INNKALLING TIL ÅRSMØTE Bruk av Laksevågbanen 2011:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Bruk av Laksevågbanen 2011:"

Transkript

1 INFORMASJONSBLAD FOR NR ÅRG. INNKALLING TIL ÅRSMØTE Onsdag 30. mars 2011, kl i Skytterhuset, på Laksevåg. Saksliste: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Salg av aksjer i klubbhus/standplass 5. Oversendelse av krav til inkasso 6. Fastsetting av kontingent for Innkomne forslag 8. Budsjett for Valg 10. Premieutdeling Forslag til saker som en ønsker å ta opp på årsmøte skal være sendt (pr. post eller e- post), senest 2 uker før årsmøtet. Bruk av Laksevågbanen 2011: Følgende dager er disponert til organisert trening i 2011 sesongen. Treningstiden er fra til Husk at skyting ikke er tillatt ved dårlige lysforhold (skumring). Merk at stevner, kurs og fellestreninger har prioritet. Les derfor terminlisten og oppslag på hjemmesiden/banen. Banen vil i vintersesongen bli benyttet en del lørdager til stevner og kurs. Les derfor oppslagene på skytebanen. 25 M banen: Mandag Silhuettpistol Tirsdag Finpistol og grovpistol. Onsdag Fri trening pistol/rev. Torsdag Nybegynnertrening Fredag Svartkrutt. Lørdag Fri trening pistol/rev. Søndag Bane stengt for trening. 50 M banen: Mandag Praktisk skyting Tirsdag PPC Onsdag Felt Torsdag Fri trening pistol/rev. Fredag "Fredagsgjengen" Lørdag Fri trening pistol/rev. Søndag Bane stengt for trening.

2 Årsmelding for Styret: Styret har i perioden bestått av: Medaljeutvalg: Geir Mannseth Ann Margot Whyatt Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Banemester: Våpenmester: Styremedlem: Øystein Fykse Gunnar Eide Helge Hermansen Turgay Vandemir Einar Karlsen Knut J. Larsen Gro Fykse Jocelyn Strømsnes Revisor: Varamann: Valgkomité: Svartkruttgruppen: Leder: Einar Karlsen Kjell T. Jansen Gerhard F. Vågen S. Jetmundsen Gunnar Eide Helge Hermansen Sportslige aktiviteter: BPK har i 2010 sesongen vært representert med skyttere på følgende arrangement: Norgesmesterskap i spesialfelt. Norgesmesterskap i feltskyting. Norgesmesterskap i baneskyting. Scotland Open. Wales Open Hell Open. Følgende høydepunkt vil vi nevne: Våre skyttere har tatt en rekke medaljer i NM, DM og KM. Gull til Øystein Elvestad i NM Finfelt og Grovfelt Klubben har gjennomført NAIS skyting. Oppsluttingen har vært god og dette er en populær aktivitet. Se terminlisten for NAIS skyting Klubben er tatt opp som medlem i Norges Forbund for Praktisk Skyting Klubben har vært med å arrangere NM i PPC

3 Medlemmer: Tilgangen på nye medlemmer i 2010 har vært god. Pr har klubben 461 betalende medlemmer. Det har vært stor interesse for våre kurs. Det har vært 62 deltakere på sikkerhetskurs i Medlemskap i Svartkruttgruppen/Norsk Svartkrutt Union koster kr. 200 pr. år og pr består gruppen av 23 medlemmer. Alle nye medlemmer må ta sikkerhetskurs og obligatorisk skyteopplæring over 10 uker. Klubben holdt tre kurs i 2010, et kurs i februar, ett kurs i mai og ett kurs i september. I tillegg ble det avholdt ett PPC kurs. Antall medlemmer som har tatt PPC-kurs er nå 29. Møter, stevner og skytebane: Styret har avholdt 6 styremøter og vært representert på ordinært kretsting. Styret i BPK har vært med på å utarbeide kretsens terminliste for Etter at vi reduserte antall banestevner i 2009 ser vi en høyere deltakelse på de stevnene vi har arrangert. Feltstevner hadde også i 2010 god deltakelse. Laksevågbanen: Etter flere års forhandlinger mellom kommunen og Bergen Skytterlag ble det i 2008 inngått en ny leieavtale mellom partene. Den nye avtalen har en varighet frem til Styret i BPK har parallelt forhandlet om en ny fremleieavtale med Bergen Skytterlag. Denne avtalen ble ferdigforhandlet og undertegnet i desember Fremleieavtalen vi har fått har samme varighet som hovedavtalen. Avtalen sikrer bl.a. BPK bruk av 25 meters og 50 meters banen, tilkomst og parkering. I tillegg har BPK fått en rett til å bruke området nord for baneanlegget vårt til feltanlegg, i samarbeid med Skytterlaget. Dette forutsetter at planer for utbygging godkjennes. Skytterlaget fikk i 2009 tillatelse til å fradele areal til nytt klubbhus/innendørsanlegg. De har også fått godkjent sin byggesøknad. På bakgrunn av dette sendte BPK søknad til Bergen kommune om fradeling av areal til vårt nye klubbhus/standplass. Søknaden ble godkjent og tomten fradelt i november BPK har inngått og fått tinglyst en festeavtale med Bergen kommune som varer frem til Dette gjør at det kan søkes om tippemidler for prosjektet. Byggekommiteèn har i samarbeid med styret besluttet å inngå kontrakt med ByggOppdrag AS for bygging av nytt standplass-/klubbhus. Brødrene Rio AS vil utføre støpearbeidet. Byggesøknad er sendt inn og råbygg ventes ferdig oppført i løpet av Vi har i 2010 utbedret hele baneanlegget, slik at det nå er i samsvar med politiets krav. Sveinung Jetmundsen og Einar Karlsen har nedlagt en fantastisk innsats for å få dette til. I tillegg er det gjort en betydelig dugnadsinnsats. Styret foreslo i 2009 å gå til innkjøp av 25 elektroniske skiver til baneskyting, i forbindelse med ferdigstillelse av 50 meters banen. P.g.a. regler om hvilke kretser som hvert år kan søke om støtte til elektroniske skiver, søkte styret i 2009 om støtte til å kjøpe 10 elektroniske skiver. Vi fikk avslag på vår søknad i Det ble fra skytterforbundets side ikke gitt forklaring på avslaget.

4 Det ble på årsmøtet i 2009 vedtatt at styret hadde fullmakt til å ta opp lån. Styret har så langt ikke lykkes å finne en långiver. På bakgrunn av dette har byggekommiteèn og styret vedtatt en gradvis gjennomføring av nybygget. Råbygget skal være ferdig i Innredning av bygget vil i stor grad skje på dugnad når klubben har midler til å kjøpe inn byggematerialer. Følgende tentativ plan for ferdigstillelse er satt opp: 2011: Råbygg. Grave ned septiktank. 2012: Gjøre ferdig standplassdel, koble til vann og strøm og gjøre ferdig minst ett toalett. 2013: Gjøre ferdig klubbhusdel. 2014: Gjøre ferdig luftbane og loft. Fremdriftsplanen er avhengig av at klubbens inntekter opprettholdes eller helst økes i denne perioden. I tillegg er vi avhengig av at medlemmer stiller på dugnad. Luftbanen i Stemmemyrhallen: Luftbanen ble oppgradert i Det er montert 10 nye elektriske skivetrekk. Videre er det montert nye lysarmatur på banen og skytebenkene er endret. Det er ikke gjort større arbeid på luftbanen siden Klubben disponerer også mange gode luftvåpen som kan benyttes av medlemmene. Medlemmene oppfordres på det sterkeste til å gjøre bruk av dette tilbudet. Eirik Lygre gjør en stor innsats for å holde klubbens luftskytingssatsing på et høyt nivå. Klubben har et samarbeid med Sartor Sportsskytterlag. Vi inngikk i 2007 en avtale om å benytte deres innendørsanlegg. Denne avtalen gjelder ennå. Det er her mulig å skyte.22 innendørs til fastsatte tider, samt luftskyting. Klubbens medlemmer vil også i 2011 kunne benytte dette tilbudet gratis. Se våre nettsider/oppslag på banen for nærmere informasjon. Aktiviteter: Klubben har stått som arrangør av følgende approberte stevner: Luft ordinær 2 Luft Standard: 2 Silhuett : 2 Finpistol: 2 Grovpistol: 2 Standard: 2 Hurtig Fin: 2 Hurtig Grov: 2 Spesialfelt: 4 Felt 2 Under disse stevnene har klubben avviklet KM/DM i silhuett, KM fin/grov, KM hurtig fin/grov og KM spesialpistol, spesialrevolver, magnum 1 og magnum 2. Det har vært arrangert 10 klubbfeltstevner, 2 stevner med kjegleskyting, 7 PPC stevner og 6 svartkruttstevner. Dommere i sesongen 2010: Egil Havre Ann Margot Whyatt Knut J. Larsen Morten Andreassen Eirik Lygre Kjell Olsen Christina Andreassen Øystein Fykse Einar Karlsen Styret vil også takke våre utmerkede hjelpere til stevner, både når det gjelder baneskyting og feltskyting. Vi oppfordrer i tillegg våre medlemmer til å melde seg som hjelpere. Dette gjøres ved å sende en melding på e-post til styret.

5 Klubben er også avhengig av at medlemmer er villig til å ta dommerkurs. Slik situasjonen er i dag har vi for få dommere i forhold til det høye aktivitetsnivået klubben har på stevner. Klubben eier følgende våpen: Unique.22 2 stk Ruger stk Star.22 1 stk Hämmerli.22 1 stk Walther OSP silhuett 1 stk Walther.22 1 stk Feinwerkbau CO2 4 stk Steyer CO2 1 stk Hämmerli luft 1 stk CZ 9 mm 1 stk Tanfoglio.45 1 stk Hämmerli silhuett 1 stk S&W.22 pistol 1 stk Ruger stk S&W.22 revolver 1 stk S&W stk Walther stk Ruger.454 Casull 1 stk Tanfoglio 9 mm 1 stk Glock 10 mm 1 stk Ruger.44 mag. 1 stk Klubben har ikke kjøpt våpen i Klubbens våpen skal brukes til opplæring av nye medlemmer. Men også medlemmer som ønsker å prøveskyte dem, eller bruke dem i konkurranser har anledning til dette. Ta kontakt med våpenmester. OBS! Klubbens våpen kan kun lånes dersom et styremedlem er tilstede. Ammokjøp: Medlemmer kan fremdeles kjøpe ammo fra klubben. I tillegg til.22 ammo vil det periodevis også være mulig å kjøpe andre kaliber. Ta kontakt med våpenmester for ammokjøp. Ammosalget går med overskudd og dekker også kostnadene med styreammo. Medlemsblad og aktivitet for medlemmer: Styret har gitt ut ett nummer av medlemsbladet i sesongen Styret har arrangert to fellesdugnader på Laksevågbanen. Klubben fikk ny internettside i Målet er å legge ut hyppige oppdateringer og ha mye nyttig informasjon. Siden vil gradvis bli bygget opp. Vi oppfordrer medlemmene til å komme med forslag til innhold og gjerne også med stoff til siden. Adressen er for øvrig som tidligere: Vandrepremier De av våre medlemmer som har vandrepremier liggende, bes ta kontakt med klubbens sekretær, Helge Hermansen.

6 Våpensøknader Det ble i oktober 2008 innført nye rutiner for søknad om våpen. I 2009 skjedde ytterligere endringer p.g.a. endringer i våpenforskriften. Les mer om dette på vår hjemmeside. Hovedpunktene er: Skjemaene for våpensøknad og uttalelse fra pistolklubb skal sendes til Bergen Pistolklubb sammen med dokumentasjon på betalt medlemskontingent aktivitet og opplysninger om våpen man allerede eier. Vedlagt skal følge en frankert og adressert konvolutt. Søknader som ikke oppfyller kravene vil ikke bli behandlet. Forslag om salg av aksjer i nytt klubbhus/standplass Styret foreslår at klubben selger aksjer i nytt klubbhus/standplass som en del av finansieringen av bygget. Salget vil skje på frivillig basis blant medlemmene. Det foreslås to typer aksjer. 1) "A-aksjer" pålydende kr Disse aksjene kan innløses. De kan innløses mot kr i reduksjon i leie av lokaler i bygget. Det kan kun innløses èn aksje ved hvert leieforhold. Hver aksje kan bare innløses èn gang og bare ved leie av lokaler. 2) "B-aksjer" pålydende kr Disse aksjene kan ikke innløses. Medlemmene kan kjøpe det antall aksjer man ønsker. Aksjene nummereres. Liste over aksjekjøpere vil bli hengt opp på veggen i det nye klubbhuset. Forslag om oversendelse av utestående krav på medlemskontingent til inkasso Klubben har utestående ca. kr i ubetalte medlemskontingent for 2009 og Dette er personer som ikke har sendt utmeldelse i samsvar med klubbens regler. Tidligere har disse kravene blitt slettet. Styret foreslår at årsmøtet gir fullmakt til styret å sende krav fra og fremtidige utestående krav til inkasso. Bergen, Øystein Fykse Gro Fykse Turgay Vandemir Einar Karlsen Gunnar Eide Knut J. Larsen Helge Hermansen Joycelyn Strømsnes

7 SKYTERESULTATER NM FELT : Finfelt: Gull: Øystein Elvestad Grovfelt: Gull: Øystein Elvestad KLUBBMESTERSKAP: Luftpistol: Åpen klasse: Gull: Eirik Lygre 547 Kvinner: Gull: Ina Knudsen 351 Veteran: Gull: Geir Mannseth 285 Silhuettpistol: Åpen klasse: Gull: Eirik Lygre 525 Sølv: Øystein Elvestad 503 Veteran: Gull: Geir Marthinussen 447 Finpistol: Menn: Gull: Øystein Elvestad 564 Sølv: Ove Hammerstad 546 Bronse: Eirik Kuven 543 Veteran: Gull: Gerhard Vågen 505 Sølv: Asbjørn Melling 499 Bronse: Geir Mannseth 479 Standardpistol: Menn: Gull: Øystein Elvestad 540 Sølv: Eirik Lygre 532 Bronse: Eirik Kuven 527 Kvinner: Gull: Åshild Bendiksen 212 Veteran: Gull: Geir Mannseth 445 Hurtigpistol fin: Menn: Gull: Eirik Lygre 560 Sølv: Øystein Elvestad 556 Bronse: Ole Vidar Elvestad 540 Kvinner: Gull: Jina Seo-Larsen 522 Sølv: Ina G. Knudsen 494 Gull: Trond Borgen 504 Hurtigpistol grov: Gull: Øystein Elvestad 551 Sølv: Eirik Lygre 548 V-50: Gull: Geir Marthinussen 549 Gull: Trond Borgen 497 Svartkrutt: Gull: Knut J. Larsen 87 Sølv: Einar Karlsen 84 Bronse: Eirik Kuven 77 Finfelt: Åpen klasse: Gull: Øystein Elvestad 98 Sølv: Ole Vidar Elvestad 97 Bronse: Otto Rasmussen 95 Revolverfelt: Åpen klasse: Gull: Roald Stokken 94 Sølv: Tor Jørgen Tofte 92 Bronse: Knut J. Larsen 88 Militærfelt: Åpen klasse: Gull: Knut J. Larsen 89 Sølv: Tor Jørgen Tofte 87 Bronse: Børge Haugetun 86

8 Magnumfelt 1: Gull: Øystein Elvestad 86 Sølv: Roald Stokken 84 Bronse: Tor-H. Langøen 82 Magnumfelt 2: Gull: Knut J. Larsen 81 Sølv: Gunnar Eide 79 Bronse: Roald Stokken 79 Spesialpistol: Gull: Roald Stokken 78 Sølv: Gunnar Eide 74 Bronse: Egil Næss 71 Spesialrevolver: Gull: Roald Stokken 84 Sølv: Kjell Olsen 82 Bronse: Ole Vidar Elvestad 78 Nybegynnerfelt: Åpen klasse: Gull: Johan Løvold 77 Sølv: Roger Blom 75 Bronse: Frode Pettersen 73 Bergensmesterskap svartkrutt Gull: Einar Karlsen 89 Sølv: Knut J. Larsen 85 Bronse: Eirik Kuven 79 DM Luftpistol: Sølv: Eirik Lygre 552 Kvinner: Gull: Ina G. Knudsen 357 Fin: Gull: Eirik Lygre 563 Sølv: Asbjørn Meling 502 Grov: Gull: Eirik Lygre 565 Hurtig Grov: Sølv: Eirik Lygre 543 Gull: Trond Borgen 471 Hurtig fin: Bronse: Erik Lygre 554 Sølv: Trond Borgen 515 Silhuett: Gull: Eirik Lygre 525 Sølv: Øystein Elvestad 503 Veteran: Gull: Geir Marthinussen 447 Lag: Ø. Elvestad, Lygre, Kuven 1483 Standard: Gull: Eirik Lygre 542 Bronse: Eirik Kuven 499 V-70: Sølv: Geir Mannseth 460 Fripistol A: Gull: Eirik Lygre 483 KM: Luft: Kvinner Gull: Ina G. Knudsen 557 Standard: Sølv: Øystein Elvestad 527 Kvinner: Gull: Jina Seo Larsen 443 Gull: Trond Borgen 487 Lag: Gull: Lygre/Elvestad/Kuven 1545

9 Hurtig Fin: Gull: Eirik Lygre 560 Bronse: Øystein Elvestad 556 Kvinner: Gull: Jina Seo-Larsen 522 Gull: Trond Borgen 504 Lag åpen: Gull: Lygre/Ø. Elvestad/Kuven 1649 Hurtig Grov: Gull: Øystein Elvestad 551 Sølv: Eirik Lygre 548 V-50: Gull: Geir Marthinussen 549 Gull: Trond Borgen 497 Lag åpen: Gull: Lygre/Ø. Elvestad/Marthinussen 1648 Finpistol: Gull: Øystein Elvestad 564 Gull: Gerhard Vågen 505 Lag åpen: Gull: Ø. Elvestad/O.V. Elvestad/Kuven 1632 Silhuett: Gull: Eirik Lygre 525 Sølv: Øystein Elvestad 503 Veteran: Gull: Geir Marthinussen 447 Lag: Ø. Elvestad, Lygre, Kuven 1483 Fripistol A: Gull: Eirik Lygre 483 Finfelt: Gull: Ole Vidar Elvestad 94 Revolverfelt: Gull: Roald Stokken 94 Spesialpistol: Gull: Gunnar Eide 77 Sølv: Roald Stokken 75 Bronse: Kjell Olsen 73 Spesialrevolver: Sølv: Roald Stokken 81 Bronse: Eirik Kuven 78 Magnum 1: Sølv: Roald Stokken 84 Lag: Gull: Stokken/Olsen/Eide 240 Magnum 2: Sølv: Roald Stokken 86 Lag: Gull: Stokken/Langøen/Eide 231 KRUSSKYTING : Luftkruset: Eirik Lygre 1097 Kanonkruset: Otto Rasmussen 85 Finkruset: Ole Vidar Elvestad 92 Revolverkruset: Roald Stokken 93 Militærkruset: Kjell Olsen 98 Svartkruset: Eirik Kuven 77 Svarthylsen: Egil Næss 81 Kjeglehylsen : Egil Havre 3,07 Sprint Luft: Vinner av vandrepokalen: Eirik Lygre 281

10 Årsbeste 2010 Luft 60 A Eirik Lygre 559 B Geir Pisani 533 Luft 40 C Ina Knudsen 360 Standard A Eirik Lygre 542 B Øystein 540 Elvestad Hurtig Fin B Eirik Lygre 560 Hurtig Grov Ingen med nok stevner VM Fin C Eirik Kuven 543 Silhuett VM Grov Fripistol Ingen med nok stevner Ingen med nok stevner Ingen med nok stevner Det skal skytes minst 3 stevner for å oppnå årsbeste. Klasse D inngår ikke. FELLESTRENING PÅ 25M. BANEN MAI JUNI 2011 Treningen er åpen for alle medlemmer med eget våpen i kal eller 0.32 Revolver i kal. 38 kan benyttes de tre første treningskvelder. Følgende program blir gjennomført: Onsdag 11/5 kl presisjonskyting Onsdag 25/5 kl duellskyting Onsdag 01/6 kl presisjon og duellskyting Tirsdag 07/06 kl hurtigpistol Onsdag 15/06 kl standardpistol Treningene begynner kl. 18, så deltakere må møte minst 10 min. før. Treningen ledes av Thorleif Lyng

11 S Stevnenr. Dato Kl. Gren Skytested Mrk. Dommere Hjelpere Tirs Luft. ord. Stemmemyren Påmelding/Luftkrus Ann-Margot Steinar Vatne 11.1 Whyatt Tirs Sprintluftpistol Stemmemyren Eirik Lygre Tirs Luft. Stand. Stemmemyren Påmelding. Eirik Lygre Lør Luft. Ord. Stemmemyren Påmelding. Luftkrus. Klubbmesterskap. Ann-Margot Whyatt Steinar Vatne Tirs Sprintluftpistol Stemmemyren Eirik Lygre Lør Klubbfelt spesial Laksevåg Ikke magnum. Påmeld. innen kl. Feltgruppen Lør Spesialfelt Laksevåg Ikke magnum. Påmeld. innen kl Feltgruppen Tirs Sprintluftpistol Stemmemyren Eirik Lygre Fre Svartkrutt Laksevåg Svarthylsen Einar Karlsen Lørdag Spesialfelt Laksevåg KM SP/SR. Påmeld. Innen kl Ikke magnum Feltgruppen Lørdag PPC - Laksevåg Påmelding. Må ha Einar Karlsen Cupmatch PPC kurs Tirs Sprintluftpistol Stemmemyren Eirik Lygre Tirs Fripistol B Laksevåg Eirik Lygre Ons Klubbfelt Laksevåg Påmeld. innen kl. Feltgruppen Klubbm. Rev./Finkruset Lør Fin/Grovpistol Laksevåg Klubbmesterskap Knut J. Larsen fin Tirs Standardpistol Laksevåg Ann-Margot Whyatt Fredag Svartkrutt Laksevåg Svartkruset Einar Karlsen 29.4 Lør Klubbfelt Spesial Laksevåg Kun magnum. Påmeld. innen kl Klubbm. mag. 1 og 2 Tore Tvedt Ole J. Davidsen Øystein Elvestad Ole V. Elvestad Otto Rasmussen Hans B. Sejrup Trond Knudsen Egil Næss Geir Marthinussen Steinar Vatne Øystein Fykse Knut J. Larsen T-H Langøen Tirs Hurtigpistol fin/grov Laksevåg Klubbmesterkap fin Eirik Lygre Geir Mannseth Ons Hurtig mil/rev Laksevåg Kjell Olsen Eirik Kuven Lør PPC - Laksevåg Påmelding. Må ha Einar Karlsen Cupmatch PPC kurs. Tirs NAIS Laksevåg Egil Havre Ons Silhuett Laksevåg Påmelding Øystein Fykse Fre Svartkrutt Laksevåg Felt Einar Karlsen Lør Spesialfelt Laksevåg Kun magnum. Påmeld. Innen kl Knut J. Larsen Tirs Standardpistol Laksevåg Klubbmesterskap Ann-Margot Whyatt Lør Fin/Grov Laksevåg Klubbmesterskap Eirik Lygre grov Ons Silhuett Laksevåg KM. Påmelding. Egil Havre Lør Felt F/G/M/R Laksevåg Påmelding før kl. Feltgruppen T-H Langøen Øystein Fykse Steinar Vatne Geir Marthinussen Øystein Elvestad Ole V. Elvestad

12 Tirs Fripistol B Laksevåg Eirik Lygre Lør Kjegleskyting Laksevåg Praktiskgruppen Tirs Hurtig mil/rev Laksevåg Egil Havre Eirik Kuven Ons Klubbfelt Laksevåg Påmeld. Innen kl Klubbm. Fin/mil.krus Feltgruppen Fre Svartkrutt Laksevåg Klubbmesterskap Einar Karlsen Lør PPC Laksevåg Påmelding. Må ha Einar Karlsen PPC kurs. Fre Svartkrutt Laksevåg Bergensmesterskap Einar Karlsen Lør Felt F/G/M/R Laksevåg Påmelding før kl Feltgruppen Tirs NAIS Laksevåg Egil Havre Ons Klubbfelt spesial Laksevåg Klubbmesterskap SP/SR Feltgruppen Tirs PPC - Laksevåg Påmelding. Må ha Einar Karlsen Cupmatch PPC Kurs Lør Hurtig fin/grov Laksevåg Klubbmesterskap Einar Karlsen grov. Ons Klubbfelt Laksevåg Påmeld. innen Feltgruppen kl Klubbm. Mil/Rev.krus. Lør Kjegleskyting Laksevåg Praktiskgruppen Fre Svartkrutt Laksevåg Felt Einar Karlsen Lør PPC - Laksevåg Påmelding. Må ha Einar Karlsen Cupmatch PPC kurs Lør Spesialfelt Laksevåg Ikke magnum. Påmelding før kl Lør Klubbfelt Laksevåg Påmeld. innen kl Klubbm. Nybeg./Kanonkrus Lør PPC - Laksevåg Påmelding. Må ha Cupmatch PPC kurs Tir Sprintluftpistol Stemmemyren Eirik Lygre Tirs Luft Standard Stemmemyren Påmelding. Luftkrus Ann-Margot Whyatt Tirs Sprintluftpistol Stemmemyren Eirik Lygre Tirs NAIS Stemmemyren Eirik Lygre Tors Luft Ordinær. Stemmemyren Påmelding. Eirik Lygre Tirs Sprintluftpistol Stemmemyren Eirik Lygre Lør Klubbfelt spesial Otto Rasmussen Hans B. Sejrup Geir Mannseth Tore Tvedt Eirik Kuven Tore Tvedt Trond Knudsen Tor Jørgen Tofte Geir Mannseth Feltgruppen Ole J. Davidsen Trond Knudsen Feltgruppen Trond Knudsen Egil Næss Einar Karlsen Steinar Vatne Laksevåg Feltgruppen Ole J. Davidsen Geir Mannseth Det er kun medlemmer som også betaler bane-/treningsavgift som har rett til vederlagsfritt å stille på klubbstevner. Andre skyttere har rett til å stille på klubbstevner mot å betale en startkontingent på kr. 50 pr. start. Det kan komme endringer i terminlisten, følg derfor med på for oppdateringer.

13 Nyttig informasjon: Adressen til BPK er: Bergen Pistolklubb, Postboks 808, 5807 Bergen Konto.nr Kontakt med styret skal skje pr. e-post eventuelt pr. brev. Ny adresse: Husk å melde fra om ny adresse til ansvarlig for medlemsregisteret i styret. Familiemedlem: Dersom du er registrert som familemedlem og ikke lenger bor på samme adresse som hovedmedlem, skal dette meldes fra om til ansvarlig for medlemsregisteret i klubben. Påmelding til NM bane, spesialfelt og felt må være lederen i hende minst 2 uker før annonsert påmeldingsfrist. Benytt e-post, eventuelt brev. Dersom påmelding ikke sendes klubbens leder innen fristen, vil det ikke bli gitt støtte til startavgift. Medlemmet må da selv foreta påmelding og betale startavgift. Medlemmene må selv følge med på for å sjekke når det er påmeldingsfrist for de ulike NM. Ved Hell Open melder medlemmet seg på selv og kan søke om å få startavgift refundert av klubben. Klubben dekker inntil 6 startgebyr pr. år pr. medlem. I tillegg kommer startkontingent for lag. Reisestøtte: Det gis for tiden ikke reisestøtte. Skyteresultater: Resultatlister på approberte stevner legges nå ut på internett av Hordaland skytterkrets. Gå inn på vår hjemmeside og bruk linken Terminliste Hordaland. Klikk på stevnenummer som er skrevet med blått. Du vil da få opp resultatlisten til dette stevnet. Resultatlister på klubbstevner sendes pr. e-post og vil bli lagt ut på hjemmesiden vår. Dugnad 2011: Se oppslag på hjemmesiden. Det vil bli gitt nærmere informasjon om arbeidsoppgaver på vår nettside og ved oppslag på banen, i forkant av datoene for dugnad. Grasrotandel, Norsk Tipping: Vi oppfordrer alle våre medlemmer som benytter Norsk Tippings tjenester til å gi sine 5 % Grasrotandel til BPK. Nummeret som oppgis ved registrering er: Utmelding: Utmelding fra klubbens skal skje skriftlig, enten fra e-post adresse registrert hos klubben eller pr. brev. Utmelding må være sendt senest året før utmelding skal gjelde fra. Våpensøknader: Se hjemmesiden vår for korrekt utfylling og innsending av våpensøknader. Bom: Du SKAL låse bommen når du kjører fra banen som siste skytter.

14 Bane-/treningsavgift: Alle som skal benytte baneanlegg/utstyr som BPK eier/disponerer må betale bane- /treningsavgift. Bruk av baneanlegg: Uten tillatelse fra styret er det er ikke tillatt å ta med personer som ikke har sikkerhetskurs, for å skyte på anlegg BPK disponerer. Mailingliste: Dersom du ønsker å melde deg på/av vår mailingliste - send e-post til klubbens sekretær: Kontingent 2011: Faktura for 2011 sendes ut i februar. Dersom du ikke har mottatt faktura innen 10. mars, ta kontakt med vår kasserer pr. e-post: Kontingent tidligere år: Dersom du ikke har fått betalt kontingent for tidligere år må du ta kontakt med kasserer: med kopi til leder: Medlemsbevis: Gyldig medlemsbevis skal medbringes ved bruk av anlegg BPK disponerer. Medlemsbeviset skal fremvises til styremedlem på oppfordring.

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013

Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013 Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013 KM Siluettpistol: Klasse Åpen: Gull KM Fripistol: Klasse V-50 : Gull Roald Stallemo Kristiansand Pistolklubb KM - Hurtigpistol Fin: Klasse Kvinner:

Detaljer

ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb. Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013

ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb. Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013 ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013 SAKSLISTE FOR KRISTIANSAND PISTOLKLUBBS ÅRSMØTE 2013 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av sakslisten 3. Valg av dirigent

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB PB 153, 3371 VIKERSUND ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB Referat fra årsmøte torsdag 5. mars 2009 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer Det var totalt 12 stemmeberettige som møtte.

Detaljer

Felt, revolver V60 Terje Storholt 1 SUM 6 1 4

Felt, revolver V60 Terje Storholt 1 SUM 6 1 4 Medalje- og premieoversikt Medaljeoversikt Oslo Pistolklubb 203 Norgesmesterskap 203 VM Grov V60 V60 Hurtig Fin V60 Silhuett V60 Hurtig Grov V60 Fripistol Åpen Bernt Johannessen V60 V60 Felt, revolver

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Oppegård Skytterlag Referat fra styremøte nr 5 2012

Oppegård Skytterlag Referat fra styremøte nr 5 2012 Møte dato 01.10.2012 Sted Kurud Tid 18.00 21.00 Neste møte 07.01.2013 Sted Kurud Tid 18.30 21.00 Distr. Deltakere Meldt forfall Forfall Tom Robert Sletta (TRS) Franck Sommerlyst (FS) Øivind Johnsen (ref)

Detaljer

FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548

FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548 FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548 post@fpk.no www.fpk.no ÅRSMØTE 2007 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Kurud skytebane mandag 7. Oktober kl. 1900 Det ble på årsmøte for regnskapsåret 2012 besluttet at vi skulle arrangere NM PPC1500, og begynne arbeidet med

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts

Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts Fagkomite pistol har bestått av: Leder: Bente-Karin Bruaseth Mysen PL Nestleder: Hans Petter Lindstad Sarpsborg PK Medlem: Øyvind Johansen Mysen PL

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Godkjenne innkallingen 4. Valg av møteleder og referent, samt to til å signere referatet

Detaljer

Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013

Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013 Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013 DM Siluettpistol: Klasse Junior: Gull Espen Magnussen Sola Pistolklubb Klasse Åpen Gull Trond-Arild Nodeland Kristiansand Pistolklubb Klasse

Detaljer

Vi oppfordrer dere alle, som har mulighet til det, til å finne sidene våre og bruke litt tid på å lese det som står der.

Vi oppfordrer dere alle, som har mulighet til det, til å finne sidene våre og bruke litt tid på å lese det som står der. Orkla Pistolklubb Stiftet 5. desember 1975 under navnet Orkla Skytterlags Pistolgruppe Pistolero!Medlemsblad nr 1. Orkla Pistolklubb ønsker å komme i bedre kontakt med sine medlemmer. Derfor introduseres

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2013 6. Budsjett for 2013 7. Fastsetting

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M SARPSBORG SKYTTERLAG LØR 03.01.2015 TRENING FELT ALLE?? ONS 07.01.2015 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR LØR 10.01.2015 DUGNAD 15 M ALLE STYRET ONS 14.01.2015 STYREMØTE KL. 19:30 STYRET ONS 21.01.2015

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Arrangører: OPDAL OG MIDTBYGDEN SKYTTERLAG LØNSET SKYTTERLAG I samarbeid med: OPPDAL IL SKISKYTING Velkommen til Oppdal Opdal Skytterlag (eller

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014 Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014 Sted: Tid: Revheim Skole, treningslokaler Tirsdag 24.02.2015 kl.19 Årsmelding 2014 Sakslisten : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell

ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7. Fastsetting av medlemskontingent

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 På vegne av Norges Skiforbund har Vang Skiløperforening og Vaaler Idrettsforening gleden av å innby til Junior

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH 2 NAIS Historikk NAIS. står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion.

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Regnskap 2014. Regnskap Askim pistolklubb 2014, side 1

Regnskap 2014. Regnskap Askim pistolklubb 2014, side 1 Regnskap 2014 Regnskap Askim pistolklubb 2014, side 1 Varebeholdning per 31.12.14. Varetype: Beholdning: Stk. pris: Verdi: Patroner cal.22 LR, ulike merker: CCI standard Lapua SKS Standard plus Patroner.32swl

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. /mac 1:users:arnth:www:program og statutter for klubbens stevner.doc

INNHOLDSFORTEGNELSE. /mac 1:users:arnth:www:program og statutter for klubbens stevner.doc INNHOLDSFORTEGNELSE Generelle bestemmelser...1 Amalgampokalen...2 B Pokalen...3 C Pokalen...3 Cowboypokalen...4 D Pokalen...5 Det militære skarpskyttermerke med pistol...6 Duellpokalen...7 Eventyrpokalen...8

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger:

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: Akademisk / Oslo Jeger og Fisker Forening / Skarpskytten / Østre Bærum Skytterlag GENERELLE TRENINGSTIDER - LØVENSKIOLDBANEN Bane Dag(er)

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Regnskap 2013. Regnskap Askim pistolklubb 2013, side 1

Regnskap 2013. Regnskap Askim pistolklubb 2013, side 1 Regnskap 2013 Regnskap Askim pistolklubb 2013, side 1 Varebeholdning per 31.12.13. Varetype: Beholdning: Stk. pris: Verdi: Patroner cal.22 LR, ulike merker: CCI standard Lapua SKS Standard plus Federal

Detaljer

Referat årsmøte 19. mars 2OL5.

Referat årsmøte 19. mars 2OL5. Referat årsmøte 19. mars 2OL5. Sted: ÅrsmØtet ble holdt på Rotator. Saksliste: 1. Årsmelding 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Medlemskontingent 5. Valg 6. SØr cup/løpsdager 7. Medlemmer 8. Aktivitetsledere /

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

Referat Styremøte 13. apr 2015 Til stede: Rolf Støre, Jonny Ellingsen, Åse Strand, Svein Andreassen, Stig Sørensen, Magnus S Jensen,

Referat Styremøte 13. apr 2015 Til stede: Rolf Støre, Jonny Ellingsen, Åse Strand, Svein Andreassen, Stig Sørensen, Magnus S Jensen, Referat Styremøte 13. apr 2015 Til stede: Støre, Jonny Ellingsen, Åse Strand, Svein Andreassen, Stig Sørensen, Magnus S Jensen, Saksnr Sak 34/15 Godkjenning referat 02.03.15 Godkjent uten kommentarer 35/15

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 21.10.2015 Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Ungdomsskyttere 2011/2012

Ungdomsskyttere 2011/2012 ÅRSBERETNING 2012 Ungdomsskyttere 2011/2012 Saksliste Årsmøte 2012 Sted: Skytterhuset Vinterveiskaret Dato: 10.11.12 Kl: 18.00 Sak 1. Konstituering. a) Valg av dirigent og møtesekretær b) Godkjenning av

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte 2012 Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Etablert 1984 88 Medlemmer Tilknyttet 3 forbund: NSF (Norsk Skytterforbund) Formann: Morten Ovedal (movedal@gmail.

Etablert 1984 88 Medlemmer Tilknyttet 3 forbund: NSF (Norsk Skytterforbund) Formann: Morten Ovedal (movedal@gmail. Etablert 1984 88 Medlemmer Tilknyttet 3 forbund: NSF (Norsk Skytterforbund) (Kr 300) www.skyting.no DSSN (Dynamisk Sportsskyting Norge) www.dssn.no SWS (Scandinavian Western Shooters) www.swsnet.org Krever

Detaljer

Årsmelding 2013 for Tromsø Travlag

Årsmelding 2013 for Tromsø Travlag Årsmelding 2013 for Tromsø Travlag Tromsø travlag Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014

Årsberetning for Numedal Sportsskyttere - 2014 Årsberetning for - 2014 Styret i beretningsåret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer Styremedlem: Ola Fosshaug Synne Nørstegård Tråen Christine Lind Hallvard Grette Gunn Heidi Sønsterud Haugen Banekomitè:

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL Dato: 18. august 2002 Arrangør: Dokka Pistolklubb Sted: Nordre Land sentralskytebane Antall startende 129 RESULTATLISTER SENDT

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Klasse- og lag-inndeling... 2 3 Lagskyting... 2 4 Reglement og skyteprogram... 2 4.1 Skyteprogram... 3 4.2 Finaleskyting...

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag INNBYDELSE til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007 Sponsorer / samarbeidspartnere: Løiten skytterlag ble stiftet 1867, og fyller 140 år i år. Løiten skytterlag består av ca. 200 skyttere,

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Invitasjon. Politihøgskolens idrettslag inviterer til norsk politimesterskap i skyting Stavern

Invitasjon. Politihøgskolens idrettslag inviterer til norsk politimesterskap i skyting Stavern Invitasjon Politihøgskolens idrettslag inviterer til norsk politimesterskap i skyting 2015 - Stavern Fredriksvern verft ligger til i idylliske omgivelser ved sjøen i Stavern i Vestfold. Her har Justissektorens

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

Resultatliste hurtigstevne. HURTIG FINPISTOL Klasse A. Hurtig 7FGMRSPSR - DM SP SR. Program : Dato : Stevnenr : Elektronikk :

Resultatliste hurtigstevne. HURTIG FINPISTOL Klasse A. Hurtig 7FGMRSPSR - DM SP SR. Program : Dato : Stevnenr : Elektronikk : Resultatliste hurtigstevne Stevne : Åpent stevne Program : Arrangør : Hurtig 7FGMRSPSR - DM SP SR Sarpsborg Pistolklubb Dato : 31.05.15 Sted: Bjørndalen Stevnenr : 1501029 Elektronikk : Nei Stevneleder:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 Klubbhuset, Idrettsplassen kl. 19.00 Tilstede: Ola Idar Løkken, Lene Johanssen, Linda Svendsrud, Jon Fjeldet, Unn Kristin Haupberg, Torger

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Referat fra årsmøte 2015 12.november

Referat fra årsmøte 2015 12.november Namdalseid og Lyngen skytterlag Referat fra årsmøte 2015 12.november Sakliste Valg av møteleder/referent Godkjennelse av møteinnkalling/sakliste Årsmelding Regnskap Valg Kaffepause Sakliste Sponsing av

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 Oppsummering av sesongen 2012 Rekrutteringsaktivitet 2012 o Innendørstreninger: 21 (+ 19) o Utendørstreninger: 11 o Stevner: 2 + 3 fellesstevner Premieutdeling

Detaljer

Regnskap 2012. Regnskap Askim pistolklubb 2012, side 1

Regnskap 2012. Regnskap Askim pistolklubb 2012, side 1 Regnskap 2012 Regnskap Askim pistolklubb 2012, side 1 Varebeholdning per 31.12.12. Varetype: Beholdning: Stk. pris: Verdi: Patroner cal.22 LR, ulike merker: CCI standard Fiocchi Maxal Lapua SKS Standard

Detaljer

Årsmøte i Bergen Agility Klubb

Årsmøte i Bergen Agility Klubb Årsmøte i Bergen Agility Klubb tirsdag, 17. Mars 2015 kl 18:30 Sted: Olsvik Skole Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte. Møte- og stemmerett i årsmøte: Alle medlemmer av klubben som har betalt

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer