INNKALLING TIL ÅRSMØTE Bruk av Laksevågbanen 2011:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Bruk av Laksevågbanen 2011:"

Transkript

1 INFORMASJONSBLAD FOR NR ÅRG. INNKALLING TIL ÅRSMØTE Onsdag 30. mars 2011, kl i Skytterhuset, på Laksevåg. Saksliste: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Salg av aksjer i klubbhus/standplass 5. Oversendelse av krav til inkasso 6. Fastsetting av kontingent for Innkomne forslag 8. Budsjett for Valg 10. Premieutdeling Forslag til saker som en ønsker å ta opp på årsmøte skal være sendt (pr. post eller e- post), senest 2 uker før årsmøtet. Bruk av Laksevågbanen 2011: Følgende dager er disponert til organisert trening i 2011 sesongen. Treningstiden er fra til Husk at skyting ikke er tillatt ved dårlige lysforhold (skumring). Merk at stevner, kurs og fellestreninger har prioritet. Les derfor terminlisten og oppslag på hjemmesiden/banen. Banen vil i vintersesongen bli benyttet en del lørdager til stevner og kurs. Les derfor oppslagene på skytebanen. 25 M banen: Mandag Silhuettpistol Tirsdag Finpistol og grovpistol. Onsdag Fri trening pistol/rev. Torsdag Nybegynnertrening Fredag Svartkrutt. Lørdag Fri trening pistol/rev. Søndag Bane stengt for trening. 50 M banen: Mandag Praktisk skyting Tirsdag PPC Onsdag Felt Torsdag Fri trening pistol/rev. Fredag "Fredagsgjengen" Lørdag Fri trening pistol/rev. Søndag Bane stengt for trening.

2 Årsmelding for Styret: Styret har i perioden bestått av: Medaljeutvalg: Geir Mannseth Ann Margot Whyatt Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Banemester: Våpenmester: Styremedlem: Øystein Fykse Gunnar Eide Helge Hermansen Turgay Vandemir Einar Karlsen Knut J. Larsen Gro Fykse Jocelyn Strømsnes Revisor: Varamann: Valgkomité: Svartkruttgruppen: Leder: Einar Karlsen Kjell T. Jansen Gerhard F. Vågen S. Jetmundsen Gunnar Eide Helge Hermansen Sportslige aktiviteter: BPK har i 2010 sesongen vært representert med skyttere på følgende arrangement: Norgesmesterskap i spesialfelt. Norgesmesterskap i feltskyting. Norgesmesterskap i baneskyting. Scotland Open. Wales Open Hell Open. Følgende høydepunkt vil vi nevne: Våre skyttere har tatt en rekke medaljer i NM, DM og KM. Gull til Øystein Elvestad i NM Finfelt og Grovfelt Klubben har gjennomført NAIS skyting. Oppsluttingen har vært god og dette er en populær aktivitet. Se terminlisten for NAIS skyting Klubben er tatt opp som medlem i Norges Forbund for Praktisk Skyting Klubben har vært med å arrangere NM i PPC

3 Medlemmer: Tilgangen på nye medlemmer i 2010 har vært god. Pr har klubben 461 betalende medlemmer. Det har vært stor interesse for våre kurs. Det har vært 62 deltakere på sikkerhetskurs i Medlemskap i Svartkruttgruppen/Norsk Svartkrutt Union koster kr. 200 pr. år og pr består gruppen av 23 medlemmer. Alle nye medlemmer må ta sikkerhetskurs og obligatorisk skyteopplæring over 10 uker. Klubben holdt tre kurs i 2010, et kurs i februar, ett kurs i mai og ett kurs i september. I tillegg ble det avholdt ett PPC kurs. Antall medlemmer som har tatt PPC-kurs er nå 29. Møter, stevner og skytebane: Styret har avholdt 6 styremøter og vært representert på ordinært kretsting. Styret i BPK har vært med på å utarbeide kretsens terminliste for Etter at vi reduserte antall banestevner i 2009 ser vi en høyere deltakelse på de stevnene vi har arrangert. Feltstevner hadde også i 2010 god deltakelse. Laksevågbanen: Etter flere års forhandlinger mellom kommunen og Bergen Skytterlag ble det i 2008 inngått en ny leieavtale mellom partene. Den nye avtalen har en varighet frem til Styret i BPK har parallelt forhandlet om en ny fremleieavtale med Bergen Skytterlag. Denne avtalen ble ferdigforhandlet og undertegnet i desember Fremleieavtalen vi har fått har samme varighet som hovedavtalen. Avtalen sikrer bl.a. BPK bruk av 25 meters og 50 meters banen, tilkomst og parkering. I tillegg har BPK fått en rett til å bruke området nord for baneanlegget vårt til feltanlegg, i samarbeid med Skytterlaget. Dette forutsetter at planer for utbygging godkjennes. Skytterlaget fikk i 2009 tillatelse til å fradele areal til nytt klubbhus/innendørsanlegg. De har også fått godkjent sin byggesøknad. På bakgrunn av dette sendte BPK søknad til Bergen kommune om fradeling av areal til vårt nye klubbhus/standplass. Søknaden ble godkjent og tomten fradelt i november BPK har inngått og fått tinglyst en festeavtale med Bergen kommune som varer frem til Dette gjør at det kan søkes om tippemidler for prosjektet. Byggekommiteèn har i samarbeid med styret besluttet å inngå kontrakt med ByggOppdrag AS for bygging av nytt standplass-/klubbhus. Brødrene Rio AS vil utføre støpearbeidet. Byggesøknad er sendt inn og råbygg ventes ferdig oppført i løpet av Vi har i 2010 utbedret hele baneanlegget, slik at det nå er i samsvar med politiets krav. Sveinung Jetmundsen og Einar Karlsen har nedlagt en fantastisk innsats for å få dette til. I tillegg er det gjort en betydelig dugnadsinnsats. Styret foreslo i 2009 å gå til innkjøp av 25 elektroniske skiver til baneskyting, i forbindelse med ferdigstillelse av 50 meters banen. P.g.a. regler om hvilke kretser som hvert år kan søke om støtte til elektroniske skiver, søkte styret i 2009 om støtte til å kjøpe 10 elektroniske skiver. Vi fikk avslag på vår søknad i Det ble fra skytterforbundets side ikke gitt forklaring på avslaget.

4 Det ble på årsmøtet i 2009 vedtatt at styret hadde fullmakt til å ta opp lån. Styret har så langt ikke lykkes å finne en långiver. På bakgrunn av dette har byggekommiteèn og styret vedtatt en gradvis gjennomføring av nybygget. Råbygget skal være ferdig i Innredning av bygget vil i stor grad skje på dugnad når klubben har midler til å kjøpe inn byggematerialer. Følgende tentativ plan for ferdigstillelse er satt opp: 2011: Råbygg. Grave ned septiktank. 2012: Gjøre ferdig standplassdel, koble til vann og strøm og gjøre ferdig minst ett toalett. 2013: Gjøre ferdig klubbhusdel. 2014: Gjøre ferdig luftbane og loft. Fremdriftsplanen er avhengig av at klubbens inntekter opprettholdes eller helst økes i denne perioden. I tillegg er vi avhengig av at medlemmer stiller på dugnad. Luftbanen i Stemmemyrhallen: Luftbanen ble oppgradert i Det er montert 10 nye elektriske skivetrekk. Videre er det montert nye lysarmatur på banen og skytebenkene er endret. Det er ikke gjort større arbeid på luftbanen siden Klubben disponerer også mange gode luftvåpen som kan benyttes av medlemmene. Medlemmene oppfordres på det sterkeste til å gjøre bruk av dette tilbudet. Eirik Lygre gjør en stor innsats for å holde klubbens luftskytingssatsing på et høyt nivå. Klubben har et samarbeid med Sartor Sportsskytterlag. Vi inngikk i 2007 en avtale om å benytte deres innendørsanlegg. Denne avtalen gjelder ennå. Det er her mulig å skyte.22 innendørs til fastsatte tider, samt luftskyting. Klubbens medlemmer vil også i 2011 kunne benytte dette tilbudet gratis. Se våre nettsider/oppslag på banen for nærmere informasjon. Aktiviteter: Klubben har stått som arrangør av følgende approberte stevner: Luft ordinær 2 Luft Standard: 2 Silhuett : 2 Finpistol: 2 Grovpistol: 2 Standard: 2 Hurtig Fin: 2 Hurtig Grov: 2 Spesialfelt: 4 Felt 2 Under disse stevnene har klubben avviklet KM/DM i silhuett, KM fin/grov, KM hurtig fin/grov og KM spesialpistol, spesialrevolver, magnum 1 og magnum 2. Det har vært arrangert 10 klubbfeltstevner, 2 stevner med kjegleskyting, 7 PPC stevner og 6 svartkruttstevner. Dommere i sesongen 2010: Egil Havre Ann Margot Whyatt Knut J. Larsen Morten Andreassen Eirik Lygre Kjell Olsen Christina Andreassen Øystein Fykse Einar Karlsen Styret vil også takke våre utmerkede hjelpere til stevner, både når det gjelder baneskyting og feltskyting. Vi oppfordrer i tillegg våre medlemmer til å melde seg som hjelpere. Dette gjøres ved å sende en melding på e-post til styret.

5 Klubben er også avhengig av at medlemmer er villig til å ta dommerkurs. Slik situasjonen er i dag har vi for få dommere i forhold til det høye aktivitetsnivået klubben har på stevner. Klubben eier følgende våpen: Unique.22 2 stk Ruger stk Star.22 1 stk Hämmerli.22 1 stk Walther OSP silhuett 1 stk Walther.22 1 stk Feinwerkbau CO2 4 stk Steyer CO2 1 stk Hämmerli luft 1 stk CZ 9 mm 1 stk Tanfoglio.45 1 stk Hämmerli silhuett 1 stk S&W.22 pistol 1 stk Ruger stk S&W.22 revolver 1 stk S&W stk Walther stk Ruger.454 Casull 1 stk Tanfoglio 9 mm 1 stk Glock 10 mm 1 stk Ruger.44 mag. 1 stk Klubben har ikke kjøpt våpen i Klubbens våpen skal brukes til opplæring av nye medlemmer. Men også medlemmer som ønsker å prøveskyte dem, eller bruke dem i konkurranser har anledning til dette. Ta kontakt med våpenmester. OBS! Klubbens våpen kan kun lånes dersom et styremedlem er tilstede. Ammokjøp: Medlemmer kan fremdeles kjøpe ammo fra klubben. I tillegg til.22 ammo vil det periodevis også være mulig å kjøpe andre kaliber. Ta kontakt med våpenmester for ammokjøp. Ammosalget går med overskudd og dekker også kostnadene med styreammo. Medlemsblad og aktivitet for medlemmer: Styret har gitt ut ett nummer av medlemsbladet i sesongen Styret har arrangert to fellesdugnader på Laksevågbanen. Klubben fikk ny internettside i Målet er å legge ut hyppige oppdateringer og ha mye nyttig informasjon. Siden vil gradvis bli bygget opp. Vi oppfordrer medlemmene til å komme med forslag til innhold og gjerne også med stoff til siden. Adressen er for øvrig som tidligere: Vandrepremier De av våre medlemmer som har vandrepremier liggende, bes ta kontakt med klubbens sekretær, Helge Hermansen.

6 Våpensøknader Det ble i oktober 2008 innført nye rutiner for søknad om våpen. I 2009 skjedde ytterligere endringer p.g.a. endringer i våpenforskriften. Les mer om dette på vår hjemmeside. Hovedpunktene er: Skjemaene for våpensøknad og uttalelse fra pistolklubb skal sendes til Bergen Pistolklubb sammen med dokumentasjon på betalt medlemskontingent aktivitet og opplysninger om våpen man allerede eier. Vedlagt skal følge en frankert og adressert konvolutt. Søknader som ikke oppfyller kravene vil ikke bli behandlet. Forslag om salg av aksjer i nytt klubbhus/standplass Styret foreslår at klubben selger aksjer i nytt klubbhus/standplass som en del av finansieringen av bygget. Salget vil skje på frivillig basis blant medlemmene. Det foreslås to typer aksjer. 1) "A-aksjer" pålydende kr Disse aksjene kan innløses. De kan innløses mot kr i reduksjon i leie av lokaler i bygget. Det kan kun innløses èn aksje ved hvert leieforhold. Hver aksje kan bare innløses èn gang og bare ved leie av lokaler. 2) "B-aksjer" pålydende kr Disse aksjene kan ikke innløses. Medlemmene kan kjøpe det antall aksjer man ønsker. Aksjene nummereres. Liste over aksjekjøpere vil bli hengt opp på veggen i det nye klubbhuset. Forslag om oversendelse av utestående krav på medlemskontingent til inkasso Klubben har utestående ca. kr i ubetalte medlemskontingent for 2009 og Dette er personer som ikke har sendt utmeldelse i samsvar med klubbens regler. Tidligere har disse kravene blitt slettet. Styret foreslår at årsmøtet gir fullmakt til styret å sende krav fra og fremtidige utestående krav til inkasso. Bergen, Øystein Fykse Gro Fykse Turgay Vandemir Einar Karlsen Gunnar Eide Knut J. Larsen Helge Hermansen Joycelyn Strømsnes

7 SKYTERESULTATER NM FELT : Finfelt: Gull: Øystein Elvestad Grovfelt: Gull: Øystein Elvestad KLUBBMESTERSKAP: Luftpistol: Åpen klasse: Gull: Eirik Lygre 547 Kvinner: Gull: Ina Knudsen 351 Veteran: Gull: Geir Mannseth 285 Silhuettpistol: Åpen klasse: Gull: Eirik Lygre 525 Sølv: Øystein Elvestad 503 Veteran: Gull: Geir Marthinussen 447 Finpistol: Menn: Gull: Øystein Elvestad 564 Sølv: Ove Hammerstad 546 Bronse: Eirik Kuven 543 Veteran: Gull: Gerhard Vågen 505 Sølv: Asbjørn Melling 499 Bronse: Geir Mannseth 479 Standardpistol: Menn: Gull: Øystein Elvestad 540 Sølv: Eirik Lygre 532 Bronse: Eirik Kuven 527 Kvinner: Gull: Åshild Bendiksen 212 Veteran: Gull: Geir Mannseth 445 Hurtigpistol fin: Menn: Gull: Eirik Lygre 560 Sølv: Øystein Elvestad 556 Bronse: Ole Vidar Elvestad 540 Kvinner: Gull: Jina Seo-Larsen 522 Sølv: Ina G. Knudsen 494 Gull: Trond Borgen 504 Hurtigpistol grov: Gull: Øystein Elvestad 551 Sølv: Eirik Lygre 548 V-50: Gull: Geir Marthinussen 549 Gull: Trond Borgen 497 Svartkrutt: Gull: Knut J. Larsen 87 Sølv: Einar Karlsen 84 Bronse: Eirik Kuven 77 Finfelt: Åpen klasse: Gull: Øystein Elvestad 98 Sølv: Ole Vidar Elvestad 97 Bronse: Otto Rasmussen 95 Revolverfelt: Åpen klasse: Gull: Roald Stokken 94 Sølv: Tor Jørgen Tofte 92 Bronse: Knut J. Larsen 88 Militærfelt: Åpen klasse: Gull: Knut J. Larsen 89 Sølv: Tor Jørgen Tofte 87 Bronse: Børge Haugetun 86

8 Magnumfelt 1: Gull: Øystein Elvestad 86 Sølv: Roald Stokken 84 Bronse: Tor-H. Langøen 82 Magnumfelt 2: Gull: Knut J. Larsen 81 Sølv: Gunnar Eide 79 Bronse: Roald Stokken 79 Spesialpistol: Gull: Roald Stokken 78 Sølv: Gunnar Eide 74 Bronse: Egil Næss 71 Spesialrevolver: Gull: Roald Stokken 84 Sølv: Kjell Olsen 82 Bronse: Ole Vidar Elvestad 78 Nybegynnerfelt: Åpen klasse: Gull: Johan Løvold 77 Sølv: Roger Blom 75 Bronse: Frode Pettersen 73 Bergensmesterskap svartkrutt Gull: Einar Karlsen 89 Sølv: Knut J. Larsen 85 Bronse: Eirik Kuven 79 DM Luftpistol: Sølv: Eirik Lygre 552 Kvinner: Gull: Ina G. Knudsen 357 Fin: Gull: Eirik Lygre 563 Sølv: Asbjørn Meling 502 Grov: Gull: Eirik Lygre 565 Hurtig Grov: Sølv: Eirik Lygre 543 Gull: Trond Borgen 471 Hurtig fin: Bronse: Erik Lygre 554 Sølv: Trond Borgen 515 Silhuett: Gull: Eirik Lygre 525 Sølv: Øystein Elvestad 503 Veteran: Gull: Geir Marthinussen 447 Lag: Ø. Elvestad, Lygre, Kuven 1483 Standard: Gull: Eirik Lygre 542 Bronse: Eirik Kuven 499 V-70: Sølv: Geir Mannseth 460 Fripistol A: Gull: Eirik Lygre 483 KM: Luft: Kvinner Gull: Ina G. Knudsen 557 Standard: Sølv: Øystein Elvestad 527 Kvinner: Gull: Jina Seo Larsen 443 Gull: Trond Borgen 487 Lag: Gull: Lygre/Elvestad/Kuven 1545

9 Hurtig Fin: Gull: Eirik Lygre 560 Bronse: Øystein Elvestad 556 Kvinner: Gull: Jina Seo-Larsen 522 Gull: Trond Borgen 504 Lag åpen: Gull: Lygre/Ø. Elvestad/Kuven 1649 Hurtig Grov: Gull: Øystein Elvestad 551 Sølv: Eirik Lygre 548 V-50: Gull: Geir Marthinussen 549 Gull: Trond Borgen 497 Lag åpen: Gull: Lygre/Ø. Elvestad/Marthinussen 1648 Finpistol: Gull: Øystein Elvestad 564 Gull: Gerhard Vågen 505 Lag åpen: Gull: Ø. Elvestad/O.V. Elvestad/Kuven 1632 Silhuett: Gull: Eirik Lygre 525 Sølv: Øystein Elvestad 503 Veteran: Gull: Geir Marthinussen 447 Lag: Ø. Elvestad, Lygre, Kuven 1483 Fripistol A: Gull: Eirik Lygre 483 Finfelt: Gull: Ole Vidar Elvestad 94 Revolverfelt: Gull: Roald Stokken 94 Spesialpistol: Gull: Gunnar Eide 77 Sølv: Roald Stokken 75 Bronse: Kjell Olsen 73 Spesialrevolver: Sølv: Roald Stokken 81 Bronse: Eirik Kuven 78 Magnum 1: Sølv: Roald Stokken 84 Lag: Gull: Stokken/Olsen/Eide 240 Magnum 2: Sølv: Roald Stokken 86 Lag: Gull: Stokken/Langøen/Eide 231 KRUSSKYTING : Luftkruset: Eirik Lygre 1097 Kanonkruset: Otto Rasmussen 85 Finkruset: Ole Vidar Elvestad 92 Revolverkruset: Roald Stokken 93 Militærkruset: Kjell Olsen 98 Svartkruset: Eirik Kuven 77 Svarthylsen: Egil Næss 81 Kjeglehylsen : Egil Havre 3,07 Sprint Luft: Vinner av vandrepokalen: Eirik Lygre 281

10 Årsbeste 2010 Luft 60 A Eirik Lygre 559 B Geir Pisani 533 Luft 40 C Ina Knudsen 360 Standard A Eirik Lygre 542 B Øystein 540 Elvestad Hurtig Fin B Eirik Lygre 560 Hurtig Grov Ingen med nok stevner VM Fin C Eirik Kuven 543 Silhuett VM Grov Fripistol Ingen med nok stevner Ingen med nok stevner Ingen med nok stevner Det skal skytes minst 3 stevner for å oppnå årsbeste. Klasse D inngår ikke. FELLESTRENING PÅ 25M. BANEN MAI JUNI 2011 Treningen er åpen for alle medlemmer med eget våpen i kal eller 0.32 Revolver i kal. 38 kan benyttes de tre første treningskvelder. Følgende program blir gjennomført: Onsdag 11/5 kl presisjonskyting Onsdag 25/5 kl duellskyting Onsdag 01/6 kl presisjon og duellskyting Tirsdag 07/06 kl hurtigpistol Onsdag 15/06 kl standardpistol Treningene begynner kl. 18, så deltakere må møte minst 10 min. før. Treningen ledes av Thorleif Lyng

11 S Stevnenr. Dato Kl. Gren Skytested Mrk. Dommere Hjelpere Tirs Luft. ord. Stemmemyren Påmelding/Luftkrus Ann-Margot Steinar Vatne 11.1 Whyatt Tirs Sprintluftpistol Stemmemyren Eirik Lygre Tirs Luft. Stand. Stemmemyren Påmelding. Eirik Lygre Lør Luft. Ord. Stemmemyren Påmelding. Luftkrus. Klubbmesterskap. Ann-Margot Whyatt Steinar Vatne Tirs Sprintluftpistol Stemmemyren Eirik Lygre Lør Klubbfelt spesial Laksevåg Ikke magnum. Påmeld. innen kl. Feltgruppen Lør Spesialfelt Laksevåg Ikke magnum. Påmeld. innen kl Feltgruppen Tirs Sprintluftpistol Stemmemyren Eirik Lygre Fre Svartkrutt Laksevåg Svarthylsen Einar Karlsen Lørdag Spesialfelt Laksevåg KM SP/SR. Påmeld. Innen kl Ikke magnum Feltgruppen Lørdag PPC - Laksevåg Påmelding. Må ha Einar Karlsen Cupmatch PPC kurs Tirs Sprintluftpistol Stemmemyren Eirik Lygre Tirs Fripistol B Laksevåg Eirik Lygre Ons Klubbfelt Laksevåg Påmeld. innen kl. Feltgruppen Klubbm. Rev./Finkruset Lør Fin/Grovpistol Laksevåg Klubbmesterskap Knut J. Larsen fin Tirs Standardpistol Laksevåg Ann-Margot Whyatt Fredag Svartkrutt Laksevåg Svartkruset Einar Karlsen 29.4 Lør Klubbfelt Spesial Laksevåg Kun magnum. Påmeld. innen kl Klubbm. mag. 1 og 2 Tore Tvedt Ole J. Davidsen Øystein Elvestad Ole V. Elvestad Otto Rasmussen Hans B. Sejrup Trond Knudsen Egil Næss Geir Marthinussen Steinar Vatne Øystein Fykse Knut J. Larsen T-H Langøen Tirs Hurtigpistol fin/grov Laksevåg Klubbmesterkap fin Eirik Lygre Geir Mannseth Ons Hurtig mil/rev Laksevåg Kjell Olsen Eirik Kuven Lør PPC - Laksevåg Påmelding. Må ha Einar Karlsen Cupmatch PPC kurs. Tirs NAIS Laksevåg Egil Havre Ons Silhuett Laksevåg Påmelding Øystein Fykse Fre Svartkrutt Laksevåg Felt Einar Karlsen Lør Spesialfelt Laksevåg Kun magnum. Påmeld. Innen kl Knut J. Larsen Tirs Standardpistol Laksevåg Klubbmesterskap Ann-Margot Whyatt Lør Fin/Grov Laksevåg Klubbmesterskap Eirik Lygre grov Ons Silhuett Laksevåg KM. Påmelding. Egil Havre Lør Felt F/G/M/R Laksevåg Påmelding før kl. Feltgruppen T-H Langøen Øystein Fykse Steinar Vatne Geir Marthinussen Øystein Elvestad Ole V. Elvestad

12 Tirs Fripistol B Laksevåg Eirik Lygre Lør Kjegleskyting Laksevåg Praktiskgruppen Tirs Hurtig mil/rev Laksevåg Egil Havre Eirik Kuven Ons Klubbfelt Laksevåg Påmeld. Innen kl Klubbm. Fin/mil.krus Feltgruppen Fre Svartkrutt Laksevåg Klubbmesterskap Einar Karlsen Lør PPC Laksevåg Påmelding. Må ha Einar Karlsen PPC kurs. Fre Svartkrutt Laksevåg Bergensmesterskap Einar Karlsen Lør Felt F/G/M/R Laksevåg Påmelding før kl Feltgruppen Tirs NAIS Laksevåg Egil Havre Ons Klubbfelt spesial Laksevåg Klubbmesterskap SP/SR Feltgruppen Tirs PPC - Laksevåg Påmelding. Må ha Einar Karlsen Cupmatch PPC Kurs Lør Hurtig fin/grov Laksevåg Klubbmesterskap Einar Karlsen grov. Ons Klubbfelt Laksevåg Påmeld. innen Feltgruppen kl Klubbm. Mil/Rev.krus. Lør Kjegleskyting Laksevåg Praktiskgruppen Fre Svartkrutt Laksevåg Felt Einar Karlsen Lør PPC - Laksevåg Påmelding. Må ha Einar Karlsen Cupmatch PPC kurs Lør Spesialfelt Laksevåg Ikke magnum. Påmelding før kl Lør Klubbfelt Laksevåg Påmeld. innen kl Klubbm. Nybeg./Kanonkrus Lør PPC - Laksevåg Påmelding. Må ha Cupmatch PPC kurs Tir Sprintluftpistol Stemmemyren Eirik Lygre Tirs Luft Standard Stemmemyren Påmelding. Luftkrus Ann-Margot Whyatt Tirs Sprintluftpistol Stemmemyren Eirik Lygre Tirs NAIS Stemmemyren Eirik Lygre Tors Luft Ordinær. Stemmemyren Påmelding. Eirik Lygre Tirs Sprintluftpistol Stemmemyren Eirik Lygre Lør Klubbfelt spesial Otto Rasmussen Hans B. Sejrup Geir Mannseth Tore Tvedt Eirik Kuven Tore Tvedt Trond Knudsen Tor Jørgen Tofte Geir Mannseth Feltgruppen Ole J. Davidsen Trond Knudsen Feltgruppen Trond Knudsen Egil Næss Einar Karlsen Steinar Vatne Laksevåg Feltgruppen Ole J. Davidsen Geir Mannseth Det er kun medlemmer som også betaler bane-/treningsavgift som har rett til vederlagsfritt å stille på klubbstevner. Andre skyttere har rett til å stille på klubbstevner mot å betale en startkontingent på kr. 50 pr. start. Det kan komme endringer i terminlisten, følg derfor med på for oppdateringer.

13 Nyttig informasjon: Adressen til BPK er: Bergen Pistolklubb, Postboks 808, 5807 Bergen Konto.nr Kontakt med styret skal skje pr. e-post eventuelt pr. brev. Ny adresse: Husk å melde fra om ny adresse til ansvarlig for medlemsregisteret i styret. Familiemedlem: Dersom du er registrert som familemedlem og ikke lenger bor på samme adresse som hovedmedlem, skal dette meldes fra om til ansvarlig for medlemsregisteret i klubben. Påmelding til NM bane, spesialfelt og felt må være lederen i hende minst 2 uker før annonsert påmeldingsfrist. Benytt e-post, eventuelt brev. Dersom påmelding ikke sendes klubbens leder innen fristen, vil det ikke bli gitt støtte til startavgift. Medlemmet må da selv foreta påmelding og betale startavgift. Medlemmene må selv følge med på for å sjekke når det er påmeldingsfrist for de ulike NM. Ved Hell Open melder medlemmet seg på selv og kan søke om å få startavgift refundert av klubben. Klubben dekker inntil 6 startgebyr pr. år pr. medlem. I tillegg kommer startkontingent for lag. Reisestøtte: Det gis for tiden ikke reisestøtte. Skyteresultater: Resultatlister på approberte stevner legges nå ut på internett av Hordaland skytterkrets. Gå inn på vår hjemmeside og bruk linken Terminliste Hordaland. Klikk på stevnenummer som er skrevet med blått. Du vil da få opp resultatlisten til dette stevnet. Resultatlister på klubbstevner sendes pr. e-post og vil bli lagt ut på hjemmesiden vår. Dugnad 2011: Se oppslag på hjemmesiden. Det vil bli gitt nærmere informasjon om arbeidsoppgaver på vår nettside og ved oppslag på banen, i forkant av datoene for dugnad. Grasrotandel, Norsk Tipping: Vi oppfordrer alle våre medlemmer som benytter Norsk Tippings tjenester til å gi sine 5 % Grasrotandel til BPK. Nummeret som oppgis ved registrering er: Utmelding: Utmelding fra klubbens skal skje skriftlig, enten fra e-post adresse registrert hos klubben eller pr. brev. Utmelding må være sendt senest året før utmelding skal gjelde fra. Våpensøknader: Se hjemmesiden vår for korrekt utfylling og innsending av våpensøknader. Bom: Du SKAL låse bommen når du kjører fra banen som siste skytter.

14 Bane-/treningsavgift: Alle som skal benytte baneanlegg/utstyr som BPK eier/disponerer må betale bane- /treningsavgift. Bruk av baneanlegg: Uten tillatelse fra styret er det er ikke tillatt å ta med personer som ikke har sikkerhetskurs, for å skyte på anlegg BPK disponerer. Mailingliste: Dersom du ønsker å melde deg på/av vår mailingliste - send e-post til klubbens sekretær: Kontingent 2011: Faktura for 2011 sendes ut i februar. Dersom du ikke har mottatt faktura innen 10. mars, ta kontakt med vår kasserer pr. e-post: Kontingent tidligere år: Dersom du ikke har fått betalt kontingent for tidligere år må du ta kontakt med kasserer: med kopi til leder: Medlemsbevis: Gyldig medlemsbevis skal medbringes ved bruk av anlegg BPK disponerer. Medlemsbeviset skal fremvises til styremedlem på oppfordring.

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ivrige rekrutter trener på elektroniske skiver under kyndig veiledning av

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord?

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? GENERALFORSAMLINGEN FOR 2010 Generalforsamlingen for året

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Saksliste: 1- Godkjenne innkalling og saksliste 2- Velge dirigent og referent 3- Behandle årsmeldingen 4- Behandle regnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB PB 153, 3371 VIKERSUND ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB Referat fra årsmøte torsdag 5. mars 2009 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer Det var totalt 12 stemmeberettige som møtte.

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET 1 SAKSLISTE

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB Vedtatt Vedtatt Årsmøte 31.01 2012 Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte 31.01.2012.. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Årsberetning. Regnskap 2005

Årsberetning. Regnskap 2005 Årsberetning og Regnskap 2005 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2006 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

KRETSTING - 2001 - Årsberetning. Regnskap

KRETSTING - 2001 - Årsberetning. Regnskap KRETSTING - 2001 - Årsberetning og Regnskap Møre og Romsdal Skytterkrets Postboks 93-6501 KRISTIANSUND.5(767,1* Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks

Detaljer

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Årsmøte i MOC for driftsåret 2014 Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00 Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsberetning. Regnskap 2004

Årsberetning. Regnskap 2004 Årsberetning og Regnskap 2004 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2005 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Innkalling til årsmøte for 2013 i klubbhuset på Fagerstrand onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Styret oppfordrer alle medlemmer til å delta på Årsmøtet, som er Fagerstrand Båtforenings øverste beslutningsmyndighet.

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET Side 1 av 55 Innhold SAKSLISTE... 3 ORGANISASJON...

Detaljer

41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup

41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup Medlemsblad nr 1/2011 41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup 20. årgang Milde Båtlags Styre 2011 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse:

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17

ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17 ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17 BREILIA, 30. OKTOBER 2012 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 30. oktober 2012 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31 Nr. 1 2 3 januar februar mars 2005 59. årgang Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13 Terminliste side 31 Styret informerer: Ny 100 meter bane klar til åpningen.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 24. UTGAVE Opplag 1000 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET)

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 24. UTGAVE Opplag 1000 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) 1 HVEM HVA HVOR NÅR 2011 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no 24. UTGAVE Opplag 1000 2 Foreningens medlemmer får ved fremvisning av medlemskort

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer