåsenborg-anlegget som hovedbase. I tillegg disponerer vi Bjergsted hver tirsdag, torsdag og fredag. Delvis lørdag og søndag. I sommerhalvåret kan vi trene med NOP/Vatne på 25 meters -banen på Vatne. (kontakt NOP/Vatne for treningstider XIV. SPORTSLIG I kalenderåret 2006 har Stavanger PK stått som arrangør av følgende stevner Åpne Luftvåpen-stevner: 20 stk. Åpne Fripistol-stevner 3 Åpne Hurtigp. -stevner 3 Åpne Silhuett stevner 1 Bedrifts-stevner 5 Diverse skytinger for firma og private XV. BRAGDER Våre skyttere utmerket seg også i år 2007 med strålende resultater, spesielt med flere individuelle norgesmesterskap og gode plasseringer. Ståle Waagbø ble Norgesmester i luftpistol og fikk sølvmedalje i fripistol. 7

9 Synne Jenseg fik sølvmedalje i NM luftpistol, junior kvinner. Harald Nilsen V70 ble Norgesmester i felt finpistol og sølvmedalje i silhuett. Finn Christenssen fik sølvmedalje i NM felt finpistol. Rasmus O.Watne fikk bronsemedalje i NM felt revolver Leif Øverland V50 fikk bronsemedalje i NM luftpistol. Seniorgutta våres vant Bronsemedalje i NM lag-luftpistol, med Ståle Waagbø, Kenneth Frafjord og Oddvar Knudsen på laget. BRA! GRATULERER ALLE SAMMEN! I KM og DM ble der en mengde medaljer i alle valører se oversikt over KM og DM. Våre medlemmer har også i år 2006/2007 klart å sette nye norske rekorder, Leif Øverland i fripistol V50 med 524 p. og Harald Nilsen i fripistol V70 med 498 p. og i Hurtigpistol Grov med 553 p. Ved at veteranklassenes alder ble endret i år satte våre veteraner følgende Norske rekorder, og Krets rekorder i 2006/2007 Norsk rekord / Krets rekord Harald Nilsen - Luftp. 40 sk. kl. V70 med 364 p. Norsk rekord / Krets rekord Harald Nilsen - Fripistol 50m. kl. V70 med 482 p. Norsk rekord / Krets rekord Harald Nilsen - Fripistol 50m. kl. V70 med 498 p. Norsk rekord / Krets rekord Harald Nilsen - Silhuettp. kl. V70 med 514 p. Norsk rekord / Krets rekord Harald Nilsen - Hurtigp. Grov kl. V70 med 552 p. Norsk rekord / Krets rekord Harald Nilsen - Hurtigp. Grov kl. V70 med 553 p. Norsk rekord / Krets rekord Harald Nilsen - Hurtigp. Fin. kl. V70 med 564 p. Krets rekord Harald Nilsen - Fripistol 25 m. kl. V70 med 425 p. Krets rekord Harald Nilsen - Fripistol 25 m. kl. V70 med 432 p. Krets rekord Harald Nilsen - Standardpistol kl. V70 med 506 p. Krets rekord Harald Nilsen - VM Finp. kl. V70 med 535 p. Krets rekord Harald Nilsen - VM Grovp. kl. V70 med 526 p. Norsk rekord / Krets rekord Leif Øverland - Luftp. 40 sk. kl. V50 med 381 p. Norsk rekord / Krets rekord Leif Øverland - Fripistol 50 m. kl. V50 med 524 p Krets rekord Ståle Waagbø - Fripistol 50 m. Åpen med 555 p. Vi fortsatte altså der vi slapp i fjor. Gratulerer alle sammen.! Leif Øverland tok bronse i NM, i luftpistol, V50 GRATULERER! Synne Arnesen Jenseg tok sølv i NM, i luftpistol, Jr. kvinner. GRATULERER! 8

10 XVI. NORGESREKORDHOLDERE I STAVANGER PISTOLKLUBB (Historie). Stavanger Pistolklubb - har / har hatt følgende Norgesrekord holdere i Pistol! (Klasse U14 år er sittende med en hånds støtte (NB: Liv Bratsberg som satte et utall rekorder når hun representerte sin tidligere klubb, Boganes PK, er selvfølgelig ikke tatt med her.) Fra og med året 2006 ble der endringer i alder for veteranklassene, vi gikk bort fra V45, V55, og V65 og over til V50, V60 og V70 klasser. Dette resulterte at Leif Øverland og Harald Nilsen ble notert for Norske rekorder i veteranklaser Liv Bratsberg SPK - Luftp. kl. Damer med 384 p. Slått 2001 Elisabeth Thorsen SPK - Luftp. Ungd. kl. U14 år med 379 p. Historie, nye regler 2001 Harald Nilsen SPK - Luftp. kl. V65 med 373 p. Historie 2001 Ole Chr.Kahrs SPK - Luftp. kl. V55 med 379 p. Slått 2002 Ole Chr.Kahrs SPK - Luftp. kl. V55 med 380 p. Historie 2002 Thomas Fosse SPK - Luftp.Ungd. kl. U14 år med 383 p. Historie, nye regler 2002 Harald Nilsen SPK - Hurtigp. Fin. kl. V65 med 564 p. Slått 2002 Harald Nilsen SPK - Hurtigp. Fin. kl. V65 med 565 p. Slått 2002 Leif Øverland SPk - Luftp. kl. V55 år med 378 p. Tangering Slått 2003 Harald Nilsen Lid SPK - Hurtigp. Fin. kl. U14 år med 487 p. Slått 2003 Marius Aarre SPK - Hurtigp. Fin. kl. U16 år med 575 p. Slått 2003 Harald Nilsen SPK - Hurtigp. Fin. kl. V65 med 567 p. Slått 2003 Harald Nilsen SPK - Silhuettp. A kl. V65 med 540 p. Slått 2003 Harald Nilsen SPK - Silhuettp. B kl. V65 med 540 p. Historie, nye regler 2003 Harald Knoop SPK - Silhuettp. A kl. V45 med 571 p. Historie 2003 Harald Nilsen Lid SPK - Luftp. kl. U14 år med 386 p. Slått 2004 Harald Nilsen SPK - Fripistol 50m. kl. V65 med 470 p. Historie 2004 Harald Nilsen SPK - Fripistol 50m. kl. V65 med 488 p. Historie 2004 Harald Nilsen SPK - Hurtigp. Fin. kl. V65 med 571 p. Historie 2000 Ståle Waagbø SPK - Luftp. kl. Åpen med 587 p. Gjeldende Tangering 2003 Marius Aarre SPK - Luftp. kl. U16 år med 376 p Gjeldende 2003 Marius Aarre SPK - Hurtigp. Fin. kl. U16 år med 580 p. Gjeldende 2004 Ann Kristin Tegle SPK - Luftpistol A kl. Damer med 386 p. Gjeldende 2006 Harald Nilsen SPK - Luftp. kl. V70 med 364 p. Gjeldende 2006 Harald Nilsen SPK - Fripistol 50m. kl. V70 med 482 p. Gjeldende 2006 Harald Nilsen SPK - Silhuettp. kl. V70 med 514 p. Gjeldende 2006 Harald Nilsen SPK - Hurtigp. Grov kl. V70 med 552 p. Gjeldende 2006 Harald Nilsen SPK - Hurtigp. Fin. Kl. V70 med 564 p. Gjeldende 2007 Leif Øverland SPK -Fripistol 50m kl. V50 med 524 p. Gjeldende 2007 Harald Nilsen SPK -Hurtigp. Grov kl.v70 med 553 p. Gjeldende 2007 Harald Nilsen SPK Fripistol 50m kl.v70 med 498 p. Gjeldende 9

11 XVII. STEVNEDELTAKELSE I DRIFTSÅRET Lit vanskelig å tallfeste da mange av klubbens medlemmer deltar i stevner som vi ikke får resultatlister fra. Men jeg skulle tro at om lag 50 av klubbens medlemer har deltatt i approberte stevner landet rundt. Skulle også tro at den som har deltatt i flest antall stevner ligger på om lag 70 stk. Lite på bane fleste på feltskyting. Dette er egentlig lite så vi bør prøve å høyne dette i året som kommer. XVIII. KLUBBMESTERSKAP Der deles ut følgende vandrepokaler: En i Luftpistol, en i Feltpistol, en i Bane, en i Stormester, en i Luft Junior, en i Luft Ungdom. LUFTPISTOL. FELT. Senior: Senior: 1. Ståle Waagbø 1. Harald Nilsen (2 aksjer) 2. Esko Sointu 2. Finn Christenssen 3. Kenneth Frafjord 3. Rasmus Vatne Kl. Junior Kl. Damer 1. Synne Jenseg (Til Odel og Eie) 1. Alice Alexandersen 2. Fredrik Waløe 2. Hilde Holter 3. Thomas Fosse. Kl. Ungdom Kl. Ungdom 1. Stian Sørheim 1. Stian Sørheim BANE. (Fin Grov -H.Fin -H.Grov Std. Silh. og Fri. (Gjennomsnitt poengsum pr. 10-skudd-serie i henholdsvis 7 programmer for senior og 5 program for ungdom) Senior: Junior: 1. Harald Nilsen (Pokal Odel & Eie) 2. Haldor Hinna 3 Ståle Waagbø STORMESTER (Sammenlagt) 2007 Gjennomsnittlig poengsum for 10-skuddsseriene i (LUFTPISTOL)- (FELT)- (BANE)- (Fripistol,VM fin og grov, standard, silhuett, hurtig fin og grov). ALL ROUND: (Vandrepokal må vinnes 3 ganger) 1. Harald Nilsen Gullmedalje (2 aksjer) 2. Kjetil Sørheim Sølvmedalje 3. Haldor Hinna Bronsemedalje XIX. MESTERSKAP 10

12 KRETSMESTERSKAP. 1-FELTPISTOL FIN. Vet. V60: Nr. 5 - Anders Inge Sæbø 55 p. Vet. V70: Gullmedalje - Harald Nilsen : Nr. 2 - Haldor Hinna 84 Lag V60 : Gullplakett - Stavanger PK 228p. ved Harald Nilsen, Haldor Hinna og Anders Inge Sæbø 1- FELTPISTOL GROV. Vet. V60: Nr. 6 - Anders Inge Sæbø 56 p. Vet. V70 : Gullmedalje - Harald Nilsen 78 p. 1- FELTPISTOL MILITÆR Vet. V60: Nr. 3 - Anders Inge Sæbø 56 p. Vet. V70: Gullmedalje - Rasmus Vatne FELTPISTOL REVOLVER Vet. V60: Sølvmedalje - Anders Inge Sæbø 72 p. Vet. 70 : Gullmedalje - Rasmus Vatne 92 1SM1 SPESIALFELT. Åpen kl. : Nr. 6 - Tor Inge Brokjøb 54 p. (68) : 17 - Rasmus Vatne 30 p. 1SM2 SPESIALFELT. 2 FRIPISTOL 2A 50 m. Senior : Nr. 2 - Tor Inge Jacobsen 446 p. 2- FRIPISTOL 2B - 25 m. Coltskiver Menn : Gullmedalje - Ståle Waagbø 529 p : Nr. 3 - Esko Sointu 522 Vet. V50: Gullmedalje - Leif Øverland 500 Vet. V 70: Gullmedalje - Harald Nilsen 432 Lag Åpen : Gullplakett - Stavanger PK, 1551p. ved S.Waagbø, L.Øverland og Esko Sointu 3 LUFTPISTOL. Menn : Gullmedalje - Ståle Waagbø 570 p : Nr. 3 - Esko Sointu : Nr.4 - Kenneth Frafjord : 5 - Oddvar Knudsen 546 Damer: Gullmedalje - Ann Kristin Tegle Larsen 365 U14 år: Sølvmedalje - Mathilde Bjørkås

13 Vet. V50: Gullmedalje - Leif Øverland : Nr 3 - Arnt Olav Flønes 356 Vet. V60: Gullmedalje - Tor Inge Brokjøb : Nr. 4 - Tor Inge Gudmestad 325 Vet. V 70 : Gullmedalje - Harald Nilsen : Nr.2 - Finn Christenssen : 3 - Haldor Hinna 294 Lag Menn : Gullplakett - Stavanger PK 1688p. ved S.Waagbø, E.Sointu og Kenneth Frafjord Vet. V50 : Gullplakett - Stavanger PK 1045p. ved L.Øverland, A.Flønes og T.I.Gudmestad Vet. V70 : Gullplakett - Stavanger PK 916p. ved H.Nilsen, F.Christenssen og H.Hinna 4 SILHUETTPISTOL 5 STANDARDPISTOL * ( ). 6 VM FINPISTOL 6 VM GROVPISTOL 7 HURTIGPISTOL FIN 7 HURTIGPISTOL GROV DISTRIKTSMESTERSKAP. 1 FELTPISTOL FIN. (Arr.Vest Agder) Ingen Lister 1 FELTPISTOL GROV. (Arr. Vest Agder) Ingen Lister 1 FELTPISTOL MILITÆR. (Arr. Vest - Agder) Ingen Lister 1 FELTPISTOL REVOLVER. (Arr. Aust- Agder) Ingen Lister 1SR SPESIALFELT REVOLVER. Åpen kl. : Nr. 9 - Rasmus Vatne 61 p. (82) 1SR SPESIALFELT Pistol. 12

14 Åpen kl. : Nr. 4 - Rasmus Vatne 71 p. (79) 2 FRIPISTOL 2A 50 m. Menn : Gullmedalje - Geir Åge Sinnes 486 p. 3 LUFTPISTOL. Menn : Gullmedalje - Kenneth Frafjord 555 p. p. 4 SILHUETTPISTOL 5 STANDARDPISTOL ( ). 6 VM FINPISTOL 6 VM GROVPISTOL 7 HURTIGPISTOL FIN Vet. V 70 : Gullmedalje - Harald Nilsen 532 p : Nr. 2 - Haldor Hinna HURTIGPISTOL GROV Vet. V 70: Gullmedalje - Harald Nilsen 502 p : Nr. 2 - Haldor Hinna 464 Harald tok sitt 10 NMgull i regnet på Hommeland, i felt fin, V70. GRATULERER! Finn tok sølv i NM, felt fin, V70. GRATULERER! (Dobbeltseier!) Rasmus tok bronse i NM felt militær, V70. GRATULERER! 13

15 NORGESMESTERSKAP. 1 FELTPISTOL FIN. (Sandnes) Menn : 84 pl. - Ståle Waagbø 89 p. (102) : Ronny Lilledal : Kjetil Sørheim 51 Kvinner : 25 - Alice Alexandersen 53 (100) Ungdom : 10 - Stian Sørheim 65 (97) Vet. V50: 14 - Leif Øverland 91 (98) : 28 - Svein Lilledal 77 Vet. V60 : 12 - Tor Inge Brokjøb 72 (100) : 36 - Arvid Simonsen : 38 - Anders Inge Sæbø 52 Vet. V70: Gullmedalje - Harald Nilsen 85 (85) : Sølvmedalje - Finn Christenssen : 6 pl. - Haldor Hinna 75 Lag V70 : Gullplakett - Stavanger PK, 242 p. ved H.Nilsen, F. Christenssen og H.Hinna 1 FELTPISTOL GROV. (Sandnes) Menn : 59 pl. - Kjetil Sørheim 90 p. (102) : 97 - Ståle Waagbø : Ronny Lilledal 53 Vet. V50: 34 - Svein Lilledal 37 (99) Vet. V60 : 18 - Tor Inge Brokjøb 82 (98) : 33 - Anders Inge Sæbø 51 Vet. V70: 4 - Haldor Hinna 85 p. (92) : 5 - Finn Christenssen : 10 - Harald Nilsen 72 Lag V70 : Gullplakett - Stavanger PK 241 p. ved H.Hinna, F.Christenssen og H.Nilsen 1 FELTPISTOL MILITÆR. (Sandnes) Menn : 102 pl. - Kjetil Sørheim 73 p. (102) : Ronny Lilledal 54 Vet. V50: 33 - Leif Øverland 72 (101) : 39 - Svein Lilledal 55 Vet. V60 : 13 - Tor Inge Brokjøb 80 (97) : 35 - Anders Inge Sæbø 9 Vet. V70: 4 - Rasmus Watne 83 (93) : 7 - Harald Nilsen : 10 - Finn Christenssen 61 Lag V70 : Gullplakett - Stavanger PK 218 p. R.Watne, H.Nilsen og F.Christenssen 1 FELTPISTOL REVOLVER. (Sandnes Menn : 88 pl. - Kjetil Sørheim 88 p. (102) : Ronny Lilledal 49 Vet. V50: 40 - Leif Øverland 60 (101) : 41 - Svein Lilledal 58 Vet. V60 : 28 - Anders Inge Sæbø 78 (99) 14

16 -- -- : 37 - Tor Inge Brokjøb 54 Vet. V70: Bronsemed. - Rasmus Watne 88 (93) : 5 pl. - Harald Nilsen : 8 - Finn Christenssen 75 Lag V70 : Gullplakett - Stavanger PK 249 p. R.Watne, H.Nilsen og F.Christenssen 2 FRIPISTOL. (Ørlandet) Menn : Sølvmedalje - Ståle Waagbø 526 p. (538) Vet. V70 : 3 pl. - Harald Nilsen 412 p. (469) 3A LUFTPISTOL. Menn : Gullmedalje - Ståle Waagbø 564 p. 659,7 p : 4. pl. - Kenneth Frafjord 561 p p : 45. pl. - Oddvar Knudsen 536 p. Jr. Kvinner: Sølvmedalje - Synne Arnesen Jenseg 350 p p. (368) Vet. V50: Bronsemed. - Leif Øverland 361 p. (370) Vet. V60: 4. pl. - Tor Inge Brokjøb 357 p. (364) Lag Menn: Bronseplakett - Stavanger PK 1661 p. ved S.Waagbø, K.Frafjord og Oddvar Knudsen 4 SILHUETT PISTOL. (Ørlandet) Vet. V70 : Sølvmedalje - Harald Nilsen 437 p. (520) 5 STANDARDPISTOL ( ). (Ørlandet) Vet. V70 : 5 pl. - Harald Nilsen 459 (512) 6 VM FINPISTOL (Ørlandet) 6 VM GROVPISTOL. (Ørlandet) 7 HURTIGPISTOL- FIN. (Ørlandet) Vet. V70 : 5 pl. - Harald Nilsen 503 p. (548) 7 HURTIGPISTOL- GROV. (Ørlandet) Vet. V70 : Bronsemed. - Harald Nilsen 468 p. (493) XX. NYTTÅRS KRUSENE. Vinnere 1996 Senior Leif Birger Bø Sola PK 571 p. Damer Liv Bratsberg Stavanger PK 378 " Junior Glenn Bjorheim Hå PK 552 " Ungd. Kjetil Bø Sola PK 327 " O&E Vet. (50 år) Harald Nilsen Stavanger PK 342 " Vinnere 1997 S enior Ståle Waagbø Stavanger PK 571 p. Damer Liv Bratsberg Stavanger PK 376 " Junior Magnus Skjæveland Sola PK 528 " Ungd. Kjetil Bø Sola PK 338 " Vet. (50 år) Ole Kahrs Stavanger PK 373 " 15

17 Vinnere 1998 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 568 p. Damer Ann Kristin T. Larsen Stavanger PK 376 Ungd. Kjetil Bø Sola PK 367 O&E Vet. (50 år) Ingen deltaker Vinnere 1999 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 579 p. Damer Ann Kristin T. Larsen Stavanger PK 371 «Junior Kjetil Bø Sola PK 547 «Vet. (50 år) Egil Gjerde S tavanger PK 332 «Vinnere 2000 Senior Leif Birger Bø Sola Pk 569 p.. Damer Ingen deltaker Junior Kjetil Bø Sola PK 545 O&E Vet. (50 år) Harald Nilsen Stavanger PK 350 O&E Vinnere 2001 Senior Harald Knoop Stavanger PK 560 p. 1.aksje Damer Liv Bratsberg Stavanger PK 368 Junior Kjetil Bø Sola PK aksje Ny pokal? Ungd. Odd Johannessen Stavanger PK aksje Vet. (50 år) Egil Gjerde Stavanger PK aksje Ny pokal? Vinnere 2002 Senior Leif Øverland Stavanger PK 367 p. 1.aksje Ungdom Rune B.Hansen Stavanger PK aksje Vet.(50 år) Egil Gjerde Stavanger PK aksje Vinnere 2003 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 571 p. 1.aksje Damer Ann Kristin T. Larsen Stavanger PK 377 p. O & E Ungdom Marius Aarre Stavanger PK 366 p. 1.aksje Vet.(50 år) Harald Nilsen Stavanger PK aksje Vinnere 2004 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 576 p. O & E Damer Julie Lekven Stord PK 373 p. 1.aksje Ny p.(ikke kj.) Ungdom Marius Aarre Sandnes PK 372 p. 2.aksje Ny p.(ikke kj.) Vet.(50 år) Helge Jonassen Sandnes PK 355 p. 1.aksje Vinnere 2005 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 570 p. 1.aksje Damer Ann Kristin T-Larsen Stavanger PK 375 p. 1.aksje Junior Rune Berven-Hansen Sola PK 522 p. 1.aksje Ungdom Harald Nilsen Lid Stavanger PK 335 p. 1.aksje Vet.(50 år) Leif Øverland Stavanger PK 358 p. 1.aksje Vinnere 2006 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 579 p. 2.aksje Damer Aina Flørli Sandnes PK 372 p. 1. aksje Vet.(50 år) Tor Inge Brokjøb Stavanger PK 362 p. 1.aksje Vinnere 2007 Senior Ståle Waagbø Stavanger PK 572 p. 3.aksje (Odel & Eie) Damer Aina Flørli Sandnes PK 371 p. 2. aksje Junior Rune Berven-Hansen Sola PK 549 p. 2. aksje (Odel & Eie) Ungdom Espen Magnussen Sola PK 365 p. 1. aksje Vet.(50 år) Tor Inge Brokjøb Stavanger PK 347 p. 2..aksje 16

18 Det sosiale er viktig under et arrangement som NM Felt. Derfor hadde fått låne 2 lavoer, (1 på hver standplass) av Tasta skole. De kom godt med under regnbygene, En stor takk til Tasta Skole! Ha et godt møte! Hilsen styret i SPK. VÅPENHUSET A/S Leirvigsveien Stavanger, Ved gamle Tau bryggeri nå Tau scene i østre bydel Jaktvåpen, samlervåpen og konkuransevåpen. Nytt og brukt KULER OG KRUTT. AMMUNISJON. VÅPENSKAP. ICOM JAKTRADIO. KIKKERTSIKTER OG HÅNDKIKKERTER NORSK MILITÆRBEKLEDNING NYTT OG BRUKT. Eksempel Norsk M77 Militærsko nye Kr, 500,- Børsemakerarbeid utføres av godkjent Børsemaker Ønsker du å prøve ett spesielt våpen, spør oss. Kan arrangere skyting med våpen etter ønske av det som er tilgjengelig, militære og sivile. KJØPER OG SELGER: gamle/nye våpen, militaria, uniformer, medaljer, Hjelmer, krigsbilder,ammunisjon,bajonetter. Og ellers alt innen smell og bang. ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE TORSDAG LØRDAG Telefon Fax

19 Din elektriker: VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM 18

20 19

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Feltstevne på Fotland, 18. april i strålende vårvær! Kan vi ha det bedre?

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ivrige rekrutter trener på elektroniske skiver under kyndig veiledning av

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord?

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? GENERALFORSAMLINGEN FOR 2010 Generalforsamlingen for året

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Nytt laggull i NM i Luftpistol, Det er det 3. gullet til disse veteranene:

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Vårens vakreste eventyr? Feltstevnet på Fotland i Egersund Pk's regi er for

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Gulljentene Linn Iren - Ann Kristin og Hilde tok laggullet på Nm i luftpistol

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET 1 SAKSLISTE

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET Side 1 av 55 Innhold SAKSLISTE... 3 ORGANISASJON...

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKI ÅRSMELDING KRETSTING LØRDAG 6. MARS 1993. HUSK Å TA ÅRsMELDINGEN MED Å TINGET!

ROGALAND SKYTTERKI ÅRSMELDING KRETSTING LØRDAG 6. MARS 1993. HUSK Å TA ÅRsMELDINGEN MED Å TINGET! ÅRSMELDING. HUSK Å TA ÅRsMELDINGEN MED Å TINGET! LØRDAG 6. MARS 1993 KRETSTING 1992 ROGALAND SKYTTERKI 1 2. GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER a ) Godkjennlnq ny I nnknl I Ing 1. ÅPNING ROGALAND

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Saksliste: 1- Godkjenne innkalling og saksliste 2- Velge dirigent og referent 3- Behandle årsmeldingen 4- Behandle regnskap

Detaljer

GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00

GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00 Velkommen til GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00 2 SAKSLISTE: ÅRSMELDING REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG VALG VELKOMMEN STYRET ÅRSMELDING 2009 3 Sesong nr. 148 er over for Stavanger Skytterlag.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Bruk av Laksevågbanen 2011:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Bruk av Laksevågbanen 2011: INFORMASJONSBLAD FOR NR. 1 2011 23. ÅRG. INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Onsdag 30. mars 2011, kl. 19 00 i Skytterhuset, på Laksevåg. Saksliste: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Salg av aksjer

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31 Nr. 1 2 3 januar februar mars 2005 59. årgang Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13 Terminliste side 31 Styret informerer: Ny 100 meter bane klar til åpningen.

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17

ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17 ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17 BREILIA, 30. OKTOBER 2012 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 30. oktober 2012 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

Årsberetning. og Regnskap 2006

Årsberetning. og Regnskap 2006 Årsberetning og Regnskap 2006 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Svein Krakeli, 6490 EIDE KRETSTING 2007 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1,

Detaljer

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2008 BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 16. november 2008 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 2005 Stiftet 1882 Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 1.130 Lover for skytter sam lagen e Lov f or s kytt ersaml agene, med hjemmel i grunnreglene. Skyttertinget kan for eta endringer, så l angt

Detaljer